Enrst Jones by gbs13765

VIEWS: 2,445 PAGES: 324

More Info
									Forfatter(e) / redaktør(er)         Tittel                                    Utgitt  Pl. ISBN-nr.

                      Vitenskapens historie. Bind II: De vitenskapelige og industrielle
Bernal, J. D.; Nerheim, Gunnar (overs.)   revolusjoner                                 1978    82-530-0911-9
Bernal, J. D.; Nerheim, Gunnar (overs.)   Vitenskapens historie. Bind III: Vitenskapen i vår tid            1978    82-530-0900-3
Bernal, J. D.; Mathiesen, Werner Christie
og Njå, Aksel Bull (overs.)         Vitenskapens historie. Bind IV: Samfunnsvitenskapene/konklusjoner      1978    82-530-0942-9
                      Vitenskapsteoretiske fag. Rapport fra en konferanse om de
                      vitenskapsteoretiske fags stilling i Norge arrangert av Rådet for
                      humanistisk forskning i NAVF 29. - 30. april 1975              1976    82-7216-001-3
                      Kvinneaspekter i humanistisk forskning                    1976    82-7216-004-8
                      Folkeminnevitskap og folkelivsgransking i Noreg               1975
Mundal, Else og Ågotnes, Anne (red.)    Ting og tekst                                2002    82-90289-80-4
                      EDB og primærkilder. Komiteinnstilling                    1977
                      På nett? Tilgjengelighet og web i ABM-sektoren                2008    978-82-8105-065-5
                      Film og videogram ved museer og samlinger i Norge. En katalog        1996    82-7791-003-7
                      Jubileumsskrifter fra organisasjoner tilsluttet Arbeidernes Faglige
                      Landsorganisasjon                              1955
                      Kjell Aukrust. En bibliografi. Hovedoppgave ved Statens bibliotek- og
Christoffersen, Ragnhild m.fl.       informasjonshøgskole                             1992
Sommerfeldt, W.P.              Edvard Bull. Ein bibliografi                         1960
                      Opera Halvardi. Ein bibliografi over Halvard Bjørkviks historiske
                      forfattarskap                                1986    82-90176-19-8
Fett, Hugo                 Dr. Harry Fett. Bibliografi                         1975    82-05-08435-1
Skard, Halvdan               Halvdan Koht. Ein bibliografi                        1974    82-521-0261-1
                      Det Norske Samlaget Bøker 1868-1992. Ein forlagsbibliografi         1993    82-521-4025-4
                      Privatarkiv. Katalog over privatarkiv i Statsarkivet i Trondheim. Bind 4 :
Bull, Ida                  Privatarkiv 211 Røros Kobberverk og 212 Folldal Verk             1988    82-90802-05-6
                      Register til Heimen. 1967 - 1994. Bd. XIV - XXXI               1995
                      Informasjon om privatarkiv i statsarkivet, Hamar

                      Katalog över Folkkultursarkivets och Folkmålskommissionens Samlingar     1978    951-9017-40-2
Kvideland, Reimund             Norsk etnologisk og folkloristisk bibliografi 1987-1988           1989    82-90258-14-3
Kvideland, Reimund             Norsk etnologisk og folkloristisk bibliografi 1985-1986           1988    82-90258-08-9
Marthinsen, Liv (red.)           En del kilder og litteratur til lokalhistorie                1992
                    Nordisk bibliografi for folkelivsforskere 1973. NEFA Dokumentation nr.2
                    1975                                    1976
                    Nordiska museets och Skansens publikationer under 100 år. Förteckning
                    sammanställd i Nordiska museets bibliotek                  1973    91-7108-071-6
Svanberg, Ingvar            Svensk etnologisk bibliografi 1972-1978                   1978    91-506-0176-8
                    Norges topografi. Bibliografisk fortegnelse over topografisk og
Schweigaard, Johan; Sommerfeldt, W.P.  lokalhistorisk literatur. Tillegg 1917-1927                 1930
Sørli, Torbjørn             Stikkordregister til spørrelistene 1-155, S1-S22              1990    82-90258-09-7
Tellenbach, Margareta          Bonadsmålningar och kistebrev. En sammanställd bibliografi         1990    91-85282-049
Wishman, Thurid (red.)         Stavanger Museums publikasjoner 1877 - 1977. En bibliografi         1977    82-90054-09-2
Løøv, Anders; Akselsen, Eva (red.)   Sámi bibliografia. Samisk bibliografi. 1945-1987              1989    82-7113-016-1
Molde, Jostein (red.)          En annotert bibliografi over litteratur om norsk utvandring. 1975 - 1998  1999  a  82-991461-5-1
                    Norsk militærhistorisk bibliografi                     1969
Welde, Frid               Bibliografi over byggeskikk                         1986
                    Minne og tradisjon. Munnleg kjeldestoff i sentrale institusjonar      1980    82-90176-06-6
Bonafede, Cecilie Wiborg        Bibliografi til Norges historie 1974 - 75                  1977    82-00-01714-1
Bull, Eline; Øgland, Inger Johanne   Bibliografi til Norges historie                       1979    82-00-01930-6
                    Bidrag til lokal historie 1907 - 1985. Bibliografi over hovedfags- og
Løberg, Lars (red.)           magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme       1987    82-90176-28-7
                    Norsk lokalhistorisk litteratur. Bibliografi over by- og bygdebøker,
Fyllingsnes, Frode           regionhistorie og periodika ca. 1900 - 1996                 1997    82-90176-86-4
Fyllingsnes, Frode           Trykte kjelder til norsk lokalhistorie. Bibliografi             1995    82-90176-75-9
                    Lokalhistorisk litteratur 1969 - 1984                    1985    82-90176-15-5
                    Norsk lokalhistorisk litteratur 1946 - 1970. Hedmark            1979    82-7000-078-7
                    Norsk lokalhistorisk litteratur 1946 - 1970. Oppland            1979    82-7000-080-9
Lönnqvist, Bo              Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland            1976    951-9017-24-0
Nysæter, Egil              Norske arkivkatalogar                            1982    82-7216-139-7
                    St.meld. nr.22. Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og
                    museum i ei IKT-tid                             1999
                    ABM. Nr.2 2005 - . (Tidsskriftsboks)
                    Bevaring av foreningsarkiv. Studiehåndbok for arbeidet med å bevare
Olsen, Kåre               foreningsarkiv                               1982    82-990877-0-8
                    Arkivmagasinet. 1987 - 1995. (Tidsskriftsboks)
                    Arkivmagasinet. 1996 - 2001. (Tidsskriftsboks)
                    Arkivmagasinet. 2002 - 2008. (Tidsskriftsboks)
                    Arkivmagasinet. 2009 - . (Tidsskriftsboks)
                      Førstehjelp for arkivbrukere (hefter fra Riksarkivaren)
Hosar, Marit; Walle, Lene E.        Arkivarbeid i museene                              2003  82-92162-01-1
Lange, Vilhelm; Mangset, Dag; Ødegaard,
Øyvind                   Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring                  2001  82-446-0802-1
Skogheim, Merete Knutzen; Larsen,     UDK for arkeologiske og kulturhistoriske museumsbibliotek. Skrifter fra
Relsen                   Riksbibliotektjenesten nr.29                           1986  82-7195-053-3
                      Norsk Arkivseminar 1976. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 1             1980  82-548-0003-0
                      Norsk Arkivseminar 1978. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 2             1980  82-548-0004-9
                      Norsk Arkivseminar 1980. Rapport. Norsk Akivforum nr. 3             1981  82-548-006-5
                      Norsk Arkivseminar 1982. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 4             1983  82-548-0007-3
                      Metodeutvikling i arkivarbeidet. Festskrift til Carlo Larsen. Norsk Arkivforum
                      nr.5                                       1985
                      Norsk Arkivseminar 1984. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 6             1985  82-548-0013-8
                      Norsk Arkivseminar 1986. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 7             1986  82-548-0016-2
                      Administrasjonshistoriske oversikter. Medisinalvesenets
                      sentraladministrasjon - Helsevesenet - Landbruksdepartementet. Norsk
Skistad, Knut (red.)            Arkivforum nr. 8                                 1988  82-548-0017-0
                      Arkivmateriale fra dansk-norske sivile sentralinstitusjoner før 1814. Norsk
Stoa, Nils Johan              Arkivforum nr. 9                                 1989  82-548-0024-3
                      Norsk Arkivseminar 1988. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 10            1990  82-548-0025-1
                      Norsk Arkivseminar 1990. Rapport. Norsk Arkivforum nr. 11            1993  82-548-0030-8

Madsen, Per; Marthinsen, Jørgen H. (red.) Norsk Arkivforum nr. 12. Festskrift til Helge Paulsen 30. januar 1996       1996  82-548-0046-4
                      Innlegg fra Norsk Arkivseminar : Tromsø 1993 - Hurdalsjøen 1995. Norsk
                      Arkivforum nr. 13                                1998  82-548-0030-8
                      Norsk Arkivseminar Rosendal 1998. Norsk Arkivforum nr.14             2000  82-548-0068-5
                      Artikler og seminarinnlegg. Norsk Arkivforum nr. 15               2001  82-548-0073-1
                      Arkivfagets profesjonalisering. Festskrift til Jørgen H. Marthinsen. Norsk
                      Arkivforum nr. 16                                2001  82-548-0075-8
                      Norsk Arkivseminar Kristiansand 2001. Norsk Arkivforum nr. 17          2002  82-548-0077-4
Meyer, Frank (red.)            Digitalisering av kulturarvmateriale. Norsk Arkivforum nr. 18          2004  82-996884-1-8
                      "Arkivarrollen i forandring" og "Arkivformidling mot framtidas brukere".
Floater, Tine Berg; Stavheim, Synne (red.) Norsk Arkivforum nr. 19                             2004  82-996884-2-6
                      Lokalsamlinger i folkebiblioteker                        1980  82-90050-267
                      Arkivregistrering - edb som hjelpemiddel. Rapport fra Nordisk
                      lokalarkivkonferanse, Øyer 1985                         1987
Wingborg, Olle          Att inventera dalalitteratur - kommentar till en landskapsbibliografi    1976    91-85378-02-X
Arnesen, Arne           Klassifikasjon - etter Melvil Deweys system                 1969
                 Deweys desimalklassifikasjon. 5.norske forkortede utgave. Bind 1.
Dewey, Melvin           Hovedtabell                                 2002    82-7965-059-8
                 Deweys desimalklassifikasjon. 5.norske forkortede utgave. Bind 2.
Dewey, Melvin           Hjelpetabeller, manual, register                      2002    82-7965-060-1
Hernes, Tore (red.)        Alfabetisk emneordregister - til Deweys desimalklassifikasjon        1987    82-7022-047-7
Gausdal, Ranveig Låg (red.)    Kulturarven til alle - digitalisering i abm-sektoren            2006    82-8105-038-1
                 Bondedagbøger. Kilder til dagliglivets historie               1980    87-87510-04-9
                 Hvor er kildene? Institusjoner til hjelp for lokalhistorikere        1999    82-90176-91-0
                 Statsarkivet i Bergen. Dokumentene forteller                2004    82-548-0085-5
                 Statsarkivet i Hamar. Dokumentene forteller                 2006    82-548-0093-6
                 Veger til fortida. Arkiv - museum - historiesyn               1991    82-90439-57-1
                 Om lokalhistoriske samlingar                        1984    82-7081-0193
Olsen, Kåre            Bevaring av foreningsarkiv                         1982    82-990877-0-8
Hagemann, Gro           Kvinnehistoriske Arkiver                          1978
Nymoen, Jenny           Alvdal folkebibliotek gjennom 100 år. 1882-1982               1982
                 Boksamlinga i Vingelen 1874-1974                      1974
Larsson, Bjørn (red.)       Fortids kultur - samtids natur                       1976    82-7164-007-0
Larsson, Bjørn (red.)       Fortids kultur - samtids natur                       1977    82-7164-009-7
Larsson, Bjørn (red.)       Fortids kultur - samtids natur                       1978    82-7164-010-0
                 Nordmands-Forbundet. 1909 - 1915 (ikke komplett). (Tidsskriftboks)         a
Burcaw, G. Ellis         Introduction to Museum Work                         1978    0-910050-14-7
                 Nesheimstunet på Voss                            1977
                 Akershus Fylkeskommunes 7. kulturkonferanse. Rapport: Kulturvernarbeid -
                 Bibliotekdrift                               1982
Adolfsson, Gerd          Ekomuseum Bergslagen                            1998    91-973270-3-4
                 Administrasjon av museer. Rapport fra Administrasjonsutvalget for praktisk-
                 teoretisk museumsutdanning                         1979
Amundsen, Arne Bugge       Tiltak for standardheving av museer. NMU-prosjekt 1993-1994         1995    82-90935-15-3
                 Arbetsliv. Dokumentation av industri och människa              1978    91-85124-26-5
                 Børn og museer i Norden                           1979    91-7052-447-5
Bergdal, Eva           Bruksandan - hinder eller möjlighet                     1997    91-973270-0-x
                 Beretningen om Statens museumsråd 1979-91                  1991    82-90935-04-8
Buggeland, Tord; Ågotnes, Jakob  Maihaugen. De Sandvigske Samlinger 100 år                  1987    82-02-10828-4
                 By og bygd i Buskerud                            1990
                      Brudd om det ubehagelige, tabubelagte, marginale, usynlige,
                      kontroversielle. ABM skrift nr.26                      2006   82-8105-032-2
                      Dokumentasjon av samtid og nær fortid. 1900-talls materiale. Rapport fra
                      NKKM's fagseminar 1                             1982
                      Dokumentasjon av samtid og nær fortid. 1900-talls materiale. Rapport fra
                      NKKM's fagseminar 2                             1983
                      Dokumentasjon av samtid og nær fortid. 1900-talls materiale. Rapport fra
                      seminar om norsk jordbruk                          1985
                      Dokumentasjon av samtid og nær fortid. 1900-talls materiale. Rapport fra
                      NKKM's fagseminar 4                             1986
                      Døra er åpen til museene i Hedmark
                      Diverse museums-brosjyrer. (Tidsskriftsboks)
Neal, Arminta               Exhibits for the Small Museum                        1976   0-910050-23-6
                      Ekomuseum Västerbergslagen. Utredning och förslag              1985   91-85378-70-4
Einarsen, Hans Philip           Museer og den flerkulturelle virkeligheten                 2005   82-8105-014-4

                      Från knappnål till jumbojet. Forhandlingar vid konferens på Julita gård 18. -
                      20. juni 1973 om de kulturhistoriska museernas foremålsinsamling       1975

                      Föremål, bild, data. Riktlinjer för Nordiska museets insamlingsverksamhet  1973
                      Forum for friluftsmuseer 1993.Tema: Dokumentasjon av bygninger.
                      Rapport fra Trøndelag Folkemuseum Sverresborg                1994
                      Forprosjekt Norsk Fjellmuseum                        1989
Frøyland, Merethe; Håberg, Kirsten Røvig
(red.)                   Barn og unges meninger om museer. ABM skrift nr. 37             2007   82-8105-047-0
                      Fører på Eiktunet                              1964
                      Guidelines to Improve Museum Quality and Standards             2003   3-900835-17-9
Wallace, Patrick F.            A guide to the National Museum of Ireland                  2000   1-86059-057-8
                      Vern og visjon. Rørosmuseet og Trøndelag Folkemuseum. Bakgrunn,
Gynnild, Svein               formål og utvikling                             1993
                      Glomdalsmuseet. Fører med kart og illustrasjoner gjennom museets
                      samlinger
                      Hvordan skal museene få dokumentert anleggsvirksomhet og industri.
                      Sluttrapport                                1986

Hegard, Tonte               Romantikk og fortidsvern. Historien om de første friluftsmuseene i Norge  1984   82-00-07084-0
Hofrén, Erik; Hvarfner, Harald; Rentzhog,
Sten; Zachrisson, Sune           70-talets museum. Samspel, kontakt, kommunikation           1970
Halberg, Paul Tage             Stier i skog. Norsk Skogmuseum 1954-2004                2004  82-90660-23-5
Hegard, Tonte                Hans Aall - mannen, visjonen og verket                 1994  82-7631-023-0

                      Hadeland Folkemuseum gjennom 50 år : 9.februar 1913 - 9.februar 1963  1963
                      Hadeland Folkemuseum 75 år 1913-1988                  1988
                      Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, Hamar. Historikk og årsmelding
                      1937-39                                1940
                      Hordaland landbruksmuseum 25 år. 1945 - 1970              1971
Holm, Niels Georg Beer           Forsikring av museumsvirksomhet. ABM-skrift nr. 52           2009  978-82-8105-069-3
                      ICOMs museumsetiske regelverk. ABM skrift nr. 29            2006  82-8105-035-7
                      Innstilling om de halvoffentlige museers virksomhet og drift. (Fra
                      Museumskomitéen 1967. Komitéen oppnevnt 8.september 1967.
                      Innstillingen avgitt 10.februar 1970)                 1970
Johansen, Anders              Museumsforsking som museumsutvikling                  2000  82-90935-84-6
                      Jernbanemuseet. Årsberetning 1981                   1982
                      Kunst- og kunstindustrimuseer i Norge                 1988
                      Et kompetansesenter for museer i Norge                 1991  82-7432-012-3
Krekling, Kirsti              Maihaugen - en historisk bildebok                   2001  82-90241-37-2
                      Knallåpning for Norsk vegmuseum                    1992
Kjellberg, Reidar              Et halvt århundre. Norsk Folkemuseum 1894 - 1944            1945
                      Kristiansands Folkemuseum. Vest Agder Fylkesmuseum. 1903 - 1978. 75
                      år                                   1978
Lexow, Jan Hendrich             Ledaal. Fører                             1977
Lie, Finn                  Hadelandsmuseet på Halvdanshaugen                   1950
                      Lågdalsmuseet. Eit 10 års arbeid 1924-1934               1934
                      Museumsnettverket 1. "Hus,hjem og innbo. Forskningsstatus -
                      forskningsstrategier"                         1992  82-7216-807-3
                      Museumsnettverket 2. "Samtid og fortid"                1993  82-12-00191-1
                      Museumsnettverket 3. Teknologi, arbeidsliv og industrihistorie     1993  82-12-00212-8
                      Museumsnettverket 4. Agrarsamfunnets materielle kultur         1994  82-12-00378-7
                      Museumsnettverket 5. Kystsamfunnets materielle kultur         1995  82-12-00446-5
                      Museene og kulturvernet. Museumsorganisasjon og administrasjon     1980
                      Museum Security                            1977
Lewis, Ralph H.               Manual for Museums                           1976
Michelsen, Peter             Museerne og samtiden                            1972     87-480-7521-3
                     Museernas roll i den regionala utvecklingen                 1998     91-973270-1-8
                     Museiteknik                                 1976     91-40-04183-2
                     Museer i svenska Österbotten                        1979
                     Museum. Mangfald, minne, møtestad                      1996     82-583-0392-9
                     Museene mot år 2000 - Utfordringer og muligheter. Rapport fra fagseminar
                     Museum 1990                                 1991     82-7432-011-5
                     Min stemme - vår historie. Dokumentasjon av det flerkulturelle Norge. ABM
                     skrift nr. 19                                2005     82-8105-022-5
Matheson, Wilhelm (red.)         Norsk Skogbruksmuseum 25 år 1954-1979                    1979     82-7104-050-2
                     Museene i 2025. Ulike scenarier. ABM skrift nr. 38             2007     82-8105-048-9
                     M for Museum. Museumsmønstring 1993. Rapport fra jubileumsseminar
                     Oslo 3.-6. juni 1993                            1994     82-7432-026-3
                     Museumsbygget i Storhamarlåven                       1973
                     Museumsnytt. 1952 - 1967. (Tidsskriftsboks)
                     Museumsnytt. 1968 - 1976. (Tidsskriftsboks)
                     Museumsnytt. 1977 - 1984. (Tidsskriftsboks)
                     Museumsnytt. 1985 - 1990. (Tidsskriftsboks)
                     Museumsnytt. 1991 - 1999. (Tidsskriftsboks)
                     Museumsnytt. 2000 - 2006. (Tidsskriftsboks)
                     Museumsnytt. 2007 - . (Tidsskriftsboks)
                     Memento. Nr.1 2004 - . (Tidsskriftsboks)
                     Museumskurset. (Tidsskriftsboks)                      1972 - 1976
Madsen, H. Brinch; Pedersen, M. Brandt  Den daglige rengøring på museerne                      1983     87-87-91850-1
                     Museene i samfunnet. Rapport fra NKKMs fagseminar under årsmøtet,
                     Kristiansand, 12. - 15. oktober 1989                    1990     82-7432-008-5
                     Nordens museer 2005                             2005     952-91-8918-4
                     Nordens museer 1996                             1996     87-986092-0-3
Foldøy, Oddveig (red.)          Nordisk Museumsfestival 2000                        2001     82-7760-086-0
                     Norske Museer. Logoer til brevpapir og reklame               1989
Foldøy, Oddveig; Lundstöm, Inga (red.)  Nordisk Museumsfestival 1998                        1998     82-7760-044-5
                     Fördela museernas dokumentationsansvar - ett program för
Nyström, Bengt; Cedrenius, Gunilla    samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer              1981     91-7108-205-0
                     Norsk Skogbruksmuseum. Årsberetning og regnskap 1993            1994     82-90660-15-4
                     Nordisk museologi 1993/1                          1993
                     Nordisk museologi 1993/2                          1993
           Nordisk museologi 1994/1                          1994
           Nordisk museologi 1994/2                          1994
           Nordisk museologi 1995/1                          1995
           Nordisk museologi 2000/1                          2000
           Nordisk museologi 2000/2                          2000
           Nordisk museologi 2001/1-2                         2001
           Nordisk museologi 2002/1                          2002
           Nordisk museologi 2003/1                          2003
           Nordisk museologi 2003/2                          2003
           Nordisk museologi 2004/1                          2004
           Nordisk museologi 2004/2                          2004
           Nordisk museologi. Register 1993 - 2004                   2004
           Nordisk museologi 2005/1                          2005
           Nordisk museologi 2005/2                          2005
           Nordisk museologi 2006/1                          2006
           Nordisk museologi 2006/2                          2006
           Nordisk museologi 2007/1                          2007
           Nordisk museologi 2007/2                          2007
           Nordisk museologi 2008/1-2                         2008
           NKKM-nytt. Nr.1-1991 - Nr. 2-1996. (Tidsskriftsboks)
           NKKM - nytt. Nr.1-1988 - Nr. 4-1990. (Tidsskriftsboks)
           Den norske gruppe av økomuseer. Sirkulære nr. 2. Internasjonal litteratur
           om økomuseene
           Opphedia. Tidsskrift. 1-9. (Tidsskriftsboks)
Oudenstad, Halvard  Eiktunet. 10 års beretning                         1964
           Praktisk-teoretisk museumsutdanning. Rapport fra NKKMs konferanse      1986
           Proceedings of the 12th General Conference and 13th General Assembly
           of the International Council of Museums. ICOM 80              1981  92-9012-103-2
Rosander, Göran   Samla,vårda,visa eller något mer? Om museernas kulturpolitiska roll     1978
           Rørosprosjektet. Rapporter fra arbeidsgruppene. Prosjektansvarlig: Norsk
           Museumspedagogisk Forening                         1979
           17th Annual Conference of the Association of European Open Air
           Museums 1995                                1997  0-902588-57-5
           Strukturering av det norske museumsvesen                  1986
Dahle, Kolbein    Sikringsplan for norske museer                       1985
Arnö-Berg,Inga; Stavenow-
Hidemark,Elisabet; Wulfcrona-Dagel,
Marie Louise               Städfrågan i kulturhistoriska miljöer                   1986  91-7108-259-x
Sandvig, Anders              I arbeid og fest                             1947
Skrindsrud, Johan (red.)         Eit hausteventyr på Valdres Folkemuseum
Sörenson, Ulf; Backlund, Ann-Charlotte  Järn bryter bygd. Ekomuseum Bergslagen berättar i landskapet       1986  91-7810-605-2
Såtvedt, Olaus              Lågdalsmuseet gjennom 25 år 1924-1949. Festskrift             1949
Skre, Ivar                Museet i kvardag og fest
                     Skandinaviska museiförbundet. Referat. Östergötland 1982         1982
                     Samtid & museer. (Tidsskriftboks)
                     Tagungsbericht. Report of the Conference Oslo 1980            1982  82-90036-18-3
                     Tid og sted. Roskilde Museum 75 år 2004                  2004  87-88563-62-6
                     Veileder gjennem museets samlinger; Folkemuseet for Trondheim og
Tiller, Sigurd O.             Trøndelag                                 1961
Trønnes, Ragnvald             Husantunet eller Nørder Husom i Alvdal                  1978
                     Vern om verdier. Sikring av museer som samfunnsoppgave. Innstilling fra
                     NKKM-NNML,Sikringskomiteen                        1994  82-7432-029-8
Weber, Birthe               Bevaring av løse fornminner fra bygravninger. FOK skriftserie nr.14    1994  82-12-00252-7
Grip, Lars                12 museer i Norden. Öppet for alla                    2002  91-86954-62-8
                     Økomuseumsboka - identitet, økologi, deltakelse. Ei arbeidsbok om ny
Gjestrum, John Aage; Maure, Marc (red.)  museologi                                 1988  82-90002-60-2
                     Årsmelding for Fylkeskonservatoren og Bygdemuseene i Hedmark 1975.
                     (Kulturvern Hedmark 1975)                         1976
                     Årsmelding for Fylkeskonservatoren og Bygdemuseene i Hedmark 1976.
                     (Kulturvern Hedmark 1976)                         1977
                     Årsmelding for Bygdemuseene i Hedmark 1977. (Kulturvern Hedmark
                     1977)                                   1978
                     Fra samling til museum. Glomdalsmuseet 1911-1971. 60 år          1971
Skirbekk, Håvard             Et halvt sekel. Glomdalsmuseet 1911-1961                 1961
                     Barn og museum. Rapport fra arbeidskonferansen "Barn og museum" 18 -
                     20 mars 1976                               1976  82-7126-118-5
Enerstvedt, Åse              Barn, unge og museum                           1997  82-7081-040-1
                     Egenaktivitet i museene. Norsk Museumspedagogisk Forening.
Fritzner, Nini (red.)           Seminarrapport 1988                            1988
                    Museumsformidlere og utdanning. Rapport fra "Seminar om videre-
                    /etterutdannelse for formidlere ved museale institusjoner" på Lillehammer
                    26. og 27. april 1983                            1983  82-90283-05-2
                    Museene og de funksjonshemmede, spesielt blinde og svaksynte.
                    Fagseminar 8. - 10. mai 1981 i Fredrikstad                  1981  82-90283-01-6
                    Museene og de funksjonshemmede. Tilrettelegging av museene for blinde
                    og svaksynte                                 1983  82-90283-03-2
                    Pedimus. Nr.5-1977 - Nr. 3-4-1984. (Tidsskriftsboks)
Schistad, Ingvard           Barneøksa. Ei kulturhistorisk fortelling for barn i alderen 5 til 105 år   1988  82-90788-00-2
                    Skole og museum. Rapport fra arbeidskonferansen "Skole og museum" 16.
Sønju, Gerd Aarsland (red.)      - 18. mars 1977                               1977  82-90283-0-00-8
                    Bevaringshåndbogen                              1986  87-7241-496-0
                    Dokumentasjon av samtid og nær fortid 1900-talls materiale. Rapport fra
                    NKKM's fagseminar V. Kaupanger 1988                     1988  82-7432-003-4
Leander, Sigfrid (red.)        Folkbildning och forskning                          1974  91-85294-00-4
                    Konservering og restaurering af læder, skind og pergament          1980

                    Konservering av gjenstander ved norske museer. (Fra et utvalg oppnevnt
                    av Kirke- og undervisningsdepartementet 12.august 1979. Avgitt til Kultur-
                    og vitenskaps-departementet i september 1983.) (NOU 1983: 33)        1983  82-00-70817-9
                    Städfrågan i kulturhistoriska miljøer                    1986  91.7108.259.x
                    Vård och forvaring av museiföremål                      1982  951-95325-3-6
Vingelsgaard, Vigdis; Røskar, Tanja;
Hernes, Espen             Ta vare på gjenstandene!                           1998  82-90935-60-9
                    Vei i vellinga. Håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander. ABM
                    skrift nr.5                                 2003  82-8105-004-7

                    Verbalt. Visuellt. Materiellt. Om museernas dokumentation och insamling   1991  91-7108-312-X
Wieland, Henriette           Førstehjælp for museer - vejledning i omgang med museumsgenstande
Aall, Hans               Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer. Kort veiledning        1925
Carlsson,Göran; Ågren,Per-Uno     Utställningsspråk. Om utställningar for upplevelse och kunskap        1983  91-518-1620-2
Clayhills, Harriet           Utställningsboken. Exempel på fornyelse av ett medium            1983  91-38-90370-9
Gjessing, Thale            De Sandvigske Samlinger. Veileder
                    Gruetunet. Katalog over samlingene                      1968
Lindeqvist, Christina         Våga vårda! En handbok om vård av kulturhistoriska samlingar         2000  91-7108-464-9
                    Odalstunet
                      Översikt över kulturinventariet                           1980  91-7108-181-X
                      Skjermkontakt med lokalhistorien. Internett som formidlingskanal for
Hindal, Sidsel (red.)           lokalhistorie. Erfaringer fra arkiv, bibliotek og museer              2001  82-7620-066-4
Jensson, Gunnleik             Norsk presse under hakekorset. Bind 1                        1945
Jensson, Gunnleik             Norsk presse under hakekorset. Bind 2                        1946
Omberg, Asbjørn              Goebbels dikterte… Norsk presse under okkupasjonen                 1945
Skjegstad, A.               Østlendingen 1901-1976                               1976  82-7104-016-2
Jonsmoen, Ola               Meining som merkevare. 50 bruksartiklar for ein travel kvardag           2003  82-90346-56-5
Jonsmoen, Ola               Skal vi synge eller slåss. 50 epistlar til kvardagsbruk               2006  978-82-90346-65-7
                      Kristendom og norskdom. Festskrift til Christopher Bruun              1920

                      Norske folkeskrifter, spredte nr.: 2, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 24 (!), 27, 29, 30,
                      32, 39, 41, 43, 46, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 65. (Tidsskriftboks)

Ågotnes, Anne (red.)            Kropp og sjel i middelalderen. "Onsdagskvelder i Bryggens Museum" 1996       1997
                      Livsbilleder for unge og gamle eller ædle og moralske Grundsætninger for
                      Familiekredsen                                   1909
                      Rapport fra Tronfjell                                1980  82-90076-27-4
                      Gårdtråd. No. 2                                   1959
Bø, Olav                  Kyrkjeutstyr på villsted                              1953
Plather Leif og Unn; Skaug Erling     Gothic painted altar frontals from the church of Tingelstad             1974  82-00-08953-3
Blindheim, Martin             Festskrift til Martin Blindheim ved 70-årsdagen 2.februar 1986           1986  82-7181-055-3
Blindheim, Martin; Hohler, Erla; Lillie,
Louise (red.)               Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundre. Med tyske resuméer         1991  82-7180-094-4
Jesnæs, Emil O.              Olsokfester paa Sætersgaard                             1922
Öman, Karin                Att stå på gången och gå fram. En studie av svensk konfirmationssed         1983  91-506-0423-6
                      Norsk misjonsleksikon. Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de
                      misjoner dette representerer. Bind I                        1965
                      Norsk misjonsleksikon. Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de
                      misjoner dette representerer. Bind II                        1966
                      Norsk misjonsleksikon. Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de
                      misjoner dette representerer. Bind III                       1967
Sæter, Ivar                Nordens apostel                                   1925
Hosar, Hans (red.)             Alt mellom himmel og jord. Religion, prest og kirke i lokalsamfunnet        2003  82-90176-96-1
Ågotnes, Anne (red.)            Kristendommen slår rot. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - X            1995
Steinbakken, Idar; Rønning, Rolf      Fra prekenstue til veikirke. Åsnes Finnskog kirke                  1994
Haugland, Knut               Sollia kirke 1738-1988. 250 års historie                 1988
Bakken, Arne O.              Haugianerne i Nord-Østerdal                       1973
                      Kirke og menighetsliv i Alvdal                      1986
Eide, Ivar O                Dalen kapell 1935-1985                          1985
                      Folldal kyrkje 1882-1982                         1983
Streitlien, Ragnar             Korskyrkja i Folldal blir bygd. 300 år gamal altartavle         1976
Nyaas, Ole Johan              Attersyn på Kirkesaka i Dalsbygden
Holm, John                 Os kirke Narbuvoll kapell 1862 - 1962                  1962
                      Os kirke og Narbuvoll kirke 1862 - 1987                 1987    82-991594-0-7
Nesset, Trygve               Tolga Kjerke 150 år                           1990    82-992201-0-6
                      Kvikne kirke 350 år                           2004    82-303-0203-0
Østigaard, A. D.; Salbu, S.; Jønland, O.  Tynset kirke 1795-1995. En 200-års beretning               1995    82-993569-0-3
Øverby, Bernhard              Festskrift ianledning Tyldalen kirkes 200 års jubileum. 1736 - 1936
                      Kirkesenteret på Holmen                               82-90289-72-3
Brænne,Jon                 Bergstadens Ziir, Røros kirke                      2003    82-8101-000-2
                      Røros kirke - Et emneopplegg
Ødegaard ,Sverre              Om kjerka på Røros "Bergstadens Ziir"                  1984
                      Diamond jubilee of the Upper Pigeon Creek Evangelical Lutheran Church,
                      Northfield, Jackson County. 1874 - 1949
                      Ten Mile Lake Lutheran Church. 1869- 1969. One Hundredth Anniversary.
Blikstad, B. J.; Moen, N. T.        July 5-6, 1969                              1969  a
                      Centennial Booklet. Spring Lake Lutheran Church. Spring Valley,
                      Wisconsin. 1874 - 1974                             a
Mellgren, Lorenze E.            Tonseth Lutheran Church. 1888 - 1963. Diamond Jubilee          1963  a
                      Fiftieth Anniversary. 1907 - 1957. Bethany Evangelical Lutheran Church  1949  a

Nichol, Todd W. (red.)           Crossings. Norwegian-American Lutheranism as a Transatlantic Tradition  2003  a  87732-094-2
Norlie, O. M.               Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 1843 - 1916             1918
                      Norwegian American Sesquicentennial service book             1975
Sivesind, Johs.              Hvem var Odin? Momenter fra ei uferdig skisse til en artikkel
Østigaard, Arne Dag; Ness, Helge (ill.)  Den gamle jula i fjellheimen                       1998    82-994944-0-0
Sundt, Eilert               Om Røros og Omegn/om Piperviken og Ruseløkbakken/Harham         1975    82-05-08059-3
Sundt, Eilert               Om husfliden i Norge                           1975    82-05-08094-1
Ingelstam,Lars; Schiller, Bernt      Teknik och sosial foandring                       1981    91-40-30496-5
                      Med forbehold om endringer. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret
Møller, Bente Guro             2008                                   2009
                   ABM-institusjonene i Norden. Kompetanseoppbygging for et multikulturelt
Rekdal, Per Bjørn (red.)       normalsamfunn. ABM skrift nr.13                       2005  82-8105-015-2

Alsvik, Ola (red.)          Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede    2004  82-90176-98-8
                   Vi og de. En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer          2008  978-82-92757-37-6
                   Folkevekst og flytting. En historisk-demografisk studie i 1700-årenes Øst-
Sogner, Sølvi Bauge          Norge                                    1979  82-00-01685-4
Aaraas, Olav             Befolkningskrisa i Norge 1770-74. Sult eller sykdom?             1978
Braseth, Leif             Utvandringen til Bardu                            1991
Granlund, Dagfinn           Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845 - Bind 1        1975
Granlund, Dagfinn           Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845 - Bind 2        1975
Granlund, Dagfinn           Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845 - Bind 1        1975
Granlund, Dagfinn           Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845 - Bind 2        1975
Haarstad, Kjell            Samiske vandringer i Sør Norge                        1981  82-519-0453-6
                   Gudbrandsdal og Amerika. 150-årsjubileet for den norske utvandring til
Hovdhaugen, Einar (red.)       Amerika 1825-1975                              1975
Reiersen, Geir O. ;Syse, Jonn Ø.   Ungdomsflytting, Arbeid og utdanning                     1978
                   Veien mot Nordlyset. Jon Simensen Kalbækken 1750-1832.
Østigaard, Arne Dag          Rydningsmann i Bardu 1791                          1991  82-90346-21-2
                   Ungdomsundersøkelsen i Rendalen kommune 1984                 1984
Hodne, Bjarne; Sogner, Sølvi (red.)  Barn av sin tid. Fra norske barns historie                  1985  82-00-07427-7
Mygland, Sigrid Samset        Barn i byen. Lek og alvor i middelalderen                      82-90289-84-7
Jacobsen, Kari Sommerseth; Stang,
Cæcilie (red.)            Mangfold. Historier om kvinner i Hedmark                   1999  82-91997-01-2

Øye, Ingvild (red.)          Middelalderkvinner - liv og virke. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - IV   1989  82-90289-34-0
Rønning ,Bente            Kvinners arbeid på og rundt Folldal Verk                   1995
Bugge, Astrid             Reformdrakten i Norge                            1984
Bugge, Astrid             Touristinder og andre sportspiker                      1961
Sanne, Elisabeth           Kvinne-/kjønnsperspektiv i lokalhistorisk arbeid og kulturvern. Kurshefte  2002
Avdem, Anna Jorunn; Melby, Kari    Oppe først og sist i seng. Husarbeid i Norge fra 1850 til i dag       1985  82-00-07512-5
Andersson, Ingrid           Dalarna i kvinnominne. Kvinnoyrken i bilder kring sekelskiftet        1980  91-85378-28-3
                   Drivandes kvinnfolk. Om kvinner, lønn og arbeid               1976  82-00-03239-6
Sogner, Sølvi; Telste, Kari      Ut og søkje teneste. Historia om tenestejentene               2005  82-521-6558-3
Bergersen, Erik m.fl. (red.)     Arbeidsfolk. Arbeidermiljø i Trondheim omkring 1915             1981
Bull, Edvard (red.)          Renhårig slusk. Norsk Folkemuseums serie - Arbeidsfolk forteller       1961
                  Bak maskinene, under fanene. Arbeidsfolk i byen for hundre år siden       1979
Midbøe, Øyvind           Eilert Sundt og fantesaken                           1968
Skappel, S.            Om husmandsvæsenet i Norge. Dets oprindelse og utvikling            1979 (1922)  82-990575-0-7
Schlüter, Ragnhild         De reisende - en glemt minoritet                        1990
Winge, Harald (red.)        Fantefortegnelsen 1845                             1986     82-90176-25-2
Arnstberg, Karl-Olov; Ehn, Billy  Etniska minoriteter i Sverige förr och nu                    1976     91-40-03988-9
                  Dugnad. Tidsskrift for etnologi/folkelivsgranskning. Nr. 3 1976 - Nr. 2 1980.
                  (Tidsskriftsboks)
                  Dugnad. Tidsskrift for etnologi/folkelivsgranskning. Nr. 3-1975 - Nr. 2-1978.
                  (Tidsskriftsboks)
                  Dugnad. Tidsskrift for etnologi/folkelivsgranskning. Nr. 3-1978 - Nr. 1-1983.
                  (Tidsskriftsboks)
                  Ethnologia Scandinavica. 1971 - 1977. (Tidsskriftsboks)
                  Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale minoritetene. ABM skrift
Holmesland, Hilde         nr. 25                                     2006     82-8105-031-4
                  Norveg. Nr. 21. Tidsskrift for folkelivsgransking                1978
                  Norveg. Nr. 23. Tidsskrift for folkelivsgransking                1980     82-00-05512-4
                  Norveg. Nr. 24. Tidsskrift for folkelivsgransking                1981     82-00-05853-0
                  Norveg. Nr. 26. Tidsskrift for folkelivsgransking                1983     82-00-06768-8
                  Norveg. Nr. 27. Tidsskrift for folkelivsgransking                1984     82-00-07300-9
                  Norveg. Nr. 28. Tidsskrift for folkelivsgransking                1985     82-00-07768-3
                  Norveg. Nr. 29. Tidsskrift for folkelivsgransking                1986     82-00-18324-6
                  Norveg. Nr. 30. Tidsskrift for folkelivsgransking                1987     82-00-07875-2
                  Nord nytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 1976 - 1982.
                  (Tidsskriftsboks)
Svanberg, Ingvar          Sockenlappar                                  1981     91-506-0269-1
Saressalo, Lassi          Kveenit. Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä      1996     951-717-920-0
Ribsskog, Øivin          Kremmere. Dagdriverliv på landevegen                      1963
Lunde, Aage            Jernbane minner                                 1962
Wilhelmsen, Kaare         Jernbanefolk forteller                             1977     82-10-01459-5
Bårnes, Vibeke Bårdsdatter     Dølakultur som delkultur                            1991
Frykman, Jonas; Löfgren, Orvar   Det kultiverte mennesket                            1994     82-530-1678-6
Lyngø, Inger Johanne (red.)    Tidsskrift for kulturforskning. Volum 2, nr.1                  2003
Lyngø, Inger Johanne (red.)    Tidsskrift for kulturforskning. Volum 2, nr.4. (Følelsenes kulturhistorie)   2003
                  Tidsskrift for kulturforskning. Volum 3, nr.1. (Alderens kulturelle
Lyngø, Inger Johanne (red.)    konstruksjon)                                  2003/2004
Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 3, nr.2                   2004

Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 3, nr.3. (Kulturell ulikhet på museum)   2004
Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 3, nr.4                   2004
                    Tidsskrift for kulturforskning. Volum 4, nr.1-2. (Begrepsrom og
Lyngø, Inger Johanne (red.)       minneplasser - Roma)                               2005
Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 4, nr.3                   2005
Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 4, nr.4                   2005
Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 5, nr.1                   2006

Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 5, nr.2. (Vann i et kulturelt perspektiv)  2006
Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 5, nr.3                   2006
Lyngø, Inger Johanne (red.)       Tidsskrift for kulturforskning. Volum 5, nr.4                   2006
                    Tidsskrift for kulturforskning. Volum 6, nr. 4                  2007
                    Råner'n (Tidsskrift, nr. 2/2007-)
Daugstad, Karoline (red.)        Jordbrukets rolle som kulturbærer. Rapport 8/06                  2006
                    Kultur för alla. Nordiskt seminarium om handikappfrågor inom
                    kulturpolitiken. Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 2001              2002  91-86954-60-1
St. melding               Ny kulturpolitikk                                 1974
St. melding               Om organisering og finansiering av kulturarbeid                  1974
Palmenfelt, Ulf (red.)         Humor och kultur                                 1996  952-9724-15-2
Winge, Harald (red.)          Slekt og lokalsamfunn                               1998  82-90176-90-2
Bjørnson, Bjørnstjerne         Engifte og mangegifte. Et foredrag
Bjelke, H.; Thorkildsen T.       Nedleggelse av en jerbanestasjon                         1975
Bjelke, H.; Thorkildsen,T.       Nedleggelse av en jerbanestasjon - Appendix                    1975
Daugstad, Karoline           Fjellbygd - og turistbygd                             1992
Moen, Knut               Fra Fjellbygd til Tettsted                            1978
                    Nyksund-utredningen                                1979
                    Det norske stedet. Plan & Arbeid. Nr.1/93. Tidsskrift for Regional Utvikling,
Hompland, Andreas (red.)        Arbeidsmarked og Samfunnsplanlegging                       1993
                    Os Kommune. Kommuneplan 1989-2000                         1989
                    Tynset "2000"                                   1988
                    Tiltaksplan for landbruket. Tolga kommune                     1999
Marthinsen, Liv; Winge, Harald (red.)  Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet                       1991  82-90176-44-9
                    Samtal i Horn - att leva i glesbygd. (Meddelanden från Östergötlands
Mörkfors, Gunnel; Olsson, Anne (red.)  Länsmuseum)                                    1993  91-85908-15-0
Christensen, Anne Louise Gjesdal      Livet i og mellom husene. Utvalgte artikler om livsform og bymiljø      1991  82-00-21132-0
                      Aktive eldre - arbeidsfolk fortel. Innsamling av munnleg minnestoff frå ein
Trædal, Lasse               industristad. Prosjektrapport v/…                       1987
                      Diverse statistikk (Tidsskriftboks)
                      Folketellingen i Norge 1. desember 1920. Niende hefte. Folkemengden
                      fordelt etter livsstilling. Riket. Bygder. Byer                1923
                      Statistikk-atlas for Fjellregionen - en kartlegging av nærings- og
Køhn, Espen                befolkningsutvikling i perioden 1990 - 2003
SSB                    Folke og boligtelling 2001-Alvdal                       2002  82-537-5444-2
SSB                    Folke og boligtelling 1990-Alvdal                       1991  82-537-3-1
SSB                    Folke og boligtelling 1990-Os                         1991  82-537-3067-5
SSB                    Folke og boligtelling 1990-Tolga                       1991  82-537-3071-3
SSB                    Folke og boligtelling 1990-Tynset                       1991  82-537-3068-3
SSB                    Folke og boligtelling 1980-Tynset                       1981  82-537-1253-7
Pryser, Tore                Thranerøsla i norske bygder                          1977  82-521-0755-9
Hagen, Trond Ivan             Fra kriseopprør til krigsoppgjør                       1997
Nybakk, Per                Alvdal arbeiderparti gjennom 70 år                      1980
Blegen, Theodore C. (utg.)         Amerikabrev                                  1958
                      Diverse. Innvandring/Utvandring. (Tidsskriftsboks)
                      Halländska emigrant öden 1860-1930. Drömmen om Amerika - Vision och
                      verklighet. Denna bok bygger på material framtaget av studiecirklar och
                      enskilda forskare i Hallands Bildningsförbunds länskampanj för
                      emigrationsstudier                              1976  91-7136-194-4
                      Fra Tolga til Nord-Dakota. 1916 - 1921. En emigranthistorie fra gamle
Hagen, Olav Petter             dager selvopplevd og fortalt av Olav Petter Hagen
Lovoll, Odd Sverre             A folk epic: The Bygdelag in America                     1975  0-8057-5365-6

Larsen, Anne Birgit; Bakken, Reidar (red.) Migranten. The Migrant. Nr.1                         1988
Støen, Vidar                Utvandrerhistorie for Folldal                         1987  82-996243-0-4
Semmingsen, Ingrid             Veien mot Vest                                1950
                      Samtiden nr. 3 1984. Drømmen om Amerika. Norge i Amerika - Amerika i
                      Norge                                     1984

Langholm, Sivert; Sejersted, Francis (red.) Vandringer. Festskrift til Ingrid Semmingesen               1980   82-03-10225-5
Johansen, Liv Bjørnhaug og Vedeld, Ida
Tolgensbakk (red.)             Mangfoldige minner. Veier til Norge. Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 159     978-82-03-1945-8-0
                      Esso. Perspektiv. 1997. The Migration of a Tradition            1997  a
Gourley, Deb Nelson             Astri, My Astri. Norwegian Heritage Stories                 2004  a  0-9760541-0-8
Hallerdt, Bjørn (red.)           Emigration från Dalarna. Särtryck ur Dalarnas Hembygdsbok 1966       1968
Hauge, Alfred                Cleng Peerson. Ankerfeste                          1965  a  82-525-1153-8

Nichol, Todd W. (red.)           Interpreting the Promise of America. Essays in Honor of Odd Sverre Lovoll  2002  a  0-87732-093-4
Zempel, Solveig (red., overs.)       In Their Own Words. Letters from Norwegian Immigrants            1991  a  0-8166-1858-5
Lovoll, Odd Sverre             Bygda i den nye verda                            1977    82-521-0728-1
Larsen, Anne Birgit; Bakken, Reidar     Migranten. The Migrant. Nr. 1 - 1988                    1988  a
                      Norwegian-American Essays 2001                       2001  a  82-991461-8-6
                      Norwegian-American Essays 1999                       1999  a  82-991461-3-5
                      Norwegian-American Essays 2004                       2005  a  82-991461-9-4
Nilsen, K. G.                Østerdølenes Saga                              1938  a
                      The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records.
                      Volume I                                  1926  a
                      The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records.
                      Volume II                                  1927  a
                      The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records.
                      Volume III                                 1928  a
                      The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records.
                      Volume IV                                  1929  a
                      The Norwegian-American Historical Association. Studies and Records.
                      Volume V                                  1930  a
                      Norwegian-American Studies and Records. Volume XX              1959  a
                      Norwegian-American Studies. Volume 32                    1989  a
                      Norwegian-American Studies. Volume 33                    1992  a
                      Norwegian-American Studies. Volume 34                    1995  a
                      Norwegian-American Studies. Volume 35                    2000  a
Preus, Herman Amberg; Nichol, Todd W.    Vivacious Daughter. Seven Lectures on the Religious Situation Among
(overs.)                  Norwegians in America                            1990  a  0-87732-078-0
Rølvaag, Ole E.; Zempel, Solveig (overs.)  Concerning Our Heritage                           1998  a  0-87732-087-X

Kongslien, Ingeborg R.           Draumen om fridom og jord. Ein studie i skandinaviske emigrantromanar    1989  a  82-521-3351-7
Støen, Vidar                Utvandrere fra Folldal i Østerdalen til Folldal i Amerika          1976

Syversen Odd Magnar; Derwood Johnson Norge i Texas. Et bidrag til norsk emigrasjonshistorie               1982    82-7104-097-9
                      "Saa nær hverandre". Ei samling Amerikabrev fra Midtvesten til Nissedal
Gulliksen, Øyvind T. (red.)         1850-1875                                  1999       82-991461-7-8
Skirbekk, Håvard              Kan du glemme gamle Norge? Emigrantanes Amerika sett og opplevd              a
Semmingsen, Ingrid             Veien mot vest. Utvandringen fra Norge til Amerika 1825 - 1865       1942     a
Engen, Arnfinn               Utvandringa - det stor oppbrotet                      1978       82-521-0815-6
Øverland, Orm                En utvandrerhistorie i brev. Heddal-Telemark-Wisconsin           1995       82-9937-15-0-3
                      Østerdalslagets Minneskrift / Årbok. Diverse                       a
Kjeldstadli, Knut (red.); Opsahl, Erik;
Sogner, Sølvi                Norsk innvandringshistorie. Bind 1. I kongenes tid 900 - 1814        2003       52-530-2542-4
Kjeldstadli, Knut (red.); Niemi, Einar;
Myhre, Jan Eivind; Kjeldstadli, Knut    Norsk innvandringshistorie. Bind 2. I nasjonalstatens tid 1814 - 1940    2003       52-530-2543-2
Kjeldstadli, Knut (red.); Tjelmeland,
Hallvard; Brochmann, Grete         Norsk innvandringshistorie. Bind 3. I globaliseringens tid 1940 - 2000   2003       52-530-2544-0
Hambro, Johan (hovedred.)          De tok et Norge med seg. Nordmanns-Forbundets saga gjennom 50 år             a
                      Diverse. Utvandring til Amerika (USA). (Tidsskriftboks)                  a
                      History of the Norwegian Settlements. A translated and expanded version
Holand, Hjalmar Rued; Rosholt, Malcolm   of … De Norske Settlementers Historie … Den siste Folkevandring
og Blegen, Helmer M. (overs.)        Sagastubber fra Nybyggerlivet i Amerika                   2006     a  0-9760541-1-6
Soike, Lowell J.              Norwegian Americans and the Politics of Dissent. 1880 - 1924        1991     a  0-87732-079-9
                      Utvandrerliv. Norwegians in America                     1981       82-990752-0-3
Ulvestad, Martin              Nordmændene i Amerika deres Historie og Rekord               1907     a
Rasmussen, Janet E.             New Land New Lives. Scandinavian Immigrant to the Pacific Northwest     1993     a  0-295-97288-2
Greve, Tim                 Det Norske Storting gjennom 150 år. Bind III. Tidsrommet 1908 - 1964    1964

Kaartvedt, Alf               Det Norske Storting gjennom 150 år. Bind I. Fra Riksforsamlingen til 1869  1964
Danielsen, Rolf               Det Norske Storting gjennom 150 år. Bind II. Tidsrommet 1870 - 1908     1964

Kaartvedt, Alf; Danielsen, Rolf; Greve, Tim Det Norske Storting gjennom 150 år. Bind IV. Spseialartikler        1964
Nørregaard, Georg              Arbejdsforhold indenfor dansk haandværk og industri 1857-1899        1977 (1943)    87-7500-866-1
                      Sysselsettingsproblemer i forbindelse med større anleggsvirksomhet. En
Haukeland, Kjell Øystein          studie av problemer for anleggsarbeidere og lokalsamfunn          1974
                      Hembiträdet berättar. Om liv och arbete i borgerliga familjer i början av
                      1900-talet                                 1975       91-7108-086-4
Moum, Sidsel Vogt              Kvinnfolkarbeid. Kvinners kår og status i Norge 1875-1910          1981       82-00-05513-2
Liedgren, Rut                Folkets hus Gersheden                            1964
             Bildet som våpen. Norsk arbeiderbevegelses bruk av bildet i kamp og
Jensen, Lill-Ann (red.)  agitasjon                                  1984     82-10-02544-9
Koht, Halvdan       Arbeidar-rørsla av 1848 i Noreg. Norske folkeskirfter nr. 60        1914
             Kunst, kamp og solidaritet. Arbeiderbevegelsen i Norge i kunst og bilder
Braadland, Rolf      1887 - 1987                                 1987
             Noen trekk ved den organiserte arbeiderbevegelsen i Folldal i tidsrommet
Stuedal, Viggo      1906-1950                                  1976
Tønnesson, Stein     Røde skoger. Skogsarbeidere forteller fra klassekampen på landsbygda    1976     82-530-0766-3
             Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 1/1976. Radikaliseringen av
             norsk arbeiderbevegelse 1911 - 1923                     1976     82-530-0728-0
             "Trøndere i norsk arbeiderbevegelse før 1914".Tidsskrift for
Bull, Edvard       Arbeiderbevegelsens Historie 2/1976.                    1976     82-530-0774-4
             Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1977. I samme båt? Faglig
             kamp og industrielt samarbeid etter 1945                  1977     82-530-0857-0
             Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 1/1978. 1930-åra:
             Reformismens gjennombrudd                          1978     82-530-0906-2
             "Arbeider, bonde, våre hære …" Arbeiderpartiet og bøndene 1930 - 1939.
Kjeldstadli, Knut     Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1978.             1978     82-530-0968-2
             Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 1/1979. Arbeiderbevegelsen og
             offentligheten                               1979     82-530-0957-7
             Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1979. Martin Tranmæl 1879-
             1979                                    1979     82-530-1030-3
             Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens Historie 2/1980. Organisasjon      1980     82-530-1099-0
             Den faglige arbejderbevægelse i Danmark indtil aar 1900. Første del til
Bruun, Henry       ca.1880                                   1977 (1938)  87-7500-865-3
             Beretning i anledning Foldals Grubearbeider forenings 25 års jubileum
             1906-1931                                  1931
             Folldal Grubearbeiderforening - 50 års bveretning              1956
Ousland, Gunnar      Fagorganisasjonen i Norge. Bind 1. Fra avmakt til stormakt 1870-1920    1974 (1947)  82-10-01011-5
Randen, Per Edvard    Foldalens Grubearbeiderforening gjennom 85 år                       82-992368-0-0
Randen, Per Edvard    Foldalens Grubearbeiderforening. Perioden 1991 - 1995            1995
Døhl, Einar        Røros Sparebank hundre år. 1842 - 1942                   1942
Streitlien, Ivar A.    Tønset Sparebank gjennom hundre år. 1856 - 1956
             Jubileumsberetning Tolga Os Sparebank 1865-1990               1990
             Tolga Os Sparebank                             1988
                 Kredittforeningene - en saga blott? De norske kredittforeningers plass i
Myhre, Elin            kredittmarkedet fra 1907 til 2000                     2000    82-995730-0-9
Reiersen, Elsa; Thue, Elisabeth  De tusen hjem. Den Norske Stats Husbank 1946-1996             1996    82-417-0644-8
                 Østerdalsskjønnet. Ekspropriasjonsskjønn i anledning av delvis overføring
                 av Glomma til Rendalen og regulering av Savalen og Unndalen
                 (Fundinmagasinet) m.v.

