SCAN VOOR MILIEU- EN SOCIAAL BEWUST ONDERNEMEN by hcj

VIEWS: 8 PAGES: 10

									       SCAN VOOR MILIEU- EN SOCIAAL BEWUST ONDERNEMEN
           PRAKTISCHE TIPS EN SUGGESTIES

                 1. CHECKLIST MILIEU

              MILIEUBEWUST INKOOPBELEID

Voor de verschillende producten die op dit moment binnen de onderneming worden gebruikt,
bestaan misschien uitstekende milieu- en/of diervriendelijke alternatieven. Specificeer de
criteria die de onderneming voor haar inkoop hanteert. Het kan hierbij verstandig zijn om
samen te werken met vaste toeleveranciers, die zich hierin gespecialiseerd hebben.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen     Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

       HET ONTWERP VAN GROENE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Kijk naar de producten, diensten en distributiekanalen van de eigen onderneming door een
‘groene bril’. De beste ideeën ontstaan als dit door de gehele organisatie en door
verschillende individuen gebeurt.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen     Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                RETOURNEERSYSTEEM

Verpakkingen en gebruikte producten kunnen na gebruik door de klant door de onderneming
teruggenomen. Producten kunnen met de specifieke kennis van de onderneming
milieuvriendelijk worden verwerkt, of worden hergebruikt. Door reeds bij het ontwerp van
producten hier rekening mee te houden, kan dit eenvoudiger gerealiseerd worden.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen     Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

               HERGEBRUIK EN RECYCLING

Stimuleer de ontwikkeling van een cultuur waarin bewust over de milieueffecten van de
onderneming wordt nagedacht. Geef ideeën de ruimte en schep de voorwaarden waaronder
actie tot wasdom kan komen. Afval en de vervuiling van het milieu kosten de onderneming
immers alleen maar geld.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen     Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                      1
             GEBRUIK ‘GROENE’ BOUWTECHNIEKEN

De locatie, de bouwtechnieken en de bouwmaterialen kennen allemaal relaties met
milieufactoren (ligging van het gebouw, positie ten opzichte van de zon, groene omgeving,
milieuvriendelijke bouwmaterialen, gebruik van regenwater, isolatie). Door het slim benutten
van deze factoren kunnen kostenbesparingen gerealiseerd worden.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

              VERMINDERING PAPIERGEBRUIK

Sta eens stil bij de hoeveelheid ‘oud papier’ die de onderneming voortbrengt, probeer dit te
kwantificeren en stel doelen. Er zijn eenvoudige trucs om het papiergebruik sterk terug te
brengen, zoals het gebruiken van de blanco achterkanten van reeds gebruikt papier
(printpapier en binnengekomen offertes waar niets mee wordt gedaan). Ook biedt het
gebruik van e-mail ter vervanging van het rondsturen van memo’s een goede mogelijkheid
om hieraan bij te dragen.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

   GEBRUIK GERECYCLED PAPIER EN ANDERE GERECYCLEDE PRODUCTEN

Binnen en onderneming worden er veel op papier gebaseerde producten gebruikt, zoals
printpapier en visitekaartjes, maar vaak ook bijvoor beeld servetten en toiletpapier. Voor
deze producten is in veruit de meeste gevallen een gerecycled alternatief beschikbaar, dat
vaak ook nog eens financieel aantrekkelijk is.

Prijs, prestaties en kwaliteit van ook andere gerecyclede producten zijn meestal vergelijkbaar
met (en soms zelfs stukken goedkoper dan) reguliere alternatieven. Voor bedrijfsmiddelen
die niet vaak gebruikt worden kan gedacht worden om hiervoor in de plaats tweedehands
producten aan te schaffen. Toners van inktjetprinters kunnen bijvoorbeeld nagevuld worden.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

            OVERTOLLIG MEUBILAIR EN MATERIAAL

Er staat altijd wel een organisatie of persoon te springen om producten of inventaris die de
onderneming niet meer gebruikt of al afgeschreven heeft, over te nemen. Oude of voor de
onderneming onbruikbare computers kunnen eenvoudig een tweede leven krijgen bij een
andere doelgroep en startende ondernemers willen maar al te graag gebruikte of overtollige
meubels hebben. Vaak worden oude spullen door de volgende gebruiker(s) zelfs opgehaald
en soms kunnen hier ook belastingvoordelen tegenover staan.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                       2
          UITWISSELEN GEBRUIKT MATERIAAL EN AFVAL

