Docstoc

c l lv Ginkgo Ext

Document Sample
c l lv Ginkgo Ext Powered By Docstoc
					450         LV                Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                      23.9.2003.                                 Pielikuma A papildinājums,

                               kas minēts 1. nodaļas 2. punktā (*)

      Maltas sagatavotie saraksti vienā valodā par farmaceitiskajiem produktiem, kuriem atbilstīgi Maltas tiesību aktiem izdotās
      tirdzniecības atļaujas paliek spēkā, līdz tiek atjaunotas atbilstīgi acquis vai arī līdz 2006. gada 31. decembrim, atkarībā
      no tā, kurš termiņš beidzas agrāk.

      Norādes šajā sarakstā nenorāda uz to, vai attiecīgajam farmaceitiskajam produktam ir tirdzniecības atļauja, kas atbilst
      acquis.

        FARMACEITISKO PRODUKTU SARAKSTS, KAS IEKĻAUJAMS PIE PASĀKUMIEM, KURI SASKAŅOTI
                      ATTIECĪBĀ UZ 1. SADAĻU


      Trade Name              Dosage Form             Dose        MA Holder         Country

0.45% SODIUM CHLORIDE IN 5%       INFUSION SOLUTION          N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
GLUCOSE                                              AG

0.45% SODIUM CHLORIDE          SOLUTION FOR             0.45%         ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION USP              INJECTION                                     AMERICA

0.45% SODIUM CHLORIDE          SOLUTION FOR IV           4.5MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION, USP             INJECTION                                     AMERICA

0.9% SOD. CHLORIDE AND 5%        SOLUTION FOR             N/A          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
GLUCOSE                 INJECTION                         LIMITED

0.9% SODIUM CHLORIDE AND 5%       INFUSION SOLUTION          N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
GLUCOSE IV INF                                           AG

0.9% SODIUM CHLORIDE          SOLUTION FOR INJ           9MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION                                                         AMERICA

0.9% SODIUM CHLORIDE          SOLUTION FOR             0.9%         ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION USP              INJECTION                                     AMERICA

0.9% SODIUM CHLORIDE          SOLUTION FOR             0.9%         ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION USP              INJECTION                                     AMERICA

0.9% SODIUM CHLORIDE          SOLUTION FOR             9MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
IRRIGATION               IRRIGATION                                    AMERICA

0.9% SODIUM CHLORIDE          SOLUTION FOR             0.9%         ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
IRRIGATION USP             IRRIGATION                                    AMERICA

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE        SOLUTION FOR             0.9% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INJECTION BP              INJECTION                         AG

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE        IRRIGATION SOLUTION         0.9% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
IRRIGATION SOL.                                          AG

0.9% W/V SODIUM CHLORIDE IV       INFUSION SOLUTION          0.9% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INFUSION BP                                            AG

1% W/V LIDOCAINE INJECTION       INJECTION SOLUTION          1% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                                  AG

1.5% GLYCINE IRRIGATION         IRRIGATION SOLUTION         15MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
SOLUTION USP                                                       AMERICA

1.5% GLYCINE IRRIGATION USP       SOLUTION FOR             15MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                    IRRIGATION                                    AMERICA

1.5% W/V GLYCINE IRRIGATION       IRRIGATION SOLUTION         1.5% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
SOL. BP                                              AG

1/2 STRENGTH CMPD. SODIUM        SOLUTION FOR             N/A          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
LACTATE + GLUC             INJECTION                         LIMITED


      (*) XI pielikuma tekstu skatīt OV L 236, 23.9.2003., 859. lpp.
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   451


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder       Country

10% CALCIUM CHLORIDE      SOLUTION FOR       100MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

10% CALCIUM CHLORIDE      SOLUTION FOR       100MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION USP (ABBOJECT     INJECTION                               AMERICA
INJECTION)

10% DEXTROSE AND 0.225%     SOLUTION FOR       N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
SODIUM CHLORIDE US       INJECTION                               AMERICA

10% DEXTROSE AND 0.225%     SOLUTION FOR       NA          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
SODIUM CHLORIDE INJECTION    INJECTION                               AMERICA
USP

10% DEXTROSE INJECTION USP   SOLUTION FOR       100MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

10% DEXTROSE INJECTION USP   SOLUTION FOR       10%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

10% MANNITOL I.V. INJECTION   SOLUTION FOR       100MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                    LTD.         AMERICA

10% MANNITOL IV INJECTION    SOLUTION FOR       10%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

10% MANNITOL IV INJECTION USP  SOLUTION FOR       10%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

10% W/V CALCIUM GLUCONATE    INJECTION SOLUTION    10% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INJECTION BP                                  AG

10% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS   INFUSION SOLUTION     10% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INFUSION BP                                   AG

10%DEXTROSE AND 0.225%     SOLUTION FOR IV      N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
SODIUM CHLORIDE INJ       INJECTION                               AMERICA

1G VENA N I.V. 2.5G/50ML    SOL FOR I.V INF      2.5G/50ML       KEDRION S.P.A.    ITALY

1G VENA N I.V          SOL FOR IV INF      10G/200ML       KEDRION S.P.A.    ITALY

1G VENA N I.V. 1G/20ML     SOL FOR IV INF      1G/20ML        KEDRION S.P.A.    ITALY

1G VENA N I.V. 5G/100ML     SOL FOR IV INF      5G/100ML       KEDRION S.P.A.    ITALY

2% LIDOCAINE HCL INJECTION   SOLUTION FOR       20MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
USP               INJECTION                               AMERICA

2% W/V LIDOCAINE INJECTION   INJECTION SOLUTION    2% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

20% DEXTROSE INJECTION USP   SOLUTION FOR       20%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

20% DEXTROSE INJECTION, USP   SOLUTION FOR IV      200MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

20% MANNITOL IV INJECTION    SOLUTION FOR       200MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

20% MANNITOL IV INJECTION USP  SOLUTION FOR       20%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                               AMERICA

20% W/V CALCIUM GLUCONATE    SOLUTION FOR       20% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INJECTION BP          INJECTION                    AG

20% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS   INFUSION SOLUTION     20% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
SOLUTION BP                                   AG

30% W/V GLUCOSE INJECTION BP  INFUSION SOLUTION     30% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG
452        LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

37.5%W/V GLUCOSE WITH     INFUSION SOLUTION    N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
ELECTROLYTES IVI                               AG

3-CIF             POWDER FOR INJECTION   1000MG        ELSAAD PHARMA     SYRIA

4.2% W/V SODIUM BICARBONATE  INFUSION SOLUTION    N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
IVI BP                                    AG

40% W/V GLUCOSE INJECTION BP  INFUSION SOLUTION    40% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                CONCENT                    AG

40% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS  INFUSION SOLUTION    40% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INFUSION BP                                  AG

5% DEXTROSE AND 0.225% NACL  SOLUTION FOR       NA          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION           INJECTION                              AMERICA

5% DEXTROSE AND 0.225%     SOLUTION FOR       N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
SODIUM CHLORIDE INJ      INJECTION                              AMERICA

5% DEXTROSE AND 0.45% NACL   SOLUTION FOR       NA          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJ.              INJECTION                              AMERICA

5% DEXTROSE AND 0.45% SODIUM SOLUTION FOR IV INJ    N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
CHLORIDE INJ                                            AMERICA

5% DEXTROSE AND 0.9% NACL   SOLUTION FOR       NA          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJ.              INJECTION                              AMERICA

5% DEXTROSE AND 0.9% SODIUM  SOLUTION FOR IV INJ   N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
CHLORIDE INJ                                            AMERICA

5% DEXTROSE AND LACTATED    SOLUTION FOR IV     N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
RINGER'S INJ USP        INFUSION                               AMERICA

5% DEXTROSE INJECTION USP   SOLUTION FOR       5%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                              AMERICA

5% DEXTROSE INJECTION, USP   SOLUTION FOR       50MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                              AMERICA

5% W/V GLUCOSE INJECTION BP  SOLUTION FOR       5% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                INJECTION                   AG

5% W/V GLUCOSE INTRAVENOUS   INFUSION SOLUTION    5% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INFUSION BP                                  AG

5.85% W/V SODIUM CHLORIDE   SOLUTION FOR       5.85% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INJECTION BP          INJECTION                   AG

50% DEXTROSE INJECTION USP   SOLUTION FOR       50% W/V        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                              AMERICA

50% DEXTROSE INJECTION USP   SOLUTION FOR       50%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                              AMERICA

50% DEXTROSE INJECTION, USP  SOLUTION FOR       500MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                              AMERICA

50% MAGNESIUM SULFATE     SOLUTION FOR IV/IM INJ  500MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION                                              AMERICA

50% MAGNESIUM SULFATE     SOLUTION FOR       4 MEQ MG++/ML     ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION, USP         INJECTION                              AMERICA

50% MAGNESIUM SULPHATE INJ   SOLUTION FOR       50%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
USP              INJECTION                              AMERICA

50% W/V GLUCOSE INJECTION BP  INFUSION SOLUTION    50% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN AG GERMANY

50% W/V GLUCOSE INJECTION BP  INFUSION SOLUTION    50% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN AG GERMANY
                CONCENT
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   453


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

7.45% W/V POTASSIUM CHLORIDE  SOLUTION FOR        7.45% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INJECTION           INJECTION                     AG

70% W/V GLUCOSE INJECTION BP  INFUSION SOLUTION      70% W/V        B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                         AG

8.4% SODIUM BICARBONATE INJ  SOLUTION F/INJECTION    84MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
USP                                                  AMERICA

8.4% SODIUM BICARBONATE INJ  SOLUTION FOR        8.4%         ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
USP              INJECTION                                AMERICA

8.4% SODIUM BICARBONATE    SOLUTION FOR IV       84MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
INJECTION,USP         INJECTION                                AMERICA

8.4% W/V SODIUM BICARBONATE  INFUSION SOL. CONCEN-    8.4% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
INJECTION BP          TRATE                       AG

8.4%W/V SODIUM BICARBONATE   INFUSION SOLUTION      8.4% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
IV INFUSION                                   AG

AAA MOUTH AND THROAT SPRAY OROMUCOSAL SPRAY        1.5MG/SP       MANX PHARMA LIMITED  UNITED KINGDOM

AB-ACICLOVIR 250        POWDER FOR INJECTION    250MG/VIAL      ASTRAPIN PHARMA    GERMANY
                                         GMBH & CO. KG

AB-DICLOFENAC 75        SOLUTION FOR        75MG/3ML       ASTRAPIN PHARMA    GERMANY
                INJECTION                     GMBH & CO.KG

ABDINE COLD RELIEF POWDER   POWDER FOR ORAL       650MG         BELL SONS & CO    UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     (DRUGGISTS) LIMITED

AB-ERYTHROMYCIN 1000      POWDER FOR INJECTION    1000MG        ASTRAPIN PHARMA    GERMANY
                                         GMBH & CO.KG

AB-HYDROCORTISONE 100     POWDER FOR INJECTION    100MG         ASTRAPIN PHARMA    GERMANY
                                         GMBH & CO. KG

ABIDEC DROPS          ORAL SOLUTION        N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
                                         SUMER HEALTHCARE

ABIDEC DROPS          ORAL SOLUTION        N/A          PFIZER CONSUMER    UNITED KINGDOM
                                         HEALTHCARE

AB-METHYLPREDNISOLONE     SUSPENSION FOR       40MG/ML        ASTRAPIN PHARMA    GERMANY
ACETATE 40           INJECTION                     GMBH & CO. KG

AB-METOCLOPRAMIDE HCL 10    SOLUTION FOR        10MG/2ML       ASTRAPIN PHARMA    GERMANY
                INJECTION                     GMBH & CO. KG

ABSINT 2MG           TABLET           2MG          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ABSINT 2MG           CAPSULE           2MG          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ACCOLATE            FILM COATED TABLETS     20MG         ZENECA LIMITED    UNITED KINGDOM

ACCOLATE            FILM COATED TABLETS     40MG         ZENECA LIMITED    UNITED KINGDOM

ACCOLATE            COATED TABLETS       20MG         ZENECA LIMITED    UNITED KINGDOM

ACESAL             TABLETS           300MG         GEYMONAT SPA     ITALY

ACETAZOLAMIDE 250MG      TABLET           250MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ACETAZOLAMIDE BP 250MG     TABLETS           250MG         REMEDICA LTD     CYPRUS
TABLETS

ACETAZONE FORTE TAB      TABLET           N/A          TECHNILAB INC.    CANADA
454         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

ACETOAMINOPHEN (ACAMOL)     TABLET           500MG         TEVA PHARMACEUTICAL   ISRAEL
TABLETS                                      INDUSTRIES LTD

ACETYSALICYLIC ACID (ASPIRIN)  TABLETS           300MG         PHARMAMED LTD.      MALTA
300MG

ACIC CREME FUR LIPPENHERPES   CREAM            50MG/G        HEXAL AG         GERMANY

ACICLOSTAD           CREAM            50MG/1G        STADAPHARM GMBH     GERMANY

ACICLOSTAD 200         TABLET           200MG         STADAPHARM GMBH     GERMANY

ACICLOSTAD 800         TABLET           800MG         STADAPHARM        GERMANY

ACICLOVIR 800MG DISPERSIBLE   TABLET           800MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
TABLETS BP                                    LIMITED

ACICLOVIR TABLETS BP 200MG   TABLET           200MG         SANOFI WINTHROP LTD   UNITED KINGDOM

ACICLOVIR TABLETS BP 200MG   TABLET           200MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ACICLOVIR TABLETS BP 400MG   TABLET           400MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ACICLOVIR TABLETS BP 800MG   TABLET           800MG         CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
                                         LTD

ACIVIR             EYE OINTMENT        NA          CIPLA LIMITED      INDIA

ACNE AID SOAP          SOAP            6.38% W/W       STIEFEL LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                                         (UK) LIMITED

ACQUA PER PREPARAZIONI INIET-  SOLUTION FOR        NA          INDUSTRIA        ITALY
TABILI             INJECTION                     FARMACEUTICA
                                         GALENICA SENESE S.R.L.

ACRICEPT 5MG          COATED TABLET        5MG          EISAI LIMITED      UNITED KINGDOM

ACTAL              TABLETS           360MG         SEVEN SEAS LIMITED T/A UNITED KINGDOM
                                         MERCK CONSUMER
                                         HEALTH

ACT-HIB, VACCIN HAEMOPHILUS   SOLUTION FOR I.M. & S.C. N/A           PASTEUR MERIEUX     FRANCE
TYPE B CONJU                                   SERUMS ET VACCINS

ACTIFED DM LINCTUS       ORAL SOLUTION        N/A          GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ACTIFED EXPECTORANT       ORAL SOLUTION        N/A          GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ACTIFED SYRUP          SYRUP            N/A          GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ACTIFED TABLETS         TABLETS           N/A          GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ACTIFED TABLETS         TABLETS           N/A          GLAXOSMITHKLINE SA    BELGIUM

ACTIFED TABLETS         TABLETS           NA          GLAXO WELLCOME      BELGIUM
                                         BELGIUM S.A.

ACTILYSE            VIALS            50MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                         PHARMA KG

ACTIVELLE -28 TABLETS      TABLET           NA          NOVO NORDISK A/S     DENMARK

ACTONEL             FILM-COATED TABLETS     5MG          GRUPPO LEPETIT SPA    ITALY

ACTONEL             FILM-COATED TABLETS     30MG         GRUPPO LEPETIT SPA    ITALY
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    455


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

ACTONORM GEL         ORAL SUSPENSION       N/A          WALLACE        UNITED KINGDOM
                                        MANUFACTURING
                                        CHEMISTS LIMITED

ACTOS            TABLETS           15MG         TAKEDA EUROPE R&D   UNITED KINGDOM
                                        CENTRE LIMITED

ACTOS            TABLETS           30MG         TAKEDA EUROPE R&D   UNITED KINGDOM
                                        CENTRE LIMITED

ACTRAPID HM 1001U/ML1OML   SOLUTION FOR        1001UML10MLVIAL    NOVO NORDISK      DENMARK
VIAL             INJECTION

ACTRAPID HM PENFILL     SOLUTION FOR        100IU/ML       NOVO NORDISK A/S    DENMARK
               INJECTION

ACULAR (KETOROLAC      EYE DROPS, SOLUTION     0.5% W/V       ALLERGAN       IRELAND
TROMETHAMINE) 0.5%                               PHARMACEUTICALS (IRE-
                                        LAND) LTD., INC.

ACUPAN TABLETS        COATED TABLET        30MG         3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ACYCLOVIR DENK 200      TABLETS           200MG         E.DENK OHG       GERMANY

ACYCLOVIR DENK 400      TABLETS           400MG         E.DENK OHG       GERMANY

ACYCLOVIR DENK 5% CREAM   CREAM            5%          E.DENK OHG       GERMANY

ACYPRONT           EFFERVESCENT TABLETS    200MG         HEINRICH MACK NACHF.  GERMANY
                                        GMBH & CO. KG

ADALAT            CAPSULE           10MG         BAYER         PAKISTAN

ADALAT            CAPSULE           10MG         BAYER         PAKISTAN

ADALAT 10          CAPSULE           10MG         BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                        CO. KG

ADALAT LA 30MG        RETARD TABLET        33MG         BAYER AG        GERMANY

ADALAT LA 30MG TABLETS    MODIFIED RELEASE      30MG         BAYER PLC       UNITED KINGDOM
               TABLET

ADALAT LA 60MG        RETARD TABLET        66MG         BAYER AG        GERMANY

ADALAT LA 60MG TABLET    MODIFIED RELEASE      60MG         BAYER PLC       UNITED KINGDOM
               TABLET

ADALAT RETARD        RETARD TABLET        20MG         BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                        CO. KG

ADALAT RETARD        TABLET           20MG         BAYER         PAKISTAN

ADALAT RETARD        LACQUER COATED       20MG         BAYER         PAKISTAN
               TABLET

ADALAT RETARD 10MG      COATED TABLET        10MG         BAYER PLC       UNITED KINGDOM

ADCO-AMOXYCILLIN 250MG/5ML  SUSPENSION         250MG/5ML       ADCOCK INGRAM LTD   SOUTH AFRICA

ADCO-AMOXYCILLIN 500MG    CAPSULES          500MG         ADCOCK INGRAM LTD   SOUTH AFRICA

ADCO-LOPERAMIDE       TABLET           2MG          ADCOCK INGRAM LTD   SOUTH AFRICA

ADD-ACTEN          TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ADDITIVA VITAMIN C PINK   EFFERVESCENT TABLET     1000MG        KRUGER GMBH & CO. KG GERMANY
GRAPEFRUIT
456         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name       Dosage Form        Dose        MA Holder         Country

ADDITRACE           CONCENTRATE FOR INFU- N/A           FRESENIUS KABI LIMITED UNITED KINGDOM
               SION

ADDITRACE, CONCENTRATE FOR  CONCENTRATE FOR INFU- N/A           FRESENIUS KABI LIMITED UNITED KINGDOM
INFUSION           SION                      -UK

ADENOCOR INJECTION 3MG/ML   SOLUTION FOR       3MG/ML        SANOFI WINTHROP    UNITED KINGDOM
               INJECTION                   LIMITED

ADIOS             COATED TABLETS      NA          BROME AND SCHIMMER   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A DIOMED
                                       HERBALS

ADIZEM-XL CAPSULES 120MG   MODIFIED RELEASE CAP-  120MG         NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               SULE                      LIMITED

ADIZEM-XL CAPSULES 180MG   MODIFIED RELEASE CAP-  180MG         NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               SULE                      LIMITED

ADIZEM-XL CAPSULES 240MG   MODIFIED RELEASE CAP-  240MG         NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               SULE                      LIMITED

ADIZEM-XL CAPSULES 300MG   MODIFIED RELEASE CAP-  300MG         NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               SULE                      LIMITED

AD-MUC            OINTMENT         N/A          MERZ+CO. GMBH & CO.  GERMANY

ADRENALINE AGUETTANT     INJECTABLE SOLUTION   1MG/1ML        LABORATOIRE      FRANCE
                                       AGUETTANT

ADRENALINE INJECTION BP 1/1000 SOLUTION FOR      1MG/1ML        ANTIGEN        IRELAND
                INJECTION                   PHARMACEUTICALS
                                       LIMITED

ADRENALINE INJECTION BP 1/1000 SOLUTION FOR      1.0MG/ML       ANTIGEN        IRELAND
                INJECTION                   PHARMACEUTICALS

ADRENALINE INJECTION/DEMO   SOLUTION FOR       1MG/1ML        DEMO ABEE       GREECE
               INJECTION

ADRENALINE TARTRATE      SOLUTION FOR       1 IN 1000       EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
INJECTION BP         INJECTION

ADRIBLASTINA         POWDER FOR INJECTION   10MG/VIAL       PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                       S.P.A.

ADRIBLASTINA         POWDER FOR SOLN FOR   50MG         PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY
               INJECTION

ADRIBLASTINA         SOLUTION FOR       10MG/5ML       PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY
               INJECTION

ADRIBLASTINA         SOLUTION FOR       50MG/25ML       PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY
               INJECTION

ADRIBLASTINA         POWDER AND SOLVENT    10MG/5ML       PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY
               FOR IV INJ.

ADRIBLASTINA RTU       SOLUTION FOR       10MG/5ML       PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
               INJECTION                   S.P.A.

ADRIBLASTINA RD        SOLUTION FOR       50MG/25ML       PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
               INJECTION                   S.P.A.

ADRIBLASTINA RTU       POWDER FOR INJECTION   50MG/VIAL       PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                       S.P.A.

ADULT DIFTAVAX        INJECTABLE SUSPENSION  N/A          PASTEUR MERIEUX    FRANCE

ADULT MELTUS DRY TICKLY    ORAL SOLUTION      N/A          CUPAL LTD       UNITED KINGDOM
COUGHS/CATARRH
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    457


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

ADULT MELTUS CHESTY COUGH   ORAL SOLUTION        N/A          CUPAL LTD        UNITED KINGDOM
W/DECONGESTANT

ADULT MELTUS CHESTY COUGH   ORAL SOLUTION        N/A          CUPAL LIMITED      UNITED KINGDOM
WITH DECONGEST

ADULT MELTUS FOR CHESTY    ORAL SOLUTION        N/A          CUPAL LIMITED      UNITED KINGDOM
COUGHS AND CATARRH

ADULT MELTUS FOR DRY TICKLY  ORAL LIQUID         N/A          CUPAL LIMITED      UNITED KINGDOM
COUGHS AND CAT

ADULT MELTUS NIGHT TIME    SYRUP            N/A          CUPAL LIMITED      UNITED KINGDOM

ADVANTAN            FATTY OINTMENT       1MG/G         SCHERING AG       ITALY

ADVANTAN            CREAM            1MG/G         SCHERING AG       ITALY

ADVANTAN            OINTMENT          1MG/G         SCHERING AG       ITALY

ADVANTAN            OINTMENT          0.1% W/W       SCHERING SPA      ITALY

ADVANTAN            FATTY OINTMENT       0.1% W/W       SCHERING SPA      ITALY

ADVANTAN            CREAM            0.1% W/W       SCHERING SPA      ITALY

ADVIL             TABLETS           200MG         WHITEHALL        CANADA
                                         INTERNATIONAL INC.

ADVIL COLD AND SINUS CAPLETS  TABLET           N/A          WHITEHALL-ROBINS INC. CANADA

ADVIL IBUPROFEN TAB 200MG   TABLETS           200MG         WHITEHALL-ROBINS INC. CANADA

A-E-MULSIN FORTE        EMULSION          N/A          MUCOS PHARMA GMBH    GERMANY
                                         & CO.

AERANNE            LIQUID FOR         100% V/V       PHARMACIA        UNITED KINGDOM
                INHALATION                    LABORATORIES LIMITED

AERIUS             FILM-COATED TABLETS     5MG          SCHERING-PLOUGH S.P.A. UNITED KINGDOM

AERIUS             FILM-COATED TABLETS     5MG          SCHERING-PLOUGH S.P.A. ITALY

AEROCROM INHALER        MET. DOSE PRESS.      N/A          FISONS LIMITED T/A UNITED KINGDOM
                AEROSOL                      RHONE-POULENC RORER

AEROCROM INHALER        AEROSOL           N/A          FISONS LTD T/A RHONE-  UNITED KINGDOM
                                         POULENC RORER

AERODIOL            NASAL SPRAY         150MCG/DOSE      LES LABORATOIRES    FRANCE
                SOLUTION                     SERVIER

AEROLID            NEBULIZER SOLUTION     0.1% W/V       VECCHI & C. PIAM    ITALY
                                         S.A.P.A.

AERO-OM            TABLET           40MG         OM PORTUGUESA      PORTUGAL

AERO-OM            ORAL SOLUTION        100MG/ML       OM PORTOGUESA      PORTUGAL

AERO-OM            TABLET           40MG         OM PORTUGUESA      PORTUGAL

AERO-OM            ORAL SOLUTION        100MG/ML       OM PORTUGUESA      PORTUGAL

AETHOXYSKLEROL 0.5%      SOLUTION FOR        0.5% W/V       CHEMISCHE FABRIK    GERMANY
                INJECTION                     KREUSSLER & CO GMBH

AETHOXYSKLEROL 1%       SOLUTION FOR        1% W/V        CHEMISCHE FABRIK    GERMANY
                INJECTION                     KREUSSIER & CO GMBH
458          LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


        Trade Name       Dosage Form         Dose         MA Holder         Country

AETHOXYSKLEROL 2%      SOLUTION FOR        2% W/V        CHEMISCHE FABRIK     GERMANY
               INJECTION                     KREUSSIER & CO GMBH

AETHOXYSKLEROL 3%      SOLUTION FOR        3% W/V        CHEMISCHE FABRIK     GERMANY
               INJECTION                     KREUSSIER & CO GMBH

AETHOXYSKLEROL 4%      SOLUTION FOR        4% W/V        CHEMISCHE FABRIK     GERMANY
               INJECTION                     KREUSSIER & CO GMBH

AETHROMA-30         TIME RELEASE TABLETS    30MG         MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

AFLOXAN           CAPSULE           150MG         ROTTA RESEARCH      ITALY
                                        LABORATORIUM SPA

AFLOXAN           CREAM            5% W/W        ROTTAPHARM S.R.L     ITALY

AFRAZINE NASAL SPRAY 0.05%  NASAL SPRAY         0.05% W/V       SCHERING-PLOUGH     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

AGELMIN           TABLETS           10MG         KLEVA LTD.        GREECE

AGGRASTAT 0.25MG/ML     CONC. FOR SOLN. FOR     0.25MG/ML       MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
               INFUS                       B.V.

AGIOLAX           POWDER FOR ORAL SUSP. NA             MADAUS AG        GERMANY

AGRIMONY (BACH)       ORAL LIQUID         N/A          NELSON A. & CO LTD    UNITED KINGDOM

AILAX            ORAL SUSPENSION       N/A          GALEN LIMITED      UNITED KINGDOM

AIMAFIX D.I.         SOLUTION FOR IV       N/A          ISTITUTO         ITALY
                                        SIEROVACCINOGENO
                                        ITALIANO I.S.I. S.P.A.

AIMKIN (BB-K8)        INJECTABLE SOLUTION     500MG/2ML       BRISTOL MYERS SQUIBB   ITALY
                                        S.P.A

AIRCORT           NASAL SPRAY         100MCG        ITALCHIMICI SPA     ITALY

AIRCORT           SUSPENSION FOR       40MG         ITALCHIMICI SPA     ITALY
               INHALATION

AKAMIN            TABLET           50MG         ALPHAPHARM PTY      AUSTRALIA
                                        LIMITED

AKAMIN            CAPSULE           100MG         ALPHAPHARM PTY      AUSTRALIA
                                        LIMITED

AKAMON 1.5MG         TABLET           1.5MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

AKAMON 3MG          TABLET           3MG          MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

AKAMON 6MG          TABLET           6MG          MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

AKATINOL MEMANTINE      TABLETS           10 MG         MERZ + CO. GMBH & CO. GERMANY

AKILEN 40MG         TABLET           40MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

AKLONIL 0.5MG        TABLET           0.5MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

AKLONIL 2MG         TABLET           2MG          MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

AKTIFERRIN-F         SUSCAPS           N/A          MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

ALBUMIN 20% — GCPD 50ML   SOLUTION FOR        20%          GREENCROSS PLASMA    KOREA REPUBLIC
               INJECTION                     DERIVATIVES CORP.

ALBUMIN PHARMACIA      SOLUTION FOR        N/A          PHARMACIA & UPJOHN    SWEDEN
               INFUSION                     AB
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   459


       Trade Name       Dosage Form         Dose         MA Holder       Country

ALBUMIN PHARMACIA     SOLUTION FOR         200MG/ML       BIOVITRUM AB     SWEDEN
              INFUSION

ALCITON          METER DOSE NASAL       100IU/DOSE      KLEVA LIMITED     GREECE
              SPRAY

ALDACTIDE         COATED TABLET        N/A          MONSANTO PLC     UNITED KINGDOM

ALDACTIDE 25        TABLETS           N/A          MONSANTO PLC T/A   UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

ALDACTONE         TABLETS           100MG         MONSANTO PLC T/A   UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

ALDACTONE         COATED TABLET        25MG         MONSANTO PLC     UNITED KINGDOM

ALDACTONE         COATED TABLETS        100MG         MONSANTO PLC T/A   UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

ALDACTONE         TABLETS           25MG         MONSANTO PLC T/A   UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

ALDACTONE         TABLETS           100MG         MONSANTO PLC T/A   UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

ALDACTONE         TABLETS           100MG         MONSANTO PLC T/A   UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

ALDACTONE         TABLET            25MG         MONSANTO PLC T/A   UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

ALDACTONE 100 MG TABLETS  COATED TABLET        100 MG        PHARMACIA LIMITED   UNITED KINGDOM

ALDACTONE 100MG      TABLET            100MG         SEARLE        PAKISTAN

ALDACTONE 25 MG TABLETS  COATED TABLET        25 MG         PHARMACIA LIMITED   UNITED KINGDOM

ALDACTONE A        TABLET            25MG         SEARLE        PAKISTAN

ALDARA           CREAM            NA          3M HEALTHCARE     EUROPEAN COMMUNITY
                                       LIMITED

ALDIX 40MG         TABLET            40MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ALDOMET          TABLET            250MG         M.S.D.        PAKISTAN

ALDOMET 250MG       TABLET            250MG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                       B.V.

ALDOMET TABLETS      TABLETS           250MG         MSD          PAKISTAN

ALENOST          TABLET            10MG         MACLEODS       INDIA
                                       PHARMACEUTICALS LTD

ALEXAN           SOLUTION FOR         NA          HEINRICH MACK NACHF  GERMANY
              INJECTION

ALFACALCIDOL (ALPHA D3)  CAPSULE           1MCG         TEVA PHARMACEUTICAL  ISRAEL
                                       INDUSTRIES LTD

ALFACIP-0.25MCG CAPSULES  CAPSULES           0.25MCG        CIPLA LTD.      INDIA

ALFINOR 8MG        TABLET            8MG          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ALFOXAN          CAPSULES           250MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

ALFOXAN          SYRUP            50MG/5ML       REMEDICA LTD     CYPRUS

ALFOXAN 500        F.C. TABLETS         500MG         REMEDICA LTD     CYPRUS
460         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

ALGESAL SURACTIVE      CREAM            N/A          LABORATOIRES SOLVAY  FRANCE
                                       PHARMA

ALGICON           TABLET           N/A          RORER        UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICALS LTD.

ALGIPAN           CREAM            N/A          WYETH-LEDERLE     PAKISTAN

A-LICES           SHAMPOO           NA          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                       SDN BHD

A-LICES SCALP AND BODY   SHAMPOO           1% W/V        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
HYGIENE SHAMPOO                                SDN. BHD

ALKA-SELTZER        EFFERVESCENT TABLET     324MG         BAYER VITAL GMBH &  UNITED KINGDOM
                                       CO. KG

ALKA-SELTZER EFFERVESCENT  EFFERVESCENT TABLET     N/A          BAYER DIAGNOSTICS   UNITED KINGDOM
TABLETS                                    MANUFACTURING
                                       LIMITED

ALKA-SELTZER ORIGINAL    EFFERVESCENT TABLET     N/A          BAYER DIAGNOSTICS   UNITED KINGDOM
                                       MANUFACTURING
                                       LIMITED

ALKERAN           COMPRESSION-COATED     2MG          WELLCOME       UNITED KINGDOM
              TABLET                      FOUNDATION LTD.

ALKERAN           COMPRESSION-COATED     5MG          WELLCOME       UNITED KINGDOM
              TABLET                      FOUNDATION LTD.

ALKERAN           POWDER FOR INJECTION    50MG         WELLCOME       UNITED KINGDOM
                                       FOUNDATION LTD.

ALKERAN           COATED TABLET        2MG          THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                                       FOUNDATION LTD. T/A
                                       GLAXO WELLCOME

ALKERAN           COATED TABLETS       2MG          THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                                       FOUNDATION LIMITED

ALKERAN           POWDER AND SOLVENT     NA          GLAXOSMITHKLINE SPA  ITALY
              F/SOLUTION F/INJECTION

ALLERGAN          CREAM            2G/100G        SPA ITALIANA     ITALY
                                       LABORATORI BOUTY

ALLERGO-COMOD        EYE DROPS          20MG/ML        URSAPHARM       GERMANY
                                       ARZNEIMITTEL GMBH

ALLERGOCROM         SOLUTION, EYE DROPS     20MG/ML        URSAPHARM       GERMANY
                                       ARZNEIMITTEL GMBH

ALLERGOPOS N        EYE DROPS          N/A          URSAPHARM       GERMANY
                                       ARZNEIMITTEL GMBH

ALLO-100 TABLET       TABLET           100MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                       SDN BHD

ALLOPURINOL         TABLETS           300MG         DANBURY PHARMACAL   PUERTO RICO
                                       INC.

ALLOPURINOL TABLETS 100MG  TABLETS           100MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

ALLOPURINOL TABLETS 300MG  TABLETS           300MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

ALLOPURINOL TABLETS BP   TABLETS           100MG         CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                       LTD.

ALLOPURINOL TABLETS BP   TABLETS           300MG         CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   461


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

ALLOPURINOL TABLETS BP 100MG  TABLETS           100MG         CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                         LTD

ALLOPURINOL TABLETS BP 300MG  TABLET           300MG         CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                         LTD

ALLUMAG MPS SUSPENSION     SUSPENSION         N/A          CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                         SDN BHD

ALLUPOL            TABLET           100MG         GRODZISK       POLAND
                                         PHARMACEUTICAL
                                         WORKS POLFA

ALMIRAL 100MG         SUPPOSITORY         100MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ALMIRAL 25MG          TABLET           25MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ALMIRAL 50MG          TABLET           50MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ALMIRAL 50MG          SUPPOSITORY         50MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ALMIRAL 75MG/3ML        LIQUID FOR INJECTION    75MG/3ML       MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ALMIRAL SR 100MG        TABLET           100MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ALMORA             POWD. FOR ORAL SD.     5.9G/SACHET      ELPEN S.A.      GREECE

ALOMIDE            OPHTHALMIC SOLUTION     1MG/ML        S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
                                         N.V.

ALOPEXY 2%           SOLUTN. FOR         2% W/V        LABORATOIRES PIERRE  FRANCE
                CUTANEOUS USE                   FABRE DERMATOLOGIE

ALOPRON 100          TABLETS           100MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

ALOPRON 300          TABLETS           300MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

ALPHA D3 (ALFACALCIDOL)    CAPSULE           0.25MCG        TEVA PHARMACEUTICAL  ISRAEL
                                         INDUSTRIES LTD

ALPHADINE           FILM-COATED TABLETS     150MG         MINERVA PHARMACEUTI- GREECE
                                         CAL S.A.

ALPHAGAN (BRIMONIDINE     OPHTHALMIC SOLUTION     0.2% W/V       ALLERGAN PHARMACEU- IRELAND
TARTRATE) 0.2%                                  TICALS (IRELAND) LTD.,
                                         INC.

ALPHAMOX            POWDER FOR ORAL       125MG/ML       ALPHAPHARM PTY    AUSTRALIA
                LIQUID                      LIMITED

ALPHAMOX            POWDER FOR ORAL       250MG/ML       ALPHAPHARM PTY    AUSTRALIA
                LIQUID                      LIMITED

ALPHAMOX 250          CAPSULE           250MG         ALPHAPHARM PTY    AUSTRALIA
                                         LIMITED

ALPHAMOX 500          CAPSULE           500MG         ALPHAPHARM PTY    AUSTRALIA
                                         LIMITED

ALPHOSYL            CREAM            N/A          STAFFORD-MILLER    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ALPHOSYL 2 IN 1        SHAMPOO           5% W/W        STAFFORD-MILLER    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ALPHOSYL 2 IN 1 SHAMPOO    SHAMPOO           5%W/W         STAFFORD MILLER    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ALPHOSYL CREAM         CREAM            NA          STAFFORD MILLER    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED
462         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

ALPHOSYL HC          CREAM            N/A          STAFFORD-MILLER     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ALPHOSYL HC CREAM       CREAM            NA          STAFFORD-MILLER     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ALPHOSYL LOTION        TOPICAL EMULSION      N/A          STAFFORD-MILLER     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ALPHOSYL LOTION        TOPICAL EMULSION      NA          STAFFORD MILLER     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ALPRENOLOL HCL BP 50MG    TABLETS           50MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

ALUDROX LIQUID        ORAL GEL          4.16% W/W       UNICLIFFE LIMITED T/A  UNITED KINGDOM
                                        PFIZER CONSUMER
                                        HEALTHCARE

ALUMINIUM HYDROXIDE SOLVENT  SOLVENT F/PARENTERAL    1MG/0.5ML       CHIRON S.P.A      ITALY
               USE

ALUTRIL            CHEWABLE TABLETS      N/A          REMEDICA LTD      CYPRUS

ALVEOFACT           SUSPENSION         54MG/1.2ML      BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

ALVERCOL GRANULES       GRANULES          N/A          NORGINE LIMITED     UNITED KINGDOM

ALVERIX 5           TABLETS           5MG          REMEDICA LTD      CYPRUS

ALVITYL            COATED TABLET        N/A          LABORATOIRES SOLVAY   FRANCE
                                        PHARMA

ALVITYL            SYRUP            N/A          LABORATOIRES SOLVAY   FRANCE
                                        PHARMA

ALYRANE            INHALATION LIQUID      99.9% W/V       PHARMACIA        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

AMAREL 1MG          TABLET           1MG          LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

AMAREL 2MG          TABLET           2MG          LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

AMAREL 3MG          TABLET           3MG          LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

AMAREL 4MG          TABLET           4MG          LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

AMBISONE           POWDER FOR INJECTION    50MG         NEXSTAR       IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS LTD.

AMBISONE           LYOPH. PWDR. FOR IV INF 50MG           GILEAD SCIENCES     IRELAND
                                        INTERNATIONAL LTD

AMBROHEXAL RETARD       SLOW RELEASE CAPSULE    75MG         HEXAL AG        GERMANY

AMBROHEXAL SAFT        SOLUTION          3MG/ML        HEXAL AG        GERMANY

AMBROLITIC          SYRUP            300MG/100ML      CHIESI WASSERMANN    SPAIN
                                        S.A.

AMBROLITIC 20         CAPSULE           30MG         CHIESI WASSERMANN    SPAIN
                                        S.A.

AMBROLITIC 20         CAPSULES          30MG         CHIESI ESPANA S.A.   SPAIN

AMBROLITIC SYRUP       SYRUP            328.9MG/100ML     CHIESI ESPANA S.A.   SPAIN
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    463


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

AMEN 100MG TABLETS       TABLETS           100MG         MEDOCHEMIE LTD. —    CYPRUS
                                         CYPRUS

AMERSCAN (DMSA) AGENT     POWDER FOR INJECTION    1MG/VIAL       NYCOMED AMERSHAM    UNITED KINGDOM
                                         PLC

AMERSCAN MEDRONATE II AGENT  POWDER FOR INJECTION    6.25MG/VIAL      NYCOMED AMERSHAM    UNITED KINGDOM
                                         PLC

AMERSCAN PENTETATE II     POWDER FOR INJECTION    20.6MG/10ML      NYCOMED AMERSHAM    UNITED KINGDOM
                                         PLC

AMERSCAN STANNOUS AGENT    POWDER FOR INJECTION    4MG/VIAL       NYCOMED AMERSHAM    UNITED KINGDOM
                                         PLC

A-METHAPRED          POWDER FOR INJ. WITH    40MG/VIAL       ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
                SOLV                                   AMERICA

AMICLAV TABLETS        250/125 MG         FILM COATED TAB    GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

AMIDATE (SINGLE DOSE AMPUL)  SOLUTION FOR        20MG (2MG/ML)     ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
                INJECTION                                 AMERICA

AMIDATE (SINGLE DOSE FLIPTOP  SOLUTION FOR        20MG (2MG/ML)     ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
VIAL)             INJECTION                                 AMERICA

AMIDATE INJECTION       SOLUTION FOR        2MG/ML        ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
                INJECTION                                 AMERICA

AMIKACINE MERCK 500MG     POWDER FOR INJECTION    500MG/VIAL      MERCK GENERIQUES    FRANCE

AMIKALEM            SOLUTION FOR        100MG/250MG/500    LEMERY S.A. DE C.V   MEXICO
                INJECTION

AMIKIN             INJECTABLE SOLUTION     500MG/2ML       BRISTOL-MYERS SQUIBB  ESTONIA
                                         EESTI AS

AMIL-CO TABLETS        TABLETS           N/A          NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

AMILORETIC           TABLET           N/A          PHARMACARE LIMITED   SOUTH AFRICA

AMILORIDE HCL TABLETS 5MG   TABLETS           5MG          NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

AMILORIDE TABLETS BP      TABLETS           5MG          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

AMILORIDE TABLETS BP 5MG    TABLET           5MG          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD

AMINOPHYLLIN IV-FRESENIUS   SOLUTION FOR        250MG/10ML      BODENE (PROPIETARY)   SOUTH AFRICA
                INJECTION                     LIMITED T/A INTRAMED-
                                         SOUTH AFRICA

AMINOPHYLLINE         SOLUTION FOR        250MG/10ML      DEMO ABEE        GREECE
                INJECTION

AMINOPHYLLINE         TABLETS           225MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

AMINOPHYLLINE         SOLUTION FOR        250MG         PHARMAMED PARENTE-   MALTA
                INJECTION                     RALS LTD.

AMINOPHYLLINE BP 250MG     TABLETS           250MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

AMINOPHYLLINE BP 360MG     SUPPOSITORIES        360MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

AMINOPHYLLINE INJECTION    INJECTION SOLUTION     N/A          B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
240MG BP                                     AG
464         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

AMINOPHYLLINE INJECTION BP  SOLUTION FOR        250MG/10ML      EVANS MEDICAL     UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LIMITED

AMINOPHYLLINE INJECTION BP  SOLUTION FOR        250MG/10ML      ANTIGEN        IRELAND
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

AMINOPHYLLINE INJECTION BP  SOLUTION FOR        N/A          INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
MINIJET            INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        LTD

AMINOPHYLLINE INJECTION    SOLUTION FOR        N/A          INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
MINIJET            INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LIMITED

AMINOPHYLLINE MINJET     SOLUTION FOR        N/A          INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
               INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LIMITED

AMINOPHYLLINE TABLETS 100MG  TABLET           100MG         NORTON        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

AMINOPLASMAL 10%       INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

AMINOPLASMAL 10% E      INFUSION SOLTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

AMINOPLASMAL 12.5% E     INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

AMINOPLASMAL 15%       INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

AMINOPLASMAL 15% E      INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

AMINOPLASMAL 5% E       INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

AMINOPLASMAL HEPA 10%     INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

AMINOSYN 10% SOLUTION     SOL. FOR I.V. INFUSION   N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

AMINOSYN 8.5% WITH      SOLUTION FOR        N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
ELECTROLYTES         INJECTION                                AMERICA

AMINOSYN II 10% INJECTION   SOL. FOR I.V. INJECTION   N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

AMINOSYN II 4.25% M IN 10%  SOLUTION FOR        N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
DEXTROSE INJ.         INJECTION                                AMERICA

AMIODARONE 200MG       TABLET           200MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

AMIROL 10           TABLETS           10MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

AMIROL 25           TABLETS           25MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA   TABLETS           0.028300G       SLOVAKOFARMA     SLOVAK REPUBLIC

AMITRIPTYLINE         SUGAR COATED TABLETS    25MG         EXTRACTUM-PHARMA   HUNGARY
                                        CO. LTD

AMITRIPTYLINE TABLET 25MG   TABLET           25MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN BHD
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    465


       Trade Name       Dosage Form          Dose        MA Holder         Country

AMITRYPTYLLIN        COATED TABLET        25MG         ICN POLFA RZESZOW    POLAND
                                        S.A. PHARMACEUTICAL
                                        WORKS

AMLO 10 MG, TABLETS     TABLETS           10 MG         OMEGA FARMA EHF     ICELAND

AMLO 2.5 MG, TABLETS     TABLETS           2.5 MG        OMEGA FARMA EHF.    ICELAND

AMLO 5 MG, TABLETS      TABLETS           5 MG         OMEGA FARMA EHF.    ICELAND

AMOCLAN           TABLETS           375MG         HIKMA PHARMACEUTI-   JORDAN
                                        CALS

AMOCLAN           POWDER FOR INJECTION     NA          HIKMA PHARMACEUTI-   JORDAN
                                        CALS

AMOX CAPSULE 250MG      CAPSULE           250MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN BHD

AMOXAPEN 125         ORAL SUSPENSION       125MG/5ML       REMEDICA LTD      CYPRUS

AMOXAPEN 250         CAPSULES           250MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

AMOXAPEN 250         ORAL SUSPENSION       250MG/5ML       REMEDICA LTD      CYPRUS

AMOXAPEN 250         F.C. TABLETS         250MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

AMOXAPEN 500         CAPSULES           500MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

AMOXAPEN 500         F.C. TABLETS         500MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

AMOXICILLIN CAPSULES 250MG  CAPSULE           250MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

AMOXICILLINE         CAPSULE           250MG         PHARMACEUTICAL     POLAND
                                        WORKS POLFA-KRAKOW
                                        S.A.

AMOXICILLIN-RATIOPHARM    GRANULES FOR ORAL      250MG/5ML       RATIOPHARM GMBH     GERMANY
250 TS            SUSPN.

AMOXICILLIN-RATIOPHARM 500  FILM COATED TABLETS     500MG         RATIOPHARM GMBH     GERMANY

AMOXICOMP,,GENERICON     FILM COATED TABLET      625 MG        GENERICON PHARMA    GERMANY
                                        GES.M.B.H.

AMOXIHEXAL 500        FILM-COATED TABLET      500MG         HEXAL AG        GERMANY

AMOXIHEXAL SAFT       DRY SUBSTANCE FOR      200MG/5ML       HEXAL AG        GERMANY
               SUSP

AMOXIL            CAPSULE           250MG         SMITH KLINE BEECHAM   PAKISTAN

AMOXIL            CAPSULE           500MG         SMITH KLINE BEECHAM   PAKISTAN

AMOXIL            SYRUP IN POWDER FORM     125MG/5ML       SMITH KLINE & BEECHAM PAKISTAN

AMOXIL            CAPSULE           250MG         SMITH KLINE & BEECHAM PAKISTAN

AMOXIL            CAPSULE           500MG         SMITH KLINE & BEECHAM PAKISTAN

AMOXIL CAPSULES 250MG    CAPSULE           250MG         BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM

AMOXIL CAPSULES 500MG    CAPSULE           500MG         BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM

AMOXIL FORTE         SYRUP IN POWDER FORM     250MG/5ML       SMITH KLINE &      PAKISTAN
                                        BEECHAM
466        LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

AMOXIL PAEDIATRIC SUSPENSION  POWDER FOR ORAL      125MG/1.25ML     BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                SOLUTION

AMOXIL SACHET 3G        GRANULES FOR ORAL     3G          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
SUCROSE-FREE          SOLN.

AMOXIL SYRUP SUCROSE-FREE   POWDER FOR ORAL      125MG/5ML       BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
SUSPENSION           SUSPEN.

AMOXIL SYRUP SUCROSE-FREE   POWDER FOR ORAL      250MG/5ML       BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
SUSPENSION           SUSPEN.

AMOXIL VIALS FOR INJECTION   POWDER FOR INJECTION    250MG         BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
250MG

AMOXIL VIALS FOR INJECTION   POWDER FOR INJECTION    500MG         BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
500MG

AMOXYCILLIN          CAPSULES          250MG         NORTON         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

AMOXYCILLIN          CAPSULES          500MG         NORTON         IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

AMOXYCILLIN          CAPSULE          250MG         PLIVA         PAKISTAN

AMOXYCILLIN 3GM SACHETS S.F.  POWDER FOR ORAL      3GM          NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     LIMITED

AMOXYCILLIN CAPSULES      CAPSULES          500MG         ATHLONE        IRELAND
B.P.500MG                                    LABORATORIES LIMITED

AMOXYCILLIN MIXTURE      ORAL SOLUTION       125MG/5ML       NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

AMOXYCILLIN MIXTURE 250MG/   ORAL SOLUTION       250MG/5ML       NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
5ML                                       LIMITED

AMOXYCILLIN S/F MIXTURE    ORAL SOLUTION       125MG/5ML       NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
125MG/5ML                                    LIMITED

AMOXYCILLIN S/F MIXTURE    ORAL SOLUTION       250MG/5ML       NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
250MG/5ML                                    LIMITED

AMOXYCILLIN S/F SACHETS    POWDER FOR         3MG/5ML        NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                RECONSTITUTION                  LIMITED

AMOXYCILLIN SUGAR FREE     SUGAR FREE         125MG/5ML       ATHLONE        IRELAND
SUSPENSION B.P.        SUSPENSION                    LABORATORIES LIMITED

AMOXYDAR            CAPSULES          250MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO LTD

AMOXYDAR 125          GRANULES FOR ORAL     125MG/5ML       DAR AL DAWA      JORDAN
                SUSPEN.                     DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO. LTD

AMPHOCIL            POWDER FOR SOLUTION    50MG         INTERMUNE EUROPE    UNITED KINGDOM
                FOR INFUSION                   LIMITED

AMPICILLIN CAPSULES 250MG   CAPSULES          250MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

AMPICILLIN CAPSULES 500MG   CAPSULES          500MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

AMPICLLIN CAPSULES B.P.    CAPSULES          500MG         ATHLONE LABORATO-   IRELAND
                                        RIES LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   467


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder       Country

AMPICLOX           CAPSULE           N/A          SMITH KLINE &     PAKISTAN
                                        BEECHAM

AMPICLOX CAPSULES 500MG    CAPSULE           N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AMPICLOX INJECTION 500MG   POWDER FOR INJECTION    N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AMPICLOX NEONATAL INJECTION  POWDER FOR INJECTION    N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AMPICLOX NEONATAL       POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
SUSPENSION          SUSPEN.

AMPICLOX SYRUP        POWDER FOR SYRUP      N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AMPISUL 250          CAPSULES          250MG         AEGIS LTD.      CYPRUS

AMPISUL 500          CAPSULES          500MG         AEGIS LTD.      CYPRUS

AMSIDINE 50 MG/ML       SOLUTION FOR        50 MG/ML       GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
               INJECTION                     T/A GOLDSHIELD
                                        PHARMACEUTICALS

AMSIDINE INJECTION      SOLUTION FOR        50MG/ML        GOLDSHIELD      UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS LTD

AMURETIC           TABLETS           NA          DAR ALA DAWA     JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO LTD

ANABACT METRONIDAZOLE     GEL             0.75% W / W      BIOGLAN        UNITED KINGDOM
TOPICAL GEL 0.75%                                PHARMACEUTICALS LTD

ANACAINE INJECTION 1%     SOLUTION FOR        10MG/ML        SM PHARMACEUTICALS  MALAYSIA
               INJECTION                     SDN. BHD.

ANACAL RECTAL OINTMENT    RECTAL OINTMENT       N/A          SANKYO PHARMA UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ANACAL SUPPOSITORIES     SUPPOSITORY         N/A          SANKYO PHARMA UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ANADIN            TABLETS           N/A          WHITEHALL       UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LTD

ANADIN EXTRA / POWERIN    TABLETS           N/A          WHITEHALL       UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LTD

ANADIN PARACETAMOL      TABLETS           500MG         WHITEHALL       UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LTD

ANAFRANIL           SUGAR COATED TABLETS    10MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

ANAFRANIL           SUGAR COATED TABLETS    25MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

ANAFRANIL           TABLET           10MG         NOVARTIS       PAKISTAN

ANAFRANIL           TABLET           25MG         GEIGY         PAKISTAN

ANAFRANIL           TABLET           25MG         NOVARTIS       PAKISTAN

ANAFRANIL           S/C TABLETS         10MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

ANAFRANIL           FIM-COATED TABLET      75MG         NOVARTIS       SPAIN
                                        FARMACEUTICA S.A. —
                                        SPAIN

ANAFRANIL           SUGAR-COATED TABLETS    10MG         NOVARTIS       SPAIN
                                        FARMACEUTICA S.A
468         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name       Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

ANAFRANIL         SUGAR-COATED TABLETS    25MG         NOVARTIS        SPAIN
                                      FARMACEUTICA S.A

ANAFRANIL         SUGAR (FILM)-COATED     10MG         NOVARTIS FARMA SPA   ITALY
             TABLETS

ANAFRANIL         SUGAR (FILM)-COATED     25MG         NOVARTIS FARMA SPA   ITALY
             TABLETS

ANAFRANIL SR 75      DIVITABS          75MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                      SCHWEIZ AG

ANAPRIN TABLETS      TABLETS           75MG         OPAL          PAKISTAN

ANARGIL 100MG       CAPSULE           100MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ANARGIL 200MG       CAPSULE           200MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ANATOXAL DI TE BERNA   SOUTION FOR INJECTION    N/A          ISTITUTO        ITALY
                                      SIEROTERAPICO BERNA
                                      S.R.L.

ANCID           CHEWING TABLET       500MG         HEXAL AG        GERMANY

ANCOPIR          TABLET           N/A          DR.GROSSMANN AG    SWITZERLAND
                                      PHARMACA

ANCOTIL          SOLUTION FOR        2.5G/250ML      ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
             INJECTION                     LIMITED

ANCOTIL          SOLUTION FOR        2.5G/250ML      ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
             INJECTION                     LIMITED

ANCOTIL 2.5G/250ML    SOLUTION FOR        N/A          ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
             INJECTION                     LIMITED

ANDRACTIM         GEL             N/A          BESINS INTERNATIONAL  FRANCE

ANDREWS ANTACID TABLETS  TABLET           N/A          SMITHKLINE BEECHAM   UNITED KINGDOM
                                      (SWG) LTD T/A
                                      STERLING HEALTH

ANDRIOL          CAPSULES          40MG         N.V. ORGANON      NETHERLANDS

ANDROCUR         TABLET           50MG         SCHERING AG      GERMANY

ANDROCUR         TABLET           50MG         SCHERING S.A.     FRANCE

ANDROCUR-10        TABLET           10MG         SCHERING AG      GERMANY

ANDROCUR-DEPOT      OILY SOLN FOR IM      100MG/ML       SCHERING AG      GERMANY
             INJECT.

ANECTINE         SOLUTION FOR        5%W/V         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
             INJECTION                     FOUNDATION LIMITED

ANECTINE         SOLUTION FOR        5%W/W         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
             INJECTION                     FOUNDATION LIMITED

ANECTINE (MIDARINE)    SOLUTION FOR        5% W/V        WELLCOME        UNITED KINGDOM
             INJECTION                     FOUNDATION LTD.

ANEXATE          AQUEOSUS SOLUTION      0.5MG/5ML       ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                      (SCHWEIZ) AG

ANGINESIN         LIQUID           N/A          DR. GROSSMAN AG    SWITZERLAND
                                      PHARMACA

ANGINOVAG         AEROSOL           N/A          LABORATORIOS NOVAG,  SPAIN
                                      S.A.
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    469


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

ANGIOCIS           POWDER FOR INJECTION    N/A          CIS BIO INTERNATIONAL  FRANCE

ANGISED TABLETS        TABLETS           0.5MG         GLAXOWELLCOME      PAKISTAN

ANGISED TABLETS        TABLETS           0.5MG         GLAXOSMITHKLINE    SOUTH AFRICA
                                        SOUTH AFRICA (PTY) LTD

ANGISPRAY           SPRAY SOLN F/ORAL      N/A          LABORATOIRES MONOT   FRANCE
               CAVITY

ANTACID PLUS ANTIFLATULENT  SUSPENSION         N/A          STANLEY         CANADA
                                        PHARMACEUTICALS LTD

ANTHISAN CREAM 2% W/W     CREAM            2% W/W        MAY & BAKER LIMITED   UNITED KINGDOM
                                        (T/A RHONE-POULENC
                                        RORER)

ANTIBIOPTAL          EYE DROPS          N/A          FARMILA FARMACEUTICI  ITALY
                                        MILANO S.P.A.

ANTIBIOTIC OINTMENT      OINTMENT          N/A          STANLEY         CANADA
                                        PHARMACEUTICALS LTD

ANTIBLUT           S.R.F.C. TABLET       20MG         GENEPHARM S.A.     GREECE

ANTIDOL            COATED TABLETS       500MG         LABORATORIOS CINFA   SPAIN
                                        S.A

ANTIGREG           TABLET           250MG         VECCHI & C PIAM S.A.P.A. ITALY

ANTIGREG           TABLET           250MG         VECCHI & C PIAM     ITALY

ANTILIPID           FILM COATED TABLETS     600MG         KLEVA LIMITED      GREECE

ANTIPEOL OINTMENT       OINTMENT          N/A          MEDICO-BIOLOGICAL    UNITED KINGDOM
                                        LABS LTD

ANTIPHLOGISTINE        PASTE FOR TOPICAL      N/A          LABORATOIRES      FRANCE
               APPLIC.                      FUMOUZE

ANTIPREX           TABLETS           5MG          ELPEN PHARM. CO. INC.  GREECE

ANTIRRINUM          NASAL SPRAY SOLUTION    NA          LABORATORIO REIG    SPAIN
                                        JOFRE S.A

ANTISPASMINA COLICA      GASTRORESISTANT       N/A          RECORDATI INDUSTRIA ITALY
               TABLET                      CHIMICA FARMACEUTICA
                                        S.P.A.

ANTISPASMINA COLICA (FORTE)  GASTRORESISTANT       N/A          RECORDATI INDUSTRIA ITALY
               TABLET                      CHIMICA FARMACEUTICA
                                        S.P.A.

ANTITHROMBIN III HUMAN    SOLUTION FOR        N/A          BAXTER AG        AUSTRIA
THROMBHIBIN          INJECTION

ANTI-THYROX          TABLETS           5MG          MACLEODS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD

ANTORAL            SOLUTION FOR BUCCAL     0.05G/100ML      RECORDATI INDUSTRIA ITALY
               USE                        CHIMICA FARMACEUTICA
                                        S.P.A.

ANTORAL            LOZENGE (THROAT)      5MG          RECORDATI INDUSTRIA ITALY
                                        CHIMICA FARMACEUTICA
                                        S.P.A.

ANUSOL            SUPPOSITORY         N/A          PARKE DAVIS       FRANCE

ANUSOL            RECTAL OINTMENT       N/A          PARKE DAVIS       FRANCE
470         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form        Dose        MA Holder         Country

ANUSOL SUPPOSITORIES    SUPPOSITORY         N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
                                       SUMER HEALTHCARE

ANXETIN          CAPSULES          20MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                       DEVELOPMENT AND
                                       INVESTMENT CO LTD

ANXIOLAN 10MG       TABLET           10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ANZEMET 100MG/5ML     SOLUTION FOR IV       100MG/5ML       LABORATOIRES AVENTIS  FRANCE
              INJECTION

ANZEMET 12.5MG/0.625ML   SOLUTION FOR IV       12.5MG/0.625ML    LABORATOIRES AVENTIS  FRANCE
              INJECTION

ANZEMET 200MG       COATED TABLET        200MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                       ROUSSEL DIAMANT

APIOCOLINA         CREAM            106MG/100G      BRUSCHETTINI SRL    ITALY

APIOCOLINA         SUPPOSITORY         4MG          BRUSCHETTINI SRL    ITALY

APO ACETAZOLAMIDE     TABLET           250MG         APOTEX INC       CANADA
TAB 250MG

APO ALLOPURINOL 100MG   TABLET           100MG         APOTEX INC       CANADA

APO AMPI CAPSULES 500MG  CAPSULE           500MG         APOTEX INC       CANADA

APO CIMETIDINE TAB 200MG  TABLET           200MG         APOTEX INC       CANADA

APO FOLIC ACID TAB 5MG   TABLET           5MG          APOTEX INC       CANADA

APO GLYBURIDE TAB 2.5MG  TABLET           2.5MG         APOTEX INC       CANADA

APO IMIPRAMINE TAB 10MG  TABLET           10MG         APOTEX INC       CANADA

APO IMIPRAMINE TAB 25MG  TABLET           25MG         APOTEX INC       CANADA

APO ISDN          TABLET           10MG         APOTEX INC       CANADA

APO PRIMIDONE       TABLET           250MG         APOTEX INC       CANADA

APO SULFATRIM TAB     TABLET           N/A          APOTEX INC       CANADA

APO TETRA CAP 250MG    CAPSULE           250MG         APOTEX INC       CANADA

APO THIORIDAZINE      TABLET           10MG         APOTEX INC       CANADA

APO TRIHEX TAB 2MG     TABLET           2MG          APOTEX INC       CANADA

APO ZIDOVUDINE CAP 100MG  CAPSULE           100MG         APOTEX INC       CANADA

APO-ALPRAZ TAB 0.5MG    TABLET           0.5MG         APOTEX INC       CANADA

APO-AMITRIPTYLINE HCL   TABLET           25MG         APOTEX INC       CANADA
TAB 25MG

APO-AMOXI CAP 500MG    CAPSULE           500MG         APOTEX INC       CANADA

APO-ATENOLOL        TABLET           100MG         APOTEX INC       CANADA

APO-CEPHALEX TAB 500MG   TABLET           500MG         APOTEX INC       CANADA

APO-CLOMIPRAMINE TABLETS  TABLET           10MG         APOTEX INC       CANADA
10MG

APO-CLOMIPRAMINE TABLETS  TABLET           25MG         APOTEX INC       CANADA
25MG
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    471


       Trade Name        Dosage Form        Dose          MA Holder       Country

APO-DICLO SR 100MG      MODIFIED RELEASE      100MG         APOTEX INC       CANADA
               TABLET

APO-DOXY CAP 100MG      CAPSULE           100MG         APOTEX INC       CANADA

APO-FLUOXETINE — CAP 20MG  CAPSULE           20MG         APOTEX INC       CANADA

APO-GLYBURIDE TAB 5MG    TABLET           5MG          APOTEX INC       CANADA

APO-PREDNISONE 5MG TABLETS  TABLET           5MG          APOTEX INC       CANADA

APO-RANITIDINE 300MG     TABLETS           300MG         APOTEX INC       CANADA

APO-RANITIDINE TAB 150MG   TABLET           150MG         APOTEX INC       CANADA

APRAZOL           CAPSULES          30MG         HUSNU ARSAN ILACLARI  TURKEY
                                        A.S.

APRAZOL           ENTERIC COATED       30MG         HUSNU ARSAN ILACLARI  TURKEY
               CAPSULE30M                    A.S.- TURKEY

APRESOLINE          SUGAR COATED TABLETS    10MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

APRESOLINE          SUGAR COATED TABLETS    25MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

APROTININ INJECTION     SOLUTION FOR        10 KIU/ML       FERRING        UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS LTD

APROVEL 150MG TABETS     TABLET           150MG         SANOFI PHARMA     FRANCE
                                        BRISTOL-MYERS SQUIBB
                                        SNC

APROVEL 300MG TABLETS    TABLET           300MG         SANOFI PHARMA     FRANCE
                                        BRISTOL-MYERS SQUIBB
                                        SNC

APROVEL75MG TABLET      TABLET           75MG         SANOFI PHARMA     FRANCE
                                        BRISTOL-MYERS
                                        SQUIBB SNC

AQUEOUS CREAM BP       CREAM            9% W/W        ADAMS HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

AQUEOUS CREAM BP       CREAM            NO ACTIVE ING.    THORNTON & ROSS LTD  UNITED KINGDOM

AQUEOUS CREAM BP       CREAM            N/A          RUSCO LIMITED T/A   UNITED KINGDOM
                                        RUSCO
                                        PHARMACEUTICALS

ARAVA            FILM-COATED TABLET     10MG         HOECHST MARION   GERMANY
                                        ROUSSEL DEUTSCHLAND
                                        GMBH

ARAVA            FILM-COATED TABLET     20MG         HOECHST MARION   GERMANY
                                        ROUSSEL DEUTSCHLAND
                                        GMBH

ARAVA            FILM-COATED TABLET     100MG         HOECHST MARION   GERMANY
                                        ROUSSEL DEUTSCHLAND
                                        GMBH

ARCALION           TABLETS           200MG         SERVIER        PAKISTAN

ARCALION           200MG            COATED TABLETS    SERVIER EGYPT     EGYPT
                                        INDUSTRIES LTD

ARCALION 200MG        COATED TABLET        200MG         LABORATOIRES SERVIER  FRANCE

ARCALION TABLETS       TABLETS           200MG         SERVIER        PAKISTAN
472        LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


     Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

ARCOXIA         FILM-COATED TABLETS     120MG         MERCK SHARP AND    UNITED KINGDOM
                                     DOHME LIMITED

ARCOXIA         FILM COATED TABLETS     90MG         MERCK SHARP & DOHME UNITED KINGDOM
                                     LIMITED

ARCOXIA         FILM COATED TABLETS     60MG         MERCK SHARP & DOHME UNITED KINGDOM
                                     LIMITED

AREDIA         DRY SUBSTANCE FOR INJ.   15MG/VIAL       NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                     SCHWEIZ AG

AREDIA         POWDER FOR INJECTION    30MG/VIAL       NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                     SCHWEIZ AG

AREDIA         POWDER FOR INJECTION    60MG/VIAL       NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                     SCHWEIZ AG

AREDIA         POWDER FOR INJECTION    90MG/VIAL       NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                     SCHWEIZ AG

AREDIA         POWDER FOR INFUSION     15MG         NOVARTIS       SPAIN
                                     FARMACEUTICA S.A. —
                                     SPAIN

AREDIA         POWDER FOR INFUSION     30MG         NOVARTIS       SPAIN
                                     FARMACEUTICA S.A. —
                                     SPAIN

AREDIA         POWDER FOR INFUSION     60 MG         NOVARTIS       SPAIN
                                     FARMACEUTICA S.A. —
                                     SPAIN

AREDIA         POWDER FOR INFUSION     90MG         NOVARTIS       SPAIN
                                     FARMACEUTICA S.A. —
                                     SPAIN

ARESTON         TABLETS           50MG         MEDOCHEMIE LTD.    CYPRUS

ARFEN          SUSPENSION         120MG/5ML       MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ARFEN 125MG       SUPPOSITORY         125MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ARFEN 250MG       SUPPOSITORY         250MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ARFEN 500MG       TABLET           500MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ARFEN 500MG       SUPPOSITORY         500MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

ARICEPT 10MG      COATED TABLET        10MG         EISAI LIMITED     UNITED KINGDOM

ARIDIL         TABLETS           N/A          CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                     LTD.

ARIDIL         TABLETS           N/A          CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                     LTD.

ARIDIL         TABLETS           N/A          CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                     LTD.

ARIDIL         TABLET           N/A          CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                     LTD

ARIDIL         TABLET           N/A          CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                     LTD

ARIDIL         TABLET           N/A          CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                     LTD

ARILVAX — YELOW FEVER  FREEZE DRIED PREP F/INJ   N/A          EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
VACCINE
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    473


       Trade Name      Dosage Form         Dose          MA Holder       Country

ARIMIDEX         COATED TABLET        1MG          ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

ARISTIN-C         INJ.SOLUTION OF       200MG/100ML      ANFARM HELLAS S.A.   GREECE
             INFUSION

ARISTIN-C         FILM COATED TABLETS     500MG         ANFARM HELLAS S.A.   GREECE

ARISTIN-C         FILM-COATED TABLET      250MG         ANFARM HELLAS S.A   GREECE

ARNETIN 150MG       TABLET            150MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ARNETIN 50MG/2ML     LIQUID FOR INJECTION     50MG/2ML       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ARNICA          CREAM            9%          A NELSON AND COM-   UNITED KINGDOM
                                       PANY LTD

AROMASIN         COATED TABLETS        25MG         PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                       LIMITED

AROMASIN         FILM-COATED TABLETS     25MG         PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY

ARPHOS          ORAL SOLUTION        N/A          LABORATORIES      FRANCE
                                       FOURNIER S.A.

ART            CAPSULE           50MG         LABORATOIRES NEGMA   FRANCE

ART 50          CAPSULES           50MG         NEGMA-LERADS      FRANCE

ARTANE          TABLETS           2MG          CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
                                       BRITAIN LTD.

ARTEX 5MG         SCORED COATED TABLET     5MG          LES LABORATOIRES    FRANCE
                                       SERVIER

ARTHRINAL         F.C. TABLETS         20MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

ARTHROTEC 50       TABLETS           N/A          MONSANTO PLC      UNITED KINGDOM

ARTHROTEC 50 TABLETS   GASTRO-RESISTANT       N/A          MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
             TABLETS                      SEARLE

ARTHROTEC 50 TABLETS   GASTRO-RESISTANT       N/A          PHARMACIA LIMITED   UNITED KINGDOM
             TABLET

ARTHROTEC 75       TABLETS           N/A          MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

ARTHROTEC 75       GASTRO RESISTANT       NA          MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
             TABLET                       SEARLE

ARTHROTEC TABLETS     TABLETS           NA          SEARLE         PAKISTAN

ARTHROXEN         TABLET            250MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                       LTD

ARTHROXEN         TABLET            500MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

ARTROSILENE        FOAM             N/A          DOMPE FARMACEUTICI   ITALY
                                       SPA

ARTROSILENE        GEL             N/A          DOMPE FARMACEUTICI   ITALY
                                       SPA

ARTROSILENE        “RETARD” CAPSULES      320MG         DOMPE FARMACEUTICI   ITALY
                                       SPA

ARTROXICAM        CAPSULE           20MG         FONTEN FARMACEUTICI  ITALY
                                       S.R.L.
474         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder       Country

ASCARD            TABLETS           75MG         ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

ASCARD            TABLETS           300MG         ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

ASCARD            TABLETS           150MG         ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

ASCORBIC ACID 100MG      TABLETS           100MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

ASCORBIC ACID 250MG      TABLETS           250MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

ASCORBIC ACID 500MG      CHEWABLE TABLETS      500MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

ASCORBIC ACID BP 100MG    TABLET           100MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

ASCORBIC ACID BP 200MG    TABLET           200MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

ASCORBIC ACID BP 500MG    TABLET           500MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

ASCORBIC ACID BP 50MG     TABLET           50MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

ASCORBIC ACID INJECTION    SOLUTION FOR        500MG/5ML       F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
AMPOULE            INJECTION                     (T/A DAVID BULL LABS)

ASCORBIC ACID INJECTION BPC  SOLUTION FOR        500MG/5ML       EVANS MEDICAL     UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LIMITED

ASCOSAL            EFFERVESCENT TABLETS    N/A          DR. GROSSMAN AG    SWITZERLAND
                                        PHARMACA

ASCRIPTIN           TABLET           N/A          RORER        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD.
                                        (T/A RHONE POULENC
                                        RORER)

ASERBINE           TOPICAL SOLUTION      NA          FORLEY LIMITED T/A  UNITED KINGDOM
                                        FORLEY
                                        PHARMACEUTICALS

ASERBINE           CREAM            NA          FORLEY LIMITED T/A  UNITED KINGDOM
                                        FORLEY
                                        PHARMACEUTICALS

ASILONE ANTACID LIQUID    ORAL SUSPENSION       N/A          SETON PRODUCTS    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ASILONE ANTACID TABLETS    TABLETS           N/A          SETON PRODUCTS    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ASILONE HEARTBURN LIQUID   ORAL SUSPENSION       N/A          SETON PRODUCTS    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ASILONE HEARTBURN TABLETS   TABLETS           N/A          SETON PRODUCTS    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ASMABEC            INHALATION POWDER      50MCG/AC       MEDEVA PHARMA     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ASMABEC CLICKHALER      INHALATION POWDER      250MCG/AC       MEDEVA PHARMA     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   475


       Trade Name         Dosage Form         Dose         MA Holder       Country

ASMABEC CLICKHALER 100      INHALATION POWDER      100MCG/AC       MEDEVA PHARMA    UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

ASMASAL CLICKHALER        INHALATION POWDER      95MCG/AC       MEDEVA PHARMA    UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

ASMOVAL             TABLETS           10MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

ASPARAGINASE 10000 MEDAC     POWDER FOR INJECTION     10000IU        MEDAC GMBH      GERMANY

ASPEGIC 500MG          POWDER FOR ORAL SOL.     500MG/SACHET     LABORATOIRES     FRANCE
                                          SYNTHELABO

ASPEGIC FOR INJECTION      POWDER FOR INJECTABLE 500MG/5ML          LABORATOIRES     FRANCE
500MG/5ML            SOL                        SYNTHELABO

ASPIREM 125           SUPPOSITORIES        125MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

ASPIREM 150           E.C. TABLETS         150MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

ASPIREM 300           E.C. TABLETS         300MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

ASPIREM 75            E.C. TABLETS         75MG         REMEDICA LTD     CYPRUS

ASPIRIN             ENTERIC COATED TABLET 75MG             THE WALLIS      UNITED KINGDOM
                                          LABORATORY LIMITED

ASPIRIN             TABLETS           75MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

ASPIRIN             TABLETS           75MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

ASPIRIN             TABLETS           300MG         M & A PHARMACHEM   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

ASPIRIN BP 300MG         TABLET            300MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                          PHARMACEUTICAL
                                          LIMITED

ASPIRIN BP 75MG         TABLET            75MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                          PHARMACEUTICAL
                                          LIMITED

ASPIRIN PLUS C          EFFERVESCENT TABLET     N/A          BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                          CO. KG

ASPIRIN PROTECT 100       ENTERIC COATED TABLET 100MG            BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                          CO. KG

ASPIRIN PROTECT 300       ENTERIC COATED TABLET 300MG            BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                          CO. KG

ASPIRIN TABLETS 75MG       EC GASTRO-RESISTANT     75MG         THE WALLIS LABORA-  UNITED KINGDOM
                 TABS                        TORY LIMITED

ASPIRIN TABLETS DISPERSIBLE BP  DISPERSIBLE TABLETS     75MG         CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                          LTD.

