Thi Hien Tai Don by minhtuan1995

VIEWS: 7,231 PAGES: 27

									Hanoi University – English Grammar
         Thì Thì Hiện Tại Đơn Giản
          The simple present tense
       Teacher: Dang Viet Thao – HaNoi University
  Wellcome to Basic English Grammar class ^^

             Nội Dung


 Cấu trúc


     Cách dùng


      Cách chia


     Câu Phủ Định


  Câu Nghi Vấn


Bài tập
  Cấu Trúc


                       ІІ.CÁCH DÙNG

1.ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP :S + V + …
_ Trong thì hiện tại đơn giản thì “V” được chia ở dạng
 nguyên thể (infinitive) không “to”
VD: we work for this company.
  They learn English every day
_ Trong tiếng anh có 3 ngôi chính sau:
 Ngôi thứ 1     : I(tôi), we(chúng tôi, chúng ta)
 Ngôi thứ 2     : you(bạn, các bạn)
 Ngôi thứ 3 số ít  : He(anh ấy, ông ấy, nó), she(cô ấy, bà ấy,
 chị ấy, nó),
 it:nó(dùng để chỉ đồ vật hay động vật, thực vật)
  Ngôi thứ 3 số nhiều : They(họ,chúng)
            For more examples
Một vài ví dụ:
VD: _I meet her at the party
  _They cook the dinner for the children
  _you have a mobile phone
  _ we sleep in the bedroom
  _ John sees the film on TV
  _ She has a nice car
  _ He buys a laptop
The simple present tense
               The simple present tense

_ Các động từ tân cùng là :o, ch, sh, x, ss, z, s
 (fix > fixes, mix > mixes, pass>passes) thì ta
 thêm “es” vào sau động từ

Ex: He kisses on her cheek.
  Phuong does her homework.
  She watches TV everynight.
  My mother washes her hand
              The simple present tense

_ Những động từ có tận cùng là “y”, trước nó là
 một phụ âm thì ta phải đổi thành “i” sau đó
 thêm “es”
Ex: he studies mathematics
   tương tự đối với: Carry, fly, cry
Ex: He plays for Manchester United (vì trước “y”
 là 1 nguyên âm “a”)
  Tương tự với: Enjoy, stay,
             2.Đối với động từ “tobe”

Trong tiếng anh động từ “to be” gồm có :is, are,
 am. Tất cả các động từ “to be” này đều có
 nghĩa là :thì, là. Nhưng trong một số trường
 hợp nó không cần dịch.
Công thức chung:
I               +   am
She/he/it/ S(số ít)      +   is
We/ they/ you/ S(số nhiều) +    are
          The simple present tense
Đằng sau “tobe” có 3 trường hợp :
TH1 : S + tobe + danh từ chỉ người
VD: I am a teacher
  She is a nurse
  They are football players
  He is an engineer
  Mr Pike is the father of my girlfriend
The simple present tense
          The simple present tense
TH3 : sau “tobe” là một cụm từ chỉ nơi chốn
S + tobe + cụm từ chỉ nơi chốn
VD: The pen is on the table
   The pictures are on the wall
   My sister is in the kitchen
   The children are at school
   They are not at home, they are in dancing
 club
 Ví dụ:
   This city is very famous
   The workers are so hard – working

VD: Người đàn ông đó rất nguy hiểm

 Bạn gái của anh ấy rất thông minh
                 ІІІ.CÁCH CHIA

1. Ta dùng thì hiện tại để nói về các sự việc, hành
 động xảy ra ở hiện tại nói chung.

Example: They study English at school.
      She is a good teacher.
_My father always gets up at 6 o’clock.
        (Bố tôi luôn ngủ dậy vào lúc 6 giờ.)
_Tuan sometimes goes to the cinema with his friends.
      (Tuấn thỉnh thoảng đi xem phim với bạn bè)
_ I often go to work by bus
       (tôi thường đi làm bằng xe bus)
_ She never tells me the lie.
        (Cô ấy chẳng bao giờ nói dối tôi)
IV.CÂU NGHI VẤN, CÂU PHỦ ĐỊNH
_Đối với ngôi thứ 3 số it :

Does   + She/he/it / N(số it)  + V(inf)…. ?

Ex: Does she buy a new car? (yes, she does. No, she
 doesn’t)
       (Cô ấy có mua chiếc ô tô mới không?)
   Does he eat at the company?
      ( Anh ấy có ăn ở công ty không?)
   Does Mai have a mobile phone?
      (Mai có điện thoại di động không?)


  

→













 Which : nào, cái nào?
     Which toy do you want to buy for your son?
    ( Đồ chơi nào bạn muốn mua cho con trai bạn?)
 Who: ai?
   VD: Who is your husband? (Chồng của bạn là ai?)
      Who do you want to meet? (Bạn muốn gặp ai?)
 When: khi nào?
     VD: When does she go to work? (Cô ta đi làm khi
 nào?)
 How: như thế nào, bằng cách nào?
 VD How do you cook this meal? Bạn lấu bữa ăn này như thế
 nào?
2. CÂU PHỦ ĐỊNH
_ Đối với động từ “tobe’ ta chỉ cần thêm “not’ vào sau nó để tạo
 thành câu phủ định.
I         +   am not
 we, they, you  +    are not(aren’t)  +   …
She/ he / it    +    is not(isn’t)    +  …

VD: she is not beautiful. (cô ấy không xinh đẹp)
VD: we are not workers .(chúng tôi không phải là công nhân)
VD: I am not a boss (tôi không phải là một ông chủ)
VD: The ball is not under the bed.(Quả bóng không có ở dưới
 gầm giường).
3.CÂU KẾT HỢP CÂU NGHI VẤN VÀ CÂU PHỦ ĐỊNH
                Liên hệ
Chi tiết xin liên hệ:

   Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế HaCo
36 Ngụy Như Kon Tum, Trung Hòa , Nhân
 Chính, Thanh Xuân
www.dichthuathaco.com.vn
Hanoi University – English Grammar
           Remember to do the homework!

								
To top