Flekstad, Kaspar         Nordre Skognens almenning. Litt fra kampen om almenninger i Trøndelag     1961
Mobæk, Are            Småkraftverk i Hedmark. Friluftslivs- og naturverninteressene. Rapport     1982
                 Sølendet naturreservat. En undervisningsenhet primært beregnet på
                 grunnskolen. Røros skolestyre i samarbeid med Trondheim
Moen, Berit Forbord        Lærerhøgskole. Rørosprosjektet                         1983
                 Naturverdier i Cirkumferensen
                 Statsalmenningerne i Gudbrandsdalen. Indberetning fra den ved Kongelig
                 Resolution af 22de December 1874 nedsatte Kommision              1884
                 Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell                2006
Framstad, Erik; Lid, Ingunn B.  Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier            1998  82-00-226379
                 Fagutgreiing tema "jordbruk og seterdrift" for utvidingsprosjekt
Rekdal, Yngve           Markbulia/Einunna                               2007  978-82-311-0030-0
                 Forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen
                 landskapsvernområde. (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane/Fylkesmannen i
Bø, Esben             Oppland. Rapport nr.4 - 1998)                         1998  82-91031-39-8
                 Friluftsliv og vassdragsvern. NOU 1983:45                   1983  82-00-70863-2

                 Verneplan for Dovrefjellområdet. (Forslag til utvidelse av Dovrefjell
                 Nasjonalpark og Fokstumyra Naturreservat, og opprettelse av tilgrensende
                 landskapsvernområder og biotopvernområder.) Høringsutkast           1998  82-7430-107-2
                 Kraftutbygging i Kvikne?                            1974
                 Kraftverkene i Orkla. Tillatelse til erverv og regulering av Orkla og Grana.
                 (St. prp. nr. 86. 1977-78)
Mobæk, Are            Vassdragsrapport for 00478 Einunna (Einunna 2)                 1990
                 Glåma - samfunn og ressurs                           1974
Svestad, Olav; Kolden, Jon    Vassvegar i Lom                                1996  82-994066-0-9
                 Oppsyn i statsalmenninger og tilgrensende områder. Innstilling fra Norges
                 Fjellstyresambands og Statskogs oppsynsutvalg                 1993
                 Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern. NOU 1983:44              1983  82-00-70862-4
                   Viltstellet, jakt og fangst. NOU 1974:21                    1974  82-00-70139-5
Eggen, Engebret           Vingelen forbruksforening 100 år. Jubileumsskrift
                   Festskrift for Tolgen Forbruksforening ianledning dens 50-aars jubilæum
                   24. april 1919
                   Folldal Handelssamlag. 25 års Beretning. 1912 - 1937

Haugland, Kjell           Samvirkelaget er mi forretning. Opdals Samvirkelags historie. 1920 - 1995    1995  82-91295-03-4
                   Hedmark kooperative distriktsforening. 1917 - 1942               1943
Kvernmo, J.             Vingelen forbruksforening 80 år. 1869 - 1949
                   Kooperative portretter. 1940. Noen biografiske opplysninger           1940
                   Kvikne Samvirkelag. 1910 - 1985. 75 år
Nybakk, Per             Alvdal Handelslag 75 år. 1910 - 1985                      1985
                   Norges kooperative landsforening gjennom 50 år                 1956
Rise, Ola J. m.fl.          Festskrift i anledning Opdal Samvirkelags 30-årsjubileum 1950          1950
Skogstad, Kolbjørn; Grue, Per Aas  Kvikne Samvirkelag femti år. 1910-1960                     1960
Streitlien, Ivar           Festskrift med tilføre av Tynset Samvirkelags 50-års-jubileum 1961
                   Tolga samvirkelag 100 år 1869-1969
                   Matglede gjennom 75 år. Prior Norge 1929-2004                  2004  82-303-0276-6
Schwarz, Fred            Kommunisme. Teori - praksis
                   Norges kommunale finanser i regnskapsåret 1920 - 1921              1923
                   Skattelister. (Tidsskriftboks)

Fladby, Rolf; Winge, Harald (red.)  Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647  1991  82-90176-41-4
                   Herredskommisionens Forslag til Regulering av Matrikulskylden i
                   Lilleelvedalens Herred 1886. Transkr. av Kåre Kristoffersen. Utgitt av
                   Historielaget Frederiks Gave                          1989
                   Lensrekneskapar 1. Austlandet                          1982  82-548-0008-1
                   Lensrekneskapar 2. Agder, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Noreg           1983  82-548-0010-3
                   Matrikler frå Folldal                              1994
Kolsrud, Sigurd           Oslo og Hamar Jordebok 1574-1577                        1929
Fladby, Rolf; Try, Hans (red.)    Skattematrikkelen 1647. 3 Hedmark fylke                     1970
Fladby, Rolf; Try, Hans (red.)    Skattematrikkelen 1647. 2 Akershus fylke                    1969
Steinnes, Asgaut           Jordetal og marketal. (Utgjevne for Kjeldeskriftfondet ved …)          1929
                   Skattemanntal frå Folldal                            2000
Nyås, Arne              A/L Nordøsterdal Kraftlag 50 år                         1994
                   A/L Nordøsterdal Kraftlag. Årsrapport 1996                   1996
                    Smeltedigelen - En industrisaga . Odda Smelteverk gjennom 80 år        1989  82-7326-013-5
Gursli-Berg, Gunhild; Thorup, Edvard
(red.)                 Industrispor. Fra Melbu til Lindesnes                     2008  978-82-03-23606-8
Clementz, Hans Lyder          Endringer i grunneiernes næringsgrunnlag som følge av kraftutbygging      1974
                    Årbok for landbrukets økonomiske organisasjoner 1984              1984
Wendelbo, Paal             Kvitfisk-rapporten                               1979
Kamfjord, Georg; Lykkja, Hanne;
Puschmann, Oskar            Landskapet og reiselivsproduktet. NIJOS-rapport 4/97              1997  82-7464-102-7
Randen, Per J.; Bartnes, Erik     Turismen og landbruket. Problemer - Muligheter - Organisering         1967
                    Rapport fra feltarbeid, Østerdalen 1998. Utarbeidet av studenter ved
                    reiselivsstudiet med spesialisering i organisasjons- og bedriftsutvikling.
                    Avdeling for reiseliv og samfunnsutvikling, Høgskolen i Lillehammer      1998
Vaagland, Jorid; Vorkinn, Marit    Kultur som reiselivsprodukt. ØF-rapport nr.23/1997               1997  82-7356-386-3
                    Kultur og reiseliv. Metodikk og suksesskriterier for samarbeid. SND-rapport
Paulsen, Gunn E. m.fl.         nr. 4 - 1997                                  1997  82-91172-58-8
                    Reiselivsplan for Nord-Østerdal. Foreløpig utkast til delrapport: Kultur og
                    reiseliv
                    Reiselivsplan for Nord-Østerdal. Høringsutkast: Hoveddokument. Alvdal -
                    Engerdal - Folldal - Os - Rendalen - Tolga - Tynset              1987
                    SND og reiselivet. Strategi for en lønnsom og markedsorientert
                    reiselivsnæring. SND-rapport nr. 1 - 1997                   1997  82-91172-47-1
Ingebrigtsen, Dag           Tangen Bruk. Kalk- og teglproduksjon - Pottemakeri               1984
                    Kampen om Jernverket                              1951
                    Med Moelven-hjul på vei gjennom tiden. Historien om Aktieselskabet
Dalseg, Trygve             Moelven Brug i de første 50 år 1899-1949                    1966
                    Møbelhuset 100 år 1906-2006                          2006
                    Kraftutbygging og lokal økonomi. Konsekvensar for kommunen og lokale
Almedal, Sigrid            verksemder                                   1974
                    Omstilling i service-næringen i Finnmark. Tiltaks- og utviklings-program for
Olsen, Knut Erik (red.)        privat tjenesteytende virksomhet i distriktene                 1989
Aarseth, Bjørn             Retten til naturressursene i de samiske bosettingsområder           1979
                    Kvinner og krig. En utstilling i samarbeid med Norges Røde Kors.
Braut, Else              Maihaugen 5. mai 2007 - 30. mars 2008                         978-82-90241-58-7
                    Grunnloven for kongeriket Noreg. Gjeven i riksmøtet på Eidsvoll den 17.
Aarnes, Hans (på nynorsk ved …)    mai 1814. Med seinare brigde og tillegg til 1. januar 1940           1940
Nygårdshaug, Bergsvein         Asker Arbeiderparti gjennom femti år. 1903 - 1953               1959
                    Høifjellskommisjonens forhandlinger / kjennelser. Diverse hefter.
                    (Tidsskriftboks)
Strøm, Evald Jon            Rørosloven av 1901. Røroskilder 1                       1995  82-91590-00-1
                    Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind 1. Økokrims
Holme, Jørn (red.)           skriftserie nr.12 (2001)                           2001  82-995929-0-9
                    Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind 2. Kulturminneloven
Holme, Jørn (red.)           med kommentarer. Økokrims skriftserie nr.12 (2001)              2001  82-995929-0-9
                    Innstilling om Lov om kulturminner. (Fra Bygningsfredningskomitéen 1967,
                    oppnevnt ved kongelig resolusjon 8.september 1967. Innstillingen avgitt
                    28.januar 1971)                                1971
                    Lovsamling. Museale og antikvariske love i Norden               1979  87-87551-04-7
Parker, Marjorie            Vern om faste kulturminner. Lovgivning og forvaltning             1974  82-549-00558
Parker, Marjorie            Vern om faste kulturminner - en samfunnsoppgave                1980  82-00-05366-0
Stang, Cæcilie             Rettigheter i utmark - i historiske perspektiv                2004  82-529-2838-2
                    På rett hylle med åndsverkloven. En veiledning i opphavsrett for arkiv,
Børde, Charlotte; Søndersrød, Vebjørn  bibliotek og museum. ABM-skrift nr. 45                    2008  978-82-8105-060-0
Winge, Harald (red.)          Lover om offentlig skifte                           1997  82-90176-87-2
                    "Når du intet har å betale med…" Tvangsauksjoner i Østre Toten i 1920- og
Karsrud, Eivind P.           30-årene                                   1980
Torp, Solveig              Tingbok for Solør og Østerdalen. 1638 - 1641                 1994  82-91472-08-4
Fladby, Rolf              Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged               1963
                    Veien til kulturarven. ABM-samarbeid og teknologi .Idékatalog         2006
                    Fylkesdelplan for kulturvern Hedmark 1999-2002                2002
                    Kommunen gjennom 150 år. 1837 - 1987                     1987  82-991039-8-3

Grefsrud, Reidun m.fl.         Kommunestruktur i Hedmark. ØF-rapport nr. 01/2005 (Østlandsforskning)     2005  82-7356-555-6
                    Fylkesplan for Hedmark 2009 - 2012 (20)
                    Alle tiders kulturminner. Hvorfor og hvordan verner vi viktige kulturminner
                    og kulturmiljøer?                               2001
                    Kulturminnevern, skjønn og forutsigbarhet. En studie av offentlig
Anker, Marie Louise           arealplanlegging og bevaring av kulturminner                 2007  978-82-471-5059-7
                    Kulturvernplan Buskerud fylke
                    Historien om Kulturminnestafetten. De frivillige kulturminneorganisasjoners
Forseth, Terje (red.)          hovedprosjekt i kulturminneåret 1997                     1998
                    Fylkeskulturplan for Sogn og Fjordane                     1981  82-990864-1-8
                   Handlingsplan for kulturminneforvaltning. Innstilling fra et utvalg oppnevnt
                   av Miljøverndepartementet 7.september 1990, avgitt 5.februar 1992       2000  82-7243-889-5

Johnsen, Yngvar            Vern av kulturminner i Norge. En håndbok for kommunale administrasjoner 1986     82-00-35813-5
Janson, Sverker            Kulturvård och samhällsbildning                     1974     91-7108-078-3

                   Kulturminnevernet. Organisasjonsspørsmål innenfor kulturminnevernet i
                   Norge. (Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 2.november 1979.
                   Avgitt til Miljøverndepartementet i desember 1982.) (NOU 1982: 36)     1982    82-00-70771-7
                   Offentlig kulturvern på fylkesnivå. (I mars 1976 oppnevnte
                   Miljøverndepartementet et utvalg til å utrede fylkeskonservatorenes
                   funksjoner innen kulturvernet. Utredningen avgitt i mai 1977.) (NOU 1977:
                   50)                                    1977    82-00-70398-3
                   Pionerer i regional kunstformidling. Evaluering av Turneorganisasjonen for
Røyseng, Sigrid; Aslaksen, Ellen K.  Hedmark. Telemarksforskning-Bø Rapport nr. 201               2003
Christophersen, Bjørn         Vårt forsvars historie. En oversikt frem til 1940             1978    82-05-10418-2
Christophersen, Bjørn         Forsvarets plass i norsk historie                     1976
                   Drabanten. Medlemsblad for Forsvarsmuseets venners aktive gruppe. Nr.2-
                   2002 - . (Tidsskriftsboks)
                   Forsvarssak er fredssak. Norges Forsvarsforening 100 år, 1886-1986     1986
                   Gløtt av Milorg 1940-1945
                   Hærmuseet. Årbok (1940-46, 1947-48, 1951-52, 1953, 1955, 1956).
                   (Tidsskriftsboks)
                   Hærmuseet. Årbok (1960, 1962, 1965, 1971-72). (Tidsskriftsboks)
Ottestad, P.N.            Krigen i vår tid                              1952
                   Militæropvisningen på Hamar. Lørdag 24. og søndag 25. august 1929.
                   Domkirkeodden. Arrangert av Hedmark Historielag              1929
Aagaard, Erik C.           Den norske hærs uniformer i dansketiden - et billedhefte          1992    82-91218-00-5
Rasch-Engh, Rolf           Soldat i Vinger leir. Trekk av garnisonslivet i en grensefestning     1982
Holm, Terje H.; Kristiansen, Tom;
Skjelbred, Kristin (red.)       I militære skispor. Skiløping og vintertjeneste i den norske hær        1994
                   Østoplandenes regiments historie                        1923
                   Hedmark Krets. Norske kvinners sanitetsforening. 1946 - 1996          1996  82-993836-0-9
Nygaard, Sigrid            Eggen Sanitetsforening gjennom 50 år                      1986
Herner, Birger; Holmdahl, Henrik C:son;
Nilsson, Lennart              Varbergs sjukhus 150 år                            1985
Østigaard, Arne Dag             Tynset sjukehus -ditt lokalsjukehus- Et jubileumsskrift 1919-1994       1994   82-993246-0-2
Hangaard, LS                Øvre Rendalen Pleiehjem. Beretning 1900 - 1950                1950
Gullhav, Inga; Sund, Eva Marie; Thygesen,
Hilde                    Sanatoriebarn                                      978-82-90115-39-0
Helland-Hansen, Kjell            Føderådsordningens historie i Norge. Riksantikvarens skriftserie 3      1997  av 82-548-0054-5
Bache, Torkel                Helse og folk gjennom århundrer. Helsetjenesten i Hedmark 200 år       1992   82-7404-071-6
Bergebakken, Per Arnfinn; Holmen,      Glimt fra 1903 - 2003. 100 års jubileum. Nasjonalforeningen Alvdal
Gudmund                   Helselag                                   2003
                      Glimt fra Hedmarkshelsa                            2003   82-996672-0.8
Reinertsen, Harald             Glimt fra Nasjonalforeningen Alvdal Helselag 1903-1983. 80 år         1983

Økland, Bård Gram              Fattig, gammel og syk. Liv og helse på Vestlandet fra 1000- til 1600-tallet  2003   82-90289-81-2
Valen-Sendstad, Fartein           For lov og rett i 200 år. Oslo politis historie                1953
Hansen, Jens Erik Frits           Københavns forstadsbebyggelse i 1850'erne                   1977   87-500-1705-5
                      Et kvarter og dets mennesker. Bolig- og livsformer gennem 100 år.
Olesen, Bodil                Frederiksbjerg Øst, Århus                                87-89328-00-0
                      Artikkelsamling om automatisk freda kulturminner i skog
                      Bevaring av tekniske og industrielle kulturminner i Norge. Innstilling fra
                      Utvalg for teknisk og industrielt kulturvern 1988               1988   82-7081-021-5
                      Kulturminner fra nyere tid : Verneverdi og utvelgelses-kriterier.
Bull, Lisen                 (Informasjon fra Riksantikvaren)                       1987
Bårdseng, Line               Utmarksregistrering i Hedmark 1995. Rapport                  1995
Bårdseng, Line               Utmarksregistrering i Hedmark 1997. Rapport                  1998

                      Fortid former framtid. Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. NOU 2002: 1 2002    82-583-0630-8
                      Fortidsvern. 1975 - 1984. (Tidsskriftsboks)
                      Fortidsvern. 1985 - 1990. (Tidsskriftsboks)
                      Fortidsvern. 1991 - 1996. (Tidsskriftsboks)
                      Fortidsvern. 1997 - 2006. (Tidsskriftsboks)
                      Fortidsvern. 2007 - . (Tidsskriftsboks)
                      Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring nitti år         1935
                      Kulturminner i planområdet for utvidelse av Rondane nasjonalpark, Stor-
Forbord, Oddvin               Elvdal og Folldal kommuner i Hedmark fylke                  1996
              Kulturminner i Oslomarka 1973. Flerbruksplanen for Oslomarka - Oversikt
Holmen, Thora Margrethe   over kulturminner. Rapport                        1973
Riksantikvaren (utg.)    Husregistrering etter SEFRAK-metoden. Instruks for feltarbeid       1991
Jarmund, Grete       Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner            1994  82-7574-012-6
              Kulturminnevernets teori og metode. Status 1989 og veien videre.
              Seminarrapport Utstein Kloster 1989                    1990  82-7216-619-4
              Kulturminner og vassdragsvern. Utredning fra NOU             1983  82-00-70861-6
              Kulturminner langs Glommavassdraget i Hedmark. Delrapport til
              vannbruksplanen for Glomma                        1990
              Kulturlandskap og Jordbruk. Virkemidler rettet mot kulturlandskapet i
              Norden                                  1992  82-7243-872-0
              Kulturminner i skog                            1992
              Kulturarven. Nr. 13 - 2000 - (Tidsskriftsboks)
              Kulturminner langs Glomma med sideelver                  1990
              Kulturminner for Hedmarks framtid. Fylkesdelplan for vern og bruk av
              kulturminner og kulturmiljøer gjeldende fra 2005
Løseth, May Irene Arnevik  Registrering av utvalgte kulturlandskap i Hedmark. Rapport        1994  82-7555-034-3
              La stå! Nyhetsbrev om lokal agenda 21. 2007 - . (Tidsskriftboks)
Mikkelsen, Egil       Kulturminner i Grimsavassdraget, Hedmark-Oppland             1981  82-7181-021-9
Mikkelsen, Egil       Kulturminner i Atnavassdraget Hedmark-Oppland               1980
Nyeggen, Halldor      Kulturminner i utmarka i Alvdal                      2005  82-90346-60-3
Engen, Einar (red.)     Norsk Kulturminnefond - de fem første årene                2009  978-82-303-1238-4
              Registrering av faste kulturminner i Norge. Referat av seminar 1970    1971
              Registrering av faste kulturminner i Norge. A. Generell orientering    1980
              Registrering av faste kulturminner i Norge.B. Arbeidsinstruks for
              registrering av hus                            1975
              Riksantikvaren 50 år : 1912 - 15.november - 1962             1965
Riksantikvaren (utg.)    Registrering av hus etter SEFRAK-metoden. Innføringskompendium      1991
ST.melding         Bygnings- og fornminnevernet                       1987
Svendsen, Ola Øgar     Fra vår kulturarv. Norsk kulturfond verner hus og anlegg         1976  82-09-01459-5

Solnes, Lil         Evaluering av bevaringsplan for Sanden i Trondheim. FOK skriftserie nr.3 1992  82-7216-816-2
              Konkurranse, konsensus eller konflikt? Kulturminnevern på Svalbard. FOK
Thommessen, Toini      skriftserie nr.17                            1994  82-12-00326-4
              Vern og virke. Årsberetning fra Riksantikvaren. 1976 - 1989.
              (Tidsskriftsboks)
                      Årsbok 1976-77. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer     1977    91-7192-385-3

                      Årsbok 1978-79. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer     1979

                      Årsbok 1979-80. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer     1980

                      Årsbok 1980-81. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer     1981

                      Årsbok 1981-82. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer     1982

                      Årsbok 1982-83. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer     1983

                      Årsbok 1983-84. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer     1984
Schrøder, Jan (red.)            Miljøtilstanden i Hedmark. Rapport nr.12/1998                1998    82-7555-093-9
Gaare, Eldar; Jonsson, Bror; Skogland,
Terje                    Tsjernobyl - sluttrapport fra NINAs radioøkologiske program 1986 - 1990   1991    82-426-0125-9
Skurdal, Jostein; Vagstein, Geir; Tjørve,
Irene                    Radioaktivitet i Oppland etter Tsjernobyl - virkninger for vilt og fisk   1987
Holme, Jørn (hovedred.); Lyssand, Arild;  Faunakriminalitet og annen naturkriminalitet - etterforskning og
Axelsen, Terje               påtalebehandling                               1994

                      Fra prestegjeld til fusjon. Melhus, Leinstrand og Flå Brannkasse - 150 år.
Storhaugen, Ola               Soknedal, Budal, Singsås, Støren, Horg,Hølonda, Byneset, Klæbu/Tiller    1991    82-992347-0-0
Gjelten, Trygve               Alvdal Brannkasse 1878-1968                         1968
Støen, Per B.                Folldal Brannkasse 1913 - 1963                        1964
Nesset, M.J.                Tolga og Os brannkasse 1864-1964                       1964
Gjelten, Trygve               Tynset Brannkasse 1873-1973                         1973
Clausen, Otto (red.)            Chicago Norske Klub                             1949  a
                      Nordmands-Forbundet                             1906  a
                      Østerdalslagets aarbok 1925-1926                       1926
                      Øserdølenes lag i Oslo. 75 år. Samlet historie for årene 1922 - 1997
                      Ungdomslaget Fjell Dalholen 75 år                      1975
Grandum, Bjarne               Ungdomslaget Heimsyn 1887-1987. 100 år. Historisk attersyn          1987    82-991541-0-3
Gjelten, Trygve               Østerdal ungdomslag 1893-1968. 75 år. Historisk attersyn           1968
Gjelten, Trygve               Østerdal ungdomslag 50 år                          1948
Moren, Sven; Os, Edvard           Den frilynde ungdomsrørsla. Norigs ungdomslag i 25 år            1921
                       Lys over Land. Jubileumsskrift. Os u.l. 80 år                1965

Lundanes, Oddvin; Moren, Sigmund (red.) Ung i 75 år. Noregs Ungdomslag 1896-1971                     1971
                    Østerdalsungdom gjennom 100 år. Breidablikk / Østerdal Ungdomslag        1993
Dahl, Helge (hovedforf.); Bæra, Gunnar
(red.)                 Fra privatseminar til høgskole. Elverum lærerhøgskole 1892 - 1992        1992
                    Da klokka klang… Grunnskolen 250 år. Beretning fra skolene i Gjøvik,
                    Vardal, Biri og Snertingdal                           1989   82-90323-13-1
                    Eidskog. Grunnskolen 250 år. 1739 - 1989                     1989   82-90655-01-0
                    Kirkekretsen skole 1927 - 1997. Skolehistorie og skoleminner
Ryen, Asbjørn              Skolehistorie for Os                               1989

                       Skolen vaar jubilerer. Norsk grunnskole 250 år. 1739 - 1989 (Fåset skole) 1989
                       Skolehistorie for Tolga                            1991
                       Idéhefte til Lofoten i går - i dag - i morgen. Lofotprosjektet        1977
                       Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken. ABM-skrift nr.
                       39                                      2007  82-8105-050-0
Kotte, Odin                 Tynset lærerlag 1886-1986                           1987  82-991508-0-9
                       Hamar katedralskole - en skole i tiden 1153-2003               2003  82-91326-15-0
                       "Kundskap styrke haandens yrke!" Brundalen videregående skole gjennom
Skarpnes, Eli; Vold, Jan Erik; Aas, Eyvind  75 år                                     1994  82-993212-0-4
                       Alvdal videregående skole (Nord-Østerdal Husmorskole) 1906-1981        1981
                       Nordre Østerdalens Husmorskole. Beretning om skolens 25-årige
                       virksomhet 1906-1931                             1931
                       Nord Østerdal Husmorskole Alvdal. 50-årsberetning. 1906 - 1956        1956
Østigaard, Arne Dag (red.)          Holmen videregående skole. 25 år                       1983  82-99-09910-2
Arne, Einar                 Norsk Folkehøgskule i 100 år. 1864 - 1964                   1964
                       Felleskjøpte, Oslo. 1896 - 1971. Dette skrift omfatter særlig perioden 1946 -
Sandberg, Magnus (red.)           1971                                     1973
Gjone, Toralv                Grundset marked. Med billeder                         1925
Trøan, Jon                  1887 75 år 1962. R. Lunstøeng 1887. R. Lundstøeng Eftf. 1962         1962
                       Hjartet i Vollagrenda 1871 - 1970. Rennebo Nedre Forbrugsforening, A/S
Vold, Dagfinn                Rennebu Nedre Handelsforening                         1984
                       Joh. Johannson. 1866 - 1966. - i varedistribusjonens tjeneste         1966
Bjørke, Per (red.)              Posten i Hedmark gjennom 350 år                           82-994285-0-5
Jonsmoen, Ola               Frå prost til post … med esel og knallert i Østerdalen          1987
Ellefsen, Terje; Solberg, Anne; Normann,
Cato                    Telefonen. Telefonapparater i Norge 1880-2000              2000  82-91335-20-6
Bjerke,Thor; Stenersen,Roar        Rørosbaneboka …. Om stambanen øst for Dovrefjell             2002  82-90286-24-4
Bryhni, H.                 Kviknebanen
Bjerke, Thor                Sulitjelmabanen                             1983  82-90286-06-6
Dreyer, Andreas (red.)           Jernbanemuseets årbok 1991                        1991
Tovås, Ove (red.)             Jernbanemuseets årbok 1993                        1993
Tovås, Ove (red.)             Jernbanemuseets årbok 1994                        1994
Tovås, Ove (red.)             Jernbanemuseets årbok 1995                        1995
                      Rørosbanen i landets tjeneste. "Stortinget kan fange gullfisken"     1956
Eskeröd, Albert              Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder                       1973  91-36-00350-6
Lodberg-Holm, Brita            Langs Telemarkskanalen fra Ulefoss til Strengen             1992
                      På sjö och älv. Ångbåtstrafiken i Dalarna                1972
                      Norsk Sjøfartsmuseum. Årsberetning 1972 - 1978. (Tidsskriftsboks)
                      Skipsfarten i Stavanger i 1870-åra. En næringsøkonomisk undersøkelse
Hamre, Harald               (Stavanger Museums skrifter 11)                     1985  82-90054-21-1
                      Sjøfartsbyen Kristiansand. Sjøfartsutstillingen ved Vest-Agder
                      Fylkesmuseum                               2000  82-91178-08-9
Sande, Ola                 Jekter og jektebruk i Nordfjord. Serprent av Årbok for Nordfjord 1953
Barlaup, Asbjørn              Widerøe's Flyveselskap gjennom 25 år                   1959
Diriks, C.                 Skisser af reiselivet i Norge                      1945
Hegdalstrand, Kjell            Vegfolk i Hedmark                            1997  82-994341-0-6
                      På veg gjennom 125 år. Statens Vegvesen 125 år - for bedre transport -
                      1864-1989
Broch, Just                Veier og veivesen i Norge fra de eldste tider til veiloven av 1851    1937
                      Gamle veger og bruer i Hedmark fylke                   1982
Grue, Per J.                Gamle stier og veier i Langsfjellområdet                 2001
                      Med vegsjefene gjennom 40 år 1962-2002. Jubileumsskrift for
Østgård, Arne               vegsjefenes kollegium ved 40-årsjubileet                 2002  82-994341-1-4
Hegdalstrand, Kjell (red.)         Årbok for Norsk vegmuseum 1993                      1993  82-91130-04-3
Hegdalstrand, Kjell (red.)         Årbok for Norsk vegmuseum 1994                      1994  82-91130-05-1
Hegdalstrand, Kjell (red.)         Årbok for Norsk vegmuseum 1995                      1995  82-91130-09-4
Paulsrud, Geir (red.)           Årbok for Norsk vegmuseum 1996                      1996  82-91130-10-8
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.)   Årbok for Norsk vegmuseum 1997                      1997  82-91130-12-4
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.)   Årbok for Norsk vegmuseum 1998                      1998  82-91130-13-2
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.)  Årbok for Norsk vegmuseum 1999                          1999  82-91130-15-9
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.)  Årbok for Norsk vegmuseum 2000                          2000  82-91130-17-5
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.)  Årbok for Norsk vegmuseum 2001                          2001  82-91130-18-3
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.)  Årbok for Norsk vegmuseum 2002                          2002  82-91130-22-1
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.)  Årbok for Norsk vegmuseum 2003                          2003  82-91130-24-8
Paulsrud, Geir; Hage, Hallstein (red.)  Årbok for Norsk vegmuseum 2004                          2004  82-91130-25-6
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.)    Årbok for Norsk vegmuseum 2005                          2005  82-91130-26-4
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.)    Årbok for Norsk vegmuseum 2006                          2006  82-91130-27-2
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.)    Årbok for Norsk vegmuseum 2007                          2007  978-82-91130-29-3
Paulsrud, Geir; Hole, Berit (red.)    Årbok for Norsk vegmuseum 200                          2008  978-82-91130-31-6
                     Vegen og samfunnet. En oversiktlig fremstilling og analyse i anledning
Bjørnland, Dag              Vegdirektoratets 125-års jubileum 1864-1989                   1989  82-7133-617-7
                     Jubileumsberetning. NAFavdeling Røros og Nord-Østerdal 70 år. 1932-
                     2002                                       2002
                     Med hest og doning. Fra Norsk Folkemuseums samlinger 1              1975
                     På stas-sleden skal storfolk kjennes. Spisssleder fra Den Norske
Ugelstad, Janike Sverdrup        Samlingen (utstillingskatalog: Norsk Folkemuseum)                1986
                     Tempo posten. Nr.4 2002 - (Tidsskriftsboks)
Bjørnstad, Liv, Ryen,Tove        Tolgen Skysstasjon                                1975

                     Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet under
Bringéus, Nils-Arvid (red.)       redaktion av Nils-Arvid Bringéus. (Skrifter från Folklivsarkivet i Lund nr.26)  1988  91-85398-54-3
Berge, Rikard              Norskt Bondesylv                                 1975  82-522-0102-4
                     Bunad. Nr.2 / 2005 - . (Tidsskriftsboks)
                     Bling. Pynt og klær i middelalderen                       2009  82-90289-94-4
Danielson, Sofia             Hand och tanke. 100 år textil                          1973  91-7108-059-7
                     "Sørensens vals". Festklær i Hedmark fra 1850 til 1950              1997
                     "Sørensens vals". Forprosjekt Hedmark Husflidslag                1996
                     Festbunad for Sør-Østerdalen
Gjessing, Thale             Gudbrandsdalens Folkedrakter                           1949
                     "Klær 80. Historisk og sosialt belyst. Kunsthåndtverkutstilling         1980
Krekling, Kirsti             Bunader frå Gudbrandsdalen                            2005  82-521-6560-5
Lönnqvist, Bo              Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870 - 1920               1972  951-9056-05-x
Lange, Åse A.              Bunader i Hedmark fylke                             1980  82-529-0434-3
Bing, Morten; Steen, Hege (red.)     Folk og klede - skikk og bruk. Festskrift til Aagot Noss             1994  82-90036-47-7
Nockert, Margareta            Bockstensmannen och hans dräkt                          1997  91-85720-30-5
                  Norske bunader. Kjelder, rekonstruksjon, bruk
Helga Maureen Gylfadottir (red.)  Nordisk draktseminar, Reykjavik, 8. - 10. august 2006               978-9979-70-427-0
Rusten, Ragnhild Bleken      Folkedrakt og bymote i Gudbrandsdalen 1650-1940               2002  82-7847-082-0
Wintzell, Inga           Jeans och jeanskultur                            1985  91-7108-244-1
Fossnes, Heidi           Håndplagg til bunader og folkedrakter                    2003  82-496-0187-4
Nesset, Helga Reidun Bergebakken  Kvinnehovudplagget som indikator for draktområda i Nord-Østerdalen     2001
                  Rapport frå hovudbunadseminaret på Valdres Folkehøgskule 1992        1992  82-90295-07-3
Sinding, Karin           Hatter                                   1987  82-90502-05-2
Swann, June            History of Footwear in Norway, Sweden and Finland              2001  91-7402-323-3
                  Vi kunne være renslige uten baderom. En studie av vann: Personlig
Dæhlie, Kristin          renslighet og modernisering i fjellbygda Alvdal               2006
Landsverk, Halvor (red.)      Gilde og gjestebod                             1976  82-521-1117-3
                  Hverdag og fest i gamle dager. Seder og skikker fra Os
Hovdhaugen, Einar         Ekteskap og kjønnsmoral i norsk historie                  1976  82-521-0589-0
Gustavsson, Anders         Den nyblivna modern. En etnologisk beteendestudie              1972  91-506-0217-9
Stewart, Linda           Bryllup i Norge. Om bondebryllup og dagens bryllupsfeiring         1996  82-512-0454-2
Vithovde, Anne Brit        Evig Din. Kjærlighet og allianser i middelalderen                 82-90289-82-0
                  Om daglig liv i Alvdal i nær fortid                     1996
                  "Dom kunne jammen ha bedt greina". Om belagsinstitusjonen i Tingelstad
Hvamstad, Per           sokn på Hadeland                              1974
Bringéus, Nils-Arvid        Årets festseder                               1976  91-36-00740-4
Bø, Olav              Vår norske jul                               1970
                  Jul. Diverse. Tidsskriftboks
Nilsson, Måna           Jultradition i Ångermanland - en samhällsstudie               1991
Stemshaug, Marit og Ola      Dette leika vi med. Norske leiker frå dei eldste tider til vår tid     2004  82-521-6480-3
Hermundstad, Knut         Samversskikkar i Valdres                          1975
Bø, Olav              Folketradisjon og kulturarv                         1988  82-521-3155-7
                  Fältarbetet. Synpunkter på etno-folkloristisk fältforskning         1968
Johnsen, Birgit Hertzberg     Myten om den onde stemor                          1982  82-00-06269-4

                  Tradition and modernisation. Plenary papers read at the 4th International
Kvideland, Reimund (red.)     Congress of ths Societe Internationale d'Ethnologie et de Folklore     1992  952-9724-00-4
Moestue, Anne (red.)        Mitt 1950-tall. Fra svarene på spørreliste nr. 223             2008  82-91161-35-6
                  Ut mot havet i nordvest. Folk frå Hareidlandet og Herøy fortel. (Norsk
Bergh, Richard           Folkeminnelags skrifter nr.129.)                      1985  82-03-15162-0
Brox, Arthur            Folkeminne frå Ytre Senja. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.117.)    1977  82-00-27130-7
                      "Når vi sitt' her og prate' ". Folk i Laksefjord forteller. (Norsk
Bergh, Richard               Folkeminnelags skrifter nr.122.)                     1980    82-03-10187-9
                      Framfor stena. Folkeminne frå Gauldalsbygdene. 2. (Norsk
Haukdal, Jens                Folkeminnelags skrifter nr.120.)                     1978    82-03-09584-4
                      Sulingane seie so… Folkeminne frå Solund. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Mjåtvedt, Cecilie Lovise; Mjåtvedt, Svein  nr.124.)                                 1981    82-03-10475-4

                      Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.92.)  1964
                      Gammelt or Beiara. Folkeminne fra Beiarn. 3. (Norsk Folkeminnelags
Vegusdal, Erling              skrifter nr.119.)                              1979  82-03-09761-8
Mo, Ragnvald                Gammal grunn. Folkeminne frå Land. (Norske Folkeminne band 1.)        1976  82-522-0128-8
Myrvang, Finn                I troll-botn. Folkeminne frå Andøya. (Norske Folkeminne band 2.)       1976  82-522-0140-7
Opedal, Halldor O.             Eventyr ifrå Hardanger. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.94.)        1965
Hermundstad, Knut              Truer om dyr. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.128.)            1985  82-03-15161-2
Bondevik, Kjell               Jordbruket i norsk folketru. (Norske Folkeminne band 3.)           1977  82-522-0296-9
                      Hulder og trollskap. Folkeminne fraa Østerdalen. 4. (Norsk Folkeminnelags
Nergaard, Sigurd              skrifter nr.11.)                               1925
                      1600-talsviser. Eit handskrift frå Røldal. (Norsk Folkeminnelags skrifter
                      nr.118.)                                   1976
                      Tippe, tippe tue. Folkeviser, aukerim og sullar etter Anna Stang. (Norsk
                      Folkeminnelags skrifter nr.121.)                       1980  82-03-10186-0
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils        Tiden i den norske Folketro. 1. hefte. (Norsk Folkeminnelags skrifter)    1921
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils        Tiden i den norske Folketro. 2. hefte. (Norsk Folkeminnelags skrifter)    1921

Lunde, Peter                Kynnehuset. Vestegdske folkeminne. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.6.)   1924
                      Eventyr, barnevers, spurningar og ordspraak. Folkeminne fraa Østerdalen
Nergaard, Sigurd              3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.7.)                   1923
Moe, Moltke; Liestøl, Knut         Folkeminne frå Bøherad. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.9.)        1925
                      Elementerne i den norske Folketro. (Storakers Samlinger 3.) (Norsk
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils        Folkeminnelags skrifter nr.10.)                       1925
                      Atterljom. Folkeminne fraa smaadalane kring Lindesnes. 1. (Norsk
Bergstøl, Tore               Folkeminnelags skrifter nr.14.)                       1926
                      Skikk og bruk. Folkeminne fraa Østerdalen 5. (Norsk Folkeminnelags
Nergaard, Sigurd              skrifter nr.16.)                               1927
                      Folkeminne fraa Rogaland. 1.bandet. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Mauland, Torkell              nr.17.)                                   1928
                Wilhelm Mannhardt og hans samling av norske folkeminne. (Norsk
Lid, Nils; Mannhardt, Wilhelm  Folkeminnelags skrifter nr.24.)                       1931
                Frå gamal tid. Folkeminne frå Verdal. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Røstad, Anton          nr.25.)                                   1931
                Folkeminne fraa Rogaland. 2.bandet. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Mauland, Torkell        nr.26.)                                   1931
                Frå gamle dagar. Folkeminne frå Sigdal og Eggedal. (Norsk
Mørch, Andreas         Folkeminnelags skrifter nr.27.)                       1932
                Sygdom og Forgjørelse i den norske Folketro. (Storakers Samlinger 5.)
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils  (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.28.)                    1932
                Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking. 1. Åringsmerke.
Bondevik, Kjell         (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.29.)                    1933

Bugge, Kristian         Folkeminne-optegnelser. Et utvalg. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.31.)  1934

Hveding, Johan         Folketru og folkeliv på Hålogaland. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.33.)  1935
                Menneskelivet i den norske Folketro. (Storakers Samlinger 6.) (Norsk
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils  Folkeminnelags skrifter nr.34.)                       1935
                Folkeminne fraa Rogaland. 3.bandet. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Mauland, Torkell        nr.35.)                                   1935
                Gamletidi talar. Gamal Valdreskultur. 1. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Hermundstad, Knut        nr.36.)                                   1936
Hult, Ruth           Østfoldminne. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.39.)             1937
Strompdal, Knut         Gamalt frå Helgeland. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.40.)       1938
                Mennesket og Arbeidet i den norske Folketro. (Storakers Samlinger 7.)
Storaker, Joh.Th.; Lid, Nils  (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.41.)                    1938
                Skikk og tru. Folkeminne frå Gauldal. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Aune, Hermann          nr.42.)                                   1939
Flatin, Tov           Gamalt frå Numedal. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.43.)          1939
Strompdal, Knut         Gamalt frå Helgeland. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.44.)       1939
                Register til Norsk Folkeminnelags skrifter nr.1-49. (Norsk Folkeminnelags
Solheim, Svale         skrifter nr.50.)                               1943
                I manns minne. Gamal Valdres-kultur. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Hermundstad, Knut        nr.55.)                                   1944
Nordbø, Olav          Segner og sogur frå Bøherad. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.56.)     1945
Fjellstad, Lars M.       Gammalt frå Elvrom. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.57.)          1945
                     Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 6. (Norsk
Opedal, Halldor O.            Folkeminnelags skrifter nr.60.)                        1948

Langset, Edvard; Christiansen, Reidar Th. Segner, gåter, folketru frå Nordmør. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.61.) 1948
                     Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen. 2. (Norsk Folkeminnelags
Grimstad, Edvard             skrifter nr.62.)                              1948
                     Norske Folke-Sagn, samlede og udgivne af Andreas Faye. (Norsk
Faye, Andreas               Folkeminnelags skrifter nr.63.)                       1948

Bjørndal, Martin             Segn og tru. Folkeminne frå Møre. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.64.)    1949

Hermundstad, Knut             Ættararv. Gamal Valdres-kultur. 4. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.65.)   1950
                     Jordbruket i norsk folketru. Ei jamførande gransking. 2. Langtidsvarsel.
Bondevik, Kjell              (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.66.)                     1950
                     Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 7.(Norsk
Opedal, Halldor O.            Folkeminnelags skrifter nr.67.)                        1951
                     Soge og segn. Folkeminne frå Salten. 3. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Mo, Ragnvald               nr.69.)                                    1952
                     Ættarminne. Gamal Valdres-kultur. 5. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Hermundstad, Knut             nr.70.)                                    1952
                     Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen. 3. (Norsk Folkeminnelags
Grimstad, Edvard             skrifter nr.71.)                                1953
                     Atterklang fra gammeltida. Folkeminne fra Beiarn. 1. (Norsk
Eriksen, E. Vegusdal           Folkeminnelags skrifter nr.72.)                        1953
                     Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 8. (Norsk
Opedal, Halldor O.            Folkeminnelags skrifter nr.73.)                        1954
                     Haugfolk og trollskap. Folkeminne frå Eidskog. 2. (Norsk Folkeminnelags
Fjellstad, Lars M.            skrifter nr.74.)                                1954

Hermundstad, Knut             I kveldseta. Gamal Valdres-kultur. 6. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.75.)  1955
Liestøl, Knut; Christiansen, Reidar Th.  Knut Liestøl in memoriam. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.76.)        1955
                     På heimleg grunn. Folkeminne frå Etnedal. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Skrindsrud, Johan             nr.77.)                                    1956
                     Frå ei anna tid. Folkeminne frå Nordfjord. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Borchgrevink, Louise Storm        nr.78.)                                    1956
                    Dalbygg og utfjerding. Folkeminne frå Salten. 4. (Norsk Folkeminnelags
Mo, Ragnvald              skrifter nr.79.)                               1957
                    Makter og menneske. Folkeminne ifrå Hardanger. 9. (Norsk
Opedal, Halldor O.           Folkeminnelags skrifter nr.80.)                       1958
                    Farne tider. Folkeminne fra Beiarn. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Eriksen, E. Vegusdal          nr.81.)                                   1958
                    Atterljom. Folkeminne frå smådalane kring Lindesnes. 3. (Norsk
Bergstøl, Tore             Folkeminnelags skrifter nr.82.)                       1959
                    Etter gamalt. Folkeminne frå Gudbrandsdalen. 4. (Norsk Folkeminnelags
Grimstad, Edvard            skrifter nr.83.)                               1959
Nordbø, Olav              Før i tida. Gamalt frå Bøherad. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.85.)    1960
                    Kvorvne tider. Gamal Valdres-kultur. 7. (Norsk Folkeminnelags skrifter
Hermundstad, Knut           nr.86.)                                   1961
                    I skreddartimen. Folkeminne frå Gauldalsbygdene. (Norsk Folkeminnelags
Haukdal, Jens             skrifter nr.87.)                               1961
Seim, Einar              Ordtøkje og herme. 2. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.89.)         1962
                    Register til NFL Bind 51-99. Del 1: Alfabetisk. (Norsk Folkeminnelags
Skjelbred, Ann Helene Bolstad     skrifter nr.100.)                              1983  82-03-11155-6
                    Register til NFL Bind 51-99. Del 2: Systematisk. (Norsk Folkeminnelags
Skjelbred, Ann Helene Bolstad     skrifter nr.100 : 2.)                            1989  82-03-16167-7
Bonnevie, Tiril; Lindblad, Sven    Register til Norsk Folkeminnelags skrifter 101-118              1989  82-991811-1-9
Fjellstad, Lars M.           Varden lyser på Malmerberget. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.113.)    1975  82-00-27126-9
                    På livets landevei. Sangleker fra Trondheim. (Norsk Folkeminnelags
Østberg, Berit; Bjørkvold, Jon Roar  skrifter nr.114.)                              1976  82-00-05038-6
Ekgren, Jacqueline Pattison; Myhren,
Dagne Groven; Brekke, Aslak      Aslak Brekke og visune hans. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.126.)     1983  82-03-11268-4
                    Med Johan på sjø og på land. Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold.
Gallis, Arne              (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.131.)                   1988  82-03-16084-0
                    Samling af Sange, Folkeviser og Stev. Norske Almuedialekter. (Norsk
Moe, Jørgen; Hodne, Ørnulf       Folkeminnelags skrifter nr.132.)                       1988  82-991811-0-0
Espeland, Velle            Tippoldemors oppskrifter. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr.133.)      1990  82-03-16326-2
                    Norsk folkekultur. Folkeminne-tidsskrift. 1915 - hefte 4-1918.
                    (Tidsskriftsboks)
                    Norsk folkekultur. Folkeminne-tidsskrift. Hefte 1-1919 - hefte 2-1922.
                    (Tidsskriftsboks)
                     Norsk folkekultur. Folkeminne-tidsskrift. Hefte 1-1923 - hefte 4-1926.
                     (Tidsskriftsboks)
                     Norsk folkekultur. Folkeminne-tidsskrift. Hefte 1-1927 - hefte 4-1935.
                     (Tidsskriftsboks)
                     Nordisk folktro. Studier tillägnade Carl-Herman Tillhagen 17 desember
                     1976                                    1976    91-7108-123-2
Brox, Arthur               Folkeminne frå Ytre Senja. (Norsk Folkeminnelags skrifter nr. 105)     1970
                     Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitenskap. (Nr.6, 7, 9 og 12)
                     (Tidsskriftsboks)
Hægstad, Marius; Aavatsmark, O. S.    Namdalsk folkedikting med prøvor av namdals maalføre            1961
Østigaard, Arne Dag           Fleire sagn frå fjellheimen                         2006    82-92825-01-01-0
Lid, Nils (red.)             Ord og Sed                                 1941
Ness, Helge               Jutulhogget                                 1979    82-522-0401-5
Solberg, Per               Mennesket og maktene. Om tro og folketro                        82-90289-46-4
                     Draumkvedet. Ikonet - Et vindu mot verden. (Steinerskolen. Tidsskrift for
                     pedagogikk, samfunn og kultur. 4/96 - 1/97)

Hulbækmo, Tone; Jacobsen, Hans Fredrik Langt nord i skogen                              1988  av
Haarstad, Kjell            Gotisk skrift. En tekstsamling                        1975    82-519-0146-4
Kvifte, Gunnar             Gamle dokumenter - Gotisk skrift                       1945
                    Fra Nøsterstøa til Dippillen. Lokale stedsnavn på Fåset og omegn       2008
Helleland, Botolv           Innsamling av stadnamn. Rettleiing                      1984
                    NOU Stadnamn                                 1983    82-00-70786-5
Særheim, Inge             Namn som fortel om oss                                  82-00-06571-5
                    Stadnamna vart redda. Rapport om stadnamnprosjektet i Sogn og
                    Fjordane 01.08.85 - 31.12.86                         1987
Hornby, A. S.             Oxford advanced learner's dictionary of current english            1974
Stemshaug, Ola             Språkleg tradisjon                              1978    82-521-0871-7
Lehmann, Eigil             Norsk-islendsk samtalebok. Ein parlør ved …                  1969
Flemstrøm, Bertil           Ortnamn i Jämtland                              1983    91-20-07028-4
Pamp, Bengt              Ortnamnen i Sverige                              1970
Beito, Olav T.             Norske sæternamn                               1949

Heggstad, Leiv              Fornorskingsordbok. Norskdansk rettskrivingsordbok med norsk ordtyding 1917
Hellevik, Alf; Breidsvoll, Einar     Nynorsk ordliste                            1959
Lid, Nils (red.)             Ord og Sed. Organ for nemndi til gransking av norsk nemningsbruk    1934
              Farms and Fanes of Ancient Norway. The place-names of a country
Olsen, Magnus        discussed in their bearings on social and religious history       1928
              Ord og toner frå Tynset                         2005     av
Sprauten, Knut (red.)    Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria    2002        82-90176-95-3
              Talatrosten. 1967 - 1981. (Tidsskriftsboks)
Venås, Kjell        Norske innsjønamn. B. 3. Hedmark fylke                  1987        82-7099-133-3
Vågslid, Eivind       Norske skrivarar i millomalderen                     1989        82-00-02795-3
Vågslid, Eivind       Stadnamntydingar IV. Med nye tydingar til ord og namn          1984        82-90186-29-0
Jahr, Enrst Håkon (red.)  Østlandsk Reisning                            1973        82-7099-016-7
              Maal og Minne. 1. og 2. hefte                      1933
              Austlandsmål. Språkarv og språkbruk på indre Austlandet         1974        82-521-0301-4
              Austlandsmål i endring. Dialektar, nynorsk og språkhaldningar på indre
              Austlandet                                1999        82-521-5354-2
              Dialektord fra Ytre Rendal
Kvernmo, J.         Ord og ordlag frå målføret i Vingelen, Nord-Østerdal           1973
              Ord og uttrykk frå Alvdal                        1983
              Ord og uttrykk frå Tynset. 2 cd'er med teksthefte
              Noget om norske Folkenavne. Med særligt hensyn til Navneskikken i
Røst, Olaf         Tønsæt og omliggende bygder                       1954 (1882)
Reitan, Jørg.        Tynnsetmålet                               1926
Vågslid, Eivind       Vestfoldmål 1366 - 99 i 30 brev av bisp Øystein Aslakson i Oslo     1969
              Austmannalaget i 25 år                          1924
Eskeland, Ivar       I strid for norsk mål. Noregs Mållag 1906-1956              1956
              Folldal Mållag 75 år 1919 - 1994                     1994
Garborg, Arne        Vaar nationale strid. Fyredrag aat ungdomslag nr. 10           1911
Skard, Vemund        Frå Dølen til Fedraheimen                        1949
Skard, Vemund        Frå Dølen til Fedraheimen. Målstriden 1870-1877             1972        82-521-0006-6
Trøeng, Olav        Alvdal Mållag. 1911-1981                         1981
Bauer, R.W.         Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel        1961 (1868)
Eidsaunet, Willy      Byhistorisk utstilling: tidsregning
Jonsmoen, Ola        Dreng. Hund og hann. Frå ein labradors liv                1990        82-7404-038-4
              Bly, kadmium, krom, kvikksølv, nikkel og sink - forekomst i naturen og
Ødelien, M.; Vigerust, E.  biologisk betydning. Plukk fra litteraturen               1972
              Stein. Nordisk magasin for populærgeologi. Tema: Sulitjelmamineraler.
              2004 nr. 3                                2004
Sommerfeldt, Wilhelm    Ofsen i 1789 og virkninger av den i Fron                 1972        82-990015-0-1
                      Geokalender 2009. Livets utvikling gjennom fire milliarder år - og tolv
                      måneder                                     2008
Rokoengen,Kåre; Mathiesen, Per Olav     Unsetdalføret i Rendalen gjennom hundre tusenår                 1997
                      Spor fra istida i Nord-Østerdal. Avsmeltingshistorie, terrengformer og
                      interessante områder

Sollid, Johan Ludvig; Kristiansen,Kristoffer Hedmark fylke. Kvartærgeologi og geomorfologi                 1983  82-7243-022-3
Oftedal, Ivar; Johansson, Folke; Dons,
Johannes A.                 Steiner. Naturen i farger                           1991  82-03-16728-4
Vogt, I. H. L.                Norske ertsforekomster. Tredje række. VII. Foldalens kisfelt          1889
                       Gråsteinen 4: Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelveier og turstier
                       i Alvdal                                    1999
                       Tynset. Beskrivelse til det geologiske rektangelkart. Norges geologiske
Holmsen, Per; Holmsen, Gunnar        undersøkelse nr. 175                              1950
                       Brædæmte sjøer i Nordre Østerdalen. Norges geologiske undersøkelser
Holmsen, Gunnar               nr. 73                                     1915
                       Foldal. Beskrivelse til det geologiske rektangelkart. Norges geologiske
Marlow, Wolmer                undersøkelse nr. 145                              1935
                       Øvre Rendal. Beskrivelse til det geologiske rektangelkart. Norges
Oftedal, Chr.; Holmsen, Gunnar        geologiske undersøkelser nr. 177                        1952
Bredesen, Kjersti Ane            Vegetasjon- og skogbrannhistorikk for Gammeldalen, Hedmark fylke        2007
Bleiklie, Ivar                Plantelære                                   1941
                       Flora og vegetasjon i Forelhognaområdet (Os,Tolga, Tynset). Rapport nr.
Haugan, Reidar                4/95                                      1995  82-7555-048-3
                       Kartleggig av biologisk mangfolk i Alvdal kommune - naturtyper         2004
                       Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den
Moen, Asbjørn                norske myrreservatplanen. Rapport. Botanisk serie 1983-4            1983  82-7126-344-7
Økland, Karen Anna              Vannplanter (hydrofytter) i Norge                       1969
                       Skogskolonisering i seterlandskapet i Surnadal, Møre og Romsdal, over
Bele, Bolette                ein 20-års periode                               1993
                       Botaniske verdier i Dovrefjell-området. Rapport botanisk serie 1996-3.
                       (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.Vitenskapsmuseet)       1996  82-7126-512-1
                       En botanisk vandring i professor Olav Gjærevolls fotspor            1995
Often,Anders, Flatby,Stein          Botaniske undersøkelser av Tjønnområdet i Tynset kommune            1989
Elven, Reidar; Fremstad, Eli         Botaniske verdier i Dovrefjell-området, Hedmark. Rapport nr. 2/98       1998  82-7555-082-3
                      Treet i trøndersk kultur. The use of wood in the past. Die Nutzung von Holz
Eggset, Alf                in der Vergangenheit                              1994  82-90348-22-3
                      Eineren i norsk natur og tradisjon. Norsk Skogbruksmuseums
Høeg, Ove Arbo               særpublikasjon nr. 5                              1981  82-7104-069-3
                      Selja i norsk natur og tradisjon. Norsk Skogbruksmuseum Særpublikasjon
Nedkvitne, Knut              nr.8                                      1990  82-90660-06-5
                      Alm i norsk natur og tradisjon. Norsk Skogbruksmuseum Særpublikasjon
Nedkvitne, Knut; Gjerdåker, Johannes    nr.10                                     1995  82-90660-16-2
                      Lind i norsk natur og tradisjon. Norsk Skogbruksmuseum Særpublikasjon
Nedkvitne, Knut; Gjerdåker, Johannes    nr.12                                     1997  82-90660-20-0
                      Skoggrenser på Nordmøre. Meddelelse nr. 20 fra Vestlandets Forstlige
Tollan, Ivar                Forsøksstation                                 1937
                      Fugler og pattedyr i planområde Forelhogna. Tynset, Tolga og Os
Bekken, Jon                kommuner, Hedmark. Rapport nr. 5/95                      1995  82-7555-049-1
                      List of locolities with Gammarus Lacustris G. O. Sars in Norway, with
Økland, Karen Anna             references and notes                              1969
                      Virveldyr i planleggingsområde Rondane (Oppland og Hedmark). Rapport
Bekken, Jon                nr. 1/98                                    1998  82-7555-081-5
                      Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner,
Bekken, Jon                Hedmark. Rapport nr. 12/97                           1997  82-7555-077-7
Røv, Nils (red.); m.fl.          Sjøfuglprosjektet 1979 - 1984. Viltrapport nr. 34               1984
Myrberget, Svein (red.); m.fl.       Skogsfuglprosjektet 1980 - 1984. Viltrapport 36                1984
Wegge, Per; Larsen, Bjørn Bjerke,
Storaas, Torstein; Halvorsrud, Jens; Bø,  Skogsfulgstudier på Østlandet. Underveisrapport 1980 fra Varaldskogen
Terje; Kolstad, Morten           skogsfuglstasjon                                1980
Bråtå, Hans Olav              Villrein og inngrep i Rondane                         1985
                      Elgen og skogbruket. Elg - skog - samfunn                   1987
Landa, Arild; Skogland, Terje       Bestandstelling av jerv i Snøhetta og omkringliggende fjell vinteren 1989   1989  82-426-0012-0
                      Predasjonskontroll - et hensiktsmessig viltstelltiltak? Rapport nr. 2 - 1992
                      fra Norges Jeger- og Fiskerforbund                       1992
Sørensen, Ole J.; Kvam, Tor (red.)     Rovviltprosjektet 1980 - 1984. Viltrapport 34                 1984
                      Store rovdyrs økologi i Norge. Sluttrapport. NINA Temahefte 8         1998  82-426-0850-4
Sørensen, Ole J.; Mysterud, Ivar; Kvam,
Tor                    Sentral registrering av store rovdyr i Norge. Viltrapport 30          1984
Kvam, Tor; Overskaug, Kristian; Sørensen, Jerven (Gulo gulo L.) i Norge. Utbredelse og bestand 1978 - 1983.
Ole Jacob                 Viltrapport 32                                 1984
                      Vargen

Kolstad, Morten; Kvam, Tor; Mysterud,    Bjørnen (Ursus arctos L.) i Norge. Utbredelse og bestand 1978 - 1982.
Ivar; Sørensen, Ole Jacob; Wikan, Steinar  Viltrapport 31                             1984
Østigaard, Arne Dag (tekstansv.); Ness,   Fortellinger og sagn om bjørnene i Østerdalen (omslagstittel:
Helge (tegninger)              Østerdalsbjørnen)                            2001  82-994944-1-9
Sandberg, Jørgen              Fra badestamp til daglig dusj. Søkelys på hygienens historie      2006  82-91457-00-X
                      Kompendiet Hus og Helse. Statens bygningstekniske etat         1992  82-536-0395-9
Olaf-Hansen, Erik              Søvn uten piller                            1959
Evang, Karl; Hansen,Otto Galtung; Lange,
Carl Viggo (red.)              Populært tidsskrift for seksuell oplysning               1932
Nyland, Nick                Sygdom og sundhed gennem 2000 år i Ribe amt               1990  87-89620-00-3
Bø, Olav                  Folkemedisin og lærd medisin                      1973  82-521-0048-1
Reichborn-Kjennerud, I.           Folkemedisin i Østfold før og nu                    1930
Hansson, Kristofer             Djur som donatorer. Xenotransplantation i svenska medier 1995-2002   2003
                      Volund 1969. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1968          1969
                      Volund 1980. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1979          1980  82-90115-11-3
                      Volund 1981. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1980          1981  82-90115-12-1
                      Volund 1982. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1981          1982  82-90115- ? -?
                      Volund 1983. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1982          1983  82-90115- ? -?
                      Volund 1984. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1983          1984  82-90115-17-2
                      Volund 1985. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1984          1985  82-90115-18-0
                      Volund 1986. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1985        1986  82-90115-19-9
                      Volund 1987. Norsk Teknisk Museum. Beretning for 1986          1987  82-90115-20-2
                      Volund 1988. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1987        1988  82-90115-21-0
                      Volund 1989. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1988        1989  82-90115-23-7
                      Volund 1990. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1989        1990  82-90115-24-5
                      Volund 1991. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1990        1991  82-90115-26-1
                      Volund 1992. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1991        1992  82-90115-28-8
                      Volund 1993. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1992        1993  82-90115-31-8
                      Volund 1994. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1993        1994  82-90115-32-6
                      Volund 1995. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1994        1995  82-90115-10-1
Ramskjær, Liv (red.)            Volund 1996. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1995        1996  82-90115-33-4

Ramskjær, Liv (red.)            Volund 1997-1998. Norsk Teknisk Museum. Årsberetning for 1996-1997 1998    82-90115-10-1
Weium, Frode (red.)             Volund 2001. Norsk Teknisk Museum                 2001    82-90115-35-0
Weium, Frode (red.)             Volund 2002. Norsk Teknisk Museum                      2002     82-90115-36-9
Weium, Frode (red.)             Volund 2003. Norsk Teknisk Museum                      2004     82-90115-37-7
                      Haandbok i elementær fyrings- og varmeteknik                 1927
Wetting, Olav                Ilden, hjulet og mennesket. Dampmaskinen og den tekniske revolusjon     1972
                      Fagerhult Retail Lighting 2007                        2007
                      Hedmark fylkes kraftforsyning. Bilag til Hedmark fylkestings forhandlinger
                      1920                                     1920
                      Søknad om statsstøtte for Elektrisitetsforsyningen i Nord-Østerdal      1948
Norman, G.A.                Høvelens historie                              1954
Brunnich, M.T.               Kongsberg Sølvbergverk. 1623-1723                      1980 (1826)
Braseth, Leif                Drømmen om den store malmåra. Alvdals gruvehistorie             1995     82-991797-2-6
Berg, Bjørn Ivar              Bergarbeid i Skandinavia fra det 14. til det 17. århundre          1989
Berg, Bjørn Ivar              Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. Bind 1            1994     82-91337-04-7
Berg, Bjørn Ivar              Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. Bind 2            1994     82-91337-05-5
                      Malmbergverk i Norge. Historikk og kulturminnevern. Norsk
Berg, Bjørn Ivar; Nordrum, Fred Steinar   Bergverksmuseum Skrift nr.7                         1992     82-991019-8-0
Sverdrup, Thor L. ; Thorkildsen, Chr. Dick; Uran og thorium i Norge; The lead and zink bearing veins at Tråk in
Bjørlykke, Harald; Røsholt, Bernt; Bugge, Southern Norway; Kongsberg Sølvverk. Norges geologiske undersøkelse
Arne                    nr. 250                                   1967
                      Kunst-ord som forekomme brugelige ved de norske bergverker (1816).
Brünnich, M. T.               Utgitt ved Sigrud Kolsrud                          1957
Eggset, Alf                 Røstvangen gruver - et moderne industrieventyr (1904-1921)          1995
                      Folldal Verk A/S
                      Folldal Verk gjennom 240 år. Historiske trekk. 1748-1988           1988     82-991738-0-9
                      Historisk Beretning om Røraas Kobberværk, fra dets første Udfindelse og
Hiort, Peder                Anlæg 1646 indtil Aar 1679                          1968 (1819)
                      Kjøli gruver i 1930-åra. Et kommunalt forsøk på å skaffe folk
Hov, Arne                  arbeidsplasser                                1968
Jordet, Kirsti               Særtrekk ved kobberverksdrifta ca.1630-1890                 2003
Jensås, Henry Kristian           Killingdal Gruber 1895-1920. Arbeidere under særegne forhold         1971
                      Kulturvern ved bergverk 2003. Rapport fra et nasjonalt seminar i Arendal
Berg, Bjørn Ivar (red.)           og Tvedestrand                                2004     82-91337-31-4
                      Kulturvern ved bergverk 2004. Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske.
Østensen, Per Øyvind (red.)         Bergverksmuseet skrift nr.29                         2004     82-91337-35-7
                      Kulturvern ved bergverk 2006. Rapport fra et nasjonalt seminar i Egersund
Østensen, Per Øyvind (red.)         og Sokndal. Bergverksmuseet skrift nr.34                   2006     82-91337-41-1
                     Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar ved Norsk
Berg, Bjørn Ivar (red.)         Bergverksmuseum. Norsk Bergverksmuseums Skrift nr.19               2001     82-91337-21-7
                     Kulturvern ved bergverk 2007. Rapport fra et nasjonalt seminar på
Berg, Bjørn Ivar; Østensen, Per Øyvind  Kongsberg                                     2008     978-82-91337-43-2
                     Lima och transtrand. Ur två socknars historia. Myrjärn och smide         1982     91-970037-0-0
Nissen, Gunnar Brun           Røros Kobberverk 1644-1974                            1976     82-7175-008-9
Rydberg, Sven              1000 år vid Stora Kopparberget                                 91-85228-50-8
Sørhuus, Signe              Lovise hytte og bergverksdrift i Alvdal

                     Röstvangen Gruver 1904-1921. Guide utarbeidet og benyttet i forbindelse
Sagbakken, Stein             med omvisning på Röstvangen under Nord-Österdalsuka - 78             1978
Mortenson, M.              Tillegg til Kongsberg Sølvverk 1623 - 1957                    1978
                     Norsk Oljemuseum. Årbok 1990 - 1999. (Tidsskriftsboks)
                     Norsk Oljemuseum. Årbok 2000 - (Tidsskriftsboks)
                     Fortuna. Nr.1. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til
                     de gamle norske jernverkene                            2003
Molden, Gunnar; Simonsen, Jan Henrik   Jerngruvedrift i Arendalsfeltet                          1994     82-91342-04-0
Østensen, Per Øyvind           Smeltehytter for koppar i Midt-Norge                       1999     82-91337-18-7
Moen, Kristian              Kongsberg Sølvverk 1623-1957                           1967
Thordeman, Bengt (utg.)         Vaaben. (Fotografisk opptrykk Nordisk Kultur XII : B)               1986 (1943)  82-990896-8-9
Iversen, Frode; Solberg, Per       Med dobbel bunn - skipet som symbol                        1998     82-90289-69-3
Økland, Bård Gram; Høiaas, Knut     Bare boss? Håndtering av avfall i Bergen gjennom 1000 år             2000     82-90289-78-2
                     Hvad må man kunne for å få førerkort? En kort veiledning utarbeidet for
Sem-Jacobsen, Einar           Kongelig Norsk Automobilklub                           1936
Øye, Ingvild               Middelalderbyens agrare trekk                           1998     82-90289-75-8
                     Beretning om Storsteigen landbruksskoles virksomhet 1926 - 1929.
Aukrust, Lars O.; Sandberg, Ole R. A.;  Beitedrift: stel og bruk beiterne godt! Beitekultur. Kaligjødselen og dens
Klokk, Olav               anvendelse i jordbruket                              1918-31
                     Beretning om Hedmark fylkes landbruksskule på Storsteigen for
                     regnskapsåret 1. juli 1929 - 30. juni 1930 og for skulens arbeide gjennem
Aukrust, Lars O.             25 år 1905 - 1930

