Samsung Electronics Polska Sp. z o.o by kse10139

VIEWS: 186 PAGES: 79

									AC_cover_pl.qxd: AC-cover.qxd         17.4.2007  15:21  Page 1
                                      wyobraź sobie klimatyzator, który dba o twoje zdrowie
                                      Klimatyzatory Samsung 2007
   Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
   ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa
   tel. +48 22 607 45 38, fax. +48 22 607 44 79
   klimatyzacja@samsung.com.pl
   www.samsung.pl
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd  17.4.2007  15:25  Page 2
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd    17.4.2007   15:25  Page 3
          To Wy, nasi Klienci, stworzyliście
          markę Samsung
          Marka powstaje dzięki swoim Klientom. Taka jest
          podstawa działania w Samsungu. Business Week
          i Interbrand umieściły markę Samsung na 20 miejscu
          na świecie, osiągającej najwyższy wzrost wartości pośród
          100 światowych marek, z wynikiem 210% od roku 2000.
          Wpływ reklamy i marketingu Samsunga, jak i funkcjonu-
          jący program partnerstwa olimpijskiego, są silnie odzwier-
          ciedlone w opiniach Klientów. Firma ma szczęście do
          wspaniałych Klientów, których opinie stworzyły i dalej
          nieustannie tworzą markę Samsung. Marka Samsung
          zaś ewoluuje w kierunku tworzenia globalnej społeczno-
          ści Klientów Samsunga.
          Historia        1974: Produkcja klimatyzatorów ściennych (RAC)
                        Produkcja lodówek
                     1976: Produkcja SPRĘŻAREK tłokowych RECIPRO
                     1977: Eksport lodówek
                     1981: Eksport klimatyzatorów ściennych (RAC)
                     1986: Produkcja klimatyzatorów profesjonalnych (PAC)
                     1992: Pierwszy INVERTER chłodzący i grzejący wyprodukowany w Korei
                     1995: Założenie fabryki w Chinach, produkcja lodówki w fabryce w Chinach
                     1997: Produkcja lodówek w fabryce w Tajlandii
                     1999: Sprzedaż 20000000 lodówek
                        Sprzedaż 5000000 klimatyzatorów
                     2000: Wynalezienie i produkcja pierwszego klimatyzatora DVM (Digital Variable Multi) w Korei
                        Produkcja klimatyzatorów w fabryce w Chinach
                     2001: Sprzedaż 10000000 sprężarek rotacyjnych
                     2003: Ukończenie budowy nowej fabryki klimatyzatorów w Meksyku
                     2005: Pierwsze na świecie użycie wolnych atomów wodoru w urządzeniu Micro Plasma Ion                                                  Nagrody uzyskane przez urządzenia AGD Samsung
                                                           Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd  17.4.2007  15:25  Page 4
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd  17.4.2007  15:25  Page 5
                               Arcydzieła muzyki posiadają moc
                               wpływania na ludzkie życie.
                               Klimatyzacja także.
                               Zupełnie nieświadomie zyskasz wigor. Czy kiedykolwiek
                               spodziewałeś się takiego powietrza? Nasz klimatyzator wytwarza
                               nie tylko zimne powietrze – Samsung da Ci powietrze, które nie
                               tylko potrafi zwalczać wirusy np. zespołu ostrej cieżkiej niewydol-
                               ności oddechowej (SARS) i ptasiej grypy, ale także oferuje
                               niespotykany dotąd komfort poranka dzięki wykorzystaniu pier-
                               wszych na świecie badań naukowych nad snem.
                               Samsung to pierwszy na świecie klimatyzator, który potrafi
                               wspaniale odmienić Twój dzień.
                               Spis treści         Micro Plasma Ion           06

                                             Tryb Good’sleep (Tryb Good Morning)  10

                                             Smart Inverter            14

                                             Technologia Silver Nano        18

                                             Inne funkcje             22

                                             Seria Vivace             30

                                             Seria Moderato            38

                                             Seria Forte              48

                                             Seria Free Joint Multi        58

                                             Specyfikacja techniczna        62
                                                      Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd             17.4.2007  15:25  Page 6
                     Co to jest Strefa chroniona
                     Micro Plasma Ion?
    Micro Plasma Ion jest specjalną Strefą chronioną przez
    najnowszą technologię Samsunga usuwającą szkodliwe
    składniki powietrza.
    W codziennej prasie napotykasz wiele niepokojących infor-
    macji o wirusie ptasiej grypy czy nowych wirusach grypy.
    Częste są też informacje o chorobach wywoływanych przez
    alergeny, kurz domowy i pleśń. Twój niepokój wywołany tymi
    danymi rośnie, jeżeli sam zachorujesz, bądź masz w domu
    dzieci lub osoby w podeszłym wieku. Samsung opracował
    odpowiedź na te zagrożenia. Technologia Samsung Micro
    Plasma Ion jest innowacyjnym rozwiązaniem, wprowa-
    dzanym już na całym świecie. Wymieniając swój klimatyza-
    tor na model z systemem Micro Plasma Ion możesz
    zamienić swoją przestrzeń życiową w Strefę chronioną
    Micro Plasma Ion.

    Co to jest system Micro Plasma Ion?
    Urządzenie Samsung Micro Plasma Ion produkuje w Twoim
    pomieszczeniu aktywne atomy wodoru wspólnie z jonami
    tlenu. Jest to innowacyjny wynalazek polegający na związa-
    niu wytwarzanych aktywnych atomów wodoru i zjonizo-
    wanego tlenu z białkiem (3H) na powierzchni szkodliwych
    cząstek jak wirusy, bakterie, pleśnie i alergeny. W rezultacie
    szkodliwe substancje są rozkładane na cząsteczki wody
    (2H2O). System tego typu jest w istocie pierwszy na
    świecie. Wymieniając klimatyzator na model z sytemem
    Micro Plasma Ion zmieniasz powietrze w swoim otoczeniu
    na zdrowe i bezpieczne, a swoje życie na wolne od trosk.

            Micro Plasma Ion chroni Cię przed
            chorobami
            Micro Plasma Ion chroni Ciebie i Twoją Rodzinę
            przed zakaźnymi wirusami grypy (Influenza)
            i koronawirusami (Coronaviridae), które posiadają
            zróżnicowaną strukturę genomu, szczególnie
            SARS i ptasiej grypy.

            Powietrze dla piękna
            Micro Plasma Ion chroni skórę przed
            szkodliwym aktywnym tlenem (jon
            hydroksylowy), który przyśpiesza proces
            starzenia się skóry.

            Ochrona przed infekcjami
            oportunistycznymi (MRSA)
            System Micro Plasma Ion usuwa bakterie
            MRSA (metycylinooporne gronkowce
            złociste Staphylococcus aureus), dobrze
            znane jako przyczyna wtórnych infekcji
            w szpitalach, opornych na leczenie
            antybiotykami.

    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd  17.4.2007  15:25  Page 7
                                            MICRO PLASMA ION   07
                                          Klimatyzatory Samsung
                                          Samsung Air Conditioner
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd        17.4.2007    15:25   Page 8
    Strefa ochronna Micro Plasma Ion
                                         Urządzenie Micro Plasma Ion
                                         Urządzenie Micro Plasma Ion tworzy czyste Strefy ochronne
                                         w Twoim domu. Dzięki innowacyjnym, globalnie stosowanym
                                         technologiom urządzenie wytwarza 480 000 jonów, aby szybko
                                         i skutecznie oczyścić powietrze.
                                         (Ilość jonów: 88 ft3/ min, 1 m3, wilgotność: 19%, temp: 23oC)
               Tajemnica Micro Plasma Ion rozkładającego szkodliwe cząsteczki tkwi w zachowaniu
                        aktywnego wodoru (H) i jonu tlenowego (O2-)


                                         Generator jonów
                                         W urządzeniu MicroPlasma Ion wytworzony jon wodorowy (H+)
                                         wiąże się z wolnym elektronem (e-) i zmienia stan w aktywny
                                         atom wodoru. Tlen znajdujący się w powietrzu wiąże elektrony
                                         do tworzenia jonów tlenowych (O2-). Tak powstałe atomy akty-
                                         wnego wodoru i jony tlenowe są uwalniane do pomieszczenia.
                      Micro Plasma Ion rozkłada WIRUSY, BAKTERIE i ALERGENY
         Aktywny wodór i jon tlenowy        Atom i jon wiążą się z atomami        Szkodliwe cząstki są rozłożone,
         przylega do powierzchni (3H)       wodoru (3H) na powierzchni szkodli-     atomy wodoru i jony tlenu łączą się
         wirusów, bakterii i alergenów       wych dla zdrowia cząstek i niszczą      w nieszkodliwe cząsteczki wody.
         zawieszonych w powietrzu.         ich białka – osłonki i ściany.


                      Micro Plasma Ion rozkłada aktywny tlen hydroksylowy (OH–)
         Aktywny wodór uwalniany z Micro      Aktywny wodór i aktywny tlen         …i tworzą cząsteczki nieszkodliwej
         Plasma Ion przylega do zjoni-       reagują razem…                wody.
         zowanych cząstek tlenu w powietrzu.    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd                     17.4.2007      15:25    Page 9
                                                                                       MICRO PLASMA ION  09
    Ostatnio stan powietrza może budzić niepokój...
    W codziennej prasie napotykasz niepokojące informacje o nowych wirusach grypy lub o wirusie ptasiej grypy. Pojawiają się też infor-
    macje o chorobach wywoływanych przez alergeny, kurz domowy i pleśń. Niepokój spowodowany tymi danymi rośnie, jeżeli sam zacho-
    rujesz lub masz w domu dzieci czy osoby w podeszłym wieku. Technologia Samsung Micro Plasma Ion jest światową innowacją, której
    wprowadzenie do urządzeń klimatyzacyjnych powinno rozwiać wszelki niepokój związany z tego typu zagrożeniami.


         Efekt działania systemu Micro Plasma Ion uznany przez światowe organizacje

               Wytwarzanie atomów wodoru                                  Usuwanie aktywnego tlenu
               * Raport 2 Międzynarodowych Warsztatów                            hydroksylowego (OH)
                na temat zimnych atmosferycznych układów                          * Raport 7 Kolokwium ASA wrzesień 2005, Francja.
                plazmowych, 30 sierpnia, Bruges, Belgia.
               Potwierdzone usuwanie alergenów wziewnych
               Instytut badawczy: BAF (Brytyjska Fundacja d/s Przeciwdziałania Alergii), wielkość pomieszczenia (19,16 m3),
               wilgotność względna: 69%, temperatura 20oC
    Porównanie
                    SAMSUNG
                   Micro Plasma Ion
                               Firma S    Firma P      Co to jest SARS?
                                                SARS (Ostra Ciężka Niewydolność Oddechowa) jest chorobą zakaźną,
    Wytwarzanie            Pierwszy na
                                X        X       przebiegającą z wysoką gorączką, kaszlem i dusznością.
    aktywnego wodoru           świecie
                                                W okresie od listopada 2002 do lipca 2003, zakażenie wirusem SARS
                                     Wytwarzanie     podejrzewano u 8098 osób, a 774 osób zmarło w wyniku choroby
    Usuwanie aktywnego         Pierwszy na
    tlenu hydroksylowego         świecie
                                X    jonu hydroksy-    (wg danych WHO opublikowanych 26 września 2003).
                                      lowego OH

                                                  System Micro Plasma Ion został uznany za skuteczny w usuwaniu corona-
    Usuwanie wirusa
    grypy
                     99,60%       89,15%    Brak danych       wirusów, których struktura genowa jest zbliżona do struktury wirusa SARS.

    Usuwanie coronawirusa        0         X        X


           Roztoczy        0         0        0

           Zapachów        0         X        X
         Wielkość        19,16 m3              Komora
    Usuwanie komory                    1 m3
                   (pomieszczenie)          testowa (mała)
    alergenów
    wziewnych
                                                Co to jest ptasia grypa?
                                      Osaka
           Instytut               Hiroshima   Environment     Ptasia grypa jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus grypy
                      BAF
           badawczy               University  Technology      odmienny od wirusa grypy ludzkiej. W ostatnim czasie odnotowano przy-
                                      Center
                                                padki rzadkich zakażeń ludzi tym wirusem od innych ludzi. W przypadku
                                                zakażenia o poważnym przebiegu występują objawy zapalenia płuc
                   Brak toksyczności
                  (Seoul National Univ.    Nie              i zaburzenia funkcji wielu organów wewnętrznych.
    Pomiar toksyczności                       Nie testowane
                   Veterinary Medical   testowane
                      Center)                         System Micro Plasma Ion został uznany za skuteczny w usuwaniu wirusów
                                                  grypy, których struktura genowa jest zbliżona do struktury wirusa ptasiej grypy.
    Ilość jonów (88 ft3/ min,
    1 m3, wilgotność: 19%,      480 000      14 000     40 000
    temperatura: 23oC)
                                                                                    Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd              17.4.2007     15:25  Page 10
                     Czym jest Strefa
                     Good’sleep?
                     (Good Morning)

    Strefa trybu Good’sleep jest miejscem, gdzie możesz
    słodko spać dzięki wyjątkowej technologii Samsunga, opra-
    cowanej na podstawie badań naukowych nad snem.
    Obniżenie jakości snu wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie
    psychiczne i fizyczne człowieka. Wywołuje poirytowanie,
    osłabienie koncentracji, nieprawidłowości pracy autono-
    micznego układu nerwowego i pogorszenie odporności.
    Ponadto, hormony wzrostu, które odpowiadają za proces
    odbudowy po urazach i regenerację skóry, są wydzielane
    wyłącznie podczas snu. Jeżeli nie możesz dobrze spać,
    pogarsza się stan Twojej skóry i zdrowia. W Strefie
    Good’sleep nie ma takich zmartwień.

    Co to jest tryb Good’sleep (Good Morning)?
    Wszyscy lubimy odpoczywać. Kiedy kładziemy się spać,
    chcemy szybko zasnąć. Czasem jednak zimne powietrze
    z klimatyzatora budzi nas w środku nocy. Kiedy temperatu-
    ra w sypialni jest niska, może nas budzić i zmuszać do
    wstawania z łóżka. Ludzie są wrażliwi na warunki otoczenia
    podczas snu. Samsung dogłębnie badał wrażliwość ludzi
    podczas snu i w wyniku tych badań opracował naukowe
    rozwiązanie w postaci trybu Good’sleep w klimatyzatorach.
    Klimatyzatory Samsung z trybem Good’sleep to pierwsze na
    świecie urządzenia opracowane na podstawie pomiarów
    temperatury skóry człowieka podczas snu. Tryb Good’sleep
    w klimatyzatorach Samsung na zawszeodmieni jakość
    Twego snu.                   82% dłuższy czas trwania snu głębokiego
                   Jeżeli Twój sen głęboki będzie trwał o 82% dłużej,
                   możesz dać w pełni odpocząć mózgowi i ciału, aby
                   odzyskać witalność. Długa faza snu głębokiego
                   wpływa też korzystnie na wzrost u dzieci.


                   Utrzymywanie optymalnej temperatury skóry
                   podczas snu
                   Jeżeli potrafisz utrzymywać optymalną temperaturę skóry
                   podczas snu, unikniesz nieprzyjemnych wrażeń, jak tru-
                   dności z zasypianiem z powodu gorąca lub przebudzanie
                   się z powodu chłodu. Ponadto, Twoja skóra będzie chro-
                   niona przed nadmiernym wysuszaniem. Odpowiednia
                   wilgotność skóry obniża ryzyko przeziębienia.

                   Oszczędność energii do 30%
                   Oszczędność energii do 30% w stosunku do nor-
                   malnego trybu chłodzenia i w efekcie mniejsze
                   rachunki za energię.
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd  17.4.2007  15:25  Page 11
                                             TRYB GOOD‘SLEEP  11
                                          Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd    17.4.2007  15:25  Page 12
    Tryb Good’sleep da Ci zdrowy wspaniały dzień
    W ostatnim czasie Samsung skoncentrował się na śnie jako temacie badań mających na celu rozwój technologii
    stosowanych w produktach. Badano temperaturę skóry podczas snu człowieka, aby przeprowadzić eksperymenty
    mające na celu określenie najlepszej temperatury otoczenia dla człowieka od momentu zaśnięcia do przebudzenia.
    Dzięki tym eksperymentom udało się opracować specjalny program precycyjnie sterujący temperaturą w
    pomieszczeniu podczas trzech faz snu człowieka, tak, aby zapewnić mu najlepsze warunki dla nocnego
    wypoczynku. Tryb Good’sleep jest właśnie tym programem - rezultatem dogłębnych badań nad snem
    przeprowadzanych przez Samsunga przez kilka ostatnich lat.    3 etapy komfortowego snu
      Krok 1 (Faza zasypiania)        Krok 2 (Faza snu)            Krok 3 (Faza wstawania)
    Szybkie schłodzenie powietrza w sypia-  Kontrola temperatury z falowym wykre-  Wzrost temperatury powietrza wpływa-
    lni. Dzięki komfortowemu przerywane-   sem wysokości i niewyczuwalnym      jący na podniesienie temperatury ciała
    mu nawiewowi można szybko zasnąć.    nawiewem powietrza zachowuje opty-    i przyjemną pobudkę. Komfortowe,
                         malną dla skóry temperaturę, tak aby   przerywane podmuchy powietrza
                         głęboko i komfortowo spać.        uczynią nowy dzień pełnym świeżej
                                             energii.


