Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Tron de trac nghiem don gian, hieu qua

VIEWS: 185 PAGES: 1

TRon de trac nghiem cho giao vien

More Info
									Hướng dẫn sử dụng: Tải tệp tin này về và làm theo hướng dẫn dưới đây:
+ Đầu câu ghi dấu # và số thứ tự của câu(VD: #1) . Kết thúc câu hỏi bởi phím Enter
+ Đáp án đầu tiên là đáp án đúng ( không cần ghi A, B, C, D trước các đáp án). Kết thúc
mỗi đáp án bởi phím Enter.
+ Giữa các câu và các đáp án không được có hàng trống.

* Chú ý:
 - Nên nhấp vào biểu tượng ¶ trên thanh công cụ để kiểm tra khi chương trình báo lỗi. (mỗi
câu nhập đúng sẽ có 5 dấu ¶ )
 - Nếu câu nào đó chỉ có 2 đáp án thì thêm 2 dòng trống để đủ 4 đáp án.
 - Nếu muốn xuống dòng trong khi chưa hết câu hỏi thì nhấn (Shift Enter) chứ không nhấn
(Enter).
 - Có thể nhấn phím Tab để thục đầu dòng các đáp án cho dễ nhìn(dễ phân biệt câu hỏi với
đáp án ).
 - Chương trình có thể trộn đến 12 đề, số câu không vượt qúa 40.
 - Khi chương trình đang chạy không nên nhấp chuột hoặc nhấn phím.
 - Chương trình chạy được trên các bảng mã VNI, Unicode,...
       ( để hiển thị tiếng việt máy cần phải có Font VNI )

   (Mọi chi tiết xin liện hệ Trần Văn Sự (GV THPT Mỹ Hội Đông ĐT: 0974050231)

VD: ( Cách nhập đúng như sau )

#1Trong mphẳng tọa độ Oxy, cho A(2; 3), B(6; -5).Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB
là:
(4; -1)
(4; -8)
(8; -2)
(4; 4)
#2Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1; 0) , B(-2; -3) , C(4; 3). Tọa độ trọng tâm của tam
giác ABC là:
(1; 0)
(3; 0)
(-1; 0)
(0; 1)
#3Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Biết A(1; 2) , B(-3; 1), C nằm trên Ox,
trọng tâm G của tam giác ABC nằm trên Oy. Toạ độ của G là :
(0; 1)
(1; 0)
(0; 3)
(3; 0)

								
To top