phan mem hoc toan Toolkit Math by hieuthao29

VIEWS: 38,355 PAGES: 6

									Ngày soạn: 22/02/09 Ngày dạy: 25/02/09

Lớp: 7/3 PPCT: 51

Phần 2: PHẦN MỀM HỌC TẬP HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
A. Mục tiêu:
- HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã được học trong phần mềm TIM. - HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh. - HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp của mình.

B. Chuẩn bị:
- GV: giáo án điện tử, chương trình TIM cài sẵn trên máy, projector. - HS: đọc trước bài: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH.

C. Tiến trình:
1. Ổn định lớp. 2. Hoạt động dạy: Chúng ta đã được học các cách giải những bài toán phân số, hỗn số, đơn thức, các số thập phân hay vẽ các đồ thị trên giấy, tức là giải theo các cách thủ công. Chúng ta cũng có thể giải chúng trên máy tính cầm tay. Vậy chúng ta có thể giải chúng trên máy tính để bàn của chúng ta không? Câu trả lời là được nhưng máy không tự động giải được mà chúng ta phải có một chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ được học về chương trình đó. Đó là chương trình TOOLKIT MATH hỗ trợ giải bài tập tính toán và vẽ đồ thị. 3. Nội dung: Phần 2: PHẦN MỀM HỌC TẬP HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH Hoạt động 1: 1. Giới thiệu phần mềm: Hoạt động của thầy - Cho Hs đọc SGK trang 111, yêu cầu Hs trả lời câu hỏi: 1)Phần mềm này có tác dụng gì? 2) Tên tiếng anh đầy đủ của phần mềm này là gì? Nghĩa tiếng việt là gì? Hoạt động của trò -Hs đọc SGK. 1) Hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị. 2) Toolkit for interactive Mathemetics (TIM) có nghĩa là công cụ tương tác học toán. Nội dung

1

- Nhận xét câu trả lời, cho Hs ghi bài.

- Lắng nghe, ghi bài vào vở.

- Phần mềm Toolkit math là công cụ học toán đơn giản, hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị. - Phần mềm có nghĩa là công cụ tương tác học tóan.

Hoạt động 2: 2. Khởi động phần mềm: Họat động của thầy - Cho Hs đọc SGK trang 111. - Gọi Hs phát biểu cách khởi động phần mềm. Hoạt động của trò - Đọc SGK. - Nháy đúp chuột vào biểu Nội dung

tượng trên màn hình để khởi động. - Nháy chuột vào ô giữa

để bắt đầu làm việc. - Gọi HS nhắc lại một lần nữa. - HS nhắc lại, tự ghi bài vào vở. 2. Khởi động phần mềm: - Nháy đúp vào biểu tượng TIM trên màn hình để khởi động. - Nháy chuột vào ô ở giữa để bắt đầu làm việc. (ô công cụ đại số).

Hoạt động 3: 3. Màn hình làm việc của phần mềm: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Cho Hs đọc SGK trang - Hs đọc SGK, suy nghĩ, 112. Yêu cầu Hs trả lời câu trả lời. hỏi: phần mềm có các khu vực chính nào? - Gọi Hs trả lời. -Gồm có: thanh bảng chọn, cửa sổ dòng lệnh, cửa sổ làm việc chính, cửa sổ vẽ đồ thị. Nội dung

2

- Nhận xét câu trả lời của Hs. - Cho Hs ghi bài.

-Hs ghi bài vào vở.

3. Màn hình làm việc của phần mềm: Màn hình làm việc chính của phần mềm gồm có: + Thanh bảng chọn. + Cửa sổ dòng lệnh. + Cửa sổ làm việc chính. + Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số.

- Cho Hs quan sát trên màn hình làm việc của phần mềm. - Giới thiệu đâu là thanh bảng chọn, chức năng là nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm. - Cho Hs quan sát thao tác chọn một bảng chọn, giới thiệu sơ lược về các bảng chọn: File, Algebra, Plots… - Giới thiệu tiếp về cửa sổ dòng lệnh: nằm ở phía dưới màn hình, là nơi chúng ta gõ lệnh vào để thực hiện công việc tính toán hay vẽ đồ thị. Sau khi gõ lệnh chúng ta nấhn Enter để thực hiện lệnh. Kết quả được hiển thị trên cửa sổ làm việc chính. - Cửa sổ làm việc chính là nơi thể hiện tất cả các lệnh và kết quả đã thực hiện. - Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số là nơi thể hiện đồ thị nếu lệnh của chúng ta là vẽ đồ thị. - Gọi Hs nhắc lại các thành phần chính của phần mềm, chức năng từng phần? - Nhận xét, chỉnh sửa những chỗ Hs phát biểu sai.

-Hs quan sát trên màn hình. - Hs chú ý nghe giảng.

- Hs quan sát.

- Hs quan sát, ghi chép nếu thấy cần.