In toenemende mate werken ondernemingen samen om afval (door de ander) te (laten)
hergebruiken. Overtollige materialen en herbruikbaar afval worden door een
uitwisselingsprogramma weer bruikbare grondstoffen voor een ander. Dit geldt bijvoorbeeld
voor restwarmte.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

          VERMIJDING AFVALGENERERENDE PRODUCTEN

Zoek de meest duurzame goederen uit. Houd bij inkoop rekening met ecodesign en stel
eisen aan uw leveranciers. Niet alleen de producten die u verwerkt, verhandelt of verkoopt,
maar ook in interne organisatie kunnen plastic bekertjes, plastic bestek en weggooipennen
eenvoudig door duurzame alternatieven vervangen worden, Soms zijn deze duurder in
aanschaf, maar ze gaan langer mee. Zelfs op korte termijn kan dit aanzienlijke
kostenbesparingen opleveren.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

               GEBRUIK VAN CHEMICALIËN

Een goede inventarisatie van wat voor soort, waar, wanneer en door wie chemicaliën
gebruikt worden, levert mogelijkheden voor verbetering op. In het ene proces kan
bijvoorbeeld bezuinigd worden op de hoeveelheid chemicaliën, terwijl het andere proces
even efficiënt met een vervanger voor chemicaliën verloopt. Dit geldt ook voor een kantoor:
denk aan toners (voor printers en kopieerapparaten), schoonmaakmiddelen en batterijen. Er
zijn voor schoonmaakmiddelen voldoende alternatieven op de markt met een lagere
zuurgraad, die minder snel ontvlambaar en veiliger zijn. Print met milieuvriendelijke
cartridges op papier dat niet (op basis van chlorine) is gebleekt. Ook uitbesteding van
middelgrote en grote printopdrachten aan gespecialiseerde onderaannemers is een goede
optie. Scheid chemisch afval van andere soorten afval en zorg ervoor dat deze op een
milieuvriendelijke wijze verwerkt worden. Soms komt een gemeentedienst chemisch afval
ophalen, of kan chemisch afval op een natuurlijke/biologische wijze afgebroken worden.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                       3
             ENERGIE-EFFICIËNTE MAATREGELEN

In bepaalde computers, printers, faxen en andere apparatuur zitten energie-efficiënte
technologieën verwerkt. Kijk eens naar het aantal lichtpunten dat de onderneming heeft en
het aantal branduren. Spaarlampen zijn duurder maar duurzamer.

Stel procedures in rondom het uitzetten van de computer en het uitdoen van lichten. Ook
timers zijn nuttige toepassingen om besparingen te realiseren. Op grote schaal is zonne-
energie een alternatief voor het reguliere stopcontact. Stimuleer alternatieve vervoerswijzen,
zoals fietsen en carpoolen wat niet alleen benzine bespaart en bijbehorende uitlaatgassen,
maar ook files kan beperken. Werk indien mogelijk samen met naburige ondernemingen.

Achterstallig onderhoud aan verwarming, ventilatie en airconditioning pleegt een aanslag op
het energieverbruik. Indien goed onderhouden, gaan deze systemen ook nog eens langer
mee.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                  ‘GROEN’ AUTOPARK

Diesel is nog steeds goedkoper per liter, maar milieubelasting gaat ook de komende jaren
zwaarder tellen, waardoor alternatieven wel eens een stuk goedkoper kunnen gaan worden.
Sta bij de aanschaf van bedrijfswagens ook stil bij het brandstofverbruik er zijn auto’s die
zuiniger dan 1 op 20 rijden.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

             WATERBESPARENDE VOORZIENINGEN

Waterbesparende kranen en toiletten kunnen een aanzienlijke reductie van het waterverbruik
realiseren. Bepaalde waterbesparende kranen kunnen het verbruik enorm terugbrengen.
Spoor waterlekkende apparatuur op en repareer het. Onnodige lekkage is niet alleen zonde
van het water, maar beschadigt vaak andere onderdelen.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                       4
                 2.CHECKLIST SOCIAAL

               ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Ontwikkel binnen uw onderneming, en waar mogelijk ook bij uw leveranciers, een
werkomgeving waarin gezondheid, veiligheid en welzijn kernpunten zijn. Vermijd
kinderarbeid en zie af van producten die door ontoelaatbare kinderarbeid zijn ontstaan.
Vermijd gebrek aan ventilatie, voorzie in het recht op vereniging en gemeenschappelijke
belangenbehartiging van werknemers en voorkom uitbuiting.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

