Latihan Microsoft® Office Excel® 2007

Document Sample
Latihan Microsoft® Office Excel® 2007 Powered By Docstoc
					          ®
Latihan Microsoft Office
      ®
   Excel 2007

 Cipta buku kerja awda yang
     pertama
Kandungan kursus
• Gambaran keseluruhan: Di mana harus
 dimulakan?

• Pelajaran 1: Berkenalan dengan buku kerja

• Pelajaran 2: Masukkan data

• Pelajaran 3: Edit data dan semak lembaran kerja

Setiap pelajaran mengandungi satu senarai tugas yang
disyorkan dan satu set soalan ujian.
Gambaran keseluruhan: Di mana harus dimulakan?

     Awda dikehendaki memasukkan data ke dalam
     Excel 2007, tetapi awda belum pernah
     menggunakan Excel. Di mana awda harus
     mulakan?

     Atau mungkin awda pernah menggunakan Excel
     tetapi masih kurang jelas bagaimana melakukan
     perkara asas seperti memasukkan dan mengedit
     teks dan nombor, atau menambah dan
     menghapus lajur dan baris.

     Di sini awda akan belajar kemahiran
     menggunakan Excel dengan cepat dan mudah.
Matlamat kursus
• Cipta buku kerja yang baru.

• Masukkan teks dan nombor.

• Edit teks dan nombor.

• Sisip dan hapus lajur dan baris.
   Pelajaran 1

Berkenalan dengan buku kerja
Berkenalan dengan buku kerja
                           Apabila awda
                           memulakan Excel,
                           awda dipaparkan
                           dengan grid kosong
                           yang besar
                           mengandungi lajur,
                           baris dan sel.
Jika awda masih baru dengan Excel, awda mungkin
kurang jelas apa yang harus dilakukan seterusnya.

Kursus ini dimulakan dengan membantu awda merasa
selesa dengan perkara asas Excel dengan memberikan
panduan apabila awda memasukkan data ke dalam
Excel.
Reben
                              Jalur di sebelah atas
     Rumah                       tetingkap Excel 2007
                  Sisipkan        dinamakan Reben.
                  Hapuskan
                          Isih &
                  Format     Tapis
                    Sel  Pengeditan
Reben terdiri daripada pelbagai tab yang berbeza,
setiap satu berkait dengan tugasan khusus yang
dilakukan oleh pengguna Excel.

Awda perlu klik tab di atas reben untuk melihat pelbagai
arahan dari setiap satu tab.
Reben
                              Tab Rumah, iaitu tab
     Rumah                       pertama di sebelah kiri,
                 Sisipkan         mengandungi perintah
                 Hapuskan

                 Format
                         Isih &
                         Tapis
                              harian yang sering
                   Sel  Pengeditan  digunakan oleh
                              pengguna.
                              Gambar menunjukkan
                              perintah tab Rumah
                              pada Reben.

1  Reben berada di sepanjang bahagian atas tetingkap Excel.
2  Perintah pada Reben disusun mengikut kumpulan kecil yang
  berkaitan. Sebagai contoh, perintah untuk bekerja dengan
  kandungan sel dikumpulkan bersama dalam kumpulan
  Pengeditan, dan arahan untuk bekerja dengan sel itu sendiri
  terdapat dalam kumpulan Sel.
Buku kerja dan lembaran kerja
                    Buku1 – Microsoft Excel
                                 Apabila awda mulakan
                                 Excel, awda membuka fail
                                 yang dinamakan buku
                                 kerja.

                                 Setiap buku kerja baru
                                 dikeluarkan bersama
                                 dengan tiga lembaran
                                 kerja untuk awda
                                 memasukkan data.
    Helaian1  Helaian2  Helaian3
                                 Begini caranya.
Ditunjukkan di sini ialah lembaran kerja yang kosong di dalam
satu buku kerja baru.
1  Buku kerja pertama yang awda buka dinamakan Buku1.
  Nama ini muncul pada bar di atas tetingkap dan bertukar
  apabila awda menyimpan buku kerja ini menggunakan
  nama pilihan awda sendiri.
Buku kerja dan lembaran kerja
                    Buku1 – Microsoft Excel
                                 Apabila awda mulakan
                                 Excel, awda membuka fail
                                 yang dinamakan buku
                                 kerja.

                                 Setiap buku kerja baru
                                 dikeluarkan bersama
                                 dengan tiga lembaran
                                 kerja untuk awda
                                 memasukkan data.
    Helaian1  Helaian2  Helaian3
                                 Begini caranya.
Ditunjukkan di sini ialah lembaran kerja yang kosong di dalam
satu buku kerja baru.