    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd     17.4.2007  15:25  Page 13
                                                          TRYB GOOD‘SLEEP  13    Ostatnio coraz bardziej niepokoi nas problem bezsenności...
    „Czy wyśpię się dzisiaj?“ Kiedy zaczynasz myśleć w ten sposób, nigdy się dobrze nie wyśpisz. Nie jesteś jedyną osobą,
    która niepokoi się o to „czy uda się rano wstać na czas?“ lub „czy będę się ciągle budzić w nocy?“. Człowiek spędza około
    jednej trzeciej życia na spaniu. Sen jest tak cenny, że chcemy, by był coraz bardziej komfortowy. Samsung przeanalizował
    ludzką fizjologię i odkrył związek pomiędzy temperaturą i snem. Rezultatem tych badań jest tryb Good’sleep.
    Co powiesz na dobry sen, o którym marzyłeś, od dzisiejszego wieczoru?                                      Godziny snu głębokiego
                                      Tryb Good’sleep zwiększa ilość godzin głębokiego
                                      snu.        Oszczędność energii                    Temperatura przyjemna dla skóry
        Tryb Good’sleep zmniejsza o 30% zużycie energii      Tryb Good’sleep podtrzymuje komfortową tempe-
        elektrycznej w porównaniu z normalnym trybem        raturę skóry przez całą noc precyzyjnie sterując
        chłodzenia.                        temperaturą w pomieszczeniu.
    Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania           Łatwe sprawdzanie statusu pracy
    Po prostu wciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania,   Wyświetlacz na jednostce głównej informuje, kiedy tryb
    aby włączyć tryb Good’sleep.                  Good’sleep jest włączony.
                                                        Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd    17.4.2007   15:25  Page 14
    Smart Inverter to oszczędność
    energii i poboru mocy
    Jeżeli chcesz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej
    klimatyzatora, technologia invertera, która lepiej ją wykorzy-
    stuje, jest koniecznością. Samsung opracował technologię
    Smart Inverter, która osiąga niesłychanie niskie zużycie
    energii - do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi
    klimatyzatorami bez invertera. Skuteczne i jednocześnie
    delikatne sterowanie pozwala na szybkie osiągnięcie
    ustawionej temperatury i jej precyzyjne utrzymywanie.
    Uzyskano także niski poziom głośności pracy; tak,
    że możesz nawet nie zauważyć, że klimatyzator pracuje.
    Technologia Smart Inverter również znacząco zmniejsza
    wysokość Twoich opłat za energię.
  Po prostu wybierz
   prostą drogę!    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd  17.4.2007  15:25  Page 15
                                             SMART INVERTER  15
                                          Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd                  17.4.2007  15:25    Page 16
    Dlaczego powinieneś wybrać klimatyzator Smart Inverter

    Wysoka wydajność
    Model Inverter 2,7 kW

    Silne i szybkie chłodzenie/ grzanie z minimalnym poborem
    mocy realizowane przez technologię Smart Inverter. Z wysoce
    wydajną pracą i precyzyjną kontrolą temperatury można
    znacząco zmniejszyć wysokość rachunków za energię
    elektryczną poprawiając swój domowy budżet.
    Do 50% oszczędności energii                                Cicha praca
    Pobór mocy w czasie jednej godziny. Ustawiona temperatura 25oC, model 3,5 kW        Tryb chłodzenia model 3,5 kW

    Po osiągnięciu ustawionej temperatury klimatyzator Smart                  Ciesz się cichą pracą swojego klimatyzatora. Po osiągnięciu
    Inverter zmienia tryb pracy na ekonomiczny. Unikając częstego               ustawionej temperatury przez klimatyzator, jego sprężarka
    i niewydajnego włączania i wyłączania klimatyzatora bez                  pracuje z małą prędkością, aby podtrzymać temperaturę,
    invertera, Smart Inverter oszczędza do 50% energii w porówna-               z cichszą pracą silnika i wentylatora, zapewniając w ten sposób
    niu z modelami klimatyzatorów typu on/ off.                        większy komfort podczas pracy.
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd      17.4.2007  15:25    Page 17
                                                                  SMART INVERTER  17
    Komfortowa temperatura                       Szybkie chłodzenie i grzanie
                                      Czas chłodzenia z 32oC do 25oC  Czas grzania z 8oC do 20oC

    Klimatyzatory Smart Inverter pracują z największą wydajnością   Po zmianie ustawień temperautry klimatyzator użyje maksymal-
    po włączeniu. Jednak tak szybko, jak temperatura osiągnie     nej wydajności sprężarki, aby szybko osiągnąć ustawioną
    zadany poziom, dokładnie dostosowują wydajność do jej zmian.    temperaturę, co skutkuje o 15% szybszym chłodzeniem i 50%
    Oznacza to mniejsze wahania temperatury i zapewnia większy     szybszym grzaniem.
    komfort, którego osiągnięcie jest kwestią kilku minut.
    Praca w pełnym zakresie temperatur                 Szeroki zakres działania
    Nie ma powodu martwić się o jakość pracy jednostki         W przeciwieństwie do modeli konwencjonalnych ze stałymi
    zewnętrznej klimatyzatora Samsung w ekstremalnych tempe-      poziomami wydajności, klimatyzatory Smart Inverter potrafią
    raturach. Z szerszym zakresem temperatur pracy niż produkty    precyzyjnie sterować szybkością pracy sprężarek i regulować
    konkurencji, jednostka może chłodzić powietrze w upale 43oC    wydajność. Klimatyzatory Samsung Smart Inverter posiadają
    lub ogrzewać powietrze w mrozie -15oC w celu optymalizacji     o prawie 100% szerszy zakres wydajności niż ich konkurenci
    komfortu powietrza we wnętrzach.                  z systemem Inverter. Klimatyzatory Smart Inverter mają wysoką
                                      wydajność energetyczną i są wyjątkowo ekonomiczne w użyciu.
                                                              Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd   17.4.2007  15:26  Page 18
    Technologia Silver Nano
    Technologia powlekania srebrem części klimatyzatorów
    stosuje materiały o cząsteczkach wielkości atomu. Cząstki
    te mają rozmiary mierzone w nanometrach. Nanometr
    stanowi jedną miliardową część metra. Cząstki
    nanometrowe zachowują właściwości materiału, z którego
    są uwalniane. Wielkość cząstek pozwala jonom czystego
    srebra Ag+ na wnikanie do wnętrza komórek mikroorga-
    nizmów. W rezultacie metabolizm komórkowy mikroorga-
    nizmów jest zakłócony, spowalnia się ich wzrost i możliwo-
    ści przetrwania.

    Technologia powłoki srebrowej Silver Nano jest wszech-
    stronnym systemem opracowanym przez Samsunga, który
    wykorzystuje jony srebra wielkości nanometrycznej (cząstki
    75000 razy mniejsze niż grubość ludzkiego włosa) do bez-
    piecznego i skutecznego likwidowania drobnoustrojów
    chorobotwórczych, pleśni i do 650 typów bakterii oraz
    zabezpieczania się przed ich wzrostem w miejscach ich
    najliczniejszego występowania. Tak jak odzież prana
    w zabrudzonej pralce nigdy nie będzie naprawdę czysta,
    powietrze, którym oddychasz we wnętrzach nigdy nie
    będzie naprawdę bezpieczne, jeżeli nie będzie oczyszczane
    przez dobre klimatyzatory i oczyszczacze powietrza.
    Samsung znalazł rozwiązanie w ochronie tworzonej jonami
    srebra. Dzięki technologii Silver Nano bakterie giną w pro-
    cesie filtracji powietrza przez powlekane miliardami jonów
    srebra wnętrze klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza
    Samsung. Co więcej, warstwa jonów srebra odświeża
    i tworzy swoistą ochronę w powietrzu, pozostawiając
    w pomieszczeniu wrażenie czystości i świeżości.
    Za pomocą technologii Silver Nano Health SystemTM
    Samsung tworzy strefę chroniącą Twoje zdrowie i dobre
    samopoczucie.
    Poczuj ochronę i bezpieczeństwo srebra z klimatyzatorami
    Samsung.
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd  17.4.2007  15:26  Page 19
                                          TECHNOLOGIA SILVER NANO  19
                                           Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd                  17.4.2007  15:26  Page 20
                                                      Co tworzy wielkość
                                                      klimatyzatorów Silver Nano?
                                                      Z systemem Silver Nano można cieszyć się powie-
                                                      trzem świeższym niż kiedykolwiek, ze świadomością,
                                                      że jest ono także zdrowe. Podstawą dostarczania
                                                      świeżego, czystego powietrza jest nie tylko jego
                                                      oczyszczenie, ale również utrzymywanie w czystości
                                                      wnętrza klimatyzatora. Nie zwalczane pleśnie i bakterie
                                                      mogą stawać się przyczyną reakcji alergicznych,
                                                      chorób, a w wyjątkowych przypadkach nawet śmierci.
                                                      Technologia Silver Nano niweczy pleśnie i bakterie
                                                      w procesie filtracji powietrza. Samsung pokrył wnętrze
                                                      Twojego klimatyzatora od części chłodzącej do wylotu
                                                      powietrza dezynfekcyjną i antybakteryjną powłoką
                                                      jonów srebra. Ponieważ jony srebra stykają się
                                                      z mikroorganizmami i bakteriami, ograniczają im możli-
                                                      wości oddychania, co spowalnia ich wzrost i w efekcie
                                                      doprowadza do unicestwiania szkodliwych mikroorga-
                                                      nizmów. Doskonała technologia Silver Nano usuwa
                                                      nawet bardzo zakaźne wirusy grypy, osiągając 99,9%
                                                      dezynfekcji i daje pewność, że chłodne powietrze,
                                                      którym oddychasz, jest czyste i zdrowe. Warstwa
                                                      jonów srebra, którymi powleczone jest wnętrze
                                                      klimatyzatora, nie tylko niszczy pleśnie i bakterie,
                                                      ale również odświeża zapach zanieczyszczonego
                                                      powietrza. Czyste, świeże powietrze stanowi podstawę
                                                      Twojego zdrowia — otrzymasz je dzięki klimatyzatorom
                                                      Samsung.
    Nowe klimatyzatory Samsung z większą ilością jonów srebra technologii Silver Nano
    Klimatyzatory Samsung są pierwszymi i jedynymi, które posiadają powłokę jonów srebra zarówno na filtrach, jak i na parowniku.
    Klimatyzatory innych marek dostępnych na rynku mogą posiadać warstwę jonów srebra, ale tylko albo na filtrze albo na parowniku.
    Samsung, dzięki temu, że powleka antybakteryjnymi jonami srebra i filtry i parownik, zapewnia podwójną ochronę.
            SAMSUNG                                    Inne
              2 Parownik Silver Nano                              Filtry bez jonów srebra            1 Filtr Silver Nano            Samsung zastosował technologię Silver Nano w filtrach i parowniku.      Większość konkurentów nie stosuje technologii pokrycia filtrów
                                                   jonami srebra.
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd      17.4.2007  15:26    Page 21
                                                                  TECHNOLOGIA SILVER NANO           21    Filtr Silver Nano
    Jony srebra dają świeższe i zdrowsze powietrze.          Filtr wylotowy jednostki wewnętrznej jest pokryty warstwą
                                     srebra atomowego usuwającą wirusy. Dzięki filtracji Silver Nano
                                     oddychanie drobnoustrojów jest coraz słabsze, co spowalnia
                                     wzrost i powoduje, że giną. Zarazki są usuwane w zaledwie
                                     2 godziny.
    Parownik Silver Nano
                                     Tylko Samsung posiada technologię H-Fin

                                               Inni            SAMSUNG
                                         Bez powlekania materiału        Nowa lamelka H-Fin z powłoką
                                                             Silver Nano i Neo Silica (bez chromu)


                                     Nowo opracowana przez Samsunga technologia H-Fin została
                                     zastosowana w parownikach Silver Nano, które powleczono
                                     warstwami Silver Nano i Neo Silica (bez chromu), zapewniając
                                     w ten sposób świeższe i czystsze powietrze. Ta zaawansowana
                                     technologia zwiększa także wydajność chłodzenia, cyrkulację
                                     powietrza i efektywność energetyczną.

    Parowniki Samsung Silver Nano wykorzystują innowacyjny
    materiał przyjazny środowisku naturalnemu. Lamelki parownika
    są pokryte trzema powłokami (2 warstwy krzemu neo silica bez
    zawartości chromu, 1 warstwa jonów srebra), aby zapewnić
    skuteczne usunięcie wilgoci i świeższe, zdrowsze powietrze.                                      Wydajność grzewcza (W/%)     Wentylacja (CMM/%)       Efektywność energetyczna (Btu/h)
                                                                    Klimatyzatory Samsung
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd      17.4.2007  15:26  Page 22
    Inne funkcje
    Kaskadowy nawiew powietrza
    Nowe klimatyzatory Samsung są wyposażone w system
    szerokich kierownic wylotu powietrza. W modelach konwen-
    cjonalnych kierownica nawiewu otwiera się wyłącznie do kąta
    70 stopni, utrudniając bezpośrednie kierowanie ogrzanego
    powietrza do dolnych partii pomieszczenia. Szerokokątne
    kierownice nawiewu otwierają się do kąta 90 stopni. Działanie
    kierownic pozwala sterować nawiewem powietrza w pionie
    i w poziomie, zapewniając równomierną dystrybucję powietrza
    do każdego miejsca w pomieszczeniu.
      Nawiew ciepłego powietrza
          Konwencjonalny     SAMSUNG (R410A)


    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_special_features_pl.qxd: AC-special features.qxd         17.4.2007  15:26  Page 23
                                                                     INNE FUNKCJE  23
    Automatyczne przełączanie trybu pracy                  Błyskawiczne chłodzenie i grzanie


                                                        Konwencjonalny
                                                                  Konwencjonalny


                                                                       czas (s)
                                                            Szybkość chłodzenia
                                                            Szybkość grzania


        Chłodzenie   Przełączanie automatyczne  Grzanie
                                        Każdy z nas chce zastać idealną temperaturę w chwili powrotu
                                        do domu. Szczególnie ważne jest to w trudnych warunkach
    Tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) może być wybierany auto-      klimatycznych. Ze swoimi wyjątkowymi charakterystykami tech-
    matycznie odpowiednio do ustawienia temperatury. Jeżeli więc      nicznymi i najwyższej jakości funkcjami, nowe klimatyzatory
    ustawisz temperaturę w automatycznym trybie pracy, klimatyzator     Samsung maksymalizują szybkość chłodzenia i grzania powie-
    sam wybiera tryb grzania lub chłodzenia aby ją podtrzymać,       trza, aby osiągać ustawioną temperaturę w jak najkrótszym
    w zależności od warunków w pomieszczeniu.                czasie.
                                                                Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007  15:32  Page 24
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd  17.4.2007  15:32  Page 25
                                                          TYP SPLIT  25
                  TYP SPLIT
                  Wyobraź sobie wysmakowaną satysfakcję. Piękne i kompaktowe
                  klimatyzatory Split Samsung umożliwiają szereg różnych stylizacji
                  wystroju każdego pokoju lub biura, jak również łatwą instalację.
                  Dzięki użyciu zaawansowanej technologii Inverter i rewolucyjnego
                  systemu oczyszczania powietrza najnowsze klimatyzatory zapew-
                  niają Ci nowoczesny komfort i zdrowie.
                  Dostrzeż najwyższy poziom synergii w klimatyzacji powietrza.
                  Z klimatyzatorami Samsung nietrudno to sobie wyobrazić.
                                                    Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007   15:32   Page 26
    Micro Plasma Ion

    Chłodne powietrze do walki z chorobami


     Weź głęboki oddech w Strefie chronionej Micro Plasma Ion
    Wytwarzając aktywne atomy wodoru i jony tlenu, Samsung Micro Plasma Ion usuwa z powietrza szkodliwe drobnoustroje, wirusy,
    bakterie, pleśnie i alergeny. Jest to pierwszy na świecie system tego typu. Wymieniając klimatyzator na model z systemem Micro Plasma
    Ion zmienisz swoje powietrze i swoją jakość życia.

                      Micro Plasma Ion chroni Cię przed chorobami
                      Micro Plasma Ion chroni Ciebie i Twoją Rodzinę przed zakaźnymi wirusami
                      grypy (Influenza) i koronawirusami (Coronaviridae), które posiadają podob-
                      ną strukturę genową do wirusów SARS czy ptasiej grypy.                      Powietrze dla piękna
                      Micro Plasma Ion chroni skórę przed szkodliwym aktywnym tlenem (jon
                      hydroksylowy), który przyśpiesza proces starzenia się skóry.
                      Ochrona przed infekcjami oportunistycznymi (MRSA)
                      System Micro Plasma Ion usuwa bakterie MRSA (metycylinooporne
                      gronkowce złociste Staphylococcus aureus), dobrze znane jako przyczy-
                      na wtórnych infekcji w szpitalach opornych na leczenie antybiotykami.     Oczyszczona Strefa stworzona przez Micro Plasma Ion
                                  Urządzenie Micro Plasma Ion
                                  Urządzenie Micro Plasma Ion tworzy skutecznie Oczyszczone Strefy. Dzięki
                                  globalnie już uznanym i docenianym innowacyjnym technologiom, urządzenie
                                  wytwarza 480 000 jonów, aby skutecznie oczyścić powietrze.
                                  (Ilość jonów: 88 ft3/ min, 1m3, wilgotność: 19%, temp.: 23oC)
      Sekret Micro Plasma Ion rozkładającego szkodliwe cząsteczki tkwi w zachowaniu
      aktywnego wodoru (H) i jonu tlenowego (O2-)
                                  Generator
                                  W urządzeniu MicroPlasma Ion, wytworzony jon wodorowy (H+) wiąże się
                                  z wolnym elektronem (e-) i zmienia stan w aktywny atom wodoru. Tlen znaj-
                                  dujący się w powietrzu wiąże elektrony do tworzenia jonów tlenowych (O2-).
                                  Tak powstałe atomy aktywnego wodoru i jony tlenowe są uwalniane
                                  do pomieszczenia.
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd    17.4.2007   15:32  Page 27
                                                                       TYP SPLIT  27    Tryb Good’sleep (Good Morning)

    Tryb Good’sleep da Ci zdrowy, wspaniały dzień


     Czy naprawdę dobrze sypiasz?                             82% dłuższy czas trwania snu głębokiego
                                                Jeżeli Twój sen głęboki będzie trwał o 82% dłużej,
    Jeżeli Twój sen nie jest wystarczająco dobry, spróbuj spać przy             możesz dać w pełni odpocząć mózgowi i ciału,
    włączonym trybie Good’sleep. Pozwala on na utrzymywanie                 aby odzyskać witalność. Długa faza snu głębo-
    optymalnej temperatury dla Twojej skóry podczas poszczegól-               kiego wpływa też korzystnie na wzrostu dzieci.
    nych etapów snu, tak więc zaśniesz szybko i wstaniesz
    wypoczęty, bez budzenia się w środku nocy.                       Utrzymywanie optymalnej temperatury dla skóry
                                                Jeżeli potrafisz utrzymywać optymalną temperaturę skóry
                                                podczas snu, unikniesz nieprzyjemnych wrażeń, takich jak
                                                trudności z zasypianiem z powodu gorąca lub prze-
                                                budzanie się z powodu chłodu. Ponadto, Twoja skóra jest
                                                chroniona przed nadmiernym wysuszaniem. Odpowiednia
                                                wilgotność skóry obniża także ryzyko przeziębienia.

                                                Oszczędność energii do 30%
                                                Oszczędność energii do 30% w stosunku do
                                                normalnego chłodzenia to w efekcie mniejsze
                                                rachunki za energię.
     Tryb Good’sleep daje Ci precyzyjną kontrolę temperatury
                                                Krok 1 (Faza zasypiania)
                                                Szybkie schłodzenie powietrza w sypialni.
                                                Dzięki komfortowemu przerywanemu nawie-
                                                wowi można szybko zasnąć.


                                                Krok 2 (Faza snu)
                                                Kontrola temperatury z falowym wykresem
                                                wysokości i niewyczuwalnym nawiewem
                                                powietrza zachowuje optymalną dla skóry
                                                temperaturę tak, aby głęboko i komfortowo
                                                spać.
                                                Krok 3 (Faza pobudki i wstawania)
                                                Wzrost temperatury powietrza wpływający
                                                na podniesienie temperatury ciała i przyje-
                                                mną pobudkę. Komfortowe, przerywane
                                                podmuchy powietrza uczynią nowy dzień
                                                pełnym świeżej energii.

     Oszczędność energii              Temp. przyjemna dla skóry          Godziny snu głębokiego
    Tryb Good’sleep zmniejsza o 30% zuży-     Tryb Good’sleep podtrzymuje komforto-    Tryb Good’sleep zwiększa ilość godzin
    cie energii elektrycznej w porównaniu     wą temperaturę skóry przez całą noc     głębokiego snu.
    z normalnym trybem chłodzenia.         precyzyjnie sterując temperaturą w po-
                            mieszczeniu.
                                                               Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd         17.4.2007      15:32    Page 28
    Technologia Smart Inverter

    Sekretem oszczędności energii najwyższej jakości klimatyzatorów
    Samsung jest technologia Smart Inverter
                                                  Model Inverter 2,7 kW

                                                  Silne i szybkie chłodzenie/ grzanie z minimalnym poborem
                                                  mocy realizowane przez technologię Smart Inverter. Z wysoce
                                                  wydajną pracą i precyzyjną kontrolą temperatury można
                                                  znacząco zmniejszyć wysokość rachunków za energię elektry-
                                                  czną poprawiając swój domowy budżet.


