Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Patologie C PA Placenta Praevia by benbenzhou

VIEWS: 173 PAGES: 3

Patologie C PA Placenta Praevia

More Info
									Zkušební otázky – patologie obecná
1.  Bioptické vyšetření - význam a cíle
2.  Patol. anat. pitva – význam a cíle
3.  Cytologické vyšetření - význam a cíle
4.  Nemoc a její příčiny. Vnitřní příčiny nemoci. Zevní příčiny nemoci
5.  Příznaky nemoci.
6.  Regresivní změny
7.  Nekróza
8.  Dekubitus
9.  Gangréna.
10.  Atrofie
11.  Dystrofie.
12.  Poruchy metabolizmu proteinů
13.  Amyloidóza
14.  Hyalinní a fibrinoidní degenerace.
15.  Poruchy metabolizmu tuků
16.  Poruchy metabolizmu tuků cukrů.
17.  Poruchy metabolizmu vody a minerálů.
18.  Zánět - definice charakteristika a projevy zánětu
19.  Zánět nespecifický
20.  Zánět specifický
21.  Komplikace zánětu
22.  Infekce a imunita
23.  Infekční nemoc a její příznaky.
24.  Bakteriémie, sepse, pyémie,
25.  Septický šok.
26.  Poruchy imunity.
27.  Alergie, formy alergických reakcí, projevy alergie.
28.  Imunodeficience, formy a příčiny.
29.  Progresivní změny
30.  Regenerace a reparace.
31.  Hypertrofie a hyperplazie.
32.  Metaplazie a dysplazie.
33.  Nádory benigní a maligní a hraniční, charakteristika, rozdělení a projevy.
34.  Prekancerózy.
35.  Kancerogeny.

Zkušební otázky – patologie speciální
36.  Nemoci krve a krvetvorby - přehled
37.  Leukopenie a agranulocytóza.
38.  Anémie, formy, etiologie a patogeneze.
39.  Hemoblastózy a hemoblastómy.
40.  Krvácivé stavy, projevy, příčiny.
41.  Ateroskleróza - etiologie, patogeneza a prevence.
42.  Hypertenze a hypertenzní nemoc.
43.  Nemoci žil, formy, projevy, komplikace.
44.  Ischemická choroba srdeční. Angina pectoris a infarkt myokardu.
45.  Endocarditis, myocarditis a pericarditis.
46.  Srdeční vady, formy, etiologie a patogeneza.
47.  Srdeční nedostatečnost, projevy, příčiny.
48.  Poruchy motility, trávení a vstřebávání.
49.  Malabsorpční syndrom.
50.  Gastritis.
51.  Vředová choroba žaludku a duodena.
52.  Infekční nemoci střevní.
53.  Crohnova nemoc a colitis ulcerosa.
54.  Karcinom tlustého střeva.
55.  Náhlé příhody břišní. Appendicitis, pancreatitis, peritonitis.
56.  Ileus, etiologie a patogeneza.
57.  Záněty jater.
58.  Cirhóza.
59.  Nádory jater.
60.  Nemoci žlučníku a žlučových cest.
61.  Zánětlivé nemoci dýchacích cest.
62.  Angina.
63.  Pneumonie a bronchopneumonie.
64.  Intersticiální pneumonie.
65.  Poruchy vzdušnosti plic.
66.  Embolie.
67.  Plicní hypertenze.
68.  Cor pulmonale.
69.  Tuberkulóza plic.
70.  Karcinom plic.
71.  Glomerulonefritis.
72.  Nefrózy, těhotenská nefróza.
73.  Nefrolitiáza.
74.  Cystitis.
75.  Intersticiální nefritis a pyelonefritis.
76.  Selhání ledvin, urémie.
77.  Karcinom ledvin.
78.  Mužská a ženská kapavka.
79.  Vulvovaginitis, mikrobiální obraz poševní.
80.  Endometrióza.
81.  Endometritis.
82.  Adnexitis, formy, projevy, komplikace.
83.  Rakovina děložního čípku a hrdla. Prekancerózy čípku a hrdla.
84.  Rakovina děložního těla
85.  Nádory ovaria.
86.  Mimoděložní těhotenství, etiologie a patogeneza.
87.  Gestózy, formy a projevy.
88.  Abruptio placentae, projevy, komplikace.
89.  Koagulopatie. Placenta praevia, accreta a increta.
90.  Mola a choriokarcinom.
91.  Mastitis, etiologie a patogeneza.
92.  Dysplazie prsní žlázy, formy a charakteristika.
93.  Rakovina prsní žlázy.
94.  Hypofunkční syndromy hypofýzy
95.  Hyperfunkční syndromy hypofýzy
96.  Hypofunkční syndromy štítné žlázy
97.  Hyperfunkční syndromy štítné žlázy
98.  Klimakterium a preklimakterický syndrom.
99.  Cushingova nemoc a Cushingův syndrom.
100.  Stresová reakce a její etiologie.
101.  Osteoporóza, etiologie a patogeneza.
102.  Artróza a diskopatie. Bolestivý syndrom zad, etiologie a patogeneze.
103.  Zánětlivé nemoci mozku a mening.
104.  Degenerativní nemoci mozku a periferních nervů.
105.  Ischemická choroba mozku.
106.  Náhlé mozkové příhody. Mozková krvácení.
107.  Gametopatie, embryopatie a fetopatie.
108.  Porodní poranění.
109.  Nedonošený novorozenec.
110.  Asfyktický novorozenec. Rizikový novorozenec.
111.  Infekce plodu a novorozence.

								
To top