Docstoc

Diem Thi Dai hoc khoi a nam 2010

Document Sample
Diem Thi Dai hoc khoi a nam 2010 Powered By Docstoc
					          KẾT QỦA KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2010 KHỐI C

 TT    SBD        Họ và tên    Hộ khẩu   ĐT     Khu vực  ĐM1
3228  TTGC.00004  Nguyễn Vân An       53.02             2  3.00
3229  TTGC.00013  Nguyễn Thị Lan Anh    53.01             2  1.50
3230  TTGC.00026  Ôn Minh Châu       53.07         kv1     3.75
3231  TTGC.00037  Lê Minh Công       53.04             1  3.50
3232  TTGC.00052  Phạm Thị Ngọc Dung    53.08         2NT     4.50
3233  TTGC.00062  Nguyễn Thuý Duy      53.03             1  2.75
3234  TTGC.00080  Nguyễn Minh Đạt      53.04         2NT     2.75
3235  TTGC.00089  Huỳnh Văn Tèo Em     53.04       6  2NT     2.75
3236  TTGC.00103  Trần Thị Tuyết Hạnh    53.03         2NT     3.25
3237  TTGC.00113  Trần Huỳnh Diễm Hằng   53.09             1  2.75
3238  TTGC.00126  Bùi Thị Diệu Hiền     53.03             1  4.75
3239  TTGC.00136  Dương Thị Kim Hồng    53.09       4      1  3.25
3240  TTGC.00144  Nguyễn Thị Huệ      53.08         2NT     3.75
3241  TTGC.00153  Lê Thị Ngọc Huyền     53.04             1  4.75
3242  TTGC.00163  Châu Thị Diễm Hương    53.06         2NT     4.25
3243  TTGC.00172  Phạm Thị Ly Kha      43.08             1  4.00
3244  TTGC.00183  Nguyễn Thị Thúy Kiều   53.04         2NT     3.25
3245  TTGC.00193  Nguyễn Thị Lành      53.03         2NT     4.50
3246  TTGC.00203  Nguyễn Thị Bích Liễu   53.06         2NT     4.75
3247  TTGC.00213  Nguyễn Thị Trúc Linh   53.01             2  4.00
3248  TTGC.00221  Trần Thị Loan       53.02             1  5.00
3249  TTGC.00232  Tăng Trúc Ly       53.06         2NT     3.25
3250  TTGC.00240  Trương Thị Tuyết Mai   53.05         2NT     3.00
3251  TTGC.00250  Trương Thị Lê Na     53.04             1  2.25
3252  TTGC.00260  Võ Thị Thùy Nga      53.05         2NT     3.50
3253  TTGC.00272  Lê Đỗ Ngọc Ngân      53.04         2NT     4.00
3254  TTGC.00285  Nguyễn Thị Bảo Ngọc    53.04         2NT     4.50
3255  TTGC.00295  Dương Thị Thanh Nhàn   53.09             1  3.00
3256  TTGC.00308  Đoàn Nguyễn Yến Nhi    53.06             2  4.00
3257  TTGC.00317  Trần Thị Phương Nhung   53.09             1  2.00
3258  TTGC.00001  Đinh Hoàng An       53.07             2  1.50
3259  TTGC.00011  Nguyễn Ngọc Anh      53.03         2NT     6.00
3260  TTGC.00023  Ngô Thị Mộng Châu     53.02             1  3.75
3261  TTGC.00035  Nguyễn Thị Mỹ Chi     53.04         2NT     3.00
3262  TTGC.00050  Từ Thị Mỹ Dung      53.02             1  3.75
3263  TTGC.00061  Lê Thanh Duy        53.1             1  3.50
3264  TTGC.00075  Nguyễn Thị ánh Đào    53.08         2NT     3.00
3265  TTGC.00333  Dương Thị Ngọc Oanh    53.08         2NT     5.25
3266  TTGC.00343  Phạm Thị Phi Phụng    53.04       6  2NT     3.75
3267  TTGC.00351  Trần Thị Lưu Phước    53.04       6  2NT     3.25
3268  TTGC.00360  Huỳnh Văn Quang      53.1     1  5.25
3269  TTGC.00367  Võ Thị Ngọc Quyền    53.04  2NT    3.50
3270  TTGC.00384  Nguyễn Thanh Tài     53.01     2  3.75
3271  TTGC.00397  Đinh Văn Tây       53.05  2NT    1.50
3272  TTGC.00409  Hồ Phương Thảo      53.08  2NT    4.00
3273  TTGC.00420  Nguyễn Thị Thanh Thảo  53.03  2NT    4.50
3274  TTGC.00431  Nguyễn Thị Kim Thoa   53.04  2NT    3.00
3275  TTGC.00442  Phạm Thị Ngọc Thu    53.01     2  2.75
3276  TTGC.00456  Trần Thị Thanh Thúy   53.08  2NT    3.00
3277  TTGC.00464  Hồ Thanh Thủy      53.05  2NT    3.50
3278  TTGC.00474  Huỳnh Cẩm Tiên      53.08  2NT    3.00
3279  TTGC.00492  Nguyễn Thị Bảo Trang   53.06     2  3.25
3280  TTGC.00504  Nguyễn Thị Bảo Trân   53.01     2  3.75