         51,4% oszczędności energii                              Cicha praca
        Zużycie energii w czasie jednej godziny. Ustawiona temperatura 25oC, model 3,5 kW   Tryb chłodzenia, model 3,5 kW


         Praca w pełnym zakresie temperatur                          Szybkie chłodzenie i grzanie
                                                  Czas schłodzenia z 32oC do 25oC  Czas ogrzania z 8oC do 20oC


    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd    17.4.2007   15:32  Page 29
                                                                       TYP SPLIT  29    Technologia Silver Nano

    Technologia Silver Nano posiada zdolność usuwania 99,9% cząsteczek kurzu
    i wirusów, funkcjonując jako nieporównywalny z niczym innym „zbieracz” kurzu

     Filtr Silver Nano
    Filtr jednostki wewnętrznej, powleczony czynnikiem antyba-
    kteryjnym wychwytuje również małe drobiny kurzu. Powłoka jonów
    srebra Silver Nano na filtrze zapewnia świeższe i zdrowsze    Jony srebra dają świeższe i zdrowsze powietrze.
    powietrze.
     Parownik Silver Nano

                                     Tylko Samsung posiada technologię H-Fin

                                             Inne       SAMSUNG
                                       Bez powlekania materiału  Nowo wynaleziona lamelka H-Fin powłoki Silver
                                                     Nano i Neo Silica (bez zawartości chromu)


                                     Nowo opracowana przez Samsunga technologia H-Fin została
                                     zastosowana w parownikach Silver Nano, które powleczono
                                     warstwami Silver Nano i Neo Silica (bez chromu), zapewniając
                                     w ten sposób świeższe i czystsze powietrze. Ta zaawansowana
                                     technologia zwiększa także wydajność chłodzenia, cyrkulację
    Parowniki Silver Nano wykorzystują innowacyjny materiał przy-  powietrza i efektywność energetyczną.
    jazny środowisku naturalnemu. Lamelki parownika są pokryte
    trzema powłokami (2 warstwy krzemu neo-silica bez zawarto-
    ści chromu, 1 warstwa jonów srebra Silver Nano), aby zapewnić
    skuteczne usunięcie wilgoci i świeższe, zdrowsze powietrze.


                                                            Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007  15:32  Page 30
    Piękny klimatyzator dla Ciebie
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd  17.4.2007  15:32  Page 31
                                     TYP SPLIT  31
                               Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007  15:32  Page 32
    Płaski przedni panel wykonano z półprzeźroczystego
    lustra, podkreślając stylowy wygląd klimatyzatora.
    Na środku panelu znajduje się wyświetlacz LED,
    częściowo schowany za lustrzanym panelem. Po
    włączeniu klimatyzatora wyświetlacz włączy się
    i można zobaczyć jego wskazania przez pół-
    przeźroczyste lustro. W tym samym czasie przedni
    panel pochyla się nieco, aby otworzyć wlot powietrza.
    To design i funkcje określają klimatyzatory przyszłości.
    Vivace jest jednym z nich.

    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd  17.4.2007  15:32  Page 33
                                                             TYP SPLIT  33
                             Lustrzny panel
                            Odbijając wnętrze Twojego pomieszczenia, Vivace doskonale dopasowuje się
                            do niego. Delikatne lustro klimatyzatora odbija odpowiednią ilość światła,
                            dodając wnętrzom eleganckiego stylu.
                             Ukryty wyświetlacz
                            Po włączeniu klimatyzatora na środku panelu pojawia się wyświetlacz.
                            Czytelny, elegancki, w oszczędnym stylu Samsunga.
                             Automatyczny panel
                            Wlot powietrza jest zlokalizowany na górze obudowy jednostki wewnętrznej,
                            aby tam pobierać ciepłe powietrze. Dla skutecznego pobierania powietrza,
                            Samsung stworzył ruchomy panel przedni uchylający się pod kątem
                            10 stopni.
                                                       Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd        17.4.2007      15:32    Page 34
    Inne funkcje

      Wieloetapowy system oczyszczania powietrza
    Opracowany przez Samsunga wieloetapowy system oczyszczania powietrza usuwa praktycznie
    wszystkie czynniki szkodzące ludzkim organizmom dzięki zastosowaniu kilku rodzajów filtrów.
    Dzięki temu rozwiązaniu wnętrze klimatyzatora jest utrzymane w doskonałej czystości, tak więc
    wydobywa się z niego doskonale czyste powietrze.
                                                KROK 6


                                                       (Opcja)
                                              Pierwszy na świecie filtr plazmowy - nieszkodliwy dla człowieka generator
                                              aktywnych atomów wodoru i jonów. Usuwa szkodliwe drobiny kurzu
                                              z powietrza, a także wirusy grypy, SARS, ptasiej grypy, bakterie MRSA,
                                              grzyby i cząstki alergenów.
                                                     KROK 5

                                                    Wentylator z powłoką antybakteryjną
                                                    Pokryty powłoką antybakteryjną tłumi rozrost pleśni i bakterii,
                                                    zabezpieczając wnętrze urządzenia przed powstawaniem
                                                    nieprzyjemnych zapachów.
                                                         KROK 4

                                                        Parownik z Silver Nano
                                                        Lamelki parownika są pokryte trzema powłokami (2 warstwy
                                                        krzemu neo-silica bez zawartości chromu, 1 warstwa jonów
                                                        srebra Silver Nano), aby zapewnić skuteczne usunięcie
                                                        wilgoci i świeższe, zdrowsze powietrze.

                                                             KROK 3

                                                            Filtr węglowy pochłaniający zapachy
                                                            Składnikiem filtra jest węgiel aktywowany, wydajnie
                                                            absorbujący dym papierosowy, zapachy zwierząt
                                                            domowych i inne nieprzyjemne zapachy.


                                                                  KROK 2


                                                                            Filtr antyalergiczny
                                                                 Chroni przed alergizującymi cząsteczkami
                                                                 z powietrza, nawet gdy masz w domu
                                                                 zwierzęta domowe.
                                                                   KROK 1

                                                                  Filtr z Silver Nano
                                                                  Powłoka bakteriobójczych jonów srebra na
                                                                  filtrze służy do wychwytywania i usuwania
                                                                  cząstek kurzu oferując świeższe i czystsze
                                                                  powietrze.
           Klimatyzatory Samsung serii Vivace posiadają wbudowany system oczyszczania powietrza.


    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007       15:33     Page 35
                                                                               TYP SPLIT   35
     Automatyczne przełączanie trybu pracy                     Kaskadowy nawiew powietrza
         Chłodzenie  Przełączanie automatyczne   Grzanie


    Tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) może być wybierany auto-          Nowe klimatyzatory Samsung są wyposażone w system szerokich
    matycznie odpowiednio do ustawienia temperatury. Jeżeli więc          kierownic wylotu powietrza. W modelach konwencjonalnych
    ustawisz temperaturę w automatycznym trybie pracy, klimatyzator        kierownica nawiewu otwiera się tylko do kąta 70 stopni, utrudniając
    sam wybiera tryb grzania lub chłodzenia, aby ją podtrzymać,          bezpośrednie kierowanie ogrzanego powietrza do dolnych
    w zależności od warunków w pomieszczeniu.                   partii pomieszczenia. Szerokokątne kierownice nawiewu otwierają
                                            się do kąta 90 stopni. Działanie kierownic pozwala sterować nawie-
                                            wem powietrza w pionie i w poziomie, zapewniając równomierną
     Błyskawiczne chłodzenie i grzanie                      dystrybucję powietrza do każdego miejsca w pomieszczeniu.


                                             Najcichszy klimatyzator – Vivace
                      Konwencjonalny

                                                        Bez Invertera                                 Konwencjonalny


                                      czas (s)
                           Szybkość chłodzenia
                           Szybkość grzania    Każdy z nas chce zastać idealną temperaturę w chwili powrotu
    do domu. Szczególnie ważne jest to w trudnych warunkach
    klimatycznych. Ze swoimi wyjątkowymi charakterystykami
    technicznymi i najwyższej jakości funkcjami, nowe klimatyzato-
    ry Samsung maksymalizują szybkość chłodzenia i grzania po-                       *Najniższy poziom hałasu jednostki wewnętrznej w kategorii
    wietrza, aby osiągać ustawioną temperaturę w jak najkrótszym                      bez Invertera/ pompa ciepła
    czasie.


     Filtr antyalergiczny
                                                               Nawet jeżeli w domu masz zwierzęta,
                                                               ochroni Cię przed alergizującymi cząstkami.


    Filtr antyalergiczny systemu oczyszczania powietrza daje Twojej skórze uczucie świeżości i czystości. Usuwa niewidzialne dla oka
    cząstki kurzu i bakterie, pozwalając zapomnieć o problemach wywoływanych przez te alergeny.


                                                                      Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007  15:33  Page 36
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007    15:33   Page 37
                                                              TYP SPLIT  37
     Vivace Inverter
                 Model                             Pompa ciepła


       2,7 kW         AQV09VBAN (Inverter)

       3,5 kW         AQV12VBAN (Inverter)

       5,0 kW         AQV18VBAN (Inverter)

       7,0 kW         AQV24VBAN (Inverter)
    Funkcje
    · Micro Plasma Ion                · Odwilżanie
    · Tryb Good’sleep                · Tryb Turbo/ Sleep
    · Smart Inverter                 · Timer
    · Filtr Silver Nano               · Tryb energooszczędny
    · Parownik Silver Nano              · Automatyczny restart
    · Filtr węglowy pochłaniający zapachy      · Automatyczna zmiana trybu pracy
    · Filtr oczyszczający              · Automatyczne sterowanie nawiewem
    · Filtr antyalergiczny              · Automatycznie otwierany panel przedni
                             · Automatyczne czyszczenie
                                           Filtr węglowy
                                         pochłaniający zapachy


      Filtr Silver Nano  Filtr oczyszczający               Parownik Silver Nano
                             Filtr antyalergiczny
                                                        Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007  15:33  Page 38
    Prosty, stylowy i smukły design
    dodający smaku Twojemu wnętrzu
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd  17.4.2007  15:33  Page 39
                                     TYP SPLIT  39
                               Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007  15:34  Page 40
    Pięknie zaprojektowane krągłości i płaski panel przedni.
    Stylowy, dwutonowy design daje wspaniałe wrażenie.
    Po włączeniu klimatyzatora pojawią się wskazania wyś-
    wietlacza schowanego za charakterystycznym czarnym
    przednim panelem. W dwukolorowym świecie pojawia się
    nowy kolor...
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd  17.4.2007  15:34  Page 41
                                                              TYP SPLIT  41
                             Zaokrąglone kształty
                            Przyjemnie zaokrąglony kształt Moderato daje także przyjemne odczucia.
                            Delikatna sylwetka doskonale pasuje do Twojego stylu życia.
                             Ukryty wyświetlacz
                            Po włączeniu klimatyzatora po prawej stronie na dole pojawi się wyświetlacz.
                            Czytelny, elegancki, w oszczędnym stylu Samsunga.
                             Dwukolorowy design
                            Czarno-srebrny dwukolorowy design pięknie współgra z zaokrąglonymi
                            kształtami klimatyzatora zapewniając dyskretną elegancję oraz wysubli-
                            mowaną atmosferę w Twoim domu.

                                                        Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd        17.4.2007     15:35    Page 42
    Inne funkcje

      Wieloetapowy system oczyszczania powietrza
    Opracowany przez Samsunga wieloetapowy system oczyszczania powietrza usuwa praktycznie
    wszystkie czynniki szkodzące ludzkim organizmom dzięki zastosowaniu kilku rodzajów filtrów.
    Dzięki temu rozwiązaniu wnętrze klimatyzatora jest utrzymane w doskonałej czystości, tak więc
    wydobywa się z niego doskonale czyste powietrze.
                                                KROK 6


                                                       (Opcja)
                                              Pierwszy na świecie filtr plazmowy - nieszkodliwy dla człowieka generator
                                              aktywnych atomów wodoru i jonów. Usuwa szkodliwe drobiny kurzu
                                              z powietrza, a także wirusy grypy, SARS, ptasiej grypy, bakterie MRSA,
                                              grzyby i cząstki alergenów.
                                                     KROK 5

                                                    Wentylator z powłoką antybakteryjną
                                                    Pokryty powłoką antybakteryjną tłumi rozrost pleśni i bakterii,
                                                    zabezpieczając wnętrze urządzenia przed powstawaniem
                                                    nieprzyjemnych zapachów.

                                                         KROK 4

                                                         Parownik z Silver Nano
                                                         Lamelki parownika są pokryte trzema powłokami (2 warstwy
                                                         krzemu neo-silica bez zawartości chromu, 1 warstwa jonów
                                                         srebra Silver Nano), aby zapewnić skuteczne usunięcie
                                                         wilgoci i świeższe, zdrowsze powietrze.

                                                            KROK 3

                                                           Filtr węglowy pochłaniający zapachy
                                                           Składnikiem filtra jest węgiel aktywowany, wydajnie
                                                           absorbujący dym papierosowy, zapachy zwierząt
                                                           domowych i inne nieprzyjemne zapachy.

                                                                 KROK 2

                                                                Filtr Katechinowy
                                                                Katechina, ekstrakt z zielonej herbaty jest
                                                                składnikiem filtra wychwytującym bakterie
                                                                i nieprzyjemne zapachy.

                                                                   KROK 1

                                                                  Filtr z Silver Nano
                                                                  Powłoka bakteriobójczych jonów srebra
                                                                  na filtrze służy do wychwytywania i usuwa-
                                                                  nia cząstek kurzu oferując świeższe
                                                                  i czystsze powietrze.
            Klimatyzatory Samsung serii Moderato posiadają wbudowany system oczyszczania powietrza.


    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007    15:35   Page 43
                                                                          TYP SPLIT  43
     Smukły i gładki
    Obudowa jednostki wewnętrznej klimatyzatorów Samsung ma tylko 175 mm
    głębokości – to mniej, niż produkty konkurencyjnych marek.                                                  Kluczową cechą klimatyzatorów Moderato
                                                  jest fakt, że nie zmieniają kształtu w chwili
                                                  włączenia i podczas pracy. Dzięki temu
                                                  zachowują zwarty, smukły wymiar zarówno,
                                                  gdy są włączone, jak i wyłączone. Dostrzeż
                                                  smukłość klimatyzatorów Moderato. Tylko
                                                  zaawansowane technologie Samsung mogą
                                                  Ci to zaoferować.
                Zawsze 175 mm, zarówno, gdy klimatyzator jest włączony, jak i wyłączony.
        195 mm                      190 mm                       241 mm
       Koncern A                    Koncern B                     Koncern C
       Obudowa klimatyzatora rozszerza się od      Ponieważ panel otwiera się po włączeniu,     Cała obudowa jest obszerna i staje się
       150 do 195 mm, ponieważ panel wysuwa       obudowa klimatyzatora rozszerza się        jeszcze większa po włączeniu, po rozsze-
       się po włączeniu.                od 153 do 190 mm.                 rzeniu się panelu do pełnego wymiaru.
                                                                   Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007   15:35     Page 44
    Inne funkcje

     Kaskadowy nawiew powietrza                          Automatyczne przełączanie trybu pracy
                                                 Chłodzenie    Przełączanie automatyczne   Grzanie


    Nowe klimatyzatory Samsung są wyposażone w system sze-            Tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) może być wybierany
    rokich kierownic wylotu powietrza. W modelach konwencjonal-         automatycznie odpowiednio do ustawienia temperatury. Jeżeli
    nych kierownica nawiewu otwiera się wyłącznie do kąta 70           więc ustawisz temperaturę w automatycznym trybie pracy,
    stopni, utrudniając bezpośrednie kierowanie ogrzanego            klimatyzator sam wybiera tryb grzania lub chłodzenia, aby ją
    powietrza do dolnych partii pomieszczenia. Szerokokątne           podtrzymać, w zależności od warunków w pomieszczeniu.
    kierownice nawiewu otwierają się do kąta 90 stopni. Działanie
    kierownic pozwala sterować nawiewem powietrza w pionie
    i w poziomie, zapewniając równomierną dystrybucję powietrza
    do każdego miejsca w pomieszczeniu.
      Najcichszy klimatyzator, Moderato                      Lepsza wydajność w niskich temperaturach
                                                                        Trzy otwory odpływu

                                            Wydłużone kanały odpływowe
                                           • Powyższe rozwiązanie zastosowano tylko w wybranych modelach


                                           Poprawiona wydajność grzania skutkuje poprawioną wydajno-
                                           ścią pracy w niskich temperaturach powietrza. Co więcej, nowa
     Bez Invertera                                struktura podstawy jednostki zewnętrznej posiada trzy otwory
                                           i poszerzone kanały odpływu dające lepszą ochronę obudowy
                                           przed nadmierną ilością wody, przymarzaniem i rdzą. Algorytm
                                           automatycznego odmrażania opracowany specjalnie dla krajów
                                           o zimnym klimacie pozwala na bezproblemową pracę w trybie
                                           grzania przy temperaturach poniżej 0°C.
                         *Najniższy poziom hałasu jedno-
                         stki wewnętrznej w kategorii bez
                         Invertera/ R410A/ pompa ciepła
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd    17.4.2007      15:35     Page 45
                                                                     TYP SPLIT   45
     Błyskawiczne chłodzenie i grzanie                     Instalacja montażowa jednostki zewnętrznej


                    Konwencjonalny
                                                    rur
                                                  ość
                                                Dług (15 m)
                                                 30 m


                                                       ci
                                                     koś
                              Konwencjonalny               yso m)
                                                 ica w  (8
                                               Różn 15 m
                                    czas (s)
                        Szybkość chłodzenia
                        Szybkość grzania    Każdy z nas chce zastać idealną temperaturę w chwili powrotu
    do domu. Szczególnie ważne jest to w trudnych warunkach
    klimatycznych. Ze swoimi wyjątkowymi charakterystykami
    technicznymi i najwyższej jakości funkcjami, nowe klimatyzato-      Instalacja rur podłączeniowych może mieć do 30 m długości
    ry Samsung maksymalizują szybkość chłodzenia i grzania          i do 15 metrów wysokości (5~7 kW) lub 15 metrów długości
    powietrza, aby osiągać ustawioną temperaturę w jak najkrót-        i 8 metrów wysokości (2,7~3,5 kW). Zwiększa to możliwości
    szym czasie.                               wyboru miejsca umieszczenia jednostki zewnętrznej.     Filtr katechinowy

                                          Cichy i efektywny energetycznie wentylator

                                                                    Konwencjonalny


    Efekt antybakteryjny katechiny
    Unieszkodliwia gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus),
    metycylinooporne gronkowce złociste (MRSA), pałeczkę
    okrężnicy (Escherichia coli).                                                 Samsung

    Efekt deodoryzujący katechiny
    Przyczyny nieprzyjemnych zapachów np. zwierząt czy dymu
    papierosowego (amoniak, aldehyd octowy, siarkowodór, itp.)        W jednostce zewnętrznej nowy wentylator posiada lepszą charak-
    mogą być minimalizowane poprzez fizyczny rozkład i wchła-         terystykę pracy dzięki swojej trójkątnej piaście, poprawiającej
    nianie przez filtr.                            efektywność energetyczną i wydajność wentylacji. To rozwiązanie
                                         daje także większą odporność na wysoką temperaturę i cichszą
                                         pracę jednostki zewnętrznej.
     Filtr węglowy pochłaniający zapachy
    Węgiel aktywowany jest składnikiem filtra, wydajnie absorbują-
    cym dym papierosowy, zapachy zwierząt domowych i inne
    nieprzyjemne zapachy, zastępując je czystym, odświeżającym
    powietrzem.


