lí thuyết thị trường hiệu quả

Document Sample
lí thuyết thị trường hiệu quả Powered By Docstoc
					Giả thuyết thị trường hiệu quả
Giả thuyết thị trường hiệu quả là một giả thuyết của lý thuyết tài chính cho rằng giá cả trên các thị trường
có tính chất đầu cơ, đặc biệt là thị trường chứng khoán phản ánh đầy đủ mọi thông tin đã biết, hay nói cách
khác, phản ánh đầy đủ kỳ vọng của các nhà đầu tư.
Do đó không thể kiếm được lợi nhuận bằng cách căn cứ vào các thông tin đã biết hay những
hình thái biến động của giá cả trong quá khứ. Có thể nói một cách ngắn gọn là các nhà đầu tư
không thể khôn hơn thị trường. Khái niệm hiệu quả ở đây được dùng với hàm ý hấp thụ thông
tin nhanh chóng chứ không phải các nguồn lực tạo ra sản lượng tối đa như trong các lĩnh vực
kinh tế học khác. Thông tin cũng được hiểu là những tin tức có thể ảnh hưởng đến giá cả và
không dự đoán trước được.

Cơ sở lý luận

Từ khi thị trường chứng khoán ra đời, đã có rất nhiều lý thuyết dày công nghiên cứu phương
pháp đầu tư có lợi nhuận cao trên thị trường này như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật... hay
các quy tắc mua sau khi giá tăng 2 ngày; mua khi có tin xấu, bán khi có tin tốt...Tuy vậy kết quả
của nó không thỏa mãn mong muốn của những nhà đầu tư. Một nghiên cứu về hoạt động của
những nhà môi giới chứng khoán đã dẫn đến kết luận rằng tính trung bình, lợi nhuận đem lại
từ các danh mục đầu tư do họ thực hiện cũng không hơn một danh mục đầu tư được lựa chọn
ngẫu nhiên. Những nghiên cứu về xu hướng giá của thị trường chứng khoán sử dụng số liệu
thống kê trong nhiều năm cũng rút ra: chỉ có một điều chắc chắn đối với giá cổ phiếu là chúng
lên xuống rất thất thường. Những điều này đã dẫn đến một lý thuyết gọi là lý thuyết tấm bia
trong việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư: nhà đầu tư có thể phóng một cái phi tiêu vào bảng danh
mục cổ phiếu để chọn; tốt hơn cả là đa dạng hóa danh mục đầu tư thậm chí mua tất cả các loại
cổ phiếu niêm yết (mua chỉ số chứng khoán). Nói tóm lại, những nghiên cứu trong nhiều thập kỷ
qua đưa đến kết luận không thể kiếm lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán bằng
các quy tắc hay công thức bởi vì nhìn chung nó cũng không tốt hơn một cơ cấu đầu tư chứng
khoán được đa dạng hóa và lựa chọn ngẫu nhiên. Điều này đã khiến cho các nhà lý thuyết tài
chính đi sâu nghiên cứu nhằm tìm ra câu trả lời tại sao một thị trường tài chính hoạt động
tốt lại loại bỏ được tình trạng lợi nhuận quá cao trong một thời gian dài.

Nội dung

Thị trường hiệu quả (tiếng Anh: effecient market) là nơi mà tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả
các thông tin mới đều được những người tham gia thị trường nắm bắt và tức thì được
phản ánh vào trong giá cả thị trường. Ví dụ: tin một công ty dầu lửa phát hiện ra mỏ dầu
mới có trữ lượng lớn được công bố lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay thì ngay lập tức thông tin đó
sẽ được phản ánh vào giá cả khiến cho nó được đẩy lên ở mức thích hợp. Ở Mỹ đã có những
nghiên cứu đo lường tốc độ của sự điều chỉnh giá cả và kết quả là chỉ có thể kiếm được lợi
nhuận khi mua chứng khoán trong vòng 30 giây sau khi thông tin mới được công bố rộng rãi.

Một thị trường "hiệu quả" là nơi có một số lượng khổng lồ những nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận
một cách khôn ngoan đang cạnh tranh hết sức sôi nổi với nhau và luôn nỗ lực để dự đoán trước
giá trị thị trường tương lai của từng loại chứng khoán. Đó là nơi mà các thông tin hiện có được
"phơi bày" tối đa đối với tất cả mọi người. Trong một thị trường hiệu quả, cạnh tranh dẫn đến
tình trạng giá cả các loại chứng khoán phản ánh tất cả các loại thông tin: cả những thông tin về
những sự kiện đã xảy ra và cả những thông tin mà thị trường kì vọng sẽ xảy ra trong tương lai.
Nói một cách khác, trong một thị trường hiệu quả, ở bất kì thời điểm nào, giá cả thực tế của một
loại chứng khoán luôn là một dấu hiệu hoàn hảo về giá trị thật sự của nó. Có rất nhiều ẩn ý của
giả thuyết thị trường hiệu quả trên thực tế khá rõ ràng. Hầu hết các nhà đầu tư hay giao dịch cá
nhân đều mua bán cổ phiếu với sự tự giả định rằng các chứng khoán họ mua đều có giá trị hơn
cái giá họ phải trả, trong khi các chứng khoán mà họ bán lại không có giá trị bằng giá mà họ bán
ra.

