KEY PERFORMANCE INDICATOR _KPI_ by hcj

VIEWS: 60 PAGES: 5

									      KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)


Lokasi      : ‘Dispensing area’
Pengukuran : Pencarian ubat-ubatan dalam masa 30 saat
Keadaan Sebelum
. Label yang tidak seragam
. Pencarian ubat memakan masa yang lama
. Tidak ada pegawai yang mengambil tanggungjawab menjaga dan memastikan
 susunan ubat-ubatan teratur
Penyelesaian
. Gotong-royong
. Menstruktur dan menyusun semula ubat-ubatan mengikut kategori tablet,syrup
 dan lain-lain
. Membuat senarai lokasi ubat-ubatan di setiap bahagian
Kaizan (Penambahbaikan)
. Pencarian ubat-ubatan dapat disingkatkan kepada tempoh masa tidak
 melebihi 30 saat
. Memudahkan kepada pekerja baru dan pelatih
     KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)


Lokasi    : ‘Floor stock’
Pengukuran : Pencarian ubat-ubatan dalam masa 30 saat
Keadaan Sebelum
. Susunan ubat yang tidak teratur
. Pencarian ubat memakan masa yang lama
. Tidak ada pegawai yang mengambil tanggungjawab menjaga dan memastikan
 pengurusan ubat yang baik
. Label yang tidak seragam
 Penyelesaian
 . Gotong-royong
 . Menstruktur dan menyusun semula label ubat-ubatan mengikut kategori
 seperti tablet dan ubat suntik
 . Membuat senarai lokasi ubat-ubatan yang telah disusun mengikut kod
 Kaizan (Penambahbaikan)
 . Pencarian ubat-ubatan dapat disingkatkan kepada tempoh masa tidak
 melebihi 30 saat
 . Memudahkan kepada pekerja baru dan pelatih
 . Susunan ubat lebih menarik , cantik dan tersusun
        KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)


Lokasi        : Unit Galenikal (Manufacturing Unit)
Pengukuran : Pencarian ubat-ubatan dalam masa 30 saat
Keadaan Sebelum
▪    Susunan lokasi ubat yang tidak teratur
▪    Pencarian ubat memakan masa yang lama
▪    Tidak ada pegawai yang mengambil tanggungjawab menjaga dan
    memastikan
▪    pengurusan ubat yang baik
▪    Label yang tidak seragam
  Penyelesaian
  ▪  Gotong-royong
  ▪  Menstruktur dan menyusun semula label ubat-ubatan mengikut kategori
  ▪  seperti bahagian cream, ointment, lotion, persediaan internal dan tempat
  ▪  penyimpanan bahan mentah.
  ▪  Membuat senarai dan pelan lokasi ubat-ubatan yang telah disusun mengikut
  ▪  kategori.  Kaizan (Penambahbaikan)
  ▪  Pencarian ubat-ubatan dapat disingkatkan kepada tempoh masa tidak
  ▪  melebihi 30 saat
  ▪  Memudahkan kepada pekerja baru dan pelatih
  ▪  Susunan ubat lebih menarik , cantik dan tersusun
      KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)


Lokasi    : DDA
Pengukuran : Pencarian ubat-ubatan dalam masa 30 saat
Keadaan Sebelum
. Susunan lokasi ubat yang tidak teratur
. Label ubat-ubatan dan fail-fail yang tidak seragam
Penyelesaian
. Menyeragamkan semula label ubat-ubatan dan fail-fail
. Membuat senarai lokasi ubat-ubatan mengikut rak kabinet ubat dan
 memaparkan di luar kabinet
Kaizan (Penambahbaikan)
. Pencarian ubat-ubatan dapat disingkatkan kepada tempoh masa tidak
 melebihi 30 saat
. Memudahkan pekerja baru
      KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)


Lokasi    : Substor 1 dan 2
Pengukuran : Pencarian ubat-ubatan dalam masa 30 saat
Keadaan Sebelum
. Susunan lokasi ubat yang tidak teratur
. Pencarian ubat memakan masa yang lama
. Tidak ada pegawai yang mengambil tanggungjawab menjaga dan memastikan
 pengurusan ubat yang baik
. Label yang tidak seragam
 Penyelesaian
 . Gotong-royong
 . Menstruktur dan menyusun semula label ubat-ubatan mengikut kategori
  seperti tablet dan ubat suntik
 . Membuat senarai lokasi ubat-ubatan yang telah disusun mengikut kod
 Kaizan (Penambahbaikan)
 . Pencarian ubat-ubatan dapat disingkatkan kepada tempoh masa tidak
 melebihi 30 saat
 . Memudahkan kepada pekerja baru dan pelatih
 . Susunan ubat lebih menarik , cantik dan tersusun

								
To top