                                                               Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd      17.4.2007  15:35  Page 46
     Moderato Inverter
                   Model                        Pompa ciepła


       2,7 kW          AQV09MSAN (Inverter)

       3,5 kW          AQV12MSAN (Inverter)

       5,0 kW          AQV18MSAN (Inverter)

       7,0 kW          AQV24MSAN (Inverter)
    Funkcje
    · Micro Plasma Ion               · Odwilżanie
    · Tryb Good’sleep               · Tryb Turbo/ Sleep
    · Smart Inverter                · Timer
    · Filtr Silver Nano              · Tryb energooszczędny
    · Parownik Silver Nano             · Automatyczny restart
    · Filtr węglowy pochłaniający zapachy     · Automatyczna zmiana trybu pracy
    · Filtr katechinowy              · Automatyczny nawiew powietrza
                            · Automatyczne czyszczenie
                                      Filtr węglowy
                                    pochłaniający zapachy


         Filtr Silver Nano      Filtr katechinowy     Parownik Silver Nano
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd    17.4.2007  15:35  Page 47
                                                           TYP SPLIT  47
     Moderato
                 Model                          Pompa ciepła


       2,7 kW       AQ09MSBN

       3,5 kW       AQ12MSBN

       5,0 kW       AQ18MSBN

       7,0 kW       AQ24MSBN
    Funkcje
    · Tryb Good’sleep              · Odwilżanie
    · Filtr Silver Nano             · Tryb Turbo/ Sleep
    · Parownik Silver Nano           · Timer
    · Filtr węglowy pochłaniający zapachy    · Tryb energooszczędny
    · Filtr katechinowy             · Automatyczny restart
                          · Automatyczna zmiana trybu pracy
                          · Automatyczny nawiew powietrza
                          · Automatyczne czyszczenie
                   Filtr Silver Nano      Parownik Silver Nano


          Filtr węglowy pochłaniający zapachy       Filtr katechinowy
                                                     Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007  15:35  Page 48
    Stylowy klimatyzator
    o eleganckiej powierzchowności
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd  17.4.2007  15:36  Page 49
                                     TYP SPLIT  49
                               Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007  15:36  Page 50
    Design, który będzie pasował do każdego wnętrza.
    Klasyczny i elegancki. Srebrny akcent na przednim panelu
    dodaje mu charakteru. Forte to estetyka i wygoda
    użytkowania.
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd  17.4.2007  15:36  Page 51
                                                             TYP SPLIT  51
                             Płaski przedni panel
                            Gładkość i estetykę przedniego panelu uzyskano poprzez przesunięcie kratki
                            na górę klimatyzatora. Czyszczenie go jest więc bardzo łatwe, po prostu
                            wyciera się go, by znów wyglądał jak nowy.
                             Srebrny akcent
                            Srebrna linia na białej obudowie. Design o prostym i elegancki wyglądzie,
                            pasujący do kożdego wnętrza.
                                                       Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd        17.4.2007      15:36    Page 52
    Inne funkcje

      Wieloetapowy system oczyszczania powietrza
    Opracowany przez Samsunga wieloetapowy system oczyszczania powietrza usuwa praktycznie
    wszystkie czynniki szkodzące ludzkim organizmom dzięki zastosowaniu kilku rodzajów filtrów.
    Dzięki temu rozwiązaniu wnętrze klimatyzatora jest utrzymane w doskonałej czystości, tak więc
    wydobywa się z niego doskonale czyste powietrze.
                                                       KROK 5

                                                    Wentylator z powłoką antybakteryjną
                                                    Pokryty powłoką antybakteryjną tłumi rozrost pleśni i bakterii,
                                                    zabezpieczając wnętrze urządzenia przed powstawaniem
                                                    nieprzyjemnych zapachów.

                                                         KROK 4

                                                         Parownik z Silver Nano
                                                        Lamelki parownika są pokryte trzema powłokami (2 warstwy
                                                        krzemu neo-silica bez zawartości chromu, 1 warstwa jonów
                                                        srebra Silver Nano), aby zapewnić skuteczne usunięcie
                                                        wilgoci i świeższe, zdrowsze powietrze.

                                                            KROK 3

                                                           Filtr węglowy pochłaniający zapachy
                                                           Składnikiem filtra jest węgiel aktywowany, wydajnie
                                                           absorbujący dym papierosowy, zapachy zwierząt
                                                           domowych i inne nieprzyjemne zapachy.

                                                                KROK 2

                                                               Filtr  Katechinowy
                                                               Katechina, ekstrakt z zielonej herbaty jest
                                                               składnikiem filtra wychwytującym bakterie
                                                               i nieprzyjemne zapachy.

                                                                   KROK 1

                                                                 Filtr z Silver Nano
                                                                 Powłoka bakteriobójczych jonów srebra
                                                                 na filtrze służy do wychwytywania i usuwa-
                                                                 nia cząstek kurzu oferując świeższe
                                                                 i czystsze powietrze.
           Klimatyzatory Samsung serii Forte posiadają wbudowany system oczyszczania powietrza.
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd    17.4.2007      15:36     Page 53
                                                                         TYP SPLIT   53
     Kaskadowy nawiew powietrza                        Automatyczne przełączanie trybu pracy
                                              Chłodzenie  Przełączanie automatyczne  Grzanie


    Nowe klimatyzatory Samsung są wyposażone w system             Tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) może być wybierany
    szerokich kierownic wylotu powietrza. W modelach konwen-         automatycznie odpowiednio do ustawienia temperatury. Jeżeli
    cjonalnych kierownica nawiewu otwiera się wyłącznie do kąta        więc ustawisz temperaturę w automatycznym trybie pracy,
    70 stopni, utrudniając bezpośrednie kierowanie ogrzanego         klimatyzator sam wybiera tryb grzania lub chłodzenia, aby ją
    powietrza do dolnych partii pomieszczenia. Szerokokątne          podtrzymać, w zależności od warunków w pomieszczeniu.
    kierownice nawiewu otwierają się do kąta 90 stopni. Działanie
    kierownic pozwala sterować nawiewem powietrza w pionie
    i w poziomie, zapewniając równomierną dystrybucję powietrza
    do każdego miejsca w pomieszczeniu.
     Błyskawiczne chłodzenie i grzanie                    Cichy i efektywny energetycznie wentylator

                                                                        Konwencjonalny
                    Konwencjonalny
                              Konwencjonalny
                                                                        Samsung
                                    czas (s)
                        Szybkość chłodzenia
                        Szybkość grzania    Każdy z nas chce zastać idealną temperaturę w chwili powrotu       W jednostce zewnętrznej nowy wentylator posiada lepszą
    do domu. Szczególnie ważne jest to w trudnych warunkach          charakterystykę pracy dzięki swojej trójkątnej piaście, poprawia-
    klimatycznych. Ze swoimi wyjątkowymi charakterystykami          jącej efektywność energetyczną i wydajność wentylacji.
    technicznymi i najwyższej jakości funkcjami, nowe klimatyzato-      To rozwiązanie daje także większą odporność na wysoką
    ry Samsung maksymalizują szybkość chłodzenia i grzania          temperaturę i cichszą pracę jednostki zewnętrznej.
    powietrza, aby osiągać ustawioną temperaturę w jak naj-
    krótszym czasie.
                                                                   Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd     17.4.2007   15:36     Page 54
    Inne funkcje

      Najcichszy klimatyzator, Forte                       Filtr katechinowy
                                           Efekt antybakteryjny katechiny
                                           Unieszkodliwia gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus),
                                           metycylinooporne gronkowce złociste (MRSA), pałeczkę
                                           okrężnicy (Escherichia coli).

     Bez Invertera
                                           Efekt deodoryzujący katechiny
                                           Przyczyny nieprzyjemnych zapachów np. zwierząt czy dymu
                                           papierosowego (amoniak, aldehyd octowy, siarkowodór, itp.)
                                           mogą być minimalizowane poprzez fizyczny rozkład i wchłania-
                                           nie przez filtr.

                                            Filtr węglowy pochłaniający zapachy


                         *Najniższy poziom hałasu jedno-
                         stki wewnętrznej w kategorii bez
                         Invertera/ R410A/ pompa ciepła
                                           Węgiel aktywowany jest składnikiem filtra, wydajnie absorbują-
                                           cym dym papierosowy, zapachy zwierząt domowych i inne
                                           nieprzyjemne zapachy, zastępując je czystym, odświeżającym
                                           powietrzem.


     Uchwyty wygodne podczas transportu,                     Większa wydajność grzewcza
     wyładowywania, instalacji itp.
                                                                 Classic (SH12AWH)


                                                                 Konwencjonalny
                                                                 SH12ZWH - 5%
                                                                 poprawa (4,0 kW)
                                           Nowe klimatyzatory Samsung zapewniają wyższą wydajność
    Lekka i kompaktowa jednostka zewnętrzna jest wyposażona           grzewczą. Wprowadzając najnowocześniejsze technologie,
    w uchwyty poprawiające wygodę przenoszenia podczas trans-          Samsung poprawił skuteczność ogrzewania powietrza o 10%
    portu, wyładunku, instalacji itp. Dzięki temu, że jednostka         w porównaniu z poprzednimi modelami, pozwalając swoim
    zewnętrzna może być z łatwością przenoszona, instalacja jest         klientom jeszcze szybciej korzystać z komfortu ciepłego powie-
    szybka i prosta.                               trza w swoim otoczeniu.    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd      17.4.2007  15:37  Page 55
                                                                          TYP SPLIT  55
     System podwójnych kierownic                   Łatwa do zdjęcia i mycia kratka
    Samsung wprowadził innowacyjny system podwójnych kiero-     Demontaż kratki może być bardzo irytującą czynnością.
    wnic wylotu powietrza w nowej serii Forte, które mogą sterować  W klimatyzatorach Samsung serii Forte nie doświadczysz więcej
    przepływem powietrza bardziej wydajnie, rozprowadzając je    podobnych problemów. Nowo zaprojektowane kratki można
    w żądanym kierunku. Z poszerzonymi kątami rozprowadzania     łatwo zdjąć z jednostki wewnętrznej do regularnego oczyszcza-
    powietrza rewolucyjny system dwóch kierownic gwarantuje     nia, zalecanego w instrukcji obsługi klimatyzatora. Uzyskuje się w
    doskonały komfort przez cały rok jednocześnie zapewniając    ten sposób większą wygodę użytkowania podczas niezbędnych
    optymalną klimatyzację powietrza.                czynności eksploatacyjnych urządzenia.
     Instalacja montażowa jednostki zewnętrznej            Lepsza wydajność w niskich temperaturach

               rur
             ość
           Dług (15 m)
            30 m


                  ci
                koś
               yso m)
            ica w  (8
          Różn 15 m                                                    Trzy otwory odpływu

                                      Wydłużone kanały odpływowe
                                     • Powyższe rozwiązanie zastosowano tylko w wybranych modelach


                                     Poprawiona wydajność grzania skutkuje poprawioną wydajno-
    Instalacja rur podłączeniowych może mieć do 30 m długości    ścią pracy w niskich temperaturach powietrza. Co więcej, nowa
    i do 15 metrów wysokości (5~7 kW) lub 15 metrów długości     struktura podstawy jednostki zewnętrznej posiada trzy otwory
    i 8 metrów wysokości (2,7~3,5 kW). Zwiększa to możliwości    i poszerzone kanały odpływu dające lepszą ochronę obudowy
    wyboru miejsca umieszczenia jednostki zewnętrznej.        przed nadmierną ilością wody, przymarzaniem i rdzą. Algorytm
                                     automatycznego odmrażania opracowany specjalnie dla krajów
                                     o zimnym klimacie pozwala na bezproblemową pracę w trybie
                                     grzania przy temperaturach poniżej 0°C.
                                                                  Klimatyzatory Samsung
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd      17.4.2007  15:37  Page 56
     Forte Inverter
                   Model                        Pompa ciepła


       2,7 kW          AQV09FAN (Inverter)

       3,5 kW          AQV12FAN (Inverter)

       5,0 kW          AQV18FAN (Inverter)

       7,0 kW          AQV24FAN (Inverter)
    Funkcje
    · Tryb Good’sleep               · Odwilżanie
    · Smart Inverter               · Tryb Turbo/ Sleep
    · Filtr Silver Nano              · Timer
    · Parownik Silver Nano            · Automatyczny restart
    · Filtr węglowy pochłaniający zapachy     · Automatyczna zmiana trybu pracy
    · Filtr katechinowy              · Automatyczny nawiew powietrza
                                     Filtr węglowy
                                   pochłaniający zapachy


        Parownik Silver Nano     Filtr katechinowy    Filtr Silver Nano
    wyobraź sobie klimatyzator,
    który dba o Twoje zdrowie
AC_split_pl.qxd: AC-split.qxd    17.4.2007   15:37  Page 57
                                                          TYP SPLIT  57
     Forte
                 Model                         Pompa ciepła


       2,7 kW       AQ09FAN

       3,5 kW       AQ12FAN

       5,0 kW       AQ18FAN

       7,0 kW       AQ24FAN
    Funkcje
    · Tryb Good’sleep              · Odwilżanie
    · Filtr Silver Nano             · Tryb Turbo/ Sleep
    · Parownik Silver Nano           · Timer
    · Filtr węglowy pochłaniający zapachy    · Automatyczny restart
    · Filtr katechinowy             · Automatyczna zmiana trybu pracy
                          · Automatyczny nawiew powietrza
                    Filtr Silver Nano      Parownik Silver Nano


          Filtr węglowy pochłaniający zapachy       Filtr katechinowy
                                                    Klimatyzatory Samsung
AC_Multi_split_pl.qxd:AC-Multi split.qxd  17.4.2007  15:40  Page 58
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
AC_Multi_split_pl.qxd:AC-Multi split.qxd   17.4.2007   15:40  Page 59
                                                              TYP FREE JOINT MULTI  59
               FREE JOINT MULTI
               Wyobraź sobie system klimatyzacji gotowy na każde Twoje skinienie.
               Sieć klimatyzatorów Free Joint Multi oferuje chłód i komfort niezależnie od tego, w jakim
               pomieszczeniu i na którym piętrze się znajdujesz.
               Wysoce wydajne i oszczędne, wygodne i silne, wyposażone technologie Inverter tworzą
               najnowocześniejsze rozwiązanie dla domów piętrowych lub wielopiętrowego biura.
               Przewiduj możliwości rozwoju. Z klimatyzatorami Samsung nietrudno to sobie wyobrazić.
                                                             Klimatyzatory Samsung
AC_Multi_split_pl.qxd:AC-Multi split.qxd          17.4.2007     15:40    Page 60
     Free Joint Multi

     Seria Free Joint Multi Inverter dostarcza komfort do dwóch lub więcej
     pomieszczeń z jednej jednostki zewnętrznej

      System chłodzenia serii Free Joint Multi Inverter
     Chcesz mieć klimatyzację w dwóch lub więcej pomieszczeniach, ale masz
     miejsce tylko na jedną jednostkę zewnętrzną. Seria Free Joint Multi Inverter
     Samsunga jest idealnym rozwiązaniem. Jedna jednostka zewnętrzna może
     chłodzić/ ogrzewać od jednego do czterech pomieszczeń.
     Możesz się więc rozpieszczać komfortową klimatyzacją w kilku pomieszcze-
     niach bez zajmowania się znalezieniem miejsca dla wielu jednostek
     zewnętrznych.


      Inverter - wysoka wydajność pracy
     Dzięki sterowaniu inverterem wydajność pracy jednostki zewnętrznej jest lepsza
     w zależności od liczby działających jednostek wewnętrznych i ustawionej
     temperatury. Kiedy używana jest tylko jedna jednostka wewnętrzna, oszczędza
     się energię, zmniejszając tym samym wysokość rachunku za prąd. Kiedy uży-
     wane są wszystkie jednostki wewnętrzne działające z dużą mocą, szybko osią-
     ga się komfortowe warunki we wszystkich pomieszczeniach.


      Możliwa instalacja jednostek wewnętrznych
      na różnych piętrach
     Maksymalna długość rur przy instalacji wynosi 25 m dla jednej jednostki
     wewnętrznej i 75 m dla czterech jednostek. Maksymalna różnica wysokości
     to 15 m. Seria Free Joint Multi Inverter jest więc idealna dla domów
     dwupiętrowych i znacznie od siebie oddalonych pokoi.
                                                Charakterystyka Free Joint Multi
                                               • System smart inverter zwiększający wydajność.
                                               • Instalacja na różnych piętrach budynku.
                                               • Osobna jednostka wewnętrzna wykorzystująca otwierany elektronicznie
                                                zawór:
                                                - zmienna kombinacja wydajności aż do 150% (w zależności od kombinacji
                                                 urządzeń i obciążenia),
                                                - dowolna kombinacja 2, 3, 4 jednostek wewnętrznych.
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
AC_Multi_split_pl.qxd:AC-Multi split.qxd         17.4.2007    15:40   Page 61
                                                                          TYP FREE JOINT MULTI  61
      Kombinacja serii Free Joint Multi Inverter
     • Dwie jednostki zewnętrzne (4,0 kW i 5,2 kW) do podłączenia 2 wewnętrznych; jedna (6,0 kW) do trzech wewnętrznych oraz dwie (7,0 kW i 8,0 kW) do czterech
      jednostek wewnętrznych w systemie multi inverter.
     • Kompatybilność sterowania z systemem DVM i Built-in (komunikacja łączem 485).
                                                                            Pompa ciepła

            Zewnętrzna             MH040FXEA2A      MH052FXEA2A      MH060FXEA3A      MH070FXEA4A      MH080FXEA4A

              Vivace              MH023FVEA       MH026FVEA       MH035FVEA       MH052FVEA

             Premium              MH020FPEA       MH026FPEA       MH035FPEA       MH052FPEA1

             Prestige             MH020FWEA       MH026FWEA       MH035FWEA       MH052FWEA

        Kasetonowa 1-kierunkowa           MH026FKEA       MH035FKEA

      Kasetonowa 4-kierunkowa Mini          MH030FMEA       MH035FMEA       MH052FMEA

           Kanałowa Slim             MH026FEEA       MH035FEEA       MH052FEEA

                                                                        Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd     17.4.2007  15:42  Page 62
     Dane techniczne
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd             17.4.2007          15:42     Page 63
                                                                             DANE TECHNICZNE    63
      Seria Vivace
                                                                                 Pompa ciepła
     MODEL                                        AQV09VBAN     AQV12VBAN     AQV18VBAN       AQV24VBAN

     Gaz                                           R410A       R410A       R410A        R410A
                                                Smart Inverter  Smart Inverter  Smart Inverter    Smart Inverter
     Wydajności
     Wydajność                Chłodzenie     Btu/ h            8530       11942       17061        23203
                                   Kcal/ h            2150       3009       4299         5847
                                   kW               2,5        3,5        5,0          6,8
                      Grzanie         Btu/ h            11942       13649       20473        27297
                                   Kcal/ h            3009       3439       5159         6879
                                   kW               3,5        4,0        6,0          8,0
     Efektywność energetyczna Chłodzenie             EER (Btu/ h)         14,0       11,6        11,0         10,3
                                   EER (W/ W)          4,10       3,40        3,23         3,01
                      Grzanie         COP (W/ W)          4,10       3,64        3,41         2,81
     Odwilżanie                         l/ h              1,0        1,4        2,5          3,0
     Przepływ powietrza (maks.)                 m3/ min.            8,0        9,0        13,0         15,0
     Poziom hałasu           Wewnętrzna Niski/ Wysoki dB              31/21       35/21       40/30        41/30
                      Zewnętrzna Wysoki    dB               45        45         54          56
     Dane elektryczne
     Zasilanie                          V/ Hz/ Ø         220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1    220~240/ 50/ 1
     Pobór mocy             Chłodzenie        W               610       1030       1548         2260
                      Grzanie         W               850       1099       1760         2850
     Prąd                Chłodzenie        A               3,0        5,0        7,0         10,6
                      Grzanie         A               4,1        5,3        8,0          13
     Wymiary i wagi
     Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) Wewnętrzna        mm            825 x 285 x 189  825 x 285 x 189  1065 x 298 x 214   1065 x 298 x 214
                      Zewnętrzna        mm            720 x 548 x 265  720 x 548 x 265  880 x 638 x 310   880 x 638 x 310
     Waga netto             Wewnętrzna        kg               9         9         13          13
                      Zewnętrzna        kg               33,5       33,5        46          50
     Waga brutto            Wewnętrzna        kg               11        11        16          16
                      Zewnętrzna        kg               35        35        49          53
                      W pipe          20/40ft/Jumbo       96/205/233    96/205/233     61/128/150     61/128/150
                      W/O pipe         20/40ft/Jumbo       106/231/259    106/231/259     66/138/153     66/138/153
     Informacje techniczne
     Rury połączeniowe         Ciecz          średn. x dł.       Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m   Ø 6,35 mm x 5 m
                      Gaz           średn. x dł.       Ø 9,52 mm x 5 m  Ø 9,52 mm x 5 m  Ø 12,7 mm x 5 m   Ø 15,88 mm x 5 m
     Długość rur w instalacji      STD           mm               5         5         5           5
                      Maks.          mm               15        15        30          30
     Wysokość instalacji        Maks.          mm               8         8         15          15
     Ilość czynnika chłodniczego                 g               900        900        1450         1450
     Dodatek czynnika chłodniczego                g/ m               -         -        15          15
     Funkcje
     Micro Plasma Ion                                      •         •         •          •
     Tryb Good‘sleep                                       •         •         •          •
     Silver Nano Health SystemTM    Filtr Silver Nano                    •         •         •          •
                      Parownik Silver Nano                   •         •         •          •
     Oczyszczanie powietrza       Filtr węglowy                      •         •         •          •
                      Filtr czyszczący (HAF)                  •         •         •          •
                      Filtr katechinowy                     -        -         -          -
                      Filtr antyalergiczny                   •         •         •          •
     Tryby pracy/ sterowania      Digital i Plus                      -        -         -          -
                      Odwilżanie                        •         •         •          •
                      Tryb Turbo                        •         •         •          •
                      Tryb Sleep                        •         •         •          •
                      Timer                          •         •         •          •
                      Tryb oszczędzania energii                •         •         •          •
                      Auto Restart                       •         •         •          •
                      Automatyczne przełączanie trybu             •         •         •          •
     Wygodne funkcje          Kontrola nawiewu powietrza                -        -         -          -
                      Automatyczna regulacja nawiewu              •         •         •          •
                      Ilość stopni nawiewu (Chłodzenie/ Wentylacja)     4/3        4/3        4/3         4/3
                      Sterowanie kierunkiem nawiewu (Góra i Dół)       Auto       Auto       Auto         Auto
                      Sterowanie kierunkiem nawiewu (Lewo i Prawo)     Manualne     Manualne     Manualne       Manualne
                      Automatycznie otwierany panel przedni          •         •         •          •
                      Pilot zdalnego sterowania                •         •         •          •
                      Automatyczne oczyszczanie                •         •         •          •
     Inne                Typ sprężarki                    Rotacyjna     Rotacyjna     Rotacyjna      Podwójna
                                   O
     Zakres temperatur pracy      Chłodzenie        C              -10~43      -10~43       -10~43       -10~43
     dla jednostki zewnętrznej     Grzanie          O
                                   C              -15~24      -15~24       -15~24       -15~24
                                                                           Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd             17.4.2007          15:43     Page 64
     Dane techniczne
      Seria Moderato
                                                                                Pompa ciepła
     MODEL                                        AQV09MSAN     AQV12MSAN     AQV18MSAN     AQV24MSAN