3281  TTGC.00515  Nguyễn Thị Diễm Trinh  53.01  2NT    4.50
3282  TTGC.00530  Cao Văn Tuấn       53.08  2NT    3.00
3283  TTGC.00541  Nguyễn Minh Tuyền    56.09  2NT    3.50
3284  TTGC.00549  Phạm Thị Ngọc Tú     53.01     2  5.75
3285  TTGC.00563  Võ Thị út        53.02  2NT    3.50
3286  TTGC.00572  Hà Thị Cẩm Vân      53.06  2NT    3.00
3287  TTGC.00581  Đỗ Thị Mỹ Xuân      53.03  2NT    2.75
3288  TTGC.00088  Trần Thị Thảo Em     53.04  2NT    4.00
3289  TTGC.00101  Đỗ Trường Hải      53.01     2  5.25
3290  TTGC.00112  Hồ Thị Phượng Hằng    53.03  2NT    3.75
3291  TTGC.00123  Trương Ngọc Hiển     53.01     2  2.75
3292  TTGC.00135  Cao Phương Hồng     53.08  2NT    3.50
3293  TTGC.00143  Huỳnh Hồng Huệ      53.06  2NT    3.50
3294  TTGC.00151  Lê Thị Ngọc Huyền    53.03     1  5.00
3295  TTGC.00162  Nguyễn Thanh Hùng    53.04  2NT    3.00
3296  TTGC.00171  Lê Thị Ngọc Hưởng    53.03  2NT    4.00
3297  TTGC.00182  Nguyễn Thị Thúy Kiều   53.03     1  5.50
3298  TTGC.00192  Phan Thị Hoa Lài     53.08  2NT    6.00
3299  TTGC.00202  Nguyễn Thị Kim Liên   53.07  2NT    4.50
3300  TTGC.00212  Huỳnh Nguyễn Thanh Yến Linh
                       53.02     2  5.50
3301  TTGC.00220  Võ Thị ánh Linh     53.08  2NT    4.00
3302  TTGC.00230  Trần Kim Lượng      53.06  2NT    5.50
3303  TTGC.00239  Lê Thị Ngọc Mai     53.01     2  4.25
3304  TTGC.00249  Đàm Cẩm My        53.01     2  5.50
3305  TTGC.00259  Nguyễn Thị Huỳnh Nga   53.03     1  3.50
3306  TTGC.00270  Phan Thị Trúc Ngân    53.04  2NT    5.00
3307  TTGC.00284  Hoàng Thị Ngọc      53.04  2NT    5.25
3308  TTGC.00294  Trương Ngọc Nguyên    53.04     1  4.50
3309  TTGC.00307  Trương Thị Yến Nhi    53.03  2NT    4.00
3310  TTGC.00316  Võ Thị Hồng Nhung    53.04  2NT    6.00
3311  TTGC.00327  Trần Thị Quỳnh Như    53.06  2NT    4.00
3312  TTGC.00342  Trần Hoàng Phúc     53.07    2NT    5.50
3313  TTGC.00350  Trần Thị Diễm Phương  53.04    2NT    4.50
3314  TTGC.00359  Huỳnh Thị Kim Phượng  53.04    2NT    2.50
3315  TTGC.00366  Phạm Thị Tú Quyên    53.05       2  1.50
3316  TTGC.00383  Nguyễn Thị Tánh     53.04       1  3.00
3317  TTGC.00396  Nguyễn Duy Tân     53.08    2NT    3.00
3318  TTGC.00009  Phạm Thái Anh      53.01       2  6.00
3319  TTGC.00021  Nguyễn Thị Hồng Cẩm   53.01       2  4.00
3320  TTGC.00034  Lê Thị Chi       53.03       1  5.50
3321  TTGC.00045  Bùi Thị Mỹ Diễm     53.07   2NT     4.50
3322  TTGC.00059  Nguyễn Duy       53.06   2NT     4.00
3323  TTGC.00073  Lê Thị Ngọc Dương    53.04   2NT     4.00
3324  TTGC.00087  Lê Kim Đính       53.06   2NT     4.00
3325  TTGC.00099  Huỳnh Thị Phương Hà   53.07   2NT     4.50
3326  TTGC.00111  Phạm Thị Ngọc Hằng   53.07   2NT     4.75
3327  TTGC.00120  Đoàn Văn Hiếu      53.03   2NT     5.00
3328  TTGC.00132  Huỳnh Khánh Hòa     53.08   2NT     3.00
3329  TTGC.00142  Trần Thị Huệ      53.04  6 2NT     3.50
3330  TTGC.00150  Nguyễn Thị Ngọc Huyền  53.04       1  5.50
3331  TTGC.00408  Lê Thị Phương Thảo   53.08    2NT    3.75
3332  TTGC.00419  Phạm Thị Phương Thảo  53.05       2  4.00
3333  TTGC.00430  Ngô Thị Thoa      53.03       1  4.00
3334  TTGC.00438  Lê Thị Thơm       53.03    2NT    5.00
3335  TTGC.00455  Lê Kim Thúy       53.07    2NT    3.50
3336  TTGC.00463  Trần Thị Thu Thủy    53.02       2  5.00
3337  TTGC.00472  Trần Thị Kim Thượng   53.03       1  5.00
3338  TTGC.00489  Huỳnh Huyền Trang    53.04    2NT    5.00
3339  TTGC.00500  Nguyễn Thị Đài Trang  53.01       2  4.00
3340  TTGC.00514  Nguyễn Thị Ngọc Trinh  53.09       1  5.00
3341  TTGC.00527  Nguyễn Minh Tuấn    53.01       2  5.00
