; Fokus op langasem groei
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Fokus op langasem groei

VIEWS: 8 PAGES: 2

A global leader in serving libraries of all types, ProQuest LLC (“ProQuest”) supports the breadth of the information community with innovative discovery solutions that power the business of books and the best in research experience. More than a content provider or aggregator, ProQuest is an information partner, creating indispensable research solutions that connect people and information. Through innovative, user-centered discovery technology, ProQuest offers billions of pages of global content that includes historical newspapers, dissertations, and uniquely relevant resources for researchers of any age and sophistication—including content not likely to be digitized by others.

More Info
 • pg 1
									                                                           I wik en weeg I
                                                  insinking ongedaan te maak. En dit kan ons
                                                  nog jare se goeie ekonomiese groei gun.

                                                  Baie van ons ekonomiese deelnemers
                                                  (boere, vervaardigers, mynbou,
                                                  toeristebedryf) sal maar swaar kry onder
                                                  ’n sterk Rand, maar dit sal ook help om
                                                  inflasie af te druk, koopkrag van verbruikers
                                                  te verbeter en binnelandse vraag verder
                                                  aan te wakker, terwyl rentekoerse
                                                  voorlopig, soos oorsee, laag behoort te bly.
                                                  Dus die ekonomie verloor aan die een kant,
                                                  maar dit wen ook met ’n sterk Rand.
            image: iStock Photo
                                                  Die grootste uitdaging is waarskynlik
                                                  durf. Om durf te hê om dinge te doen,
                                                  soos skuld aangaan, mooi goed aanskaf,
                                                  selfs sorgloos so, en vir ondernemers om
                                                  groter uitbreidings aan te pak en meer
                                                  mense in diens te neem. Die staat doen dit
                                                  grootskaals, maar is dan ook bang vir niks


 fokus op langasem groei
                                                  nie (hulle speel met ons belastinggeld, nie
                                                  enige eie inkome nie, behalwe politieke
                                                  reputasie). Dis dan tog makliker om op
                                                  groot skaal dinge te doen, eerder as dat ’n
                                                  mens in eie reg weer meer risiko loop.
                                                                          37
                                                  Tog sal ’n normale ekonomiese
D   ie resessie is alweer iets van die byna
   verre verlede soos ons op 2010 se
herstel fokus, en by dit verby probeer kyk     dIE RESESSIE IS AlWEER
                                                  herstel presies dit vereis en bly dit die
                                                  hoofverwagting, al het ons tyd nodig
                                                  om die vrese en pyn en lyding van die
na die jare wat daarna volg. Daar is nie      IETS VAN dIE ByNA VERRE            onlangse verlede weer te vergeet, en
juis iets wat ons nou regtig terughou nie,     VERlEdE SOOS ONS OP 2010            opnuut die toekoms aan te durf. Die
hoewel daar wel kanttekeninge is. Die                               Minister van Finansies begroot maar ’n
tradisionele betalingsbalansbeperking is      SE hERSTEl fOKuS, EN By dIT
          
								
To top