SAMPLE OF APPOINTMENT LETTER AS FORWARDING AGENT by robpearson

VIEWS: 16,410 PAGES: 1

									SAMPLE APPOINTMENT LETTER TO APPOINT TAMADAM FORWARDING SDN
         BHD AS FORWARDING AGENT

PLEASE PREPARE TWO COPIES ON YOUR COMPANY'S LETTERHEAD AND ATTACH
PHOTOSTAT I/C OF AUTHORISED PERSONNEL (MANAGERS AND ABOVE ONLY ARE
AUTHORISED BY CUSTOMS TO SIGN APPOINTMENT LETTERS) AND COMPANY
REGISTRATION CERTIFICATE


Tarikh :

Pengarah Kastam Negeri
Selangor Darul Ehsan
Kastam dan Eksais Diraja
Unit pendaftaran dan Kawalan Ejen
42000 Pelabuhan Kelang

Tuan

Per  :   PERLANTIKAN EJEN PENGHANTARAN

Sukacita kami jika dapat tuan membenarkan Tamadam Forwarding Sdn Bhd, Lot 11614
North Klang Straits, Industrial Area, 42000 Pelabuhan Kelang, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia untuk menjadi wakil penghantaran kami berkaitan dengan :-

1)   Pengimportan dan Pengekspotan barang-barang kami di Pelabuhan Kelang.

Saya mengesahkan bahawa syarikat ini mempunyai tidak lebih dari dua ejen sahaja
termasuk ejen ini.

Saya akan memberitahu tuan dengan segera pada bila-bila masa kebenaran ini dibatalkan.

Sekian, terima kasih.

Yang benarPengurus

Nama     :
No. K/P    :
Jawatan    :

								
To top