- Hs suy nghĩ lại bài trong 2 phút sau đó trình bày lại.

3

Hoạt động 4: 4. Các lệnh tính toán đơn giản: Hoạt động của thầy - Bây giờ chúng ta sẽ học cách sử dụng phần mềm này trong toán học. Trước hết là tính toán với các biểu thức đơn giản. - Giới thiệu lệnh để tính toán: Simplify<biểu thức cần rút gọn> + Simplify là lệnh dùng để tính toán giá trị biểu thức. + <biểu thức cần rút gọn> là biểu thức chúng ta muốn tính toán. - Cho VD, làm thử cho Hs quan sát. - Cho VD, gọi Hs lên bảng làm bài. 1) Tính: 3/5 + 4/7 2) Tính: X3Y4+2X3Y4 3) Tính: 4,8+3,4+0,7 -Gọi Hs lên thực hành. Hoạt động của trò - Hs nghe giảng, ghi bài. Nội dung 4. Các lệnh tính toán đơn giản: a) Tính toán với các biểu thức đơn giản: - Simplify <biểu thức cần rút gọn> + Simplify: lệnh dùng để tính toán giá trị biểu thức. +<biểu thức cần rút gọn> là biểu thức chúng ta muốn tính toán.

- Hs nhìn bảng, nghe giải thích lệnh, ghi bài.

- Hs quan sát, thực hành. - Hs suy nghĩ làm bài. - Hs lên làm bài: 1) simplify 3/5 + 4/7 2) simplify X^3*Y^4+2*X^3*Y^4 3) simplify 4.8*3.4*0.7 -Hs theo dõi, quan sát, ghi chép nếu các em thấy cần.

- Nhận xét, đánh giá. - Ghi chú cho Hs cách - Ghi chú vào vở. nhập các phép tóan: + Nhập phép nhân dùng kí hiệu *. + Nhập lũy thừa ta dùng kí hiệu ^. - Giới thiệu cách thực hiện - Hs nghe giảng, ghi bài. các VD trên từ bảng chọn cho Hs quan sát. Từ bảng chọn Algebra chọn Simplify, sau đó gõ biểu thức cần tính toán vào trong hộp thoại hiện ra, sau đó nháy nút OK hoặc Enter.

+ Nhập phép nhân dùng kí hiệu *. + Nhập lũy thừa ta dùng kí hiệu ^. - Ta có thể thực hiện lệnh tính toán Simplify từ thanh bảng chọn: + Nháy chuột tại bảng chọn Algebra, chọn lệnh Simplify. + Xuất hiện hộp thoại, nhập biểu thức cần tính toán vào hộp thoại. + Nháy Ok để thực hiện lệnh. (hoặc Enter)

4

- Giới thiệu lệnh Plot y=<hàm số của x> + plot: lệnh dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm số đơn giản. + y=<hàm số của x>: hàm số cần vẽ. - Cho VD: vẽ đồ thị hàm số y=3x. - Làm mẫu cho Hs quan sát, giới thiệu cách thực hiện vẽ đồ thị từ thanh bảng chọn Plots. Từ bảng chọn Plots, chọn 2D, chọn tiếp Graph Function…xuất hiện hộp thoại 2D Function Plotter, nhập biểu thức chứa X cần vẽ đồ thị tại Enter function expression in 1 variable, nháy Ok để thực hiện lệnh. - Cho VD cho Hs lên bảng thực hành: Y=2x+1. Y=1/x+3x. - Nhận xét, đánh giá.

- Hs quan sát, theo dõi. - Hs ghi bài. b) Vẽ đồ thị đơn giản: Plot y=<hàm số của x> + plot: lệnh dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm số đơn giản. + y=<hàm số của x>: hàm số cần vẽ.

-Hs quan sát. *Cách thực hiện từ bảng chọn: - Từ bảng chọn Plots, chọn 2D, chọn tiếp Graph Function…xuất hiện hộp thoại 2D Function Plotter, nhập biểu thức chứa X cần vẽ đồ thị tại Enter function expression in 1 variable, nháy Ok để thực hiện lệnh.

- Hs ghi bài.

- Hs suy nghĩ, lên bảng giải.

D. Củng cố:
- Cho Hs gấp tập sách lại, yêu cầu Hs trả lời câu hỏi: 1) Phần mềm này dùng để làm gì? Khởi động phần mềm bằng cách nào? 2) Câu lệnh dùng để tính toán biểu thức đơn giản là gì? 3) Câu lệnh để vẽ đồ thị là gì? 4) Cách tính toán biểu thức từ bảng chọn. 5) Cách vẽ đồ thị từ bảng chọn. - Nhận xét, củng cố lại bài.

E. Dặn dò:
- Về nhà học bài. - Xem lại các VD.

5

*****Nhận xét Ưu điểm Khuyết điểm

Khánh Hậu, ngày 22 tháng 02 năm 2009 GVHD

Lê Phát Hiển

6


								
To top