3342  TTGC.00540  Nguyễn Mộng Tuyền    53.03    2NT    4.00
3343  TTGC.00548  Phan Thị Mộng Tuyền   53.04       1  4.50
3344  TTGC.00562  Nguyễn Mai Thảo Uyên  53.06    2NT    3.50
3345  TTGC.00571  Tạ Thị Thanh Vân    53.04    2NT    4.50
3346  TTGC.00580  Nguyễn Thị Tường Vy   49.08    2NT    3.75
3347  TTGC.00591  Đoàn Như ý       53.05       2  3.75
3348  TTGC.00161  Lê Minh Hùng      53.06    2NT    3.00
3349  TTGC.00170  Nguyễn Ngọc Hưởng    53.04    2NT    5.00
3350  TTGC.00181  Võ Thị Kiều       53.04       1  5.00
3351  TTGC.00191  Lương Thị Phương Lan  43.08  6     1  4.00
3352  TTGC.00200  Nguyễn Thị Hồng Liên  53.04    2NT    5.50
3353  TTGC.00208  Nguyễn Thị Cẩm Linh   53.08    2NT    5.25
3354  TTGC.00219  Võ Hoàng Thùy Linh   53.01       2  2.75
3355  TTGC.00228  Trần Ngọc Lợi      53.04    2NT    4.50
3356  TTGC.00237  Phan Thị Hồng Mai    53.06  2NT    3.00
3357  TTGC.00248  Phạm Thị Kiều Mơ     53.08  2NT    5.50
3358  TTGC.00258  Lê Kiều Nga       53.01     2  2.50
3359  TTGC.00269  Lê Thị Ngân       53.04  2NT    5.50
3360  TTGC.00283  Nguyễn Thị Như Ngọc   53.03     1  4.00
3361  TTGC.00291  Đoàn Thị Nguyên     53.08  2NT    5.25
3362  TTGC.00304  Nguyễn Thị Thuỳ Nhi   53.04  2NT    5.00
3363  TTGC.00315  Đoàn Lê Cẩm Nhung    53.06     2  6.00
3364  TTGC.00323  Phan Quỳnh Như      53.05  2NT    4.00
3365  TTGC.00341  Lê Trần Phong       53.1     1  3.50
3366  TTGC.00349  Nguyễn Vũ Phương     53.03  2NT    5.00
3367  TTGC.00357  Huỳnh Thị Bích Phượng  56.04  2NT    3.75
3368  TTGC.00365  Nguyễn Thị Thủy Quyên  53.06  2NT    5.50
3369  TTGC.00379  Phạm Ngọc Sương     53.07  2NT    5.50
3370  TTGC.00394  Nguyễn Thị Kim Tâm    53.06  2NT    4.75
3371  TTGC.00407  Phan Ngọc Lan Thảo    53.06  2NT    3.00
3372  TTGC.00418  Nguyễn Thị Phương Thảo  53.05  2NT    5.50
3373  TTGC.00429  Nguyễn Ngọc Anh Thoa   53.04  2NT    4.50
3374  TTGC.00437  Đỗ Hương Thơ       53.04  2NT    4.00
3375  TTGC.00454  Nguyễn Thị Ngọc Thúy   53.08     2  4.00
3376  TTGC.00462  Phan Thị Thanh Thủy   53.05  2NT    5.00
3377  TTGC.00470  Phạm Minh Thương     53.05  2NT    3.50
3378  TTGC.00008  Nguyễn Ngọc Đông Anh   53.01     2  3.25
3379  TTGC.00020  Nguyễn Thị Cẩm      53.05  2NT    4.75
3380  TTGC.00033  Phạm Thị Kim Chi     53.03  2NT    5.00
3381  TTGC.00043  Nguyễn Thị Thúy Diễm   53.03  2NT    3.00
3382  TTGC.00057  Trương Nguyễn Duy    53.01     2  6.00
3383  TTGC.00071  Huỳnh Lê Triều Dương   53.08     2  3.00
3384  TTGC.00086  Phạm Ngọc Điệp      53.03  2NT    3.25
3385  TTGC.00097  Bùi Thị Ngọc Giàu    53.04     1  3.00
3386  TTGC.00107  Nguyễn Ngọc Hân      53.1     1  4.00
3387  TTGC.00119  Hồ Thu Hằng       53.06  2NT    4.00
3388  TTGC.00130  Nguyễn Xuân Hoàng    53.02     2  2.75
3389  TTGC.00140  Hà Minh Huân       53.06  2NT    4.00
3390  TTGC.00148  Trần Thị Thảo Huyên   56.04     1  2.75
3391  TTGC.00159  Nguyễn Thị Trúc Huỳnh  53.02     2  3.25
3392  TTGC.00169  Phạm Thị Cẩm Hường    53.08  2NT    6.25
3393  TTGC.00178  Hồ Ngọc Kim Khoa     53.04  2NT    3.75
3394  TTGC.00190  Nguyễn Ngọc Linh Lan   53.03  2NT    2.75
3395  TTGC.00199  Trịnh Minh Liêm     53.05  2NT    3.75
3396  TTGC.00207  Võ Thùy Linh       53.07     2  2.50
3397  TTGC.00218  Phan Thị Trúc Linh    53.06     2  2.75
3398  TTGC.00488  Phạm Thị Bảo Trang    53.05  2NT    3.50
3399  TTGC.00498  Phạm Thị Xuân Trang   53.05  2NT    5.00
3400  TTGC.00513  Nguyễn Tú Trinh     53.03  2NT    5.00
3401  TTGC.00523  Phan Hà Thanh Trúc   53.08  2NT    3.00
3402  TTGC.00538  Lê Thị Ngọc Tuyền    53.05  2NT    3.75
3403  TTGC.00547  Lê Thị Kim Tuyền    53.01      2  3.00
3404  TTGC.00560  Trần Thị Sương Tứ    53.06  2NT    5.00
