E - Learning B. Arab by sitihuzaimah80

VIEWS: 135 PAGES: 6

									E-Learning untuk Tutorial
Bahasa Arab Dengan Menggunakan
Pendekatan Komponen Modular
Pengenalan

 E – Learning adalah model pendidikan yang
 moden yang memindahkan maklumat dari buku
 teks klasik kepada media elektronik
 Pendekatan ini diperkenalkan untuk
 menyediakan cara alternatif untuk dunia
 masyarakat luas untuk belajar bahasa arab
 melalui internet dan persekitaran yang interaktif
 E – bahasa Arab ini adalah latihan yang
 berbentuk web- self directed yang berasaskan 3
 modul istimewa iaitu tubuh saya, sekolah saya
 dan haiwan
Kajian Lepas :

 Kajian ini pernah dilakukan untuk mengembangkan Paradigma Baru
  untuk E-Learning Pembangunan Sumber Sekolah di Sekolah
  Menengah di Tanzania.
 Untuk kajian ini, Instructional Subjek Model digunakan untuk
  mengintegrasikan analisis struktur subjek dan konsep rekabentuk
  instruksional di mana subjek kajian akan diperlakukan sebagai
  komponen modular bebas.
 Rancangan model pembelajaran subjek, terdiri daripada empat
  objek utama iaitu gambaran objek, objek kandungan, objek
  ringkasan dan tempat penilaian (Lujara, Kissaka, Bhalalusesa dan
  Trojer, 2008).
Pendekatan yang digunakan :

 E – Pembelajaran untuk belajar bahasa arab
 secara interaktif
 Menarik perhatian terutama golongan kanak –
 kanak dan mudah difahami (grafik, warna –
 warna yg menarik)
 Ianya mempunyai 3 pecahan modul iaitu:
 kaedah penyelesaian masalah, tutorial, dan juga
 penilaian terhadap sesuatu topik
Modul ini terbahagi kepada 6
bahagian utama iaitu:
 Bahagian penghantar
 Bahagian penyajian maklumat
 Soalan dan respon pengguna
 Penilaian jawapan
 Maklum balas
 Penutup
Contoh E – Learning Bahasa
Arab

								
To top