2  Tab helaian muncul di sebelah bawah tetingkap. Disyorkan
  supaya awda memberikan nama baru kepada tab helaian
  agar maklumat pada setiap helaian lebih mudah dikenali.
Buku kerja dan lembaran kerja
                    Buku1 – Microsoft Excel  Awda juga mungkin
                                 tertanya-tanya
                                 bagaimana mencipta
                                 buku kerja yang baru.

                                 Begini caranya.    Helaian1  Helaian2  Helaian3
1. Klik Bebutang Microsoft Office    yang terletak di
  bahagian kiri di sebelah atas tetingkap.
2. Klik Baru.
3. Pada tetingkap Buku Kerja Baru, klik Buku Kerja
  Kosong.
Lajur, baris, dan sel
                             Lembaran kerja terdiri
                             daripada lajur, baris
                             dan sel.

                             Itulah grid yang awda
                             lihat apabila awda
                             membuka buku kerja.
1  Lajur bermula dari atas hingga ke bawah pada helaian kerja, secara
  menegak. Setiap lajur mempunyai tajuk abjad di sebelah atas.
2  Baris pula terletak secara mendatar pada helaian kerja. Setiap baris
  juga mempunyai tajuk. Tajuk baris adalah nombor, dari 1 sehingga
  1,048,576.
Lajur, baris, dan sel
                            Lembaran kerja terdiri
                            daripada lajur, baris
                            dan sel.

                            Itulah grid yang awda
                            lihat apabila awda
                            membuka buku kerja.
Tajuk berabjad pada lajur dan tajuk bernombor pada baris menunjukkan di mana
awda berada dalam lembaran kerja apabila awda klik pada mana-mana sel.

Kedua-dua tajuk bergabung menjadi alamat sel. Sebagai contoh, sel yang berada
pada persimpangan lajur A dan baris 3 dinamakan sel A3. Ia juga dinamakan
rujukan sel.
Data ditempatkan ke dalam sel
                              Sel adalah permulaan
                              kerja awda dan
                              tempat memasukkan
                              data ke dalam
                              lembaran kerja.
Gambar di sebelah kiri ialah apa yang awda lihat semasa awda membuka buku
kerja yang baru.

Sel pertama di sudut kiri sebelah atas buku kerja ialah sel yang aktif. Ia ditandai
dengan garis bentuk hitam, menunjukkan sebarang data yang awda masukkan
akan disimpan di sana.
Data ditempatkan ke dalam sel
                              Awda boleh masukkan
                              data di mana saja
                              awda suka dengan
                              mengklik mana-mana
                              sel dalam lembaran
                              kerja untuk memilih
                              sel.
Apabila awda memilih mana-mana sel, ia menjadi sel yang aktif. Seperti yang
diterangkan sebelum ini, ia mempunyai garis bentuk hitam.

Tajuk bagi lajur dan baris bagi sel yang terpilih juga diserlahkan.
Data ditempatkan ke dalam sel
                             Awda boleh masukkan
                             data di mana saja
                             awda suka dengan
                             mengklik mana-mana
                             sel dalam lembaran
                             kerja untuk memilih
                             sel.
Sebagai contoh, jika awda memilih satu sel dalam lajur C di baris 5, seperti yang
ditunjukkan dalam gambar di sebelah kanan:
1  Lajur C diserlahkan.
2  Baris 5 diserlahkan.
Data ditempatkan ke dalam sel
                             Awda boleh masukkan
                             data di mana saja
                             awda suka dengan
                             mengklik mana-mana
                             sel dalam lembaran
                             kerja untuk memilih
                             sel.
Sebagai contoh, jika awda memilih satu sel dalam lajur C di baris 5, seperti yang
ditunjukkan dalam gambar di sebelah kanan:
3  Sel yang aktif, dalam kes ini ialah C5, mempunyai garis bentuk hitam. Dan
  namanya – juga dikenali sebagai rujukan sel – ditunjukkan dalam Peti
  Nama di sudut kiri di sebelah atas lembaran kerja.
Data ditempatkan ke dalam sel
                            Sel bergaris bentuk
                            hitam, tajuk lajur dan
                            baris yang terserlah,
                            dan rupa sel rujukan
                            dalam Peti Nama
                            memudahkan awda
                            untuk mengenali C5
                            sebagai sel yang aktif.


