Tugasan Pembentangan

Document Sample
Tugasan Pembentangan Powered By Docstoc
					            Tugasan/Pembentangan 20% (Kumpulan)

   Pembentangan akan bermula pada minggu 7.
   Pelajar dikehendaki menyelidik dan membina sebuah weblog berdasarkan tajuk yang diberikan.
   Penyelidikan dan pembangunan weblog perlu bersandar dan meliputi aspek-aspek berikut:
        Sejarah dan perkembangan muzik tersebut.
        Aspek alatan muzik serta pemuzik yang terlibat serta cara muzik itu dipersembahkan.
        Analisis muzik serta repertoir yang berkaitan dengan muzik tersebut
        Fungsi muzik tersebut di dalam sesuatu masyarakat.
        Untuk mengukuhkan fakta dalam pembentangan, bahan seperti audio dan video
        persembahan perlu dimasukkan.
Bil. Nama Ahli Kumpulan        No. Matrik   Alamat Blog    Tajuk Kajian        Minggu
                                                 Bentang
1.                                   1. SEJARAH    MUZIK    M7
2.                                     TRADISIONAL
3.                                     MALAYSIA
4.
5.
6.                                   2. ZIKIR
7.
8.
9.
10.
11.                                   3. KUDA KEPANG       M8
12.
13.
14.
15.
16.                                   4. BANGSAWAN
17.
18.
19.
20.
Bil.  Nama Ahli Kumpulan  No. Matrik  Alamat Blog  Tajuk Kajian
21.                            5. GHAZAL        M9
22.
23.
24.
25.
26.                            6. MENORA
27.
28.
29.
30.
31.                            7. NOBAT        M10
32.
33.
34.
35.
36.                            8. MENORA
37.
38.
39.
40.
41.                            9. OPERA CINA DAN    M11
42.                              PO TE HI
43.
44.
45.
46.                            10. MUZIK    DAN
47.                              ORKESTRA  KLASIK
48.                              INDIA
49.
50.
51.                           11. MUZIK KAUM INDIA   M12
52.                             DI MALAYSIA
53.
54.
55.
56.                           12. ORKESTRA   CINA
57.                             MODEN
58.
59.
60.
61.                           13. MUZIK ORANG ASLI   M13
62.
63.
64.
65.
66.                           14. MUZIK SABAH DAN
67.                             SARAWAK
68.
69.
70.    2 KUMPULAN SETIAP MINGGU AKAN MEMBUAT PEMBENTANGAN
    PROJEK DI DALAM BENTUK WEBLOG DAN PEMBENTANGAN DIBUAT DALAM
    POWERPOINT.PPT (SERAHKAN ALAMAT URL WEBLOG DAN DOKUMEN SOFTCOPY SEBELUM
    PEMBENTANGAN
    SILA BERHUBUNG DENGAN PENSYARAH SEBELUM PEMBENTANGAN DIBUAT. (SEELOK-
    ELOKNYA SEMINGGU SEBELUM PEMBENTANGAN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: tugasan
Stats:
views:828
posted:8/1/2010
language:Malay
pages:3