Thế nhưng nếu các thị trường là hiệu quả và giá cả hiện tại phản ánh đầy đủ tất cả các thông tin
trên thị trường, thì việc mua và bán cổ phiếu trong nỗ lực "vượt mặt" thị trường có vẻ giống như
là một trò chơi may rủi hơn là một cuộc đấu đòi hỏi kĩ năng. Ngược lại, hãy giả định rằng, nếu thị
trường luôn định giá các loại chứng khoán sai lầm một cách có hệ thống. Một thị trường như vậy
chắc chắn sẽ là một trò chơi quá dễ dàng đối với các nhà đầu tư thông minh với khả năng phân
tích thật sự. Do vậy. có đến hàng trăm, hàng nghìn những chuyên gia phân tích đang lùng sục
các loại cổ phiếu đang được định giá quá cao hoặc quá thấp. Cơ hội thu các khoản lợi nhuận phụ
thêm sẽ không còn khi các chuyên gia này rút ngắn khoảng cách giữa giá cả và giá trị.

Nói một cách khác, một số tương đối ít thành viên của thị trường với một khối lượng khá nhỏ
thông tin đúng đắn sẽ là những người quyết định giá cả trên thị trường. Vấn đề nằm ở chỗ số ít
này càng thông minh và nhiệt tình bao nhiêu thì họ càng có nhiều khả năng hủy hoại lẫn nhau
bấy nhiêu, và do đó thị trường sẽ trở nên ngày càng hiệu quả hơn.

Thuyết thị trường hiệu quả là một trong những giả định đầu tiên nhưng khá tốt trong việc xác
định phương thức giá cả các loại cổ phiếu phản ứng với lại với các thông tin trong một thị trường
tự do. Thực tế việc thông tin được hấp thụ một cách nhanh chóng vào giá cổ phiếu và việc các
cửa sổ cơ hội đầu tư luôn mở ra với cả thị trường là một trong những luận điểm sắc bén nhất
cho việc bảo đảm thị trường không giao dịch với chi phí bị đẩy lên quá cao. Chính các nhà đầu
cơ, ở một khía cạnh tốt đẹp nào đó, là những người quan trọng giúp giá cả trên thị trường luôn
không đi quá xa khỏi giá trị kinh tế đích thực…

Bước ngẫu nhiên: giải thuyết thị trường hiệu quả đưa ra một phương pháp để phân tích diễn
biến giá cả của những thị trường đầu cơ có tổ chức, theo đó giá cả của thị trường này lên xuống
thất thường và không thể dự kiến trước được như những bước ngẫu nhiên trong một khoảng
thời gian. Các nghiên cứu về chỉ số giá chứng khoán của toàn bộ thị trường cũng như của một cổ
phiếu cho thấy đồ thị diễn biến của nó cũng giống như đồ thị kết quả tung ngẫu nhiên một đồng
xu. Giả thuyết thị trường hiệu quả giải thích rằng sở dĩ có tình trạng này là do những thông tin
mới ngay tức thì được phản ánh vào trong giá cả đồng thời những thông tin này có tính không
dự đoán trước được nên diễn biến của giá cả cũng vậy.

Tranh luận về giả thuyết thị trường hiệu quả

Nếu tất cả những người tham gia thị trường đều chấp nhận giả thuyết thị trường hiệu quả thì họ
có thể sẽ không quan tâm đến các thông tin mới nữa và khi đó giá cả sẽ không phản ánh đầy đủ
các thông tin này. Tuy vậy những nhà lý thuyết thị trường hiệu quả lập luận rằng không phải tất
cả mọi người đều phản ứng như thế, hơn nữa nếu có tình trạng đó thì sẽ có những người thu
được lợi nhuận thặng dư dựa trên các thông tin cũ khiến cho nhiều người sẽ cùng hành động
tương tự và kết quả là thị trường lại trở về trạng thái hiệu quả. Tóm lại, thị trường hiệu quả là
một cơ chế tự giám sát và ở trạng thái ổn định.

