DJIBOUTI by pengtt

VIEWS: 4 PAGES: 1

									                       DJIBOUTI

 Administraţia Poştală din Djibouti nu acceptă trimiteri poştale simple ce conţin articole pasibile
de taxe vamale.

Totodată, administraţia nu este obligată să respecte indicaţiile art. RE 501.4 (indicate mai jos) în
conformitate cu care trebuie să indice clar interdicţiile aplicate trimiterilor reţinute. Administraţia
poştală îşi rezervă dreptul de a nu oferi informaţii legate de motivele reţinerii unor trimiteri
poştale decît în limitele oferite de autoritatea vamală şi conform legislaţiei interne.(RE 501.4 :În cazul în care o trimitere admisă din greşeală la expediere nu este nici returată la
origine nici predată către destinatar, administraţia de origine trebuie să fie informată imediat
despre tratamentul aplicat trimiterii. Aceasta informaţie trebuie să indice într-o manieră precisă
interdicţia sub incidenţa căreia se află trimiterea precum şi obiectele care au ocazionat
reţinerea. O trimitere admisă din greşeală şi înapoiată la origine trebuie să fie însoţită de o
informaţie analogă.)

								
To top