Docstoc

T2 - PowerPoint

Document Sample
T2 - PowerPoint Powered By Docstoc
					 SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs

 T2 – Dykutrustning
 Henning Schmidt
 0735 232428
Henning Schmidt, 2007       1
 Dykutrustning
 Dykning kräver utrustning!
 Kunskaper om funktion och skötsel av utrustningen  säkerhet
 •   Motivation: dykning ska vara säkert
     För att klara av en olyckssituation måste man kunna hantera sin
     och andras utrustning
     Man måste kunna lita på sin utrustning

Henning Schmidt, 2007                       2
 Dykutrustning
 Mål: Ni ska ha kännedom om
   • dykapparatens funktion
   • olika typer av kringutrustning
   • skötsel av dykutrustning
   • och vara upplysta om ungefärliga priser

 Sidor i boken
   • Viktbälten 33-34
   • Regulatorn 33
   • Flaskan 29-31
   • Avvägningsvästar 28-29
   • Våtdräkten 24-25
   • Torrdräkten 26-27
   • Övrig dykutrustning 22, 33-36
   • Utrustningsvård 36-39
Henning Schmidt, 2007              3
 Dykflaskor
 •   Europeiska flaskor är vanligen gjorda för 200, 232 eller 300 bar
 •   Flaskor kan vara enkla eller monterade i par
 •   Vanliga storlekar på enkelflaskor är 8, 10, 12 och 15 liter
 •   Vanliga storlekar på dubbelflaskor är 2x4, 2x6, 2x7 och 2x12 liter
 •   Alla dykflaskor i Sverige måste besiktigas och provtryckas vart 5:e år
 •   Invändig inspektion varje år
 •   Vid varje besiktning stämplas flaskorna om på nytt
 •   Dykflaskor tillverkas i stål eller aluminium
Henning Schmidt, 2007                         4
 Märkning av dykflaskor    1   2        3  4


 1 - Ny typ av provtrycks-                      5
   stämpling
                                   6
 2 - Äldre typ av stämpling
 3 - Provningstryck
                                   7
 4 - Serienummer             8
 5 - Tillverkare
 6 - CE-märkning
                 Provtrycksstämplingen har omarbetats
 7 - Flaskvolym och        och gäller numera med angivande av
   arbetstryck         såväl provtrycksår och månad, samt år
                  då förnyad provtryckning skall ske. I
 8 - Flaskvikt          stämplingen ingår även provtryckarens
                   eget märke. Se den nya stämpeln
                    under siffra 1 i figuren ovan.Henning Schmidt, 2007                  5
 Regulatorn
 •   Regulatorn består av ett förstasteg (reduceringsventil) och andrasteg
 •   Andrastegen kallas också doseringsventil varav
    den ena för octopus
 •   Förstasteget har 1-2 högtrycksutgångar och
    2-4 lågtrycksutgångar
 •   En manometer som mäter flasktrycket ansluts till en
    högtrycksutgång
 •   Dykväst, andrasteg och torrdräkt ansluts till
    lågtrycksutgångarna
 •   Lufttrycket i lågtrycksdelen är ca 4-15 bar
    (normalt 9-10 bar) över omgivande tryck
 •   Regulatorn kan frysa vid låg vattentemperatur (ca 0-10°C)
 •   Skölj alltid regulatorn i färskvatten efter användning
 •   Regulatorn bör servas minst en gång per år
 •   Flaskanslutningen är DIN eller Yoke

Henning Schmidt, 2007                        6
 Regulatorn
 •   Den extra doseringsventilen kallas
    ibland för octopus

 •   Om du får slut på luft tecknar du till
    kamraten och tar den doseringsventilen
    som han andas ur. Parkamraten tar sin
    octopus och börjar andas ur den

 •   Om det är din parkamrat som får slut
    på luft så ger du bort doseringsventilen
    som du har i munnen och tar din egen octopus

 •   Ett antal alternativ för den extra doseringsventilen finns. T.ex. i form av
    olika kombinationer av västinflator och dosering samt helt separata
    reservsystem med miniflaska, reducerings- och doseringsventil.
Henning Schmidt, 2007                          7
 Dykinstrument
 •   Obligatoriska instrument för dykare är en
    manometer samt tid- och djupmätare
 •   Instrumenten kan vara analoga (visare) eller
    digitala (siffror)
 •   På djupmätaren skall maxdjup kunna visas
    efter dyket

 •   Tid- och djupmätaren kan ersättas av en s.k. dykdator eller bottomtimer
Henning Schmidt, 2007                        8
 Dykinstrument
 •   Kompass rekommenderas att ingå i dykutrustningen
 •   Skölj alltid instrumenten i färskvatten efter dykningen