Tuy vậy giả thuyết thị trường hiệu quả không giải thích được một cách thuyết phục hiện tượng
sau:

Sự sụt giảm mạnh mẽ của giá cả chứng khoán trong những thời điểm nào đó ví dụ như sự chênh
lệch đến 30% trong giá trị cổ phiếu thì các lý thuyết gia của thị trường hiệu quả không thể đưa
ra được lập luận phản bác.

Giả thuyết thị trường hiệu quả tỏ ra đúng với những cổ phiếu riêng rẽ chứ không hoàn toàn đúng
đối với toàn bộ thị trường. Thị trường chứng khoán trong dài hạn có những biến động tự đảo
ngược rõ rệt mà nhiều nhà kinh tế học cho rằng đó là kết quả của tâm lý chung của hầu hết
những người tham gia thị trường. Khi thị trường bị ảnh hưởng bởi làn sóng tâm lý thì trên góc độ
vĩ mô không một nỗ lực cá nhân nào có đủ nguồn lực để đảo ngược.
                                            ̉  ̣
                                            Tông hơp
Sự biến động giá cả và lý thuyết "Bước Đi Ngẫu Nhiên"


           Lý thuyết "Bước Đi Ngẫu Nhiên" (Random Walk) nói rằng sự vận động của
           giá cả trên thị trường chứng khoán sẽ không đi theo bất kì một khuôn mẫu
           hay một xu hướng nào đã từng có trước đây. Và do đó những biến động giá
           trong quá khứ sẽ không thể sử dụng được trong việc dự đoán những bước
           đi tiếp theo của chú bò này trong tương lai.
Hầu hết các lý thuyết về chủ đề này có thể được tìm thấy trong luận án tiến sĩ với nhan đề "Lý
thuyết Đầu cơ" của nhà toán học người Pháp Louis Bachelier. Trong luận án của mình, Bachelier
đưa ra kết luận: "Kì vọng toán học của các nhà đầu cơ là zero" và ông tin rằng đó là một "trò chơi
công bằng".

Không may là những lý thuyết của ông đi trước thời đại một thời gian quá dài nên chúng gần như
bị quên lãng hoàn toàn cho đến hơn 50 năm sau khi những phát hiện của ông được xuất bản vào
năm 1964.
Kết hợp lý thuyết "Bước Đi Ngẫu Nhiên" với "Giả thuyết Thị trường Hiệu Quả", chúng ta có thể đi
đến ba dạng giả thuyết sau:

1. Dạng yếu

Dạng này có nghĩa là tất cả các mức giá của thị trường và các dữ liệu trong quá khứ đều được
phản ánh trọn vẹn trong giá của các chứng khoán. Nói một cách khác, phân tích kĩ thuật trở nên
vô dụng.

2. Dạng bán mạnh

Dạng này cho rằng tất cả các thông tin mang tính đại chúng rộng rãi (luôn sẵn có với bất kì ai
trên thị trường) đã được phản ánh trọn vẹn trong giá của các chứng khoán. Nói một cách khác,
phân tích cơ bản là tờ giấy lộn.

3. Dạng mạnh

Dạng này tuyên bố rằng tất cả các thông tin đều được phản ánh đầy đủ trong giá các loại chứng
khoán. Nói một cách khác, thậm chí ngay đến những nguồn tin "mật" - thông tin nội bộ cũng chỉ
giống như bất kì một lời tán phết trên thị trường.

Sự nghịch lý của các thị trường hiệu quả nằm ở chỗ nếu tất cả các nhà đầu tư đều tin rằng một
thị trường là hiệu quả thì sau đó thị trường sẽ không hiệu quả bởi vì không ai thèm phân tích các
chứng khoán nữa.

Trên thực tế, các thị trường hiệu quả phụ thuộc vào các thành viên "đa nghi" của thị
trường - những người luôn tin rằng thị trường không bao giờ hiệu quả và luôn cố gắng tìm ra
cách giao dịch như thế nào đó để "trên cơ" thị trường.
Thực tế cũng cho thấy các thị trường không bao giờ tuyệt đối hiệu quả và cũng không bao giờ
hoàn toàn phi hiệu quả. Tất cả các thị trường đều hiệu quả đến một mức độ nào đó và một vài thị
trường thì, đơn giản là, hiệu quả hơn một số khác. Thay vì là một vấn đề đen trắng rõ ràng, sự
hiệu quả của thị trường có vẻ như nằm trên ranh giới của những cái bóng xám.

Trên những thị trường với sự thiếu hụt độ hiệu quả tương đối cao, những nhà đầu tư hiểu biết
hơn bao giờ cũng có thể vượt xa các đồng nghiệp yếu thế hơn về vốn kiến thức.

Cuộc tranh luận về thị trường hiệu quả đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định
của cả hai trường phái: đầu tư chủ động và đầu tư bị động. Một nhà quản lý chủ động cho rằng
các thị trường thiếu tính hiệu quả hơn đem đến cơ hội để những nhà quản lý khéo léo, tài ba thể
hiệ mình và vượt trội lên.