               POLITIEK EN MENSENRECHTEN

Wees u bewust van investeringen in landen waar mensenrechtenschendingen plaats vinden.
Zorg dat u minimaal de schadelijke gevallen van smeergelden/corruptie voorkomt en houd u
afzijdig van inmenging in het plaatselijke regime.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

               ‘SUPPLY CHAIN MANAGEMENT’

Selecteer zakenpartners die er uw standpunt delen met betrekking tot het behandelen van
werknemers en mensenrechten. Er zijn diverse mogelijkheden om naleving van uw criteria te
controleren. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfsbezoeken, waarbij op verschillende voor de
relatie kritieke aspecten in de bedrijfsvoering wordt gelet. Een andere mogelijkheid is om
overeen te komen een externe, onafhankelijke partij in te schakelen ter monitoring van de
activiteiten van de toeleveranciers,

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                  BEDRIJFSCULTUUR

Het ontwikkelen van ideeën, het toestaan van zelfstandige en decentrale besluitvorming,
(gecontroleerd) risico laten nemen en het stimuleren.
Van creativiteit binnen de onderneming zijn voorbeelden van activiteiten die plaatsvinden in
een bedrijfscultuur waar persoonlijke initiatieven aangemoedigd worden.
Door doelomschrijvingen en targets ruim te formuleren, krijgen werknemers meer flexibiliteit
en kunnen zij zelfstandig beslissingen nemen. Vraag medewerkers om zelf plannen te
ontwikkelen om doelen te realiseren in plaats van deze op te leggen.
Het is voor werknemers met kinderen soms belangrijk om vaker dan het werk het eigenlijk
toelaat tijd met hun (pas geboren) kind(eren) door te brengen. Zorg voor een bedrijfscultuur
waaruit de achterhaalde stoerheid van ‘70 uur in de week presteren’ is verbannen.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                       5
                   GEDRAGSCODE

Het ontwikkelen van een gedragscode kan helpen ongewenst gedrag van management en
medewerkers te voorkomen. Een gedragscode draagt — indien werkelijk interactief tot stand
gekomen en goed gecommuniceerd — de gedeelde normen en waarden uit.

   Doen we al      Kan nog beter      Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                    TELEWERKEN

Indien mogelijk bespaart werken op afstand (bijvoorbeeld in de thuis omgeving) veel tijd. Een
onderneming met 20 ful die gemiddeld per dag een uur woon- werkreizen, die hen één dag
in de week thuis laat werken, weet de reistijd al met ruim 80 uur per maand te bekorten. Dit
vergroot tegelijkertijd de kans dat mensen hun gezinssituatie goed met het werk weten te
combineren.

   Doen we al      Kan nog beter      Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                    DIVERSITEIT

Denk verder dan alleen maar het aannemen van werknemers op basis van een functieprofiel
en integreer diverse achtergronden, culturen, sekses, ervaringen en invalshoeken in het
personeelsbeleid. Ook bijvoorbeeld oog voor een gevarieerde leeftijdsopbouw en het
integreren van gehandicapten en etnische minderheden kunnen het personeelsbestand
verrijken.

   Doen we al      Kan nog beter      Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

           TRAINING EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Stimuleer carrièreontwikkeling. Als werknemers zich ontwikkelen, dan ontwikkelt de
onderneming zich. Stel persoonlijke ontwikkelingsplannen op, biedt carrièreadvies en
formuleer lange termijndoelen voor werknemers. Onderdeel hiervan kunnen onderwijs en
trainingen zijn, en het laten verrichten van vrijwilligerswerk door medewerkers buiten de
organisatie. Maak dan ook tijd vrij voor vrijwilligerswerk. Kennis- en vaardigheidsontwikkeling
komen zowel de werknemer als de onderneming ten goede.

