Prezentace aplikace PowerPoint

Document Sample
Prezentace aplikace PowerPoint Powered By Docstoc
					Ústav klinické biochemie laboratorní diagnostiky
 1.Lékařská fakulta University Karlovy, Praha
   Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
      MUDr.Petr Kocna CSc.
    http://www.lf1.cuni.cz/~kocna/pkweb1.htm

 MODERNÍ BIOCHEMICKÉ METODY
   V GASTROENTEROLOGII
OD SCREENINGU K FUNKČNÍM TESTŮM
 Konference - Devět skal, 31.10 - 1.11. 2007
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.


                 ŢALUDEK
         RIZIKO ATROFICKÉ GASTRITÍDY A KARCINOMU
              PEPSINOGENY I a II V SÉRU

                  JÁTRA
             NEINVAZIVNÍ DECHOVÉ TESTY

                 PANKREAS
            DIAGNOSTIKA AP - TAP, CAPAP
            EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU
            MTG-TEST, DECHOVÝ ALTAB TEST

                TENKÉ STŘEVO
           DETEKCE LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE
           RAPID TEST V BIOPSII, DECHOVÉ TESTY

               TLUSTÉ STŘEVO
            NOVÉ MARKERY - CALPROTECTIN
             KVANTITATIVNÍ TEST iFOBT
2
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.


                 ŢALUDEK
         RIZIKO ATROFICKÉ GASTRITÍDY A KARCINOMU
              PEPSINOGENY I a II V SÉRU

                  JÁTRA
             NEINVAZIVNÍ DECHOVÉ TESTY

                 PANKREAS
            DIAGNOSTIKA AP - TAP, CAPAP
            EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU
            MTG-TEST, DECHOVÝ ALTAB TEST

                TENKÉ STŘEVO
           DETEKCE LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE
           RAPID TEST V BIOPSII, DECHOVÉ TESTY

               TLUSTÉ STŘEVO
            NOVÉ MARKERY - CALPROTECTIN
             KVANTITATIVNÍ TEST iFOBT
3
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.

     CO OVLIVŇUJE VÝSLEDEK Hp INFEKCE ?
             H.Pylori + hostitel      HCl         BEZ
                        HCl
               ONEMOCNĚNÍ
       GASTRIN               GASTRIN 

  DUODENÁLNÍ                  ATROFIE
    VŘED                   KARCINOM
            KMEN BAKTERIE ?
           GENETICKÁ DISPOZICE ?
            VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ?
               DIETA ?
4
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII                 Kocna P.


      PEPSINOGEN I/II V SÉRU
                               Normální
      9                        Gastr. neatrofická
      8                        Gastr. atrof./antrum
                               Gastr. atrof./corpus
      7
  Hp negat.                        Gastr. atrof./multifok.
  Hp + CagA -
      6
  Hp + CagA +
      5
      4                           cancer - risk
      3
      2
      1
                                  Kód VZP: 81727
      0
            H.pylori        Histologie       303 bodů
                                   odb. 801

         Broutet N, Plebani M, Sakarovitch C, Sipponen P, Megraud F:
        Pepsinogen A, pepsinogen C, and gastrin as markers of atrophic
              chronic gastritis in European dyspeptics
5           British Journal of Cancer (2003) 88, 1239 - 1247
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII                   Kocna P.

       PEPSINOGENY, GASTRIN, HELICOBACTER
                     Pg-I   Pg-II  Poměr   Gastrin   HpAb
                     PGA   PGC   PgA/PgC

  Atrofie těla ţaludku         ↓     n     ↓     ↑     -/+
  Atrofie antra ţaludku         ↓     n     ↓     ↓     +
  Multifokální atrofie ţaludku     ↓     n     ↓     ↓     +
  Chronická aktivní gastritída     ↑     ↑     ↓     ↑     +

  Peptický vřed             ↑    n/↑    n/↓     ↑     +

  Karcinom ţaludku           ↓     n     ↓    n/↓     +/-

  PPi medikace             ↑     ↑     n     ↑     +/-

  Zollinger-Ellison           ↑     ↑     n     ↑      -

  Hypertrofická gastropatie       ↑     ↑     ↓     ↑      -

  Částečná gastrektomie         ↓          ↓     ↓     +

       The serological gastric biopsy: a non-endoscopical diagnostic approach
               in management of the dyspeptic patient
           A.Korstanje, G.den Hartog, I.Biemond, C.B.H.W.Lamers
6      Scandinavian Journal of Gastroenterology 2002; 37 Suppl 236 : 22 – 26
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.


