RISICO-EVALUATIE VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR TOEPASSING OP OPENBARE DOMEINEN by fjwuxn

VIEWS: 853 PAGES: 11

									                                                               1


RISICO-EVALUATIE VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR TOEPASSING OP
OPENBARE DOMEINEN

INLEIDING

Volgens het decreet van 21 december 2001 en het besluit van 14 juli 2004, kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen op
openbare domeinen stapsgewijs worden afgebouwd door het indienen van een reductieprogramma. Dit betekent dat tot
uiterlijk 2014 nog ‘gedoogde’ bestrijdingsmiddelen kunnen worden ingezet. Omdat de markt van de bestrijdingsmiddelen
continu evolueert (bv. door wijzigingen in de internationale wetgeving) heeft de afdeling Water beslist om jaarlijks i.s.m.
Phytofar en de Universiteit Gent een lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen te publiceren. In
deze lijst wordt aangegeven welke producten al of niet gedoogd zijn.

Wat is een gedoogd bestrijdingsmiddel?

Om de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu te berekenen, ontwikkelde het Laboratorium voor Fytofarmacie
van de Universiteit Gent de POCER-indicator. POCER staat voor Pesticide Occupational and Environmental Risk. De
indicator geeft een goed overzicht van de (neven)effecten van pesticiden en is gebaseerd op wetenschappelijk ondersteunde
principes overeenkomstig de Europese normen. De producten met een lage POCER-score, en dus met een beperkt risico,
worden gedoogd. Toch wil een hoge score niet zeggen dat deze middelen niet erkend zijn door de federale overheid doch
dat de gestelde criteria bij de berekening van de POCER-indicator niet gehaald zijn.

Hoe gebruik ik deze lijst?

Kies steeds een product op basis van de doeltreffendheid. Een voorbeeld: niet alle bestrijdingsmiddelen tegen ongewenste
planten zijn het meest effectief voor de bestrijding van een welbepaald type plant. Het gebruik ervan is dan ook niet
verantwoord, niettegenstaande een gunstige POCER-score. Lees daarom steeds aandachtig de informatie op het etiket of
op fytoweb (www.fytoweb.fgov.be).

Kies binnen de gedoogde producten zoveel mogelijk voor deze met een laag risico. Voor de producten die zijn opgenomen
in bijgevoegde lijst werd de POCER-indicator berekend en een rangschikking gemaakt in volgorde van toenemend risico (of
toenemende waarde van de POCER-indicator). Producten die in het rood gemarkeerd staan, zijn niet gedoogd. Voor de
overblijvende producten wordt aangeraden zoveel mogelijk middelen in te zetten met een laag risico. Zo worden bv.
ongewenste planten op braakliggende grond bij voorkeur bestreden met een middel dat uitsluitend glyfosaat bevat i.p.v.
asulam.

Voor de betekenis van de afkortingen in de tabel verwijzen we naar fytoweb:
http://fytoweb.fgov.be/NL/DOC/INLEIDING/Formuleringstype.htm

Let op. Ten opzichte van de lijst voor 2005 zijn een aantal wijzigingen opgetreden. Deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn
van een gewijzigde markt. Een andere mogelijkheid is een gewijzigde waarde van de POCER-indicator ten gevolge van vb.
gewijzigde formulering of het ter beschikking komen van nieuwe toxiciteitsdata of fysicochemische eigenschappen van de
actieve stoffen.

Voor verdere informatie kunt u steeds terecht bij:
Steunpunt Zonder is Gezonder
02-553 21 14 (elke werkdag van 9-12 uur)
Of via mail op steunpunt@zonderisgezonder.be
Lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                             2


INHOUD
Ongewenste dieren
     Slakken                                   3
     Wespen                                   3
Ongewenste planten
     Op braakliggende grond                           4
     In graslanden (en op grasvelden voor sport en spel): grassen        5
     In graslanden (en op grasvelden voor sport en spel): mos          5
     In graslanden (en op grasvelden voor sport en spel): tweezaadlobbigen    5
     Vernieuwing van grasland                          5
     In houtige aanplant                             6
     Bij nieuwe aanleg                              6
     Op gesloten verhardingen: mos                        7
     Op gesloten verhardingen: planten (tussen stenen)              7
     Op halfopen verhardingen: mos                        8
     Op halfopen verhardingen: planten (tussen stenen)              8
     Op open verhardingen: mos                          8
     Op open verhardingen: planten                        8
Ziekten en plagen
     Schimmelziekten in gras                           9
     Schimmelziekten in houtige aanplant                     9
     Spintmijt in houtige aanplant                        10
     Vretende insecten in houtige aanplant                    10
     Zuigende insecten in houtige aanplant                    11
     Schimmelziekten in rozen- en botanische tuinen               11
     Zuigende insecten in rozen- en botanische tuinen              11
Lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                                   3