                     Beretning om Storsteigen landbruksskoles virksomhet for regnskapsåret 1.
                     juli 1939 - 30. juni 1940. Beitedrift: stel og bruk beiterne godt! Beitekultur.
Aukrust, Lars O.             Kaligjødselen og dens anvendelse i jordbruket                  1941
Bakken, Nils               Nord-Østerdal Landbrukslags virksomhet i 10-årsperioden 1921 - 1930       1932
           Bol og by. 2.række,1. (Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab.) Det
           agrare Danmark og det industrielle gennembrud 1860-1914             1977  87-7526-100-6
           Dalsbygda Bondelag 100 år                            1995
           Fôr, fe og melkestell i eldre tid. Arbeidsmåter og redskaper i Steinkjer-
Dybdahl, Audun    regionen                                    1985  82-7279-032-7
           Diverse landbruk (Stabburshanan. Nr.1 1987 - ) (Tidsskriftsboks)
Eggset, Alf     Storsteigen. På lag med landbruket gjennom 100 år                2005  82-993884-1-4
Enget, Ola      Alvdal bondelag 50 år                              1966
           En epoke i norsk jorbruk. Festskrift til Jon Sundby på syttiårsdagen 8. juni
           1953

Flyen, Simen     Fra bondens jord til borgers bord. Landbruket i Akershus gjennom 150 år     1992  82-529-1267-2
           Festskrift til landbruksdirektør O. T. Bjanes. 1906 - 1946. (ryggtittel: Vårt
           landbruk. Vekst og framtidsmål)                         1946
Gihle, Pål      Østre Toten Bondelag gjennom 100 år 1882-1982                  1982  82-90002-37-8
Haugen, Olav I.   Storsteigen landbruksskole 1905 - 80                      1995  82-993884-0-6
Hansen, Knut Ingar  Den gamle garden                                1974  82-07-01785-6
           Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1988             1988  82-529-1278-8
           Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1989             1989  82-529-1357-1
           Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1990             1990  82-529-1402-0
           Jord og gjerning. Årbok for Norsk Landbruksmuseum 1991             1991  82-529-1464-0
           Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1992/93. Husdyr i
           Norden. Vår arv - vårt ansvar                          1993  82-529-1527-2
           Årbok for Norsk Landbruksmuseum. Jord og gjerning. 1994/95           1996  82-529-1612-0
           Jord og gjerning. 2000 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum)            1999  82-92167-00-5
           Jord og gjerning. 2001 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum)            2001  82-92167-01-3
           Jord og gjerning. 2002 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum)            2002  82-92167-02-1
           Jord og gjerning. 2003 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum)            2003  82-92167-04-8
           Jord og gjerning. 2004 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum)            2004  82-92167-05-6
           Jord og gjerning. 2005 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum)            2005  82-92167-06-4
           Jord og gjerning. 2006 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum)            2006  82-92167-07-2
           Jord og gjerning. 2007 (Årbok for Norsk Landbruksmuseum)            2007  978-82-92167-08-3
           Det var en gang en potet… Jord og gjerning 2008                 2008  978-82-92167-09-0
           Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1929. Første hefte. Husdyrhold       1930
           Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1939. Første hefte. Arealet,
           husdyrholdet m.v. Herredsvise oppgaver                     1940
                  Kulturminneregistrering i Vangrøftdalen, Kjurrudalen og ved Sætersjøen     1989
Leirfall, Jon            Jordspørsmålet i Norge. Et ordskiftegrunnlag for bygdeungdommen        1936
Randen, Olav            Brøyte seg rydning. Bureisingstid og bureisarliv                2002  82-91871-13-2
Skancke, Per            Nordre Østerdalens Landbruksforening 1880 - 1920                1920
Søberg, Ener (red.)         Hedmark Landbruksselskap gjennom 150 år                    1982  82-7104-078-2
                  Ei grend blir til. Bureisinga på Momyr - Lonin i Åfjord og Roan Sør-
Storhaugen, Ola           Trøndelag 50 år 1932-1982                           1982
Søgaard, Sverre (red.)       Småbrukere i Hedmark gjennom tidene                      2000  82-995445-0-5
                  Situasjonsrapport 1987-88 for jordbruket i Hedmark. Nye oppgaver og
                  utfordringer                                  1989
Taksdal, Sven            Bondeyrket. Rettleiing i jordbruk, hagebruk og husdyrstell           1943
Tveite, Stein            Jord og Gjerning. Trekk av norsk landbruk i 150 år               1959
Tronsmoen, Ola           Folk og fe gjennom tidene                           2008
                  Vingelsbonden - gjerning og vilkår. Jubileumsberetning for Vingelen
                  Bondelag 1940 - 1990                              1991
Werner-Hansen, Georg (red.)     Norges Bondelag 1896 - 1956                          1956
Ytreberg, Nils A.          Finnmark Landbruksselskap 1859-1959                      1959
Aamo, Eiliv Skogstad        Ungdom og landbruk                               1972  82-529-0051-8
Berg, Arne             Norske gardstun                                1968
Svala, Catharina          Den svenska gården från torp til herresäte                   1998  91-27-34941-1
                  Verdier under tak. Bygninger på gårdsbruk - en ressurs for
Aarstrand, Kjetil; Johnsen, Svein  næringsutvikling                                1994
Bergsåker, Jon           Tust og tresking                                1978
Dybdahl, Audun           Jord- og korn-behandling i eldre tid                      1983  82-7279-020-3
Söderlind, E. Per          Det gamla åkerbruket och dess redskap i Ångermanland och Medelpad       1975
                  Jorda i Folldal herad, Hedmark fylke. Tillegg: Ei stutt utgreding um jorda i
Streitlien, Ivar A.         Alvdal og Tynnset herad, Hedmark fylke                     1928
Grue, Per J.            Gamle utmarkslåtter på østsida av Langfjellhognan               2002
                  De pløjede og de såede. Reformtidens Hjulplov. Særtryk fra Arv og Eje
Lerche, Grith            1988                                         87-88019-05-5
                  Myrmarker. En bok om bruket av våtmarkerna förr och nu             1976  91-85124-14-1
                  Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker         1999  82-529-2354-2
Svenkerud, Else Matheson      Innsamling og dyrking av fôr i Alvdal gjennom 120 år. 1870-1990        1996
Taksdal, Turid           Etnologisk feltarbeid i Loen sommaren 1973. Rapport              1973
                  Sliul og trøskemaskin. Om den tidligste overgangen fra manuell til
Bækkelund, Bjørn          maskinell trøsking i Hedmarksbygdene                      1992
            Beskrivelse af Skogdelingen i Aalen

Boe, Randi       Endringer i skoglandskapet rundt nordre del av Femunden de siste 300 år  1991
Brænd, Bjørn      Fjellskog. Sollia Skogeierlag 1941 - 1991                 1991   82-90346-22-0
            Beretning om Det norske skogvesen (4 hefter: 1934, 1935, 1936, 1937)   1934-37
            Diverse skogbruk (Tidsskriftboks)
Eriksen, Edv.     Tyldal Sogneskog 1903-1953
Fryjordet, Torgeir   Skogvern og skogoppsyn i Hedmark 1894-1994                1995   82-993609-0-0
            Glommen Skogeierforening. 1903 - 1978. Beretning om virksomheten i
            perioden 1953 - 1978                           1978
Grambo, Per      Glommens Skogeierforening. Glommens Salgsforening. 1903 - 1953      1953
Halberg, Paul Tage   Bjelker i bygde-Norge                           1999   82-995031-0-8
            Hedmark Skogselskap 1901-1951                       1951
            Undersøkelse av skogjorda i Sør-Trøndelag ved Landsskogtakseringens
Låg, J.        markarbeid sommeren 1956                         1957
            Skog og skogbruk i Folldal gjennom tidene                 1985
Stenvik, Lars F.    Skogsdrift og kulturminner. FOK skriftserie nr.4             1992   82-7216-819-7
Strand, Lars      Skogen i Hedmark                             1960
Skjegstad, A.     Skogbruk i Hedmark. Hedmark Skogselskap 1901-1976             1976   82-7104-024-3
Solvang, Norvald Aas  Tylldal Sogneskog 1953 - 2003
Streitlien, Ivar A.  Vernskogen i Nordre Øysterdalen                      1935
            Trysil-vassdragets skogeierforening og skogen               1966
            Skogadministrasjonen i Norge gjennom tidene. Bind 1. Skogforhold,
Fryjordet, Torgeir   skogbruk og skogadministrasjon fram til 1850               1992   82-992624-0-2
            Generalforstamtet 1739-1746. Norsk Skogbruksmuseums særpublikasjon
Fryjordet, Torgeir   nr. 1                                   1968
            Taksering av Norges skoger. Utført av landsskogtakseringen. II. Hedmark
            fylke                                   1922
            Taksering av Norges skoger. Utført av landsskogtakseringen. Herredsvis
            taksering i Hedmark fylke                         1938
            Fløtningsinnretninger i Hedmark. Prosjektrapport             1991
Hoffsten, Per-Ola   När åa var levandes. Om flottningen i Ljusnan och Voxnan         1989   91-7970-722-X
Nysveen, Bjørn     Skogsarbe i hine hårde tider                       2007
            Potatis i Norden. En beskrivning av gamla potatissorter bevarade hos
Veteläinen, Merja   Nordiska Genbanken (Skrifter fra Nordiska Genbanken nr. 39)        2001   91-973990-1-9
Zachrisson, Sune    Rabarber - från laxermedel till delikatess                1995
                     Festskrift til professor Per Tuff 70 år                   1948
Sæland, Jon               Mannestrid um sau- gris- og naut-alet. Nokre dagboksblad frå 1954-57     1957
                     Husdyravl og husdyrgenetiske ressurser i Norge 2002. Nasjonal rapport til
Sæther, Nina H. (red.)          FAOs Statusrapport om verdens husdyrgenetiske ressurser           2003  82-996668-0-5
                     Vegetasjon og beite kring Håmmålsfjellet. Rapport frå
Rekdal, Yngve              vegetasjonskartlegging. NIJOS-rapport 7/2005                 2005  82-7464-348-8
                     Vegetasjon og beite i Vangrøftdalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging.
Rekdal, Yngve              NIJOS-rapport 4/06                              2006  82-7464-360-7

Rekdal, Yngve              Vegetasjon og beite i Rendalen østfjell. Spekedalen, Sølendalen og Joten   2007  978-82-311-0022-5
                     Beitegrunnlag og beitebruk i sauhamnelaga Gjera-Busjødalen og Bratthøa.
Rekdal, Yngve; Steinheim, Geir      NIJOS-dokument 9/01                             2001
Silberg, Bjørg Søndrol; Ranheim, Ingar  "Levande stølar". Forprosjekt om historisk beitepress. Rapport        2002
Ødelien, M.               Årbok for beitebruk i Norge 1928                       1929
Tallerås, Olav              Måsssåbua vår og bruken av måssåfjellet. Særopgave 1996           1996
                     Dølafenytt. (Tidsskriftboks)
Nyhus, Gunnar              Norge rundt med NRF                             1990  82-529-1419-5
                     Produsenttjenestens Fagforening i Nord-Østerdal 30 år 1963 - 1993      1993
                     Stambok over dølefe. 1. bind. Okser født til og med 1910           1931
                     Stambok over dølefe. 2. bind. Kyr født til og med 1910            1932
                     Stambok over dølefe. 3. bind. Okser født 1911 - 1925             1933
                     Stambok over dølefe. 4. bind. Kyr født 1908 - 1914              1933
                     Stambok over dølefe. 5. bind. Kyr født 1915 - 1917              1934
                     Stambok over dølefe. 6. bind. Kyr født 1918 - 1921              1934
                     Stambok over dølefe. 7. bind. Okser født 1926 - 1932             1936
                     Stambok over dølefe. 8. bind. Kyr født 1918 - 1929              1936
Tobiassen, Anna Helene          Over fjord, fjell og fonn. Driftehandel med storfe i Norge ca. 1850 - 1930  2008  978-82-91375-23-6
                     Utredning om tamreindrifta fra fagutvalget for jord-, skog- og
                     utmarksnæringer
Bredal, Tollef; Nilssen, M. F.      Sau og ull. Råd og vink for sauhold. Samlet og utgitt av …          1940
Drabløs, Dagfinn             Soga om smalen. Jubileumsskrift Norsk sau- og geitalslag 1947-1997      1997  82-994221-0-8
Gjelten, Engebret A.           Bratthøa Sauhavnelag 75 år 1917 - 1992                    1997
                     Geitehald. Handbok om avl, foring, stell, helsevern, hus, økonomi,
                     fellessæter, offentlege tiltak m.m.                     1968
Kjønsberg, Kjell             Hedmark sau- og geitalslag 50 år 1948 - 1998                 1998  82-994563-0-4
                     Småfemerker i Tynset                             1956
                      Saumerkene i Kvikne                           1952
Sæland, Jon                Lærebok i sauealing                           1918
Squires, Victor R.; Ødegaard og Mysterud
(overs.)                  Økologi og adferd hos tamsau (oves aries)                1985
                      Eventyret som ble til næring. Trøndelag Pelsdyralslag 75 år. 1926-2001  2001
                      Nord-Østerdal Pelsdyralslag 50 år 1933 - 1983              1983
                      Nord Østerdal Pelsdyralslag 60 år 1933 - 1993              1993
                      Norges sølvrevstambok. 3.bind. Stamboknummer 6330 - 14380        1929
                      Norges sølvrevstambok. 4.bind. Stamboknummer 14381 - 30810        1930
Nordang, J.                Veiledning i sølvrevavl - og litt om andre pelsdyr            1930
                      Pelsdyravlen med tilknyttede næringer                  1930
                      Pelsing og tilberedning av sølvrev
                      Sør-Troms Pelsdyralslag 50 år. 1936-86                  1986
Storsul, Einar               Pelsdyrnæringa i fokus. Norges Pelsdyralslag gjennom 75 år        2001
Alander, Arild               Folldal meieri. 1917 - 2007                       2008
Bakken, Arnold               Kom no, Dagros! Om sæterbruk og markaslått i Soknedal          2005  82-303-0411-4
                      Dalsbygda Meieri gjennom 50 år 1916 - 1966                1966
Dåsnes, Ragnhild; Bækken, Arne Ingar    Meieriene i Os                              1992
                      Diverse meieridrift (Tidsskriftboks)
Erland, Sigve               Meieribrukets tekniske utvikling                     1981  82-7248-009-3
                      Fosheim ysteri. 1894 - 1944
                      Hjedding Andelsmejeri 1882-1905                     1987  87-981015-3-6
Haugen, O. I.               Vågå ysteri. 1935 - 1985                         1985
                      Meieridriften i Norge 1905 - 1930                    1936
Mork, R.                  Melkeomsetning og meieridrift i Norge 1930 - 1940. En 10-års oversikt  1941
Narjord, Per                Os Meieri 1921 - 1971                          1971
                      Norske melkeprodusenter gjennom 100 år 1881 - 1981            1981  82-7248-007-7
Streitlien, Ivar A.            Tynset Meieri gjennom 60 år. 1897 - 1957
Thorleifsen, Magne (m.fl.)         Alvdal Meieri 1895 - 1995                        1996  82-91592-00-6
                      Tolgen Meieri 75 år 1905 - 1980                     1980
                      Tine Tolga 1992 - 2002. Tine Østlandsmeieriet Tolga 1992- 2002. Tine
                      Meieriet Øst, Tolga 2002 -                        2002
Wekre, Eivind               Hundre års meieridrift i Oslo                      1972
                      S/L Østlandets Melkesentral. 1930 - 1980 (ryggtittel: S/L Østlandets
                      Melkesentral gjennom 50 år)                       1980
Wekre, Eivind               Sønnenfjelske Meierifolks Forening gjennom 50 år. 1901 - 1951
Bakken, Vidar; Hov, Ole Chr.   Jubileumsskrift. Ørland Meieriskole 100 år. 1894 - 1994             1993     82-993120-0-0
                 Melkeomsetningen i Oslo gjennom 75 år 1872-1947                 1947
                 Från mjölk till ost. Drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige.
Ränk, Gustav           (Nordiska museets Handlingar 66)                         1987 (1966)  91-7108-269-7
Arnemo, Ester          Hobdsetra. Fortid og nåtid                            2003
Bergebakken, Per Arnfinn     Sætrer i Alvdal Vestfjell                            2006     82-997193-1-3
Bergebakken, Per Arnfinn     Sætrene på Østkjølen i Alvdal                          2005     82-997193-0-5
                 Seterlandskapet - Et kulturlandskap i endring. En studie av seterlandskapet
Daugstad, Karoline        i Os i Nord-Østerdalen.                             1990
                 Hva gjør vi med seterlandskapet?                         1994
                 Hushållningssällskapet Jämtlands län. Medlemstidskrift Nr.2.Juni 2003.
                 Tema : Fäbod. Nära naturen, djuren och kulturen                 2003
Hansen, Kjell; Jansson, Ingvar  Fäbodbruket - hotad näring. Rapport om fäbodbruket i Sverige 1980        1982
Kleiven, Jacob          Sæterbruket i Vestfold. Vestfold Fylkesmuseums Småskrifter nr. 1
Lien, Reidun           Follandsvangen 1930 - 1945                            2003
Lund, Hanne Øverby        Setring de siste hundre åra i Tylldalen                     1998
                 Levande Fäbodar. 17 restips i Dalarna, Hälsingland och Jämtland-
                 Härjedalen                                    1986
                 Norske stølslandskap - et nøkkelområde for stølsdrift i Europa          2001
                 Den norske turistforenings årbok. 1956. Seterliv                 1956

                 Seterlandskapet i Budalen og Endalen, Midtre Gauldal, Midt-Norge.
Olsson, Gunilla Almered (red.)  Kulturhistoriske og økologiske forhold i fjellets kulturlandskap. Rapport Nr.2  1995     82-7540-073-2
Pedersen, Ragnar         Seterbruket på Hedmarken. Fra system til oppløsning               1974
Riise, Hans Eivind        Seterdrift i Folldal                               1977
                 Nordiskt fäbodväsen. Förhandlingar vid fäbodseminarium i Älvdalen,
Rosander, Göran (red.)      Dalarna 1976                                   1977     91-7108-133-X
Reinton, Lars          Til seters. Norsk seterbruk og seterstell                    1969
                 Sæterbruket i Noreg. Bind 2. Anna arbeid på sætra. Sætra i
Reinton, Lars          haustingsbruket og i matnøytsla elles                      1957
Reinton, Lars          Sæterbruket i Noreg. Bind 3                           1961

                 Seterbrukaren. Skrift frå Norsk Seterkultur. Nr.1 2002 - (Tidsskriftsboks)
                 Stølsdrift i Valdres. Norsk stølsdrift i nordisk samanheng. Rapport frå
                 stølsseminaret i Valdres 13.-15.august 1982                   1983
                 Seterbruk i Oppland. Status og utfordringer. Rapport april 2000         2000
                     Stølar i Stølsheimen. Registreringsrapport nr.5 i serien "Faste Kulturminne i
                     Hordaland"                                   1979
                     Setrer og seterliv i Tylldalen og Brydalen                   1986        82-90346-12-3
Streitlien, Jørgen; Vardenær, Stein   Sætrene i Haustdalen og omegn, Alvdal                      2007        978-82997193-2-2
                     Seterbruket i Norge. Med et tillegg om årets - især landbrukets -
Østberg, Kristian            merkedager                                   1930
Braseth, Leif              Veidemann i en brytningstid                           1997        82-529-2272-4
                     Anlegg for massefangst av villrein i Rondaneområdet. Særtrykk av årbok
Barth, Edvard K.             nr. 8 for Norsk Skogbruksmuseum                         1977
                     Bjønn og bjønnejakt i Drangedal etter 1850. Norsk Skogbruksmuseums
Danevad, Haakon             særpublikasjon nr. 3                              1978        82-7104-046-4
Eggset, Alf               Fangstbønder - om økonomi og tilpassing i to fjellbygder            1980
Paus, Halvor               Historien om Rendalsrenen                            2001
                     Bjørnejegeren Olav Tverstøyl. Soga om mannen og jegeren etter hans
Vevstad, Andreas             eigne dagbøker og brev, avisartiklar o.a.                    1982        82-7104-103-7
Wegge, Bjørn               Fjelljegere. Gamle dagers jakt og fangst i Folldal               2002        82-90346-51-4
Arntsen, Bjørn              Jakten på kveita                                       av
Dannevig, H.W.              Fiske- og redskapsutviklingen på Sørlandet                   1975
Jørgensen, Jan Hoff           Sølensjøfisket                                 1987
                     Undsetgrendas innlandsfiskevær. En del av et større utmarksbruk. Historie
Nystu, Even               og kulturminner                                 1989
                     Glåma som fiskeelv. En utredning med sikte på innføring av laks og
                     sjøaure i større deler av vassdraget                      1979
Rugsveen, Magne             Lågåsildfisket i Fåberg. Endring i form og bruk 1850-1980            1985        82-7104-136-3
Sandbakken, Enok             En hvalfangers beretning fra en førstereis' dagbok               1998        82-90528-25-6
                     Forbedring av elgens (Alces alces) vinterbeite ved hogst og gjødsling av
Haveraaen, Oddvar; Hjeljord, Olav    bjørk (Betula pubescens var. tortuosa) i Gausdal Vestfjell           1981
Bull, Hans Henrik            Hushold og generasjonsskifter i Rendalen 1762-1900               2000
                     Krusbär på boutelljer - samt 211 andra råd och recept ur familjen
Nordstrand, Gunnel (red.)        Sehlstedts hushållsbok                             2001        91-973697-5-6
Grøn, Fredrik              Om kostholdet i Norge fra omkring 1500-tallet og opp til vår tid        1984 (1942)    82-990896-3-8
Gjerden, Gro Nomeland          Gamle mattradisjonar frå Øvre Setesdal                     1987
                     Gamle matretter i Hedmark. Registreringsoppgave gitt av Hedmark
                     Bondekvinnelag. Samla av Dalsbygda Bondekvinnelag                1977
Øvre Folldal Bondekvinnelag; Tallerås,
Kirstine Prestmoen            Gamle matrettar frå Folldal                           2000
                  Gamle og nye matoppskrifter fra Narbuvoll og Tufsingdalen. Revidert
                  utgave. Samlet av medlemmer i Tufsingdalen Bygdekvinnelag           2008
                  Hårdaskost og hærdasmat. Gamle matretter fra Hedmark             1980
                  Mat frå gard og grend - om mat og matkultur i Lesja og Gudbrandsdalen
Nordset, Bjørg (red.)       gjennom 100 år                                2001     82-91375-05-4
Nilsson, Karin           Skafferiet. Mat från Jämtland och Härjedalen                 2000     91-7948-169-8
                  Norsk mat                                   1965
                  Rendalskost                                  1969
Spangen, Amund           Matminne frå Røros                              2006     82-521-6566-4
Alm, Jens M.            Den norske dram                                1979     82-990555-0-4
Espelund, Arne           Brunosten. Historien til et godt næringsemne gjennom 300 år          2000     82-992430-7-6
Alm, Helene Krogsrud        Fra slakting til festbord                           2003     82-996560-0-1
Erken, Henriette Schønberg     Stor kokebok for større og mindre husholdninger                1924
Garborg, Hulda           Heimestell for smaa hushold. Helst paa lande (kopi, egen innb.)
Holst, Ruth-Hege          I Huldas kjøkken                               2001     82-521-5857-9
                  Matguide for Hedmark og Røros                         2003     82-996702-0-9
                  Rakefisk. Fisketradisjoner - Rakemetoder - Serveringsforslag og
Riddervold, Astri; Heuch, Halvor  oppskrifter - Modningsprosesser                        1999     82-512-0536-0
Kostveit, Åsta Østmoe       Ta til takke. Flatbrød, lefser og annan takkebakst              2005     82-521-6662-8
Wollebæk, Knut           Medarbeidersamtalter. Hvorfor og hvordan                   1989     82-00-02624-8
Wetting, Olav           Norsk fyrstikkindustri før år 1900                      1968
Skansen, Johs P.          Bygdemøllene i Norge                             1958
Kjensjord, Georg          Slakterisamvirket i Hedmark og Oppland gjennom 75 år             1979     82-990615-0-4
                  Kvasse kniver - raske replikker. 50 år med slakterisamvirke i Nord-Østerdal
                  og Røros                                   2004
                  Hermetikkarbeiderdagene 1980 : 2.-5. oktober i Stavanger           1980
Kvalvik, Torleiv          Stavanger Preserving Co. 1873 - 1973                     1973
Bradt, David Eberhard       "Om de Norske Glasværker i Aggershuus Stift i August 1781"          1962 (1791)
                  De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin 1739
Christiansen, G.E.         - 1939. 1.bind                                1939
                  De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin 1739
Christiansen, G.E.         - 1939. 2.bind                                1939
                  De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin 1739
Christiansen, G.E.         - 1939. 3.bind                                1939
                  Illustreret Katalog fra Aktieselskaberne Kastrup Glasværk og De Forenede
                  Glasværker                                  1989 (1910)  87-981833-5-4
                      Prisliste fra Aktieselskaberne Kastrup Glasværk og De Forenede
                      Glasværker                                1990 (1910)  87-981833-4-6
Sandvig, Anders              "De Sandvigske Samlingers Farveri på Maihaugen"              1974 (1947)
Hauge, Liss Unny Sjøli; Svebakken, Turid
Hea                    Norske bereposar 1963-2000                        2001     82-521-5839-0
Weium, Frode (red.)            Volund 1999-2000. Plast i det moderne Norge. Norsk Teknisk Museum     2001     82-90115-34-2
Espelund, Arne               Ole Evenstad og den yngre jernvinna i Norge                1997
                      Ole Evenstad "Fra myr-malm til jern og staal". Et norsk kildeskrift om
Espelund, Arne               direkte jernframstilling i blesterovner fra ca. år 1400 til 1800     1992     82-992430-1-7
                      Afhandling om Jern-Malm som findes i Myrer og Moradser i Norge, og
Evenstad, Ole               Omgangsmaaden med at forvandle den til Jern og Staal           1960 (1790)
                      Bloomery ironmaking during 2000 years. Seminar in Budalen 1991. "In
                      honorem Ole Evenstad" Volume 1. Ancient ironmaking in a local and
Espelund, Arne (ed.)            general Norwegian context                         1991     82-992434-0-8
                      Praktische Abhandlung von den Eisensteinen, welche sich in Norwegen in
                      Sümpfen und Morästen finden, und über die methode solche in Eisen und
Evenstad, Ole               Stahl zu verwandeln                            1991 (1801)  82-992430-0-9
Espelund, Arne               Redskaper og materialer. Jenvinna                     1977
Espelund, Arne               Jernet i Vest-Telemark der tussane rådde grunnen                    82-992430-8-4
                      Frå malm i myra til stål i smia. Artikkelsamling om det utvida
                      skoleprosjektet "Jarnvinna" ved Skogn ungdomsskole            1985     82-991294-0-0
Boje, Per                 Det industrielle miljø 1840-1940. Kilder og litteratur          1976     87-500-1643-1
Strøm, Harald (hovedred.)         Verkstedboken. Teknisk handbok for verkstedindustrien. Bind I       1961
Strøm, Harald (hovedred.)         Verkstedboken. Teknisk handbok for verkstedindustrien. Bind I       1962
Bugge, Alexander              Den norske trælasthandels historie. Bind 1                1925
Christensen, Anne Louise Gjesdal      Bøkker                                  1975
                      Korken - el suro                             2000     84-88158-20-3
                      Handsaging på sagstilling. Prosjektoppgave ved Høgskolen i Sør-
Bjarkø, Arild               Trøndelag                                 2000
Haugli, Ola S.; Østvik, Kolbjørn      Gårdtales. Bruk av oppgangssag i Bardu                  1996
Fageraas, Knut Bech; Bækkelund, Bjørn;
Nilsson, Christer; Bagle, Eyvind      Masse papir. Norske papir- og massefabrikker gjennom 150 år        2006     82-90-66028-6
Livland, Haakon              Eidsborgbryner - Eksportvare i Telemark fra vikingtid til våre dager   1992

                      Bevaring og gjenreisning av gamle håndverk. Referat fra seminar om
                      bevaring og gjenreisning av gamle håndverk, holdt på Røros 9.-10.4.1984  1984     82-7243-068-1
Buggeland, Tord              Maihaugens bok om handverk                        2000  82-90241-35-6
                     Dokumentasjon, vern, vidareføring og atterreising av gamle handverk    1986  82-00-71040-8
                     Historiens mesterprøve. Norges Håndverkerforbund 1886 - 1986. Bind 1   1985  82-991367-0-9
                     Historiens mesterprøve. Norges Håndverkerforbund 1886 - 1986. Bind 2   1986  82-991367-1-7
                     Håndverkere 1994. Håndverksregisteret De Sandvigske
                     Samlinger,Maihaugen                            1993  82-90241-19-4
                     Veileder til "De Gamle Verksteder". De Sandvigske Samlinger        1959
Knap, Johan                Stueuret og tiden                             1971
Løchen, Leif               Fra skorofele til salmodikon. Artikler og innlegg i aviser        2000  82-995760-0-8
Tobiassen, Anna Helene          Smeden i eldre tid                            1981  82-00-05643-0
Böckelmann, Gottfried           Håndbok i tredreiing. Teknikk og håndverk                 2002  82-512-0586-7
Breiset, Randi; Gunnerød, Anne Guri    Telgje, spikke, smi med kvass kniv i rått tre               2001  82-91195-21-8
Hopstad, Johann              Lagging på gammel og ny måte                       1990  82-529-1096-3

Mehlum, Marit Holme            Garving. Bearbeiding av huder og skinn. Arbeidsprosesser og redskaper   1994  82-512-0409-7
Boe, Liv Hilde; Lowzow, Ingrid      Det gamle skomakeri                            1989  82-550-6034-0
Lid, Nils                 Skifundet frå Furnes. Med pollenanalytisk tidfesting av Erik Granlund   1938
Sjöqvist, Kerstin             Symaskinen. Historiskt och socialt                    1972  91-36-00139-2
Rosander, Göran              Sparkstöttingar                              1995  91-7108-385-5
Gjevre, Ole Birger; Nielsen, Anne-Mette
(innl.)                  På kjøretøyet skal småfolk kjennes. Norske tråbiler og andre barnebiler  2002  82-91130-19-1
                     Buer på vidda. Handbok i vøling av buer på Hardangervidda         1983  82-7243-037-1
Drange, Tore; Aanensen, Hans Olaf;
Brænne, Jon                Gamle trehus. Reparasjon og vedlikehold                  1980  82-00-05349-0
Drange, Tore; Aanensen, Hans Olaf;
Brænne, Jon                Gamle trehus. Historikk,reparasjon og vedlikehold             1992  82-00-21389-7
                     Husbygging langs kyst og fjord. Materialbruk,bygningsarbeid og
                     bygningsarbeidere i kyst og fjordbygdene på Vestlandet i overgangen fra
Hjelmeland, Britt-Alise          førindustriell til industriell tid. FOK skriftserie nr.18         1994  82-12-00327-2
                     Håndverk og byggeskikk i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens
Øye, Ingvild (red.)            Museum - VIII                               1993
Magnussen, Kjeld             Hus                                    1977  82-550-6001-4
                     Tradition & byggproduktion. Gammal kunskap för nutida byggande.
                     Slutrapport 1996                             1997
Forseth, Terje (red.)           Gammelt listverk
Hauken, Gerhard; Bye, Inge        Form og forming. Tre og trematerialer. Overflatebehandling av tre     1974  82-00-24902-6
Pedersen, Margit Baad         Huse af kalk. Kalksten fra Fakse som lokal bygningssten            2005    87-983945-6-8
                    Mur og puss
                    Vind og Vær. Håndbok i klimatilpassing av bebyggelse i vindutsatte strøk i
                    Norge                                     1994
Gjerdi, Trond             Snekker                                    1984    82-00-06967-2
                    I gjonelag med byggeskikken                          1978    82-90052-16-2
Moe, Berent A.             Vern og vøling av gamle hus                          1975    82-529-0136-0
Vreim, Halvor             Laftehus. Tømring og torvtekking                        1975    82-522-0114-8
Bergenhus, Olav T.           Lafting og lafteteknikk                            1984    82-585-0303-0
Hauglid, Roar             Laftekunst. Laftehusets opprinnelse og eldste historie             1980    82-09-01850-7
Steen, Ola               Håndlaft. Teknikk og tegninger                         2003    82-529-2729-7
                    Kulturminnesvård 4-84. Tema tak                        1984
Brænne, Jon              Gode råd om gamle maleteknikker                        1982
                    Diverse. Kunst. (Tidsskriftsboks)
                    Med og utan rammer                               1984    82-521-2418-6
Nelson, Marion John          Material Culture and People's Art Among the Norwegians in America       1994  a  0-87732-082-9
                    Hellig Olav i kunst og kultur. Foredrag ved "Stiklestads Venners" Olsok-
Dahle, Kolbein; Bøckman, P.W. (red.)  seminar 1992
                    TID. Jubileumsutstilling. Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge på
                    Hedmarksmuseet og Domkirkeodden 26.mai - 22.juli 2001
                    Vandreutstillinger. Seminarrapport                       1982
                    Kulturvekstsentre i Hedmark
                    Kunstutstillingen. En håndbok for utstillingsarrangører            1984    82-7020-230-4
                    Randers Kunstmuseum 100 år. 1887-1987                     1987    87-88075-22-3
Serrell, Beverly            Making Exhibit Labels                             1983    0-910050-64-3
                    Utställningar                                 1974    91-38-01866-7
                    Rasmus Meyers Samlinger. Katalog                        1955
Eckhoff, Wenche Kvalstad        Arbeider 1969-2003                               2003
                    Kulturguide for Rørosregionen og Nord-Østerdal. Kulturcirkumferensen:
                    Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. Veiviser til kunst og
                    kultur                                          82-92459-00-6

                    Die Kunst der Landwirtschaft. Landwirtschaft und Kunst von 1875 bis heute   2007
                    Norsk Kunstner Leksikon. Bind 1                        1982    82-00-05689-9
                    Norsk Kunstner Leksikon. Bind 2                        1983    82-00-06535-9
                    Norsk Kunstner Leksikon. Bind 3                        1986    82-00-06810-2
                       Norsk Kunstner Leksikon. Bind 4                          1986  82-00-18323-8
                       Norges kunsthistorie. Bind 1                           1981  82-05-12265-2
                       Norges kunsthistorie. Bind 2                           1981  82-05-12266-0
                       Norges kunsthistorie. Bind 3                           1982  82-05-12267-9
                       Norges kunsthistorie. Bind 4                           1981  82-05-12268-7
                       Norges kunsthistorie. Bind 5                           1981  82-05-12269-5
                       Norges kunsthistorie. Bind 6                           1983  82-05-12270-9
                       Norges kunsthistorie. Bind 7                           1983  82-05-12271-7
                       Norsk kunst fra reformasjonen til i dag (Teksthefter til lysbildeserie)
                       Tradisjon og Impuls. Festskrift til Robert Kloster 8.mars 1975          1975  82-90052-08-1
                       Nordisk folkkonst                                 1972
                       Kulturlandskap i forvaltning - en begrepsutredning. Rapport fra prosjektet
                       Begrepsutredning - kulturlandskapsforskning. Forskningsprogram om
Daugstad, Karoline; Jones, Michael      kulturlandskapet                                 1994  82-993127-0-1
Eriksen, Siri Gro; Flåten, Inger Eikeland;  Kulturlandskap og kulturmarkstypar i Hyllestad kommune. Kulturlandskap i
Helle, Turid                 Sogn og Fjordane. Bruk og vern. Rapport nr.13                   1990
                       Far tå folk og fe… Kulturlandskap i Trøndelag. Utstillingskatalog         1982
                       Forhistorisk og historisk kulturlandskap i tilknytning til vernet bygningsmiljø
Hjelle, Kari Loe; Kaland, Peter Emil     på Havrå, Osterøy. FOK skriftserie nr.16                     1994  82-12-00307-8
                       Et hegn er et tegn - eksempler på bevaringsværdige kulturspor           1997  87-7800-248-6
                       Kulturlandskaps-prosjekter. En oversikt over tiltak som er satt i gang for å
                       verne og utvikle norske kulturlandskap. DN-rapport 1990 - 2            1990
                       Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007. Resultater fra
Larsen, Bjørn Harald; Fjeldstad, Helge    biologiske og kulturhistoriske registreringer i 13 kommuner            2008  978-82-92424-29-2
Lorentzen, Asger H.; Michaelsen, Karsten
Kjer (red.)                 Kulturstier i Europa. Pathways to the Cultural Landscape 2000-2003        2003  87-87162-98-9
Montelius, Sigvard              Kulturlandskap i omvandling                            1973
                       Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Del 1. Generelt om
                       prosjektet. Kriterier. Metodeopplegg: Fase 1. Forarbeid              1992
                       Odlingslandskap och livsform. Bygd och Natur årsbok 1979             1979  91-85124-37-0
Schmedling, Tor               Kulturlandskapet - nærmiljøet som kilde for læring                2001  82-7841-118-2
Hedmark fylkeskommune            Fylkesdelplan. Vannbruksplan for Glomma                      1992
                       Fylkesdelplan. Vannbruksplan for Glomma. Høringsutkast              1991
                       Flerbruksplan Orkla. Status, mål, tiltak                     1991
                       Fylkesdelplan. Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget. Del 1.
                       Forvaltning 1996-2000                               1995
Hedmark fylkeskommune        Kulturlandskapet i Hedmark - noe å ta vare på?
                  Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen. 1. Regioninndeling av
                  landskap. Nordisk Ministerråd Miljørapport 1987:3              1987  87-73-03122-4
                  Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen. 2. Forvaltning av
                  ressurser og verdier. Nordisk Ministerråd Miljørapport 1987:3        1987  87-73-03123-2
                  Åkerprosjektet. Temaplan for kulturminnevern i Åker-/Ridabuområdet
                  Hamar kommune                                1994
                  Handlingsplan Glomma. R-09. Hovedrapport                  1992  82-7243-874-7
                  Handlingsplan Glomma. R-07. Vassdragsnær arealbruk             1992  82-7243-875-5
Helleberg, Ivar           Handlingsplan Glomma. Sammendragsrapport                  1992  82-7243-873-9
                  Bebyggelsesplaner. Et utvalg eksempler                   1989  82-7243-196-3
Hedmark fylkeskommune        Bedre bygningsmiljøer. Seminarrapport 1992                 1993
Erdal, Jone Ottar          Os sentrum. Rehabiliteringsplan med framlegg til framtidig bruk       1979
                  Handlingsplan Glomma. Statusrapport for Glomma i Sør-Trøndelag.
Eriksen, Jan Erik          (Miljørapport nr.2 : 1990 - Røros kommune)                 1990
                  Handlingsplan Glomma. Målsettinger og tiltak. (Miljørapport nr.5 : 1990 -
Eriksen, Jan Erik          Røros kommune)                               1990
                  Generalplan Folldal                             1977
                  Flerbruksplan for Hola. Tolga kommune                    1998
                  Gard og gruve. Utviklingsplan og stedsanalyse for Folldal sentrum      1996
                  Kulturlandskapet i kommuneplanen. Prosjektet : "Tynset er ditt
                  kulturlandskap"
                  Reguleringsplan. Bebyggelsesplan. Veileder                 1998  82-457-0192-0
                  Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Utarbeidelse, framstilling,
                  saksbehandling                               1987  82-7243-197-1
                  Tynset. Materiale for analyse av planleggingsproblemer           1986
                  Bærekraftige historiske byer - med kulturarven som utviklingsressurs
Dahle, Trond-Ulrik         Gårdstunets bo- og driftsmiljø                       1975  82-529-0137-9
                  Skjøtselsplan for Sølendet naturreservat Røros kommune,Sør-Trøndelag
Moen, Asbjørn; Rohde, Torfinn    fylke. Rapport                               1985
                  Totalprosjektering av gardsanlegg                      1978
                  Verdifulle kulturlandskap i Norge. Mer enn bare landskap! Del 4 -
                  Sluttrapport fra det sentrale utvalget for registrering av verdifulle
                  kulturlandskap                               1994
Englund, Gunilla; Hallgren, Sören  Koloniträdgårdar                              1974  91-36-00388-3
                    "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren    fylke. Hamar                                  2005
                    "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren    fylke. Elverum                                 2003
                    "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren    fylke. Kongsvinger                               2003
                    "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren    fylke. Stor-Elvdal                               2003
                    "Nytt liv i gamle hager". Registreringer av historiske hageanlegg i Hedmark
Mathiesen, Ingeborg S. Mellgren    fylke. Åmot                                  2003
Østeraas, Tore             Ripan Naturreservat i Nord-Østerdalen                     1977  82-575-0031-3
                    Arkitektur i Norge. Årbok 1997. Norsk Arkitekturmuseum             1997  82-7039-039-9
Horgen,Bjørn Casper; Skancke, Sturla  Stangebyen. Rapport                              1976
                    Bebyggelse i Alvdal. Noen utfyllende opplysninger knyttet til kommuneplan
Hvamstad, Per             for Alvdal, kartet: kulturminner                        2007
Kollandsrud, Gullik          Trehusbyen - kan den gjenskapes?                        1978
                    Trebyer i Norden                                1975  82-90052-03-0
                    Bygningshistorie og bygningsvern. Rapport fra seminar FOK           1991  82-7216-667-4
                    Farge på byen. Om farger og fargebruk i Bergen ca.1200-1900.
                    Samarbeidsutstilling mellom Bryggens Museum, Det Hanseatiske Museum,
                    Gamle Bergen Museum, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Historisk
                    museum                                     1991  82-90289-45-6
                    Bjørgan i Kvikne. Våningshuset. Beskrivelse, tilstand og forslag til tiltak.
Brænne, Jon              Rapport Kunst og inventar nr. 29/2008 (NIKU)                  2008
                    Stedstilpasset bebyggelse. Istandsettelse,vedlikehold,tilbygg nye hus i
                    gamle bygningsmiljøer                             1981
                    Teknisk bygningsvern. Rapport fra seminar FOK                 1993  82-12-00109-1
Madsen, Stephan Tschudi; Bull, Lisen
(red.)                 Arkitekturvernåret 1975                            1976  82-09-01441-2
                    Byggeskikk i Midt- og Nord-Østerdalen. En praktisk veileder          1994
Brochmann, Odd             Hus i Norge                                  1944
                    Byggeskikk på landsbygda                            1975  82-529-0106-9

                    Byggeskikk i Nordhordland. Utvikling av bustadhus på 1700 og 1800 talet    1975
Bækkelund, Bjørn            Hamars bygningshistorie. Hamar sentrum 1849-1930                1989  82-7404-031-7
                 Et utvalg av hans artikler om bygningshistorie samlet i anledning hans 80-
Berg, Arne            års dag                                   1997  82-90359-61-6
                 Kulturminne i Masfjorden. Hovedtrekk i byggjeskikken fram til 1900.
Bore, Ove Magnus         Registreringsrapport nr.7 i serien "Faste Kulturminne i Hordaland"      1979
                 Byggnadstraditioner i gränstrakter. Bygningstradisjoner i grensetrakter   2007  978-82-91326-23-8
Brochmann, Odd          Gjenreisningen og det norske i vår byggeskikk                1940
                 Den norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til
Christensen, Arne Lie      vår egen tid                                 1995  82-530-1735-9
                 Gamal byggjeskikk i Nord-Aurdal. Rapport frå registreringa av hus bygde
Dietrichson, Ragnhild      før 1900                                   1996  82-91347-05-0
Erixon, Sigurd          Svensk byggnadskultur                            1982  91-7408-071-7
                 Trondheims bybilde. Innstilling om verneverdige bygninger og
                 bygningsmiljøer i Trondheims sentrale områder. Antikvarisk Utvalg
Fasting, Lars          Trondheim kommune 1976                            1978
Hedmark fylkeskommune      Hus i Hedmark. Gode nye bygningsmiljøer                   1992
Horgen, Jan E.          Hus i Norge. Kilder om hus. Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder    2000  82-426-1101-7
Haagaas, Trond; Hvamstad, Per;
Spangen, Amund          Byggeskikk i Midt- og Nord-Østerdalen. Ei eksempelsamling          1990
Hofrén, Manne          Husen på Öland                                1995  91-85926-44-2
Jahn, Gunnar           Byggeskikker på den norske landsbygd                     1925
Magnussen, Kjeld         Bygningshistorisk oppmålingsarbeid
Næss, Hans Eyvind        Miljøbevaring i Stavanger                          1975  82-532-0203-2
Nygård-Nilssen, Arne       Fredede hus satt i stand med statsbidrag                   1958
                 Rapport om Håndværkere og Bygningsrestaurering                1980  87-503-3170-1
Rognerød, Dag-Ivar        På historisk grunn. En kulturhistorisk reise til statlige eiendommer     1997  82-467-0011-1
Sundt, Eilert          Om bygnings-skikken på landet i Norge                    1976  82-05-08204-9
                 Om å ta vare på gamle hus. Veileder for reguleringsplanen Gamle Folldal
Skoug, Helge           Gruver                                    2005  82-997184-0-6
Stigum, Hilmar          Byggeskikk                                  1972
Spangen, Amund          Byggeskikk i Vingelen. Vedlegg til rapporten "Hus i Vingelen"        1990
Spangen, Amund          Bygge og bo i Nord-Østerdalen                        1993  82-530-7039-032-1
Svendsen, Ola Øgard       Fredede hus og anlegg 1. Finnmark, Troms, Nordland              1981  82-00-05515-9
Thorp, Kari B.          Gammelt hus - Søkelys på rehabilitering                   1976
Tobiassen, Anna Helene      Byggeskikk i norske bygder. Et forelesningskompendium            1988  82-550-6027-8
Hedmark fylkeskommune      Verksbygningenes vedlikeholdstilstand. Stiftelsen Folldal Gruver.      2002
Vreim, Halvor          Norsk trearkitektur                             1939
                      Vestnordisk byggeskikk gjennom to tusen år                   1982  82-90215-39-8
Eriksson, Hege Maria            Museumsarkitektur. En studie av nyere norske museumsbygg            2004  82-8105-007-1
Risåsen, Geir Thomas            Staten bygger                                  2003  82-7547-113-3
Hartmann, Eivind ; Mangset, Øistein    Norske jernbanestasjoner i sveitserstil                     1974
Hartmann, Eivind ; Mangset, Øistein;
Reisegg, Øyvind              Neste stasjon. En guide til jernbanens arkitekturhistorie            1997  82-05-25294-7

Munksgaard, Jan Henrik           Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 1 Ytre Hordaland     1973
                      Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 2. Midtre og Indre
Munksgaard, Jan Henrik           Hordaland. Registreringsrapport 1975                      1977
                      Gamle handels og gjestgiversteder på Vestlandet. Del 3. Sogn og
Munksgaard, Jan Henrik           Fjordane. Registreringsrapport 1980                       1980
Christie, Håkon              Stavkirkene i bygnings-historisk sammenheng                   1970
Dæhlin, Erik Oddvar            Stavkirkene våre                                1972  82-07-01505-5
Ekroll, Øystein              Nidarosdomen. Vestfrontens skulpturer                      2006  82-7693-061-1
                      "Her taler de stener…" Poetiske inntrykk fra Hamardomen             2001  82-91326-14-2
                      Hamar Domkirkes ruiner                             1949
Ekroll, Øystein; Stige, Morten       Kirker i Norge. Middelalder i stein. Bind 1                   2000  82-91399-09-3
Sørmoen, Oddbjørn             Kirker i Norge. 1700-tallet. Skjønnhetens århundre. Bind 2           2001  82-91399-10-7
Eldal, Jens Christian           Kirker i Norge. Med historiske forbilder. 1800-tallet. Bind 3          2002  82-91399-11-5
                      Kirkearkeologi og kirkekunst. Studier tilegnet Sigrid og Håkon Christie     1993  82-90359-60-8
                      Stavkirker
Storsletten, Ola              Takverk i steinkirker fra middelalderen. FOK skriftserie nr.5          1993  82-12-00104-0
                      Sikring av stavkirkene. Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Norsk Kulturråd
                      Mai 1973                                    1979  82-7081-0177
Bugge, Anders               Gamle norske prestegaarde                            1919

Horgen, Jan E.; Sverdrup-Thygeson, Ulrik Norske prestegarder. Folk og hus                         1999  82-529-2399-2
Swensen, Wilhelm             Våre prestegårders skjebne                            1942
                     Glomdalsmuseet. Museumsveien, Elverum. Nybygg og påbygg
Almqvist, Torbjörn; Johansson, Hjördis;
Simonsson, Lena             Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria        1976  91-7108-099-6
Broe, Unni; Skogstad, Solrun       Under tak i Tokke. Sluttrapport frå kulturminneregistreringane i Tokke      1986
Cederlund, Johan             von Echstedtska gården. Västra Smedbyn                      1995  91-630-3457-3
Enerstvedt, Åse             Huset. Bustad - arbeidstad. Hordamuseet 1945-1995                 1995  82-7838-000-7
                     Gamle hus i Nittedal. Registrering av faste kulturminner i Norge         1983  82-7243-026-6
Horgen, Jan E.               Bolighus. Nes, Romerike 1860 - 1910                     1976
Horgen, Jan E.               Bolighus - Nes, Romerike - 1860-1910. Ei undersöking av husbruk       1975
Komber, Jochen; Hvamstad, Per; Øhrn,
Turid                   Verneplan for Tynset sentrum                        1990
Kollandsrud, Mari             Gode råd om eldre hus                            2002
Mellemsether, Hanna (red.)         Historier fra et hus. Hans Nissen-gården                  2005  82-90348-34-7
Røhme, Vegard               Til Holden. Bygningsvern på Holden i Os                   1992
Noss, Nils                 Registrering av faste kulturminne i Noreg. Kommunerapport for Ål
Støen, Per H.               Restaurering av buer i Folldal. Rapport                   1991
                      Eldhuset på Langsjøvollen. Bygningsundersøkning med historikk,
Søndmør, Henning              skadeanalyse, og utbedringsplan                       2003
Spangen, Amund               Hus i Vingelen                               1990
                      Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer. Eksempelkommune :
Sæther, Tor                Nittedal. MD-rapport                            1983
Skirbekk, Håvard              Hus og tun                                 1963
Sandvig, Anders              Vår gamle bondebebyggelse. Hva Maihaugen forteller             1947
                      Industriarbeidarmuseet i Åbø-byen. Særtrykk av Folk i Ryfylke. Tidsskrift
                      for Ryfylkemuseet nr.1/85
                      Klevfosboligen                               1986
Liedgren, Rut               Så bodde vi. Arbetarbostaden som typ- och tidsföreteelse          1961  91-7108-198-4
Rambow, Per                Husrevyen - 76                               1976  87-427-0079-5
Børve, H.                 Museets gamle bondebygninger. 1. Borgestuen og Serklandsstuen        1912
                      Bauernhöfe in Südtirol. Bestandsaufnahmen 1940 - 1943            2006  978-88-8266-370-4
Dahle, Kolbein; Grytli, Eir; Nilsen, Dag  Trønderlåna. Det midtnorske våningshuset                  2005  82-521-6562-1
Dahle, Kolbein; Grytli, Eir; Nilsen, Dag  Tønderlåna. Det midtnorske våningshuset                   2005  82-521-6562-1
                      Heimar på bygdene                              1952
Hvidtfeldt, Johan             Den danske bondegård. (Turistårbogen 1965)                 1965
Nygård-Nilssen, Arne            Aga i Ullensvang. Fra lagmannsgård til nimanns-tun             1954
Torp, Christina; Hallén, Åsa        Kulturturistiskt semesterboende i Dalsland. En bok om dalslandsstugor    1998
                      Buer i Femundsmarka                             2002
                      Hytter i tømmer/bindingsverk. Bind 1:Hyttetegninger. Grunnplaner og
Steen, Ola                 fasader for bygging i flere trinn                      1995  82-529-2058-6
                      Hytter i tømmer/bindingsverk. Bind 2:Byggtekniske detaljer.
Steen, Ola                 Laftebegrep,verktøy og framgangsmåter                    1996  82-529-2059-4
Steen, Ola                 Hyttetegninger for tømmer og bindingsverk                  2006  82-529-3061-1
Berg, Arno                 Akershus slott i 1600-1700-årene. Bind 2                  1951
                Herregården. Bygningskulturens Dag 2004                   2004  87-91298-16-4
Høiaas, Knut; Sandmo, Sigurd  Håkonshallen. Kongehall, kornkammer og kulturminne             2007  82-90289-87-1
                Utløer og høystakker i Romsdal. Særtrykk frå Romsdalsmuseets årbok
Austigard, Bjørn        1981
Dybdahl, Audun         Hus for folk og fe. Hustyper og byggeskikk i Inn-Trøndelag         1994  82-991868-4-6
Gjærder, Per          Vestnorske utløer i stavverk                        1977  82-00-01612-9
Paulsrud, Geir         Fjos i Fron. Frå omkring 1750 og fram til 1980-åra             1984
Tandberg, G.          Kortfattet veiledning i Bygningsvæsen paa Landet              1920
                Dekorasjonsmaling. Marmorering - Ådring - Lasering - Patinering -
Brænne, Jon          Sjablondekor - Strukturmaling                        1998  82-512-0468-2
                Sculpture Exhibition. Øyvin Storbækken. Billedhugger
                Jordbruksristninger på Leirfall i Hegra. En ekskursjonsguide        1972
Brænne, Jon          Aagot Vangen. En kunstnerskjebne i skyggen av Vigeland           1983
Hosar, Kristian        Skjåk-Ola 250 år                              1995
Magerøy, Ellen Marie      Norsk treskurd                               1973  82-521-0098-8
Sørensen, Steinar       Mangletreet. Glatteredskap og festegave

                Fra folkekunst til nasjonalt kunsthåndverk. Norsk treskjæring 1847 - 1879  2004
Skaare, Kolbjørn        Norges mynter                                1979
Sveen, Dag           Mynt i Norge                                1978  82-521-0837-7
Bøe, Alf            Porsgrunds Porselænsfabrik. Bedrift og produksjon gjennom åtti år      1967
Huitfeldt, Johanne       Porselenet fra Kina                             1978  82-7003-015-5
Polak, Ada           Gammelt Porsgrund porselen                         1980  82-7003-053-8
Opstad, Lauritz        Herrebøe Fajance Fabrique. Et norsk industri-eventyr fra rokokko-tiden   1959
Platou, Olaf          Våre kirkeklokker som musikalske monumenter                 1943
                Formfremstilling og støping av brukskunst                     82-567-0109-9
Brodahl, Joh E.        Trondhjems guldsmeder. 1. Barokken                     1923
Polak, Ada           Gullsmedkunsten i Norge før og nå                      1970
Andersen, Håkon        Draktsølv fra Trøndelag og Nordmøre                     1990  82-90502-08-7
Fossberg, Jorunn        Norske sølv-skjeer                             1974  82-7003-006-6
Krohn-Hansen, Gunvor      Trondhjems-sølv. Trondheim-silver                         82-90502-06-0
                Utstilling av gamle trønderske sølvarbeider                 1921
Østby, Jon Birger       Gammelt kobber                               1982  82-7003-032-5
Jor, Finn           Galleri Aukrust                               1993  82-02-14089-7
                Aukrust og forsvaret                                978-82-92791-00-4
                Helgen-streker. Et utvalg av Geir Helgens tegninger             2006  82-303-0693-1
                  Jentestreker. Tegneserier til glede og forargelse om jenters liv      2007  978-82-91997-08-7
                  Han Ola og han Per. A Norwegian-American Comic Strip - En norsk-
Rosendahl, Peter J.         amerikansk tegneserie                               82-00-06741-6
Anker, Peter            Folkekunst i Norge                             1975  82-02-03253-9
Anker, Peter            Norsk folkekunst                              1975  82-02-03417-5
Alsvik, Elling           Folkekunst i Trøndelag                           1984  82-90348-09-6
Bleken-Nilssen, T.         Handverket på Hedmark inntil 1780.
                  Diverse. Kunsthåndverk. Husflid

Engen, Arnfinn           Hjerleid-utstillinga 100 år. Med treskurd og snikring og måling og mangt… 2003  82-7847-090-1
                  Folkekunst / Bygdekunst (4 hefter)                     div.
Kolstad, Harald           Vakkert verktøy. Bruksgjenstander fra gamle dager             2004  82-04-09777-8
                  Fortids kunst i Norges bygder. Østerdalen 1. Hedmark fylkes nordre
Meyer, Johan            halvdel                                  1978  82-526-0026-3
                  Fortids kunst i Norges bygder. Østerdalen 2. Søndre Østerdalen med Ytre
Meyer, Johan            Rendalen, Sollien og Solør                         1978  82-526-0027-1
                  Mesterverk skapt i ild. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1893 - 100 år -
                  1993                                    1993  82-90502-13-3
                  Fortids kunst i Norges bygder. Østerdalen 2. Søndre Østerdalen med Ytre
Meyer, Johan            Rendalen, Sollien og Solør                         1936
Nodermann, Maj           Nordisk folkkonst. En utställning i Nordiska Museet            1985  91-7108-235-2
                  Norsk husflid. Nr.1 1975 - nr.4 1984. (Tidsskriftsboks)
                  Norsk husflid. Nr.1 1985 - nr.5 1989. (Tidsskriftsboks)
                  Norsk husflid. 2009 - . (Tidsskriftboks)
Norsk kulturråd           Om folkekunst                               1977  82-7081-015-0
                  Om kunstindustri                              1991  82-90502-09-5
Rostad, Bernhard; Tschudi-Madsen,
Stephan (red.)           Norske antikviteter fra bygd og by                     1998  82-03-22326-5
Sæther, Nina Granlund        Hjertet i folkekunsten. En hyllest til håndens arbeid           2001  82-517-8149-3

