BORANG PENDAFTARAN BANTUAN KEWANGAN PELAJAR ORANG KURANG UPAYA _OKU by krs20830

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                                                       KPT/B/OKU-1.09

         Bahagian Biasiswa
         Kementerian Pengajian Tinggi
         Aras 4, Blok 1, Menara PJH, Presint 2
         Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
         62100 Putrajaya
         Tel . : 03-8884 4600  Faks : 03-8884 4701  Web : http://www.mohe.gov.my        BORANG PENDAFTARAN BANTUAN KEWANGAN PELAJAR ORANG KURANG
             UPAYA (OKU) / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS (PPK)
              KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIAJENIS BANTUAN : PELAJAR OKU / PPK *

MAKLUMAT PERIBADI :
NAMA PENUH:_______________________________________________________________________________________
NO K/P     :_____________________________         UMUR          :___________________
NO JKM     :_____________________________         JENIS KECACATAN :___________________
BANGSA     :_____________________________         JANTINA        : LELAKI / PEREMPUAN*
                                                     *
ALAMAT SURAT MENYURAT : ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
POSKOD :_____________ BANDAR :_______________________________          NEGERI :_____________________________
NO TELEFON :________________________ (R) ________________________ (HP)
NOMBOR AKAUN BANK :_________________________________
JENIS BANK        : BANK ISLAM / CIMB BANK*
                         *


MAKLUMAT AKADEMIK :
NO PENDAFTARAN PELAJAR :____________________________
PERINGKAT PENGAJIAN : (SIJIL / DIPLOMA / SARJANA MUDA / SARJANA / Ph.D )*
                                    *
NAMA KURSUS          :___________________________________________________________________________________
NAMA PUSAT PENGAJIAN :_________________________________________________________________________________
TARIKH MULA PENGAJIAN : ____/____/_______ (hh/bb/tttt) TARIKH TAMAT JANGKA : ____/____/_______ (hh/bb/tttt)
TEMPOH PENGAJIAN :___________ SEMESTER               SEMESTER SEMASA        :______________
__________________________              Tarikh :______________
  Tandatangan Pelajar

*Potong yang tidak berkenaan


PENGESAHAN INSITUSI PENGAJIAN
Saya mengesahkan penama di atas adalah seorang pelajar institusi ini dan penyataan di atas adalah benar.

                                             Cop Jabatan / Jawatan :

___________________________    Tarikh :…………………………
  (Tandatangan Pegawai)
Nama    :………………………………………………..
Jawatan   :………………………………………………..
Telefon   :……………………… Email :……………………………………

								
To top