Tuy nhiên, cần thiết phải nhận ra rằng hầu hết các nhà quản lý chủ động trong một thị trường
nhất định và về dài hạn sẽ tụt hậu bất kể thị trường đó là hiệu quả hay không.

Nguyên nhân dẫn đến điều này là bởi sự quản lý chủ động thật ra chỉ là một trò chơi có tổng
bằng không. Trong trò chơi này, một thành viên của thị trường chỉ thu được lợi nhuận khi một
thành viên khác, kém may mắn hơn, thua lỗ.

Tuy nhiên, khi các chi phí được cộng vào, thậm chí ngay cả một nhà quản lý chủ động thu
được lợi nhuận biên cũng sẽ tụt hậu
Lý thuyết Thị trường Hiệu quả với Thị trường Chứng khoán

Bài này thuộc sự kiện/chuyên đề: Kiến thức chứng khoán

( Bình chọn: 3       -- Thảo luận: 0 -- Số lần đọc: 6543)

Một thị trường vốn hiệu quả là nơi mà giá chứng khoán điều chỉnh nhanh chóng mỗi khi xuất hiện thông tin
mới và do đó, mức giá hiện tại của một chứng khoán bất kỳ là kết quả phản ánh mọi thông tin liên quan đến
nó. Những nghiên cứu nhằm phân tích mức độ hiệu quả của thị trường vốn đã được tiến hành trong suốt
gần 30 năm qua. Hiệu quả của thị trường vốn cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các
nghiên cứu đầu tư bởi các ý kiến đánh giá về hiệu quả này là rất khác nhau.

            Như đã nói, trong thị trường vốn hiệu quả, giá chứng khoán điều chỉnh nhanh
            chóng với ảnh hưởng từ các thông tin và do đó, giá chứng khoán hiện tại phản ánh
            đầy đủ mọi thông tin trong nó. Nói một cách chính xác thì đây chính là thị trường
            hiệu quả về mặt thông tin. Cho dù ý nghĩa của thị trường vốn hiệu quả là khá dễ
            hiểu, nhưng chúng ta thường không thành công khi nghiên cứu xem vì sao thị
            trường vốn phải hoạt động hiệu quả. Điều gì đặt cơ sở cho giả thuyết về thị trường
            vốn hiệu quả?

            Giả thuyết tiền đề, và cũng rất quan trọng, của một thị trường hiệu quả rằng nó
            đòi hỏi một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường với mục tiêu tối
            đa hoá lợi nhuận, họ tiến hành phân tích và định giá các loại chứng khoán một
            cách hoàn toàn độc lập với nhau.

            Giả thuyết thứ hai là những thông tin mới về chứng khoán được công bố trên thị
trường một cách ngẫu nhiên và tự động, và việc quyết định về thời điểm công bố thông tin cũng độc lập lẫn
nhau.

Giả thuyết thứ ba, đặc biệt quan trọng, là các nhà đầu tư luôn tìm mọi cách điều chỉnh giá chứng khoán
thật nhanh nhằm phản ánh chính xác ảnh hưởng của thông tin. Mặc dù sự điều chỉnh của giá có thể là
không hoàn hảo, tuy nhiên nó không hề ưu tiên cho một mặt nào. Có khi sự điều chỉnh là quá mức, cũng có
khi là dưới mức cần thiết, nhưng ta không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra ở mỗi thời điểm xác định. Giá
chứng khoán được điều chỉnh một cách nhanh chóng là bởi số lượng lớn các nhà đầu tư với mục tiêu tối đa
hoá lợi nhuận cạnh tranh với nhau.

Hiệu quả kết hợp từ (i) thông tin thị trường là ngẫu nhiên và độc lập và (ii)
một lượng lớn các nhà đầu tư cạnh tranh với nhau phân tích các thông tin
mới và điều chỉnh giá cổ phiếu một cách nhanh chóng nhằm phản ánh
các thông tin này, mang ý nghĩa mọi người đều hi vọng giá sẽ thay đổi
một cách ngẫu nhiên và độc lập. Quá trình điều chỉnh này đòi hỏi một số
lớn các nhà đầu tư hướng theo những chuyển dịch của chứng khoán,
phân tích tác động của các thông tin mới đối với giá trị của nó và tiến
hành mua vào hoặc bán ra cho tới khi giá chứng khoán được điều chỉnh
sao cho nó phản ánh chính xác các thông tin. Điều này có ý nghĩa (i) thị
trường thông tin hiệu quả yêu cầu phải có một số lượng tối thiểu các nhà đầu tư cạnh tranh thực hiện phân
tích thông tin rồi tiến hành giao dịch và (ii) một lượng lớn các nhà đầu tư cạnh tranh đặt lệnh mua bán nhiều
hơn có thể tạo ra những biến chuyển nhanh hơn về giá, tạo nên một thị trường hiệu quả hơn.