ASPRO 320MG           TABLET            320MG         LABORATOIRES ROCHE  FRANCE
                                          NICHOLAS S.A.

ASPRO 500MG           EFFERVESCENT TABLET     500MG         LABORATOIRES ROCHE  FRANCE
                                          NICHOLAS S.A.

ASTHALIN 4 TABLET        TABLET            4MG          CIPLA LTD.      INDIA

ASTHALIN INHALER         INHALATION AEROSOL      100MCG/DOSE      CIPLA LIMITED    INDIA

ASTHALIN RESPIRATOR SOLUTION   RESPIRATOR SOLUTION     5MG/1ML        CIPLA LIMITED    INDIA

ASTHALIN SYRUP          SYRUP            N/A          CIPLA LTD      INDIA
476         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name      Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

ASTIZOL          TABLETS           10MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                      DEVELOPMENT AND
                                      INVESTMENT CO
                                      LIMITED

ASTRIX 100        CAPSULE           100MG         FAULDING        AUSTRALIA
                                      PHARMACEUTICALS

ASYRAN          TABLETS           150MG         DELTA HF        ICELAND

ASYRAN          TABLETS           300MG         DELTA HF        ICELAND

ATACAND          TABLET           16MG         ASTRA          SWEDEN
                                      PHARMACEUTICALS
                                      LIMITED

ATACAND 8MG        TABLET           8MG          ASTRA          SWEDEN
                                      PHARMACEUTICALS LTD

ATALINE 2.5MG       TABLET           2.5MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ATARAX          FILM-COATED TABLET     25MG         U.C.B. S.A.       BELGIUM

ATARAX          SYRUP            2MG/ML        U.C.B. S.A.       BELGIUM

ATARAX          TABLET           25MG         UNITED CHEMICALS OF   PAKISTAN
                                      BELGIUM

ATENOLOL         TABLETS           50MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

ATENOLOL         TABLETS           100MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

ATENOLOL         TABLETS           100MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

ATENOLOL         TABLETS           50MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

ATENOLOL         COATED TABLETS       100MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

ATENOLOL DELTA      TABLETS           25MG         DELTA HF        ICELAND

ATENOLOL DELTA      TABLETS           50MG         DELTA HF        ICELAND

ATENOLOL DELTA      TABLETS           100MG         DELTA HF        ICELAND

ATENOLOL DENK 50     FILM-COATED TABLETS     50MG         E.DENK OHG       GERMANY

ATENSIN 10MG       TABLET           10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ATENSIN 40MG       TABLET           40MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ATIVAN          TABLETS           2.5MG         JOHN WYETH &      IRELAND
                                      BROTHER LIMITED T/A
                                      WYETH LABORATORIES

ATIVAN 1MG        TABLETS           1MG          WYETH-PHARMA GMBH    GERMANY

ATIVAN 1MG        TABLETS           1MG          JOHN WYETH AND     UNITED KINGDOM
                                      BROTHER LTD T/A
                                      WYETH LABORATORIES

ATIVAN 2MG        TABLET           2MG          WYETH-PHARMA GMBH    GERMANY

ATIVAN 2MG        TABLETS           2MG          JOHN WYETH AND     IRELAND
                                      BROTHER LIMITED T/A
                                      WYETH LABORATORIES

ATODEL          TABLETS           1MG          REMEDICA LTD.      CYPRUS

ATODEL          TABLETS           2MG          REMEDICA LTD.      CYPRUS
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    477


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

ATODEL 1             TABLETS          1MG          REMEDICA LTD      CYPRUS

ATODEL 2             TABLETS          2MG          REMEDICA LTD      CYPRUS

ATODEL 5             TABLETS          5MG          REMEDICA LTD      CYPRUS

ATOMASE AQUEOUS NASAL      NASAL SPRAY        50MCG/DOSE      DOUGLAS       NEW ZEALAND
SPRAY                                       PHARMACEUTICALS LTD.

ATROMID-S            CAPSULES          500MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

ATROPINA 1% FARMIGEA       OPHTHALMIC DROPS      5MG          FARMIGEA SPA      ITALY

ATROPINE             SOLUTION FOR        0.5MG/ML       PHARMAMED       MALTA
                 INJECTION                    PARENTERALS LTD.

ATROPINE DISPERSA 1%       EYE DROPS         1% W/V        CIBA VISION AG     SWITZERLAND

ATROPINE DISPERSA 1.0%      EYE DROPS         10.0MG/ML       NOVARTIS        SWITZERLAND
                                         OPHTHALMICS AG

ATROPINE INJECTION BP MINIJECT  SOLUTION FOR        N/A          INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
                 INJECTION                    MEDICATION SYSTEMS
                                         (UK) LIMITED

ATROPINE INJECTION BP MINIJET  SOLUTION FOR        0.1MG/ML       INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
                 INJECTION                    MEDICATION SYSTEMS
                                         LTD

ATROPINE MINIJET         SOLUTION FOR        0.1MG/ML       INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
                 INJECTION                    MEDICATION SYSTEMS
                                         (UK) LIMITED

ATROPINE SULFATE INJECTION USP SOLUTION FOR         0.1MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                                 AMERICA

ATROPINE SULPHATE        TABLETS          600 MCG        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

ATROPINE SULPHATE        TABLETS          600MCG        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

ATROPINE SULPHATE        SOLUTION FOR        600MCG/ML       ANTIGEN        IRELAND
                 INJECTION                    PHARMACEUTICALS

ATROPINE SULPHATE INJECTION   INJECTION SOLUTION     0.05% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
0.5MG                                       AG

ATROPINE SULPHATE INJECTION   INJECTION SOLUTION     0.1% W/V       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
1MG                                        AG

ATROPINE SULPHATE INJECTION   SOLUTION FOR        600MCG/1ML      ANTIGEN        IRELAND
BP                INJECTIONS                    PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

ATROPINE SULPHATE INJECTION   SOLUTION FOR        600MCG/ML       MACARTHYS       UNITED KINGDOM
BP 600MCG/ML           INJECTION                    LABORATORIES LIMITED
                                         T/A MARTINDALE
                                         LIMITED

ATROVENT             NEBULISER SOLUTION     500MCG/2ML      BOEHRINGER INGELHEIM UNITED KINGDOM
                                         LTD

ATROVENT N METERED AEROSOL    PUFF SOLUTION       20MCG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                         PHARMA KG —
                                         GERMANY

ATROVENT NASAL PUMP SPRAY    NASAL PUMP SPRAY      0.314MG/ML      BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
0.03%                                       PHARMA KG

AUDAX EAR DROPS         DROPS           N/A          MUNDIPHARMA     CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD.
478         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

AUGMENTIN            TABLET           375MG         SMITH KLINE &     PAKISTAN
                                         BEECHAM

AUGMENTIN            TABLET           N/A          SMITH KLINE &     PAKISTAN
                                         BEECHAM

AUGMENTIN 1.2G IV        POWDER FOR INJECTION    N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AUGMENTIN 156MG SUSPENSION   POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                SOLUTION

AUGMENTIN 1G          COATED TABLET        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AUGMENTIN 228MG SUSPENSION   POWDER FOR ORAL       N/A          SMITHKLINE BEECHAM   UNITED KINGDOM
                SUSPEN.                      PLC

AUGMENTIN 312MG SUSPENSION   POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM PLC      UNITED KINGDOM
                SOLUTION

AUGMENTIN 457MG SUSPENSION   POWDER FOR ORAL       N/A          SMITHKLINE BEECHAM   UNITED KINGDOM
                SUSPEN.                      PLC

AUGMENTIN 600MG IV       POWDER FOR INJECTION    N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AUGMENTIN 625MG TABLETS     COATED TABLET        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AUGMENTIN 625MG TABS. TWICE   COATED TABLET        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
DAILY DOSING

AUGMENTIN DISPERSIBLE TABLETS  TABLET FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
375MG              SOLUTION

AUGMENTIN INFANT DROPS     POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                SOLUTION

AUGMENTIN TABLETS 375MG     COATED TABLET        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

AULIN              TABLETS           100MG         HELSINN BIREX    IRELAND
                                         PHARMACEUTICALS LTD.

AULIN              ORAL POWDER FOR       100MG/SACHET     HELSINN BIREX    IRELAND
                RECON.                      PHARMACEUTICALS LTD.

AUNATIV             SOLUTION FOR        250IU/ML       PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                INJECTION                     AB

AUNATIV SOLUTION FOR      SOLUTION FOR        200IU/ML       BIOVITRUM       SWEDEN
INJECTION            INJECTION

AUREOMYCIN OINTMENT       OINTMENT          3% W/W        CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
                                         BRITAIN LTD.

AUREOMYCIN SALBE        OINTMENT          3G/100G        LEDERLE ARZNEIMITTEL  GERMANY
                                         GMBH & CO

AUREOMYCINE MONOT 3%      OINTMENT          3%          LABORATOIRES MONOT   FRANCE

AURIGOUTTE           EAR DROPS          N/A          LABORAOIRES MONOT   FRANCE

AVALOX 400MG          FILM-COATED TABLET     400MG         BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

AVANDIA             TABLET           2MG          SMITHKLINE BEECHAM   UNITED STATES OF
                                         CORPORATION      AMERICA

AVANDIA             TABLET           4MG          SMITHKLINE BEECHAM   UNITED STATES OF
                                         CORPORATION      AMERICA

AVANDIA             TABLET           8MG          SMITHKLINE BEECHAM   UNITED STATES OF
                                         CORPORATION      AMERICA
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    479


       Trade Name      Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

AVANDIA          FILM-COATED TABLETS     1MG          SMITHKLINE BEECHAM   EUROPEAN COMMUNITY
                                      PLC

AVANDIA          FILM-COATED TABLETS     2MG          SMITHKLINE BEECHAM   EUROPEAN COMMUNITY
                                      PLC

AVANDIA          FILM COATED TABLETS     4MG          SMITHKLINE BEECHAM   EUROPEAN COMMUNITY
                                      PLC

AVANDIA          FILM COATED TABLETS     8MG          SMITHKLINE BEECHAM   EUROPEAN COMMUNITY
                                      PLC

AVANT 1.5MG        TABLET           1.5MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

AVANT 10MG        TABLET           10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

AVANT 5MG         TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

AVAXIM          SUSPENSION FOR       160 AU/0.5ML     PASTEUR MERIEUX    FRANCE
             INJECTION

AVELOX          FILM-COATED TABLET     400MG         BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                      CO. KG

AVERNOL          TABLETS           25MG         MEDOCHEMIE LTD.    CYPRUS

AVIPUR          TABLETS           50,000IU       TARO          ISRAEL
                                      PHARMACEUTICAL
                                      INDUSTRIES LTD.

AVIPUR TABLETS      TABLET           50,000 IU       TARO          ISRAEL
                                      PHARMACEUTICAL
                                      INDUSTRIES LTD

AVIRAL-200        TABLETS           200MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

AVIRAL-400        TABLETS           400MG         MEPHA PAHRMA AG    SWITZERLAND

AVIRAL-800        TABLETS           800MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

AVOCLOR          TABLET           250MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

AVOMINE          TABLETS           25MG         MANX PHARMA LIMITED  UNITED KINGDOM

AVOMINE          TABLET           25MG         RHONE-POULENC RORER PAKISTAN
                                      PAKISTAN (PVT) LIMITED

AVONEX          POWDER + SOLVENT FOR 30UG/ML           BIOGEN FRANCE S.A.   FRANCE
             INJ.

AVONEX          POWDER AND SOLVENT     30MCG         BIOGEN FRANCE S.A.   EUROPEAN COMMUNITY
             FOR INJ

AXETINE 250MG       POWDER FOR INJECTION    250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

AXETINE 750MG       POWDER FOR INJECTION    750MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

AXSAIN          CREAM            0.075% W / W     BIOGLAN        UNITED KINGDOM
                                      LABORATORIES LTD

AXURA           FILM-COATED TABLETS     10MG         MERZ          EUROPEAN COMMUNITY
                                      PHARMACEUTICALS
                                      GMBH

AXURA           ORAL DROPS SOLUTION     10MG/G        MERZ        EUROPEAN COMMUNITY
                                      HARMACEUTICALS GMBH

AZACTAM          POWDER FOR INJECTION    500MG         BRISTOL-MYERS SQUIBB  ITALY
                                      S.P.A
480         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

AZACTAM            POWDER FOR INJECTION    1G          BRISTOL-MYERS SQUIBB  ITALY
                                         S.P.A

AZACTAM            POWDER FOR INJECTION    1G          E R SQUIBB & SONS    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

AZACTAM            POWDER FOR INJECTION    2GM          ER SQUIBB & SONS    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

AZAMUN             FILM COATED TABLET     50MG         DOUGLAS         NEW ZEALAND
                                         PHARMACEUTICALS LTD

AZANTAC 150MG         EFFERVESCENT TABLET     150MG         GLAXO WELLCOME     FRANCE

AZANTAC 300MG         EFFEVESCENT TABLET     300MG         GLAXO WELLCOME     FRANCE

AZATHIOPRINE BP        FILM COATED TABLETS     50MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

AZATHIOPRINE PCH        TABLET           50MG         PHARMACHEMIE BV     NETHERLANDS

AZATHIOPRINE TABLETS 50MG   TABLETS           50MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

AZATHIOPRINE TABLETS BP 50MG  FILM COATED TABLETS     50MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

AZATRILEM           TABLETS           50MG         LEMERY S.A.       MEXICO

AZEE, AZITHROMYCIN CAPSULES  CAPSULES          250 MG        CIPLA LTD.       INDIA
USP

AZELDERM            CREAM            20%W/W        KLEVA LIMITED      GREECE

AZEPTIL 250MG         CAPSULE           250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

AZEPTIL 500MG         CAPSULE           500MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

AZEPTIL 500MG/5ML       LIQUID FOR INJECTION    500MG/5ML       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

AZITHROMYCIN          CAPSULE           250MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

AZOPT             OPHTHALMIC         10MG/ML        ALCON LABORATORIES   UNITED STATES OF
                SUSPENSION                    INC.          AMERICA

AZOPT             EYE DROPS SOLUTION     10MG/ML        ALCON LABORATORIES   EUROPEAN COMMUNITY
                                         UK LIMITED

BABY MELTUS FOR BABIES     ORAL SOLUTION        0.42 ML        CUPAL LIMITED      UNITED KINGDOM
COUGHS

BACLOFEN TABLETS 10MG     TABLET           10MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

BACLOFEN TABLETS 10MG     TABLET           10MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

BACLOFEN TABLETS 10MG     TABLETS           10MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

BACLON 10MG          TABLET           10MG         LEIRAS OY        FINLAND

BACTROBAN           OINTMENT          2% W/W        BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM

BACTROBAN           CREAM            2% W/W        SMITHKLINE BEECHAM   UNITED STATES OF
                                         PHARMACEUTICALS     AMERICA

BACTROBAN CREAM        CREAM            2% W/W        BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM

BACTROBAN NASAL OINTMENT    NASAL OINTMENT       2% W/W        BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM
2% W/W

BALANCED SALT SOLUTION     IRRIGATING SOLUTION     N/A          TAYLOR         UNITED STATES OF
(AKORN)                                     PHARMACEUTICALS     AMERICA
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    481


       Trade Name       Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

BALKIS 0.05% NASAL DROPS   SOLUTION           0.05% W/V       DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                         KG

BALKIS 0.1% NASAL DROPS    SOLUTION           0.1% W/V       DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                         KG

BALKIS NASAL SPRAY      SOLUTION           1MG/ML        DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                         KG

BALKIS NASAL SPRAY SOLUTION  NASAL SPRAY         1MG/ML        DOLORGIET GMBH & CO  GERMANY
                                         KG

BALMOSA            CREAM            N/A          PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM

BALTO FOOT BALM        OINTMENT           N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
                                         PRODUCTS LTD

BARILUX HD          POWDER            96.805% W/W      GOLDHAM PHARMA     GERMANY
                                         GMBH

BAYCUTEN N          CREAM            N/A          BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. AG

BAYCUTEN N          CREAM            N/A          BAYER         PAKISTAN

BAYCUTEN-N          CREAM            N/A          BAYER         PAKISTAN

BAYRO GEL           GEL             NA          TROPON GMBH      GERMANY

BAYROGEL           GEL             50MG/G        BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

BAZUKA EXTRA STRENGTH GEL   GEL             26% W/W        DIOMED DEVELOPMENTS UNITED KINGDOM
                                         LIMITED T/A DERMAL
                                         LABORATORIES

BAZUKA GEL          GEL             N/A          DIOMED DEVELOPMENTS UNITED KINGDOM
                                         LIMITED T/A DERMAL
                                         LABORATORIES

BCG VACCINE INTRADERMAL BP  FREEZE DIRED PREP. F/INJ. N/A           EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM

BCG VACCINE INTRADERMAL BP  FREEZE DRIED PREP F/INJ   N/A          EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
ISONIAZID RES

BCG VACCINE PERCUTANEOUS BP  FREEZE DRIED PREP F/INJ   N/A          EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM

BCG VACCINE SSI        POWDER FOR INJECTION     0.75MG/ML       STATENS SERUM INSTI-  DENMARK
                                         TUT

BEBEGEL            RECTAL GEL          N/A          ASTA MEDICA      FRANCE

BECADRIL 500         CASULES           500MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

BECEDRIL 1G          TABLETS           1G          REMEDICA LTD      CYPRUS

BECEVIT            S.C. TABLETS         N/A          REMEDICA LTD      CYPRUS

BECEVIT            TABLETS           NA          REMEDICA LTD.     CYPRUS

BECLATE 250 INHALER      INHALER           250MCG/ACTUATIO CIPLA LIMITED        INDIA

BECLATE-50          INHALER           50MCG         CIPLA LIMITED     INDIA

BECLAZONE 100         INHALER           100MCG/DOSE      NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

BECLAZONE 100 CFC-FREE    INHALER           100MCG/DOSE      NORTON (WATERFORD)   IRELAND
482         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name      Dosage Form        Dose         MA Holder       Country

BECLAZONE 250        INHALER         250MCG/DOSE      NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

BECLAZONE 250 CFC-FREE    INHALER         250MCG/DOSE      NORTON (WATERFORD)  IRELAND
INHALER

BECLAZONE 50         INHALER         50MCG/DOSE      NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

BECLAZONE 50 CFC-FREE INHALER INHALER         50MCG/DOSE      NORTON (WATERFORD)  UNITED KINGDOM

BECLAZONE 50 EASI-BREATHE  INHALER         50MCG/DOSE      NORTON (WATERFORD)  IRELAND
CFC-FREE

BECLAZONE EASI-BREATHE    INHALER         250MCG/DOSE      NORTON (WATERFORD)  IRELAND
CFC-FREE

BECLOFORTE          METERED AEROSOL     N/A          GLAXOWELLCOME     PAKISTAN

BECLOFORTE INHALER      AEROSOL         250 MCG/AC      GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LTD T/A ALLEN &
                                      HANBURYS

BECLOFORTE INHALER      AEROSOL         250MCG/DOSE      GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

BECLOMETASONE DIPROPIONATE  AQUEOUS NASAL SPRAY   0.039%W/V       ASHBOURNE       UNITED KINGDOM
50MCG                                    PHARMACEUTICAL
                                      (HOLDINGS) LIMITED

BECLOMETHASONE        AQUEOUS NASAL SPRAY   50MCG/DOSE      NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
DIPROPIONATE                                LIMITED

BECLOMETHASONE        NASAL SPRAY       50MCG/ACTUATION GENERICS (UK) LIMITED    UNITED KINGDOM
DIPROPIONATE AQ. NASAL SP

BECLOMIST NASAL SPRAY FOR  NASAL SPRAY       50MCG/ACTUATION PARKFIELDS         UNITED KINGDOM
HAYFEVER                               PHARMACEUTICALS
                                   LIMITED

BECONASE ALLERGY       NASAL SPRAY       50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LTD T/A ALLEN &
                                      HANDURYS

BECONASE AQUEOUS NASAL    NASAL SPRAY       50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
SPRAY                                    LTD T/A ALLEN &
                                      HANBURYS

BECONASE AQUEOUS NASAL    NASAL SPRAY       50UG/AC        GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
SPRAY                                    LIMITED T/A ALLEN &
                                      HANDBURYS

BECONASE AQUEOUS NASAL    NASAL SPRAY       50MCG/DOSE      ALLEN FARMACEUTICA  SPAIN
SPRAY            SUSPENSION                   S.A.

BECONASE HAYFEVER      NASAL SPRAY       50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

BECONASE HAYFEVER      NASAL SPRAY       50UG/AC        GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED T/A ALLEN &
                                      HANDBURYS

BECOTIDE           AEROSOL F/INH.      50MCG/DOSE      GLAXOWELLCOME     PAKISTAN

BECOTIDE 100 INHALER     AEROSOL         100MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LTD T/A ALLEN &
                                      HANBURYS

BECOTIDE 100 INHALER     AEROSOL         100UG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   483


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder       Country

BECOTIDE 50 INHALER      AEROSOL           50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LTD T/A ALLEN &
                                         HANBURYS

BECOTIDE 50 INHALER      AEROSOL           50MCG/DOSE      GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

BECOZYM FORTE         SUGAR-COATED TABLET     N/A          ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                         (SCHWEIZ) AG

BEECHAM 75MG ASPIRIN TABLETS  TABLET           75MG         BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                         T/A SMITHKLINE BEEC-
                                         HAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAM DAY NURSE       ORAL SOLUTION        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM

BEECHAMS ALL-IN-ONE      ORAL SOLUTION        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                         T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAMS COLD AND FLU HOT   POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
BLACKCURRANT          SOLUTION                     T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAMS COLD AND FLU HOT   POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
LEMON             SOLUTION                     T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAMS COLD AND FLU HOT   POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
LEMON AND HONEY        SOLUTION                     T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAMS FLU-PLUS HOT LEMON  POWDER FOR ORAL       NA          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                SOLUTION

BEECHAMS POWDER        POWDER FOR ORAL       NA          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     T/A GLAXOSMITHKLINE
                                         CONSUMER HEALTH-
                                         CARE

BEECHAMS THROAT-PLUS BLACK-  LOZENGES          NA          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
CURRANT                                     T/A GLAXOSMITHKLINE
                                         CONSUMER HEALTH-
                                         CARE

BEECHAMS THROAT-PLUS LEMON   LOZENGES          NA          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                         T/A GLAXOSMITHKLINE
                                         CONSUMER HEALTH-
                                         CARE

BEECHAM'S VENO'S COUGH MIX-  ORAL SOLUTION        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
TURE                                       T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAMS VENO'S EXPECTORANT  ORAL SOLUTION        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                         T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAMS VENO'S HONEY AND   ORAL SOLUTION        N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
LEMON                                      T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE
484        LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

BEECHAMS WARMERS        POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
BLACKCURRANT          SOLUTION                     T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAMS WARMERS LEMON     POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEECHAMS WARMERS LEMON     POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
AND HONEY           SOLUTION                     T/A SMITHKLINE
                                         BEECHAM CONSUMER
                                         HEALTHCARE

BEGROCIT            EFFERVESCENT TABLET     N/A          DR.GROSSMANN AG    SWITZERLAND
                                         PHARMACA

BELARAMINE EXPECTORANT     SYRUP            N/A          REMEDICA LTD      CYPRUS

BELL'S CHILDRENS COUGH SYRUP  ORAL LIQUID         100MG/5ML       BELL SONS & CO     UNITED KINGDOM
                                         (DRUGGISTS) LIMITED

BELL'S WINTERGREEN OINTMENT  OINTMENT          N/A          BELL SONS & CO     UNITED KINGDOM
                                         (DRUGGISTS) LIMITED

BENADRYL ALLERGY RELIEF    CAPSULE           8MG          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
                                         SUMER HEALTHCARE

BENDROFLUAZIDE         TABLET           5MG          CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                         SDN.BHD

BENDROFLUAZIDE BP 5MG     TABLET           5MG          SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL LIMI-
                                         TED

BENDROFLUAZIDE TABLETS BP   TABLET           5MG          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
5MG                                       LTD

BENOXYL 5 LOTION / PANOXYL 5  TOPICAL EMULSION      5% W/W        STIEFEL LABORATORIES  UNITED KINGDOM
LOTION                                      (UK) LIMITED

BENT 5MG            TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

BENXHEXOL 2 TABLETS      TABLETS           2MG          REMEDICA LTD      CYPRUS

BENYLIN CHESTY COUGHS     SYRUP            N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
(NON-DROWSY)                                   SUMER HEALTHCARE

BENYLIN CHESTY COUGHS     SYRUP            N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
(ORIGINAL)                                    SUMER HEALTHCARE

BENYLIN CHILDREN'S CHESTY   SYRUP            50MG/5ML       WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
COUGHS                                      SUMER HEALTHCARE

BENYLIN CHILDREN'S NIGHT    SYRUP            N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
COUGHS                                      SUMER HEALTHCARE

BENYLIN CHILDREN'S NIGHT    SYRUP            N/A          PFIZER CONSUMER    UNITED KINGDOM
COUGHS                                      HEALTHCARE

BENYLIN DRY COUGHS (NON    SYRUP            7.5MG/5ML       WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
DROWSY)                                     SUMER HEALTHCARE
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    485


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

BENYLIN DRY COUGHS (ORIGINAL) SYRUP            N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
                                        SUMER HEALTHCARE

BENYLIN FOUR FLU LIQUID    ORAL SOLUTION        N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
                                        SUMER HEALTHCARE

BENYLIN FOUR FLU LIQUID    ORAL SOLUTION        N/A          PFIZER CONSUMER    UNITED KINGDOM
                                        HEALTHCARE

BENYLIN WITH CODEINE     SYRUP            N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
                                        SUMER HEALTHCARE

BENZAMYCIN GEL        GEL             N/A          DERMIK LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        INC.

BENZET            LOZENGES          NA          ADCOCK INGRAM     SOUTH AFRICA
                                        LIMITED

BENZHEXOL BP         TABLET           2MG          BIOREX LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LTD.

BENZOIN TINCTURE BP TOPICAL  TOPICAL SOLUTION      N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM
SOLUTION

BENZYL BENZOATE APPLICATION  TOPICAL EMULSION      25% W/V        BELL SONS & CO     UNITED KINGDOM
BP                                       (DRUGGISTS) LTD

BENZYL BENZOATE APPLICATION  TOPICAL EMULSION      N/A          THORNTON & ROSS    UNITED KINGDOM
BP

BEPANTHEN           CREAM            50MG/G        ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

BEPANTHEN           LOTION           25MG/ML        ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

BEPANTHEN ROCHE CREAM     CREAM            50MG/G        HOFFMAN-LA ROCHE AG GERMANY

BEPANTHEN ROCHE OINTMENT   OINTMENT          50MG/G        HOFFMAN-LA ROCHE AG GERMANY

BEPROGEL           TOPICAL SOLUTION      0.5MG/ML       HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN BHD

BEPROGEL           TOPICAL SOLUTION      N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

BEPROSONE           CREAM            0.064% W/W      HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

BERIATE P 1000.        DRY SUBSTANCE AND      N/A          AVENTIS BEHRING GMBH GERMANY
               SOLVENT

BERMOXEL 600MG        TABLET           600MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

BEROCIL 4MG          TABLET           4MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

BEROTEC            METERED AEROSOL       100MCG / PUFF     BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

BETABIOPTAL          EYE DROPS          N/A          FARMILA FARMACEUTICI  ITALY
                                        MILANO S.P.A.

BETACORTEN          SCALP APPLICATION      0.1%W/W        TRIMA ISRAEL      ISRAEL
                                        PHARMACEUTICAL
                                        PRODUCTS LIMITED

BETADERM CRM 0.1%W/W     CREAM            0.1% W/W       TARO          CANADA
                                        PHARMACEUTICALS INC
486         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

BETADERM ONT 0.1% W/W      OINTMENT          0.1% W/W       TARO          CANADA
                                         PHARMACEUTICALS INC

BETADINE ALCOHOLIC SOLUTION   SOLUTION          10%          MUNDIPHARMA       CYPRUS
10%                                        PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE ALCOHOLIC SOLUTION   TOPICAL ALCOHOLIC      10% W/V        MUNDIPHARMA     CYPRUS
1O%               SOLUT.                      PHARMACEUTICALS LTD.

BETADINE ANTISEPTIC PAINT 10%  ANTISEPTIC PAINT      10%W/V        MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION  SOLUTION          10%          MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE ANTISEPTIC SOLUTION  ANTISEPTIC SOLUTION     10%W/V        MUNDIPHARMA       CYPRUS
10%                                        PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE CREAM         CREAM            5%W/W         MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE CREAM         CREAM            5%W/W         MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE DRY POWDER SPRAY    POWDER           2.5% W/W       MUNDIPHARMA       CYPRUS
2.5%                                       PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE GARGLE AND       GARGLE           1%W/V         MUNDIPHARMA       CYPRUS
MOUTHWASH                                     PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE GARGLE AND       GARGLE           1%W/V         MUNDIPHARMA     CYPRUS
MOUTHWASH 1%                                   PHARMACEUTICALS LTD.

BETADINE OINTMENT 10%      OINTMENT          10%W/W        MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE OINTMENT 10%      OINTMENT          10%W/W        MUNDIPHARMA     CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD.

BETADINE SCALP ANDSKIN     TOPICAL LIQUID SOAP     7.5%W/V        MUNDIPHARMA     CYPRUS
CLEANSER 7.5%                                   PHARMACEUTICALS LTD.

BETADINE SHAMPOO 4%       SHAMPOO           4%W/V         MUNDIPHARMA     CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD.

BETADINE SKIN CLEANSER 4%    TOPICAL LIQUID SOAP     4%W/V         MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE SURGICAL SCRUB 7.5%  TOPICAL LIQUID SOAP     7.5%W/V        MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE VAGINAL DOUCHE 10%   DOUCHE           10%W/V        MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETADINE VAGINAL DOUCHE 10%   DOUCHE           10%W/V        MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                         PHARMACEUTICALS LTD

BETAFERON            POWDER FOR SOLN. FOR    0.25MG/ML       SCHERING        UNITED KINGDOM
                INJ.                       AKTIENGESELLSCHAFT

BETAFERON            POWDER AND SOLVENT     0.25MG/ML       SCHERING        EUROPEAN COMMUNITY
                F/SOLUTION F/INJECTION              AKTIENGESELLSCHAFT

BETAGAN (LEVOBUNOLOL HCL)    TOPICAL OPHTHALMIC     0.5% W/V       ALLERGAN        IRELAND
LIQUIFILM            SOLN.                       PHARMACEUTICALS
                                         (IRELAND) LTD., INC.

BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE   TABLET           8MG          GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM
TABLETS 8MG

BETAKSIM            STERILE POWDER FOR INJ. 1G            MUSTAFA NEVZAT ILAC   TURKEY
                                         SANAYII A.S.
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    487


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

BETAMESOL           CREAM            0.05% W/W       PROGE FARM S.R.L.   ITALY

BETAMESOL TUBO 30G CREMA   CREAM            N/A          PROGE FARM S.R.L    ITALY
0.05%

BETAMETHASONE CREAM      CREAM            0.1% W/W       SM PHARMACEUTICALS   MALAYSIA
0.1%W/W                                     SDN.BHD.

BETAPLEX           TABLET           N/A          CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

BETAPYN            TABLET           N/A          ADCOCK INGRAM LTD   SOUTH AFRICA

BETASERC           TABLET           8MG          SOLVAY         NETHERLANDS
                                        PHARMACEUTICALS B.V.

BETASERC           TABLET           16MG         SOLVAY         NETHERLANDS
                                        PHARMACEUTICALS B.V.

BETASONE CREAM        CREAM            0.1% W/W       HOVID SDN. BHD.    MALAYSIA

BETAVIX SYRUP         SYRUP            7.5MG/5ML       GENEPHARM S.A.     GREECE

BETNESOL 0.50MG        EFFERVESCENT TABLET     0.5MG         GLAXO WELLCOME     FRANCE

BETNOVATE           CREAM            1MG/G         GLAXO WELLCOME     PAKISTAN

BETNOVATE           OINTMENT          1MG/G         GLAXO WELLCOME     PAKISTAN

BETNOVATE C CREAM       CREAM            N/A          GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LTD T/A GLAXO LABS

BETNOVATE C CREAM       CREAM            NA          GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

BETNOVATE CREAM        CREAM            0.122% W/W      GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LTD

BETNOVATE CREAM        CREAM            0.122%W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

BETNOVATE N CREAM       CREAM            N/A          GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LTD T/A GLAXO LABS

BETNOVATE N CREAM       CREAM            NA          GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

BETNOVATE OINTMENT      OINTMENT          0.122% W/W      GLAXO WELLCOME LTD   UNITED KINGDOM
                                        T/A GLAXO LABS

BETNOVATE OINTMENT      OINTMENT          0.1% W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

BETNOVATE SCALP        TOPICAL SOLUTION      0.1%W/W        GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

BETNOVATE SCALP APPLICATION  TOPICAL SOLUTION      0.122% W/W      GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LTD

BETNOVATE SCALP APPLICATION  SOLUTION FOR TOPICAL    0.122%W/W       GLAXO WELLCOME UK   GERMANY
               USE                        LIMITED

BETNOVATE SCALP APPLICATION  TOPICAL SOLUTION      0.1%W/W        GLAXO LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

BETOPTIC S/BETOPTIC      OPHTHALMIC         2.5MG/ML       S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
SUSPENSION          SUSPENSION                    N.V.

BETRISS            TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS
488          LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

BETTAMOUSSE          CUTANEOUS FOAM       0.12%W/W       MEDEVA PHARMA     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

BEZALIP            FILM COATED TABLET     200MG         HOFFMANN-LA ROCHE   GERMANY
                                         AG

BEZALIP RETARD         COATED SUSTAINED REL.    400MG         HOFFMANN-LA ROCHE   GERMANY
                TAB

BI PRETERAX          TABLET           N/A          LES LABORATOIRES    FRANCE
                                         SERVIER

BIAFINE            EMLSION F/CUTANEOUS     0.67G/100G      LABORATOIRES MEDIX   FRANCE
                APPL.

BIO 3 CAMOMILE TEA       INFUSION BAG        1.5G         BIODES, S.L.      SPAIN

BIO 3 HERBAL TEA        INFUSION BAG        1.5G         BIODES, S.L.      SPAIN

BIO 3 OBESIDAD-OBESITY     CAPSULES          500MG         BIODES, S.L.      SPAIN

BIO 3 POWDER FOR ORAL     POWDER           N/A          BIODES S.L.      SPAIN
RECONSTITUTION

BIO 3 WEIGHT CONTROL      INFUSION BAG        N/A          BIODES, S.L.      SPAIN

BIOCADMIO SUSPENSION      CUTANEOUS SUSPENSION 1G/100ML           J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

BIOCALYPTOL WITH PHOLCODINE  SYRUP            N/A          LABORATORIES LAPHAL  FRANCE

BIOCARBON           TABLETS           NA          F.TRENKA CHEMISCH-  AUSTRIA
                                         PHARMAZEUTISCHE FAB-
                                         RIK GMBH

BIOCINE TEST PPD        INTRADER. MULTIPUNC.    N/A          CHIRON S.P.A.     ITALY
                TEST

BIODRAMINA           CHEWING-GUM         20MG         J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

BIODRAMINA           TABLET           50MG         J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

BIODRAMINA INFANTILE      SUPPOSITORY         50MG         J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

BIOELECTRA CALCIUM 500     EFFERVESCENT TABLETS    500MG         HERMES ARZNEMEITTEL  GERMANY
                                         GMBH

BIOFERON 1 M.I.U        FREEZE DRIED PWR FOR    1000000 IU      INSTITUTO SIDUS S.A.  ARGENTINA
                INJ

BIOFERON 10 M.I.U.       FREEZE DRIED PWR FOR    10000000 IU      INSTITUTO SIDUS S.A.  ARGENTINA
                INJ

BIOFERON 3 M.I.U        FREEZE DRIED PWD FOR    3000000 IU      INSTITUTO SIDUS S.A  ARGENTINA
                INJ

BIOFERON 5 M.I.U        FREEZE DRIED PWD FOR    5000000 IU      INSTITUTO SIDUS S.A  ARGENTINA
                INJ

BIOFLOR            CAPSULES          250MG         BIOMED AG       SWITZERLAND

BIOFLOR            POWDER FOR ORAL SUSP. 250MG/SACHET        BIOMED AG       SWITZERLAND

BIOLECTRA CALCIUM 500     EFFERVESCENT TABLET     500MG         HERMES ARZNEIMITTEL  GERMANY
                                         GMBH

BIOPLUS EFFERVESCENT TABLETS  TABLETS           N/A          ADCOCK INGRAM LTD   SOUTH AFRICA
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    489


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

BIORAL GEL          OROMUCOSAL GEL       2% W/W        SEVEN SEAS LIMITED T/A UNITED KINGDOM
                                        MERCK CONSUMER
                                        HEALTH

BIORINIL           NASAL SPRAY, SUSPEN-    N/A          FARMILA FARMACEUTICI  ITALY
               SION                       MILANO S.P.A.

BIOSELENIUM SUSPENSION    CUTANEOUS SUSPENSION 2.5G/100ML          J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

BIO-STAR           CAPSULES          80MG         LABORATORIOS NOVAG,  SPAIN
                                        S.A.

BIO-STAR VIALS        ORAL SOLUTION        N/A          LABORATORIOS NOVAG,  SPAIN
                                        S.A.

BIOTONE           ORAL SOLN IN AMPOULE    N/A          LABORATORIES LAPHAL  FRANCE

BIPROFENID 150MG       TABLET           150MG         SPECIA LABORATORIES  FRANCE

BISACODYL          TABLETS           5MG          NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

BISACODYL BP 5MG       TABLET           5MG          SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

BISACODYL SUPPOSITORIES BP  SUPPOSITORY         10MG         MARTINDALE       UNITED KINGDOM
10MG                                      PHARMACEUTICALS LTD

BISACODYL TABLET 5MG     TABLET           5MG          CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN BHD

BISACODYL TABLET B.P. 5MG  TABLET           5MG          PHARMMALAYSIA BER-   MALAYSIA
                                        HAD

BISACODYL TABLETS 5MG    TABLET           5MG          GEOFMAN        PAKISTAN
                                        PHARMACEUTICALS

BISMUTH SUBNITRATE AND    IMPREGNATED GAUZE      N/A          AURUM         UNITED KINGDOM
IODOFORM PASTE                                 PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

BISODOL HEARTBURN RELIEF   TABLETS           N/A          WHITEHALL       UNITED KINGDOM
TABLETS                                    LABORATORIES LTD

BISODOL INDIGESTION RELIEF  TABLETS           N/A          WHITEHALL       UNITED KINGDOM
TABLETS                                    LABORATORIES LTD

BISODOL TABLETS       TABLETS           N/A          WHITEHALL       UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LTD

BISOLAX 10MG         SUPPOSITORY         10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

BISOLAX 5MG         TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

BISOLVON           SOLUTION          0.2G/100ML      BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

BISOLVON           SOLUTION FOR        8MG/4ML        BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
               INJECTION                     PHARMA KG

BISOLVON           SYRUP            0.08G/100ML      BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

BISOLVON           TABLETS           8MG          BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

BISOLVON           TABLETS           8MG          BOEHRINGER INGELHEIM PAKISTAN

BI-TILDIEM SR 120MG     SR COATED TABLET      120MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                        SYNTHELABO
490         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

BI-TILDIEM SR 90MG      SR COATED TABLET      90MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                        SYNTHELABO

BLEO-KYOWA          POWDER FOR INJECTION    15,000IU       KYOWA HAKKO (UK) LTD UNITED KINGDOM

BLEOLEM            POWDER FOR INJECTIONS 15.00U/5ML         LEMERY, S.A. DE C.V.  MEXICO

BLEOLEM            POWDER FOR INJECTION    15U/5ML        LEMERY S.A. DE C.V.   MEXICO

BLISTEX RELIEF CREAM     CREAM            NA          DDD LIMITED       UNITED KINGDOM

BLISTEZE CREAM        CREAM            N/A          D D D LIMITED      UNITED KINGDOM

BLITZ 250MG          TABLET           250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

BLOPRESID 16/12.5MG TABLETS  TABLETS           NA          TAKEDA ITALIA      ITALY
                                        FARMACEUTICI S.P.A —
                                        ITALY

BLOPRESS           TABLET           4MG          TAKEDA ITALIA      ITALY
                                        FARMACEUTICI S.P.A.

BLOPRESS           TABLET           8MG          TAKEDA ITALIA      ITALY
                                        FARMACEUTICI S.P.A.

BLOPRESS           TABLET           16MG         TAKEDA ITALIA      ITALY
                                        FARMACEUTICI S.P.A.

BONDIL            URETHRAL STICK       125MCG        VIVUS UK        UNITED KINGDOM

BONDIL            URETHRAL STICK       250MCG        VIVUS UK        UNITED KINGDOM

BONDIL            URETHRAL STICK       500MCG        VIVUS UK        UNITED KINGDOM

BONDIL            URETHRAL STICK       1000MCG        VIVUS UK        UNITED KINGDOM

BONEFOS 400MG         CAPSULE           400MG         LEIRAS OY        FINLAND

BONEFOS 60MG/ML        CONC. FOR PARENT.      60MG/ML        LEIRAS OY        FINLAND
               INFUS.

BONIDON            GEL             10MG/G        MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

BONJELA            GEL             N/A          RECKITT & COLMAN    PAKISTAN

BONJELA            OROMUCOSAL GEL       N/A          LLOYD'S         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED T/A RECKITT &
                                        COLMAN PRODUCT

BOOTS NIROLEX LOZENGES    LOZENGE           2.5MG         THE BOOTS COMPANY    UNITED KINGDOM
                                        PLC

BORADRINE           EYE DROPS          NA          BOURNONVILLE PHARMA BELGIUM

BOROCAINA           LOZENGE           N/A          ALFA WASSERMANN     ITALY
                                        S.P.A.

BOROCAINA GOLA        TABLETS           1.5MG         ALFA WASSERMANN     ITALY
                                        S.P.A.

BOROCAINA GOLA        TABLET           1.5MG         ALFA WASSERMANN     ITALY
                                        S.P.A.

BOROCAINA GOLA        TABLET           1.5MG         ALFA WASSERMANN     ITALY
                                        S.P.A.
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    491


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

BOTOX             POWDER SOLN INJECTION 100 UNITS         ALLERGAN SALES LTD   IRELAND

BOTOX             POWDER F/SOLN F/INJ    100UNITS/VIAL     ALLERGAN        IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS
                                        (IRELAND) LIMITED

BOTULISM ANTIOXIN BEHRING   SOL. FOR INFUSION AND   N/A          CHIRON BEHRING GMBH  GERMANY
                INJEC                      & CO

BOZAKTRAL           TABLETS          10MG         CHRISPA ALFA      GREECE
                                        FARMAKEYTICI S.A.

BRADOSOL PLUS         LOZENGE          N/A          NOVARTIS COMSUMER   UNITED KINGDOM
                                        HEALTH UK LIMITED

BRADOSOL SUGAR FREE CHERRY   LOZENGES          0.04% V/W       NOVARTIS CONSUMER   UNITED KINGDOM
MENTHOL                                     HEALTH UK LIMITED

BRADOSOL SUGAR FREE      LOZENGE          0.04% V/W       NOVARTIS CONSUMER   UNITED KINGDOM
ORIGINAL CITRUS                                 HEALTH UK LIMITED

BRASIVOL FINE         CREAM           38% W/W        STIEFEL LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        (UK) LIMITED

BRASIVOL MEDIUM        CREAM           52% W/W        STIEFEL LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        (UK) LIMITED

BRAUNOL 2000          SOLUTION          N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                        AG

BRETYLATE           SOLUTION FOR        100MG/2ML       WELLCOME        UNITED KINGDOM
                INJECTION                    FOUNDATION LTD.

BRETYLIUM INJ MINIJET     AQUEOUS SOLUTION      50MG/ML        INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
                                        MEDICATION SYSTEMS
                                        LTD

BRETYLIUM TOSYLATE INJECTION  SOLUTION FOR        50MG/ML        INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
MINIJET            INJECTION                    MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LTD

BRETYLIUM TOSYLATE MINIJET   SOLUTION FOR        50MG/ML        INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
                INJECTION                    MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LIMITED

BREVIBLOC           SOLUTION FOR IV      250MG/ML       BAXTER         UNITED STATES OF
                INFUSION                     PHARMACEUTICL     AMERICA
                                        PRODUCTS

BREVIBLOC INJECTION      SOLUTION FOR IV INFU-   10MG/ML        BAXTER         UNITED STATES OF
                SION                       PHARMACEUTICAL     AMERICA
                                        PRODUCTS

BREVOXYL            CREAM           4% W/W        STIEFEL LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        (UK) LIMITED

BRICANYL            TABLETS          2.5MG         DRACO LAKEMEDEL AB   SWEDEN

BRICANYL TURBUHALER      INHALATION POWDER     0.5MG/DOSE      DRACO LAKEMEDEL AB   SWEDEN

BRINERDIN           SUGAR COATED TABLETS    N/A          NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

BRINERDINA           FILM COATED TABLETS    NA          NOVARTIS FARMA SPA   ITALY

BROMHEXINE 8          TABLETS          8MG          REMEDICA LTD      CYPRUS

BROMHEXINE SYRUP        ORAL SOLUTION       4MG/5ML        CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN. BHD.
492         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

BROMHEXINE SYRUP 4MG/5ML  SYRUP            4MG/5ML        CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                       SDN. BHD

BROMHEXIN-RATIOPHARM SAFT  SOLUTION          4MG/5ML        RATIOPHARM GMBH     GERMANY

BROMOCRIPTINE        TABLETS           2.5MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

BRONCALENE ADULTS      SYRUP            N/A          LABORATOIRES MARTIN- FRANCE
                                       JOHNSON & JOHNSON-
                                       MSD

BRONCALENE CHILDREN     SYRUP            0.01G/100ML      LABORATOIRES MARTIN   FRANCE

BRONCALENE INFANT      SYRUP            N/A          LABORATOIRES MARTIN   FRANCE

BRONCATHIOL 2% CHILDREN AND SYRUP            2% W/V        LABORATOIRES MARTIN   FRANCE
INFANTS

BRONCATHIOL ADULT      ORAL SOLUTION        5G/100ML       LABORATOIRES MARTIN- FRANCE
EXPECTORANT                                  JOHNSON & JOHNSON-
                                       MSD

BRONCHOPED         SYRUP            N/A          ADCOCK INGRAM LTD    SOUTH AFRICA

BRONCHOPRONT        CAPSULE WITH SUST.     75MG         HEINRICH MACK NACHF   GERMANY
              ACTION

BRONCHOPRONT        SYRUP            0.3G/100ML      HEINRICH MACK NACHF   GERMANY

BRONCHOTUSSINE       SYRUP            4MG/5ML        ADELCO-         GREECE
                                       CHROMATOURGIA
                                       ATHINON E.
                                       COLOCOTRONIS BROS
                                       S.A.

BRONCHO-VAXOM ADULTS    CAPSULE           40MG         OM PHARMA        SWITZERLAND

BRONCHO-VAXOM CHILDREN   CAPSULE           20MG         OM PHARMA        SWITZERLAND

BRONCOFLUID         ORAL SUSPENSION       N/A          PHARMARECORD S.R.L.   ITALY

BRONCOLIN TABLETS 4MG    TABLET           4MG          GEOFMAN         PAKISTAN
                                       PHARMACEUTICALS

BRONQUIMUCIL        CAPSULE           N/A          J.URIACH & CIA., S.A.  SPAIN

BRONQUIMUCIL SUSPENSION   ORAL SUSPENSION       N/A          J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

BROT 500MG         TABLET           500MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

BRUFEN           TABLET           400MG         KNOLL          PAKISTAN

BRULIDINE          CREAM            0.15% W/W       MANX PHARMA LIMITED   UNITED KINGDOM

BRUMETIDINA         SOLUTION FOR IM INJEC-   200MG/2ML       BRUSCHETTINI SRL    ITALY
              TION

BRUXICAM          DERMATOLOGICAL       1% W/W        BRUSCHETTINI SRL    ITALY
              CREAM

BRUXICAM          CAPSULE           20MG         BRUSCHETTINI SRL    ITALY

BRUXICAM          SUPPOSITORY         20MG         BRUSCHETTINI SRL    ITALY

BSS 15ML/BSS ALCON     INTRAOCULAR IRRIG.     N/A          S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
              SOLN.                       N.V.

BSS PLUS          INTRAOCULAR IRRIGAT.    NO ACTIVE ING.    ALCON LABORATORIES   UNITED STATES OF
              SOLN                       INC.          AMERICA
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   493


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

BSS PLUS 250ML AND 500ML/BSS   INTRAOCULAR IRRIG.     N/A          S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
PLUS ALCON            SOLN.                      N.V.

BUCCALIN BERNA          TABLETS          N/A          SWISS SERUM AND    SWITZERLAND
                                         VACCINE INSTITUTE

BUCCASTEM            BUCCAL TABLETS       3MG          RECKITT BENCKISER   UNITED KINGDOM
                                         HEALTHCARE (UK)
                                         LIMITED

BUDECORT             RESPULES          0.25MG        CIPLA LTD.      INDIA

BUDECORT 0.5MG          RESPULES          0.5MG/2ML       CIPLA LIMITED     INDIA

BUDECORT RESPULES 0.5MG/ML    RESPIRATOR SUSPENSION 1MG/2ML          CIPLA LIMITED     INDIA

BUDECORT-100           INHALER          100MCG        CIPLA LIMITED     INDIA

BUDECORT-200           INHALER          200MCG        CIPLA LIMITED     INDIA

BUDECORT-200           INHALER          200MCG/AC       M/S CIPLA LIMITED   INDIA

BUDENOFALK            CAPSULES          3MG          DR. FALK PHARMA GMBH GERMANY

BUDESPRAY — 200 INHALER     AEROSOL CANISTER      200 MCG        M/S MEDISPRAY     INDIA
                                         LABORATORIES PVT. LTD
                                         — GOA

BUMETANIDE            TABLETS          5MG          REMEDICA LTD.     CYPRUS

BUMETANIDE            TABLETS          1MG          REMEDICA LTD.     CYPRUS

BUPIVACAINE ADRENALINE MERCK SOLUTION FOR          100MG/20ML      MERCK GENERICS    FRANCE
               INJECTION

BUPIVACAINE HCL INJECTION, USP  SOLUTION FOR        0.25% W/V       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                 INJECTION                               AMERICA

BUPIVACAINE HCL INJECTION, USP  SOLUTION FOR        0.5% W/V       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
0.5%               INJECTION                               AMERICA

BUPIVACAINE MERCK 0.5%      SOLUTION FOR INJ.     100MG/20ML      MERCK GENERIQUES   FRANCE

BURINEX             TABLETS          5MG          LEO PHARMACEUTICAL  DENMARK
                                         PRODUCTS

BURINEX             TABLETS          1MG          LEO PHARMACEUTICAL  DENMARK
                                         PRODUCTS

BURINEX             SOLUTION FOR        0.5MG/ML       LEO PHARMACEUTICAL  DENMARK
                 INJECTION                    PRODUCTS

BURINEX A            TABLETS          N/A          LEO PHARMACEUTICAL  DENMARK
                                         PRODUCTS

BURINEX K            TABLETS          N/A          LEO PHARMACEUTICAL  DENMARK
                                         PRODUCTS

BURINEX-K TABLETS        TABLETS          NA          LEO          PAKISTAN

BURNEZE             SPRAY           1% W/W        MUNDIPHARMA PHAR-   CYPRUS
                                         MACEUTICALS LTD

BUSCOPAN             SUGAR COATED TABLETS    10MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                         PHARMA KG

BUSCOPAN             SUGAR COATED TABLET    10MG         BOEHRINGER-INGELHEIM PAKISTAN

BUSCOPAN PLUS          TABLETS          NA          BOEHRINGER INGELHEIM PAKISTAN
494         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form        Dose          MA Holder       Country

BUSCOPAN TABLETS        TABLETS           10MG         BOEHRINGER INGELHEIM PAKISTAN

BUSPAR             TABLETS           10MG         BRISTOL MYERS SQUIBB  AUSTRALIA
                                         AUSTRALIA PTY LTD

BUSPAR             TABLETS           5MG          BRISTOL-MYERS SQUIBB  UNITED STATES OF
                                         COMPANY         AMERICA

BUSPAR             TABLETS           10MG         BRISTOL-MYERS SQUIBB  UNITED STATES OF
                                         COMPANY         AMERICA

BUTIRAN             SYRUP            N/A          FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
                                         S.A.S

BY-VERTIN            TABLETS           8MG          ERGHA HEALTHCARE    IRELAND
                                         LIMITED

C1 ESTERASE INHIBITOR TIM 3   POWDER FOR INJECTION    1000PU/20ML      OSTERREICHISCHES    AUSTRIA
                                         INSTITUT FUR
                                         HAEMODERIVATE
                                         GES.M.B.H.

CA LAC             TABLET           300MG         RAZA MANUFACTURING   MALAYSIA
                                         BERHARD

CABASER             TABLETS           2MG          PHARMACIA ITALIA S.P.A. ITALY

CABASER             TABLET           1MG          PHARMACIA ITALIA S.P.A. ITALY

CABASER             TABLET           4MG          PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY

CABASER             TABLETS           1MG          PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY

CABASER             TABLETS           2MG          PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY

CAC 1000            EFFERVESCENT TABLET     N/A          NOVARTIS        PAKISTAN

CAC 1000            EFFERVESCENT TABLET     NA          NOVARTIS        PAKISTAN

CA-C 1000 SANDOZ ORANGE     EFFERVESCENT TABLETS    N/A          NOVARTIS CONSUMER    SWITZERLAND
                                         HEALTH SA

CAFLAM             TABLET           50MG         NOVARTIS        PAKISTAN

CALADRYL LOTION         TOPICAL SUSPENSION     N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
                                         SUMER HEALTHCARE

CALAMINE LOTION B.P.      TOPICAL SUSPENSION     N/A          WILLIAM RANSOM &    UNITED KINGDOM
                                         SON PLC

CALAMINE LOTION BP       TOPICAL SUSPENSION     N/A          BELL SONS & CO     UNITED KINGDOM
                                         (DRUGGISTS) LIMITED

CALAMINE LOTION BP       TOPICAL SOLUTION      N/A          LCM LTD         UNITED KINGDOM

CALAMINE LOTION BP       LOTION           N/A          PINEWOOD LABS T/A  IRELAND
                                         PINEWOOD HEALTHCARE

CALAMINE LOTION BP       TOPICAL SOLUTION      N/A          LCM UK         UNITED KINGDOM

CALC. FLUOR. NEW ERA BIOCHE-  TISSUE SALT NO1 TABLET NA             NEW ERA         UNITED KINGDOM
MIC NO.1                                     LABORATORIES LIMITED

CALC. PHOS. NEW ERA NO.2    TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA         UNITED KINGDOM
CALC. PHOS.           NO.2                       LABORATORIES LIMITED

CALC. SULPH. 6X NEW ERA BIOC-  TISSUE SALTS NO.3      NA          NEW ERA         UNITED KINGDOM
HEMIC NO.3                                    LABORATORIES LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    495


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

CALCICARD CR         TABLETS           90MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CALCICARD CR         TABLETS           120MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CALCICHEW 500MG TABLETS    TABLET           500MG         SHIRE          UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

CALCICHEW D3 FORTE      TABLET           N/A          SHIRE          UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

CALCIFEROL          OIL FOR INJECTION      3 5UNITS/1ML     EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM                              >
CALCIFEROL INJECTION BP    OIL FOR INJECTION      6( 5) UNITS/2ML    EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM

CALCIO 300          TABLET            >
                             300MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

CALCIPEN           TABLETS           670MG         LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                                        PRODUCTS

CALCITONIN NOVARTIS      SOLUTION FOR        100IU         NOVARTIS PHARMA     AUSTRIA
               INJECTION                     GMBH

CALCIUM — SANDOZ F      EFFERVESCENT TABLETS    N/A          NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

CALCIUM 500 WITH D      TABLETS           N/A          AEGIS LTD.       CYPRUS

CALCIUM CHLORIDE INJECTION  SOLUTION FOR        10%W/V        INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
MINIJET            INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LIMITED

CALCIUM CHLORIDE INJECTION  AQUEOUS INJECTION      10% W/V        INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
MINIJET                                     MEDICATION SYSTEMS
                                        LTD

CALCIUM GLUCONATE INJECTION  SOLUTION FOR        1G/10ML        F.H. FAULDING AND CO.  AUSTRALIA
               INJECTION                     LTD (T/A DAVID BULL
                                        LABS)

CALCIUM GLUCONATE INJECTION  SOLUTION FOR        89MG/10ML       EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
BP              INJECTION

CALCIUM LACTATE        TABLETS           300MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

CALCIUM LACTATE 300      TABLETS           300MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

CALCIUM LACTATE BP 300MG   TABLET           300MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

CALCIUM LEUCOVORIN      TABLETS           15MG         CYANAMID OF GREAT    UNITED KINGDOM
                                        BRITAIN LTD. T/A
                                        LEDERLE LABS.

CALCIUM LEUCOVORIN      TABLETS           15MG         CYANAMID OF GREAT    UNITED KINGDOM
                                        BRITAIN LTD

CALCIUM RESONIUM       ORAL POWDER         99.934%W/W      SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CALCIUM SANDOZ        EFFERVESCENT TABLET     N/A          SANDOZ         PAKISTAN

CALGEL TEETHING GEL      GINGIVAL GEL        N/A          GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED
496         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

CALIMAL           TABLET           4MG          SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

CALLIMON           EFFERVESCENT TABLET     N/A          DR.GROSSMANN AG    SWITZERLAND
                                        PHARMACA

CALM LIFE          COATED TABLETS       NA          THE HERBAL RESEARCH  UNITED KINGDOM
                                        COMPANY LIMITED

CALMPOSE 5MG TABLETS     TABLETS           5MG          RANBAXY        INDIA
                                        LABORATORIES LTD.

CALMURID           CREAM            N/A          GALDERMA (UK) LIMITED UNITED KINGDOM

CALMURID HC         CREAM            N/A          GALDERMA (UK) LIMITED UNITED KINGDOM

CALPOL 6+ SUSPENSION     ORAL SUSPENSION       250MG/5ML       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CALPOL INFANT SUSPENSION   ORAL SUSPENSION       120MG/5ML       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CALPOL SIX-PLUS SUSPENSION  ORAL SUSPENSION       250MG/5ML       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CALPOL SUGAR FREE INFANT   ORAL SUSPENSION       120MG/5ML       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
SUSPENSION                                   LIMITED

CALPOL SUGAR FREE INFANT   ORAL SUSPENSION       120MG/5ML       GLAXO WELLCOME UK   GERMANY
SUSPENSION                                   LIMITED

CALSALETTES (SUGAR COATED)  COATED TABLET        38MG         TORBET LABORATORIES  UNITED KINGDOM
TABLETS                                    LIMITED

CAMCOLIT 250         TABLETS           250MG         NORGINE LIMITED    UNITED KINGDOM

CAMCOLIT 400         TABLETS           400MG         NORGINE LIMITED    UNITED KINGDOM

CAMCOLIT 400MG        TABLET           400MG         BIOPHARMA       PAKISTAN

CAMNOVATE CREAM       CREAM            0.1% W/W       CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN.BHD

CAMPTO 100MG/5ML       CONCENTRATE FOR       100MG/5ML       MAY & BAKER LIMITED  UNITED KINGDOM
               INFUSION

CAMPTO 40MG/2ML       CONCENTRATE FOR       20MG/ML        MAY & BAKER LIMITED  UNITED KINGDOM
               INFUSION

CANDACORT          CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

CANDACORT          CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

CANDACORT CREAM       CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD

CANDAZOLE          CREAM            1% W/W        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

CANDAZOLE          CREAM            1%W/W         HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN BHD

CANDAZOLE          LOTION           1% W/V        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

CANDAZOLE LOTION       LOTION           1% W/V        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD

CANDIPLAS          CREAM            2%W/W         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     497


       Trade Name      Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

CANESTEN          CREAM           1G/100G        BAYER VITAL GMBH &    GERMANY
                                      CO. KG

CANESTEN          VAGINAL TABLET       500MG         BAYER          PAKISTAN

CANESTEN          VAGINAL TABLET       500MG         BAYER          PAKISTAN

CANESTEN          CREAM           0.01G/G        BAYER          PAKISTAN

CANESTEN          CREAM           1% W/W        BAYER          PAKISTAN

CANESTEN          VAGINAL TABLET       100MG         BAYER PAKISTAN(PVT)   PAKISTAN
                                      LTD.

CANESTEN 1 10% CREAM    VAGINAL CREAM       10%W/W        BAYER VITAL GMBH     GERMANY

CANESTEN 1%        SOLUTION          1G/100ML       BAYER VITAL GMBH &    GERMANY
                                      CO. KG

CANESTEN 10% VC (POM)   VAGINAL CREAM       10% W/W        BAYER PLC T/A      UNITED KINGDOM
                                      CONSUMER CARE
                                      DIVISION

CANESTEN COMBI       VAGINAL CREAM AND     N/A          BAYER PLC T/A      UNITED KINGDOM
              PESSARY                     CONSUMER CARE
                                      DIVISION

CANESTEN DERMATOLOGICAL  TOPICAL SOLUTION      1% W/V        BAYER PLC        UNITED KINGDOM
SPRAY

CANESTEN HC CREAM 1%    CREAM           N/A          BAYER PLC        UNITED KINGDOM

CANESTEN HYDROCORTISONE  CREAM           N/A          BAYER PLC T/A      UNITED KINGDOM
                                      CONSUMER CARE
                                      DIVISION

CANESTEN OASIS       EFFERVESCENT POWDER    N/A          BAYER PLC        UNITED KINGDOM

CANESTEN VAGINAL TABLETS  VAGINAL TABLETS      100MG         BAYER          PAKISTAN

CANUSAL          SOLUTION FOR        100IU/ML       CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
              INJECTION                    LTD.

CANUSAL(HEPARIN SODIUM   SOLUTION FOR        100IU / ML      CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
100U/ML)          INJECTION                    LTD

CAPACE           TABLETS          25MG         ATCO LABORATORIES    PAKISTAN
                                      (PVT) LTD

CAPACE           TABLETS          12.5MG        ATCO LABORATORIES    PAKISTAN
                                      (PVT) LTD

CAPOCARD          TABLETS          50MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                      DEVELOPMENT AND
                                      INVESTMENT CO LTD

CAPOCARD          TABLETS          25MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                      DEVELOPMENT AND
                                      INVESTMENT CO LTD

CAPOTEN          TABLETS          12.5MG        E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

CAPOTEN          TABLETS          25MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

CAPOTEN          TABLETS          50MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

CAPOZIDE          TABLETS          N/A          E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

CAPRIN           ENTERIC COATED       75MG         SINCLAIR         UNITED KINGDOM
              TABLETS                     PHARMACEUTICALS
                                      LIMITED
498         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

CAPTIL TABLET 25MG(CAPTOPRIL)  TABLET           25MG         UNIMED         KOREA REPUBLIC
                                         PHARMACEUTICALS INC.

CAPTIL TABLET 50MG (CAPTOPRIL) TABLET            50MG         UNIMED         KOREA REPUBLIC
                                         PHARMACEUTICALS INC.

CAPTOPRIL            TABLETS           50MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

CAPTOPRIL            TABLETS           25MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

CAPTOPRIL            TABLETS           12.5MG        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

CAPTOPRIL            TABLETS           12.5MG        NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CAPTOPRIL            TABLETS           25MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CAPTOPRIL            TABLETS           50MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CAPTOPRIL DENK 25        TABLETS           25MG         E. DENK OHG      GERMANY

CAPTOPRIL TABLETS 25MG     TABLET           25MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CAPTOPRIL TABLETS 50MG     TABLET           50MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD

CAPTOPRIL TABLETS BP 25MG    TABLET           25MG         WAYMADE PLC      UNITED KINGDOM

CARBACHOL            TABLETS           2MG          NORTON         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

CARBAMAZEPINE          TABLETS           100MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CARBAMAZEPINE          TABLETS           200MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CARBAMAZEPINE          TABLETS           400MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CARBATOL            TABLETS           200MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LTD

CARBATOL            TABLETS           200MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LTD

CARBELLON TABLETS        TABLET           N/A          TORBET LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CARBIMAZOLE           TABLET           5MG          CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                         SDN. BHD.

CARBIROID TABLET 5MG      TABLET           5MG          HOVID SDN BHD     MALAYSIA

CARBOPLATIN           SOLUTION FOR        150MG/15ML      PHARMACIA & UPJOHN   AUSTRALIA
                INJECTION                     (PERTH) PTY LTD.

CARBOPLATIN INJECTION      SOLUTION FOR        10MG/ML        FAULDING        UNITED KINGDOM
SOLUTION            INJECTION                     PHARMACEUTICALS PLC

CARBOPLATIN INJECTION VIAL   SOLUTION FOR        50MG/5ML       F.H. FAULDING & CO.  AUSTRALIA
                INJECTION                     LTD. (T/A DAVID BULL
                                         LABS)
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    499


       Trade Name        Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

CARBOPLATIN INJECTION VIAL  SOLUTION FOR        450MG/5ML       F.H. FAULDING & CO.  AUSTRALIA
               INJECTION                     LTD (T/A DAVID BULL
                                        LABS)

CARBOPLATINO         SOLUTION FOR        150MG/15ML      PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY
               INJECTION

CARBOSAN           GEL             2% W/W        ROWA PHARMACEUTI-   IRELAND
                                        CALS LTD

CARBOSIN           SOLUTION FOR        10MG/ML        PHARMACHEMIE BV    NETHERLANDS
               INJECTION

CARBOTINOL          SOLUTION FOR        150MG         KOREA UNITED PHARM.  KOREA REPUBLIC
               INJECTION                     INC.

CARDIFEN-10         CAPSULES          10MG         PHARMACARE LIMITED   REPUBLIC OF SOUTH
                                                   AFRICA

CARDILATE MR         TABLETS           20MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CARDILATE MR 10MG TABLETS  TABLETS           10MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CARDIOLITE          DRY SUBSTANCE FOR IV    NA          DUPONT PHARMA GMBH GERMANY
               INF

CARDIPRIL          TABLETS           4.6MG         BIALPORT PRODUCTOS   PORTUGAL
                                        FARMACEUTICOS SA

CARDIPRIL          TABLETS           9.2MG         BIALPORT — PRODUTOS  PORTUGAL
                                        FARMACEUTICOS SA

CARDURA           TABLET           2MG          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

CARDURA           TABLET           4MG          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

CARDURA           TABLET           1MG          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

CARDURA XL          MODIFIED RELEASE      4MG          PFIZER LTD.      UNITED KINGDOM
               TABLET

CARDURA XL          MODIFIED RELEASE      8MG          PFIZER LTD.      UNITED KINGDOM
               TABLET

CARGOSIL           CREAM            5%          GENEPHARM S.A.     GREECE

CARLOC-6.25         TABLETS           6.25MG        CIPLA         INDIA

CARTERON 5MG         CAPSULE           5MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

CASACOL           LIQUID           NA          HELSINN BIREX     IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

CASCADE (FORMELY NATEX    COATED TABLET        N/A          MODERN HEALTH     UNITED KINGDOM
NO. 1)TABLETS                                 PRODUCTS LTD

CASODEX 150MG        COATED TABLET        150MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

CASODEX TABLETS 50MG     COATED TABLET        50MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

CASPOFUNGIN MSD       POWD F/CONC F/SOLN F/    50MG/VIAL       MERCK SHARP AND    EUROPEAN COMMUNITY
               INF                        DOHME LIMITED

CASPOFUNGIN MSD       POWD. F/CONC F/SOLN F/ 70MG/VIAL         MERCK SHARP & DOHME UNITED KINGDOM
               INF                        LIMITED

CASPOFUNGIN MSD       POWDER FOR SOLUTION     50MG/VIAL       MERCK SHARP & DOHME EUROPEAN COMMUNITY
               FOR INFUSION                   LIMITED
500         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form         Dose         MA Holder         Country

CASTOR OIL BP       ORAL SOLUTION        N/A          LCM LTD          UNITED KINGDOM

CASTOR OIL BP       ORAL SOLUTION        5ML          LCM LTD          UNITED KINGDOM

CATAFLAM          SUGAR COATED TABLETS    50MG         NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

CATAFLAM          TABLET           50MG         GEIGY           PAKISTAN

CATAFLAM          SUGAR COATED TABLETS    25MG         NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

CATAFLAM          SUGAR COATED TABLETS    50MG         NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

CATAFLAM 1.5%       DROPS            15MG/ML        NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

CATAFLAM RAPID       COATED TABLETS       25MG         NOVARTIS         UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICALS UK
                                       LIMITED

CATAFLAM RAPID       COATED TABLETS       50 MG         NOVARTIS         UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICALS UK
                                       LIMITED

CATHAY RISING SUN/GERARD  TABLET           180MG         CATHAY OF      UNITED KINGDOM
GINGER/GINGER                                BOURNEMOUTH LTD T/A
                                       GERARD HOUSE

CAVERIL          TABLETS           40MG         REMEDICA LTD       CYPRUS

CAVERIL 40         TABLETS           40MG         REMEDICA LTD       CYPRUS

CAVERJECT         POWDER FOR INJECTION    20MCG/ML       PHARMACIA & UPJOHN    BELGIUM
                                       N.V. / S.A.

C-D-CALCIUM        CHEWING TABLETS       N/A          G.STREULI & CO. AG    SWITZERLAND

C-D-CALCIUM        EFFERVESCENT TABLET     N/A          G.STREULI & CO. AG    SWITZERLAND

CEALB (ALBUMIN 20 %)    SOLUTION FOR INFUSION 200G/L           SANQUIN, CLB,       NETHERLANDS
                                       PRODUCTS DIVISION

CEALB (ALBUMIN 20%)    SOL. FOR INFUSION      200G/L        CLB            NETHERLANDS

CEANEL CONCENTRATE     TOPICAL SOLUTION      N/A          QUINODERM LIMITED     UNITED KINGDOM

CECENU           CAPSULES          40MG         MEDAC GMBH        GERMANY

CECLOR           MODIFIED RELEASE      375MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
              TABLET

CECLOR           MODIFIED RELEASE      500MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
              TABLET

CECLOR           MODIFIED RELEASE      750MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
              TABLET

CECLOR           GRANULES FOR ORAL      125MG/5ML       ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
              SUSPEN.

CECLOR           GRANULES FOR ORAL      5% W/V        ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
              SUSPEN.

CECLOR           CAPSULES          500MG         LILLY           PAKISTAN

CECLOR MR         TABLET           750MG         LILLY           PAKISTAN

CECLOR MR         TABLET           375MG         LILLY           PAKISTAN
23.9.2003.       LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    501


        Trade Name      Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

CEFACET           TABLETS           500MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                       NORGINE PHARMA

CEFACET           TABLETS           1G          LABORATOIRES      FRANCE
                                       NORGINE PHARMA

CEFACET           GRANULES IN SACHETS     250MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                       NORGINE PHARMA

CEFALOTINE MERCK 1G     POWDER FOR SOL. FOR     1G/VIAL        MERCK GENERIQUES    FRANCE
              INJ.

CEFAN            POWDER FOR INJECTION    1G/VIAL        DEMO ABEE       GREECE

CEFARIM 750MG        POWDER FOR IM/IV      750MG         M/S VITAPURE      INDIA
                                       CORPORATION

CEFIX-200          TABLETS           200MG         CIPLA LTD       INDIA

CEFRADOX 500        CAPSULES          500MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

CEFTRIAXONE 500MG      POWDER FOR INJECTION    500MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

CEFUROXIM 750MG CURASAN   POWDER FOR INJECTION    750MG/VIAL      CURASAN PHARMA     GERMANY
                                       GMBH

CEFUROXIME AXETILE     TABLETS           250MG         SHENZHEN        CHINA
                                       PHARMACEUTICAL
                                       FACTORY

CEFZIL (PROCEF)       TABLETS           250MG         BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                       S.P.A

CEFZIL (PROCEF)       POWDER FOR ORAL SUSP. 250MG/5ML          BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                       S.P.A

CEFZIL (PROCEF)       TABLETS           500MG         BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                       S.P.A

CEGROVIT          EFFERVESCENT TABLET     1G          DR.GROSSMANN AG    SWITZERLAND
                                       PHARMACA

CELANCE 0.05MG TABLETS   TABLET           0.05MG        ELI LILLY & COMPANY  UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

CELANCE 0.25MG TABLETS   TABLET           0.25MG        ELI LILLY & COMPANY  UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

CELANCE 1MG TABLETS     TABLET           1MG          ELI LILLY & COMPANY  UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

CELEBIX -200        CAPSULE           200MG         OKASA PHARMA PVT    INDIA
                                       LTD — INDIA

CELEBREX          HARD CAPSULES        100MG         MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

CELEBREX          HARD CAPSULES        200MG         MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

CELEBREX          HARD CAPSULES        200MG         PHARMACIA LIMITED   UNITED KINGDOM

CELEBREX          HARD CAPSULES        100MG         PHARMACIA LIMITED   UNITED KINGDOM

CELESTONE          TABLETS           0.5MG         SCHERING PLOUGH    BELGIUM
                                       NV/SA

CELEVAC           TABLETS           500MG         MONMOUTH       UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICALS LTD.

CELLCEPT          CAPSULE           250MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                       (SCHWEIZ) AG
502         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder       Country

CELLCEPT 500MG         TABLET           500MG         ROCHE PHARMA     SWITZERLAND
                                         (SCHWEIZ) AG

CELLIDRIN 100MG        TABLET           100MG         HENNIG ARZNEIMITTEL  GERMANY
                                         GMBH & CO. KG

CELLIDRIN 300MG        TABLET           300MG         HENNIG ARZNEIMITTEL  GERMANY
                                         GMBH & CO. KG

CELLUVISC           EYE DROPS SOLUTION     1%          ALLERGAN       IRELAND
                                         PHARMACEUTICALS
                                         (IRELAND) LIMITED

CELLUVISC LUBRICANT      EYE DROPS          1% W/V        ALLERGAN       UNITED STATES OF
                                                    AMERICA

CEMAQUIN            LOZENGES          N/A          CIMEX AG       SWITZERLAND

CENOVIS 1000MG VIT C NATURAL  TABLET           1000MG        FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
ORANGE FLAV                                   PTY LTD

CENOVIS 1000MG VITAMIN C    TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
NATURAL LEMON                                  PTY LTD

CENOVIS 50 + MULTI CAPSULE   CAPSULE           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
BOTTLE                                      PTY LTD.

CENOVIS ANTIOXIDANT TABLET   TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
BOTTLE                                      PTY LTD.