3405  TTGC.00570  Nguyễn Ngọc Thảo Vân  53.03  2NT    3.50
3406  TTGC.00579  Nguyễn Minh Vương    53.05  2NT    3.00
3407  TTGC.00590  Hà Thị Ngọc ý      53.04  2NT    4.75
3408  TTGC.00227  Lê Thị Lộc       53.03  2NT    2.00
3409  TTGC.00236  Ngô Thị Vĩnh Hồng Lý  56.06      1  2.50
3410  TTGC.00246  Lê Văn Minh       53.03  2NT    5.50
3411  TTGC.00256  Lê Thị Mộng Nga     53.03  2NT    5.75
3412  TTGC.00268  Lê Thị Mỹ Ngân     53.03      1  4.75
3413  TTGC.00280  Mai Thị Kim Ngọc    53.05  6 2NT    3.00
3414  TTGC.00290  Nguyễn Thị Nguyên    53.06   2NT    4.00
3415  TTGC.00303  Trần Thị Yến Nhi    53.06   2NT    4.00
3416  TTGC.00314  Lê Thị Cẩm Nhung    53.09      1  2.50
3417  TTGC.00322  Lê Thị Quỳnh Như    53.03  2NT    4.00
3418  TTGC.00340  Nguyễn Thanh Phong   53.08  2NT    3.75
3419  TTGC.00348  Ngô Hồng Phương     53.1      1  3.00
3420  TTGC.00355  Phạm Yến Phượng     53.03      1  5.00
3421  TTGC.00364  Lê Phương Quyên     53.01      2  5.00
3422  TTGC.00378  Phan Thị Thu Sương   53.06  2NT    4.50
3423  TTGC.00393  Lê Thị Thanh Tâm    53.01      2  2.00
3424  TTGC.00404  Phan Nguyễn Tấn Thành  53.06  2NT    3.50
3425  TTGC.00416  Phạm Thị Phương Thảo  53.04  2NT    5.00
3426  TTGC.00426  Nguyễn Kim Thoa     53.06  2NT    4.25
3427  TTGC.00436  Đinh Thị Kim Thơ    53.06  2NT    6.75
3428  TTGC.00448  Bùi Mỹ Thuận      53.08  2NT    3.50
3429  TTGC.00461  Nguyễn Bình Phương Thùy 53.08  2NT    3.25
3430  TTGC.00469  Huỳnh Thị Minh Thư   56.05      1  3.75
3431  TTGC.00486  Nguyễn Phát Tới     53.02      1  3.25
3432  TTGC.00497  Võ Huỳnh Trang     53.06  2NT    2.50
3433  TTGC.00512  Hồ Việt Trinh      53.05  2NT    3.75
3434  TTGC.00521  Lâm Hồng Trúc      53.01      2  3.50
3435  TTGC.00537  Lê Thị ánh Tuyết    53.03      1  3.50
3436  TTGC.00546  Nguyễn Thị Bích Tuyền  53.01      2  3.00
3437  TTGC.00559  Nguyễn Liễu Phượng Tường53.01      2  2.75
3438  TTGC.00007  Huỳnh Thị Thúy An    53.04  2NT    4.00
3439  TTGC.00019  Nguyễn Phú Bình     53.06  2NT    3.50
3440  TTGC.00032  Nguyễn Hoàng Diễm Chi  53.01      2  2.50
3441  TTGC.00041  Nguyễn Huy Cường    56.04      1  2.25
3442  TTGC.00055  Nguyễn Thị Ngọc Dung  53.07  2NT    5.50
3443  TTGC.00069  Vũ Thủy Thùy Dương   53.05      2  5.25
3444  TTGC.00083  Huỳnh Ngọc Đặng    53.05  2NT    4.50
3445  TTGC.00094  Lê Thị Cẩm Giang    53.06  2NT    7.00
3446  TTGC.00106  Nguyễn Thị Ngọc Hân  53.03      1  3.00
3447  TTGC.00117  Phạm Thị Thu Hằng   53.08  2NT    4.00
3448  TTGC.00129  Nguyễn Thanh Hoài   53.01      2  4.00
3449  TTGC.00139  Nguyễn Thị Thu Hồng  53.07  2NT    3.50
3450  TTGC.00147  Nguyễn Thanh Huy    53.01      2  3.50
3451  TTGC.00158  Phan Thị Ngọc Huỳnh  53.04  2NT    4.50
3452  TTGC.00168  Võ Thị Ngọc Hường   53.08  2NT    3.50
3453  TTGC.00176  Trần Bình Khắp     53.04      1  3.00
3454  TTGC.00189  Huỳnh Thị Tuyết Lan  53.05  2NT    5.50
3455  TTGC.00198  Nguyễn Thị Ngọc Lệ   53.01      2  4.50
3456  TTGC.00206  Trương Thùy Linh    53.01      2  2.50
3457  TTGC.00217  Lê Thị Trúc Linh    53.06  2NT    5.50
3458  TTGC.00224  Nguyễn Thị Thuý Loan  53.1      1  4.50
3459  TTGC.00235  Đặng Thị Khánh Ly   53.05      1  5.00
3460  TTGC.00245  Trần Thị Phương Minh  53.08  2NT    6.00
3461  TTGC.00254  Nguyễn Phương Nam   56.09  2NT    3.50
3462  TTGC.00265  Nguyễn Thị Kim Ngân  53.05  2NT    5.50
3463  TTGC.00278  Lê Thị ánh Ngọc    53.03  2NT    4.00
3464  TTGC.00289  Nguyễn Thị Trúc Nguyên 53.06  2NT    3.50
3465  TTGC.00568  Nguyễn Thị Hồng Vân  53.05  2NT    4.00
3466  TTGC.00578  Lê Thanh Vũ      53.01      2  4.00
3467  TTGC.00589  Nguyễn Thị Kim Yến   53.1      1  7.25
