Handleiding Scanner

Document Sample
Handleiding Scanner Powered By Docstoc
					              Handleiding ScannerGebruik maken van de scanner : Als je gebruik van de scanner wil maken is het verstandig
om met je eigen gebruikersnaam aan te melden. Als je dan iets opslaat in Ntsw (H:\) (zie
plaatje), dan kun je het ook op andere computers openen. Als je het bestand op een andere
computer wilt openen moet je wel met dezelfde gebruikersnaam aanmelden.
De scanner aanzetten : Om de scanner aan te zetten moet je op het paarse knopje drukken,
dat aan de voorkant van de scanner zit. Als je op het paarse knopje hebt gedrukt start het
programma van de scanner op. Het volgende scherm verschijnt op je beeldscherm.
Copy : Deze optie maakt een kopie van wat je onder de scanner legt. Deze kopie word daarna
automatisch afgedrukt.
Save : Deze optie geeft je de mogelijkheid om een scan te maken en deze daarna op te slaan.
Door op Preview(zie afbeelding) te drukken krijg je een voorbeeld van wat er onder de
scanner ligt. Het voorbeeld kun je dan bewerken. Je kunt met de muis een kader selecteren(dit
doe je door je linkse muisknop ingedrukt te houden), als je nu weer op Preview drukt krijg je
een voorbeeld van het geselecteerde kader.
Als de scan niet goed is en je wilt opnieuw scannen kun je het voorbeeld leeg maken door op
Clear (zie afbeelding) te drukken.
Wanneer je tevreden bent over het voorbeeld, druk je op Scan (zie afbeelding) en het
voorbeeld wordt opgeslagen. De scanner staat zo ingesteld dat hij dit dan opslaat in je eigen
map Ntsw(h:\). (zie bovenste afbeelding)
Deze handleiding werd ontwikkeld door Jen Tijssen van obs De Wingerd in Oisterwijk,
http://wingerd.obsom.nl

September 2002