Cuối cùng, bởi tất cả các thông tin sẽ điều chỉnh giá chứng khoán, do đó những mức giá này sẽ phản ánh
tất cả các thông tin được công bố công khai tại bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, giá chứng khoán nào mà bất
biến tại mọi thời điểm có thể là do kết quả phản ánh sai thông tin và có thể mang lại rủi ro với người sở hữu
chứng khoán đó. Vì lẽ này, trong một thị trường hiệu quả, thu nhập kỳ vọng ẩn trong mức giá hiện tại của
chứng khoán cũng sẽ phản ánh rủi ro của nó.

Lý thuyết thị trường hiệu quả được trình bày thành ba giải thuyết thành phần với các dấu hiệu tương ứng.

Giả thuyết thị trường thể yếu:
Giả thuyết thị trường kém hiệu quả giả định rằng giá chứng khoán hiện tại là sự phản ánh đầy đủ mọi thông
tin của thị trường chứng khoán, bao gồm các chuyển dịch liên tục của giá, tỷ suất thu nhập, khối lượng giao
dịch và các thông tin chung khác như: mua bán lô lẻ, giao dịch lô lớn và các thương vụ của các chuyên gia
ngoại hối hay của các nhóm độc quyền khác. Vì nó giả định rằng mức giá thị trường hiện tại này đã phản
ánh tất cả các thu nhập trong quá khứ và mọi thông tin trên thị trường nên giả thuyết này có nghĩa là tỷ suất
thu nhập trong quá khứ cũng như các thông tin khác không có mối liên hệ với tỷ suất thu nhập trong tương
lai (các tỷ suất thu nhập độc lập với nhau). Bởi vậy, các bạn có thể thu được thêm chút thu nhập khi ra
quyết định mua hoặc bán chứng khoán dựa trên các thông tin về tỷ suất thu nhập hay các thông tin khác
của thị trường trong quá khứ.

Giả thuyết thị trường thể trung bình:
Giả thuyết thị trường bán hiệu quả (hiệu quả trung bình) cho rằng giá chứng khoán sẽ điều chỉnh nhanh
chóng trước bất kỳ thông tin công khai nào, tức là, mức giá hiện tại phản ánh đầy đủ mọi thông tin công
khai. Giả thuyết bán hiệu quả bao trùm lên giả thuyết kém hiệu quả vì tất cả các thông tin trên thị trường
đều phải được xem xét công khai dựa trên giả thuyết kém hiệu quả như là giá cổ phiếu, tỷ suất thu nhập, và
khối lượng giao dịch. Thông tin công khai cũng bao gồm tất cả các thông tin phi thị trường như: các thông
báo về thu nhập và cổ tức, tỷ lệ P/E, tỷ lệ D/P, tỷ lệ thư giá/ thị giá, chia cổ phần, các thông tin về kinh tế
cũng như chính trị. Giả thuyết này có ý nghĩa rằng các nhà đầu tư khi ra quyết định dựa trên các thông tin
mới sau khi nó được công bố sẽ không thu được lợi nhuận cao hơn mức trung bình bởi mức giá chứng
                         khoán này đã phản ánh mọi thông tin công khai đó.

                        Giả thuyết thị trường thể mạnh:
                        Giả thuyết thị trường hiệu quả thực nói rằng giá chứng
                        khoán là sự phản ánh tất cả các thông tin từ công khai đến
                        nội bộ. Nghĩa là sẽ không có một nhóm đầu tư nào độc
                        quyền tiếp cận được các thông tin liên quan đến việc định
                        giá. Do đó, sẽ không ai thu được lợi nhuận vượt mức. Giả
                        thuyết thị trường hiệu quả thực là sự tổng hợp của cả giả
                        thuyết kém hiệu quả và giả thuyết bán hiệu quả. Hơn thế, giả
                        thuyết thị trường hiệu quả thực đưa ra giả định về thị trường
                        hiệu quả, trong đó giá chứng khoán lên xuống mạnh theo
                        các thông báo công khai, để nêu lên giả thiết về thị trường
                        hoàn hảo khi tất cả các thông tin đều miễn phí và sẵn có đối
                        với mọi người ở cùng một thời điểm.
                                              www.saga.vn


Thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis - EMH)
( Người gửi: tweety -- 22/02/2007)
( Bình chọn: 2       -- Thảo luận: 0 -- Lượt xem: 2193)