3468  TTGC.00006  Nguyễn Thị Trường An  53.05   2NT    5.00
3469  TTGC.00018  Lê Thị Kim Biết    53.05  6 2NT    5.00
3470  TTGC.00030  Lê Võ Huyền Châu    53.01      2  3.00
3471  TTGC.00040  Nguyễn Thị Kim Cương  53.03  2NT    4.50
3472  TTGC.00302  Nguyễn Ngọc Nhi    53.03  2NT    4.25
3473  TTGC.00313  Nguyễn Thị Tuyết Nhung 53.06  2NT    2.75
3474  TTGC.00321  Dương Thị Khuyến Nhủ  53.05  2NT    2.25
3475  TTGC.00338  Huỳnh Thị Kim Phấn   56.02      1  4.25
3476  TTGC.00347  Phan Dương Khánh Phương53.07  2NT    3.25
3477  TTGC.00354  Cao Thị Bích Phượng  53.08  2NT    3.75
3478  TTGC.00363  Phạm Thị Bảo Quyên   53.05  2NT    3.50
3479  TTGC.00374  Nguyễn Thị Hồng Song  53.04  2NT    3.50
3480  TTGC.00392  Nguyễn Thị Cẩm Tâm   53.02      2  2.50
3481  TTGC.00401  Đồng Trương Kim Thái  53.04  2NT    5.50
3482  TTGC.00414  Lê Thu Thảo      53.03  2NT    4.00
3483  TTGC.00425  Nguyễn Thị Thi     53.04  2NT    3.50
3484  TTGC.00435  Nguyễn Thành Thông   53.02      2  3.25
3485  TTGC.00447  Đoàn Thị Ngọc Thuận  53.03  2NT    4.50
3486  TTGC.00459  Nguyễn Thị Diễm Thúy  53.01      2  3.75
3487  TTGC.00468  Trần Thị Anh Thư    53.04  2NT    5.25
3488  TTGC.00482  Hà Văn Toán       53.08    2NT    2.75
3489  TTGC.00495  Nguyễn Hồng Trang    53.03    2NT    4.00
3490  TTGC.00511  Lưu Huỳnh Diễm Trinh   53.01       2  3.25
3491  TTGC.00520  Phạm Thị Kim Trúc    53.07    2NT    2.75
3492  TTGC.00536  Nguyễn Thị ánh Tuyết   53.01       2  4.00
3493  TTGC.00544  Lê Thị Thanh Tuyền    53.03    2NT    3.75
3494  TTGC.00557  Nguyễn Hòang Tùng    53.06    2NT    3.75
3495  TTGC.00567  Tạ Thị Thu Vân      53.04    2NT    4.00
3496  TTGC.00577  Nguyễn Hoàng Vũ     53.02  6     2  4.50
3497  TTGC.00588  Triệu Thị Cẩm Yến    53.03    2NT    4.75
3498  TTGC.00054  Lâm Hồng Dung      53.03       1  4.50
3499  TTGC.00068  Lê Văn Dương       53.04       1  3.50
3500  TTGC.00082  Phan Tấn Đạt       53.02       2  3.50
3501  TTGC.00093  Phạm Thị Cẩm Giang    53.04    2NT    4.50
3502  TTGC.00105  Lê Thụy Hồng Hạnh    53.08    2NT    5.50
3503  TTGC.00115  Phạm Thị Thu Hằng    53.06    2NT    6.00
3504  TTGC.00128  Huỳnh Thị Tuyết Hoa   53.08    2NT    4.25
3505  TTGC.00138  Nguyễn Thị Thu Hồng   53.06    2NT    4.00
3506  TTGC.00146  Phạm Thanh Huy      53.06    2NT    4.75
3507  TTGC.00156  Lê Ngọc Huyền      53.06    2NT    5.50
3508  TTGC.00166  Lê Thị Hương       53.03    2NT    3.00
3509  TTGC.00175  Nguyễn Thị Ngọc Khả   53.04    2NT    4.00
3510  TTGC.00188  Nguyễn Tường Thanh Lan  53.03    2NT    3.25
3511  TTGC.00196  Bùi Dũng Lâm       53.04       1  3.50
3512  TTGC.00205  Phạm Thị Trúc Linh    53.02       2  3.50
3513  TTGC.00216  Lê Thị Trúc Linh     53.08    2NT    5.00
3514  TTGC.00223  Phạm Thị Ngọc Loan    53.01       2  4.00
3515  TTGC.00234  Nguyễn Khánh Ly     53.09       1  3.25
3516  TTGC.00243  Nguyễn Trà Mi      53.08    2NT    3.00
3517  TTGC.00252  Nguyễn Quốc Nam     53.07    2NT    6.00
3518  TTGC.00264  Từ Thị Bé Ngân      53.04    2NT    3.25
3519  TTGC.00275  Nguyễn Thị Ngọc Ngân   53.09       1  4.25
3520  TTGC.00288  Huỳnh Thảo Nguyên    53.04    2NT    5.00
3521  TTGC.00300  Trương Thị Thùy Nhân   53.06    2NT    4.25
3522  TTGC.00311  Trịnh Thị Hồng Nhung   53.05       2  3.25
3523  TTGC.00320  Đặng Thị Hồng Nhung   53.09       1  3.00
3524  TTGC.00337  Huỳnh Thị Châu Pha    56.02       1  3.50
3525  TTGC.00345  Nguyễn Hà Thanh Phương  53.04    2NT    4.50
3526  TTGC.00353  Huỳnh Thị Kim Phượng   53.04    2NT    3.50
3527  TTGC.00362  Đoàn Thị Kim Quyên    53.06    2NT    4.25
3528  TTGC.00005  Lê Thị Trường An     53.03       1  3.75