                 ŢALUDEK
         RIZIKO ATROFICKÉ GASTRITÍDY A KARCINOMU
              PEPSINOGENY I a II V SÉRU

                  JÁTRA
             NEINVAZIVNÍ DECHOVÉ TESTY

                 PANKREAS
            DIAGNOSTIKA AP - TAP, CAPAP
            EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU
            MTG-TEST, DECHOVÝ ALTAB TEST

                TENKÉ STŘEVO
           DETEKCE LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE
           RAPID TEST V BIOPSII, DECHOVÉ TESTY

               TLUSTÉ STŘEVO
            NOVÉ MARKERY - CALPROTECTIN
             KVANTITATIVNÍ TEST iFOBT
7
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII          Kocna P.

         HODNOCENÍ JATERNÍCH FUNKCÍ

   ZÁTĚŢOVÉ A CHROMOEXKREČNÍ TESTY
  SLOUŢÍ KE KVANTITATIVNÍMU POSOUZENÍ
    NĚKTERÝCH JATERNÍCH FUNKCÍ

  galaktózový eliminační test
      - metabolická kapacita jater
  kofeinová a antipyrinová clearence
      - testy mikrosomálních funkcí
  clearence indocyaninové zeleně a sorbitolu
      - testy jaterní cirkulace


                    DECHOVÉ TESTY S UHLÍKEM 13C

                  PREDIKCE DLOUHODOBĚJŠÍ PROGNÓZY
                  MONITOROVÁNÍ PROGRESE ONEMOCNĚNÍ
                     SLEDOVÁNÍ EFEKTU LÉČBY
                  OPTIMALIZACE ČASU TRANSPLANTACE
8
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII        Kocna P.

     13C  - DECHOVÉ TESTY JATERNÍCH FUNKCÍ
            VOLBA SUBSTRÁTU

   13C - AMINOPYRIN     mikrosomální N-demetylace, oxidace

   13C - KOFEIN       mikrosomální biotranformace
                 P450I-depend.caffein 3-N-demetyláza
   13C - METHACETIN     mitochondriální funkce,
                 cytochrome-P450-dependentní
   13C - FENYLALANIN    cytosol, fenylalanin hydroxyláza
                 (konverze Phe na Tyr)
   13C - GALAKTÓZA     cytosol, galaktózo-kináza
                 ATP-dep.fosforylace Gal na Gal-1p
  13C - FENACETIN      cytochrom P448 aktivita

  13C - KETOISOKAPRONOVÁ intramitochondriální dekarboxylace,
      KYSELINA       cholestáza

9
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII                   Kocna P.

        DECHOVÝ TEST s 13C - GALAKTÓZOU
   PDR 13C
                          CTR    - kontroly
 14                         PBC    - prim.biliární cirhóza
 12                         PBC-I/II  - stupeň I a II PBC
                          PBC-III  - stupeň III PBC
 10
   8
   6
                                PDR Methacenin 30 minut
   4                             2mg/kg 13C-methacetin
                                PDR Galactose 60 minut
   2
                                5mg/kg 13C-galactose
   0
       CTR     PBC    PBC-I/II   PBC-III

       13C-methacetin and 13C-galactose breath tests can assess restricted
         liver function even in early stages of primary biliary cirrhosis
     J.Holtmeier, M. Leuschner, A. Schneider, U. Leuschner, W.F. Caspary, B. Braden
        Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2006; 41: 1336 - 1341
10
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.