EMH là một giả thuyết đầu tư cho rằng nhà đầu tư sẽ ít có cơ hội vượt trội hơn so với những người khác vì
hiệu quả của thị trường chứng khoán sẽ khiến cho giá của các cổ phiếu hiện có trên thị trường luôn gắn kết
và cung cấp các thông tin tương thích, tức là mọi người đều có khả năng tiếp cận thông tin như nhau. Theo
thuyết này thì các chứng khoán sẽ được mua bán trao đổi ngang giá trên các sàn giao dịch chứng khoán và
do đó người chơi sẽ không có cơ hội để mua ép giá cổ phiếu hoặc thổi phồng mức giá khi bán. Điểm mấu
chốt của EMH là các nhà đầu tư sẽ không có khả năng thành công trên thị trường chứng khoán nếu chỉ dựa
vào việc lựa chọn chính xác loại chứng khoán và định đúng thời gian tiến hành giao dịch, cách duy nhất để
có được lợi nhuận cao trên thị trường này là tiến hành các đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn.

            Mặc dù là nền tảng của lý thuyết tài chính hiện đại, EMH vẫn là giả thuyết gây nhiều
            tranh cãi. Những người ủng hộ thuyết này thì cho rằng việc tìm kiếm các chứng
            khoán được định giá thấp hơn so với giá trị thực hoặc cố gắng dự đoán các xu
            hướng biến động trên thị trường thông qua các phân tích cơ sở hoặc phân tích kĩ
            thuật đều là vô ích. Trong khi đó lại có nhiều học giả đưa ra các bằng chứng nhằm
            phản bác lại thuyết EMH. Họ viện chứng rằng Warren Buffett_một trong những nhà
            đầu tư vĩ đại nhất của thế kỉ 20_đã thành công trong suốt thời gian rất dài, mà điều
            này theo thuyết EMH là không thể. Chính Warren Buffet cũng đã từng nói rằng: "Tôi
            sẽ là một gã vô công rồi nghề trên đường phố nếu như thị trường này có hiệu quả".

Họ cũng đưa ra dẫn chứng là sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987 (trong đó DJIA đã sụt giá tới
20% chỉ trong vòng một ngày), tức là giá chứng khoán có thể hoàn toàn bị bóp méo. Vào năm 1999 giá của
các cổ chứng khoán trên sàn NASDAQ bắt đầu tăng nhanh trở lại và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ sụt
giảm, các nhà đầu tư bắt đầu nhận ra các chứng khoán này đã bị thổi phồng quá mức. Nhưng cũng chính
họ lại tiếp tục mua vào nhiều hơn khiến cho mức giá lại càng tăng cao. Alan Greenspan đã gọi hiện tượng
này là "tăng trưởng phi lý" (irrational exuberance). Paul Ormerod đã lý giải rằng điều này xảy ra là do yếu tố
tâm lý. Nhận thấy có nhiều người mua vào một loại chứng khoán nào đó, họ sẽ đổ xô đi mua chứng khoán
này.Việc các nhà đầu tư đua nhau mua chứng khoán đã tạo ra một cơn sốt trên thị trường khiến cho giá cả
ngày càng leo thang thay vì giảm xuống. Những hành vi bất hợp lý này chính là nhân tố khiến cho thuyết
EMH bị sai lệch.

EMH không có khả năng lý giải sự sụp đổ cũng như phát triển nở rộ của thị
trường như đã nói, tuy nhiên các lý thuyết kinh tế học hiện đại lại có thể giải thích
được các hành vi trên. Tại sao thị trường lại luôn biến động? Có thể giải thích
điều này là do sự tồn tại của hai loại đại lý trong hệ thống thị trường là : "đại lý
chính thống" (fundamentalists) và các "đại lý theo phong trào" (chartists)_nhân tố
mà các nguyên lý kinh tế học tân cổ điển chưa bao giờ xét tới. Các đại lý chính
thống sẽ tiến hành mua bán trên cơ sở mức giá phản ánh giá trị thực tế của
chúng. Trong khi đó các đại lý phong trào sẽ phán đoán dựa trên các dữ liệu quá
khứ và tin rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến giá cả tương lai của tài sản. Sẽ có một bộ phận trên thị trường tin
theo đại lý chính thống và bộ phận còn lại theo cách thức của đại lý phong trào. Tỉ lệ này thay đổi ngẫu
nhiên và do đó sự biến động của giá cả tài sản trên thị trường chính là sự phản ánh biến động của tỉ lệ
này_tỉ lệ đối trọng giữa hai loại đại lý hoạt động trên thị trường.

Mục đích chính của thuyết EMH là nhằm giải thích cách thức vận hành thực tế của thị trường tuy nhiên sự
đơn giản về mặt toán học của nguyên lý kinh tế học tân cổ điển đã xoá nhoà đi tác dụng của nó. Mặc dù mô
hình kinh tế hiện đại còn ít nhiều lộn xộn và chưa được hoàn thiện song nó đã tính đến sự tương tác giữa
các mô hình đại lý và có cơ sở thực nghiệm vững chắc hơn.