3529  TTGC.00017  Lê Thị Bé Bi       53.03    2NT    4.00
3530  TTGC.00027  Phan Minh Châu      53.06    2NT    5.00
3531  TTGC.00038  Hùynh Thanh Cung     53.06    2NT    3.50
3532  TTGC.00053  Châu Thị Thùy Dung   53.07    2NT    2.50
3533  TTGC.00063  Huỳnh Thị Ngọc Duy   53.08    2NT    1.75
3534  TTGC.00081  Huỳnh Minh Đạt     53.04    2NT    4.50
3535  TTGC.00092  Trần Thị Cẩm Giang   53.03    2NT    4.75
3536  TTGC.00104  Võ Thị Ngọc Hạnh    53.05  6     2  3.00
3537  TTGC.00114  Nguyễn Thị Thúy Hằng  53.03       1  4.50
3538  TTGC.00127  Nguyễn Thị Hồng Hoa   53.04       1  7.00
3539  TTGC.00371  Lê Minh Sang      53.01       2  3.50
3540  TTGC.00387  Phan Thị Thanh Tảo   53.04       1  3.50
3541  TTGC.00399  Trần Thị Huệ Thanh   53.04  6     1  4.00
3542  TTGC.00413  Trương Phương Thảo   53.01       2  4.25
3543  TTGC.00423  Trần Hồng Thắm     53.01       2  3.50
3544  TTGC.00433  Phan Kim Thoa      53.06    2NT    3.25
3545  TTGC.00446  Nguyễn Thị Lệ Thu    53.04    2NT    5.00
3546  TTGC.00458  Lê Hồng Thúy      53.07    2NT    4.00
3547  TTGC.00466  Lê Thị Thu Thủy     53.08       2  4.25
3548  TTGC.00481  Lê Trần Công Tiển    53.07    2NT    2.50
3549  TTGC.00494  Nguyễn Thị Thùy Trang  53.05    2NT    5.00
3550  TTGC.00510  Ngô Thị Diểm Trinh   56.06       1  4.50
3551  TTGC.00518  Trần Thành Trung    53.03    2NT    6.50
3552  TTGC.00535  Võ Thị ánh Tuyết    53.03       1  4.00
3553  TTGC.00543  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  53.04    2NT    3.75
3554  TTGC.00552  Lê Cẩm Tú        53.04    2NT    7.00
3555  TTGC.00565  Nguyễn Thị Hồng Vân   53.03       1  3.75
3556  TTGC.00575  Hồ Tuấn Vũ       53.03    2NT    5.00
3557  TTGC.00584  Đặng Thị Mỹ Xuyên    53.04    2NT    4.00
3558  TTGC.00137  Nguyễn Thị ánh Hồng   53.05    2NT    2.50
3559  TTGC.00145  Nguyễn Quốc Huy     53.05    2NT    3.75
3560  TTGC.00155  Đỗ Nguyễn Mộng Huyền  53.06    2NT    4.50
3561  TTGC.00165  Nguyễn Ngọc Hương    53.07    2NT    4.50
3562  TTGC.00174  Phạm Ngọc Khánh     53.01       2  4.50
3563  TTGC.00187  Đặng Thị Phương Lan   53.1       1  2.75
3564  TTGC.00195  Nguyễn Thị Hữu Lành   53.03    2NT    4.25
3565  TTGC.00204  Đỗ Ngọc Linh      53.05    2NT    3.75
3566  TTGC.00214  Trần Bá Linh      53.04    2NT    3.50
3567  TTGC.00222  Nguyễn Thị Hồng Loan  53.03    2NT    4.50
3568  TTGC.00233  Nguyễn Thị Trúc Ly   53.07    2NT    1.75
3569  TTGC.00241  Lê Thị Trúc Mai     53.08    2NT    3.50
3570  TTGC.00251  Phạm Văn Hoài Nam    53.03       1  4.25
3571  TTGC.00261  Trần Ngọc Kim Ngân   53.01       2  4.25
3572  TTGC.00273  Tăng Thị Tuyết Ngân   53.06    2NT    4.50
3573  TTGC.00287  Đinh Trung Nguyên    53.03       1  3.00
3574  TTGC.00299  Lê Minh Nhân      53.07    2NT    5.00
3575  TTGC.00309  Nguyễn Ngọc Nhiện    53.03    2NT    4.00
3576  TTGC.00318  Lê Thị Cẩm Nhung    53.04     1  2.00
3577  TTGC.00336  Huỳnh Thị Oanh     53.04  2NT    2.50
3578  TTGC.00344  Lê Thị Ngọc Phương   53.01     2  3.25
3579  TTGC.00352  Nguyễn Thị Kim Phượng  53.01     2  5.75
3580  TTGC.00361  Nguyễn Lê Quân     53.04  2NT    4.25
3581  TTGC.00370  Nguyễn Thanh Sang    53.01     2  1.25
3582  TTGC.00385  Lê Tấn Tài       53.07     2  5.25
3583  TTGC.00398  Hồ Văn Tèo       53.05  2NT    2.50
3584  TTGC.00410  Dương Nguyễn Quế Thảo  53.08     2  3.00
3585  TTGC.00422  Phan Hồ Thẩm      53.06  2NT    4.25
3586  TTGC.00432  Đinh Thị Kim Thoa    53.01     2  2.75
3587  TTGC.00445  Bùi Thị Tuyết Thu    53.08  2NT    4.00
3588  TTGC.00457  Huỳnh Thị Ngọc Thúy   53.06     2  4.00
3589  TTGC.00465  Trần Thị Thu Thủy    53.05     1  4.00
3590  TTGC.00478  Hồ Thủy Tiên      53.04  2NT    4.75