Alsvik, Elling           Kniven. Rapport fra knivutstilling på Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum  2003
Gjærder, Per            Esker og tiner                               1981  82-7003-029-5
                  Knivbladet. Tidsskrift for Norsk Knivforening. Nr.1 1988 - nr.4 1989.
                  (Tidsskriftsboks)
Munksgaard, Jan Henrik       Kurver                                   1980  82-7003-026-0
Ågren, Katarina; Lundholm, Karin  Näverslöjd                                 1979  91-534-0103-4
Anthonsen, Harald M.             Form og forming. Skinn og lær                     1980     82-00-27793-3
                       Skinnfellmakarar i Folldal
Enevoldsen, Ruth               På jakt etter norske dukker                      1996     82-7774-055-7
Ellingsgard, Nils              Norsk rosemåling                            1981     82-521-2024-5
Ellingsgard, Nils              Rosemåling i Hallingdal                        1978     82-09-01493-5
Opstad, Lauritz               Bondens bilder. Høysetetavler fra Østfold               1999     82-7412-051-5
Ellingsgard, Nils              Rosemåling i Valdres                          1987     82-90066-90-2
Ellingsgard, Nils; Andersen, Gry Charlotte
Ljøterud                   Rosemåling i Numedal. Dekorativ måling i folkekunsten         2004     82-496-0580-2
Hutchison, Ragnhild (red.)          Lokale tråder - tråkling gjennom tekstil- og lokalhistorie       2006     82-8186-002-2
Steihaug, Kari                "Forbindelser" By the way, Bevgendes 2004               2004
Hoffmann, Marta               The warp-weighted loom                         1974     82-00-08094-3
                       En gruppe vevstoler på Vestlandet. Noen synspunkter i diskusjonen om
Hoffmann, Marta               billedvev i Norge                           1958
Noss, Aagot                 Bandlaging                               1976     82-90036-02-7
Halvorsen, Caroline             Den norske husflidsforenings haandbok i vævning            1920
Sæchnann, Johannes              Veiledning til Dreiel- og Teppen-Vævning for Begyndere         1963 (1849)
                       Tepper i Vestfold                           1989
                       Oldemors pomponger. Possementhåndverket i Trondheim          1982     82-90348-03-7
Breiset, Randi (red.)            Om fellen kunne fortelle... Åkletradisjon til inspirasjon       2001     82-996047-0-2
Lium, Randi Nygaard             Identitet. Vev i papir. (Utstillingskatalog)              2006     82-995728-8-6
Lium, Randi Nygaard (red.)          Jubileumsboken Hannah Ryggen 100 år, 1894-1994             1996     82-519-1226-1
Sjøvold, Aase Bay              Norsk billedvev                            1976     82-7003-009-0
                       Diverse håndarbeid (tekstil)
                       Strikke letts idébok 1                                82-7232-118-1
                       Strikke letts idébok 2                                82-7232-124-6
                       Strikke letts idébok 3                                82-7232-125-4
                       Strikke letts idébok 4                                82-7232-150-5
                       Strikke letts idébok 5                                82-7232-151-3
                       Strikke letts idébok 6                                82-7232-168-8
Tamosaitiene, Anastazija; Tamosaitis,
Antanas                   Lithuanian Sashes                           1988     0-9191187-04-8
Wahl, Herborg                Jakten på sprang                            2003
Wahl, Herborg                Nytt liv i gamle sprangmønstre                     1999
Schreiner, Johanna              Strikkemønstre fra oldemors tid
Anderbjørk, Jan Erik             Glas och glasbygd                           1966
Anderbjørk, Jan Erik; Nisbeth, Åke   Gammalt glas                              1968
Lie, Inger-Marie            Hadelandsglass 1850-1900                        1977
Polak, Ada               Glassboken                               1974    82-03-06391-8
Polak, Ada               Gamle vinglass                             1974    82-7003-005-8
Lexow, Einar              Norske glassmalerier fra laugstiden                  1938
Anker, Peter              Kister og skrin                            1975    82-7003-007-4
Gjerdi, Trond             Møbler i Norge                             1976    82-03-08610-1
Krafft, Finn              Gamle skåp frå Telemark                        1944
                    Møblene i Øvre Solør 1650-1850. Et forsøk på å avdekke strukturer i
Lie, Vegard              visuell og kulturell kompleksitet. Bind 1. Tekst            1997
                    Møblene i Øvre Solør 1650-1850. Et forsøk på å avdekke strukturer i
Lie, Vegard              visuell og kulturell kompleksitet. Bind 2. Fotografier         1997
                    Møbler og mennesker. En utstilling om møbler og innredning som
                    kulturfaktor                              1979    82-990572-0-5
Steen, Albert             Fra bord til bord                           1999    82-7003-081-3
Steen, Albert             Stoler i Norge                             1975    82-7003-008-2
                    Åre og røykovn                             1977
                    Per Rosenberg malerier
                    Peter Nicolai Arbo 1831-1892 : Drammens Museum Fylkesmuseum for
                    Buskerud 3.juni - 28.sept. 1986                    1986
Kielland, Else Christie        Harriet Backer 1845-1932                        1958
Vik, Cathrine Hovdahl og Lium, Randi
Nygaard (red.             Harriet Backer. En lysets magiker. En ljusets magiker         2008    978-82-519-2314-9
                    Johan Friedrich Leonhard Dreier 1775-1833. Katalog over 40
                    farvelitografier                            1964
                    Torleiv Moren. Målaren frå Trysil                   1988    82-7404-026-0
                    Opplevelsens styrke er det viktigste. Maleren Søren Steen-Johnsen og
Steen-Johnsen, Ivar          hans kunst                               2003    82-996649-1-8
                    Christian Skredsvig (1854-1924)                    1978    82-990498-0-6
Stenseng, Arne             Harald Sohlberg. En kunstner utenfor allfarvei             1963
Nelson, Marion John          Painting by Minnesotans of Norwegian Background 1870 - 1970      2000  a  0-87732-090-X
Jor, Finn               Kjell Aukrust - med pensel                       2001    82-7900-111-5
Nørstegård, Tor            Ragnvald Einbu. Multikunstner og bestefar               2008    978-82-91375-24-3
Lange, Marit Ingeborg         Kitty Lange Kjelland (1843-1914)                    2008    978-82-7326-101-4
                    Fotokonserveringsprosjektet. En undersøkelse av oppbevaringsforholdene
Aune, Anne; Johnsen, Jesper Stub    og tilstanden i 14 norske fotosamlinger, 1995-1996              1997  82-90935-37-4
                    Arkivering av bilder. Vägledning för hembygdsföreningar, kulturnämnder
                    och museer. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.
                    Rapport 1978:1                                1978  91-7192-391-8
                    Billeder - hvad med dem?                           1980  87-87778-01-7
Boe, Liv Hilde             Veiledning i innsamling, registrering og arkivering av eldre fotografier   1980  82-90331-02-9
                    Bevaring av eldre fotografier. Veiledning i innsamling, registrering og
Boe, Liv Hilde; Løberg, Morten     teknisk behandling av eldre fotografier                    1982  82-90331-03-7
                    Blir bilden bevarad? Rapport från Nordiska Museets bildkonferens i
                    Uddevalla 26. - 28. augusti 1974                       1977  91-7108-140-2
                    Diverse. Foto. (Tidsskriftboks)
Erlandsen, Roger; Halvorsen, Vegard  Rapport fra Landskonferanse om fotobevaring for fylkes-/regionansvarlige
Skuseth (red.)             institusjoner 1993                              1993
                    Fotobevaringsboka. Veiledning i sikring, registrering og teknisk behandling
Erlandsen, Roger; Olsen, Kåre (red.)  av eldre fotografi                              1988  82-7003-079-1
                    Foto- og fotorettslige spørsmål ved museene. Utredning fra NKKM        1986
                    Fotobevaring mot år 2000. Rapport fra landskonferanse om fotobevaring
                    1989                                     1990  82-7432-007-7
                    Fotografi. Fortid og fremtid. Plan for vern av fotografier          1993
                    Fotoregister og kortfattet fotoleksikon                    1974  82-7081-006-1
                    Kan vi stole på fotografiene?                         1981  82-990735-0-2
Løberg, Morten (red.)         Fotobevaring                                 1983  82-00-06738-6
                    Mått och Mål                                 1978  91-85 198-064
Norheim, Lars G.            Foto- og opphavsrettslige spørsmål ved museene                1998  82-90935-56-0
                    Norsk Fotohistorisk Årbok 1980. Bildene lever!                1981  82-990735-1-0
                    Norsk Fotohistorisk Årbok 1981/1982. Bildene dokumenterer!          1982  82-990735-2-9
Erlandsen, Roger (red.)        Norsk Fotohistorisk Årbok 1985/86                       1987  82-7003-068-6
                    Ut av mørkerommet. Forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge. ABM
                    skrift nr. 34                                 2006  82-8105-044-6
Oulie, Hege              Digitalisering av fotosamlinger. SBM-skrift nr. 1                  82-8105-000-4
Oulie, Hege              Digitalisering av fotosamlinger. SBM-skrift nr. 55              2009  978-82-8105-072-3
Morgenstern, Neil           Axel Lindahl. 1841 - 1906. Jubileumsutstilling                1994  82-990735-3-7
Nyeggen, Ola              Fotografenes historie i Alvdal og Nord-Østerdalen               2000
                     Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til
Bonge, Susanne              1920                                     1980     82-7130-014-8
                     Behandling av eldre fotografier. Teknisk veiledning              1979
Johnsen, Jesper Stub; Palm, Jonas     Fotografiske Teknikker 1839-1920                       1984     87-8791862-5
                     Fotografisk Vårbok 1978                            1978     82-90288-01-8
                     Wilse-samlingen ved Norsk Folkemuseum. Evaluering av negativmateriale
Korff, Kirsten              og oppbevaringsforhold                            1988     82-7081-022-3
                     Norske fotosamlinger 1989-90                         1989     82-417-0012-1
                     Viktig og vakkert. Utvalgsprinsipper for fotografei. ABM-skrift nr. 51    2008     978-82-8105-068-6
Greve, Solveig (red.)           "Ferdige mens De venter!" Portretter fra landsutstillingen i Bergen 1928   2006     82-90289-85-5
                     Diverse. Musikk. (Tidsskriftsboks)
Alsvik, Ola (red.)            Musikk, identitet og sted                           2005     82-8186-000-6
Eggset, Alf                Toner i Rendalen - Bygdas musikkhistorie                   2007     978-82-992042-3-1

                     Alvdal spell- og danselag presenterer "Jæven spelle mei - før å ette' 12…"
                     Spell- og dansetradisjoner frå Alvdal i lyd og bilder - "mæ ett å anna anna" 2007   av
                     Fant-Karl. En vandring i tradisjon og historie etter spor av en elektriserende
Barthelemy, Mary             taterspellmann                                 2006
Folldal spellmannslag           Oslift                                     1999

Halbakken, Sverre             Så surr nå, kjæring! Musikk- og dansetradisjoner i Sør-Østerdal og Våler   1997     82-462-0024-0
                     K.P. Lefflers folkmusiksamling. Med inledning och kommentar av
Nordstrand, Gunnel; Norberg, Owe (red.)  Margareta Jersild                               1987
Sandvik, O. M.              Springleiker i norske bygder                         1967
Sandvik, O. M.              Folkemusikk i Gudbrandsdalen (særlig i de nordre bygder)           1948
Nyhus, Sven                Pols i Rørostraktom                              1973     82-00-08947-9
Sandvik, O.M.               Østerdalsmusikken                               1943
Eggen, Annar; Storbekken, Egil      Kammers-glaset. Bygdeviser frå Tolga                     1975
Espeland, Velle (red.)          Blow Boys Blow. Sjanties frå Diderik Brochmanns samlingar           1981     82-10-02013-7
                     Min elskede pike og venn … Viser i tradisjon etter Guttorm Flisen fra
Jenssen, Atle Lien            Elverum                                    1987     82-03-15501-4
                     På verseføtter med Nystu'n. Ei samling vers og toner av Nystu'n        1991
                     Oppmed snøfjellbandet. Edv. K. Bergs notesamling               1994
                     Norske religiøse folketoner. I. Melodier sunget til tekster av Thomas Kingo
Sandvik, O. M.              og hans samtidige                               1960
Bryggman, Lorentz             Femtio Folkvisor från Åland                          1977     951-95219-3-3
Huldt-Nystrøm, Hampus (hovedred.)    Sangerliv. Et verk om korsang. I
Huldt-Nystrøm, Hampus (hovedred.)    Sangerliv. Et verk om korsang. II
Eggen, Engebret             Tekst og toner frå Vingelen                            1976
                     Tonen. Melodier etter Johan J. Nygård                       2008
Høiberget, Jon              Danse og Marcher for Piano
Hagen, Kolbjørn             Jubileumsberetning. Øvre Rendal Musikkorps 50 år - 1992              1992

                     Muntre toner - glade sinn. 100 år med Alvdal Janitsjarkorps. 1894 - 1994     1994
Nyeggen, Halldor (red.)         Alvdal Orkester 70 år. 1923 - 1993                        1993
Williamsen, Odd W.            God gedigen musikk. Kristiansund Symfoniorkester 80 år 1999            1998
                     Tynset skolemusikkorps. 1954 - 1974
                     "With rare diligence and accuracy" - The organ building of Peter Adolph
                     Albrechtsen - in the Context of Nineteenth-Century Danish/Norwegian
Tronshaug, Hans Jacob Høyem       Organ Culture                                   2001  91-85974-61-7
Eliasson, Eric              Blåsorkestrar i nedre Ådalen. (Länsmuseet-Murberget. Rapport nr.12)        1992  91-971042-9-9
                     Hjuringen. Mappe: diverse nr.
Storhaug, Grete; Vingill, Turid (red.)  Gjette mann og kjerring. Barneleker samlet inn av bygdekvinner i Tolga      2003
                     Aukrustfilmen Freske fraspark                           2007
                     Kjell Aukrusts Solan, Ludvig og Gurin med reverompa                1998
Braaten, Oskar (red.)          Det norske teatret. Dei fyrste femogtjuge åra - 1913-1938             1938

                     "Gi oss ein retteleg tylldøl i norsk teater!" Ei vurdering av teatersituasjonen
Braseth, Else              i Nord-Østerdalen som grunnlag for videre teaterutbygging i Hedmark        1985
Bakka, Egil               Danse, danse, lett ut på foten - folkedansar og songdansar            1970
Tollan, Bjørg Ingrid           Turpols i Nord-Østerdal med detaljer fra dette miljøet              1975
                     "På trønderski". Skimuseet på Sverresborg
Eggset, Alf               Sølv! Glitrende sølv! Alvdalsidretten gjennom 100 år               2002  82-996489-0-4
                     Kolbotn / Fåset idrettslag gjennom 75 år                     1975
                     Fåset idrettslag. Håndballgr. 15 år 1969 - 1984                  1984
Jordet, Lars Vangen           Fåset idrettslag (Kolbotn) gjennom 100 år                     2000
                     Tynset Idrettsforening 1900 - 2000. Jubileumsberetning              2000
                     Vingelen idrettslag 100 år. Jubileumsberetning                  2001
Nygjelten, Per; Olsen, Kjell T.     Nord-Østerdal friidrettskrets 1923 - 1973                     1973
                     Jakt - fiske - friluftsliv på statens grunn 1991                 1991
Myhre, Ludv.               Minner fra skog og fjell                             1985
                     Norske skiløpere. Skihistorisk oppslagsverk i 5 bind. Østlandet Nord       1955
                       Ski og Sudpol. Olav Bjaalands Museum, Morgedal, Telemark              1970
Aaen, Annar; Gjelten, Trygve         Nord-Østerdal skikrets 1915 - 1965. 1915 - 1940. 1940 - 1965
                       Olympiaposten. 14. - 24. februar 1952                       1952
Hvarfner, Harald (red.)            Jakt och fiske                                   1975  91-85336-02-5
Lillebækken, P.P.               Fra dal og fjell                                  1981
                       Befolkningens adgang til jakt og fiske. Del II: fiske. Innstilling fra et utvalg
                       (Berganutvalget) nedsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 5.
                       desember 1977                                   1983  82-7072-006-2
                       Fiske                                       1976
Wegge, Bjørn (red.)              Gamle sportsfiskere forteller                           1982  82-7004-205-6
                       Jakt og fiske i Norge. Fiske                            1972
Løchen, Gudny                 Laksefiske i Meraker. Norsk Skogbruksmuseums særpublikasjon nr.2          1970
Meli, Jon J.                 Dalsbygda fiskeriforening gjennom 60 år                      2008  978-82-303-1019-9
Wegge, Bjørn                 Fisk og fiskestell i ferskvann                           1988  82-00-35821-6
                       Befolkningens adgang til jakt og fiske. Del I: jakt. Innstilling fra et utvalg
                       (Berganutvalget) nedsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 5.
                       desember 1977                                   1982  82-7072-005-4
                       Dalsbygda Jaktlag / Jaktsameie 60 år 1929 - 1989                  1989
                       Jakt og fiske i Norge. Jakt                            1972
Lier-Hansen, Stein; Wegge, Bjørn       Jegerprøveboka. Korrekturutgave uten fargebilder av viltartene           1983
                       Forelhogna villreinområde gjennom 25 år                      1982
                       Hognareinen 1986 - . (Tidsskriftsboks)                       2003
                       Villreinen. Årbok 1987 - 2000. (Tidsskriftsboks)
                       Villreinen. Årbok 2004 - . (Tidsskriftsboks)
Trøan, Jon                  Nord-Østerdal Skyttersamlag 1954 - 1979                      1979
Hjulstad, Jørn; Jonsmoen, Ola; Røhme,
Atle; Bjønnes, Else Lill (red.)        Vi bruker fantasi og fakta. Muntlig og skriftlig bruk av språket. Bokmål      1982  82-05-13624-6
Jonsmoen, Ola; Røhme, Atle; Bjønnes,
Else Lill (red.)               Fantasi og fakta. Sakprosa og litterære tekster. Nynorsk              1978  82-09-02601-1
Smeby, Nils Petter              Skriv bedre! Bruk mindre tid                            2002  82-91701-05-9
Jonsmoen, Ola; Hjulstad, Jørn; Røhme,
Atle; Bjønnes, Else Lill; Præsttun, Kirsten
(red.)                    Sagt og skrevet i grend og gate                          1982  82-05-13418-9
Jonsmoen, Ola; Hjulstad, Jørn; Røhme,
Atle; Bjønnes, Ramberg, Mona Lyche;
Sirevaag, Øyvind               Sagt og skrevet gjennom tidene                           1984  82-05-13533-9
Haugland, Kjell              Årbokarbeiderens ABC. En veiledning i årbokutgivelse          2008    978-82-995205-1-5
Gallbraith, John Kenneth; Simonsen,
Helge (overs.)              Triumfen. En roman om moderne diplomati                1969  a
Zola, Emile; Sinding, Holger (overs.)   Kampen om møllen. Episode fra den fransk-tyske krig          1909
Mortensson-Egnund, Ivar          Edda-kvæde. Norrøne fornsongar                     1944
                     Edda. Edda-kvede. Snorre-Edda                     2002    978-82-521-5961-5
Mortensson-Egnund, Ivar          Gunnlaugs saga Ormstungu                        1911
Snorre; Mortensson-Egnund, Ivar; Eggen,  Grunnsteinen i norsk bokheim. Utgreidingar um draumkvedet og
Erik                   storskalden Olav Åstason                        1927
                     Kongesagaer / Snorre Sturlason; oversat af Gustav Storm; med
Sturluson, Snorri             illustrationer af Halvdan Egedius… (et al.)              1900
Ulset, Tor (overs.)            Sverris saga. Sverres saga. Utgitt av Thorleifur Hauksson       2007    978-9979-893-80-6
                     Soga um Sigmund Bresteson. Gamalnorsk grunntekst og nynorsk
                     umsetjing ved Jørgen Reitan                      1925
Johansson, Gunde             Dan Andersson - Finnmarkens Spelman                  1988    91-36-02704-9
Skramstad, Adolf             Sambygdinger. Historier                        1912
Aikio, Matti               Hebræerens søn                             1911
Aukrust, Kjell              Simen. Muntre historier. Med tegninger av forfatteren         2004    82-02-24048-4
Aukrust, Kjell              Bror min. Muntre historier. Med tegninger av forfatteren        2004    82-02-24050-6|
Aukrust, Kjell              Bonden. Muntre historier. Med tegninger av forfatteren         2004    82-02-24049-2
Aukrust, Kjell              Je og'n Solan. Med tegninger av forfatteren              2006    978-82-02-24084-4
Aukrust, Kjell              Hilsen Solan og Nystumoen. Med tegninger av forfatteren        2006    978-82-02-24085-1
Aukrust, Kjell              Guttene på broen. Med tegninger av forfatteren             2006    978-82-02-24082-0
Aukrust, Kjell              Slipp ham inn! Erindringer. Med tegninger av forfatteren        2006    978-82-02-24083-7
Aukrust, Kjell              Lykkelig er den… Med tegninger av forfatteren             2006    978-82-02-24081-3
Aukrust, Kjell              En liten og en små. Minner og inntrykk. Med tegninger av forfatteren  2006    978-82-02-26341-6
Aukrust, Kjell              Flåklypa Tidende i utvalg. 1                      2006    978-82-02-24080-6
Aukrust, Kjell              Flåklypa Tidende i utvalg. 2                      2006    978-82-02-24078-3
Aukrust, Kjell              Flåklypa Tidende i utvalg. 3                      2006    978-82-02-24079-0
                     Bjørn frå landets diktning.Frør og To østerdalske bjørnejegere
Balstad, Stein              Jonn Juvet                               1944
Balstad, Stein              Her skal livet leves                          1951
Balstad, Stein              Kven dømer                               1927
Balstad, Stein              Rendalsheksene                             1966
Bull, Jacob B.              Fjeldljom                               1929
                     Jacob Breda Bull 1853-1930                       1989
Bull, Jacob B.                Hr. Samuel. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 1              1977  82-05-09269-9
Bull, Jacob B.                Hr. Samuels rike. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 2           1977  82-05-09270-2
Bull, Jacob B.                Jutulskaret - Glomdalsbruden. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 3     1977  82-05-09271-0
Bull, Jacob B.                Eline Vangen. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 4             1977  82-05-09272-9

Bull, Jacob B.                Fonnåsfolket - Østerdalskongen. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 5    1977  82-05-09273-7
Bull, Jacob B.                Jørund Smed. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 6              1977  82-05-09274-5
Bull, Jacob B.                Viddens herrer. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 7            1977  82-05-09275-3
Bull, Jacob B.                Ættens øde. Romaner og folkelivsskildringer. Bind 8              1977  82-05-09276-1
                       Fortellinger 1 (Fra "Prestegårdshistorier" og "Morosamme kropper").
Bull, Jacob B.                Romaner og folkelivsskildringer. Bind 9                    1977  82-05-09278-8
                       Fortellinger 2 (Fra "I Storskogen" og "Gammel-Håkkås fortellinger").
Bull, Jacob B.                Romaner og folkelivsskildringer. Bind 10                    1977  82-05-09279-6
                       Fortellinger 3 (Fra "Fjellkraker og skogstroll" og "Storbønder og småfolk").
Bull, Jacob B.                Romaner og folkelivsskildringer. Bind 11                    1977  82-05-09281-8
                       Fortellinger 4 (Fra "Svarte sagn" og "Eventyr og historier"). Romaner og
Bull, Jacob B.                folkelivsskildringer. Bind 12                         1977  82-05-09282-6
Bjørnson, Else                Aulestad. Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons hjem               1962
                       Bjørnstjerne Bjørnson. Festskrift i anledning af hans 70 aars fødselsdag    1902
Bjørnson, Bjørn                Mit livs historier. Fra barndommens dage                    1922
Bull, Jacob B.                Folk fra dalen. Smaafortællinger                        1897

Bjørnson, Bjørnstjerne; Skår, Astrid (red.)  Bjørnson. Sitater                               2007  978-82-7631-093-1
Dahl, Helge                  Bjørnson i Roma. Europeer på klassisk grunn                  2008  978-82-7631-099-3
Balstad, Stein                Med farfar på setra.                              1943
                       Dikt og sanger fra fengsler, tukthus og konsentrasjonsleire          1997  82-994143-1-8
Eggen, Arnljot                Den lange streiken                               1981  82-02-09446-1
Eggen, Arnljot                Eystein Eggen og skriftkulturen i fjellregionen                1996  82-521-4757-7
Floden, Halvor                Skogen og vidda                                1931
Floden, Halvor                Kjartan i Steinåsen                              1949
Floden, Halvor                Vi har bruk for deg                              1937
Gjelten, Trygve                Frå vår til haust                               1976  82-7083-031-3
Garborg, Arne                 Artiklar og Essay 1871-1890                          2001  82-03-18414-6
Garborg, Arne                 Fjellbrev                                   1985  82-03-15215-5
Garborg, Hulda                Fra Kolbotnen og andetsteds                          1903
Garborg, Hulda                Dagbok 1903 - 1914                               1962
Talle, Siri Garborg            Kjære Bror! Arne Garborg og slekten                     2000  82-03-18325-5
Østigaard, Arne Dag            Arne og Hulda på Kolbotnen                         1993  82-90346-29-8
Time, Sveinung; Lejon, Egil (red.)    Aadne Garborg                                1981  82-522-0492-9
                     Mye Arne - mest Hulda                            2001  82-91592-12-8
Anderson, Berit              Hulda og heimen                               2001  82-7039-052-6
                     Dentid farleg! - framleis dristig? Garborg ved hundreårsskiftet       2000
                     "folkemaale samlar folke" - om språk og samfunn - og somt anna       2003
                     Til Kolbotnen med penn, palett og partitur
                     Hulda - kvinne for sin hatt. Hulda Garborg som folkeopplysar og forfattar  1998
                     Garborg-dagane 94. Innleiingar haldne under seminaret laurdag 6.8.94    1995

                     Garborg-dagane 96. Tynset 2.-4. august. Blant olme stutar og reine flagg.
                     Samfunnsdebatt kring Savalen for 100 år sia. Anarkisme, nasjonalisme,
                     religion. Innleiingar haldne under seminaret laurdag 3. august 1996     1997
Mortensson, Ivar             Arne Garborg. Ein fyretalsmann                       1897
Gjelten, Trygve              Møte med mange
                     Aadne Garborg. "Sandheden - Sandheden, om den saa skal føre til
Time, Sveinung; Lejon, Egil        Helvede!"                                  1981  82-522-0492-9
Svarstad, Christianne Undset       Knut Hamsun og fødebygden Lom                        1960
Hovden, Anders              Folk og fant. Skjemtevisur                         1906
Holm, Hans-Henrik             Guds gnistrende ildfluer                          1941
Hamsun, Tore               Knut Hamsun - min far                            1952
Holberg, Ludvig; Garborg, Arne (overs.)  Jeppe paa berget eller bonden som vart baron                1921
Holberg, Ludvig; Garborg, Arne (overs.)  Den politiske kannestøyparen                        1922
Jæger, Henrik               Henrik Ibsen. 1828 - 1888. Et literært livsbillede             1888
Jonsmoen, Ola               Farleg ferd for fire                            1979  82-522-0388-4
Jonsmoen, Ola               Filister..hunden? Noveller                         1981  82-522-0486-4
Jonsmoen, Ola               Morgonmat og synnavind                           1980  82-522-0454-6
Jonsmoen, Ola               Om desse steinane tala                           1982  82-522-0061-3
Jonsmoen, Ola               Til bekken etter vatn                            1979  82-522-0440-6
Øian, Per Roar (red.)           Morn. Ei bok til Ola Jonsmoen på 50-årsdagen 9. juli 1982          1982  82-522-0370-1
Jonsmoen, Unni-Lise            Lars og Ola på tytingtur                          1980  82-522-0446-5
Jonsmoen, Unni-Lise            Kjenner du fru Frodig?                           1982  82-522-514-3
Juel, Dagny                Samlede tekster                               1996  82-90535-03-1
Lishaugen, Roar              Dagny Juel - den moderne damen                       2001  82-91997-02-0
Jonsmoen, Ola               Kentaur men helst hest. Dikt                        2008  978-82-90346-69-5
Jonsmoen, Ola                Ut å sjå og heim og dans                       1985  82-521-2656-1
Jonsmoen, Ola                Til bekken etter vatn. Dikt                      1979  82-522-0440-6
Jonsmoen, Ola                Om desse steinane tala                        1973  82-522-0061-3
Jonsmoen, Ola                Celle                                 1971  82-522-0000-2
Jonsmoen, Ola                Omvegar                                1967
                      Ti unge. Studentlyrikk                        1958
Jonsmoen, Ola                Utkant i kant på kanten. Fem tekster for scenen            2007  978-82-90346-66-4
Jonsmoen, Ola                Bak lengste mil. Eit Olsokspel av Ola Jonsmoen            2001  82-90346-50-6
Jonsmoen, Ola                Den døde er død. Spel i tre akter                   1972  82-522-0023-0
Jonsmoen, Ola                Huset med alle vindauga. Spel i ei akt                1981  82-522-0477-5
Jonsmoen, Ola                Bikkjeredd. Noveller for ungdom                    1995  82-7404-089-9
Jonsmoen, Ola                Billett båe vegar. Noveller for barn og ungdom            1988  82-7095-131-5
Jonsmoen, Ola                Ingen heltar i Snare-vegen                      1981  82-07-00722-2

Jonsmoen, Ola; Jonsmoen, Unni-Lise (ill.)  Liv i grenda                             1976
Jonsmoen, Ola                Farleg ferd for fire                         1978  82-522-0388-4
Jonsmoen, Ola                Jonas ved Amazonas. Viser og dikt for dei små             1969
Jonsmoen, Ola                Nordspor. Jernbanen til Boris Gleb. Roman               1995  82-521-4534-5
Jonsmoen, Ola                Sølverglans og andre noveller                     2005  82-90346-61-1
Jonsmoen, Ola                Madeira-hanen. 11 noveller                      1994  82-90346-35-2
Jonsmoen, Ola                Filister..hunden? Noveller                      1981  82-522-0486-4
Jonsmoen, Ola                Kabalmennesket                            1974  82-522-0090-7
Jonsmoen, Ola                I blåfugl kro. Noveller                        1970
Kojen, Jon                 Fjellfolk                               1945
Klute, Trygve                Veikantblomster                            1986
Dalgard, Olav                Inge Krokann. Liv og dikting                     1970
Kielland, Alexander L.           Breve til hans Datter                         1909
Krag, Thomas P.               Det glade hjørne. Vestlandsroman                   1901
Krag, Vilhelm                Fra det blaa bryggerhus. Af en digters optegnelser          1911
Krag, Thomas                Fortællinger fra kakkelovnskrogen                   1911
Lagerløv, Oscar               Nybyggere                               1917
Midtbø, Tore                Fenomenet "Flåklypa" - fra avisparodi til kulturindustri       1979  82-7099-043-4
Mortensson, Ivar              Varg i veum, Ein frikar, Skogtroll, Valund              1901
Mortensson, Ivar              Svall. 1879 - 1898                          1898
                      Gjallarbrui. Ei diktbok um Draumkvede-skalden (ein norsk mystikar i
Mortensson-Egnund, Ivar           millomalderen                             1926
Mortensson, Ivar              Or duldo. Draumkvæe                              1895
Mortensson-Egnund, Ivar          På ymse gjerdom. Songane åt Savalguten                     1929
                      Gullharpa vår. Soga um Hugfrid. Eit norsk folke-epos. Tilskipa av folkevisur
Mortensson-Egnund, Ivar          og fornkvede                                  1931
                      Gullharpa vår. Soga um Hugfrid. Eit norsk folke-epos. Tilskipa av folkevisur
Mortensson-Egnund, Ivar          og fornkvede                                  1931
Mortensson, Ivar              Sundagstankar                                 1915
Moe, I. M.; Mortensson, Ivar        Norske Fornkvæde og Folkevisur                         1877
Mortensson, Ivar              Trollham. Spelstykke                              1906
Mortensson, Ivar              Fridomsvegen. Soga om kongane, folkemagta aa sjølvstyre            1898
Mortensson, Ivar              Paa Ymse Gjerdom. Songane aat Savalguten                    1889
Moren, Sven                Den store tømmerdrifta. Forteljingar for baan                 1909
Moren, Sven                Raudsjøen. Roman                                1913
Mortensson, Ivar              Hugleik. Spelstykke i tri vendingar (emne fraa tolvhundratale)         1902
Midttun, Olav               Menn og bøker. Litterære utgreiingar                      1963
                      Et nobelt møte. Bjørnstjerne Bjørnson - Sigrid Undset             2003  82-90241-45-3
Ness, Helge                Arken på det grøne fjellet                           1980  82-522-0444-9
Jonsmoen, Ola (red.)            Nynorsk litteraturantologi for den vidaregåande skolen             1977  82-5210624-2
                      Om runer og rim frå Rendalen til Røros. Ein litterær antologi frå Nord-
                      Østerdalen                                   1979
                      Prologar frå Folldal                              1985  82-7275-034-1
Vestheim, Geir (red.)           Ei bok om Alf Prøysen                             1980  82-521-1844-5
Rugsveen, Tormod              Viddas barn. Fortellinger                           1977  82-7083-052-6
                      Strofestreif frå Folldalspennar 1                       1979  82-7275-002-3
                      Strofestreif frå Folldalspennar 2                       1994  82-7275-002-3
Sandnes, Magne               Inn over skogen
Sæter, Ivar                Fremover!                                   1901
Steinsvik, Rasmus             Utvalde skrivter. Band II                           1917
Steinsvik, Rasmus             Utvalde skrivter. Band III                           1922
Skramstad, Adolf              Gjet-Pær. Fortelling                              1924
Steinsvik, Rasmus             Utvalde skrivter. Band I                            1916
Stokke, Bernhard              Den ensomme vaktpost                              1948
Stokke, Bernhard              På livet løs                                  1956
Syversen, Eva-Marie; Vestad, Geir (red.)  Stedet i litteraturen                             2008  978-82-7518-160-0
Tvedt, Jens                Kjærleik. Ei forteljing                            1887
Tu, Torvald                Jær-dikt                                    1943
                      10 noveller fra Samtidens konkurranse 1972                  1973    82-03-05318-1
Dalgard, Olav (red.)            Kristofer Uppdal. Ei bok til 100-årsjubileet                 1978    82-522-0379-5
Slapgard, Sigrun              Dikterdronningen Sigrid Undset                        2007    978-82-05-33289-8
Vestad, Geir                Litteraturer. Vandringer til Hedmarks diktersteder              1997    82-7518-070-8
Vestad, Geir                Hedmarks diktere                               2008    978-82-7518-152-5

Wist, Johannes B.; Øverland, Orm (overs.)  The Rise of Jonas Olsen. A Norwegian Immigrant's Saga            2006  a  0-8166-475-X
Østby, Magne                Gaupa frå Gygrejuvet                             1963
Østgaard, Nikolai Ramm           Ulvskre'e                                  1995    82-91592-00-4
Østgaard, N.R.               En fjellbygd (kopi)
Østgaard, N. R.               En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen                    1956
Østgaard, N. R.               En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen                    1903
Øverland, Orm                The Western Home. A Literary History om Norwegian America          1996  a  0-87732-085-3
Aas-Eng, Per                Bonde Kjær                                  1973    82-05-05970-5
Aas-Eng, Per                Sommerkjølla                                 1976    82-05-09145-5
Aamo, Eiliv Skogstad            Opp og fram!                                 1946
                      Stanislaw Przybyszewski - Verdenslitteratur i Kongsvinger. Et spesialhefte
Nag, Martin                 fra tidsskriftet Solør-Odal                         1991
Skirbekk, Håvard              Vern og vurdering                              1970
                      Teknologi och samhällsförändring. Föredrag från Nordiska
                      fackkonferansen för historisk metodlära i Lövångers kyrkby 1979. Studier i
                      Historisk Metode XV                             1980    82-00-09516-9
Fladby, Rolf; Imsen, Steinar; Winge,
Harald (red.)                Norsk historisk leksikon                           1974    82-02-03030-7
Fladby, Rolf; Pryser, Tore (red.)      Bygd og by under okkupasjonen                        1982    82-90176-10-4
                      Bygdesogekurset i Trondheim 28. juni - 3. juli 1948. Foredrag        1950
                      Diverse. Historieforskning. (Tidsskriftboks)
                      Formidling av historie. Historikeren - på scenen eller i kulissene?     1987    82-519-0814-0
Hovland, Edgar (red.)            Folket, bygda og historia                          1977    82-00-01658-7
                      Fotefar. 1979 - 1985. (Tidsskriftsboks)
                      Handbok i historielagsarbeid                         1999    82-995205-0-9
                      Hembygdsvård - en folkrörelse i arbete. Bygd och Natur årsbok 1977      1977    91-85124-15-X
                      Heimen. 1930 - 1946. (Tidsskriftsboks)
                      Heimen. 1947 - 1950. (Tidsskriftsboks)
                      Heimen. 1951 - 1955. (Tidsskriftsboks)
                      Heimen. 1956 - 1964. (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 1965 - 1969. (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 1974 - 1978. (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 1979 - 1984. (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 1985 - 1988. (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 1989 -     (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 1995 - 1997 (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 1998 - 2000. (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 2001 - 2003. (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 2004 - 2006. (Tidsskriftsboks)
                     Heimen. 2007 - . (Tidsskriftsboks)
Hofrén, Erik (red.)            Att välja forntid. Dalarnas museums serie av småskrifter 9           1974
                     Lokalhistoriske årbøker. Redaksjon-Typografi-Økonomi              1975     82-90176-01-5
                     Lokalhistorie i skolen. Ei artikkelsamling                   1971
                     Lokalsamfunnet i historia. Eit utval av eldre og nyare artiklar om
Tvinnereim, Jon (red.)          lokalhistorie                                 1977     82-521-0736-2
Fladby,Rolf; Winge, Harald (red.)     Lokalsamfunn under omstøping. Den nyeste tids lokalhistorie          1977     82-02-03610-0
                     Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år           1970
Fladby, Rolf; Imsen, Steinar (red.)    Lokalhistorie. Fra gard til tettsted                      1974     82-02-02881-7
                     Lokalhistorisk magasin. Nr.1 1990 - nr.4 2001. (Tidsskriftsboks)
                     Lokalhistorisk magasin. Nr.3 2002 - (Tidsskriftsboks)
Fladby, Rolf; Thue, Lars; Winge, Harald
(red.)                  Lokal samtidshistorie                             1983     82-90176-13-9
Rentzhog, Sten (red.)           Hembygdsvård                                  1970
Sandnes, Jørn               Handbok i lokalhistorie. Faget og metodene                   1983     82-00-06685-1
                     Sted, tilhørighet og historisk forskning. Lokalhistoriens form og funksjon i
Sprauten, Knut (red.)           det 21. århundre                                2007     978-82-8186-003-2
Marthinsen, Liv (red.)          Tingboka som kilde. En seminarrapport                     1991     82-90176-46-5
Marthinsen, Liv; Sandvik, Hilde (red.)  Tingbøker og edb. Avskrivning og registrering                 1991     82-90176-47-3
                     Diverse. Historie. (Tidsskriftsboks)
Malthus, Thomas Robert; James, Patricia
(red.)                  The travel diaries of Thomas Robert Malthus                  1966
Brox, Ellen Zirr (red.)          Fra Romboland til Nidaros                           2000
                     Pilgrimsleden genom norra Klarälvdalen och Trysil - en reseguide        2007     978-82-90927-00-9
Alvsen, Ruth               Ferdaminne. 100 år etter                            1960
Alm, Paul                 Dette er norskekysten. Spredte trekk fra livet mellom holmer og skjær     1944
Breton, William Henry           Gamle Norge. Reisehåndbok anno 1834                      1975 (1835)  82-02-03263-6
                      50 års gjestfrihet. En beretning om Røros Turisthotell, 1951-2001       2001
                      Gamle norske kart. Hedmark fylke                        1979  82-00-01967-5
Gleditsch, K.G.               Reisehåndbok over Norge. Østlandet                       1925
                      Hardangervidda. Natur - kulturhistorie - samfunnsliv. NOU 1974: 30 B      1974  82-00-70149-2
                      Pilegrimenes vandring til Nidaros. Trysil - Nord-Østerdalen - Trondheim. En
Kollandsrud, Mari              veiviser til vandringen                            2000  82-992042-1-6
Knudsen, Knud                Reiseminner. Hefte IV. 1864 - 1868                       1987
                      Nord-Østerdalen og Røros-regionen                       1992
Nielsen, Yngvar               Erindringer fra et halvt aarhundres vandreliv                 1909
                      Den norske turistforenings årbok. 1953. Fjellfolk               1953
                      Kopibøker fra reiser i Norge 1804-06 (utgitt som festskrift til Sigurd Grieg
Pram, Christen               på 70-årsdagen 22.august 1964)                         1964
Raabe, Gunnar                Nye perler fra Gunnar Raabes Norgesalbum
Vigerstøl, Nils Petter; Frøstrup, Johan
Christian (red.)              Forollhogna. Historie - Natur - Kultur                     2006  82-91495-39-4
                      Starene på Hedmarken. Kulturlandskap - jordbruk - fugler            2008
                      Den norske turistforenings årbok. 1949. Hovedemne: Østerdalene         1949
Østhagen, Sverre              Reis i Østerdalen. 1968
Østhagen, Sverre              Reis i Østerdalen. 1971
                      Østerdalen. Med spesialartikler om Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Foldal, Sollia
Grimeland, B.A. (red.)           og Stor-Elvdal.( Kjenn Ditt Lands Norges-hefte. Nr.48)             1939
Smith, Axel Christian            Beskrivelse over Trysild Præstegjeld i Aggershuus Stift i Norge        1784
Brox, Karl H.; Jordhøy, Per; Meli, Jon J.  Opplev Forollhogna                               2006  978-82-303-0728-1
Trøen, Olav                 Alvdal. Vi presenterer Alvdal                         1981
Wegge, Bjørn; Brendbakken, Bjørn      Fjelldalen. Friluftsliv,jakt og fiske i Einunndalen              2005  82-7643-384-7
                      Fakta om Os - Natur, kultur, næring og lokalsamfunn. Miljørapport       1998
Ryen, Asbjørn; Nyaas, Arne         Nørdalen - Natur og kultur                           1994
                      "Tjynnområdet" (Tjønnområdet) langs Glåma på Tynset.
Spangen, Amund               Flora,fauna,jordbrukslandskap,bebyggelse,kulturminner
                      Den norske turistforenings årbok. 1952. Dovrefjell               1952
                      Nordre Gudbrandsdalen. Beretning om en undersøkelsesreise, bekostet av
Sæland, Jon                 Selskapet til emigrationens indskrænkning                   1910
                      Den norske turistforenings årbok. 1950. Hovedemne: Bergenshalvøya med
                      Voss                                      1950
Halvorsen, Gry; Skogrand, Trygve      Natur og kulturminner Sør-Trøndelag                      1994  82-908-66-9
                      Natur i Bjugn, Rissa, Ørland                          1988  82-991360-1-6
Sæter, Jon Arne              Røros-landskapet                                1989    82-991883-1-8
Sæther, Bjørn               Natur i Gauldalen                                1996    82-90866-10-0
                      Lofoten. I går - i dag - i morgen. Ei artikkelsamling om Lofoten. Hefte 1. Om
                      naturen                                     1975    82-90030-36-3
                      Lofoten. I går - i dag - i morgen. Ei artikkelsamling om Lofoten. Hefte 3.
                      Næringsliv og økonomi                              1978    82-90030-42-8
                      Lofoten. I går - i dag - i morgen. Ei artikkelsamling om Lofoten. Hefte 4.
                      Kulturliv                                    1975    82-90030-45-2
                      Nord-Norge. Natur og folk                            1979    82-00-05271-1
                      Ottar. Populære småskrifter fra Tromsø Museum. Nr.1/1965 - nr.109/1978.
                      (Tidsskriftsboks)

                      Ottar. Populære småskrifter fra Tromsø Museum/Populærvitenskapelig
                      tidsskrift fra Tromsø Museum. Nr.110/1979 - nr.133/1981. (Tidsskriftsboks)
                      Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1982 - 1984.
                      (Tidsskriftsboks)
                      Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1985 - 1988.
                      (Tidsskriftsboks)
                      Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1989 - 1991.
                      (Tidsskriftsboks)
                      Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1992 - 1994.
                      (Tidsskriftsboks)
                      Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1995 - 1997.
                      (Tidsskriftsboks)
                      Ottar. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum. 1998 - 2000.
                      (Tidsskriftsboks)
Simonsen, Povl; Vorren, Ørnulv; Aarseth,
Bjørn                   Alta-kraftverkene. Kulturhistoriske registreringer og vernetiltak 1981     1982
Svendsen, Sigurd; Quinth, Stefan      Resan Falun - Røros. Från världsarv till världsarv med häst och släde      2003    91-631-4520-0
                      Jämtland och Härjedalen. Svenska Turistföreningens resehandböcker X       1916
Menera, Hanspaul              Südtiroler Almen wanderungen                          2002    88-8266-056-7
                      Diverse. Nord-Amerika. (Tidsskriftboks)                        a
Mittleman, Earl N             An Outline of American Geography                            a
                      This is America                                    a
McCarthy, Ann               Minnesota. A Photographic Journey                        1990  a  0-517-00177-2
                    Minneapolis. Including suburban communities. Telephone Directory. March
                    1962                                    1962  a
                    Spitsbergen og Bjørnøya (Svalbard). Det nye norske land i Nordishavet,
                    dets historie, beskaffenhet og muligheter. Særtrykk av Aftenposten     1924
Ødegaard,Sverre; Nyhus,Astrid;     Johan Falkberget. Spesialnummer av Fjell-Folk utgitt i anledning av 100-
Mølmann,Tor Inge (red.)         årsjubileet for Johan Falkbergets fødsel, 30.september 1979         1979
Langen, Klaus              Ivar Mortensson Egnund                           1957
Beer, Einar / Swami Acharya Sariputra  Maitreyya Buddha. Liv - Sannhet - Lære                   1968
                    Jø, så fyse! En bok om Kjell Aukrust. Med illustrasjoner hentet fra hans
                    bøker                                    1989    82-545-0080-0
                    Immigrant Idealist. A Literary Biography of Waldemar Ager, Norwegian
Haugen, Einar              American                                  1989  a  0-87732-077-2
                    Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910. Dikter,politiker,taler,folkeoppdrager og
                    åndshøvding-pennens og handlingens mann
                    Faderen. Peder Bjørnson forsvarer seg. Et mannsportrett frå det 19.
Hoem, Edvard              hundreåret                                 2007    978-82-495-0429-9
Fosvold, Anders             Østerdøler og andre, I.                           1919
Dale, Johs. A.             Hulda Garborg                                1961
                    Norge i Europa. Festskrift til Carsten Hopstock               1994    82-90036-45-0
                    Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-
Fladby, Rolf (red.)           1758                                    1988    82-90176-31-7
                    Stor-Hans. Eneboeren i Femundsmarka
                    Kongsvinger-kvinne og verdensborger. Dagny Juel som dikter og
Nag, Martin               kulturarbeider                               1987
Vogt, Per                Thomas Jefferson                              1946  a
Skard, Sigmund             Karen Grude Kohn. Drag av ein kvinnelagnad                 1987    82-521-2990-0
Shaw, Joseph M.             Bernt Julius Muus. Founder of St. Olaf College               1999  a  0-87732-088-8
                    Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18.januar 1628 til 17.mai
Ovenstad, Olai             1814. (Tidsskrifboks)

                    Kjempekaren Stor-Per Svensa. Historien om rallaren,skogsarbeideren og
Rugsveen, Tormod            eventyreren Per Svensson Västansjö som ble kalt "Nordens starkaste karl"  1975    82-7083-023-2
Streitlien, Ivar A.           Livsminne I. 1905 - 1970                          1978    82-7104-038-3
Streitlien, Ivar A.           Barndomsminner. Og nogo attåt. 1895 - 1905                 1975    82-7104-018-9
Sandmæl, Liv Solvår           Ivar Sæter                                 1974
Grieg, Sigurd              Anders Sandvig 1862-1950                          1950
Sæter, Ivar               Skrefsrud                                  1925
Hermundstad, Knut (red.)        Andris Eivindson Vang og verket hans. Eit 100-års skrift           1951
Høverstad, Torstein           Ole Vig. Ein norrøn uppsedar                         1953
Thronæs, Terje             Helge Væringsaasen - østerdalsbonde og verdensborger             2007    82-9833-18-0
                    Underofficerer ved Østoplandenes infanterireg. Nr. 5. 1911 - 1930      1929

Øverås, Asbjørn             Bjørnstjerne Bjørnsons foreldre. Ætt og arv. Ei korrigering og nyvurdering  1964
                    Diverse. Slektshistorie. (Tidsskriftboks)
Hovdhaugen, Einar            Rettleiing i gards- og ættegransking                     1958
                    Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. (Bind XIX, hefte 1-3. Bind XXI, hefte 4.
                    Bind XXII, hefte 2.) (Tidsskriftsboks)
Schilbred, C.S.             Kjenn din slekt. Kort veiledning i slektsforskning              1974    82-7020-017-4
Sandal, Per               Ættegransking                                1980    82-513-0052-5
Eide, Iver               Bækken i Tolga                                1963
                    Buen-slekten. Peder Jensen Østerhaugsberg og Ingeborg Nilsdatter
Søgaard, Terje             Kværnes. Deres slektsrøtter og etterslekt                  1997
Bakken, Arne O.             Bygda, garden og slekta. Bakken i Hodalen                  1975
Stout, Nancy              Bangen. The Hans H. Bangen family history                  1979
Dæhlie, Erling             Om slekten Dæhlie med røtter i flere Hedemarksbygder             2003
Dalgard, Olav; Nørstebø, Adolf     Slekta Dahlen - Aune - Dombås                        1971
                    Beskrivelse av gårdens tilblivelse samt Ættetavle for den slekt som har
                    ryddet og bebygget gården Smedeggen senere Lilleeggen i Tynset herred,
                    Norge
Skirbekk, Håvard            Elset i Våler. Ei slektsbok                         1975
                    The Estenson Family Saga in The Red River Valley. 1871 - 1971        1971  a
                    Eithun-boka. Kirsti og Bendik Eithuns aner og etterslekt. Bottenflaten,
Alander, Arild             Bustaden, Innset. Kobbeneset, Eitorn, Balestrand/Leikanger          1994    82-993159-0-5
Sveipe, Even og Peter; Haraldseid, J.  Fron-slekter                                 1949
Gjelten, Jørgen A.           De elleve husmannssøsken. En slektsbok ved …                 1981
Garmager, Ole; Garmager Conrad;     Slektshistorie. Hyttearbeideren og Gårdbrukeren Christoffer Andersen
Garmager, Anders            Garmager. Hans foreldre og etterkommere                   1974
                    Slekten. Slekter rundt Mjøsa, på Toten, Hadeland, Østerdalen og
Herberg, Bjørn             Gudbrandsdalen                                1983
                    Slektsbok for etterkommere av Anne Embretsdatter og Kristian Andersen
                    Horten                                    1998
Alander, Arild             Garden og slekta Hyttebakk, Innset                      1995    82-993159-1-3
Grue, Thoralf              Klokkervang. 1822 - 29.juni - 1922. Med et kort slegtsregister
                    Gunhild Sivertsdatter Bordal og Anders Rasmussen Nortømme Dahl.
Kårvatn, Ingrid Dahl          Deres aner og etterslekt                          2001
Kleiven, Rubert A.           Slekta vår                                 1985
                    Slekt skal følge slekters gang… Etterkommere av Esten Knutson Lossgård
Rabben, Elin Grubba           og Ingeborg Embretsdatter                          1998
                    Slektstevne på Os 18.-19.juli 1981 for etterkommerne til Ole Olsen
                    Lillenarjord Myre og Marit Toresdatter Narbuvoll              1981
Midtdal, John              Ingul og Aagot Midtdal - med etterkommere
Mære, Henry               Husmannsjenta som forsvant                         2000
Desserud, Kari; Myrvang, Tore      Myrvang-slekta fra Lonåsen,Tynset                      2000       82-995830-0-4
Skirbekk, Håvard            Sigurd Nergaard og hans ætt                         1972
                    The Nelson_Moen Family of The Town of Tumuli. Otter Tail County,
Blikstad, Bersvend J.          Minnesota                                  1938     a
Alander, Rune; Alander, Arild      Garden og slekta Oddtrøen, Folldal                     1998       82-993159-4-8
Nygård, Ole               Slektstavle tilegnet Vibeke Rønning, på Strømseng vestre
Skirbekk, Håvard            Ættetavle for Erling Rustad                         1969
Romsdal, Simen             Tverelvdalens slektshistorie                        1966
Streitlien, Ivar A.           Ættebok. Ivar Knutson Stigen. Stadsbuøyen i Folldal             1969
                    Slektene Steen og Granerud                         1992
Løkken, Asta Magni           Garden Sandeggen i Alvdal og ætta mi der                  1967
                    Med røtter mellom Tron og Jutulhogget, Egnundal og Savalsjø. Litt lokal
                    historie med utvikling av slekta: Müller frå Berja, Øien frå Neer Øien og
Steimoeggen, Magny           Brandvoll frå Utistuen                           1999
                    Slektsopplysninger om Tollef Oleson Beitrusten (Slaaen) f. 26.04.1848 i
                    Folldal og arvingene hans
Tunbrumo, Karsten            Gårds- og slektshistorie for gnr. 84 brnr. 1 Tunbrumo i Tynset       1975
Utheim, J.               Stamtavler over familien Utheim og med den beslegtede familier       1978 (1899)
                    Index of Spring Lake Lutheran Cemetery Spring Lake Township Pierce
Waddell, Roslyn Hogenson; Waddell, J.K. County Wisconsin                              1994
                    Slekt-stevne for etterkommere av Kirsti Embretsdatter Søgård og Erik
                    Olson Øverby. Øverby ytre "Klokkarstu"                   1995
Skirbekk, Håvard            Ørbekkedalen. Ei slektsbok                         1968
                    Slekten fra Sønvis-gården i Narjord. Fra Sønvis-gården gjennom 12
Øverland, Per              generasjoner 1640-1992                           1992       82-90936-45-1
                     Folketellingen 1801. Fredrikstad, Glemmen, Kråkerøy. (Fredrikstad
                     Museum - småskrift nr.1)                          1980  82-90301-00-6
                     Folketeljinga for Ous annex i 1801                     1995
Thorvaldsen, Gunnar           Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata          1996  82-518-3467-8
Skirbekk, Håvard             Personnamn i bygdebøker og elles
Vågslid, Eivind             Norderlendske fyrenamn. Namnebok                      1988  82-991668-0-2
                     Drottning dronning Astrid. Minnesalbum. Mindealbum. Minnealbum       1935
Rastad, Per Erik             Dannebrogsriddere og Dannebrogsmenn i Solør - Odal             1980
                     Vi har gått under faner og flagg. Et utvalg av arbeiderbevegelsens faner  1981
Marstrander, Sverre; Sjøvold, Thorleif
(red.)                  Fortiden forteller. Universitetets oldsaksamling 1829-1979         1979  82-09-01749-7
                     Fornvännen. Tidsskrift för svensk antikvarisk forskning 1988/4       1988
                     Idéer omkring førhistoriske samfunn. Universitetets Oldsaksamlings
Gjessing, Gutorm             Skrifter, Ny rekk nr. 2                          1977
                     Norske oldfunn X. Arkeologiske undersøkelser langs elv og vann.
Martens, Irmelin; Hagen, Anders     Gyrinosvatn, Hallingdal og Tokke-Vinje-vassdraget, Telemark        1961
                     Nicolay. Arkeologisk tidsskrift. 1-12 (Tidsskriftsboks)
                     Norwegian Archaeological Review. Vol.5, No.1                1972
                     Samarbeid på tvers av faggrenser. Innlegg på Norsk arkeologmøtes
                     symposium 1984. AmS - Varia 13                       1985
Smukkestad, Syver            Et forsøk med forsøk. Eksperimentell arkeologi som formidlingsform     2005
Skirbekk, Håvard             Oldsaksamlinga på Glomdalsmuseet
                     Viking 1960                                1960
                     Viking 1976. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XL           1977
                     Viking 1938. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind II           1938
                     Viking 1940. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind IV           1940
                     Viking 1941. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind V            1941
                     Viking 1945. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind IX           1945
                     Viking 1948. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XII           1948
                     Viking 1952. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XVI           1953
                     Ötzi, der Mann aus dem Eis. Alles Wissenswerte zum Nachschlagen und
Fleckinger, Angelika           Staunen                                  2007  978-3-85256-209-4
                     Europa. Diverse. (Tidsskriftboks)
Øye, Ingvild (red.)           Middelalderens mentalitet. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - V      1990  82-90289-40-5
                     Sachsen Symposion Skara 1983                        1984  91-85884-24-3
                   Vi dro mot nord. Felttoget i Norge i april 1940, skildret av tyske soldater og
Arneberg, Sven T.; Hosar, Kristian  offiserer                                    1989  82-588-0614-9
Akre, Bjarne             "Heltene" i kald krig                              1983  82-99-1029-0-1
Askim                Det tyske angrep på Narvik. Kommandør Askims beretning              1947
Bjørnsen, Bjørn           Det utrolige døgnet                               1977  82-05-10553-7
Brauteset, Steinar          Gestapo-offiseren Fehmer. Milorgs farligste fiende                1986  82-02-09261-2
Berentsen, Aksel           Ola Fritzner. En norsk kapteins kamp før og etter frigjøringen          1949
Bergh, Richard            Mørketid 1944                                  1984  82-03-11415-6
Grimsbu, Gisle            Krig og okkupasjon i Folldal 1940-45. Innsamlede beretninger           2001  82-992495-6-2
Hansson, Per; Jensen, Johan O.    Den farlige våren                                1983  82-05-13007-8
Haga, Arnfinn            Jernring rundt Bjørn West                            1982  82-02-04988-1
Hanssen, E. Ancher (red.)      Så vi vant vår rett. Frihetskampen 1940 - 45. En bildehistorikk         1947
Heiberg, Hans; Johns, Ulf (red.)   Bilder vi ikke må glemme                             1946
Jensen, Arthur; Hanssen, Kjell    Fra fred til fred. Krigen 1939-1945. Bind 1                   1971
Jensen, Arthur; Hanssen, Kjell    Fra fred til fred. Krigen 1939-1945. Bind 2                   1971
Koht, Halvdan            Frå skanse til skanse. Minne frå krigsmånadene i Noreg 1940           1947
                   Kompani Linge. 1.bind                              1948
                   Kompani Linge. 2.bind                              1948
                   Krigsår kring Kölen. Tröndelag och Jämtland/Härjedalen under andra
                   världskriget                                   1984
                   Motstand og ikke-motstand. Hjemmefronten på Hedmarken og i
Lunde, Jon Vegard          Østerdalen.    Bind 1 : 1940-42                       1998  82-990966-3-4
                   "Det har lett for å gå godt". Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen.
Lunde, Jon Vegard          Bind 2 : 1943-juli 1944                             2001  82-990966-4-2
Midtdal, John            Tufsingdalen i krigens dager 1940-1945                      1995
Meyer, Anton             Griniscener og inntrykk av fange no. 12088                    1945
Nielsen, J.B. Schive         Fronten bak piggtråd                               1945
                   Den lange vegen mellom to vårer. Daglig liv og sivile og militære
Reinertsen, Harald          motstandsbevegelser i Alvdalsområdet 1940-1945                  1988  82-991797-1-8
                   Rendalsnytt. Minner fra krigsåra 1940-45                     1995
                   Slik me huse det. Minner fra åra 1940-1945 i Alvdal               1996
                   Vi ventet. En illustrert beretning bygd på dagboksopptegnelser og skisser
To, Lars               gjort i tyske konsentrasjonsleirer                        1945
Trøan, Jon              Noen krigsminner 1940-1945                            1984
Ulstein, Ragnar           Svensketrafikken. Bind 1. Flyktningar til Sverige 1940-43            1974  82-521-0413-4
Ulstein, Ragnar           Svensketrafikken. Bind 2. Flyktningar til Sverige 1943-45            1975  82-521-0499-1
                      Svensketrafikken. Bind 3. Flyktningar frå Trøndelag og Nord-Norge til
Ulstein, Ragnar               Sverige 1940 -45                               1977     82-521-0733-8
Asmussen, John; Åkra, Kjetil        Tirpitz. Hitlers siste slagskip                       2006     82-996934-1-1
                      Tungtvannssabotasjen. Kampen om atombomben 1942 - 1944.
                      Antisabotasje 1944 - 1945                          2007     82-458-0803-2
                      Tyskland. Det sosiale fremskritts land. Fra en hær av arbeidsløse til
                      arbeidets fellesskap                             1941
                      Tsjetsjenia. Der enkene blir selvmordsbombere. Med forord av Anna
Godal, Ingvald               Politkovskaja                                2003     82-92400-07-9
                      Bergverkssamfunn og øydegardar. Problem i Jämtland - Härjedalens og
                      Trøndelags historie                             1972
Poulsson, Jens-Anton            Folk i skogen. Kvinnor i skogsbygd - Skidor - Tømmerfløting/fiske      2005     91-631-8220-3
Danielsson, Rolf; Gustavsson, Anders
(red.)                   Gränsmöten. Kulturhistorisk antologi för Bohuslän, Dalsland och Østfold   1999     91-973617-1-2
Moberg, Carl-Axel              På tal om forntid                              1963
Magnus, Olaus                Historia om De Nordiska Folken                        1982     91-7021-379-8

Schück, Adolf (utg.)            Befolkning i middelalderen (Befolkning under medeltiden). Nordisk Kultur   1938
                      Landbruk og bebyggelse (Lantbruk och bebyggelse). Teknisk kultur 2.
Erixon, Sigurd (utg.)            Nordisk Kultur                                1956
                      Handel og samferdsel (A.Handel og samfærdsel i oldtiden) (B.Handel och
Brøndsted, Johs.; Schück, Adolf (utg.)   samfärdsel under medeltiden). Nordisk Kultur                 1934
Olausson, Peter (red.)           Naboliv. Värmland - Hedmark. Arkiven berättar - Arkivene forteller      2005     82-303-0446-7
Nørlund, Poul (utg.)            Dragt. Nordisk Kultur XV :B                         1986 (1943)  82-990896-9-7
                      Fangst,jakt og fiske (Fångst, jakt och fiske). Teknisk kultur 1. Nordisk
Erixon, Sigurd (utg.)            Kultur                                    1955
Olsen, Magnus (utg.)            Stedsnavn. Nordisk Kultur                          1939
Götlind, Johan; Nielsen, H. Grüner (utg.)  Idrett og lek Dans (A. Idrott och lek) (B. Dans). Nordisk Kultur       1933
Nilsson, Martin (utg.)           Årets høitider (høytider) ( Årets högtider). Nordisk Kultur         1938
Erixon, Sigurd (utg.)            Byggeskikk (Byggnadskultur). Nordisk Kultur                 1953
                      Landbruk og bebyggelse (Lantbruk och bebyggelse). Teknisk kultur 2.
Erixon, Sigurd (utg.)            Nordisk Kultur                                1956
Bull, Edvard; Steen, Sverre (utg.)     Byer og bybebyggelse. Nordisk Kultur                     1933
Wikman, K. Rob. V. (utg.)          Livets høitider (høytider) (Livets högtider). Nordisk Kultur         1949
                      Sarvlaks. Gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-
Sirén, Olle                 talet                                    1980     951-9017-51-8
                Indberetning fra den ved kongelig Rsolution af 12te Juli 1889 til
                Undersøgelse af Lappeforholdene i Hedemarkens, Søndre- og Nordre
                Trondhjems Amter anordnede Kommission
                Lappekommisjonen av 1889. Del 1. Erklæringer som private personer har
                avgitt for lappekommisjonen om forholdene i nordre del av Hedmark, i Sør-
Løøv, Anders          Trøndelag og i Nord-Trøndelag sør for Stjørdalselva - Tevla         1991  82-992522-1-0
                Rapport registrering av samiske kulturminner - Engerdal 1982        1983
                Røros-samenes ressursutnytting - historisk og dagsaktuell. Røros-
                prosjektet                                 1978
                Rapport Sørsamisk studietur Elgå - Idre - Nordkalotten 20.-28.september
Sveen, Kåre           1985                                    1985
Vorren, Ørnulv; Manker, Ernst  Samekulturen. En oversikt                          1958
Fjellheim, Sverre (red.)    Åarjel-saemieh. Samer i sør. (Årbok nr.4)                  1991  82-7416-026-6
Helskog, Knut (red.)      Bykultur. Rapport fra fagseminar i tilknytning til NKKMs årsmøte 1994    1996  82-7432-038-7
Bull, Edvard          Retten til en fortid. Sosialhistoriske artikler               1981  82-00-05720-8
Bakkmoen, Per Kr. m.fl.     Fremad og aldri glemme. Ei bok om norsk historie              1974  82-530-0603-9
                Bygd og by i nær fortid. Bind 1                       1982  82-521-2210-8
                Bygd og by i nær fortid. Bind 2                       1982  82-521-2250-7
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1943. Bind 1              1943
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1944. Bind 2              1943
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1945. Bind 3              1944
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1946. Bind 4              1946
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1947. Bind 5              1947
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1948-49. Bind 6            1949
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1950-51. Bind 7            1953
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1952-53. Bind 8            1953
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1954. Bind 9              1954
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1958-59. Bind 13            1960
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1967. Bind 20             1968
                By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1978. Bind 27             1979  82-9036-13-2