Petunjuk ini tidak begitu penting semasa awda berada di sebelah atas di dalam
beberapa sel pertama pada lembaran kerja.

Tetapi apabila awda bekerja lebih jauh ke bawah atau melintang lembaran kerja,
petunjuk ini banyak membantu awda.
Latihan yang disyorkan

1. Namakan semula tab buku kerja.

2. Bergerak dari satu lembaran kerja kepada yang lain.

3. Mewarnakan tab lembaran kerja.

4. Tambah dan hapus lembaran kerja.

5. Semak tajuk lajur dan gunakan Peti Nama.
Ujian 1, soalan 1
Awda memerlukan buku kerja yang baru. Bagaimana awda
menciptanya? (Pilih satu jawapan.)1. Dalam kumpulan Sel, klik Sisip, kemudian klik Sisip Helaian.

2. Klik Bebutang Microsoft Office, kemudian klik Baru. Dalam
  tetingkap Buku Kerja Baru, klik Buku kerja kosong.

3. Dalam kumpulan Sel, klik Sisip, kemudian klik Buku Kerja.
Ujian 1, soalan 1: Jawapan
Klik Bebutang Microsoft Office, kemudian klik Baru. Dalam tetingkap
Buku Kerja Baru, klik Buku kerja kosong.
Ujian 1, soalan 2
Peti Nama menunjukkan kandungan sel aktif. (Pilih satu
jawapan.)1. Betul.

2. Salah.
Ujian 1, soalan 2: Jawapan
Salah.Peti Nama memberikan awda rujukan sel bagi sel yang aktif. Awda
boleh juga menggunakan Peti Nama untuk memilih sel, dengan menaip
rujukan sel dalam kotak tersebut.
Ujian 1, soalan 3
Dalam lembaran kerja baru, awda mesti mula dengan menaip
dalam sel A1. (Pilih satu jawapan.)1. Betul.

2. Salah.
Ujian 1, soalan 3: Jawapan
Salah.Awda bebas bergerak dan menaip di mana saja yang awda suka. Klik di
mana-mana sel dan mula menaip. Tetapi jangan sampai sehingga
pembaca perlu mengskrol untuk melihat data yang lebih baik dimulakan
di sel A1 atau A2.
Pelajaran 2

Masukkan data
Masukkan data
                               Awda boleh
                               menggunakan Excel
                               untuk memasukkan
                               pelbagai data, profesional
   Gred Pelajar
                               atau peribadi.

          Laporan Jualan
                               Awda boleh memasukkan
                               dua jenis data ke dalam
                               sel lembaran kerja:
                   Perbelanjaan Percutian
                               nombor dan teks.
Awda boleh menggunakan Excel untuk mencipta bajet, mengira
cukai, merekodkan gred atau kehadiran pelajar, atau
menyenaraikan produk jualan awda. Awda juga boleh
mencatatkan senaman harian, mengawasi berat badan, atau
mengawal perbelanjaan pengubahsuaian rumah awda.
Kemungkinannya tidak terbatas.

Sekarang mari teruskan dengan kemasukan data.
Prihatin kepada pembaca awda: mulakan dengan memberi tajuk lajur

     A     B   C   D   E   F   Apabila memasukkan
                           data, disyorkan awda
 1        1 2004  2005  2006  2007  2008
     2                      mula dengan memberi
   Adventure
   Works                      tajuk di atas setiap
 2
                           lajur.
   Baldwin
   Museum of
   Science
 3
 4  Contoso


Dengan cara ini, sesiapa yang berkongsi lembaran kerja bersama awda mudah
memahami data berkenaan (dan awda juga mudah memahaminya di masa
akan datang).

Awda juga boleh menamakan tajuk baris.
Prihatin kepada pembaca awda: mulakan dengan memberi tajuk lajur

     A     B    C    D    E    F   Lembaran kerja dalam
                              gambar menunjukkan
 1        1 2004  2005  2006  2007  2008
     2                         arah aliran sebenar
   Adventure
   Works                         dan yang dijangka
 2
                              dalam beberapa
   Baldwin                        tahun.
   Museum of
   Science
 3
 4  Contoso


Ia menggunakan tajuk lajur dan baris:
1  Tajuk lajur, melintang di atas lembaran kerja, adalah tahun.
2  Tajuk baris ke bawah di sebelah kiri adalah nama syarikat.
Mulakan menaip
     A       B      C      D
                            Katakan awda sedang
                            mencipta senarai
 1    Nama     Tarikh   Jumlah        nama jurujual.
 2
                            Senarai ini juga
 3                           mengandungi tarikh
                            jualan serta
 4
                            jumlahnya.
 5


