dàn bài TCHV dàn bài

Document Sample
dàn bài TCHV dàn bài Powered By Docstoc
					             Tài chính hành vi và
         Thị trường chứng khoán Việt Nam
 I.  Hạn chế của TCTT ở thị trường chứng khoán việt nam
  1. Giả định thị trường hoàn hảo
  2. Kinh doanh chênh lệch giá ở Việt Nam
II.  Thực tế về đầu tư chứng khoán ở việt nam
    1. Các nhà đầu tư duy lý ( nhà đầu tư sử dụng TCTT : phân tích kỹ
     thuật, phân tích cơ bản.. trong đầu tư chứng khoán?)
    a) Tác động Khách quan (đặc điểm thị trường, xu thế thị trường..)
    b) Tác động Chủ quan
     Định giá chứng khoán sai
      Quá tự tin
      Lệch lạc trong nhận thức
      Khẳng định quá mức
      Hội chứng tự tôn
      Hiệu ứng tự thuyết phục.
      Hiệu ứng thuyết phục.
      Lệch lạc do tình huống điển hình.
     Nắm giữ lỗ
      Lý thuyết nuối tiếc
      Mâu thuẩn nhận thức
      Bù đáp chi phí bỏ ra
      Xu hướng tự bảo vệ.
    2. Các nhà đầu tư ồn ào
    a) Tâm lý bầy đàn
    - Hành vi ước đoán sai.
    b) Bong bóng chứng khoán
    3. Tác động Toàn cục lên TTCK việt nam
    a) Các nhà đầu tư nước ngoài thao túng
    b) Thị trường bất ổn
III. Giải pháp
  1. Công khai hoá thông tin vĩ mô
2. Thành lập các cty đầu tư CK tin cậy (các nhà đầu tư ồn ào thay vì đầu
  tư sẽ mua cổ phần cty và thuê những người giỏi đầu tư)

*Lí thuyết triển vọng:{đang nghiên cứu}

Người viết: Tversky và Kahneman.

Nội dung chính: lí thuyết này bằng các bằng chứng thực nghiệm chứng minh
rằng các nhà đầu tư đánh giá rủi ro của các cơ hội đầu tư không tuân theo lí
thuyết hữu dụng kì vọng, và cho thấy rằng nhà đầu tư thường có xu hướng e
ngại rủi ro trong miền lời và tìm kiếm rủi ro trong miền lỗ, hay nhạy cảm với
các xác suất nhỏ. Từ đó, đánh giá lại vai trò lí thuyết EU trong các mô hình tài
chính.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:8/4/2010
language:Vietnamese
pages:2