CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM (DOC) by nvhiepbk

VIEWS: 160 PAGES: 1

									CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM


             Công ty Cổ phần Phát triển Máy Xây dựng Việt Nam
             (VINACOMA.,JSC) chúng tôi được hình thành trên cơ sở các
             thành viên, nhóm các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực Xuất
             nhập khẩu và Cung cấp thiết bị máy xây dựng với nhiều năm
             kinh nghiệm.
             Ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi nhận thấy rằng ngành xây
             dựng của chúng ta còn rất phát triển và nhu cầu của khách hàng
             về máy xây dựng là rất lớn và đa dạng. Trong khi trên thế giới có
             rất nhiều nhà sản xuất và cung cấp với rất nhiều loại thiết bị máy
xây dựng khác nhau. Vì vậy, chúng tôi mong muốn là nhà cung cấp, tư vấn mua bán các
thiết bị máy xây dựng đến các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh
vực xây dựng, giao thông thi công xây lắp, kinh doanh máy xây dựng….
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACOMA

   Văn phòng giao dịch: P20.1 CT3 Toà nhà VIMECO, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

   (+84-4) 222 50062 -(+84-4) 222 50064   (+84-4) 222 50065

								
To top