Awda perlu tajuk lajur berikut: Nama, Tarikh, dan Jumlah.
Mulakan menaip
     A      B     C      D
                           Katakan awda sedang
                           mencipta senarai
 1   Nama     Tarikh   Jumlah        nama jurujual.
 2
                           Senarai ini juga
 3                          mengandungi tarikh
                           jualan serta
 4
                           jumlahnya.
 5


Gambar menunjukkan proses menaip maklumat dan mengubah dari satu sel ke
sel yang lain:
1. Taip Nama dalam sel A1 dan tekan TAB. Kemudian taip Tarikh dalam sel
  B1, tekan TAB, dan taip Jumlah dalam sel C1.
Mulakan menaip
     A       B      C      D
                             Katakan awda sedang
                             mencipta senarai
 1    Nama     Tarikh   Jumlah         nama jurujual.
 2  Buchanan
                             Senarai ini juga
 3  Suyama                       mengandungi tarikh
                             jualan serta
 4  Peacock
                             jumlahnya.
 5


Gambar menunjukkan proses menaip maklumat dan mengubah dari satu sel ke
sel yang lain:
2. Selepas menaip tajuk lajur, klik sel A2 untuk mula menaip nama jurujual.
  Taip nama pertama, kemudian tekan ENTER untuk mengubah pilihan ke
  lajur di bawah iaitu ke sel A3. Kemudian taip nama selepasnya, dan
  seterusnya.
Masukkan tarikh dan masa
     A      B      C     D
                           Excel menjajarkan
                           teks ke sebelah kiri
 1    Nama    Tarikh   Jumlah        sel, tetapi ia
 2  Buchanan    5/3/2009            menjajarkan tarikh ke
                           sebelah kanan sel.
 3  Suyama     6/5/2009

 4  Peacock     5/5/2009

 5


Untuk memasukkan sel ke dalam lajur B, iaitu lajur Tarikh, awda perlu
menggunakan tanda palang atau sempang untuk memisahkan bahagian:
16/7/2009 atau 16-Julai-2009. Excel akan mengenali kedua-duanya sebagai
tarikh.
Masukkan nombor
     A    B      C     D
                      Excel menjajarkan
                      nombor ke sebelah
1    Nama  Tarikh   Jumlah      kanan sel.
2  Buchanan  5/3/2009     5500

3  Suyama   6/5/2009     6300

4  Peacock   5/5/2009     4180

5
Masukkan nombor
Nombor lain dan bagaimana memasukkannya

• Untuk memasukkan pecahan, tinggalkan ruang di antara nombor
 bulat dan pecahan tersebut. Sebagai contoh, 1 1/8.
• Untuk memasukkan pecahan sahaja, masukkan satu sifar terlebih
 dahulu, sebagai contoh, 0 1/4. Jika awda memasukkan 1/4 tanpa
 sifar, Excel akan mentafsirnya sebagai tarikh, 1 April.
• Jika awda menaip (100) untuk menunjukkan nombor negatif dengan
 kurungan, Excel akan memaparkannya sebagai -100.
Cadangan untuk latihan

1. Masukkan data menggunakan TAB dan ENTER.

2. Betulkan kesilapan semasa awda menaip.

3. Masukkan tarikh dan masa.

4. Masukkan nombor.
Ujian 2, soalan 1
Menekan ENTER mengubah pilihan sel ke kanan. (Pilih satu
jawapan.)1. Betul.

2. Salah.
Ujian 2, soalan 1: Jawapan
Salah.Menekan ENTER mengubah pilihan ke bawah. Menekan TAB
mengubah pilihan ke kanan.
Ujian 2, soalan 2
Yang mana di antara berikut dikenali Excel sebagai tarikh?
(Pilih satu jawapan.)1. Februari 6 1947.

2. 2,6,47.

3. 2-Feb-47.
Ujian 2, soalan 2: Jawapan
2-Feb-47.Awda boleh gunakan tanda palang atau sempang untuk memisahkan
bahagian dalam tarikh.
     Pelajaran 3

Edit data dan semak lembaran kerja
Edit data dan semak lembaran kerja
                            Semua orang membuat
                            kesilapan. Data yang
         Menyisip Lajur
                            awda masukkan dengan
                            betul juga perlu dikemas
             Mengedit Data        kini kemudian.
                 13256
                  123456
                            Ada kalanya, semua
                            lembaran kerja perlu
        Menyisip Baris
                            ditukar.Sekiranya awda perlu menambah data lajur yang lain, di tengah-tengah lembaran
kerja awda, atau awda menyenaraikan satu pekerja setiap baris, mengikut urutan
abjad – apakah yang perlu dilakukan sekiranya awda mengambil pekerja baru?