3591  TTGC.00493  Nguyễn Thị Thùy Trang  53.1  2NT    4.00
3592  TTGC.00508  Võ Thị Mỹ Trinh     53.03  2NT    4.50
3593  TTGC.00517  Hồ Cao Trí       53.08  2NT    3.25
3594  TTGC.00534  Huỳnh Ngọc Tuyết    53.03  2NT    4.75
3595  TTGC.00542  Nguyễn Thị Kim Tuyền  53.09     1  1.00
3596  TTGC.00550  Ngô Thị Cẩm Tú     53.04  2NT    4.00
3597  TTGC.00564  Nguyễn Ngọc út     53.03     1  4.50
3598  TTGC.00573  Huỳnh Thị Tường Vi   53.09     1  3.00
3599  TTGC.00583  Phan Thị Hồng Xuân   53.06  2NT    3.75
ĐM2  ĐM3  ĐTC   Ghi chú
0.25  2.00  5.25
0.50  4.25  6.25
5.50  6.50  15.75
0.75  3.75  8.00
7.25  7.75  19.50
1.75  4.25  8.75
1.50  3.00  7.25
3.25  4.25  10.25
2.50  4.75  10.50
0.50  1.75  5.00
2.50  4.25  11.50
1.00  1.75  6.00
0.75  4.50  9.00
2.50  5.75  13.00
1.75  4.00  10.00
2.50  1.75  8.25
0.00  1.00  4.25
6.75  6.25  17.50
5.25  3.50  13.50
2.00  2.50  8.50
3.75  6.00  14.75
0.50  4.25  8.00
1.75  1.00  5.75
0.75  3.50  6.50
3.50  4.00  11.00
1.00  1.75  6.75
6.25  4.75  15.50
5.50  2.75  11.25
3.50  4.50  12.00
1.50  2.50  6.00
0.25  3.00  4.75
1.25  5.50  12.75
0.75  4.00  8.50
0.25  1.50  4.75
1.25  3.25  8.25
1.25  4.50  9.25
1.00  3.50  7.50
3.75  5.75  14.75
0.00  2.25  6.00
1.25  3.25  7.75
2.25  4.50  12.00
1.00  2.25  6.75
1.00  4.25  9.00
2.75      4.25
1.75  3.00  8.75
4.25  5.25  14.00
1.00  4.25  8.25
2.50  3.75  9.00
0.75  3.75  7.50
0.50  4.25  8.25
0.75  2.75  6.50
1.50  2.00  6.75
2.75  5.50  12.00
1.50  5.75  11.75
2.00  2.75  7.75
3.50  3.25  10.25
6.00  6.75  18.50
3.00  3.00  9.50
0.00  2.00  5.00
0.50  4.00  7.25
2.50  4.75  11.25
1.75  6.25  13.25
0.75  2.75  7.25
0.25  3.75  6.75
1.75  3.50  8.75
1.50  3.75  8.75
4.75  5.75  15.50
4.50  5.00  12.50
2.75  3.00  9.75
3.25  5.50  14.25
3.25  6.00  15.25
0.75  4.50  9.75
4.25  6.75  16.50
0.75  3.25  8.00
0.75  4.75  11.00
2.25  4.25  10.75
2.25  4.25  12.00
0.75  2.00  6.25
2.25  3.25  10.50
3.50  4.75  13.50
1.25  3.75  9.50
0.00  3.50  7.50
1.00  4.50  11.50
2.75  3.00  9.75
3.00  2.25  10.75
0.25  2.50  7.25
0.50  2.75  5.75
0.25  0.75  2.50
0.00  1.25  4.25
1.75  3.00  7.75
4.00  5.75  15.75
1.75  4.75  10.50
1.75  4.75  12.00
4.25  5.75  14.50
0.50  4.00  8.50
1.75  4.25  10.00
0.50  5.25  9.75
1.00  5.00  10.50
2.00  5.50  12.25
6.75  6.75  18.50
0.25  0.75  4.00
1.75  2.00  7.25
4.25  5.50  15.25
0.50  0.75  5.00
2.00  3.50  9.50
1.75  3.50  9.25
0.25  3.50  8.75
0.75  4.00  8.25
0.75  3.25  9.00
0.75  4.25  10.00
3.75  4.25  13.00
1.25  4.00  9.25
4.50  5.00  14.50
6.00  2.75  13.75
1.00  4.00  9.00
3.50  3.25  11.25
2.00  4.50  10.00
0.75  4.75  10.00
0.00  1.25  5.00
1.25  2.50  7.50
1.00  2.75  6.75
2.50  5.25  12.75
6.25  5.00  16.25
1.75  3.00  8.75
2.25  3.75  11.50
4.25  6.00  15.50
0.25  1.50  4.50
2.00  4.75  11.25
1.50  3.75  8.25
3.50  7.00  16.00
0.50  2.25  5.25
0.50  4.75  10.75
1.50  3.75  9.25
3.00  5.25  13.50
1.50  6.00  12.50
6.75  6.75  19.50
2.50  6.25  12.75
1.75  4.25  9.50
1.75  6.25  13.00
3.00  7.00  13.75
4.25  3.75  13.50
0.50  3.00  9.00
7.25  8.25  20.25
1.50  2.50  7.00
2.00  4.00  11.50
1.00  2.50  8.00
1.00  2.50  7.50
0.50  4.25  8.75
3.75  4.75  13.50
3.00  4.50  11.00
0.50  2.50  6.25
1.50  3.50  9.75
4.75  5.00  14.75
3.50  3.75  10.25
1.75  2.50  10.25
1.25  2.50  6.75
2.25  4.75  10.25
5.25  3.75  12.00
1.00  5.25  10.25
1.75  4.00  9.75
0.00  1.75  4.50
2.25  4.75  11.00
0.25  2.00  5.00
0.75  0.50  4.50
2.00  5.75  14.00
2.50  2.25  8.50
0.50  3.75  7.00
4.75  3.50  12.00
0.25  2.25  5.00
0.25  3.50  6.50
1.00  1.25  5.75
3.50  5.75  14.25
1.25  4.75  11.00
0.75  1.00  4.75
1.50  5.75  11.00
4.75  6.75  14.50
3.25  6.50  14.75