ONGEWENSTE DIEREN


Slakken
    Escar-Go tegen slakken-Ferramol                     ijzerfosfaat                 GB
        Arionex granulaat                        metaldehyde                  GB
          Limaslak                          metaldehyde                  GB
         Metarex RB                          metaldehyde                  RBWespen 1
           Permas-D                        permethrin                    EP
         Topscore Spray              piperonyl butoxide, permethrin, tetramethrin           AE
          Integral Tox                  piperonyl butoxide, pyrethrin               AL
          Topscore Pal              bioresmethrine, permethrin, piperonyl butoxide           AL
1  Voor de biociden in stuifpoeder vorm (WP) ter bestrijding van wespen, zijnde Permas-D en Vespa, konden geen POCER-berekeningen
  uitgevoerd worden; deze producten worden wel gedoogd
Lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                                       4


   ONGEWENSTE PLANTEN


Ongewenste planten op braakliggende grond
           Banvel                            dicamba                    SL
           Starane                           fluroxypyr                   EC
          Tomahawk                            fluroxypyr                   EC
         Roundup ultra                          glyfosaat 2                  SL
           Glifosan                           glyfosaat 2                  SL
    Glyfos, Hurricane, Panic, Pluche,                     glyfosaat 2                  SL
  Roundup max, Shinai, Touchdown Quattro
     Agrichim glyfosaat 360, Clinic,                     glyfosaat 2                  SL
   Gallup Barclay, Glialka plus, Glifonex,
      Glycar, Glyfall, Roundup
           Chikara                         flazasulfuron                  WG
         Topgun RTU                            vetzuren                   AL
         Topgun conc                           vetzuren                   EC
         Asulam 400 SL                           asulam                   SL
         Asulam Hermoo                           asulam                   SL
         Asulam protex                           asulam                   SL
           Mutan                            triclopyr                  EC
           Basta s                       ammoniumglufosinaat                  SL
            Finale                       ammoniumglufosinaat                  SL
         Starane Kombi                    fluroxypyr, clopyralid, ioxynil              EC
          Tribel forte                          triclopyr                  EC
          Tribel 100                           triclopyr                  EC
           Garlon                            triclopyr                  EC
          Luoxyl 480                           triclopyr                  EC
         Hormonex 750                            MCPA                    SL
          U 46 M 750                            MCPA                    SL
           Zapper                       glyfosaat, diflufenican                SC
          Kid allees                       glyfosaat, oxadiazon                 WP
          Casoron GR                          dichlobenil                  GR
           Nox mos                           ijzersulfaat                  SG
           Antimos                           ijzersulfaat                  SP
           Empress                    Ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SP
          Moscide 3                   ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SP
        Hermoo amitrol SL                  amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
         Weedazol SL                    amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
            Herbit                         natriumchloraat                  SP
      Hermoo natriumchloraat                      natriumchloraat                  SP
           Canyon                     glyfosaat, diflufenican, diuron              SC
           Alltex SC                 dicamba, 2,4-D, MCPP-P, amitrol, diuron             SC
2 Voor de producten die uitsluitend glyfosaat als werkzame stof hebben, wordt een opsplitsing gemaakt naargelang de gevarencategorie van de
  aanwezige hulpstoffen, wat mede de rangschikking in functie van het risico beïnvloedt
3 Het gebruik van Moscide is ondanks de slechtere totale POCER-score te verkiezen boven het gebruik van Nox mos en Antimos, omdat EDTA
  zorgt voor een vertraagde afvoer van het ijzersulfaat. Dit aspect kan echter met de POCER-berekening niet in rekening worden gebracht
Lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                                        5