Pelajaran ini menunjukkan awda betapa mudah untuk mengedit, menambah dan
menghapus lajur dan baris pada lembaran kerja.
Edit data
                                Sekiranya awda ingin
                                memasukkan 5400
                                dalam sel A2, tetapi
                                awda tersilap dengan
                4500              memasukkan 4500.
    2007  2008  2009                  Sebaik sahaja awda
    4500  2700  3900
                                mengesan ralat tersebut,
                                terdapat dua cara untuk
Edit
                                membetulkannya.

1   Dwiklik sel tersebut untuk mengedit data di dalamnya.
2   Atau, setelah mengklik pada sel, edit data dalam Bar Formula.
3   Selepas memilih sel mengikut salah satu kaedah, lembaran kerja
    menunjukkan Edit pada bar status di sudut kiri sebelah bawah.
Edit data
                           Apakah perbezaan di
                           antara dua kaedah
                           ini?
                4500          Kemudahan awda.
    2007
                           Awda akan dapati
        2008  2009
    4500  2700  3900             bahawa Bar Formula,
                           atau sel itu sendiri,
                           lebih mudah untuk
Edit
                           bekerja dengannya.
Di sini ditunjukkan bagaimana awda boleh membuat pembetulan di salah satu
tempat:
• Hapuskan abjad atau nombor dengan menekan BACKSPACE atau dengan
 memilih keseluruhan abjad dan nombor, kemudian menekan DELETE.
• Edit abjad atau nombor dengan memilih kesemuanya dan kemudian menaip
 yang lain.
Edit data
                           Apakah perbezaan di
                           antara dua kaedah
                           ini?
                4500          Kemudahan awda.
    2007
                           Awda akan dapati
        2008  2009
    4500  2700  3900             bahawa Bar Formula,
                           atau sel itu sendiri,
                           lebih mudah untuk
Edit
                           bekerja dengannya.

Di sini ditunjukkan bagaimana awda boleh membuat pembetulan di salah satu
tempat:

• Sisipkan abjad atau nombor baru ke dalam data sel dengan meletakkan
 posisi kursor dan menaip.
Edit data
                         Apakah perbezaan di
                         antara dua kaedah
                         ini?
                5400        Kemudahan awda.
    2007
                         Awda akan dapati
        2008  2009
    5400  2700  3900           bahawa Bar Formula,
                         atau sel itu sendiri,
                         lebih mudah untuk
Edit
                         bekerja dengannya.

Apa sahaja yang awda lakukan, apabila awda selesai, jangan lupa untuk
menekan ENTER atau TAB supaya pembetulan awda tersimpan di dalam sel.
Alih keluar pemformatan data
                                  Kejutan! Ada pengguna
    A         B         Rumah
                                  lain menggunakan
    2007       2008
     5400       2700
                                  lembaran kerja awda,
                                  mengisi beberapa data,
       A         B                  dan menjadikan nombor
      2007        2008
         5400                       dalam sel B6 tebal dan
                           Buang Semua

                           Buang Format
                                  berwarna merah untuk
          A
         2007
                   B
                  2008
                                  menyerlahkan bahawa
          5400       4000             2008 adalah jumlah
                                  paling rendah.
Tetapi jumlah telah berubah.

Awda ingin membetulkan keadaan.
Alih keluar pemformatan data
                                  Kejutan! Ada pengguna
    A         B         Rumah
                                  lain menggunakan
    2007       2008
     5400       2700                   lembaran kerja awda,
                                  mengisi beberapa data,
       A         B                  dan menjadikan nombor
      2007        2008
         5400                       dalam sel B6 tebal dan
                           Buang Semua

                           Buang Format
                                  berwarna merah untuk
          A
         2007
                   B
                  2008
                                  menyerlahkan bahawa
          5400       4000             2008 adalah jumlah
                                  paling rendah.
Seperti yang ditunjukkan dalam gambar:

1  Nombor asal telah diformatkan menjadi tebal dan merah.
2  Jadi awda menghapuskan nombor tersebut.
3  Awda memasukkan nombor baru. Tetapi ia masih tebal dan merah! Apakah
  yang berlaku?
Alih keluar pemformatan data
                                  Apa yang berlaku
                      Rumah
    A
   2007
             B
            2008
                                  adalah sel itu sendiri
    5400       2700                   telah diformatkan, dan
                                  bukan data di dalam
       A
      2007
                B
               2008
                                  sel.
         5400
                          Buang Semua

                          Buang Format
         A         B
         2007       2008
          5400       4000
Apabila awda menghapuskan data yang mempunyai pemformatan khas, awda
juga perlu menghapuskan pemformatan bagi sel tersebut.