                 ŢALUDEK
         RIZIKO ATROFICKÉ GASTRITÍDY A KARCINOMU
              PEPSINOGENY I a II V SÉRU

                  JÁTRA
             NEINVAZIVNÍ DECHOVÉ TESTY

                 PANKREAS
            DIAGNOSTIKA AP - TAP, CAPAP
            EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU
            MTG-TEST, DECHOVÝ ALTAB TEST

                TENKÉ STŘEVO
           DETEKCE LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE
           RAPID TEST V BIOPSII, DECHOVÉ TESTY

               TLUSTÉ STŘEVO
            NOVÉ MARKERY - CALPROTECTIN
             KVANTITATIVNÍ TEST iFOBT
11
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII             Kocna P.


         RUTINNÍ DIAGNOSTIKA
      STANOVENÍ PANKREATICKÝCH ENZYMŮ
METODA               LATENCE   VÝZNAM
AMYLÁZA                12 - 36     -
LIPÁZA                18 - 48     -
PANCREAT.ASSOCIAT.PROTEIN (PAP)    24 - 48    ?
PHOSPHOLIPASE A-2            24      ++   EDEMAT/NEKROT
PROCARBOXYPEPTIDASE          24 - 36    +    MÍRNÁ/STŘEDNÍ F.
TRYPSINOGEN ACTIV.PEPTID (TAP)    několik    +++   NEJČASNĚJŠÍ
SPINK - HPSTI             24 - 48    +
TRYPSINOGEN-2             několik    +


              Am J Respir Crit Care Med Vol 164. pp 162–170, 2001

           SPINK - SERINE PROTEASE INHIBITOR KAZAL TYPE 1
           HPSTI - HUMAN PANCREATIC SECRETORY TRYPSIN INHIBITOR
12
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII             Kocna P.

   ACTIM™ PANCREATITIS DIPSTICK - TAP TEST
         IMUNOCHROMATOGRAFICKÝ RAPID TEST
         PRO DETEKCI TRYPSINOGENU 2 V MOČI
         MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU
         DOBA VYŠETŘENÍ - 5 MINUT
         CITLIVOST TESTU - 50 mg/l
         VÝROBCE - Medix Biochemica - Finland

         Pancreas. 2005 Apr;30(3):243-7. Chen YT, Chen CC,
         Wang SS, et al.: Rapid urinary trypsinogen-2 test strip in the
         diagnosis of acute pancreatitis.

         Hepatogastroenterology. 2002 Jul-Aug;49(46):1130-4.
         Kylanpaa-Back ML, Kemppainen E, Puolakkainen P, et al.
         Comparison of urine trypsinogen-2 test strip with
         serum lipase in the diagnosis of acute pancreatitis.

         J Clin Gastroenterol. 2002 Apr;34(4):459-62. Smotkin J,
         Tenner S.: Laboratory diagnostic tests in acute pancreatitis.

13
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII       Kocna P.

       NEPŘÍMÉ TESTY - ALTAB/13C TESTY

   PROVEDENÍ TESTU
    PODÁNÍ STIMULAČNÍHO POKRMU
    PODÁNÍ TESTAČNÍ SUBSTANCE - 250mg 13C-MTG
    6 HODINOVÝ SBĚR MOČE/VZORKŮ VYDECH.VZDUCHU

   PRINCIP TESTU
            CHYMOTRYPSIN      LIPÁZA

      (Ac) - Tyr - PAB      13C  - MTG

   LABORATORNÍ TECHNIKA
    STANOVENÍ SÉROVÉ HLADINY A VÝDEJE METABOLITU HPAB
    STANOVENÍ KONCENTRACE METABOLITU 13C
    VÝPOČET % Z PODANÉHO MNOŢSTVÍ


14
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII       Kocna P.