Ongewenste planten in graslanden (en op grasvelden voor sport en spel): grassen
           Primus                            florasulam                   SC
         UPL Ethofumesate                         ethofumesate                   ECOngewenste planten in graslanden (en op grasvelden voor sport en spel): mos
            Empress                     ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SP
            Moscide                     ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SP
            Nox mos                           ijzersulfaat                  SG
            Antimos                           ijzersulfaat                  SPOngewenste planten in graslanden (en op grasvelden voor sport en spel):
tweezaadlobbigen
          Banvel                               dicamba                   SL
          Aminex                                2,4-D                   SL
          Primus                             florasulam                   SC
          Starane                              fluroxypyr                  EC
         Tomahawk                              fluroxypyr                  EC
   Gazonmeststof met onkruidbestrijder 4                   dicamba, 2,4-D                  GR
       UPL Ethofumesate                           ethofumesate                   EC
       DCM Trio gazon                     dicamba, 2,4-D, MCPP-P, MCPA                 GR
       DCM Gazon proper                     dicamba, 2,4-D, MCPP-P, MCPA                 GR
          Mecotex                              MCPP-P                    SL
          Mutan                               triclopyr                  EC
        Starane Kombi                       fluroxypyr, clopyralid, ioxynil              EC
       Gazon Net turbo                      clopyralid, fluroxypyr, MCPA               EW
          AZ 500                              isoxaben                   SC
          Garlon                               triclopyr                  EC
         Luoxyl 480                              triclopyr                  EC
           Bofix                        fluroxypyr, clopyralid, MCPA               EW
           Dinet                        fluroxypyr, clopyralid, MCPA               EW
       Optica MCPP-P                              MCPP-P                    SL
        Duplosan KV-P                             MCPP-P                    SL
        Hormonex 750                               MCPA                    SL
         U 46 M 750                               MCPA                    SL
          Silvanet                          fluroxypyr, triclopyr                EC
          Dicotex                      dicamba, 2,4-D, MCPP-P, MCPA                 SL
        Gramix extra                     dichloorprop-p, MCPP-P, MCPA                 SL
4 Combinaties van bestrijdingsmiddelen met meststoffen worden afgeraden, rekening houdend met het Vlaams meststoffenbeleid
Vernieuwing van graslanden
         Roundup ultra                           glyfosaat 2                  SL
           Glifosan                            glyfosaat 2                  SL
    Glyfos, Hurricane, Panic, Pluche,                      glyfosaat 2                  SL
  Roundup max, Shinaï, Touchdown Quattro
     Agrichim glyfosaat 360, Clinic,                      glyfosaat 2                  SL
   Gallup Barclay, Glialka plus, Glifonex,
        Glycar, Roundup
           Glyfall                            glyfosaat 2                  SL
         Agro-glyfo 360                           glyfosaat 2                  SL
2  Voor de producten die uitsluitend glyfosaat als werkzame stof hebben, wordt een opsplitsing gemaakt naargelang de gevarencategorie van de
   aanwezige hulpstoffen, wat mede de rangschikking in functie van het risico beïnvloedt
Lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                                       6
Ongewenste planten in houtige aanplant
          Focus plus                          cycloxydim                   EC
         Roundup ultra                         glyfosaat 2                   SL
           Glifosan                          glyfosaat 2                   SL
    Glyfos, Hurricane, Panic, Pluche,                    glyfosaat 2                   SL
  Roundup max, Shinaï, Touchdown Quattro
     Agrichim glyfosaat 360, Clinic,                     glyfosaat 2                  SL
   Gallup Barclay, Glialka plus, Glifonex,
        Glycar, Roundup
            Glyfall                          glyfosaat 2                   SL
           Fusilade                        fluazifop-p-butyl                  EC
          Topgun RTU                           vetzuren                    AL
          Topgun conc                          vetzuren                    EC
         Stomp 400 SC                         pendimethalin                   SC
         Agro-glyfo 360                         glyfosaat 2                   SL
            Aramo                          tepraloxydim                   EC
            Mutan                           triclopyr                   EC
           Basta s                      ammoniumglufosinaat                   SL
            Finale                      ammoniumglufosinaat                   SL
         Premazin 2 GR 4                         simazine                    GR
            Eloge                       haloxyfop-R-methyl                   EC
          Tribel forte                         triclopyr                   EC
           Tribel 100                          triclopyr                   EC
          Luoxyl 480                          triclopyr                   EC
         Hormonex 750                           MCPA                     SL
          U 46 M 750                           MCPA                     SL
         Premazin SC 5                          simazine                    SC
          Casoron GR                          dichlobenil                   GR
          Tolurex SC                         chloortoluron                   SC
           Kid allees                      glyfosaat, oxadiazon                  WP
          Ronstar GR                      carbetamide, oxadiazon                  GR
           Soft WP                   oxadiazon, diflufenican, carbetamide              WP
         Kerb Super GR                    propyzamide, simazin, diuron                GR
2 Voor de producten die uitsluitend glyfosaat als werkzame stof hebben, wordt een opsplitsing gemaakt naargelang de gevarencategorie van de
  aanwezige hulpstoffen, wat mede de rangschikking in functie van het risico beïnvloedt
4,5 Het gebruik van Premazin 2 GR en Premazin SC wordt ondanks de gunstige POCER-score niet toegestaan. De Europese Commissie
   heeft dd. 10 maart 2004 een beschikking aangenomen waarbij simazin niet wordt opgenomen in de positieve lijst van werkzame stoffen
   (Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG). Hoewel in sommige gevallen het gebruik nog tot 2007 wordt toegestaan, werd in de geest van het
   decreet van 21 december 2001 besloten om Premazin 2 GR en Premazin SC op te nemen bij de afgeraden productenOngewenste planten bij nieuwe aanleg
           Banvel                            dicamba                    SL
           Starane                           fluroxypyr                   EC
          Tomahawk                            fluroxypyr                   EC
         Roundup ultra                          glyfosaat 2
           Glifosan                           glyfosaat 2                  SL
    Glyfos, Hurricane, Panic, Pluche,                     glyfosaat 2                  SL
  Roundup max, Shinaï, Touchdown Quattro
     Agrichim glyfosaat 360, Clinic,                     glyfosaat 2                  SL
   Gallup Barclay, Glialka plus, Glifonex,
        Glycar, Roundup
           Glyfall                         glyfosaat 2                    SL
         Agro-glyfo 360                        glyfosaat 2                    SL
           Mutan                          triclopyr                     EC
           Basta s                       ammoniuimglufosinaat                  SLLijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                                        7