Sehingga awda berbuat demikian, sebarang data yang awda masukkan ke
dalam sel akan mengandungi pemformatan khas.
Alih keluar pemformatan data
                                  Berikut adalah cara
                       Rumah
    A
    2007
              B
             2008
                                  menghapuskan
     5400       2700                   pemformatan.

       A         B
      2007        2008
         5400
                           Buang Semua

                           Buang Format
          A         B
         2007       2008
          5400       4000
1. Klik di dalam sel, kemudian pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan,
  klik anak panah pada Buang   .

2. Klik Buang Format, yang menghapuskan format dari dalam sel. Atau awda
  boleh klik Buang Semua untuk menghapuskan kedua-dua data dan
  pemformatan serentak.
Sisip lajur atau baris
                            Selepas memasukkan
                            data, awda akan dapati
     Sisipkan
                            bahawa awda perlu
       Sisipkan Sel…

       Sisipkan Baris Helaian
                            menambah lajur atau
       Sisipkan Lajur Helaian           baris untuk menunjukkan
       Sisipkan Helaian
                            maklumat tambahan.

                            Adakah awda perlu
                            mulakan sekali lagi?
                            Sudah tentu tidak.
Untuk menyisip satu lajur:
1. Klik mana-mana sel di dalam lajur di sebelah kanan di mana awda ingin lajur
  baru berada.
2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik anak panah pada Sisipkan. Pada
  menu juntai bawah, klik Sisipkan Lajur Helaian. Satu lajur kosong baru
  disisipkan.
Sisip lajur atau baris
                            Selepas memasukkan
                            data, awda akan dapati
     Sisipkan
                            bahawa awda perlu
      Sisipkan Sel…

      Sisipkan Baris Helaian
                            menambah lajur atau
      Sisipkan Lajur Helaian           baris untuk menunjukkan
      Sisipkan Helaian
                            maklumat tambahan.

                            Adakah awda perlu
                            mulakan sekali lagi?
                            Sudah tentu tidak.
Untuk menyisip satu baris:
1. Klik mana-mana sel pada baris di bawah di mana awda ingin baris baru
  berada.
2. Dalam kumpulan Sel, klik anak panah pada Sisipkan. Pada menu juntai
  bawah, klik Sisipkan Baris Helaian. Satu baris kosong baru disisipkan.
Cadangan untuk latihan
1. Edit data.

2. Hapuskan pemformatan sel.

3. Bekerja dalam mod Edit.

4. Sisip dan hapus lajur dan baris.
Ujian 3, soalan 1
Apakah yang pertama sekali awda lakukan untuk
menghapuskan pemformatan dalam sel? (Pilih satu jawapan.)1. Hapuskan kandungan sel.

2. Klik Format dalam kumpulan Sel pada tab Rumah.

3. Klik Buang dalam kumpulan Pengeditan pada tab Rumah.
Ujian 3, soalan 1: Jawapan
Klik Buang dalam kumpulan Pengeditan pada tab Rumah.Kemudian klik Buang Format.
Ujian 3, soalan 2
Untuk menambah lajur, klik satu sel dalam lajur di sebelah
kanan di mana awda ingin lajur baru berada. (Pilih satu
jawapan.)


1. Betul.

2. Salah.
Ujian 3, soalan 2: Jawapan
Betul.Kemudian pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, klik anak panah pada
Sisipkan, dan klik Sisipkan Lajur Helaian untuk menyisip lajur.
Ujian 3, soalan 3
Untuk menambah baris baru, klik dalam sel di sebelah atas di
mana awda ingin baris baru berada. (Pilih satu jawapan).1. Betul.

2. Salah.
Ujian 3, soalan 3: Jawapan
Salah.Sebaliknya, awda perlu klik mana-mana sel dalam baris di sebelah
bawah di mana awda ingin baris baru itu berada.