   Doen we al      Kan nog beter      Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                        6
            MEEDELEN IN DE BEDRIJFSPRESTATIES

Winstuitkeringen, (gedeeltelijke) prestatiebeloning, aandelen en freelance structuren zijn
voorbeelden van mogelijkheden om werknemers te laten meedelen in de prestaties van de
onderneming. Hiervoor kunnen doel stellingen per business unit worden vastgesteld, maar
ook doelstellingen voor de onderneming als geheel.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

   ZOEK NAAR CREATIEVE ALTERNATIEVEN IN ECONOMISCH ZWARE TIJDEN

Beschouw om-, bij- en herscholing als mogelijkheden om werknemers flexibeler inzetbaar te
maken. Denk ook aan mogelijkheden om werknemers tijdelijk in te huren om ontslagen te
voorkomen of denk aan naburige ondernemingen of maatschappelijke organisaties die
misschien (tijdelijk) nog wel wat mankracht kunnen gebruiken.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                    FLEXIBILITEIT

Een 36-urige werkweek kan bijvoorbeeld ook in vier dagen worden gerealiseerd.

Niet iedere werknemer geeft de voorkeur aan extra vakantiedagen, maar wisselt een deel
hiervan liever om voor loon.

Een flexibel en op maat in te richten arbeidsvoorwaardenpakket komt de motivatie en de
betrokkenheid van het personeel ten goede. Denk aan thuiswerken, kosten voor
kinderopvang, job rotation, parttime werk, sabbaticals en onderwijsvoorzieningen.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                 OPENHEID VAN ZAKEN

Door werknemers en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van
bedrijfsprestaties op allerlei gebied, plannen en dilemma’s, raken zij meer betrokken bij de
onderneming. Dit vergroot ook de maatschappelijke acceptatie en het begrip voor de
onderneming, en schept de mogelijkheid om gericht input te krijgen.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                       7
      COMMUNITY INVESTMENT / INVESTEREN IN DE SAMENLEVING

Mits op een goede manier geïmplementeerd, kan community investment aanzienlijke
positieve resultaten opleveren voor de onderneming. Communiceer op creatieve manieren
dat de onderneming in de gemeenschap wil investeren en betrek het management en de
werknemers hier actief bij. Met name het kleinbedrijf kent een sterke band met lokale
gemeenschappen en is daar ook bekend. Investeren in de samenleving kan in zo’n geval
enorm renderen en kan bijvoorbeeld gebeuren via lokale of regionale netwerken.

Verbind de onderneming aan een speciaal project of een bepaalde non-profit organisatie, die
aansluit bij de missie, visie of de producten/diensten van de onderneming. Hiermee kan de
onderneming zich sterk naar buiten profileren. Doneer producten en diensten, of leen
managers en werknemers uit en sta toe dat zij hun specifieke expertise aan
maatschappelijke organisaties of doelgroepen ter beschikking stellen. Werknemers kunnen
bijvoorbeeld ook mentor zijn voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en het geven van
algemene, persoonlijke en emotionele steun.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

       RECRUTEER WERKNEMERS UIT DE LOKALE GEMEENSCHAP

Het inhuren of inzetten van mensen uit de directe omgeving van uw (buitenlandse)
vestigingen ter bevordering van hun aandeel in de welvaart, het aanstellen van lokale
langdurig werkzoekenden en herintreders behoort tot de eerste opties.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

          ACHTERSTANDSWIJKEN / WIJKEN IN ONTWIKKELING

Wijken die gerenoveerd of herontwikkeld worden, bieden vaak tegen aantrekkelijke prijzen
kantoren of winkelruimtes aan en bieden zicht op een vernieuwde omgeving, waaraan soms
ook nog subsidies of stimuleringsregelingen gekoppeld zijn. Het investeren in deze wijken
biedt niet alleen die lokale omgeving, maar ook uw bedrijf een ‘win situatie’

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                ONDERWIJS / STUDENTEN

Stageplaatsen en bedrijfsbezoeken bieden scholieren en studenten inzicht in wat het
bedrijfsleven nu eigenlijk inhoudt. Zeker zij die binnenkort de arbeidsmarkt betreden bieden
ook voor u een interessante doelgroep. Vertel studenten iets over het bedrijf, laat ze
kennismaken met de bedrijfspraktijk en organiseer bijeenkomsten waarbij studenten en
personeel elkaar ontmoeten.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                       8
              STEUN STARTENDE ONDERNEMERS

Binnen iedere gemeenschap zijn er ondernemers (bijvoorbeeld jonge starters, allochtonen of
startende kunstenaars) die een eigen bedrijf beginnen. Vaak kunnen zij wel wat hulp
gebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van administratieve organisatie, wetgeving en
marktbenadering. Ook hier kan mentoring een gewaardeerd initiatief vormen, evenals
financiële garantstelling of het introduceren in relevante netwerken.