CENOVIS ANTIOXIDANT TABLET   TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
BOTTLE                                      PTY LTD.

CENOVIS ARTHRITIC AID     TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                         PTY LTD

CENOVIS B COMPLEX       TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                         PTY LTD

CENOVIS B GROUP AND C     TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
VITAMINS                                     PTY LTD

CENOVIS B GROUP PLUS TABLET  TABLETS           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
BOTTLE                                      PTY LTD.

CENOVIS CALCIUM 600MG AND   TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
VITAMIN D                                    PTY LTD

CENOVIS CHILDREN'S CALCIUM   TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
PLUS                                       PTY

CENOVIS CHILDREN'S COLD AND  TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
FLU                                       PTY LTD

CENOVIS CHILDREN'S       TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
MULTIVITAMINS                                  PTY

CENOVIS CHILDREN'S VIT C    TABLET(CHEWABLE)      100MG         FAULDING HEALHCARE  AUSTRALIA
100MG ORANGE FL                                 PTY LTD

CENOVIS COD LIVER OIL     CAPSULES          275MG         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                         PTY LTD.

CENOVIS COLD AND FLU RELIEF  LOZENGE           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
LOZENGE                                     PTY LTD

CENOVIS CO-Q10 UBIDECARE-   CAPSULE           30MG         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
NONE                                       PTY LTD

CENOVIS COUGH RELIEF LOZ.   LOZENGES          N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
W/ VIT. C AND ZN                                 PTY LTD.
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  503


       Trade Name          Dosage Form        Dose        MA Holder       Country

CENOVIS CYSTITIS AID WITH    TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
CRANBERRY                                     PTY LTD

CENOVIS ECHINACEA COMPLEX    TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                          PTY LTD

CENOVIS EVENING PRIMROSE OIL   CAPSULE           600MG         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
600MG                                       PTY

CENOVIS EVINING PRIMROSE     CAPSULE           1000MG        FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
OIL1000MG                                     PTY LTD

CENOVIS EXECUTIVE B TABLET    TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
BOTTLE                                       PTY LTD.

CENOVIS FOLIC ACID PLUS TABLET  TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
BOTTLE                                       PTY LTD

CENOVIS GINSENG PANAX      TABLET           500MG         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
GINSENG 500MG                                   PTY LTD

CENOVIS GUARANA 2000MG +     FILM COATED TABLETS     N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
GINSENG 500MG                                   PTY LTD.

CENOVIS HEALTHY HAIR, SKIN    CAPSULE           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
AND NAILS                                     PTY LTD

CENOVIS IRON PLUS        TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                          PTY LTD

CENOVIS LECITHIN 1.2G      CAPSULE           1.2G         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                          PTY LTD

CENOVIS MAGNESIUM PLUS      TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                          PTY

CENOVIS MALE FORMULA       TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                          PTY LTD

CENOVIS MAXEPA NATURAL FISH   CAPSULE           1G          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
OIL CONC.                                     PTY LTD.

CENOVIS MEGA E 500MG       CAPSULE           500MG         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                          PTY LTD

CENOVIS MEGA-MULTI EXTRA     CAPSULE           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
STRENGTH MV AND M                                 PTY

CENOVIS MEN'S MULTI CAPSULE   CAPSULE           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
BOTTLE                                       PTY LTD.

CENOVIS MULTIVITAMIN AND     TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
MINERALS                                      PTY LTD

CENOVIS NATURAL E500IU      CAPSULE           335MG         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                          PTY LTD

CENOVIS ODOURLESS GARLIC     CAPSULE           10MG         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
                                          PTY LTD

CENOVIS OSTEO RELIEF TABLET   TABLETS           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
BOTTLE                                       PTY LTD.

CENOVIS ST JOHN'S WORT      TABLET           340MG         FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
(HYPERICUM)                                    PTY LTD

CENOVIS STUDENT STUDY      TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
FORMULA                                      PTY LTD

CENOVIS SUGARLESS C 500MG    TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE  AUSTRALIA
ORANGE)                                      PTY LTD
504         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

CENOVIS VALERIAN FORMULA    TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE   AUSTRALIA
                                         PTY LTD

CENOVIS VITAMIN B6       TABLET           50MG         FAULDING HEALTHCARE   AUSTRALIA
                                         PTY LTD

CENOVIS VITAMIN C 1000MG    TABLET           1000MG        FAULDING HEALTHCARE   AUSTRALIA
TABLET BOTTLE                                  PTY LTD.

CENOVIS VITAMIN C 250MG NAT.  TABLET           250MG         FAULDING HEALTHCARE   AUSTRALIA
ORANGE FLV.                                   PTY LTD

CENOVIS WOMEN'S MULTI     CAPSULES          N/A          FAULDING HEALTHCARE   AUSTRALIA
CAPSULE BOTTLE                                  PTY LTD.

CENOVIS YEAST 300MG      TABLET           300MG         FAULDING HEALTHCARE   AUSTRALIA
                                         PTY LTD

CENOVIS ZINC PLUS 25MG     TABLET           25MG         FAULDING HEALTHCARE   AUSTRALIA
                                         PTY

CENVOVIS GINKGO PLUS      TABLET           N/A          FAULDING HEALTHCARE   AUSTRALIA
                                         PTY LTD

CEPHADAR            CAPSULES          250MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LTD

CEPHADAR            GRANULES FOR ORAL      125MG/5ML       DAR AL DAWA      JORDAN
                SUSP.                       DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LIMITED

CEPHADAR            GRANULES FOR ORAL      125MG/5ML       DAR AL DAWA      JORDAN
                SUSP.                       DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LIMITED

CEPHALEXIN           CAPSULES          250MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CEPHALEXIN           CAPSULES          500MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CEPHALEXIN           TABLETS           250MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CEPHALEXIN           TABLETS           500MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CEPHALEXIN           ORAL SUSPENSION       125MG/5ML       NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CEPHALEXIN           ORAL SUSPENSION       250MG/5ML       NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CEPHALEXIN (TENKOREX)     SUSPENSION         125MG/5ML       KENT         UNITED KINGDOM
125MG/5ML                                    PHARMACEUTICALS LTD.

CEPHALEXIN (TENKOREX)     SUSPENSION         250MG/5ML       KENT          UNITED KINGDOM
250MG/5ML                                    PHARMACEUTICALS

CEPHALEXIN 250MG        CAPSULE           250MG         KENT         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS LTD.

CEPHALEXIN 500MG        CAPSULE           500MG         KENT         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS LTD.

CEPHALEXIN-RATIOPHARM 500   FILM COATED TABLET     500MG         RATIOPHARM GMBH     GERMANY

CEPHOS             CAPSULE           500MG         LABORATORIO       ITALY
                                         FARMACEUTICO C.T.S.R.L.
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   505


       Trade Name         Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

CEPOREX             HARD CAPSULES       500MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CEPOREX             HARD CAPSULES       500MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CEPOREX CAPSULES 250MG      CAPSULES          250MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LTD

CEPOREX CAPSULES 500MG      CAPSULES          500MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LTD

CEPOREX SYRUP 125MG/5ML     SYRUP           125MG/5ML       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LTD

CEPOREX SYRUP 250/5ML      SYRUP           250MG/5ML       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LTD

CEREPAR             TABLETS          75MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

CERETEC             POWDER FOR INJECTION    0.5MG/VIAL      NYCOMED AMERSHAM   UNITED KINGDOM
                                         PLC

CEROX              TOPICAL SOLUTION      N/A          SPA ITALIANA     ITALY
                                         LABORATORI BOUTY

CEROXIM TABLETS 250MG      TABLETS          250MG         RANBAXY        INDIA
                                         LABORATORIES LTD.

CERUMOL EAR DROPS        EAR DROPS         N/A          LABORATORIES FOR   UNITED KINGDOM
                                         APPLIED BIOLOGY LTD

CETAVLEX             ANTISEPTIC CREAM      0.5% W/W       ZENECA LIMITED    UNITED KINGDOM

CETAVLEX CREAM          CREAM           1.25% V/ W      BIOGLAN LABORATORIES UNITED KINGDOM
                                         LTD

CETILSAN             SUGAR FREE LOZENGES    N/A          LABORATORIO CHIMICO ITALY
                                         FARMACEUTICO A. SELLA
                                         S.R.L.

CETILSAN             LOZENGES          N/A          LABORATORIO CHIMICO ITALY
                                         FARMACEUTICO A. SELLA
                                         S.R.L.

CETOMACROGOL CREAM A BP     CREAM           9% W/W        ADAMS HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CETOR              PWD. FOR SOL. FOR INF.   500U         SANQUIN, CLB,     NETHERLANDS
                                         PRODUCTS DIVISION

CETRIMIDE ANTISEPTIC FIRST AID  CREAM           0.5% W/W       ANGLIAN PHARMA PLC  UNITED KINGDOM
CREAM

CETRIMIDE CREAM BP        CREAM           0.5% W/W       ADAMS HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CETROTIDE            SOLUTION FOR        0.25MG/ML       ASTA MEDICA      GERMANY
                 INJECTION.

CETROTIDE            SOLUTION FOR        3MG/3ML        ASTA MEDICA      GERMANY
                 INJECTION

CETROTIDE            POWDER AND SOLVENT     3MG/VIAL       SERONO EUROPE     EUROPEAN COMMUNITY
                 F/SOLUTION F/INJECTION              LIMITED

CETROTIDE (X1VIAL)        POWDER AND SOLVENT     0.25MG/VIAL      SERONO EUROPE     EUROPEAN COMMUNITY
                 F/SOLUTION F/INJECTION              LIMITED

CETROTIDE (X7VIALS)       POWDER AND SOLVENT     0.25MG/VIAL      SERONO EUROPE     EUROPEAN COMMUNITY
                 F/SOLUTION F/INJECTION              LIMITED
506         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

CEZIDIN            POWDER FOR INJECTION    1G/VIAL        DEMO ABEE       GREECE

CHAPSTICK — CHERRY       LIP BALM          N/A          WHITEHALL       UNITED STATES OF
                                         INTERNATIONAL INC   AMERICA

CHAPSTICK — REGULAR      LIP BALM          N/A          WHITEHALL       UNITED STATES OF
                                         INTERNATIONAL INC.  AMERICA

CHAPSTICK — SUNBLOCK 15    LIP BALM          N/A          WHITEHALL       UNITED STATES OF
                                         INTERNATIONAL INC.  AMERICA

CHARCOALTABLETS 125MG     TABLET           125MG         G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
                                         PRODUCTS LTD

CHEMITRIM           CAPSULES          N/A          BIOMEDICA FOSCAMA   ITALY
                                         INDUSTRIA CHIMICO
                                         FARMACEUTICA S.P.A.

CHEMITRIM “FORTE”       TABLET           N/A          BIOMEDICA FOSCAMA   ITALY
                                         INDUSTRIA CHIMICO
                                         FARMACEUTICA S.P.A.

CHIBROXIN 0.3% DPS       EYE DROPS          0.3% W/V       MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                         B.V.

CHIBROXINE           EYE DROPS          0.3%W/W        MSD          PAKISTAN

CHIBROXINE 0.3 COLLYRE     EYE DROPS          3MG/ML        MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                         B.V.

CHILBLAIN CREAM        CREAM            N/A          J PICKLES & SONS   UNITED KINGDOM

CHILDREN'S ADVIL SUSPENSION  SUSPENSION         NA          WHITEHALL — ROBINS  CANADA

CHILDREN'S DIMETAPP COLD AND  ELIXIR           NA          WITEHALL       UNITED STATES OF
ALLERGY                                     INTERNATIONAL     AMERICA

CHIMAX             TABLET           250MG         CHIRON BV       NETHERLANDS

CHLORAMPHENICAL EYE DROPS   EYE DROPS          0.5% W/V       SCHERING-PLOUGH    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CHLORAMPHENICOL BP 250MG    CAPSULE           250MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

CHLORAMPHENICOL EYE      EYE OINTMENT        1% W/W        PL 00156/0049     UNITED KINGDOM
OINTMENT 1% BP

CHLORASEPT 2000 ANTISEPTIC   TOPICAL SOLUTION      N/A          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
SOL.                                       LIMITED

CHLORHEXIDINE GLUCONATE    OROMUCOSAL SOLUTION 0.2% W/V           ADAMS HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
NATURAL FLAVOUR                                 LIMITED

CHLOROQUINE PHOSPHATE     TABLETS           100MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

CHLOROQUINE PHOSPHATE     TABLETS           250MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

CHLOROQUINE PHOSPHATE     SOLUTION FOR        40MG/ML        PHARMAMED       MALTA
                INJECTION                     PARENTERALS LTD.

CHLOROQUINE PHOSPHATE     SOLUTION FOR        80MG/2ML       PHARMAMED       MALTA
                INJECTION                     PARENTERALS LTD.

CHLOROQUINE PHOSPHATE BP    TABLET           250MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
250MG                                      PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

CHLORPAMIDE BP 250MG      TABLET           250MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    507


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

CHLORPHENIRAMINE BP 4MG    TABLET           4MG          SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

CHLORPROMAZINE        COATED TABLETS       25MG         CLONMEL HEALTHCARE   IRELAND
                                        LIMITED

CHLORPROMAZINE        TABLETS           25MG         REMEDICA LTD.      CYPRUS

CHLORPROMAZINE BP 25MG    TABLETS           25MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

CHLORPROPAMIDE        TABLET           250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

CHLORPROPAMIDE        TABLETS           250MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

CHLORPROPAMIDE BP 100MG    TABLET           100MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

CHLORURE DE THALLIUM     SOLUTION FOR        37 MBQ/ML       CIS BIO INTERNATIONAL  FRANCE
[(201)TI] CIS BIO       INJECTION

CHOLECIS           INTRAVENEOUS        NA          CIS BIO INTERNATIONAL  FRANCE
               SOLUTION

CHOLERA VACCINE BEHRING    SUSPENSION FOR       N/A          CHIRON BEHRING GMBH   GERMANY
               INJECTION                     & CO

CHORAGEN 5000         POW. FOR INJ. AND      5000 I.E.       FERRING GMBH      GERMANY
               SOLVENT

CHYMOL EMOLLIENT BALM     OINTMENT          NS          ANGLIAN PHARMA PLC   UNITED KINGDOM

CIBACEN            FILM C. TABLETS       5MG          NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
               DIVISIBLE                     SCHWEIZ AG

CIBACEN            TABLETS           10MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

CICATRIN           POWDER           N/A          WELLCOME        UNITED KINGDOM
                                        FOUNDATION LTD.

CICATRIN           CREAM            N/A          WELLCOME        UNITED KINGDOM
                                        FOUNDATION LTD.

CICATRIN POWDER        POWDER           NA          GLAXOWELLCOME      PAKISTAN

CICLOFOSFAMIDA FILAXIS    LYOPHILIZED POWDER     1G          LABORATORIOS FILAXIS  ARGENTINA
               FOR INJECTION                   SA

CICLOFOSFAMIDA FILAXIS    LYOPHILIZED POWDER     200MG         LABORATORIOS FILAXIS  ARGENTINA
               FOR INJECTION                   SA

CIDOMYCIN EYE/EAR DROPS    EYE/EAR DROPS        0.3% W/V       ROUSSEL LABORATORIES UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CIDOMYCIN INJECTION ADULT —  SOLUTION FOR        80MG/2ML       ROUSSEL LABORATORIES UNITED KINGDOM
80MG/2ML           INJECTION                     LIMITED

CIDOMYCIN PAEDIATRIC     SOLUTION FOR        20MG/2ML       ROUSSEL LABORATORIES UNITED KINGDOM
INJECTABLE 20MG/2ML      INJECTION                     LIMITED

CIFEX             ORAL SUSPENSION       100MG/5ML       AEGIS LTD.       CYPRUS

CIFEX 200           TABLETS           200MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

CIFEX 400           TABLETS           400MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

CIFLURON 250MG FILMCOATED   FILM COATED TABLETS     NA          IL KO ILAC VE KOZMETIK TURKEY
TABLETS                                     SAN. A.S. — TURKEY
508         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

CIFRAN              SOLUTION FOR        200MG         RANBAXY        INDIA
                 INJECTION                     LABORATORIES LTD.

CILEST              TABLET           N/A          JANSSEN-CILAG AG   SWITZERLAND

CILOPRIN CUM ANAESTHETICO    DROPS            N/A          JANSSEN-CILAG AG   SWITZERLAND

CILOXAN             OPHTHALMIC SOLUTION     3MG/ML        S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
                                          N.V.

CIMEDINE             TABLETS           800MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                          DEVELOPMENT AND
                                          INVESTMENT CO LIMITED

CIMET (CIMETIDINE TABLETS USP)  TABLET           200MG         IPCA LABORATORIES   INDIA
                                          LIMITED

CIMET-400 (CIMETIDINE TABLETS  TABLET           400MG         IPCA LABORATORIES   INDIA
USP)                                        LIMITED

CIMETIDINE            TABLETS           200MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

CIMETIDINE            TABLETS           400MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

CIMETIDINE            TABLETS           800MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

CINAZYN             TABLETS           25MG         ITALCHIMICI SPA    ITALY

CINAZYN             CAPSULE           75MG         ITALCHIMICI SPA    ITALY

CINNARIZINE           TABLETS           15MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

CIPLIN (COTRIMOXAZOLE      TABLET           N/A          CIPLA LTD       INDIA
TABLETS IP)

CIPLIN SUSPENSION        SUSPENSION         N/A          CIPLA LTD — INDIA   INDIA

CIPLOX              SOLUTION FOR        2MG/ML        CIPLA LTD.      INDIA
                 INJECTION

CIPLOX-250 TABLETS        TABLETS           250MG         CIPLA LTD.      INDIA

CIPRAM              TABLET           20MG         H. LUNDBECK A/S    DENMARK

CIPRAM              TABLET           20MG         LUNDBECK       PAKISTAN

CIPRO HC OTIC          SUSPENSION         N/A          ALCON LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                          INC.         AMERICA

CIPRO HC OTIC SUSPENSION     EAR DROPS          N/A          ALCON CUSI S.A.    SPAIN

CIPROBAY 100           INFUSION SOLUTION      100MG/50ML      BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                          CO. KG

CIPROBAY 200           INFUSION SOLUTION      200MG/100ML      BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                          CO. KG

CIPROBAY 250           FILM-COATED TABLET     250MG         BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                          CO. KG

CIPROBAY 500           FILM-COATED TABLET     500MG         BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                          CO. KG

CIPROBID-250           TABLETS           250MG         CADILA HEALTHCARE   INDIA
                                          LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    509


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

CIPRODAR            FILM-COATED         250MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LTD

CIPRODAR            TABLETS           500MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LIMITED

CIPROFLOXACIN INJECTION USP  SOL FOR INJ         2MG/ML        VYSALI         INDIA
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

CIPROFLOXACIN TABLETS USP   FILM COATED TABLET     250MG         TABLETS (INDIA) LIMITED INDIA
CIFROTIL

CIPROXIN            TABLET           250MG         BAYER         PAKISTAN

CIPROXIN 100          INFUSION SOLUTION      100MG/50ML      BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

CIPROXIN 200          INFUSION SOLUTION      200MG/100ML      BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

CIPROXIN 250          FILM-COATED TABLET     250MG         BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

CIPROXIN 250          FILM COATED TABLET     250MG         BAYER         PAKISTAN

CIPROXIN 400          INFUSION SOLUTION      400MG/200ML      BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

CIPROXIN 500          FILM-COATED TABLET     500MG         BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

CIPROXIN 750          FILM-COATED TABLET     750MG         BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

CIROK             SOLUTION FOR        2MG/ML        KOREA UNITED PHARM.  KOREA REPUBLIC
                INJECTION                     INC.

CIRRUS             CAPSULE           N/A          U.C.B. S.A.      BELGIUM

CISPLATIN 100MG/100ML     SOLUTION FOR        1MG/ML        PHARMACIA & UPJOHN   AUSTRALIA
                INJECTION                     (PERTH) PTY LTD.

CISPLATIN 10MG/10ML      SOLUTION FOR        1MG/ML        PHARMACIA & UPJOHN   AUSTRALIA
                INJECTION                     (PERTH) PTY LTD.

CISPLATIN 50MG/50ML      SOLUTION FOR        1MG/ML        PHARMACIA & UPJOHN   AUSTRALIA
                INJECTION                     (PERTH) PTY LTD.

CISPLATIN INJECTION B.P    SOLUTION FOR        N/A          SERUM INSTITUTE OF   INDIA
                INJECTION                     INDIA LTD.

CISPLATIN INJECTION SOLUTION  SOLUTION FOR INFUSION 1MG/ML           FAULDING        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS PLC

CISPLATINE MERCK 10MG/10ML   SOL. TO DILUTE FOR     10MG/10ML       MERCK GENERIQUES    FRANCE
                PERFUS

CISPLATINE MERCK 50MG/50ML   SOL. TO DILUTE FOR     50MG/50ML       MERCK GENERIQUES    FRANCE
                PERFUS

CISPLATINO           SOLUTION FOR        50MG/50ML       PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY
                INJECTION

CISPLATINO           SOLUTION FOR        10MG/10ML       PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY
                INJECTION

CITANEST OCTAPRESSIN      SOLUTION FOR        N/A          ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
                INJECTION
510         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

CITOMID RU           SOLUTION FOR        1MG/2ML        LEMERY S.A.       MEXICO
                INJECTION

CITOMID RU           SOLUTION FOR        2MG/2ML        LEMERY S.A.       MEXICO
                INJECTION

CITRAMAG POWDER         EFFERVESCENT POWDER     N/A          BOIGLAN         UNITED KINGDOM
                                         LABORATORIES

CITRATO ESPRESSO S PELLEGRINO  ORAL POWDER         7.12G / 40G      SYNTHELABO S.P.A.    ITALY

CITROVENOT           TABLET           250MG         BROS LTD        GREECE

CITROVENOT           TABLET           500MG         BROS LTD        GREECE

CLABAT             DRY SYRUP          N/A          PT INTERBAT       INDONESIA

CLABAT 500           FILM COATED CAPLET     N/A          PT INTERBAT       INDONESIA

CLABAT 500           FILM-COATED TABLET     N/A          PT INTERBAT       INDONESIA

CLABAT DRY SYRUP        SYRUP            N/A          PT INTERBAT       INDONESIA

CLABAT FORTE          DRY SYRUP          N/A          PT INTERBAT       INDONESIA

CLABAT FORTE DRY SYRUP 60 ML  DRY SYRUP          N/A          PT INTERBAT       INDONESIA

CLACIN             CAPSULES          150MG         KOREA UNITED PHARM.   KOREA REPUBLIC
                                         INC.

CLAFORAN 0.5G          POWDER FOR IV-IM      0.5G         LABORATOIRES AVENTIS  FRANCE
                INJECT.

CLAFORAN 1G           POWDER FOR IV-IM      1G          LABORATOIRES AVENTIS  FRANCE
                INJECT.

CLAFORAN 1G IM         POWDER FOR INJECTION    1G          LABORATOIRES AVENTIS  FRANCE

CLAMIDE TABLET 5MG       TABLET           5MG          HOVID SDN BHD      MALAYSIA

CLARICIDE            TABLETS           250MG         BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                         TICARET A.S.

CLARICIDE            FILM COATED TABLETS     500MG         BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                         TICARET A.S.

CLARIDAR            FILM-COATED TABLETS     250MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LTD

CLARINASE            REPETABS          N/A          SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM

CLARITHROMYCIN/GENEPHARM    TABLETS           500MG         GENEPHARM S.A.     GREECE

CLARITHROMYCIN/GENEPHARM    TABLETS           250MG         GENEPHARM S.A.     GREECE

CLARITINE            TABLETS           10MG         SCHERING-PLOUGH NV/   BELGIUM
                                         SA

CLARITINE            SYRUP            1MG/ML        SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM

CLAVAMOX DT 400         POWDER F/ORAL SUSP.     NA          LABORATORIOS BIAL    PORTUGAL

CLENASMA            TABLET           0.02MG        BIOMEDICA FOSCAMA    ITALY
                                         INDUSTRIA CHIMICO
                                         FARMACEUTICA S.P.A.

CLENASMA            SYRUP            0.1MG/100ML      BIOMEDICA FOSCAMA    ITALY
                                         INDUSTRIA CHIMICO
                                         FARMACEUTICA S.P.A.
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    511


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

CLEXANE             SOLUTION FOR        20MG/0.2ML      LABORATOIRES AVENTIS  FRANCE
                INJECTION

CLEXANE             SOLUTION FOR        40MG/0.4ML      LABORATOIRES AVENTIS  FRANCE
                INJECTION

CLEXANE             SOLUTION FOR        60MG/0.6ML      BELLON, RHONE-     FRANCE
                INJECTION                     POULENC RORER

CLEXANE             SOLUTION FOR        80MG/0.8ML      BELLON, RHONE-     FRANCE
                INJECTION                     POULENC RORER

CLEXANE             SOLUTION FOR        100MG/1ML       BELLON, RHONE-     FRANCE
                INJECTION                     POULENC RORER

CLEXANE 100MG/ML (FOR SC USE)  INJECTABLE SOLN. IN PFS   100MG/ML       BELLON, RHONE-     FRANCE
                                         POULENC RORER

CLEXANE 20MG/0.2ML       INJECTABLE SOLN. IN PFS   20MG/0.2ML      BELLON, RHONE-     FRANCE
                                         POULENC RORER

CLEXANE 40MG/0.4ML       INJECTABLE SOLN. IN PFS   40MG/0.4ML      BELLON, RHONE-     FRANCE
                                         POULENC RORER

CLEXANE 60MG/0.6ML (FOR SC   INJECTABLE SOLN. IN PFS   60MG/0.6ML      BELLON, RHONE-     FRANCE
USE)                                       POULENC RORER

CLEXANE 80MG/0.8ML (FOR SC   INJECTABLE SOLN. IN PFS   80MG/0.8ML      BELLON, RHONE-     FRANCE
USE)                                       POULENC RORER

CLINDAZYN            INJECTABLE SOLUTION     300MG/2ML       LEMERY, S.A. DE C.V.  MEXICO

CLINOMEL N4-550         SOLUTION FOR INFUSION NA             BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CLINOMEL N5-800         SOLUTION FOR INFUSION N/A             BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CLINOMEL N5-800         SOLUTION FOR INFUSION NA             BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CLINOMEL N6-900         SOLUTION FOR INFUSION N/A             BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CLINOMEL N6-900         SOLUTION FOR INFUSION NA             BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CLINOMEL N7-1000        EMULSION FOR INFUSION N/A             BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CLINOMEL N7-1000        SOLUTION FOR INFUSION NA             BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CLINT 100MG           TABLET           100MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

CLISMA LAX           RECTAL SOLUTION       N/A          SOFAR SPA       ITALY

CLOBAZAM 10MG          CAPSULE           10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

CLOBEDERM-E           CREAM            0.05G/100G      ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                         (PVT) LTD

CLOBETASOL PROPIONATE      TOPICAL SOLUTION      0.5MG/G        TARO          UNITED STATES OF
TOPICAL SOLUTION                                 PHARMACEUTICALS USA  AMERICA

CLOCIP 1% W/W/ CREAM      CREAM            1%          CIPLA LTD.       INDIA

CLOFENAC-25           ENTERIC COATED       25MG         HOVID SDN.BHD.     MALAYSIA
                TABLETS
512         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

CLOFENAC-25          ENTERIC COATED TABLET 25MG            HOVID SDN. BHD    MALAYSIA
                                        (FORMERLY HO YAN
                                        HOR SDN.BHD)

CLOMFRANIL 10MG        TABLET           10MG         NOVARTIS       PAKISTAN

CLOMFRANIL 25MG        TABLETS           25MG         NOVARTIS       PAKISTAN

CLOMID 50MG          TABLET           50MG         LABORATOIRES MARION  FRANCE
                                        MERRELL DOW

CLOMID TABLETS 50 MG     TABLETS           50 MG         AVENTIS PHARMA    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CLOMIFENE           TABLETS BP         50MG         CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CLOMIPHENE CITRATE      TABLET           50MG         TEVA PHARMACEUTICAL  ISRAEL
(SEROPHENE) 50MG                                INDUSTRIES LIMITED

CLOMIPRAMINE         CAPSULES          10MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CLOMIPRAMINE         CAPSULES          25MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CLOMIPRAMINE         CAPSULES          50MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CLOMIPRAMINE         CAPSULE           10 MG         APPROVED PRESCRIPTION UNITED KINGDOM
                                        SERVICES LIMITED

CLOMIPRAMINE BP        CAPSULES          25MG         APPROVED PRESCRIPTION UNITED KINGDOM
                                        SERVICES LIMITED

CLOMIPRAN 10MG        TABLET           10MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

CLOMIPRAN 25MG        TABLET           25MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

CLONEA            CREAM            10MG/G        ALPHAPHARM PTY    AUSTRALIA
                                        LIMITED

CLONIL            TABLETS           25MG         INTAS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD.

CLONIL-10           TABLETS           10MG         INTAS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD.

CLOPERAN           10MG            TABLETS        REMEDICA LTD.     CYPRUS

CLOPIXOL           TABLET           25MG         H. LUNDBECK A/S    DENMARK

CLOPIXOL           TABLET           10MG         H. LUNDBECK A/S    DENMARK

CLOPIXOL           TABLET           2MG          H. LUNDBECK A/S    DENMARK

CLOPIXOL           DROPS            20MG/ML        H. LUNDBECK A/S    DENMARK

CLOPIXOL DEPOT INJECTION   SOLUTION FOR        200MG/ML       H. LUNDBECK A/S    DENMARK
200MG/ML           INJECTION

CLOPIXOL-ACUPHASE INJECTION  SOLUTION FOR        50MG/ML        H. LUNDBECK A/S    DENMARK
50MG/ML            INJECTION

CLOTAM (CLOTAN)        CAPSULE           200MG         GEA FARMACEUTISK FAB- DENMARK
                                        RIK

CLOTRI-DENK 1% CREAM     CREAM            10MG/G        E. DENK OHG      GERMANY
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    513


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

CLOTRI-DENK 100 VAGINAL    VAGINAL TABLET       100MG         E. DENK OHG      GERMANY

CLOTRIMADERM CREAM 1% W/W   CREAM            1% W/W        TARO          CANADA
                                         PHARMACEUTICALS INC.

CLOVE OIL BP          DENTAL SOLUTION       100%V/V        LCM LTD        UNITED KINGDOM

CLOXACILLIN 250        CAPSULES          250MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

CLOXACILLIN 250        CAPSULES          250MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

CLOXACILLIN 500        CAPSULES          500MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

CLOZAPINE           TABLETS           25MG         MYLAN         UNITED STATES OF
                                         PHARMACEUTICALS INC  AMERICA

CLOZAPINE           TABLETS           100MG         MYLAN         UNITED STATES OF
                                         PHARMACEUTICALS INC  AMERICA

CLOZOLE CREAM 1% W/W      CREAM            1% W/W        SM PHARMACEUTICALS   MALAYSIA
                                         SDN BHD

CO-AMILOFRUSE         TABLETS           NA          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CO-AMILOZIDE          TABLETS           N/A          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

CO-AMILOZIDE          TABLETS           N/A          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

COAPROVEL 150/12.5MG TABLETS  TABLET           N/A          SANOFI PHARMA     EUROPEAN COMMUNITY
                                         BRISTOL-MYERS SQUIBB
                                         SNC

COAPROVEL 300/12.5MG      TABLET           N/A          SANOFI PHARMA     EUROPEAN COMMUNITY
                                         BRISTOL-MYERS SQUIBB
                                         SNC

CO-CODAMOL           TABLETS           N/A          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

CO-CODAMOL           TABLETS           N/A          HN NORTON & CO LTD   UNITED KINGDOM

CO-CODAMOL           TABLETS           8/500MG        M & A PHARMACHEM    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

COCOIS             OINTMENT          N/A          BIOGLAN LABORATORIES UNITED KINGDOM
                                         LTD

CO-DANTHRAMER SUSPENSION    SUSPENSION         N/A          NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CODEINE LINCTUS BP       ORAL SOLUTION        15MG/5ML       WILLIAM RANSOM &    UNITED KINGDOM
                                         SON PLC

CODEINE LINCTUS BP       ORAL SOLUTION        N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP  TABLETS           15MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP  TABLETS           30MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP  TABLETS           60MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

CODEINE PHOSPHATE TABLETS BP  TABLET           30MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
30MG                                       LTD
514         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

CO-DIOVAN            FILM-COATED TABLETS     N/A          NOVARTIS        SPAIN
                                          FARMACEYTICA S.A. -
                                          SPAIN

CO-DIOVAN 80/12.5MG       FILM COATED TABLETS     N/A          NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                          SCHWEIZ AG

CODIPRONT            CAPSULES WITH SUST     N/A          HEINRICH MACK NACHF  GERMANY
                 ACTION

CODIPRONT            SYRUP            N/A          HEINRICH MACK NACHF  GERMANY

CODIPRONT CUM EXPECTORANS    CAPSULES          N/A          PFIZER AG       SWITZERLAND

CODIPRONT CUM EXPECTORANS    SYRUP            N/A          PFIZER AG       SWITZERLAND

CODIPRONT CUM EXPECTORANS    ORAL SUSPENSION       NA          PFIZER AG       SWITZERLAND

CODIPRONT CUM EXPECTORANS    CAPSULES          NA          PFIZER AG       SWITZERLAND

CODIS TABLETS          TABLET           N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                                          PRODUCTS LIMITED

CO-DYDRAMOL           TABLETS           N/A          NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

COFLOX-500            TABLETS           500MG         MACLEODS        INDIA
                                          PHARMACEUTICALS LTD

COFSED LINCTUS          ORAL SOLUTION        N/A          GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

COFSED PAEDIATRIC LINCTUS    ORAL SOLUTION        N/A          GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

COLCHICINE TABLETS BP      TABLETS           500MCG        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                          LTD.

COLCHICINE TABLETS BP 500 MIC-  TABLET           500MCG        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
ROGRAMS                                      LTD

COLD CREAM SALICYLE       CREAM            N/A          LABORATOIRES LA    FRANCE
                                          ROCHE-POSAY

COLESTID             GRANULES          5G          PHARMACIA & UPJOHN   BELGIUM
                                          N.V. / S.A.

COLIRCUSI PILOCARPINA 2% EYE   EYE DROPS          2%          ALCON CUSI SA     SPAIN
DROPS

COLLOMACK            SOLUTION          N/A          HEINRICH MACK NACHF.  GERMANY
                                          GMBH & CO. KG

COLLU-HEXTRIL 0.2%        SPRAY SOLUTION       0.2% W/V       PARKE DAVIS      FRANCE

COLOFAC             SUGAR COATED TABLET     135MG         SOLVAY         NETHERLANDS
                                          PHARMACEUTICALS B.V.

COLOFAC RETARD          CAPSULE           200MG         SOLVAY         NETHERLANDS
                                          PHARMACEUTICALS B.V.

COLOMYCIN            TABLETS           1.5MU         PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM

COLOMYCIN            SYRUP            250,000 U/5ML     PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM

COLOMYCIN INJECTION       POWDER FOR         0.5MU         PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM
                 RECONSTITUTION

COLOMYCIN INJECTION       POWDER FOR         1MU          PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM
                 RECONSTITUTION

COLOMYCIN STERILE POWDER     STERILE POWDER       1G          PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     515


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

COLOSPASMIN FORTE       TABLETS           135MG         EGYPTIAN         EGYPT
                                        INTERNATIONAL
                                        PHARMACEUTICAL
                                        INDUSTRIES CO (EIPICO)

COLPOCINT-T          SOLUTION FOR        500MG/1000ML     DEMO ABEE        GREECE
               INJECTION

COLPOSEPTINE         GYNAECOLOGICAL       N/A          LABORATOIRE       FRANCE
               TABLETS                      THERAMEX

COLPOTROPHINE         VAGINAL CAPSULE       0.01G         LABORATOIRE       MONACO
                                        THERAMEX

COLPOTROPHINE 1%       CREAM            1G/100G        LABORATOIRE       MONACO
                                        THERAMEX

COLSOR CREAM         CREAM            N/A          J PICKLES & SONS     UNITED KINGDOM

COLSOR LOTION         TOPICAL SOLUTION      N/A          J PICKLES & SONS     UNITED KINGDOM

COLTRAMYL 4MG         TABLET           4MG          LABORATOIRES ROUSSEL FRANCE

COLTRAMYL 4MG/2ML       SOLUTION FOR IM       4MG/2ML        LABORATOIRES ROUSSEL FRANCE
               INJECTION

COLYTE            POWDER FOR ORAL       N/A          SCHWARZ PHARMA INC.   UNITED STATES OF
               SOLUTION                                  AMERICA

COMAZOL CREAM 1% W/W     CREAM            1% W/W        CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN BHD

COMBACID N          GEL             N/A          G.STREULI & CO. AG    SWITZERLAND

COMBINATION Q-BIOCHEMIC    TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA         UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

COMBIVENT UDVS        INHALATION SOLUTION     N/A          BOEHRINGER INGELHEIM UNITED KINGDOM
                                        LTD

COMPOUND BENZOIN TINCTURE   CONC. FOR INHALATION    N/A          WILLIAM RANSOM &     UNITED KINGDOM
BP              SOLN                       SON PLC

COMPOUND SOD.LACTATE WITH   INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
5%W/V GLUCOSE                                  AG

COMPOUND SODIUM LACTATE IV  SOLUTION FOR        N/A          BAXTER HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
INFUSION           INJECTION                     LIMITED

COMPOUND SODIUM LACTATE IVI  INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
BP -HARTMANN                                  AG

COMPOUND THYMOL GLYCERIN   OROMUCOSAL SOLUTION N/A              WILLIAM RANSOM &     UNITED KINGDOM
BP                                       SON PLC

COMTAN            FILM COATED TABLETS     200MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

COMTAN            FILM COATED TABLETS     200MG         NOVARTIS EUROPHARM    EUROPEAN COMMUNITY
                                        LIMITED

COMTAN            FILM-COATED TABLETS     200MG         NOVARTIS EUROPHARM    EUROPEAN COMMUNITY
                                        LIMITED

CONCAVIT           SOFT GELATINE        N/A          WALLACE         UNITED KINGDOM
               CAPSULES                     MANUFACTURING
                                        CHEMISTS LIMITED

CONCAVIT           DROPS            N/A          WALLACE         UNITED KINGDOM
                                        MANUFACTURING
                                        CHEMISTS LIMITED
516         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

CONDYLINE          SOLUTION          5MG/ML        YAMANOUCHI PHARMA    NETHERLANDS
                                        B.V.

CONOTRANE          CREAM            N/A          YAMANOUCHI PHARMA    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CONTAC 12          CAPSULE           50MG         MENLEY & JAMES      UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CONTAC 400 CAPSULES     GASTRO-RESISTANT      N/A          MENLEY & JAMES LTD    UNITED KINGDOM
               GRANULES                     T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM CONSUMER
                                        HEALTHCAR

CONTACT ADMINISTRATOR    XXX             XXX          GERMANY

CONTRACIDE          ORAL SUSPENSION       N/A          LABORATOIRES       FRANCE
                                        NORGINE PHARMA

CONTRACIDE          ORAL SUSPENSION       N/A          LABORATOIRES       FRANCE
                                        NORGINE PHARMA

CONTRATUBEX         GEL             N/A          MERZ+CO. GMBH & CO.   GERMANY

COOL MINT LISTERINE     SOLUTION          N/A          WARNER-LAMBERT S.A.   SOUTH AFRICA
                                        (PTY) LTD

CO-PROXAMOL TABLETS     COATED TABLET        N/A          SANOFI WINTHROP LTD   UNITED KINGDOM

CO-PROXAMOL TABLETS BP    TABLET           N/A          M & A PHARMACHEM     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CORACTEN           RETARD CAPSULE       20MG         SMITHKLINE BEECHAM    GERMANY
                                        PHARMA GMBH

CORADAY MR 20MG TABLET    TABLET           20MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

CORDARONE 150MG/3ML     IV INJECTABLE SOLUTION 150MG/3ML         SANOFI WINTHROP     FRANCE

CORDARONE 200MG       SCORED TABLET        200MG         SANOFI WINTHROP     FRANCE

CORDARONE X/AMIODARONE    TABLET           100MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
HCL 100MG TABLETS                               LIMITED

CORDICANT          CAPSULES          5MG          MUNDIPHARMA GMBH     GERMANY

CORDICANT          CAPSULE           10MG         MUNDIPHARMA GMBH     GERMANY

CORDICANT          RETARD TABLETS       20MG         MUNDIPHARMA GMBH     GERMANY

CORDICANT RETARD       PROLONGED RELEASE      20MG         MUNDIPHARMA GMBH     GERMANY
               TABLETS

CORDILOX SR         TABLETS           240MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                        LTD

CORDIMEDIL          FILM COATED TABLETS     300MG         KLEVA LIMITED      GREECE

CORGARD           TABLETS           40MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

CORGARD           TABLETS           80MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

CORGARETIC 40MG/5MG     TABLETS           N/A          E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

CORGARETIC 80MG/5MG     TABLETS           N/A          E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

CORICIDIN-D EXTRA STRENGTH  TABLETS           N/A          S-P CANADA        CANADA

CORITUSSAL          CAPSULES          N/A          HEINRICH MACK NACHF   GERMANY
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    517


       Trade Name        Dosage Form        Dose        MA Holder         Country

CORITUSSAL SYRUP       SUSPENSION         N/A          HEINRICH MACK NACHF  GERMANY

CORN REMOVAL PLASTERS    PLASTER           40%W/W        SCHOLL CONSUMER    UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS

CORN REMOVAPADS       PLASTER           40%W/W        SCHOLL CONSUMER    UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS

CORPRILOR          TABLETS           20MG         LABORATORIOS RUBIO   SPAIN
                                        S.A

CORSODYL DENTAL GEL 1% W/W  DENTAL GEL         1% W/W        BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                        T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM CONSUMER
                                        HEALTHCARE

CORSODYL MINT MOUTHWASH   DENTAL SOLUTION       0.2% W/V       BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
0.2% W/V                                    T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM CONSUMER
                                        HEALTHCARE

CORSODYL MOUTHWASH      DENTAL SOLUTION       0.2% W/V       BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
0.2% W/V                                    T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM CONSUMER
                                        HEALTHCARE

CORTEF            TABLETS           10MG         PHARMACIA & UPJOHN   UNITED STATES OF
                                        COMPANY        AMERICA

CORTEF HYDROCORTISONE    TABLETS           20MG         PHARMACIA AND     UNITED STATES OF
TABLETS                                    UPJOHN COMPANY     AMERICA

CORTIFOAM          RECTAL FOAM         N/A          SCHWARZ PHARMA INC.  UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

CORTISONE ACETATE      TABLET           25MG         REKAH         ISRAEL
                                        PHARMACEUTICAL
                                        INDUSTRY LTD

CORTODERM ONT 1% W/W     OINTMENT          1% W/W        TARO          CANADA
                                        PHARMACEUTICALS INC.

CORTOPIN HYDROCORTISONE   CREAM            1% W/W        PINEWOOD        UNITED KINGDOM
CREAM                                     LABORATORIES LIMITED

CORTOPIN HYDROCORTISONE   CREAM            1% W/W        PINEWOOD        UNITED KINGDOM
CREAM                                     LABORATORIES LTD T/A
                                        PINEWOOD
                                        HEALTHCARE

CORTOPIN HYDROCORTISONE   OINTMENT          1% W/W        PINEWOOD        UNITED KINGDOM
OINTMENT                                    LABORATORIES LTD T/A
                                        PINEWOOD
                                        HEALTHCARE

CORVASAL 2MG         TABLET           2MG          LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

CORVASAL 4MG         TABLET           4MG          LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

COSOPT            EYEDROPS          N/A          MERCK SHARP AND    UNITED KINGDOM
                                        DOHME LIMITED

COSTI 10MG          TABLET           10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

CO-TENIDONE         TABLETS           100MG/25MG      NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

CO-TENIDONE         TABLETS           50MG/12.5MG      NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED
518          LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form        Dose          MA Holder      Country

COTRIM            SUSPENSION         N/A          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

COTRIM 480MG         TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

COTRIM D.S.         TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

COTRIMHEXAL FORTE      TABLET           N/A          HEXAL AG       GERMANY

CO-TRIMOXAZOLE        TABLETS           960MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

CO-TRIMOXAZOLE        TABLETS           960MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

CO-TRIMOXAZOLE        TABLETS           N/A          MACLEODS       INDIA

CO-TRIMOXAZOLE BP 400/80MG  TABLET           N/A          SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

COTRIMOXAZOLE TABLETS    UNCOATED TABLET       N/A          MEDICORP       INDIA
B.P.480MG                                   TECHNOLOGIES INDIA
                                        LTD.,

COUMADIN           TABLETS           1MG          DUPONT PHARMA     UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

COUMADIN           TABLETS           2.5MG         DUPONT PHARMA     UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

COUMADIN           TABLETS           5MG          DUPONT PHARMA     UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

COUMADIN           TABLETS           2MG          DUPONT        UNITED STATES OF
                                        PHARMACEUTICALS    AMERICA
                                        COMPANY (DUPONT
                                        PHARMA)

COUMADIN           TABLETS           3MG          DUPONT        UNITED STATES OF
                                        PHARMACEUTICALS    AMERICA
                                        COMPANY

COUMADIN           TABLETS           6MG          DUPONT        UNITED STATES OF
                                        PHARMACEUTICALS    AMERICA
                                        COMPANY

COUMADIN           TABLETS           4MG          DUPONT        UNITED STATES OF
                                        PHARMACEUTICALS    AMERICA
                                        COMPANY

COUMADIN           TABLETS           7.5MG         DUPONT        UNITED STATES OF
                                        PHARMACEUTICALS    AMERICA
                                        COMPANY

COUMADIN           TABLETS           10MG         DUPONT        UNITED STATES OF
                                        PHARMACEUTICALS    AMERICA
                                        COMPANY

COVERSYL           TABLET           4MG          SERVIER        PAKISTAN

COVERSYL           TABLETS           4MG          LES LABORATOIRES   FRANCE
                                        SERVIER

COVERSYL 2MG         TABLET           2MG          LES LABORATOIRES   FRANCE
                                        SERVIER

COVONIA BRONCHIAL BALSAM   ORAL SOLUTION        N/A          THORNTON & ROSS LTD  UNITED KINGDOM

COVONIA MENTHOLATED COUGH  ORAL SOLUTION        N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM
MIXTURE

COVONIA NIGHT TIME FORMULA  ORAL SOLUTION        N/A          THORNTON & ROSS    UNITED KINGDOM
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    519


       Trade Name      Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

COXERIN          CAPSULES          250MG         MACLEODS        INDIA
                                      PHARMACEUTICALS LTD

COZAAR          TABLET           100MG         MERCK SHARP AND    UNITED KINGDOM
                                      DOHME LIMITED

COZAAR 50MG        TABLET           50MG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                      B.V.

COZAAR TABLETS      TABLETS           50MG         MSD          PAKISTAN

CRAMPEX TABLETS      TABLET           N/A          SETON PRODUCTS     UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

CREON 10 000       CAPSULE           150MG         SOLVAY ARZNEIMITTEL  GERMANY
                                      GMBH

CREON 25 000       CAPSULE           300MG         SOLVAY ARZNEIMITTEL  GERMANY
                                      GMBH

CRIXIVAN         HARD CAPSULE        400MG         MERCK SHARP & DOHME UNITED KINGDOM

CROMABAK         EYEDROPS 2%         N/A          LABORATOIRES THEA   FRANCE

CROMAL          EYE DROPS          2%W/V         CIPLA LTD       INDIA

CROMAL-5         INHALER           N/A          CIPLA LIMITED     INDIA

CROMOGEN         INHALER           5MG          NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

CROMOGEN EASI BREATHE   INHALER           5MG          NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
INHALER                                   LIMITED

CROMOGEN STERI-NEB    SOLUTION FOR        20MG/2ML       STERIPAK LIMITED    UNITED KINGDOM
             NEBULISATION

CRYSTACIDE CREAM 1%    CREAM            1% W/ W        BIOGLAN LABORATORIES UNITED KINGDOM
                                      LTD

CUATRODERM        CREAM            N/A          SCHERING PLOUGH S.A.  SPAIN

CUPAL HONEY AND LEMON   ORAL SOLUTION        50MG/5ML       CUPAL LTD       UNITED KINGDOM
MELTUS COUGH LINCTUS

CUPROFEN         COATED TABLETS       400 MG        CUPAL LIMITED     UNITED KINGDOM

CUPROFEN IBUPROFEN    COATED TABLETS       200 MG        CUPAL LIMITED     UNITED KINGDOM

CURAM           TABLET           N/A          BIOCHEMIE GMBH     AUSTRIA

CURZON TABLETS      TABLET           N/A          CATHAY OF      UNITED KINGDOM
                                      BOURNEMOUTH LTD T/A
                                      GERARD HOUSE

CUSIMOLOL 0.25%      EYE DROPS          0.25% W/V       ALCON CUSI, S.A.    SPAIN

CUSIMOLOL 0.5%      EYE DROPS          0.5% W/V       ALCON CUSI, S.A.    SPAIN

CUSIMOLOL 0.5%      EYE DROPS          0.5% W/V       LABORATORIOS CUSI   SPAIN
                                      S.A.

CUTIVATE CREAM      CREAM            0.05%W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED T/A GLAXO
                                      LABORATORIES

CUTIVATE CREAM 0.05%   CREAM            0.05% W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LTD
520         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

CUTIVATE OINTMENT       OINTMENT          0.05%W/W       GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED T/A GLAXO
                                         LABORATORIES

CUTIVATE OINTMENT 0.005%    OINTMENT          0.005%        GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                         LTD

CYCLIMORPH 10         SOLUTION FOR        N/A          WELLCOME        UNITED KINGDOM
                INJECTION                     FOUNDATION LTD.

CYCLIMORPH 15         SOLUTION FOR        N/A          WELLCOME        UNITED KINGDOM
                INJECTION                     FOUNDATION LTD.

CYCLOGYL 0.5%         OPHTHALMIC SOLUTION     0.5% W/V       S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
                                         N.V.

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-100)  CAPSULES          100MG         CIPLA LIMITED      INDIA

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-25)  SOFT GELATIN CAPSULES    25MG         CIPLA LIMITED      INDIA

CYCLOSPORINE (IMUSPORIN-50)  SOFT GELATIN CAPSULE    50MG         CIPLA LIMITED      INDIA

CYKLOKAPRON          SOLUTION FOR        100MG/ML       PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                INJECTION                     SVERIGE AB

CYKLOKAPRON          TABLETS           500MG         PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                         SVERIGE SA

CYKLOKAPRON          SOLUTION FOR        100MG/ML       PHARMACIA & UPJOHN   BELGIUM
                INJECTION                     N.V./S.A.

CYKLOKAPRON          SOLUTION F/PARENTERAL 100MG/ML          PHARMACIA NV/SA     BELGIUM
                USE

CYKLOKAPRON          SOL. FOR PARENTERAL     100MG/ML       PHARMACIA NV/SA     BELGIUM
                USE

CYKLOKAPRON          SOL. FOR PARENTERAL     100MG/ML       PHARMACIA NV/SA     BELGIUM
                USE

CYMALON            GRANULES FOR ORAL      N/A          SETON PRODUCTS     UNITED KINGDOM
                SOLN.                       LIMITED

CYMALON            GRANULES FOR ORAL      N/A          SETON PRODUCTS     UNITED KINGDOM
                SUSPE.                      LIMITED

CYMEX CREAM          CREAM            N/A          PL 00083/0026      UNITED KINGDOM

CYNT 0.2            FILM-COATED TABLET     0.2MG         BEIERSDORF-LILLY GMBH GERMANY

CYNT 0.3            FILM-COATED TABLET     0.3MG         BEIERSDORF-LILLY GMBH GERMANY

CYNT 0.4            FILM-COATED TABLET     0.4MG         BEIERSDORF-LILLY GMBH GERMANY

CYPROCUR            TABLETS           50 MG         CIPLA LTD — INDIA    INDIA

CYPROTERONE ACETATE      TABLETS           50 MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM
                                         — UK

CYPROTERONE ACETATE      TABLETS           50MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

CYSTOCALM           GRANULES FOR ORAL      4G          GALPHARM HEALTH-    UNITED KINGDOM
                SOL.                       CARE LIMITED

CYSTOFEM CYSTITIS RELIEF    GRANULES          N/A          SUSSEX         UNITED KINGDOM
GRANULES                                     PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

CYSTRIN 5MG          TABLET           5MG          LEIRAS OY        FINLAND
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    521


       Trade Name       Dosage Form         Dose          MA Holder       Country

CYTARABINE INJECTION VIAL  SOLUTION FOR        100MG/5ML       F.H. FAULDING & CO.  UNITED KINGDOM
              INJECTION                     LTD (T/A DAVID BULL
                                       LABS)

CYTOBLASTIN AQUEOUS     SOLUTION FOR        10MG/ML        CIPLA LIMITED     INDIA
              INJECTION

CYTOCRISTIN AQUEOUS     SOLUTION FOR        1MG/1ML        CIPLA LIMITED     INDIA
              INJECTION

CYTODROX          CAPSULES          500MG         CIPLA LTD       INDIA

CYTOPLATIN-10 AQUEOUS    SOLUTION FOR        10MG/20ML       CIPLA LIMITED     INDIA
              INJECTION

CYTOPLATIN-50 AQUEOUS    SOLUTION FOR        50MG/50ML       CIPLA LIMITED     INDIA
              INJECTION

CYTOSAR           POWDER FOR INJECTION    100MG/VIAL      PHARMACIA & UPJOHN   BELGIUM
                                       N.V. / S.A.

CYTOSAR           POWDER FOR INJECTION    500MG         PHARMACIA & UPJOHN   BELGIUM
                                       N.V. / S.A.

CYTOTAM-20         TABLETS           20MG         CIPLA LTD       INDIA

CYTOTEC           TABLETS           200MCG        MONSANTO PLC      UNITED KINGDOM

CYTOTEC           TABLETS           200MCG        MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

CYTOTEC           TABLETS           200MCG        MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

CYTOTEC 200 MCG TABLETS   TABLETS           200 MCG        PHARMACIA LIMITED   UNITED KINGDOM

CYTOTREX          TABLETS           2.5MG         CIPLA LTD.       INDIA

CZARTAN           TABLET           25MG         MACLEODS        INDIA
                                       PHARMACEUTICALS LTD

D.D.D. MEDICATED LOTION   TOPICAL SOLUTION      N/A          D D D LIMITED     UNITED KINGDOM

D.T. COQ          INJECTABLE SUSPENSION    N/A (IN PFS)     PASTEUR MERIEUX    FRANCE

D.T. POLIO VACCINE     VACCINE           N/A          PASTEUR MERIEUX    FRANCE

D.T. VAX          INJECTABLE         N/A          PASTEUR MERIEUX    FRANCE
              PREPARATION

DACARBAZINE FOR INJECTION  POWDER FOR INJECTION    20MG/ML        FAULDING        UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICALS PLC

DADCROME          EYE DROPS          220MG/10ML      DAR AL DAWA      JORDAN
                                       DEVELOPMENT AND
                                       INVESTMENT CO LTD

DAFLON           TABLET           150MG         SERVIER        PAKISTAN

DAFLON           500MG            TABLET        LES LABORATOIRES    FRANCE
                                       SERVIER

DAFLON 375MG        COATED TABLET        375MG         LES LABORATOIRES    FRANCE
                                       SERVIER

DAFLON 500MG        COATED TABLET        500MG         LABORATOIRES SERVIER  FRANCE

DAIVONEX          CREAM            50MCG/G        LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                                       PRODUCTS LIMITED
522         LV        Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name      Dosage Form         Dose         MA Holder       Country

DAIVONEX         SCALP SOLUTION       50MCG/ML       LEO PHARMACEUTICAL  DENMARK
                                     PRODUCTS

DAIVONEX         OINTMENT          50MCG/G        LEO PHARMACEUTICAL  DENMARK
                                     PRODUCTS

DAKTACORT        CREAM           N/A          JANSSEN-CILAG N.V.  BELGIUM

DAKTACORT        CREAM           N/A          JANSSEN        PAKISTAN

DAKTARIN         CREAM           20MG/G        JANSSEN-CILAG N.V.  BELGIUM

DAKTARIN         LOTION           20MG/G        JANSSEN-CILAG N.V.  BELGIUM

DAKTARIN         LOTION           20MG/G        JANSSEN FARMACEUTICA PORTUGAL
                                     PORTUGAL

DAKTARIN         CUTANEOUS SOLUTION     20MG/ML        JANSSEN FARMACEUTICA PORTUGAL
                                     PORTUGAL

DAKTARIN 2%       ORAL GEL          2% W/W        JANSSEN-CILAG N.V.  BELGIUM

DAKTARIN 2%       TINCTURE          2% W/V        JANSSEN-CILAG N.V.  BELGIUM

DAKTARIN 2%       POWDER           20MG/G        JANSSEN-CILAG N.V.  BELGIUM

DALACIN         TOPICAL SOLUTION      10MG/ML        PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
                                     N.V. / S.A.

DALACIN         VAGINAL CREAM       2%W/W         PHARMACIA LIMITED   UNITED KINGDOM

DALACIN C        CAPSULE          150MG         UPJOHN        PAKISTAN

DALACIN C        SOLUTION FOR        300MG/2ML       PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
             INJECTION                    N.V. / S.A.

DALACIN C        SOLUTION FOR        600MG/4ML       PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
             INJECTION                    N.V. / S.A.

DALACIN C        ORAL CAPSULES       150MG         PHARMACIA NV/AS    BELGIUM

DALACIN C 150MG     ORAL CAPSULES       150MG         PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
                                     N.V. / S.A.

DALACIN C 75MG      ORAL CAPSULES       75MG         PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
                                     N.V. / S.A.

DALACIN C 75MG/5ML    SYRUP           75MG/5ML       PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
                                     N.V./ S.A

DALACIN T        LOTION           N/A          UPJOHN        PAKISTAN

DALACIN T        TOPICAL SOLUTION      10MG/1ML       PHARMACIA NV/AS    BELGIUM

DALACIN VAGINAL OVULES  VAGINAL OVULES       100MG         PHARMACIA & UPJOHN  UNITED STATES OF
                                     COMPANY        AMERICA

DALIVIT DROPS      ORAL EMULSION       N/A          EASTERN        UNITED KINGDOM
                                     PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

DALMANE CAPSULES     CAPSULES          15MG         ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                     LIMITED

DALMANE CAPSULES     CAPSULES          30MG         ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                     LIMITED

DANATROL 200MG      CAPSULE          200MG         SANOFI WINTHROP    FRANCE

DANOGEN-200       CAPSULES          200MG         CIPLA LTD.      INDIA
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    523


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

DANOL 200MG CAPSULES     CAPSULE           200MG         SANOFI WINTHROP    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DAONIL            TABLET           5MG          HOECHST        PAKISTAN

DAONIL            TABLET           5MG          HOECHST MARION     PAKISTAN
                                        ROUSSEL

DAONIL 5MG          TABLET           5MG          LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

DAONIL FAIBLE 1.25MG     TABLET           1.25MG        LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

DAPA-TABS           TABLETS           2.5MG         ALPHAPHARM PTY     AUSTRALIA
                                        LIMITED

DAPRIL 10MG          TABLET           10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DAPRIL 20MG          TABLET           20MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DAPRIL 5MG          TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DARAPRIM           TABLETS           25MG         WELLCOME        UNITED KINGDOM
                                        FOUNDATION LTD.

DARAZIO            TABLETS           NA          DELTA HF        ICELAND

DAREN             TABLETS           2.5MG         DELTA HF        ICELAND

DAREN             TABLETS           5MG          DELTA HF        ICELAND

DAREN             TABLETS           10MG         DELTA HF        ICELAND

DAREN             TABLETS           20MG         DELTA HF        ICELAND

DAUNOBLASTINA         POWDER FOR INJECTION    20MG/VIAL       PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                        S.P.A.

DAUNOBLASTINA         POWDER FOR SOLN FOR     20MG/10ML       PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY
               INJECTION

DAY NURSE           ORAL SOLUTION        NA          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                        T/A GLAXOSMITHKLINE
                                        CONSUMER
                                        HEALTHCARE

DAY NURSE           HARD CAPSULES        NA          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                        T/A GLAXOSMITHKLINE
                                        CONSUMER
                                        HEALTHCARE

DAY NURSE CAPSULES      CAPSULE           N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                        T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM CONSUMER
                                        HEALTHCARE

DAY NURSE CAPSULES      CAPSULE           N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                        T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM CONSUMER
                                        HEALTHCARE

DAYTIME COLD AND FLU LIQUID  CAPSULE           N/A          STANLEY        CANADA
CAPSULES                                    PHARMACEUTICALS LTD

DAZIL 30           TABLETS           30MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

DAZIL 60           TABLETS           60MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

DAZIL 90           TABLETS           90MG         AEGIS LTD       CYPRUS
524        LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

DBL CARBOPLATIN INJECTION   SOLUTION FOR        150MG/15ML      F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
VIAL              INJECTION                     (T/A DAVID BULL LABS)

DBL CISPLATIN INJECTION VIAL  SOLUTION FOR        50MG/50ML       F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
                INJECTION                     (T/A DAVID BULL LABS)

DBL DAUNORUBICIN 20MG/4ML   SOLUTION FOR        20MG/4ML       F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
                INJECTION

DBL HYOSCINE HYDROBROMIDE   SOLUTION FOR        400MCG        F.H FAULDING & CO.   AUSTRALIA
                INJECTION                     LIMITED T/A DAVID BULL
                                         LABORATORIES

DBL METHOTREXATE INJECTION   SOLUTION FOR        50MG/2ML       F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
VIAL              INJECTION                     (T/A DAVID BULL LABS)

DBL MORPHINE SULPHATE     SOLUTION FOR        10MG/ML        F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
                INJECTION

DBL MORPHINE SULPHATE     SOLUTION FOR        15MG/1ML       F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
                INJECTION

DBL PETHIDINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR        50MG/ML        F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
                INJECTION

DDAVP INTRANASAL SOL.     NASAL DROPS         0.01%         FERRING        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

DDAVP TABLETS         TABLET           0.1MG         FERRING        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS LTD

DDD MEDICATED LOTION      TOPICAL SOLUTION      NA          DDD LIMITED      UNITED KINGDOM

DE WITTS ANTACID TABLETS    TABLET           N/A          E C DE WITT & CO LTD  UNITED KINGDOM

DE WITTS THROAT LOZENGES    LOZENGE           N/A          E C DE WITT & CO LTD  UNITED KINGDOM

DEANXIT            SUGAR-COATED TABLET     N/A          LUNDBECK        AUSTRIA
                                         ARZNEIMITTEL
                                         GESELLSCHAFT M.B.H.

DECADRON 4MG/ML        INJECTION FLUID       4MG/ML        MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                         B.V.

DECADRON EAR + NEOMYCIN    EAR DROPS          N/A          MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
0.1% DPS                                     B.V.

DECADRON EYE + NEOMYCIN 0.1% EYE DROPS           N/A          MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
DPS                                       B.V.

DECA-DURABOLIN         SOLUTION FOR        25MG/ML        ORGANON        UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LABORATORIES

DECA-DURABOLIN 25MG/ML     SOLUTION FOR        25MG/ML        ORGANON        UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LABORATORIES LIMITED

DECA-DURABOLIN 50MG/ML     SOLUTION FOR        50MG/ML        ORGANON        UNITED KINGDOM
INJECTION           INJECTION                     LABORATORIES LIMITED

DECAPEPTYL 0.1MG        POWDER FOR INJEC.      0.1MG         LABORATOIRES IPSEN   FRANCE
                SUSPEN.                      BIOTECH

DECAVIT            CAPSULE           N/A          ROWA          IRELAND
                                         PHARMACEUTICALS LTD

DECLOVIR            CREAM            5% W/W        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN.BHD.

DECLOVIR CREAM         CREAM            5% W/W        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN. BHD
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    525


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

DECOCORT           CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

DECOCORT           CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

DECOCORT CREAM        CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD

DECONGESTANT NASAL SPRAY   AEROSOL           0.1% W/V       STANLEY        CANADA
0.1% W/V                                    PHARMACEUTICALS LTD

DECOZOL            CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD

DECOZOL            CREAM            2% W/W        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

DECUTAN            SOFT GELATIN CAPSULES    10MG         DELTA LIMITED     ICELAND

DECUTAN            SOFT GELATIN CAPSULES    20MG         DELTA LIMITED     ICELAND

DEEP FREEZE AEROSOL SPRAY   TOPICAL SPRAY        N/A          THE MENTHOLATUM    UNITED KINGDOM
                                        COMPANY LIMITED

DEEP HEAT MAXIMUM STRENGTH  CREAM            N/A          THE MENTHOLATUM    UNITED KINGDOM
CREAM                                      COMPANY LIMITED

DEEP RELIEF          GEL             N/A          THE MENTHOLATUM    UNITED KINGDOM
                                        COMPANY LIMITED

DEFAROL            TABLET           10MG         PROEL S.A. CORONIS E.G. GREECE

DEFFERINE           GEL             0.1% W/W       LABORATOIRE      FRANCE
                                        GALDERMA

DEHYDRATED ALCOHOL BP FOR   SOLUTION FOR        100%V/V        MACARTHYS       UNITED KINGDOM
INJECTION           INJECTION
                                        LABORATORIES LTD

DEHYDROBENZPERIDOL      AMPOULE           2.5MG/ML       JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

DELIMON            GEL FOR EXTERNAL USE    11.6MG/1G       PHARMATHEN LTD.    GREECE

DELTACOTRIL          ENTERIC COATED TABLET 2.5MG            PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

DEMOCINETIC          CREAM            N/A          GEYMONAT SPA      ITALY

DENAVIR 1% (VECTAVIR)     CREAM            1% W/W        LABORATOIRES      FRANCE
                                        SMITHKLINE BEECHAM

DENEREL 0.2MG/ML       SYRUP            0.2MG/ML       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DENEREL 1MG          TABLET           1MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DENEX             TABLET           100MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DE-NOL            TABLETS           120MG         YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                        B.V.

DENTINOX CRADLE CAP      SHAMPOO           N/A          D D D LIMITED     UNITED KINGDOM
TREATMENT SHAMPOO

DENTINOX INFANT COLIC DROPS  ORAL SUSPENSION       N/A          D D D LIMITED     UNITED KINGDOM

DENTINOX TEETHING GEL     DENTAL GEL         N/A          D D D LIMITED     UNITED KINGDOM

DEPACON            SOLUTION FOR        500MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
               INJECTION                                AMERICA
526         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

DEPAKINE 400MG/4ML      FREEZE-DRIED POWDER    400MG/4ML       SANOFI-SYNTHELABO   FRANCE
                                        FRANCE

DEPAKOTE           DELAYED RELEASE      500MG         ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
               TABLETS                                AMERICA

DEPO-MEDROL          STERILE AQ. SUSP. FOR   40MG/ML        PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
               INJ                       N.V./ S.A

DEPO-MEDROL          STERILE AQ. SUSP. FOR   80MG/2ML       PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
               INJ                       N.V. / S.A.

DEPO-PROVERA         STERILE AQ. SUSP. FOR   500MG/VIAL      PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
               INJ                       N.V. / S.A.

DEPO-PROVERA         STERILE AQ. SUSP. FOR   1000MG/VIAL      PHARMACIA & UPJOHN  BELGIUM
               INJ                       N.V. / S.A.

DEPO-PROVERA         STERILE AQUEOUS      150MG/ML       PHARMACIA N.V./S.A.  BELGIUM
               SUSPENS.

DEPRIM            TABLETS          N/A          REMEDICA LTD     CYPRUS

DEQUACAINE          LOZENGE          N/A          CROOKES HEALTHCARE  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DEQUADIN           LOZENGE          0.25MG        CROOKES HEALTHCARE  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DERM-AID           CREAM           5MG/G         EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA

DERMAID SOFT 0.5% CREAM    CREAM           0.5%         EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA
                                        PTY LTD.

DERMAID SOFT 1% CREAM     CREAM           1%          EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA
                                        PTY LTD.

DERMATIN           SHAMPOO          20MG/ML        DELTA HF       ICELAND

DERMESONE           CREAM           N/A          DAR AL DAWA      JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO LTD

DERMESONE           SKIN OINTMENT       1MG/G         DAR AL DAWA      JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO. LTD

DERMIDEX DERMATOLOGICAL    CREAM           N/A          PHARMALAB LTD     UNITED KINGDOM
CREAM

DERMOBACTER          SOLN FOR CUTANEOUS     N/A          INNOTECH       FRANCE
               APPLIC                      INTERNATIONAL

DERMOCINETIC         CREAM           N/A          GEYMONAT SPA     ITALY

DERMOVATE CREAM        CREAM           0.053% W/W      GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LTD T/A GLAXO LABSS

DERMOVATE CREAM        CREAM           0.05%W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DERMOVATE OINTMENT      OINTMENT          0.05% W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LTD

DERMOVATE OINTMENT      OINTMENT          0.05%W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DERMOVATE SCALP APPLICATION  SOLUTION FOR TOPICAL    0.5MG/G        GLAXO WELLCOME    GERMANY
               USE                       GMBH & CO

DERMOVATE SCALP APPLICATION  TOPICAL SOLUTION      0.05%W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    527


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

DERMOVATE SCALP APPLICATION  SOLTN. FOR SCALP APPL.   0.05% W/W       GLAXO WELLCOME     GERMANY
0.05%                                      GMBH & CO

DESAL 40MG 50 TABLET     TABLET           40MG         BIOFARMA ILAC SAN. VE  TURKEY
                                        TIC.A.S.

DESFERAL           SUBSTANCE FOR INJEC-    500MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
               TION                       SCHWEIZ AG

DESFERAL           DRY SUBSTANCE FOR INJ.   500MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

DESFERAL           SOLUTION FOR        500MG         NOVARTIS PHARMA     GERMANY
               INJECTION                     GMBH

DE-SPASM 135MG FILM COATED  FILM COATED TABLETS     135MG         ELSAAD PHARMA —     SYRIA
TABLETS                                     SYRIA

DETACORTIL          ENTERIC COATED TABLET 5MG             PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

DETADERM NM          CREAM            NA          ATCO LABORATORIES    PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

DETIMEDAC           POWDER F/SOLN FOR IV    200MG/VIAL      GESELLSCHAFT FUR    GERMANY
               INJ                        KLINISCHE
                                        SPEZIALPREPARATE MBH

DETRUSITOL          FILM COATED TABLET     1MG          PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                        S.P.A.

DETRUSITOL          FILM COATED TABLET     2MG          PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                        S.P.A.

DETRUSITOL          FILM-COATED TABLETS     1MG          PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY

DETRUSITOL          FILM-COATED TABLETS     2MG          PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY

DETTOL ANTISEPTIC CREAM    CREAM            N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LIMITED

DEXA RHINASPRAY N       NASAL SPRAY SOLUTION    N/A          BOEHRINGER INGELHEIM GREECE
                                        ELLAS A.E

DEXA-GENTAMICIN        EYE OINTMENT        N/A          URSAPHARM        GERMANY
                                        ARZNEIMITTEL GMBH

DEXA-GENTAMICIN        EYE DROPS          N/A          URSAPHARM        GERMANY
                                        ARZNEIMITTEL GMBH

DEXAMED 0.5MG         TABLET           0.5MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DEXAMED 1.5MG         TABLET           1.5MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DEXAMED 8MG/2ML        LIQUID FOR INJECTION    8MG/2ML        MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DEXAMETHASONE PHOSPHATE    SOLUTION FOR        8MG/2ML        F.H. FAULDING & CO.   UNITED KINGDOM
INJECTION           INJECTION                     LTD (T/A DAVID BULL
                                        LABS)

DEXAMETHASONE SODIUM     SOL. FOR INJ.        8MG/2ML        EGYPTIAN        EGYPT
PHOSPHATE                                    INTERNATIONAL
                                        PHARMACEUTICAL
                                        INDUSTRIES CO.

DEXAMETHASONE SODIUM     SOLUTION FOR        4MG/ML        CIPLA LTD        INDIA
PHOSPHATE           INJECTION

DEXAMETHASONE/GAP       INJECTABLE SOLUTION     8MG/2ML        GAP S.A.        GREECE
528         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

DEXAMYTREX EYE DROPS     EYE DROPS         N/A          DR.GERHARD MANN,    GERMANY
                                       CHEM.-PHARM. FABRIK
                                       GMBH

DEXAMYTREX EYE OINTMENT   EYE OINTMENT        N/A          DR. GERHARD MANN,   GERMANY
                                       CHEM.-PHARM. FABRIK
                                       GMBH

DEXA-RHINOSPRAY       PUMP SPRAY         N/A          BOEHRINGER       GERMANY
                                       INGELHEIM PHARMA KG

DEXTRAN 40 10% W/V IN    SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
DEXTROSE 5% W/V                                FARMACEUTICA S.A.

DEXTRAN 40 10% W/V IN NACL  SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
0.9% W/V                                   FARMACEUTICA S.A.

DEXTRAN 40 IV INFUSION IN  SOLUTION FOR        N/A          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
SODIUM CHLOR.        INJECTION                    LIMITED

DEXTRAN 70 6% W/V IN DEX-  SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
TROSE 5% W/V                                 FARMACEUTICA S.A.

DEXTRAN 70 6%W/V IN NACL   SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
0.9%W/V                                    FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE           SOLUTION FOR        10% W/V BP      GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               INJECTION                    LABORATORIES LIMITED

DEXTROSE 10% W/V       SOL. FOR INJ./INF.     10% W/V        PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
                                       FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 20% W/V       SOL. FOR INJ./INF.     20%W/V        PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
                                       FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 3.33% W/V IN NACL  SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
0.3% W/V                                   FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 30% W/V       SOL. FOR INJ./INF.     30%W/V        PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
                                       FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 4% W/V IN NACL   SOL. FOR INJ./INF     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
0.18% W/V                                   FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 5% (W/V)      SOL. FOR INJ./INFUSION   5%W/V         PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
                                       FARMACEUTICA SA

DEXTROSE 5% W/V IN NACL   SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
0.3% W/V                                   FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 5% W/V IN NACL   SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
0.9% W/V                                   FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 5%W/V IN NACL    SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
0.15%W/V                                   FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 5%W/V IN NACL    SOL. FOR INJ./INF.     N/A          PARACELCIA INDUSTRIA  PORTUGAL
0.45% W/V                                   FARMACEUTICA S.A.

DEXTROSE 50%         SOLUTION FOR        25G/50ML       PHARMAMED       MALTA
               INJECTION                    PARENTERALS LTD.

