Docstoc

DÀN BÀI THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

Document Sample
DÀN BÀI THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Powered By Docstoc
					             DÀN BÀI THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

A- Lí thuyết thị trường hiệu quả:
  1- Định nghĩa.
  2- Phân loại.
  3- Giả định.
                                      Hằng
  4- Mô hình kiểm định. (theo nghiên cứu Fama 1970)
                                      .
    4.1- Mô hình trò chơi công bằng.
    4.2- Mô hình Martigale.
    4.3- Mô hình bước ngẫu nhiên.

B- Phương pháp kiểm định

1- EMH dạng yếu:
  1.1- Phương pháp bước ngẫu nhiên. (hệ số tương quan thay đổi giá cả =0: EMH dạng
      yếu)
  1.2- Phương pháp kiểm định tính sinh lợi của DMĐT (pp ALF so với pp mua và giữ).
1- EMH dạng vừa: (kiểm định tốc độ điều chỉnh giá cả chứng khoán trước các công bố
  thông tin mới trên thị trường).                              Trang.
  2.1- Thông tin mới là chia nhỏ cổ phần. (Fama tổng hợp các bài nghiên cứu của 4 giáo
  sư khác).
  2.2- Thông tin mới là phát hành mới và cắt giảm lãi suất của FED.

3- EMH dạng mạnh: (kiểm định TSSL trung bình của các quĩ đầu tư so với TSSL thị trường).

B- Bất hoàn hảo thị trường:
  1- Bài toán công bố tỉ suất sinh lợi.
  2- Bài toán phát hành cổ phần.
  3- Các tranh luận xung quanh EMH của Fama.
    (còn khủng hoảng 1987 chưa biết nằm ở đâu)
C- Tài chính hành vi: (giới thiệu)                      Hằng
  1- Giới hạn kinh doanh chênh lệch giá                   .
    1.1- Lí thuyết EMH: (lập luận của Friedman về EMH).
    1.2- Giới hạn kinh doanh chênh lệch giá.
  2- Các trường phái trong lí thuyết tâm lí hành vi.
    2.1- Trường phái tâm lí hành vi: lí thuyết triển vọng.
    2.2- Trường phái tâm lí nhận thức: tâm lí quá tự tin, chống sự nuối tiếc, tâm lí đám
    đông.
    2.3- Trường phái cấu trúc hình thức: lệch lạc tình huống điển hình.
    (phần này ko cần phân tích quá sâu vì ko nắm rõ, lập luận ko chặc chẽ).        Nghĩa.
  3- Ứng dụng tài chính hành vi vào giải thích biến động giá của TTCK VN. (Trang)
D- Kiểm định tính hiệu quả của TTCK VN. (dùng kiểm định QLB > χαk: bác bỏ giả thiết Ho:
  thị trườngthị trường hiệu quả dạng yếu).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:255
posted:8/4/2010
language:Vietnamese
pages:2