                By og Bygd 1700-årene. Norsk Folkemuseums årbok 1979-80. Bind 28      1981  82-90036-17-5
                By og Bygd. Fra barnas verden. Klesdrakt - Leker - Barnearbeid. Norsk
                Folkemuseums årbok 1981-82. Bind 29                     1983  82-90036-20-5
                By og Bygd. Festskrift til Marta Hoffmann. Norsk Folkemuseums årbok
                1983-84. Bind 30                              1985  82-90036-22-1
Bjørkvik, Halvard (red.)           By og Bygd. Norsk Folkemuseums årbok 1985-86. Bind 31            1987  82-90036-29-9
                       By og Bygd. Festskrift til Arne Berg. Norsk Folkemuseums årbok 1987-88.
Bjørkvik, Halvard (red.)           Bind 32                                   1988  82-90036-29-9
Rosander, Gerd Aarsland (red.)        By og Bygd. Budalen. Norsk Folkemuseums årbok 1989-91. Bind 33       1991  82-90036-34-5
Moestue, Anne; Skjelbred, Ann Helene
Bolstad (red.)                Kunnskapssamtaler. By og Bygd. Bind 39                   2006  82-90036-78-7
Pedersen, Kari-Anne; Telste, Kari; Bing,
Morten (red.)                Bruk, kast - og bruk igjen. By og Bygd. Bind 40               2007  82-90036-79-5
Bjorli, Trond; Jensen, Inger; Telste, Kari
(red.)                    Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Liv Hilde Boe. By og Bygd XLI (41)  2008  978-82-90036-80-0
                       Det norske landskapet. Om landskap og landskapsforståelse i
Christensen, Arne Lie            kulturhistorisk perspektiv                         2002  82-530-2298-0
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1878                                    1879
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1880                                    1881
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1884                                    1885
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1885                                    1886
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1886                                    1887
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1887                                    1888
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1888                                    1889
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1889                                    1890
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1890                                    1891
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1891                                    1892
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1893                                    1894
                       Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
                       1895                                    1896
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
1896                                   1897
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
1897                                   1898
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
1898                                   1899
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
1899                                   1900
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
1900                                   1901
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
1915                                   1916
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Aarsberetning for
1918                                   1919
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1931                                   1932
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1932                                   1933
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1933                                   1935
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1934                                   1936
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1935                                   1937
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1936 og 1937                               1938
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1938                                   1939
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1939                                   1941
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1940                                   1942
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1943                                   1949
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1944                                   1947
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1945                                  1948
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1946                                  1949
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1947 og 1948                              1949
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsberetning for
1949                                  1951
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1951-52   1952
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1953     1953
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1954     1955
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1955     1956
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1956     1957
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1957     1958
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1958     1959
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1959     1961
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1966/67   1968
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1969.
Fremtid for fortiden. Fortidsvern i 125 år               1969
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1971     1972
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1975     1976  82-90052-13-8

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1976-1977  1977  82-90052-15-4
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1978     1978  82-90052-17-0
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1979     1979  82-90052-20-0
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1981     1981  82-90052-25-1
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1983     1983  82-90052-28-6
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1984     1984  82-90052-29-4
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1985     1985  82-90052-30-8
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1984     1986  82-90052-32-4
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1988     1988  82-90052-36-7
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1990     1990  82-90052-38-3
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1991     1991  82-90052-39-1
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1992     1992  82-90052-40-5
Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årbok 1994     1994  82-90052-46-4
                    Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.
                    Fortidsminneforeningen. Årbok 1995                    1995  82-90052-51-0
                    Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.
Heinonen, Seppo (red.)         Fortidsminneforeningen. Årbok 1996                    1996  82-90052-52-9
                    Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.
Heinonen, Seppo (red.)         Fortidsminneforeningen. Årbok 1997                    1997  82-90052-58-8
                    Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.
Heinonen, Seppo (red.)         Fortidsminneforeningen. Årbok 1998                    1998  82-90052-59-6
                    Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.
Balto, John Arne (red.)         Fortidsminneforeningen. Årbok 1999                    1999  82-90052-61-8
Balto, John Arne (red.)         Årbok 2000. Fortidsminneforeningen. Norsk sykehusarkitektur        2000  82-90052-62-6
Balto, John Arne (red.)         Årbok 2000. Fortidsminneforeningen. Norske kirker             2001  82-90052-64-2
Balto, John Arne (red.)         Årbok 2002. Fortidsminneforeningen. Nasjonale klenodier          2002  82-90052-65-0
Balto, John Arne (red.)         Årbok 2003. Fortidsminneforeningen. Kulturmiljø og landskap        2003  82-90052-66-9
Balto, John Arne; Dammann, Åse (red.)  Årbok 2004. Fortidsminneforeningen. Autensitet              2004  82-90052-67-7
Balto, John Arne (red.)         Årbok 2005. Fortidsminneforeningen. Unionsoppløsningen          2005  82-90052-70-7
Balto, John Arne (red.)         Årbok 2006. Fortidsminneforeningen. Farger i fortiden           2006  82-90052-72-3
                    Årbok 2007. Fortidsminneforeningen. Kulturminner ute av bruk       2007  978-82-90052-73-2
Selfors, Silja (red.)          Årbok 2008. Fortidsminneforeningen. Materialer og bygningsteknologi    2008  978-82-90052-74-9
                    Småsamfunn og storsamfunn. Bidrag til norsk historie gjennom 3-4 hundre
Fladby, Rolf              år                                    1994  82-90176-74-0
                    Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen       1984  82-00-07103-0
                    Fra den gamle bonde-opposisjon. Brev og innlegg fra stortingene
Hoel, Jacob               1818,1821,1822 og 1833                          1927
Holmsen, Andreas            Nye studier i gammel historie                       1976  82-00-01490-8
Hovdhaugen, Einar            Gard og grend. Gamle fotografi frå bygdesamfunnet i tida 1870-1940    1980  82-529-0417-3
                    Historisk Tidsskrift. Bind 48. Hefte nr. 2                1969
                    Historisk tidsskrift. 1961 - 1974. (Tidsskriftsboks)
                    Historisk tidsskrift. 1976 - 1977. (Tidsskriftsboks)
                    Historisk tidsskrift. 1978 - 1979. (Tidsskriftsboks)
                    Historisk tidsskrift. 1980 - 1982. (Tidsskriftsboks)
                    Historisk tidsskrift. Nr. 2 - 1994
                    I manns minne. Daglegliv ved hundreårsskiftet. Band 1           1967
                    I manns minne. Daglegliv ved hundreårsskiftet. Band 2           1968
                    Kystkultur. NKKMs Fagseminar 1992. Rapport                1993  82-7432-020-4
Krokann, Inge              Det store hamskiftet i bondesamfunnet                   1982  82-521-2081-4
                  Kulturminneforskningens mangfold. NIKU Temahefte 31             1999  82-426-1056-8
Mortensson, Ivar          Bondeskipnad i Norig i eldre tid                      1904
                  Nærsamfunnet i historisk lys. Utvalde artiklar frå "Heimen" i 50 år     1973  82-00-04717-2

Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 1. Forhistorien.Fra jegergrupper til høvdingsamfunn  1976  82-02-03420-5
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 2. Rikssamling og kristning 800-1177         1976  82-02-03422-1
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 3. Norge under Sverreætten 1177-1319         1976  82-02-03425-6
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 4. Avfolkning og union 1319-1448           1977  82-02-03427-2
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 5. Fra rike til provins 1448-1536           1977  82-02-03429-9
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 6. Gjenreisning 1536-1648               1977  82-02-03431-0
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 7. Gjennom nødsår og krig 1648-1720          1977  82-02-03433-7
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 8. Den lange fredstiden 1720-1784           1978  82-02-03435-3
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 9. Kampen om Norge 1784-1814             1978  82-02-03438-8
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 10. Den vanskelige frihet 1814-1851          1978  82-02-03441-8
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 11. To kulturer en stat 1851-1884           1979  82-02-03443-4
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 12. Norge i støpeskjeen 1884-1920           1978  82-02-03445-0
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 13. Klassekamp og fellesskap 1920-1945        1979  82-02-03447-7
Mykland, Knut (red.)        Norges historie. Bind 14. Norge i den rike verden 1945-1975         1979  82-02-03449-3
                  Norges historie. Bind 15. Historisk atlas. Oversikter,årstall,tabeller.
Mykland, Knut (red.)        Hovedregister                                1980  82-02-03451-5
                  Johannes Sivesind - Visjon og virke - Festskrift i anledning Johannes
Gjestrum, John Aage (red.)     Sivesinds 70-årsdag 18.april 1991                      1991  82-90002-72-6
Salvesen, Helge           Da setra vart gard. Særtrykk frå Årbok for Trøndelag 1975
                  Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1954 - 1955               1956
                  Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1956 - 1957               1959
Visted, Kristofer; Stigum, Hilmar  Vår gamle bondekultur. Bind 1                        1951
Visted, Kristofer; Stigum, Hilmar  Vår gamle bondekultur. Bind 2                        1952
Øye, Ingvild (red.)         Kystliv. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - III               1987  82-90289-30-8
Skjølsvold, Arne (red.)       Årbok nr. 1 for Norsk Skogbruksmuseum 1954-1957               1958
Ingstad, Anne Stine (red.)     Årbok nr. 2 for Norsk Skogbruksmuseum 1958-1960               1961
Fossum, Tore (red.)         Årbok nr. 3 for Norsk Skogbruksmuseum 1961-1962               1963
Fossum, Tore (red.)         Årbok nr. 4 for Norsk Skogbruksmuseum 1963-1964               1965
Fossum, Tore (red.)         Årbok nr. 5 for Norsk Skogbruksmuseum 1965-1966               1967
Fossum, Tore (red.)         Årbok nr. 6 for Norsk Skogbruksmuseum 1967-1971               1972  82-7104-003-0
Fossum, Tore (red.)         Årbok nr. 8 for Norsk Skogbruksmuseum 1976-1977               1977  82-7104-036-7
Fossum, Tore (red.)         Årbok nr. 9 for Norsk Skogbruksmuseum 1978-1981               1981  82-7104-081-2
Fossum, Tore (red.)        Årbok nr.10 for Norsk Skogbruksmuseum 1982-1984               1984  82-7104-123-1
                 Årbok nr.11 for Norsk Skogbruksmuseum 1985-1986. Festskrift til Tore
Rugsveen, Magne (red.)      Fossum 60 år                                1986  82-90660-00-6
                 Årbok nr.12 for Norsk Skogbruksmuseum 1987-1989               1989  82-90660-02-2
                 Årbok nr.13 for Norsk Skogbruksmuseum 1990-1992               1992  82-90660-11-1
                 Til høgfjellets forhistorie. Boplassen på Sumtangen ved Finsevatn på
Bøe, Johs.            Hardangervidda                               1942

                 Fjellressursenes betydning i yngre jernalders økonomi. Sammenlignende
Hofseth, Ellen Høigård      studie av bygdene øst og vest for vannskillet i Nord-Gudbrandsdal      1980  82-90215-33-9
                 Hjemlig tradisjon og fremmede innslag i norsk jernalder. Festskrift til
                 Wencke Slomann                               1986  82-7181-054-5
                 Studier i jernalderens gårdssamfunn. Universitetets Oldsaksamlings
Hagen, Anders           skrifter bind IV                              1953
                 Jern og jernvinne som kulturhistorisk faktor i jernalder og middelalder i
                 Norge. Innlegg holdt på Det norske Arkeologmøtets symposium Bryne
                 1978                                    1979  82-90215-12-6
Strupstad, Anton         Jeger/fisker/bonde i nordisk steinalder                   1976
Hougen, Bjørn           Fra seter til gård. Studier i norsk bosetningshistorie           1947
Holck, Per            Sott og sår. Sykdom og skader i middelalderen. Ams-Småtrykk 17           82-90215-64-9
                 Håndbok i middelaldersk kulturhistorie som supplement til utstillinger i
                 Bryggens museum                               1976
Hummelvold, Olav         Non-namnene. Pilegrimskjerker og pilegrimsveier               1987
                 Middelalderens landskap: myter og makter. Onsdagskvelder i Bryggens
Ågotnes, Anne (red.)       Museum - XII                                1997
Næss, Almar            Hvor lå Vinland? En studie over solobservasjoner i de norrøne sagaer
                 Samfunn i endring. Fra vikingtid til reformasjon. Onsdagskvelder i
Øye, Ingvild (red.)        Bryggens Museum - XIII                           1998
Thuesen, Nils Petter       De eldste norske byer. Forhistorie, oppkomst og tidlig utvikling      1976  82-07-00027-9
Øye, Ingvild (red.)        Våre første byer. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - VII          1992  82-90289-48-0
                 Handverk og småhandel i middelalderen. Undervisningsopplegg Bryggens
Øye, Ingvild; Johnsen, Geirmund  Museum
Skevik, Olav (red.)        Armod og avmakt. Rapport fra seminar om karolinernes felttog i 1718     1998  82-91350-02-7
Angell, Oberst H.         Skotteferdi. Eit 300 aars minne. 1612 - 1912                1912
Winge, Harald (red.)       Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550 - 1750              1992  82-90176-50-3
Skavlan, Aage           Indledning til Norges statsdannelse i 1814                 1884
Hedin, Svante              Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718 - 1719                 2000
Fladby, Rolf og Sogner Sølvi (red.)   Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte I 1660-62          1962
Fladby, Rolf og Sogner Sølvi (red.)   Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte 2 1663-64
Fladby, Rolf og Sogner Sølvi (red.)   Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte 3 1665-66          1964
Fladby, Rolf (red.)           Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte 4 1667-68          1965
Fladby, Rolf (red.)           Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Hefte 5 1669 - 5/2 1670      1966
                    Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Bd. II. Kongebrev under
Fladby, Rolf (red.)           Christian V. Hefte 1 1670                          1968
                    Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Bd. II. Kongebrev under
Fladby, Rolf (red.)           Christian V. Hefte 2 1671 - 1672
                    Norske kongebrev. Med innlegg. Regester. Bd. II. Kongebrev under
Fladby, Rolf (red.)           Christian V. Hefte 3 1673 - 1675
                    Norske kongebrev. Bd. II. Kongebrev under Christian V. Hefte 5. Registre.
Fladby, Rolf og Foslie, Gunvor (red.)  1670 - 1680                                 1974
                    Jæren på veg frå naturalhushaldet. Jærsk næringsliv før jærbanen kom.
Sirevåg, Tønnes             1800 - 1875                                 1938
Steen, Sverre              På egen hånd. Norge etter 1905                       1976    82-02-03641-0
Skodvin, Magne             Samtid og historie. Utvalde artiklar og avhandlingar            1975    82-521-0509-2
Bakosgjelten, Kåre           Krise i fjellbygder. Tolga og Os i mellomkrigstid              1976
Petterson, Arvid            Finnmark i krig                               1984    82-90342-10-1
                    Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. 1919 - 1922.
                    (Tidsskriftsboks)                                 k
                    Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. 1923 - 1928.
                    (Tidsskriftsboks)                                 k
                    Innlandsvern. 2008 - . (Tidsskriftboks)
                    Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs
Kværnum, Arve (red.)          Numedalslågen. (Nr.1)                            1988  k
                    Christiania, hva nå? 1624-1974                       1974
                    Strømmen og Strømmens Værksted. Fra industri til handel. Akershus
                    fylkesmuseum 1996                              1996    82-7357-008-8
                    Reisen til Akershus - bidrag til fylkets kulturhistorie. Akershus
Swensen, Grete (red.)          fylkesmuseum 2000                              2000    82-7357-011-8
                    Norske Bygder. Romerike. Bind 1                       1932
                    Norske Bygder. Romerike. Bind 2                       1934
                    Årbok for Romerike historielag. I. 1953                   1953  k
Ribsskog, Øyvin (red.)         Årbok for Romerike historielag. II. 1956                  1956  k
Ribsskog, Øyvin (red.)         Årbok for Romerike historielag. III. 1958            1958  k
Dørumsgard, Asbjørn (red.)       Årbok for Romerike historielag. IV. 1961             1961  k
Dørumsgard, Asbjørn (red.)       Romerikstun. Årbok for Romerike historielag. V. 1964       1964  k
Dørumsgard, Asbjørn (red.)       Romerikstun. Årbok for Romerike historielag. VI. 1966      1966  k
Østerud, Erling (red.)         Romerikstun. Årbok for Romerike historielag. VII. 1970      1970  k
Mamen, H. Chr. (red.)          Follominne 1976. Nr.14                      1976  k
Mamen, H. Chr. (red.)          Follominne 1978. Nr.16                      1978  k
Mamen, H. Chr. (red.)          Follominne 1979. Nr.17                      1979  k
Mamen, H. Chr. (red.)          Follominne 1980. Nr.18                      1980  k  82-90377-00-2
Mamen, H. Chr. (red.)          Follominne 1981. Nr.19                      1981  k  82-90377-01-0
Lorentzen, Harald (red.)        Follominne 1983. Nr.21                      1983  k  82-90377-03-7
Evensen, Marit Jahr; Aas, Erik (red.)  Follominne. Årbok 1985. Nr.23                  1985  k  82-90377-05-3
Aas, Erik (red.)            Follominne. Årbok 1986. Nr.24                  1986  k  82-90377-06-1
Aas, Erik (red.)            Follominne. Årbok 1987. Nr.25                  1987  k  82-90377-08-8
Aas, Erik (red.)            Follominne. Årbok 1988. Nr.26                  1988  k  82-90377-11-8
Aas, Erik (red.)            Follominne. Årbok 1989. Nr.27                  1989  k  82-90377-12-6
Aas, Erik (red.)            Follominne. Årbok 1990. Nr.28                  1990  k  82-90377-13-4
Aas, Erik (red.)            Follominne. Årbok 1991. Nr.29                  1991  k  82-90377-14-2
Aas, Erik (red.)            Follominne. Årbok 1992. Nr.30                  1992  k  82-90377-15-0
Aas, Erik (red.)            Follominne. Årbok 1993. Nr.31                  1993  k  82-90377-16-9
Ottesen, Aase Weydahl; Håbjørg, Guri
Vallevik (red.)             Follominne. Årbok 1995. Nr.33                  1995  k  82-91652-01-5
Ottesen, Aase Weydahl (red.)      Follominne. Årbok 1996. Nr.34                  1996  k  82-90377-19-3
Slettjord, Kari-Anne (red.)       Follominne. Årbok 1997. Nr.35                  1997  k  82-90377-20-7
Slettjord, Kari-Anne (red.)       Follominne. Jubileumsårbok 1998. Nr.36              1998  k  82-90377-21-5
Øystå, Øystein (red.)          Follominne. Årbok 1999. Nr.37                  1999  k  82-90377-22-3
Ellingsberg, Arne (red.)        Follominne. Årbok 2000. Nr.38                  2000  k  82-90377-23-1
Ellingsberg, Arne (red.)        Follominne. Årbok 2001. Nr.39                  2001  k  82-90377-25-8
Lindblad, Sven (red.)          Follominne. Årbok 2002. Nr.40                  2002  k  82-90377-26-6
Lindblad, Sven (red.)          Follominne. Årbok 2003. Nr.41                  2003  k  82-90377-27-4
Lindblad, Sven (red.)          Follominne. Årbok 2004. Nr.42                  2004  k  82-90377-28-2
Lindblad, Sven (red.)          Follominne. Årbok 2005. Nr.43                  2005  k  82-90377-29-0
Retvedt, Øystein (red.)         Follominne. Årbok 2006. Nr.44                  2006  k  82-90377-30-4
                    Follominne. Årbok 2007. Nr.45                  2007  k  978-82-90377-31-6
Retvedt, Øystein (red.)         Follominne. Årbok 2008. Nr.46                      k  978-82-90377-32-3
Lange, Albert J.            Eidsvold Værks og Eidsvoldsbygningens historie gjennem tiderne  1902
             Borgarsyssel Museum. Årbok nr.1. 1983                  1983  k
             Borgarsyssel Museum. Årbok nr.2. 1984-85                 1987  k
             Borgarsyssel Museum. Årbok nr.3. 1985-90                 1992  k
             Borgarsyssel Museum. Årbok nr.4. 1991-1996                1997  k
             Borgarsyssel Museum. Årbok nr.5. 1996-1998                1999  k  82-992664-3-2
             Borgarsyssel Museum. Årbok nr.6. 1999-2000. St.Olavs Vold        2001  k  82-992664-4-0
             Østfoldarv. VIII. Årbok for museer og historielag i Østfold. 1966-1969  1974  k
             Østfoldarv. IX.                             1980  k
             Mindre Alv. Årbok 1. 1982-1983. Fredrikstad Museum            1982  k
             Mindre Alv. Årbok 2. 1984-1985. Fredrikstad Museum            1985  k  82-90301-10-3
             Mindre Alv. Årbok 3. 1986-1989. Fredrikstad Museum            1989  k  82-90301-11-1
             Mindre Alv. Årbok 4. 1990-1991. Fredrikstad Museum            1991  k  82-90301-13-8
             Mindre Alv. Årbok 5. 1992-1993. Fredrikstad Museum            1993  k  82-90301-14-6
             Mindre Alv. Årbok 6. 1994-1995. Fredrikstad Museum            1995  k  82-90301-15-4
             Mindre Alv. Årbok 7. 1996-1997. Fredrikstad Museum            1997  k  82-90301-16-2
             Mindre Alv. Årbok 8. 1998-1999. Fredrikstad Museum            1999  k  82-90301-17-0
             Mindre Alv. Årbok 9. 2000-2001. Fredrikstad Museum            2001  k  82-90301-18-9
             Mindre Alv. Årbok 10. 2002-2003. Fredrikstad Museum           2003  k  82-90301-19-7
             Mindre Alv. Årbok 11. 2004-2005. Fredrikstad Museum           2005  k  82-90301-21-9
             Mindre Alv. Årbok XII. 2006-2007. Fredrikstad Museum           2007  k  978-82-90301-22-9
             Steinalderregistrering innenfor fem delområder i Hedmark fylke 2003.
Amundsen, Hilde Rigmor  Arkeologisk rapport                           2004
Moren, Sigmund (red.)  Hedmark. "Bygd og by i Norge"                      1978    82-05-09298-2
             Diverse Hedmark. (Tidsskriftsboks)
             Glomdalsmuseet. Årshefte 1975                      1975
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1977               1977    82-7104-031-6
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1978               1978    82-7104-047-2
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1979               1979    82-7104-054-5
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1980               1980    82-7104-068-5
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1981               1981    82-7104-082-0
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1982               1982    82-7104-104-5
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1983               1983    82-7104-116-9
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1984               1984    82-90589-01-8
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1985               1985    82-90589-02-6
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1986               1986    82-90589-03-4
             Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1987               1987    82-90589-04-2
Ødegaard, Svein-Erik (red.)       Nytt om gammalt. Glomdalsmuseets årbok 1988-89               1989    82-90589-05-0
                     Hedmarks historie. Første fellesbind                    1957
                     Heidmork. Lokalhistorie for Hedmarksbygdene                1979  k
                     Hedmark fylke. Østerdalen og Østerdølene. Fra Norges næringsveie i tekst
                     og billeder                                1923
                     Jeg fant, jeg fant. 57 korte artikler fra museene i Hedmark        1990    82-90660-05-7
                     Mjøsa. Årbok 1982-83                               k  82-90002-40-8
                     Mjøsa. Årbok 1984-86                               k  82-90002-54-8
Borgedal, Paul; Berg, Lars; Bryn, Olav
(red.)                  Norske Gardsbruk. Bind 3. Hedmark fylke 1                 1943
Borgedal, Paul; Berg, Lars; Bryn, Olav
(red.)                  Norske Gardsbruk. Bind 4. Hedmark fylke 2                 1943
                     Norske Bygder. Glåmdal                           1942
Sandberg, Per-Øivind (red.)       Hedmark gjennom 150 år. (Sparebanken Hedmark 150 år)            1995    82-993669-0-9
Skappel, S.               Hedemarkens amt 1814-1914                         1914
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1941 - 1942 - 1943
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1945                          1946
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1946-47                        1947
Tanga, Gunnar (red.)           Årbok for Glåmdalen 1948                          1948
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1949                          1949
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1950                          1950
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1951                          1951
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1952                          1952
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1953                          1953
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1954                          1954
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1955                          1955
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1956                          1956
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1957                          1957
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1958                          1958
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1959                          1959
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1960                          1960
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1961                          1961
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1962                          1962
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1963                          1963
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1964                          1964
Skirbekk, Håvard (red.)         Årbok for Glåmdalen 1965                          1965
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1966                    1966
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1967                    1967
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1968                    1968
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1969                    1969
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1970                    1970
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1971                    1971
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1972                    1972
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1973                    1973    82-7104-007-3
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1974                    1974    82-7104-014-5
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1975                    1975    82-7104-017-0
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1976                    1976    82-7104-025-1
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1977                    1977
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1978                    1978    82-7104-042-1
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1979                    1979    82-7104-053-7
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1980                    1980    82-7104-065-0
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1981                          82-7104-076-6
Skirbekk, Håvard (red.)       Årbok for Glåmdalen 1982                          82-7104-099-5
                   Årbok for Glåmdalen 1983. Minneskrift for Håvard Skirbekk    1983    82-7104-111-8
                   Årbok for Glåmdalen 1992                    1992    82-9076702-1
Normo, Kari; Skirbekk, Håvard    Register til Årbok for Glåmdalen 1941-1973           1974    82-7104-015-4
Vestheim, Geir (red.)        Det var under krigen… Årbok for Glåmdalen 1989         1989    82-90767-00-5
Haug, Jan; Mostue, Erik; Ødegaard,
Ragnar (red.)            Hamarboka. En byhistorie i bilder                1982    82-990750-1-1
                   Hamarkaupangen; Hedmarksmuseet
Pedersen, Ragnar (red.)       Fra kaupang og bygd 1989                    1989  k  82-9907-52-6-2
Pedersen, Ragnar (red.)       Fra kaupang og bygd 1990                    1990  k  82-990752-7-0
Pedersen, Ragnar (red.)       Fra kaupang og bygd 1991                    1991  k  82-990752-8-9
Pedersen, Ragnar (red.)       Fra kaupang og bygd 1992                    1992  k  82-990752-9-7
Rivrud, Ragnhild           Fra kaupang og bispesete til museum. Fra kaupang og bygd 1993  1993  k  82-91326-00-2
Sæther, Tor             Hamar i middelalderen. Fra kaupang og bygd 1994         1995  k  82-91326-02-9
Pedersen, Ragnar (red.)       Fra kaupang og bygd 1995                    1995  k  82-91326-03-7
Pedersen, Ragnar (red.)       Fra kaupang og bygd 1996                    1996  k  82-91326-05-3
Pedersen, Ragnar (red.)       Vernebygg over en ruin. Fra kaupang og bygd 1997-1998      1998  k  82-91326-09-6
Pedersen, Ragnar (red.)       Historien om historien. Fra kaupang og bygd 1999        1999  k  82-91326-12-6
Pedersen, Ragnar (red.)       Fra kaupang og bygd 2000 (på omslag : 2001)           2000  k  82-91326-13-4
                   Hamar bispestol 850 år. Fra kaupang og bygd 2004        2004  k  82-91326-18-5
               Fra kaupang og bygd 2006                         2006  k  82-91326-22-3
               (Fra) Kaupang og bygd 2008                        2008  k  978-82-91326-25-2
               Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1941-45              1945  k
               Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1945-47              1947  k
               Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1947-56              1956  k
               Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1957-1968             1969  k
               Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. Årbok 1969-1973             1973  k
               Minner frå Vang 1985                           1985  k  82-90318-02-2
               Minner frå Vang 1986                           1986  k  82-7104-154-1
               Minner frå Vang 1987                           1987  k  82-7104-161-4
Sæther, Tor (red.)      Hamar i middelalderen                          1995    82-91326-02-9
               Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1975               1975  k
               Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1976               1976  k
               Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1977               1977  k
Trætteberg, Amund (red.)   Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1990               1990  k
Nielsen, Anne-Mette (red.)  Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1998               1998  k
Nielsen, Anne-Mette (red.)  Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1999               1999  k
Kolstad, Gunhild       Nes bygdebok. 2.bind. 1.del                       1990    82-90945-01-9

               Nes og Helgøya mot år 2000. Minnebok i tekst og bilder del 1 1900-1945  1999    82-90945-13-2
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1978                1978  k  82-7104-044-9
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1979                1979  k  82-7104-055-3
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1980                1980  k  82-7104-070-7
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1981                1981  k  82-7104-077-4
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1982                1982  k  82-7104-098-7
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1983                1983  k  82-7104-113-4
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1984                1984  k  82-7104-130-4
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1986                1986  k  82-7104-153-3
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1987                1987  k  82-7104-162-2
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1988/89              1989  k  82-90945-00-0
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1990                1990  k  82-90945-02-7
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1991                1991  k  82-90945-03-5
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1992                1992  k  82-90945-03-5
               Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift 1994                1994  k  82-90945-07-8
Tranberg, Anna        Ringsakboka. Bind 3. Korn og klasseskille 1660-1840           1993    82-991756-6-6
               Gammelt fra Stange og Romedal 1971                    1972  k  82-90139-00-4
                      Gammelt fra Stange og Romedal 1972           1972  k  82-90139-01-2
                      Gammalt frå Stange og Romedal 1973           1973  k  82-90139-02-0
                      Gammalt frå Stange og Romedal 1974           1974  k  82-90139-03-9
                      Gammalt frå Stange og Romedal 1975           1975  k  82-90139-04-7
                      Gammalt frå Stange og Romedal 1976           1976  k  82-90139-05-5
                      Gammalt frå Stange og Romedal 1977           1977  k  82-90139-06-3
                      Gammalt frå Stange og Romedal 1978           1978  k  82-90139-07-1
Sveen, Kåre; Ødegaard, Svein-Erik (red.)  Gammalt frå Stange og Romedal 1979           1979  k  82-90139-09-8
Sveen, Kåre; Ødegaard, Svein-Erik (red.)  Gammalt frå Stange og Romedal 1980           1980  k  82-90139-10-1
Sveen, Kåre; Ødegaard, Svein-Erik (red.)  Gammalt frå Stange og Romedal 1982           1982  k  82-90139-35-7
Sveen, Kåre; Ødegaard, Svein-Erik (red.)  Gammalt frå Stange og Romedal 1983           1983  k  82-90139-36-5
Ødegaard, Svein-Erik (red.)        Gammalt frå Stange og Romedal 1984           1984  k
Ødegaard, Svein-Erik (red.)        Gammalt frå Stange og Romedal 1985           1985  k  82-90139-38-1
Ødegaard, Svein-Erik (red.)        Gammalt frå Stange og Romedal 1986           1986  k  82-90139-40-3
Ødegaard, Svein-Erik (red.)        Gammalt frå Stange og Romedal 1987           1987  k  82-90139-41-1
Ødegaard, Svein-Erik (red.)        Gammalt frå Stange og Romedal 1988           1988  k  82-90139-44-6
Ødegaard, Svein-Erik (red.)        Gammalt frå Stange og Romedal 1989           1989  k  82-90139-45-4
Ødegaard, Svein-Erik (red.)        Gammalt frå Stange og Romedal 1990           1990  k  82-90139-47-0
Ødegaard, Svein-Erik (red.)        Gammalt frå Stange og Romedal 1991           1991  k  82-90139-48-9
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 1992           1992  k  82-90139-49-7
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 1993           1993  k  82-91366-00-4
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 1994           1994  k  82-91366-01-2
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 1995           1995  k  82-91366-04-7
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 1996           1996  k  82-91366-05-5
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 1997           1997  k  82-91366-06-3
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 1998           1998  k  82-91366-09-8
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 1999           1999  k  82-91366-10-1
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 2000           2000  k  82-91366-13-6
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 2001           2001  k  82-91366-14-4
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 2002           2002  k  82-91366-16-0
Moshaug, Terje (red.)           Gammalt frå Stange og Romedal 2003           2003  k  82-91366-17-9
                      Gammalt frå Stange og Romedal 2005           2005  k  82-91366-19-5
                      Gammalt frå Stange og Romedal 2006           2006  k  82-91366-20-9
                      Gammalt frå Stange og Romedal 2007           2007  k  82-91366-24-1
                      Gammalt frå Stange og Romedal. 2008              k  978-82-91366-26-5
                      Solør-Odal. Nr.1 1970 - nr.4 1980. (Tidsskriftsboks)     k
                     Solør-Odal. Nr.1 1981 - nr.4 1984. (Tidsskriftsboks)                 k
                     Solør-Odal. Nr.1 1985 - nr.4 1989. (Tidsskriftsboks)                 k
                     Solør-Odal. Nr.1 1990 - nr.4 1996. (Tidsskriftsboks)                 k
                     Solør-Odal. Nr.1 1997 - nr.4 2003. (Tidsskriftsboks)                 k
                     Solør-Odal. Nr.1 2004 - . (Tidsskriftsboks)                     k
                     Finnskogen. Historier og glimt fra Flisdalen                     av
Steinbakken, Idar; Brendryen, Marry    Faldaasen. Skole-, bruks- og bosetningshistorie gjennom 250 år        2007
Steinbakken, Idar; Rønning, Rolf     Tyskeberget finnetorp                             2004    82-303-0259-6
                     En fjellbygd med tradisjoner. Kulturminner fra nyere tid i Atnavassdraget,
Christensen, Arne Lie           Hedmark, Oppland                               1982    82-90359-12-8
                     Diverse Østerdalen. (Tidsskriftsboks)
Ilsaas, Sigmund              Østerdalen. Årbok 1975                            1976    82-90221-00-2
Amundsen, Hilde R.; Risbøl, Ole; Skare,
Kjetil (red.)               På vandring i fortiden. Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10 000 år  2003    82-8101-011-8
Brænd, Bjørn               Fosseliv. Historien om Atnfossen - Atnbrufossen vannbruksmuseum        1994    82-90346-34-4
                     Diverse Stor-Elvdal. (Tidsskriftsboks)
                     Gammelt og nytt fra Sollia                          1982
Hanssen, Hans S.             Sagn og saga
                     Solliens historie. Dette bygdelags grundlæggelse og senere
Lassen, Carl               samfundsutvikling efter bebyggelsen                      1921
                     Nystu-Trønnes. Gammel storgard - landets første alderdomshjem. Nå
                     bygdetun i Stor-Elvdal                            1993

Brænd, Bjørn               Sollia 1. Eldre generell historie. Garder og slekter i Øverdalen skolekrets  1989    82-90346-17-4
                     Sollia 2. Generell historie 1862 - 1945. Garder i statsalmenningen og
Brænd, Bjørn               slekter fra Setningssjøen til Holtet i Atnbrua skolekrets           2007    978-82-90346-63-3
Sæter, Ivar                Storelvedalen. Med illustrationer og portrætter                1908
Fosvold, Anders              Bygdbok for Stor-Elvdal. Bidrag til bygdens historie             1984
Fosvold, Anders              Bygdbok for Stor-Elvdal. Bidrag til bygdens historie. II           1984
                     Diverse Trysil-Engerdal-distriktet. (Tidsskriftsboks)
                     Årbok for Trysil og Engerdal 1989                       1989  k  82-90927-00-2
                     Årbok for Trysil og Engerdal 1990                       1990  k  82-90927-01-0
                     Årbok for Trysil og Engerdal 1991-1992                    1992  k  82-90927-02-9
Andersen, Ottar (red.)          Bygdebok for Engerdal. Bind 1                         1981
Andersen, Ottar (red.)          Bygdebok for Engerdal. Bind 2                         1981
Andersen, Ottar (red.)          Bygdebok for Engerdal. Bind 3                         1981
Finborud, Jens (red.)         Femunden - Innlandshavet ved Norges austgrense -          1992
Lillevold, Eyvind           Trysil-boka. Garder og slekter. Bind 3               1975    82-7104-002-2
                    Årbok for Trysil 1979                       1979  k  82-7104-056-1
                    Årbok for Trysil 1980                       1980  k  82-7104-067-05
                    Årbok for Trysil 1981                       1981  k  82-7104-080-4
                    Årbok for Trysil 1982                       1982  k  82-7104-101-0
                    Årbok for Trysil 1983                       1983  k  82-7104-112-6
                    Årbok for Trysil 1984                       1984  k  82-7104-131-2
                    Årbok for Trysil 1985                       1985  k  82-7104-148-7
                    Årbok for Trysil 1986                       1986  k  82-90698-00-3
                    Årbok for Trysil 1987                       1987  k  82-90698-01-1
                    Årbok for Trysil 1988. Jubileumsskrift Trysil kommune 1837-1987  1988  k  82-90698-03-8
                    Årbok for Trysil 1995                       1995  k  82-90698-06-2
                    Årbok for Trysil 1996                       1996  k  82-90698-07-0
                    Diverse Nord-Østerdalen. (Tidsskriftsboks)
                    Gammelt frå Alvdal og Folldal. 1991 - 1993 - . (Tidsskriftsboks)
Krokmoen, Jon             Folk og buplasser i Nord-Østerdalen. Kildeutdrag 1528-1700     1992    82-90346-24-7
                    Menighetsblad for Alvdal og Folldal. Nr.5 1979 - nr.5 1989.
                    (Tidsskriftsboks)
Eide, Iver (red.)           Nord-Østerdals-minner
                    På veg gjennom Mellomalderen i Rendalen og Nord Østerdalen     1977
Rønningen, Ove; Østigaard, Arne Dag  Trondfjellet                                 82-993569-1-1
Streitlien, Ivar A.          Kommunejubileet 1837-1937. Tynset - Alvdal - Folldal        1937
Østigaard, Arne Dag; Østigaard, Lars
Reidar                 Steinalderen i Nordøsterdalen
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1979  (nr.1)              1979
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1980  (nr.2)              1980
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1981  (nr.3)              1981
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1983  (nr.4)              1983
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1984  (nr.5)              1984
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1985  (nr.6)              1985
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1986  (nr.7)              1986
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1987  (nr.8)              1987
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1988  (nr.9)              1988
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1989  (nr.10)              1989
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1990  (nr.11)              1991
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1991 (nr.12)                  1991
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1992 (nr.13)                  1992
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1993 (nr.14)                  1993
Hvamstad, Per (red.)          Årbok for Nord-Østerdalen 1994/95 (nr.15)                1995
                    Årbok for Nord-Østerdalen 1996 (nr.16)                  1997
                    Årbok for Nord-Østerdalen 1997/98 (nr.17)                1998  82-91592-07-1
                    Årbok for Nord-Østerdalen 1999 (nr.18)                  1999  82-91592-09-8
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2000 (nr.19)                  2000  82-91592-10-1
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2001 (nr.20)                  2001  82-91592-13-6
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2002 (nr.21)                  2002  82-91592-14-4
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2003 (nr.22)                  2003  82-91592-15-2
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2004 (nr.23)                  2004  82-91592-18-7
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2005 (nr.24)                  2005  82-91592-19-5
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2006 (nr.25)                  2006  82-91592-20-9
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2007 (nr.26)                  2007  82-91592-21-7
                    Årbok for Nord-Østerdalen 2008 (nr.27)                  2008  978-82-91592-24-4
Steimoeggen, Einar; m.fl.        Alvdal. Ei bygdebok. Bygda gjennom tidene. Bind 1            1966
Steimoeggen, Einar           Alvdal. Ei bygdebok. Garden og ætta. Bind 2. Del 1            1975
Steimoeggen, Einar           Alvdal. Ei bygdebok. Garden og ætta. Bind 2. Del 2            1975
                    Alvdalsjul. 1976 - 2003. (Ikke komplett) (Tidsskriftsboks)
                    Alvdal 1945 - 2000. Fra Meierisalen til Aukrustsenteret         2003  82-996735-1-8
Bergebakken, Per Arnfinn        Alvdal Vestfjell / Sølndalen. Oversiktsplan               1982
                    Diverse Alvdal. (Tidsskriftsboks)
                    Menighetsblad for Alvdal. Nr. 1 1990 - Nr. 5 1999. (Tidsskriftsboks)
                    Menighetsblad for Alvdal. Nr. 1 2000 - . (Tidsskriftsboks)
Nybakk, Per               Kommunejubileet Alvdal 1837-1987                     1987
Reinertsen, Harald           Liv og lagnad i Strømmen-grenda                     1991  82-992475-0-0
Sevilhaug, Odd E.            Bygde-folkets eige familiealbum                     1981  82-522-0484-8
Alander, Arild (red.)          Matrikler frå Folldal                          1994
Alander, Arild             Røstagrenda i Folldal. Grenda, gardene og slektene            1997  82-993159-2-1
                    Diverse Folldal. (Tidsskriftsboks)
Bækkelund, Bjørn; Kalvatn, Stig Johan
(red.)                 Bygdebok for Folldal. Bind 4. Folldal Verks historie ca.1745-1993    1998  82-992495-1-1
Hvamstad, Per (red.)          Liv og virke ved Folldal Verk fram til ca.1940. Folldalsbilder, bind 1  1985
Hvamstad, Per (red.)          Liv og virke ved Folldal Verk fram til ca.1940. Folldalsbilder, bind 1  2004  82-91592-17-9
Streitlien, Ivar A.           Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. Bind 1                1974  82-7104-011-1
Streitlien, Ivar A.          Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. Bind 2                  1976     82-7104-021-9
Streitlien, Ivar A.; Alander, Arild  Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. Bind 1                  2000     82-992495-4-6
Streitlien, Ivar A.; Alander, Arild  Bygdebok for Folldal. Gard og ætt. Bind 2                  2001     82-992495-5-4
Streitlien, Ivar A.          Bygdebok for Folldal. Natur - Historie - Jordbruk. Bind 3          1980     82-7104-061-8
Sæter, Ivar              Foldalen. Med illustrationer og karter                   1920
                   Folldal Menighetsblad. Nr. 1 1990 - Nr. 5 1999. (Tidsskriftsboks)
                   Folldal Menighetsblad. Nr. 1 2000 - . (Tidsskriftsboks)
                   Folldøler i kvardag og fest. Folldalsbilder 2                1991
                   Folldals-Jul. 1984 - . (Tidsskriftboks)
Hvamstad, Per             Verneplan for Folldal Verk                         1987
                   Handlingsplan del 1: Bevaring av gamle Folldal gruver            1992
                   Handlingsplan del 2: Utvikling av gamle Folldal gruver           1992

Nordsteien, Jon; Hvamstad, Per    Gamle Folldal Verk. En ressurs for historieopplevelse og næringsutvikling  1990
Bjørn, Tor Harry           Tufsinga-vassdraget. Natur-kultur-og friluftsverdier. Rapport        1997
                   Bilder fra Os. 1.hefte                           1981
                   Bilder fra Os. 2.hefte                           1982
Hvamstad, Per (red.)         Bilder fra Os. 3.hefte. Biltrafikk fram til 1950              1981
                   Diverse Os. (Tidsskriftsboks)
Gjelten, Elias            Et og andet fra Dalsbygden og omegn                     1975 (1920)
                   Hembygda. 1981 - 2004. (Tidsskriftsboks)
                   Kommunikanten. Nr.3 1985 - nr.4 2001. (Tidsskriftsboks)
                   Kommunikanten. 2002 - . (Tidsskriftsboks)
                   Menighetsblad Os prestegjeld. Nr.1 1983 - nr.4 1989. (Tidsskriftsboks)
                   Nordavær. Nr.1 1982 - nr.4 1995. (Tidsskriftsboks)
                   Nordavær. Nr.1 1996 - nr.4 1998. (Tidsskriftsboks)
                   Nordavær. Nr.1 1999 - nr.4 2002. (Tidsskriftsboks)
Grue, Thoralf             Os i Østerdalene. Bind 1                          1943
Gjermundsen, Jon Ola         Bygdebok for Os. Bygda og folket. Bind 1                  1999     82-995321-1-6
Gjermundsen, Jon Ola         Bygdebok for Os. Bygda og folket. Bind 2                  2001     82-995321-2-4
Gjermundsen, Jon Ola         Bygdebok for Os. Bygda og folket. Bind 3                  2001     82-995321-3-2
Ryen, Marit Meistad          "Klæm-aat" i 1905 og deromkring                       2005
Spangen, Amund            Øst på dalom langs en gammel ferdselsvei i Os                1996     82-994091-0-1
Midtdal, John             Tufsingdalen. Gårder og slekter                       1991

Volden, Olav             Os i Østerdalen. Bosetning, eiendomsforhold og næringsliv inntil år 1800  1976
                Diverse Rendalen. (Tidsskriftsboks)
Grindflek, Egil         Unsetgrenda - ung eller gammel? Litt lokalhistorie              1996
Bull, Jacob B.         Rendalen. Dens historie og bebyggelse. Bind 1                 1971 (1916)
Bull, Jacob B.         Rendalen. Dens historie og bebyggelse. Bind 2                 1971 (1919)
Bull, Jacob B.; Bull, Hjalmar  Øvre Rendalen. Gårdenes og slektenes historie                 1940
Lintoft, Kari          Øvre Rendal. Gardenes og slektenes historie. (Bind 2)             1989     82-991946-0-1
Nytrøen, Odd          Ytre Rendal. Gard og ætt                           1970
                Rendalsnytt. Ekstranummer 1993 - 2007. (Tidsskriftsboks)
                Rendalsnytt. Ekstranummer 2008 - . (Tidsskriftsboks)
                Diverse Tolga. (Tidsskriftsboks)
Eggen, Engebret         Kverndalen i Vingelen med Brev og vers frå Bygdom               1978
                Hattil. Nr.4 2000 - nr.4 2006. (Tidsskriftsboks)
                Hattil. Nr.1 2007 - . (Tidsskriftsboks)
Kirkbakk, Olov         Tolgas historie

Løseth, May Irene Arnevik    Kulturlandskap og bygdeturisme. En studie av Vingelen i Nord-Østerdalen    1992
Spangen, Amund; Hvamstad, Per  Tolga-gata. En dokumentasjon av dagens situasjon               1990
Eggen, Eystein         Tolga - Hodalen,Kasa,Holøydalen,Øversjødalen. Bind 1             1968
Sæter, Ivar           Tolgen. Med illustrationer og portrætter                   1908
Trøen, Esten          Fortællinger om Vindgelens Sogn i Nordre Østerdalen              1974
Trøen, Esten          Fortællinger om Vindgelens Sogn i Nordre Østerdalen              2001
Eggen, Eystein         Vingelen. Sogeminner frå heimbygda                      1968
                Rapport Arkeologisk serie 1973: 2 Øvre Orkla 1973.
Alterskjær, Kurt        Kvikne,Tynset,Hedmark. Arkeologisk forprosjekt                1974     82-7126-018-9
                Diverse Tynset. (Tidsskriftsboks)
                En reise i Brydalsbilder gjennom 100 år                    1998     82-994911-1-8
Gustafson, Lil         Innerdalen 10000 år - historier om en forsvunnet dal             1992
                Gamle Tynsetbilder. Bind 2. Brydalen - Fåset - Kvikne - Nytrøa - Telneset -
                Tylldalen - Tynset- Aaen                           1981
                Gamle Tynsetbilder. Bind 3. Slik levde vi 1945-1970              1999
Hansen, Hans Jørgen       Tynset bygdemuseum. Et undervisningsopplegg                  1982
Hagen, Olav Tryggve (red.)   Kvikne. Ei bygdebok. Band 1. Bygdesoga                    1952
Hagen, Olav Tryggve (red.)   Kvikne. Ei bygdebok. Band 2. Gardsbruk - Koparverk              1951
                Kvikne. Gårds- og slektshistorie                       2001     82-996061-0-1
                Kviknedølen 1993                               1993
                Menighetsbladet Vegen. Nr.1-1945 - Nr. 6-2002. (Tidsskriftsboks)
                      Menighetsbladet Vegen. 2003 - . (Tidsskriftsboks)
                      Kulturhistoriske undersøkelser i Innerdalen, Kvikne, Hedmark. Rapport
Paus, Aage; Jevne, Ole Erik; Gustafson, Lil Arkeologisk serie 1987-1                           1987    82-7126-418-4
Røst, Olaf                 Minder fra hjembygden                             1883
                      Bygdehistorier fra Tønset. Et skriftstykke frå 1880-åra. Gjenfortalt 100 år
Røst, Olaf; Grandum, Bjarne         etter av Bjarne Grandum                            1981
Sagbakken, Stein              Fjellbygd og gruveforetak møtes Røstvangen Gruver 1904-1921          1995
Eggen, Eystein               Tylldalen - Brydalen bygdebok                         1957
                      Tynset bygdebok. Øvrighet, samferdsel, ufredstider, handel, skole, skikker,
Grandum, Bjarne               musikkliv, foreninger. Bind 5                         1998    82-991751-1-9
Grandum, Bjarne               Tynset bygdebok. Utvandring, utmark, kjerke, kommune. Bind 4         1988    82-991751-0-0
Streitlien, Ivar A.             Tynset bygdebok. Gard og ætt. Bind 1                     1972
Streitlien, Ivar A.             Tynset bygdebok. Gard og ætt. Bind 2                     1973    82-7104-008-1
Aaen, Tore                 Tynset. En bygdehistorie                           1925
Østigaard, Arne               Tynset Bygdemuseum 1923-1973.
Sletbak, Nils                Fjellstuene på Dovrefjell                           1977    82-521-0719-2
                      Gudbrand. Nr.1-2001 - 4-2007. (Tidsskriftsboks)                   k
                      Gudbrand. Nr.1-2008 - . (Tidsskriftsboks)                      k
                      Gudbrandsdalen i mellomalderen. Mennesket og kulturen. Bind 2.
Grieg, Sigurd                Dagliglivet                                  1958
Kleiven, Ivar                Brev til Decorah-Posten                            1994    82-90072-50-3
                      De Samvigske Samlinger. Årbok 1931 - 1946                   1948  k
Grieg, Sigurd (red.)            De Samvigske Samlinger. Årbok 1947 - 1949                   1950  k
Grieg, Sigurd; Valen-Sendstad, Fartein
(red.)                   Maihaugen 1950 - 1952                                k
Grieg, Sigurd; Valen-Sendstad, Fartein
(red.)                   Maihaugen 1953 - 1956                             1957  k
Grieg, Sigurd; Valen-Sendstad, Fartein
(red.)                   Maihaugen 1957 - 1960                             1961  k
Grieg, Sigurd; Valen-Sendstad, Fartein
(red.)                   Maihaugen 1961 - 1963                             1964  k
Valen-Sendstad, Fartein; Skre, Ivar (red.) Maihaugen 1964 - 1968                             1969  k
                      Maihaugen 1986 - 1988                             1988  k  82-90241-11-9
                      Maihaugen 1989 - 1990                             1990  k  82-90241-13-5
                      Maihaugen 1991                                1991  k  82-90241-15-1
Hosar, Kåre (red.)             Maihaugen 1992                                1992  k  82-90241-17-8
Hauglid, Anders Ole (red.)        Maihaugen 1993                               1993     k  82-90241-18-6

Hauglid, Anders Ole (red.)        Maihaugen. Årbok 1994. Tradisjon og fornyelse - et hundreårsperspektiv   1994     k  82-90241-20-8
                     Maihaugen. Årbok 1995. Det mjuke berget - Kleberstein i
                     Gudbrandsdalen                               1995     k  82-90241-26-7
                     Maihaugen. Årbok 1996. "i song og fløyte- og felelåt" - musikk og dans i
                     Gudbrandsdalen                               1996     k  82-90241-28-3
                     Maihaugen. Årbok 1997                           1997     k  82-90241-30-5
                     Maihaugen. Årbok 1998…hjemme best                     1998     k  82-90241-31-3
                     Maihaugen. Årbok 1999. Prest og prestegard                 1999     k  82-90241-34-8
Sandvig, Anders             I praksis og på samlerferd. Maihaugen - Årbok 2001             2001 (1943)  k  82-90241-42-9
Engen, Arnfinn (red.)          Maihaugen. Årbok 2004. Maihaugen 100 år - evig ung 1904-2004        2004     k  82-90241-49-6
Dalby, Åge (red.)            Maihaugen årbok 2008. Skjulte skatter                   2008     k  978-82-90241-64-8
                     De Sandvigske Samlinger. Årsberetning 1925. - 1926. - 1927.        1928
                     De Sandvigske Samlinger. Årsberetning 1928. - 1929. - 1930.        1931
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1945                       1945     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1948                       1948     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1950                       1950     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1951                       1951     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1952                       1952     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1956                       1956     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1961                       1961     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1962                       1962     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1963                       1963     k
                     Årbok for Gudbrandsdalen 1964                       1964     k
Torgersrud, Ole Arnfinn (red.)      Årbok for Gudbrandsdalen 1965                       1965     k
Torgersrud, Ole Arnfinn (red.)      Årbok for Gudbrandsdalen 1966                       1966     k
Torgersrud, Ole Arnfinn (red.)      Årbok for Gudbrandsdalen 1967                       1967     k
Torgersrud, Ole Arnfinn (red.)      Årbok for Gudbrandsdalen 1970                       1970     k
Torgersrud, Ole Arnfinn (red.)      Årbok for Gudbrandsdalen 1972                       1972     k  82-90072-00-7
Lindsheim, Per; Bruheim; Bruheim, Jan-
Magnus (red.)              Årbok for Gudbrandsdalen 1976                       1976     k  82-90072-06-6
Torgersrud, Ole Arnfinn (red.)      Årbok for Gudbrandsdalen 1930-1970                     1971     k
                     Lillehammer. By og bygd - gate og grend                  1977       82-90241-00-3
Kleiven, Ivar              Østre og Vestre Gausdal. Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen        1926
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)   Hemgrenda 1983. Ringebu stavkirke forteller                1983     k
Åsmundstad, Per; Ødegård, Jon (red.)  Hemgrenda 1984                                1984  k
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1985                                1985  k
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1986                                1986  k
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1987                                1987  k
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1988                                1988  k
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1989                                1989  k
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1990                                1990  k
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1991                                1991  k
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1992                                1992  k  82-990451-3-4
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1993                                1993  k  82-990451-5-0
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1994                                1994  k  82-990451-6-9
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1995                                1995  k  82-990451-7-7
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1996                                1996  k  82-990451-9-3
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1997                                1997  k  82-91896-00-3
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1998                                1998  k  82-91896-01-1
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 1999                                1999  k  82-91896- ? -?
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2000                                2000  k  82-91896-03-8
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2001                                2001  k  82-91896-04-6
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2002                                2002  k  82-91896-05-4
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2003                                2003  k  82-91896-06-2
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2004                                2004  k  82-91896-07-0
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2005                                2005  k  82-91896-08-9
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2006                                2006  k  82-91896-09-7
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2007                                2007  k  978-82-91896-10-6
Ødegård, Jon; Åsmundstad, Per (red.)  Hemgrenda 2008                                   k  978-80-91896-11-3
Kleiven, Ivar             Ringbu. Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen                  1928

Gihle, Pål               Frå gammalt. Festskrift i anledning Pål Gihles 70 års dag 21.februar 1978  1978    82-90002-20-3
Dahl, Torveig (red.)          Mjøsmuseet. Årbok 2006                            2006  k  82-8200-000-0
Rugsveen, Magne (red.)         Mjøsmuseet. Årbok 2007                            2007  k  978-82-8200-001-7
Rugsveen, Magne (red.)         Mjøsmuseet. Årbok 2008                            2008  k  978-82-8200-002-4
                    Bidrag til jernalderens busetningshistorie på Toten. (Totn. Tidsskrift for
Herteig, Asbjørn Edmund        Toten Historielag. Supplementsserie - Hefte 1.)               1955
                    Gilefunnene på Østre Toten. (Totn. Tidsskrift for Toten Historielag.
Herteig, Asbjørn Edmund        Supplementsserie - Hefte 2.)                         1955
                    Totn. Tidsskrift for Toten Historielag. Hefte 1               1949  k
                     Totn. Tidsskrift for Toten Historielag. Hefte 2               1954  k
                     Totn. Tidsskrift for Toten Historielag. Hefte 3               1956  k
                     Totn. Tidsskrift for Toten Historielag. Hefte 4               1959  k
                     Totn. Tidsskrift for Toten Historielag. Hefte 5               1970  k
                     Totn. Tidsskrift for Toten Historielag. Hefte 6               1973  k  82-90002-13-0
Gjestrum, John Aage (red.)        Totn. Årbok 1979. Tidsskrift for Toten Historielag              1979  k  82-90002-28-9
Gjestrum, John Aage (red.)        Totn. Årbok 1980. Tidsskrift for Toten Historielag              1980  k  82-90002-31-9
Gjestrum, John Aage (red.)        Totn. Årbok 1981. Tidsskrift for Toten Historielag              1981  k  82-90002-32-7
Gjestrum, John Aage; Bjørhovde, Vigdis
(red.)                  Totn. Årbok 1982. Tidsskrift for Toten Historielag. Årbok for Toten Museum 1982   k  82-90002-39-4
Gjestrum, John Aage; Bjørhovde, Vigdis
(red.)                  Totn. Årbok 1983. Tidsskrift for Toten Historielag. Årbok for Toten Museum 1983   k  82-90002-43-2
Gjestrum, John Aage; Bjørhovde, Vigdis
(red.)                  Totn. Årbok 1984. Tidsskrift for Toten Historielag. Årbok for Toten Museum 1984   k  82-90002-47-5
Gjestrum, John Aage; Bjørhovde, Vigdis
(red.)                  Totn. Årbok 1985. Tidsskrift for Toten Historielag. Årbok for Toten Museum 1985   k  82-90002-50-5
Gjestrum, John Aage; Bjørhovde, Vigdis
(red.)                  Totn. Årbok 1986. Tidsskrift for Toten Historielag. Årbok for Toten Museum 1986   k  82-90002-52-1

Gjestrum, John Aage (red.)        Totn. Årbok 1987. Tidsskrift for Toten Historielag. Årbok for Toten Museum 1987   k  82-90002-59-9

Gjestrum, John Aage (red.)        Totn. Årbok 1988. Tidsskrift for Toten Historielag. Årbok for Toten Museum 1988   k  82-90002-62-9

