Impreso de modelo Instancia general by ijk77032

VIEWS: 257 PAGES: 2

									                         Instancia General / Instantzia Orokorra
                 Don                                         DNI/NIF
                 Izen-deiturak                                    NAN/IFZ

                 Con domicilio en             Calle
                 Helbidea.Herria             Kalea


                 Teléfono                     EN NOMBRE PROPIO           EN REPRESENTACION DE
                 Telefonoa                    BERE IZENEAN             ONDOKO HONEN ORDEZKARI GISA


                 D.                                         DNI/NIF
                 Izen-deiturak                                    NAN/IFZ

                 Con domicilio en             Calle
                 Helbidea.Herria             Kalea

                 Teléfono              C.P.                      Destino documento
                 Telefonoa              K.P.                      Dokumentu hartzailea


                  RESUMEN TEMA
                  GAIAREN LABURPENA


                 EXCMO. SR:
                 JAUN edo ANDRE TXIT GARAIA:
Ejemplar para la Administración
Administrazioarentzako orria
                 DOCUMENTOS APORTADOS:
                 ERANTSITAKO DOKUMENTUAK:
                                En ....................................., a .......... de ................................... de 200.........

                                ................................n, 200.... (e)ko   ...............................  ..........a


                                        FIRMA - SINADURA


                                                                            Ezabatu
                 Gobierno de Navarra
                 Nafarroako Gobernua
                       Instancia General / Instantzia Orokorra
               Don                                         DNI/NIF
               Izen-deiturak                                    NAN/IFZ

               Con domicilio en             Calle
               Helbidea.Herria             Kalea


               Teléfono                     EN NOMBRE PROPIO           EN REPRESENTACION DE
               Telefonoa                    BERE IZENEAN             ONDOKO HONEN ORDEZKARI GISA


               D.                                          DNI/NIF
               Izen-deiturak                                    NAN/IFZ

               Con domicilio en             Calle
               Helbidea.Herria             Kalea

               Teléfono              C.P.                       Destino documento
               Telefonoa              K.P.                       Dokumentu hartzailea


                RESUMEN TEMA
                GAIAREN LABURPENA


               EXCMO. SR:
               JAUN edo ANDRE TXIT GARAIA:
Ejemplar para el Interesado
Interesatuarentzako orria
               DOCUMENTOS APORTADOS:
               ERANTSITAKO DOKUMENTUAK:
                              En......................................., a............ de ................................... de 200.........

                              ................................n, 200.... (e)ko    ...............................  ..........a


                                      FIRMA - SINADURA


                                                                           Ezabatu
               Gobierno de Navarra
               Nafarroako Gobernua

								
To top