DEXTROSE 50% HYPERTONIC   INJECTABLE SOLUTION    50%          LABORATOIRE      FRANCE
AGUETTANT                                   AGUETTANT

DEXTROSE DEMO 20%      SOLUTION FOR IV      20% W/V        DEMO SA        GREECE
               INFUSION

DEXTROSE INFUSION      SOLUTION FOR INFUSION N/A            DEMO ABEE       GREECE
SOLUTION/DEMO 5%
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    529


       Trade Name        Dosage Form         Dose          MA Holder       Country

DEXTROSE SOLN F/INFUSION   SOLUTION FOR INFUSION 5%             DEMO SA         GREECE
DEMO

DEXTROSE SOLUTION FOR    SOLUTIONFOR INFUSION    10%          DEMO SA         GREECE
INFUSION DEMO 10%

DEXTROSE/DEMO 35%      SOLUTION FOR        N/A          DEMO SA         GREECE
               INJECTION

DEZOR            CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

DEZOR            SHAMPOO           2% W/V        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN BHD

DEZOR            CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

DEZOR SHAMPOO        LIQUID           N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

DEZOR SHAMPOO        SHAMPOO           2% W/V        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD

DHC CONTINUS TABLETS 120MG  MODIFIED RELEASE      120MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               TABLET                      LIMITED

DHC CONTINUS TABLETS 90 MG  MODIFIED RELEASE      90MG         NAPP LABORATORIIES   UNITED KINGDOM
               TABLET                      LIMITED

DHC-CONTINUS TABLETS 60MG  MODIFIED RELEASE      60MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               TABLETS                      LIMITED

DIA COLON          SYRUP            66.7G/100ML      VECCHI & C PIAM S.A.P.A. ITALY

DIABENESE          TABLET           250MG         PFIZER         UNITED KINGDOM

DIABINESE          TABLETS           100MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

DIABITOL TABLET 5MG     TABLET           5MG          SM PHARMACEUTICALS   MALAYSIA
                                        SDN BHD

DIAGLIC           TABLET           80MG         OKAS PHARMA PVT LTD   INDIA
                                        — INDIA

DIAMICRON          TABLETS           80MG         SERVIER         PAKISTAN

DIAMICRON          TABLETS           80MG         SERVIER EGYPT      EGYPT
                                        INDUSTRIES LTD

DIAMICRON 80MG        SCORED TABLET        80MG         LES LABORATOIRES    FRANCE
                                        SERVIER

DIAMICRON 80MG        TABLET           80MG         LABORATORIOS      SPAIN
                                        SERVIER, S.A.

DIAMICRON MR         MODIFIED RELEASE      30MG         LES LABORATOIRES    FRANCE
               TABLET                      SERVIER

DIAMICRON TABLET       TABLET           80MG         SERVIER         PAKISTAN

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE  POWDER FOR         500MG/VIAL      EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
BP              RECONSTITUTION

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE  POWDER FOR         30MG/VIAL       EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
BP              RECONSTITUTION

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE  POWDER FOR         10MG/VIAL       EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
BP              RECONSTITUTION
530         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

DIAMORPHINE HYDROCHLORIDE   POWDER FOR         5MG/VIAL       EVANS MEDICAL     UNITED KINGDOM
BP               RECONSTITUTION                  LIMITED

DIAMORPHINE HYDROCLORIDE BP  POWDER FOR         100MG/VIAL      EVANS MEDICAL     UNITED KINGDOM
                RECONSTITUTION                  LIMITED

DIAMOX             TABLET           250MG         LEDERLE        PAKISTAN

DIAMOX             TABLET           250MG         WYETH-LEDERLE     PAKISTAN

DIAMOX             TABLET           250MG         CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
                                         BRITAIN LTD

DIAMOX SODIUM PARENTERAL    POWDER FOR INJECTION    500MG/VIAL      CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
                                         BRITAIN LTD

DIANE 35            TABLET           NA          SCHERING        PAKISTAN

DIANE-35            COATED TABLET        N/A          SCHERING AG      GERMANY

DIANEAL PD1 1,36%       SOLUTION FOR        NA          SALUS         SLOVENIA
                INJECTION

DIANEAL PD1 GLUCOSE 1.36%   SOLUTION FOR        13.6MG/1ML      BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                INJECTIONS                    LIMITED

DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27%W/V  SOLUTION FOR        22.7MG/1ML      BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86%W/V  SOLUTION FOR        38.6MG/ML       BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS  SOL. F/INTRAPERITONEAL N/A            BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
SOL. 1.36           AD                        LIMITED

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS  SOL. F/INTRAPERITONEAL N/A            BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
SOL. 2.27           AD                        LIMITED

DIANEAL PD4 PERIT. DIALYSIS  SOL. F/INTRAPERITONEAL N/A            BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
SOL. 3.86           AD                        LIMITED

DIARREST SYRUP         ORAL SOLUTION        N/A          GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

DIAZEM 60MG          TABLET           60MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DIAZEPAM            TABLET           5MG          RANBAXY IRELAND    IRELAND
                                         LIMITED

DIAZEPAM            TABLETS           50MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

DIAZEPAM BP 10MG        TABLET           10MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

DIAZEPAM BP 2MG        TABLET           2MG          SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

DIAZEPAM BP 5MG        TABLET           5MG          SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

DIAZEPAM DESITIN        RECTAL SOLUTION       5MG          DESITIN ARZNEIMITTEL  GERMANY
                                         GMBH

DIAZEPAM INJECTION BP     SOLUTION FOR        5MG/ML        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD.)

DIAZEPAM INJECTION BP     SOLUTION FOR        0.5% W/V       PHOENIX        UNITED KINGDOM
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS LTD
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   531


       Trade Name       Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

DIAZEPAM INJECTION BP 5MG/ML  SOLUTION FOR        5MG/ML        CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                INJECTION                    LTD

DIAZEPAM RECTAL TUBES 10MG   RECTAL SOLUTION      4MG/ML        CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LTD.

DIAZEPAM RECTAL TUBES 10MG   RECTAL SOLUTION      10MG / TUBE      CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LTD

DIAZEPAM RECTAL TUBES 2.5MG  RECTAL SOLUTION      2MG/ML        CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LTD.

DIAZEPAM RECTAL TUBES 5MG   RECTAL SOLUTION      2MG/ML        CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LTD.

DIAZEPAM RECTAL TUBES 5MG   RECTAL SOLUTION      5MG / TUBE      CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LTD

DIAZOL             SUSPENSION         320MG/5ML       ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

DIAZOL             TABLETS          200MG         ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

DIAZOL             TABLETS          400MG         ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

DIBENYLINE CAPSULES 10MG    CAPSULE          10MG         FORLEY LIMITED    UNITED KINGDOM

DICALCI            SOFT CAPSULES       1MCG         KOREA UNITED PHARM.  KOREA REPUBLIC
                                        INC.

DICETEL 100MG         FILM-COATED TABLET     100MG         LABORATOIRES SOLVAY  FRANCE
                                        PHARMA

DICETEL 50MG          FILM-COATED TABLET     50MG         LABORATOIRES SOLVAY  FRANCE
                                        PHARMA

DICLAC 50           ENTERIC-COATED TABLET 50MG            HEXAL AG       GERMANY

DICLO 25 TABLET        ENTERIC-COATED TABLET 25MG            CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

DICLO-DENK 100 RECTAL     SUPPOSITORIES       100MG         E. DENK OHG      GERMANY

DICLO-DENK 100 RETARD     TABLETS          100MG         E. DENK OHG      GERMANY

DICLO-DENK 50         ENTERIC COATED TABLET 50MG            E. DENK OHG      GERMANY

DICLOFENAC           SUPPOSITORIES       50MG         GLAXO WELLCOME    POLAND
                                        POZNAN S.A.

DICLOFENAC           SUPPOSITORIES       100MG         GLAXO WELLCOME    POLAND
                                        POZNAN S.A.

DICLOFENAC GASTRO-RESISTANT  TABLETS          25MG         PHARMAMED LTD.    MALTA
TABLETS

DICLOFENAC           PROLONGED RELEASE     100MG         RATIOPHARM GMBH    GERMANY
RETARD-RATIOPHARM       CAPSULE

DICLOFENAC SODIUM       OPHTHALMIC SOLUTION    0.1% W/V       ALCON LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                        INC.         AMERICA

DICLOFENAC SODIUM       ENTERIC COATED       25MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                TABLETS                     LIMITED

DICLOFENAC SODIUM       ENTERIC COATED       50MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                TABLETS                     LIMITED
532         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

DICLOFENAC SODIUM        TABLET           25MG         DEXCEL-PHARMA      UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

DICLOFENAC SODIUM        SOLUTION FOR        75MG/3ML       PHARMAMED        MALTA
                INJECTION                     PARENTERALS LTD.

DICLOFENAC SODIUM EC TABLETS  GASTRO-RESISTANT      25MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM
25MG              TABLET

DICLOFENAC SODIUM EC TABLETS  GASTRO-RESISTANT      25MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM
25MG              TABLET

DICLOFENAC SODIUM TABLETS    GASTRO-RESISTANT      25MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
25MG              TABLET                      LIMITED T/A STERWIN
                                         MEDICINES

DICLOFENAC SODIUM TABLETS    TABLET           50MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
50MG                                       LIMITED T/A STERWIN
                                         MEDICINES

DICLOFENAC SR 100MG       MODIFIED RELEASE      100MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                TABLET                      LIMITED T/A STERWIN
                                         MEDICINES

DICLOFENAC SR 75MG       MODIFIED RELEASE      75MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                TABLET                      LIMITED T/A STERWIN
                                         MEDICINES

DICLOFENAC STADA 100 RETARD   SUSTAINED RELEASE      100MG         STADAPHARM GMBH     GERMANY
                TABLETS

DICLOFENAC STADA 100 RETARD   SUSTAINED RELEASE      100MG         STADAPHARM GMBH     GERMANY
                TABLETS

DICLOFENAC STADA 50       FILM COATED TABLETS     50MG         STADAPHARM GMBH     GERMANY

DICLOFENAC STADA N       INJECTABLE SOLUTION     75MG         STADAPHARM GMBH     GERMANY

DICLOFENAC-RATIOPHARM 100    SUPPOSITORY         100MG         RATIOPHARM GMBH     GERMANY
ZAPFCHEN

DICLOFENAC-RATIOPHARM 25    GASTRO-RESISTANT      25MG         RATIOPHARM GMBH     GERMANY
TABLETTEN            TABLET

DICLOFENAC-RATIOPHARM 50    GASTRO-RESISTANT      50MG         RATIOPHARM GMBH     GERMANY
TABLETTEN            TABLET

DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO    SUSTAINED RELEASE      150MG         RATIOPHARM GMBH     GERMANY
                TABLET

DICLOGESIC           SUPPOSITORES        50MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LIMITED

DICLOGESIC           EYE DROPS          5MG/5ML        DAR AL DAWA       JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO. LTD

DICLOGESIC 100 SUPPOSITORIES  SUPPOSITORIES        100MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO. LTD

DICLOGESIC 12.5 SUPPOSITORIES  SUPPOSITORIES        12.5MG        DAR AL DAWA       JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO. LTD

DICLOGESIC 25          ENTERIC COATED       25MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                TABLETS                      DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LTD

DICLOMELAN           FILM COATED TABLETS     50MG         LANNACHER HEILMITTEL AUSTRIA
                                         GES.M.B.H.
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    533


       Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

DICLOMELAN         SUPPOSITORY         100MG         LANNACHER HEILMITTEL AUSTRIA
                                       GMBH

DICLOMELAN RETARD      FILM COATED TABLETS     100MG         LANNACHER HEILMITTEL AUSTRIA
                                       GES.M.B.H.

DICLORAN SR         FILM COATED TABLET     100MG         LEKAR PHARMA LIMITED INDIA

DICLORENGEL         GEL             1%W/W         TRIMA ISRAEL      ISRAEL
                                       PHARMACEUTICAL
                                       PRODUCTS LIMITED

DICLOXIL 250        CAPSULES          250MG         AEGIS LTD       CYPRUS

DICLOXIL 500        CAPSULES          500MG         AEGIS LTD       CYPRUS

DICORTEN          CREAM            0.05%W/W       TRIMA ISRAEL      ISRAEL
                                       PHARMACEUTICAL
                                       PRODUCTS LIMITED

DICTON COUGH SYRUP     SYRUP            220MG/100ML      DOLORGIET GMBH & CO  GERMANY
                                       KG

DICTON COUGH CAPSULES    RETARD CAPSULE       30MG         DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                       KG

DICTON COUGH RETARD     RETARD CAPSULES       30MG         DOLORGIET GMBH & CO  GERMANY
CAPSULES                                   KG

DICTON COUGH SYRUP     SOLUTION          220MG/100ML      DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                       KG

DICYNONE 250        TABLET           250MG         OM PHARMA SA      SWITZERLAND

DICYNONE 500        TABLET           500MG         OM PHARMA SA      SWITZERLAND

DIDRALIN          TABLET           50MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DIESPOR           POWDER FOR INJECTION    1000MG        BIOMEDICA FOSCAMA   ITALY
                                       INDUSTRIA CHIMICO
                                       FARMACEUTICA S.P.A

DIFENAC TABLETS 25MG    TABLET           25MG         DRUG HOUSES OF     SINGAPORE
                                       AUSTRALIA(ASIA) PTE
                                       LTD

DIFFERIN          CREAM            0.1%         GALDERMA(UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

DIFFLAM           COUGH LOZENGES       N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       PTY LTD

DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY  LOZENGES          N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
LOZENGES                                   PTY LTD

DIFFLAM 5% GEL       GEL             5% W/W        3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       PTY LTD

DIFFLAM ANTI-INFLAMMATORY  LOZENGE           N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
LOZENGES                                   PTY LTD

DIFFLAM BLACKCURRANT S.F.  LOZENGES          N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
COUGH LOZENGES                                PTY LTD.

DIFFLAM CREAM        CREAM            3% W/W        3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

DIFFLAM HONEY AND LEMON   LOZENGES          NA          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
SUGAR FRE                                   LIMITED

DIFFLAM LOZENGES RASBERRY  LOZENGES          N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
SUGAR FREE                                  LIMITED
534         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

DIFFLAM MOUTH GEL       GEL             N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                        PTY LTD

DIFFLAM ORAL RINSE      GARGLE           0.15% W/V       3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DIFFLAM ORANGE SUGAR FREE   LOZENGES          NA          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                        LIMITED

DIFFLAM SPRAY 0.15%W/V    OROMUCOSAL SPRAY      0.15% W/V       3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DIFFLAM-C ANTI-INFLAMMATORY  SOLUTION          N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
ANTISEPTIC                                   PTY LTD

DIFFLAM-C ANTI-INFLAMMATORY  SOLUTION          N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
ANTISEPTIC                                   PTY LTD

DIFLERIX 2.5MG        CAPSULE           2.5MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DIFLUCAN           CAPSULE           150MG         PFIZER         UNITED KINGDOM

DIFLUCAN           CAPSULE           200MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

DIFLUCAN           CAPSULE           50MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

DIFLUCAN           INTAVENOUS SOLUTION     N/A          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

DIFLUCAN           INTAVENOUS SOLUTION     N/A          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

DIFLUCAN           POWDER FOR ORAL       50MG/5ML       PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM
               SUSPENS.

DIFLUCAN           POWDER FOR ORAL       N/A          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM
               SUSPEN.

DIGESTIVO ANTONETTO      TABLETS           N/A          MARCO ANTONETTO SPA ITALY

DIGESTIVO ANTONETTO      TABLET           N/A          MARCO ANTONETTO SPA ITALY

DIGIBIND DIGOXIN ANTIBODY   POWDER FOR INJECTION    38MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
(F(AB))                                     FOUNDATION LIMITED

DIGOXIN            SOLUTION FOR        0.5MG/2ML       PHARMAMED        MALTA
               INJECTION                     PARENTERALS LTD.

DIGOXIN INJECTION USP     SOLUTION FOR        0.25MG/ML       ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
               INJECTION                                 AMERICA

DIGOXIN TABLETS B.P. 0.25MG  UNCOATED TABLET       0.25MG        MEDICORP        INDIA
                                        TECHNOLOGIES INDIA
                                        LTD

DIHYDERGOT          NASAL SPRAY         4MG/ML        NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

DIHYDROCODEINE        TABLETS           30MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DIHYDROCODEINE 30MG      TABLET           30MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

DIHYDROCODEINE TABLETS 30MG  TABLETS           30MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

DIHYDROCODEINE TABLETS BP   TABLETS           30MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
30MG
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     535


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

DIHYDROCODEINE TABLETS BP   TABLET           30MG         CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
30MG                                       LTD

DILAPAN            CAPSULES          150MG         REMEDICA LTD       CYPRUS

DILAPROST 5MG 30 FILM COATED  FILM-COATED TABLET     5MG          BIOFARMA ILAC SAN.VE   TURKEY
TABLET                                      TIC. A.S.

DILATREND           TABLETS           12.5MG        ROCHE DIAGNOSTICS    GERMANY
                                         GMBH

DILATREND 25MG         TABLET           25MG         HOFFMANN-LA ROCHE    GERMANY
                                         AG

DILATREND 6.25MG        TABLET           6.25MG        HOFFMANN-LA ROCHE    GERMANY
                                         AG

DILGARD            TABLET           60MG         CIPLA LTD.        INDIA

DILTIAZEM HCL MODIFIED     TABLETS           60MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
RELEASE                                     LIMITED

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE    MODIFIED RELEASE      60MG         CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
TABLETS 60MG          TABLET                      LTD

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE    TABLETS           60MG         CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
TABLETS BP 60MG                                 LTD.

DILTIZEM            TABLET           30 MG         MUSTAFA NEVZAT ILAC   TURKEY
                                         SANAYII A.S.

DILTIZEM            TABLET           60MG         MUSTAFA NEVZAT ILAC   TURKEY
                                         SANAYII A.S.

DILZACARD 60 MG TABLETS    TABLETS           60MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO. LTD

DIMA 5MG            TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

DINDEVAN            TABLET           50MG         GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
                                         T/A GOLDSHIELD
                                         PHARMACEUTICALS

DINEX-100           TABLET           100MG         CIPLA LIMITED      INDIA

DINIKET            SOLUTION FOR INFUSION 10MG            SCHWARZ PHARMA      ITALY
                                         S.P.A.

DIOCALM            TABLETS           N/A          SETON PRODUCTS      UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

DIOCIMEX            TABLETS           100MG         CIMEX AG         SWITZERLAND

DIORALYTE (BLACKCURRANT)    POWDER FOR ORAL       N/A          RORER          UNITED KINGDOM
POWDER             SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED T/A RPR FAMILY
                                         HEALTH DIVISION

DIORALYTE NATURAL       POWDER FOR ORAL       N/A          RORER         UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     PHARMACEUTICALS LIMI-
                                         TED

DIORALYTE RELIEF        POWDER FOR ORAL       N/A          MAY & BAKER LIMITED   UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     (T/A RHONE-POULENC
                                         RORER)

DIORALYTE SACHETS FOR     POWDER FOR ORAL       N/A          RORER         UNITED KINGDOM
SOLUTION (CITRUS)       SOLUTION                     PHARMACEUTICALS LTD.
                                         T/A RPR FAMILY HEALTH
                                         DIVISION
536          LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

DIOSPER             FILM COATED TABLETS     NA          KLEVA LIMITED     GREECE

DIOVAN             CAPSULES          80MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

DIOVAN             CAPSULES          160MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

DIOVAN             FILM COATED TAB       80MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

DIOVAN             FILM COATED TABLET     160MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWIEZ AG

DIOVAN             FILM-COATED TABLETS     160 MG        NOVARTIS        SPAIN
                                         FARMACEUTICA S.A. —
                                         SPAIN

DIOVAN             FILM-COATED TABLETS     80MG         NOVARTIS        SPAIN
                                         FARMACEUTICA S.A. —
                                         SPAIN

DIOVENOR            FILM-COATED TABLETS     600MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                         INNOTHERA

DIPALAN 150           CAPSULES          150MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

DIPENTUM            CAPSULES          250MG         PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                                         SVERIGE AB

DIPENTUM TABLET 500 MG     TABLET           500MG         PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN

DIPHENHYDRAMINE CO COUGH    ORAL SOLUTION        N/A          ROSEMONT        UNITED KINGDOM
LINCT. 14MG/5ML                                  PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

DIPHENHYDRAMINE CO COUGH    ORAL SOLUTION        14MG/5ML       ROSEMONT       UNITED KINGDOM
LINCTUS                                      PHARMACEUTICALS LTD.

DIPHTERIA AND TETANUS      SOLUTION FOR        N/A          EVANS MEDICAL     UNITED KINGDOM
VACCINE (ADSORBED)       INJECTION                     LIMITED

DIPHTERIA AND TETANUS      SOLUTION FOR        0.5ML/DOSE      SERUM INSTITUTE OF   INDIA
VACCINE ADSORBED        INJECTION                     INDIA LTD

DIPHTERIA AND TETANUS      SOLUTION FOR        N/A          M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA
VACCINE PEDIATRIC        INJECTION                     INDIA

DIPHTERIA-TETANUS-PERTUSSIS   SOLUTION FOR        N/A          M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA
VACCINE ADS.          INJECTION                     INDIA LIMITED

DIPHTHERIA-TETANUS-PERTUSSIS  SOLUTION FOR        NA          SERUM INSTITUTE OF   INDIA
VACCINE             INJECTION                     INDIA LTD

DIPHTHERIA AND TETANUS     SOLUTION FOR        N/A          SERUM INSTITUTE OF   INDIA
VACCINE ADSORBED        INJECTION                     INDIA LTD

DIPHTHERIA VACCINE (ADSORBED)  SOLUTION FOR        N/A          EVANS MEDICAL     UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

DIPRIVAN            EMULSION FOR        1% W/V        ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
                INJECTION

DIPRIVAN            EMULSION FOR        20MG/ML        ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
                INJECTION

DIPRIVAN 2%           EMULSION FOR        20MG / ML       ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
                INJECTION

DIPROPHOS/DIPROFOS       SOLUTION FOR        N/A          SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM
                INJECTION
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    537


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

DIPROSALIC          OINTMENT          N/A          SCHERING-PLOUGH    BELGIUM
                                        NV/SA

DIPROSALIC          LOTION           N/A          SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM

DIPROSONE           CREAM            0.64MG/G       SCHERING-PLOUGH    BELGIUM
                                        NV/SA

DIPROSONE           OINTMENT          0.64MG/G       SCHERING-PLOUGH    BELGIUM
                                        NV/SA

DIPROSONE           LOTION           0.64MG/G       SCHERING-PLOUGH    BELGIUM
                                        NV/SA

DIPYRIDAMOLE         TABLETS           25MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DIPYRIDAMOLE         TABLETS           100MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DIPYRIDAMOLE         COATED TABLET        100MG         GENERICS(UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

DISFLATYL DROPS        ORAL EMULSION        40MG/ML        SOLCO BASLE LTD.    SWITZERLAND

DISFLATYL TABLETS       CHEWABLE TABLETS      40MG         SOLCO BASLE LTD.    SWITZERLAND

DISIPAL            TABLETS           50MG         YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                        B.V.

DISOPHROL           SUSTAINED-ACTION      N/A          SCHERING-PLOUGH    UNITED STATES OF
               TABLETS                      CORPORATION      AMERICA

DISOPYRAMIDE PHOSPHATE    CAPSULE           100MG         GENERICS[UK] LIMITED  UNITED KINGDOM
CAPSULES BP 100MG

D-ISO-RATIOPHARM       SACHET           N/A          RATIOPHARM GMBH    GERMANY

DISPERSIBLE ASPIRIN      TABLET           75MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

DISPRIN TABLETS        TABLET           300MG         RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LIMITED

DISPROL PARACETAMOL      SUSPENSION         120MG/5ML       RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
SUSPENSION                                   PRODUCTS LIMITED

DISPROL SOLUBLE PARACETAMOL  TABLET           120MG         RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
TABLETS                                     PRODUCTS LIMITED

DISTALGESIC TABLETS      COATED TABLET        N/A          ELI LILLY & COMPANY  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DISTILLED WITCH HAZEL BPC   TOPICAL SOLUTION      100% V/V       BELL SONS & CO     UNITED KINGDOM
1973                                      (DRUGGISTS) LIMITED

DITROPAN           SCORED TABLET        5MG          LABORATOIRES      FRANCE
                                        SYNTHELABO

DITROPAN ELIXIR 2.5MG/5ML   SYRUP            2.5MG/5ML       LOREX SYNTHELABO UK  UNITED KINGDOM
                                        & IRELAND LIMITED

DITROPAN XL          MODIFIED RELEASE      15MG         SANOFI WINTHROP LTD  UNITED KINGDOM
               TABLETS                      T/A SANOFI
                                        SYNTHELABO

DITROPAN XL          MODIFIED RELEASE      5MG          SANOFI WINTHROP    UNITED KINGDOM
               TABLETS                      LIMITED T/A SANOFI
                                        SYNTHELABO
538         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

DITROPAN XL          MODIFIED RELEASE      10MG         SANOFI WINTHROP LTD  UNITED KINGDOM
                TABLETS                      T/A SANOFI
                                         SYNTHELABO

DIUMIDE-K CONTINUS TABLETS   MODIFIED RELEASE      N/A          NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                TABLETS                      LIMITED

DIUREMID 20MG INJECTION    SOLUTION FOR        20MG         HOVID SDN BHD     MALAYSIA
                INJECTION

DIVIDOL            TABLETS           10MG         REMEDICA LTD.     CYPRUS

DIVIR-100           TABLETS           100MG         CIPLA LIMITED     INDIA

DNCG STADA AUGENTROPFEN    SOLUTION          20MG/ML        STADAPHARM GMBH    GERMANY

DOBUJECT 50MG/ML        CONC. FOR PARENT.      50MG/ML        LEIRAS OY       FINLAND
                INFUS.

DOBUTAMINE INJECTION      SOLUTION FOR        12.5MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                                AMERICA

DOBUTREX LIQUID CONC FOR INF  CONC. FOR INF.       250MG/VIAL      LILLY DEUTSCHLAND   GERMANY
                                         GMBH

DOBUTREX SOLUTION       CONCENTRATE FOR       250MG/20ML      LILLY DEUTSCHLAND   GERMANY
                INFUSION                     GMBH

DOCUSATE CALCIUM CAP 240MG   CAPSULE           240MG         TARO          CANADA
                                         PHARMACEUTICALS INC.

DOCUSATE SOD CAP 100MG     CAPSULE           100MG         TARO          CANADA
                                         PHARMACEUTICALS INC.

DOGMATIL 200MG         TABLET           200MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                         SYNTHELABO

DOGMATIL 50MG         CAPSULE           50MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                         SYNTHELABO

DOLAL             LINIMENT          N/A          LABORATOIRES      FRANCE
                                         BIOCODEX

DOLGIT 600           SUGAR COATED TABLETS    600MG         DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                         KG

DOLGIT CREAM          CREAM            5G/100G        DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                         KG

DOLGIT CREAM          CREAM            5G/100G        DOLORGEIT GMBH &    GERMANY
                                         COKG

DOLOBENE            GEL             N/A          MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

DOLOBID 250MG         TABLET           250MG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                         B.V.

DOLOFEN-500          LACTAB           500MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

DOLO-GESIC           FILM COATED TABLET     50MG         ALFARES        SYRIA
                                         PHARMACEUTICALS

DOLO-GESIC, FILM-COATED    FILM-COATED TABLET     50MG         ALFARES        SYRIA
TABLET                                      PHARMACEUTICALS

DOLVAN TABLETS         TABLETS           N/A          NORMA CHEMICALS    UNITED KINGDOM
                                         LIITED

DOMAR             CAPSULE           5MG          POLIPHARM CO. LTD.   THAILAND

DONA              CAPSULE           250MG         ROTTAPHARM S.R.L.   ITALY
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    539


       Trade Name       Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

DONORMYL 15MG        SCORED FILM-COATED      15MG         LABORATOIRES      FRANCE
              TABLET                       OBERLIN

DONORMYL 15MG        SCORED EFF. TABLETS     15MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                        OBERLIN

DOPAMET 250MG        TABLET            250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DOPAMINE 200 PIERRE FABRE  INJ. SOL. FOR INFUSION    200MG/5ML       PIERRE FABRE      FRANCE
200MG/5ML                                   MEDICAMENT

DOPAMINE 50 PIERRE FABRE  INJECT. SOL. FOR       50MG/10ML       PIERRE FABRE      FRANCE
50MG/10ML          INFUSION                      MEDICAMENT

DOPAMINE CONC. SELECTAJET  SOLUTION FOR         40MG/ML        INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
              INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        LTD

DOPATAB M250        TABLET            250MG         HOVID SDN BHD     MALAYSIA

DOPEGYT           TABLETS           250MG         EGIS PHARMACEUTICALS HUNGARY
                                        LTD

DOPERGIN          TABLET            0.2MG         LABORATOIRE      FRANCE
                                        SCHERING

DOPERGIN          TABLETS           0.2MG         SCHERING        PAKISTAN

DORMICUM          FILM-COATED TABLET      7.5MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

DORMICUM          AMPOULE           5MG/5ML        ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

DORMONOCT          TABLET            1MG          HOECHST MARION     UNITED KINGDOM
                                        ROUSSEL LIMITED

DORYX 100          CAPSULE           100MG         FAULDING        AUSTRALIA
                                        PHARMACEUTICALS

DORYX 50          CAPSULE           50MG         FAULDING        AUSTRALIA
                                        PHARMACEUTICALS

DOSTINEX          TABLETS           0.5MG         PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                        S.P.A

DOSTINEX          TABLETS           0.5MG         PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                        S.P.A

DOTHIEPIN          CAPSULES           25MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DOTHIEPIN          TABLETS           75MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

DOXAT 100          TABLETS F.C.         100MG         AEGIS LTD       CYPRUS

DOXAT 100          CAPSULE           100MG         AEGIS LTD       CYPRUS

DOXAT 50          TABLETS F.C.         50MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

DOXEPIN HDROCHLORIDE    CAPSULES           25MG         DANBURY PHARMACAL   UNITED STATES OF
                                        INC.          AMERICA

DOXIBIOTIC         CAPSULES           100MG         CTS CHEMICAL      ISRAEL
                                        INDUSTRIES LTD

DOXIBIOTIC         CAPSULES           100MG         CTS CHEMICAL      ISRAEL
                                        INDUSTRIES

DOXIPROCT          OINTMENT           N/A          LABORATOIRES OM S.A.  SWITZERLAND
540         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

DOXIPROCT           SUPPOSITORY         N/A          LABORATOIRES OM S.A.  SWITZERLAND

DOXIPROCT PLUS         OINMENT           N/A          LABORATOIRES OM S.A.  SWITZERLAND

DOXIPROCT PLUS         SUPPOSITORY         N/A          LABORATOIRES OM S.A.  SWITZERLAND

DOXIUM             TABLET           250MG         LABORATOIRES OM S.A.  SWITZERLAND

DOXIUM 500           CAPSULE           500MG         LABORATOIRES OM S.A.  SWITZERLAND

DOXIVENIL           GEL             N/A          LABORATOIRES OM S.A.  SWITZERLAND

DOXOLEM (WITHOUT        POWDER FOR INJECTION    50MG/10ML       LEMERY, S.A. DE C.V.  MEXICO
METHYLPARABEN)

DOXORUBICIN HCL FOR INJ. USP  LYOPHILISED CAKE FOR    10MG         M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA
LYOPHILISED          INJ                        INDIA LIMITED

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE   SOLUTION FOR        10MG/5ML       F.H. FAULDING & CO.  AUSTRALIA
INJ. VIAL           INJECTION                     LTD. (T/A DAVID BULL
                                         LABS)

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE   SOLUTION FOR        50MG/25ML       F.H. FAULDING & CO.  AUSTRALIA
INJECTION VIAL         INJECTION                     LTD. (T/A DAVID BULL
                                         LABS)

DOXORUBICIN HYDROCLORIDE    LYOPHILISED CAKE FOR    50MG         M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA
INJ LYOPHILISED        INJ                        INDIA LIMITED

DOXYCYCLIN STADA 100      FILM COATED TABLETS     100MG         STADAPHARM GMBH    GERMANY

DOXYCYCLINE          CAPSULES          50MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

DOXYCYCLINE          CAPSULES          100MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

DOXYCYCLINE          TABLETS           100MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

DOXYDAR 100          CAPSULES          100MG         DAR AL SAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LTD

DOXYHEXAL           CAPSULE           100MG         HEXAL AG        GERMANY

DOXYHEXAL 200         CAPSULE           200MG         HEXAL AG        GERMANY

DOXYHEXAL TABS         TABLET           100MG         HEXAL AG        GERMANY

DOXYLIN            TABLET           50MG         ALPHAPHARM PTY     AUSTRALIA
                                         LIMITED

DOXYLIN 100          TABLET           100MG         ALPHAPHARM PTY     AUSTRALIA
                                         LIMITED

DOXYN             CAPSULES          100MG         ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                         (PVT) LTD

DRAMAMINE           TABLETS           50MG         MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                         SEARLE

DRAPOLENE           CREAM            N/A          GLAXO WELLCOME     POLAND
                                         GROUP

DRAPOLENE CREAM        CREAM            N/A          GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

DRICLOR            TOPICAL SOLUTION      20% W/W        STIEFEL LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                         (UK) LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    541


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

DRIED FACTOR VIII FRACTION,  POWDER FOR INJECTION     N/A          BPL, BIO PRODUCTS   UNITED KINGDOM
TYPE 8Y,                                     LABORATORY

DRIN             TABLETS           N/A          ALFA WASSERMANN    ITALY
                                         S.P.A.

DRIPTANE 5MG         SCORED TABLET        5MG          LABORATOIRES DEBAT   FRANCE

DRISTAN            NASALSPRAY          0.05% W / W      WHITEHALL       UNITED KINGDOM
                                         LABORATORIES LTD

DRISTAN DECONGESTANT     TABLETS           N/A          WHITEHALL       UNITED KINGDOM
                                         LABORATORIES LTD

DROPSTAR TG          EYE DROPS          NA          FARMIGEA S.P.A.    ITALY

DROPTIMOL           OPHTHALMIC DROPS       0.5% W/V       FARMIGEA SPA      ITALY

DROPTIMOL           OPHTHALMIC DROPS       0.25% W/V       FARMIGEA SPA      ITALY

D-STOP-RATIOPHARM       FILM COATED TABLET      2MG          RATIOPHARM GMBH    GERMANY

DUAL LAX EXTRA STRONG     COATED TABLETS        N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
TABLETS                                     PRODUCTS LTD

DUAL LAX NORMAL TABLETS    COATED TABLET        N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
                                         PRODUCTS LTD

DUBAM CREAM          CREAM            N/A          NORMA CHEMICALS    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

DUBAM SPRAY          AEROSOL SPRAY        N/A          NORMA CHEMICALS    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

DUINUM 50MG          TABLET            50MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

DUKORAL            ORAL LIQ & EFF.       NA          SBL VACCIN AB     SWEDEN
               GRANULES

DULCOLAX           S.C. TABLETS         5MG          BOEHRINGER       GERMANY
                                         INGELHEIM PHARMA KG

DULCOLAX           SUPPOSITORY         5MG          BOEHRINGER       GERMANY
                                         INGELHEIM PHARMA KG

DULCOLAX           SUPPOSITORY         10MG         BOEHRINGER       GERMANY
                                         INGELHEIM PHARMA KG

DULCOLAX           TABLET            5MG          BOEHRINGER       PAKISTAN
                                         INGELHEIM

DULCOLAX           ENTERIC COATED TABLET 5MG             BOEHRINGER       PAKISTAN
                                         INGELHEIM

DUOFILM            TOPICAL SOLUTION       N/A          STIEFEL LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                         (UK) LIMITED

DUOGAS            EFFERVESCENT GRANULES N/A             BRACCO S.P.A      ITALY

DUPHALAC           SYRUP            667G/L        SOLVAY         NETHERLANDS
                                         PHARMACEUTICALS B.V.

DUPHALAC DRY         POWDER            >=95% W/W       SOLVAY         NETHERLANDS
                                         PHARMACEUTICALS B.V.

DUPHASTON           TABLET            10MG         SOLVAY         NETHERLANDS
                                         PHARMACEUTICALS B.V.

DUPHASTON           FILM-COATED TABLET      10MG         SOLVAY         NETHERLANDS
                                         PHARMACEUTICALS B.V.
542         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

DURACEF           SUSPENSION         5% W / V       BRISTOL-MYERS SQUIBB  ITALY
                                       S.P.A

DURACEF           CAPSULES          500MG         BRISTOL-MYERS SQUIBB  ITALY
                                       HOLDINGS LTD

DURACEF           POWDER FOR ORAL SUSP. 500MG/5ML (10%)       BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                       S.P.A.

DURACEF           SUSPENSION         5%(250MG/5ML)     BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                       S.P.A.

DURACEF SUSPENSION     POWDER FOR ORAL       250MG/5ML       BRISTOL-MYERS SQUIBB  UNITED KINGDOM
250MG/5ML          SUSPENSIO                     HOLDINGS LTD

DURAKINASE INJECTION    POWDER FOR INJECTION    750000 UI       DONG KOOK PHARM.    KOREA REPUBLIC
                                       CO. LTD

DURAKINASE INJECTION    POWDER FOR INJECTION    1500000 IU      DONG KOOK PHARM.    KOREA REPUBLIC
                                       CO. LTD

DUR-ELIX PLUS        ORAL LIQUID         NA          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       LIMITED

DUROAMINE CAPSULES 30MG   MODIFIED RELEASE      30MG         3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
              CAPSULES                     LIMITED

DUROGESIC 25MCG/H      PATCH            25MCG/H        JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

DUROGESIC TTS 100MCG/H   PATCH            100MCG/H       JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

DUROGESIC TTS 50MCG/H    PATCH            50MCG/H        JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

DUROGESIC TTS 75MCG/H    PATCH            75MCG/H        JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

DURO-TUSS COUGH LOZENGES  LOZENGE           N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       PTY LTD

DURO-TUSS COUGH LOZENGES  LOZENGES          N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       PTY LTD

DURO-TUSS DECONGESTANT   ORAL LIQUID         N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       PTY LTD

DURO-TUSS EXPECTORANT    ORAL LIQUID         N/A          3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       PTY LTD

DURO-TUSS FORTE       ORAL LIQUID         3MG/ML        3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       PTY LTD

DURO-TUSS MUCOLYTIC COUGH  ORAL LIQUID         0.8MG/ML       3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
LIQUID                                    LIMITED

DURO-TUSS REGULAR      ORAL LIQUID         1MG/ML        3M PHARMACEUTICALS   AUSTRALIA
                                       PTY LTD

DURO-TUSS SINUS       ORAL LIQUID         N/A          AUST R 54130      AUSTRALIA

DUSPATALIN LIQUID      SUSPENSION         10MG/ML        SOLVAY         NETHERLANDS
                                       PHARMACEUTICALS B.V.

DUXIL            COATED TABLET        N/A          LES LABORATOIRES    FRANCE
                                       SERVIER

DUXIL            ORAL SUSPENSION       N/A          LES LABORATOIRES    FRANCE
                                       SERVIER

DUXIMA           IM VIAL           1G          ECOBI FARMACEUTICI   ITALY
                                       S.A.S

DYAZIDE TABLETS       TABLET           N/A          SMITHKLINE & FRENCH  UNITED KINGDOM
                                       LABORATORIES LIMITED
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    543


       Trade Name      Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

DYCLOMAX 100MG       DELAYED RELEASE      100MG         SMITHKLINE BEECHAM   GERMANY
              TABLET                      PHARMA GMBH

DYCLOMAX 100MG       SUPPOSITORY        100MG         SMITHKLINE BEECHAM   GERMANY
                                      PHARMA GMBH

DYCLOMAX 50MG       ENTERIC COATED TABLET 50MG            SMITHKLINE BEECHAM   GERMANY
                                      PHARMA GMBH

DYCLOMAX 75MG/3ML     SOLUTION FOR        75MG/3ML       SMITHKLINE BEECHAM   GERMANY
              INJECTION                    PHARMA GMBH

DYNASTAT          POWDER FOR SOLUTION    20MG         PHARMACIA EUROPE    EUROPEAN COMMUNITY
              FOR INJECTION                  EEIG

DYNASTAT          POWDER FOR SOLUTION    40MG         PHARMACIA EUROPE    EUROPEAN COMMUNITY
              FOR INJECTION                  EEIG

DYSPAMET SUSPENSION    ORAL SUSPENSION      4%W/V         GOLDSHIELD       UNITED KINGDOM
                                      PHARMACEUTICALS
                                      LIMITED

DYSPAMET SUSPENSION    ORAL SUSPENSION      200MG/5ML       SMITHKLINE & FRENCH   UNITED KINGDOM
200MG/5ML                                  LABORATORIES LIMITED

DYSPORT INJECTION     POWDER FOR INJECTION    500 UNITS       IPSEN LIMITED      UNITED KINGDOM

E45 CREAM         CREAM           N/A          CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

E45 ITCH RELIEF CREAM   CREAM           N/A          CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

EAREX EAR DROPS      EAR DROPS         N/A          PHARMALAB LTD      UNITED KINGDOM

EAU PRECIEUSE       TOPICAL SOLUTION      N/A          PARKE-DAVIS       FRANCE

EBRILON          TABLETS          250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ECHINACEA TABLETS     COATED TABLET       N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM

ECOCAIN          SOLUZIONE INIETTABILE   20MG/ML        MOLTENI DENTAL SRL   ITALY

ECOCAIN 8704        FLAC. NEBULIZZATORE    NS          MOLTENI DENTAL SRL   ITALY

ECOCAIN A50        SOLUTION FOR        N/A          MOLTENI DENTAL S.R.L.  ITALY
              INJECTION

ECOCAIN A80        SOLUTION FOR        N/A          MOLTENI DENTAL S.R.L.  ITALY
              INJECTION

ECOCAIN CON ADRENALINA   SOLUZIONE INIETTABILE   20MG/ML        MOLTENI DENTAL SRL   ITALY
1:100,000

ECOCAIN CON ADRENALINA   SOLUZIONE INIETTABILE   20MG/ML        MOLTENI DENTAL SRL   ITALY
1:80,000

ECOCILLIN         CAPSULE MOLLI VAGI-    NA          PROGE FARM S.R.L.    ITALY
              NALI

ECOCILLIN, CAPSULE MOLLI  CAPSULE MOLLI VAGI-    100000000 UFF     PROGE FARM S.R.L    ITALY
VAGINALI          NALI

ECOCORT          CREAM           N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                      SDN. BHD.

ECOCORT CREAM       CREAM           N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                      SDN. BHD

ECODERGIN         VAGINAL CREAM       1% W/W        FARMIGEA SPA      ITALY
544         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name      Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

ECODERGIN         VAGINAL OVULE        150MG         FARMIGEA SPA      ITALY

ECODERGIN         CREAM            NA          FARMIGEA SPA      ITALY

ECOMI'          VAGINAL OVULES       150MG         GEYMONAT SPA      ITALY

ECOMI'          TOPICAL SOLUTION      N/A          GEYMONAT SPA      ITALY

ECOMI'          CREAM            N/A          GEYMONAT SPA      ITALY

ECONEX-400        TABLETS           N/A          MACLEODS        INDIA
                                      PHARMACEUTICALS LTD

ECONEX-800        TABLET           N/A          MACLEODS        INDIA
                                      PHARMACEUTICALS LTD

ECOX-800         TABLET           800MG         MACLEODS        INDIA

EDRONAX          TABLETS           4MG          PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                      S.P.A

EDRONAX          TABLETS           4MG          PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY

EFEXOR          TABLETS           37.5MG        LEDERLE        PAKISTAN

EFEXOR — TAB 50 MG    TABLETS           50MG         WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                      INC.

EFEXOR — TAB 75 MG    TABLET           75MG         WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                      INC.

EFEXOR TAB 37.5 MG    TABLETS           37.5MG        WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                      INC.

EFEXOR TAB 50MG      TABLETS           50MG         WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                      INC.

EFEXOR TAB 75MG      TABLETS           75MG         WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                      INC

EFEXOR TABLETS      TABLET           37.5MG        JOHN WYETH AND     UNITED KINGDOM
                                      BROTHER LIMITED T/A
                                      WYETH LABORATORIES
                                      — UK

EFEXOR TABLETS      TABLETS           75MG         JOHN WYETH AND     UNITED KINGDOM
                                      BROTHER LIMITED T/A
                                      WYETH LABORATORIES
                                      UK

EFEXOR XL         CAPSULE           75MG         JOHN WYETH AND     UNITED KINGDOM
                                      BROTHER LIMITED T/A
                                      WYETH LABORATORIES
                                      — UK

EFEXOR XL 150MG      CAPSULES          150MG         JOHN WYETH AND     UNITED KINGDOM
                                      BROTHER LIMITED T/A
                                      WYETH LABORATORIES

EFEXOR XL CAPSULES    CAPSULES          75MG         JOHN WYETH AND     IRELAND
                                      BROTHER LIMITED T/A
                                      WYETH LABORATORIES

EFEXOR XR CAPSULE     SUSTAINED RELEASE      75MG         WYETH-AYERST CANADA CANADA
             CAPSULE                      INC.

EFEXOR XR CAPSULES    SUSTAINED RELEASE      150MG         WYETH-AYERST CANADA CANADA
             CAPSULE                      INC.
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    545


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

EFEXORXL 150 MG MODIFIED   CAPSULE           150MG         JOHN WYETH AND     UNITED KINGDOM
RELEASECAPSULE                                 BROTHER LIMITED T/A
                                        WYETH LABORATORIES-
                                        UK

EFFACNE 5          TOPICAL GEL         5G/100G        LABORATOIRES LA    FRANCE
                                        ROCHE-POSAY

EFFERALGAN PAEDIATRIC 3%   ORAL SOLUTION        3% W / V       LABORATOIRES UPSA   FRANCE

EFFERALGAN VITAMIN C     SCORED EFF. TABLETS     N/A          LABORATOIRES UPSA   FRANCE

EFFERCITRATE TABLETS     EFFERVESCENT TABLET     N/A          TYPHARM LIMITED    UNITED KINGDOM

EFFEXOR TAB 37.5MG      TABLET           37.5MG        WERTH-AYERST CANADA CANADA
                                        INC.

EFFICO TONIC         ORAL SOLUTION        0.18MG/5ML      PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM

EFFORTIL DROPS        SOLUTION          0.75G/100G      BOEHRINGER       GERMANY
                                        INGELHEIM PHARMA KG

EFLORAN           SOLUTION FOR INFUSION 500MG/100ML         KRKA, D.D., NOVO    SLOVENIA
                                        MESTO

EFUDIX            CREAM            5% W/W        ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LTD

EGOCORT           CREAM            10MG/G        EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA

ELBAT            TABLET           250MG         GENEPHARM S.A.     GREECE

ELDOPAQUE FORTE       CREAM            4%          ICN PHARMACEUTICALS  UNITED STATES OF
                                        INC.          AMERICA

ELDOPAQUE FORTE 4%      CREAM            4% W/W        ICN PHARMACEUTICALS,  UNITED STATES OF
                                        INC.          AMERICA

ELDOQUIN FORTE        4%             CREAM         ICN PHARMACEUTICALS  UNITED STATES OF
                                        INC.          AMERICA

ELDOQUIN FORTE 4%      CREAM            4% W/W        ICN PHARMACEUTICALS  UNITED STATES OF
                                        INC.          AMERICA

ELECTROLADE BANANA      POWDER FOR ORAL       N/A          EASTERN        UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

ELECTROLADE BANANA      POWDER FOR ORAL       N/A          EASTERN        UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

ELECTROLADE BLACKCURRANT   POWDER FOR ORAL       N/A          EASTERN        UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

ELECTROLADE BLACKCURRANT   POWDER FOR ORAL       N/A          EASTERN        UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

ELECTROLADE LEMON AND LIME  POWDER FOR ORAL       N/A          EASTERN        UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

ELECTROLADE MELON      POWDER FOR ORAL       N/A          EASTERN        UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

ELECTROLADE ORANGE      POWDER FOR ORAL       N/A          EASTERN        UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED
546          LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


        Trade Name       Dosage Form          Dose        MA Holder        Country

ELECTROLADE ORANGE      POWDER FOR ORAL       N/A          EASTERN         UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

ELIDIL            CREAM            1%          NOVARTIS HEALTHCARE   DENMARK
                                        A/S

ELINAP            TABLETS           100MG         KLEVA LIMITED      GREECE

ELITAN            TABLET           10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ELITAN 10MG         SUPPOSITORY         10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ELITAN 10MG/2ML       LIQUID FOR INJECTION    10MG/2ML       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ELITAN 20MG         SUPPOSITORY         20MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ELMETIN 100MG        TABLET           100MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ELMETIN 500MG        TABLET           500MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ELOCOM            CREAM            0.1% W/W       S-P CANADA       CANADA

ELOCOM            OINTMENT          0.1% W/W       S-P CANADA       CANADA

ELOCOM            LOTION           1MG/G         S-P CANADA       CANADA

ELOQUINE 250MG        TABLET           250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

ELOXATIN 5MG/ML POWDER FOR  POWDER FOR SOL. FOR     5MG/ML        SANOFI WINTHROP     FRANCE
SOL FOR INF.         INF.                       LIMITED

ELPEGON           ORAL SUSPENSION       5MG/5ML        ELPEN PHARM CO. INC.  GREECE

ELPEGON           TABLET           5MG          ELPEN S.A.       GREECE

ELPEGON           TABLET           10MG         ELPEN S.A.       GREECE

ELTROXIN           TABLETS           100MCG        GOLSHIELD GROUP PLC   UNITED KINGDOM
                                        T/A GOLDSHIELD
                                        PHARMACEUTICALS

ELTROXIN           TABLET           50MCG         GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
                                        T/A GOLDSHIELD
                                        PHARMACEUTICALS

ELTROXIN TABLETS 100MCG   TABLET           100MCG        GOLDSHIELD       UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD

ELTROXIN TABLETS 50 MCG   TABLET           50MCG         GOLDSHIELD       UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD

ELUMATIC III         SOLUTION FOR        NA          CIS BIO INTERNATIONAL  FRANCE
               INJECTION

EMADINE           EYE DROPS, SOLUTION     0.5MG/ML       ALCON LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                                        (UK) LTD

EMESET            SOLUTION FOR        2MG/4ML        CIPLA LTD        INDIA
               INJECTION

EMESET INJECTION       SOLUTION FOR        2ML          CIPLA          INDIA
               INJECTION

EMESET-4           TABLETS           4MG          CIPLA LTD        INDIA

EMLA             CREAM            N/A          ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN

EMOCLOT D.I.         SOLUTION FOR        1000I.U.       KEDRION S.P.A.     ITALY
               INJECTION
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   547


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder       Country

EMOCLOT D.I.         SOLUTION FOR        1000I.U.       KEDRION S.P.A.    ITALY
               INJECTION

EMTHEXATE          TABLETS           2.5MG         PHARMACHEMIE B.V.   NETHERLANDS

EMULSIFYING OINTMENT BP   OINTMENT          N/A          ADAMS HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

E-MYCIN           POWDER FOR ORAL       200MG/5ML       ALPHAPHARM PTY    AUSTRALIA
               LIQUID                      LIMITED

E-MYCIN           TABLET           400MG         ALPHAPHARM PTY    AUSTRALIA
                                        LIMITED

ENACE            TABLETS           10MG         ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

ENACE            TABLETS           5MG          ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

ENALAPRIL MALEATE      TABLET           20MG         RANBAXY        INDIA
                                        LABORATORIES LTD.

ENALAPRIL MALEATE      TABLETS           20MG         VYSALI        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LIMI-
                                        TED

ENALAPRIL MALEATE      TABLETS           20MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LTD

ENALAPRIL MALEATE TABLETS  TABLET           5MG          SANOFI WINTHROP    UNITED KINGDOM
5MG                                      LIMITED T/A STERWIN
                                        MEDICINES

ENANTONE           POWDER FOR IM/SC      3.75MG        TAKEDA ITALIA     ITALY
               INJECT.                      FARMACEUTICI S.P.A.

ENANTONE           POWDER FOR IM/SC      11.25MG        TAKEDA ITALIA     ITALY
               INJECT.                      FARMACEUTICI S.P.A.

ENAP             TABLET           5MG          KRKA, D.D., NOVO   SLOVENIA
                                        MESTO

ENATEC 10          TABLETS           10MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

ENATEC 20          TABELTS           20MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

ENATEC 5           TABLETS           5MG          MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

ENBREL            SOLUTION FOR        25MG         WYETH EUROPA LTD   UNITED KINGDOM
               INJECTION

ENBREL            POWDER FOR INJECTION    25MG         IMMUNEX CORPORATION UNITED STATES OF
                                                  AMERICA

ENDEKAY FLOUTABS 2-4 YEARS  TABLET           1.1MG         MANX PHARMA LIMITED  UNITED KINGDOM

ENDEKAY FLUORINSE      DENTAL SOLUTION       2% W/V        MANX PHARMA LIMITED  UNITED KINGDOM

ENDEKAY FLUOTABS 4+ YEARS  TABLET           2.2MG         MANX PHARMA LIMITED  UNITED KINGDOM

ENDOBULIN S/D 500MG     POWDER FOR INJECTION    NS          BAXTER AG       AUSTRIA

ENDOXAN           SUGAR-COATED TABLETS    50MG         ASTA MEDICA      GERMANY

ENDOXAN           POWDER FOR INJECTION    200MG         ASTA MEDICA      GERMANY

ENDOXAN           POWDER FOR INJECTION    500MG         ASTA MEDICA      GERMANY

ENDOXAN           POWDER FOR INJECTION    1G          ASTA MEDICA      GERMANY
548         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

ENELFA 125         SUPPOSITORIES        125MG         DOLORGEIT GMBH & CO  GERMANY
                                       KG

ENELFA 125MG        SUPPOSITORY         125MG         DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                       KG

ENELFA 250 SUPPOSITORIES  SUPPOSITORIES        250MG         DOLORGEIT GMBH & CO  GERMANY
                                       KG

ENELFA 250MG        SUPPOSITORY         250MG         DOLORGIET GMBH & CO, GERMANY
                                       KG

ENELFA 500         SUPPOSITORY         500MG         DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                       KG

ENELFA SYRUP        SOLUTION          2G/100ML       DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                       KG

ENELFA SYRUP SOLUTION   SYRUP            100ML         DOLORGEIT GMBH & CO  GERMANY
                                       KG

ENGERIX B         SUSPENSION FOR       10MCG/0.5ML      SMITHKLINE BEECHAM  BELGIUM
              INJECTION                     BIOLOGICALS

ENGERIX B         SUSPENSION FOR       20MCG/ML       SMITHKLINE BEECHAM  BELGIUM
              INJECTION                     BIOLOGICALS

ENGERIX B         SUSPENSION FOR       NA          SMITHKLINE BEECHAM  BELGIUM
              INJECTION                     BIOLOGICALS

ENGERIX B JUNIOR      SUSPENSION FOR       NA          GLAXOSMITHKLINE    BELGIUM
              INJECTION                     BIOLOGICALS SA

ENO            POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC   UNITED KINGDOM
              SOLUTION                     T/A SMITHKLINE
                                       BEECHAM CONSUMER
                                       HEALTHCARE

ENPRIN           GASTRO-RESISTANT      75MG         HEALTHY IDEAS LIMITED UNITED KINGDOM
              TABLET

ENPRIN           GASTRO-RESISTANT      75MG         HEALTHY IDEAS LIMITED UNITED KINGDOM
              TABLET

ENTOCORT          SOLUBLET AND SOL FOR    0.02MG/ML       TIKA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
              ENEMA

ENTOCORT          PROLONGED RELEASE      3MG          TIKA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
              CAPSULE

ENTOX-P          TABLET           500MG         CYNAMID (PAKISTAN)  PAKISTAN
                                       LIMITED

ENTROCALM LOPERAMIDE    CAPSULES          2MG          GALPHARM       UNITED KINGDOM
                                       HEALTHCARE LIMITED

ENTROCALM REPLACE     GRANULES FOR ORAL      N/A          HEALTHY IDEAS LIMITED UNITED KINGDOM
              SOLN.

ENTROCALM REPLACE     GRANULES FOR ORAL      N/A          HEALTHY IDEAS LIMITED UNITED KINGDOM
              SOL.

ENZIFLUR          TABLET           5MG          BROS LTD       GREECE

EOLARIX          POWDER FOR INJECTION    N/A          SMITHKLINE BEECHAM  BELGIUM
                                       BIOLOGICALS

EPADOREN          SOLUTION FOR INECTION N/A             DEMO ABEE SA     GREECE

EPADOREN          COATED TABLET        150MG         DEMO ABEE       GREECE
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     549


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

EPADOREN            SYRUP            75MG/5ML       DEMO ABEE        GREECE

EPANUTIN            CAPSULE           100MG         PARKE-DAVIS GMBH     GERMANY

EPANUTIN CAPSULES 25MG     CAPSULE           25MG         WARNER LAMBERT (UK)   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

EPANUTIN CAPSULES 300MG    CAPSULE           300MG         WARNER LAMBERT (UK)   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

EPANUTIN CAPSULES 50MG     CAPSULE           50MG         WARNER LAMBERT (UK)   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

EPANUTIN PARENTERAL      SOLUTION FOR        250MG/5ML       PARKE-DAVIS GMBH     GERMANY
                INJECTION

EPANUTIN SUSPENSION      ORAL SUSPENSION       30MG/5ML       WARNER LAMBERT (UK)   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

EPAXAL BERNA          SOLUTION FOR        N/A          ISTITUTO         ITALY
                INJECTION                     SIEROTERAPICO BERNA
                                         S.R.L.

EPHEDRINE AGUETTANT 3%     INJECTABLE SOLUTION     3% W/V        LABORATOIRE       FRANCE
                                         AGUETTANT

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE BP   TABLET           30MG         SUSSEX          UNITED KINGDOM
30MG                                       PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE BP   SOLUTION FOR        3%W/V         MACARTHYS LABORAT.    UNITED KINGDOM
30MG/ML            INJECTION                     LTD. T/A MARTINDALE
                                         PHARMACEUTICALS LTD

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE    TABLETS           15MG         CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
TABLETS BP 15MG                                 LTD.

EPHEDRINE HYDROCHLORIDE    TABLETS           30MG         CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
TABLETS BP 30MG                                 LTD.

EPHEDRINE SULFATE INJECTION  SOLUTION FOR        50MG/ML        ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
USP              INJECTION                                 AMERICA

EPIFOAM            TOPICAL AEROSOL       N/A          SCHWART PHARMA INC    UNITED STATES OF
                                                     AMERICA

EPILAT             SOFT GELATIN CAPSULES    10MG         EGYPTIAN         EGYPT
                                         INTERNATIONAL
                                         PHARMACEUTICAL
                                         INDUSTRIES CO (EIPICO)

EPILIM 100MG          CRUSHABLE TABLET      100MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

EPILIM 200MG          ENTERIC COATED TABLET 200MG            SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

EPILIM 500MG          ENTERIC COATED TABLET 500MG            SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

EPILIM CHRONO 300MG      MODIFIED RELEASE      300MG         SANOFI SYNTHELABO    UNITED KINGDOM
                TABLET                      LIMITED

EPILIM INTRAVENOUS POWDER   POWDER FOR INJECTION    400MG/VIAL      SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
FOR INJECTION                                  LIMITED

EPILIM/SODIUM VALPROATE    ORAL SOLUTION        200MG/5ML       SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
200MG/5ML LIQUID                                 LIMITED

EPINEPHRINE (ADRENALINE) INJ  AQUEOUS SOLUTION      1MG/10ML       INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
MINIJET                                     MEDICATION SYSTEMS
                                         LTD
550         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

EPINEPHRINE (ADRENALINE) INJ.  SOLUTION FOR        1:10,000       INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
MINIJET             INJECTION                    MEDICATION SYSTEMS
                                         (UK) LIMITED

EPIRAZOLE            CAPSULE          20MG         EGYPTIAN         EGYPT
                                         INTERNATIONAL
                                         PHARMACEUTICAL
                                         INDUSTRIES CO (EIPICO)

EPIVIR             ORAL SOLUTION       10MG/ML        GLAXO GROUP LTD.     UNITED KINGDOM

EPIVIR             COATED TABLETS       150MG         GLAXO GROUP LTD.     UNITED KINGDOM

EPOKELAN            SCALP LOTION        2% W/W        MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

EPPY              EYE DROPS         1% W/V        CHAUVIN        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS LIMI-
                                         TED

EPREX              INJECTION SOLUTION     SEE REMARKS      JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND

EPREX 10000U/ML INJECTION    PREFILLED SYRINGE     10000 IU/ML      JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND
SOLUTION

EPREX 10000U/ML INJECTION    VIAL            10000 IU/ML      JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND
SOLUTION

EPREX 1000U/0.5ML INJECTION   PREFILLED SYRINGE     1000 IU/0.5ML     JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND
SOLUTION

EPREX 2000U/0.5ML INJECTION   PREFILLED SYRINGE     2000 IU/0.5ML     JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND
SOLUTION

EPREX 2000U/ML INJECTION    VIAL            2000 IU/ML      JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND
SOLUTION

EPREX 3000U/0.3ML INJECTION   PREFILLED SYRINGE     3000 IU/0.3ML     JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND
SOLUTION

EPREX 4000U/0.4ML INJECTION   PREFILLED SYRINGE     4000 IU/0.4ML     JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND
SOLUTION

EPREX 4000U/ML INJECTION    VIAL            4000 IU/ML      JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND
SOLUTION

EPSOM SALTS BP         ORAL POWDER        100%W/W        LCM LTD         UNITED KINGDOM

ERCEFURYL 200MG         CAPSULE          200MG         LABORATOIRES       FRANCE
                                         SYNTHELABO

ERCEFURYL 4%          ORAL SUSPENSION      4% W/W        LABORATOIRES       FRANCE
                                         SYNTHELABO

ERIOS              SUSPENSION         200MG/5ML       MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

ERIOS-250            LACTAB           250MG         MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

ERIOS-500            LACTAB           500MG         MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

ERITROPIU            TABLETS          80MG         FARMA UNO SRL      ITALY

ERMYCED 125           ORAL SUSPENSION      125MG/5ML       REMEDICA LTD       CYPRUS

ERVEVAX             POWDER FOR INJECTION    >=10(3) TCID50    SMITHKLINE BEECHAM    BELGIUM
                                         BIOLOGICALS

ERYACNE 4            GEL            4% W/W        GALDERMA (UK) LIMITED UNITED KINGDOM

ERYC              CAPSULE          250MG         FAULDING         AUSTRALIA
                                         PHARMACEUTICALS
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    551


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

ERYCYTOL DEPOT        SOLUTION FOR        N/A          LANNACHER HEILMITTEL AUSTRIA
               INJECTION                     GMBH.

ERYHEXAL 500         FILM-COATED TABLET     500MG         HEXAL AG        GERMANY

ERYHEXAL FORTE SAFT      GRANULES FOR        400MG /5ML      HEXAL AG        GERMANY
               SUSPENSION

ERYHEXAL SAFT         GRANULES FOR        235MG/5ML       HEXAL AG        GERMANY
               SUSPENSION

ERYTHRO 125 GRANULES     GRANULES FOR        125MG/5ML       CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
               SUSPENSION                    SDN. BHD

ERYTHRO 125 GRANULES     GRANULES F/ORAL SUSP.    125MG/5ML       CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

ERYTHRO-250 TABLET      TABLET           250MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN.BHD

ERYTHROCIN          LYOPHILIZED POWDER F/    1G          ABBOTT FRANCE     FRANCE
               INJ.

ERYTHROCIN 250MG TABLETS   COATED TABLETS       250MG         ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

ERYTHROCIN LACTOBIONATE 1G  POWDER FOR IV        1G          ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
VIAL             INFUSION                     LIMITED

ERYTHROMYCIN (ERYTHRO-TEVA)  TABLET           250MG         TEVA PHARMACEUTICAL  ISRAEL
TABLETS                                     INDUSTRIES LTD

ERYTHROMYCIN INJECTION VIAL  POWDER FOR INJECTION    1G/VIAL        F.H. FAULDING & CO.  UNITED KINGDOM
                                        LTD. (T/A DAVID BULL
                                        LABS)

ERYTHROMYCIN STEARATE     TABLET           250MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

ERYTHROMYCIN STEARATE TABS  FILM COATED TABLET     250MG         TABLETS (INDIA)    INDIA
ESTYMICIN                                    LIMITED

ERYTHROPED PI 125MG/5ML    GRANULES FOR ORAL      125MG/5ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
               SOL.                       LIMITED

ESELAN            ENTERIC CAPSULE       20MG         ANFARM HELLAS S.A.   GREECE

ESKORNADE SPANSULE CAPSULES  MODIFIED RELEASE      N/A          SMITHKLINE & FRENCH  UNITED KINGDOM
               CAPSULE                      LABORATORIES LIMITED

ESKORNADE SYRUP        ORAL SOLUTION        N/A          SMITHKLINE & FRENCH  UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

ESMERON 100MG=10ML      SOLUTION FOR        10MG/ML        ORGANON TEKNIKA B.V.  NETHERLANDS
               INJECTION                     (PART OF AKZO NOBEL)

ESMERON 250MG=25ML      SOLUTION FOR        10MG/ML        ORGANON TEKNIKA B.V.  NETHERLANDS
               INJECTION                     (PART OF AKZO NOBEL)

ESMERON 50MG=5ML       SOLUTION FOR        10MG/ML        ORGANON TEKNIKA B.V.  NETHERLANDS
               INJECTION                     (PART OF AKZO NOBEL)

ESONIDE            CREAM            0.025%W/W       KLEVA LIMITED     GREECE

ESONIDE            METER DOSE NASAL      50MCG/DOSE      KLEVA LIMITED     GREECE
               SPRAY

ESONIDE            METER DOSE NASAL      100MCG/DOSE      KLEVA LIMITED     GREECE
               SPRAY

ESTRACOMB TTS         TRANSDERMAL PATCH      N/A          NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG
552         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

ESTRACOMB TTS         TRANSDERMAL PATCHES     N/A          NOVARTIS        SPAIN
                                         FARMACEUTICA S.A.
                                         SPAIN

ESTRADERM TTS         TRANSDERMAL PATCH      2MG          NOVARTIS PHARMA    ITALY
                                         S.P.A.

ESTRADERM TTS         TRANSDERMAL PATCHES     4MG          NOVARTIS PHARMA    ITALY
                                         S.P.A.

ESTRADERM TTS 100       TRANSDERMAL PATCH      8MG/20CM(2)      NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

ESTRADERM TTS 25        TRANSDERMAL PATCH      2MG/5CM(2)      NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

ESTRADERM TTS 50        TRANSDERMAL PATCH      4MG/10CM(2)      NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

ESTREVA            TRANSDERMAL GEL       0.1G/100G       LABORATOIRE      FRANCE
                                         THERMAX

ESTROFEM — 28 TABLETS     TABLET           2MG          NOVO NORDISK A/S    DENMARK

ESTROFEM FORTE 28 -TABLETS   TABLET           4MG          NOVO NORDISK      DENMARK

ETHAMBUTOL           TABLETS           400MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

ETHAMBUTOL HCL         TABLET           400MG         MACLEODS        INDIA

ETHANOLAMINE OLEATE BP     SOLUTION FOR        N/A          EVANS MEDICAL     UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

ETHOMID            TABLET           250MG         MACLEODS        INDIA

ETHRANE            SOLN F/INHALATION      99G/100ML       ABBOTT S.P.A      ITALY

ETHYL CHLORIDE “DR. HENNING”  SPRAY LIQUID        N/A          DR. GEORG FRIEDRICH  GERMANY
                                         HENNING

ETILTOX            TABLETS           200MG         A.F.O.M. MEDICAL SPA  ITALY

ETINILESTRADIOLO AMSA     TABLETS           0.01MG        A.M.S.A. S.R.L.    ITALY

ETOMIDATE LIPURO        EMULSION FOR IV       20MG/10ML       B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                INJECTION                     AG

ETOPOS             INJECTABLE SOLUTION     SEE REMARKS      LEMERY S.A. DE C.V.  MEXICO

ETOPOSIDE INJECTION VIAL    SOLUTION FOR        100MG/5ML       PHARMACIA (PERTH) PTY AUSTRALIA
                INJECTION                     LIMITED

ETOPOSIDE MERCK 20MG/ML    SOLUTION FOR        20MG/ML        MERCK GENERIQUES    FRANCE
                PERFUSION

ETOPOSIDE PHARMACIA      CONCENTRATE FOR    20MG/ML           PHARMACIA OY      FINLAND
                SOLUTION FOR INFUSION

ETOPOSIDE PIERRE FABRE     INJ. SOL. FOR I.V. INF.   100MG/5ML       PIERRE FABRE MEDICA-  FRANCE
100MG/5ML                                    MENT

ETOPUL             SOLUTION FOR        100MG         KOREA UNITED PHARM.  KOREA REPUBLIC
                INJECTION                     INC.

ETOSID             CAPSULES          50MG         CIPLA LTD       INDIA

ETOSID             CAPSULE           50 MG         CIPLA LTD       INDIA

EUCARBON            TABLETS           N/A          F.TRENKA CHEM-PHARM  AUSTRIA
                                         FABRIK G.M.B.H
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    553


       Trade Name      Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

EUCYCLINE         SYRUP            1MG/5ML        DEMO ABEE        GREECE

EUGLUCON         TABLET           5MG          ROCHE          PAKISTAN

EUGLUCON         TABLET           5MG          BOEHRINGER-INGELHEIM PAKISTAN

EUGLUCON 5MG       TABLET           5MG          HOFFMANN-LA ROCHE    GERMANY
                                      AG

EULEXIN TABLETS      TABLETS           250MG         SCHERING-PLOUGH     BELGIUM
                                      NV/SA

EUMOVATE CREAM      CREAM            0.05% W/W       GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                      LTD

EUMOVATE CREAM      CREAM            0.05%W/W       GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

EUMOVATE ECZEMA AND    CREAM            0.005%        GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
DERMATITIS CREAM                              LIMITED

EUMOVATE OINTMENT     OINTMENT          0.05% W/W       GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                      LTD

EUPEN           CAPSULE           500MG         J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

EUPEN BRONQUIAL      CAPSULE           N/A          J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

EUPEN DROPS        ORAL SUSPENSION       100MG/ML       J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

EUPEN SACHETS 250MG    GRANULES          250MG         J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

EURAX           CREAM            100MG/G        NOVARTIS CONSUMER    SWITZERLAND
                                      HEALTH SA

EURAX           LOTION           100MG/G        NOVARTIS CONSUMER    SWITZERLAND
                                      HEALTH SA

EUROCEFIX         CAPSULES          500MG         FARMA UNO SRL      ITALY

EUROCEFIX         ORAL SUSPENSION       250MG/5ML       FARMA UNO SRL      ITALY

EVISTA          FILM COATED TABLETS     60MG         ELI LILLY NEDERLAND   NETHERLANDS
                                      B.V.

EVOREL 100        TRANSDERMAL PATCH      100MCG/24       JANSSEN-CILAG LIMITED  SWITZERLAND

EVOREL 50         TRANSDERMAL PATCH      50MCG/24       JANSSEN-CILAG LIMITED  SWITZERLAND

EVOREL 75         TRANSDERMAL PATCH      75MCG/24       JANSSEN-CILAG LIMITED  SWITZERLAND

EXACYL 0.5MG/5ML     SOLUTION FOR        0.5MG/5ML       SANOFI WINTHROP     FRANCE
             INJECTION

EXELON          ORAL SOLUTION        2MG/ML        NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                      SCHWEIZ AG

EXELON          ORAL SOLUTION        2MG/ML        NOVARTIS EUROPHARMA UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

EXELON          HARD GELATIN CAPSULE    NA          NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                      SCHWIEZ AG

EXELON          HARD CAPSULES        1.5MG         NOVARTIS EUROPHARM   EUROPEAN COMMUNITY
                                      LIMITED

EXELON          HARD CAPSULES        3MG          NOVARTIS EUROPHARM   EUROPEAN COMMUNITY
                                      LIMITED

EXELON          HARD CAPSULES        4.5MG         NOVARTIS EUROPHARM   EUROPEAN COMMUNITY
                                      LIMITED
554         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder          Country

EXELON             HARD CAPSULES        6MG          NOVARTIS EUROPHARM    EUROPEAN COMMUNITY
                                         LIMITED

EXELON 0.5MG          CAPSULES          0.5MG         NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

EXELON 1.5MG          CAPSULES          1.5MG         NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

EXELON 1MG           CAPSULES          1MG          NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

EXELON 3MG           CAPSULES          3MG          NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

EXELON 4.5MG          CAPSULES          4.5MG         NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

EXELON 6MG           CAPSULES          6MG          NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

EXOLIT 4MG/5ML         ELIXIR           4MG/5ML        MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

EXOLIT 8MG           TABLET           8MG          MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

EXOSURF NEONATAL        POWDER FOR INJECTION    108MG         THE WELLCOME       UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LIMITED

EXPECTORAN           SYRUP            N/A          DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                         PHARMACA

EXPECTORAN WITH CODEIN     SYRUP            N/A          DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                         PHARMACA

EXPULIN CHILDREN'S COUGH    ORAL SOLUTION (SUGAR    N/A          MONMOUTH       UNITED KINGDOM
LINCTUS            FREE                       PHARMACEUTICALS LIMI-
                                         TED

EXPULIN COUGH LINCTUS SUGAR  ORAL SOLUTION        N/A          MONMOUTH       UNITED KINGDOM
FREE                                       PHARMACEUTICALS LTD.

EXPULIN DECONGESTANT- BABIES  ORAL SOLUTION        N/A          MONMOUTH       UNITED KINGDOM
AND CHILDREN                                   PHARMACEUTICALS LTD.

EXPUTEX            ORAL LIQUID         250MG/5ML       MONMOUTH       UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS LTD.

EXTRA STRENGTH COLD MED    TABLET           N/A          STANLEY          CANADA
NIGHTTIME RELIEF                                 PHARMACEUTICALS LTD

EXTRA STRENGTH COLD MEDI.   TABLET           N/A          STANLEY          CANADA
DAYTIME RELIEF                                  PHARMACEUTICALS LTD

EXTRAFER            ORAL SOLUTION        113.5MG/10ML     SO.SE.PHARM S.R.L. SOC.  ITALY
                                         DI SERVIZ. PER L'INDUS.
                                         FARM. ED AFF

EXTRANEAL (ICODEXTRIN 7.5%)  SOL F/INTRAPERITONEAL    N/A          BAXTER HEALTHCARE     UNITED KINGDOM
                ADM                        LIMITED

EZIPOL             ENTERIC COATED       20MG         KLEVA LIMITED       GREECE
                CAPSULES

FADOL             POWDER FOR INJ.       100MG/250MG/500    LEMERY S.A. DE C.V.    MEXICO
                OLUTION

FALICARD I.V.         INJECTION SOLUTION     5MG/2ML        ARZNEIMITTELWERK     GERMANY
                                         DRESDEN GMBH

FAM-LAX PHENOLPHTHALEIN    TABLETS           N/A          TORBET LABORATORIES    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    555


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

FAM-LAX SENNA LAXATIVE    TABLETS           N/A          MODERN HEALTH      UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LIMITED

FAMO             FILM COATED TABLETS     40MG         CTS CHEMICAL      ISRAEL
                                        INDUSTRIES LTD.