Gjestrum, John Aage (red.)        Totn. Årbok 1989. Tidsskrift for Toten Historielag. Årbok for Toten Museum  1989  k  82-90002-64-5
Gjestrum, John Aage (red.)        Totn. Årbok 1990. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1990  k  82-90002-68-8
Gjestrum, John Aage (red.)        Totn. Årbok 1991. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1991  k  82-90002-71-8
Austarheim, Hilde L. (red.)       Totn. Årbok 1992. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1992  k  82-90002-74-2
Austarheim, Hilde L. (red.)       Totn. Årbok 1993. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1993  k  82-90002-78-5
Bjørhovde, Vigdis (red.)         Totn. Årbok 1994. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1994  k  82-90002-80-7
Dahl, Torveig (red.)           Totn. Årbok 1995. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1995  k  82-90002-82-3
Dahl, Torveig (red.)           Totn. Årbok 1996. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1996  k  82-90557-01-9
Dahl, Torveig (red.)           Totn. Årbok 1997. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1997  k  82-90557-03-5
Dahl, Torveig (red.)           Totn. Årbok 1998. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1998  k  82-90557-05-1
Dahl, Torveig (red.)           Totn. Årbok 1999. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          1999  k  82-90557-08-6
Dahl, Torveig (red.)           Totn. Årbok 2000/2001. Årbok for Toten Økomuseum og historielag       2001  k  82-90557-11-6
Dahl, Torveig (red.)           Totn. Årbok 2002. Årbok for Toten Økomuseum og historielag          2002  k  82-90557-12-4
Dahl, Torveig (red.)          Totn. Årbok 2003. Årbok for Toten Økomuseum og historielag  2003  k  82-90557-13-2
Dahl, Torveig (red.)          Totn. Årbok 2004. Årbok for Toten Økomuseum og historielag  2004  k  82-90557-14-0
Dahl, Torveig (red.)          Totn. Årbok 2005. Årbok for Toten Økomuseum og historielag  2005  k  82-90557-15-9
                    Øyeblikk som var. Gamle fotografier fra Toten. Bind 1    1982    82-90002-35-1
                    Øyeblikk som var. Gamle fotografier fra Toten. Bind 2    1987    82-90002-57-2
                    Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 5. årgang 1987        1987  k  82-90323-10-7
                    Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 6. årgang 1988        1988  k  82-90323-11-5
                    Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 7. årgang 1990        1990  k  82-90323-15-8
                    Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 8. årgang 1991        1991  k  82-90323-17-4
Norland, Lissie (red.)         Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 9. årgang 1992        1992  k  82-90323-18-2
Norland, Lissie (red.)         Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 10. årgang 1993        1993  k  82-90323-19-0
Norland, Lissie (red.)         Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 11. årgang 1995        1995  k  82-90323-22-0
Norland, Lissie (red.)         Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 12. årgang 1996        1996  k  82-90323-23-9
Herberg, Bjørn (red.)          Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 13. årgang 1997        1997  k  82-90323-24-7
Norland, Lissie (red.)         Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 14. årgang 1998        1998  k  82-90323-26-3
Norland, Lissie (red.)         Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. 16. årgang 2000        2000  k  82-90323-30-1
Herberg, Bjørn (red.)          Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. (Nr.21) 2005         2005  k  82-90323-41-7
Herberg, Bjørn (red.)          Årbok for Gjøvik. Tverrdalene. Nr.22 2006          2006  k  82-90323-42-5
Herberg, Bjørn / Sæther, Helge (red.)  Årbok for Gjøvik.Tverrdalene. Nr.22. 2007          2007  k  82-90323-43-3
                    Årbok for Gjøvik.Tverrdalene. Nr.24 / 2008          2008  k  82-90323-44-3
                    Landingen. Årbok 1976. Lands Museum             1976  k
                    Landingen. Årbok 1977. Lands Museum             1977  k
                    Landingen. Årbok 1978. Lands Museum             1978  k
                    Landingen. Årbok 1979. Lands Museum             1979  k
                    Landingen. Årbok 1980. Lands Museum             1980  k
                    Landingen. Årbok 1981. Lands Museum             1981  k
                    Landingen. Årbok 1982. Lands Museum             1982  k
                    Landingen. Årbok 1983. Lands Museum             1983  k
                    Landingen. Årbok 1984. Lands Museum             1984  k
                    Landingen. Årbok 1985. Lands Museum             1985  k
                    Landingen. Årbok 1986. Lands Museum             1986  k
                    Landingen. Årbok 1987. Lands Museum             1987  k
                    Landingen. Årbok 1988. Lands Museum             1988  k
                    Landingen. Årbok 1989. Lands Museum             1989  k
                    Landingen. Årbok 1990. Lands Museum             1990  k
                    Landingen. Årbok 1991. Lands Museum             1991  k
                Landingen. Årbok 1992. Lands Museum  1992  k
                Landingen. Årbok 1993. Lands Museum  1993  k
                Årbok for Hadeland 1976. (Nr.9)    1976  k  82-90070-10-1
                Årbok for Hadeland 1977. (Nr.10)   1977  k  82-90070-13-6
                Årbok for Hadeland 1978. (Nr.11)   1978  k  82-90070-15-2
Jensrud, Oskar Petter (red.)  Årbok for Hadeland 1979. (Nr.12)   1979  k  82-90070-16-0
Jensrud, Oskar Petter (red.)  Årbok for Hadeland 1980. (Nr.13)   1980  k  82-90070-18-7
Jensrud, Oskar Petter (red.)  Årbok for Hadeland 1981. (Nr.14)   1981  k  82-90070-20-9
Jensrud, Oskar Petter (red.)  Årbok for Hadeland 1982. (Nr.15)   1982  k  82-90070-22-5
Jensrud, Oskar Petter (red.)  Årbok for Hadeland 1983. (Nr.16)   1983  k  82-90070-23-3
Olsen, Per Ole R. (red.)    Årbok for Hadeland 1984. (Nr.17)   1984  k  82-90070-24-1
Rønning, Per Ole (red.)    Årbok for Hadeland 1985. (Nr.18)   1985  k  82-90070-26-8
Rønning, Per Ole (red.)    Årbok for Hadeland 1986. (Nr.19)   1986  k  82-90070-27-6
Kleven, Marie Aubert (red.)  Årbok for Hadeland 1987. (Nr.20)   1987  k  82-90070-28-4
Kleven, Marie Aubert (red.)  Årbok for Hadeland 1988. (Nr.21)   1988  k  82-90070-29-2
Kleven, Marie Aubert (red.)  Årbok for Hadeland 1989. (Nr.22)   1989  k  82-90070-30-6
Gravem, Arnfinn (red.)     Årbok for Hadeland 1990. (Nr.23)   1990  k  82-90070-31-4
Gravem, Arnfinn (red.)     Årbok for Hadeland 1991. (Nr.24)   1991  k  82-90070-32-2
Gravem, Arnfinn (red.)     Årbok for Hadeland 1992. (Nr.25)   1992  k  82-90070-33-0
Gravem, Arnfinn (red.)     Årbok for Hadeland 1993. (Nr.26)   1993  k  82-90070-34-9
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 1994. (Nr.27)   1994  k  82-90070-35-7
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 1995. (Nr.28)   1995  k  82-90070-36-5
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 1996. (Nr.29)   1996  k  82-90070-36-5
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 1997. (Nr.30)   1997  k  82-90070-38-1
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 1998. (Nr.31)   1998  k  82-90070-40-3
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 1999. (Nr.32)   1999  k  82-90070-41-1
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2000. (Nr.33)   2000  k  82-90070-43-8
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2001. (Nr.34)   2001  k  82-90070-44-6
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2002. (Nr.35)   2002  k  82-90070-45-4
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2003. (Nr.36)   2003  k  82-90070-46-2
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2004. (Nr.37)   2004  k  82-90070-47-0
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2005. (Nr.38)   2005  k  82-90070-48-9
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2006. (Nr.39)   2006  k  82-90070-49-7
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2007. (Nr.40)   2007  k  82-90070-49-7
Hvattum, Harald (red.)     Årbok for Hadeland 2008 (Nr. 41)   2008  k  82-90070-51-9
                Årbok for Trysil 1998         1998  k  82-90698-10-0
          Årbok for Trysil 1999                             1999  k  82-90698-11-9
          Årbok for Trysil 2000                             2000  k  82-90698-12-7
          Årbok for Trysil 2001                             2001  k  82-90698-14-3
          Årbok for Trysil 2002                             2002  k  82-90698-15-1
          Årbok for Trysil 2003                             2003  k  82-90698-17-8
          Årbok for Trysil 2004                             2004  k  82-90698-19-4
          Årbok for Trysil 2005                             2005  k  82-90698-20-8
          Årbok for Trysil 2006                             2006  k  82-90698-23-2
          Årbok for Trysil 2007                             2007  k  82-90698-24-0
          Valdres Bygdebok. Band 2. Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk      1958
          Valdres Bygdebok. Band 4. Handel, samvirke og samferdsel            1954
          Valdres Bygdebok. Band 5. Del 1. Næringsvegane. Villdyr og veiding, fiske,
          turistferdsel, handverk og handverkarar                    1964
          Valdres Bygdebok. Band 5. Del 2. Næringsvegane                 1964
          Tidsskrift for Valdres historielag. 1916 - 1956. (Tidsskriftsboks)          k
          Tidsskrift for Valdres historielag. 1958 - 1967. (Tidsskriftsboks)          k
Haug, I.K. (red.)  Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1971. Ferdsle og farvegar      1971  k
Aars, Ivar (red.)  Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1979. Hundreårsskiftet        1979  k
Aars, Ivar (red.)  Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1980. Stølsliv            1980  k

Aars, Ivar (red.)  Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1981. Heidersskrift til Knut Hauge  1981  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1982. Vatn og vassdrag                    1982  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1983. Husmannsliv                      1983  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1984. Skule                         1984  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1985. April 1940                       1985  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1986. Helg og høgtid                     1986  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1987. Sjølvstyre                       1987  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1988. Reiseliv                        1988  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1989. Eldre og alderdom                   1989  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1990. Mellomkrigstid                     1990  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1991. Barndom                        1991  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1992. Blidros og Blakken                   1992  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1993. Skrifter og blad                    1993  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1994. Post og telefon                    1994  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1995. Okkupasjonstid                     1995  k
Aars, Ivar (red.)  Årbok for Valdres 1996. Kledo og kledisbunad                  1996  k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 1997. Bu og bygnad                   1997  k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 1998. Natur og menneske                1998  k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 2000. Valdres i tusen år                2000  k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 2001. Fortid samla i notid               2001  k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 2003. Humor og humør                  2003  k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 2004. Den gløymde diktaren               2004  k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 2005. Kari o Mari statt upp no             2005  k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 2007. Hytteliv                        k
Aars, Ivar (red.)             Årbok for Valdres 2007. Samlingsstello                     k
                      Årbok Drammens Museum 1965-66                      1967  k
                      Årbok Drammens Museum 1969-73                      1975  k
                      Årbok Drammens Museum 1974-75                      1976  k
                      Årbok Drammens Museum 1976-77                      1978  k
                      Årbok Drammens Museum 1978-79                      1980  k
                      Årbok Drammens Museum 1980                        1981  k
                      Årbok Drammens Museum 1981-1983                     1984  k  82-991231-0-0
                      Årbok Drammens Museum 1984-1996. Hanna Winsnes og hennes tid       1997  k  82-991231-1-9
                      Dølaminne. Tidsskrift for folkeminne. 1923 - 1927. (Tidsskriftsboks)      k
Svarteberg, Kristen (red.)         Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1968                   1968  k
Svarteberg, Kristen (red.)         Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1969                   1969  k
                      Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1987                   1987  k
Noss, Nils (red.)             Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1993                   1993  k
Noss, Nils (red.)             Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1997                   1997  k  82-90084-07-2
                      Ringerike. 1926 - 1984. (Tidsskriftsboks)                    k
Ropeid, Andreas              Hønefoss. 1.bind. Sagbruk og sagarbeidere 1600-1800           1952
                      Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag V. (Årbok 1967)   1967  k
Sæter, Ivar                Krødsherred. Jubilæumsskrift 1914                    1914
                      Norske Bygder. Numedal                          1953
                      Eksaminasjonsmanntall Kongsberg Sølvverk 1732. En datamaskinell
Berg, Bjørn Ivar              bearbeiding. Bergverksmuseet skrift nr.1                 1983    82-991019-0-5
Bang, Rune                 Register Vestfoldminne 1974 - 1992                    1994  k
Sverdrup, Harald; Lunde, Ivar; Thoresen,
Per                    Gokstadskipet. Et langdikt om et langskip. Tema fra fanfare. Historikk  1980
Thoresen, Per (red.)            Vestfold Minne 1980                           1980  k
Thoresen, Per (red.)            Vestfold Minne 1981                           1981  k
Thoresen, Per (red.)            Vestfold Minne 1982                           1982  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1983                    1983  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1984                    1984  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1986                    1986  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1987                    1987  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1990                    1990  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1991                    1991  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1992                    1992  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1993                    1993  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1994                    1994  k
Thoresen, Per; Gossner, Erik (red.)   Vestfold Minne  1995                    1995  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1996                    1996  k
Thoresen, Per; Schei, Kari (red.)    Vestfold Minne  1997                    1997  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  1998/99                  1999  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  2000/2001                 2001  k
Thoresen, Per (red.)          Vestfold Minne  2002                    2002  k
Thoresen, Elin Graabræk (red.)     Vestfold Minne  2004                    2004  k
                    Vestfold Minne  2005/2006                 2006  k
Sørlie, Rune; Pedersen, Endre; Thoresen,
Per                   Vestfoldminner. Foto-glimt fra Vestfold          1989    82-90944-00-4
                     Årbok Sandefjord Bymuseum 1957 - 1976. (Tidsskriftsboks)     k
Homme, Jon (red.)            Årbok for Telemark 1962                  1962  k
Homme, Jon (red.)            Årbok for Telemark 1964                  1964  k
Homme, Jon (red.)            Årbok for Telemark 1966                  1966  k
Homme, Jon (red.)            Årbok for Telemark 1967                  1967  k
Homme, Jon (red.)            Årbok for Telemark 1968                  1968  k
Homme, Jon (red.)            Årbok for Telemark 1969                  1969  k
Dukane, Knut (red.)           Årbok for Telemark 1972                  1972  k
Dukane, Knut (red.)           Årbok for Telemark 1973                  1973  k
Dukane, Knut (red.)           Årbok for Telemark 1974                  1974  k
Dukane, Knut (red.)           Årbok for Telemark 1975                  1975  k
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1976                  1976  k
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1979                  1979  k
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1980                  1980  k
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1981                  1981  k  82-990836-0-5
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1982                  1982  k  82-990836-1-3
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1983                  1983  k  82-990836-2-1
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1984                            1984  k  82-990836-?-?
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1985                            1985  k
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1986                            1986  k
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1987                            1987  k
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1988. Festskrift til Halvor Landsverk            1988  k  82-990836-4-8
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1989                            1989  k  82-990836-5-6
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1991                            1991  k  82-990836-7-2
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1993                            1993  k  82-990836-9-9
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1994                            1994  k  82-90056-03-6
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1995                            1995  k  82-90056-04-4
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1996                            1996  k  82-90056-05-2
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1997                            1997  k  82-90056-06-0
Aanderaa, Dag (red.)           Årbok for Telemark 1998                            1998  k  82-90056-07-9
Bernaas, Anfinn (red.)          Årbok for Telemark 1999                            1999  k  82-90056-08-7
Bernaas, Anfinn (red.)          Årbok for Telemark 2000                            2000  k  82-90056-10-9
Bernaas, Anfinn (red.)          Årbok for Telemark 2001                            2001  k  82-90056-11-7
Bernaas, Anfinn (red.)          Årbok for Telemark 2002                            2002  k  82-90056-12-5
Slokvik, Ruth (red.)           Årbok for Telemark 2003. Forteljingar frå bygd og by              2003  k  82-92451-09-9
                     Heimstadlære for Grenland                           1967
Tønnessen, Joh. N.            Porsgrunns historie. Bind 1. Fra lasteplass til kjøpstad 1576-1807       1956

Tønnessen, Joh. N.            Porsgrunns historie. Bind 2. Fra trelast og skipsfart til industri 1807-1920  1957
                     Huldreheimen Museum - ein draum om den gamle bondekulturen           2000    82-92194-00-2

Rolfsen, Perry; Stylegar, Frans-Arne (red.) Snartemofunnene i nytt lys                         2003    82-8084-006-0
                      Aust-Agder-Arv 1973-1974. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-
                      Arkivet                                   1975  k
                      Aust-Agder-Arv 1976-1978. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-
                      Arkivet                                   1979  k
                      Aust-Agder-Arv 1979-1980. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-
                      Arkivet                                   1981  k
                      Aust-Agder-Arv 1981-1982. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-
                      Arkivet                                   1983  k
                      Aust-Agder-Arv 1983-1984. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-
                      Arkivet                                   1986  k
                      Aust-Agder-Arv 1985-1986. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-
                      Arkivet                                 1987  k
                      Aust-Agder-Arv 1987-1988. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-
Trysnes, Fie Skaar (red.)         Arkivet                                 1988  k

                      Aust-Agder-Arv 1989. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1989   k

Molden, Gunnar (red.)           Aust-Agder-Arv 1990. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1991   k

                      Aust-Agder-Arv 1991. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1991   k

Molden, Gunnar (red.)           Aust-Agder-Arv 1992. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1992   k

                      Aust-Agder-Arv 1993. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1993   k

Molden, Gunnar (red.)           Aust-Agder-Arv 1994. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1994   k

                      Aust-Agder-Arv 1995. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1996   k

Molden, Gunnar (red.)           Aust-Agder-Arv 1996. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1997   k

                      Aust-Agder-Arv 1997. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1997   k
Aanby, Anne Tone; Masdalen, Kjell-Olav
(red.)                   Aust-Agder-Arv 1998. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1998   k

                      Aust-Agder-Arv 1999. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 1999   k
Aanby, Anne Tone; Masdalen, Kjell-Olav
(red.)                   Aust-Agder-Arv 2000. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet 2000   k
Aanby, Anne Tone; Trysnes, Fie Skaar;   Aust-Agder-Arv 2001/2002. Årbok for Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-
Masdalen, Kjell-Olav (red.)        Arkivet                                2002   k
Trysnes, Fie Skaar; Masdalen, Kjell-Olav
(red.)                   Aust-Agder-Arv 2003. Årbok for Aust-Agder Kulturhistoriske senter    2003  k
Masdalen, Kjell-Olav (red.)        Aust-Agder-Arv 2004. Årbok for Aust-Agder Kulturhistoriske senter    2005  k

Aanby, Anne Tone (red.)          Aust-Agder-Arv 2005-2006. Årbok for Aust-Agder Kulturhistoriske senter  2006  k
Aanby, Anne Tone (red.)          Aust-Agder-Arv 2007. Årbok for Aust-Agder Kulturhistoriske senter    2007  k
Aanby, Anne Tone (red.)     Aust-Agder-arv 2008. Årbok for Aust-Agder kulturhistoriske senter       k
                Norske Bygder. Setesdalen                        1921
                Norske Bygder. Vest-Agder. Bind 1                    1925
                Vest-Agder Fylkesmuseum "Årbok" 1952-1962                1963  k
                Vest-Agder Fylkesmuseum "Årbok" 1963-1968                1968  k
                Vest-Agder Fylkesmuseum "Årbok" 1968-1976                1976  k
                Vår barndoms have. Årbok 1987. Vest-Agder Fylkesmuseum         1987  k
                Vår barndoms have. Årbok 1988. Vest-Agder Fylkesmuseum         1988  k
                Vår barndoms have. Årbok 1989. Vest-Agder Fylkesmuseum         1989  k
                Vår barndoms have. Årbok 1990. Vest-Agder Fylkesmuseum         1990  k
                Vår barndoms have. Årbok 1991. Vest-Agder Fylkesmuseum         1991  k
                Vår barndoms have. Årbok 1992. Vest-Agder Fylkesmuseum         1992  k
                Vår barndoms have. Årbok 1993. Vest-Agder Fylkesmuseum         1993  k
                Vår barndoms have. Årbok 1994. Vest-Agder Fylkesmuseum         1994  k  82-91178-01-1
                Vår barndoms have. Årbok 1995. Vest-Agder Fylkesmuseum         1995  k  82-91178-03-8
                Vår barndoms have. Årbok 1997. Vest-Agder Fylkesmuseum         1997  k  82-91178-05-4
                Vår barndoms have. Årbok 1998. Vest-Agder Fylkesmuseum. Tema:
Munksgaard, Jan Henrik (red.)  Kvinner i arbeid og yrkesliv                      1998  k  82-91178-06-2
                Vår barndoms have. Årbok 1999. Vest-Agder Fylkesmuseum         1999  k  82-91178-07-0
                Vår barndoms have. Årbok 2001. Vest-Agder Fylkesmuseum. Tema:
Munksgaard, Jan Henrik (red.)  Friluftsmuseet på Kongsgård. Fra hus til hus              2001  k  82-91178-09-7
                Vår barndoms have. Årbok 2002. Vest-Agder Fylkesmuseum. Tema: Gimle
Munksgaard, Jan Henrik (red.)  Gård lyststed og helårsbolig                      2002  k  82-91178-10-0
                Vår barndoms have. Årbok 2004. Vest-Agder Fylkesmuseum. Tema:
Munksgaard, Jan Henrik (red.)  Småbåter i Vest-Agder                          2004  k  82-91178-12-7
                Vår barndoms have. Årbok 2005. Vest-Agder Fylkesmuseum. Tema: Segl,
Munksgaard, Jan Henrik (red.)  våpen og flagg                             2006  k  82-91178-14-3
                Vår barndoms have. Årbok 2006. Vest-Agder Fylkesmuseum. Tema:
Lunde, Thorunn (red.)      Tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder           2006  k  82-91178-15-1
                Vår barndoms have. Årbok 2007. Vest-Agder Fylkesmuseum. Mat og
Nøklebye, Kirsten Bertheau   matkultur på Agder                           2007  k
                Årbok 1967. Mandal Bymuseum                       1968  k
                Arkeo. Nytt fra Historisk museum Bergen. 1988 - 1998              k
Øye, Ingvild (red.)       By og land i middelalderen. Onsdagskvelder i Bryggens Museum - IX    1994
                Museet i Haugesund. 10 års melding 1925 - 1935 og Avhandlinger om Vest-
                Norsk kultur                              1935
Ågotnes, Anne (red.)  Tingenes tale. Funn fra Bergen og Vestlandet 1000 - 1600      1998    82-90289-70-7
            Frå bygd og by i Rogaland 1964 (XI)                1964  k
Johnsen, Jone (red.)  Frå bygd og by i Rogaland 1978/79                 1979  k  82-90271-02-6
            Frå haug ok heidni. Nr.2 1987 - nr.4 1990. (Tidsskriftsboks)       k
            Frå haug ok heidni. Nr.1 1991 - nr.4 1998. (Tidsskriftsboks)       k
            Frå haug ok heidni. Nr.1 1999 - nr.4 2005. (Tidsskriftsboks)       k
            Frå haug ok heidni. Nr.1 2006 - . (Tidsskriftsboks)            k
Nordland, Odd      Karmsund og Avaldsnes. Handelsveg og hovdingemakt i segn og soga
            Stavanger Museum. Årbok 1978                    1979  k  82-90054-11-4
            Stavanger Museum. Årbok 1979                    1980  k  82-90054-12-2
            Stavanger Museum. Årbok 1980                    1981  k  82-90054-13-0
            Stavanger Museum. Årbok 1981                    1982  k  82-90054-15-7
            Stavanger Museum. Årbok 1982                    1983  k  82-90054-17-3
            Stavanger Museum. Årbok 1983                    1984  k  82-90054-18-1
            Stavanger Museum. Årbok 1984                    1985  k  82-90054-23-8
            Stavanger Museum. Årbok 1985                    1986  k  82-90054-24-6
            Stavanger Museum. Årbok 1986                    1987  k  82-90054-27-0
            Stavanger Museum. Årbok 1987                    1988  k  82-90054-28-9
            Stavanger Museum. Årbok 1988                    1989  k  82-90054-29-7
            Stavanger Museum. Årbok 1989                    1990  k  82-90054-30-0
Runde, Olav J. (red.)  Stavanger Museum. Årbok 1990                    1991  k  82-90054-32-7
            Stavanger Museum. Årbok 1991                    1992  k  82-90054-33-5
            Stavanger Museum. Årbok 1992                    1993  k  82-90054-33-1
            Stavanger Museum. Årbok 1993                    1994  k  82-90054-37-8
            Stavanger Museum. Årbok 1994                    1995  k  82-90054-39-4
            Stavanger Museum. Årbok 1995                    1996  k  82-90054-50-5
            Stavanger Museum. Årbok 1996                    1997  k  82-90054-54-8
            Stavanger Museum. Årbok 1997                    1998  k  82-90054- ? -?
            Stavanger Museum. Årbok 1998                    1999  k  82-90054-56-4
            Stavanger Museum. Årbok 1999                    2000  k  82-90054-57-2
            Stavanger Museum. Årbok 2000                    2001  k  82-90054-58-0
            Stavanger Museum. Årbok 2001                    2002  k  82-90054-59-9
            Stavanger Museum. Årbok 2002                    2003  k  82-90054-63-7
            Stavanger Museum. Årbok 2003                    2004  k  82-90054-64-5
            Stavanger Museum. Årbok 2004                    2005  k  82-90054-66-1
            Stavanger Museum. Årbok 2005                    2007  k  82-90054-67-5
             Stavanger Museum. Årbok 2006                        2008  k  978-82-90054-69-9
             Stavanger Museum. Årbok 2007                        2009  k  978-82-90054-70-5
             Ulla/Førre undersøkelsene. AmS - Småtrykk 3                1979    82-90215-17-7
Næsheim, Thor S. (red.)  Ætt og Heim 1957                              1957  k
             Årbok for Dalane. Nr.1. Dalane Folkemuseum. Årbok 1968-1970        1970  k
             Årbok for Dalane. Nr.2. Dalane Folkemuseum. Årbok 1971-1978        1978  k
             Årbok for Dalane. Nr.3. Dalane Folkemuseum. Årbok 1979-1980        1980  k
             Årbok for Dalane. Nr.4. Dalane Folkemuseum. Årbok 1981           1982  k
Midbrød, Arvid (red.)   Årbok for Dalane. Nr.5. Dalane Folkemuseum. Årbok 1982-1983        1983  k
Midbrød, Arvid (red.)   Årbok for Dalane. Nr.6. Dalane Folkemuseum. Årbok 1984           1984  k
Midbrød, Arvid (red.)   Årbok for Dalane. Nr.7. Dalane Folkemuseum. Årbok 1985           1985  k
Midbrød, Arvid (red.)   Årbok for Dalane. Nr.8. Dalane Folkemuseum. Årbok 1986           1987  k
Midbrød, Arvid (red.)   Årbok for Dalane. Nr.9. Dalane Folkemuseum. Årbok 1987-1989        1990  k  82-990358-2-1
Midbrød, Arvid (red.)   Årbok for Dalane. Nr.10. Dalane Folkemuseum. Årbok 1990-1992        1992  k  82-990358-5-6
Midbrød, Arvid (red.)   Årbok for Dalane. Nr.11. Dalane Folkemuseum. Årbok 1993-1995        1995  k  82-990358-8-0
             Årbok for Dalane. Nr.12. Festskrift til Arvid Midbrød. Dalane Folkemuseum.
             Årbok 1996-1997                              1997  k  82-990358-9-9
             Årbok for Dalane. Nr.13. Kvinners virke. Dalane Folkemuseum. Årbok 1998-
             1999                                    2000  k  82-92196-00-5
             Årbok for Dalane. Nr.14. Kommunikasjoner i Dalane. Dalane
Økland, Olaug N. (red.)  Folkemuseum. Årbok 2000-2001                        2001  k  82-02196-01-3
Økland, Olaug N. (red.)  Årbok for Dalane. Nr.15. Dalane Folkemuseum. Årbok 2002-2003        2003  k  82-92196-02-1
             Årbok for Dalane. Nr.16. Dalane inn i det 20. århundre. Dalane
Økland, Olaug N. (red.)  Folkemuseum. Årbok 2004-2005                        2005  k  82-92196-04-8
Økland, Olaug N. (red.)  Årbok for Dalane. Nr.17. 2006-2007. Bergverk i Dalane           2008  k  978-82-05-92196-2
             Gard på kvar hod'l. Busetnadsutviklinga på Jæren              1986    82-991039-1-6
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 1998. (Nr.10)                1998  k  82-90929-12-9
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2000. (Nr.12)                2000  k  82-90929-14-5
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2001. (Nr.13)                2001  k  82-90929-15-3
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2002. (Nr.14)                2002  k  82-90929-16-1
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2003. (Nr.15)                2003  k  82-90929-18-8
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2004. (Nr.16)                2004  k  82-90929-21-8
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2005. (Nr.17)                2005  k  82-90929-22-6
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2006. (Nr.18)                2006  k  82-90929-23-4
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2007 (Nr.19)                2007  k  82-90929-25-0
             Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2008 (Nr. 20)                2008  k  82-90929-26-9
                     Fra bispesete til borgerby. Stavanger 1530-1630. (Stavanger Museums
Maaland, Harald             skrifter 10)                                1981    82-90054-14-9
Risa, Lisabet              Hå gamle prestegard 1637-1985                        1985    82-991039-3-2
Risa, Lisabet              "Bilete frå Hå"                               1984
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1/84. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1984  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 2/84. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1984  k  82-7096-142-6
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1/85. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1985  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 2/85. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1985  k
Snørteland, Målfrid; Høibo, Roy (red.)  Folk i Ryfylke 1/86. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1986  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 2/86. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1986  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1/87. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1987  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 2/87. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1987  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1/88. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1988  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 2/88. Tidsskrift for Ryfylkemuseet              1988  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1989. Årbok for Ryfylkemuseet                1989  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1990. Årbok for Ryfylkemuseet                1990  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1991. Årbok for Ryfylkemuseet                1991  k  82-90271-04-2
Drange, Ernst Berge (red.)        Folk i Ryfylke 1992. Årbok for Ryfylkemuseet. (Tema: Samvirke)       1992  k  82-90271-06-9
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1993. Årbok for Ryfylkemuseet. (Tema: Øykultur)       1993  k  82-90271-10-7

Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1994. Årbok for Ryfylkemuseet. (Tema: Kvinner i Ryfylke)   1994  k  82-90271-12-3

Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1996. Årbok for Ryfylkemuseet. (Tema: Husfliden i Ryfylke)  1996  k
Høibo, Roy (red.)            Folk i Ryfylke 1998. Årbok for Ryfylkemuseet. (Tema: Ung i Ryfylke)     1998  k
                     Folk i Ryfylke 1999. Årbok for Ryfylkemuseet. (Tema: "Brødrene af Sand"
Høibo, Roy (red.)            og fjordafarten)                              1999  k
Nybø, Olaug (red.)            Folk i Ryfylke 2000. Årbok for Ryfylkemuseet. (Tema: Framtida)       2000  k
                     Folk i Ryfylke 2001. Årbok for Ryfylkemuseet. (Tema: Byggeskikk i
Høibo, Roy (red.)            Ryfylke)                                  2001  k
                     Haugalendingen. Årbok for Haugalandmuseene 2006               2006  k  82-994760-5-4
                     Haugalendingen 2007 - 2008. Årbok for Haugalandmuseene           2008  k  978-82-994760-7-2
                     Årbok for Karmsund 1951-1955. Haugesund Museum               1956  k
                     Årbok for Karmsund 1956-1960. Haugesund Museum               1961  k
Tuastad, N.H. (red.)           Årbok for Karmsund 1961-1965. Haugesund Museum               1966  k
                     Årbok for Karmsund 1977-1983. Museet for Haugesund og bygdene        1983  k
                     Årbok for Karmsund 1984-1986. Karmsund Folkemuseum             1986  k
             Årbok for Karmsund 1987-1992. Karmsund Folkemuseum           1992  k
             Årbok for Karmsund 1993-1994. Karmsund Folkemuseum           1994  k
             Årbok for Karmsund 1995-1996. Karmsund Folkemuseum           1996  k
             Årbok for Karmsund 1997-1998. Karmsund Folkemuseum           1998  k  82-994760-0-3
             Årbok for Karmsund 1999-2000. Karmsund Folkemuseum           2000  k  82-994760-1-1
             Årbok for Karmsund 2001-2002. Karmsund Folkemuseum           2002  k  82-994760-3-8
             Årbok for Karmsund 2003-2004. Karmsund Folkemuseum           2004  k  82-994760-4-6
             Frå Fjon til Fusa 1983. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
Clausen, Conrad (red.)  Sogelag                                 1983  k
             Frå Fjon til Fusa 1984. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
Clausen, Conrad (red.)  Sogelag                                 1984  k
             Frå Fjon til Fusa 1985. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
Clausen, Conrad (red.)  Sogelag                                 1985  k
             Frå Fjon til Fusa 1986. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
Clausen, Conrad (red.)  Sogelag                                 1986  k
             Frå Fjon til Fusa 1987. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
Clausen, Conrad (red.)  Sogelag                                 1988  k
             Frå Fjon til Fusa 1988. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
Clausen, Conrad (red.)  Sogelag                                 1989  k
             Frå Fjon til Fusa 1989. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
             Sogelag                                 1990  k
             Frå Fjon til Fusa 1990-1991. Årbok for Hordamuseet og Nord- og
             Midhordland Sogelag                           1991  k
             Frå Fjon til Fusa 1992. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
             Sogelag                                 1993  k
             Frå Fjon til Fusa 1993. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
             Sogelag                                 1994  k
             Frå Fjon til Fusa 1994. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
             Sogelag                                 1994  k
             Frå Fjon til Fusa 1995. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
             Sogelag                                 1995  k
             Frå Fjon til Fusa 1996. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
             Sogelag                                 1996  k
             Frå Fjon til Fusa 1997. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
             Sogelag                                 1997  k
           Frå Fjon til Fusa 1998. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
           Sogelag                                    1998  k
           Frå Fjon til Fusa 1999. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
           Sogelag                                    1999  k  82-7128-298-0
           Frå Fjon til Fusa 2000. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
           Sogelag                                    2000  k  82-7128-306-5
           Frå Fjon til Fusa 2001. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
           Sogelag                                    2001  k  82-7128-322-7
           Frå Fjon til Fusa 2002. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
           Sogelag                                    2002  k  82-7128-339-1
           Frå Fjon til Fusa 2003. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
           Sogelag                                    2003  k  82-7128-355-3
           Frå Fjon til Fusa 2004. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
           Sogelag                                    2004  k  82-7128-381-2
           Frå Fjon til Fusa 2005. Årbok for Hordamuseet og Nord- og Midhordland
           Sogelag                                    2005  k  82-7128-402-0
           Hordaland Landbruksmuseum. Årbok 1950                     1950  k
           Hordaland Landbruksmuseum. Årbok 1951-52                   1952  k
           Hordaland Landbruksmuseum. Land og Hav. Årbok 1955-56.            1956  k
           Kulturminne i Etnefjella. Registeringsrapport nr.9 i serien "Faste
           Kulturminne i Hordaland"                           1985    82-90398-09-3
Opedal, Halldor O.  Gard og grend. Heidersskrift til Halldor O. Opedal 26.mai 1985        1985    82-90616-00-7
           Sunnhordlands Arv. (Bind 1.) Festskrift til Kristofer Sydnes på 80 årsdagen
           6.august 1961                                 1961
           Sunnhordland. Årbok 1977. (B.58)                       1977  k
           Sunnhordland. Årbok 1979. (B.60)                       1979  k
           Sunnhordland. Årbok 1980. (B.61)                       1980  k
           Sunnhordland. Årbok 1981. (B.62)                       1981  k
           Sunnhordland. Årbok 1982. (B.63)                       1982  k
           Sunnhordland. Årbok 1983. (B.64)                       1983  k
           Sunnhordland. Årbok 1984. (B.65)                       1984  k
           Sunnhordland. Årbok 1986. (B.67)                       1986  k  82-90687-00-1
           Sunnhordland. Årbok 1987. (B.68)                       1987  k  82-90687-02-8
           Sunnhordland. Årbok 1988. (B.69)                       1988  k  82-90687-03-6
           Sunnhordland. Årbok 1989. (B.70)                       1989  k
           Sunnhordland. Årbok 1990. (B.71)                       1990  k  82-90687-04-4
                 Sunnhordland. Årbok 1991. (B.72)   1991  k  82-90687-05-2
                 Sunnhordland. Årbok 1992. (B.73)   1992  k  82-9068?-06-2
                 Sunnhordland. Årbok 1993. (B.74)   1993  k  82-9068? 07-9
                 Sunnhordland. Årbok 1994. (B.75)   1994  k  82-9068- ?- ?
                 Sunnhordland. Årbok 1995. (B.76)   1995  k  82-90687-08-7
                 Sunnhordland. Årbok 1996. (B.77)   1996  k  82-90687-09-5
                 Sunnhordland. Årbok 1997. (B.78)   1997  k  82-90687-10-9
                 Sunnhordland. Årbok 1998. (B.79)   1998  k  82-90687-11-7
                 Sunnhordland. Årbok 1999. (B.80)   1999  k  82-90687-12-5
                 Sunnhordland. Årbok 2000. (B.81)   2000  k  82-90687-13-3
                 Sunnhordland. Årbok 2001. (B.82)   2001  k  82-90687-16-8
                 Sunnhordland. Årbok 2002. (B.83)   2002  k  82-90687-17-6
                 Sunnhordland. Årbok 2003. (B.84)   2003  k  82-90687-18-4
                 Sunnhordland. Årbok 2004. (B.85)   2004  k  82-90687-19-1
                 Sunnhordland. Årbok 2008. (Band 89)     k  82-90687-23-0
Kolltveit, Olav (red.)      Hardanger 1976. Tidsskrift      1976  k
Kolltveit, Olav (red.)      Hardanger 1977. Tidsskrift      1977  k
Kolltveit, Olav (red.)      Hardanger 1979. Tidsskrift      1979  k
Kvestad, Johannes (red.)     Hardanger 1980. Tidsskrift      1980  k
Kvestad, Johannes (red.)     Hardanger 1981. Tidsskrift      1981  k
Kvestad, Johannes (red.)     Hardanger 1982-83. Tidsskrift     1983  k
Kvestad, Johannes (red.)     Hardanger 1984. Tidsskrift      1984  k
                 Hardanger 1985            1985  k
Ystanes, Odd (red.)        Hardanger 1986            1986  k
Ystanes, Odd (red.)        Hardanger 1987            1987  k
Ystanes, Odd (red.)        Hardanger 1988            1988  k
Ystanes, Odd (red.)        Hardanger 1989            1989  k
Ystanes, Odd (red.)        Hardanger 1990            1990  k
Ystanes, Odd (red.)        Hardanger 1991            1991  k
Sørensen, Bjarne (red.)      Hardanger 1992            1992  k
Sørensen, Bjarne (red.)      Hardanger 1993            1993  k
Sørensen, Bjarne (red.)      Hardanger 1994            1994  k
Sørensen, Bjarne (red.)      Hardanger 1995            1995  k
Sørensen, Bjarne (red.)      Hardanger 1998            1998  k
Sørensen, Bjarne (red.)      Hardanger 1999            1999  k
Sørensen, Bjarne Tresnes (red.)  Hardanger 2000            2000  k
Sørensen, Bjarne Tresnes (red.)      Hardanger  2001                           2001  k
Bleie, Lars O.; Reinsnos, Inge L. (red.)  Hardanger  2003                           2003  k
Bleie, Lars O.; Reinsnos, Inge L. (red.)  Hardanger  2004                           2004  k
Bleie, Lars O.; Reinsnos, Inge L. (red.)  Hardanger  2005                           2005  k
Bækken, Ingfrid; Vihovde, Anne Brit;
Nordby, Heidi               Byen brenner. Om store branner i Bergen               2002    82-92241-02-7
                      Gamle Bergen. Årbok 1978                       1979  k  82-7129-023-1
                      Gamle Bergen. Årbok 1979                       1980  k  82-7129-032-0
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1982                       1982  k  82-90424-01-9
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1983                       1983  k  82-90424-02-7
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1984-85                     1986  k
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1986                       1986  k  82-90424-04-3
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1987                       1987  k  82-90780-00-1
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1988                       1988  k  82-90780-02-8
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1989                       1989  k  82-90780-03-6
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1990                       1990  k  82-90780-04-4
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1991                       1991  k  82-90780-05-2
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1992                       1992  k  82-90780-06-0
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1993                       1993  k  82-90780-07-9
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1994                       1994  k  82-90780-08-7
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1995                       1995  k  82-90780-09-5
                      Gamle Bergen. Årbok 1996                       1996  k  82-90780-10-9
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1997                       1997  k  82-90780-12-5
Fett, Tryggve (red.)            Gamle Bergen. Årbok 1998                       1998  k  82-90780-13-3
                      Gamle Bergen. Årbok 1999                       1999  k  82-90780-14-1
                      Gamle Bergen. Årbok 2000                       2000  k  82-90780-18-4
                      Gamle Bergen. Årbok 2001                       2001  k  82-90780-17-6
                      Gamle Bergen. Årbok 2002                       2002  k  82-90780-19-2
                      Gamle Bergen. Årbok 2003                       2003  k  82-90780-20-6
                      Gamle Bergen. Årbok 2004                       2004  k  82-90780-21-4
                      Gamle Bergen. Årbok 2005                       2005  k  82-90780-22-2
                      Gamle Bergen. Årbok 2006                       2006  k  82-90780-23-0
                      Gamle Bergen. Årbok 2007                       2007  k  978-82-90780-24-6
                      Gamle Bergen. Årbok 2008                       2008  k  978-82-90780-25-3
                      Hva funnene forteller. Bygningsrester fra Bergens middelaldergrunn  1994    82-90289-58-8
                  Bryggebrannen 1955 - et vendepunkt. Middelalderarkeologi i
Hansen, Gitte            Bergensmiljøet før og etter 1955                       2005
Øye, Ingvild (red.)         Middelalderbyen. Onsdagskvelder i Bryggens Museum. 1.bind           1985    82-90289-19-2
Øye, Ingvild (red.)         Kjøpstad og rikssentrum. Onsdagskvelder i Bryggens Museum. 2.bind       1986    82-90289-20-0

                  Gamalt frå Voss. (XVII.) Utvandring frå Voss til Amerika. Eit 150-års minne  1985  k
                  Gamalt frå Voss. Hefte XVIII.                         1986  k
                  Gamalt frå Voss. Hefte XIX.                          1987  k
                  Gamalt frå Voss. Hefte XX.                          1988  k
                  Gamalt frå Voss. Hefte XXI.                          1989  k
                  Gamalt frå Voss. Hefte XXII.                         1990  k
                  Gamalt frå Voss. Hefte XXIII.                         1991  k
                  Gamalt frå Voss. Hefte XXIV. Voss Folkemuseum 75 år              1992  k
                  Gamalt frå Voss. Hefte XXV.                          1993  k
                  Gamalt frå Voss. 26. årgang.                         1994  k
Helleve, Aslak T. (red.)      Gamalt frå Voss. 27. årgang.                         1995  k
                  Norske Bygder. Sogn                              1937
                  Tidsskrift nr.24. (Historielaget for Sogn)                  1973  k
Bjørkum, Andreas; Bondevik, Jarle  Dikting og diktarar frå Sogn. (Tidsskrift nr.26. Historielaget for Sogn)   1979  k
                  Tidsskrift nr.27. (Historielaget for Sogn)                  1981  k
                  Årbok for Sogn 1982. (nr.28)                         1982  k
                  Årbok for Sogn 1983. (nr.29)                         1983  k
                  Årbok for Sogn 1984. (nr.30)                         1984  k
                  Årbok for Sogn 1985. (nr.31). Byggeskikker i Sogn               1985  k  82-991374-0-3
                  Årbok for Sogn 1986. (nr.32). Då krigen kom til Sogn             1986  k  82-991374-1-1
                  Årbok for Sogn 1987. (nr.33). 45 tylvter kiøbmandsbord…. Skogbruk og
                  sagbruksdrift i Sogn                             1987  k  82-7129-070-3
                  Årbok for Sogn 1988. (nr.34). "Brød af steen…." om utnytting av
                  bergressursane                                1988  k  82-991374-3-8
                  Årbok for Sogn 1989. (nr.35). Amerika-farten frå Sogn             1989  k  82-991374-4-6

                  Årbok for Sogn 1990. (nr.36). Så møtte han huldra… Folkeminne frå Sogn 1990     k  82-991374-3-8
                  Årbok for Sogn 1991. (nr.37). Gjest Baardsen - meistertjuv og
                  utbrytarkonge                             1991     k  82-991374-6-2
                  Årbok for Sogn 1992. (nr.38). Gravenstein. Fruktdyrking i Sogn gjennom
                  200 år                                 1992     k  82-991374-7-0
                    Årbok for Sogn 1993. (nr.39). "Skal laget liva, lyt det få seg hus".
                    Ungdomshus og lagsarbeid i Sogn                    1993  k  82-991374-8-9
                    Årbok for Sogn 1994. (nr.40). Frå Sogn til Amerika. Den tidlege
                    utvandringa.                              1994  k  82-991374-9-7
                    Årbok for Sogn 1995. (nr.41)                      1995  k  82-91653-00-3
                    Årbok for Sogn 1996. (nr.42)                      1996  k  82-91653-01-1
                    Årbok for Sogn 1997. (nr.43)                      1997  k  82-91653-03-8
                    Årbok for Sogn 1998. (nr.44)                      1998  k  82-91653-04-6
                    Årbok for Sogn 1999. (nr.45)                      1999  k
                    Årbok for Sogn 2000. (nr.46)                      2000  k  82-91653-06-2
                    Årbok for Sogn 2001. (nr.47)                      2001  k  82-91653-07-0
                    Årbok for Sogn 2002. (nr.48)                      2002  k  82-91653-08-9
Solberg, Aud Ross (red.)        Årbok for Sogn 2003. (nr.49)                      2003  k  82-91653- ? - ?
Solberg, Aud Ross (red.)        Årbok for Sogn 2004. (nr.50)                      2004  k  82-91653- ? - ?
                    Årbok for Sogn 2005. (nr.51)                      2005  k  82-91653-11-0
Solberg, Aud Ross (red.)        Årbok for Sogn 2006. (nr.52)                      2006  k  82-91653-11-9
Solberg, Aud Ross (red.)        Årbok for Sogn. 2007 (nr.53)                      2007  k  82-91653-12-7
                    Årbok for Sogn. 2008 (Nr .54)                         k  82-91653-13-5
                    Jul i Sunnfjord. 1983 - . (Tidsskriftsboks)                  k
                    Årbok for Nordfjord 1969. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
Loen, Olav A. (red.)          (9.årgang)                               1969  k
                    Årbok for Nordfjord 1971. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
Loen, Olav A. (red.)          (10.årgang)                              1971  k
                    Årbok for Nordfjord 1973. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
Loen, Olav A. (red.)          (11.årgang)                              1973  k
                    Årbok for Nordfjord 1981. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
Rygg, Arvid (red.)           (15.årgang)                              1981  k
                    Årbok for Nordfjord 1982. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
Rygg, Arvid (red.)           (16.årgang)                              1982  k
                    Årbok for Nordfjord 1983. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
Djupedal, Reidar; Rygg, Arvid (red.)  (17.årgang)                              1983  k
                    Årbok for Nordfjord 1984. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                    (18.årgang)                              1984  k
                    Årbok for Nordfjord 1985. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                    (19.årgang)                              1985  k
                   Årbok for Nordfjord 1986. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (20.årgang)                              1986     k
                   Årbok for Nordfjord 1987. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (21.årgang)                              1987     k
                   Årbok for Nordfjord 1988. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (22.årgang)                              1988     k
                   Årbok for Nordfjord 1989. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (23.årgang)                              1989     k
                   Årbok for Nordfjord 1990. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (24.årgang)                              1990     k
                   Årbok for Nordfjord 1991. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (25.årgang)                              1991     k
                   Årbok for Nordfjord 1992. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (26.årgang)                              1992     k
                   Årbok for Nordfjord 1993. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (27.årgang)                              1993     k
                   Årbok for Nordfjord 1994. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (28.årgang)                              1994     k
                   Årbok for Nordfjord 1995. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (29.årgang)                              1995     k
                   Årbok for Nordfjord 1996. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (30.årgang)                              1996     k
                   Årbok for Nordfjord 1998. Eit skrift for folkeminne og kulturminne.
                   (32.årgang)                              1998     k
Larsen, Pio (red.)          Møre og Romsdal. "Bygd og by i Norge"                 1977       82-05-09161-7
                   Gavlen. Sunnmøre Museum og Sunnmøre Museumslag. 1983 - 1996 .
                   (Tidsskriftboks)                                  k
                   Gavlen. Sunnmøre Museum og Sunnmøre Museumslag. 1997 - .
                   (Tidsskriftboks)                                  k
Jansen, Kristian; Dale, Jon (red.)  Årbok 1977. Sunnmøre Museum                      1978     k
Molvær, Edvard; Dale, Jon (red.)   Årbok 1978. Sunnmøre Museum                      1979     k
Sæther, Per; Dale, Jon (red.)    Årbok 1979/80. Sunnmøre Museum                    1980     k
Bjørlykke, O.; Buset, R.       Frå gamal og ny tid på Sunnmøre. (Årbok 1981. Sunnmøre Museum)    (1934)1982  k
Sæther, Per (red.)          Årbok 1984. Sunnmøre Museum. Kvinneliv - kvinnekår.          1984     k
Sæther, Per (red.)          Årbok for Sunnmøre. 2008                       2008     k  978-82-90053-16-6
               Rapport Arkeologisk serie 1974: 5 Ulvåvassdraget, Rauma, Møre og
Alterskjær, Kurt       Romsdal. Arkeologisk forprosjekt 1974               1975    82-7126-065-0
Amdam, Per (red.)      Romsdalsmuseet. Årbok 1977                     1977  k
Amdam, Per (red.)      Romsdalsmuseet. Årbok 1978                     1978  k
Amdam, Per (red.)      Romsdalsmuseet. Årbok 1979                     1979  k
Amdam, Per (red.)      Romsdalsmuseet. Årbok 1980                     1980  k
Amdam, Per (red.)      Romsdalsmuseet. Årbok 1981                     1981  k
Amdam, Per (red.)      Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1982    1982  k
Amdam, Per (red.)      Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1983    1983  k
               Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1984    1984  k
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1985    1985  k
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1986    1986  k
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1987    1987  k  82-90251-48-3
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1988    1988  k  82-90251-49-1
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1989    1989  k  82-90251-50-5
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1990    1990  k  82-90251-51-3
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1991    1991  k  82-90251-54-8
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1992    1992  k  82-90251-55-6
Rønnestad, Birgitta (red.)  Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1993    1993  k  82-90251-56-4
Austigard, Bjørn (red.)   Romsdalsmuseet. Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde. Årbok 1994    1994  k  82-90251-57-2
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 1995                     1995  k  82-90251-58-0
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 1996                     1996  k  82-90251-59-9
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 1997                     1997  k  82-90251-60-2
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 1998                     1998  k  82-90251-63-7
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 1999                     1999  k  82-90251-65-3
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 2000                     2000  k  82-90251-66-1
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 2001                     2001  k  82-90251-71-8
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 2002                     2002  k  82-90251-72-6
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 2003                     2003  k  82-90251-73-4
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 2004                     2004  k  82-90251-76-9
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 2005                     2005  k  82-90251-77-7
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Årbok 2006                     2006  k  82-90251-79-3
Sanden, Jarle (red.)     Romsdalsmuseet. Molde. Årbok 2008                 2008  k  978-82-90251-81-4
               Romsdal Sogelag. Årsskrift 2008                  2008  k  978-82-90169-90-6
               Årsskrift for Nordmøre Historielag 1980              1980  k
               Årbok for Nordmøre 1981                      1981  k
               Årbok for Nordmøre 1982                  1982  k
               Årbok for Nordmøre 1983                  1983  k
               Årbok for Nordmøre 1984                  1984  k
               Årbok for Nordmøre 1985                  1985  k
               Årbok for Nordmøre 1986                  1986  k
               Årbok for Nordmøre 1987                  1987  k
               Årbok for Nordmøre 1988                  1988  k
               Årbok for Nordmøre 1989                  1989  k
               Årbok for Nordmøre 1990                  1990  k
               Årbok for Nordmøre 1991                  1991  k
               Årbok for Nordmøre 1993                  1993  k
               Årbok for Nordmøre 1994                  1994  k
Svendsen, Sverre J. (red.)  Årbok for Nordmøre Museum 1995              1995  k
Svendsen, Sverre J. (red.)  Årbok for Nordmøre Museum 1996              1996  k
Svendsen, Sverre J. (red.)  Årbok for Nordmøre Museum 1997              1997  k
Svendsen, Sverre J. (red.)  Årbok for Nordmøre Museum 1998              1998  k
Svendsen, Sverre J. (red.)  Årbok for Nordmøre Museum 1999              1999  k
Svendsen, Sverre J. (red.)  Årbok for Nordmøre Museum 2000              2000  k
Svendsen, Sverre J. (red.)  Årbok for Nordmøre Museum 2001              2001  k  82-92264-07-8
Svendsen, Sverre J. (red.)  Årbok for Nordmøre Museum 2002              2002  k  82-92264-08-6
Mehlum, Marit (red.)     Årbok for Nordmøre Museum 2003              2003  k  82-92264-09-4
               Leikvin. Årsskrift for Sunndal Museumslag 1977      1977  k
               Diverse periodika. Trøndelag                   k
Skevik, Olav (red.)     Middelalder-gården i Trøndelag. Foredrag fra to seminar  2003    82-91350-4-3
               Spor. Nytt fra fortiden. 1986 - 1998. (Tidsskriftsboks)     k
               Spor. Nytt fra fortiden. 1999 - . (Tidsskriftsboks)       k
Raknem, Ingvald (red.)    Årbok for Trøndelag. Nr. 1 - 1967             1967  k
Raknem, Ingvald (red.)    Årbok for Trøndelag. Nr. 3 - 1969                k
Raknem, Ingvald (red.)    Årbok for Trøndelag. Nr. 4 - 1970                k
Raknem, Ingvald (red.)    Årbok for Trøndelag. 5. årg. - 1971               k
Raknem, Ingvald (red.)    Årbok for Trøndelag. 6. årg. - 1972               k
               Årbok for Trøndelag. 7. årg. - 1973               k
               Årbok for Trøndelag. 9. årg. - 1975               k
Stemshaug, Ola (red.)    Årbok for Trøndelag. 10. årg. - 1976               k
Stemshaug, Ola (red.)    Årbok for Trøndelag. 11. årg. - 1977               k
Stemshaug, Ola (red.)    Årbok for Trøndelag. 12. årg. - 1978               k
Stemshaug, Ola (red.)  Årbok for Trøndelag. 13. årg. - 1979                          k
Stemshaug, Ola (red.)  Årbok for Trøndelag. 14. årg. - 1980                          k

             Årsskrift 1972 - Årbok 1984-86. Trøndelag Folkemuseum. (Tidsskriftsboks)        k
             Årbok 1991. Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg                  1991  k  82-90348-17-7
             Årbok 1992. Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg                  1992  k  82-90348-18-5
             Årbok 1993. Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. Trondheim på 1700-
             tallet                                      1993  k  82-90348-19-3
             Årbok 1994. Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. Det industrielle
             Trøndelag                                    1993  k  82-90348-20-7
             Årbok 1995. Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. Middelalderen i
             Trøndelag                                    1995  k  82-90348-23-1
             Årbok 1996. Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. Det moderne
             Trondheim                                    1996  k  82-90348-25-8
             Årbok 2004. Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. Livsbilder            2004  k  82-90348-31-2
             Langs veien til Nidaros - ferd fra fjell til fjord. Kulturminner fra oldtid og
Pettersen, Kristian   middelalder i bygdene fra Oppdal til Orkdal                   1997
             Bjørnør Historielag. Årbok 1968                         1969  k
             Bjørnør Historielag. Årbok 1969-70                        1971  k
             Fosen historielag. Årsskrift 1947                        1948  k
             Fosen historielag. Årsskrift 1948                        1949  k
             Fosen historielag. Årsskrift 1949                        1950  k
             Fosen historielag. Årbok 1965                          1965  k
             Fosen historielag. Årbok 1966                          1966  k
             Fosen historielag. Årbok 1967                          1967  k
             Fosen historielag. Årbok 1968                          1968  k
             Fosen historielag. Årbok 1969                          1969  k
             Fosen historielag. Årbok 1970                          1970  k
             Fosen historielag. Årbok 1971                          1971  k
             Fosen historielag. Årbok 1972                          1972  k
             Fosen historielag. Årbok 1973                          1973  k
             Fosen historielag. Årbok 1974                          1974  k
             Meldal Historielag. Årsskrift (Årbok) 1982 - 1992. (Tidsskriftsboks)          k
             Bøgda vår. Oppdal historielag 1980. Årsskrift for lokalhistorie         1980  k  82-7083-107-7
Haugland, Kjell (red.)  Bøgda vår. Oppdal historielag 1991. Årbok for lokalhistorie           1991  k
Haugland, Kjell (red.)  Bøgda vår. Oppdal historielag 1992. Årbok for lokalhistorie           1992  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 1993. Årbok for lokalhistorie         1993  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 1994. Årbok for lokalhistorie         1994  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 1995. Årbok for lokalhistorie         1995  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 1996. Årbok for lokalhistorie         1996  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 1997. Årbok for lokalhistorie         1997  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 1998. Årbok for lokalhistorie         1998  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 1999. Årbok for lokalhistorie         1999  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2000. Årbok for lokalhistorie         2000  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2001. Årbok for lokalhistorie         2001  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2002. Årbok for lokalhistorie         2002  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2003. Årbok for lokalhistorie         2003  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2004. Årbok for lokalhistorie         2004  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2005. Årbok for lokalhistorie         2005  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2006. Årbok for lokalhistorie         2006  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2007. Årbok for lokalhistorie         2007  k
Haugland, Kjell (red.)            Bøgda vår. Oppdal historielag 2008. Årbok for lokalhistorie         2008  k
Rise, Ola J.                 Oppdalsboka. Historie og folkeminne. Bind 1                 1947
Rise, Ola J.                 Oppdalsboka. Historie og folkeminne. Bind 2                 1951
                       Innunder blåe himmelrand. Årsskrift. Rennebu Historielag. Innset
                       Historielag. 1999 - . (Tidsskriftsboks)                       k
Tronshaug, A.E. (red.)            Innset. En bygdebok. Bind 2. Gårdsbruk                    1975
                       Rennebu Historielag. Årsskrift 1950                     1950  k
                       Rennebu Historielag. Årsskrift 1988. (Tema: Skogsdrift)           1988  k
                       Rapport Arkeologisk serie 1973: 4 Øvre Glomma 1973. Røros, Sør-
Alterskjær, Kurt               Trøndelag. Arkeologisk forprosjekt                      1974    82-7126-020-0
                       På Sta'a og uti markom. Ei rundreise i Røros-bygdenes kulturhistorie. Bind
Borgos, Randi; Spangen, Amund         1                                      2001    82-994091-2-8
Daugstad, Karoline; Binns, Kari Støren;
Grytli, Eir Ragna; Liavik, Kristin; Prøsch-  Bergverksbyens omland. Om ressursbruk, vern, kultur og natur i
Danielsen, Lisbeth; Vistad, Odd Inge     Rørosområdet. NIKU Temahefte 29                       1999    82-426-1022-3
                       Diverse Røros-distriktet. (Tidsskriftsboks)
                       Forhistoriske tider på Røros. Rørosprosjektet. Et foreløpig utkast til
                       arbeidsopplegg i 4. og 5.klasse, kan også brukes i heimstadlære       1978
                       Fjell-folk. Årbok for Røros-traktene. Nr.1/1976 - Nr. 20/1995.
                       (Tidsskriftsboks)
                       Fjell-folk. Årbok for Røros-traktene. Nr. 21/1996 - . (Tidsskriftsboks)
             Bergstaden Røros. Med bilder fra Iver Olsens fotografiske samling 1870-
Kallestad, Harald    1930                                    1979    82-7164-011-9
             Det tapte slaget om Røraas Bergstadt anno 1718. En samling beretninger
             om begivenhetene på Røros under "Den store nordiske krig" i årene 1718
Kjellmark, Ole Jørgen  og 1719                                   2003    82-996699-0-1
             Røraas II. Beretninger om Bosettningen i Røraas Præstegjæld 1610 -
Prytz, J.        1710. Utdrag af Guldal Fogedregnskaber og andre Kilder           1937
             Rørosboka. Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos
             kommuner. Bind 1                              1942
             Rørosboka. Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos
             kommuner. Bind 2                              1942
Sundt, Johannes (red.)  "En dag på Olavsgruva". Studiedag for grunnskolelærerne 13.11.1981     1981

Roll, Lisen       UNESCO World Heritage List. Røros Mining Town and the Circumference     2009
Ødegaard, Sverre     Røros. Vern og pleie av en historisk arv
             Gauldalsminne 1930. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (1.bind -
             6.hefte)                                  1929  k
             Gauldalsminne 1943. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             1.hefte)                                  1943  k
             Gauldalsminne 1944. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             2.hefte)                                  1944  k
             Gauldalsminne 1950. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             3.hefte)                                  1950  k
             Gauldalsminne 1961. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             4.hefte)                                  1961  k
             Gauldalsminne 1962. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             5.hefte)                                  1962  k
             Gauldalsminne 1966. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             6.hefte)                                  1966  k
             Gauldalsminne 1968. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             7.hefte )                                  1968  k
             Gauldalsminne 1968. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             8.hefte )                                  1968  k
             Gauldalsminne 1969. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             9.hefte)                                  1969  k
             Gauldalsminne 1971. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. (2.band -
             10.hefte)                                 1971  k

             Gauldalsminne 1972. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (3.b. - 1.h.)  1972  k

             Gauldalsminne 1973. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (3.b. - 2.h.)  1973  k

             Gauldalsminne 1974. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (3.b. - 3.h.)  1974  k

             Gauldalsminne 1975. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (3.b. - 4.h.)  1975  k

             Gauldalsminne 1976. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (3.b. - 5.h.)  1977  k

             Gauldalsminne 1977. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (3.b. - 6.h.)  1977  k

             Gauldalsminne 1978. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (3.b. - 7.h.)  1978  k

             Gauldalsminne 1979. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 1.h.)  1979  k

             Gauldalsminne 1980. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 2.h.)  1980  k

             Gauldalsminne 1981. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 3.h.)  1981  k

             Gauldalsminne 1982. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 4.h.)  1982  k

             Gauldalsminne 1983. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 5.h.)  1983  k
Sveia, Hans-Ole (red.)  Gauldalsminne 1984. Trondhjem - Støren - jernbane 1864-1984        1984  k

Kårstad, Eirik (red.)  Gauldalsminne 1985. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 6.h.)  1985  k

Kårstad, Eirik (red.)  Gauldalsminne 1986. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 7.h.)  1986  k

Kårstad, Eirik (red.)  Gauldalsminne 1987. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 8.h.)  1987  k