     Gaz                                           R410A       R410A       R410A       R410A
                                                Smart Inverter  Smart Inverter  Smart Inverter   Smart Inverter
     Wydajności
     Wydajność                Chłodzenie     Btu/ h            8530       11942       17061       23203
                                   Kcal/ h            2150       3009        4299        5847
                                   kW               2,5        3,5        5,0        6,8
                      Grzanie         Btu/ h            11942       13649       20473       27297
                                   Kcal/ h           3009        3439       5159        6879
                                   kW               3,5        4,0        6,0        8,0
     Efektywność energetyczna Chłodzenie             EER (Btu/ h)         13,9       11,3        11,0        10,3
                                   EER (W/ W)          4,08       3,30        3,21        3,01
                      Grzanie         COP (W/ W)          3,65       3,62        3,41        2,81
     Odwilżanie                         l/ h              1,0        1,4        2,5        3,0
     Przepływ powietrza (maks.)                 m3/ min.            7,5        8,5        13,0        15,0
     Poziom hałasu           Wewnętrzna Niski/ Wysoki dB              31/22       36/22       40/30       41/30
                      Zewnętrzna Wysoki    dB               45        45         54         56
     Dane elektryczne
     Zasilanie                          V/ Hz/ Ø         220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1   220~240/ 50/ 1
     Pobór mocy             Chłodzenie        W               613       1060       1560        2260
                      Grzanie         W               960       1105       1760        2850
     Prąd                Chłodzenie        A               3,1        5,1        7,0        10,6
                      Grzanie         A               4,6        5,3        8,0         13
     Wymiary i wagi
     Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) Wewnętrzna        mm            950 x 268 x 178  950 x 268 x 178  1099 x 315 x 217  1099 x 315 x 217
                      Zewnętrzna        mm            720 x 548 x 265  720 x 548 x 265  880 x 638 x 310   880 x 638 x 310
     Waga netto             Wewnętrzna        kg                9         9        13         13
                      Zewnętrzna        kg               33,5       33,5        46         50
     Waga brutto            Wewnętrzna        kg               11        11        16         16
                      Zewnętrzna        kg               35        35        49         53
     Loading Q'ty            W pipe          20/40ft/Jumbo       95/201/222    95/201/222    61/126/138     61/126/138
                      W/O pipe         20/40ft/Jumbo       100/211/243    100/211/243    61/126/138     61/126/138
     Informacje techniczne
     Rury połączeniowe         Ciecz          średn. x dł.       Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m
                      Gaz           średn. x dł.       Ø 9,52 mm x 5 m  Ø 9,52 mm x 5 m  Ø 12,7 mm x 5 m  Ø 15,88 mm x 5 m
     Długość rur w instalacji      STD           mm               5         5         5          5
                      Maks.          mm               15        15        30         30
     Wysokość instalacji        Maks.          mm               8         8         15         15
     Ilość czynnika chłodniczego                 g               900        900        1450        1450
     Dodatek czynnika chłodniczego                g/ m               -         -        15         15
     Funkcje
     Micro Plasma Ion                                      •         •         •         •
     Tryb Good‘sleep                                       •         •         •         •
     Silver Nano Health SystemTM    Filtr Silver Nano                    •         •         •         •
                      Parownik Silver Nano                   •         •         •         •
     Oczyszczanie powietrza       Filtr węglowy                      •         •         •         •
                      Filtr czyszczący (HAF)                  -        -         -         -
                      Filtr katechinowy                    •         •         •         •
                      Filtr antyalergiczny                   -        -         -         -
     Tryby pracy/ sterowania      Digital i Plus                      -        -         -         -
                      Odwilżanie                        •         •         •         •
                      Tryb Turbo                        •         •         •         •
                      Tryb Sleep                        •         •         •         •
                      Timer                          •         •         •         •
                      Tryb oszczędzania energii                •         •         •         •
                      Auto Restart                       •         •         •         •
                      Automatyczne przełączanie trybu             •         •         •         •
     Wygodne funkcje          Kontrola nawiewu powietrza                -        -         -         -
                      Automatyczna regulacja nawiewu              •         •         •         •
                      Ilość stopni nawiewu (Chłodzenie/ Wentylacja)     4/3        4/3        4/3        4/3
                      Sterowanie kierunkiem nawiewu (Góra i Dół)       Auto       Auto       Auto        Auto
                      Sterowanie kierunkiem nawiewu (Lewo i Prawo)     Manualne     Manualne     Manualne      Manualne
                      Automatycznie otwierany panel przedni          -         -         -         -
                      Pilot zdalnego sterowania                •         •         •         •
                      Automatyczne oczyszczanie                •         •         •         •
     Inne                Typ sprężarki                    Rotacyjna     Rotacyjna     Rotacyjna     Podwójna
                                   O
     Zakres temperatur pracy      Chłodzenie        C              -10~43      -10~43      -10~43       -10~43
     dla jednostki zewnętrznej     Grzanie
                                   O
                                   C              -15~24      -15~24      -15~24       -15~24
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd             17.4.2007          15:43     Page 65
                                                                              DANE TECHNICZNE     65
                                                                                   Pompa ciepła
     MODEL                                         AQ09MSBN     AQ12MSBN      AQ18MSBN       AQ24MSBN

     Gaz                                           R410A       R410A       R410A         R410A
                                                   -         -         -           -
     Wydajności
     Wydajność                Chłodzenie     Btu/ h            9000       12000       18000        24000
                                   Kcal/ h           2322        3095        4471         5847
                                   kW              2,7        3,6        5,2         6,8
                       Grzanie         Btu/ h            10000       13000       20000        24000
                                   Kcal/ h           2494       3267        4987         6019
                                   kW              2,9        3,8        5,8         7,0
     Efektywność energetyczna Chłodzenie             EER (Btu/ h)         11,0       11,0        9,6         9,6
                                   EER (W/ W)          3,23       3,23        2,81         2,81
                       Grzanie         COP (W/ W)          3,44       3,22        3,22         2,81
     Odwilżanie                         l/ h             1,0        1,3        1,9         2,6
     Przepływ powietrza (maks.)                 m3/ min.            8         9         15          17
     Poziom hałasu           Wewnętrzna Niski/ Wysoki dB              31/22       36/26       40/32        42/35
                       Zewnętrzna Wysoki    dB               45        45         52          55
     Dane elektryczne
     Zasilanie                          V/ Hz/ Ø         220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1    220~240/ 50/ 1
     Pobór mocy             Chłodzenie        W               836       1115       1850         2420
                       Grzanie         W               843       1180       1800         2490
     Prąd                Chłodzenie        A               3,9        5        8,4         10,8
                       Grzanie         A               3,7        5,3        8,2         11,2
     Wymiary i wagi
     Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) Wewnętrzna        mm            950 x 268 x 178  950 x 268 x 178  1099 x 315 x 217   1099 x 315 x 217
                       Zewnętrzna        mm            720 x 548 x 265  720 x 548 x 265  790 x 548 x 285   880 x 638 x 310
     Waga netto             Wewnętrzna        kg               9         9         13         13
                       Zewnętrzna        kg               33,5       33,5        39,5        54,5
     Waga brutto            Wewnętrzna        kg               11        11         16         16
                       Zewnętrzna        kg               35        35         42         58
     Loading Q'ty            W pipe          20/40ft/Jumbo       95/201/222    95/201/222     78/157/184     61/126/138
                       W/O pipe         20/40ft/Jumbo       100/211/243    100/211/243     78/157/184     61/126/138
     Informacje techniczne
     Rury połączeniowe         Ciecz          średn. x dł.       Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m   Ø 6,35 mm x 5 m
                       Gaz           średn. x dł.       Ø 9,52 mm x 5 m  Ø 12,7 mm x 5 m  Ø 12,7 mm x 5 m   Ø 15,88 mm x 5 m
     Długość rur w instalacji      STD           mm               5         5         5           5
                       Maks.          mm               15        15        15          20
     Wysokość instalacji        Maks.          mm               7         7         8           8
     Ilość czynnika chłodniczego                 g                -         -         -          -
     Dodatek czynnika chłodniczego                g/ m               -         -         -          -
     Funkcje
     Micro Plasma Ion                                     Opcja       Opcja       Opcja        Opcja
     Tryb Good‘sleep                                      •         •         •          •
     Silver Nano Health SystemTM    Filtr Silver Nano                    •         •         •          •
                       Parownik Silver Nano                  •         •         •          •
     Oczyszczanie powietrza       Filtr węglowy                      •         •         •          •
                       Filtr czyszczący (HAF)                  -        -         -          -
                       Filtr katechinowy                    •         •         •          •
                       Filtr antyalergiczny                   -        -         -          -
     Tryby pracy/ sterowania      Digital i Plus                      -        -         -          -
                       Odwilżanie                       •         •         •          •
                       Tryb Turbo                       •         •         •          •
                       Tryb Sleep                       •         •         •          •
                       Timer                          •         •         •          •
                       Tryb oszczędzania energii                •         •         •          •
                       Auto Restart                      •         •         •          •
                       Automatyczne przełączanie trybu             •         •         •          •
     Wygodne funkcje          Kontrola nawiewu powietrza                -        -         -          -
                       Automatyczna regulacja nawiewu             •         •         •          •
                       Ilość stopni nawiewu (Chłodzenie/ Wentylacja)     4/3        4/3        4/3         4/3
                       Sterowanie kierunkiem nawiewu (Góra i Dół)       Auto       Auto       Auto         Auto
                       Sterowanie kierunkiem nawiewu (Lewo i Prawo)     Manualne     Manualne     Manualne       Manualne
                       Automatycznie otwierany panel przedni          -         -         -          -
                       Pilot zdalnego sterowania                •         •         •          •
                       Automatyczne oczyszczanie                •         •         •          •
     Inne                Typ sprężarki                    Rotacyjna     Rotacyjna     Rotacyjna      Rotacyjna
                                    O
     Zakres temperatur pracy      Chłodzenie        C               -         -         -          -
     dla jednostki zewnętrznej     Grzanie
                                    O
                                    C               -         -         -          -
                                                                           Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd             17.4.2007          15:43     Page 66
     Dane techniczne
       Seria Forte
                                                                                 Pompa ciepła
     MODEL                                         AQV09FAN     AQV12FAN     AQV18FAN      AQV24FAN

     Gaz                                           R410A       R410A       R410A       R410A
                                                Smart Inverter  Smart Inverter  Smart Inverter   Smart Inverter
     Wydajności
     Wydajność                Chłodzenie     Btu/ h             8530       11260       17061       23203
                                   Kcal/ h            2150       2837       4299        5847
                                   kW            2,5 (0,99~3,3)  3,3 (0,99~4,0)   5,0 (1,6~6,0)   6,8 (2,2~8,0)
                       Grzanie         Btu/ h            11260       13649       20473       27297
                                   Kcal/ h            2837       3439       5159        6879
                                   kW             3,3 (1,2~4,5)  4,0 (1,4~5,0)   6,0 (1,5~7,7)   8,0 (1,9~10,0)
     Efektywność energetyczna Chłodzenie             EER (Btu/ h)          11,6       11,0        11,1        10,3
                                   EER (W/ W)           3,40       3,21        3,24        3,01
                       Grzanie         COP (W/ W)           3,63       3,61        3,41        2,81
     Odwilżanie                         l/ h              1,0        1,4        2,5        3,0
     Przepływ powietrza (maks.)                 m3/ min.            7,0        8,0        13,0        15,0
     Poziom hałasu           Wewnętrzna Niski/ Wysoki dB              33/23       36/23       40/30       41/30
                       Zewnętrzna Wysoki    dB                45        47         54         56
     Dane elektryczne
     Zasilanie                          V/ Hz/ Ø         220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1   220~240/ 50/ 1
     Pobór mocy             Chłodzenie        W               735       1028       1543        2260
                       Grzanie         W               910       1108       1760        2850
     Prąd                Chłodzenie        A               3,6        5,0        7,0        10,6
                       Grzanie         A               4,4        5,3        8,0         13
     Wymiary i wagi
     Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) Wewnętrzna        mm            825 x 285 x 189  825 x 285 x 189  1065 x 298 x 218  1065 x 298 x 218
                       Zewnętrzna        mm            720 x 548 x 265  720 x 548 x 265  880 x 638 x 310  880 x 638 x 310
     Waga netto             Wewnętrzna        kg               7,8        8,4        13         13
                       Zewnętrzna        kg               31,5       31,5        46         50
     Waga brutto            Wewnętrzna        kg               9,4        10        16         16
                       Zewnętrzna        kg               33        33        49         53
     Loading Q'ty            W pipe          20/40ft/Jumbo       96/205/233    96/205/233    61/128/150     61/128/150
                       W/O pipe         20/40ft/Jumbo       106/231/259    106/231/259    66/138/153     66/138/153
     Informacje techniczne
     Rury połączeniowe         Ciecz          średn. x dł.       Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m  Ø 6,35 mm x 5 m
                       Gaz           średn. x dł.       Ø 9,52 mm x 5 m  Ø 9,52 mm x 5 m  Ø 12,7 mm x 5 m  Ø 15,88 mm x 5 m
     Długość rur w instalacji      STD           mm               5         5         5          5
                       Maks.          mm               15        15        30         30
     Wysokość instalacji        Maks.          mm               7         7         15         15
     Ilość czynnika chłodniczego                 g               750        850        1450        1450
     Dodatek czynnika chłodniczego                g/ m              15        15        15         15
     Funkcje
     Micro Plasma Ion                                       -        -         -         -
     Tryb Good‘sleep                                       •         •         •         •
     Silver Nano Health SystemTM    Filtr Silver Nano                    •         •         •         •
                       Parownik Silver Nano                   •         •         •         •
     Oczyszczanie powietrza       Filtr węglowy                      •         •         •         •
                       Filtr czyszczący (HAF)                  -        -         -         -
                       Filtr katechinowy                    •         •         •         •
                       Filtr antyalergiczny                   -        -         -         -
     Tryby pracy/ sterowania      Digital i Plus                      -        -         -         -
                       Odwilżanie                        •         •         •         •
                       Tryb Turbo                        •         •         •         •
                       Tryb Sleep                        •         •         •         •
                       Timer                          •         •         •         •
                       Tryb oszczędzania energii                 -        -         -         -
                       Auto Restart                       •         •         •         •
                       Automatyczne przełączanie trybu             •         •         •         •
     Wygodne funkcje          Kontrola nawiewu powietrza                -        -         -         -
                       Automatyczna regulacja nawiewu              •         •         •         •
                       Ilość stopni nawiewu (Chłodzenie/ Wentylacja)     5/3        5/3        5/3        5/3
                       Sterowanie kierunkiem nawiewu (Góra i Dół)       Auto       Auto       Auto        Auto
                       Sterowanie kierunkiem nawiewu (Lewo i Prawo)     Manualne     Manualne     Manualne      Manualne
                       Automatycznie otwierany panel przedni          -         -         -         -
                       Pilot zdalnego sterowania                •         •         •         •
                       Automatyczne oczyszczanie                -         -         -         -
     Inne                Typ sprężarki                    Rotacyjna     Rotacyjna     Rotacyjna     Podwójna
                                    O

     Zakres temperatur pracy      Chłodzenie        C              +10~43      +10~43      -10~43       -10~43
     dla jednostki zewnętrznej     Grzanie
                                    O
                                    C              -10~24      -10~24      -15~24       -15~24
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd             17.4.2007          15:43     Page 67
                                                                                DANE TECHNICZNE     67
                                                                                    Pompa ciepła
     MODEL                                         AQ09FAN       AQ12FAN       AQ18FAN       AQ24FAN