   Doen we al       Kan nog beter      Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                 MARKETING EN VERKOOP

Zorg ervoor dat alle beloften specifiek, accuraat, eerlijk en realistisch zijn. Ga verder dan wat
de wet voorschrijft en voorzie (potentiële) klanten van volledige informatie over de veiligheid
en prestaties van de goederen en diensten die de onderneming aanbiedt. Informatie die
marketinguitingen ondersteunen, moeten toegankelijk zijn voor (potentiële) klanten. Voorkom
vage en algemene uitingen — wees specifiek hierover. Respecteer de rechten van de klant.
Verleen service en zorg ervoor dat de onderneming geen klantgegevens zonder
toestemming van de klant aan derden verstrekt. ‘Foute’ marketinguitingen betreffen reclames
en advertenties met daarin elementen van geweld, agressie, een gebrek aan respect,
seksisme of discriminatie. Probeer positieve rolmodellen en gezonde gewoonten te
stimuleren. Ontwikkel hier ook duidelijke richtlijnen voor en implementeer deze in de
Organisatie. Voorzie de consument van veel relevante informatie over het product. Streef
openheid en transparantie na met betrekking tot de informatievoorziening door de
onderneming.

   Doen we al       Kan nog beter      Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

                    VOORLICHTING

Promoot verantwoordelijk en veilig gebruik van producten. Neem maatregelen om er zeker
van te zijn dat producten veilig zijn voor de gezondheid en het menselijk welzijn gedurende
hun hele levenscyclus (ontwikkeling/fabricage, gebruik en verwijdering). Ga verder dan
slechts de basisbeginselen om de consument — zowel die van uw onderneming als die van
concurrent — van de producteigenschappen en productgebruik op de hoogte te stellen. Zorg
ervoor dat de producten veilig en verantwoordelijk gebruikt en verwijderd worden, zowel op
het gebied van gezondheid, welzijn en milieu.

   Doen we al       Kan nog beter      Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………
                        9
           ZOEK NAAR COMMERCIËLE MOGELIJKHEDEN

Zoek actief naar mogelijkheden die de markt biedt en behoeften die onder consumenten
leven om sociaal- en milieuverantwoorde producten te ontwikkelen. Formuleer nichemarkten,
zoals markten specifiek voor jongeren, ouderen en minderheden, maatschappelijke en
ecologische behoeften. Stem hier marktstrategieën op af.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………

     INVESTEER IN SOCIALE OF MILIEUVERBETERENDE INITIATIEVEN

Niet alleen kan er op sociale of milieubewuste manieren geïnvesteerd worden in de
ontwikkeling van de bedrijfsprocessen, ook kan er geïnvesteerd worden in lokale
opbouwprojecten en stedelijke ontwikkeling.

   Doen we al      Kan nog beter     Te ontwikkelen      Geen optie

Te ondernemen acties:……………………………………………………………………………


              3. HET VERPLAATSINGSBEGINSEL

   WERK SAMEN MET COLLEGA’S, CONCURRENTEN, TOELEVERANCIERS EN
          KLANTEN OM DOELEN TE BEREIKEN

Samenwerking is een belangrijk element voor de effectiviteit van de aanpak van zowel
milieu-issues als maatschappelijke issues. Werk samen met partners aan ideeën om tot
verandering van ongewenste situaties of verbetering van maatschappelijke prestaties of
duurzaamheid te komen. Soms zijn investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen hoger
dan reguliere investeringen. Het is dan het verstandig het verplaatsingsbeginsel in praktijk te
brengen. Dit houdt in: samenwerking te zoeken (al dan niet in de vorm van convenanten)
met andere partijen in de waardeketen en/of met branchegenoten (collega’s en
concurrenten) en gebruik te maken van ideeën van klanten. Voorbeelden zijn de
inkoopcombinatie die specifiek gericht is op de inkoop van milieuvriendelijke producten, en
het integreren van ideeën en wensen van klanten met betrekking tot het milieu, in de
producten en diensten van de onderneming. Innovatieve ideeën komen vaak bij klanten
vandaan. Een mooi voorbeeld van een convenant inzake het tegengaan van gokverslaving is
het zogenoemde Deventer speelautomatenconvenant.

Ruimte voor aantekeningen:
Gebaseerd op: Good Company, The Sustainable Score Card. Baarn (2000)


                       10

								
To top