                                                 tổng hợp
Nhìn thoáng qua, Giả thuyết Thị trường Hiệu Quả - lần đầu tiên được Eugene Fama đưa ra vào
những năm 1970 thế kỉ trước - có vẻ có vô số thiếu sót. Tuy nhiên, nó đồng thời có một mối liên
hệ hết sức quan trọng với môi trường đầu tư hiện đại mà tất cả các nhà đầu tư nên nắm rõ trước
khi tham gia thị trường.

Một trong những đề tài tranh luận nóng bỏng nhất giữa các nhà đầu tư trên thị trường chứng
khoán là liệu thị trường có hiệu quả hay không - có nghĩa là liệu nó có phản ánh đầy đủ tất cả
mọi thông tin sẵn có đối với các thành viên của thị trường vào bất kì thời điểm nào hay không?
Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (EMH) cho rằng tất cả mọi cổ phiếu đều được định giá một cách
hoàn hảo theo những tài sản ẩn chứa sau cổ phiếu, theo những kiến thức và nguồn thông tin mà
tất cả các thành viên của thị trường đều có phần sở hữu bằng nhau. Nhìn thoáng qua, Giả thuyết
Thị trường Hiệu Quả - lần đầu tiên được Eugene Fama đưa ra vào những năm 1970 thế kỉ trước -
có vẻ có vô số thiếu sót. Tuy nhiên, nó đồng thời có một mối liên hệ hết sức quan trọng với môi
trường đầu tư hiện đại mà tất cả các nhà đầu tư nên nắm rõ trước khi tham gia thị trường.

Nguyên lý EMH và những bất cập

Đầu tiên, EMH giả định rằng tất cả các nhà đầu tư đều nhận thức tất cả các thông tin sẵn có trên
thị trường theo cách thức y hệt nhau. Tuy nhiên, hằng hà sa số các phương pháp phân tích và
đánh giá cổ phiếu khác nhau đã đặt ra một loạt dấu chấm hỏi cho tính đúng đắn trong giả định
của EMH. Nếu một nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội đầu tư đang bị định giá thấp hơn thực chất
trong khi một nhà đầu tư khác đánh giá một cổ phiếu dựa trên tiềm năng tăng trưởng của nó, thì
chắc chắn rằng hai nhà đầu tư này sẽ đi đến hai kết luận hoàn toàn khác nhau về giá trị thị
trường công bằng của một cổ phiếu. Vì thế nên, một lập luận phản đối EMH chỉ ra rằng, vì các
nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu rất khác nhau nên việc chắc chắn xem một cổ phiếu sẽ đáng giá
như thế nào trong một thị trường hiệu quả là điều không thể.

Hai là, theo Giả thuyết Thị trường Hiệu quả, không một nhà đầu tư đơn lẻ nào có thể giành được
lợi nhuận cao hơn một người khác với cùng số tiền đầu tư: sự sở hữu cân bằng nhau về thông
tin của họ đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể thu về những khoản lời y hệt nhau. Nhưng hãy xem
xét lại một chuỗi những khoản lợi nhuận rất khác biệt mà các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư…đã
dành được. Nếu không một nhà đầu tư nào có lợi thế hơn so với người khác, thì tại sao lại có
chuyện cùng là các quỹ tương hỗ, nhưng bản thống kê cho thấy có quỹ thì thua lỗ trầm trọng
còn có quỹ lại đạt lợi nhuận 50%, thậm chí hơn? Theo EMH, nếu một nhà đầu tư có lợi nhuận,
điều đó có nghĩa là tất tần tật toàn bộ giới đầu tư đều có lợi. Đơn giản, trên thực tế, điều này
không thể đúng!

Ba là, theo EMH, không một nhà đầu tư nào có thể đánh bại được thị trường hay vượt qua được
mức lợi nhuận trung bình năm mà tất cả các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư đạt được với sự nỗ
lực hết mình. Giống như nhiều chuyên gia thị trường thường nhấn mạnh, điều này ẩn ý rằng một
chiến lược đầu tư hoàn hảo tuyệt đối đơn giản là hãy đặt toàn bộ ngân quỹ bạn có vào một quỹ
đầu tư về chỉ số (index fund - quỹ đầu tư có danh mục gắn liền với các chỉ số có tầm rộng như
S&P 500…). Một quỹ đầu tư như thế này sẽ lên xuống theo đúng mức độ lợi nhuận hay thua lỗ
chung của các doanh nghiệp. Thế nhưng trên thực tế, luôn có hàng loạt những ví dụ về các nhà
đầu tư đã đánh bại thị trường. Chẳng phải ai xa lạ, Warren Buffett là ví dụ điển hình nhất về một
nhà đầu tư thành công trong việc đi trước thị trường hết năm này đến năm khác.