     Gaz                                           R410A        R410A        R410A        R410A
                                                   -          -          -          -
     Wydajności
     Wydajność                Chłodzenie     Btu/ h            9384        11944        17404        23205
                                   Kcal/ h           2365         3010        4386         5848
                                   kW              2,75         3,5         5,1         6,8
                       Grzanie         Btu/ h            9896        12968        19793        23888
                                   Kcal/ h           2494        3268        4988         6020
                                   kW              2,9         3,8         5,8          7
     Efektywność energetyczna Chłodzenie             EER (Btu/ h)         9,6         9,6         9,6         9,6
                                   EER (W/ W)          2,81        2,82        2,82         2,81
                       Grzanie         COP (W/ W)          3,22        3,22        3,22         2,81
     Odwilżanie                         l/ h             1,0         1,5         1,8         2,4
     Przepływ powietrza (maks.)                 m3/ min.           7,5         8,0        13,0         14,5
     Poziom hałasu           Wewnętrzna Niski/ Wysoki dB              32/24        36/26        40/32        42/35
                       Zewnętrzna Wysoki    dB               46         47         52          55
     Dane elektryczne
     Zasilanie                          V/ Hz/ Ø         220~240/ 50/ 1   220~240/ 50/ 1   220~240/ 50/ 1    220~240/ 50/ 1
     Pobór mocy             Chłodzenie        W               980        1240        1810         2420
                       Grzanie         W               900        1180        1800         2490
     Prąd                Chłodzenie        A               4,5         5,7         8,3         10,8
                       Grzanie         A               4,5         5,3         8,0         11,2
     Wymiary i wagi
     Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) Wewnętrzna        mm            825 x 285 x 189   825 x 285 x 189  1065 x 298 x 218   1065 x 298 x 218
                       Zewnętrzna        mm            660 x 475 x 242   720 x 548 x 265   790 x 548 x 285   880 x 638 x 310
     Waga netto             Wewnętrzna        kg               7,8         8,4         11,0        13,0
                       Zewnętrzna        kg               26         33,8        39,0        56,0
     Waga brutto            Wewnętrzna        kg               12          12         16         16
                       Zewnętrzna        kg               28         35,8         41         58
     Loading Q'ty            W pipe          20/40ft/Jumbo       116/240/273     96/205/233     82/170/197      96/205/233
                       W/O pipe         20/40ft/Jumbo       136/280/303     106/231/259     82/170/197     106/231/259
     Informacje techniczne
     Rury połączeniowe         Ciecz          średn. x dł.      Ø 6,35 mm x 7,5 m  Ø 6,35 mm x 7,5 m  Ø 6,35 mm x 7,5 m  Ø 6,35 mm x 7,5 m
                       Gaz           średn. x dł.      Ø 9,52 mm x 7,5 m  Ø 12,7 mm x 7,5 m  Ø 12,7 mm x 7,5 m  Ø 15,9 mm x 7,5 m
     Długość rur w instalacji      STD           mm               7,5         7,5         7,5         7,5
                       Maks.          mm               15         15         15          20
     Wysokość instalacji        Maks.          mm               7          7          8          8
     Ilość czynnika chłodniczego                 g               680         950         1210         1500
     Dodatek czynnika chłodniczego                g/ m              20         20         30          40
     Funkcje
     Micro Plasma Ion                                      -          -          -          -
     Tryb Good‘sleep                                      •          •          •          •
     Silver Nano Health SystemTM    Filtr Silver Nano                    •          •          •          •
                       Parownik Silver Nano                  •          •          •          •
     Oczyszczanie powietrza       Filtr węglowy                      •          •          •          •
                       Filtr czyszczący (HAF)                  -          -          -          -
                       Filtr katechinowy                    •          •          •          •
                       Filtr antyalergiczny                   -          -          -          -
     Tryby pracy/ sterowania      Digital i Plus                      -          -          -          -
                       Odwilżanie                       •          •          •          •
                       Tryb Turbo                       •          •          •          •
                       Tryb Sleep                       •          •          •          •
                       Timer                          •          •          •          •
                       Tryb oszczędzania energii                -          -          -          -
                       Auto Restart                      •          •          •          •
                       Automatyczne przełączanie trybu             •          •          •          •
     Wygodne funkcje          Kontrola nawiewu powietrza                -          -          -          -
                       Automatyczna regulacja nawiewu             •          •          •          •
                       Ilość stopni nawiewu (Chłodzenie/ Wentylacja)     4/3         4/3         4/3         4/3
                       Sterowanie kierunkiem nawiewu (Góra i Dół)       Auto        Auto        Auto         Auto
                       Sterowanie kierunkiem nawiewu (Lewo i Prawo)     Manualne      Manualne      Manualne       Manualne
                       Automatycznie otwierany panel przedni          -          -          -          -
                       Pilot zdalnego sterowania                •          •          •          •
                       Automatyczne oczyszczanie                -          -          -          -
     Inne                Typ sprężarki                    Rotacyjna      Rotacyjna      Rotacyjna      Rotacyjna
                                    O
     Zakres temperatur pracy      Chłodzenie        C               -          -          -          -
                                    O
     dla jednostki zewnętrznej     Grzanie          C               -          -          -          -
                                                                             Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd       17.4.2007               15:43  Page 68
     Dane techniczne
      Seria Free Joint Multi (jednostki zewnętrzne)


     MODEL                                   MH040FXEA2A    MH052FXEA2A       MH060FXEA3A       MH070FXEA4A       MH080FXEA4A

                                            R410A        R410A          R410A          R410A          R410A
     Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych                     2          2            3            4            4
     Zasilanie (V/ Hz/ Ø)                            220~240/ 50/ 1   220~240/ 50/ 1     220~240/ 50/ 1     220~240/ 50/ 1     220~240/ 50/ 1
     Wydajności
     Wydajność         Konie mechaniczne KM                 1,5         1,8           2,0           2,5           3,0
                   Chłodzenie           kW         4,1         5,2           5,9           7,0           8,0
                                   Btu/ h       13989        17742          20472          23884          27296
                   Grzanie             kW         4,7         5,8           6,3           8,6           9,3
                                   Btu/ h       16036        19790          21496          29343          31732
                   Poziom hałasu          dB (A)       51/51        51/51          51/51          52/52          52/52
     Dane elektryczne
     Prąd            Chłodzenie           A          5,6         7,4           8,1           9,4          11,4
                   Grzanie             A          5,7         7,3           7,8          10,9          11,8
     Pobór mocy         Chłodzenie           W          1215        1618          1769          2050          2490
                   Grzanie             W          1239        1605          1700          2380          2505
     Prąd rozruchu                        A          10         16,6          16,6           18           18
     Sprężarka
     Typ                                    SINGLE BLDC INV.  SINGLE BLDC INV.     TWIN BLDC INV.     TWIN BLDC INV.     TWIN BLDC INV.
     Wymiana tłoka                        cc/Rev       10,32       13,22          13,22          35,12          35,12
     Wyjście                           kW         3,19        4,19          5,86          10,85          10,85
     Smarowanie         Typ                         PVE        POE           POE           POE           POE
                   ilość              cm3         340        500           700          1100          1100
     Czynnik chłodniczy
     Typ                                      R410A        R410A          R410A          R410A          R410A
     Ilość                            kg         1,4         1,7           2           2,9           2,9
     Wentylator
     Typ                                      Propella       Propella        Propella        Propella        Propella
     Moc wyjściowa                        W          -          -            -            -            -
     Poziom wentylacji                      CMM         40          43           43           53           53
     Wymiary
                   Waga netto           kg          37         58           60           72           72
                   Waga brutto           kg          39         62           64           80           80
                   Wymiary netto (s. x w. x g.)  mm       790 x 548 x 285  880 x 638 x 310     880 x 638 x 310     880 x 798 x 310     880 x 798 x 310
                   Wymiary brutto (s. x w. x g.)  mm       938 x 610 x 382  1028 x 709 x 418    1028 x 709 x 418    1023 x 891 x 413    1023 x 891 x 413
     Instalacja systemu
     Rury podłączeniowe     Ciecz              Ø (mm)      3/8 2 szt.   3/8 1 szt.+1/2 1 szt.  3/8 2 szt.+1/2 1 szt.  3/8 2 szt.+1/2 2 szt.  3/8 2 szt.+1/2 2 szt.
                   Gaz               Ø (mm)      1/4 2 szt.     1/4 2 szt.       1/4 3 szt.       1/4 4 szt.       1/4 4 szt.
                   Olej              Ø (mm)        -          -            -            -            -
                   Długość maks.          m          30          30           45           70           70
                   Wysokość maks.         m          15          15           15           15           15
     Zakres temperatur pracy
                                   o
     Chłodzenie                         C          -5~43        -5~43          -5~43          -5~43          -5~43
                                   o
     Grzanie                           C         -15~24       -15~24         -15~24         -15~24         -15~24
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd      17.4.2007                   15:43  Page 69
                                                                                                        DANE TECHNICZNE       69
      Seria Free Joint Multi (jednostki wewnętrzne)


     Jednostka wewnętrzna                        Model    MH040FXEA2A        MH052FXEA2A         MH060FXEA3A          MH070FXEA4A          MH080FXEA4A
     Kasetonowa 1-kierunkowa                  MH026FKEA            •             •              •               •               •
                                   MH035FKEA            •             •              •               •               •
     Kasetonowa 4-kierunkowa Mini                MH030FMEA            -             -              •               •               •
                                   MH035FMEA            -             -              •               •               •
                                   MH052FMEA            -             -              •               •               •
     Kanałowa Slim                       MH026FEEA            -             -              •               •               •
                                   MH035FEEA            -             -              •               •               •
                                   MH052FEEA            -             -              -               •               •
     Prestige                          MH020FWEA            •             •              •               •               •
                                   MH026FWEA            •             •              •               •               •
                                   MH035FWEA            •             •              •               •               •
                                   MH052FWEA            -             •              •               •               •
     Premium                          MH020FPEA            •             •              •               •               •
                                   MH026FPEA            •             •              •               •               •
                                   MH035FPEA            •             •              •               •               •
                                   MH052FPEA            -             •              •               •               •
     Vivace                           MH023FVEA            •             •              •               •               •
                                   MH026FVEA            •             •              •               •               •
                                   MH035FVEA            •             •              •               •               •
                                   MH052FVEA            -             •              •               •               •
     MODEL                                       MH026FKEA         MH035FKEA          MH030FMEA           MH035FMEA           MH052FMEA

                                                 R410A           R410A            R410A             R410A             R410A
     Funkcja i konfiguracja                              Kasetonowa 1-kierunkowa  Kasetonowa 1-kierunkowa  Kasetonowa 4-kierunkowa Mini  Kasetonowa 4-kierunkowa Mini  Kasetonowa 4-kierunkowa Mini
     Zasilanie (V/ Hz/ Ø)                                220~240/ 50/ 1      220~240/ 50/ 1       220~240/ 50/ 1         220~240/ 50/ 1         220~240/ 50/ 1
     Wydajności
     Wydajność         Chłodzenie                kW          2,6           3,5             3,5              3,5              5,2
                                       Btu/ h        8871           11942            11942             11942             17742
                  Grzanie                  kW          2,9           3,8             3,8              3,8              5,6
                                       Btu/ h        9895           12966            12966             12966            19107,2
                  Poziom hałasu               dB (A)        36/33          38/35            40/37             40/37             44/40
     Dane elektryczne
     Wentylator        Typ                            Cross flow fan      Cross flow fan         Turbo fan           Turbo fan           Turbo fan
                  Poziom wentylacji (Chłodzenie/ Grzanie)  m3/ min.      7,0/7,5          7,5/8,0           10,8/11,7           10,8/11,7           12,1/13,6
                  Ciśnienie zewnętrzne           mmAq         -             -              -               -               -
     Prąd           Chłodzenie/ Grzanie            A         0,20/0,20         0,23/0,23          0,37/0,37           0,37/0,37           0,52/0,52
     Pobór mocy        Chłodzenie/ Grzanie            W          40/40           45/45            85/85             85/85            120/120
     Instalacja systemu
     Rury podłączeniowe    Ciecz         Ø (mm)                 6,35           6,35             6,35              6,35             6,35
                  Gaz          Ø (mm)                 9,52           9,52             9,52              9,52             12,70
                  Odprowadzanie skroplin Ø (mm)                  20            20              25               25              25
     Wymiary i waga
                  Waga netto                kg         15,0           15,0             17,0              17,0              17,0
                  Waga brutto                kg         18,0           18,0             20,0              20,0              20,0
                  Wymiary netto (s. x w. x g.)       mm      970 x 180 x 390      970 x 180 x 390       575 x 260 x 575        575 x 260 x 575        575 x 260 x 575
                  Wymiary brutto (s. x w. x g.)       mm      1168 x 302 x 467     1168 x 302 x 467       660 x 635 x 310        660 x 635 x 310        660 x 635 x 310
     Akcesoria
     Panel                                       Opcja (P1SMA)       Opcja (P1SMA)        Opcja (PMSMA)         Opcja (PMSMA)         Opcja (PMSMA)
     Filtr                                        Wbudowany         Wbudowany          Wbudowany           Wbudowany           Wbudowany
     Pompka skroplin                                   Wbudowana         Wbudowana          Wbudowana           Wbudowana           Wbudowana
                                                                                                    Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd      17.4.2007                   15:43  Page 70
     Dane techniczne
      Seria Free Joint Multi (jednostki wewnętrzne)


     MODEL                                          MH026FEEA              MH035FEEA             MH052FEEA

                                                   R410A                R410A               R410A
     Funkcja i konfiguracja                                 Kanałowa Slim            Kanałowa Slim           Kanałowa Slim
     Zasilanie (V/ Hz/ Ø)                                  220~240/ 50/ 1            220~240/ 50/ 1           220~240/ 50/ 1
     Wydajności
     Wydajność        Chłodzenie                kW              2,6                3,5                5,2
                                       Btu/ h           8871               11942               17742
                  Grzanie                  kW              2,9                3,8                5,6
                                       Btu/ h           9895               12966               19107
                  Poziom hałasu               dB (A)           31/26               32/27               39/33
     Dane elektryczne
     Wentylator        Typ                              Cross flow fan            Cross flow fan           Cross flow fan
                  Poziom wentylacji (Chłodzenie/ Grzanie)  m3/ min.        8,6/9,0               9,8/10,3              13,6/14,2
                  Ciśnienie zewnętrzne           mmAq            -                  -                 -
     Prąd           Chłodzenie/ Grzanie            A            0,4/0,4               0,4/0,4              0,6/0,6
     Pobór mocy        Chłodzenie/ Grzanie            W            80/80                80/80              100/100
     Instalacja systemu
     Rury podłączeniowe    Ciecz         Ø (mm)                     6,35                6,35               6,35
                  Gaz          Ø (mm)                     9,52                0,95               12,70
                  Odprowadzanie skroplin Ø (mm)                     25                 25                25
     Wymiary i waga
                  Waga netto                kg             26,0                 26,0                31
                  Waga brutto                kg             31,0                 31,0                39
                  Wymiary netto (s. x w. x g.)       mm          900 x 199 x 600           900 x 199 x 600          1100 x 199 x 600
                  Wymiary brutto (s. x w. x g.)       mm         1133 x 333 x 722           1133 x 333 x 722          1330 x 330 x 730
     Akcesoria
     Panel                                             -                  -                 -
     Filtr                                         Opcja (MF-E0EF)           Opcja (MF-E0EF)          Opcja (MF-E0EA)
     Pompka skroplin                                     MDP-E075SEE             MDP-E075SEE            MDP-E075SEE
     MODEL                                       MH020FWEA        MH026FWEA              MH035FWEA       MH052FWEA

                                                R410A         R410A                R410A         R410A
     Funkcja i konfiguracja                                Prestige        Prestige              Prestige       Prestige
     Zasilanie (V/ Hz/ Ø)                                220~240/ 50/ 1     220~240/ 50/ 1           220~240/ 50/ 1    220~240/ 50/ 1
     Wydajności
     Wydajność        Chłodzenie                kW          2,0           2,6                3,5          5,2
                                       Btu/ h       6824          8871                11942         17742
                  Grzanie                  kW          2,2           2,9                3,8          5,6
                                       Btu/ h       7506          9895               12965,6        19107,2
                  Poziom hałasu               dB (A)       29/21          33/21               36/28         41/36
     Dane elektryczne
     Wentylator        Typ                            Cross flow fan     Cross flow fan           Cross flow fan     Cross flow fan
                  Poziom wentylacji (Chłodzenie/ Grzanie)  m3/ min.      6,5/6,6         7,0/7,3              8,2/8,8        13,3/14,0
                  Ciśnienie zewnętrzne           mmAq         -            -                 -           -
     Prąd           Chłodzenie/ Grzanie            A         0,18/0,18        0,18/0,18             0,19/0,19        0,3/0,3
     Pobór mocy        Chłodzenie/ Grzanie            W          30/30          30/30               35/35         50/50
     Instalacja systemu
     Rury podłączeniowe    Ciecz         Ø (mm)                 6,35          6,35                6,35         6,35
                  Gaz          Ø (mm)                 9,52          9,52                9,52         12,70
                  Odprowadzanie skroplin Ø (mm)                  18           18                 18          18
     Wymiary i waga
                  Waga netto                kg          9,0           9,0               9,0           13,0
                  Waga brutto                kg          10,5          10,5               10,5          16,0
                  Wymiary netto (s. x w. x g.)       mm       950 x 268 x 165     950 x 268 x 165         950 x 268 x 165     1099 x 315 x 200
                  Wymiary brutto (s. x w. x g.)       mm       1028 x 344 x 241    1028 x 344 x 241        1028 x 344 x 241     1155 x 400 x 288
     Akcesoria
     Panel                                           -           -                 -            -
     Filtr                                           -           -                 -            -
     Pompka skroplin                                      -           -                 -            -     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd      17.4.2007                   15:43  Page 71
                                                                            DANE TECHNICZNE  71
     MODEL                                       MH020FPEA     MH026FPEA     MH035FPEA      MH052FPEA1

                                                R410A       R410A       R410A        R410A
     Funkcja i konfiguracja                                Premium      Premium      Premium       Premium
     Zasilanie (V/ Hz/ Ø)                               220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1    220~240/ 50/ 1
     Wydajności
     Wydajność        Chłodzenie                kW          2,0        2,6       3,5         5,2
                                       Btu/ h       6824       8871       11942        17742
                  Grzanie                  kW          2,2        2,9       3,8         5,6
                                       Btu/ h       7506       9895      12965,6       19107,2
                  Poziom hałasu               dB (A)       34/31       36/33      37/34        43/38
     Dane elektryczne
     Wentylator        Typ                            Cross flow fan  Cross flow fan  Cross flow fan   Cross flow fan
                  Poziom wentylacji (Chłodzenie/ Grzanie)  m3/ min.      6,5/6,6      7,0/7,8      8,3/8,8      13,3/13,4
                  Ciśnienie zewnętrzne           mmAq         -         -         -          -
     Prąd           Chłodzenie/ Grzanie            A         0,18/0,18     0,18/0,18     0,19/0,19      0,3/0,3
     Pobór mocy        Chłodzenie/ Grzanie            W          30/30       30/30       35/35        50/50
     Instalacja systemu
     Rury podłączeniowe    Ciecz         Ø (mm)                 6,35       6,35       6,35        6,35
                  Gaz          Ø (mm)                 9,52       9,52       9,52        12,70
                  Odprowadzanie skroplin Ø (mm)                 18        18        18         18
     Wymiary i waga
                  Waga netto                kg          7,5        7,5        8,5         13,0
                  Waga brutto                kg          10,5       10,5       11,5        16,0
                  Wymiary netto (s. x w. x g.)       mm       795 x 258 x 179  795 x 258 x 179  890 x 285 x 179   1080 x 315 x 205
                  Wymiary brutto (s. x w. x g.)       mm       854 x 323 x 237  854 x 323 x 237  959 x 357 x 251   1151 x 397 x 286
     Akcesoria
     Panel                                           -        -         -          -
     Filtr                                           -        -         -          -
     Pompka skroplin                                      -        -         -          -
     MODEL                                       MH023FVEA    MH026FVEA     MH035FVEA      MH052FVEA

                                                R410A       R410A       R410A        R410A
     Funkcja i konfiguracja                                Vivace      Vivace       Vivace        Vivace
     Zasilanie (V/ Hz/ Ø)                               220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1  220~240/ 50/ 1    220~240/ 50/ 1
     Wydajności
     Wydajność        Chłodzenie                kW          2,6        2,6       3,5         5,2
                                       Btu/ h       8871       8871       11942        17742
                  Grzanie                  kW          2,9        2,9       3,8         5,6
                                       Btu/ h       9895       9895       12966        19107,2
                  Poziom hałasu               dB (A)       33/21       33/21      36/28        41/36
     Dane elektryczne
     Wentylator        Typ                            Cross flow fan  Cross flow fan  Cross flow fan   Cross flow fan
                  Poziom wentylacji (Chłodzenie/ Grzanie)  m3/ min.      7,0/7,3      7,0/7,3      8,2/8,8      13,3/14,0
                  Ciśnienie zewnętrzne           mmAq         -         -         -          -
     Prąd           Chłodzenie/ Grzanie            A         0,18/0,18     0,18/0,18     0,19/0,19      0,3/0,3
     Pobór mocy        Chłodzenie/ Grzanie            W          30/30       30/30       35/35        50/50
     Instalacja systemu
     Rury podłączeniowe    Ciecz         Ø (mm)                 6,35       6,35       6,35         6,35
                  Gaz          Ø (mm)                 9,52       9,52       9,52        12,70
                  Odprowadzanie skroplin Ø (mm)                 18        18        18          18
     Wymiary i waga
                  Waga netto                kg          8,5        8,5        8,5         12,0
                  Waga brutto                kg          11,5       11,5       11,5        15,0
                  Wymiary netto (s. x w. x g.)       mm       825 x 285 x 189  825 x 285 x 189  825 x 285 x 189   1065 x 298 x 214
                  Wymiary brutto (s. x w. x g.)       mm       900 x 349 x 252  900 x 349 x 252  900 x 349 x 252   1137 x 377 x 299
     Akcesoria
     Panel                                           -        -         -          -
     Filtr                                           -        -         -          -
     Pompka skroplin                                      -        -         -          -
                                                                         Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd     17.4.2007      15:43    Page 72
     Dane techniczne
      Tabela konfiguracji połączeń FJM