           Finale                        ammoniumglufosinaat                  SL
         Gazon Net turbo                    fluroxypyr, clopyralid, MCPA                EW
          Tribel forte                          triclopyr                    EC
          Tribel 100                           triclopyr                    EC
           Garlon                            triclopyr                    EC
          Luoxyl 480                           triclopyr                    EC
            Bofix                      fluroxypyr, clopyralid, MCPA                EW
            Dinet                      fluroxypyr, clopyralid, MCPA                EW
         Hormonex 750                           MCPA                      SL
          U 46 M 750                            MCPA                      SL
          Casoron GR                          dichlobenil                    GR
        Hermoo amitrol SL                   amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
         Weedazol SL                     amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
            Herbit                         natriumchloraat                   SP
       Hermoo natriumchloraat                      natriumchloraat                   SPOngewenste planten op gesloten verhardingen: mos
            Antimos                          ijzersulfaat                   SP
            Kid allees                      glyfosaat, oxadiazon                  WP
            Empress                    ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SP
            Moscide                    Ijzersulfaat, Ijzerdinatrium-EDTA              SPOngewenste planten op gesloten verhardingen: planten (tussen stenen)
         Topgun RTU                             vetzuren                   AL
         Topgun conc                            vetzuren                   EC
          Tomahawk                             fluroxypyr                   EC
         Roundup ultra                           glyfosaat 2                  SL
           Glifosan                            glyfosaat 2                  SL
    Glyfos, Hurricane, Panic, Pluche,                      glyfosaat 2                  SL
  Roundup max, Shinaï, Touchdown Quattro
     Agrichim glyfosaat 360, Clinic,                      glyfosaat 2                  SL
   Gallup Barclay, Glialka plus, Glifonex,
        Glycar, Roundup
           Glyfall                           glyfosaat 2                   SL
           Chikara                           flazasulfuron                   WG
         Agro-glyfo 360                          glyfosaat 2                   SL
           Mutan                             triclopyr                   EC
           Basta s                        ammoniumglufosinaat                   SL
           Finale                        ammoniumglufosinaat                   SL
           Zapper                        glyfosaat, diflufenican                 SC
          Kid allees                       glyfosaat, oxadiazon                  WP
           Herbit                          natriumchloraat                   SP
      Hermoo natriumchloraat                       natriumchloraat                   SP
        Hermoo amitrol SL                    amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
         Weedazol SL                     amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
2  Voor de producten die uitsluitend glyfosaat als werkzame stof hebben, wordt een opsplitsing gemaakt naargelang de gevarencategorie van de
   aanwezige hulpstoffen, wat mede de rangschikking in functie van het risico beïnvloedt
Lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                                        8