FAMO 40           FILM COATED TABLET     40MG         CTS CHEMICAL      ISRAEL
                                        INDUSTRIES LTD

FAMODAR           TABLET           40MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO LTD

FAMVIR            TABLETS           125MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

FAMVIR            TABLETS           250MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

FAMVIR            TABLETS           125MG         NOVARTIS        SPAIN
                                        FARMACEUTICA S.A

FAMVIR            TABLETS           250MG         NOVARTIS        SPAIN
                                        FARMACEUTICA S.A

FAMVIR 125MG TABLET     COATED TABLET        125MG         SMITHKLINE BEECHAM   UNITED KINGDOM
                                        PLC

FAMVIR TABLETS 125 MG    FILM-COATED TABLETS     125 MG        NOVARTIS        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS UK
                                        LIMITED

FAMVIR TABLETS 250 MG    FILM-COATED TABLETS     250 MG        NOVARTIS        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS UK
                                        LIMITED

FAMVIR TABLETS 250MG     COATED TABLET        250MG         SMITHKLINE BEECHAM   UNITED KINGDOM
                                        PLC

FARMORUBICINA        POWDER FOR INJECTION    10MG/VIAL       PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                        S.P.A.

FARMORUBICINA        POWDER FOR INJECTION    50MG/VIAL       PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                        S.P.A.

FARMORUBICINA        POWDER AND SOLVENT     N/A          PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY
               F/SOLN F/INJ.

FARMORUBICINA        SOLUTION FOR IV       10MG/5ML       PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY
               INFUSION

FARMORUBICINA        SOLUTION FOR IV       50MG/25ML       PHARMACIA ITALIA S.P.A ITALY
               INFUSION

FARMORUBICINA        POWDER FOR SOLUTION     50MG         PHARMACIA ITALIA SPA  ITALY
               FOR
               INJECTION

FARVIRAN           VAGINAL DOUCHE,       3.3G/100ML      FARMIGEA SPA      ITALY
               SOLUTION

FASIGYN           TABLET           500MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

FAST             POWDER           N/A          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

FASTUM            GEL             2.5G/100G       A.MENARINI INDUSTRIE  ITALY
                                        FARMACEUTICHE
                                        RIUNITE S.R.L.

FASTUM, TUBO CON DISPENSER  GEL             2.5%         A. MENARINI INDUSTRIE  ITALY
                                        FARMACEUTICHE
                                        RIUNITE S.R.L.
556          LV             Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name           Dosage Form         Dose         MA Holder       Country

FAVE DI FUCA            TABLETS           N/A          ROCHE S.P.A.      ITALY

FAVERIN 100             TABLET           100MG         SOLVAY         NETHERLANDS
                                           PHARMACEUTICALS B.V.

FAVERIN 50             TABLET           50MG         SOLVAY         NETHERLANDS
                                           PHARMACEUTICALS B.V.

FEFOL SPANSULE           SUSTAINED RELEASE      N/A          SMITH KLINE &     PAKISTAN
                  CAPSULE                      BEECHAM

FEFOL SPANSULE CAPSULE       MODIFIED RELEASE      N/A          SMITHKLINE & FRENCH  UNITED KINGDOM
                  CAPSULE                      LABORATORIES LIMITED

FEFOL Z SPANSULE CAPSULES      MODIFIED RELEASE      N/A          SMITHKLINE & FRENCH  UNITED KINGDOM
                  CAPSULE                      LABORATORIES LIMITED

FEIBA S-TIM 4 FAKTOR VIII INHIBI-  DRY SUBS IN VIAL +     500U/20ML       BAXTER AG       AUSTRIA
TOR                 SOLV.

FELDENE               CAPSULE           20MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

FELDENE               CAPSULES          10MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

FELDENE               TOPICAL GEL         N/A          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

FELDENE               TABLETS           20MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

FELDENE               TABLETS           20MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

FELDENE               CAPSULE           20MG         PFIZER         PAKISTAN

FELDENE               GEL             5MG/G         PFIZER         PAKISTAN

FELDENE 0.5% GEL          GEL             N/A          PFIZER SA       BELGIUM

FELDENE 20MG            DISPERSIBLE TABLET     20MG         PFIZER         PAKISTAN

FEMARA               TABLETS           2.5MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                           SCHWEIZ AG

FEMARA               COATED TABLET        2.5 MG        NOVARTIS        UNITED KINGDOM
                                           PHARMACEUTICALS UK
                                           LIMITED

FEMINAX               TABLET           SEE REMARKS      ROCHE PRODUCTS     UNITED KINGDOM
                                           LIMITED

FEMOSTON 1/10            TABLET           N/A          SOLVAY         NETHERLANDS
                                           PHARMACEUTICALS B.V.

FEMOSTON 2/10            TABLET           N/A          SOLVAY         NETHERLANDS
                                           PHARMACEUTICALS B.V.

FEMOSTON 2/20            TABLET           N/A          SOLVAY         NETHERLANDS
                                           PHARMACEUTICALS B.V.

FEMOSTON CONTI           TABLET           N/A          SOLVAY         NETHERLANDS
                                           PHARMACEUTICALS B.V.

FEMULEN               TABLETS           0.5MG         MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                           SEARLE

FEMULEN               TABLETS           0.5MG         MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                           SEARLE

FENADOL               SOLUTION FOR        75MG/3ML       PROGE FARM S.R.L.   ITALY
                  INJECTION

FENADOL               SUPPOSITORY         100MG         PROGE FARM S.R.L.   ITALY
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   557


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

FENADOL “RETARD”       COMPRESSE          100MG         PROGE FARM S.R.L   ITALY

FENADOL 5 FIALE 75MG/3ML   FIALE            75MG / 3ML      PFOGE FARM S.R.L   ITALY

FENADOL RETARD        SLOW RELEASE TABLET     100MG         PROGE FARM S.R.L.   ITALY

FENAMIDE           TABLETS           50MG         FARMIGEA SPA     ITALY

FENAMON 10MG         CAPSULE           10MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

FENAMON 10MG         TABLET           10MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

FENAMON S.R. 20MG       TABLET           20MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

FENAZIL            CREAM            2%          LABORATORIO CHIMICO ITALY
                                        FARMACEUTICO A. SELLA
                                        S.R.L

FENBID            GEL             5% W/W        GOLDSHIELD GROUP PLS UNITED KINGDOM

FENBID SPANSULE        MODIFIED RELEASE      300MG         GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
               CAPSULE

FENBID SPANSULE CAPSULES   MODIFIED RELEASE      300MG         MENLEY & JAMES    UNITED KINGDOM
               CAPSULE                      LIMITED

FENBUFEN           CAPSULES          300MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

FENBUFEN           TABLETS           300MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

FENBUFEN           TABLETS           450MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

FENBUFEN 450MG TABLETS    COATED TABLET        450MG         SANOFI WINTHROP    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED T/A STERWIN
                                        MEDICINES

FENBUFEN TABLETS 300MG    TABLET           300MG         SANOFI WINTHROP    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED T/A STERWIN
                                        MEDICINES

FENESTIL           PROLONGED RELEASE      4MG          NOVARTIS CONSUMER   SWITZERLAND
               CAPSULE                      HEALTH SA

FENISTIL           GEL             1MG/G         NOVARTIS CONSUMER   SWITZERLAND
                                        HEALTH SA

FENISTIL           DROPS            1MG/ML        NOVARTIS CONSUMER   SWITZERLAND
                                        HEALTH SA

FENISTIL           SYRUP            0.5MG/5ML       NOVARTIS CONSUMER   SWITZERLAND
                                        HEALTH SA

FENNINGS CHILDREN'S COOLING  ORAL POWDER         50MG         ANGLIAN PHARMA PLC  UNITED KINGDOM
POWDER

FENTANYL CITRATE       SOLUTION FOR        0.05MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
               INJECTION                                AMERICA

FENTANYL CITRATE       SOLUTION FOR        100MG//PER 2ML    ANITGEN        IRELAND
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS LTD

FENTANYL CITRATE       SOLUTION FOR        500MC/10ML      ANTIGEN        IRELAND
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS

FENTANYL CITRATE INJECTION  SOLUTION FOR        100MCG/2ML      ANTIGEN        IRELAND
               INJECTIONS                    PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED
558         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

FENTANYL CITRATE INJECTION  SOLUTION FOR        500MCG/10ML      ANTIGEN        IRELAND
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

FENTANYL-JANSSEN 0.05MG/ML  AMPOULE           0.05MG/ML       JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM
10ML AMP

FENTANYL-JANSSEN 0.05MG/ML  AMPOULE           0.05MG/ML       JANSSEN-CILAG N.V   BELGIUM
2ML AMP

FENULIN TABLETS        TABLET           N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM

FERR. PHOS. 6X NEW ERA    TISSUE SALTS TABLETS    NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
BIOCHEMIC NO.4        NO.4                       LABORATORIES LIMITED

FERROGRAD           MODIFIED RELEASE      325MG         ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
               TABLETS                      LIMITED

FERROGRAD FOLIC        MODIFIED RELEASE      N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
               TABLETS                      LIMITED

FERROGRADUMET         MODIFIED RELEASE      325MG         ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
               TABLETS                      LIMITED

FERROGYN 80MG         EFFERVESCENT TABLETS    80MG         SOCIETA' DI SERVIZIO  ITALY
                                        PER L'INDUSTRIA
                                        FARMACEUTICA

FERRONAL           TABLETS           300MG         CTS CHEMICAL      ISRAEL
                                        INDUSTRIES

FERRONAL TABLETS       TABLET           300MG         CTS CHEMICAL      ISRAEL
                                        INDUSTRIES LTD

FERROUS FUMARATE 200     TABLETS           200MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

FERROUS GLUCONATE 30MG    TABLET           300MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

FERROUS SULPHATE TABLETS BP  COATED TABLET        200MG         RANBAXY IRELAND    IRELAND
200MG                                      LIMITED

FIBERCON           CAPLETS           500MG         LEDERLE        UNITED STATES OF
                                        PHARMACEUTICAL     AMERICA
                                        DIVISION OF AMERICA
                                        CYANAMID CO.

FIBER-CON CAPLETS       CAPLETS           NS          WYETH CONSUMER     UNITED STATES OF
                                        HEALTHCARE       AMERICA

FIBRA 3            PWD FOR ORAL RECON-     N/A          BIODES, S.L.      SPAIN
               STITUTI

FIERY JACK CREAM       CREAM            N/A          RUDGE ROBERTS     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

FILAIR 100 INHALER      AEROSOL           100MCG/ACTUAT.    3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

FILAIR 50 INHALER       AEROSOL           50MCG/ACTUAT.     3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

FILAIR FORTE INHALER     AEROSOL           250MCG/ACTUAT.    3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

FILICINE           TABLET           5MG          ADELCO-        GREECE
                                        CHROMATOURGIA
                                        ATHINON
                                        E.COLOCOTRONIS BROS
                                        S.A.
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    559


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

FINCAR            TABLETS           5MG          CIPLA LTD       INDIA

FLAGENTYL 500MG        TABLETS           500MG         SPECIA LABORATORIES  FRANCE

FLAGYL            TABLET           400MG         RHONE POULENC RORER PAKISTAN

FLAGYL            TABLET           200MG         RHONE POULENC RORER PAKISTAN

FLAGYL            FILM COATED TABLET     200MG         RHONE-POULENC-RORER PAKISTAN

FLAGYL            FILM COATED TABLET     400MG         RHONE-POULENC-RORER PAKISTAN

FLAGYL            SUPPOSITORIES        500MG         HAWGREEN LIMITED    UNITED KINGDOM

FLAGYL INJECTION 0.5% W/V   SOLUTION FOR        0.5% W/V       MAY & BAKER LIMITED  UNITED KINGDOM
(100ML)            INJECTION

FLAGYL S           SUSPENSION         N/A          HAWGREEN        UNITED KINGDOM
                                        LIMITED(IRELAND)

FLAGYL S SUSPENSION      ORAL SUSPENSION       200MG/5ML       HAWGREEN LIMITED    IRELAND

FLAGYL TABLETS 200MG     FILM COATED TABLET     200MG         HAWGREEN LIMITED    IRELAND

FLAGYL TABLETS 400MG     TABLET           400MG         HAWGREEN LIMITED    IRELAND

FLAMAZINE 1%         CREAM            1%W/W         SMITH & NEPHEW     UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

FLAREX            OPHTHALMIC SOLUTION     1MG/ML        S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
                                        N.V.

FLEET ADULT GLYCERIN     SUPPOSITORIES        2G/SUPPOSITORY    C.B. FLEET COMPANY   UNITED STATES OF
SUPPOSITORIES                                             AMERICA

FLEET BABYLAX LIQ. GLYCERIN  LIQUID GLYCERIN SUPP.    2.3G/2.3ML      C.B. FLEET COMPANY   UNITED STATES OF
SUPP.                                                 AMERICA

FLEET CHILD GLYCERIN     SUPPOSITORIES        1G/SUPPOSITORY    C.B. FLEET COMPANY   UNITED STATES OF
SUPPOSITORIES                                             AMERICA

FLEET PHOSPHO-SODA ORAL    ORAL SOLUTION        N/A          E C DE WITT & CO LTD  UNITED KINGDOM
SOLUTION

FLEET READY TO USE ENEMA   RECTAL SOLUTION       N/A          E C DE WITT & CO LTD  UNITED KINGDOM

FLEET READY-TO-USE ENAMA   ENEMA            N/A          C.B. FLEET COMPANY   UNITED STATES OF
F/CHILDREN                                               AMERICA

FLEET READY-TO-USE ENEMA   ENEMA            N/A          C.B. FLEET COMPANY   UNITED STATES OF
                                                    AMERICA

FLEMOXIN DROPS        POWDER FOR         100MG/ML       YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
               SUSPENSION                    B.V.

FLEMOXIN SOLUTAB 250     TABLETS           250MG         YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                        B.V.

FLEMOXIN SOLUTAB 500     TABLETS           500MG         YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                        B.V.

FLEMOXIN SUSPENSION      POWDER FOR         125MG/5ML       YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
               SUSPENSION                    B.V.

FLEMOXIN SUSPENSION FORTE   POWDER FOR         250MG/5ML       YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
               SUSPENSION                    B.V.

FLETCHERS' ARACHIS OIL    LIQUID EVACUATION      130ML         PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM
RETENTION ENEMA        ENEMA
560         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name       Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

FLETCHERS' ENEMETTE     LIQUID ENEMA SINGLE   N/A          PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM
               DOSE

FLETCHERS' PHOSPHATE ENEMA  LIQUID EVACUATION    N/A          PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM
               ENEMA

FLEXIN-25 CONTINUS TABLETS  MODIFIED RELEASE     25MG         NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               TABLET                     LIMITED

FLEXIN-50 CONTINUS TABLETS  MODIFIED RELEASE     50MG         NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               TABLET                     LIMITED

FLEXIN-75 CONTINUS TABLETS  MODIFIED RELEASE     75MG         NAPP LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               TABLETS                    LIMITED

FLIXONASE          AQUEOUS NASAL SPRAY   N/A          ALLEN & HANDBURY'S  IRELAND
                                      LIMITED UK

FLIXONASE NASULE DROPS    NASAL DROPS       400MCG        GLAXO WELLCOME    AUSTRALIA
                                      AUSTRALIA LTD

FLIXONASE AQUEOUS NASAL   NASAL SPRAY       0.05% W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
SPRAY                                    LTD T/A ALLEN &
                                      HANBURYS

FLIXONASE AQUEOUS NASAL   NASAL SPRAY       0.05%W/W       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
SPRAY                                    LIMITED

FLIXONASE AQUEOUS NASAL   NASAL SPRAY       50MCG         GLAXO WELLCOME    SPAIN
SPRAY            SUSPENSION                   S.A.-SPAIN

FLIXONASE NASULE DROPS    NASAL DROPS       1MG/ML        GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LTD T/A ALLEN &
                                      HANBURYS

FLIXOTIDE ACCUHALER     INHALATION POWDER    50MCG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

FLIXOTIDE ACCUHALER     INHALATION POWDER    100MCG/DOSE      GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

FLIXOTIDE ACCUHALER 250MCG  INHALATION POWDER    250MCG/BLISTER    GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

FLIXOTIDE ACCUHALER 50MCG  INHALATION POWDER    50MCG/BLISTER     GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

FLIXOTIDE DISKUS       INHALATION POWDER    100MCG        GLAXO WELLCOME UK   FRANCE
                                      LTD T/A ALLEN &
                                      HANDBURYS

FLIXOTIDE DISKUS       POWDER F/ORAL      50UG/DOSE       LABORATOIRE GLAXO   FRANCE
               INHALATION                   WELLCOME

FLIXOTIDE DISKUS       POWDER F/ORAL      100UG/DOSE      LABORATOIRE GLAXO   FRANCE
               INHALATION                   WELLCOME

FLIXOTIDE DISKUS       POWDER F/ORAL      250UG/DOSE      LABORATOIRES GLAXO  FRANCE
               INHALATION                   WELLCOME

FLIXOTIDE DISKUS       INHALATION POWDER    250MCG        GLAXO WELLCOME UK   FRANCE
                                      LIMITED

FLIXOTIDE DISKUS       INHALTION POWDER     100MCG        ALLEN AND HANBURY'S  UNITED KINGDOM
                                      LTD -UK

FLIXOTIDE DISKUS       INHALTION POWDER     250 MCG        ALLEN AND HANBURY'S  UNITED KINGDOM
                                      LTD — UK

FLIXOTIDE DISKUS 250MCG   INHALATION POWDER    250MCG        GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                      LTD
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   561


       Trade Name       Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

FLIXOTIDE DISKUS 50MCG    INHALATION POWDER    50MCG         GLAXO WELLCOME UK  UNITED KINGDOM
                                       LTD

FLIXOTIDE DISKUS 50MCG    INHALATION POWDER    50MCG         GLAXO WELLCOME UK  FRANCE
                                       LIMITED

FLIXOTIDE EVOHALER      AEROSOL         125UG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A ALLEN AND
                                       HANDBURYS

FLIXOTIDE EVOHALER      AEROSOL         250UG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A ALLEN AND
                                       HANDBURYS

FLIXOTIDE EVOHALER      AEROSOL         50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A ALLEN AND
                                       HANDBURYS

FLIXOTIDE EVOHALER      PRESSURISED       250MCG/AC       ALLEN & HANDBURY'S  IRELAND
               INHALATION                   LIMITED
               SUSPENSION

FLIXOTIDE EVOHALER 50MCG   AEROSOL         50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK  UNITED KINGDOM
                                       LTD T/A ALLEN &
                                       HANBURYS

FLIXOTIDE INHALER       AEROSOL         125MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A ALLEN AND
                                       HANDBURYS

FLIXOTIDE INHALER       AEROSOL         250MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A ALLEN AND
                                       HANDBURYS

FLIXOTIDE INHALER 125     AEROSOL         125MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK  UNITED KINGDOM
MICROGRAMS                                  LTD

FLIXOTIDE INHALER 250     AEROSOL         250MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK  UNITED KINGDOM
MICROGRAMS                                  LTD

FLIXOTIDE INHALER 50     AEROSOL         50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A ALLEN AND
                                       HANDBURYS

FLIXOTIDE INHALER 50     AEROSOL         50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK  UNITED KINGDOM
MICROGRAMS                                  LTD

FLIXOTIDE INHALER 50MCG    AEROSOL         50MCG/AC       GLAXO WELLCOME UK  UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

FLIXOTIDE NEBULES       SUSPENSION FOR      0.5MG/2ML       GLAXO WELLCOME    AUSTRALIA
               INHALATION                   AUSTRALIA LTD

FLIXOTIDE NEBULES       SUSPENSION FOR      2MG/2ML        GLAXO WELLCOME    AUSTRALIA
               INHALATION                   AUSTRALIA LTD

FLIXOTIDE NEBULES       INHALATION SUSPENSION 0.5MG/2ML        GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A ALLEN AND
                                       HANDBURYS

FLIXOTIDE NEBULES       INHALATION SUSPENSION 2MG/2ML         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED T/A ALLEN AND
                                       HANDBURYS

FLIXOTIDE NEBULES 0.5MG/2ML  INHALATION SUSPENSION 0.5MG/2ML        GLAXO WELLCOME UK  UNITED KINGDOM
                                       LTD T/A ALLEN &
                                       HANBURYS

FLIXOTIDE NEBULES 2MG/2ML   INHALATION SUSPENSION 2MG/2ML         GLAXO WELLCOME UK  UNITED KINGDOM
                                       LTD T/A ALLEN &
                                       HANBURYS
562         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

FLODOL             CAPSULES          20MG         FARMA UNO SRL      ITALY

FLODOL 1%           GEL             1%W/W         FARMA UNO SRL      ITALY

FLOGOFENAC           GEL             1%W/W         ECOBI FARMACEUTICI    ITALY
                                         S.A.S

FLOGOFENAC           SUPPOSITORIES        100MG         FARMACEUTICI ECOBI    ITALY
                                         S.A.S

FLOGOFENAC           SOLUTION FOR        75MG/3ML       FARMACEUTICI ECOBI    ITALY
                INJECTION                     SAS

FLOGOFENAC RETARD       CAPSULE           100MG         FARMACEUTICI ECOBI    ITALY
                                         SAS

FLOGOPROFEN          GEL             5G/100G        CHIESI WASSERMANN    SPAIN
                                         S.A.

FLOGOPROFEN          SOLUTION          5G/100ML       CHIESI WASSERMANN    SPAIN
                                         S.A.

FLOGOPROFEN          SOLUTION          5G/100ML       CHIESI ESPANA S.A.    SPAIN

FLOGOPROFEN GEL        GEL             5G/100G        CHIESI ESPANA S.A.    SPAIN

FLOLAN             SOLUTION FOR        0.5MG/2ML       THE WELLCOME       UNITED KINGDOM
                INJECTION                     FOUNDATION LTD.

FLOLAN             POW AND SOL F/IV INF.    0.5MG         THE WELLCOME       UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LTD.

FLOMIST            SPRAY            N/A          CIPLA LTD        INDIA

FLONITAL            CAPSULE           20MG         ANFARM HELLAS S.A.    GREECE

FLORINEF            TABLETS           0.1MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

FLOXAPEN CAPSULES 250MG    CAPSULE           250MG         BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM

FLOXAPEN CAPSULES 500MG    CAPSULE           500MG         BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM

FLOXAPEN SYRUP         POWDER FOR ORAL       250MG/5ML       BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM
                SOLUTION

FLOXAPEN SYRUP         POWDER F/SOL        125MG/5ML       BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM
                F/INJECTIONI

FLOXAPEN SYRUP 125MG/5ML    POWDER FOR ORAL       125MG/5ML       BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM
                SOLUTION

FLOXAPEN VIALS FOR INJECTION  POWDER FOR INJECTION    250MG         BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM
250MG

FLU RELIEF CAPSULES WITH    CAPSULE           N/A          GALPHARM HEALTH-     UNITED KINGDOM
DECONGESTANT                                   CARE LIMITED

FLUANXOL            TABLET           0.5MG         H. LUNDBECK A/S     DENMARK

FLUANXOL DEPOT INJECTION    SOLUTION FOR        100MG/ML       H. LUNDBECK A/S     DENMARK
100MG/ML            INJECTION

FLUANXOL DEPOT INJECTION    SOLUTION FOR        20MG/ML        H. LUNDBECK A/S     DENMARK
20MG/ML            INJECTION

FLUARIX (INFLUENZA SPLIT    SUSP. FOR IM/SC       N/A          SACHSISCHES       GERMANY
VACCINE)            INJECTION                     SERUMWERK DRESDEN
                                         (SMITHKLINE BEECHAM
                                         PHARMA)
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    563


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

FLUARIX INFLUENZA SPLIT    SUSPENSION F IM SC INJ.   NA          SACHSISCHES       GERMANY
VACCINE                                     SERUMWERK DRESDEN

FLUCLOXACILLIN         ORAL ELIXIR         125MG/5ML       KENT          UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

FLUCLOXACILLIN         CAPSULES          250MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

FLUCLOXACILLIN         CAPSULES          500MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

FLUCLOXACILLIN         ELIXIR           125MG/5ML       NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

FLUCLOXACILLIN CAPSULES B.P.  CAPSULES          250MG         ATHLONE         IRELAND
                                         LABORATORIES LIMITED

FLUCORAL 150MG CAPSULES    CAPSULES          150MG         BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                         TICARET A.S.

FLUCOZAL 100          CAPSULES          100MG         AEGIS LTD        CYPRUS

FLUCOZAL 150          CAPSULE           150MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

FLUCOZAL 200          CAPSULES          200MG         AEGIS LTD        CYPRUS

FLUCOZAL 50          CAPSULES          50MG         AEGIS LTD        CYPRUS

FLUDARA            POWDER FOR INJECTION    50MG         SCHERING AG       GERMANY

FLUDARA ORAL          FILM COATED TABLET     10MG         SCHERING HEALTH CARE UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

FLUDITEC 5% EXPECTORANT,    ORAL SUSPENSION       5%          INNOTECH        FRANCE
SYRUP F/ADULTS                                  INTERNATIONAL

FLUIFORT            SYRUP            N/A          DOMPE FARMACEUTICI   ITALY

FLUMETOL            EYE DROPS          N/A          FARMILA FARMACEUTICI  ITALY
                                         MILANO S.P.A.

FLUMETOL 'ANTIBIOTICO'     EYE DROPS, POWD.+      N/A          FARMILA FARMACEUTICI  ITALY
                SOLVENT                      MILANO S.P.A.

FLUMETOL 'SEMPLICE'      EYE DROPS          0.2% W/V       FARMILA FARMACEUTICI  ITALY
                                         MILANO S.P.A.

FLUNIL-10           CAPSULES          10MG         INTAS          INDIA
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

FLUNIL-10           10MG            CAPSULES       INTAS          INDIA
                                         PHARMACEUTICALS LTD

FLUNIL-20           CAPSULE           20MG         INTAS          INDIA
                                         PHARMACEUTICALS LTD

FLUNIL-20           CAPSULES          20MG         INTAS          INDIA
                                         PHARMACEUTICALS LTD

FLUOCIM            CAPSULES          20MG         CIMEX AG        SWITZERLAND

FLUORESCEIN SODIUM 2%     EYE DROPS          2%          CHAUVIN         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

FLUORESCEINE 10%        SOLUTION FOR        100MG/ML       NOVARTIS        SWITZERLAND
                INJECTION                     OPHTHALMICS AG
564          LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

FLUORESCEINE SODIQUE FAURE  SOLUTION FOR        10% W/V        CIBA VISION       FRANCE
               INJECTION                     OPHTHALMICS

FLUORETS           OPHTHALMIC STRIPS      1MG/STRIP       CHAUVIN       UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD.

FLUORORINIL          NASAL SPRAY, SUSPEN-    N/A          FARMILA         ITALY
               SION                       FARMACEUTICI MILANO
                                        S.P.A.

FLUOROURACIL INJECTION BP   SOLUTION FOR        25MG/ML        FAULDING        UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS PLC

FLUOROURACIL INJECTION BP   SOLUTION FOR        50MG/ML        FAULDING        UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS PLC

FLUOROURACIL INJECTION VIAL  SOLUTION FOR        250MG/10ML      F.H. FAULDING & CO.   UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD. (T/A DAVID BULL
                                        LABS)

FLUOTHANE           LIQUID FOR INHALATION 0.01% W/W          ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

FLUOTHANE           CONCENTRATE FOR INH.    100% W/W       ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
               SOL.

FLUOXETIN DELTA 10MG     CAPSULES                     DELTA HF — ICELAND   ICELAND
CAPSULES

FLUOXETIN DELTA 20 MG     CAPSULE           20MG         DELTA HF        ICELAND

FLUPHENAZINE DECANOATE    SOLUTION FOR        25MG/1ML       ANTIGEN         IRELAND
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

FLUPHENAZINE DECANOATE INJ.  SOLUTION FOR        100MG/ML       FAULDING        UNITED KINGDOM
BP 100MG/ML          INJECTION                     PHARMACEUTICALS PLC

FLUPHENAZINE DECANOATE    SOLUTION FOR        25MG/1ML       ANTIGEN         IRELAND
INJECTION           INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

FLUPHENAZINE DECANOATE    SOLUTION FOR        100MG/1ML       ANTIGEN         IRELAND
INJECTION           INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

FLUPHENAZINE DECANOATE    SOLUTION FOR        100MG/1ML       ANTIGEN         IRELAND
INJECTION BP         INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

FLUSEMINAL          F.C. TABLET         400MG         ANFARM HELLAS S.A.   GREECE

FLUSENIL           CAPSULE           50MG         ANFARM HELLAS S.A.   GREECE

FLUSENIL           CAPSULE           150MG         ANFARM HELLAS S.A.   GREECE

FLUSOLV            SOLUTION FOR        12500IU/0.5ML     FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
               INJECTION                     SAS

FLUTAMIDA           TABLETS           250MG         LEMERY S.A.       MEXICO

FLUTAMIDE TAB 250MG      TABLET           250MG         PHARMASCIENCE INC.   CANADA

FLUTAMIDE TABLETS 250MG    TABLET           250MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

FLUTAN 250MG         TABLET           250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

FLUVIRAL S/F SUS IM      SUSPENSION FOR INJEC-    N/A          BIOCHEM VACCINES INC.  CANADA
               TION

FLUVOXAMINE          TABLETS           100MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    565


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

FLUVOXAMINE TABLETS BP 100MG  TABLET           100MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD

FLUXIL 20           CAPSULES          20MG         AEGIS LTD,       CYPRUS

FLUZOLE 50MG 7 CAPSULE     CAPSULE           50MG         BIOFARMA ILAC SAN.VE  TURKEY
                                         TIC.A.S.

FML LIQUIFILM         STERILE OPHTHAL.      1MG/ML        ALLERGAN        IRELAND
                SUSPEN.                      PHARMACEUTICALS
                                         (IRELAND) LTD., INC.

FOBAN             OINTMENT          2% W/W        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN. BHD.

FOBAN             CREAM            2% W/W        HOE PHARMCEUTICALS   MALAYSIA
                                         SDN. BHD.

FOBAN             CREAM            2% W/W        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN BHD

FOBAN             OINTMENT          2% W/W        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN BHD

FOBAN CREAM          CREAM            2%W/W         HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN. BHD

FOBAN OINTMENT         OINTMENT          2% W/W        HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN. BHD

FOBANCORT           OINTMENT          N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN. BHD.

FOBANCORT           CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN. BHD.

FOBANCORT           CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN BHD

FOBANCORT           OINTMENT          N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN. BHD.

FOBANCORT OINTMENT       OINTMENT          N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                         SDN. BHD

FOLIC ACID           TABLETS           5MG          REMEDICA LTD      CYPRUS

FOLIC ACID           TABLETS           5MG          PHARMAMED LTD.     MALTA

FOLIC ACID BP 5MG       TABLET           5MG          SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL LIMI-
                                         TED

FOLIC ACID TABLETS       TABLET           5MG          CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                         SDN. BHD

FOLIC ACID TABLETS BP 5MG   TABLETS           5MG          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

FOLIC ACID TABLETS BP 5MG   TABLET           5MG          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD

FOLIFER            PROLONGED RELEASE      NA          LABORATORIOS BIAL —  PORTUGAL
                TABLET                      PORTELA & CA, S.A.

FOLIFER            PROLONGED RELEASE      NA          LABORATORIOS BIAL —  PORTUGAL
                TABLET                      PORTELA & CA, S.A.

FORADIL            POWDER CAPS. FOR      12MCG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                INHAL.                      SCHWEIZ AG
566         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

FORADIL           POWDER FOR         12MCG         NOVARTIS PHARMA     ITALY
              INHALATION                    S.P.A.

FORAL            LOZENGE           N/A          DR.GROSSMANN AG     SWITZERLAND
                                       PHARMACA

FORANE           CONC. FOR INHALATION    99.9% W/W       ABBOTT LABORATORIES   UNITED KINGDOM
              SOL.                       LIMITED

FORCEVAL CAPSULES      CAPSULE           N/A          UNIGREG LIMITED     UNITED KINGDOM

FORCEVAL JUNIOR CAPSULES  CAPSULE           N/A          UNIGREG LIMITED     UNITED KINGDOM

FORCEVAL PROTEIN POWDER   POWDER FOR ORAL       N/A          UNIGREG LIMITED     UNITED KINGDOM
              SOLUTION

FORCID SOLUTAB       TABLETS           125/31,25       YAMANOUCHI PHARMA    NETHERLANDS
                                       B.V.

FORCID SOLUTAB       TABLETS           250/62,50       YAMANOUCHI PHARMA    NETHERLANDS
                                       B.V.

FORCID SOLUTAB       TABLETS           375/93,75       YAMANOUCHI PHARMA    NETHERLANDS
                                       B.V.

FORCID SOLUTAB       TABLETS           500/125        YAMANOUCHI PHARMA    NETHERLANDS
                                       B.V.

FORECOX           TABLETS           N/A          MALCEODS        INDIA
                                       PHARMACEUTICALS LTD

FORECOX-TRAC        TABLET           N/A          MACLEODS        INDIA
                                       PHARMACEUTICALS LTD

FORMOMICIN         OPTHALMIC DROPS       N/A          FARMIGEA SPA      ITALY

FORMOMICIN         OPHTHALMIC OINTMENT     N/A          FARMIGEA SPA      ITALY

FORSEF 1G IM        POWDER F/SOLUTION F/    1G          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
              INJ                        TICARET A.S

FORSEF 1G IV        POWDER F/SOLUTION F/    1G          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
              INJ                        TICARET A.S.

FORTOVASE          CAPSULE           200MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                       (SCHWEIZ) AG

FORTRAL CAPSULES 50MG    CAPSULE           50MG         SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

FORTRAL INJECTION 30MG/ML  SOLUTION FOR        3.947% W/V      SANOFI WINTHROP     UNITED KINGDOM
              INJECTION                     LIMITED

FORTUM 1G/3ML        POWDER AND SOL FOR     1164MG        GLAXOSMITHKLINE S.P.A  ITALY
              INJ.

FORTUM 500MG/1.5ML     POWDER AND SOL FOR     582MG         GLAXOSMITHKLINE S.P.A  ITALY
              INJ.

FORTUM FOR INJECTION    POWDER FOR INJECTION    1G          GLAXO OPERATIONS UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

FORTUM FOR INJECTION    POWDER FOR INJECTION    500MG         GLAXO OPERATIONS UK   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

FORTUM INJECTION 1G     POWDER FOR INJECTION    1G          GLAXO OPERATIONS UK   UNITED KINGDOM
                                       LTD

FORTUM INJECTION 250MG   POWDER FOR INJECTION    250MG         GLAXO OPERATIONS UK   UNITED KINGDOM
                                       LTD

FORTUM INJECTION 2G     POWDER FOR INJECTION    2G          GLAXO OPERATIONS    UNITED KINGDOM
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   567


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

FORTUM INJECTION 500MG     POWDER FOR INJECTION    500MG         GLAXO OPERATIONS UK  UNITED KINGDOM
                                         LTD

FORTZAAR 100/25MG        TABLETS           100/25MG       MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                         B.V.

FOSAMAX 10MG          TABLET           10MG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                         B.V.

FOSAMAX, ONCE WEEKLY      TABLETS           70MG         MERCK SHARP & DOHME UNITED KINGDOM
                                         LTD.

FRAGMIN             SOLUTION FOR        25,000IU       PHARMACIA & UPJOHN  SWEDEN
                INJECTION                     SVERIGE AB

FRAGMIN             SOLUTION FOR        2500IU/ML       PHARMACIA & UPJOHN  SWEDEN
                INJECTION                     SVERIGE AB

FRAGMIN             SOLUTION FOR        10000IU/1ML      PHARMACIA & UPJOHN  SWEDEN
                INJECTION                     SVERIGE AB

FRAGMIN             SOLUTION FOR        2500IU/ML       PHARMACIA NV/SA    BELGIUM
                INJECTION

FRAGMIN             SOLUTION FOR        12 500IU/ML      PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN
                INJECTION

FRAGMIN             SOLUTION FOR        7500IU/0.3ML     PHARMACIA NV/SA    BELGIUM
                INJECTION

FRAGMIN 2500IU (ANTI-XA)/ML   SOLUTION FOR        2500IU/ML       PHARMACIA NV/SA    BELGIUM
                INJECTION

FRAGMIN 2500IU/0.2ML      SOLUTION FOR        2500IU/02ML      PHARMACIA NV/SA    BELGIUM
                INJECTION

FRAGMIN 5000IU/0.2ML      SOLUTION FOR        5000IU/0.2ML     PHARMACIA NV/SA    BELGIUM
                INJECTION

FRAXIPARINE 2850 UI AXA/0.3ML  SOLUTION FOR        2850 IU/0.3ML     SANOFI WINTHROP    FRANCE
                INJECTION

FRAXIPARINE 3800 IU AXA/0.4ML  INJ. SOLUTION        3800IU        SANOFI SYNTHALABO   FRANCE
                                         FRANCE

FRAXIPARINE 5700 UI AXA/0.6ML  SOLUTION FOR        5700 IU/0.6ML     SANOFI WINTHROP    FRANCE
                INJECTION

FRAXIPARINE 7600 UI/AXA/0.8ML  SOLUTION FOR        7600 IU/0.8ML     SANOFI WINTHROP    FRANCE
                INJECTION

FRAXIPARINE FORTE        INJECTABLE SOLUTION     11400 IU/0.6ML    SANOFI WINTHROP    FRANCE
                (PFS)

FRAXIPARINE FORTE        INJECTABLE SOLUTION     15200 IU/0.8ML    SANOFI WINTHROP    FRANCE
                (PFS)

FRAXIPARINE FORTE        INJECTABLE SOLUTION     19000IU/1ML      SANOFI WINTHROP    FRANCE
                (PFS)

FRIARS BALSAM BP        TOPICAL SOLUTION      N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM

FROMILID            FILM-COATED TABLET     250MG         KRKA, D.D., NOVO   SLOVENIA
                                         MESTO

FROXIME             TABLETS           250MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO LTD

FROXIME             SUSPENSION         125MG/5ML       DAR AL DAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT
568         LV             Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

FRU-CO              TABLETS           N/A          NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

FRUMIL              TABLET           N/A          HELIOS HEALTHCARE    GREECE
                                          LIMITED

FRUMIL              TABLET           N/A          HELIOS HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

FRUSEMIDE            TABLET           40MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM
                                          — UK

FRUSEMIDE INJECTION BP      SOLUTION FOR        50MG/ML        ANTIGEN         IRELAND
                 INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                          LIMITED

FRUSEMIDE BP           TABLET           40MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

FRUSEMIDE INJ MINIJET      AQUEOUS SOLUTION      10MG/ML        INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
                                          MEDICATION SYSTEMS
                                          LTD

FRUSEMIDE INJECTION       SOLUTION FOR        20MG/2ML       ANTIGEN         IRELAND
                 INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                          LIMITED

FRUSEMIDE INJECTION BP      SOLUTION FOR        250MG/25ML      ANTIGEN         IRELAND
                 INJECTION                     PHARMACEUTICALS LTD

FRUSEMIDE INJECTION BP      SOLUTION FOR        20MG/2ML       ANTIGEN         IRELAND
                 INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                          LIMITED

FRUSEMIDE INJECTION BP      SOLUTION FOR        250MG/ML       ANTIGEN         IRELAND
                 INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                          LIMITED

FRUSEMIDE INJECTION BP MINIJET  SOLUTION FOR        10MG/ML        INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
                 INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                          (UK) LIMITED

FRUSEMIDE TABLET 40MG      TABLET           40MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                          SDN. BHD

FRUSEMIDE TABLET BP 40MG     TABLET           40MG         TABLETS (INDIA)     INDIA
AMEDOSIX                                      LIMITED

FRUSEMIDE TABLETS BP       TABLET           40MG         IPCA LABORATORIES    INDIA
                                          LIMITED

FRUSEMIDE TABLETS BP 40MG    TABLET           40MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                          LTD

FUCICORT             CREAM            N/A          LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                                          PRODUCTS

FUCICORT             CREAM            N/A          LEO           PAKISTAN

FUCICORT             CREAM            N/A          LEO           PAKISTAN

FUCIDIN             SUSPENSION         50MG/ML        LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                                          PRODUCTS

FUCIDIN             CREAM            20MG/G        LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                                          PRODUCTS

FUCIDIN             GEL             20MG/G        LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                                          PRODUCTS

FUCIDIN             OINTMENT          20MG/G        LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                                          PRODUCTS
23.9.2003.       LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     569


        Trade Name      Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

FUCIDIN           TABLETS           250MG         LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
                                       PRODUCTS

FUCIDIN           CREAM            N/A          LEO           PAKISTAN

FUCIDIN           OINTMENT          20MG/G        LEO           PAKISTAN

FUCIDIN           CREAM            20MG/G        LEO           PAKISTAN

FUCIDIN           OINTMENT          20MG/G        LEO           PAKISTAN

FUCIDIN H          CREAM            N/A          LEO LABORATORIES     UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

FUCIDIN H          CREAM            N/A          LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
                                       PRODUCTS

FUCIDIN H CREAM       CREAM            NA          LEO           PAKISTAN

FUCIDIN I.V.        POWDER FOR INFUSION     N/A          LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
                                       PRODUCTS

FUCIDIN INTERTULLE     GAUZE INPREG.        20MG/100CM2      LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
              W/OINTMENT                    PRODUCTS

FUCIDIN INTERTULLE     GAUZE IMP. WITH       30MG/100CM2      LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
              OINTMENT                     PRODUCTS

FUCIDIN-H          CREAM            N/A          LEO           PAKISTAN

FUCITHALMIC         VISCOUS EYE DROPS      10MG/G        LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
                                       PRODUCTS

FUCITHALMIC         VISCOUS EYE DROPS      10MG/G        LEO           PAKISTAN

FUCITHALMIC DROPS      EYE DROPS          1%W/W         LEO           PAKISTAN

FUGENTIN          TABLET           N/A          ELPEN S.A.        GREECE

FUGENTIN          POWD. ORAL         N/A          ELPEN S.A.        GREECE
              SUSPENSION

FUGENTIN          POWD. FOR ORAL       N/A          ELPEN PHARM. CO. INC.  GREECE
              SUSPENSION

FULCIN           TABLET           125MG         ZENECA LIMITED      UNITED KINGDOM

FULCIN           TABLET           500MG         ZENECA LIMITED      UNITED KINGDOM

FULCIN           ORAL SUSPENSION       2.5%W/V        ZENECA LIMITED      UNITED KINGDOM

FULL MARKS LOTION      TOPICAL SOLUTION      0.2% W/V       SETON PRODUCTS      UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

FUNGILIN          LOZENGES          10MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

FUNGILIN          ORAL TABLETS        100MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

FUNGILIN          ORAL SUSPENSION       100MG/ML       E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

FUNGO POWDER        POWDER           2% W/W        EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA

FUNGO SOLUTION       SOLUTION          2% W/W        EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA

FUNGO SOOTHING BALM     BALM            N/A          EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA

FUNGO VAGINAL CREAM     CREAM            2% W/W        EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA

FUNGOCORT          CREAM            N/A          EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA

FUNGOTOX          CREAM            10MG/G        MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND
570          LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

FURANTOINA           TABLET           50MG         J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

FUROSEMIDE           SOLUTION FOR        10MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                                AMERICA

FUROSEMIDE           SOLUTION FOR        20MG/2ML       PHARMAMED       MALTA
                INJECTION                     PARENTERALS LTD.

FUROSEMIDE INJECTION USP    SOLUTION FOR        10MG/1ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                                AMERICA

FUROSEMIDE/FRUSEMIDE (FUSID)  TABLET           40MG         TEVA PHARMACEUTICAL  ISRAEL
TABLETS                                     INDUSTRIES LTD

FUROSEMID-SLOVAKOFARMA     TABLET           40 MG         SLOVAKOFARMA A.S.   SLOVAK REPUBLIC
TABLETS                                     HLOHOVEC

FYBOGEL LEMON         GRANULES FOR ORAL      3.5G         RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                SOLN.                       PRODUCTS LIMITED

FYBOGEL LEMON         GRANULES F/ORAL SOL.    3.5G         RECKITT BENCKISER   UNITED KINGDOM
                                         HEALTHCARE(UK)
                                         LIMITED

FYBOGEL MEBEVERINE       EFF.GRANULES F/ORAL     N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                SUSP.                       PRODUCTS LIMITED

FYBOGEL ORANGE         EFFERVESCENT GRANULES 3.5G            RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                                         PRODUCTS LIMITED

FYBOGEL ORANGE         EFF.GRANULES        3.5GM         RECKITT BENCKISER   UNITED KINGDOM
                                         HEATHCARE(UK) LIMITED

G.P.O. (4% ALBUMIN)      SOLUTION FOR INFUSION 40G/L            CLB          NETHERLANDS

GADIN             TABLETS           150MG         UNIMED         KOREA REPUBLIC
                                         PHARMACEUTICALS INC.

GADIN (RANITIDINE       SOLUTION FOR        50MG/2ML       UNIMED         KOREA REPUBLIC
HYDROCHLORIDE)         INJECTION                     PHARMACEUTICALS INC

GADOVIST 1.0MMOL/ML      SOLUTION FOR        1.0MMOL/ML      SCHERING AG      GERMANY
                INJECTION

GALENAMOX           CAPSULES          250MG BP       GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

GALENAMOX           GRANULES FOR ORAL      125MG/5ML       GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM
                SOL.

GALENAMOX           GRANULES FOR ORAL      250MG/5ML       GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM
                SOL.

GALENOMOX           CAPSULES          500MG BP       GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

GALFER             ORAL SOLUTION        140MG/5ML       GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

GALFER FA           CAPSULES          N/A          GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

GALLIUM CITRATE (67GA)     SOLUTION FOR        37MBQ/ML       NYCOMED AMERSHAM    UNITED KINGDOM
                INJECTIONS                    PLS

GALPAMOL            ORAL SUSPENSION       120MG/5ML       HEALTHY IDEAS LIMITED UNITED KINGDOM

GALPHARM HAYFEVER AND     FILM COATED TABLET     10MG         APPROVED PRESCRIPTION UNITED KINGDOM
ALLERGY RELIEF                                  SERVICES LIMITED

GALPROFEN IBUPROFEN COLD    COATED TABLET        200MG         GALPHARM        UNITED KINGDOM
AND FLU                                     HEALTHCARE LIMITED
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    571


       Trade Name        Dosage Form          Dose       MA Holder         Country

GALPROFEN LONG LASTING    MODIFIED RELEASE      200MG         HEALTHY IDEAS LIMITED UNITED KINGDOM
IBUPROFEN CAPSULE      CAPSULE

GAMALATE B6         COATED TABLETS       N/A          LABORATORIOS NOVAG,   SPAIN
                                        S.A.

GAMALATE B6         SOLUTION          N/A          LABORATORIOS NOVAG,   SPAIN
                                        S.A.

GAMIMUNE N, 10%       SOLUTION FOR IV       10% W/V        BAYER CORPORATION,   UNITED STATES OF
               INJECTION                     PHARMACEUTICAL     AMERICA
                                        DIVISION

GAMIMUNE N, 5%        SOLUTION FOR IV       5% W/V        BAYER CORPORATION,   UNITED STATES OF
               INJECTION                     PHARMACEUTICAL     AMERICA
                                        DIVISION

GAMMAGLOBULIN PHARMACIA   SOLUTION FOR        165MG/1ML       PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
               INJECTION                     AB

GAMMAGLOBULIN PHARMACIA   SOLUTION FOR        165MG/ML       BIOVITRUM AB      SWEDEN
               INJECTION

GAMMONATIV          POWDER FOR INFUSION     (I+II) 2.5G      PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                                        AB

GAMMONATIV          POWDER FOR INFUSION     (I+II) 5G       PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                                        AB

GAMMONATIV POWDER AND    POWDER AND SOLVENT     2.5G         BIOVITRUM        SWEDEN
SOLVENT

GANAZOLO           VAGINAL CREAM        1% W/W        ISTITUTO GANASSINI   ITALY
                                        S.P.A DI RICERCHE
                                        BIOCHIMICHE

GANAZOLO           VAGINAL OVULES       150MG         ISTITUTO GANASSINI   ITALY
                                        S.P.A. DI RICERCHE
                                        BIOCHIMICHE

GARAMYCIN          OINTMENT          0.1% W/W       S-P CANADA       CANADA

GARAMYCIN 0.1%        CREAM            0.1% W/W       S-P CANADA       CANADA

GARASONE           EYE OINTMENT        N/A          SCHERING-PLOUGH     BELGIUM
                                        NV/SA

GARASONE           EYE/EAR DROPS        N/A          SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM

GASTROBID CONTINUS TABLETS  MODIFIED RELEASE      15MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
15MG             TABLETS                      LIMITED

GASTROFAIT          TABLETS           1G          EGYPTIAN        EGYPT
                                        INTERNATIONAL
                                        PHARMACEUTICAL
                                        INDUSTRIES CO.

GASTROGRAFIN         SOLUTION          N/A          SCHERING ESPANA, S.A.  SPAIN

GASTRONERTON         TABLET           8.92MG        DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                        KG

GASTRONERTON         TABLET           8.92MG/TABLET     DOLORGEIT GMBH & CO   GERMANY
                                        KG

GASTRONERTON SYRUP      SOLUTION          116.2MG/100ML     DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                        KG

GASTROPRIDE         SUSPENSION         5MG/5ML        DAR AL DAWA       JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO LTD
572         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

GAVISCON             LIQUID           N/A          RECKITT & COLMAN   PAKISTAN

GAVISCON ADVANCE         ORAL SUSPENSION       N/A          RECKITT & COLMAN   UNITED KINGDOM
                                          PRODUCTS LIMITED

GAVISCON INFANT         POWDER FOR ORAL       N/A          RECKITT & COLMAN   UNITED KINGDOM
                 SOLUTION                     PRODUCTS LIMITED

GAVISCON LIQUID         LIQUID           N/A          RECKITT & COLMAN   UNITED KINGDOM
                                          PRODUCTS LIMITED

GAVISCON LIQUID         LIQUID           NA          RECKITT & BENCKISER  PAKISTAN

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT    ORAL SUSPENSION       N/A          RECKITT & COLMAN   UNITED KINGDOM
                                          PRODUCTS LIMITED

GAVISCON LIQUID SACHETS     ORAL SUSPENSION       N/A          RECKITT & COLMAN   UNITED KINGDOM
                                          PRODUCTS LIMITED

GAVISCON PEPPERMINT FLAVOUR   CHEWABLE TABLET       N/A          RECKITT & COLMAN   PAKISTAN

GAVISCON TABLETS         TABLET           N/A          RECKITT & COLMAN   UNITED KINGDOM
                                          PRODUCTS LIMITED

GAVISCON TABLETS         TABLETS           NA          RECKITT & BENCKISER  PAKISTAN

GAVISCON TOFFEE FLAVOUR     CHEWABLE TABLET       N/A          RECKITT & COLMAN   PAKISTAN

GEE'S LINCTUS BP/SQUILL OPIATE  ORAL SOLUTION        N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM
LINQTUS

GELAFUNDIN            INFUSION SOLUTION      N/A          B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                          AG

GELCOTAR LIQUID         SHAMPOO           N/A          QUINODERM LIMITED   UNITED KINGDOM

GEL-LARMES            OPHTHALMIC GEL       0.3G / 100G      LABORATOIRES THEA   FRANCE

GELOFUSINE            SOLUTION FOR INFUSION 4% W/V           B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
                                          AG

GELOMYRTOL            CAPSULES          120MG         G. POHL-BOSKAMP GMBH GERMANY
                                          & CO

GELOMYRTOL FORTE         CAPSULE           300MG         G. POHL-BOSKAMP GMBH GERMANY
                                          & CO

GEMZAR              POWDER FOR IV        200MG         LABORATOIRES LILLY  FRANCE
                 INJECTION                     FRANCE

GEMZAR              POWDER FOR IV        1000MG        LABORATOIRES LILLY  FRANCE
                 INJECTION                     FRANCE S.A.

GENELAC             ORAL SOLUTION        100%W/V        GENERICS (UK) LTD.  UNITED KINGDOM

GENOTROPIN (I + II) 16IU     POWDER FOR INJECTION    N/A          PHARMACIA & UPJOHN  SWEDEN
                                          SVERIGE AB

GENOTROPIN (I + II) 36IU     POWDER FOR INJECTION    N/A          PHARMACIA & UPJOHN  SWEDEN
                                          SVERIGE AB

GENOTROPIN, POWDER AND      POWDER AND SOLVENT     16IU(5.3MG)      PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN
SOLVENT

GENOVOX             FILM COATED TABLETS     30MG         KLEVA LTD.      GREECE

GENOVOX             FILM COATED TABLETS     30MG         KLEVA LIMITED     GREECE
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    573


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

GENTADAR            EYE/EAR DROPS        N/A          DAR AL DAWA      JORDAN
                                         DEVELOPMENT AND
                                         INVESTMENT CO
                                         LIMITED

GENTAMED 80MG/2ML       LIQUID FOR INJECTION    80MG/2ML       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

GENTAMICIN           SOLUTION FOR        80MG/2ML       KRKA, D.D., NOVO    SLOVENIA
                INJECTION                     MESTO

GENTAMICIN           INJECTION IP        40MG         CIPLA LTD — INDIA   INDIA

GENTAMICIN - POS EYEDROPS   EYE DROPS          N/A          URSAPHARM       GERMANY
                                         ARZNEIMITTEL GMBH
                                         AND CO KG —
                                         GERMANY

GENTAMICIN SULFATE       SOLUTION FOR        80MG/2ML       PHARMAMED       MALTA
                INJECTION                     PARENTERALS LTD.

GENTAMICIN SULFATE INJECTION  SOLUTION F/INJECTION    40MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
USP                                                   AMERICA

GENTAMICIN SULPHATE SOL. FOR  SOLUTION FOR        40MG/ML        TABLETS (INDIA) LIMITED INDIA
INJECTION           INJECTION

GENTAMICINE (ESSEX GENTA)   SOLUTION FOR        80MG/2ML       SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM
                INJECTION

GENTAMYCIN           INJECTION          80MG/2ML       WAN WEI YAO ZHUNZI   CHINA

GENTAMYCIN INJECTION      SOLUTION FOR        80MG/2ML       FAULDING        UNITED KINGDOM
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS

GENTAMYTREX          OPHTHALMIC OINTMENT     3MG/1G        DR. GERHARD MANN    GERMANY
                                         CHEM-PHARM FABRIK
                                         GMBH

GENTAMYTREX IN DER OPHTIOLE  EYE DROPS          5MG/ML        DR. GERHARD MANN,   GERMANY
                                         CHEM.-PHARM.FABRIK
                                         GMBH

GENTATRIM           OINTMENT          0.1%W/W        TRIMA ISRAEL      ISRAEL
                                         PHARMACEUTICAL
                                         PRODUCTS LIMITED

GENTIBIOPTAL          EYE DROPS          441MG/100ML      FARMILA FARMCEUTICI  ITALY
                                         MILANO S.P.A.

GENTRAN 70 INTRAVENOUS     SOLUTION FOR        N/A          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
INFUSION            INJECTION                     LIMITED

GEOERYTHCIN          TABLET           250MG         GEOFMAN        PAKISTAN
                                         PHARMACEUTICALS

GEOMOXIN            SUSPENSION         125MG/5ML       GEOFMAN        PAKISTAN
                                         PHARMACEUTICALS

GEOMYCIN/GARAMYCIN       EYE/EAR DROPS        3MG/ML        SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM

GERARD BLUE FLAG ROOT COM-   TABLET           N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM
POUND TABLETS

GERARD BUCHU COMPOUND     TABLET           N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM
TABLETS

GERARD HELONIAS COMPOUND    COATED TABLET        N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM
TABLETS

GERARD HOUSE SOMNUS      COATED TABLET        N/A          CATHAY OF BOURNE-   UNITED KINGDOM
                                         MOUTH LIMITED
574         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

GERARD HOUSE CATARRH EEZE   TABLET           N/A          PETER BLACK      UNITED KINGDOM
                                        HEALTHCARE

GERARD HOUSE ECHINACEA +   COATED TABLET        N/A          CATHAY OF       UNITED KINGDOM
GARLIC TABLETS                                 BOURNEMOUTH LTD

GERARD HOUSE REUMALEX     COATED TABLET        N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM
TABLETS

GERARD HOUSE SERENITY     COATED TABLET        N/A          CATHAY OF      UNITED KINGDOM
                                        BOURNEMOUTH LIMITED

GERARD HOUSE SLIMMERS AID   TABLETS           N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM

GERARD HOUSE WATER RELIEF   COATED TABLETS       N/A          PETER BLACK      UNITED KINGDOM
TABLETS                                     HEALTHCARE LIMITED

GERARD KELP TABLETS 360MG   TABLET           N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM

GERARD PAPAYA PLUS TABLETS  COATED TABLET        N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM

GERARD SLIPPERY ELM TABLETS  TABLET           400MG         GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM

GERIAVIT PHARMATON      CAPSULE           N/A          PHARMATON SA     SWITZERLAND
(PHARMATON CAPSULES)

GERMACID           OINTMENT          2% W/W        RAZA MANUFACTURING  MALAYSIA
                                        BERHAD

GERMOLENE ANTISEPTIC     OINTMENT          N/A          BAYER PLC T/A BAYER  UNITED KINGDOM
OINTMENT                                    PLC CONSUMER
                                        DIVISION

GERMOLOIDS          OINTMENT          N/A          BAYERPLC/BAYERPLC   UNITED KINGDOM
                                        CONSUMER CARE
                                        DIVISION

GERMOLOIDS COMPLETE      SUPPOSITORY         N/A          BAYER PLC T/A BAYER  UNITED KINGDOM
SUPPOSITORY                                   PLC CONSUMER CARE
                                        DIVISION

GERMOLOIDS SUPPOSITORIES   SUPPOSITORY         N/A          BAYER PLCT/A BAYER  UNITED KINGDOM
                                        PLC CONSUMER CARE
                                        DIVISION

GESTONE 100MG/2ML       SOLUTION FOR        100MG/2ML       FERRING        UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

GESTONE 25MG/ML        SOLUTION FOR        25MG/ML        FERRING        UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

GESTONE 50MG/ML        SOLUTION FOR        50MG/ML        FERRING        UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

GF-125            TABLETS           125MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN. BHD

GINCOSAN           HARD GELATINE CAPSU-    N/A          PHARMATON SA     SWITZERLAND
               LES

GINESAL            VAGINAL SOLUTION      NA          FARMIGEA SPA     ITALY

GINGIVITOL N         SOLUTION          8.78MG/1G       HENNIG ARZNEIMITTEL  GERMANY
                                        GMBH & CO. KG

GINORECTOL          FILM COATED TABLETS     250MG         KLEVA LIMITED     GREECE

GINORECTOL          FILM COATED TABLETS     500MG         KLEVA LIMITED     GREECE
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     575


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

GINSANA            CAPSULE           100MG         BOEHRINGER        UNITED KINGDOM
                                         INGELHEIM LIMITED

GIVALEX            MOUTH WASH         N/A          LABORATOIRES       FRANCE
                                         NORGINE PHARMA

GIVALEX            MOUTHWASH          N/A          LABORATOIRES       FRANCE
                                         NORGINE PHARMA

GIVALEX            MOUTHWASH          N/A          LABORATOIRES       FRANCE
                                         NORGINE PHARMA

GLABINOL            TABLET           5MG          GEOFMAN         PAKISTAN
                                         PHARMACEUTICALS

GLADLAX TABLETS        TABLET           N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM

GLIBENCLAMIDE         TABLETS           2.5MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

GLIBENCLAMIDE         TABLETS           5MG          NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

GLIBENCLAMIDE         TABLETS           5MG          PHARMAMED LTD.      MALTA

GLIBENCLAMIDE         TABLETS           5MG          EGYPTIAN         EGYPT
                                         INTERNATIONAL
                                         PHARMACEUTICAL
                                         INDUSTRIES CO (EIPICO)

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP    TABLETS           2.5MG         CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
2.5MG                                      LTD.

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP    TABLET           2.5MG         CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
2.5MG                                      LTD

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 5MG  TABLETS           5MG          CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
                                         LTD.

GLIBENCLAMIDE TABLETS BP 5MG  TABLET           5MG          CP PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
                                         LTD

GLIBESYN 5MG          TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

GLIBOMET            FILM-COATED TABLETS     NA          LABORATORI GUIDOTTI   ITALY
                                         SPA

GLICEROLO           SUPPOSITORIES        2500MG        PIETRASANTA PHARMA    ITALY
                                         S.R.L.

GLICEROLO           SUPPOSITORIES        2250MG        LABORATORIO CHIMICO ITALY
                                         FARMACEUTICO A. SELLA
                                         S.R.L.

GLIMICRON 80MG         TABLET           80MG         HOVID SDN. BHD      MALAYSIA

GLITISOL            TABLETS           5MG          REMEDICA LTD       CYPRUS

GLIVEC             HARD CAPSULES        50MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

GLIVEC             HARD CAPSULES        100MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

GLIVEC             HARD CAPSULES        50MG         NOVARTIS EUROPHARM    EUROPEAN COMMUNITY
                                         LIMITED

GLIVEC             HARD CAPSULES        100MG         NOVARTIS EUROPHARM    EUROPEAN COMMUNITY
                                         LIMITED

GLORYFEN            DR.PD.INJ.         1G/VIAL        HELP A.B.E.E.      GREECE
576          LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder       Country

GLUCAGEN 1MG HYPOKIT      POWDER F/INJ AND SOL-    1MG/1ML        NOVO DORDISK A/S   DENMARK
INJECTION           VENT

GLUCAGEN INJECTION       POWDER F/INJ AND SOL-    1MG/1ML        NOVO NORDISK A/S   DENMARK
                VENT

GLUCOBAY 100          TABLET           100MG         BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                         CO. KG

GLUCOBAY 100MG         TABLETS           100MG         BAYER         PAKISTAN

GLUCOBAY 50          TABLET           50MG         BAYER VITAL GMBH &  GERMANY
                                         CO. KG

GLUCOBAY 50MG         TABLET           50MG         BAYER         PAKISTAN

GLUCOMET            FILM COATED TABLETS     500MG,850MG      DOUGLAS        NEW ZEALAND
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

GLUCOPHAGE 500MG        FILM-COATED TABLET     500MG         LIPHA SANTE      FRANCE

GLUCOPHAGE 850MG        FILM-COATED TABLET     850MG         LIPHA SANTE      FRANCE

GLUCOSE            SOLUTION FOR        20% W/VBP       GALEN RESEARCH    UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LABORATORIES
                                         LIIMITED

GLUCOSE            SOLUTION FOR        50% W/V BP      IVEX         UNITED KINGDOM
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

GLUCOSE 20%W/V INTRAVENOUS   SOLUTION FOR        20%W/V        GALEN RESEARCH    UNITED KINGDOM
INFUSION BP          INJECTION                     LABORATORIES

GLUCOSE 50% W/V INTRAVENOUS  SOLUTION FOR        50%W/V        IVEX         UNITED KINGDOM
INFUSION            INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

GLUCOSE INJECTION MINIJET   AQUEOUS SOLUTION      500MG/ML       INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
50%W/V                                      MEDICATION SYSTEMS
                                         LTD

GLUCOSE INJECTION BP MINIJET  SOUTION FOR INJECTION    50%W/V        INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
                                         MEDICATION SYSTEMS
                                         (UK) LIMITED

GLUCOSE INTRAVENOUS      SOLUTION FOR INFUSION 50%W/V           BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
INFUSION                                     LIMITED

GLUCOSE INTRAVENOUS      SOLUTION FOR        10%W/V        BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
INFUSION            INJECTION                     LIMITED

GLUCOSE INTRAVENOUS      SOLUTION FOR        20%W/V        BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
INFUSION            INJECTION                     LIMITED

GLUCOSE IV INFUSION      SOLUTION FOR INFUSION 5%W/V            BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

GLUMET-500           TABLET           500MG         CIPLA LIMITED     INDIA

GLYCERIN (GLYCEROL BP)     ORAL SOLUTION        100% V/V       WILLIAM RANSOM &   UNITED KINGDOM
                                         SON PLC

GLYCERIN BP          ORAL SOLUTION        100% V/V       LVM LTD        UNITED KINGDOM

GLYCERIN BP ORAL SOLUTION   ORAL SOLUTION        100%V/V        LCM LIMITED      UNITED KINGDOM

GLYCERIN SUPPOSITORIES BP 1G  SUPPOSITORY         70%W/W        THORNTON & ROSS LTD  UNITED KINGDOM
INFANTS'

GLYCERIN, LEMON, HONEY WITH  ORAL SOLUTION        N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM
GLUCOSE LINC
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    577


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

GLYCERINE SUPP. B.P.2G     SUPPOSITORY         70%W/W        THORNTON & ROSS LTD  UNITED KINGDOM
MOULD-CHILDREN'S

GLYCERINE SUPPOSITORIES BP   SUPPOSITORY         70%W/W        MARTINDALE       UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS LTD

GLYCERINE SUPPOSITORIES BP 4G  SUPPOSITORY         70%W/W        LCM LTD        UNITED KINGDOM
ADULT SIZE

GLYCERYL TRINITRATE BP     TABLET           500MCG        A.H. COX & COMPANY   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

GLYCOMIN            TABLET           5MG          PHARMACARE LIMITED   SOUTH AFRICA
                                         — SOUTH AFRICA

GLYFORMIN            TABLETS           500MG         REMEDICA LTD.     CYPRUS

GLYTRIN SPRAY          SUBLIGUAL SPRAY       400 UG/AC       BIOGLAN        UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     LABORATORIES LTD

GLYVENOL            SOFT CAPSULE        400MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

GLYVENOL 400          CAPSULES          400MG         NOVARTIS PHARMA NV   BELGIUM

GNOSTOCARDIN          TABLET           20MG         BROS LTD        GREECE

GOANNA ARTHRITIS CREAM     CREAM TUBE         100MG/G        HERRON         AUSTRALIA
                                         PHARMACEUTICALS PTY
                                         LTD

GOCCE ODONTALGICHE       DENTAL SOLUTION       4ML          LABORATORIO CHIMICO  ITALY
                                         FARMACEUTICO A.SELLA
                                         S.R.L

GOLDEN EYE DROPS        EYE DROPS          0.1% W/V       TYPHARM LIMITED    UNITED KINGDOM

GOLDEN EYE OINTMENT 0.15%    EYE OINTMENT        0.15% W/W       TYPHARM LIMITED    UNITED KINGDOM

GOLDEN SEAL COMPOUND      COATED TABLET        N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM
TABLETS

GONAL-F             SOLUTION FOR        150 IU        SERONO EUROPE     UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

GONAL-F             SOLUTION FOR        150 IU        SERONO EUROPE     UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

GONAL-F             SOLUTION FOR        150 IU        SERONO EUROPE     UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

GONAL-F             SOLUTION FOR        150 IU        SERONO EUROPE     UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

GONAL-F 75           POWDER FOR INJECTION    75 IU/3ML       ARES SERONO (EUROPE)  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

GONAL-F 75IU          INJECTABLE SOLUTION     75IU R-HFSH/ML    LABORATOIRES SERONO  SWITZERLAND
                                         SA

GONASI HP            SOLUTION FOR        1000 IU        A.M.S.A. S.R.L.    ITALY
                INJECTION

GONASI HP            SOLUTION FOR        5000 IU        A.M.S.A. S.R.L.    ITALY
                INJECTION

GONIF              DRY POWDER FOR       750MG/VIAL      KLEVA LIMITED     GREECE
                INJECTION

GONNE BALM           CREAM            N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
                                         PRODUCTS LTD
578        LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder          Country

GRECOTENS GEL. EXT. US.    GEL             0.5%         GENEPHARM S.A.      GREECE

GREGODERM OINTMENT      OINTMENT          N/A          UNIGREG LIMITED      UNITED KINGDOM

GRENIS-CIPRO         TABLETS           250MG         GENEPHARM S.A.      GREECE

GRENIS-CIPRO         TABLETS           500MG         GENEPHARM S.A.      GREECE

GRENOVIX           TABLETS           30MG         GENEPHARM S.A.      GREECE

GRENOVIX           SYRUP            30MG/5ML       GENEPHARM S.A.      GREECE

GRETHER'S BLACKCURRANT    PASTILLES          NA          DOETSCH GRETHER AG    SWITZERLAND

GRETHER'S BLACKCURRANT    PASTILLES          NS          DOETSCH GRETHER AG    SWITZERLAND
SUGARLESS

GRETHER'S REDCURRANT     PASTILLES          NA          DOETSCH GRETHER AG    SWITZERLAND

GRETHER'S REDCURRANT     PASTILLES          NA          DOETSCH GRETHER AG    SWITZERLAND
SUGARLESS WITH VITC

GRETHER'S SWIISS ALP FRUITS  PASTILLES          NA          DOETSCH GRETHER AG    SWITZERLAND
SUGARLESS

GRIPPOSTAD C         CAPSULES          N/A          STADA ARZNEIMITEL AG   GERMANY

GRISEOFULVIN         TABLETS           125MG         PHARMAMED LTD.      MALTA

GRISEOFULVIN         TABLETS           125MG         REMEDICA         CYPRUS

GRISOVIN TABLET 125MG     COATED TABLET        125MG         GLAXO WELLCOME UK     UNITED KINGDOM
                                        LTD T/A GLAXO LABS

GRISOVIN TABLETS 500MG    COATED TABLET        500MG         GLAXO WELLCOME UK     UNITED KINGDOM
                                        LTD

GROFENAC           EMULSION GEL        10MG/G        DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                        PHARMACA

GROFENAC           AMPOULE           75MG         DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                        PHARMACA

GROFENAC           SUPPOSITORY         100MG         DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                        PHARMACA

GROFENAC           TABLET           50MG         DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                        PHARMACA

GROFENAC RETARD        TABLET           100MG         DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                        PHARMACA

GROMAZOL           SPRAY            10MG         DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                        PHARMACA

GROMAZOL           CREAM            10MG         DR.GROSSMANN AG      SWITZERLAND
                                        PHARMACA

GUANOR CHESTY COUGH      ORAL SOLUTION        N/A          ROSEMONT         UNITED KINGDOM
LINCTUS                                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

GUARINA            GRANULES          100% W/W       NORGINE LIMITED      UNITED KINGDOM

GUASTIL            CAPSULE           50MG         J.URIACH & CIA. S.A.   SPAIN

GUASTIL CHILDREN       ORAL SUSPENSION       500MG/100ML      J.URIACH & CIA. S.A.   SPAIN

GUTTALAX           ORAL DROPS         0.75G/100ML      BOEHRINGER        ITALY
                                        INGELHEIM ITALIA S.P.A.
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     579


       Trade Name       Dosage Form         Dose        MA Holder          Country

GUTTALAX          SOFT CAPSULE (PERLA)    1.5MG         BOEHRINGER        ITALY
                                       INGELHEIM ITALIA S.P.A.

GYNERA           COATED TABLET        N/A          SCHERING AG        GERMANY

GYNO CANESTEN 1       VAGINAL TABLET       0.5G         BAYER VITAL GMBH &    GERMANY
                                       CO. KG

GYNO CANESTEN 6       VAGINAL TABLET       0.1G         BAYER VITAL GMBH &    GERMANY
                                       CO. KG

GYNO-DAKTARIN        VAGINAL CAPSULE       400MG         JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

GYNO-DAKTARIN        VAGINAL CAPSULE       1200MG        JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

GYNO-DAKTARIN        VAGINAL CREAM        20MG/G        JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

GYNO-DAKTARIN        CREAM            N/A          JANSSEN          PAKISTAN

GYNODEL           TABLETS           2.5MG         IL-KO ILAC VE       TURKEY
                                       KOZMETIK SAN.TIC.A.S

GYNODEL           TABLET           2.5MG         IL-KO ILAC VE       TURKEY
                                       KOZMETIK SAN.A.S.

GYNO-PEVARYL        VAGINAL CREAM        10MG/G        JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND

GYNO-PEVARYL        VAGINAL CREAM        1G/100G        JANSSEN-CILAG NV     BELGIUM

GYNO-PEVARYL 150MG     VAGINAL OVULE        150MG         JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND

GYNO-PEVARYL DEPOT     VAGINAL OVULE        150MG         JANSSEN-CILAG AG     SWITZERLAND

GYNO-TRAVOGEN OVULA     PESSARY           600MG         SCHERING SPA       ITALY

GYNO-TRAVOGEN OVULUM    OVULUM FOR VAGINAL     0.6G         SCHERING AG        GERMANY
              USE

GYRABLOCK 400MG       TABLET           400MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

HAEMOCORTIN         OINTMENT          N/A          G.STREULI & CO. AG    SWITZERLAND

HAEMOCTIN SDH 1000     FRZ.DRD. SUBS.+DILUENT N/A            BIOTEST PHARMA GMBH    GERMANY

HAEMOCTIN SDH 250      FRZ. DRD. SUBS. & DIL.   N/A          BIOTEST PHARMA GMBH    GERMANY

HAEMOCTIN SDH 500      FRZ. DRD. SUBS+DIL.     N/A          BIOTEST PHARMA GMBH    GERMANY

HAEMOLAN          OINTMENT          N/A          G.STREULI & CO. AG    SWITZERLAND

HAIRGROW          SOLUTION          N/A          DAR AL DAWA        JORDAN
                                       DEVELOPMENT AND
                                       INVESTMENT CO.
                                       LIMITED

HAIRSCIENCE ANTI-DANDRUFF  SHAMPOO           20MG/G        EGO PHARMACEUTICALS AUSTRALIA
TREATMENT

HALCION           TABLETS           0.125MG        PHARMACIA N.V. / S.A.   BELGIUM

HALCION           TABLETS           0.25MG        PHARMACIA N.V. / S.A.   BELGIUM

HALDOL 0.5MG        TABLET           0.5MG         JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

HALDOL 5MG         TABLET           5MG          JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

HALDOL 5MG/ML AMPOULES   INJECTABLE SOLUTION     5MG/ML        JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

HALDOL DECANOAS 100MG/ML  SOLUTION FOR        100MG/ML       JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM
              INJECTION
580         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder       Country

HALDOL DECANOAS 50MG/ML    SOLUTION FOR        50MG/ML        JANSSEN-CILAG N.V.  BELGIUM
                INJECTION

HALDOL DROPS          DROPS            2MG/ML        JANSSEN-CILAG N.V.  BELGIUM

HALFAN 100MG/5ML        ORAL SOLUTION        100MG/5ML       LABORATOIRES SMITH  FRANCE
                                         KLINE & BEECHAM

HALFAN 250MG          TABLET           250MG         LABORATOIRES SMITH  FRANCE
                                         KLINE & BEECHAM

HALLS MENTHOLYPTUS       LOZENGE           NA          WARNER LAMBERT UK  UNITED KINGDOM
BLACKCURRANT                                   LIMITED T/A ADAMS

HALLS MENTHOLYPTUS EXTRA    LOZENGE           NA          WARNER LAMBERT UK  UNITED KINGDOM
STRONG                                      LIMITED T/A ADAMS

HALLS MENTHOLYPTUS HONEY    LOZENGE           NA          WARNER LAMBERT UK  UNITED KINGDOM
AND LEMON                                    LIMITED T/A ADAMS

HALLS MENTHOLYPTUS ORIGINAL  LOZENGE           NA          WARNER LAMBERT UK  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED T/A ADAMS

HALLS MENTHOLYPTUS ORIGINAL  LOZENGE           NA          WARNER LAMBERT UK  UNITED KINGDOM
S/F                                       LIMITED T/A ADAMS

HALOPER            TABLETS           0.5MG         CTS CHEMICAL     ISRAEL
                                         INDUSTRIES LTD.