Kårstad, Eirik (red.)  Gauldalsminne 1988. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b. - 9.h.)  1988  k
                     Gauldalsminne 1989. Årbok for bygdehistorie og folkeminne. (4.b.-10.h.)   1989     k
Nygård, Ronald (red.)           Gauldalsminne 1990. Årbok for Gauldal historielag              1990     k
Nygård, Ronald (red.)           Gauldalsminne 1991. Årbok for Gauldal historielag              1991     k
Nygård, Ronald (red.)           Gauldalsminne 1992. Årbok for Gauldal historielag              1992     k
Nygård, Ronald (red.)           Gauldalsminne 1993. Årbok for Gauldal historielag              1993     k
Nygård, Ronald (red.)           Gauldalsminne 1995. Årbok for Gauldal historielag              1995     k
Nygård, Ronald (red.)           Gauldalsminne 1996. Årbok for bygdehistorie og folkeminne          1996     k
Nygård, Ronald (red.)           Gauldalsminne 1998. Årbok for bygdehistorie og folkeminne          1998     k  82-7083-232-4
Nygård, Ronald (red.)           Gauldalsminne 1999. Årbok for bygdehistorie og folkeminne          1999     k  82-7083-245-6
                     Bygdamål og bygdaminne. Artiklar, dikt og ymse stoff om språk, kultur og
Refseth, Harald; Gynnild, Erling (red.)  tradisjonar i Midtre Gauldal                        1990       82-7083-170-0
                     Rapport fra Holtålen. Registrering av faste kulturminner i Norge. Rapport
Dimmen, Sveinung; Sørensen, Roar     nr.3 fra Sør-Trøndelag fylke                        1983
                     Oppunder fjellbandet. 1979 - 2007. (Tidsskriftsboks)
                     Oppunder fjellbandet. 2008- . (Tidsskriftsboks)
Reitan, Anders Jonsen           Ålen.                                    1967 (1936)
Eggset, Alf                Bygda mellom fjella. Grend, hus og slekt i Budalen. Bygdebok        2006       82-91371-08-3
Eggset, Alf                Fjerne tidsaldre. Bygdehistorie for Midtre Gauldal. Bind 1         1994       82-91371-01-6
Eggset, Alf                Grend, hus og slekt. Bygdebok for Støren etter ca.1960. Bind 4       2002       82-91371-07-5
                     Singsåsboka. Folk og samfunn. Bind 1. Del 1                 1996 (1966)
Rød, Per O.                Singsåsboka. Gards- og slektshistorie. Bind 2                1994       82-91371-02-4
Christophersen, Axel           Trondheim - en by i middelalderen                      1987       82-90551-40-1
Tøsse, Sigvart              Bygdebok for Tydal. Bygdehistoria ca.1900-1991. Bind 2           1991       82-991658-2-2
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1944 - 1955. (Tidsskriftsboks)             k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1957 - 1966. (Tidsskriftsboks)             k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1967 - 1976. (Tidsskriftsboks)             k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1978                   1978     k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1979                   1979     k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1980                   1980     k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1981. Jubileumsårbok 1921 - 1981     1981     k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1982                   1982     k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1983                   1983     k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1984                   1984     k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1985                   1985     k
                     Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1986                   1986     k
L'Orange, Olav (red.)       Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1987                 1987  k
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1988                 1988  k
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1989                 1989  k
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1990                 1990  k
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1991                 1991  k
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1992                 1992  k
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1993                 1993  k
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1994                 1994  k
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1995                 1995  k  82-90060-11-4
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1996                 1996  k  82-90060-12-2
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1997                 1997  k  82-90060-13-0
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1998                 1998  k  82-90060-14-9
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1999                 1999  k  82-90060-15-7
                  Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 2000                 2000  k  82-90060-16-5
Bruvoll, Torstein Engum (red.)   Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 2001                 2001  k  82-90060-17-3
Bruvoll, Torstein Engum (red.)   Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 2002                 2002  k  82-90060-18-1
Bruvoll, Torstein Engum (red.)   Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 2003                 2003  k  82-90060-20-3
Bruvoll, Torstein Engum (red.)   Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 2004                 2004  k  82-90060-21-1
Bruvoll, Torstein Engum (red.)   Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 2005                 2005  k  82-991929-1-9
Bruvoll, Torstein Engum (red.)   Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 2006                 2006  k  82-993759-7-5
Bruvoll, Torstein Engum (red.)   Nord-Trøndelag Historielag. Årbok for 2007               2007  k  978-82-90060-24-9
Bruvoll, Torstein Engum (red.)   Nord-Trøndelag Historielag. Årbok for 2008               2008  k  978-82-90060-25-6
Smedstad, Ingrid; Krüger, Sverre  Kulturminner i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer  1993    82-91350-00-0
Hallan, Nils            Jemter på Levangsmarknaden i 1680-årene                 1966
Sandnes, Jørn           Namdalens historie til år 1600                     1965
                  Årbok for Namdalen 1959                         1959  k
                  Årbok for Namdalen 1960                         1960  k
                  Årbok for Namdalen 1961                         1961  k
                  Årbok for Namdalen 1962                         1962  k
                  Årbok for Namdalen 1963                         1963  k
Krekling, Sigurd (red.)      Årbok for Namdalen 1969 (Nr.11)                     1969  k
Gåsvær, Kolbjørn (red.)      Årbok for Namdalen 1979 (Nr.21)                     1979  k
Gåsvær, Kolbjørn (red.)      Årbok for Namdalen 1980 (Nr.22)                     1980  k
Gåsvær, Kolbjørn (red.)      Årbok for Namdalen 1981 (Nr.23)                     1981  k  82-90414-00-5
Gåsvær, Kolbjørn (red.)      Årbok for Namdalen 1982 (Nr.24)                     1982  k  82-90414-01-3
Gåsvær, Kolbjørn (red.)      Årbok for Namdalen 1983 (Nr.25)                     1983  k  82-90414-02-1
Gåsvær, Kolbjørn (red.)          Årbok for Namdalen 1984 (Nr.26)                       1984  k  82-90414-04-8
Gåsvær, Kolbjørn (red.)          Årbok for Namdalen 1985 (Nr.27)                       1985  k  82-90414-05-6
Andersen, Jens-Anton (red.)        Årbok for Namdalen 1986 (Nr.28)                       1986  k  82-90414-06-4
Andersen, Jens-Anton (red.)        Årbok for Namdalen 1987 (Nr.29)                       1987  k  82-90414-08-0
Andersen, Jens-Anton (red.)        Årbok for Namdalen 1988 (Nr.30)                       1988  k  82-90414-09-9
Skogvold, Andreas (red.)         Årbok for Namdalen 1989 (Nr.31)                       1989  k  82-90414-10-2
Skogvold, Andreas (red.)         Årbok for Namdalen 1990 (Nr.32)                       1990  k  82-90414-11-0
Skogvold, Andreas (red.)         Årbok for Namdalen 1991 (Nr.33)                       1991  k  82-90414- ? -?
Skogvold, Andreas (red.)         Årbok for Namdalen 1992 (Nr.34)                       1992  k  82-90414-13-7
Brandtzæg, Nils Chr. (red.)        Årbok for Namdalen 1993 (Nr.35)                       1993  k  82-90414-14-5
Brandtzæg, Nils Chr. (red.)        Årbok for Namdalen 1994 (Nr.36)                       1994  k  82-90414-15-3
Brandtzæg, Nils Chr. (red.)        Årbok for Namdalen 1995 (Nr.37)                       1995  k  82-90414-16-1
Brandtzæg, Nils Chr. (red.)        Årbok for Namdalen 1996 (Nr.38)                       1996  k  82-90414-18-8
Brandtzæg, Nils Chr. (red.)        Årbok for Namdalen 1997 (Nr.39)                       1997  k  82-90414-19-6
Brandtzæg, Nils Chr. (red.)        Årbok for Namdalen 1998 (Nr.40)                       1998  k  82-90414-21-8
Myrvold, Ola N. (red.)          Årbok for Namdalen 1999 (Nr.41)                       1999  k  82-90414-22-6
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2000 (Nr.42)                       2000  k  82-90414-23-4
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2001 (Nr.43)                       2001  k  82-90414-24-2
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2002 (Nr.44)                       2002  k  82-90414-23-4
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2003 (Nr.45)                       2003  k  82-90414-26-9
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2004 (Nr.46)                       2004  k  82-90414-29-3
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2005 (Nr.47)                       2005  k  82-90414-30-7
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2006 (Nr.48)                       2006  k  82-90414-33-1
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2007 (Nr.49)                       2007  k  978-82-90414-36-3
Grong, Bertel (red.)           Årbok for Namdalen 2008 (Nr. 50)                       2008  k  82-90414-37-4
Eidnes, Hans (red.)            Haaløygminne. Årsskrift for Hålogaland Historielag              1920
                     Karlsøy og verden utenfor. Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske
                     steder. Festskrift til professor Håvard Dahl Bratrein            2003    82-7142-042-9
                     Lofoten. I går - i dag - i morgen. Ei artikkelsamling om Lofoten. Hefte 2.
                     Trekk fra vår historie                            1977    82-90030-37-1

Niemi, Einar; Brox, Ottar; Hætta, Odd
Mathis; Jacobsen, Kjell; Eriksen, Hans Kr. Trekk fra Nord-Norges historie                       1976    82-05-07957-9
Ellingsen, Harry; Hugaas, Kjell Sture;
Einset, Frøydis; Evjen, Harry       Inn i bergmannens rike. Sulitjelma Besøksgruve               1996    82-91138-56-7
Moe, Knut                 Bygdefolket i Nordland. Nordland Landbruksselskap 100 år          1976    82-90030-46-0
Skavhaug, Kjersti (red.)    Nordland Fylkesmuseum. Årbok 1979                      1979  k  82-90030-56-8
Skavhaug, Kjersti (red.)    Nordland Fylkesmuseum. Årbok 1980                      1980  k  82-90030-66-5
Indahl, Trond Marinus (red.)  Nordland Fylkesmuseum. Årbok 1981                      1981  k  82-90030-04-5
Ellingsen, Harry (red.)    Nordland Fylkesmuseum. Årbok 1982-83                    1982  k  82-90030-28-2
                Far etter fedrane. Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal 1987           k  82-7416-006-1
                Årbok for Rana 1971. (IV)                          1971  k
                Årbok for Rana 1977. (X)                          1977  k
                Årbok for Rana 1978. (XI)                          1978  k
                Årbok for Rana 1979. (XII)                         1979  k
                Årbok for Rana 1980. (XIII)                         1980  k
                Årbok for Rana 1981. (XIV)                         1981  k
                Årbok for Rana 1982. (XV)                          1982  k
                Årbok for Rana 1983. (XVI)                         1983  k
                Årbok for Rana 1984. (XVII)                         1984  k
                Årbok for Rana 1985. (XVIII)                        1985  k
                Årbok for Rana 1986. (XIX)                         1986  k
                Årbok for Rana 1987. (XX)                          1987  k
                Årbok for Rana 1988. (XXI)                         1988  k
Ellingsen, Harry (red.)    Bodøboka. Nordland Fylkesmuseums Årbok 1984                 1983  k  82-90412-17-7
Ellingsen, Harry (red.)    Bodøboka. Nordland Fylkesmuseums Årbok 1985                 1984  k  82-90412-33-9
Karsrud, Eivind (red.)     Bodøboka. Nordland Fylkesmuseums Årbok 1986                 1985  k  82-90412-42-8
                Bodøboka. Nordland Fylkesmuseums Årbok 1987                 1986  k  82-90412-54-1
                Bodøboka. Nordlandsmuseets Årbok 1988-89                  1988  k  82-90859-00-7
Førde, Anne-Marie (red.)    Bodøboka. Nordlandsmuseets Årbok 1989-90                  1990  k  82-90859-01-5
Ellingsen, Harry (red.)    Bodø i bilder. Nordlandsmuseets Årbok 1992                 1992  k  82-90859-02-03
Eriksen, E. Vegusdal      Beiarn soknekalls historie innbefattet annekstiden             1949
                Øvre Salangen gjennom 250 år. Utgitt i forbindelse med bosettingsjubileet
                27. og 28. juli 1991                            1991
                Årbok for Senja. Nr.3/1974 - nr.7/1978. (Tidsskriftsboks)             k
                Årbok for Senja. Nr.16 - 1987                        1987  k  82-90353-06-5
                Årbok for Senja. Nr.17 - 1988                        1988  k  82-90353-07-3
                Årbok for Senja. Nr.18/19 - 1989-90                     1990  k  82-90353-08-1
Eriksen, Hans Kr. (red.)    Årbok for Senja. Nr.20 - 1991                        1991  k  82-90353-11-1
Nilssen, Helge N. (red.)    Årbok for Senja. Nr.21 - 1992                        1992  k  82-90353-13-8
Nilssen, Helge N. (red.)    Årbok for Senja. Nr.22 - 1993                        1993  k  82-90353-14-6
                Årbok for Senja. Nr.23 - 1994                        1994  k  82-90353-15-4
                      Årbok for Senja. Nr.24 - 1995                         1995  k  82-90353-16-2
Eriksen, Hans Kr. (red.)          Årbok for Senja. Nr.25 - 1996                         1996  k  82-90353-17-0
Eriksen, Hans Kr. (red.)          Årbok for Senja. Nr.26 - 1997                         1997  k  82-90353-18-9
Eriksen, Hans Kr. (red.)          Årbok for Senja. Nr.27 - 1998                         1998  k  82-90353-19-7
                      Øyer og folk. Første bok - historia om Tranøya. Årbok for Senja. Nr.28 -
Eriksen, Hans Kr.              1999                                     1999  k  82-7380-181-0
Nilssen, Helge N. (red.)          Årbok for Senja. Nr.29 - 2000                         2000  k  82-7380-183-7
Nilssen, Helge N. (red.)          Årbok for Senja. Nr.30 - 2001                         2001  k  82-90353-22-7

Nilssen, Helge N.; Eriksen, Hans Kr. (red.) Årbok for Senja. Nr.31 - 2002                         2002  k  82-90353-23-5
Ytreberg, N.A.               Tromsø bys historie. 1.bind                          1946
                      Jubileumsskrift Bardu 1791-1991
                      Jul i Bardu og Målselvdalen. Årbok 1962 - 1970. (Tidsskriftsboks)          k
                      Jul i Bardu og Målselvdalen. Årbok 1971-78. (Privat innbinding)           k
                      Jul i Bardu og Målselvdalen. Årbok 1979-6. (Privat innbinding)            k
                      Jul i Bardu og Målselvdalen. Årbok 1987 - . (Tidsskriftsboks)            k
                      Musikken fra Spelet om nybyggarkjerringa - og det vi fann           2006  av
                      Balsfjorden og Malangens historie - Fram til 1830-åra. Fra veidesamfunn til
Hauglid, Anders Ole             jordbruksbygd. (Bind 1)                            1981    82-7096-111-6
Eilertsen, Turid Følling          Målselv bygdebok. Gårdshistorie. Bind 2                    1981    82-7096-119-1
Kiil, Alf                  Målselv bygdebok - Fram til 1920. Bind 1                   1981    82-7096-116-7
                      Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1975 - 1986. (Tidsskriftsboks)         k
                      Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1987 - 1997. (Tidsskriftsboks)         k
                      Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1998 - 2007. (Tidsskriftsboks).
                      Kvænangen, Nordreisa, Storfjord, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen              k
                      Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 2008. Kåfjord, Kvænangen,
                      Nordreisa, Storfjord, Skjervøy, Lyngen                        k
                      Nord-Troms - et tre stammers møte. I arbeidsliv. I hverdag og fest. Fra
                      vugge til grav. (Fotoutstilling)

Bjørklund, Ivar               Fjordfolket i Kvænangen. Fra samisk samfunn til norsk utkant 1550 - 1980   1985    82-00-07320-3
                      Altaboka 1986                                 1986  k  82-90579-03-9
Nielsen, Jens Petter            I Kopperverkets tid. Kåfjord kirke 150 år                   1987    82-90579-04-7
Ofstad, Mette K.              Kobberverket i Kåfjord. Emnehefte nr. 9                    1979
Siri, Vigdis; Unstad, Inger Helen      Buorresárku. God landingsplass for båter. Bergeby handel           1997    82-91552-14-2
Schanche, Audhild     Ceavccageadgi. Mortensnes. En kulturhistorisk vandring gjennom 10000 år       82-7746-000-7
Røst, Åsmund (red.)    Varanger. Årbok 1983                           1983  k  82-90417-00-5
Niemi, Berit Roth (red.)  Varanger. Årbok 1987                           1987  k  82-90417-05-5
Rautio, Rune (red.)    Varanger. Årbok 1992                           1992  k  82-90417-12-8
              Grense-Jakobselv 150 år 1851-2001. Minner fra vår østligste bygd     2001
Bruzelius, Nils G.     Allmogelivet i Ingelstads härad i Skåne                  1976    91-7408-004-0
              Diverse Sverige. (Tidsskriftboks)
              Folkbildningsminnen. Minnesanteckningar till folkrörelsernas och
              folkbildningsarbetets historia                      1968
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1985     1985    91-7402-161-3
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1986     1986    91-7402-175-3
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1987     1987    91-7402-187-7
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1988     1988    91-7402-193-1
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1989     1989    91-7402-200-8
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1990     1990    91-7402-206-7
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1991     1991    91-7402-215-6
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1992     1992    91-7402-224-5
              Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1993     1993    91-7402-239-3
Euler, Georg von (red.)  Falbygden 31 (1977). (Årsbok)                       1977  2
Euler, Georg von (red.)  Falbygden 33 (1979). (Årsbok)                       1979  2
Euler, Georg von (red.)  Falbygden 34 (1980). (Årsbok)                       1980  2
Euler, Georg von (red.)  Falbygden 35 (1981). (Årsbok)                       1981  2
Euler, Georg von (red.)  Falbygden 36 (1982). (Årsbok)                       1982  2
Euler, Georg von (red.)  Falbygden 37 (1983). (Årsbok)                       1983  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 38 (1984). (Årsbok)                       1984  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 39 (1985). (Årsbok)                       1985  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 40 (1986). (Årsbok)                       1986  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 41 (1987). (Årsbok)                       1987  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 42 (1988). (Årsbok)                       1988  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 43 (1989). (Årsbok)                       1989  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 44 (1990). (Årsbok)                       1990  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 45 (1991). (Årsbok)                       1991  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 46 (1992). (Årsbok) (Register 1928 - 1988)           1992  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 47 (1993). (Årsbok)                       1993  2
Green, Rolf (red.)     Falbygden 48 (1994). (Årsbok)                       1994  2
Arvidsson, Lena (red.)    Falbygden 49 (1995). (Årsbok)               1995  2
Arvidsson, Lena (red.)    Falbygden 50 (1996). (Årsbok)               1996  2
Nordmark, Ulla (red.)     Falbygden 52 (1998). (Årsbok)               1998  2
Nordmark, Ulla (red.)     Falbygden 53 (1999). (Årsbok)               1999  2
Nordmark, Ulla (red.)     Falbygden 54 (2000). (Årsbok)               2000  2
Nordmark, Ulla (red.)     Falbygden 55 (2001). (Årsbok)               2001  2
Nordmark, Ulla (red.)     Falbygden 56 (2002). (Årsbok)               2002  2
Kruse, Hans (red.)      Från Borås och de sju häraderna 1976. (Årsbok)      1976  2
Kruse, Hans (red.)      Från Borås och de sju häraderna 1977. (Årsbok)      1978  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1978/1979. (Årsbok)    1979  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1980. (Årsbok)      1980  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1981. (Årsbok)      1982  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1982. (Årsbok)      1982  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1983. (Årsbok)      1983  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1984. (Årsbok)      1984  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1985. (Årsbok)      1985  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1986. (Årsbok)      1986  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1987. (Årsbok)      1987  2
Larson, Anders (red.)     Från Borås och de sju häraderna 1993. (Årsbok)      1993  2
Svahnström, Gunnar (red.)   Gotländskt Arkiv 1978. (Register 1969-1978)        1978  2
Svahnström, Gunnar (red.)   Gotländskt Arkiv 1979                   1979  2
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1980                   1980  2
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1981                   1981  2
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1982                   1982  2
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1983                   1983  2
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1984                   1984  2
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1985                   1985  2
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1990                   1990  2  91-971048-9-2
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1991                   1991  2  91-88036-03-0
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1992                   1992  2  91-88036-07-3
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1993                   1993  2  91-88036-10-3
Lindquist, Sven-Olof (red.)  Gotländskt Arkiv 1994. ("Vägen till Gotlands historia")  1994  2  91-88036-13-8
Radhe, Birgitta (red.)    Gotländskt Arkiv 1995                   1995  2  91-88036-18-9
Radhe, Birgitta (red.)    Gotländskt Arkiv 1996                   1996  2  91-88036-21-9
Radhe, Birgitta (red.)    Gotländskt Arkiv 1997                   1997  2  91-88036-25-1
Radhe, Birgitta (red.)    Gotländskt Arkiv 1998                   1998  2  91-88036-30-8
Radhe, Birgitta (red.)  Gotländskt Arkiv 1999                           1999  2  91-88036-36-7
Johansson, Jan (red.)  Guldet från Vittene                            2002    91-973436-3-3

             Halland 1977. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1977  2

             Halland 1979. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1979  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1980. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1981  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1982. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1982  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1983. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1983  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1984. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1984  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1985. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1985  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1986. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1986  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1987. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1987  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1988. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1988  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1989. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1989  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1990. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1990  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1991. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1991  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1992. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1992  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1993. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1993  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1994. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1994  2

Petersen, Björn (red.)  Halland 1995. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län  1995  2
                  Hembygden 1978. (Årsbok)                     1978  2
Viridén, Henrik (red.)       Hembygden 1979. (Årsbok)                     1979  2
Viridén, Henrik (red.)       Hembygden 1980-1981. (Årsbok)                  1981  2
Viridén, Henrik (red.)       Hembygden 1982. (Årsbok)                     1981  2
Viridén, Henrik (red.)       Hembygden 1983. (Årsbok)                     1982  2
Viridén, Henrik (red.)       Hembygden 1984. (Årsbok)                     1984  2
Ljung, Olof (red.)         Hembygden 1985. (Årsbok)                     1985  2
Ljung, Olof (red.)         Hembygden 1986-1987. (Årsbok)                  1987  2
Johansson, Roy (red.)        Hembygden 1988. (Årsbok)                     1988  2
Johansson, Roy (red.)        Hembygden 1989. (Årsbok)                     1989  2
Johansson, Roy (red.)        Hembygden 1990. (Årsbok)                     1989  2
Johansson, Roy (red.)        Hembygden 1991. (Årsbok)                     1990  2
Håkanson, Mimi (red.)        Älvsborgs län. Historia i gränsbygd               1997    91-86832-09-3
                  Kalmar Län 1970-72. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård  1972  2
                  Kalmar Län 1973. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1973  2
                  Kalmar Län 1974. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1974  2
                  Kalmar Län 1975. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1975  2
                  Kalmar Län 1976. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1976  2
                  Kalmar Län 1977. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1977  2
                  Kalmar Län 1978. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1978  2
                  Kalmar Län 1979. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1979  2
                  Kalmar Län 1980. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1980  2
                  Kalmar Län 1981. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1981  2
                  Kalmar Län 1982. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1982  2
                  Kalmar Län 1983. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1983  2
                  Kalmar Län 1984. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1984  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1985. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1985  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1986. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1986  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1987. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1987  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1988. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1988  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1989. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1989  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1990. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1990  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1991. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1991  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1992. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1992  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1993. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1993  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)  Kalmar Län 1994. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård   1994  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)     Kalmar Län 1995. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård         1995  2
Warringer, Gunnel Forsberg (red.)     Kalmar Län 1996-1997. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård       1997  2

                     Kalmar Län 1998. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård. ("Så var
Johnsson, Barbro (red.)          det på min tid". Länsbor minns: beredskapen, skolan och hur vi levde)    1998  2
                     Kalmar Län 1999. (Gott som hemlagat - hemmatillverkning blir
Edlund, Richard (red.)          industriproduktion)                             1999  2

Magnusson, Gert (red.)          Kalmar Län 2000. (När själarna räknar bilar. Glimtar ur Möres förhistoria)  2000  2
                     Kalmar Län 2001. (Industrins tidevarv. Några huvudlinjer i Kalmar Läns
Edlund, Richard (red.)          industriella utveckling)                           2001  2

Johnsson, Barbro (red.)          Kalmar Län 2002. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård. (Ö-land)    2002  2
                     Kalmar Län 2003. Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård. (Smålands
Johnsson, Barbro; Ericsson, Agneta (red.) kustens skärgård)                              2003  2
                     Kulturen 1978. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. (1800-
                     talet)                                   1978  2
                     Kulturen 1979. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
                     (Mera 1800-tal)                               1979  2
                     Kulturen 1980. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. (1900-
                     tal)                                    1980  2
                     Kulturen 1981. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
                     (Brukat och glömt)                             1981  2
                     Kulturen 1982. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige     1982  2
                     Kulturen 1983. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. (Ljus
                     och lykta)                                 1983  2
                     Kulturen 1985. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
                     (Köksdon)                                  1985  2
                     Kulturen 1986. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige     1986  2
                     Kulturen 1987. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
                     (Förpackningar)                               1987  2
                     Kulturen 1988. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Eriksson, Gunilla (red.)         (Konst och bilder)                             1988  2
                     Kulturen 1989. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Nilsson, Nils (red.)           (Folkligt - hantverksmässigt)                        1989  2
                     Kulturen 1990. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. (Lund
Wahlöö, Claes (red.)           - 1000 års krönika)                              1990  2
                     Kulturen 1991. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Eriksson, Gunilla; Wahlöö, Claes (red.)  (Tidens rum)                                  1991  2
                     Kulturen 1992. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Bringéus, Nils-Arvid (red.)        ("Karlin och Kulturen")                            1992  2
                     Kulturen 1993. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Mårtensson, Anders W. (red.)       (Bröllop)                                   1993  2
                     Kulturen 1994. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Wahlöö, Claes (red.)           (Världskulturen)                                1994  2
                     Kulturen 1995. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Nilsson, Nils (red.)           (Bokkulturen i Lund)                              1995  2
                     Kulturen 1996. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. (Intill
Jansson, Anders (red.)          Paradislyckan)                                 1996  2
                     Kulturen 2000. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Hansen, Kjell (red.)           (Skånes renässans)                               2000  2  91-87054-17-5
                     Kulturen 2001. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Johansson, Ella (red.)          (Friluftsmuseet)                                2001  2  91-87054-20-5
                     Kulturen 2002. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Fredriksson, Cecilia (red.)        (Tingsligheter)                                2002  2  91-87054-21-3
                     Kulturen 2003. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
                     (Vägledning till Kulturen. Lund och Östarp. Drottens arkeologiska museum.
Wahlöö, Claes               Tegnèrmuseet. Borgeby slott. Bosjöklosters mölla)               2003  2  91-87054-23-X
                     Kulturen 2004. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Wahlöö, Claes (red.)           (Mellanöstern här)                               2004  2  91-87054-27-2
                     Kulturen 2005. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. (Ting
Johansson, Ella (red.)          för lek)                                    2004  2  91-87054-32-9
                     Kulturen 2006. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Åkesson, Lynn (red.)           (Mellan minnesvärt och bortglömt)                       2006  2  91-87054-32-9
                     Kulturen 2007. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Jönsson, Lars-Eric (red.)         (Sexuellt)                                   2007  2  91-87054-32-9
                     Kulturen 2008. Årsbok Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
Staaf, Bjørn Magnusson (red.)       (Kina)                                     2008  2  91-87054-32-9
Svensson, Karin Rex            Hästefjorden under stenåldern. Fynden berättar                 1988    91-970452-2-5
               Småländska Kulturbilder 1981. (Småländskt 1900-tal.) (Meddelande från
               Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Lindqvist, Gunnar (red.)   Museum LIII)                                1981  2
               Småländska Kulturbilder 1982. ( Eksjö 1700-tal. Hur man levde i en svensk
               småstad förr.) (Meddelande från Jönköpings Läns Hembygdsförbund och
Lindqvist, Gunnar (red.)   Stiftelsen Jönköpings Läns Museum LIV)                   1982  2
               Småländska Kulturbilder 1983. (Före Jönköping.) (Meddelande från
               Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Lindqvist, Gunnar (red.)   Museum LV)                                 1984  2
               Småländska Kulturbilder 1984. (Bebyggelse i Jönköping 1612-1870.
               Offentliga institutioner.) (Meddelande från Jönköpings Läns
               Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns Museum LVI)         1984  2
               Småländska Kulturbilder 1985. (Meddelande från Jönköpings Läns
Börjesson, Klas (red.)    Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns Museum LVII)         1985  2
               Småländska Kulturbilder 1986-87. (Jönköpings Läns historia.)
               (Meddelanden från Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen
Rydén, Josef (red.)      Jönköpings Läns Museum LVIII)                        1987  2
               Småländska Kulturbilder 1988. ( Bebyggelse och kulturlandskap.)
               (Regionalt kulturminnesvårdsprogram för Jönköpings Län, del 1.)
               (Meddelanden från Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen
Börjesson, Klas (red.)    Jönköpings Läns Museum LIX)                         1988  2
               Småländska Kulturbilder 1989. (Det handlar om textil) (Meddelanden från
               Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Claesson, Anna Maria (red.)  Museum LX)                                 1989  2
               Småländska Kulturbilder 1990. (Kulturmiljöer.) (Regionalt
               kulturminnesvårdsprogram för Jönköpings Län, del 2.) (Meddelanden från
               Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Börjesson, Klas (red.)    Museum LXI)                                 1990  2
               Småländska Kulturbilder 1991. (Rörelse i hembygder.) (Meddelande från
               Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Börjesson, Klas (red.)    Museum LX)                                 1991  2
               Småländska Kulturbilder 1992. (Tiotusen år.) (Meddelanden från
               Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Börjesson, Klas (red.)    Museum LXIII)                                1993  2
                      Småländska Kulturbilder 1993-94. (Mo Härads kompani. Ett
                      västsmåländskt indelt kompani genom 200 år.) (Meddelanden från
                      Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Börjesson, Klas (red.)           Museum LXIV)                               1994  2
                      Småländska Kulturbilder 1995. (Från Kyrkans värld.) (Meddelande från
                      Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Börjesson, Klas (red.)           Museum LXV)                               1995  2
                      Småländska Kulturbilder 1997. (Det nära förflutna - om arkeologi i
                      Jönköpings Län.) (Meddelanden från Jönköpings Läns Hembygdsförbund
Nordström, Mikael; Varenius, Linnea (red.) och Stiftelsen Jönköpings Läns Museum LXVII)               1997  2
                      Småländska Kulturbilder 1998.( Väckelsens folk.) (Meddelanden från
                      Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköpings Läns
Alling-Engstedt, Margaretha (red.)     Museum LXVIII)                              1998  2
                      Småländska Kulturbilder 1999-2000. (Länet i bild. Jönköpings Län under
                      100 år.) (Meddelanden från Jönköpings Läns Hembygdsförbund och
Alling-Engstedt, Margaretha (red.)     Stiftelsen Jönköpings Läns Museum LXIX)                 2000  2
                      Småländska Kulturbilder 2001. (Hundra år av rörelse. Jönköpings Läns
                      Museum 1901-2001.) (Meddelanden från Jönköpings Läns
Londos, Eva (red.)             Hembygdsförbund och Stiftelsen Jönköping Läns Museum LXX)        2001  2
                      Småländska Kulturbilder 2002. (Om runstenar i Jönköpings Län.)
                      (Meddelanden från Jönköpings Läns Hembygdsförbund och Stiftelsen
Agertz, Jan; Varenius, Linnéa (red.)    Jönköping Läns Museum LXXI)                       2002  2
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1978                       1978  2  91-85720-00-3
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1979. (Register)                 1979  2  91-85720-01-1
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1980                       1980  2  91-85720-02-X
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1981                       1981  2  91-85720-03-8
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1982                       1982  2  91-85720-04-6
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1983                       1983  2  91-85720-05-4
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1984                       1984  2  91-85720-06-2
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1985                       1985  2  91-85720-11-9
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1986                       1986  2  91-85720-12-7
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1987                       1987  2  91-85720-13-5
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1988                       1988  2  91-85720-14-3
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1989                       1989  2  91-85720-16-X
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1990                       1990  2  91-85720-17-8
Person, Bengt-Arne (red.)         Varbergs Museum. Årsbok 1991                       1991  2  91-85720-18-6
Bartoldsson, Agneta (red.)  Varbergs Museum. Årsbok 1992                       1992  2  91-85720-20-8
               Varbergs Museum. Årsbok 1993. (Bondeliv. Lantbruket i Halland 1750-
Wiking-Faria, Pablo (red.)  1990)                                  1993  2  91-85720-24-0
               Varbergs Museum. Årsbok 1994. (På två hjul. Om cyklar, mopeder och
Melin, Eva Berntsson (red.)  motorcyklar)                               1994  2  91-85720-23-2
               Varbergs Museum. Årsbok 1995. (Varbergs slott och fästning - och
Bartoldsson, Agneta (red.)  samtida försvarsverk)                          1995  2  91-85720-27-5
               Varbergs Museum. Årsbok 1996. (Sevärt i Halland. Vägvisare till natur,
Wiking-Faria, Pablo (red.)  kultur och friluftsliv)                         1997  2  91-85720-29-1
               Varbergs Museum. Årsbok 1998. (Bilder från häståldern. Jenny
Wiking-Faria, Pablo (red.)  Anderssons akvareller om livet på landsbygden i Halland 1915-1955)    1998  2  91-85720-34-8

Wiking-Faria, Pablo (red.)  Varbergs Museum. Årsbok 1999-2000. (Historien och Framtiden i Halland)  2001  2  91-89570-01-4
               Västgöta-Dal 1983. En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.
Ahnlund, Henrik (red.)    Vänersborg                                1983  2
               Västgöta-Dal 1984. En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.
Ahnlund, Henrik (red.)    Vänersborg                                1984  2
               Västgöta-Dal 1985/86. En årsbok från Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.
Ahnlund, Henrik (red.)    Vänersborg                                1986  2

Ahnlund, Henrik (red.)    Västgöta-Dal 1987. En årsbok från Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg    1987  2

Ahnlund, Henrik (red.)    Västgöta-Dal 1988. En årsbok från Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg    1988  2
               Västgöta-Dal 1989/90. En årsbok från Älvsborgs Länsmuseum.
               Vänersborg. (Skärvor och fragment. Kring medeltid i Älvsborgs län)    1991  2  91-971612
               Västgöta-Dal 1991. En årsbok från Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg.
               (Fisken från Vänern)                           1991  2  91-971612-17
               Västgöta-Dal 1992. En årsbok från Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg.
               (Frågor och svar. Fakta kring kulturhistoria i Älvsborgs län)      1992  2  91-971612-5X
               Västgöta-Dal 1993. En årsbok från Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg.
               (Personligheter och händelser ur den svenska historien)         1993  2  91-971612-68
               Västgöta-Dal 1994. En årsbok från Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg.
               (Konst. Konstlivet i Älvsborg)                      1994  2  91-971612-76
               Västgöta-Dal 1995/96. En årsbok från Älvsborgs Länsmuseum.
Winberg, Clary (red.)     Vänersborg. (Kyrkan. Om kyrkobyggare och tro)              1997  2  91-971612-84
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1977-1978. (1800-talsstudier
                      i Västergötland)                                1977  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1979-1980. (Senmedeltid i
                      Västergötland)                                 1979  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1981-1982. (Vägar och
                      vägfarande i Västergötland)                          1981  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1983-1984. (Det tidiga
                      Västergötland - en aktuell historia)                      1983  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1985. (Vägen till din historia.
                      Regionalt kulturminnesvårdsprogram. Kulturhistorisk beskrivning.
                      Skaraborgs län)                                1985  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1986. (Trä som tillgång)     1986  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1987-1988. (Landsbygden
                      genom linsen - bygdefotografer i Västergötland)                1989  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1989-1990. (Ung i tiden)     1990  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1991-1992. (Västgötahandel
Ask, Christer (red.)            genom sekler)                                 1992  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1993-1994. ("Mylla mule
                      människa". Det västgötska kulturlandskapet, några brottstycken)        1994  2
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1995-1996. (Bygga och bo -
                      1000 år i Västergötland)                            1996  2  91-85884-87-1
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1997-1998. (Färgstarka
                      västgötakvinnor)                                1998  2  91-85884-94-4
                      Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 1999-2000. (Nedslag i
Nissen, Peter (red.)            Västergötlands industrihistoria)                        2000  2  91-85884-99-5
                      Västergötlands äldre historia. Fakta och hypoteser               1985    91-970452-1-7
Johansson, Peter; Aarsrud, Christian;
Öberg, Ann-Charlott            Vänersborgs museums skriftserie nr. 1. Det underbara huset           2003    91-974672-0-0
                      Vänersborgs museums skriftserie nr. 2. Att upptäcka ett landskap -
Aarsrud, Christian             Dalsland genom kulturhistorien                         2004    91-974672-1-9
                      Öna i Nykil. Smedstorps dubbelgård i Ydre. Kulturreservat i Östergötland.
                      Östergötland 2004/2005                             2005  2  978-91-85908-64-6
Lagercrantz, Bo (red.)           Östergötland 1977                               1978  2
Lagercrantz, Bo; Elfström, Gunnar (red.)  Östergötland 1978                               1978  2
Lagercrantz, Bo; Elfström, Gunnar (red.)  Östergötland 1979                               1979  2  91-85908-0
Lagercrantz, Bo; Elfström, Gunnar (red.)  Östergötland 1980                                   2
Lagercrantz, Bo; Elfström, Gunnar (red.)  Östergötland 1981                             1982  2
Lagercrantz, Bo; Gerber, Jan v. (red.)   Östergötland 1982                             1983  2
Gerber, Jan v.; Wachenfeldt, Mathias v.
(red.)                   Östergötland  1983/84                          1985  2
Lindqvist, Gunnar (red.)          Östergötland  1985                            1985  2
Lindqvist, Gunnar (red.)          Östergötland  1986. (Daniel Rantzaus dagbok)               1987  2
Lindqvist, Gunnar (red.)          Östergötland  1987. (Linköping 700 år)                  1987  2

Lindqvist, Gunnar (red.)          Östergötland 1988. ("Konstmöten. Svensk 1900-talskonst i Östergötland")  1988  2
Mörkfors, Gunnel (red.)          Östergötland 1989. (Östergyllen. Konst och kultur under 10 000 år)    1989  2
Mörkfors, Gunnel (red.)          Östergötland 1990                             1990  2
                      Östergötland 1991/92. (Löfstad slott)                   1992  2  91-85908-10-X
                      Östergötland 1994/95. (Östergötlands skärgård)              1995  2  91-85908-14-2
Dahlsten, Sven; Lundmark, Bo        Funäsdalen. Berget och Sjön                        1990    91-630-0182-9

Hofrén, Erik; Dandanell, Birgitta (red.)  Dalarnas Hembygdsbok 1973. ("Borlänge - studie av ett brukssamhälle")   1973  2

Dandanell, Birgitta; Rosander, Göran (red.) Dalarnas Hembygdsbok 1977. (Dalaskogen)                 1977  2  91-85378-09-7
Dandanell, Birgitta (red.)         Dalarnas Hembygdsbok 1978. (Hembygdsgårdar Dalarna)           1978  2  91-85378-12-7
Dandanell, Birgitta (red.)         Dalarnas Hembygdsbok 1981                        1982  2  91-85378-44-5
                      Dalarnas Hembygdsbok 1982. (Textil tradition speglad i Dalarnas
Dandanell, Birgitta (red.)         museums samlingar)                            1982  2  91-85378-52-6
Dandanell, Birgitta (red.)         Dalarnas Hembygdsbok 1983. (Dalaidrottens historia)           1983  2  91-85378-61-5
Dandanell, Birgitta (red.)         Dalarnas Hembygdsbok 1984. ("Rörelsens rötter)              1984  2  91-85378-77-1
Dandanell, Birgitta (red.)         Dalarnas Hembygdsbok 1985. (Skattfynd i Dalarna)             1985  2  91-85378-82-8
                      Dalarnas Hembygdsbok 1986. ("Wålstedts - mästare i ull. Om en
Dandanell, Birgitta (red.)         kulturgärning och ett sätt att leva")                  1986  2  91-85378-86-0
Dandanell, Birgitta (red.)         Dalarnas Hembygdsbok 1987. ("Urmakare i Mora socken")          1987  2  91-85378-94-1
Dandanell, Birgitta (red.)         Dalarnas Hembygdsbok 1988. (Dialekten - hinder eller resurs?)      1990  2  91-87466-04-X
Dandanell, Birgitta (red.)         Dalarnas Hembygdsbok 1989                        1990  2  91-87466-09-0
                      Dalarnas Hembygdsbok 1990. (Alla tiders landskap Dalarna.
Olsson, Daniels Sven (red.)         Riksintressen för kulturmiljövården i Kopparbergs län)          1990  2  91-87466-10-4
                      Dalarnas Hembygdsbok 1991. (Karl-Erik Forsslund. Författaren -
Rosander, Göran (red.)           Folkbildaren - Hembygdsvårdaren)                     1991  2  91-87466-15-5
                      Dalarnas Hembygdsbok 1992. ("Dalarnas industrihistoria 1800-1980.
Ståhl, Elizabet (red.)           Några huvudlinjer")                           1992  2  91-87466-22-8
                       Dalarnas Hembygdsbok 1993. (Fem tusen man från dalorten sprang.
Isacson, Maths; Ternhag, Gunnar (red.)    Lokalhistoriska perspektiv på 1743 års daluppror)           1993  2  91-87466-26-0
Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet (red.)      Dalarna 1995. Dalarnas Hembygdsbok. (Husbyringen i Dalarna)      1995  2  91-87466-35-X
Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet (red.)      Dalarna 1996. Dalarnas Hembygdsbok                   1996  2  91-87466-40-6
Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet (red.)      Dalarna 1999. Dalarnas Hembygdsbok. (Framtidstro)           1999  2  91-87466-57-0
Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet (red.)      Dalarna 2000. Dalarnas Hembygdsbok                   2000  2  91-87466-58-9
Olsson, Daniels Sven (red.)          Dalarna 2001. Dalarnas Hembygdsbok. (Arkitektur i Dalarna)       2001  2  91-87466-63-5
Hamrin, Örjan; Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet
(red.)                    Dalarna 2002. Dalarnas Hembygdsbok. (Mötesplats för kulturen)     2002  2  91-87466-65-1
Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet (red.)      Dalarna 2003. Dalarnas Hembygdsbok                   2003  2  91-87466-66-X
Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet (red.)      Dalarna 2004. Dalarnas Hembygdsbok. (Våra hembygdsföreningar)     2004  2  91-87466-68-6
Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet (red.)      Dalarna 2005. Dalarnas Hembygdsbok. (En resa i tid och rum)      2005  2  91-87466-73-2
Raihle, Jan (red.)              Dalarna 2007. Dalarnas Hembygdsbok. (I sällskap med Linné)       2007  2  91-87466-82-1
Raihle, Jan (red.)              Dalarna 2007. Dalarnas Hembygdsbok. (Kvinnoliv)            2008  2  978-91-87466-87-8
Raihle, Jan; Ståhl, Elizabet (red.)      Dalarna 2009. Dalarnas hembygdsbok. Historiska nyheter         2009  2  978-91-87466-99-1
                       Ekobladet. 2003 - . (Tidsskriftsboks)                     2
                       Fataburen 1944. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1944  2
Bengtsson, Bengt (red.)            Fataburen 1957. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1957  2
Bengtsson, Bengt (red.)            Fataburen 1958. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1958  2
Lagerquist, Marshall (red.)          Fataburen 1961. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1961  2
                       Fataburen 1972. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1972  2  91-7108-057-0
                       Fataburen 1973. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1973  2  91-7108-068-6
                       Fataburen 1974. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1974  2  91-7108-081-3
                       Fataburen 1975. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1976  2  91-7108-097-X
                       Fataburen 1976. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :
Velure, Magne (red.)             Nordisk folktro)                            1976  2  91-7108-122-4
                       Fataburen 1977. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :
Rosander, Göran (red.)            Etnologi)                               1977  2  91-7108-144-5
                       Fataburen 1978. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Resa i
Berg, Jonas (red.)              Sverige)                                1978  2  91-7108-154-2
                       Fataburen 1979. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :
Ternhag, Gunnar (red.)            Folkmusik)                               1979  2  91-7108-175-5
Schön, Ebbe (red.)              Fataburen 1980. Nordiska Museets och Skansens årsbok          1980  2  91-7108-187-9
                       Fataburen 1981. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :
Swahn, Jan-Öjvind (red.)           Invandring till Sverige)                        1981  2  91-7108-201-8
                     Fataburen 1982. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Den
Stavenow-Hidemark, Elisabet (red.)    tidiga industrialismen i Sverige)                     1982  2  91-7108-215-8
Biörnstad, Arne (red.)          Fataburen 1983. Nordiska Museets och Skansens årsbok            1983  2
                     Fataburen 1984. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :
Stavenow-Hidemark, Elisabet (red.)    Industrialismen i Sverige)                         1984  2  91-7108-237-9
                     Fataburen 1985. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Det
Szabó, Mátyás (red.)           sårbara samhället)                             1985  2  91-7108-247-6
                     Fataburen 1986. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :
Biörnstad, Arne (red.)          Husdjuren och vi)                             1986  2  91-7108-264-6
                     Fataburen 1987. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :Den
Sandström, Anders (red.)         kultiverade naturen)                            1988  2  91-7108-279-4

Bergman, Ingrid (red.)          Fataburen 1988. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Kläder) 1988    2  91-7108-292-1

Colling, Teje (red.)           Fataburen 1989. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Mat)     1989  2  91-7108-296-4

                      Fataburen 1884 - 1989. Systematisk bibliografi, sakregister,
                      författarregister. Fataburen 1990. Nordiska Museets och Skansens årsbok  1991  2  91-7108-302-2
                      Fataburen 1991. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : 90 - tal.
                      Visioner och vägval)                           1991  2  91-7108-303-0
                      Fataburen 1992. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Leka
Medelius, Hans (red.)           för livet)                                1991  2  91-7108-316-2
                      Fataburen 1993. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Himla
Medelius, Hans (red.)           många kungar. Historier kring Den Svenska Historien)           1993  2  91-7108-338-3
                      Fataburen 1994. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Tack
Colling, Teje (red.)            vare våra Vänner)                             1993  2  91-7108-356-1
                      Fataburen 1995. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : I glädje
Schön, Ebbe (red.)             och sorg)                                 1994  2  91-7108-375-8
                      Fataburen 1996. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Alla Vi
Daun, Åke; Klein, Barbro (red.)      Svenskar. Andra generationen invandrare)                 1996  2  91-7108-392-8
                      Fataburen 1997. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :
Bursell, Barbro; Rosengren, Annette (red.) Drömmen om bilen)                             1996  2  91-7108-411-8
                      Fataburen 1998. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Känn
Bergman, Ingrid (red.)           dig själv - genom museiföremålen)                     1997  2  91-7108-428-2
                      Fataburen 1999. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Leva
Larsson, Cecilia Hammarlund (red.)     med naturen)                               1999  2  91-7108-454-1
                   Fataburen 2000. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema :
Nilsson, Bo G. (red.)         Idrottens själ)                            2000  2  91-7108-468-1
                   Fataburen 2001. Nordiska Museets och Skansens årsbok. (Tema : Gott
Westergren, Christina (red.)     om mat)                                2001  2  91-7108-477-0
                   Från bergslag och bondebygd 1978. Årsbok för Örebro läns
Thun, Egon (red.)           Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum           1978  2
                   Från bergslag och bondebygd 1979. Årsbok för Örebro läns
                   Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. (Folkrörelser i
Henrikson, Göran; Thun, Egon (red.)  Örebro län - människor och miljöer)                  1979  2
                   Från bergslag och bondebygd 1980. Årsbok för Örebro läns
                   Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. (Bilder ur
Thun, Egon (red.)           arbetslivet)                              1980  2
                   Från bergslag och bondebygd 1981. Årsbok för Örebro läns
                   Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. (Möte med
Thun, Egon (red.)           medeltiden)                              1981  2
                   Från bergslag och bondebygd 1982. Årsbok för Örebro läns
                   Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. (Nora Socken Förr
Thun, Egon (red.)           och Nu. Anteckningar från 1868-1882)                  1982  2
                   Från bergslag och bondebygd 1983. Årsbok för Örebro läns
                   Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. (Sam Lindskog.
Thun, Egon (red.)           Kgl. Hoffotograf, Örebro - Lindskogsbilder)              1983  2
                   Från bergslag och bondebygd 1984. Årsbok för Örebro läns
Thun, Egon (red.)           Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum           1984  2
                   Från bergslag och bondebygd 1985. Årsbok för Örebro läns
                   Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. (Föremålen
Thun, Egon (red.)           berättar)                               1985  2
                   Från bergslag och bondebygd 1986-87. Årsbok för Örebro läns
Kåks, Per (red.)           Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. (Kulturmiljön)   1989  2
                   Från bergslag och bondebygd 1988-89. Årsbok för Örebro läns
                   Hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. (Skoindustrin -
Andersson, Lars (red.)        Närkes ära)                              1990  2
Gelotte, Göran            Timat i Tälje                             1980    91-85622-12-5
                   Hälsingerunor. En hembygdsbok 1978                   1978  2
                   Hälsingerunor. En hembygdsbok 1979                   1979  2
                   Hälsingerunor. En hembygdsbok 1980                   1980  2
                   Hälsingerunor. En hembygdsbok 1981                   1981  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1982                  1982  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1983                  1983  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1984                  1984  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1985                  1985  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1986                  1986  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1987                  1987  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1988                  1988  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1989                  1989  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1990                  1990  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1991                  1991  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1992                  1992  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1993                  1993  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1994                  1994  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1995                  1995  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1998                  1998  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 1999                  1999  2
           Hälsingerunor. En hembygdsbok 2000                  2000  2
           Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1977             1977  2
           Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1978             1978  2
           Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1979             1979  2
           Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1980             1980  2
           Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1981             1981  2
Brorson, Jan (red.)  Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1982             1982  2
Brorson, Jan (red.)  Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1983             1983  2
Brorson, Jan (red.)  Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1984             1984  2
Brorson, Jan (red.)  Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1985             1985  2
Brorson, Jan (red.)  Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1986             1986  2
Brorson, Jan (red.)  Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1987             1987  2
Brorson, Jan (red.)  Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1988             1988  2
           Hälsinglands Museum. 1980 - . (Tidsskriftsboks)               2
Hyenstrand, Åke    Järn och bebyggelse. Studier i Dalarnas äldre kolonisationshistoria  1974
           Läddikan. 1993 - . (Tidsskriftsboks)                     2
           Salabygdens Fornminnesförening Årsbok 1975              1976  2
           Salabygdens Fornminnesförening Årsbok 1976              1976  2
           Salabygdens Fornminnesförening Årsbok 1977              1977  2
           Salabygdens Fornminnesförening Årsbok 1978              1978  2
Nilsson, Hans (red.)       Sörmlandsbygden 1977. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok    1977  2

Axel-Nilsson, Christian (red.)  Sörmlandsbygden 1978-1979. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok  1978  2
Ryberg, Rolf (red.)       Sörmlandsbygden 1981. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok    1980  2
Ryberg, Rolf (red.)       Sörmlandsbygden 1982. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok    1981  2
Ryberg, Rolf (red.)       Sörmlandsbygden 1983. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok    1982  2
Ryberg, Rolf (red.)       Sörmlandsbygden 1984. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok    1983  2
Ryberg, Rolf (red.)       Sörmlandsbygden 1985. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok    1984  2
Ryberg, Rolf (red.)       Sörmlandsbygden 1986. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok    1985  2
Ryberg, Rolf (red.)       Sörmlandsbygden 1987. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok    1986  2
Ryberg, Rolf (red.)       Sörmlandsbygden 1988 :1. Södermanlands Hembygdsförbunds årsbok   1987  2
                 Skansvakten. 1978 - 1976. (Tidsskriftsboks)                2
Gelotte, Göran (red.)      Täljebygden 1976-77                        1977  2

                 Tunum. Tunabygdens Fornminnes- och Hembygdsförenings årsskrift 1977 1977  2
Ehn, Ola (red.)         Uppland 1978. Årsbok Upplands Fornminnesförening          1978  2  91-85618-03-9
Ehn, Ola (red.)         Uppland 1979. Årsbok Upplands Fornminnesförening          1979  2  91-85618-06-3
                 Uppland 1980. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Ehn, Ola (red.)         Hembygdsförbund                           1980  2  91-85618-07-1
                 Uppland 1981. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Ehn, Ola (red.)         Hembygdsförbund                           1981  2  91-85618-09-8
                 Uppland 1982. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Ehn, Ola (red.)         Hembygdsförbund                           1982  2  91-85618-10-1
                 Uppland 1983. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Ehn, Ola (red.)         Hembygdsförbund                           1983  2  91-85618-14-4
                 Uppland 1984. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Ehn, Ola (red.)         Hembygdsförbund                           1984  2  91-85618-22-5
                 Uppland 1985-86. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Ehn, Ola (red.)         Hembygdsförbund                           1987  2  91-85618-25-X
                 Uppland 1987. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Lange, Ulrich (red.)       Hembygdsförbund                           1988  2  91-85618-30-6
                 Uppland 1988. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Lange, Ulrich (red.)       Hembygdsförbund                           1989  2  91-85618-31-4
                 Uppland 1989. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Lange, Ulrich (red.)       Hembygdsförbund                           1991  2  91-85618-34-9
              Uppland 1990. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Blent, Karin (red.)    Hembygdsförening                    1991  2  91-85618-36-5
              Uppland 1991. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Blent, Karin (red.)    Hembygdsförbund                    1991  2  91-85618-37-3
              Uppland 1992. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Blent, Karin (red.)    Hembygdsförbund                    1992  2  91-85618-39-X
              Uppland 1993. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
              Hembygdsförbund. ("Kärnhuset i riksäpplet")      1993  2  91-85618-41-1
              Uppland 1994. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Blent, Karin (red.)    Hembygdsförbund                    1994  2  91-85618-46-2
              Uppland 1995. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Blent, Karin (red.)    Hembygdsförbund                    1995  2  91-85618-49-7
              Uppland 1996. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Blent, Karin (red.)    Hembygdsförbund                    1996  2  91-85618-52-7
              Uppland 1997. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Blent, Karin (red.)    Hembygdsförbund. (Tidernas kyrka i Uppland)      1997  2  91-85618-55-1
              Uppland 1998. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)     Hembygdsförbund                    1998  2  91-85618-59-4
              Uppland 1999. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)     Hembygdsförbund                    1999  2  91-85618-61-6
              Uppland 2000. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Flygare, Iréne A. (red.)  Hembygdsförbund. (Barnen är vår framtid)        2000  2  91-85618-65-9
              Uppland 2001. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)     Hembygdsförbund                    2001  2  91-85618-68-3
              Uppland 2002. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)     Hembygdsförbund                    2002  2  91-85618-70-5
              Uppland 2003. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)     Hembygdsförbund                    2003  2  91-85618-73-X
              Uppland 2004. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)     Hembygdsförbund                    2004  2  91-85618-78-0
              Uppland 2005. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Syse, Bent (red.)     Hembygdsförbund                    2005  2  91-85618-82-9
              Uppland 2006. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)     Hembygdsförbund                    2006  2  91-85618-88-8
              Uppland 2007. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)     Hembygdsförbund                    2007  2  978-91-85618-96-5
                     Uppland 2008. Årsbok Upplands Fornminnesförening och
Liby, Håkan (red.)            Hembygdsförbund                           2008  2  978-91-86145-01-9
Schoultz, Gösta von (red.)        Värmland förr och nu 1974                      1974  2
Kruse, Hans (red.)            Värmland förr och nu 1980                      1980  2
                     Värmland förr och nu 1981. Årsbok från Värmlands Museum.
Kruse, Hans (red.)            (Bergslagsbygd i förvandling)                    1981  2
                     Värmland förr och nu 1982. Årsbok från Värmlands Museum. (Musik i
Kruse, Hans (red.)            Värmland)                              1982  2
                     Stadsvandringar 12                         1989