   13C  - DECHOVÉ TESTY FUNKCE PANKREATU
          VOLBA SUBSTRÁTU

  13C - TRIOLEIN     STEATORHEA > 11 - 14 g/den
  13C - HIOLEIN      INTRALUMINÁLNÍ LIPOLÝZA
  13C - MIXED       SPECIFICITA K PANKREATICKÉ LIPÁZE
      TRIGLYCERIDE     VÝDEJ LIPÁZY < 90 kU/hod
  13C - CHOLESTERYL    PANKREAT. CHOLESTEROL ESTERÁZA
      OCTANOATE      STEATORHEA > 11 g/den
  13C - TRIPALMITIN    MALABSORPCE TUKŮ
  13C - TRIOCTANOIN    TKÁŇOVÉ POŠKOZENÍ, FIBRÓZA > 30%
  13C - STARCH      SEKRECE AMYLÁZY < 10%
  13C - BzTyrAla     KORELACE s PABA testem

15
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII                   Kocna P.

    DECHOVÝ TEST s 13C - MIXED TRIGLYCERIDY

   cPDR 13C
                                   CHRONICKÁ
                                  PANKREATITÍDA
   60                             KATEGORIE A, B, C, D


   50

   40

   30                                250 mg 13C-MTG
                                   cPDR 6 hodin
   20
        A      B      C      D
     Exocrine Pancreatic Function Test – 13C-Mixed Triglyceride Breath Test.
     Kocna, P., Vanickova, Z., Krechler, T., Lukas, M., Dosedel, J., Kohout, P.:
                Pancreatology 2006; 6: 331
16
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.


                 ŢALUDEK
         RIZIKO ATROFICKÉ GASTRITÍDY A KARCINOMU
              PEPSINOGENY I a II V SÉRU

                  JÁTRA
             NEINVAZIVNÍ DECHOVÉ TESTY

                 PANKREAS
            DIAGNOSTIKA AP - TAP, CAPAP
            EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU
            MTG-TEST, DECHOVÝ ALTAB TEST

                TENKÉ STŘEVO
           DETEKCE LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE
           RAPID TEST V BIOPSII, DECHOVÉ TESTY

               TLUSTÉ STŘEVO
            NOVÉ MARKERY - CALPROTECTIN
             KVANTITATIVNÍ TEST iFOBT
17
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII    Kocna P.

    DIAGNOSTIKA LAKTÁZOVÉ INTOLERANCE
              HISTOCHEMICKÝ PRŮKAZ
              AKTIVITY LAKTÁZY
              V KARTÁČOVÉM LEMU ENTEROCYTU
              IMUNOHISTOCHEMICKÁ DETEKCE
   MODERNÍ RAPID TEST
   DETEKCE AKTIVITY LAKTÁZY
   CHROMOGENNÍ METODOU
18
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII               Kocna P.
                           PCR DETEKCE
                        13910 T/C POLYMORFISMU
                            KORELACE
                        S H2-DECHOVÝM TESTEM


                           GENOTYPY 13910
                       CC - INTOLERANCE LAKTÓZY
                       TC, TT - TOLERANCE LAKTÓZY
   Hogenauer C, Hammer H.F., Mellitzer K., Renner W., Krejs G.J., Toplak H.
       Evaluation of a new DNA test compared with the lactose
     hydrogen breath test for the diagnosis of lactase non-persistence
19   European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2005, 17:371–376
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.


                 ŢALUDEK
         RIZIKO ATROFICKÉ GASTRITÍDY A KARCINOMU
              PEPSINOGENY I a II V SÉRU

                  JÁTRA
             NEINVAZIVNÍ DECHOVÉ TESTY

                 PANKREAS
            DIAGNOSTIKA AP - TAP, CAPAP
            EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU
            MTG-TEST, DECHOVÝ ALTAB TEST

                TENKÉ STŘEVO
           DETEKCE LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE
           RAPID TEST V BIOPSII, DECHOVÉ TESTY

               TLUSTÉ STŘEVO
            NOVÉ MARKERY - CALPROTECTIN
             KVANTITATIVNÍ TEST iFOBT
20
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII       Kocna P.

   BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ VZORKU STOLICE

                   Helicobacter pylori Ag


                       Amyláza
   Anti Gliadin scIgA
                        Lipáza
    Anti tTG IgA
                     Chymotrypsin

                      Elastáza - 1
    Calprotectin
     Lactoferin              Lysozyme

    Hemoglobin              Albumin

     PCR / DNA           Myeloperoxidáza

21                    PMN Elastáza
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII              Kocna P.                            STANOVENÍ
                           CALPROTECTINU VE
                             STOLICI
        J Tibble, K Teahon, B Thjodleifsson, A Roseth, et al.
   A simple method for assessing intestinal inflammation in Crohn's disease
22               Gut 2000; 47: 506 - 513
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII  Kocna P.


       VYŠETŘENÍ KRVÁCENÍ DO GIT

         JÍCNOVÉ TUMORY
          ESOFAGITÍDA     OVLIVNĚNÍ
      KRVÁCEJÍCÍ VŘEDOVÁ CHOROBA SCREENINGU
         TUMORY ŢALUDKU      KRCA
          NSAIDS VŘEDY
PRŮKAZ KRVE      CÉLIAKIE
 VE STOLICI  TUMORY TENKÉHO STŘEVA
          ENDOMETRIÓZA
           DIVERTIKLY
       POLYPY TLUSTÉHO STŘEVA
       NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA
             IBD     DIAGNOSTIKA
          ANÁLNÍ FISŮRY    GIT CHOROB
           HEMOROIDY

23
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.   OVLIVNĚNÍ
   SCREENINGU  FALEŠNÁ POZITIVITA SCREENINGU KRCA
    KRCA


       OPTIMALIZACE CUT-OFF DETEKČNÍHO LIMITU
     VOLBA VHODNÉ METODY DETEKCE KRVE VE STOLICI
 DIAGNOSTIKA    DIAGNOSTICKÁ SPECIFICITA A SENZITIVITA
 GIT CHOROB    DETEKCE KRVE VE STOLICI
24
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII      Kocna P.

    PERSPEKTIVA - AUTOMATICKÉ ANALYZÁTORY


           FOBIT - Wako


             OC-SENSOR m Eiken
HGS-180 Jokohi
                       JIA-HB2010 Jeol
25
 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII                 Kocna P.

        senzitivita - %
         100
          90
          80
iFOBT - Magstream 1000 - Fujirebio
          70
  citlivost 0.2 mg Hb/g stolice
 22 600 asymptomatických osob
          60
    pozitivita iFOBT: 5,7 %
          50
          40
          30
          20
proximální kolon 10
 distální kolon
          0
             ADEN     DYSP     CA-A    CA-B    CA-C/D

     Morikawa T., Kato J., Yamaji Y., Wada R.,Mitsushima T., Shiratori Y. -
            Gastroenterology 2005; 129: 422 - 428
     A Comparison of the lmmunochemical Fecal Occult Blood Test and
        Total Colonoscopy in the Asymptomatic Population
26
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII                Kocna P.

          iFOBT - OC Micro - Eiken
                                   senzitivita
% 100         citlivost 50 - 200 ng/ml
                                   specificita
   95

   90

   85

   80

   75

   70

   65

   60
      50    75    100    125   150    200 ng Hb/ml

             Rozen P., Waked A., Vilkin A., Levi Z., Niv Y.
              Med Sci Monit, 2006; 12(6): MT27-32
     Evaluation of a desk top instrument for the automated development and
          immunochemical quantifi cation of fecal occult blood
27
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII     Kocna P.


      GENETICKÉ MECHANIZMY KR-CA
      5q          12q    17p   18q
     ztráta        aktivace  ztráta  ztráta
28    APC         K-ras   p53   DCC
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII            Kocna P.

   http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm

                      http://gelab.zde.cz
       Medline on-line        Přímý link na MZČR
29     nejnovější publikace       Národní číselník
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII  Kocna P.
   DĚKUJI VÁM
30  ZA POZORNOST

				
DOCUMENT INFO