HALOPER 0.5MG TABLETS     TABLET           0.5MG         CTS CHEMICAL     ISRAEL
                                         INDUSTRIES LTD

HALOPERIDOL          TABLETS           1.5MG         NORTON HEALTHCARE  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

HALOPERIDOL          TABLETS           5MG          NORTON HEALTHCARE  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

HALOPERIDOL          TABLETS           10MG         NORTON HEALTHCARE  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

HALOPERIDOL          TABLETS           20MG         NORTON HEALTHCARE  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

HALOPERIDOL ORAL SOLUTION   ORAL SOLUTION        10MG/5ML       ROSEMONT       UNITED KINGDOM
BP                                        PHARMACEUTICALS LTD.

HALOPERIDOL ORAL SOLUTION   ORAL SOLUTION        10MG/5ML       ROSEMONT       UNITED KINGDOM
BP 10MG/5ML                                   PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

HAMAMELIS WATER B.P.C.(DIST.  TOPICAL SOLUTION      20.7% V/V       WILLIAM RANSOM &   UNITED KINGDOM
WITCH HAZEL                                   SON PLC

HAPPINOSE           OINTMENT          0.3%W/W        DIOMED DEVELOPMENTS UNITED KINGDOM
                                         LIMITED T/A DERMAL
                                         LABORATORIES

HAVRIX 1440          SUSPENSION FOR       1440 ELISA U/ML    SMITHKLINE BEECHAM  BELGIUM
                INJECTION                     BIOLOGICALS

HAVRIX JUNIOR 720       SUSPENSION FOR       720 ELU/0.5ML     SMITHKLINE BEECHAM  BELGIUM
                INJECTION                     BIOLOGICALS

HAVRIX VACCINE (JUNIOR 360)  SUSPENSION FOR       360 ELISA UNITS    SMITHKLINE BEECHAM  BELGIUM
                INJECTION                     BIOLOGICALS

HAY-CROM            AQUEOUS EYE DROPS      2%W/V         NORTON HEALTHCARE  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

HAY-CROM HAYFEVER       EYE DROPS          2% W/V        NORTON HEALTHCARE  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    581


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

HAYMINE            MODIFIED RELEASE      N/A          PHARMAX LIMITED     UNITED KINGDOM
               TABLETS

HB-VAX DNA 10MCG VACCINE   SUSPENSION FOR       10MCG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
               INJECTION                     B.V.

HB-VAX DNA 5MCG VACCINE    SUSPENSION FOR       5MCG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
               INJECTION                     B.V.

HC45 HYDROCORTISONE CREAM   CREAM            1%W/W         CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

HEALIT SKIN OINTMENT     OINTMENT          NA          ATCO LABORATORIES    PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

HEALTHY FEET CREAM      CREAM            N/A          J PICKLES & SONS    UNITED KINGDOM

HEEMEX            OINTMENT          N/A          G R LANE HEALTH     UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LTD

HEMATOCIS KIT         POWDER FOR INJECTION    N/A          CIS BIO INTERNATIONAL  FRANCE

HEMAX 1000 I.U.        FREEZE DRIED PWR FOR    1000 I.U.       INSTITUTO SIDUS S.A   ARGENTINA
               INJ

HEMAX 10000 IU        FREEZE DRIED PWR FOR    10000 IU       INSTITUTO SIDUS S.A   ARGENTINA
               INJ

HEMAX 2000 I.U        FREEZE DRIED PWR FOR    2000 IU        INSTITUTO SIDUS S.A   ARGENTINA
               INJ

HEMAX 3000 I.U        FREEZE DRIED PWR FOR    3000 IU        INSTITUTO SIDUS S.A   ARGENTINA
               INJ

HEMAX 4000 IU         FREEZE DRIED PWR FOR    4000 IU        INSTITUTO SIDUS S.A.  ARGENTINA
               INJ

HEMI-DAONIL 2.5MG       TABLET           2.5MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

HEMINEVRIN          CAPSULES          300MG         ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN

HEMOCANE CREAM        RECTAL CREAM        N/A          EASTERN         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

HEMOCANE RECTAL CREAM     RECTAL CREAM        N/A          EASTERN         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

HEMOFIL M - AHF MONOCLONAL  POWDER FOR INJECTION    500IU/VIAL      BAXTER HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
PURIFIED NOM.                                  LIMITED

HEMOFIL M AHF (HUMAN) — SEE  POWDER FOR INJECTION    1000 IU        BAXTER HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
REMARKS                                     LTD

HEMOFIL M AHF MONOCLONAL   POWDER FOR INJECTION    250IU/BOTTLE     BAXTER HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
PURIFIED                                    LIMITED

HEPA-MERZ           GRANULES          3G          MERZ+CO. GMBH & CO.   GERMANY

HEPA-MERZ           INFUSION CONCENTRATE    5.0 G         MERZ+CO. GMBH & CO.   GERMANY

HEPAPLUS 30 EMGEL       GEL             30000IU/100G     HEXAL AG        GERMANY

HEPARIN            SOLUTION FOR        100IU/ML       LEO PHARMACEUTICAL   UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PRODUCTS

HEPARIN “LEO”         SOLUTION FOR        5,000IU/ML      LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
               INJECTION                     PRODUCTS
582         LV             Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form          Dose        MA Holder        Country

HEPARIN CALCIUM INJECTION     INECTION SOLUTION      5000 IU/0.5ML     B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
5000 IU/0.5ML                                    AG

HEPARIN INJECTION BP       SOLUTION FOR         5000UNITS/ML     ROTEXMEDICA GMBH,   GERMANY
5,000UNITS/ML           INJECTION                     ARZNEIMITTELWERK

HEPARIN SODIUM 100IU/ML      AMPOULE SOLN F/INFU-     1000IU/ML       LEO LABORATORIES LTD  UNITED KINGDOM
                 SION

HEPARIN SODIUM 2000U/L IN     SOLUTION FOR         N/A          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
0.9% SOD. CHL.          INJECTION                     LIMITED

HEPARIN SODIUM BP 1000IU/L IN   SOLUTION FOR         N/A          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
0.9% NACL             INJECTION                     LIMITED

HEPARIN SODIUM BP 1000U/L IN   SOL. FOR INJ         NA          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
0.9% NACL                                      LTD

HEPARIN SODIUM INJECTION     INJECTION SOLUTION      5000 IU/ML      B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
5000 IU/ML                                      AG

HEPARIN SODIUM INJECTION     INJECTION SOLUTION      5000IU/0.2ML     B.BRAUN MELSUNGEN   GERMANY
5000IU/0.2ML                                     AG

HEPARIN SODIUM INJECTION USP   SOLUTION FOR         5000 USP U/ML     ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                 INJECTION                                 AMERICA

HEPARIN SODIUM IV FLUSH SOLN.   SOLUTION FOR         10IU/ML        LEO LABORATORIES LTD  UNITED KINGDOM
                 INJECTION

HEPARINISED SALINE, 50IU IN 5ML  SOLUTION FOR         10IU/ML        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                 INJECTION                     LTD

HEPARINOL-5000 (5MI)       SOLUTION FOR         5000IU/ML       AIN MEDICARE SDN.   MALAYSIA
                 INJECTION                     BHD.

HEPATECT             SOL. FOR IV INJ.       N/A          BIOTEST PHARMA GMBH  GERMANY

HEPAVAX-GENE           POWDER FOR INJ        20UG         GREEN CROSS VACCINE  KOREA (DEM PEOPLE'S
                                           CORP.         REP)

HEPAVAX-GENE 20MCG        LIQUID FOR INJECTION     N/A          KOREA GREEN CROSS   KOREA REPUBLIC
                                           CORP.,

HEP-FLUSH             SOLUTION           N/A          LEO LABORATORIES    UNITED KINGDOM
                                           LIMITED

HEP-FLUSH INJECTION        SOLUTION FOR         100IU/ML       LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                 INJECTION                     PRODUCTS

HEPLOK FORMERLY HEPARIN      SOLUTION FOR         10 UNITS/ML      LEO LABORATORIES    UNITED KINGDOM
MUCOUS INJECTION         INJECTIONS                     LIMITED

HEPSAL              SOLUTION FOR         50IU/ML        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                 INJECTION                     LTD.

HEPSAL INJECTION 10IU/ML     SOLUTION FOR         10IU/ML        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                 INJECTION                     LTD.

HEPSAL INJECTION 10IU/ML     SOLUTION FOR         10IU/ML        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                 INJECTION                     LTD

HERBALUX             COATED TABLET        N/A          PETER BLACK      UNITED KINGDOM
                                           HEALTHCARE LTD. T/A
                                           ENGLISH GRAINS
                                           HEALTHCARE

HERBALUX/GERARD HOUSE       COATED TABLET        N/A          PETER BLACK      UNITED KINGDOM
HERBALUX                                       HEALTHCARE LIMITED

HERECEPTIN            POWDER FOR INFUSION     150MG         ROCHE REGISTRATION   UNITED KINGDOM
                                           LTD. — UK (EMEA)
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    583


       Trade Name         Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

HERPILEM            POWDER FOR INJECTION    250MG         LEMERY, S.A. DE C.V.  MEXICO

HERRON BABY TEETHING      GEL TUBE          87MG/G        HERRON         AUSTRALIA
                                         PHARMACEUTICALS PTY
                                         LTD

HEXEDIN, GENERICON       TABLET           N/A          GENERICON PHARMA    GERMANY
                                         GES.M.B.H

HEXIGEL            DENTAL GEL         0.5% W/W       PARKE DAVIS      FRANCE

HHT 4 I.U.           FREEZE DRIED PWR FOR    4 IU         INSTITUTO SIDUS S.A.  ARGENTINA
                INJ

HIBERIX            POWDER FOR INJECTION    NA          GLAXOSMITHKLINE    BELGIUM
                                         BIOLOGICALS

HIBERIX (HAEMOPHILUS      FREEZE-DRIED VACCINE    10MCG         SMITHKLINE BEECHAM   BELGIUM
INFLUENZAE TYPE B)                                BIOLOGICALS

HIBICET HOSPITAL CONCENTRATE  TOPICAL SOLUTION      N/A          ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

HIBICET HOSPITAL CONCENTRATE  TOPICAL SOLUTION      NA          TUBIFOAM LIMITED    UNITED KINGDOM

HIBISCRUB           TOPICAL SOLUTION      4% W/V        ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

HIBISCRUB           TOPICAL SOLUTION      4%W/V         TUBIFOAM LIMITED    UNITED KINGDOM

HIBISOL            SOLUTION          0.5% W/V       ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

HIBISOL SOLUTION        TOPICAL SOLUTION      2.5% V/V       ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

HIBISOL SOLUTION        TOPICAL SOLUTION      2.5%V/V        TUBIFOAM LIMITED    UNITED KINGDOM

HIBITANE            OBSTETRIC CREAM       1% W/W        ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

HIBITANE 5% CONCENTRATE    TOPICAL SOLUTION      5%W/V         TUBIFOAM LIMITED    UNITED KINGDOM

HIBITANE CONCENTRATE      TOPICAL SOLUTION      25% V/V        ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
SOLUTION 5%

HIBITANE OBSTETRIC CREAM    CREAM            5% V/ W        BIOGLAN        UNITED KINGDOM
                                         LABORATORIES LTD

HIBTITER            SOLUTION FOR        N/A          WYETH PHARMA GMBH   GERMANY
                INJECTION

HIBTITER            SOLUTION FOR        NA          CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     BRITAIN LTD

HIBTITER            SOLUTION FOR        NA          WYETH LEDERLE SPA   ITALY
                INJECTION

HIBTITER HAEMOPHILUS B     SOLUTION FOR        N/A          CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
CONJUGATE VACCINE       INJECTION                     BRITAIN LTD.

HIDRASEC            CAPSULE           100MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                         BIOPROJET PHARMA

HIDRASEC 18MG PAEDIATRIC    ORAL POWDER         18MG         LABORATOIRE      FRANCE
                                         BIOPROJET PHARMA

HIDRASEC 30MG PAEDIATRIC    ORAL POWDER         30MG         LABORATOIRE      FRANCE
                                         BIOPROJET PHARMA

HIDRASEC 6MG PAEDIATRIC    ORAL POWDER         6MG          LABORATOIRE      FRANCE
                                         BIOPROJET PHARMA
584         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

HIKMA-HEPARIN 25000 VIALS  SOLUTION FOR        25000IU/ML      HIKMA          JORDAN
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS

HILL'S BALSAM CHESTY COUGH  ORAL LIQUID         N/A          EASTERN         UNITED KINGDOM
LIQ F/CHILD.                                  PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

HILL'S BALSAM CHESTY COUGH  ORAL LIQUID         100MG/5ML       EASTERN         UNITED KINGDOM
LIQUID                                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

HIRIDOID GEL         GEL             0.3%W / W       SANKYO PHARMA UK    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

HIRUDOID           CREAM            300MG/100G      SANKYO PHARMA GMBH   GERMANY

HIRUDOID           GEL             300MG/100G      SANKYO PHARMA GMBH   GERMANY

HIRUDOID CREAM        CREAM            0.3% W/W       SANKYO PHARMA UK    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

HISTALIX           SYRUP            N/A          WALLACE         UNITED KINGDOM
                                        MANUFACTURING
                                        CHEMISTS LIMITED

HISTASIN           TABLET           10MG         DELTA HF        ICELAND

HISTERGAN CREAM       CREAM            2%W/W         NORMA CHEMICALS     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

HIVOTEX           SYRUP            30MG/5ML       KLEVA LIMITED      GREECE

HOLOXAN           POWDER FOR INJECTION    500MG         ASTA MEDICA       GERMANY

HOLOXAN           POWDER FOR INJECTION    1G          ASTA MEDICA       GERMANY

HOLOXAN           POWDER FOR INJECTION    2G          ASTA MEDICA       GERMANY

HONEY AND LEMON MELTUS FOR  ORAL SOLUTION        50 MG         CUPAL LIMITED      UNITED KINGDOM
DEEP CHESTY COU

HONEY AND MOLASSES MIXTURE  ORAL SOLUTION        N/A          G R LANE HEALTH     UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LTD

HONVAN            TABLETS           120MG         ASTA MEDICA       GERMANY

HONVAN            SOLUTION FOR        300MG/5ML       ASTA MEDICA       GERMANY
               INJECTION

HORESTYL           TABLETS           10MG         KLEVA LTD        GREECE

HORESTYL           SYRUP            5MG/5ML        KLEVA LTD.       GREECE

HORESTYL           TABLETS           10MG         KLEVA LIMITED      GREECE

HORESTYL           SYRUP            5MG/5ML        KLEVA LIMITED      GREECE

HOT LEMON COLD RELIEF    POWDER FOR ORAL       N/A          SUSSEX         UNITED KINGDOM
POWDER            SOLUTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

HRI NIGHT TABLETS      COATED TABLETS       NA          JESSUP HEALTH LIMITED  UNITED KINGDOM

HRI WATER BALANCE TABLETS  COATED TABLETS       NA          JESSUP HEALTH LIMITED  UNITED KINGDOM

HUMALOG CARTRIDGE      SOLUTION FOR        100UNITS/ML      ELI LILLY NEDERLAND   NETHERLANDS
               INJECTION                     B.V.

HUMALOG CARTRIDGE      SOLUTION FOR        100UNITS/ML      ELI LILLY NEDERLAND   NETHERLANDS
               INJECTION                     B.V.
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    585


       Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

HUMALOG VIALS        SOLUTION FOR       100 UNITS/ML     ELI LILLY NEDERLAND  NETHERLANDS
               INJECTION                    B.V.

HUMAN ALBUMIN        SOLUTION FOR INFUSION 182.4-210MG/ML      OCTAPHARMA      AUSTRIA
“OCTAPHARMA” 20%                               PHARMAZEUTIKA
                                       PRODUKTIONSGES.M.B.H.

HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST  SOL. FOR I.V. USE     200G/1000ML      BIOTEST PHARMA GMBH  GERMANY

HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO   SOLUTION FOR       N/A          BAXTER AG       AUSTRIA
SOL FOR INJ         INJECTION

HUMAN ALBUMIN 5% BIOTEST   SOL. FOR INTRAVENOUS   50G/1000ML      BIOTEST PHARMA GMBH  GERMANY
               USE

HUMAN ALBUMIN 5% BIOTEST   ISOT.SOL.FOR IV USE    50G/1000ML      BIOTEST PHARMA GMBH  GERMANY
ISOTONIC

HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO   SOLUTION FOR INJESTION N/A           BAXTER AG       AUSTRIA
SOL FOR INJ

HUMAN ANTI-D (RHO) IMMUNO-  SOLUTION FOR       500IU/VIAL      BIOPRODUCTS      UNITED KINGDOM
GLOBULIN 15%SOL       INJECTION                    LABORATORY (BPL)

HUMAN HEP B IMMUNOGLOBULIN  SOLUTION FOR       15% W/V        BPL, BIO PRODUCTS   UNITED KINGDOM
PROTEIN SOL         INJECTION                    LABORATORY

HUMAN HEP B IMMUNOGLOBULIN  SOLUTION FOR       15% W/V        BPL, BIO PRODUCTS   UNITED KINGDOM
PROTEIN SOL         INJECTION                    LABORATORY

HUMAN IMMUNOGLOBULIN     SOLUTION FOR INFUSION 45.6-52.5MG/ML      OCTAPHARMA       AUSTRIA
“OCTAPHARMA” 5%                               PHARMAZEUTIKA
                                       PRODUKTIONSGES.M.B.H

HUMAN RABIES         SOLUTION FOR       15% W/V        BPL, BIO PRODUCTS   UNITED KINGDOM
IMMUNOGLOBULIN FOR IM INJ  INJECTION                    LABORATORY

HUMAN TETANUS IMMUNOGLO.   SOLUTION FOR       15%V/W        BIOPRODUCTS      UNITED KINGDOM
PROTEIN SOLUT.        INJECTION                    LABORATORY (BPL)

HUMATROPE          POWDER FOR INJECTION   4IU(1.33MG)/2ML    LABORATOIRES LILLY   FRANCE
                                       FRANCE

HUMATROPE          POWDER FOR INJECTION   18IU(6MG)/3ML     LABORATOIRES LILLY   FRANCE
                                       FRANCE

HUMATROPE          POWDER FOR INJECTION   16IU(5.3MG)/8ML    LABORATOIRES LILLY   FRANCE
                                       FRANCE

HUMATROPE          POWDER FOR INJECTION   36IU(12MG)/3ML    LABORATOIRES LILLY   FRANCE
                                       FRANCE

HUMATROPE          POWDER FOR INJECTION   72IU(24MG)/3ML    LABORATOIRES LILLY   FRANCE
                                       FRANCE

HUMEX FOURNIER        INHALER          N/A          URGO SA        FRANCE

HUMULIN 70/30        SUSPEN. FOR SC/IM     300IU/3ML       LILLY FRANCE S.A.   FRANCE
               INJECT.

HUMULIN 70/30 (30% RAPID   SUSPENSION FOR      100IU/ML       LILLY DEUTSCHLAND   GERMANY
ACTING 70% NPH)       INJECTION                    GMBH

HUMULIN L (HUMULIN INSULIN  SUSPENSION FOR      100IU/ML       LILLY DEUTSCHLAND   GERMANY
LONG ACTING)         INJECTION                    GMBH

HUMULIN N (HUMAN INSULIN   SUSPENSION FOR      100IU/ML       LILLY DEUTSCHLAND   GERMANY
NPH)             INJECTION                    GMBH

HUMULIN NPH         SUSPEN. FOR SC/IM INJEC. 300IU/3ML       LILLY FRANCE S.A.   FRANCE
586         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

HUMULIN R           SOLUTION FOR SC/IM     300IU/3ML       LILLY FRANCE S.A.    FRANCE
               INJEC.

HUMULIN R (HUMAN INSULIN   LIQUID FOR INJECTION    100IU/ML       LILLY DEUTSCHLAND    GERMANY
RAPID ACTING)                                  GMBH

HUMULIN U (HUMAN INSULIN   SUSPENSION FOR       100IU/ML       LILLY DEUTSCHLAND    GERMANY
ULTRA LONG ACT)        INJECTION                     GMBH

HYALASE            DRIED POWDER FOR INJ.    1500IU/ML       CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                        LTD.

HYALASE (HYALURONIDASE FOR  POWDER FOR INJECTION    1500IU/AMPOULE    CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
INJECTION BP)                                  LTD

HYALGAN            SOLUTION FOR        20MG/ML        FIDIA SPA        ITALY
               INJECTION

HYALGAN            SOLUTION FOR        10MG/ML        FIDIA SPA ITALY     UNITED KINGDOM
               INJECTION

HYCAMTIN FOR INJECTION    POWDER FOR INJECTION    4MG          SMITHKLINE BEECHAM   UNITED STATES OF
                                        PHARMACEUTICALS     AMERICA

HYCROCORTISONE        TABLET           10MG         REKAH          ISRAEL
                                        PHARMACEUTICAL
                                        INDUSTRY LTD

HYDERGIN           ORAL DROPS (SOL.)      1MG/ML        NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

HYDERM CREAM 1% W/W      CREAM            1% W/W        TARO          CANADA
                                        PHARMACEUTICALS INC.

HYDRACORT           CREAM            0.5% W/W       LABORATOIRES      FRANCE
                                        GALDERMA

HYDRALAZINE          TABLETS           25MG         REMEDICA LTD.      CYPRUS

HYDRALAZINE          TABLET           25MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM
                                        — UK

HYDREA            CAPSULES          500MG         BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY

HYDREX SURGICAL        TOPICAL SOLUTION      4% W/V        ADAMS HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
SCRUB-CHLORHEXIDINE                               LIMITED

HYDROCORTISONE        CREAM            1%          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

HYDROCORTISONE        CREAM            1%W/W         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN BHD

HYDROCORTISONE 1%       OINTMENT          1% W/W        BIOREX LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                                        LTD.

HYDROCORTISONE 1% B.P.    CREAM            1% W/W        BIOREX LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                                        LTD.

HYDROCORTISONE CREAM     CREAM            1% W/V        NORTON         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

HYDROCORTISONE CREAM 1%    CREAM            1% W/V        NORTON         UNITED KINGDOM
OTC                                       PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

HYDROCORTISONE CREAM 1%    CREAM            1% W/W        CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
W/W                                       SDN BHD

HYDROCORTISONE CREAM B.P 1%  CREAM            1% W / W       BIOREX LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                                        LTD
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    587


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

HYDROCORTISONE EYE      EYE OINTMENT        1%W/W         MARTINDALE       UNITED KINGDOM
OINTMENT BPC 1%                                 PHARMACEUTICALS LTD

HYDROCORTISONE/HYDRODERM   OINTMENT          10MG/G        SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM

HYDROCORTISONE-MEDO 100MG   POWDER FOR INJECTION    100MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

HYDROCORTISYL SKIN CREAM   CREAM            1% W/W        ROUSSEL        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

HYDROCORTISYL SKIN OINTMENT  OINTMENT          1% W/W        ROUSSEL        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

HYDROGEN PEROXIDE       TOPICAL SOLUTION      6%V/V         LCM LTD        UNITED KINGDOM

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION  SOLUTION          6%BP 20 VOLS     LCM LIMITED      UNITED KINGDOM

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION  TOPICAL SOLUTION      9% 30 VOLS      LCM LTD        UNITED KINGDOM

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION  TOPICAL SOLUTION      9%V/V         LCM LTD        UNITED KINGDOM
9% 30 VOLS

HYDROMOL CREAM        CREAM            N/A          QUINODERM LIMITED   UNITED KINGDOM

HYDROXOCOBALAMIN       INJECTION BP        1MG          ROTEXMEDICA GMBH,   GERMANY
                                        ARZNEIMITTELWERK -
                                        GERMANY

HYDROXOCOBALAMIN INJECTION  SOLUTION FOR        1MG/1ML        GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
               INJECTION

HYGROTON           TABLETS           50MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

HYOSCINE BUTYLBROMIDE     FILM-COATED TABLETS     10MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

HYOSCINE BUTYLBROMIDE     FILM-COATED TABLETS     20MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

HYOSCINE BUTYLBROMIDE     SOLUTION FOR        20MG/1ML       ROTEXMEDICA GMBH    GERMANY
INJECTION           INJECTION

HYOSCINE INJECTION BP     SOLUTION FOR        400MCG/1ML      EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
               INJECTION

HYPERIUM 1MG         TABLET           1MG          LES LABORATOIRES    FRANCE
                                        SERVIER

HYPNOMIDATE 10ML       AMPOULE           2MG/ML        JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

HYPOVASE           TABLET           N/A          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

HYPOVASE           TABLET           500MCG        PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

HYPOVASE           TABLETS           1MG          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

HYPOVASE           TABLET           5MG          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

HYPOVASE           TABLET           2MG          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

HYPRIN BOVINE ISOPHANE    SUSPENSION FOR INJEC-    100IU/ML       CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
               TION                       LTD.

HYPROMELLOSE EYE DROPS BPC  EYE DROPS          0.3%W/V        MARTINDALE       UNITED KINGDOM
0.3%                                      PHARMACEUTICALS LTD

HYPURIN BOVINE LENTE     SUSPENSION FOR INJEC-    100IU/ML       CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
               TION                       LTD.

HYPURIN BOVINE NEUTRAL    SOLUTION FOR        100IU/ML       CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD.
588         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

HYPURIN BOVINE PROTAMINE   SUSPENSION FOR       100IU/ML       CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
ZINC             INJECTION                     LTD.

HYPURIN PORCIN NEUTRAL    SOLUTION FOR        100IU/ML       CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD.

HYPURIN PORCINE BIPHASIC   SUSPENSION FOR       N/A          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
ISOPHANE           INJECTION                     LTD.

HYPURIN PORCINE ISOPHANE   SUSPENSION FOR       100IU/ML       CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD.

HYTRIN 1MG          TABLETS           1MG          ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

HYTRIN 2MG          TABLETS           2MG          ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

HYTRIN 5MG          TABLETS           5MG          ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

HYTRIN BPH 10MG       TABLETS           10MG         ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LTD.

HYTRIN BPH 1MG STARTER KIT  TABLETS           1MG          ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LTD.

HYTRIN BPH 2MG        TABLETS           2MG          ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LTD

HYTRIN BPH 5MG        TABLETS           5MG          ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                        LTD.

HYZAAR 50/12.5MG       TABLET           N/A          MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                        B.V.

IBUFEN            TABLET           200 MG        DELTA HF        ICELAND

IBUFEN            TABLET           400MG         DELTA HF        ICELAND

IBUFEN            TABLET           600MG         DELTA HF        ICELAND

IBUGESIC 200         FILM COATED TABLETS     200MG         DAR AL DAWA DEV. &   JORDAN
                                        INV. CO. LTD.

IBUGESIC-200         TABLET           200MG         CIPLA LIMITED     INDIA

IBUHEXAL 200         FILM COATED TABLET     200MG         HEXAL AG        GERMANY

IBUKOD            TABLETS           N/A          DELTA HF        ICELAND

IBUKOD STERKAR TABLETS    TABLET           N/A          DELTA HF        ICELAND

IBULEVE/IBULEVE       GEL             5% W/W        DIOMED DEVELOPMENTS UNITED KINGDOM
SPORT GEL5%W/W / IBUDERM                            LIMITED T/A DERMAL
                                        LABORATORIES

IBUPROFEN          TABLETS           200MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

IBUPROFEN          TABLETS           400MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

IBUPROFEN          COATED TABLETS       200MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

IBUPROFEN          TABLETS           400MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

IBUPROFEN 200MG       COATED TABLETS       200MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL LIMI-
                                        TED
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   589


       Trade Name        Dosage Form         Dose         MA Holder       Country

IBUPROFEN 400MG        COATED TABLET        400MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

IBUPROFEN 5% GEL       GEL             5% W/W        GOLDSHIELD      UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD

IBUPROFEN BP 200MG      TABLET           200MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

IBUPROFEN BP 400MG      TABLET           400MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

IBUPROFEN BP 600MG      TABLET           600MG         SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

IBUPROFEN DENK 400      FILM COATED TABLET     400MG         E.DENK OHG      GERMANY

IBUPROFEN TABLETS       COATED TABLETS       200MG         HEALTHY IDEAS LIMITED UNITED KINGDOM

IBUPROFEN TABLETS BP 200 MG  TABLET           200 MG        CIPLA LTD       INDIA

IBUSPAN            TABLETS           200MG         SM PHARMACEUTICALS  MALAYSIA
                                        SDN. BHD.

IBUTOP CUPROFEN IBUPROFEN   GEL             5% W/W        SETON PRODUCTS    UNITED KINGDOM
GEL                                       LIMITED

IBUTOP GEL          GEL             5G/100G        DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                        KG

ICTHTAMMOL OINTMENT BP 1980  OINTMENT          10%W/W        THORNTON & ROSS LTD  UNITED KINGDOM

IDEOS             CHEWABLE TABLET       N/A          LABORATOIRE INNOT-  FRANCE
                                        HERA

IDRACEMI           OPHTHALMIC DROPS      0.335G        FARMIGEA SPA     ITALY

IDRACEMI           OPHTHALMIC OINTMENT     N/A          014438030       ITALY

IDUCHER            OPHTHALMIC DROPS      0.2G         FARMIGEA SPA     ITALY

IDUCHER            OPHTHALMIC OINTMENT     0.2G/100G       FARMIGEA SPA     ITALY

IETAPAR            CAPSULE           N/A          ROTTAPHARM S.R.L   ITALY

IETEPAR            INJECTABLE IM SOLN.     N/A          ROTTAPHARM SRL    ITALY

IFICIPRO           SOL. FOR INJECTION     200MG         IFIUNIK        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

IFICIPRO — CIPROFLOXACIN   SOLUTION FOR        200MG (2MG/ML)    UNIQUE        INDIA
INJECTION 200MG        INJECTION                     PHARMACEUTICAL
                                        LABORATORIES

IKOREL            TABLETS           10MG         MAY & BAKER LIMITED  UNITED KINGDOM

ILOMEDIN           SOLUTION FOR IV       0.05MG/0.5ML     SCHERING AG      GERMANY
               INFUSION

ILOSONE 125MG/5ML       SUSPENSION         125MG/5ML       DISTA S.A.      SPAIN

ILOSONE 500MG         COATED TABLET        500MG         LILLY, S.A.      SPAIN

IMDUR             PROLONGED RELEASE      60MG         HASSLE LAKEMEDEL AB  SWEDEN
               TABLETS
590         LV             Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name           Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

IMIGRAN              COATED TABLETS       50MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

IMIGRAN 100MG           FILM COATED TABLETS     100MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                          LIMITED

IMIGRAN INJECTION         SOLUTION FOR        12MG/ML        GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                 INJECTION                     LIMITED

IMIGRAN TABLETS 100MG       FILM COATED TABLET     100MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                          LTD

IMIGRAN TABLETS 50MG       TABLET           50MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                          LTD

IMIPRAMINE BP 10MG        TABLET           10MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                          PHARMACEUTICAL
                                          LIMITED

IMIPRAMINE BP 25MG        TABLET           25MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                          PHARMACEUITICAL
                                          LIMITED

IMMUBRON             TABLET           50MG         BRUSCHETTINI SRL    ITALY

IMMUCYST — PWS-LIQ ITV PRC    POWDER FOR SOLUTION     27MG/ML        CONNAUGHT       CANADA
LIQUID                                       LABORATORIES LIMITED

IMMUCYST -PWS LIQ ITV PRC     POWDER FOR SOLUTION     81MG/3ML       CONNAUGHT       CANADA
LIQUID                                       LABORATORIES LTD

IMMULEM              SOLUTION          5G/50ML        LEMERY S.A       MEXICO

IMMUNATE 1000 I.E         POWDER FOR INJECTION    N/A          BAXTER AG       AUSTRIA

IMMUNATE 250 I.E         POWDER FOR INJECTION    N/A          BAXTER AG       AUSTRIA

IMMUNATE 500 I.E         POWDER FOR INJECTION    N/A          BAXTER AG       AUSTRIA

IMMUNOGLOBULINE I.V. (NRM. I.V.  PWD. FOR SOL. FOR. INF.   N/A          CLB          NETHERLANDS
IMMUNOG)

IMMUNOVIR             CREAM            5%W/W         FARMA UNO SRL     ITALY

IMOCAP              CAPSULE           2MG          RAZA MANUFACTURING   MALAYSIA
                                          BERHAD

IMODIUM              CAPSULE           2MG          JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

IMODIUM              CAPSULE           2MG          JANSSEN        PAKISTAN

IMODIUM              CAPSULE           2MG          JANSSEN        PAKISTAN

IMOGRAM RAGE 150UI/ML       INJECTABLE SOLUTION     150IU/1ML       PASTEUR MERIEX     FRANCE
                                          SERUMS ET VACCINS

IMOVAX POLIO           INJECTABLE SOLUTION     N/A          PASTEUR MERIEUX CON-  FRANCE
                                          NAUGHT

IMOX(AMOXICILLIN CAPSULES BP)   CAPSULE           250MG         IPCA LABORATORIES   INDIA
                                          LIMITED

IMPLANON             IMPLANT (SUB-DERMAL     68MG         ORGANON        UNITED KINGDOM
                 USE)                       LABORATORIES LIMITED

IMPORTAL             ORAL POWDER IN SAC-     10G          NOVARTIS CONSUMER   SWITZERLAND
                 HETS                       HEALTH SA

IMUPRIN              TABLETS           50MG         REMEDICA LTD.     CYPRUS
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    591


       Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

IMURAN           TABLETS           50MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                       FOUNDATION LTD.

IMURAN           FILM COATED TABLETS     25MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                       FOUNDATION LTD.

IMURAN           COATED TABLETS       50MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                       FOUNDATION LIMITED

IMURAN           FILM-COATED TABLETS     25MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                       FOUNDATION LIMITED

INAPROL          TABLETS           250MG         BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                       TICARET A.S.

INCIDAL          TABLET           N/A          BAYER          PAKISTAN

INDERAL          COATED TABLET        10MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

INDERAL          COATED TABLET        40MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

INDERAL INJECTION     SOLUTION FOR        0.1% W/V       ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
              INJECTION

INDERAL LA         MODIFIED RELEASE      160MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
              CAPSULES

INDERAL LA-80       CAPSULE           80MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

INDOCEM 25         CAPSULES          25MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

INDOCID 100MG       SUPPOSITORY         100MG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                       B.V.

INDOCID 25MG        CAPSULE           25MG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                       B.V.

INDOCID RETARD 75MG    CAPSULE           75MG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                       B.V.

INDOGESIC         SUPPOSITORIES        100MG         DAR AL DAWA DEVELOP- JORDAN
                                       MENT AND INVESTMENT
                                       CO LTD

INDOGESIC 25        CAPSULE           25MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                       DEVELOPMENT AND
                                       INVESTMENT CO. LTD

INDOLGINA         CAPSULE           25MG         J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

INDOLGINA         SUPPOSITORY         100MG         J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

INDOMELAN         CAPSULE           25MG         LANNACHER HEILMITTEL AUSTRIA
                                       GMBH.

INDOMELAN         SUPPOSITORY         100MG         LANNACHER HEILMITTEL AUSTRIA
                                       GMBH.

INDOMETHACIN        SUPPOSITORIES        100MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

INDOMETHACIN BP 25MG    CAPSULE           25MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICAL
                                       LIMITED

INDOMETHACIN BP 50MG    CAPSULE           50MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICAL
                                       LIMITED

INDOMETHACIN CAPSULES BP  CAPSULE           25MG         IPCA LABORATORIES    INDIA
                                       LIMITED
592         LV        Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


       Trade Name     Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

INDOPREX         EYE DROPS SOLUTION    2%          DEMO S.A         GREECE

INDOREM 25        TABLETS          25MG         REMEDICA LTD       CYPRUS

INDYLON 100MG       SUPPOSITORIES       100MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

INDYLON 25MG       CAPSULE          25MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

INFACOL          ORAL LIQUID        4% W/V        PHARMAX LIMITED     UNITED KINGDOM

INFANRIX         SUSPENSION FOR      N/A          SMITHKLINE BEECHAM    BELGIUM
             INJECTION                    BIOLOGICALS

INFANRIX HEPB       SUSPENSION FOR      N/A          SMITHKLINE BEECHAM    BELGIUM
             INJECTION                    BIOLOGICALS S.A.

INFANRIX HEXA       SEE REMARKS        NA          SMITHKLINE BEECHAM    EUROPEAN COMMUNITY
                                     BIOLOGICALS S.A.

INFANRIX IPV (DTPA-IPV)  SUSPENSION FOR      SEE REMARKS      GLAXOSMITHKLINE     BELGIUM
             INJECTION                    BIOLOGICALS S.A.

INFANRIX IPV+HIB     SUSPENSION FOR      N/A          SMITHKLINE BEECHAM    BELGIUM
             INJECTION                    BIOLOGICALS

INFANRIX-HIB       SUSPENSION FOR      N/A          SMITHKLINE BEECHAM    BELGIUM
             INJECTION                    BIOLOGICALS

INFECTOFLAM        EYE OINTMENT       N/A          CIBA VISION AG      SWITZERLAND

INFECTOFLAM        EYE DROPS         N/A          CIBA VISION AG      SWITZERLAND

INFECTOFLAM        EYE OINTMENT       NA          NOVARTIS         SWITZERLAND
                                     OPHTHALMICS AG

INFECTOFLAM        EYE DROPS         NA          NOVARTIS OPHTHAMICS   SWITZERLAND
                                     AG

INFED (IRON DEXTRAN    SOLN F/IM IV USE     50MG/ML        SCHEIN          UNITED STATES OF
INJECTION USP)                              PHARMACEUTICAL INC.   AMERICA

INFLEXAL BERNA V     SUSPENSION FOR      N/A          ISTITUTO         ITALY
             INJECTION                    SIEROTERAPICO BERNA
                                     S.R.L.

INFLORAN BERNA      CAPSULES         N/A          SWISS SERUM AND     SWITZERLAND
                                     VACCINE INSTITUTE
                                     BERNE

INFLUVAC 2000/2001    SUSPENSION FOR      15MCG/0.5ML      SOLVAY          NETHERLANDS
             INJECTION                    PHARMACEUTICALS B.V.

INFLUVAC 2001/2002    SUSPENSION FOR      15 MCG/0.5      SOLVAY          NETHERLANDS
             INJECTION                    PHARMACEUTICALS B.V.

INFLUVAC 2002/2003    SUSPENSION FOR      15MCG/ML       SOLVAY          NETHERLANDS
             INJECTION                    PHARMACEUTICALS B.V.

INHALANT CAPSULES     INHALATION LIQUID     N/A          INDUSTRIAL PHARMA-    UNITED KINGDOM
                                     CEUTICAL SERVICE LIMI-
                                     TED

INNOHEP          SOLUTION FOR       3500IU/0.35ML     LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
             INJECTION                    PRODUCTS

INNOHEP          SOLUTION FOR       4500IU/0.45ML     LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
             INJECTION                    PRODUCTS

INNOHEP          SOLUTION FOR       10,000IU/ML      LEO PHARMACEUTICAL    DENMARK
             INJECTION                    PRODUCTS
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   593


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

INNOHEP            SOLUTION FOR        20,000IU/ML      LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                INJECTION                     PRODUCTS

INNOHEP            SOLUTION FOR        20000IU/ML      LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                INJECTION                     PRODUCTS

INNOHEP            SOLUTION FOR        2,500 IU/0.25ML    LEO PHARMACEUTICAL   DENMARK
                INJECTION                     PRODUCTS

INNOHEP 10,000IU/ML      SOLUTION FOR        10,000IU/ML      LEO LABORATORIES LTD  DENMARK
                INJECTION

INNOHEP 20,000IU/ML      SOLUTION FOR        20,000IU/ML      LEO LABORATORIES LTD  UNITED KINGDOM
                INJECTION

INNOHEP SYRINGE 10,000IU/ML  SOLUTION FOR        10,000IU/ML      LEO LABORATORIES LTD  UNITED KINGDOM
                INJECTION

INNOHEP SYRINGE 20,000IU/ML  SOLUTION FOR        20,000IU/ML      LEO LABORATORIES LTD  DENMARK
                INJECTION

INPANOL TABLETS 10MG      TABLET           10MG         DRUG HOUSES OF     SINGAPORE
                                         AUSTRALIA(ASIA) PTE
                                         LTD

INSTILLAGEL          GEL             N/A          FARCO-PHARMA GMBH   GERMANY

INSULATARD HM PENFILL     SUSPENSION FOR       100IU/ML       NOVO NORDISK A/S    DENMARK
100 IU/ML X10ML        INJECTION

INSULATARD HM PENFILL     SUSPENSION FOR       NA          NOVO NORDISK A/S    DENMARK
100 IU/ML.1.5ML        INJECTION

INTAFEN - 200         TABLETS           200MG         INTAS-        INDIA
                                         PHARMACEUTICALS LTD.

INTAL 1MG/DOSE INHALER     MET. DOSE PRESS.      1MG/ACTUATION     FISONS LIMITED T/A UNITED KINGDOM
                AEROSOL                      RHONE-POULENC RORER

INTAL 1MG/DOSE INHALER     AEROSOL           1MG/ACTUATION     FISONS LTD T/A   UNITED KINGDOM
                                         RHONE-POULENC RORER

INTAL INHALER (5MG)      MET. DOSE PRESS.      5MG/ACTUATION     FISONS LIMITED T/A UNITED KINGDOM
                AEROSOL                      RHONE-POULENC RORER

INTAL INHALER (5MG)      AEROSOL           5MG/ACTUATION     FISONS LTD T/A   UNITED KINGDOM
                                         RHONE-POULENC RORER

INTAL NEBULISER SOL. AMPOULE  NASAL SPRAY         1% W/V        FISONS LIMITED T/A UNITED KINGDOM
20MG/2ML                                     RHONE-POULENC RORER

INTAL NEBULISER SOLUTION    NASAL SPRAY         1%W/V         FISONS LTD T/A   UNITED KINGDOM
AMPOULE                                     RHONE-POULENC RORER

INTAL SPINCAPS CAPSULES 20MG  INHALATION POWDER      20MG         FISONS LIMITED T/A UNITED KINGDOM
                                         RHONE-POULENC RORER

INTAL SPINCAPS CAPSULES 20MG  20MG            CAPSULE(POWDER)    FISONS LTD T/A   UNITED KINGDOM
                                         RHONE-POULENC RORER

INTALGIN GEL          GEL             N/A          3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

INTERMOXIL           DRY SYRUP          125MG/5ML       PT INTERBAT      INDONESIA

INTERPRIL 10          TABLETS           10MG         PT INTERBAT      INDONESIA

INTERPRIL 5          TABLET           5MG          PT INTERBAT      INDONESIA

INTRAFER            LIQUID FOR I.M. USE     100MG/2ML       GEYMONAT        ITALY

INTRAFER            ORAL SOLUTION        N/A          GEYMONAT SPA      ITALY
594         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name       Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

INTRAFER           ORAL DROPS        N/A          GEYMONAT SPA      ITALY

INTRAGLOBIN F        SOL FOR INTRAVENOUS   50MG/ML        BIOTEST PHARMA GMBH  GERMANY
               ADM.

INTRALIPID 20%        EMULSION FOR INJEC-   20%W/V        FRESENIUS KABI LIMITED UNITED KINGDOM
               TION

INTRAMED TRICHAZOLE     SOLUTION FOR INFUSION 500MG/100ML       BODENE (PROPIETARY)  SOUTH AFRICA
                                      LIMITED T/A INTRAMED
                                      — SOUTH AFRICA

INTRAVEN GV 101       SOLUTION FOR IV INFU-  0.9% W/V BP      GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               SION                      LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV 102       SOLUTION FOR IV INFU-  0.9% W/V BP      GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               SION                      LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV 112       SOLUTION FOR INFUSION 0.45% W/V BP       GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
                                      LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV 121       SOLUTION FOR IV     5% W/V BP       GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               INFUSION                    LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV 122       SOLUTION FOR IV     5% W/V BP       GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               INFUSION                    LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV 152       SOLUTION FOR IV     N/A          GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               INFUSION                    LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV 172       SOLUTION FOR IV     N/A          GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               INFUSION                    LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV 202       SOLUTION FOR IV     N/A          GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               INFUSION                    LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV 262       SOLUTION FOR IV     N/A          IVEX PHARMACEUTICALS UNITED KINGDOM
               INFUSION                    LIMITED

INTRAVEN GV 352       SOLUTION FOR IV     N/A          GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               INFUSION                    LABORATORIES LIMITED

INTRAVEN GV104        SOLUTION FOR IV     0.9% W/VBP      GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
               INFUSION                    LABORATORIES LIMITED

INTRON A           POWDER FOR INJECTION   5×10(6) IU\VIAL    SCHERING-PLOUGH LTD.  IRELAND

INTRON A           POWDER FOR INJECTION   3×10(6)IU/VIAL    SCHERING-PLOUGH LTD.  IRELAND

INTRON A           SOLUTION FOR       18 MILLION IU     SP EUROPE       IRELAND
               INJECTION

INTRON A           SOLUTION FOR       25 MILLION IU     SP EUROPE       IRELAND
               INJECTION

INTROPIN           SOLUTION FOR       40MG/ML        FAULDING HOSPITAL   UNITED STATES OF
               INJECTION                   PRODUCTS        AMERICA

INVANZ            POWD. F/CONC F/SOLN F/ 1G/VIAL         MERCK SHARP & DOHME EUROPEAN COMMUNITY
               INF                      LIMITED

INVIRASE           CAPSULE         200MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                      (SCHWEIZ) AG

IODINE SOLUTION STRONG BP  TOPICAL SOLUTION     N/A          THORNTON & ROSS LTD  UNITED KINGDOM
1958

IODINE TINCTURE BP      TOPICAL SOLUTION     N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM

IODIO, ALCOHOLIC CUTANEOUS  ALCOHOLIC CUTANEOUS   N/A          LABORATORIO CHIMICO  ITALY
SOLUTION           SOL                      FARMACEUTIC A. SELLA
                                      S.R.L
23.9.2003.       LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   595


       Trade Name       Dosage Form         Dose         MA Holder       Country

IOPAMIRO (100ML)      SOLUTION FOR IV       NA          BRACCO S.P.A     ITALY
              INFUSION

IOPAMIRO (50ML)       SOLUTION FOR IV       NA          BRACCO S.P.A     ITALY
              INFUSION

IOPIDINE 0.5%        OPHTHALMIC SOLUTION     0.5% W/V       S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
                                       N.V.

IPECAVOM          SYRUP            1000MG/15ML      ELPEN S.A       GREECE

IPERTON           TABLETS           N/A          KLEVA LTD       GREECE

IPOLIPID 600MG       TABLET           600MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

IPRACIP - 20 INHALER    AEROSOL CANISTER      20 MCG        M/S. MEDISPRAY    INDIA
                                       LABORATORIES PVT. LTD
                                       — GOA

IPRAGOCCE          OPHTHALMIC SOLUTION     NA          PROGE FARMA SRL    ITALY

IPRATROPIUM STERI-NEB    SOLUTION FOR        250MCG/1ML      STERIPAK LIMITED   UNITED KINGDOM
              NEBULISATION

IPRATROPIUM STERI-NEB    SOLUTION FOR        500MCG/2ML      STERIPAK LIMTIED   UNITED KINGDOM
500MCG/2ML         NEBULISATION

IPRAVENT INHALER      INHALER           20MCG         CIPLA LIMITED     INDIA

IPRAVENT INHALER      INHALER           4MG          CIPLA LTD — INDIA   INDIA

IPROBEN 200         LACTAB           200MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

IRFEN            LACTAB           200MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

IRONORM           CAPSULES          N/A          WALLACE        UNITED KINGDOM
                                       MANUFACTURING
                                       CHEMISTS LIMITED

ISLA-MINT HERBAL      LOZENGES          100,00MG       ENGELHARD       GERMANY
                                       ARZNEIMITTEL GMBH &
                                       CO. KG

ISLA-MOOS HERBAL LOZENGES  LOZENGES          80MG         ENGELHARD       GERMANY
                                       ARZNEIMITTEL GMBH &
                                       CO. KG

ISMELIN           EYE DROPS          50MG/ML        CIBA VISION AG    SWITZERLAND

ISMO            TABLETS           20MG         ROCHE PRODUCTS    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

ISMO 20           TABLET           20MG         HOFFMANN-LA ROCHE   GERMANY
                                       AG

ISMO 20           TABLET           20MG         ROCHE         PAKISTAN

ISMO 20           TABLET           20MG         ROCHE PAKISTAN    PAKISTAN
                                       LIMITED

ISMONIT 20         TABLET           20MG         HEXAL AG       GERMANY

ISO MACK RETARD 20MG    CAPSULE WITH SUST.     20MG         HEINRICH MACK NACHF  GERMANY
              ACTION

ISO MACK RETARD 40MG    CAPSULE WITH SUST      40MG         HEINRICH MACK NACHF  GERMANY
              RELEASE

ISO MACK SPRAY       SOLUTION          1.25MG/0.09ML     HEINRICH MACK NACHF  GERMANY
596         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

ISOCARD           TABLETS           10MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO LTD

ISOFLURANE          LIQUID FOR INHALATION >99.9%           HALOCARBON       UNITED STATES OF
                                        LABORATORIES      AMERICA

ISOGEL            GRANULES FOR ORAL      90% W/W        UNICLIFFE LIMITED T/A  UNITED KINGDOM
               SOLN.                       PFIZER CONSUMER
                                        HEALTHCARE

ISOKET SOLUTION 0.1%     SOLUTION FOR INFUSION 0.1%            SCHWARZ PHARMA AG    GERMANY

ISONIAZID          100MG            TABLETS        PHARMAMED LTD.     MALTA

ISONIAZID          TABLETS           300MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

ISOPRENALINE HCL INJECTION  SOLUTION FOR        20MCG/ML       INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
MINIJET           INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LIMITED

ISOPRENALINE HCL MINIJET   SOLUTION FOR        0.002%W/V       INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
               INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LIMITED

ISOPRENALINE INJ MINIJET   AQUEOUS SOLUTION      20MCG/ML       INTERNATIONAL      UNITED KINGDOM
0.002%W/V                                   MEDICATION SYSTEMS
                                        LTD

ISOPRINOSINE         TABLET           500MG         NEWPORT SYNTHESIS    IRELAND
                                        LTD.

ISOPRINOSINE         SYRUP            250MG/5ML       NEWPORT SYNTHESIS    IRELAND
                                        LTD.

ISOPROTERENOL        SOLUTION FOR        0.2MG/ML       ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
HYDROCHLORIDE USP.1:5000   INJECTION                                 AMERICA

ISOPTO CARPINE 1%      OPHTHALMIC SOLUTION     10MG/ML        S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
                                        N.V.

ISOPTO CARPINE 2%      OPHTHALMIC SOLUTION     2% W/V        S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
                                        N.V.

ISOPTO CARPINE 4%      OPHTHALMIC SOLUTION     4% W/V        S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
                                        N.V.

ISOPTO FENICOL 0.5%     OPHTHALMIC SOLUTION     5MG/ML        S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
                                        N.V.

ISOPTO FENICOL        OPHTHALMIC SOLUTION     0.5% W/V       S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
0.5%/CHLORAMPHENICOL 0.5%                           N.V.

ISORDIL           TABLET           10MG         WYETH LEDERLE      PAKISTAN

ISORDIL           TABLET           10MG         WYETH-LEDERLE      PAKISTAN

ISORDIL TAB 10MG       TABLET           10MG         WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                        INC.

ISORDIL TAB 5MG       SUBLINGUAL TABLET      5MG          WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                        INC.

ISOSORBIDE DINITRATE     TABLETS           10MG         PHARMAX LIMITED     UNITED KINGDOM

ISOSORBIDE DINITRATE     TABLET           20MG         PHARMAX LIMITED     UNITED KINGDOM

ISOSORBIDE MONONITRATE    TABLETS           10MG         PHARMAX LIMITED     UNITED KINGDOM

ISOSORBIDE MONONITRATE    TABLET           20MG         PHARMAX LIMITED     UNITED KINGDOM
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    597


       Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

ISOSORBIDE MONONITRATE   TABLET           40MG         PHARMAX LIMITED    UNITED KINGDOM

ISOSORBIDE MONONITRATE   TABLETS           10MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

ISOSORBIDE MONONITRATE   TABLETS           20MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

ISOSORBIDE MONONITRATE   TABLETS           40MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

ISOTREX GEL         GEL             0.05% W/W       STIEFEL LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                       (UK) LIMITED

ISOVIST-300         SOLN FOR INJ. AND ORAL 640.75MG/ML        SCHERING AG      GERMANY
              USE

ISPAGEL           POWDER FOR ORAL       NA          RICHMOND        UNITED KINGDOM
              SUSPENSION                    PHARMACEUTICALS
                                       LIMITED

ISTIN            TABLET           10MG         PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

ISTIN            TABLET           5MG          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

ITASPOR           CAPSULES          100MG         INTAS         INDIA
                                       PHARMACEUTICALS LTD

ITASPOR (ITRACONAZOLE    CAPSULE           100MG         INTAS         INDIA
CAPSULES 100MG)                                PHARMACEUTICALS LTD

IV-GLOBULIN (1,000MG)    POWDER FOR         N/A          KOREA GREEN CROSS   KOREA REPUBLIC
              RECONSTITUTION                  CORP.

IV-GLOBULIN (2,500MG)    POWDER FOR         N/A          KOREA GREEN CROSS   KOREA REPUBLIC
              RECONSTITUTION                  CORP.

IXEL            CAPSULE           25MG         LABORATOIRES PIERRE  FRANCE
                                       FABRE MEDICAMENT

IXEL            CAPSULE           50MG         LABORATOIRES PIERRE  FRANCE
                                       FABRE MEDICAMENT

IXENSE           SUBLINGUAL TABLETS     2MG          TAKEDA EUROPE R&D   UNITED KINGDOM
                                       CENTRE LIMITED

IXENSE           SUBLINGUAL TABLETS     3MG          TAKEDA EUROPE R&D   UNITED KINGDOM
                                       CENTRE LIMITED

JACKSON'S HERBAL LAXATIVE  SYRUP            N/A          ANGLIAN PHARMA PLC   UNITED KINGDOM

JECTOFER          SOLUTION FOR        50MG/ML        ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
              INJECTION

JODOPLEX          LIQUID SOAP         N/A          G.STREULI & CO. AG   SWITZERLAND

JODOPLEX          OINTMENT          N/A          G.STREULI & CO.AG   SWITZERLAND

JODOPLEX          SOLUTION          10MG/ML        G.STREULI & CO. AG   SWITZERLAND

JOINT AND MUSCLE BALSAM   OINTMENT          N/A          AH EHRLICH GMBH & CO GERMANY
                                       KG

JOINT AND MUSCLE BALSAM,  OINTMENT          NA          AH EHRLICH GMBH &   GERMANY
EHRLICH BALSAM OI                               CO. KG

JOY RIDES          TABLETS           0.075%W/W       STAFFORD MILLER    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

JOY-RIDES          TABLET           0.075 W/W       STAFFORD-MILLER    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED
598         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose          MA Holder       Country

JUMEX 5MG           TABLET           5MG          SEARLE         PAKISTAN

JUNIFEN SUSPENSION       ORAL SUSPENSION       100MG/5ML       CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

JUNIOR IBUPROFEN SUPENSION   ORAL SUSPENSION       100MG/5ML       GALPHARM        UNITED KINGDOM
                                         HEALTHCARE LIMITED

JUNIOR MELTUS FOR CHESTY    ORAL SOLUTION        N/A          CUPAL LIMITED     UNITED KINGDOM
COUGHS AND CATARR

JUNIOR MELTUS FOR DRI TICKLY  ORAL SOLUTION        N/A          CUPAL LIMITED     UNITED KINGDOM
COUGHS AND CA

JUNIOR MELTUS NIGHT TIME    SYRUP            N/A          CUPAL LIMITED     UNITED KINGDOM

JUNIOR MELTUS SUGAR AND    ORAL LIQUID         N/A          CUPAL LIMITED     UNITED KINGDOM
COLOR FREE EXPECTO

JUNIOR PARAPAED PARACETAMOL  ORAL SUSPENSION       120MG/5ML       PINEWOOD        UNITED KINGDOM
SUSPENSION                                    LABORATORIES LIMITED
                                         T/A PINEWOOD
                                         HEALTHCARE LIMITED

KABIKINASE           POWDER FOR INFUSION     25000IU/VIAL     PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                                         SVERIGE AB

KABIKINASE           POWDER FOR INFUSION     1500000IU/VIAL    PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                                         SVERIGE AB

KALETRA            CAPSULES          NA          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                    AMERICA

KALETRA            ORAL SOLUTION        NA          ABBOTT LABORATORIES  EUROPEAN COMMUNITY
                                         LIMITED

KALETRA            SOFT GELATIN CAPSULES    NA          ABBOTT LABORATORIES  EUROPEAN COMMUNITY
                                         LIMITED

KALI SULPH 6X NEW ERA     TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
BIOCHEMIC NO.7         NO.7                       LABORATORIES LIMITED

KALI. MUR. 6X NEW ERA     TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
BIOCHEMIC NO.5         NO.5                       LABORATORIES LIMITED

KALMIREN 10          TABLETS           10MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

KALMIREN 5           TABLETS           5MG          AEGIS LTD.       CYPRUS

KALMS TABLETS         COATED TABLET        N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
                                         PRODUCTS LTD

KALPIREN            TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

KALPIREN 20MG         TABLET           20MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

KALTEN             CAPSULE           N/A          ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

KAMAGRA-100          FILM COATED TABLET     100MG         AJANTA PHARMA LTD.   INDIA

KAMAGRA-50           FILM COATED TABLET     50MG         AJANTA PHARMA LTD.   INDIA

KAMILLOSAN           OINTMENT          10.5%W/W       NORGINE LIMITED    UNITED KINGDOM

KAMILLOSAN           OINTMENT          10.5%W/W       GOLDSHIELD       UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

KAMISTAD-GEL          GEL             N/A          STADAPHARM       GERMANY
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     599


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

KANAMYCIN-POS         EYE DROPS          6.2MG/ML       URSAPHARM         GERMANY
                                        ARZNEIMITTEL GMBH

KANAMYCIN-POS         EYE OINTMENT        6.2MG/G        URSAPHARM         GERMANY
                                        ARZNEIMITTEL GMBH

KAOLIN AND MORPHINE MIXTURE  ORAL SOLUTION        N/A          WILLIAM RANSOM &     UNITED KINGDOM
BP                                       SON PLC

KAOLIN AND MORPHINE MIXTURE  ORAL SOLUTION        N/A          LCM LTD          UNITED KINGDOM
BP

KAPARLON-S TAB. 5MG      TABLET           5MG          ANFARM HELLAS S.A.-    GREECE
                                        PHARMACEUTICALS

KAPARLONS-S          TABLETS           20MG         ANFARM HELLAS S.A.    GREECE

KARDEGIC 160MG        POWDER FOR ORAL       160MG         LABORATOIRES       FRANCE
               SOLUTION                     SYNTHELABO

KARDEGIC 300MG        POWDER FOR ORAL       300MG         LABORATOIRES       FRANCE
               SOLUTION                     SYNTHELABO

KARVOL DECONGESTANT      POWD. FOR INHALATION    N/A          CROOKES HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
CAPSULES           SOLN                       LIMITED

KATAVAL            CREAM            NA          FARMIGEA SPA       ITALY

KATOXYN            POWDER SPRAY        N/A          DEVERGE' MEDICINA E    ITALY
                                        MEDICALIZZAZIONE SRL

K-COR-5            TABLET           5MG          MACLEODS         INDIA

KEFLEX            CAPSULE           250MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY

KEFLEX            CAPSULE           500MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY

KEFLEX            GRANULES FOR ORAL      125MG/5ML       ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
               SUSPEN.

KEFLIN NEUTRO         POWDER FOR INJECTION    1000MG        ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY

KEFORAL            HARD CAPSULE        250MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY

KEFORAL            HARD CAPSULE        500MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY

KEFTID            POWDER FOR ORAL       125MG/5ML       GALEN LIMITED       UNITED KINGDOM
               SUSPENSIO

KEFTID            POWDER FOR ORAL       250MG/5ML       GALEN LIMITED       UNITED KINGDOM
               SUSPENSIO

KEFTID            CAPSULES          500MG         GALEN LIMITED       UNITED KINGDOM

KEFTID            CAPSULES          250MG         GALEN LIMITED       UNITED KINGDOM

KEFUROX            POWDER FOR INJECTION    1500MG        ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY

KEFUROX            POWDER FOR INJECTION    750MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY

KEFUROX            POWDER FOR INJECTION    250MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY

KEMADRIN           TABLETS           5MG          THE WELLCOME       UNITED KINGDOM
                                        FOUNDATION LTD.

KEMADRIN           SOLUTION FOR        5MG/ML        THE WELLCOME       UNITED KINGDOM
               INJECTION                     FOUNDATION LTD.

KEMADRIN           TABLETS           5MG          GLAXOSMITHKLINE      GERMANY
                                        GMBH & CO KG
600        LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

KEMADRIN INJECTION 10MG/2ML  SOLUTION FOR        0.5% W/V       THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
               INJECTION                     FOUNDATION LIMITED

KENACOMB           CREAM            N/A          BRISTOL-MYERS SQUIBB  ITALY
                                        S.P.A

KENACOMB           OINTMENT          N/A          BRISTOL-MYERS SQUIBB  ITALY
                                        S.P.A

KENACORT           INJECTABLE SUSPENSION    40MG/ML        BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                        S.P.A.

KENACORT “A RETARD”      SOLUTION FOR        40MG/ML        BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
               INJECTION                     S.P.A

KENALOG IN ORABASE      PASTE            0.1G/100G       SQUIBB INDUSTRIA FAR-  SPAIN
                                        MACEUTICA, S.A.

KEPPRA            FILM-COATED TABLETS     250MG         UCB S.A.(PHARMA     EUROPEAN COMMUNITY
                                        SECTOR)

KEPPRA            FILM-COATED TABLETS     500MG         UCB S.A.(PHARMA     EUROPEAN COMMUNITY
                                        SECTOR)

KEPPRA            FILM-COATED TABLETS     1000MG        UCB S.A.(PHARMA     EUROPEAN COMMUNITY
                                        SECTOR)

KESTIN 10MG          FILM COATED TABLET     10MG         LABS SPECIA       FRANCE

KETEK             TABLETS           400MG         AVENTIS PHARMA S.A.   FRANCE

KETESSE            TABLET           25MG         MENARINI        ITALY
                                        INTERNATIONAL
                                        OPERATIONS
                                        LUXEMBOURG S.A.

KETODOL            TABLET           N/A          ALFA WASSERMANN     ITALY
                                        S.P.A.

KETOFTIL           EYE DROPS          0.05%         FARMIGEA SPA      ITALY

KETOFTIL           OPHTHALMIC GEL       0.05%         FARMIGEA SPA      ITALY

KETOFTIL           OPHTHALMIC GEL       0.05%         FARMIGEA SPA      ITALY

KETORAL            MEDICAL SHAMPOO       N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                        TICARET A.S.

KETORAL MEDICAL SHAMPOO    SHAMPOO           N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                        TICARET A.S

KETRAX            TABLETS           47.2MG        ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

KETRAX            SYRUP            0.944% W/V      ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

KETRAX            COATED TABLETS       40MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

KETRAX SYRUP         ORAL SOLUTION        40MG/5ML       ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

KIDDI PHARMATON        SYRUP            N/A          PHARMATON SA      SWITZERLAND

KIDDI PHARMATON        EFFERVESCENT TABLET     N/A          PHARMATON SA      SWITZERLAND
(KIDDI PHARMATON FIZZ)

KINUSSEN           TABLETS           10MG         KLEVA LTD        GREECE

KLACID            GRANULES FOR ORAL      125MG/5ML       ABBOTT AG        ITALY
               SUSP.

KLACID            FILMTAB TABLETS       250MG         ABBOTT AG        SWITZERLAND
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    601


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

KLACID            TABLETS           250MG         ABBOTT S.P.A      ITALY

KLACID            GRANULES FOR        125MG/5ML       ABBOTT S.P.A.      ITALY
               SUSPENSION

KLACID            COATED TABLET        500MG         ABBOTT SPA       ITALY

KLACID LA           MODIFIED RELEASE      500MG         ABBOTT LABORATORIES   IRELAND
               TABLETS                      (IRELAND) LTD

KLACID RM           SR COATED TABLETS      500MG         ABBOTT S.P.A.      ITALY

KLACID XL           TABLETS           500MG         ABBOTT LABORATORIES   SOUTH AFRICA
                                        S.A (PTY)

KLACID XL TABLETS       MODIFIED RELEASE      500MG         ABBOTT LABORATORIES   SOUTH AFRICA
               TABLETS                      S.A (PTY) LIMITED

KLAMOKS 156.25MG       PED. POWDER FOR       N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
               O.SUSPEN                     TICARET A.S

KLAMOKS 156.25MG PAEDIATRIC  DRY POWDER FOR ORAL     N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
               SUSP.                       TICARET A.S.

KLAMOKS 625MG         FILM COATED TABLETS     N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                        TICARET A.S.

KLAMOKS 625MG         FILM COATED TABLET     N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                        TICARET A.S

KLAMOKS BID          TABLETS           1000MG        BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                        TICARET A.S

KLAMOKS BID 200/28MG     DRY POWDER FOR ORAL     N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
               SUSP.                       TICARET A.S.

KLAMOKS BID FORTE 200/28MG  POWDER FOR OR.       N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
               SUSPENSION                    TICARET A.S

KLAMOKS BID FORTE 400/57MG  DRY POWDER FOR ORAL     N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
               SUSP.                       TICARET A.S.

KLAMOKS BID FORTE 400/57MG  POWDER FOR OR.       N/A          BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
               SUSPENSION                    TICARET A.S.

KLAMOKS-BID 1000MG      FILM COATED TABLET     N/A          BILIM ILAC SANAYI VE  TURKEY
                                        TICARET A.S

KLARICID           TABLET           250MG         ABBOTT         PAKISTAN

KLARICID           COATED TABLETS       500MG         ABBOTT LABORATORIES   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

KLARICID 500MG IV       POWDER FOR IV        500MG         ABBOTT LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD.

KLARICID XL          TABLET           500MG         ABBOTT         PAKISTAN

KLARICID XL 500MG       MODIFIED RELEASE      500MG         ABBOTT LABORATORIES   UNITED KINGDOM
               TABLETS                      LIMITED

KLEAN PREP          POWDER           N/A          NORGINE LIMITED     UNITED KINGDOM

KLEAN-PREP          ORAL POWDER         N/A          HELSINN BIREX    IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS LTD.

KLERIMED           TABLETS           250MG         MEDOCHEMIE LIMITED   CYPRUS

KLEVASIN           CAPSULE           500MG         KLEVA LTD.       GREECE
602         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

KLEVASIN          POWDER FOR ORAL SUSP. 500MG/5ML          KLEVA LTD        GREECE

KLEVISTAMIN         TABLET           1MG          KLEVA          GREECE
                                       PHARMACEUTICAL
                                       LABORATORIES LTD

KLEVISTAMIN         SYRUP            1MG/5ML        KLEVA          GREECE
                                       PHARMACEUTICAL
                                       LABORATORIES LTD

KLEVISTAMIN         TABLETS           1MG          KLEVA LIMITED      GREECE

KLEVISTAMIN         SYRUP            1MG/5ML        KLEVA LIMITED      GREECE

KLIACEF           GRANULES FOR ORAL      5% W/V        FONTEN FARMACEUTICI   ITALY
              SUSP.                       S.R.L.

KLIACEF           CAPSULE           500MG         FONTEN FARMACEUTICI   ITALY
                                       S.R.L.

KLIACEF           TABLET           500MG         FONTEN FARMACEUTICI   ITALY
                                       S.R.L.

KLINDAM           CAPSULE           150MG         PRIME PHARMACEUTICAL MALAYSIA
                                       SDN.BHD.

KLINDAN           CAPSULE           150MG         BILIM ILAC CANAYII VE  TURKEY
                                       TICARET SA

KLINDAN 300MG AMPUL     SOLUTION FOR        300MG/2ML       BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
              INJECTION                     TICARET A.S

KLIOGEST -28 TABLETS    TABLET           NA          NOVO NORDISK A/S    DENMARK

KLISMACORT         RECTAL CAPSULES       100MG         BENE-ARZNEIMITTEL    GERMANY
                                       GMBH

KLONT 200MG         TABLET           200MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

KLOVIREKS 250MG       POWDER FOR INJECTION    250MG         MUSTAFA NEVZAT ILAC   TURKEY
                                       SANAYII A.S.

KLOVIREKS-L ENJEKTABL    FREEZE-DRIED POW.F/INJ.   250MG         MUSTAFA NEVZAT ILAC   TURKEY
                                       SANAYII A.S.

KOATE-DVI (ANTIHEMOPHILIC  POWDER FOR INJECTION    9-22IU/MG PROT.    BAYER CORPORATION,   UNITED STATES OF
FACTOR, HUMAN)                                PHARMACEUTICAL DIV.   AMERICA

KONSYL-ORANGE SUGAR FREE  POWDER FOR ORAL SUSP. 60.3% W/W          EASTERN         UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICALS
                                       LIMITED

KRATIUM 2MG         TABLET           2MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

KRATIUM 5MG         TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

KROTER CREAM        CREAM            10% W/W        CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                       SDN BHD

KYTRIL           FILM COATED TABLETS     1MG          ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ LTD.

KYTRIL INFUSION 3MG/3ML   SOLUTION FOR        3MG/3ML        SMITHKLINE BEECHAM   UNITED KINGDOM
              INJECTION                     PLC

KYTRIL PAEDIATRIC LIQUID  ORAL LIQUID         200MCG/ML       SMITHKLINE BEECHAM   UNITED KINGDOM
                                       PLC

KYTRIL TABLETS 1MG     COATED TABLET        1MG          SMITHKLINE BEECHAM   UNITED KINGDOM
                                       PLC
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    603


       Trade Name         Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

LABETALOL TABLETS 200MG    COATED TABLET        200MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

LABOSEPT PASTILLES 0.25MG   LOZENGE           0.25MG        LABORATORIES FOR    UNITED KINGDOM
                                         APPLIED BIOLOGY LTD

LACIPIL            TABLETS           4MG          GALXO WELLCOME S.A.   SPAIN

LACIPIL 4MG TABLETS      FILM COATED TABLET     4MG          GLAXO WELLCOME S.A.   SPAIN

LACRIGEL            OPHTHALMIC GEL       N/A          FARMIGEA SPA      ITALY

LACRINORM           OPHTHALMIC GEL       N/A          FARMIGEA SPA      ITALY

LACTATED RINGERS AND 5%    SOLUTION FOR        NA          ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
DEXTROSE INJ.         INJECTION                                 AMERICA

LACTATED RINGER'S INJECTION  SOLUTION FOR IV       N/A          DEMO SA         GREECE
                INFUSION

LACTATED RINGERS INJECTION   SOLUTION FOR INFUSION NA             DEMO SA         GREECE
DEMO

LACTATED RINGERS INJECTION   SOLUTION FOR        NA          ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
USP              INJECTION                                 AMERICA

LACTATED RINGER'S INJECTION,  SOLUTION FOR IV       N/A          ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
USP              INFUSION                                 AMERICA

LACTEOL FORT          CAPSULE           N/A          LABORATOIRE DU     FRANCE
                                         LACTEOL DU DOCTEUR
                                         BOUCARD

LACTEOL FORT SACHET      POWDER FOR ORAL       N/A          LABORATOIRE DU     FRANCE
                SUSPEN.                      LACTEOL DU DOCTEUR
                                         BOUCARD

LACTICARE (FORMERLY K/A    TOPICAL EMULSION      N/A          STIEFEL LABORATORIES  UNITED KINGDOM
OILATUM LOTION)                                 (UK) LIMITED

LACTO CALAMINE LOTION     TOPICAL SUSPENSION     N/A          SCHERING-PLOUGH     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

LACTULOSE SOLUTION (LAXOSE)  ORAL SOLUTION        3.35G/5ML       APPROVED        UNITED KINGDOM
                                         PRESCRIPTION SERVICES
                                         LIMITED

LAMETEC-100          TABLET           100MG         CIPLA          INDIA

LAMICTAL            TABLETS           25MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LTD.

LAMICTAL            TABLETS           50MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LTD.

LAMICTAL            TABLETS           100MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LTD.