 •   Kontrollera alla slangar till instrumenten och byt de vart 5:e år
Henning Schmidt, 2007                           9
 Dykdräkten
 •   Dykaren behöver skydd för vattnets
    nedkylningseffekt
 •   Dykdräkter finns som våtdräkt eller
    som torrdräkt + semi-dry
 •   Våtdräkter tillverkas av neoprengummi
 •   Neopren minskar i tjocklek med
    ökande dykdjup, isoleringen minskar
 •   Torrdräkter tillverkas av neoprengummi
    eller andra material (skaldräkt) och
    har in- som utloppsventiler för luft
 •   Luften i torrdräkten isolerar dykaren
    från kylan i vattnet
 •   Torrdräktens vitala del är dragkedjan


Henning Schmidt, 2007              10
 Olika dykdräkter
   Våtdräkt       Torrdräkt   Torrdräkt
(med eller utan luva)  (Neoprendräkt)  (Skaldräkt)

Henning Schmidt, 2007            11
 Olika torrdräkter
 •   Skaldräkter som kräver någon form av underställ
 •   Neoprendräkter, vilka är isolerande i sig själva
 •   I båda typer kan man reglera isoleringsförmågan med olika klädsel
 •   Vitala delar: dragkedjan, hals- och handledstätningar

 •   Skötsel: Skölj, smörj dragkedjan, talka tätningar, undvik lång
    solexponering
Henning Schmidt, 2007                          12
 Avvägningsväst
 Kallas även för dykväst, stabjacka, BC, BCD (Bouyancy Control Device)
    Stabjacka         Frontväste         Vingväst
 (Luftblåsor vid fickorna)  (Luftblåsor framme)    (Luftblåsor på ryggen)

Henning Schmidt, 2007                      13
 Avvägningsväst
 •   Används för att reglera din avvägning i vattnet med hjälp av luft

 •   De flesta västar fylls med hjälp av luft från flaskan men de kan även
    fyllas med munnen

 •   Flera sätt att dumpa luften finns

 •   Används även för att spänna fast dykflaskan

 •   Måste ha tillräckligt stor luftvolym för att kunna lyfta dykaren från det
    största dykdjupet
Henning Schmidt, 2007                          14
 Övrig dykutrustning
 Dykkniv

 •   är obligatorisk

 •   ska bäras på ett sådant sätt att den ej
    utgör en fara för dykaren men ändå
    är lättåtkomlig

 •   ska vara försedd med ett sågtandat blad

 •   Det kan vara en fördel ur skötselsynpunkt
    om kniven går att ta isärHenning Schmidt, 2007               15
 Övrig dykutrustning
 •   Viktbälte finns i ett flertal varianter. Huvudtyperna är mjuka hagelbälten
    och hårda tackbälten
 •   Mellanlinan är obligatorisk och får ej vara längre än ca 3 meter
Henning Schmidt, 2007                         16
 Övrig dykutrustning
 •   Dyklampan finns i ett otal varianter. Från små 1 watts daglampor till
    stora gasurladdningslampor för grott- och vrakdykning. Normallampan
    för nattdyk är en 8 - 15 watts halogenlampa.
Henning Schmidt, 2007                        17
 Att köpa utrustning
 •   Att ha egen utrustning blir i längden billigare och framförallt enklare
    än att hyra utrustning

 •   Vet man vad man vill ha kan man köpa billigare via nätet än i dykbutiken

 •   Hur vet man vad man vill ha? … Snacka med klubbkamraterna
    + testa olika utrustningar

 •   Begagnad utrustning är en bra början om den är i gott skick
Henning Schmidt, 2007                        18
 Frågor / Utrustning
Henning Schmidt, 2007  19
 Utrustning - Summering
 Mål:
     •  Dykapparatens funktion
     •  Obligatorisk utrustning
     •  Olika typer av kringutrustning
     •  Skötsel av dykutrustning
     •  Upplysta om ungefärliga priser / köp av utrustning
Henning Schmidt, 2007                        20
 Utrustning - Summering
 •   Motivation: dykning ska vara säkert
     För att klara av en olyckssituation måste man kunna hantera sin
     och andras utrustning
     Man måste kunna lita på sin utrustning •   Sista ord om utrustningsvård (för idag)
      Skölja noggrant efter användning
      Kolla kontinuerligt efter skador och
      se till att de repareras omgående
Henning Schmidt, 2007                       21
 Nästa tillfälle

 •   Tryck och flytkraft


 •   Imorgon
 •   Samma plats (här)
 •   Kl 18

 •   Fika organisation

 •   Läs följande sidor i boken:
         Tryck 64-65
         Dräkt 23-27
         Avvägning 48-49
         Lungorna 100-101
         Kvävenarkos 111

Henning Schmidt, 2007        22

				
DOCUMENT INFO