Ongewenste planten op halfopen verhardingen: mos
            Antimos                          ijzersulfaat                  SP
            Kid allees                      glyfosaat, oxadiazon                 WP
            Empress                     ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SP
            Moscide                     ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SPOngewenste planten op halfopen verhardingen: planten (tussen stenen)
         Topgun RTU                             vetzuren                   AL
         Topgun conc                            vetzuren                   EC
          Tomahawk                             fluroxypyr                   EC
         Roundup ultra                           glyfosaat 2                  SL
           Glifosan                            glyfosaat 2                  SL
    Glyfos, Hurricane, Panic, Pluche,                      glyfosaat 2                  SL
  Roundup max, Shinaï, Touchdown Quattro
     Agrichim glyfosaat 360, Clinic,                      glyfosaat 2                  SL
   Gallup Barclay, Glialka plus, Glifonex,
        Glycar, Roundup
           Glyfall                           glyfosaat 2                   SL
           Chikara                           flazasulfuron                   WG
         Agro-glyfo 360                          glyfosaat 2                   SL
           Mutan                             triclopyr                   EC
           Basta s                        ammoniumglufosinaat                   SL
           Finale                        ammoniumglufosinaat                   SL
           Zapper                        glyfosaat, diflufenican                 SC
          Kid allees                       glyfosaat, oxadiazon                  WP
           Herbit                          natriumchloraat                   SP
      Hermoo natriumchloraat                       natriumchloraat                   SP
        Hermoo amitrol SL                    amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
         Weedazol SL                     amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
2  Voor de producten die uitsluitend glyfosaat als werkzame stof hebben, wordt een opsplitsing gemaakt naargelang de gevarencategorie van de
   aanwezige hulpstoffen, wat mede de rangschikking in functie van het risico beïnvloedtOngewenste planten op open verhardingen: mos
            Antimos                          ijzersulfaat                  SP
            Kid allees                      glyfosaat, oxadiazon                 WP
            Empress                     ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SP
            Moscide                     ijzersulfaat, ijzerdinatrium-EDTA              SPOngewenste planten op open verhardingen: planten
         Topgun RTU                             vetzuren                   AL
         Topgun conc                            vetzuren                   EC
           Starane                            fluroxypyr                   EC
          Tomahawk                             fluroxypyr                   EC
         Roundup ultra                           glyfosaat 2                  SL
           Glifosan                            glyfosaat 2                  SL
    Glyfos, Hurricane, Panic, Pluche,                      glyfosaat 2                  SL
  Roundup max, Shinaï, Touchdown Quattro
     Agrichim glyfosaat 360, Clinic,                      glyfosaat 2                  SL
   Gallup Barclay, Glialka plus, Glifonex,
      Glycar, Glyfos, Roundup
           Glyfall                            glyfosaat 2                  SL
           Chikara                           flazasulfuron                  WGLijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                                        9


         Agro-glyfo 360                         glyfosaat 2                   SL
           Mutan                             triclopyr                   EC
           Basta s                        ammoniumglufosinaat                  SL
           Finale                        ammoniumglufosinaat                  SL
         Starane Kombi                     fluroxypyr, clopyralid, ioxynil              EC
          Tribel forte                          triclopyr                   EC
          Tribel 100                           triclopyr                   EC
           Garlon                            triclopyr                   EC
          Luoxyl 480                           triclopyr                   EC
         Hormonex 750                            MCPA                     SL
          U 46 M 750                            MCPA                     SL
           Zapper                        glyfosaat, diflufenican                SC
          Casoron GR                           dichlobenil                   GR
          Kid allees                        glyfosaat, oxadiazon                 WP
            Herbit                          natriumchloraat                  SP
       Hermoo natriumchloraat                      natriumchloraat                  SP
        Hermoo amitrol SL                   amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
          Weedazol SL                     amitrol, ammoniumthiocyanaat                SL
2  Voor de producten die uitsluitend glyfosaat als werkzame stof hebben, wordt een opsplitsing gemaakt naargelang de gevarencategorie van de
   aanwezige hulpstoffen, wat mede de rangschikking in functie van het risico beïnvloedt
ZIEKTEN EN PLAGEN