LAMICTAL            TABLETS           100MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LIMITED

LAMICTAL            TABLET           25MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LIMITED

LAMICTAL            TABLETS           50MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LIMITED

LAMICTAL DISPERSIBLE      TABLET FOR ORAL       5MG          THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     FOUNDATION LIMITED

LAMICTAL DISPERSIBLE 25MG   TABLET FOR ORAL       25MG         THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
TABLETS            SOLUTION                     FOUNDATION LIMITED
604         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

LAMICTAL DISPERSIBLE 5MG    TABLETS FOR ORAL      5MG          THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
TABLETS            SOLUTION                     FOUNDATION LIMITED

LAMICTAL TABLETS        TABLETS           25MG         GLAXOWELLCOME     PAKISTAN

LAMICTAL TABLETS        TABLETS           100MG         GLAXOWELLCOME     PAKISTAN

LAMIFEN TABLETS 250 MG     TABLET           250MG         ALFARES        SYRIA
                                         PHARMACEUTICALS

LAMIFIN            TABLET           250MG         ALFARES        SYRIA
                                         PHARMACEUTICALS

LAMIFIN 1%           CREAM            1% W/W        ALFARES        SYRIA
                                         PHARMACEUTICALS

LAMIFIN CREAM 1%        CREAM            10MG/G        ALFARES        SYRIA
                                         PHARMACEUTICALS

LAMISIL            TOPICAL SOLUTION      10MG/G        NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

LAMISIL            SPRAY            10MG/G        NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         (SCHWEIZ) AG

LAMISIL            DERMGEL           10MG/G        NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         (SCHWEIZ) AG

LAMISIL            TABLETS           250MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

LAMISIL            CREAM            1% W/W        NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

LAMISIL            CREAM            10MG/G        NOVARTIS       PAKISTAN

LAMISIL            TABLETS           125MG         NOVARTIS       PAKISTAN

LAMISIL            TOPICAL SOLUTION      10MG/G        NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

LAMISIL            SPRAY            10MG/G        NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         (SCHWEIZ) AG

LAMISIL            CREAM            1% W/W        NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

LAMISIL            TABLETS           250MG         NOVARTIS FARMA SPA  ITALY

LAMOTRIGINE DISPERSIBLE    TABLET FOR ORAL       25MG         THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                SOLUTION                     FOUNDATION LTD.

LANACANE CREME         CREAM            3%W/W         COMBE INTERNATIONAL  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

LANES MOD. HERB. COLD AND   COATED TABLET        N/A          MODERN HEALTH     UNITED KINGDOM
CATARRH TABLETS.                                 PRODUCTS

LANES MOD. HERB. RHEUMATIC   COATED TABLET        N/A          MODERN HEALTH     UNITED KINGDOM
PAIN TABLETS                                   PRODUCTS LTD

LANES MOD. HERB. TRAPPED    TABLET           125MG         G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
WIND AND INDIGEST                                PRODUCTS LTD

LANES MOD. HERB. WATER     COATED TABLET        N/A          MODERN HEALTH     UNITED KINGDOM
RETENTION TABS.                                 PRODUCTS LTD

LANES MOD. HERBALS SLEEP AID  TABLET           22MG         G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
PASSIFLORA                                    PRODUCTS

LANES MOD. HERBALS STRESS   COATED TABLET        N/A          METABASIC PRODUCTS  UNITED KINGDOM
TABLETS                                     LTD
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   605


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

LANES MODERN HERBALS COLD   ORAL SOLUTION        N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
AND CONGESTION                                  PRODUCTS LTD

LANES MODERN HERBALS COUGH   ORAL SOLUTION        N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
MIXTURE                                     PRODUCTS LTD

LANES MODERN HERBALS FOOT   OINTMENT          N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
BALM                                       PRODUCT LTD

LANES MODERN HERBALS      COATED TABLET        N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
LAXATIVE TABLETS                                 PRODUCTS LTD

LANES MODERN HERBALS      COATED TABLET        N/A          METABASIC PRODUCTS  UNITED KINGDOM
MENOPAUSE TABLET                                 LTD

LANES MODERN HERBALS      CREAM            N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
MUSCULAR PAIN CREAM                               PRODUCTS LTD

LANES MODERN HERBALS PILE   OINTMENT          N/A          G R LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
OINTMENT                                     PRODUCTS

LANES MODERN HERBALS PILE   COATED TABLET        N/A          GR LANE HEALTH    UNITED KINGDOM
TABLETS                                     PRODUCTS LTD

LANOXIN            TABLETS           250MCG        THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LTD.

LANOXIN            ELIXIR           N/A          GLAXO WELLCOME    GERMANY
                                         GMBH & CO

LANOXIN — PG TABLETS      TABLETS           62.5MCG        THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LTD.

LANOXIN INJECTION 1.25MG/5ML  SOLUTION FOR        0.025% W/V      THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                INJECTION                     FOUNDATION LIMITED

LANOXIN PAEDIATRIC ELIXIR   ELIXIR           0.05G/1000ML     THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LTD.

LANOXIN PG DIGOXIN 62.5MCG   TABLET           62.5MCG        SIGMA         AUSTRALIA
TABLETS                                     PHARMACEUTICALS PTY
                                         LTD.

LANOXIN TABLET 250 MCG     TABLET           0.25MG        GLAXOSMITHKLINE    GERMANY
                                         GMBH & CO. LTD

LANSOX             CAPSULE           15MG         TAKEDA ITALIA     ITALY
                                         FARMACEUTICI S.P.A.

LANSOX             CAPSULE           30MG         TAKEDA ITALIA     ITALY
                                         FARMACEUTICI S.P.A.

LANSOYL 78.23%         ORAL JELLY         78.23% W/W      PARKE DAVIS      FRANCE

LANTANON TABLETS        TABLET           30MG         ORGANON        PAKISTAN

LANTIGEN B           ORAL DROPS,         N/A          BRUSCHETTINI SRL   ITALY
                SUSPENSION

LANVIS             TABLETS           40MG         THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LIMITED

LANVIS TABLETS 40MG      TABLETS           40MG         THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                                         FOUNDATION LIMITED

LARGACTIL           SOLUTION FOR        2.5% W/V       HAWGREEN LTD.     IRELAND
                INJECTION

LARGACTIL INJECTION 2.5% W/V  SOLUTION FOR        2.5% W/V       HAWGREEN LIMITED   IRELAND
                INJECTION

LARGACTIL SYRUP 25MG/5ML    ORAL SOLUTION        25MG/5ML       HAWGREEN LIMITED   IRELAND
606          LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

LARGACTIL TABLETS 100MG    COATED TABLET        100MG         HAWGREEN LIMITED    IRELAND

LARGACTIL TABLETS 25MG    COATED TABLET        25MG         HAWGREEN LIMITED    IRELAND

LARGACTIL TABLETS 50MG    COATED TABLET        50MG         HAWGREEN LIMITED    IRELAND

LARGOPEN           CAPSULE           250MG         BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
                                        TICARET AS

LARGOPEN 125MG/5ML      POWDER FOR ORAL       125MG/5ML       BILIM ILAC SANAYII VE  TURKEY
               SUSPEN.                      TICARET AS

LARIAM            TABLETS           250MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ)AG

LARMABAK           EYE DROPS          N/A          LABORATOIRESTHEA    FRANCE

LASILIX 20MG/2ML       SOLUTION FOR        20MG/2ML       LABORATOIRES      FRANCE
               INJECTION                     HOECHST

LASILIX 40MG         TABLET           40MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

LASILIX RETARD 60MG      SUSTAINED RELEASE      60MG         LABORATOIRES      FRANCE
               CAPSULE                      HOECHST

LASILIX SPECIAL 500MG     TABLET           500MG         LABORATOIRES      FRANCE
                                        HOECHST

LASIX             TABLETS           40MG         HOECHST MARION     PAKISTAN
                                        ROUSSEL

LASIX 40MG          TABLET           40MG         HOECHST MARION     PAKISTAN
                                        ROUSSEL

LASONIL            OINTMENT          N/A          BAYER PLC        UNITED KINGDOM

LASONIL            OINTMENT          0.8% W/W       BAYER PLC        UNITED KINGDOM

LASONIL N           OINTMENT          5000 HDB-E/100G    BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                        CO. KG

LASOPROL 15          CAPSULES          15MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

LASOPROL 30          CAPSULES          30MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

LATAN-N            TABLET           N/A          WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                        INC

LAXADIN (BISACODYL) TABLETS  TABLET           5MG          TEVA          ISRAEL
5MG                                       PHARMACEUTICALS
                                        INDUSTRIES LTD

LEDERFOLIN 15MG TABLETS    TABLET           15 MG         CYANAMID IBERICA S.A.  SPAIN

LEFUMIDE-10          FILM COATED TABLETS     10MG         CIPLA LIMITED      INDIA

LEMLAX            ORAL LIQUID         3.26G/5ML       CO-PHARMA LIMITED    UNITED KINGDOM

LEMON ENO           POWDER FOR ORAL       N/A          BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM
               SOLUTION                     T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM CONSUMER
                                        HEALTHCARE

LEMSIP CHESTY COUGH LIQUID  LIQUID           50MG/5ML       RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LIMITED

LEMSIP CHILDREN'S SIX+ COLD  POWDER FOR ORAL       N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
AND FLU RELIEF        SOLUTION                     PRODUCTS LIMITED
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    607


       Trade Name        Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

LEMSIP COLD + FLU      POWDER FOR ORAL       N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
BLACKCURRANT         SOLUTION                     PRODUCTS LIMITED

LEMSIP COLD + FLU BREATHE  POWDER FOR ORAL       N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
EASY             SOLUTION                     PRODUCTS LIMITED

LEMSIP COLD + FLU MAX    POWDER FOR ORAL       N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
STRENGTH           SOLUTION                     PRODUCTS LIMITED

LEMSIP COLD + FLU MAX    CAPSULE           N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
STRENGTH CAPSULES                               PRODUCTS LIMITED

LEMSIP COLD + FLU ORIGINAL  POWDER FOR ORAL       N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
LEMON            SOLUTION                     PRODUCTS LIMITED

LEMSIP DRY TICKLY COUGH   LIQUID           N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
LIQUID                                     PRODUCTS LIMITED

LEMSIP FLU STRENGTH POWDER  POWDER           N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LIMITED

LEMSIP PHARMACY POWERCAPS  MODIFIED RELEASE      N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
               CAPSULE                      PRODUCTS LIMITED

LEMSIP POWDER        POWDER           N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LIMITED

LEMSIP POWER + POWDER    POWDER           N/A          RECKITT & COLMAN    UNITED KINGDOM
                                        PRODUCTS LIMITED

LEMSIP SORE THROAT      LOZENGE           2.4MG         ERNEST JACKSON & CO  UNITED KINGDOM
ANTI-BACTERIAL                                 LIMITED

LEMSIP SORE THROAT      LOZENGE           2.4MG         ERNEST JACKSON & CO  UNITED KINGDOM
ANTI-BACTERIAL CITRUS                             LIMITED

LEN VK 250MG         TABLET           250MG         PHARMACARE LIMITED   SOUTH AFRICA
                                        — SOUTH AFRICA

LENNON — DAPSONE 100MG    TABLET           100MG         PHARMACARE LIMITED   SOUTH AFRICA

LENOCEF -125 SUSPENSION   SUSPENSION         125MG         PHARMACARE LIMITED -  SOUTH AFRICA
                                        SOUTH AFRICA

LENOCEF-250         CAPSULES          250MG         PHARMACARE LIMITED-  SOUTH AFRICA
                                        SOUTH AFRICA

LENOLAX           LIQUID           NA          PHARMACARE LIMITED   REPUBLIC OF SOUTH
                                                   AFRICA

LEPONEX           TABLETS           25MG         NOVARTIS PHARMA    AUSTRIA
                                        GMBH

LEPONEX           TABLETS           100MG         NOVARTIS PHARMA    AUSTRIA
                                        GMBH

LEPONEX           TABLETS           25MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

LEPONEX           TABLETS           100MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

LEPONEX           TABLETS           25MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ

LEPONEX           TABLETS           100MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

LEPONEX 100MG        TABLETS           100MG         NOVARTIS PHARM. UK.  SWITZERLAND
                                        LTD. T/A SANDOZ
                                        PHARM.
608         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

LEPONEX 25MG         TABLETS           25MG         NOVARTIS PHARM. UK  SWITZERLAND
                                        LTD. T/A SANDOZ
                                        PHARM.

LEPUR            FILM COATED TABLETS     5MG          KLEVA LTD.      GREECE

LEPUR            FILM COATED TABLETS     10MG         KLEVA LTD.      GREECE

LEPUR            FILM COATED TABLETS     20MG         KLEVA LTD.      GREECE

LESCOL            CAPSULES          20MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

LESCOL            CAPSULES          40MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

LESCOL            CAPSULE           20MG         NOVARTIS       PAKISTAN

LESCOL            CAPSULES          40MG         NOVARTIS       SPAIN
                                        FARMACEUTICA S.A

LESCOL            CAPSULES          20MG         NOVARTIS       SPAIN
                                        FARMACEUTICA S.A

LESCOL FORTE         PROLONGED RELEASE      80MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
               TABLETS                      SCHWEIZ AG

LESCOL XL          SLOW RELEASE TABLETS    80MG         NOVARTIS       SPAIN
                                        FARMACEUTICA S.A

LESCOL XL 80MG PROLONGED   FILM-COATED TABLETS     80 MG         NOVARTIS       UNITED KINGDOM
RELEASE TABLETS                                PHARMACEUTICALS UK
                                        LIMITED

LEUCOVORIN CALCIUM FOLINIC  SOLUTION FOR        50MG/ML        F.H. FAULDING & CO.  AUSTRALIA
ACID INJ. VIA        INJECTION                     LTD (T/A DAVID BULL
                                        LABS)

LEUKERAN           COMPRESSION-COATED     2MG          THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
               TABLET                      FOUNDATION LTD.

LEUKERAN           COMPRESSION-COATED     5MG          THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
               TABLET                      FOUNDATION LTD.

LEUKERAN TABLETS 2MG     TABLET           2MG          THE WELLCOME     UNITED KINGDOM
                                        FOUNDATION LTD T/A
                                        GLAXO WELLCOME

LEVOMED 100/10MG       TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

LEVOMED 250/25MG       TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

LEVOPHED           SOLUTION FOR        1MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
               INJECTION                                AMERICA

LEVOPHED           SOLUTION FOR        4MG/4ML(1MG/ML)    ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
               INJECTION                                AMERICA

LEVOPRONT          SYRUP            0.6G/ML        DOMPE FARMACEUTICI  ITALY
                                        SPA

LEVOVIST           GRANULES FOR        N/A          SCHERING AG      GERMANY
               INJECTION

LEVSIN/SL          TABLETS           N/A          SCHWARZ PHARMA INC  UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

LEXILIUM 6          TABLETS           6MG          REMEDICA LTD     CYPRUS

LEXOMIL (BROMAZEPAM)     TABLETS (30)        6MG          ROCHE S.A.      MOROCCO

LEXOMIL 3MG         TABLET           3MG          PRODUIT ROCHE S.A.  MOROCCO
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     609


       Trade Name         Dosage Form         Dose         MA Holder         Country

LIBERTY ASPIRIN          TABLETS         300MG         OBG PHARMACEUTICALS UNITED KINGDOM
                                         LTD

LIBERTY PARACETAMOL        TABLETS         500MG         OBG PHARMACEUTICALS UNITED KINGDOM
                                         LTD

LIBERTY 'PARACIN'         FILM COATED TABLETS   500MG         OBG PHARMACEUTICALS UNITED KINGDOM
                                         LTD

LIBRIUM CAPSULES 10MG       CAPSULES         10MG         ICN PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
                                         LTD

LIBRIUM CAPSULES 5MG       CAPSULES         5MG          ICN PHARMACEUTICALS    UNITED KINGDOM
                                         LTD

LIBROFEM             FILM COATED TABLET    200MG         EASTERN          UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

LIBROFEM TABLETS         FILM COATED TABLET    200MG         EASTERN          UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

LIDOCAINE (LIGNOCAINE)      SOLUTION FOR       4%W/V         INTERNATIONAL       UNITED KINGDOM
LARYNGOJET            INJECTION                   MEDICATION SYSTEMS
                                         (UK) LIMITED

LIDOCAINE (LIGNOCAINE) MINIJET  SOLUTION FOR       2%W/V         INTERNATIONAL       UNITED KINGDOM
                 INJECTION                   MEDICATION SYSTEMS
                                         (UK) LIMITED

LIDOCAINE (LIGNOCAINE) MINJET   SOLUTION FOR       1%W/V         INTERNATIONAL       UNITED KINGDOM
                 INJECTION                   MEDICATION SYSTEMS
                                         (UK) LIMITED

LIDOCAINE 5%W/V AND        TOPICAL SOLUTION     N/A          AURUM           UNITED KINGDOM
PHENYLEPHRINE 0.5%W/V                              PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

LIDOCAINE HCL AND         SOLUTION FOR       NA          ABBOTT LABORATORIES    UNITED STATES OF
EPINEPHRINE INJ USP        INJECTION                                AMERICA

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE      SOLUTION FOR       1G/50ML        PHARMAMED         MALTA
                 INJECTION                   PARENTERALS LTD.

LIDOCAINE INJECTION MINIJET    AQUEOUS SOLUTION     10MG/ML        INTERNATIONAL       UNITED KINGDOM
1%W/V                                      MEDICATION SYSTEMS
                                         LTD

LIDOCAINE INJECTION MINIJET    AQUEOUS SOLUTION     20MG/1ML       INTERNATIONAL       UNITED KINGDOM
2%W/V                                      MEDICATION SYSTEMS
                                         LTD

LIDOCAINE LARYNGOJET 4%W/V    SOLUTION FOR TOPICAL   4%W/V         INTERNATIONAL       UNITED KINGDOM
                 USE                      MEDICATION SYSTEMS
                                         LTD

LIDOCATON 2% 1:80 000       SOLUTION FOR       N/A          WEIMER PHARMA GMBH    GERMANY
                 INJECTION

LIFESOL 0.9% (NACL) IV SOLUTION  SOLUTION FOR IV     0.9% W/V       GEOFMAN          PAKISTAN
                 INJECTION                   PHARMACEUTICALS

LIFESOL 5% I.V. SOLUTION     SOLUTION FOR IV     5% W/V        GEOFMAN          PAKISTAN
(DEXTROSE 5%)           INJECTION                   PHARMACEUTICALS

LIFUROX              POWDER FOR IV/IM     250MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
                 INJECT.

LIFUROX              POWDER FOR IV/IM     750MG         ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
                 INJECT.
610         LV        Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


      Trade Name      Dosage Form         Dose         MA Holder         Country

LIFUROX          POWDER FOR IV/IM     1500MG        ELI LILLY ITALIA S.P.A.  ITALY
              INJECT.

LIGNOCAINE 0.5% WITH    AQUEOUS SOLUTION INJ   N/A          INTERNATIONAL       UNITED KINGDOM
ADRENALINE                                MEDICATION SYSTEMS
                                     LTD

LIGNOCAINE HCL INJ. WITH  SOLUTION FOR       N/A          INTERNATIONAL       UNITED KINGDOM
ADRENALINE         INJECTION                   MEDICATION SYSTEMS
                                     (UK) LIMITED

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       2.% W/V        ANTIGEN          IRELAND
              INJECTION                   PHARMACEUTICALS LTD

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       BP 1.0% W/V      ANITGEN          IRELAND
              INJECTION                   PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       2%W/V         ANTIGEN          IRELAND
INJECTION         INJECTION                   PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       2%W/V         ANTIGEN          IRELAND
INJECTION         INJECTION                   PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       2%W/V         ANTIGEN          IRELAND
INJECTION         INJECTION                   PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       1%W/V         ANTIGEN          IRELAND
INJECTION         INJECTION                   PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       1%W/V         ANTIGEN          IRELAND
INJECTION         INJECTION                   PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       1%W/V         ANTIGEN          IRELAND
INJECTION         INJECTIONS                   PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE  SOLUTION FOR       1%W/V         ANTIGEN          IRELAND
INJECTION         INJECTION                   PHARMACEUTICALS
                                     LIMITED

LIGNOSPAN FORTE      SOLUTION FOR       N/A          DEPROCO INC.       UNITED STATES OF
              INJECTION                                AMERICA

LIGNOSPAN SPECIAL     SOLUTION FOR       N/A          LABORATOIRES       FRANCE
              INJECTION                   SEPTODONT

LIGNOSPAN STANDARD     SOLUTION FOR       N/A          DEPROCO INC.       UNITED STATES OF
              INJECTION                                AMERICA

LIMITROL          TABLETS         10MG         PHARMA EVO        PAKISTAN

LINCOCIN          CAPSULES         500MG         PHARMACIA & UPJOHN    BELGIUM
                                     N.V. / S.A.

LINCOCIN          SOLUTION FOR       600MG/2ML       PHARMACIA & UPJOHN    BELGIUM
              INJECTION                   N.V. / S.A.

LINDASOL          SOLUTION FOR       1% W/V        KLEVA LTD         GREECE
              EXTERNAL USE

LIORESAL          TABLETS         10MG         NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                     SCHWEIZ AG

LIORESAL          TABLETS         25MG         NOVARTIS PHARMA      SWITZERLAND
                                     SCHWEIZ AG
23.9.2003.      LV       Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     611


       Trade Name     Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

LIORESAL          TABLETS         25MG         NOVARTIS         SPAIN
                                     FARMACEUTICA S.A

LIOTON “1000”       GEL           100000 IU/100G    SANOFI WINTHROP S.P.A. ITALY

LIPANTHYL 100MG      CAPSULE         100MG         LABORATOIRES       FRANCE
                                     FOURNIER SCA

LIPANTHYL 200MG      CAPSULE         200MG         LABORATOIRES       FRANCE
                                     FOURNIER SA

LIPANTHYL 300MG      CAPSULE         300MG         LABORATOIRES       FRANCE
                                     FOURNIER SCA

LIPITOR          COATED TABLETS      10MG         WARNER LAMBERT      IRELAND
                                     EXPORT LIMITED

LIPITOR          COATED TABLETS      20MG         WARNER LAMBERT      IRELAND
                                     EXPORT LTD

LIPITOR          COATED TABLETS      40MG         WARNER LAMBERT      IRELAND
                                     EXPORT LIMITED

LIPITOR TABLETS 10MG    COATED TABLET      10MG         WARNER LAMBERT      UNITED KINGDOM
                                     EXPORT LTD T/A PARKE
                                     DAVIS RESEARCH LABS

LIPITOR TABLETS 40MG    COATED TABLET      40MG         WARNER LAMBERT      UNITED KINGDOM
                                     EXPORT LTD T/A PARKE
                                     DAVIS RESEARCH LABS

LIPOBAY 0,4        FILM-COATED TABLET    0.4MG         BAYER VITAL GMBH     GERMANY

LIPOBAY 0.1        FILM-COATED TABLET    0.1MG         BAYER VITAL GMBH &    GERMANY
                                     CO. KG

LIPOBAY 0.2        FILM-COATED TABLET    0.2MG         BAYER VITAL GMBH     GERMANY

LIPOBAY 0.3        FILM-COATED TABLET    0.3MG         BAYER VITAL GMBH     GERMANY

LIPOFUNDIN MCT/LCT 10%   EMULSION         N/A          B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
                                     AG

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%   EMULSION         N/A          B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
                                     AG

LIPOFUNDIN N 10%      EMULSION FOR INFUSION 100G/1000ML       B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
                                     AG

LIPOFUNDIN N 20%      EMULSION FOR INFUSION 200G/1000ML       B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY

LIPOFUNDIN S 10%      EMULSION         N/A          B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
                                     AG

LIPOFUNDIN S 20%      EMULSION         N/A          B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
                                     AG

LIPOGRASIL         COATED TABLET      N/A          J.URIACH & CIA. S.A.   SPAIN

LIPO-MERZ RETARD      CAPSULES         500MG         MERZ+CO. GMBH & CO.   GERMANY

LIPOSTAT          TABLETS         10MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

LIPOSTAT          TABLETS         20MG         E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

LIPOSTAT          TABLETS         20MG         BRISTOL-MYERS SQUIBB   UNITED STATES OF
                                     COMPANY         AMERICA

LIPOSTAT (SELECTIN)    TABLETS         10MG         BRISTOL-MYERS SQUIBB   ITALY
                                     S.P.A
612          LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form         Dose         MA Holder        Country

LIPOSTAT (SELECTIN)       TABLETS           20MG         BRISTOL-MYERS SQUIBB  ITALY
                                          S.P.A

LIPOSYN II 20% IV FAT EMULSION  IV FAT EMULSION       20%          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                     AMERICA

LIPOSYN II INTRAVENOUS FAT    INTRAVENOUS FAT       N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
EMULSION             EMULSION                                 AMERICA

LIPOSYN III 10%         INTRAVENOUS EMULSION 100MG/ML           ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                     AMERICA

LIQUID PARAFFIN B.P.       ORAL SOLUTION        100% V/V       WILLIAM RANSOM &    UNITED KINGDOM
                                          SON PLC

LIQUID PARAFFIN BP        ORAL LIQUID         100%V/V        LCM LTD        UNITED KINGDOM

LIQUID PARAFFIN BP        LIQUID           100% V/V       PINEWOOD        IRELAND
                                          LABORATORIES LTD T/A
                                          PINEWOOD
                                          HEALTHCARE

LISKOMET TABLET         TABLET           250MG         LISKO         PAKISTAN

LISOCARD             TABLETS           5MG          DAR AL DAWA      JORDAN
                                          DEVELOPMENT AND
                                          INVESTMENT CO LTD

LISOCARD             TABLETS           10MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                          DEVELOPMENT AND
                                          INVESTMENT CO LTD

LISOPRIL             TABLET           2.5MG         DELTA HF        ICELAND

LISOPRIL             TABLET           5MG          DELTA HF        ICELAND

LISOPRIL             TABLET           10MG         DELTA HF        ICELAND

LISOPRIL             TABLET           20MG         DELTA HF        ICELAND

LISORIL-10 (LISINOPRIL TABLETS  TABLET           10MG         IPCA LABORATORIES   INDIA
USP)                                        LIMITED

LISORIL-5 (LISINOPRIL TABLETS  TABLET           5MG          IPCA LABORATORIES   INDIA
USP)                                        LIMITED

LISTERINE ANTISEPTIC       LIQUID           N/A          WARNER-LAMBERT S.A.  SOUTH AFRICA
                                          (PTY) LTD

LITHIMOLE            EYE DROPS SOLUTION     0.25% W/V       COOPER S.A.      GREECE

LITHIMOLE            EYE DROPS SOLUTION     0.5% W/V       COOPER S.A.      GREECE

LITHONATE CR 400MG        CONTROLLED RELEASE     400MG         APPROVED PRESCRIPTION UNITED KINGDOM
                 TABLET                      SERVICES LTD

LIVIAL TABLETS 2.5MG       TABLET           2.5MG         ORGANON        UNITED KINGDOM
                                          LABORATORIES LIMITED

LIVOSTIN             NASAL SPRAY         0.5MG/ML       JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

LIVOSTIN             EYE DROPS          0.5MG/ML       JANSSEN-CILAG N.V.   BELGIUM

LOBELIA TABLETS         COATED TABLET        N/A          CATHAY OF       UNITED KINGDOM
                                          BOURNEMOUTH LTD

LOCABIOTAL 1%          NASAL/BUCCAL INHAL.     1% W/V        LABORATOIRES SERVIER  FRANCE
                 SOLN.

LOCACORTEN — VIOFORM       EAR DROPS          N/A          NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                          SCHWEIZ AG
23.9.2003.      LV        Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   613


       Trade Name      Dosage Form        Dose         MA Holder       Country

LOCACORTEN-VIOFORM    CREAM           N/A          NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                      SCHWEIZ AG

LOCASALEN         OINTMENT          N/A          NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                      SCHWEIZ AG

LOCERYL CREAM       CREAM           0.25%W/W       GALDERMA (UK)     UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

LOCERYL NAIL LACQUER 5%  TOPICAL SOLUTION      5%W/V         GALDERMA (UK)     UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

LOCOID          LIPOCREAM         1MG/G         YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                      B.V.

LOCOID          OINTMENT          1MG/G         YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                      B.V.

LOCOID          CREAM           1MG/G         YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                      B.V.

LOCOID C CREAM      CREAM           N/A          YAMANOUCHI PHARMA   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

LOCOID CRELO 0.1%     TOPICAL EMULSION      1MG/G         YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                      B.V.

LOCOID SCALP       LOTION           1MG/ML        YAMANOUCHI PHARMA   NETHERLANDS
                                      B.V.

LOGYNON          COATED TABLET       N/A          SCHERING AG      GERMANY

LOGYNON (SH B 264 AB)   COATED TABLET       N/A          SCHERING HEALTH CARE UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

LOMAC -20         CAPSULES          20MG         CIPLA         INDIA

LOMARIN          TABLETS          50MG         GEYMONAT SPA     ITALY

LOMARIN          TABLETS          50MG         GETMONAT SPA     ITALY

LOMEXIN          VAGINAL CREAM       2G/100G        RECORDATI INDUSTRIA  ITALY
                                      CHIMICA
                                      FARMACEUTICA S.P.A.

LOMEXIN          DERMATOLOGICAL       2G/100G        RECORDATI INDUSTRIA  ITALY
             POWDER                      CHIMICA
                                      FARMACEUTICA S.P.A.

LOMEXIN          VAGINAL SOLUTION      0.2G/100ML      RECORDATI INDUSTRIA  ITALY
                                      CHIMICA
                                      FARMACEUTICA S.P.A.

LOMEXIN          SOLUTION, SPRAY      2G/100G        RECORDATI INDUSTRIA  ITALY
                                      CHIMICA
                                      FARMACEUTICA S.P.A.

LOMEXIN          CREAM           2G/100G        RECORDATI INDUSTRIA  ITALY
                                      CHIMICA
                                      FARMACEUTICA S.P.A.

LOMEXIN          “T” VAGINAL        1000MG        RECORDATI INDUSTRIA  ITALY
             OVULE(CAPSULE)                  CHIMICA
                                      FARMACEUTICA S.P.A.

LOMEXIN          SOLUTION          2G/100ML       RECORDATI INDUSTRIA  ITALY
                                      CHIMICA
                                      FARMACEUTICA S.P.A.

LOMEXIN          VAGINAL          200MG         RECORDATI INDUSTRIA  ITALY
             OVULE(CAPSULE)                  CHIMICA
                                      FARMACEUTICA S.P.A.
614         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form        Dose          MA Holder        Country

LOMEX-T           GASTRO RESISTANT      20MG         OMEGA FARMA       ICELAND
              TABLETS

LOMIR            TABLETS           2.5MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

LOMIR SRO          CAPSULES          5MG          NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

LOMOTIL           TABLETS           N/A          MONSANTO PLC      UNITED KINGDOM

LOMOTIL           TABLETS           2.5MG         MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

LOMOTIL           TABLETS           N/A          SEARLE         PAKISTAN

LOMOTIL           TABLETS           N/A          GOLDSHIELD       UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICALS
                                       LIMITED T/A
                                       GOLDSHIELD
                                       PHARMACEUT

LONITEN           TABLETS           10MG         PHARMACIA LIMITED    UNITED KINGDOM

LONITEN 10MG        TABLET           10MG         PHARMACIA & UPJOHN   CANADA
                                       INC.

LOPAMID           CAPSULE           2MG          THE ACME        BANGLADESH
                                       LABORATORIES LTD.

LOPEDIUM          CAPSULE           2MG          HEXAL AG        GERMANY

LOPERAMIDE         CAPSULES          2MG          NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

LOPERAMIDE 2MG       CAPSULES          2MG          APPROVED        UNITED KINGDOM
                                       PRESCRIPTION SERVICES
                                       LTD

LOPERAMIDE COATED TABLETS  COATED TABLET        2MG          LABORATORIO       CHILE
2MG                                      BENGUEREL LTDA

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE  TABLETS           2MG          PHARMAMED LTD.     GERMANY

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE  CAPSULES          2MG          GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

LOPERAN           CAPSULES          2MG          CHIESI ESPANA S.A.   SPAIN

LOPERAN 2MG         CAPSULE           2MG          CHIESI WASSERMANN    SPAIN
                                       S.A.

LOPID 600          FILMCOATED TABLET      600MG         PARKE-DAVIS GMBH    GERMANY

LOPRESOR          FILM COATED TABLETS     100MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

LOPRESS 12.5 MG, TABLETS  TABLETS           12.5 MG        OMEGA FARMA EHF.    ICELAND

LOPRESS 50 MG, TABLETS   TABLETS           50 MG         OMEGA FARMA EHF.    ICELAND

LORANS 1MG         TABLET           1MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

LORANS 2MG         TABLET           2MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

LORAZEPAM          TABLETS           1MG          NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

LORAZEPAM          TABLETS           2.5MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     615


       Trade Name      Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

LORELIN DEPOT       POWDER FOR INJECTION    N/A          DONG KOOK PHARM.     KOREA REPUBLIC
                                      CO. LTD

LORITIN          TABLET           10MG         DELTA HF         ICELAND

LOSEC           GASTRO-RESISTANT      10MG         HASSLE LAKEMEDEL AB   SWEDEN
             CAPSULES

LOSEC           CAPSULES          20MG         ASTRA          UNITED KINGDOM
                                      PHARMACEUTICALS
                                      LIMITED

LOSEC MUPS        GASTRO-RESISTANT      10MG         HASSLE LAKEMEDEL AB   SWEDEN
             TABLETS

LOSEC MUPS        GASTREO-RESISTANT      20MG         HASSLE LAKEMEDEL AB   SWEDEN
             TABLETS

LOSEC MUPS        GASTRO-RESISTANT      40MG         HASSLE LAKEMEDEL AB   SWEDEN
             TABLETS

LOTRIDERM         CREAM            N/A          SCHERING-PLOUGH S.A.   BELGIUM

LUBEX LIQUID       SKIN CLEANSING       30MG/G        PERMAMED AG       SWITZERLAND
             EMULSION

LUBEXYL          SUSPENSION         40MG/G        PERMAMED AG       SWITZERLAND

LUCRIN DEPOT       POWDER FOR INJECTION    11.25MG/2ML      ABBOTT AG        SWITZERLAND

LUCRIN DEPOT 3.75MG    SOLUTION FOR        3.75MG/VIAL      ABBOTT LABORATORIES   SPAIN
             INJECTION                     S.A

LUDIOMIL         FILM COATED TABLETS     25MG         NOVARTIS         SPAIN
                                      FARMACEUTICA S.A.

LUDIOMIL         FILM COATED TABLETS     10MG         NOVARTIS         SPAIN
                                      FARMACEUTICA S.A.

LUDIOMIL         FILM COATED TABLETS     10MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                      SCHWEIZ AG

LUDIOMIL         FILM COATED TABLETS     25MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                      SCHWEIZ AG

LUDIOMIL         TABLET           10MG         CIBA           PAKISTAN

LUDIOMIL         TABLET           25MG         CIBA           PAKISTAN

LUDIOMIL         SOLUTION FOR        N/A          NOVARTIS PHARMA     AUSTRIA
             INJECTION                     GMBH

LUMAREN          INJECTABLE SOLUTION     50MG/2ML       ELPEN PHARM. CO. INC.  GREECE

LUMAREN          COATED TABLET        150MG         ELPEN PHARM. CO., INC.  GREECE

LUMIGAN          OPHTALMIC SOLUTION     0.03%         ALLERGAN INC       UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

LUSTRAL          TABLET           100MG         PFIZER LIMITED      UNITED KINGDOM

LUSTRAL          TABLET           50MG         PFIZER LIMITED      UNITED KINGDOM

LUSTYS GARLIC PERLES   CAPSULE           0.66MG        G R LANE HEALTH PRO-   UNITED KINGDOM
                                      DUCTS LTD

LUTENYL          TABLET           5MG          LABORATOIRES THERA-   FRANCE
                                      MEX

LUTRAX          SOLUTION          0.15MG/ML       ALCON LABORATORIOS,   MEXICO
                                      S.A. DE C.V.
616         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

LYCLEAR 1% W/W CREME RINSE  CREAM            1% W/W        GLAXO WELLCOME UK    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

LYOVAC COSMEGEN INJECTION   POWDER FOR INJECTION    0.5MG         MERCK SHRP & DOHME   NETHERLANDS
0.5MG                                      B.V.

LYSPAFEN           TABLET           N/A          JANSSEN-CILAG AG    SWITZERLAND

MAALOX            SUSPENSION         NA          RORER          IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

MAALOX “PLUS”         TABLETS           N/A          RHONE POULENC RORER ITALY
                                        S.P.A.

MAALOX NO.2          TABLET           N/A          RORER        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD.
                                        (T/A RHONE POULENC
                                        RORER)

MAALOX PLUS          TABLET           N/A          RORER        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD.
                                        (T/A RHONE POULENC
                                        RORER)

MAALOX PLUS          SUSPENSION         N/A          RORER        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD.
                                        (T/A RHONE POULENC
                                        RORER)

MAALOX PLUS          TABLETS           N/A          RORER          UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS

MAALOX PLUS          SUSPENSION         NA          RORER          IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

MAALOX TC (THERAPEUTIC CON-  SUSPENSION         N/A          RORER        UNITED KINGDOM
CENTRATION)                                   PHARMACEUTICALS LTD.
                                        (T/A RHONE POULENC
                                        RORER)

MAALOX TC (THERAPEUTIC CON-  TABLET           N/A          RORER        UNITED KINGDOM
CENTRATION)                                   PHARMACEUTICALS LTD.
                                        (T/A RHONE POULENC
                                        RORER)

MABRON 50MG          CAPSULE           50MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MABTHERA SOLUTION       SOLUTION(VIALS)       100MG,500MG      ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) LTD.

MACOREL            CONTROLLED RELEASE     20MG/CAP       ELPEN PHARM. CO. INC.  GREECE
               CAPS

MACOX ZH JR          TABLETS           N/A          MACLEODS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD

MACOX-150           TABLET           150MG         MACLEODS        INDIA

MACOX-150           CAPSULES          150MG         MACLEODS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD

MACOX-300           TABLET           300MG         MACLEODS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD

MACOX-300           CAPSULES          300MG         MACLEODS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD

MACOX-450           CAPSULES          450MG         MACLEODS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    617


       Trade Name         Dosage Form        Dose        MA Holder         Country

MACOX-ZH            TABLETS           N/A          MACLEODS        INDIA
                                         PHARMACEUTICALS LTD

MACRODANTIN          CAPSULES          50MG         PROCTOER & GAMBLE   UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS UK
                                         LIMITED

MACRODANTIN          CAPSULES          100MG         PROCTER & GAMBLE    UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS UK
                                         LIMITED

MACROZIDE-500         TABLET           500MG         MACLEODS        INDIA

MACROZIDE-750         TABLET           750MG         MACLEODS        INDIA
                                         PHARMACEUTICALS LTD

MADOPAR 250MG         TABLET           N/A          ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                         (SCHWEIZ) AG

MAG. PHOS. 6X NEW ERA     TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
BIOCHEMIC NO.8         NO.8                       LABORATORIES LIMITED

MAGNESIA SAN PELLEGRINO    ORAL POWDER         900MG/G        SAPROCHI SA      SWITZERLAND
(ANISE FLAVOUR)

MAGNESIA SAN PELLEGRINO    ORAL POWDER         4.5G/10G       SAPROCHI SA      SWITZERLAND
(LEMON FLAVOUR)

MAGNESIUM COMPLEXE       CAPSULE           N/A          LABORATOIRE GOLAZ   SWITZERLAND
                                         SA

MAGNESIUM COMPLEXE CAPSULES  CAPSULES          NA          LABORATOIRES GOLAZ   SWITZERLAND
                                         SA

MAGNESIUM SULPHATE BP     SOLUTION FOR        N/A          EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
                INJECTION

MAGNESIUM SULPHATE BP     ORAL POWDER         100%W/W        LCM LTD        UNITED KINGDOM

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP  PASTE            N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP  PASTE            N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM

MAGNESIUM SULPHATE PASTE BP  PASTE            N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM

MAGNESIUM TRISILICATE BP    ORAL SUSPENSION       N/A          LCM LTD        UNITED KINGDOM

MAGNESIUM TRISILICATE CO. BP  TABLETS           N/A          SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

MAGNEVIST           SOLUTION FOR IV       469MG/ML       SCHERING AG      GERMANY
                INJECTION

MAGNEVIST           SOLN. FOR IV INJECTION   469MG/ML       SCHERING AG      GERMANY

MAGRILAN 20MG         CAPSULE           20MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MAGUROL 1MG          TABLET           1MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MANNITOL            SOLUTION FOR        10% W/V BP      GALEN RESEARCH     UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LABORATORIES LIMITED

MANNITOL 20% IV INFUSION    SOLUTION FOR        200G/1L        BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LIMITED

MANNITOL INTRAVENOUS      SOLUTION FOR        150G/1000ML      BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
INFUSION 15%W/V        INJECTION                     LIMITED

MANNITOL INTRAVENOUS      SOLUTION FOR        10%W/V        BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
INFUSON 10%W/V         INJECTION                     LIMITED
618        LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

MANNITOL IV INFUSION     SOLUTION FOR        20%BP         FRESENIUS LIMITED   UNITED KINGDOM
POLYFUSOR M 20%BP       INJECTION

MANNITOL/DEMO         SOLUTION FOR IV INFU-    200MG (20% W/V)    DEMO SA        GREECE
               SION

MANNS KNOBLAUCH PILLEN PLUS  COATED TABLET        N/A          DR. GERHARD MANN,   GERMANY
                                        CHEM.-PHARM. FABRIK
                                        GMBH

MANUSEPT ANTIBACTERIAL HAND  TOPICAL SOLUTION      N/A          SETON PRODUCTS LTD   UNITED KINGDOM
RUB

MARCAIN            SOLUTION FOR        2.5MG/ML       ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

MARCAIN            SOLUTION FOR        5MG/ML        ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

MARCAIN ADRENALIN       SOLUTION FOR        N/A          ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

MARCAIN ADRENALIN       SOLUTION FOR        N/A          ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

MARCAIN HEAVY         SOLUTION FOR        5MG/ML        ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

MARCAIN HEAVY         SOLUTION FOR        5MG/ML        ASTRAZENECA SVERIGE  SWEDEN
               INJECTION                     AB

MARCAIN SPINAL        SOLUTION FOR        5MG/ML        ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

MAREVAN            TABLET           3 MG         GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
                                        T/A GOLDSHIELD PHAR-
                                        MACEUTICALS

MAREVAN            TABLETS           1 MG         GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
                                        T/A GOLDSHIELD PHAR-
                                        MACEUTICALS

MAREVAN            TABLETS           5 MG         GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
                                        T/A GOLDSHIELD PHAR-
                                        MACEUTICALS

MARVELON           TABLETS           0.15MG AND      ORGANON        UNITED KINGDOM
                             0.03MG        LABORATORIES

MARVELON 150/30 TABLETS    TABLET           N/A          ORGANON        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

MASTER-AID DISINFETTANTE   CUTANEOUS SOLUTION     1G/100ML       PIETRASANTA PHARMA   ITALY
                                        S.R.L.

MATERNA TAB          TABLETS           N/A          WYETH-AYERST CANADA CANADA
                                        INC.

MAXEPA            CAPSULE           N/A          SEVEN SEAS LIMITED   UNITED KINGDOM

MAXIDEX            OPHTHALMIC SUSPEN-     1MG/ML        S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
               SION                       N.V.

MAXIDEX            OPHTHALMIC OINTMENT     1MG/G         S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
                                        N.V.

MAXIMUM STRENGTH ANADIN    TABLETS           N/A          WHITEHALL       UNITED KINGDOM
ANALGESIC                                    LABORATORIES LTD

MAXIMUM STRENGTH ASPRO    EFFERVESCENT TABLET     500MG         ROCHE PRODUCTS     UNITED KINGDOM
CLEAR                                      LIMITED
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    619


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

MAXIPIME            POWDER FOR INJECTION    1000MG/3ML      BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                         S.P.A

MAXIPIME            POWDER FOR INJECTION    500MG/1.5ML      BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                         S.P.A

MAXIPIME INJECTION 2G      POWDER FOR INJECTION    2G          BRISTOL-MYERS SQUIBB  ITALY
                                         PHARMACEUTICALS LTD

MAXITROL            OPHTHALMIC SUSPEN-     N/A          S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
                SION                       N.V.

MAXITROL            OPHTHALMIC OINTMENT     N/A          S.A. ALCON-COUVREUR   BELGIUM
                                         N.V.

MAXIVALET            SUGAR COATED TABLETS    10MG         DEMO ABEE        GREECE

MAXOLON             TABLET           10MG         SMITH KLINE BEECHAM   PAKISTAN

MAXOLON             TABLET           10MG         SMITH KLINE &      PAKISTAN
                                         BEECHAM

MAXOLON INJECTION 5MG/ML    SOLUTION FOR        0.5% W/V       MONMOUTH        UNITED KINGDOM
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS LTD

MAXOLON PAEDIATRIC LIQUID    ORAL SOLUTION        1MG/ML        MONMOUTH        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS LTD

MAXOLON TABLETS 10MG      TABLET           10MG         MONMOUTH        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS LTD

MCP HEXAL 10          TABLET           10MG         HEXAL AG        GERMANY

MCP-RATIOPHARM         SOLUTION          5.2MG/ML       RATIOPHARM GMBH     GERMANY

MCP-RATIOPHARM 10        SUPPOSITORY         10MG         RATIOPHARM GMBH     GERMANY

MCP-RATIOPHARM 10 TABLETTEN   TABLET           10MG         RATIOPHARM GMBH     GERMANY

MDS NORDION S.A. TECHNETIUM   INTRAVENOUS INJECTION NA             BRISTOL=MYERS SQUIBB  BELGIUM
(TC-99M) GEN                                   PHARMA BELGIUM S.A.

MEASLES AND RUBELLA VIRUS    POWDER FOR INJECTION    N/A          SERUM INSTITUTE OF   INDIA
VACCINE LIVE                                   INDIA LTD

MEASLES MUMPS AND RUBELLA    FREEZE DRIED CAKE F/INJ N/A            M/S SERUM INSTITUTE OF INDIA
LIVE ATTENUATED                                  INDIA LIMITED

MEASLES VACCINE LIVE ATTENUA-  POWDER FOR INJECTION    1000 CCID50      SERUM INSTITUTE OF   INDIA
TED                                        INDIA LTD

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA   POWDER FOR INJECTION    N/A          SERUM INSTITUTE OF   INDIA
VACCINE                                      INDIA LTD.

MEBEVERINE TABLETS BP 135MG   FILM COATED TABLETS     135MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

MECLON             CREAM            N/A          FARMIGEA SPA      ITALY

MECLON             VAGINAL PESSARY       N/A          FARMIGEA SPA      ITALY

MECLON “1000”          VAGINAL DOUCHE,       N/A          FARMIGEA SPA      ITALY
                SOLUTION

MECLON “1000”          VAGINAL CREAM        N/A          FARMIGEA SPA      ITALY

MEDAXONE 1G           POWDER FOR INJECTION    1G          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDAXONUM            PWDR FOR INJ WITH      1G          MEDOCHEMIE LTD.     CYPRUS
                SOLVENT
620          LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

MEDAXONUM 500MG        POWDER FOR INJ       500MG/VIAL      MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS
               +SOLVENT

MEDIANOX           CAPSULE           500MG         DR.GROSSMANN AG    SWITZERLAND
                                        PHARMACA

MEDIATOR 150MG        COATED TABLET        150MG         LABORATOIRES SERVIER  FRANCE

MEDICAID ANTISEPTIC CREAM   CREAM            0.5%W/W        EASTERN        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

MEDIJEL GEL          DENTAL GEL         N/A          D D D LIMITED     UNITED KINGDOM

MEDIJEL PASTILLES       LOZENGE           N/A          D D D LIMITED     UNITED KINGDOM

MEDI-KEEL A THROAT LOZENGES  LOZENGES          N/A          ADCOCK INGRAM LTD   SOUTH AFRICA

MEDI-KEEL A THROAT SPRAY   THROAT SPRAY        0.5G/100ML      THE PREMIER     SOUTH AFRICA
                                        PHARMACEUTICAL COM-
                                        PANY LTD.

MEDINOL OVER 6 PARACETAMOL  ORAL SUSPENSION       250 MG        CUPAL LIMITED     UNITED KINGDOM

MEDINOL OVER 6 PARACETAMOL  ORAL SUSPENSION       250MG/5ML       CUPAL LTD       UNITED KINGDOM
ORAL SUSPEN.

MEDINOL UNDER 6        ORAL SUSPENSION       120 MG        CUPAL LIMITED     UNITED KINGDOM
PARACETAMOL

MEDINOL UNDER 6        SUSPENSION         120MG/5ML       CUPAL LTD.       UNITED KINGDOM
PARACETAMOL ORAL SUSP BP

MEDOBETA           OINTMENT          0.1%W/W        MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOBETA           CREAM            0.1G/100G       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOCIPRIN          TABLETS           500MG         MEDOCHEMIE LTD.    CYPRUS

MEDOCIPRIN          TABLET           250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOCLAZIDE 80MG       TABLET           80MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOCLOR 500MG        CAPSULE           500MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOCRIPTINE 10MG       CAPSULE           10MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOCRIPTINE 2.5MG      TABLET           2.5MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOCYCLINE 250MG       CAPSULE           250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDODERMONE          CREAM            0.05% W/W       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDODERMONE          OINTMENT          0.05% W/W       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOFED            SYRUP            N/A          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOFLUCON 150MG       CAPSULE           150MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOFLUCON 50MG        CAPSULE           50MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOFULVIN 125MG       TABLET           125MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOFULVIN 500MG       TABLET           500MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOLAX            TABLET           12MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MEDOLEXIN           POWDER FOR         125MG/5ML       MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS
               OR.SUSPENSION

MEDOLEXIN 250MG        CAPSULE           250MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   621


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

MEDOLEXIN 500MG       CAPSULE           500MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOLEXIN FORTE 250MG/5ML  POWDER FOR OR.       250MG/5ML       MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS
               SUSPENSION

MEDOLIN 2MG/5ML       SYRUP            2MG/5ML        MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOLIN 4MG         TABLET           4MG          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOMYCIN          CAPSULE           100MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDONOL           TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOPEN 250MG        TABLET           250MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOPHENICOL 1G       POWDER FOR INJECTION    1G          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOPRAZOLE 20MG       CAPSULE           20MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOPRED 5MG         TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOSTATIN          TABLETS           20MG         MEDOCHEMIE LTD.    CYPRUS

MEDOVERINE 135MG FILM    FILM COATED TABLETS     135MG         MEDOCHEMIE LTD. —   CYPRUS
COATED TABLETS                                 CYPRUS

MEDOVIR 200MG        TABLET           200MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOVIR 250MG        POWDER FOR INJECTION    250MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOVIR 5% W/W        CREAM            5% W/W        MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOVIR 800MG        TABLET           800MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEDOZINE 25MG        TABLET           25MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MEFEMIC CAPSULE       CAPSULE           250MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN. BHD

MEFENAMIC ACID        CAPSULES          250MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

MEFENAMIC ACID 500MG TABLETS COATED TABLET        500MG         SANOFI WINTHROP    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED T/A STERWIN
                                        MEDICINES

MEFENAMIC ACID BP CAPSULES  CAPSULES          250MG         SANOFI WINTHROP T/A  UNITED KINGDOM
250MG                                     STERWIN MEDICINES

MEFINTER           FILM COATED CAPLET     500MG         PT INTERBAT      INDONESIA

MEFLIAM           TABLET           250MG         CIPLA LTD       INDIA

MEGAPRESS          TABLET           5MG          GENEPHARM S.A.    GREECE

MEGGEZONES          LOZENGE           N/A          SCHERING-PLOUGH    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

MELIANE           COATED TABLET        N/A          LABORATOIRES     FRANCE
                                        SCHERING

MELLERIL           FILM COATED TABLETS     10MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

MELLERIL           FILM COATED TABLETS     25MG         NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

MELLERIL           TABLET           10MG         SANDOZ        PAKISTAN

MELLERIL           TABLET           25MG         SANDOZ        PAKISTAN
622         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

MELLERIL          FILM-COATED TABLETS     25MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

MELLERIL          FILM COATED TABLETS     100MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                       SCHWEIZ AG

MELLERIL          COATED TABLETS       25MG         NOVARTIS FARMA —    PORTUGAL
                                       PRODUTOS
                                       FARMACEUTICOS S.A

MELLERIL          COATED TABLETS       10MG         NOVARTIS FARMA —    PORTUGAL
                                       PRODUTOS
                                       FARMACEUTICOS S.A

MELLERIL 100MG       TABLETS           100MG         NOVARTIS        PAKISTAN

MELLERIL 10MG        TABLET           10MG         NOVARTIS        PAKISTAN

MELLERIL 25MG        TABLET           25MG         NOVARTIS        PAKISTAN

MELOX            TABLETS           7.5MG         MEDOCHEMIE LTD.     CYPRUS

MELOX            TABLETS           15MG         MEDOCHEMIE LTD.     CYPRUS

MELOX            SUPPOSITORIES        15MG         MEDOCHEMIE LTD.     CYPRUS

MELOX 15MG         SUPPOSITORIES        15MG         MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

MENCEVAX (ACWY)       POWDER FOR INJECTION    N/A          SMITHKLINE BEECHAM   BELGIUM
                                       BIOLOGICALS

MENCEVAX AC         POWDER FOR INJECTION    N/A          SMITHKLINE BEECHAM   BELGIUM
                                       BIOLOGICALS

MENINGITEC         SUSPENSION FOR       25MCG/0.5ML      JOHN WYETH &      UNITED KINGDOM
              INJECTION                     BROTHER LTD

MENINGITEC         SUSPENSION FOR       25MCG         JOHN WYETH &      UNITED KINGDOM
              INJECTION                     BROTHER LIMITED T/A
                                       WYETH VACCINES

MENJUGATE          POWDER FOR INJECTION    N/A          CHIRON S.P.A      ITALY

MENOMUNE — A/C/Y/W-135   FREEZE-DRIED        N/A          AVENTIS PASTEUR, INC.  UNITED STATES OF
              PREPARATION                                AMERICA

MENOMUNE-A/C/Y/W-135    COMBINED VACCINE      N/A          AVENTIS PASTEUR     UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

MENOPHASE          TABLET           N/A          MONSANTO PLC T/A    UNITED KINGDOM
                                       SEARLE

MENTHODEX COUGH MIXTURE   ORAL SOLUTION        N/A          BELL SONS & CO     UNITED KINGDOM
                                       (DRUGGISTS) LIMITED

MENTHOLATUM ANTISEPTIC   LOZENGE           N/A          THE MENTHOLATUM     UNITED KINGDOM
LOZENGE                                    COMPANY LIMITED

MENTHOLATUM         OINTMENT          N/A          THE MENTHOLATUM     UNITED KINGDOM
BALM/MENTHOLATUM VAPOUR                            COMPANY LIMITED
RUB

MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB  CREAM            N/A          THE MENTHOLATUM     UNITED KINGDOM
                                       COMPANY LIMITED

MENTHOLATUM NASAL INHALER  INHALATION SOLUTION     N/A          THE MENTHOLATUM     UNITED KINGDOM
                                       COMPANY LIMITED

MENTHOLATUM/SUPERDRUG    TOPICAL SPRAY        N/A          THE MENTHOLATUM     UNITED KINGDOM
HEAT SPRAY                                  COMPANY LIMITED
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    623


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

MENZZA            CREAM            N/A          HOE PHARMACEUTICALS MALAYSIA
                                        SDN BHD

MEPHAMYCIN          LACTAB           250MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

MEPHAMYCIN          LACTAB           500MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

MEPHAMYCIN          SUSPENSION         200MG/5ML       MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

MEPHAQUIN          LACTAB           250MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

MEPIVASTESIN         INJECTION SOLUTION     30MG/ML        ESPE DENTAL AG     GERMANY

MERCILON           TABLETS           150UG AND 20UG    ORGANON        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES

MERCILON TABLETS       TABLET           N/A          ORGANON        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

MERESA 200          TABLET           200MG         DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                        KG

MERESA 50          CAPSULE           50MG         DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                        KG

MEROCAINE          LOZENGES          N/A          MARION MERRELL LTD   UNITED KINGDOM

MEROCETS LOZENGES      LOZENGE           1.4MG         SETON PRODUCTS     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

MERONEM           POWDER FOR INJECTION    500MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

MERONEM           POWDER FOR INJECTION    1G          ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

MERONEM           POWDER FOR INJECTION    250MG/VIAL      ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

MERONEM           POWDER FOR IM        500MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
               INJECTION

MERONEM           POWDER FOR INJECTION    1G          ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

MERONEM           POWDER FOR IV        500MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
               INJECTION

MESAGIN           ENTERIC COATED       400MG         KLEVA LTD       GREECE
               TABLETS

MESONEX           TABLET           50MG         ADELCO SA       GREECE

MESONEX           TABLETS           100MG         ADELCO         GREECE
                                        CHROMATOURGIA
                                        ATHINON E.
                                        COLOCOTRONIS BROS
                                        S.A.

MESTINON           TABLET           60MG         ROCHE         PAKISTAN

MESTINON TABLETS 60MG    TABLET           60MG         ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

MESTINON TABLETS 60MG    TABLET           60MG         ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

METADOXIL          TABLET           500MG         LFD MANUFACTURING   THAILAND
                                        LIMITED

META-IODOBENZYLGUANIDINE   SOLUTION FOR        N/A          NYCOMED AMERSHAM    UNITED KINGDOM
(131-I)           INJECTIONS                    PLC

META-IODOBENZYLGUANIDINE   SOLUTION FOR        18.5MB/ML       AMERSHAM PLC      UNITED KINGDOM
(131-I) FOR DIAGNOSTIC USE  INJECTIONS
624        LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder       Country

METALYSE           POW AND SOLVENT F/ S.    8,000 U        BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
               F/INJ                       INTERNATIONAL GMBH

METALYSE           POW AND SOLV F/SOL F/    10,000 U       BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
               INJ                        INTERNATIONAL GMBH

METFORMIN — BMS        TABLETS           500MG         GEA LTD        DENMARK

METFORMIN DENK 850      FILM COATED TABLETS     850MG         E.DENK OHG       GERMANY

METFORMIN TABLET       TABLET           500MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                        SDN BHD

METFORMIN TABLETS BP     TABLETS           500MG         INTAS        INDIA
                                        PHARMACEUTICALS LTD.

METHADONE MIXTURE       ORAL SOLUTION        1MG/1ML        MACARTHYS       UNITED KINGDOM
1MG/1ML DTF                                   LABORATORIES LIMITED

METHADONE MIXTURE DTF     ORAL SOLUTION        0.1%W/V        MARTINDALE       UNITED KINGDOM
1MG IN 1ML                                   PHARMACEUTICALS LTD

METHADONE ORAL SOLN.     ORAL SOLUTION        1MG/ML        ROSEMONT        UNITED KINGDOM
1MG/1ML SUGAR FREE                               PHARMACEUTICALS LTD

METHOTREXATE INJECTION    SOLUTION FOR        25MG/ML        FAULDING        UNITED KINGDOM
25MG/ML            INJECTION                     PHARMACEUTICALS PLC

METHOTREXATE INJECTION    SOLUTION FOR        5MG/2ML        FAULDING        UNITED KINGDOM
5MG/2ML            INJECTION                     PHARMACEUTICALS PLC

METHOTREXATE INJECTION BP   SOLUTION FOR        50MG/2ML       PHARMACIA (PERTH) PTY. AUSTRALIA
VIAL             INJECTION                     LTD.

METHOTREXATE INJECTION VIAL  SOLUTION FOR        5MG/2ML        F.H. FAULDING & CO.  AUSTRALIA
               INJECTION                     LTD (T/A DAVID BULL
                                        LABS)

METHOTREXATE SODIUM TABLETS  TABLETS           2.5MG         WYETH-AYERST      UNITED STATES OF
                                        LABORATORIES      AMERICA

METHOTREXATUM PHARMACIA    SOLUTION FOR        25MG/1ML       PHARMACIA NV/SA    BELGIUM
               INJECTION

METHYL SALICYLATE OINTMENT  OINTMENT          50%W/W        THORNTON & ROSS LTD  UNITED KINGDOM
BP

METHYLDOPA BP 125MG      TABLET           125MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

METHYLDOPA BP 250MG      TABLET           250MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

METHYLDOPA BP 500MG      TABLET           500MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

METHYLDOPA TABLETS      FILM COATED TABLET     250MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

METHYLDOPA TABLETS BP 125MG  TABLETS           125MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                        LTD.

METHYLDOPA TABLETS BP 125MG  FILM COATED TABLET     125MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                        LTD

METHYLDOPA TABLETS BP 250MG  TABLETS           250MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                        LTD.
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    625


       Trade Name         Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

METHYLDOPA TABLETS BP 500MG  TABLETS           500MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

METHYLDOPA TABLETS BP 500MG  FILM COATED TABLET     500MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD

METHYLENE BLUE INJECTION USP  SOLUTION FOR        1%W/V         MARTINDALE       UNITED KINGDOM
1%               INJECTION                     PHARMACEUTICALS LTD

METHYLENE BLUE INJECTION USP  SOLUTION FOR        1% W/V        FAULDING        UNITED KINGDOM
1% 5ML             INJECTION                     PHARMACEUTICALS PLC

METHYLPREDNISOLONE INJ. VIAL  POWDER FOR INJECTION    1G/VIAL        F.H. FAULDING & CO.   AUSTRALIA
                                         LTD. (T/A DAVID BULL
                                         LABS)

METHYLPREDNISOLONE MERCK    POWDER FOR INJECTION    40MG         MERCK GENERICS     FRANCE

METHYLPREDNISOLONE SODIUM   POWDER FOR INJECTION    500MG         FAULDING        UNITED KINGDOM
SUCCINATE                                    PHARMACEUTICALS PLC

METOCLOPRAMIDE INJECTION    SOLUTION FOR        10MG/2ML       ANTIGEN         IRELAND
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

METOCLOPRAMIDE INJECTION BP  SOLUTION FOR        10MG/2ML       ANTIGEN         IRELAND
10MG/2ML            INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

METOCLOPRAMIDE INJECTION USP  SOLUTION FOR        10MG/2ML       ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
                INJECTION                                 AMERICA

METOLAR            TABLETS           50MG         CIPLA LIMITED      INDIA

METOLAR 100          TABLETS           100MG         CIPLA LIMITED      INDIA

METOMIDE            TABLET           10MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                         SDN BHD

METOPROLOL TARTARATE      TABLET           100MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM
TABLETS 100MG

METOSYN            CREAM            0.05% W/V       ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

METOSYN FAPG CREAM       CREAM            0.05% W / W      BIOGLAN         UNITED KINGDOM
                                         LABORATORIES LTD

METOSYN OINTMENT        OINTMENT          0.05% W / W      BIOGLAN         UNITED KINGDOM
                                         LABORARORIES LTD

METRODIN HP 150IU       POWDER FOR INJECTION    150IU HFSH/ML     LABORATOIRES SERONO   ITALY
                                         SA

METRODIN HP 75IU        INJECTABLE         75IU HFSH/ML     LABORATOIRES SERONO   ITALY
                PREPARATION                    SA

METROGYL            INJECTABLE SOLUTION     500MG/100ML      COOPER S.A.       GREECE

METROGYL 200          TABLET           200MG         ALPHAPHARM PTY     AUSTRALIA
                                         LIMITED

METROGYL 400          TABLET           400MG         ALPHAPHARM PTY     AUSTRALIA
                                         LIMITED

METROGYL INJECTION       SOLUTION FOR        5MG/ML        UNIQUE         INDIA
                INJECTION                     PHARMACEUTICAL
                                         LABORATORIES

METROLYL            SUPPOSITORIES        500MG         LAGAP          UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED
626         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

METROLYL            SUPPOSITORY         1G          LAGAP          UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

METRONIDAZOLE         TABLETS           200MG         NORTON         UNITED KINGDOM
                                         HEALTHCARE LIMITED

METRONIDAZOLE         TABLETS           400MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

METRONIDAZOLE         TABLET           200MG         CAMDEN INDUSTRIES(M)  MALAYSIA
                                         SDN.BHD

METRONIDAZOLE         TABLETS           200MG         PHARMAMED LTD.     MALTA

METRONIDAZOLE         SOLUTION FOR        500MG/100ML      PHARMAMED        MALTA
                INJECTION                     PARENTERALS LTD.

METRONIDAZOLE         TABLET           200MG         CIPLA LTD        INDIA

METRONIDAZOLE INJECTION    IV INFUSION SOLUTION    500MG/100ML      B.BRAUN MELSUNGEN    GERMANY
500MG/100ML                                   AG

METRONIDAZOLE INJECTION, USP  SOLUTION FOR        5MG/ML        ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
500MG             INJECTION                                 AMERICA

METRONIDAZOLE INTRAVENOUS   INTRAVENOUS INFUSION    5MG/ML        VYSALI        INDIA
INFUSION BP                                   PHARMACEUTICALS LIMI-
                                         TED

METRONIDAZOLE MERCK      SOLUTION F/INF. IN A    0.5G/100ML      MERCK GENERIQUES    FRANCE
                VIAL

METRONIDAZOLE TABLETS BP    TABLET           200MG         TABLETS (INDIA) LIMITED INDIA
TRICHOGYL-200

METROTOP            GEL             0.8% W/V       SETON PRODUCTS LTD   UNITED KINGDOM

METVIX             CREAM            160MG/G        GALDERMA (UK)      UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

MEXETIL            CAPSULES          200MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                         PHARMA KG

MIACALCIC           NASAL SPRAY         200IU         NOVARTIS        SPAIN
                                         FARMACEUTICA S.A

MIACALCIC           NASAL SPRAY         200IU         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

MIACALCIC           SOLUTION FOR        100IU/ML       NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                INJECTION                     SCHWEIZ AG

MIANSERIN           TABLETS           10MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

MIANSERIN           20MG            TABLETS        NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

MIANSERIN           TABLETS           30MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

MIANSERIN           TABLETS           10MG         REMEDICA LTD.      CYPRUS

MIANSERIN TABLETS BP 10MG   TABLET           10MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

MIANSERIN TABLETS BP 30MG   COATED TABLETS       30MG         GENERICS (UK) LTD.   UNITED KINGDOM

MIBG-131-D           SOLUTION FOR        N/A          CIS BIO INTERNATIONAL  FRANCE
                INJECTION

MIBG-131-T           SOLUTION FOR        N/A          CIS BIO INTERNATIONAL  FRANCE
                INJECTION
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   627


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

MICANOL CREAM 1%       CREAM            1% W / W       BIOGLAN        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES

MICANOL CREAM 3%       CREAM            3% W / W       BIOGLAN        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LTD

MICARDIS           TABLET           40MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        INTERNATIONAL GMBH

MICARDIS           TABLETS           80MG         BOEHRINGER INGELHEIN  GERMANY
                                        INTERNATIONAL GMBH

MICARDIS PLUS        TABLETS           NA          BOEHRINGER INGELHEIM EUROPEAN COMMUNITY

MICOGEL           CREAM            2%W/W         CIPLA LIMITED     INDIA

MICONAL ECOBI        CREAM            2% W/W        FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
                                        S.A.S

MICONAL ECOBI        POWDER (TOPICAL)      2% W/W        FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
                                        SAS

MICONAL ECOBI        VAGINAL CREAM        2% W/W        FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
                                        S.A.S

MICONAL ECOBI        VAGINAL OVULES       50MG         FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
                                        S.A.S

MICONAL ECOBI        VAGINAL SOLUTION      N/A          FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
                                        S.A.S

MICONAL ECOBI        VAGINAL CAPSULES      1200MG        FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
                                        S.A.S

MICROCIDAL — 125       TABLET           125MG         PHARMACARE LIMITED   SOUTH AFRICA

MICROENEMA          RECTAL ENEMA        NA          ATCO LABORATORIES   PAKISTAN
                                        (PVT) LTD

MICROGYNON          COATED TABLET        N/A          SCHERING AG      GERMANY

MICROGYNON          COATED TABLET        N/A          SCHERING HEALTH CARE UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

MICROLAX           ENEMA, RECTAL        N/A          PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN
               SOLUTION

MICTRAL SACHETS       GRANULES FOR ORAL      N/A          SANOFI WINTHROP    UNITED KINGDOM
               SOLN.                       LIMITED

MIDAZOLAM 2MG/ML INJECTION  SOLUTION FOR        2MG/ML        PHOENIX PHARMA LTD   UNITED KINGDOM
               INJECTION

MIDAZOLAM INJECTION BP    SOLUTION FOR        5MG/ML        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LIMITED

MIDAZOLAM INJECTION BP    SOLUTION FOR        1MG/ML        RANBAXY        INDIA
1MG/ML            INJECTION                     LABORATORIES LTD

MIDAZOLAM INJECTION BP    SOLUTION FOR        5MG/ML        RANBAXY        INDIA
5MG/ML            INJECTION                     LABORATORIES LTD.

MIDAZOLAM INJECTION BP    SOLUTION FOR        5MG/ML        CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
5MG/ML            INJECTION                     LTD

MIFLONIDE          POWDER IN CAPSULES     200MCG        NOVARTIS        SPAIN
               FOR INHALATION                  FARMACEUTICA S.A

MIFLONIDE          POWDER IN CAPSULES     400MCG        NOVARTIS        SPAIN
               FOR INHALATION                  FARMACEUTICA S.A
628         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

MIFLONIDE 200         POWDER FOR        200MG         NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                INHALATION                   SCHWEIZ AG —
                                        SWITZERLAND

MIFLONIDE 400         POWDER FOR INHALTION 400MG           NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG-
                                        SWITZERLAND

MIGRALEVE           COATED TABLET       N/A          UNICLIFFE LIMITED T/A  UNITED KINGDOM
                                        PFIZER CONSUMER
                                        HEALTHCARE

MIGRALEVE YELLOW        COATED TABLET       N/A          UNICLIFFE LIMITED T/A  UNITED KINGDOM
                                        PFIZER CONSUMER
                                        HEALTHCARE

MIGRALGINE           ORAL SOLUTION       N/A          LABORATOIRES MARTIN- FRANCE
                                        JOHNSON &
                                        JOHNSON-MSD

MIGRALGINE           CAPSULES         N/A          LABORATOIRES      FRANCE
                                        JEAN-PAUL MARTIN

MIGRANERTON          CAPSULE          N/A          DOLORGIET GMBH & CO. GERMANY
                                        KG

MIGRIL             TABLETS          N/A          THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                        FOUNDATION LTD.

MIGRIL             TABLETS          N/A          GLAXO WELLCOME     PAKISTAN

MILITHIN            HARD CAPSULES       300MG         MINERVA         GREECE
                                        PHARMACEUTICAL S.A.

MILTEX             SOLUTION FOR TOPICAL   600MG/10ML      ASTA MEDICA AG     GERMANY
                USE

MINADEX TONIC         ORAL EMULSION       N/A          SEVEN SEAS LIMITED   UNITED KINGDOM

MINESSE            TABLETS          NA          JOHN WYETH &      IRELAND
                                        BROTHER LIMITED T/A
                                        WYETH LABORATORIES

MINIDIAB            TABLETS          5MG          PHARMACIA & UPJOHN   ITALY
                                        S.P.A.

MINIHEP            SYRINGE          N/A          LEO LABORATORIES    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

MINIHEP            SOLUTION FOR       25,000IU/ML      LEO PHARMACETICAL    DENMARK
                INJECTION                    PRODUCTS

MINIMS ATROPINE SULPHATE 1%  EYE DROPS         1%W/V         CHAUVIN        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LIMI-
                                        TED

MINIMS BENOXINATE       EYE DROPS         0.4% W/V       CHAUVIN       UNITED KINGDOM
HYDROCHLORIDE 0.4% W/V                             PHARMACEUTICALS LTD.

MINIMS CYCLOPENTOLATE     EYE DROPS         1% W/V        CHAUVIN       UNITED KINGDOM
HYDROCHLORIDE                                 PHARMACEUTICALS LTD.

MINIMS FLUORESCEI SODIUM    EYE DROPS         1%          CHAUVIN         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

MINIMS METIPRANOLOL 0.3% W/V  EYE DROPS         0.3% W/V       CHAUVIN         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

MINIMS PHENYLEPHRINE      EYE DROPS         10% W/V        CHAUVIN       UNITED KINGDOM
HYDROCHLORIDE                                 PHARMACEUTICALS LTD.
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    629


       Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

MINIMS PHENYLEPHRINE     EYE DROPS          2.5% W/V       CHAUVIN       UNITED KINGDOM
HYDROCHLORIDE SOL.                               PHARMACEUTICALS LTD.

MINIMS PILOCARPINE NITRATE  EYE DROPS          2% W/V        CHAUVIN        UNITED KINGDOM
2.0% W/V                                    PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

MINIMS TROPICAMIDE 0.5% W/V  EYE DROPS          0.5% W/V       CHAUVIN       UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD.

MINIMS TROPICAMIDE 1% W/V   EYE DROPS          1% W/V        CHAUVIN       UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS LTD.

MINIRIN            NASAL SPRAY         10MCG/DOSE      FERRING AB       SWEDEN

MINIRIN            NASAL DROPS         0.1MG/ML       FERRING AB       SWEDEN

MINIRIN            TABLETS           0.2MG         FERRING AB       SWEDEN

MINIRIN            TABLETS           0.1MG         FERRING AB       SWEDEN

MINIRIN            NASAL DROPS         0.1MG/ML       FERRING AB       SWEDEN

MINIRIN            NASAL SPRAY         10MICROGRAMS/     FERRING AB       SWEDEN
                             DO

MINITRAN 10          TRANSDERMAL PATCH      10MG/24HOUR      3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

MINITRAN 5,          TRANSDERMAL PATCH      5MG/24HRS       3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

MINOCIN            CAPSULES          100MG         LEDERLE LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                    AMERICA

MINOCIN            CAPSULES          50MG         LEDERLE LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                    AMERICA

MINOCYCLINE 100MG       CAPSULES          100MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

MINOCYCLINE 50MG       CAPSULES          50MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

MINOXIDIL           TABLETS           10MG         DANBURY PHARMACAL   UNITED STATES OF
                                        INC.          AMERICA

MINSK             TABLET           10MG         ANFARM HELLAS S.A.   GREECE

MINULET            COATED TABLETS       N/A          WYETH-PHARMA GMBH   GERMANY

MINULET            TABLETS           NA          JOHN WYETH AND     UNITED KINGDOM
                                        BROTHER LIMITED T/A
                                        WYETH LABORATORIES

MINULET TABLETS        COATED TABLET        N/A          JOHN WYETH AND     UNITED KINGDOM
                                        BROTHER LIMITED T/A
                                        WYETH LABORATORIES
                                        — UK

MIOCAMEN           GRANULES FOR SUSPEN-    20% W/W        A.MENARINI INDUSTRIE  ITALY
               SION                       FARMACEUTICHE RIU-
                                        NITE S.R.L.

MIOCAMEN 600MG        TABLET           600MG         A.MENARINI INDUSTRIE  ITALY
                                        FARMACEUTICHE
                                        RIUNITE S.R.L.

