Opgaver til modul Hent firstClass klienten her Safflower Oiil by benbenzhou

VIEWS: 68 PAGES: 3

More Info
									Opgaver til modul 8.3

Fedtstoffer

Opgave 1
Hvilken geometrisk opbygning er der (oftest) omkring en C=C dobbeltbinding i de
naturligt forekommende fedtsyrer?

Opgave 2
Løs opgave 8.1 på side 316 i A2

Opgave 3
Forklar med ord, hvad der sker ved en additionsreaktion. Illustrér med et
reaktionsskema.

Opgave 4
 a) Hvilket fedtstof, forventer du, har det højeste iodtal – smør eller hørfrøolie?
   Hvorfor?
 b) Slå iodtallet for smør og hørfrøolie (= linseed oil) op i tabellen på side 3 i dette
   dokument.

Opgave 5
 a) Slå iodtallet for olivenolie og tidselolie (= safflower oil) op i tabellen på side 3
   i dette dokument.
 b) Forklar, hvorfor der er så stor forskel på de to iodtal.

Opgave 6
 a) Beregn iodtallet for det fedtstof, der udelukkende består af de olivenolie-
   molekyler, som du fik tegnet i opgave 1 i modul 8.2.
   (Beregn molekylets molare masse og dernæst stofmængden i 100g fedtstof.
   Bestem stofmængden af diiod, der kan adderes til denne stofmængde. Beregn
   iodtallet.)
 b) Sammenlign det beregnede iodtal med tabelværdien på side 3 i dette dokument.
 c) Hvorfor er der ikke overensstemmelse mellem det beregnede iodtal og
   tabelværdien?

Opgave 7
Opskriv reaktionsskemaet for hærdning af et olivenolie-molekyle fra opgave 1 i
modul 8.2.                    Side 1 af 3
Opgave 8
Forklar med ord, hvad der sker ved en basisk hydrolyse (= en forsæbning). Illustrér
med et reaktionsskema.

Opgave 9
 a) Beregn forsæbningstallet for det fedtstof, der udelukkende består af de smør-
   molekyler, du fik tegnet i opgave 3 i modul 8.2.
   (Beregn molekylets molare masse og dernæst stofmængden i 1g fedtstof.
   Bestem stofmængden af KOH, der skal bruges til forsæbning af denne
   stofmængde. Beregn forsæbningstallet.)
 b) Sammenlign med tabelværdien på side 3.

Opgave 10
Løs opgave 8.3 på side 325 i A2
                   Side 2 af 3
Side 3 af 3

								
To top