Schimmelziekten in gras
           Chipco green                          iprodion                   SC
           Rovral SC                           iprodion                   SC
           Rorval WG                           iprodion                   WGSchimmelziekten in houtige aanplant
           Candit                          kresoxim-methyl                  WG
         Topsin M Pasta                        thiofanaat-methyl                  RB
           Geyser                           difenoconazol                   EC
           Previcur                           propamocarb                   SL
           Proplant                           propamocarb                   SL
            Ortiva                           azoxystrobin                   SC
         Topsin M 500 SC                        thiofanaat-methyl                  SC
           Paraat                           dimethomorf                   WP
           Chorus                            cyprodinil                   WG
        Scomrid Limb aerosol                     imazalil, azaconazool                 AE
         Suberotex pasta                       imazalil, azaconazool                 AE
           Horizon                           tebuconazool                   EW
          Sumisclex                           procymidone                   SC
          Caddy 100SL                          cyproconazool                   SL
         Captan 80 WG                            captan                    WG
         Baycor DC 300                           bitertanol                   EC
         Topsin M 70 WG                        thiofanaat-methyl                  WG
          Virolex SC                          carbendazim                   SC
         Frupica 50 WP                          mepanipyrim                   WP
           Clortosip                          chloorthalonil                  SC
          Aliette WG                            fosethyl                   WG
          Rovral SC                            iprodion                   SCLijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                     10


          Rorval WG                          iprodion      WG
           Switch                       fludioxynil, cyprodinil  WG
         Ronilan SC                          vinclozolin     SC
        Pomarsol 80 WG                          thiram       WG
          Antracol                          propineb      WP
       Penncozeb 75 WG                         mancozeb       WG
         Dithane M 22                          maneb       WP
        Hermosan 80 WG                          thiram       WG
           Prozeb                          mancozeb       WP
         Prozeb WG                          mancozeb       WG
       Sulphon gebruiksklaar                        zwavel       AL
         Polyram WG                          metiram       WG
         Dithane WG                          mancozeb       WG
           Human                           mancozeb       WP
          Mancomix                          mancozeb       WP
         Dithane M45                         mancozeb       WP
         Agro-copper                           koper       WP
           Cuperit                           koper       WP
         Foram 80 WG                           thiram       WG
         Sulfovit super                         zwavel       WP
          Cosavet                           zwavel       WGSpintmijt in houtige aanplant
          Nissorun                          hexythiazox     WP
         Masai 20 WP                         tebufenpyrad     WP
         Sanmite WP                           pyridaben     WP
         Cascade DC                          flufenoxuron     DC
          Sanmite                           pyridaben     ECVretende insecten in houtige aanplant
           Cytox                          cypermethrin      EC
          Volasect                         chloorpyrifos     GR
         Pirimor WG                         pirimicarb      WG
         Splendour                         deltamethrin      EC
         Karate(Zeon)                      lambda-cyhalothrin     CS
         Zolone Flo                          fosalone       SC
          Plenum                          pymetrozine      WG
         Sevin 480 SC                         carbaryl       SC
           Okapi                     primicarb, lambda-cyhalothrin  EC
          Empire                        chloorpyrifos-ethyl    CS
         Curater 1 GR                         carbofuran      GR
         Dursban 5 G                         chloorpyrifos     GR
         Pychlorex 5 G                        chloorpyrifos     GR
Lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006
                                                     11


Zuigende insecten in houtige aanplant
          Gazelle                          acetamiprid      SP
          Vertimec                         abamectine       EC
         Eco-insect                     kaliumzouten van vetzuren   SL
          Cytox                          cypermethrin      EC
         Pirimor WG                          pirimicarb      WG
        Dimilin SC-48                        diflubenzuron      SC
         Splendour                         deltamethrin      EC
       Applaud 250 SC                         buprofenzin      SC
        Karate(Zeon)                       lambda-cyhalothrin     CS
     Pyrethro Pur Spruzit Conc                      pyrethrin      EC
      Pyrethro Pur Spruzit Tru                      pyrethrin      AE
         Zolone Flo                           fosalone      SC
          Plenum                          pymetrozine      WG
         Rogor 40                          dimethoaat      EC
       Danadim Progress                         dimethoaat      EC
        Perfekthion S                         dimethoaat      EC
        Lannate 20 SL                          methomyl       SL
        Confidor 200 SL                        imidacloprid      SL
          Okapi                      primicarb, lambda-cyhalothrin  EC
        Dursban 5 G                         chloorpyrifos      GR
         Disonex V                           diazinon      ECSchimmelziekten in rozen- en botanische tuinen
        Fungaflor 200EC                         imazalil      EC
        Eminent 125EW                        tetraconazool      EW
        Sulfon voor rozen                         zwavel       AL
         Rosabel EW                      propiconazole, bifenthrin  EWZuigende insecten in rozen- en botanische tuinen
         Rosabel EW                      propiconazole, bifenthrin  EW
Lijst met bestrijdingsmiddelen voor toepassing op openbare domeinen gedurende 2006

								
To top