MIOCHOL-E           INTRAOCULAR SOLUTION 10MG/ML           NOVARTIS        SWITZERLAND
                                        OPHTHALMICS AG

MIOCHOL-E 1:100 WITH     INTRAOCULAR SOLUTION N/A             CIBA VISION      UNITED STATES OF
ELECTROLYTE DILUENT                               CORPORATION      AMERICA
630         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

MIOREL           TABLETS          10MG         KLEVA LIMITED      GREECE

MIOSTAT           INTRAOCULAR SOLUTION 0.01% W/V          ALCON LABORATORIES    UNITED STATES OF
                                       INC.           AMERICA

MIOSTAT           INTRAOCULAR SOLUTION 0.10 MG           S.A ALCON COUVREUR    BELGIUM
                                       N.V

MIOVISIN          POWDER AND SOLUTION 20MG             FARMIGEA SPA       ITALY
              FOR INJ

MIRENA 20 MICROG/24H    INTRAUTERINE SYSTEM    52MG         LEIRAS OY        FINLAND

MISODOMIN          TABLETS          40MG         KLEVA LIMITED      GREECE

MITOCIN           POWDER FOR INJECTION    2MG          KOREA UNITED PHARM.   KOREA REPUBLIC
                                       INC.

MITOCIN           POWDER FOR INJECTION    10MG         KOREA UNITED PHARM.   KOREA REPUBLIC
                                       INC.

MITOMYCIN          POWDER FOR INJECTION    10MG/VIAL       FAULDING       UNITED KINGDOM
                                       PHARMACEUTICALS PLC.,
                                       T/A DAVID BULL LABO-
                                       RATORIES

MIVACRON INJECTION     SOLUTION FOR        2MG/ML        THE WELLCOME       UNITED KINGDOM
              INJECTION                    FOUNDATION LIMITED

MIVACRON INJECTION 2MG/ML  SOLUTION FOR        2MG/ML        THE WELLCOME       UNITED KINGDOM
              INJECTION                    FOUNDATION LIMITED

MIXTARD 30 HM 100IU/ML   SUPENSION FOR       NA          NOVO NORDISK       DENMARK
10 ML VIAL         INJECTION

MIXTARD 30 HM PENFILL    SOLUTION FOR        NA          NOVO NORDISK A/S     DENMARK
100IU/ML 1.5ML       INJECTION

MIZOLLEN S.R. 10MG     SR COATED TABLET      10MG         LABORATOIRES       FRANCE
                                       SYNTHELABO

MMR-II-VAX         VACCINE          N/A          MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS

MOBIC            SUPPOSITORIES       7.5MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                       PHARMA KG

MOBIC            SOLUTION FOR        15MG/1.5ML      BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
              INJECTION                    INTERNATIONAL GMBH

MOBIC 15MG         TABLETS          15MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                       PHARMA KG

MOBILAT           CREAM           N/A          SANKYO PHARMA GMBH    GERMANY

MOBILAT           GEL            N/A          SANKYO PHARMA GMBH    GERMANY

MOBILIS 20         CAPSULE          20MG         ALPHAPHARM PTY      AUSTRALIA
                                       LIMITED

MOBILIS D-20        DISPERSIBLE TABLET     20MG         ALPHAPHARM PTY      AUSTRALIA
                                       LIMITED

MOBILISIN          CREAM           N/A          SANKYO PHARMA GMBH    GERMANY

MODECATE          SOLUTION FOR IM      25MG/ML        BRISTOL MYERS SQUIBB   ITALY
              INJECTION                    S.P.A.

MODITEN           TABLETS          1MG          E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

MODOPAR 125         CAPSULE          N/A          F. HOFFMANN-       FRANCE
                                       LA ROCHE LTD.
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   631


       Trade Name         Dosage Form        Dose          MA Holder       Country

MODOPAR 250          CAPSULE           N/A          F. HOFFMANN-LA ROCHE FRANCE
                                         LTD.

MODOPAR 62.5          CAPSULE           N/A          F. HOFFMANN-LA ROCHE FRANCE
                                         LTD.

MODOPAR LP 125         PROLONGED RELEASE      N/A          F. HOFFMANN-LA ROCHE FRANCE
                CAPSULE                      LTD.

MODURETIC           TABLET           N/A          MERCK SHARP & DOHME PAKISTAN

MODURETIC           TABLET           N/A          M.S.D.        PAKISTAN

MODURETIC 5/50MG        TABLET           N/A          MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                         B.V.

MOGADON TABLETS 5MG      TABLETS           5MG          ICN PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                                         LTD

MOISTUR-EYES “DRY EYE” DROPS  EYE DROPS          0.3% W/V       CO-PHARMA LIMITED   UNITED KINGDOM

MOLCER             EAR DROPS          5%W/V         WALLACE        UNITED KINGDOM
                                         MANUFACTURING
                                         CHEMISTS LIMITED

MOMENDOL            COMPRESSA RIVESTITA     220MG         AZ.CHIM. RIUN     ITALY
                                         ANGELINI FRANCESCO
                                         ACRAF S.P.A

MOMENDOL, GEL         GEL             NA          AZ. CHIM. RIUN.    ITALY
                                         ANGELINI FRANCESCO
                                         ACRAF SPA — ITALY

MOMENT 200, BLISTER 12     COMPRESSA RIVESTITA     200MG         AZ. CHIM. RIUN.    ITALY
                                         ANGELINI FRANCESCO
                                         ACRAF SPA — ITALY

MOMENT 200, BLISTER 24     COMPRESSA RIVESTITA     200MG         AZ. CHIM. RIUN.    ITALY
                                         ANGELINI FRANCESCO
                                         ACRAF SPA — ITALY

MOMENT 200, GOCCE ORALI    GOCCE ORALI         NA          AZ. CHIM. RIUN.    ITALY
                                         ANGELINI FRANCESCO
                                         ACRAF SPA-ITALY

MONO MACK 20MG         TABLETS           20MG         HEINRICH MACK NACHF  GERMANY

MONO MACK 40MG         TABLETS           40MG         HEINRICH MACK NACHF  GERMANY

MONO MACK DEPOT        TABLETS W/SUST. ACTION 100MG           HEINRICH MACK NACHF  GERMANY

MONOCLOX 250MG         CAPSULE           250MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

MONOLONG            CAPSULES          60MG         CTS CHEMICAL     ISRAEL
                                         INDUSTRIES LTD.

MONOLONG 60MG CAPSULES     CAPSULES          60MG         CTS CHEMICAL     ISRAEL
                                         INDUSTRIES LTD

MONOPARIN           SOLUTION FOR        1000IU/ML       CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD.

MONOPARIN           SOLUTION FOR        5000IU/ML       CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD.

MONOPARIN           SOLUTION FOR        25000IU/ML      CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD.

MONOPARIN 1000IU/ML      SOLUTION FOR        1000IU/ML       CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD
632         LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name          Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

MONOPARIN 25,000IU/ML      SOLUTION FOR        25000 IU/ML      CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD

MONOPARIN 5000IU/ML       SOLUTION FOR        5000 IU/ML      CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD

MONOPARIN CALCIUM        SOLUTION FOR        25000IU/ML      CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD.

MONOPARIN-CA 25000 IU/ML    SOLUTION FOR        25000 IU/ML      CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                INJECTION                     LTD

MONOPAS             TABLET           1G          MACLEODS        INDIA
                                         PHARMACEUTICALS LTD

MONOPRIL (ELITEN)        TABLETS           10MG         BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                         S.P.A

MONOPRIL (ELITEN)        TABLETS           20MG         BRISTOL MYERS SQUIBB  ITALY
                                         S.P.A

MONOSORDIL           CONTROLLED RELEASE     60MG         ELPEN PHARM. CO. INC.  GREECE
                CAPS

MONOSORDIL           TABLET           20MG         ELPEN S.A        GREECE

MONOTARD HM 100 IU/ML 10ML   SUSPENSION FOR       NA          NOVO NORDISK A/S    DENMARK
VIAL              INJECTION

MONO-TILDIEM SR 200MG      SUSTAINED RELEASE      200MG         LABORATOIRES      FRANCE
                CAPSULE                      SYNTHELABO

MONO-TILDIEM SR 300MG      SUSTAINED RELEASE      300MG         LABORATOIRES      FRANCE
                CAPSULE                      SYNTHELABO

MONOVAS 10MG TABLET       TABLET           10MG         MUSTAFA NEVZAT ILAC   TURKEY
                                         SANAYII A.S.

MONOVENT            ORAL SOLUTION        1.5MG/5ML       LAGAP          UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

MORPHINE SULPHATE INJECTION   SOLUTION FOR        15MG/ML        ANTIGEN         IRELAND
BP               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

MORPHINE SULPHATE BP      SOLUTION FOR        10 MG/ML       ANTIGEN         IRELAND
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

MORPHINE SULPHATE INJ. BP    SOLUTION FOR        1%W/V         MACARTHYS        UNITED KINGDOM
10MG IN 1ML           INJECTION                     LABORATORIES LIMITED

MORPHINE SULPHATE INJ. BP    SOLUTION FOR        2%W/V         PL 01883/6177R     UNITED KINGDOM
20MG IN 1ML           INJECTIONS

MORPHINE SULPHATE INJ.BP 15MG  SOLUTION FOR        1.5%W/V        MACARTHYS        UNITED KINGDOM
IN 1ML             INJECTIONS                    LABORATORIES LIMITED

MORPHINE SULPHATE INJECTION   SOLUTION FOR        10MG/1ML       ANTIGEN         IRELAND
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

MORPHINE SULPHATE INJECTION   SOLUTION FOR        15MG/1ML       ANTIGEN         IRELAND
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

MORPHINE SULPHATE INJECTION   SOLUTION FOR        60MG/2ML       EVANS MEDICAL      UNITED KINGDOM
BP               INJECTION                     LIMITED

MORPHINE SULPHATE INJECTION   SOLUTION FOR        30MG/ML        EVANS MEDICAL LIMITED UNITED KINGDOM
BP               INJECTION
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                     633


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder         Country

MORPHINE SULPHATE INJECTION  SOLUTION FOR        15MG/ML        EVANS MEDICAL      UNITED KINGDOM
BP               INJECTION                     LIMITED

MORPHINE SULPHATE INJECTION,  SOLUTION FOR        15.45G/L       ABBOTT LABORATORIES   UNITED STATES OF
USP              INJECTION                                 AMERICA

MORPHINE SUPHATE INJECTION BP SOLUTION FOR         10MG/ML        EVANS MEDICAL      UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LIMITED

MOTHERWORT COMPOUND      COATED TABLET        N/A          GERARD HOUSE LIMITED UNITED KINGDOM
TABLETS

MOTILIUM            TABLET           10MG         JANSSEN         PAKISTAN

MOTILIUM            TABLET           10MG         JANSSEN         PAKISTAN

MOTILIUM            SUSPENSION         1MG/ML        JANSSEN         PAKISTAN

MOTILIUM 10MG         TABLET           10MG         JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

MOTILIUM 1MG/ML        SUSPENSION         1MG/ML        JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

MOTILIUM BABY         SUPPOSITORY         10MG         JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

MOTILIUM CHILDREN       SUPPOSITORY         60MG         JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

MOTILIUM CHILDREN       SUPPOSITORY         30MG         JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

MOTILIUM SYRUP         SYRUP            1MG/ML        JANSSEN         PAKISTAN

MOTIPRESS           TABLETS           N/A          E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

MOTIVAL            TABLETS           N/A          E.R. SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

MOTIVAL            TABLETS           N/A          BRISTOL MYERS SQUIBB   EGYPT

MOVICOL            POWDER FOR ORAL       N/A          LABORATOIRES       FRANCE
                SOLUTION                     NORGINE PHARMA

MOVICOL            POWDER FOR ORAL       N/A          NORGINE LIMITED     UNITED KINGDOM
                SOLUTION

MOXEN 250           CAPSULES          250MG         AEGIS LTD.        CYPRUS

MOXEN 500           CAPSULES          500MG         AEGIS LTD.        CYPRUS

MOXICLAV            POWDER FOR         156.25MG/5ML     MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS
                OR.SUSPENSION

MOXICLAV 375MG         TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

MOXICLAV 625MG         TABLET           N/A          MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

MOXICLAV FORTE         DRY POWDER FOR       312MG/5ML       MEDOCHEMIE LTD.     CYPRUS
                SUSPENSION

MOXILEN            POWDER FOR         125MG/5ML       MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS
                OR.SUSPENSION

MOXILEN 250MG         CAPSULE           250MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

MOXILEN 500MG         POWDER FOR INJECTION    500MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

MOXILEN 500MG         CAPSULE           500MG         MEDOCHEMIE LTD      CYPRUS

MSI 10 MUNDIPHARMA       SOLUTION FOR        10MG\ML        MUNDIPHARMA GMBH     GERMANY
                INJECTION

MSI 20 MUNDIPHARMA       SOLUTION FOR        20MG/ML        MUNDIPHARMA GMBH     GERMANY
                INJECTION
634        LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder         Country

MST CONTINUS SUSPENSION   GRANULES FOR ORAL     N/A          NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
30MG             SOLUT.                      LIMITED

MST CONTINUS SUSPENSION   ORAL SUSPENSION      N/A          NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
100MG                                     LIMITED

MST CONTINUS SUSPENSION   ORAL SUSPENSION      N/A          NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
60MG                                     LIMITED

MST CONTINUS TABLETS 100MG  MODIFIED RELEASE      100MG         NPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               TABLET                      LIMITED

MST CONTINUS TABLETS 10MG  MODIFIED RELEASE      10MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               TABLET                      LIMITED

MST CONTINUS TABLETS 200MG  MODIFIED RELEASE      200MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               TABLETS                     LIMITED

MST CONTINUS TABLETS 30MG  TABLETS          30MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

MST CONTINUS TABLETS 60MG  MODIFIED RELEASE      60MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               TABLETS                     LIMITED

MUCAINE           SUSPENSION         N/A          JOHN WYETH &      UNITED KINGDOM
                                       BROTHER LTD

MUCAINE SUSPENSION      ORAL SUSPENSION      N/A          JOHN WYETH &      UNITED KINGDOM
                                       BROTHER LTD

MUCICLAR           SYRUP           0.3% W/V       VECCHI & C PIAM S.A.P.A. ITALY

MUCICLAR RETARD       CAPSULE          75MG         VECCHI & C PIAM S.A.P.A. ITALY

MUCICLAR SIROP ADULTES    SYRUP           5G/100ML       PARKE-DAVIS AFRIQUE   SENEGAL
                                       DE L'OUEST

MUCICLAR SIROP ENFANTS ET  SYRUP           2G/100ML       PARKE-DAVIS AFRIQUE   SENEGAL
NOURRISSONS                                  DE L'OUEST

MUCOBROXOL          RETARD TABLETS       75MG         MUNDIPHARMA GMBH    GERMANY

MUCOBROXOL 60        EFFERVESCENT TABLETS    60MG         MUNDIPHARMA GMBH    GERMANY

MUCOBROXOL SYRUP       SYRUP           N/A          MUNDIPHARMA       CYPRUS
                                       PHARMACEUTICALS LTD

MUCOCIS           SYRUP           5% W/V        FONTEN FARMACEUTICI   ITALY
                                       S.R.L.

MUCODYNE PAEDIATRIC SYRUP  ORAL SOLUTION       125MG/5ML       MAY & BAKER LIMITED   UNITED KINGDOM
125MG

MUCODYNE SYRUP 250MG/5ML   ORAL SOLUTION       250MG/5ML       MAY & BAKER LIMITED   UNITED KINGDOM

MUCOFALK           ORANGE GRANULES      3.25G         DR. FALK PHARMA GMBH GERMANY

MUCOFALK           APPLE GRANULES       3.25G         DR. FALK PHARMA GMBH GERMANY

MUCOGEL           SUSPENSION         N/A          PHARMAX LIMITED     UNITED KINGDOM

MUCOPRONT          CAPSULES          375MG         HEINRICH MACK NACHF   GERMANY

MUCOPRONT SYRUP       SOLUTION          5G/100G        HEINRICH MACK NACHF   GERMANY

MUCOSOLVAN          AMP            15MG/2ML       BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                       PHARMA KG
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   635


       Trade Name        Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

MUCOSOLVAN          LIQUID           15MG/5ML       BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

MUCOSOLVAN          LIQUID           30MG/5ML       BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        KG

MUCOSOLVAN          SOLUTION          15MG/2ML       BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

MUCOSOLVAN          SOLUTION          30MG/2ML       BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

MUCOSOLVAN          TABLETS           30MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

MUCOSOLVAN          TABLETS           60MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        KG

MUCOSOLVAN L.A.        CAPSULES          75MG         BOEHRINGER INGELHEIM GERMANY
                                        PHARMA KG

MUCOTREIS           SYRUP            5G/100ML       ECOBI FARMACEUTICI  ITALY
                                        S.A.S.

MUCOTREIS           POWDER           0.3G/BAG       ECOBI FARMACEUTICI  ITALY
                                        S.A.S

MUCOTREIS           SYRUP            2G/100ML       ECOBI FARMACEUTICI  ITALY
                                        S.A.S

MULTIPARIN          SOLUTION FOR        1000IU/ML       CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD.

MULTIPARIN          SOLUTION FOR        5000IU/ML       CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD.

MULTIPARIN          SOLUTION FOR        25000IU/ML      CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD.

MULTIPARIN 1000IU/ML(5ML   SOLUTION FOR        1000 IU/ML      CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
VIALS)            INJECTION                     LTD

MULTIPARIN 25,000IU/ML    SOLUTION FOR        25000 IU / ML     CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
               INJECTION                     LTD

MULTIPARIN 5000IU/ML(IN 5ML  SOLUTION FOR        5000 IU/ML      CP PHARMACEUTICALS  UNITED KINGDOM
VIALS)            INJECTION                     LTD

MULTIVITAMIN         COATED TABLETS       NA          PHARMAMED LTD.    MALTA

MULTIVITAMIN DROPS      ORAL DROPS         N/A          WARNER-LAMBERT CON- UNITED KINGDOM
                                        SUMER
                                        HEALTHCARE

MULTIVITAMINS         CAPSULE           N/A          SUSSEX        UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

MUMPSVAX           VACCINE           5000 TCID50      MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS

MUPHORAN           POWDER AND SOL FOR     200MG/4ML       LES LABORATOIRES   FRANCE
               IV INF                      SERVIER

MURINE PLUS          EYE DROPS          N/A          ABBOTT        PAKISTAN

MURINE TEARS LUBRICANT    EYE DROPS          N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                   AMERICA

MURINE TEARS PLUS LUB.    EYE DROPS          N/A          ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
REDNESS RELIEVER                                           AMERICA

MUSE 1000 MICROGRAMS     URETHRAL STICK       1000MCG        VIVUS UK       UNITED KINGDOM
636         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

MUSE 125 MICROGRAMS     URETHRAL STICK       125 MCG        VIVUS UK        UNITED KINGDOM

MUSE 250 MICROGRAMS     URETHRAL STICK       250 MCG        VIVUS UK        UNITED KINGDOM

MUSE 500 MICROGRAMS     URETHRAL STICK       500MCG        VIVUS UK        UNITED KINGDOM

MXL CAPSULES 120MG      MODIFIED RELEASE      120MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               CAPSULE                     LIMITED

MXL CAPSULES 150MG      MODIFIED RELEASE      150MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               CAPSULES                     LIMITED

MXL CAPSULES 200MG      MODIFIED RELEASE      200MG         NAPP LABORATORIES    UNITED KINGDOM
               CAPSULE                     LIMITED

MXL CAPSULES 60MG      MODIFIED RELEASE      60MG         NAPP          UNITED KINGDOM
               CAPSULE                     PHARMACEUTICALS
                                       LIMITED

MYCETIN           LYOPHILISED EYE DROPS   25MG/VIAL       FARMIGEA SPA      ITALY

MYCIL ATHLETE'S FOOT SPRAY  TOPICAL SPRAY       0.12%W/W       CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

MYCIL OINTMENT        OINTMENT          N/A          CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

MYCIL POWDER         TOPICAL POWDER       N/A          CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                       LIMITED

MYCOHEAL           VAGINAL SUPPOSITORIES   200MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                       DEVELOPMENT AND
                                       INVESTMENT CO
                                       LIMITED

MYCOHEAL           CREAM           NA          DAR AL DAWA       JORDAN
                                       DEVELOPMENT AND
                                       INVESTMENT CO. LTD

MYCOHEAL HC         CREAM           N/A          DAR AL DAWA       JORDAN
                                       DEVELOPMENT AND
                                       INVESTMENT CO
                                       LIMITED

MYCOHEAL HC CREAM      CREAM           NA          DAR AL DAWA       JORDAN
                                       DEVELOPMENT AND
                                       INVESTMENT

MYCOSPOR           GEL            1% W/W        BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                       CO. KG

MYCOSPOR           CREAM           0.01G/G        BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                       CO. KG

MYCOSPOR           SOLUTION          0.01G/ML       BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                       CO. KG

MYCOSPOR           CREAM           N/A          BAYER          PAKISTAN

MYCOSPOR           CREAM           0.01G/G        BAYER          PAKISTAN

MYCOSTATIN          CREAM           100,000 UI / 1G    E R SQUIBB & SONS LTD  UNITED KINGDOM

MYCOSTATIN          ORAL SUSPENSION      100,000 UI / ML    SQUIBB INDUSTRIA    SPAIN
                                       FARMACEUTICA, S.A.

MYCOSTATIN          OINTMENT          100,000 UI / G    SQUIBB INDUSTRIA    SPAIN
                                       FARMACEUTICA, S.A.

MYCOSTATIN BABY OINTMENT   OINTMENT          100,000UI / G     SQUIBB INDUSTRIA    SPAIN
                                       FARMACEUTICA, S.A.

MYDRIATICUM         EYE DROPS         5MG/ML        CIBA VISION AG     SWITZERLAND
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    637


       Trade Name      Dosage Form         Dose        MA Holder        Country

MYDRIATICUM 0.5%     EYE DROPS          5.00MG/ML       NOVARTIS        SWITZERLAND
                                      OPHTHALMICS AG

MYDRILATE         EYE DROPS          1%          INTRAPHARM       UNITED KINGDOM
                                      LABORATORIES LIMITED

MYDRILATE         EYE DROPS          0,50%         INTRAPHARM       UNITED KINGDOM
                                      LABORATORIES LIMITED

MYLERAN          TABLETS           2MG          THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                      FOUNDATION LTD.

MYLERAN          FILM COATED TABLET     2MG          THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                      FOUNDATION LTD T/A
                                      GLAXO WELLCOME

MYLERAN          FILM COATED TABLETS     2MG          THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                      FOUNDATION LIMITED

MYLERAN TABLETS 2MG    COATED TABLETS       2MG          THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                                      FOUNDATION LIMITED

MYOCRISIN INJECTION    SOLUTION FOR        10% W/V        JHC HEALTHCARE LTD   UNITED KINGDOM
             INJECTION

MYOCRISIN INJECTION 10%  SOLUTION FOR        10% W/V        JHC HEALTHCARE     IRELAND
             INJECTION                     LIMITED

MYOCRISIN INJECTION 4%  SOLUTION FOR        4% W/V        JHC HEALTHCARE     IRELAND
             INJECTION                     LIMITED

MYOCRISTIN INJECTION   SOLUTION FOR        4%          JHC HEALTHCARE LTD   UNITED KINGDOM
             INJECTION

MYOFLEX          TABLET           SEE REMARKS      PRIME         MALAYSIA
                                      PHARMACEUTICAL

MYOGESIC         TABLETS           N/A          DAR AL DAWA      JORDAN
                                      DEVELOPMENT ND
                                      INVESTMENT CO
                                      IMITED

MYOVIEW          POWDER FOR INJECTION    0.23MG/VIAL      NYCOMED AMERSHAM    UNITED KINGDOM
                                      PLC

MYPRODOL         CAPSULES          NA          ADCOCK INGRAM     SOUTH AFRICA
                                      LIMITED

MYSOLINE         TABLETS           250MG         ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM

NAAXIA          EYE DROPS          38MG/ML        CIBA VISION AG     SWITZERLAND

NAAXIA          EYE DROPS          38MG/ML        NOVARTIS        SWITZERLAND
                                      OPHTHALMICS AG

NABUGESIC         TABLETS           500MG         DAR AL DAWA      JORDAN
                                      DEVELOPMENT AND
                                      INVESTMENT CO. LTD

NACL 5%          EYE DROPS          50MG/ML        NOVARTIS        SWITZERLAND
                                      OPHTHALMICS AG

NACL 5% DISPERSA     EYE DROPS          5% W/V        CIBA VISION AG     SWITZERLAND

NADITONE         TABLETS           500MG         KLEVA LTD.       GREECE

NADRIFOR         TABLETS           10MG         KLEVA LTD       GREECE

NAFORDYL         TABLETS           20MG         KLEVA LIMITED     GREECE

NAFTAZOLINA        NASAL DROPS, SPRAY     0.2% W/V       BRUSCHETTINI SRL    ITALY
             SOLN.
638          LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

NAFTAZOLINA         NASAL DROPS, SOLUTION 2G/100ML          BRUSCHETTINI SRL   ITALY

NALCROM CAPSULES 100MG    CAPSULES          100MG         FISONS LIMITED T/A UNITED KINGDOM
                                        RHONE-POULENC RORER

NALCROM CAPSULES 100MG    CAPSULE           100MG         FISONS LTD T/A   UNITED KINGDOM
                                        RHONE-POULENC RORER

NALIDIX 500         TABLET           0.5G         DAR AL DAWA      JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO. LTD

NALIDIXIC ACID        TABLETS           500MG         PHARMAMED LTD.    MALTA

NALIDIXIC ACID SUSPENSION  ORAL SUSPENSION       300MG/5ML       ROSEMONT       UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

NALION 0.5MG         TABLET           0.5MG         MEDOCHEMIE LTD    CYPRUS

NALOXONE HYDROCHLORIDE    SOLUTION FOR        0.4MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
               INJECTION                                AMERICA

NALOXONE HYDROCHLORIDE    SOLUTION FOR        0.02MG/ML       ANTIGEN        IRELAND
INJECTION          INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

NALOXONE HYDROCHLORIDE    SOLUTION FOR        0.04MG/1ML      ANTIGEN        IRELAND
INJECTION          INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

NALOXONE HYDROCHLORIDE    SOLUTION FOR        40MCG/2ML       F.H. FAULDING & CO LTD AUSTRALIA
INJECTION          INJECTION                     (T/A DAVID BULL LABS)

NALOXONE HYDROCHLORIDE    SOLUTION FOR        400MICROGRAMS     ANTIGEN        IRELAND
INJECTION USP        INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

NALOXONE HYDROCHLORIDE    SOLUTION FOR        0.4MG/1ML       INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
MINIJET           INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LIMITED

NALOXONE HYDROCHLORIDE    SOLUTION FOR        0.8MG/2ML       INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
MINJET            INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        (UK) LIMITED

NALOXONE HYDROCHLORIDE USP  SOLUTION FOR        20 MICROGRAM     ANTIGEN        IRELAND
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

NALOXONE HYDROCHLORIDRE   SOLUTION FOR        0.02MG/ML       ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
               INJECTION                                AMERICA

NALOXONE INJ MINIJET     SOLUTION FOR        0.8MG/2ML       INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
               INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        LTD

NALOXONE INJECTION MINIJET  SOLUTION FOR        0.4MG/1ML       INTERNATIONAL     UNITED KINGDOM
               INJECTION                     MEDICATION SYSTEMS
                                        LTD

NALOXONE MERCK 0.4MG/ML   SOLUTION FOR INJ.      0.4MG/ML       MERCK GENERIQUES   FRANCE

NANOTIV           POWDER FOR INJECTION    500IU (I+II)     PHARMACIA & UPJOHN  SWEDEN
                                        AB

NANOTIV           POWDER FOR INJECTION    1000IU(I+II)     PHARMACIA & UPJOHN  SWEDEN
                                        AB

NANOTIV 1000IU POWDER AND  POWDER AND SOLVENT     N/A          BIOVITRUM AB     SWEDEN
SOLVENT
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    639


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

NANOTIV POWDER AND SOLVENT  POWDER AND SOLVENT     N/A          BIOVITRUM AB      SWEDEN

NAPHCON-A          OPHTHALMIC SOLUTION     N/A          S.A. ALCON-COUVREUR  BELGIUM
                                        N.V.

NAPROREX 250         TABLETS           250MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NAPROREX 375         TABLETS           375MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NAPROREX 500         TABLETS           500MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NAPROREX EC 250       TABLETS           250MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NAPROREX EC 375       TABLETS           375MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NAPROREX EC 500       TABLETS           500MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NAPROSYN 250         TABLET           250MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

NAPROSYN 500         TABLET           500MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

NAPROSYN EC 250MG      TABLET           250MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

NAPROSYN EC 500MG      TABLET           500MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

NAPROVAL           CAPSULES          250MG         LABORATORIO REIG    SPAIN
                                        JOFRE S.A

NAPROXEN           TABLETS           250MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

NAPROXEN           TABLETS           500MG         NORTON HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

NAPROXEN BP 250MG      TABLET           250MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

NAPROXEN BP 500MG      TABLET           500MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                        PHARMACEUTICAL
                                        LIMITED

NAPROXEN TABLETS BP     TABLETS           250MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                        LTD.

NAPROXEN TABLETS BP     TABLETS           500MG         CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                        LTD.

NAPROXEN-MEPHA 500      LACTAB           500MG         MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

NARAMIG TABLETS 2.5MG    COATED TABLET        2.5MG         GLAXO WELLCOME UK   UNITED KINGDOM
                                        LTD

NARCAN            SOLUTION FOR        0.4MG/ML       ENDO          UNITED STATES OF
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS INC.  AMERICA

NARIXAN           HARD GELATIN CAPSULE    120MG         ALFA WASSERMANN    ITALY
               SR.                        S.P.A.

NARIXAN           CAPSULE           120MG         ALFA WASSERMANN    ITALY
                                        S.P.A.

NAROP            SOL. FOR INJ. AND IV INF. 2MG/ML         ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN

NAROP            SOLUTION FOR        7.5MG/ML       ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION
640          LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form         Dose          MA Holder       Country

NAROP             SOLUTION FOR        10MG/ML        ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

NAROPIN            SOL. FOR INJ. AND IV INF. 2MG/ML         ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN

NAROPIN            SOLUTION FOR        7.5MG/ML       ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

NAROPIN            SOLUTION FOR        10MG/ML        ASTRA LAKEMEDEL AB   SWEDEN
               INJECTION

NASACORT           NASAL SPRAY         0.055% W/W      MAY & BAKER LIMITED  UNITED KINGDOM
                                        T/A RHONE POULENC
                                        RORER

NASACORT           NASAL SPRAY         0.055% W/W      MAY & BAKER LIMITED  UNITED KINGDOM
                                        T/A RHONE POULENC
                                        RORER

NASACORT AQ          NASAL SPRAY         55MCG/ACTUA-     RHONE-POULENC RORER UNITED STATES OF
                             TION         PHARMACEUTICALS INC. AMERICA

NASELIN            NASAL SPRAY SOLUTION    0.05%W/V       CIPLA LIMITED     INDIA

NASENSPRAY E RATIOPHARM    NASAL SPRAY SOLUTION    0.09MG/0.09ML     RATIOPHARM GMBH    GERMANY

NASENSPRAY K RATIOPHARM    NASAL SPRAY SOLUTION    0.045MG/0.09ML    RATIOPHARM GMBH    GERMANY

NASONEX            NASAL SPRAY         50MG/G        SCHERING — PLOUGH   BELGIUM
                                        S.A.

NAT PHOS. NEW ERA NO.10 NAT  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
PHOS             NO.10                       LABORATORIES LIMITED

NAT. MUR. NEW ERA BIOCHEMIC  TISSUE SALT TABLET     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
NO.9             NO.9                       LABORATORIES LIMITED

NAT. SULPH. — NEW ERA NO.11  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
NAT SULPH           NO.11                       LABORATORIES LIMITED

NATRASLEEP          FILM COATED TABLETS     N/A          PETER BLACK      UNITED KINGDOM
                                        HEALTHCARE LIMITED

NATRILIX           FILM-COATED TABLET     2.5MG         LES LABORATOIRES    FRANCE
                                        SERVIER

NATRILIX           TABLETS           2.5MG         SERVIER        PAKISTAN

NATRILIX           COATED TABLETS       2.5MG.        SERVIER EGYPT     EGYPT
                                        INDUSTRIES LTD

NATRILIX 2.5MG        TABLET           2.5MG         SERVIER        PAKISTAN

NATRILIX SR          SUST. REL. COATED      1.5MG         LES LABORATOIRES    FRANCE
               TABLET                      SERVIER

NATRILIX SR          TABLETS           1.5MG         SERVIER        PAKISTAN

NATRILIX SR          TABLETS           1.5MG         SERVIER        PAKISTAN

NATRILIX SR          COATED TABLET        1.5 MG        SERVIER EGYPT     EGYPT
                                        INDUSTRIES LTD.

NATRILIX SR 1.5MG       SUST. REL. COATED      1.5MG         LABORATOIRES SERVIER  FRANCE
               TABLET

NAUTISOL 12.5MG        LIQUID FOR INJECTION    12.5MG/2ML      MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS

NAUTISOL 5MG         TABLET           5MG          MEDOCHEMIE LTD     CYPRUS
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   641


       Trade Name         Dosage Form         Dose         MA Holder       Country

NAVELBINE 10MG/1ML       INJECTABLE SOLUTION     10MG/1ML       PIERRE FABRE     FRANCE
                                         MEDICAMENT

NAVELBINE 50MG/5ML       INJECTABLE SOLUTION     50MG/5ML       PIERRE FABRE     FRANCE
                                         MEDICAMENT

NAVIDOXINE           TABLET           N/A          U.C.B. S.A.     BELGIUM

NAVOBAN            CAPSULES          5MG          NOVARTIS PHARMA   SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

NAVOBAN            SOLUTION FOR        5MG/5ML        NOVARTIS PHARMA   SWITZERLAND
                INJECTION                     SCHWEIZ AG

NEBILET 5MG          TABLET           5MG          MENARINI       GERMANY
                                         INTERNATIONAL
                                         OPERATIONS
                                         LUXEMBOURG S.A.

NEGRAM 500MG TABLETS      TABLET           500MG         SANOFI WINTHROP   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

NEGRAM SUSPENSION 6% W/V    ORAL SUSPENSION       6% W/V        SANOFI WINTHROP   FRANCE
                                         LIMITED

NELSONS CHILBLAIN CREAM    CREAM            9%V/W         A NELSONS AND COM-  UNITED KINGDOM
                                         PANY LTD

NEO BOROCILLINA        MOUTH WASH         24MG/100ML      ALFA WASSERMANN   ITALY
                                         S.P.A.

NEO BOROCILLINA        TABLETS           N/A          ALFA WASSERMANN   ITALY
                                         S.P.A.

NEO BOROCILLINA        ORAL SPRAY         600MG/100ML      ALFA WASSERMANN   ITALY
                                         S.P.A.

NEO BOROCILLINA        TABLETS           N/A          ALFA WASSERMANN   ITALY
                                         S.P.A.

NEO BOROCILLINA “C”      TABLET           N/A          ALFA WASSERMANN   ITALY
                                         S.P.A.

NEO BOROCILLINA “C” SENZ/ZUC  TABLET           N/A          ALFA WASSERMANN   ITALY

NEO BOROCILLINA C       TABLET           N/A          ALFA WASSERMANN   ITALY
                                         S.P.A.

NEO BOROCILLINA SENZA ZUCC-  TABLET           N/A          ALFA WASSERMANN   ITALY
HERO                                       S.P.A.

NEO BOROCILLINA TOSSE     SOLUTION FOR ORAL USE N/A             ALFA WASSERMANN   ITALY

NEO BOROCILLINA TOSSE     MOUTH SOLUBLE TABLET N/A             ALFA WASSERMANN   ITALY
                                         S.P.A.

NEO-BUCOSIN          LOZENGE           N/A          SYNPHARMA AG     SWITZERLAND

NEODIPAR TABLETS        TABLETS           500MG         HOECHST       PAKISTAN

NEO-MEDROL ACNE LOTION     LOTION           N/A          PHARMACIA & UPJOHN  CANADA
                                         INC.

NEO-MERCAZOLE         TABLET           20MG         ROCHE PRODUCTS    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

NEO-MERCAZOLE TABLETS 5MG   TABLET           5MG          ROCHE PRODUCTE    UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

NEOMIGRAN           NASAL SPRAY         4MG/ML        NOVARTIS PHARMA   SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG
642         LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

NEO-NACLEX          TABLET           5MG          GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
                                        T/A GOLDSHIELD
                                        PHARMACEUTICALS

NEORAL 25MG          CAPSULE           25MG         NOVARTIS        PAKISTAN

NEORAL ORAL SOLUTION     ORAL SOLUTION        100 MG/ML       NOVARTIS        IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS UK
                                        LIMITED

NEORAL SOFT GELATIN CAPSULE  SOFT GELATIN CAPSULES    25 MG         NOVARTIS        IRELAND
                                        PHARMACEUTICALS UK
                                        LIMITED

NEORECORMON 10000IU      POWDER AND SOLVENT     10000IU/ML      ROCHE REGISTRATION   UNITED KINGDOM
               F. INJ.                      LIMITED

NEORECORMON 1000IU      POWDER AND SOLVENT     1000IU/ML       ROCHE REGISTRATION   UNITED KINGDOM
               F. INJ.                      LIMITED

NEORECORMON 2000IU      POWDER AND SOLVENT     2000IU/ML       ROCHE REGISTRATION   UNITED KINGDOM
               F. INJ.                      LIMITED

NEORECORMON 5000IU      POWDER AND SOLVENT     5000IU/ML       ROCHE REGISTRATION   UNITED KINGDOM
               F. INJ.                      LIMITED

NEOSPECT KIT FOR RADIOPHARM  POWDER FOR INJECTION    47MCG/KIT       NYCOMED IMAGING AS   EUROPEAN COMMUNITY
PREP.

NEOSTIGMINE          SOLUTION FOR        0.5MG/1ML       PHARMAMED       MALTA
               INJECTION                     PARENTERALS LTD.

NEOSTIGMINE INJECTION     SOLUTION FOR        2.5MG/ML       ANTIGEN        IRELAND
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

NEOSTIGMINE INJECTION BP   SOLUTION FOR        2.5.MG/ML       ANTIGEN        IRELAND
2.5.MG/ML           INJECTION                     PHARMACEUTICALS
                                        LIMITED

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE   SOLUTION FOR        1MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
               INJECTION                                AMERICA

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE  SOLUTION FOR        2.5MG/ML       PHOENIX       UNITED KINGDOM
               INJECTION                     PHARMACEUTICALS LTD.

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE  SOLUTION FOR        2.5MG/ML       BODENE (PROPRIETARY)  SOUTH AFRICA
INJ INTRAMED         INJECTION                     LIMITED T/A INTRAMED

NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE-  SOLUTION FOR        2.5MG/ML       BODENE (PROPRIETARY)  REPUBLIC OF SOUTH
FRESENIUS           INJECTION                     LIMITED T/A INTRAMED  AFRICA

NEOTIGASON          CAPSULE           25MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) LITD

NEOTIGASON          CAPSULE           10MG         ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) LTD

NEOXENE            VAGINAL OVULES       10MG         FARMACEUTICI ECOBI   ITALY
                                        S.A.S

NEPHRIL            TABLETS           1MG          PFIZER LIMITED     UNITED KINGDOM

NERISONE           CREAM            1MG/G         SCHERING AG      GERMANY

NERISONE           OINTMENT          1MG/G         SCHERING AG      GERMANY

NERISONE           CREAM            0.1G/100G       SCHERING SPA      ITALY

NERISONE           OINTMENT          0.1G/100G       SCHERING SPA      ITALY

NERISONE           FATTY OINTMENT       0.1G/100G       SCHERING SPA      ITALY
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    643


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

NERISONE C          CREAM           N/A          SCHERING SPA      ITALY

NERISONE C          CREAM           N/A          SCHERING        PAKISTAN

NERISONE CREAM        CREAM           1MG/G         SCHERING        PAKISTAN

NETROMICIN          SOLUTION FOR        150MG/1.5ML      SCHERING-PLOUGH    BELGIUM
               INJECTIONS                    NV/SA

NETROMICIN/NETROMYCIN     SOLUTION FOR        50MG/2ML       SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM
               INJECTION

NETROMYCIN          SOLUTION FOR        50MG/2ML       SCHERING-PLOUGH    BELGIUM
               INJECTION                    NV/SA

NETROMYCIN          SOLUTION FOR        50MG/ML        SCHERING-PLOUGH    UNITED KINGDOM
               INJECTION                    LIMITED

NETROMYCINE/NETROMYCIN    SOLUTION FOR        150MG/1.5ML      SCHERING-PLOUGH S.A.  BELGIUM
               INJECTION

NEUMEGA            SUBCUTANEOUS        5MG/ML        GENERICS INSTITUTE,  UNITED STATES OF
               INJECTION                    INC.          AMERICA

NEUPOGEN           VIAL            30MU AND 48MU     ROCHE PHARMA      SWITZERLAND
                                        (SCHWEIZ) AG

NEUROBAT           SUGAR COATED TABLET    N/A          PT INTERBAT      INDONESIA

NEUROLITE           DRY SUBSTANCE AND     N/A          DUPONT PHARMA GMBH GERMANY
               SOLVENT

NEUROMULTIVIT         FILM COATED TABLETS    N/A          LANNACHER HEILMITTEL AUSTRIA
                                        GES.M.B.H.

NEURONTIN 100MG        CAPSULE          100MG         PARKE-DAVIS GMBH    GERMANY

NEURONTIN 300MG        CAPSULE          300MG         PARKE-DAVIS GMBH    GERMANY

NEURONTIN 400MG        CAPSULE          400MG         PARKE-DAVIS GMBH    GERMANY

NEURONTIN CAPSULES 100MG   CAPSULE          100MG         WARNER LAMBERT (UK)  UNITED KINGDOM
                                        LIMITED T/A PARKE
                                        DAVIS

NEURONTIN CAPSULES 100MG   CAPSULE          100MG         WARNER LAMBERT (UK)  UNITED KINGDOM
                                        LTD. T/A PARKE DAVIS

NEURONTIN CAPSULES 300MG   CAPSULE          300MG         WARNER LAMBERT (UK)  UNITED KINGDOM
                                        LTD. T/A PARKE DAVIS

NEURONTIN TABLETS 600MG    FILM COATED TABLET     600MG         WARNER LAMBERT (UK)  UNITED KINGDOM
                                        LTD. T/A PARKE DAVIS

NEURONTIN TABLETS 800MG    FILM COATED TABLET     800MG         WARNER LAMBERT (UK)  UNITED KINGDOM
                                        LTD. T/A PARKE DAVIS

NEURO-RATIOPHARM N      FILM COATED TABLET     N/A          RATIOPHARM GMBH    GERMANY
FILMTABLETTEN

NEURORUBIN          LACTABS          N/A          MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

NEURORUBINE          SOLUTION FOR        N/A          MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND
               INJECTION

NEURORUBINE FORTE       LACTAB           N/A          MEPHA PHARMA AG    SWITZERLAND

NEUTROMAX 300MCG (30 M.U.I)  SOLUTION FOR        300MCG        INSTITUTO SIDUS S.A.  ARGENTINA
               INJECTION
644        LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

NEUTROMAX 480MCG (48 M.U.I)  SOLUTION FOR        480MCG        INSTITUTO SIDUS S.A.  ARGENTINA
               INJECTION

NEVIRAN            TABLET           400MG         FONTEN FARMACEUTICI  ITALY
                                        S.R.L.

NEVIRAN            CREAM            5% W/W        FONTEN FARMACEUTICI  ITALY
                                        S.R.L.

NEVPARIN           SOLUTION FOR        25000IU/5ML      MUSTAFA NEVZAT ILAC  TURKEY
               INJECTION                     SANAYII AS

NEW ERA COMBINATION A —    TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
SCIATICA                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION B (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION C (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION E     SALT TABLETS        N/A          NEW ERA —       UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LTD —
                                        UK

NEW ERA COMBINATION F (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION G (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION H (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION I (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION J (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION K     TISSUE SALT TABLETS     6X          NEW ERA        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION L (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION M (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION N (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION P (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION R (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATION S (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA COMBINATRION D (SEE  TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
REMARKS)                                    LABORATORIES LIMITED

NEW ERA NO.12 SILICA     TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

NEW ERA NO.6 KALI. PHOS.   TISSUE SALT TABLETS     NA          NEW ERA        UNITED KINGDOM
                                        LABORATORIES LIMITED

NEXIUM            GASTRO-RESISTANT      40MG         HASSLE LAKEMEDEL AB  SWEDEN
               TABLET
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    645


       Trade Name      Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

NEXIUM          GASTRO-RESISTANT      20MG         HASSLE LAKEMEDEL AB  SWEDEN
             TABLET

NICARDIA CAPSULES 10MG  CAPSULES          10MG         J.B. CHEMICALS &    INDIA
                                      PHARMACEUTICALS LTD

NICARDIA RETARD-10    FILM COATED TABLET     10MG         J.B.CHEMICALS &    INDIA
                                      PHARMACEUTICALS LTD

NICARDIA RETARD-20    FILM COATED TABLET     20MG         J.B.CHEMICALS &    INDIA
                                      PHARMACEUTICALS LTD

NICEF           CAPSULES          250MG         GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

NICEF           CAPSULES          500MG         GALEN LIMITED     UNITED KINGDOM

NICOBREVIN        CAPSULE           N/A          NICOBREVIN       UNITED KINGDOM

NICO-HEPATOCYN      COATED TABLET        N/A          J.URIACH & CIA. S.A.  SPAIN

NICORETTE         MEDICATED CHEWING      2MG          PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
             GUM                        SVERIGE AB

NICORETTE         MEDICATED CHEWING      4MG          PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
             GUM                        SVERIGE AB

NICORETTE         TRANSDERMAL PATCHES     5MG/16 HOURS     PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                                      SVERIGE AB

NICORETTE         TRANSDERMAL PATCHES     10MG/16HOURS     PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                                      SVERIGE AB

NICORETTE         TRANSDERMAL PATCHES     15MG/16HOURS     PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
                                      SVERIGE AB

NICORETTE         MEDICATED CHEWING      2MG          PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN
             GUM

NICORETTE         MEDICATED CHEWING      4MG          PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN
             GUM

NICORETTE         TRANSDERMAL PATCH      5MG/16HOURS      PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN

NICORETTE         TRANSDERMAL PATCH      10MG/16HOURS     PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN

NICORETTE         TRANSDERMAL PATCH      15MG/16HOURS     PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN

NICORETTE INHALATOR    INHALATION VAPOUR      10MG/CARTRIDGE    PHARMACIA LIMITED   UNITED KINGDOM

NICORETTE INHALOR     LIQUID FOR INHALATION 10MG/CARTRIDGE       PHARMACIA & UPJOHN   UNITED KINGDOM
                                      LIMITED

NICORETTE MINT      MEDICATED CHEWING      2MG          PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
             GUM                        SVERIGE AB

NICORETTE MINT      MEDICATED CHEWING      4MG          PHARMACIA & UPJOHN   SWEDEN
             GUM                        SVERIGE AB

NICORETTE MINT      MEDICATED CHEWING      2MG          PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN
             GUM

NICORETTE MINT      MEDICATED CHEWING      4MG          PHARMACIA SVERIGE AB SWEDEN
             GUM

NICOTINAMIDE TABLET    TABLET           50MG         CAMDEN INDUSTRIES (M) MALAYSIA
                                      SDN. BHD.

NICOTINELL TTS 10     TRANSDERMAL PATCH      17.5MG/PATCH     NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                      SCHWEIZ AG
646         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


       Trade Name       Dosage Form         Dose         MA Holder         Country

NICOTINELL TTS 20       TRANSDERMAL PATCH     35MG/ PATCH      NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

NICOTINELL TTS 30       TRANSDERMAL PATCH     52.5MG/PATCH     NOVARTIS PHARMA     SWITZERLAND
                                        SCHWEIZ AG

NIDAGYL 200          TABLETS          200MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NIDAGYL 400          TABLETS          400MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NIDAGYL 500          CAPSULES          500MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NIDAGYL 500          TABLETS          500MG         AEGIS LTD.       CYPRUS

NIDOL             TABLETS          100MG         POLIPHARM CO. LTD.   THAILAND

NIDOL             SUSPENSION         1G/100ML       POLIPHARM CO. LTD.   THAILAND

NIFECARD           CAPSULES          10MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO
                                        LIMITED

NIFECARD-10          CAPSULES          10MG         DAR AL DAWA       JORDAN
                                        DEVELOPMENT AND
                                        INVESTMENT CO LTD

NIFEDI-DENK 10 RETARD     RETARD TABLETS       10MG         E.DENK OHG       GERMANY

NIFEDI-DENK 20 RETARD     RETARD TABLETS       20MG         E.DENK OHG       GERMANY

NIFEDIPINE          CAPSULES          5MG          NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

NIFEDIPINE          CAPSULES          10MG         NORTON HEALTHCARE    UNITED KINGDOM
                                        LIMITED

NIFEDIPINE          CAPSULES          10MG         GENERICS (UK) LIMITED  UNITED KINGDOM

NIFEDIPINE SLOW RELEASE    SLOW RELEASE TABS     20MG         CIPLA LIMITED      INDIA
(NIFELAT RETARD)

NIFELAT            TABLETS          10MG         REMEDICA LTD      CYPRUS

NIFELAT-10          CAPSULES          10MG         CIPLA LIMITED      INDIA

NIFELAT-10          CAPSULE          10MG         CIPLA LIMITED      INDIA

NIFLUGEL 2.5 %        PERCUTANEOUS GEL      2.5G/100G       LABORATOIRES UPSA    FRANCE

NIFLURIL 250MG        CAPSULE          250MG         LABORATOIRES UPSA    FRANCE

NIFLURIL FOR CHILDREN 400MG  SCORED SUPPOSITORY     0.4G         LABORATOIRES UPSA    FRANCE

NIFOPRESS RETARD TABLETS   COATED TABLET       20MG         GOLDSHIELD GROUP PLC UNITED KINGDOM
20MG

NIFTEN            MODIFIED RELEASE      N/A          ZENECA LIMITED     UNITED KINGDOM
               CAPSULES

NIGHT NURSE          ORAL SOLUTION       N/A          BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM
                                        T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM COMSUMER
                                        HEALTHCARE

NIGHT NURSE CAPSULES     CAPSULE          N/A          BEECHAM GROUP PLC    UNITED KINGDOM
                                        T/A SMITHKLINE
                                        BEECHAM CONSUMER
                                        HEALTHCARE

NIGHTTIME COLD AND FLU    CAPSULE          N/A          STANLEY         CANADA
LIQUID CAPSULES                                PHARMACEUTICALS LTD
23.9.2003.      LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    647


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

NIMBEX             SOLUTION FOR        2MG/ML        THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                INJECTION                     FOUNDATION

NIMBEX             SOLUTION FOR        5MG/ML        THE WELLCOME      UNITED KINGDOM
                INJECTION                     FOUNDATION

NIMELID            TABLETS           100MG         GENEPHARM S.A.     GREECE

NIMOTOP            FILM-COATED TABLET     30MG         BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

NIMOTOP            INFUSION SOLUTION      0.01G/50ML      BAYER VITAL GMBH &   GERMANY
                                         CO. KG

NIMTECH            TABLETS           100MG         MACLEODS        INDIA
                                         PHARMACEUTICALS LTD

NIPENT             PWD. FOR SOL. FOR      10MG         WARNER LAMBERT (UK)  UNITED KINGDOM
                INJ/INF                      LIMITED

NIPENT             POWDER FOR IV INJ.     10MG         PARKE DAVIS SPA    ITALY
                SOLN.

NIPENT             POWDER FOR SOLUTION     10MG         CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
                FOR                        BRITAIN LTD
                INJECTION/INFUSION

NIPIDOL 5MG TABLET       TABLET           5MG          BIOFARMA ILAC SAN.VE  TURKEY
                                         TIC.A.S

NIPIDOL 5MG TABLET       TABLET           5MG          BIOFARMA ILLAC SAN.VE TURKEY
                                         TIC.A.S.

NIPODUR            TABLET           150MG         ANFARM HELLAS S.A.   GREECE

NIPOGALIN           POWDER FOR INJECTION    750MG         ANFARM HELLAS S.A.   GREECE

NISITA SALINE NASAL OINTMENT  OINTMENT          N/A          KARL ENGELHARD     GERMANY

NITRAZEPAM           TABLETS           5MG          GLAXO WELLCOME     POLAND
                                         POZNAN S.A.

NITRAZEPAM BP 5MG       TABLET           500MG         SUSSEX         UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICAL
                                         LIMITED

NITRAZEPAM TABLETS BP 5MG   TABLETS           5MG          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD.

NITRAZEPAM TABLETS BP 5MG   TABLET           5MG          CP PHARMACEUTICALS   UNITED KINGDOM
                                         LTD

NITREDON            TABLETS           5MG          REMEDICA LTD.     CYPRUS

NITRODERM TTS         TRANSDERMAL PATCHES     5MG          NOVARTIS PHARMA    ITALY

NITRODERM TTS         TRANSDERMAL PATCHES     10MG         NOVARTIS FARMA SPA   ITALY

NITRODERM TTS 10        TRANSDERMAL PATCHES     50MG/20CM(2)     NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

NITRODERM TTS 5        TRANSDERMAL PATCH      25MG/10CM(2)     NOVARTIS PHARMA    SWITZERLAND
                                         SCHWEIZ AG

NITROGLYCERIN INJECTION USP  SOLUTION FOR        5MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                INJECTION                                AMERICA

NITROLINGUAL SPRAY       SOLUTION          0.4MG/SPRAY DOS    G. POHL-BOSKAMP GMBH GERMANY
                                         & CO
648         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form         Dose         MA Holder         Country

NIVAQUINE TABLETS 200MG   TABLET           200MG         MAY & BAKER LIMITED   UNITED KINGDOM
                                       (T/A RHONE-POULENC
                                       RORER)

NIZORAL           SHAMPOO           2% W/W        JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

NIZORAL           CREAM            20MG/G        JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

NIZORAL 200MG        TABLET           200MG         JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

NIZORAL 200MG        TABLET           200MG         JANSSEN-CILAG N.V.    BELGIUM

NOCTAMID-1         TABLET           1MG          SCHERING AG       GERMANY

NOCTAMIDE 1MG        TABLET           1MG          LABORATOIRES       FRANCE
                                       SCHERING

NOCTYL           FILM-COATED TABLETS     15MG         LABORATOIRES MONOT    FRANCE

NOLVADEX          COATED TABLETS       10MG         ZENECA LIMITED      UNITED KINGDOM

NOLVADEX — D        COATED TABLETS       20MG         ZENECA LIMITED      UNITED KINGDOM

NOLVADEX D (20MG TABLETS)  COATED TABLET        20MG         ZENECA LIMITED      UNITED KINGDOM

NOLVADEX TABLETS 10MG    COATED TABLET        10MG         ZENECA LIMITED      UNITED KINGDOM

NOOTROPIL          FILM-COATED TABLET     800MG         U.C.B. S.A.       BELGIUM

NOOTROPIL          INTRAVENOUS INFUSION    12G/60ML       U.C.B. S.A.       BELGIUM

NOOTROPIL          INJECTABLE AMPOULE     1G/5ML        U.C.B. S.A.       BELGIUM

NOOTROPIL 20%        DRINKABLE SOLUTION     20G/100ML       U.C.B. S.A.       BELGIUM

NOPIL            SYRUP            N/A          MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

NOPIL            TABLETS           N/A          MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

NOPIL FORTE         TABLETS           N/A          MEPHA PHARMA AG     SWITZERLAND

NOPRILAM          PILL            N/A          LABORATORIOS BIAL —   PORTUGAL
                                       PORTELA & CA, S.A.

NOPRILAM          COATED TABLET        NA          LABORATORIOS BIAL    PORTUGAL

NOPRILAM          COATED TABLETS       NA          LABORATOIRES BIAL    PORTUGAL

NOPRILAM DT         COVERED PILLS        N/A          LABORATORIOS BIAL —   PORTUGAL
                                       PORTELA & CA, S.A.

NOPRILAM DT         COATED TABLET        NA          LABORATORIOS BIAL    PORTUGAL

NOPRILAM DT         COATED TABLETS       NA          LABORATOIRES BIAL    PORTUGAL

NOPRILAM DT 400       POWDER FOR ORAL SUSP. N/A             LABORATORIOS       PORTUGAL
                                       BIAL-PORTELA & CA S.A.

NOPRON           TABLET           250MG         VIANEX S.A        GREECE

NORADRENALINE        SOLUTION FOR        0.2% W/V       ABBOTT LABORATORIES   UNITED KINGDOM
(NOREPINEPHRINE) 1:1000   INJECTION                     LIMITED

NORADRENALINE AGUETTANT   SOLUTION FOR INFUSION 8MG/4ML           LABORATOIRE       FRANCE
                                       AGUETTANT

NORCURON 10MG        POWDER FOR INJECTION    10MG/5ML       ORGANON TEKNIKA B.V.   UNITED KINGDOM
                                       (PART OF AKZO NOBEL)

NORDETTE          COATED TABLETS       N/A          WYETH-PHARMA GMBH    GERMANY
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   649


       Trade Name       Dosage Form        Dose        MA Holder        Country

NORDITRON SIMPLE XX     SOLUTION FOR        5MG/1.5ML       NOVO NORDISK A/S   DENMARK
              INJECTION

NORDITROPIN         POWDER FOR INJECTION    4IU(1.3MG)/ML     NOVO NORDISK A/S   DENMARK

NORDITROPIN         POWDER FOR INJECTION    12IU(4MG)/ML     NOVO NORDISK A/S.  DENMARK

NORDITROPIN PENSET     POWDER FOR INJECTION    12 IU (4MG)/ML    NOVO NORDISK A/S   DENMARK

NORDITROPIN SIMPLEXX    SOLUTION FOR        10MG/1.5ML      NOVO NORDISK A/S   DENMARK
              INJECTION

NORDITROPIN SIMPLEXX    SOLUTION FOR        10MG/1.5ML      NOVO NORDISK A/S   DENMARK
10MG/1.5ML         INJECTION

NORDITROPIN SIMPLEXX    SOLUTION FOR        5MG/1.5ML       NOVO NORDISK A/S   DENMARK
5MG/1.5ML          INJECTION

NORFLEX ORPHENADRINE    TABLET           100MG         3M PHARMACEUTICALS  AUSTRALIA
CITRATE 100MG                                 PTY LTD

NORGAGIL          GRANULES          N/A          LABORATORIES     FRANCE
                                       NORGAN

NORGALAX          UNIDOSE RECTAL GEL     0.12G         NORGINE PHARMA    FRANCE

NORGALAX          ENEMA            N/A          NORGINE LIMITED   UNITED KINGDOM

NORGESIC          TABLET           N/A          3M HEALTH CARE    UNITED KINGDOM
                                       LIMITED,

NORMACOL          GRANULES FOR ORAL      N/A          LABORATOIRES     FRANCE
              SOL.                       NORGINE PHARMA

NORMACOL          GRANULES          62%W/W        NORGINE LIMITED   UNITED KINGDOM

NORMACOL INFANTS ENEMA   UNIDOSE RECTAL       N/A          LABORATOIRES     FRANCE
              SOLUTION                     NORGINE PHARMA

NORMACOL LAVEMENT ADULTES  UNIDOSE RECTAL       N/A          NORGINE PHARMA    FRANCE
              SOLUTION

NORMACOL LAVEMENT ENFANTS  UNIDOSE RECTAL       N/A          NORGINE PHARMA    FRANCE
              SOLUTION

NORMACOL PLUS        GRANULES          N/A          NORGINE LIMITED   UNITED KINGDOM

NORMACOL PLUS        ORAL GRANULES        N/A          NORGINE LIMITED   UNITED KINGDOM

NORMAGLAUCON        SOLUTION          NA          DR.GERHARD MANN,   GERMANY
                                       CHEM-PHARM. FABRIK
                                       GMBH

NORMIX           COATED TABLETS       200MG         ALFA WASSERMANN   ITALY
                                       S.P.A.

NORMIX           GRANULES FOR ORAL      2G/100ML       ALFA WASSERMANN   ITALY
              SUSP.                       S.P.A.

NORMOLOSE          TABLET           100MG         ADELCO SA      GREECE

NORMOLOSE          TABLET           50MG         ADELCO SA      GREECE

NORMOLOSE          TABLET           25MG         ADELCO SA      GREECE

NOROXIN           TABLET           400MG         MERCK SHARP & DOHME PAKISTAN

NOROXIN           TABLET           400MG         MERCK SHARP & DOHME PAKISTAN

NOROXIN 400MG        TABLET           400MG         MERCK SHARP & DOHME NETHERLANDS
                                       B.V.
650         LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                  23.9.2003.


      Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

NORTRILEN         TABLET           10MG         H. LUNDBECK A/S    DENMARK

NORTRILEN         TABLET           25MG         H. LUNDBECK A/S    DENMARK

NORTUSSINE ADULTES    SYRUP            N/A          NORGINE PHARMA     FRANCE

NORTUSSINE INFANTS    SYRUP            N/A          NORGINE PHARMA     FRANCE

NORVIR          ORAL SOLUTION        80MG/ML        ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                      LTD.

NORVIR          SOFT-GELATIN CAPSULES    100MG         ABBOTT AG       SWITZERLAND

NORVIR          CAPSULES          100MG         ABBOTT LABORATORIES  UNITED STATES OF
                                                  AMERICA

NORVIR          SOFT CAPSULES        100MG         ABBOTT LABORATORIES  UNITED KINGDOM
                                      LTD.

NOSKITO          GEL             N/A          TRIMA ISRAEL      ISRAEL
                                      PHARMACEUTICAL
                                      PRODUCTS LIMITED

NO-SPA          TABLET           40MG         CHINOIN        HUNGARY
                                      PHARMACEUTICAL AND
                                      CHEMICAL WORKS CO.
                                      LTD.

NO-SPA          SOLUTION FOR        40MG/2ML       CHINOIN        HUNGARY
             INJECTION                     PHARMACEUTICAL AND
                                      CHEMICAL WORKS CO
                                      LTD.

NOTEN           TABLET           50MG         ALPHAPHARM PTY LIMI-  AUSTRALIA
                                      TED

NOTORIUM         TABLET           1.5MG         ADELCO-        GREECE
                                      CHROMATOURGIA
                                      ATHINON E.
                                      COLOCOTRONIS BROS
                                      SA

NOTORIUM         TABLET           3MG          ADELCO SA       GREECE

NOTORIUM         TABLET           6MG          ADELCO SA       GREECE

NOVACLAV 375 TABLETS   TABLETS           NA          CIPLA LTD.       INDIA

NOVAGESIC-FLU 20     CAPSULE           N/A          SCANPHARM A.S.     JAMAICA

NOVAL           EYE DROPS SOLUTION     0.5% W/V       DEMO ABEE       GREECE

NOVAL           EYE DROPS SOLUTION     0.25% W/V       DEMO ABEE       GREECE

NOVALGINE 500MG      COATED TABLET        500MG         LABORATOIRE HOECHST  FRANCE

NOVAMILOR TAB       TABLETS           N/A          NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVAMOXIN CAP 250MG    CAPSULES          250MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVAMOXIN SUS 125MG/5ML  POWDER FOR SOLUTION     125MG/5ML       NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVAMOXIN SUS 250MG/5ML  POWDER FOR SOLUTION     250MG/5ML       NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVANTRONE        SOLUTION FOR        20MG/10ML       JOHN WYETH &      UNITED KINGDOM
             INJECTION                     BROTHER LTD.

NOVANTRONE        SOLUTION FOR IV INFU-    20MG/10ML       CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
             SION                       BRITAIN LTD
23.9.2003.      LV         Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                   651


       Trade Name       Dosage Form        Dose         MA Holder        Country

NOVANTRONE INJECTION    SOLUTION FOR        2MG/2ML        CYANAMID OF GREAT   UNITED KINGDOM
              INJECTION/INFUSION                BRITAIN LTD

NOVATAX-1000        POWDER FOR INJECTION    1G          CIPLA LTD       INDIA

NOVESIN 0.4%        EYE DROPS          0.4% W/V       CIBA VISION AG    SWITZERLAND

NOVESIN 0.4%        EYE DROPS          4.00MG/ML       NOVARTIS       SWITZERLAND
                                       OPHTHALMICS AG

NOVOAMOXIN CAP 500MG    CAPSULES          500MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-AMPICILLIN      CAPSULE           500MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-ATENOL TAB 100MG   TABLET           100MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-ATENOL TAB 50MG    TABLET           50MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-AZT CAP 100MG     CAPSULE           100MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVOBAN          CAPSULE           5MG          NOVARTIS SVERIGE AB  SWEDEN

NOVOBAN          SOLUTION FOR        1MG/1ML        NOVARTIS SVERIGE AB  SWEDEN
              INJECTION

NOVO-BROMAZEPAM      TABLET           6MG          NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-BROMAZEPAM TAB 3MG  TABLET           3MG          NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-BUSPIRONE TAB 10MG  TABLET           10MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-CAPTORIL       TABLET           25MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-CAPTORIL       TABLET           50MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-CEFACLOR       CAPSULE           500MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-CEFACLOR CAP 250MG  CAPSULE           250MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-CHLOROCAP CAP 250MG  CAPSULES          250MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-CHOLAMINE — PWR    POWDER FOR ORAL SUSP. 4G             NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-CLOPAMINE TABLETS —  TABLETS           10MG         NOVOPHARM LTD     CANADA
10MG

NOVO-CLOPAMINE TABLETS —  TABLETS           25MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA
25MG

NOVO-DIFENAC        SUPPOSITORY         100MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-DIFENAC        ENTERIC COATED TABLET 50MG            NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-DILTAZEM TAB 60MG   TABLETS           60MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-DIPAM         TABLET           5MG          NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-DIPAM         TABLET           2MG          NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-DIPIRADOL       TABLET           25MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-DOMPERIDONE      TABLET           10MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-DOXEPIN CAP 25MG   CAPSULES          25MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-DOXYLIN        CAPSULE           100MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-FAMOTIDINE      TABLET           20MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA
652         LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis               23.9.2003.


      Trade Name        Dosage Form        Dose        MA Holder      Country

NOVOFEM           TABLETS           NA          NOVO NORDISK A/S  DENMARK

NOVO-FLUPAM CAP 15MG    CAPSULES          15MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-FLUPAM CAP 30MG    CAPSULE           30MG         NOVOPHARM LTD    CANADA

NOVO-FLUVOXAMINE      TABLET           50MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-FLUXOETINE       CAPSULE           20MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-FOLIACID 5MG      TABLETS           5MG          NOVOPHARM LTD    CANADA

NOVO-GLICLAZIDE       TABLET           80MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-GLYBURIDE       TABLETS           5MG          NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-HEXIDYL 2MG      TABLET           2MG          NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-HYDROCORT CRM 1%    CREAM            1% W / W       NOVOPHARM LTD    CANADA

NOVO-HYDROXYZIN       CAPSULE           25MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-HYLAZIN        TABLET           25MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-HYLAZIN 10MG USP    TABLET           10MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-INDAPAMIDE       TABLET           2.5MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-KETOTIFEN       SYRUP            1MG/5ML        NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-LEXIN CAP 250MG    CAPSULES          250MG         NOVOPHARM LTD    CANADA

NOVO-LORAZEM        TABLET           1MG          NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-LORAZEM        TABLET           2MG          NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-MAPROTILINE      TABLET           25MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-MAPROTILINE      TABLET           10MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-MAPROTILINE — TAB 50MG TABLETS           50MG         NOVOPHARM LTD    CANADA

NOVO-METFORMIN       TABLET           850MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-MEXILETINE       CAPSULES          200MG         NOVOPHARM LTD    CANADA

NOVOMIX 30 FLEXPEN     SUSPENSION FOR       100U/ML        NOVO NORDISK A/S  EUROPEAN COMMUNITY
              INJECTION IN A
              PRE-FILLED PEN

NOVOMIX 30 PENFILL     SUSPENSION FOR       100U/ML        NOVO NORDISK A/S  EUROPEAN COMMUNITY
              INJECTION IN
              CARTRIDGES

NOVO-MOCLOBEMIDE      TABLET           150MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-NADOLOL        TABLET           40MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVO-NAPROX TAB 250MG    TABLETS           250MG         NOVOPHARM LTD    CANADA

NOVO-NIFEDIN CAP 10MG    CAPSULES          10MG         NOVOPHARM LTD    CANADA

NOVO-NORFLOXACIN      TABLET           400MG         NOVOPHARM LIMITED  CANADA

NOVONORM          TABLET           0.5MG         NOVO NORDISK A/S  UNITED KINGDOM

NOVONORM          TABLET           1MG          NOVO NORDISK A/S  UNITED KINGDOM

NOVONORM          TABLET           2MG          NOVO NORDISK A/S  UNITED KINGDOM
23.9.2003.      LV            Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    653


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder       Country

NOVO-PERIDOL          TABLET           5MG          NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-PHENYTOIN         CAPSULE           100MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-PRAMINE          TABLET           10MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-PRAMINE          TABLET           25MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-PRANOL           TABLET           40MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-PRANOL           TABLET           10MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-PRAZIN           TABLET           1MG          NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-PREDNISONE 5MG       TABLETS           5MG          NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-QUINIDIN 200MG       TABLETS           200MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-RANIDINE TAB 150MG     TABLETS           150MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVORAPID 100UNITS/ML      SOLUTION FOR        100UNITS/ML      NOVO NORDISK A/S    UNITED KINGDOM
                INJECTION

NOVORAPID NOVOLET        SOLUTION FOR        100UNITS/ML      NOVO NORDISK A/S    UNITED KINGDOM
100UNITS/ML           INJECTION

NOVORAPID PENFILL 100UNITS/ML  SOLUTION FOR        100UNITS/ML      NOVO NORDISK A/S    UNITED KINGDOM
                INJECTION

NOVO-RIDAZINE 25MG       TABLETS           25MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVOSEVEN            POWDER FOR INJECTION    60KIU (1.2MG)     NOVO NORDISK A/S    UNITED KINGDOM

NOVOSEVEN            POWDER FOR INJECTION    120KIU (2.4MG)    EU/1/96/006/002    DENMARK

NOVOSEVEN            POWDER FOR INJECTION    240KIU (4.8MG)    NOVO NORDISK A/S    DENMARK

NOVO-SOTALOL          TABLET           80MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-SPIROTON          TABLET           25MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-SUNDAC TAB 200MG      TABLETS           200MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-TETRA 250MG        CAPSULES          250MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-TRIFLUZINE         TABLET           5MG          NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-TRIPRAMINE TAB 25MG BP   TABLET           25MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-TRIPRAMINE TAB 50MG    TABLETS           50MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NOVO-TRIPTYN          TABLET           10MG         NOVOPHARM LIMITED   CANADA

NOVO-TRIPTYN TAB 25MG      TABLETS           25MG         NOVOPHARM LTD     CANADA

NUBAIN             SOLUTION FOR        10MG/ML        ENDO          UNITED STATES OF
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS INC.  AMERICA

NUBAIN             SOLUTION FOR        20MG/ML        ENDO          UNITED STATES OF
                INJECTION                     PHARMACEUTICALS INC  AMERICA

NUELIN SA 175MG TABLETS     MODIFIED RELEASE      175MG         3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                TABLET                      LIMITED

NUELIN SA 250MG TABLETS     MODIFIED RELEASE      250MG         3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                TABLET                      LIMITED

NUELIN TABLETS         TABLET           125MG         3M HEALTH CARE     UNITED KINGDOM
                                         LIMITED
654          LV           Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                 23.9.2003.


       Trade Name         Dosage Form        Dose         MA Holder       Country

NU-LAX FRUIT LAXATIVE SENNA   BLOCK            80MG/G        ORCHARD        AUSTRALIA
LEAF                                       MANUFACTURING CO.
                                         PTY LTD

NUMARK ANTI-DIARRHOEA      CAPSULES          2MG          GALPHARM       UNITED KINGDOM
CAPSULES                                     HEALTHCARE LIMITED —
                                         UK

NUMARK CHESTY COUGH       ORAL LIQUID         100MG/5ML       BELL SONS & CO     UNITED KINGDOM
                                         (DRUGGISTS) LIMITED

NUMARK CHESTY COUGH       SYRUP            N/A          BELL SONS & CO     UNITED KINGDOM
EXPECTORANT                                    (DRUGGISTS) LIMITED

NUMARK CHILDREN CHESTY     ORAL SOLUTION        N/A          ROSEMONT        UNITED KINGDOM
COUGH LINCTUS                                   PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

NUMARK DECONGESTANT       FILM COATED TABLETS     NA          DEXCEL-PHARMA     UNITED KINGDOM
TABLETS WITH PARACETAMOL                             LIMITED

NUMARK NIGHT TIME SLEEP AID   COATED TABLET        25MG         NORMA CHEMICALS    UNITED KINGDOM

NUPERCAINAL           OINTMENT          1.1%W/W        EASTERN        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS
                                         LIMITED

NUROFEN             COATED TABLET        200MG         CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

NUROFEN 400           COATED TABLET        400MG         CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

NUROFEN COLD AND FLU      COATED TABLET        N/A          CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

NUROFEN FOR CHILDREN SUGAR   ORAL SUSPENSION       100MG/5ML       CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
FREE                                       LIMITED

NUROFEN PLUS          COATED TABLET        N/A          CROOKES HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

NURSE HARVEY'S GRIPE MIXTURE  ORAL SOLUTION        N/A          HARVEY SCRUTON LTD   UNITED KINGDOM

NURSE SYKES POWDERS       ORAL POWDER         N/A          ANGLIAN PHARMA PLC   UNITED KINGDOM

NUSEALS             TABLET           75MG         LILLY         PAKISTAN

NU-SEALS 300          GASTRO-RESISTANT      300MG         ELI LILLY & COMPANY  UNITED KINGDOM
                TABLET                      LIMITED

NU-SEALS 75           COATED TABLET        75MG         ELI LILLY & COMPANY  UNITED KINGDOM
                                         LIMITED

NUTRAMID            TABLETS           10MG         THE ACME        BANGLADESH
                                         LABORATORIES LTD —
                                         BANGLADESH

NUTRINEAL PD4 PERIT. DIALYSIS  SOL F/INTRAPERITONEAL    N/A          BAXTER HEALTHCARE   UNITED KINGDOM
SOL.              ADM                        LIMITED

NUVELLE CONTINUOUS       COATED TABLET        N/A          SCHERING HEALTH CARE UNITED KINGDOM
                                         LTD

NUVELLE TABLETS         COATED TABLET        N/A          SCHERING HEALTH CARE UNITED KINGDOM
                                         LTD

NUVELLE TS           TRANSDERMAL PATCH      N/A          ETHICAL        UNITED KINGDOM
                                         PHARMACEUTICALS (UK)
                                         LIMITED
23.9.2003.      LV          Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis                    655


       Trade Name        Dosage Form        Dose         MA H