                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)       Wydajność      Pobór mocy       Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                               MIN  NOM MAX    MIN  NOM MAX    MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D  Całkowita
                                                               W   W  W     W   W  W     A   A  A
     MH040FXEA4A  1 Jednostka  2000            50%  2000    2000            2000    1350  2100  2520  490  533  635  2,2  2,4  2,9  3,94  A
                    2600            65%  2600    2600            2600    1350  2600  3120  500  692  825  2,3  3,2  3,8  3,76  A
                    3500            88%  3500    3500            3500    1350  3500  4200  510  1112  1326  2,3  5,1  6,1  3,15  B
            2 Jednostki  2000  2000        100%  4000    2000  2000        4000    1500  4000  4300  520  1200  1387  2,4  5,5  6,3  3,33  A
                    2000  2500        113%  4500    1800  2250        4050    1500  4050  4300  520  1181  1404  2,4  5,4  6,4  3,43  A
                    2000  3500        138%  5500    1491  2609        4100    1500  4100  4700  530  1215  1480  2,4  5,6  6,8  3,37  A
                    2500  2500        125%  5000    2050  2050        4100    1500  4100  4700  530  1215  1480  2,4  5,6  6,8  3,37  A
                    2500  3500     MAX  150%  6000    1708  2392        4100    1500  4100  4700  530  1215  1480  2,4  5,6  6,8  3,37  A                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)       Wydajność      Pobór mocy       Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                               MIN  NOM MAX    MIN  NOM MAX    MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D  Całkowita
                                                               W   W  W     W   W  W     A   A  A
     MH040FXEA4A  1 Jednostka  2200            47%  2200    2600            2600    1300  2600  2990  380  580  1067  1,7  2,7  4,9  4,48  A
                    2900            62%  2900    3000            3000    1300  3000  3450  380  800  1286  1,7  3,7  5,9  3,75  A
                    3800            81%  3800    3800            3800    1300  3800  4370  390  1220  1813  1,8  5,6  8,3  3,11  D
            2 Jednostki  2200  2200         94%  4400    2200  2200        4400    1500  4400  5060  400  1162  1394  1,8  5,3  6,4  3,79  A
                    2200  2900        109%  5100    1941  2559        4500    1500  4500  5175  400  1186  1423  1,8  5,4  6,5  3,80  A
                    2200  3800        128%  6000    1723  2977        4700    1500  4700  5300  410  1241  1489  1,9  5,7  6,8  3,79  A
                    2900  2900        123%  5800    2350  2350        4700    1500  4700  5300  410  1241  1489  1,9  5,7  6,8  3,79  A
                    2900  3800     MAX  143%  6700    2034  2666        4700    1500  4700  5300  410  1239  1487  1,9  5,7  6,8  3,79  A                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)       Wydajność      Pobór mocy       Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                               MIN  NOM MAX    MIN  NOM MAX    MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D  Całkowita
                                                               W   W  W     W   W  W     A   A  A
     MH052FXEA2A  1 Jednostka  2000            38%  2000    2400            2400    1470  2400  2880  520  729  966  2,4  3,3  4,4  3,29  A
                    2600            50%  2600    2600            2600    1470  2600  3120  520  800  990  2,4  3,7  4,5  3,25  A
                    3500            67%  3500    3500            3500    1470  3500  4200  530  1085  1486  2,4  5,0  6,8  3,23  A
                    5200            100%  5200    5200            5200    1500  5200  5824  540  1664  2034  2,5  7,6  9,3  3,13  B
            2 Jednostki  2000  2000         77%  4000    2000   2000       4000    1500  4000  4800  545  1245  1660  2,5  5,7  7,6  3,21  A
                    2000  2600         88%  4600    2000   2600       4600    1500  4600  5520  545  1415  1887  2,5  6,5  8,6  3,25  A
                    2000  3500        106%  5500    1891   3309       5200    1500  5200  5824  545  1730  2224  2,5  7,9  10,2  3,01  B
                    2000  5200        138%  7200    1444   3756       5200    1500  5200  6500  545  1590  2160  2,5  7,3  9,9  3,27  A
                    2600  2600        100%  5200    2600   2600       5200    1500  5200  6240  555  1730  2341  2,5  7,9  10,7  3,01  B
                    2600  3500        117%  6100    2216   2984       5200    1500  5200  6500  555  1730  2410  2,5  7,9  11,0  3,01  B
                    2600  5200  MAX     150%  7800    1733   3467       5200    1500  5200  6500  555  1618  2420  2,5  7,4  11,1  3,21  A
                    3500  3500        135%  7000    2600   2600       5200    1500  5200  6500  560  1620  2430  2,6  7,4  11,1  3,21  A                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)       Wydajność      Pobór mocy       Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                               MIN  NOM MAX    MIN  NOM MAX    MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D  Całkowita
                                                               W   W  W     W   W  W     A   A  A
     MH052FXEA2A  1 Jednostka  2200        38%      2200    2200            2200    1560  2600  2990  520  810  1214  2,4  3,7  5,6  3,21  C
                    2900        50%      2900    2900            2900    1500  2900  3335  520  1028  1310  2,4  4,7  6,0  2,82  D
                    3800        66%      3800    3800            3800    1520  3800  4370  520  1299  1628  2,4  5,9  7,5  2,93  D
                    5600        97%      5600    5600            5600    1960  5600  5992  530  1813  2217  2,4  8,3  10,1  3,09  D
            2 Jednostki  2200  2200     76%      4400    2200   2200       4400    1540  4400  4752  550  1220  1394  2,5  5,6  6,4  3,61  A
                    2200  2900     88%      5100    2200   2900       5100    1785  5100  5457  550  1413  1615  2,5  6,5  7,4  3,61  A
                    2200  3800     103%     6000    2053   3547       5600    1960  5600  5992  550  1710  1954  2,5  7,8  8,9  3,27  C
                    2200  5600     134%     7800    1636   4164       5800    2200  5800  6800  560  1605  1834  2,6  7,3  8,4  3,61  A
                    2900  2900     100%     5800    2900   2900       5800    2200  5800  6206  560  1810  2063  2,6  8,3  9,4  3,20  C
                    2900  3800     116%     6700    2510   3290       5800    2200  5800  6800  560  1702  1943  2,6  7,8  8,9  3,41  B
                    2900  5600  MAX  147%     8500    1979   3821       5800    2200  5800  6800  560  1605  1834  2,6  7,3  8,4  3,61  A
                    3800  3800     131%     7600    2900   2900       5800    2200  5800  6800  560  1609  1886  2,6  7,4  8,6  3,60  A
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd     17.4.2007     15:43    Page 73
                                                                                         DANE TECHNICZNE  73
                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)       Wydajność      Pobór mocy       Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                               MIN  NOM MAX    MIN NOM MAX     MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D  Całkowita
                                                              W   W  W     W SPEC W      A   A  A
     MH060FXEA3A  1 Jednostka  2000            34%  2000    2000            2000    1280  2400  2880  400  729   929  1,8  3,3   4,2  3,29  A
                   2600            44%  2600    2600            2600    1280  2600  3120  400  794  1012  1,8  3,6   4,6  3,27  A
                   3500            59%  3500    3500            3500    1280  3500  4200  400  1075  1369  1,8  4,9   6,3  3,26  A
                   5200            88%  5200    5200            5200    1300  5200  6240  400  1617  2060  1,8  7,4   9,4  3,22  A
            2 Jednostki  2000  2000        68%  4000    2000  2000        4000    1300  4000  4800  420  1245  1482  1,9  5,7   6,8  3,21  A
                   2000  2600        78%  4600    2000  2600        4600    1300  4600  5520  420  1412  1681  1,9  6,5   7,7  3,26  A
                   2000  3500        93%  5500    1907  3338        5245    1300  5245  6294  420  1680  2000  1,9  7,7   9,2  3,12  B
                   2000  5200        122%  7200    1528  3972        5500    1380  5780  6936  430  1780  2119  2,0  8,1   9,7  3,25  A
                   2600  2600        88%  5200    2600  2600        5200    1300  5200  6240  420  1730  2060  1,9  7,9   9,4  3,01  B
                   2600  3500        103%  6100    2274  3061        5335    1300  5335  6402  430  1760  2095  2,0  8,1   9,6  3,03  B
                   2600  5200        132%  7800    1967  3933        5900    1380  5900  6800  430  1810  2155  2,0  8,3   9,9  3,26  A
                   3500  3500        119%  7000    2735  2735        5470    1300  5470  6564  440  1705  2030  2,0  7,8   9,3  3,21  A
                   3500  5200        147%  8700    2374  3526        5900    1380  5900  6800  440  1840  2190  2,0  8,4  10,0  3,21  A
            3 Jednostki  2000  2000  2000     102%  6000    1773  1773  1773    5320    1500  5320  6384  440  1692  2095  2,0  7,7   9,6  3,14  B
                   2000  2000  2600     112%  6600    1639  1639  2131    5410    1500  5410  6492  390  1712  2119  1,8  7,8   9,7  3,16  B
                   2000  2000  3500     127%  7500    1573  1573  2753    5900    1500  5900  6800  440  1769  2190  2,0  8,1  10,0  3,33  A
                   2000  2600  2600     122%  7200    1528  1986  1986    5500    1500  5500  6600  440  1718  2131  2,0  7,9   9,8  3,20  A
                   2000  2600  3500     137%  8100    1457  1894  2549    5900    1500  5900  6800  440  1769  2190  2,0  8,1  10,0  3,33  A
                   2000  3500  3500     153%  9000    1311  2294  2294    5900    1500  5900  6800  470  1769  2190  2,2  8,1  10,0  3,33  A
                   2600  2600  2600     132%  7800    1967  1967  1967    5900    1500  5900  6800  450  1769  2190  2,1  8,1  10,0  3,33  A
                   2600  2600  3500     147%  8700    1763  1763  2374    5900    1500  5900  6800  450  1769  2190  2,1  8,1  10,0  3,33  A                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)       Wydajność      Pobór mocy       Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                               MIN  NOM MAX    MIN NOM MAX     MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D  Całkowita
                                                              W   W  W     W SPEC W      A   A  A
     MH060FXEA3A  1 Jednostka  2200            35%  2200    2200            2200    1350  2600  2990  380  900  1114  1,7  4,1   5,1  2,89  D
                   2900            46%  2900    2900            2900    1350  2900  3335  380  1028  1362  1,7  4,7   6,2  2,82  D
                   3800            60%  3800    3800            3800    1350  3800  4370  380  1350  1721  1,7  6,2   7,9  2,81  D
                   5600            89%  5600    5600            5600    1400  5600  6440  390  1822  2414  1,8  8,3  11,0  3,07  D
            2 Jednostki  2200  2200        70%  4400    2200  2200        4400    1500  4400  5060  400  1220  1510  1,8  5,6   6,9  3,61  A
                   2200  2900        81%  5100    2200  2900        5100    1500  5100  5865  400  1490  1845  1,8  6,8   8,4  3,42  B
                   2200  3800        95%  6000    2053  3547        5600    1800  5600  6440  400  1640  2247  1,8  7,5  10,3  3,41  B
                   2200  5600        124%  7800    1692  4308        6000    2200  6000  6900  450  1660  2179  2,1  7,6  10,0  3,61  A
                   2900  2900        92%  5800    2900  2900        5800    1500  5800  6670  400  1705  2352  1,8  7,8  10,8  3,40  B
                   2900  3800        106%  6700    2510  3290        5800    2200  5800  6774  460  1703  2272  2,1  7,8  10,4  3,41  B
                   2900  5600        135%  8500    2149  4151        6300    2200  6300  7300  450  1745  2160  2,1  8,0   9,9  3,61  A
                   3800  3800        121%  7600    2990  2990        5980    2200  5980  6877  460  1750  2278  2,1  8,0  10,4  3,42  B
                   3800  5600        149%  9400    2547  3753        6300    2200  6300  7300  450  1745  2160  2,1  8,0   9,9  3,61  A
            3 Jednostki  2200  2200  2200     105%  6600    1960  1960  1960    5880    2200  5880  6762  460  1626  2160  2,1  7,4   9,9  3,62  A
                   2200  2200  2900     116%  7300    1793  1793  2364    5950    2200  5950  6843  460  1630  2160  2,1  7,5   9,9  3,65  A
                   2200  2200  3800     130%  8200    1690  1690  2920    6300    2200  6300  7300  460  1708  2160  2,1  7,8   9,9  3,69  A
                   2200  2900  2900     127%  8000    1656  2182  2182    6020    2200  6020  6923  470  1668  2160  2,2  7,6   9,9  3,61  A
                   2200  2900  3800     141%  8900    1557  2053  2690    6300    2200  6300  7300  470  1705  2160  2,2  7,8   9,9  3,70  A
                   2200  3800  3800  MAX  156%  9800    1414  2443  2443    6300    2200  6300  7300  480  1700  2160  2,2  7,8   9,9  3,71  A
                   2900  2900  2900     138%  8700    2100  2100  2100    6300    2200  6300  7300  480  1706  2160  2,2  7,8   9,9  3,69  A
                   2900  2900  3800     152%  9600    1903  1903  2494    6300    2200  6300  7300  460  1701  2160  2,1  7,8   9,9  3,70  A
                                                                                     Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd     17.4.2007      15:44    Page 74
     Dane techniczne
      Tabela konfiguracji połączeń FJM


                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)        Wydajność      Pobór mocy        Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                                 MIN  NOM MAX    MIN NOM MAX     MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D   Całkowita
                                                                W   W  W     W SPEC W      A   A  A
     MH070FXEA4A  1 Jednostka  2000             29%  2000    2400             2400    1471  2400  2880  379  790  1068  1.73  3.62  4.89  3.04  B
                    2600             37%  2600    2600             2600    1523  2600  3120  387  800  1104  1.77  3.66  5.05  3.25  A
                    3500             50%  3500    3500             3500    1600  3500  4200  400  1078  1584  1.83  4.93  7.25  3.25  A
                    5200             74%  5200    5200             5200    1746  5200  6240  424  1615  2164  1.94  7.39  9.90  3.22  A
            2 Jednostki  2000  2000         57%  4000    2000  2000         4000    1643  4000  4800  407  1245  1494  1.86  5.70  6.84  3.21  A
                    2000  2600         66%  4600    2000  2600         4600    1694  4600  5520  416  1430  1716  1.90  6.54  7.85  3.22  A
                    2000  3500         79%  5500    2000  3500         5500    1771  5500  6600  429  1710  2052  1.96  7.83  9.39  3.22  A
                    2000  5200         103%  7200    1944  5056         7000    1900  7000  8400  485  2180  2688  2.22  9.98  12.30  3.21  A
                    2600  2600         74%  5200    2600  2600         5200    1746  5200  6240  424  1664  1997  1.94  7.62  9.14  3.12  B
                    2600  3500         87%  6100    2600  3500         6100    1823  6100  7320  437  1881  2257  2.00  8.61  10.33  3.24  A
                    2600  5200         111%  7800    2333  4667         7000    1900  7000  8400  486  2130  2814  2.22  9.75  12.88  3.29  A
                    3500  3500         100%  7000    3500  3500         7000    1900  7000  8400  485  2120  2616  2.22  9.70  11.97  3.30  A
                    3500  5200         124%  8700    2816  4184         7000    1900  7000  8900  487  2110  2844  2.23  9.66  13.02  3.32  A
                    5200  5200         149%  10400    3500  3500         7000    1900  7000  8900  490  2080  2758  2.24  9.52  12.62  3.37  A
            3 Jednostki  2000  2000  2000      86%  6000    2000  2000  2000     6000    1814  6000  7200  436  1870  2558  1.99  8.56  11.71  3.21  A
                    2000  2000  2600      94%  6600    2000  2000  2600     6600    1866  6600  7920  444  2020  2771  2.03  9.24  12.68  3.27  A
                    2000  2000  3500     107%  7500    1782  1782  3118     6681    1900  6681  8017  486  2000  2716  2.22  9.15  12.43  3.34  A
                    2000  2000  5200     131%  9200    1522  1522  3957     7000    1900  7000  8900  488  2040  2879  2.23  9.34  13.18  3.43  A
                    2000  2600  2600     103%  7200    1848  2403  2403     6654    1900  6654  7985  485  2015  2688  2.22  9.22  12.30  3.30  A
                    2000  2600  3500     116%  8100    1663  2162  2910     6735    1900  6735  8082  486  2012  2863  2.23  9.21  13.10  3.35  A
                    2000  2600  5200     140%  9800    1429  1857  3714     7000    1900  7000  8900  489  2050  2879  2.24  9.38  13.18  3.41  A
                    2000  3500  3500     129%  9000    1515  2651  2651     6816    1900  6816  8179  488  2023  2868  2.23  9.26  13.13  3.37  A
                    2000  3500  5200     153%  10700    1308  2290  3402     7000    1900  7000  8900  490  2061  2884  2.24  9.43  13.20  3.40  A
                    2600  2600  2600     111%  7800    2236  2236  2236     6708    1900  6708  8050  486  1957  2858  2.22  8.96  13.08  3.43  A
                    2600  2600  3500     124%  8700    2029  2029  2731     6789    1900  6789  8147  487  2007  2863  2.23  9.18  13.10  3.38  A
                    2600  2600  5200     149%  10400    1750  1750  3500     7000    1900  7000  8900  490  2045  2879  2.24  9.36  13.18  3.42  A
                    2600  3500  3500     137%  9600    1896  2552  2552     7000    1900  7000  8900  488  2052  2868  2.24  9.39  13.13  3.41  A
                    3500  3500  3500     150%  10500    2333  2333  2333     7000    1900  7000  8900  490  2162  2874  2.24  9.89  13.15  3.24  A
            4 Jednostki  2000  2000  2000  2000  114%  8000    1682  1682  1682  1682  6726    1900  6726  8071  486  1968  2889  2.23  9.01  13.22  3.42  A
                    2000  2000  2000  2600  123%  8600    1577  1577  1577  2050  6780    1900  6780  8136  487  2112  2889  2.23  9.67  13.22  3.21  A
                    2000  2000  2000  3500  136%  9500    1474  1474  1474  2579  7000    1900  7000  8900  488  2053  2894  2.23  9.40  13.25  3.41  A
                    2000  2000  2600  2600  131%  9200    1522  1522  1978  1978  7000    1900  7000  8900  488  2053  2889  2.23  9.40  13.22  3.41  A
                    2000  2000  2600  3500  144%  10100    1386  1386  1802  2426  7000    1900  7000  8900  489  2053  2894  2.24  9.40  13.25  3.41  A
                    2000  2600  2600  2600  140%  9800    1429  1857  1857  1857  7000    1900  7000  8900  489  2053  2889  2.24  9.40  13.22  3.41  A
                    2000  2600  2600  3500  153%  10700    1308  1701  1701  2290  7000    1900  7000  8900  490  2053  2894  2.24  9.40  13.25  3.41  A
                    2600  2600  2600  2600  149%  10400    1750  1750  1750  1750  7000    1900  7000  8900  490  2050  2889  2.24  9.38  13.22  3.41  A
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd     17.4.2007     15:44    Page 75
                                                                                            DANE TECHNICZNE   75
                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)        Wydajność      Pobór mocy        Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                                MIN  NOM MAX    MIN NOM MAX     MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D   Całkowita
                                                                W   W  W     W SPEC W      A   A  A
     MH070FXEA4A  1 Jednostka  2200            31%  2200    2600             2600    1789  2600  2990  411  890  1350  1,88  4,07   6,18  2,92  D
                   2600            37%  2600    2900             2900    1823  2900  3335  417  1000  1420  1,91  4,58   6,50  2,90  D
                   3800            54%  3800    3800             3800    1926  3800  4370  434  1340  1600  1,99  6,13   7,32  2,84  D
                   5600            80%  5600    5600             5600    2080  5600  6440  460  1615  1871  2,11  7,39   8,56  3,47  B
            2 Jednostki  2200  2200         63%  4400    2200  2200         4400    1977  4400  5060  443  1220  1532  2,03  5,58   7,01  3,61  A
                   2200  2900         73%  5100    2200  2900         5100    2037  5100  5865  453  1415  1698  2,07  6,48   7,77  3,60  A
                   2200  3800         86%  6000    2200  3800         6000    2114  6000  6900  466  1755  2106  2,13  8,03   9,64  3,42  B
                   2200  5600         111%  7800    2200  5600         7800    2300  7800  9126  525  2150  2700  2,40  9,84  12,36  3,63  A
                   2900  2900         83%  5800    2900  2900         5800    2097  5800  6670  463  1610  1932  2,12  7,37   8,84  3,60  A
                   2900  3800         96%  6700    2900  3800         6700    2174  6700  7705  476  1945  2334  2,18  8,90  10,68  3,44  B
                   2900  5600         121%  8500    2900  5600         8500    2300  8500  9945  520  2355  2802  2,38  10,78  12,83  3,61  A
                   3800  3800         109%  7600    3800  3800         7600    2300  7600  8740  517  2230  2654  2,37  10,21  12,15  3,41  B
                   3800  5600         134%  9400    3465  5107         8572    2300  8572  10029  519  2375  2826  2,38  10,87  12,93  3,61  A
                   5600  5600         160%  11200    4300  4300         8600    2300  8600  10300  518  2380  2832  2,37  10,89  12,96  3,61  A
            3 Jednostki  2200  2200  2200     94%  6600    2200  2200  2200     6600    2166  6600  7590  474  1820  2166  2,17  8,33   9,91  3,63  A
                   2200  2200  2900     104%  7300    2200  2200  2900     7300    2300  7300  8395  515  2020  2404  2,36  9,24  11,00  3,61  A
                   2200  2200  3800     117%  8200    2200  2200  3800     8200    2300  8200  9594  517  2275  2713  2,37  10,41  12,42  3,60  A
                   2200  2200  5600     143%  10000    1892  1892  4816     8600    2300  8600  10300  516  2325  2767  2,36  10,64  12,66  3,70  A
                   2200  2900  2900     114%  8000    2200  2900  2900     8000    2300  8000  9360  514  2212  2632  2,35  10,12  12,05  3,62  A
                   2200  2900  3800     127%  8900    2043  2692  3528     8263    2300  8263  9668  515  2290  2725  2,36  10,48  12,47  3,61  A
                   2200  2900  5600     153%  10700    1768  2331  4501     8600    2300  8600  10300  512  2353  2800  2,35  10,77  12,81  3,66  A
                   2200  3800  3800     140%  9800    1873  3235  3235     8344    2300  8344  9762  510  2315  2755  2,33  10,59  12,61  3,60  A
                   2200  3800  5600     166%  11600    1631  2817  4152     8600    2300  8600  10300  516  2385  2838  2,36  10,92  12,99  3,61  A
                   2900  2900  2900     124%  8700    2748  2748  2748     8245    2300  8245  9647  515  2285  2719  2,36  10,46  12,44  3,61  A
                   2900  2900  3800     137%  9600    2515  2515  3296     8326    2300  8326  9741  514  2290  2725  2,35  10,48  12,47  3,64  A
                   2900  2900  5600     163%  11400    2188  2188  4225     8600    2300  8600  10300  512  2380  2832  2,34  10,89  12,96  3,61  A
                   2900  3800  3800     150%  10500    2375  3112  3112     8600    2300  8600  10300  515  2343  2789  2,36  10,73  12,76  3,67  A
                   3800  3800  3800     163%  11400    2867  2867  2867     8600    2300  8600  10300  513  2384  2837  2,35  10,91  12,99  3,61  A
            4 Jednostki  2200  2200  2200  2200  126%  8800    2064  2064  2064  2064  8254    2300  8254  9657  511  2258  2687  2,34  10,33  12,30  3,66  A
                   2200  2200  2200  2900  136%  9500    1926  1926  1926  2539  8317    2300  8317  9731  512  2280  2713  2,34  10,43  12,42  3,65  A
                   2200  2200  2200  3800  149%  10400    1819  1819  1819  3142  8600    2300  8600  10300  510  2380  2832  2,33  10,89  12,96  3,61  A
                   2200  2200  2900  2900  146%  10200    1855  1855  2445  2445  8600    2300  8600  10300  514  2380  2832  2,35  10,89  12,96  3,61  A
                   2200  2200  2900  3800  159%  11100    1705  1705  2247  2944  8600    2300  8600  10300  512  2380  2832  2,35  10,89  12,96  3,61  A
                   2200  2900  2900  2900  156%  10900    1736  2288  2288  2288  8600    2300  8600  10300  510  2380  2832  2,33  10,89  12,96  3,61  A
                   2200  2900  2900  3800  169%  11800    1603  2114  2114  2769  8600    2300  8600  10300  511  2380  2832  2,34  10,89  12,96  3,61  A
                   2900  2900  2900  2900  166%  11600    2150  2150  2150  2150  8600    2300  8600  10300  510  2380  2832  2,33  10,89  12,96  3,61  A
                                                                                        Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd     17.4.2007      15:44    Page 76
     Dane techniczne
      Tabela konfiguracji połączeń FJM


