Cadangan penyediaan Kerja Amal pendidikan Moral spm by Joe_Japrin

VIEWS: 1,411 PAGES: 3

									Cadangan Penyediaan Pelaporan Kerja amal

A: Tajuk Aktiviti

Contoh:  1.  Sambutan hari kemerdekaan di sekolah saya  2.  Kerja amal di Pusat Perlindungan Haiwan SPCA Ampang  3.  Gotong royong membersihkan bilik darjah  4.  Lawatan ke Rumah Anak Yatim Wawasan, AmpangB: MatlamatNyatakan tujuan utama diadakan aktiviti tersebut. Pelajar disarankan
menyediakan sekurang-kurangnya 2 matlamat

C: Objektif

Nyatakan 2 atau 3 objektif yang hendak dicapai daripada kerja amal
tersebut

D: Tarikh dan masa

Nyatakan tarikh dan masa kerja amal itu dilaksanakan

E: Peserta

Nyatakan orang lain yang terlibat dalam kerja amal tersebut.
Contoh
 1.  Guru 2.  rakan 3.  ibu/bapa/ahli keluarga yang lain 4.  pengurus pusat perlindungan 5.  penyelia rumah kebajikanF: Peranan anda

Ceritakan semua kerja yang anda lakukan dari mula hingga tamat aktiviti
tersebut

G: Kesan

Pelajar mesti nyatakan kesan kerja amal tersebut terhadap dirinya
setelah menyelesaikan kerja amal tersebut dengan menggunakan mana-
mana satu perkataan di bawah.
   sedar/kesedaran
  insaf  iktibar  perubahan sikap

								
To top