Gustafsson, Per; Spång, Lars Göran (red.) Stenålderns stationer. Arkeologi i Botniabanans spår        2007    978-91-7209-489-5
Baudou, Evert; Selinge, Klas-Göran    Västernorrlands Förhistoria                     1977
                     En bok om Härjedalen                        1937
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1978. Heimbygdas årsbok                   1977  2  91-85390-12-07
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1979. Heimbygdas årsbok                   1978  2  91-85390-14-03
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1980. Heimbygdas årsbok                   1979  2  91-85390-21-6
Jansson, Ingvar (red.)          Jämten 1981. Heimbygdas årsbok                   1980  2  91-85390-32-1
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1982. Heimbygdas årsbok                   1981  2  91-85390-40-2
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1983. Heimbygdas årsbok                   1982  2  91-85390-51-8
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1984. Heimbygdas årsbok                   1983  2  91-85390-58-5
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1985. Heimbygdas årsbok                   1984  2  91-85390-73-9
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1986. Heimbygdas årsbok                   1985  2  91-85390-85-2
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1987. Heimbygdas årsbok                   1986  2  91-85390-98-4
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1988. Heimbygdas årsbok                   1987  2  91-7948-008-X
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1989. Heimbygdas årsbok                   1988  2  91-7948-019-5
Jonsson, Leif (red.)           Jämten 1990. Heimbygdas årsbok                   1989  2  91-7948-037-3
Jonsson, Leif (red.)           Jämten 1991. Heimbygdas årsbok                   1990  2  91-7948-058-6
Hemmendorff, Ove (red.)          Jämten 1992. Heimbygdas årsbok                   1991  2  91-7948-079-9
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1993. Heimbygdas årsbok                   1992  2  91-7948-087-X
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1994. Heimbygdas årsbok                   1993  2  91-7948-095-0
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1995. Heimbygdas årsbok                   1994  2  91-7948-107-8
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1996. Heimbygdas årsbok                   1995  2  91-7948-116-7
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1997. Heimbygdas årsbok                   1996  2  91-7948-126-4
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1998. Länsmuseets och Heimbygdas årsbok           1997  2  91-7948-138-8
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 1999. Länsmuseets och Heimbygdas årsbok           1998  2  91-7948-148-5
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 2000. Länsmuseets och Heimbygdas årsbok           1999  2  91-7948-159-0
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 2001. Länsmuseets och Heimbygdas årsbok                2000  2  91-7948-168-X
Rentzhog, Sten (red.)           Jämten 2002. Länsmuseets och Heimbygdas årsbok                2001  2  91-7948-174-4
                      Jämten 2003. Jämtlands läns museums, Heimbygdas och Jämtlands läns
Zipsane, Henrik (red.)           Konstförenings årsbok                            2002  2  91-7948-180-9
                      Jämten 2004. Jämtlands läns museums, Heimbygdas och Jämtlands läns
Zipsane, Henrik (red.)           Konstförenings årsbok                            2003  2  91-7948-188-4
                      Jämten 2005. Årsbok för Jämtlands läns museum, Heimbygda och
Zipsane, Henrik (red.)           Jämtlands läns Konstförening                         2004  2  91-7948-193-0
                      Jämten 2006. Årsbok för Jämtlands läns museum, Heimbygda och
Zipsane, Henrik (red.)           Jämtlands läns Konstförening                         2005  2  91-7948-202-3
                      Jämten 2007. Årsbok för Jämtlands läns museum, Heimbygda och
Zipsane, Henrik (red.)           Jämtlands läns Konstförening                         2006  2  91-7948-206-0
                      Jämten 2008. Årsbok för Jämtlands läns museum, Heimbygda och
Zipsane, Henrik (red.)           Jämtlands läns Konstförening                            2  978-91-7948-212-1
Zipsane, Henrik (red.)           Alces alces - âlskade âlg. Jämten 2009                       2  978-91-7948-221-3
Näslund, Rolf               Studier i Härnösands bebyggelsehistoria. 1585 - 1800 talets mitt. Del I   1980    0348-9620
Rentzhog, Sten; Andersson, Ulla (red.)   Spåren i landskapet. Se och upplev Jämtland-Härjedalen 1           1982    91-85390-50-X
                      Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna. Styresholmsprojektet
                      - en monografi                                2005    91-85222-05-4
Bergvall, Margareta; George, Ola (red.)  Tidsspår. Forntidsvärld och gränslöst kulturarv               2001
                      Tidsspår 2004. Västernorrland - Sameland. Om samisk närvaro i
Bergvall, Margareta; Persson, Peter (red.) Ångermanland och Medelpad                          2004    91-85222-03-8
Wigardt, Mats (red.)            Tidsspår 2006. Om slöjd. Som vill                      2006    91-85222-09-7
Ågren, Per-Uno (red.)           Västerbotten 1979                              1979  2
Ågren, Per-Uno (red.)           Västerbotten 1980                              1980  2
Ågren, Per-Uno; Sundin, Bo (red.)     Västerbotten 1981                              1981  2
Sundin, Bo; Ågren, Per-Uno (red.)     Västerbotten 1982                              1982  2
Ågren, Per-Uno (red.)           Västerbotten 1983                              1983  2
Ågren, Per-Uno; Sixtensson, Rolf;
Vikström, Eva (red.)            Västerbotten 1984                              1984  2
Sundin, Bo (red.)             Västerbotten 1985                              1985  2
Sundin, Bo (red.)             Västerbotten 1986                              1986  2
Sundin, Bo (red.)             Västerbotten 1987                              1987  2  91-971050-0-7
Sundin, Bo (red.)             Västerbotten 1988                              1988  2
Sundin, Bo; Pettersson, Daniel (red.)   Västerbotten 1989                              1989  2
Holstein, Lars; Rosén, Gull-Mari; Hallinder,
Annika; Sundin, Bo (red.)           Västerbotten 1990                            1990    2
Sundin, Bo (red.)               Västerbotten 1991                            1991    2
Sundin, Bo (red.)               Västerbotten 1992                            1991/1992  2
Lundgren, Britta M. (red.)           Västerbotten. Register 1978 - 1992                   1993    2
Lundgren, Britta M. (red.)           Västerbotten 1993                            1992/1993  2
Lundgren, Britta M. (red.)           Västerbotten 1994                            1994    2
Lundgren, Britta M. (red.)           Västerbotten 1995                            1995    2
Lundgren, Britta M. (red.)           Västerbotten 1996                            1996    2
Lundgren, Britta M. (red.)           Västerbotten 1997                            1997    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 1998                            1998    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 1999                            1999    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 2000                            2000    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 2001                            2001    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 2002                            2002    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 2003                            2003    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 2004                            2004    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 2005                            2005    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 2006                            2006    2
Kellgren, Ola (red.)              Västerbotten 2007. Mobila tidsrum                    2007    2
                        Västerbotten 2007. Fromhetsliv                     2008    2
                        Västerbottens Norra Fornminnesförening. Skellefteå Museum. Meddelande
                        XXXVII - XLIII, 1975 -1981. (Tidsskriftsboks)                    2
                        Västerbottens Norra Fornminnesförening. Skellefteå Museum. Meddelande
                        XLIV - XLVIII, 1982 - . (Tidsskriftsboks)                      2
                        Ångermanland 13.                            1974    2
                        Ångermanland 14.                            1979    2
                        Ångermanland Medelpad 1986. Årsbok för Ångermanlands och
                        Medelpads Hembygdsförbund                        1986    2  91-970886-0-9
Norberg, Owe (red.)              Ångermanland Medelpad 1988-89                      1988    2
Norberg, Owe (red.)              Ångermanland Medelpad 1990-91                      1991    2
                        Arv og Eje 1973. Årbog for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening    1973
                        Arv og Eje 1974. Årbog for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.
                        ("Sparetider")                             1975
                        Arv og Eje 1975. Årbog for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.
                        ("Vand er bedst")                            1976
                    Arv og Eje 1976. Årbog for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. ("Det
                    forsømte århundrede")                           1976
                    Arv og Eje 1977. Årbog for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.
                    ("Bordskik og borddækning")                        1977
                    Arv og Eje 1986-87. Årbog for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.   1987    87-88019-04-7
                    Arv og Eje 1988. Årbog for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. ("De
                    pløjede og de såede")                           1988    87-88019-05-5
                    Arv og Eje 1989. Årbog for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.
                    ("Boligform og livsstil")                         1989    87-88019-06-3
                    Diverse Danmark. (Tidsskriftsboks)
                    Dansk bondekultur før 1900. Vejleder til Nationalmuseets danske
Rasmussen, Holger           bondesamling                               1979    87-480-0188-0
                    Alle tiders Odsherred 1984                            2
                    Alle tiders Odsherred 1985. (Tema : Jarlen af Bothwell)             2
                    Alle tiders Odsherred 1986                            2
                    Alle tiders Odsherred 1987                            2
                    Alle tiders Odsherred 1988                            2
                    Alle tiders Odsherred 1990                            2
                    Alle tiders Odsherred 1991. (Tema : Nykøbing på Sjælland)            2
Ludvigsen, Peter; Walsted, Anne-Lise
(red.)                 Arbejdermuseet. Årbog 1984-85                       1986  2  87-88626-03-2
                    Arbejdermuseet. Årbog 1986-87                       1988  2  87-88626-06-7
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1978               1978  2  87-87179-210
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1979               1979  2  87-87179-229
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1980               1980  2  87-87179-261
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1981               1981  2  87-87179-288
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseums årsskrift 1982               1982  2  87-87179-318
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseum/Kunstmuseum. Årsskrift 1983         1983  2  87-87179-326
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseum/Kunstmuseum. Årsskrift 1985         1985  2  87-87179-415
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Årsskrift 1987               1987  2  87-87179-504
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Årsskrift 1988               1988  2  87-87179-539
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Årsskrift 1989               1989  2  87-87179-547
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Årsskrift 1990               1990  2  87-87179-563
                    Lolland-Falsters Stiftsmuseum. Årsskrift 1991               1991  2  87-87179-598
                    Fynske Minder 1977                            1978  2  87-87162-08-3
                    Fynske Minder 1978                            1979  2  87-87162-09-1
                 Fynske Minder 1979-80               1980  2  87-87162-10-5
                 Fynske Minder 1981                 1982  2  87-87162-14-8
                 Fynske Minder 1982                 1983  2  87-87162-15-6
                 Fynske Minder 1983                 1984  2  87-87162-16-4
                 Fynske Minder 1984                 1985  2  87-87162-19-9
                 Fynske Minder 1985                 1985  2  87-87162-22-9
                 Fynske Minder 1986                 1986  2  ? -87162-22-9
                 Fynske Minder 1987                 1987  2  87-87162-26-1
                 Fynske Minder 1988. Festskrift til Niels Oxenvad  1988  2  87-87162-28-8
                 Fynske Minder 1989                 1989  2  87-87162-34-2
Uldall, Jens Th. (red.)      Fynske Minder 1990                 1990  2  87-87162-35-0
Uldall, Jens Th. (red.)      Fynske Minder 1991                 1991  2  87-87162-40-7
Ganshorn, Jørgen (red.)      Fynske Minder 1992                 1992  2  87-87162-43-1
Ganshorn, Jørgen (red.)      Fynske Minder 1993                 1993  2  87-87162-49-0
Ganshorn, Jørgen (red.)      Fynske Minder 1994                 1994  2  87-87162-51-2
                 Fynske Minder 1995                 1995  2  87-87162-56-3
                 Fynske Minder 1996                 1996  2  87-87162-62-8
                 Fynske Minder 1997                 1997  2  87-7838-362-5
Koch, Claus Chr. (red.)      Fynske Minder 1998                 1998  2  87-7838-424-9
Koch, Claus Chr. (red.)      Fynske Minder 1999                 1999  2  87-7838-493-1
Koch, Claus Chr. (red.)      Fynske Minder 2000                 2000  2  87-7838-551-2
Koch, Claus Chr. (red.)      Fynske Minder 2001                 2001  2  87-7838-689-6
Koch, Claus Chr. (red.)      Fynske Minder 2002                 2002  2  87-7838-758-2
Koch, Claus Chr. (red.)      Fynske Minder 2003                 2003  2  87-7838-882-1
Koch, Claus Chr. (red.)      Fynske Minder 2004                 2004  2  87-7838-967-4
Koch, Claus Chr. (red.)      Fynske Minder 2005                 2005  2  87-7674-081-1
Lorentzen, Asger Halling (red.)  Fynske Minder 2007                 2007  2  978-87-87345-09-9
Lorentzen, Asger Halling (red.)  Fynske Minder 2008                 2008  2  978-87-87345-16-3
Borch, Knud            "Den gamle By" Aarhus
                 Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1976      1977  2
                 Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1977      1978  2
                 Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1978      1979  2
                 Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1979      1980  2
                 Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1980      1981  2
                 Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1981-82        2
                 Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1983         2
               Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1984             2
               Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1985             2
               Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1986             2
               Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1987             2
               Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1988-89           2
               Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1990             2
               Købstadmuseet "Den gamle by". Årbog 1994             2
               Den gamle by. Danmarks Købstadmuseum. 1995            2
               Lindholm Høje. Gravplads og landsby                 87-87409-0-70
               Mark og Montre 1980                       2
               Mark og Montre 1981                       2
               Mark og Montre 1982                       2
               Mark og Montre 1983                       2
               Mark og Montre 1984                       2
               Mark og Montre 1985                       2
               Mark og Montre 1988                       2
               Mark og Montre 1989                       2
               Mark og Montre 1990. Årbog for kunst- og kulturhistorie  1990  2
               Mark og Montre 1991. Årbog for kunst- og kulturhistorie  1991  2
               Mark og Montre 1992. Årbog for kunst- og kulturhistorie  1992  2
               Mark og Montre 1993. Årbog for kunst- og kulturhistorie  1993  2
               Mark og Montre 1996. Årbog for kunst- og kulturhistorie  1996  2
               Mark og Montre 1997. Årbog for kunst- og kulturhistorie  1997  2
               Mark og Montre 1998. Årbog for Ribe Amts museer         2
               Mark og Montre 1999. Årbog for Ribe Amts museer         2  87-981125-0-0
Villumsen, Holger (red.)   Mark og Montre 2000. Årbog for Ribe Amts museer         2  87-987624-1-9
Fisker, Erik Bjerre (red.)  Mark og Montre 2001. Årbog for Ribe Amts museer         2  87-987624-2-7
Fisker, Erik Bjerre (red.)  Mark og Montre 2002. Årbog for Ribe Amts museer         2  87-987624-3-5
Kieffer-Olsen, Jakob (red.)  Mark og Montre 2003. Årbog for Ribe Amts museer         2  87-987624-4-3
Søvsø, Morten (red.)     Mark og Montre 2004. Årbog for Ribe Amts museer         2  87-987624-5-1
Søvsø, Morten (red.)     Mark og Montre 2006. Årbog for Ribe Amts museer         2  87-987624-8-6
               Ølgod Museum 1991                     1992  2
               Ølgod Museum 1996                     1997  2
               Ølgod Museum 1997                     1998  2
               Ølgod Museum 1998                     1999  2
               Ølgod Museum 1999                     2000  2
                     Ølgod Museum 2000                              2001  2
                     Ølgod Museum 2001                              2002  2
                     Ølgod Museum 2002                              2003  2
                     Ølgod Museum 2003                              2004  2
                     Ølgod Museum 2005                              2006  2
                     Årbog 1995. Kulturhistorisk Museum Randers                  1996  2  87-88732-08-8
                     Årbog 1996. Kulturhistorisk Museum Randers                  1997  2  87-88732-09-6
                     Årbog 1997. Kulturhistorisk Museum Randers                  1998  2  87-88732-12-6
                     Årbog 1998. Kulturhistorisk Museum Randers                  1999  2  87-88732-13-4
                     Årbog 1999. Kulturhistorisk Museum Randers                  2000  2  87-88732-14-2
                     Årbog 2000. Kulturhistorisk Museum Randers                  2001  2  87-88732-16-9
                     Årbog 2001. Kulturhistorisk Museum Randers                  2002  2  87-88732-17-7
                     Årbog 2002. Kulturhistorisk Museum Randers                  2003  2  87-88732-19-3
                     Årbog 2003. Kulturhistorisk Museum Randers                  2004  2  87-88732-22-3
                     Årbog 2004. Kulturhistorisk Museum Randers                  2005  2  87-88732-25-8
                     Årbog 2006. Kulturhistorisk Museum Randers                  2007  2  978-87-887-3231-2
Witt, Torben               Aalborg og fabrikkerne - byvækst i 1890erne. Aalborg-bogen 1979-80      1981  2
Witt, Torben               Aalborg og forandringerne - fotos fra byen. Aalborg-bogen 1981-82      1982  2
Nielsen, Henrik; Christensen, Allan    Vesterbro - et gennembrud. Aalborg-bogen 1983-84               1983  2
Petersen, Viggo              Aalborg og herregårdene. Aalborg-bogen 1985                 1985  2
                     Glas og mennesker. Brikker til historien om Glasværket i Aalborg. Aalborg-
Kock, Jan                 bogen 1986                                  1986  2  87-87408-00-3
Kock, Jan                 Hugo Matthiessens Aalborg - september 1916. Aalborg-bogen 1987        1987  2  87-87409-01-1
                     Jens Bangs Stenhus - og om at bygge og bo i Aalborg på Christian 4.s tid.
Petersen, Viggo              Aalborg-bogen 1988                              1988  2  87-87409-03-8
Knudsen, Børge Møller; Christensen, Per  Skolegade Kvarteret i Aalborg - en bydel, der forsvandt. Aalborg-bogen
Bo                    1989                                     1989  2  87-87409-03-9
                     Store Nygade-Kvarteret i Aalborg. Portræt af en bydel. Aalborg-bogen
Gjedde, Flemming (red.)          1990                                     1990  2  87-87409-04-6
Blegvad, Jacob              Hasseris Villaby - huse og arkitektur. Aalborg-bogen 1991          1991  2  87-87409-05-4
Müller, Sigurd              De ædle druer. Vinhandlere i Aalborg. Aalborg-bogen 1992           1992  2  87-87409-05-5
Petersen, Viggo              Aalborg og Limfjordslandet. Aalborg-bogen 1993                1993  2  87-87409-06-2
                     Ta' bussen til byen … Historien om omnibusserne i Aalborg. Aalborg-
Studstrup, Frank             bogen 1995                                  1995  2  87-87409-08-9
Gotfredsen, Ebbe             Aalborg og Garnisonen. Aalborg-bogen 1996                  1996  2  87-87409-11-9
Petersen, Viggo              Gadeliv i Aalborg - i åløbenes tid. Aalborg-bogen 1997            1997  2  87-87409-12-7
                  Banken på Gammel Torv. Træk af pengevæsenets historie i Aalborg
Østeraas, Niels           gennem 140 år. Aalborg-bogen 1998                   1998  2  87-87409-13-5
Holm, Poul             Aalborg og Søfarten gennem 500 år. Aalborg-bogen 1999         1999  2  87-87409-15-1
Møller, Stig Bergmann        Aalborg gråbrødrekloster. Marked, by og kloster. Aalborg-bogen 2000  2000  2  87-87409-17-8
Topholm, Jens            Vestbyen i Aalborg. Aalborg-bogen 2001                 2001  2  87-87409-19-4
                  Aalborghåndværk i Nordjylland - om håndværkernes virksomhed uden for
Petersen, Viggo           byen indtil 1861. Aalborg-bogen 2002                  2002  2  87-87409-20-8
Jensen, Bente            Moderne gennembrud i Aalborg i 1930erne. Aalborg-bogen 2003      2003  2  87-87409-21-6
                  Tobakken og byen. C.W.Obels Tobaksfabrik 1787-1995. Aalborg-bogen
Rostgaard, Marianne; Bladt, Inger  2004                                  2004  2  87-87409-22-4
Ørnbjerg, Jakob           Jens Bang - en købmand i 1600-tallets Aalborg. Aalborg-bogen 2005   2005  2  87-87409-23-2
Bender, Henning; Pedersen, Morten  Aalborg og cementen. Aalborg-bogen 2006                2006  2  87-87409-24-0
                  Til glæde og salighed. Guds Legemslav i Aalborgs senmiddelalder.
Frandsen, Bodil           Aalborg-bogen 2007                           2007  2  87-87409-25-9
                  Kampen om idrætten - kommunen og idrætten i Aalborg 1900 - 1950.
Wøllekær, Johnny          Aalboergbogen 2008                           2008  2  978-87-87409-26-1
                  Diverse Finland. (Tidsskriftsboks)
                  Finskt museum 1981                           1983    951-9056-53-x
                  Finskt museum 1982                           1984    951-9056-59-9
                  Finskt museum 1983                           1984    951-9056-60-2
                  Finskt museum 1984                           1984    951-9056-62-9
                  Finskt museum 1985                           1985    951-9056-69-6
                  Finskt museum 1986                           1986    951-9056-76-9
                  Finskt museum 1987                           1987    951-9056-81-5
                  Finskt museum 1988                           1988    951-9056-86-6
                  Finskt museum 1989                           1989    951-9056-93-9
                  Finskt museum 1990                           1991    951-9057-00-5
                  Finskt museum 1991                           1992    951-9057-05-6
                  Finskt museum 1992                           1994    951-9057-14-5
                  Finskt museum 1993                           1995    951-9057-19-6
                  Finskt museum 1994                           1997    951-9057-26-9
                  Finskt museum 1995                           2003    951-9057-26-9
                  Finskt museum 2002. Rävåsen                      2005    951-9057-59-5
                  Finskt museum 2003                           2004    951-9057-53-6
                  Finskt museum 2004                           2005    951-9057-56-0
                  Finskt museum 2005                           2007    978-951-9057-64-4
            Finskt museum 2008. Den långa medeltiden. Mikael Agricolas tid      2009  978-951-9057-72-9
Sirelius, U.T.     Suomalaisten Kalastus 1                          1906
Sirelius, U.T.     Suomalaisten Kalastus 2                          1907
Sirelius, U.T.     Suomalaisten Kalastus 3                          1908
            Suomen museo. 1998                            1999  951-9051-32-3
            Suomen museo. 1999                            2000  951-9057-38-2
            Suomen museo. 2000                            2001  951-9057-43-9
            Suomen museo. 2001                            2002  951-9057-46-3
            Suomen museo. 2003                            2004  951-9057-55-2
            Suomen museo. 2004                            2005  951-9057-57-9
            Suomen museo. 2005                            2006  951-9057-61-7
            Suomen Museo 2006 Finskt Museum. Sankt Henrik och Finlands
            kristnande                                2007  978-951-9057-63-7
            Suomen museo. 2007                            2008  978-951-9057-69-9
Sörling, Eric (red.)  Ålandsboken                                1987  951-99812-9-2
            Åländsk odling. 58:e årgången. Årsbok 1998                1998

            Åländsk odling. 60:ande årgången. Årets tema: Mats Drejer. Årsbok 2000.  2001
            Åländsk odling. 61:a årgången. Årsbok 2001-2002              2003
            Åländsk odling. 62:a årgången. Årsbok 2003                2004
            Diverse Island. (Tidsskriftsboks)
Taksdal, Turid     Trekk frå islandsk folkekultur                      1986  82-00-07746-2
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1987                1988
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1988                1989
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1989                1990
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1990                1991
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1991                1992
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1992                1993
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1993                1994
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1994                1995
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1995                1997
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1996 - 1997             1998
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1998                2000
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 1999                2001
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 2000 - 2001             2003
            Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 2002 - 2003             2004
Mjøll Snæsdottir (red.)          Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 2004 - 2005            2007
                     Årbok. Hins islenzka fornleifafelags. 2006 - 2007            2008
                     Føroya Fornminnissavn. Søga og virksemi                 2002    99918-931-1-3
Brandon, William; Josephy Jr., Alvin M.
(red.)                  The American Indian. Adapted for young readers by Anne Terry White   1963  a  0-394-80293-4
La Farge, Oliver             The American Indian. Special Edition for Young Readers         1973  a
Schmitt, Martin F.; Brown, Dee      Fighting Indians of the West                      1948  a
Tornöe, J. Kr.              Early American History. Norsemen before Colombus            1964  a
Kopas, Cliff               Bella Coola                               1970  a

Østgård, Bjørn Gunnar (red.)       America - America Letters. A Norwegian-American Family Correspondence  2001  a  0-87732-092-6
Linton, Calvin C. (red.)         The Bicentennial Almanac. 1776 - 200 Years of America - 1976      1975  a  0-8407-4041-7
Cooke, Alistair              Alistair Cooke's America                        1974  a  0-394-48726-5
Lovoll, Odd S.              The Promise Fulfilled. A Portrait of Norwegian Americans Today     1998  a  0-8166-2832-7
Mowrer, Lilian; Cummings, Howard H.    The United States and World Relations                  1952  a
Lovoll, Odd S. (red.)           Nordics in America. The Future of Their Past              1993  a  0-87732-081-0
Olson, Keith W.              An Outline of American History                         a
Schroeder, Richard C.           An Outline of American Government                       a
Stranwold, Olaf              Norse Inscriptions on American Stones. Collected and deciphered by…   1948  a
                     American Revolution. Bicentennial                       a
Morgan, Edmund S.             The Birth of the Republic. 1763-89                   1965  a
                     The Constitution of The United States of America                a
                     Colonel Heg and His Boys. A Norwegian Regiment in the American Civil
Ager, Waldemar              War                                   2000  a  0-87732-091-8
Carley, Kenneth              The Sioux Uprising of 1862                       1961  a
Brown, Dee; Gunnes, Erik (overs.)     Begrav mitt hjerte ved Wounded Knee                   1970  a  82-05-06175-0
                     Norwegian yankee. Knute Nelson and the Failure of American Politics.
Gieske, Millard L.; Keillor, Steven J.  1860 - 1923                               1995  a  0-87732-083-7
Freidel, Frank              America in the Twentieth Century                    1963  a
Heller, Deane; Heller, David       The Cold War                              1962  a
                     Richard Nixon. An Intimate And Revealing Portrait Of One Of America's
Johnson, George              Key Political Figures                          1961  a
Manchester, William; Stang, Georg
(overs.)                 En presidents død. 20. november - 25. november 1963           1967  a
Schlesinger, Arthur M. jr         De tusen dagene. Boken om John F. Kennedy                1966  a
                     The Colony that Rose from the Sea. Norwegian Maritime Migration and
Mauk, David C.              Community in Brooklyn. 1850 - 1910                    1997  a  0-87732-086-1
                     Norwegians on the Prairie. Etnicity and the Development of the Country
Lovoll, Odd S.              Town                                   2006  a  978-0-87351-571-9
Baker, Roy A.               History of Fergus Falls                             a
Fearing, Jerry              The Story of Minnesota. The State's History in Picture Form       1969  a  0-87351-053-4
Thompson, Jane (red.)           Fergus Falls, Minnesota. 1872 - 1972                   1972  a
Gjerde, Jon; Qualey, Carlton C.      Norwegians in Minnesota                         2002  a  0-87351-421-1
Holmquist, June Drenning; Brookins, Jean
A.                    Minnesotas Major Historic Sites. A Guide                 1972  a  0-87351-073-9
                     Minneapolis. Frontiers, Firsts & Futures. A Bicentennial Commorative
                     Guide to the History of the City of Minneapolis              1976  a
Ryan, J. C.               Early Loggers in Minnesota                        1975  a
Ryan, J. C.               Early Loggers in Minnesota. Vol. II                    1976  a
                     Diverse. Polarområder. (Tidsskriftsboks)
Dewey    Anmerkninger


001. B
001. B

001. B


001.01 V
001.3 K
001.3 N
001.3 T
001.5 I
004.678 P
011.37 F

011.7 J

012. A
012. B

012. B
012. F
012. K
015.481

016. B
016. H
016. I

016. K
016. K
016. K
016. M
016. N

016. N
016. S

016. S
016. S
016. T
016.069 S
016.305 S
016.325 A
016.355 N
016.72 W
016.9481
016.9481 B
016.9481 B

016.9481 B

016.9481 F
016.9481 F
016.9481 L
016.94824
016.94825
016.9489 F
017 N

020. K
021. A

025 O
025. A
025. A
025. A
025. A
025. F
025. H

025. M

025. S
025.17 A
025.17 A
025.17 A
025.17 A

025.17 A
025.17 A
025.17 A


025.17 A

025.17 A
025.17 A
025.17 A

025.17 A

025.17 A
025.17 A
025.17 A

025.17 A
025.17 A
025.17 A

025.17 A
025.17 L

025.2 A
025.2 W
025.43 A

025.43 D

025.43 D
025.49 H
025.5 G
026. B
026. H
026. S
026. S
026. V
026.9 O
027. 0
027. H
027.4
027.4
050. F
050. F
050. F
058.82 N
069 .I
069 N

069. A
069. A

069. A
069. A
069. A
069. B
069. B
069. B
069. B
069. B
069. B

069. D

069. D

069. D

069. D
069. D
069. D
069. E
069. E
069. E


069. F

069. F

069. F
069. F

069. F
069. F
069. G
069. G

069. G

069. G

069. H

069. H
069. H
069. H
069. H

069. H
069. H

069. H
069. H
069. H
069. I


069. I
069. J
069. J
069. K
069. K
069. K
069. K
069. K

069. K
069. L
069. L
069. L

069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M

069. M

069. M
069. M
069. M

069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M
069. M

069. M
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N

069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N
069. N

069. N
069. O
069. O
069. P

069. P
069. R

069. R

069. S
069. S
069. S
069. S
069. S
069. S
069. S
069. S
069. S
069. S
069. S
069. T
069. T

069. T
069. T

069. V
069. W
069. Ø

069. Ø

069. Å

069. Å

069. Å
069.09 F
069.09 S

069.1 B
069.1 E

069.1 E
069.1 M

069.1 M

069.1 M
069.1 P
069.1 S

069.1 S
069.4 B

069.4 D
069.4 F
069.4 K069.4 K
069.4 S
069.4 V

069.4 V

069.4 V

069.4 V
069.4 W
069.4 Å
069.5 C
069.5 C
069.5 G
069.5 G
069.5 L
069.5 O
069.5 Ø

070.5 H
078.1 J
078.1 J
078.1 O
078.1 S
088.82 J
088.82 J
088.82 K  Fra Tynset bibliotek (Tynset Folkehøgskule)


088.82 N

128.2 K

170. L
172.4 R
181.4 G
246. B
246.1 P
246.5 B

246.5 T
263. J
265.2

266. N

266. N

266. N
274.8 S  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
274.81 A
274.81 K
274.8242
274.82442
274.8246 B
274.82461
274.82462
274.82462
274.82462 S
274.82463
274.82463
274.82463
274.82465
274.82466
274.82466
274.82466 Ø
274.836 K
274.8414
274.8414
274.8414

277.75 D

277.76 B

277.76 C
277.76 M
277.84 F

284.1 C
284.1 N
284.1 N
293.1 S
294.26 Ø
301. S
301. S
303.4 I

303.4 M
303.482 A

303.482 K
303.482 V

304.6 S
304.6 Å
304.8 B
304.8 G
304.8 G
304.8 G
304.8 G
304.8 H

304.8 H
304.8 R

304.8 Ø
305.2 U
305.23 H
305.23 M

305.4 J

305.4 M
305.4 R
305.42 B
305.42 B
305.42 S
305.43 A
305.43 A
305.43 D
305.43 S
305.56 A
305.56 B
305.56 B
305.56 M
305.56 S
305.56 S
305.56 W
305.8 A

305.8 D

305.8 D

305.8 D
305.8 E

305.8 H
305.8 N
305.8 N
305.8 N
305.8 N
305.8 N
305.8 N
305.8 N
305.8 N

305.8 N
305.894 S
305.894 S
305.9 R
305.93 L
305.93 W
306. B
306. F
306. T
306. T

306. T
306. T

306. T
306. T

306. T
306. T
306. T
306. T

306. T
306. T
306. T
306. T
306.1 R
306.3 D

306.4 K
306.4 N
306.4 O
306.481 P
306.83 S
306.84   Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
307. B
307. B
307. D
307. M
307. N

307.1 N
307.1 O
307.1 T
307.12 T
307.72 B

307.72 S
307.76 C

307.76 T
310. D

314.81 F

314.81 K
314.82461
314.82461
314.82463
314.82465
314.82466
314.82466
322.2 P
324.2 H
324.2 N
325. A
325. D325. H

325. H
325. L

325. M
325. S
325. S

325. S

325. V

325.1 M
325.2 E
325.2 G
325.2 H
325.2 H

325.2 I
325.2 I
325.2 L
325.2 M
325.2 N
325.2 N
325.2 N
325.2 N

325.2 N

325.2 N

325.2 N

325.2 N

325.2 N
325.2 N
325.2 N
325.2 N
325.2 N
325.2 N

325.2 P
325.2 R

325.2 R
325.2 S

325.2 S
325.2 S
325.2 S
325.2 S
325.2 U
325.2 Ø
325.2 Ø

325.481 N

325.481 N

325.481 N
325.7 D
325.7 D


325.73 H
325.73 S
325.73 U
325.73 U
325.795 R
328.41 N

328.481 N
328.481 N

328.481 N
331. N

331.1 H

331.4 H
331.4 M
331.5 L
331.8 J
331.8 K  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)

331.8 K

331.8 S
331.8 T

331.8 T

331.8 T

331.8 T

331.8 T

331.8 T

331.8 T

331.8 T
331.8 T

331.88 B

331.88 F
331.88 F
331.88 O
331.88 R
331.88 R
332.1 D
332.1 S
332.1 T
332.1 T
332.3 M
332.3 R


333. Ø

333.2 F
333.7 M


333.7 M
333.7 N

333.7 S
333.72 F
333.76 J

333.76 R


333.78 B
333.78 F333.78 V
333.79 K

333.79 K
333.79 M
333.91 G
333.91 S

333.95 O
333.95 V
333.95 V
334.5 E

334.5 F
334.5 F

334.5 H
334.5 H
334.5 K
334.5 K
334.5 K
334.5 N
334.5 N
334.5 R
334.5 S
334.5 S
334.5 T
334.6 M
335.4 S
336. N
336.2 D

336.22 E


336.22 H
336.22 L
336.22 L
336.22 M
336.22 O
336.22 S
336.22 S
336.22 S
336.22 S
338.09 N
338.09 N
338.09 S

338.09481 I
338.1 C
338.1 Å
338.372 W

338.4 K
338.4 R


338.479 R
338.479 V

338.4791 P

338.4791 R

338.4791 R

338.4791 S
338.7 I
338.7 K

338.76 D
338.76 M

338.9 A

338.9 O
341. Å

341.6 B

342.02 G
342.2 N
343.02 H
343.076 S

344.09 H

344.09 H


344.094 I
344.094 L
344.094 P
344.094 P
346.043 S

346.048 B
346.05 W

347.05 K
348. T
351. F
351. V
352. H
352. K

352.14 G
352.15 F

353.7 A

353.7 A
353.7 B

353.7 F
353.7 F
353.7 H

353.7 J
353.7 J353.7 K353.7 O

353.7 R
355. C
355. C

355. D
355. F
355. G

355. H
355. H
355. O

355.1 M
355.1 Å
355.4 R

356. I
356. Ø
361. H
361. N
362.11 H
362.11 Ø
362.16 H

362.196 S
362.6 H   CD
362.9 B

362.9 B
362.9 G
362.9 R

362.9 Ø
363.2 V
363.5 H

363.5 O
363.69 A

363.69 B

363.69 B
363.69 B
363.69 B

363.69 F
363.69 F
363.69 F
363.69 F
363.69 F
363.69 F
363.69 F

363.69 F
363.69 H
363.69 H
363.69 J

363.69 K
363.69 K

363.69 K

363.69 K
363.69 K
363.69 K
363.69 K

363.69 K
363.69 L
363.69 L
363.69 M
363.69 M  Kopier i privat innb.
363.69 N
363.69 N
363.69 R
363.69 R

363.69 R
363.69 R
363.69 R
363.69 S
363.69 S

363.69 S

363.69 T

363.69 V
363.69 Å

363.69 Å

363.69 Å

363.69 Å

363.69 Å

363.69 Å

363.69 Å
363.7 M

363.738 G

363.738 S

364.18 H


368.1 S
368.9 A
368.9 F
368.9 T
368.9 T
369.2 C
369.2 N
369.2 Ø
369.2 Ø
369.4 F
369.4 G
369.4 G
369.4 G
369.4 M
369.4 O

369.4 U
369.4 Ø

370.71 D

370.9 D
370.9 E
370.9 K
370.9 R

370.9 S
370.9 T
371. L

372.5 L
372.9 K
373. H

373. S
373.9 A

373.9 N
373.9 N
373.9 Ø
374.8 A

381. F
381.1 G
381.1 T

381.1 V
381.2 J
383.49 B
383.49 J

384.65 E
385. B
385. B
385. B
385. J
385. J
385. J
385. J
385. R
386.2 E
386.4 L
386.5 P
387. N

387.5 H

387.5 S
387.5 S
387.7 B
388. D
388. H

388. P
388.1 B
388.1 G
388.1 G

388.1 Ø
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å
388.1 Å

388.3 B

388.3 N
388.34 M

388.34 U
388.347 T
388.4 B


390. F
391. B
391. B
391. B
391. D
391. F
391. F
391. F
391. G
391. K
391. K
391. L
391. L
391. N
391. N
391. N
391. N
391. R
391. W
391.4 F
391.4 N
391.4 R
391.4 S
391.4 S

391.6 D
392. G
392. H
392. H
392.1 G
392.5 S
392.5 V
392.O

394. H
394.2 B
394.26 B
394.26 J
394.26 N
394.3 S
395. H
398. B
398. F
398. J


398. K
398. M

398. N
398. N
398. N

398. N

398. N

398. N

398. N
398. N
398. N
398. N
398. N
398. N

398. N

398. N

398. N
398. N
398. N

398. N

398. N
398. N

398. N

398. N

398. N

398. N
398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N
398. N
398. N

398. N

398. N
398. N
398. N

398. N

398. N
398. N
398. N
398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N

398. N
398. N

398. N

398. N
398. N

398. N

398. N

398. N

398. N
398. N

398. N

398. N
398. N

398. N

398. N
398. N
398. N

398. N

398. N

398. N

398. N
398. N

398. N

398. N
398. N

398. N

398. N
398. N

398.01 T
398.2 H
398.2 Ø
398.4 L
398.4 N
398.41 S

398.8 D

398.8 H  CD
411. H
411. K
412. F
412. H
412. N
412. S

412. S
423. H
439.62 S
439.69 L
439.7 F
439.7 P
439.82 B

439.82 H
439.82 H
439.82 L
439.82 O
439.82 O  DVD
439.82 S
439.82 T
439.82 V
439.82 V
439.82 V
439.82 Ø
439.822 M
439.827 A

439.827 A
439.827 D
439.827 K
439.827 O
439.827 O

439.827 R
439.827 R
439.827 V
439.829 A
439.829 E
439.829 F
439.829 G
439.829 S
439.829 S
439.829 T
529. C
529. E
539.82 J

546.3 Ø

551. S
551.48 S
551.7 G
551.7 R

551.7 S

551.7 S

552. O
554.8246

554.8246 G

554.8246 H

554.8246 H

554.8246 M

554.8246 O
578. B
580. B

580. H
580. K

580. M
580. Ø

581. B

581. B
581. E
581. O
581.7 E
582.16 E

582.16 H

582.16 N

582.16 N

582.16 N

582.16 T

590. B

595.3 Ø

596. B

596. B
598.176 S
598.6 S


598.6 S
599.65 B
599.65 E
599.7 L

599.7 P
599.7 R
599.7 S

599.7 S

599.76 J
599.773 V


599.78 B

599.78 Ø
613.4 S
613.5 K
613.7 O

613.9 P
614.4 N
615.882 B
615.882 R
617.95 H
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V
620. V

620. V
620. V
620. V
620. V
621. H
621.1 W
621.32 F

621.32 H
621.32 S
621.91 N
622. B
622. B
622. B
622. B
622. B

622. B


622. B

622. B
622. E
622. F
622. F

622. H

622. H
622. J
622. J

622. K

622. K

622. K
622. K

622. K
622. L
622. N
622. R
622. S


622. S
622. T
622.338 N
622.338 N

622.34 F
622.34 M
622.7 Ø
622.M
623.4 V
623.821 I
628.4 B

629.283 S
630 Ø


630. A


630. A630. A
630. B
630. B
630. D

630. D
630. D
630. E
630. E

630. E

630. F

630. F
630. G
630. H
630. H
630. J
630. J
630. J
630. J

630. J
630. J
630. J
630. J
630. J
630. J
630. J
630. J
630. J
630. J
630. J
630. J

630. J
630. K
630. L
630. R
630. S
630. S

630. S
630. S

630. S
630. T
630. T
630. T

630. V
630. W
630. Y
630. Å
631.2 B
631.2 S

631.2 Å
631.3 B
631.3 D
631.3 S

631.4 S
631.5 G

631.5 L
631.5 M
631.5 S
631.5 S
631.5 T

633.1 B
634.9 B

634.9 B
634.9 B
634.9 B
634.9 D
634.9 E
634.9 F

634.9 G
634.9 G
634.9 H
634.9 H

634.9 L
634.9 S
634.9 S
634.9 S
634.9 S
634.9 S
634.9 S
634.9 T

634.92 F

634.92 F

634.92 T

634.92 T
634.98 F
634.98 H
634.98 N  DVD

635.2 V
635.4 Z
636. T
636.082 S

636.082 S

636.084 R

636.084 R

636.084 R

636.084 R
636.084 S
636.084 Ø
636.085 T
636.2 D
636.2 N
636.2 P
636.2 S
636.2 S
636.2 S
636.2 S
636.2 S
636.2 S
636.2 S
636.2 S
636.2 T

636.29 U
636.3 B
636.3 D
636.3 G

636.3 G
636.3 K
636.3 S
636.3 S
636.3 S

636.3 S
636.97 E
636.97 N
636.97 N
636.97 N
636.97 N
636.97 N
636.97 P
636.97 P
636.97 S
636.97 S
637 A
637. B
637. D
637. D
637. D
637. E
637. F
637. H
637. H
637. M
637. M
637. N
637. N
637. S
637. T
637. T

637. T
637. W

637. Ø
637.06 W
637.071 B
637.1 M

637.3 R
637.9 A
637.9 B
637.9 B

637.9 D
637.9 H

637.9 H
637.9 H
637.9 K
637.9 L
637.9 L

637.9 L
637.9 N
637.9 N


637.9 O
637.9 P
637.9 R

637.9 R
637.9 R

637.9 R
637.9 R

637.9 S

637.9 S
637.9 S
637.9 S
637.9 S
637.9 S

637.9 Ø
639.1 B

639.1 B

639.1 D
639.1 E
639.1 P

639.1 V
639.1 W
639.2 A  DVD
639.2 D
639.21 J

639.21 N

639.27 G
639.27 R
639.28 S

639.9 H
640. B

640. K
641. G
641. G

641. G

641. G
641. G
641. H

641. N
641. N
641. N
641. R
641. S
641.2 A
641.37 E
641.5 A
641.5 E
641.5 H
641.5 H
641.5 M

641.6 R
641.815 K
658.3 W
662.5 W
664.7 S
664.9 K

664.9 K
664.94 H
664.94 K
666.1 B

666.1 C

666.1 C

666.1 C

666.1 I
666.1 P
667.3 S

668.4 H
668.4 P
669. E

669.1 E

669.1 E


669.1 E


669.1 E
669.1 E
669.1 E

669.1 F
670. B
670.42 V
670.42 V
674. B
674. C
674. S

674.2 B
674.2 H

676. F
679. L


680. B
680. B
680. D
680. H
680. H

680. H
680. S
681.11 K
681.8 L
682. T
684.08 B
684.08 B
684.08 H

685. M
685.31 B
685.36 L
687. S
688.6 R

688.72 G
690. B

690. D

690. D


690. H

690. H
690. M

690. T
690.18 G
691.1 H
691.2 P
693. M

693.8 H
694. G
694. I
694. M
694. V
694.2 B
694.2 H
694.2 S
695. K
698. B
700. D
701. M
704.03 M

704.9 H

707.4 T
707.4 V
708. K
708. K
708. R
708. S
708. U
708.81 M
709. E


709. K

709. K
709. N
709. N
709. N
709. N
709. N
709. N
709. N
709. N
709. N
709. N
709. N
709. N
709. T
709.48 N


710. D

710. E
710. F

710. H
710. H

710. K

710. K

710. L
710. M

710. N
710. O
710. S
711. F
711. F
711. F

711. F
711. K

711. N

711. N

711. Å
711.3 H
711.3 H
711.3 H
711.4 B
711.4 B
711.4 E

711.4 E

711.4 E
711.4 F
711.4 F
711.4 G

711.4 K
711.4 R

711.4 R
711.4 T
711.5 B
711.5 D

711.5 M
711.5 T


712. V
712.6 E
712.6 M

712.6 M

712.6 M

712.6 M

712.6 M
719. Ø
720. A
720. H

720. H
720. K
720. T
720.1 B720.1 F

720.28 B

720.28 S
720.28 T

720.9 A
720.9 B
720.9 B
720.9 B

720.9 B
720.9 B
720.9 B

720.9 B
720.9 B
720.9 B

720.9 C

720.9 D
720.9 E


720.9 F
720.9 H
720.9 H

720.9 H
720.9 H
720.9 J
720.9 M
720.9 N
720.9 N
720.9 R
720.9 R
720.9 S

720.9 S
720.9 S
720.9 S
720.9 S
720.9 S
720.9 T
720.9 T
720.9 V
720.9 V
720.9 V
725. E
725. R
725.3 H

725.3 H

725.7 M

725.7 M

725.7 M
726.5 C
726.5 D
726.5 E
726.5 H
726.5 H
726.5 K
726.5 K
726.5 K
726.5 K
726.5 S
726.5 S

726.5 S
726.9 B

726.9 H
726.9 S
727.6 G

728. A
728. B
728. C
728. E
728. G
728. H
728. H

728. K
728. K
728. M
728. R
728. R
728. S

728. S
728. S

728. S
728. S
728. S

728.1 I
728.1 K
728.1 L
728.3 H
728.6 B
728.6 B
728.6 D
728.6 D
728.6 H
728.6 H
728.6 N
728.6 T
728.7 B

728.7 S

728.7 S
728.7 S
728.8 B
728.8 H
728.8 H

728.9 A
728.9 D
728.9 G
728.9 P
728.9 T

729.4 B
730.9 S
732.2 J
735. K
736.4 H
736.4 M
736.4 S

736.4 S
737.4 N
737.4 S
738.2 B
738.2 H
738.2 P
738.3 O
739. P
739.1 F
739.22 B
739.22 P
739.23 A
739.23 F
739.23 K
739.23 U
739.5 Ø
741.09 A
741.5 A  På smussomslagets rygg: Aukrustsenteret 1996 - 2006
741.5 H
741.5 J

741.5 R
745. A
745. A
745. A
745. B
745. D

745. E
745. F
745. K

745. M

745. M

745. M

745. M
745. N
745. N
745. N
745. N
745. O
745. O

745.1 R
745.4 S

745.5 A
745.5 G

745.5 K
745.5 M
745.51 Å
745.53 A
745.53. S  Privat innb. (hefte)
745.592 E
745.7 E
745.7 E
745.7 O
745.723 E

745.723 E
746. L
746. S
746.1 H

746.1 H
746.1 N
746.14 H
746.14 S
746.14 T
746.2 O
746.3 B
746.3 L
746.3 R
746.3 S
746.4 D
746.4 S
746.4 S
746.4 S
746.4 S
746.4 S
746.4 S

746.41 T
746.42 W
746.42 W
746.432 S
748. G
748.2 A
748.2 L
748.2 P
748.2 P
748.5 L
749. A
749. G
749. K

749. L

749. L

749. M
749. S
749. S
749.6 Å
750. R

759. A
759. B

759. B

759. D
759. M

759. S
759. S
759. S
759.1 N
759.81 A
759.81 E
759.81 K
770. A


770. A
770. B
770. B

770. B

770. B
770. D

770. E

770. E
770. F

770. F
770. F
770. F
770. K
770. L
770. M
770. N
770. N
770. N
770. N

770. U
770.28 O
770.28 O
770.9 L
770.9 N
770.92 B
771. B
771. F
779. F

779. K
779. N
779. V
779.2 G
780. D
780.89 M  Med 1 CD-plate
780.9 E


781.62 A  CD + DVD

781.62 B
781.62 F  CD

781.62 H

781.62 K
781.62 M
781.62 M
781.62 N
781.62 S
782. E
782. E

782. J
782. N
782. O

782.25 M
782.4 B
782.5 H
782.5 H
783. T
783. T
784. H
784. H

784. M
784. N
784.2 W
784.8 T


786.5 T
788. E
788. H
790.1 S
791.4 A  DVD
791.4 A  DVD
792. B


792. B
793.3 B
793.3 T
796,93 P
796. E
796. F
796. F
796. J
796. T
796. V
796.42 N
796.5 J
796.5 M
796.93 N
796.93 S
796.93 Å
796.98 O
799. H
799. L


799.1 B
799.1 F
799.1 G
799.1 J
799.1 L
799.1 M
799.11 W


799.2 B
799.2 D
799.2 J
799.2 L
799.26 F
799.27 H
799.27 V
799.27 V
799.3 T

808. H

808. J
808. S


808. S


808. S
808.066 H

813. G
830. Z   Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.6 E
839.6 E
839.6 G

839.6 M

839.6 S
839.6 S

839.6 S
839.7 A
839.82 S  Fra Tynset folkebibliotek (Kvikne folkeboksamling)
839.82 A  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 A
839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B

839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 B

839.82 B

839.82 B

839.82 B

839.82 B
839.82 B
839.82 B  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 B  Fra Tynset folkebibliotek
839.82 B

839.82 B
839.82 B
839.82 B
839.82 D
839.82 E
839.82 E
839.82 F  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 F  Fra Tynset bibliotek Brydalens folkeboksamling)
839.82 F  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G
839.82 G839.82 G
839.82 G
839.82 G

839.82 G
839.82 H
839.82 H  Fra Tynset bibliotek Brydalens folkeboksamling)
839.82 H
839.82 H
839.82 H
839.82 H
839.82 I  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J

839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 J
839.82 K
839.82 K
839.82 K
839.82 K  Fra Tynset folkebibliotek
839.82 K  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 K  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 K  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 L
839.82 M
839.82 M
839.82 M

839.82 M
839.82 M
839.82 M

839.82 M

839.82 M
839.82 M
839.82 M
839.82 M
839.82 M
839.82 M
839.82 M  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 M  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 M
839.82 M
839.82 N
839.82 N
839.82 N

839.82 O
839.82 P
839.82 P
839.82 R
839.82 S
839.82 S
839.82 S
839.82 S
839.82 S
839.82 S
839.82 S  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
839.82 S  Fra Tynset folkebibliotek
839.82 S
839.82 S
839.82 S
839.82 T  Fra Tynset bibliotek (Tynset Folkehøgskule)
839.82 T
839.82 T
839.82 U
839.82 U
839.82 V
839.82 V

839.82 W
839.82 Ø
839.82 Ø
839.82 Ø
839.82 Ø
839.82 Ø
839.82 Ø
839.82 Å
839.82 Å
839.82 Å

891.85 P
901. S


901. T

903 N
907.2 B
907.2 B
907.2 D
907.2 F
907.2 F
907.2 F
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 H
907.2 L
907.2 L

907.2 L
907.2 L
907.2 L
907.2 L
907.2 L
907.2 L

907.2 L
907.2 R
907.2 S

907.2 S
907.2 T
907.2 T
909. D

910.4 M
914.8 F
914.8 P
914.81 A
914.81 A
914.81 B
914.81 F
914.81 G
914.81 G
914.81 H

914.81 K
914.81 K
914.81 N
914.81 N   Fra Tynset bibliotek (Tynset Folkehøgskule)
914.81 N

914.81 P
914.81 R

914.824 F
914.8241 S
914.8244 N
914.8244 Ø
914.8244 Ø

914.8244 Ø
914.8245 S
914.8246
914.82461 T
914.82462 W
914.82463 F
914.82463 R

914.82466 S
914.825 N

914.8251 S

914.836 N
914.841 H
914.8412 N
914.8414 S
914.8415 S

914.843 L

914.843 L

914.843 L
914.843 N

914.843 O


914.843 O

914.843 O

914.843 O

914.843 O

914.843 O

914.843 O

914.843 O

914.846 S
914.87 S
914.88 J
914.94 M
917. D
917.3 O
917.3 T
917.76 M
917.76 M

919.81 S

920 .F
920 M
920. A

920. A

920. A

920. B

920. B
920. F
920. G
920. H

920. H
920. H

920. J
920. J
920. K
920. M

920. O


920. R
920. S
920. S
920. S
920. S
920. S   Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
920. V
920. V
920. V
920.35 U

920.B
929. D
929.1 H

929.1 N
929.1 S
929.1 S
929.2 B

929.2 B
929.2 B
929.2 B
929.2 D
929.2 D


929.2 E
929.2 E
929.2 E

929.2 E
929.2 F
929.2 G

929.2 G

929.2 H

929.2 H
929.2 H
929.2 K

929.2 K
929.2 K

929.2 L

929.2 M
929.2 M
929.2 M
929.2 M
929.2 N

929.2 N
929.2 O
929.2 R
929.2 R
929.2 R
929.2 S
929.2 S
929.2 S


929.2 S

929.2 S
929.2 T
929.2 U

929.2 W

929.2 Ø
929.2 Ø

929.2 Ø
929.3 F
929.3 F
929.3 T
929.4 S
929.4 V
929.7 D
929.7 R
929.92 V

930.1 F
930.1 F

930.1 G

930.1 M
930.1 N
930.1 N

930.1 S
930.1 S
930.1 S
930.1 V
930.1 V
930.1 V
930.1 V
930.1 V
930.1 V
930.1 V
930.1 V

930.13 F
940. D
940.1 M
940.1 S
940.53 A
940.53 A
940.53 A
940.53 B
940.53 B
940.53 B
940.53 B
940.53 G
940.53 H
940.53 H
940.53 H
940.53 H
940.53 J
940.53 J
940.53 K
940.53 K
940.53 K

940.53 K

940.53 L

940.53 L
940.53 M
940.53 M
940.53 N

940.53 R
940.53 R
940.53 S

940.53 T
940.53 T
940.53 U
940.53 U
940.53 U
940.54 A

940-54 P

943.086 T

947.5 G

948. B
948. F

948. G
948. M
948. M

948. N

948. N

948. N
948. N
948. N

948. N
948. N
948. N
948. N
948. N

948. N
948. N
948. N

948. S
948.004 I


948.004 L
948.004 R

948.004 R

948.004 S
948.004 V
948.004 Å
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B
948.1 B

948.1 B

948.1 B

948.1 B
948.1 B

948.1 B
948.1 B

948.1 B

948.1 B

948.1 B

948.1 C

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F
948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F
948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F

948.1 F
948.1 F
948.1 F

948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F

948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F
948.1 F

948.1 F
948.1 H

948.1 H
948.1 H
948.1 H
948.1 H
948.1 H
948.1 H
948.1 H
948.1 H
948.1 H
948.1 I
948.1 I
948.1 K
948.1 K
948.1 K
948.1 M
948.1 N

948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N
948.1 N

948.1 N

948.1 S
948.1 S
948.1 U
948.1 U
948.1 V
948.1 V
948.1 Ø
948.1 Å
948.1 Å
948.1 Å
948.1 Å
948.1 Å
948.1 Å
948.1 Å
948.1 Å
948.1 Å

948.1 Å
948.1 Å
948.1 Å

948.101 B


948.101 H

948.101 H

948.101 H


948.101 J
948.101 S
948.101. H
948.102 H

948.102 H
948.102 H

948.102 M
948.102 N

948.102 S
948.102 T
948.102 V

948.102 Ø
948.103 A
948.103 A  Fra Tynset folkebibliotek (Kvikne folkeboksamling)
948.103 L
948.103 S  Fra Tynset bibliotek (Olaf Røsts boksamling)
948.1032 H
948.1032 N
948.1032 N
948.1032 N
948.1032 N
948.1032 N

948.1032 N

948.1032 N

948.1032 N

948.1032 N

948.1041 S
948.105 S
948.105 S
948.1052 B
948.1053 P

948.2 B

948.2 B
948.2 I

948.2 L
948.21 C

948.22 A

948.22 A
948.22 N
948.22 N
948.22 Å
948.22 Å
948.22 Å
948.22 Å
948.22 Å
948.22 Å
948.22 Å
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F

948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.221 F
948.2231 L  Fra Tynset folkebibliotek
948.23 B
948.23 B
948.23 B
948.23 B
948.23 B
948.23 B
948.23 Ø
948.23 Ø
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M
948.2331 M

948.24 A
948.24 B
948.24 D
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 G
948.24 H
948.24 H

948.24 H
948.24 J
948.24 M
948.24 M

948.24 N

948.24 N
948.24 N
948.24 S
948.24 S
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å
948.24 Å

948.241 H
948.241 H
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 F
948.2411 H
948.2411 H
948.2411 H
948.2411 H
948.2411 H
948.2411 M
948.2411 M
948.2411 M
948.2411 S
948.2412 L
948.2412 L
948.2412 L
948.2412 L
948.2412 L
948.2412 L
948.2413 K

948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 N
948.2413 T
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.2414 G
948.242 S
948.242 S
948.242 S
948.242 S
948.242 S
948.242 S
948.243 F  DVD
948.243 S
948.2433 S

948.244 C
948.244 D
948.244 I

948.244 P
948.2442 B
948.2442 D
948.2442 G
948.2442 H

948.2442 L

948.2442 N

948.2442 S

948.2442 S
948.2442 S
948.2442 S  Opptrykk (1. utg. 1936)
948.2442 S  Opptrykk (1. utg. 1937)
948.245 D
948.245 Å
948.245 Å
948.245 Å
948.2451 E
948.2451 E
948.2451 E
948.2451 F
948.2452 T
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.2452 Å
948.246 D
948.246 G
948.246 K

948.246 M
948.246 N
948.246 P
948.246 R
948.246 S

948.246 Ø
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.246 Å
948.2461 A
948.2461 A
948.2461 A
948.2461 A
948.2461 A
948.2461 B
948.2461 D
948.2461 M
948.2461 M
948.2461 N
948.2461 R
948.2461 S
948.2462 A
948.2462 A
948.2462 D

948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 F
948.2462 H
948.2462 H
948.2462 H

948.2462 N
948.2463 B
948.2463 B
948.2463 B
948.2463 B
948.2463 D
948.2463 G
948.2463 H
948.2463 K
948.2463 K
948.2463 M
948.2463 N
948.2463 N
948.2463 N
948.2463 O
948.2463 O
948.2463 O
948.2463 O
948.2463 R
948.2463 S
948.2463 T

948.2463 V
948.2464 D
948.2464 G
948.2464 R
948.2464 R
948.2464 R
948.2464 R
948.2464 R
948.2464 R
948.2464 R
948.2465 D
948.2465 E
948.2465 H
948.2465 H
948.2465 K

948.2465 L
948.2465 S
948.2465 T
948.2465 T
948.2465 T
948.2465 T
948.2465 V

948.2466 A
948.2466 D
948.2466 E
948.2466 G

948.2466 G
948.2466 G
948.2466 H
948.2466 K
948.2466 K
948.2466 K
948.2466 K
948.2466 M
948.2466 M

948.2466 P
948.2466 R

948.2466 R
948.2466 S
948.2466 T

948.2466 T
948.2466 T
948.2466 T
948.2466 T
948.2466 T
948.2466 Ø
948.25 S
948.251 G
948.251 G

948.251 G
948.251 K
948.251 M
948.251 M

948.251 M

948.251 M

948.251 M

948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 M

948.251 M

948.251 M

948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 M
948.251 S
948.251 S
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å
948.251 Å

948.251 Å
948.251 Å
948.2521 L
948.2522 K
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 H
948.2524 K

948.253 G
948.253 M
948.253 M
948.253 M

948.253 T

948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T

948.253 T

948.253 T

948.253 T

948.253 T

948.253 T

948.253 T

948.253 T

948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 T
948.253 Ø
948.253 Ø
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.2531 Å
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 L
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.254 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.2542 Å
948.255 V
948.255 V

948.255 V
948.255 V
948.255 V
948.255 V
948.255 V
948.255 V
948.255 V

948.255 V
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.255 Å
948.26 Å
948.26 Å
948.26 Å
948.26 Å
948.26 Å
948.26 Å
948.26 Å
948.26 Å
948.261 D
948.261 D
948.261 D
948.261 D
948.261 D
948.261 D
948.2621 R
948.2621 R
948.263 E
948.2633 S
948.264 N

948.2641 B
948.27 B

948.27 G
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V
948.27 V

948.27 V
948.2721 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.28 Å
948.281 H
948.2811 T

948.2811 T
948.3 H

948.3 R

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A
948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A

948.31 A
948.31 A

948.31 A
948.31 A
948.31 A
948.313 N
948.32 N
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V
948.32 V

948.32 V
948.32 V

948.32 V

948.32 V

948.32 V

948.32 V

948.32 V

948.32 V
948.3222 Å
948.33 A
948.33 B

948.33 M
948.33 Å
948.34 F
948.34 F
948.34 F
948.34 F
948.34 F
948.34 F
948.34 N
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 S
948.34 U
948.34 Æ
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å
948.341 Å

948.341 Å

948.341 Å

948.341 Å
948.341 Å

948.341 Å
948.341 Å
948.342 G
948.342 S
948.342 S
948.342 S
948.342 S
948.342 S
948.342 S
948.342 S
948.342 S
948.342 S
948.342 S
948.3422 M
948.3424 R
948.3424 R
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F
948.343 F

948.343 F

948.343 F
948.343 F

948.343 F
948.343 F

948.343 F
948.344 H
948.344 H
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å
948.344 Å

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F
948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F

948.36 F
948.36 H
948.36 H
948.36 H

948.36 K
948.36 O

948.36 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.361 S
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H
948.362 H

948.3631 B
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 G
948.3631 H
948.3631 H
948.3631 Ø
948.3631 Ø

948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.3642 G
948.381 N
948.381 T
948.381 T
948.381 T
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å

948.381 Å

948.381 Å
948.381 Å

948.381 Å

948.381 Å

948.381 Å
948.381 Å

948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.381 Å
948.383 J

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å
948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å

948.384 Å
948.39 B

948.391 G

948.391 G
948.391 Å
948.391 Å
948.391 Å
948.391 Å
948.391 Å
948.391 Å
948.392 A
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.392 R
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.393 Å
948.39392 L
948.4
948.4 M
948.4 S
948.4 S
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å

948.4 Å
948.4 Å
948.4 Å

948.4 Å

948.4 Å

948.4 Å

948.4 Å
948.4 Å

948.41 P
948.412 B
948.412 B
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.412 F
948.4131 M
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 B
948.4132 O
948.4132 O

948.4134 I
948.4134 I
948.4134 R
948.4134 R

948.414 A

948.414 B


948.414 D
948.414 D

948.414 F

948.414 F
948.414 F
948.414 K


948.414 K

948.414 P

948.414 R

948.414 R
948.414 S

948.414 U
948.414 Ø

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G
948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G
948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G

948.415 G
948.415 G
948.415 G
948.415 G
948.415 G
948.415 G
948.415 G
948.415 G
948.415 G
948.415 G

948.415 R

948.4151 D
948.4151 O
948.4151 O
948.4151 Å
948.4153 B
948.4153 M
948.4153 S
948.4153 S
948.4153 S
948.4161 C
948.4172 T
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 N
948.42 S
948.4213 J
948.423 S
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.423 Å
948.43 H

948.43 K

948.43 L


948.43 N

948.44 E
948.44 M
948.44 N
948.44 N
948.44 N
948.44 N
948.441 F
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4414 Å
948.4431 B
948.4431 B
948.4431 B
948.4431 B
948.4431 B
948.4431 B
948.4431 B
948.4432 E

948.4517Ø
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å

948.452 Å
948.452 Å
948.452 Å

948.452 Å
948.4531 Y
948.454 J
948.454 J
948.454 J
948.454 J
948.454 J
948.454 M  CD

948.4541 H
948.4543 E
948.4543 K
948.455 M
948.455 M

948.455 M

948.455 M

948.455 N

948.4551 B
948.4612 A
948.4612 N
948.4612 O
948.463 S
948.463 S
948.463 V
948.463 V
948.463 V
948.4638 M
948.5 B
948.5 D

948.5 F
948.5 K
948.5 K
948.5 K
948.5 K
948.5 K
948.5 K
948.5 K
948.5 K
948.5 K
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 F
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G
948.6 G

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H

948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 H
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K
948.6 K


948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K
948.6 K

948.6 K

948.6 K
948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K
948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K


948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K

948.6 K
948.6 S
948.6 S


948.6 S


948.6 S


948.6 S

948.6 S


948.6 S948.6 S


948.6 S948.6 S


948.6 S


948.6 S
948.6 S


948.6 S


948.6 S


948.6 S


948.6 S


948.6 S


948.6 S
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V
948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V
948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V


948.6 V
948.6 V

948.6 V
948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 V
948.6 V

948.6 V

948.6 V

948.6 Ø
948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö

948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö

948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö
948.6 Ö
948.7 D

948.7 D

948.7 D
948.7 D
948.7 D

948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D

948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D

948.7 D

948.7 D

948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D

948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 D
948.7 E
948.7 F
948.7 F
948.7 F
948.7 F
948.7 F
948.7 F
948.7 F
948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F
948.7 F

948.7 F
948.7 F
948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F


948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F

948.7 F
948.7 F

948.7 F

948.7 F


948.7 F


948.7 F


948.7 F


948.7 F


948.7 F

948.7 F


948.7 F

948.7 F


948.7 F
948.7 G
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 H
948.7 L
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S

948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 S
948.7 T

948.7 T
948.7 U
948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U
948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U

948.7 U
948.7 U
948.7 V
948.7 V

948.7 V

948.7 V
948.73 S

948.8
948.8 B
948.8 E
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J
948.8 J

948.8 J

948.8 J

948.8 J

948.8 J

948.8 J

948.8 J
948.8 J
948.8 N
948.8 S

948.8 S
948.8 T

948.8 T
948.8 T
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V

948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V
948.8 V

948.8 V

948.8 V
948.8 Å
948.8 Å

948.8 Å
948.8 Å
948.8 Å
948.9 A

948.9 A

948.9 A
948.9 A

948.9 A
948.9 A

948.9 A

948.9 A
948.9 D

948.9 R
948.91 A
948.91 A
948.91 A
948.91 A
948.91 A
948.91 A
948.91 A

948.914 A
948.914 A
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.93 L
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.94 F
948.95 D
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 K
948.95 L
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 M
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Ø
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Å
948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa

948.95 Aa
948.95 Aa

948.95 Aa

948.95 Aa

948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa

948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa

948.95 Aa
948.95 Aa

948.95 Aa
948.95 Aa
948.95 Aa

948.95 Aa

948.95 Aa
948.97 D
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 F
948.97 S
948.97 S
948.97 S
948.97 S
948.97 S
948.97 S
948.97 S
948.97 S
948.97 S
948.97 S

948.97 S
948.97 S
948.973 Å
948.973 Å

948.973 Å
948.973 Å
948.973 Å
949.12 D
949.12 T
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.12 Å
949.15 F

970.004 A
970.004 L
970.004 S
970.01 T
971. K

973. A
973. B
973. C
973. L
973. M
973. N
973. O
973. S
973.1 S
973.3
973.3 M
973.4 C

973.7 A
973.7 C
973.8 B

973.8 G
973.9 F
973.92 H

973.92 J

973.92 M
973.92 S
974. M

977. L
977.6 B
977.6 F
977.6 F
977.6 G

977.6 H

977.6 M
977.6 R
977.6 R
998. D

								
To top