Đánh giá EMH

Eugene Fama không bao giờ cho rằng thị trường hiệu quả của ông sẽ luôn luôn đạt hiệu quả
100%. Tất nhiên, một thị trường không thể nào luôn đạt được hiệu quả tối đa bởi phải mất thời
gian nhất định thì giá cả của các cổ phiếu mới có thể phản ứng lại với một thông tin mới được
tiết lộ cho cộng đồng các nhà đầu tư. Tuy nhiên, EMH lại không đưa ra một định nghĩa cụ thể giá
cả cần bao nhiêu thời gian để có thể vận động đến mức đúng đắn. Thêm vào đó, trong một thị
trường hiệu quả, những sự kiện ngẫu nhiên bất chợt được chấp nhận hoàn toàn nhưng sẽ luôn
luôn bị san phẳng đi ngay sau đó bởi giá cả dịch chuyển đến mức thông thường "đúng đắn".

Liệu EMH có đánh giá bản thân mình quá thấp trong việc xem xét đến những yếu tố ngẫu nhiên
hay những tình huống có thể xảy ra? Đây là một câu hỏi rất cần thiết phải được nghiên cứu!
Chắc chắn rằng những yếu tố ngẫu nhiên đó phải được đưa vào xem xét dưới tính hiệu quả của
thị trường. Thế nhưng, theo định nghĩa, sự hiệu quả thật sự của thị trường đã và sẽ luôn luôn
tính đến những yếu tố đó ngay lập tức. Nói cách khác, giá cả phải phản ứng gần như tức thời với
việc công bố một thông tin có thể làm ảnh hưởng đến các đặc trưng đầu tư của một cổ phiếu.
Thế nên, nếu EMH chấp nhận có sự thiếu hiệu quả, nó có thể cũng sẽ phải thừa nhận rằng sự
hiệu quả tuyệt đối của thị trường là điều không thế.

Gia tăng hiệu quả của thị trường

Mặc dù việc đổ một gáo nước lạnh phản bác Giả thuyết Thị trường Hiệu quả là điều quá dễ dàng,
song thực tế cho thấy có một vài yếu tố trong giả thuyết này đúng đắn và ngày càng mở rộng.
Với sự ra đời và phát triển của hệ thống máy tính hóa trong việc phân tích cổ phiếu, công ty,
giao dịch, các khoản đầu tư đang dần trở nên tự động hóa trên cơ sở phương pháp toán học hay
phân tích cơ bản. Với tốc độ và sức mạnh như hiện nay của hệ thống công nghệ thông tin, một
số loại máy tính có thể ngay lập tức xử lý bất kì và tất cả các thông tin có giá trị, và thậm chí
biến những phân tích đó thành một hành động giao dịch trên thị trường chỉ trong tích tắc.

Tuy nhiên, phải nói răng, mặc dù trong khi máy tính đang ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn
thì hầu hết các quyết định vẫn được đưa ra bởi con người. Và do đó, nếu có gì sai sót, cố nhiên
đó là lỗi của con người. Ngay cả trong phạm vi một tổ chức, việc sử dụng các máy phân tích
cũng chưa phải là một điều phổ biến. Trong khi sự thành công trên thị trường chứng khoán vẫn
chủ yếu dựa trên kĩ năng của các nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức thì mọi người sẽ còn tiếp tục
công cuộc kiếm tìm những công cụ chắc chắn hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn mức trung
bình của các thị trường.

Kết luận

Hoàn toàn có thể nói rằng thị trường sẽ không thể sớm đạt được một mức độ hiệu quả hoàn
hảo. Để có thể làm cho mức độ hiệu quả lớn hơn xuất hiện, những tiêu chuẩn sau cần phải được
đáp ứng: (1)một cách thức chung cho việc tiếp cận các hệ thống phân tích giá cả tiên tiến và có
công nghệ cao; (2)một hệ thống phân tích định giá cổ phiếu được chấp nhận rộng rãi; (3)sự
vắng mặt tuyệt đối của yếu tố cảm xúc con người trong việc đưa ra các quyết định đầu tư; (4)tất
cả các nhà đầu tư đều sẵn lòng chấp nhận thua lỗ hay lợi nhuận của họ đều giống y chang các
thành viên khác trên thị trường. Thực tế, ngay đến tưởng tượng thôi cũng khó có thể nhận thấy
cơ hội để bất kì một tiêu chuẩn nào trong số trên có thể được đáp ứng!
                                 Lê Mai(Theo Investopedia)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:510
posted:8/4/2010
language:Vietnamese
pages:8