                    Kombinacje jednostek wewnętrznych         Wydajność chłodnicza (W)        Wydajność      Pobór mocy        Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                                 MIN  NOM MAX    MIN NOM MAX     MIN  NOM MAX EER KLASA
                    A   B   C   D   %   Całkowita  A    B   C   D   Całkowita
                                                                W   W  W     W SPEC W      A   A  A
     MH080FXEA4A  1 Jednostka  2000            25%  2000    2000             2000    1471  2400  2880  379  790  1068  1.73  3.62  4.89  3.04  B
                    2600            33%  2600    2600             2600    1523  2600  3120  387  800  1104  1.77  3.66  5.05  3.25  A
                    3500            44%  3500    3500             3500    1600  3500  4200  400  1078  1584  1.83  4.93  7.25  3.25  A
                    5200            65%  5200    5200             5200    1746  5200  6240  424  1615  2164  1.94  7.39  9.90  3.22  A
            2 Jednostki  2000  2000         50%  4000    2000  2000         4000    1643  4000  4800  407  1245  1494  1.86  5.70  6.84  3.21  A
                    2000  2600         58%  4600    2000  2600         4600    1694  4600  5520  416  1430  1716  1.90  6.54  7.85  3.22  A
                    2000  3500         69%  5500    2000  3500         5500    1771  5500  6600  429  1710  2052  1.96  7.83  9.39  3.22  A
                    2000  5200         90%  7200    2000  5200         7200    1900  7200  8640  484  2240  2688  2.21  10.25  12.30  3.21  A
                    2600  2600         65%  5200    2600  2600         5200    1746  5200  6240  424  1664  1997  1.94  7.62  9.14  3.12  B
                    2600  3500         76%  6100    2600  3500         6100    1823  6100  7320  437  1881  2257  2.00  8.61  10.33  3.24  A
                    2600  5200         98%  7800    2509  5018         7527    1900  7527  9032  485  2345  2814  2.22  10.73  12.88  3.21  A
                    3500  3500         88%  7000    3500  3500         7000    1900  7000  8400  484  2180  2616  2.21  9.98  11.97  3.21  A
                    3500  5200         109%  8700    3061  4547         7608    1900  7608  9130  486  2370  2844  2.22  10.85  13.02  3.21  A
                    5200  5200         130%  10400    3881  3881         7761    1900  7761  9300  488  2420  2904  2.23  11.08  13.29  3.21  A
            3 Jednostki  2000  2000  2000     75%  6000    2000  2000  2000     6000    1814  6000  7200  436  1870  2558  1.99  8.56  11.71  3.21  A
                    2000  2000  2600     83%  6600    2000  2000  2600     6600    1866  6600  7920  444  2020  2771  2.03  9.24  12.68  3.27  A
                    2000  2000  3500     94%  7500    2000  2000  3500     7500    1900  7500  9000  484  2340  3095  2.22  10.71  14.16  3.21  A
                    2000  2000  5200     115%  9200    1664  1664  4326     7653    1900  7653  9184  486  2390  2968  2.23  10.94  13.58  3.20  A
                    2000  2600  2600     90%  7200    2000  2600  2600     7200    1900  7200  8640  484  2247  2984  2.21  10.28  13.65  3.20  A
                    2000  2600  3500     101%  8100    1865  2425  3264     7554    1900  7554  9065  485  2320  2953  2.22  10.62  13.52  3.26  A
                    2000  2600  5200     123%  9800    1573  2045  4089     7707    1900  7707  9248  487  2408  2968  2.23  11.02  13.58  3.20  A
                    2000  3500  3500     113%  9000    1697  2969  2969     7635    1900  7635  9162  486  2354  2958  2.22  10.77  13.54  3.24  A
                    2000  3500  5200     134%  10700    1495  2617  3888     8000    1900  8000  9300  488  2450  2973  2.23  11.21  13.61  3.27  A
                    2600  2600  2600     98%  7800    2509  2509  2509     7527    1900  7527  9032  485  2279  2948  2.22  10.43  13.49  3.30  A
                    2600  2600  3500     109%  8700    2274  2274  3061     7608    1900  7608  9130  486  2333  2953  2.22  10.68  13.52  3.26  A
                    2600  2600  5200     130%  10400    1940  1940  3881     7761    1900  7761  9300  488  2380  2968  2.23  10.89  13.58  3.26  A
                    2600  3500  3500     120%  9600    2082  2803  2803     7689    1900  7689  9227  487  2387  2958  2.23  10.93  13.54  3.22  A
                    2600  3500  5200     141%  11300    1841  2478  3681     8000    1900  8000  9300  489  2490  2973  2.24  11.40  13.61  3.21  A
                    3500  3500  3500     131%  10500    2667  2667  2667     8000    1900  8000  9300  488  2490  2963  2.23  11.40  13.56  3.21  A
                    3500  3500  5200     153%  12200    2295  2295  3410     8000    1900  8000  9300  490  2490  2978  2.24  11.40  13.63  3.21  A
            4 Jednostki  2000  2000  2000  2000  100%  8000    1886  1886  1886  1886  7545    1900  7545  9054  485  2345  2978  2.22  10.73  13.63  3.22  A
                    2000  2000  2000  2600  108%  8600    1767  1767  1767  2297  7599    1900  7599  9119  486  2370  2978  2.22  10.85  13.63  3.21  A
                    2000  2000  2000  3500  119%  9500    1617  1617  1617  2829  7680    1900  7680  9216  487  2379  2983  2.23  10.89  13.65  3.23  A
                    2000  2000  2000  5200  140%  11200    1429  1429  1429  3714  8000    1900  8000  9300  489  2490  2998  2.24  11.40  13.72  3.21  A
                    2000  2000  2600  2600  115%  9200    1664  1664  2163  2163  7653    1900  7653  9184  486  2370  2978  2.23  10.85  13.63  3.23  A
                    2000  2000  2600  3500  126%  10100    1531  1531  1991  2680  7734    1900  7734  9281  487  2412  2983  2.23  11.04  13.65  3.21  A
                    2000  2000  2600  5200  148%  11800    1356  1356  1763  3525  8000    1900  8000  9300  489  2490  2998  2.24  11.40  13.72  3.21  A
                    2000  2000  3500  3500  138%  11000    1455  1455  2545  2545  8000    1900  8000  9300  488  2490  2988  2.24  11.40  13.68  3.21  A
                    2000  2600  2600  2600  123%  9800    1573  2045  2045  2045  7707    1900  7707  9248  487  2400  2978  2.23  10.98  13.63  3.21  A
                    2000  2600  2600  3500  134%  10700    1495  1944  1944  2617  8000    1900  8000  9300  488  2490  2983  2.23  11.40  13.65  3.21  A
                    2000  2600  3500  3500  145%  11600    1379  1793  2414  2414  8000    1900  8000  9300  489  2490  2988  2.24  11.40  13.68  3.21  A
                    2600  2600  2600  2600  130%  10400    1940  1940  1940  1940  7761    1900  7761  9300  488  2380  2978  2.23  10.89  13.63  3.26  A
                    2600  2600  2600  3500  141%  11300    1841  1841  1841  2478  8000    1900  8000  9300  489  2490  2983  2.24  11.40  13.65  3.21  A
                    2600  2600  3500  3500  153%  12200    1705  1705  2295  2295  8000    1900  8000  9300  489  2490  2998  2.24  11.40  13.72  3.21  A
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd         17.4.2007       15:44     Page 77
                                                                                                  DANE TECHNICZNE  77
                        Kombinacje jednostek wewnętrznych           Wydajność chłodnicza (W)        Wydajność      Pobór mocy        Prąd
     Jednostka zewnętrzna                                                       MIN  NOM MAX    MIN NOM MAX     MIN  NOM MAX EER KLASA
                        A    B    C    D    %   Całkowita  A    B   C   D   Całkowita
                                                                      W   W  W     W SPEC W      A   A  A
     MH080FXEA4A     1 Jednostka   2200              24%   2200    2600             2600    1789  2600  2990  411  890  1350  1.88  4.07   6.18  2.92  D
                       2900              31%   2900    2900             2900    1849  2900  3335  421  1000  1420  1.93  4.58   6.50  2.90  D
                       3800              41%   3800    3800             3800    1926  3800  4370  434  1340  1600  1.99  6.13   7.32  2.84  D
                       5600              60%   5600    5600             5600    2080  5600  6440  460  1615  1871  2.11  7.39   8.56  3.47  B
               2 Jednostki   2200   2200          47%   4400    2200  2200         4400    1977  4400  5060  442  1220  1532  2.03  5.58   7.01  3.61  A
                       2200   2900          55%   5100    2200  2900         5100    2037  5100  5865  452  1415  1698  2.07  6.48   7.77  3.60  A
                       2200   3800          65%   6000    2200  3800         6000    2114  6000  6900  465  1755  2106  2.13  8.03   9.64  3.42  B
                       2200   5600          84%   7800    2200  5600         7800    2300  7800  9126  515  2150  2700  2.36  9.84  12.36  3.63  A
                       2900   2900          62%   5800    2900  2900         5800    2097  5800  6670  462  1610  1932  2.12  7.37   8.84  3.60  A
                       2900   3800          72%   6700    2900  3800         6700    2174  6700  7705  475  1945  2334  2.18  8.90  10.68  3.44  B
                       2900   5600          91%   8500    2900  5600         8500    2300  8500  9945  515  2355  2802  2.36  10.78  12.83  3.61  A
                       3800   3800          82%   7600    3800  3800         7600    2300  7600  8740  516  2230  2654  2.36  10.21  12.15  3.41  B
                       3800   5600          101%  9400    3465  5107         8572    2300  8572  10029  514  2375  2826  2.35  10.87  12.93  3.61  A
                       5600   5600          120%  11200    4358  4358         8716    2300  8716  10198  511  2420  2860  2.34  11.08  13.09  3.60  A
               3 Jednostki   2200   2200  2200      71%   6600    2200  2200  2200     6600    2166  6600  7590  474  1820  2166  2.17  8.33   9.91  3.63  A
                       2200   2200  2900      78%   7300    2200  2200  2900     7300    2300  7300  8395  516  2020  2404  2.36  9.24  11.00  3.61  A
                       2200   2200  3800      88%   8200    2200  2200  3800     8200    2300  8200  9594  515  2280  2713  2.36  10.43  12.42  3.60  B
                       2200   2200  5600      108%  10000    1896  1896  4827     8620    2300  8620  10085  513  2380  3024  2.35  10.89  13.84  3.62  A
                       2200   2900  2900      86%   8000    2200  2900  2900     8000    2300  8000  9360  515  2212  2632  2.36  10.12  12.05  3.62  A
                       2200   2900  3800      96%   8900    2109  2780  3643     8532    2300  8532  9982  514  2353  2661  2.36  10.77  12.18  3.63  A
                       2200   2900  5600      115%  10700    1784  2351  4541     8676    2300  8676  10151  512  2395  2773  2.35  10.96  12.69  3.62  A
                       2200   3800  3800      105%  9800    1932  3336  3336     8604    2300  8604  10067  513  2385  2717  2.35  10.92  12.44  3.61  A
                       2200   3800  5600      125%  11600    1764  3047  4490     9300    2300  9300  10900  511  2575  2829  2.34  11.78  12.95  3.61  A
                       2900   2900  2900      94%   8700    2839  2839  2839     8516    2300  8516  9964  515  2334  2639  2.36  10.68  12.08  3.65  A
                       2900   2900  3800      103%  9600    2594  2594  3399     8588    2300  8588  10048  514  2380  2695  2.35  10.89  12.33  3.61  A
                       2900   2900  5600      123%  11400    2366  2366  4568     9300    2300  9300  10900  511  2575  2807  2.34  11.78  12.85  3.61  A
                       2900   3800  3800      113%  10500    2392  3134  3134     8660    2300  8660  10132  512  2400  2751  2.35  10.98  12.59  3.61  A
                       2900   3800  5600      132%  12300    2193  2873  4234     9300    2300  9300  10900  510  2575  2863  2.34  11.78  13.10  3.61  A
                       3800   3800  3800      123%  11400    2911  2911  2911     8732    2300  8732  10216  511  2410  2808  2.34  11.03  12.85  3.62  A
                       3800   3800  5600      142%  13200    2677  2677  3945     9300    2300  9300  10900  509  2575  2919  2.33  11.78  13.36  3.61  A
               4 Jednostki   2200   2200  2200  2200  95%   8800    2131  2131  2131  2131  8524    2300  8524  9973  514  2362  2680  2.36  10.81  12.27  3.61  A
                       2200   2200  2200  2900  102%  9500    1987  1987  1987  2619  8580    2300  8580  10039  514  2370  2714  2.35  10.85  12.42  3.62  A
                       2200   2200  2200  3800  112%  10400    1830  1830  1830  3161  8652    2300  8652  10123  513  2380  2771  2.35  10.89  12.68  3.64  A
                       2200   2200  2200  5600  131%  12200    1677  1677  1677  4269  9300    2300  9300  10900  510  2575  2882  2.34  11.78  13.19  3.61  A
                       2200   2200  2900  2900  110%  10200    1863  1863  2455  2455  8636    2300  8636  10104  513  2311  2749  2.35  10.58  12.58  3.74  A
                       2200   2200  2900  3800  119%  11100    1726  1726  2275  2981  8708    2300  8708  10188  512  2370  2805  2.34  10.85  12.84  3.67  A
                       2200   2200  2900  5600  139%  12900    1586  1586  2091  4037  9300    2300  9300  10900  510  2575  2917  2.33  11.78  13.35  3.61  A
                       2200   2200  3800  3800  129%  12000    1610  1610  2780  2780  8780    2300  8780  10273  511  2411  2861  2.34  11.03  13.09  3.64  A
                       2200   2900  2900  2900  117%  10900    1754  2313  2313  2313  8692    2300  8692  10170  512  2400  2783  2.35  10.98  12.74  3.62  A
                       2200   2900  2900  3800  127%  11800    1634  2154  2154  2822  8764    2300  8764  10254  511  2420  2839  2.34  11.08  12.99  3.62  A
                       2200   2900  3800  3800  137%  12700    1611  2124  2783  2783  9300    2300  9300  10900  510  2575  2895  2.34  11.78  13.25  3.61  A
                       2900   2900  2900  2900  125%  11600    2187  2187  2187  2187  8748    2300  8748  10235  511  2398  2890  2.34  10.97  13.23  3.65  A
                       2900   2900  2900  3800  134%  12500    2158  2158  2158  2827  9300    2300  9300  10900  510  2577  2873  2.34  11.79  13.15  3.61  A
                       2900   2900  3800  3800  144%  13400    2013  2013  2637  2637  9300    2300  9300  10900  509  2575  2929  2.33  11.78  13.41  3.61  A

     Uwaga: Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej produktów, jak i w informacjach zawartych w niniejszym katalogu.
                                                                                              Klimatyzatory Samsung
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd     17.4.2007  15:44  Page 78
     Notatki
     wyobraź sobie klimatyzator,
     który dba o Twoje zdrowie
SPEC_1_pl.qxd:SPEC 1.qxd  17.4.2007  15:44  Page 79
                                   NOTATKI  79
                             Klimatyzatory Samsung

								
To top