0.50  4.75  8.75
0.75  2.00  5.75
0.00  5.25  10.00
4.00  2.25  8.25
3.75  1.50  7.75
3.50  4.50  13.50
2.75  3.25  11.75
1.00  2.00  7.75
1.75  1.75  6.50
1.00  3.25  8.25
1.00  2.00  7.00
0.00  3.25  5.75
0.25  2.50  6.75
0.50  3.25  7.50
0.50  4.25  7.75
4.00  4.25  13.25
1.00  3.50  9.50
3.25  3.50  11.25
0.75  1.25  4.00
1.00  4.00  8.50
3.50  5.25  13.75
0.25  3.75  8.25
7.50  7.25  21.50
1.75  3.25  8.50
0.50  4.00  7.75
2.75  3.50  10.00
0.50  2.25  6.00
0.00  2.75  5.25
0.00  1.75  5.50
1.25  4.75  9.50
1.50  3.75  8.75
0.25  3.50  6.75
1.75  3.25  7.75
1.50  4.75  10.25
2.50  4.00  10.00
1.50  1.50  5.50
0.50  1.75  4.50
2.50  4.50  12.50
2.75  4.00  12.00
3.00  4.00  11.50
4.50  6.25  17.75
0.75  4.25  8.00
1.50  1.50  7.00
0.75  4.25  9.00
0.75  1.75  6.00
5.00  2.25  10.75
2.75  4.25  11.50
1.25  2.25  7.00
1.25  3.00  7.25
2.75  3.50  11.75
5.50  5.50  15.50
1.00      3.50
4.00  4.75  14.25
0.50  5.50  10.50
3.00  4.50  12.50
3.00  5.50  14.50
1.00  3.75  8.25
4.00  3.50  13.00
3.75  4.50  12.25
0.00  0.75  4.25
0.75  1.25  6.00
1.25  3.75  9.00
0.75  4.50  12.50
0.75  5.00  10.75
0.75  1.25  7.00
4.50  3.50  11.00
0.75  4.75  10.00
4.75  6.00  15.00
2.50  5.25  10.50
0.50  3.25  6.00
3.75  3.00  11.00
2.25  4.50  10.00
0.50  3.50  7.75
1.75  3.25  8.50
0.25  4.00  7.75
0.00  1.75  4.25
4.75  5.50  15.75
2.25  3.25  9.50
0.00  4.75  8.25
1.00  2.75  7.00
1.00  4.00  9.50
0.75  3.25  7.75
0.00  2.25  7.50
0.75  2.50  6.00
2.25  2.00  8.25
2.00  4.50  9.75
0.75  6.00  9.50
0.75  4.00  8.75
2.75  5.00  11.50
2.25  4.75  10.75
1.25  5.00  10.25
4.00  3.75  12.25
1.25  3.25  9.25
1.25  3.25  9.00
1.25  2.00  6.75
1.75  4.50  9.75
0.25  3.25  8.00
3.75  6.25  15.50
3.50  4.00  13.50
1.00  2.00  7.25
0.25  1.50  5.75
2.00  5.00  11.75
4.50  4.00  14.00
0.75  2.50  6.25
1.00  3.00  8.00
0.25  3.50  7.00
4.25  3.25  11.00
0.00  2.00  5.50
0.00  2.00  7.00
0.50  3.25  7.75
1.00  3.75  8.00
0.75  1.75  5.50
4.50  6.25  16.75
1.00  4.25  8.50
0.50  3.75  8.50
4.00  2.50  11.50
3.75  3.25  11.25
0.50  3.75  7.50
0.25  3.25  6.50
1.25  3.25  8.00
4.25  3.00  11.75
5.25  6.25  15.00
3.00  4.25  11.50
1.25  4.50  9.50
1.25  4.00  9.25
1.50  2.75  9.25
0.25  4.50  8.25
0.00  0.75  3.25
0.75  2.00  4.50
7.00  4.50  16.00
1.50  3.00  9.25
0.75  3.75  7.50
3.00  5.75  13.25
1.75  3.00  11.75
2.25  6.00  11.75
3.50  4.00  11.00
2.25  4.75  11.00
1.25  3.50  9.00
0.25  3.75  7.50
0.00  3.50  6.75
3.00  4.00  12.00
1.25  2.50  7.75
3.25  5.00  12.50
0.50  4.00  7.00
0.50  3.00  8.50
2.50  4.75  11.75
3.50  4.25  14.25
1.75  4.00  9.75
0.00  0.75  4.50
5.00  5.00  17.00
3.75  5.25  12.75
2.25  6.50  13.75
2.25  3.00  9.25
0.00  2.00  4.50
3.25  3.50  10.50
0.00  4.00  8.50
1.00  5.25  10.75
4.00  6.75  15.25
0.25  4.50  7.50
3.25  4.50  12.00
4.25  2.50  10.50
6.50  5.00  15.00
2.25  6.50  13.25
0.00  1.50  3.25
1.25  5.50  10.25
4.25  5.00  13.50
1.00  3.50  8.75
1.00  3.75  9.25
0.75  5.00  8.75
2.00  3.25  10.25
5.50  5.00  14.50
0.00  2.25  4.25
1.25  2.75  6.50
1.75  4.25  9.25
4.75  4.50  15.00
3.75  3.75  11.75
0.75  1.50  3.50
2.00  3.50  10.75
6.25  5.25  14.00
0.25  3.00  6.25
0.50  3.00  7.75
0.75  3.00  6.50
1.25  2.50  7.75
0.50  2.50  7.00
1.00  4.00  9.00
4.50  4.50  13.75
1.50  1.50  7.00
5.00  6.50  16.00
0.00  1.00  4.25
3.25  5.25  13.25
0.00  0.25  1.25
0.50  4.25  8.75
2.25  2.00  8.75
1.00  5.25  9.25
0.75  4.75  9.25

				
DOCUMENT INFO
Description: điểm chuẩn, tuyển sinh, Trang điểm, trường Đại học, điểm thi đại học, Dai Hoc, Tien Giang, Diem Thi, dap an, truong Dia hoc Tien Giang, dh tien giang, thi dai hoc khoi A 2010, khoi a,nam 2010,diem thia dai hoc