Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

RPT KH TAHUN 4.5.6

VIEWS: 2,735 PAGES: 12

									     RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
         MATA PELAJARAN
     KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
           TAHUN 4
SEMESTER PERTAMA

MINGGU/
 JAM          BIDANG/ UNIT          TAJUK
BELAJAR                       PEMBELAJARAN

      REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

  1    1.1 Keselamatan dan organisasi Bengkel  a. Peraturan
                            keselamatan
                          b. Organisasi Bengkel


 2- 10   1.2 Kreativiti dan Reka cipta      a. Pengenalan
                            Kreativiti
                          b. Kajian reka bentuk
                            dan kefungsian
                            produk
                          c. Pendokumentasian


  8    UJIAN BULAN FEBRUARI

      20 – 21 FEB 2006 11- 15  1.3 Reka bentuk dan Penghasilan Projek  a. Mereka bentuk dan
                            menghasilkan projek
                            gabungan kayu
                            dengan bahan kitar
                            semula bukan logam


 16    UJIAN BULAN APRIL

      12 – 13 APRIL 2006
SEMESTER PERTAMA

MINGGU/
 JAM         BIDANG/ UNIT    TAJUK
BELAJAR                 PEMBELAJARAN

 16-20  1.4 Elektrik dan elektronik  a. Penghasilan projek
                      elektrik


 18   PEPERIKSAAN SEMESTER SATU

     8 – 11 MEI 2006
SEMESTER DUA

MINGGU/
 JAM          BIDANG/ UNIT          TAJUK
BELAJAR                       PEMBELAJARAN

  21   1.5 Baik pulih dan penyenggaraan     a. Penyenggaraan
                            alatan tangan


 22 - 29  1.7 Tanaman hiasan            a.  Pengenalan
                          b.  Pemilihan biji benih
                          c.  Penanaman
                          d.  Penjagaan


  24   UJIAN BULAN JULAI
                         KECUALI TAHUN 6
      10 – 11 JULAI 2006


      PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

 30 - 31  2.1 Barang jualan            a. Kumpulan sasaran
                          b. Jenis barang yang
                            sesuai dijual
                          c. Sumber bekalan


 32 - 33  2.2 Merancang dan menyediakan jualan   a. Membuat rancangan
                            jualan
                          b. Menyediakan barang
                            jualan


  33   UJIAN BULAN SEPTEMBER

      4 -5 SEPTEMBER 2006


  34   2.3 Mempromosi jualan          a. Promosi melalui
                            pembungkusan
SEMESTER DUA

MINGGU/
 JAM         BIDANG/ UNIT         TAJUK
BELAJAR                      PEMBELAJARAN

  35   2.4 Mengurus jualan          a. Melayan pelanggan


 36 - 37  2.5 Merekod jualan           a. Merekod barang
                         b. Merekod pendapatan
                           dan perbelanjaan
                         c. Mengira untung
                           atau rugi


  38   PEPERIKSAAN SEMESTER DUA / AKHIR
      TAHUN

      17 – 20 OKTOBER 2006
DISEDIAKAN OLEH : ROSNANIE MOHD ALIE
         GURU KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SESI 2007
DISEMAK OLEH:
      RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
         MATA PELAJARAN
      KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
            TAHUN 5
SEMESTER PERTAMA

MINGGU/
 JAM          BIDANG/ UNIT          TAJUK
BELAJAR                       PEMBELAJARAN

      REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI        b. Kajian reka bentuk
                            dan kefungsian
 1-8    1.2 Kreativiti dan Reka Cipta        produk
                           c. Penyelesaian
                            masalah
                           d. Pendokumentasian


  8    UJIAN BULAN FEBRUARI

      20 – 21 FEB 2006 9 - 13   1.3 Reka bentuk dan Penghasilan Projek  b. Mereka bentuk dan
                            menghasilkan projek
                            berasaskan logam
                            dengan bahan kitar
                            semula


 14 - 18  1.4 Elektrik dan elektronik       b. Penghasilan projek
                            elektrik


  16    UJIAN BULAN APRIL

      12 – 13 APRIL 2006
SEMESTER PERTAMA

MINGGU/
 JAM         BIDANG/ UNIT       TAJUK
BELAJAR                   PEMBELAJARAN

 20   1.5 Baik pulih dan penyenggaraan  b. Penyenggaraan
                        bahagian bangunan


 19   PEPERIKSAAN SEMESTER SATU

     8 – 11 MEI 2006
SEMESTER DUA

MINGGU/
 JAM          BIDANG/ UNIT         TAJUK
BELAJAR                       PEMBELAJARAN

 21 - 22  1.6 Jahitan               a. Membaiki pakaian


 23 - 30  1.8 Ikan hiasan             a. Pengenalan
                          b. Penyediaan bekas
                          c. Pengurusan


  24   UJIAN BULAN JULAI
                         KECUALI TAHUN 6
      10 – 11 JULAI 2006


      PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN

 31 - 32  2.2 Merancang dan menyediakan jualan   a. Membuat rancangan
                            jualan
                          b. Menyediakan barang
                            jualan


 33 -34  2.3 Mempromosi jualan          a. Promosi melalui
                            poster


  33   UJIAN BULAN SEPTEMBER

      4 -5 SEPTEMBER 2006


 35 - 36  2.4 Mengurus jualan           b. Mendapatkan pesanan
SEMESTER DUA

MINGGU/
 JAM         BIDANG/ UNIT         TAJUK
BELAJAR                      PEMBELAJARAN

 37 - 38  2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri     a. Merekod pendapatan
                           dan perbelanjaan
                         b. Merancang
                           perbelanjaan


  38   PEPERIKSAAN SEMESTER DUA / AKHIR
      TAHUN

      17 – 20 OKTOBER 2006DISEDIAKAN OLEH : ROSNANIE MOHD ALIE
         GURU KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SESI 2007
DISEMAK OLEH:
     RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
        MATA PELAJARAN
     KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
           TAHUN 6
SEMESTER PERTAMA

MINGGU/
 JAM         BIDANG/ UNIT         TAJUK
BELAJAR                     PEMBELAJARAN

     PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN
 1-2
     2.2 Merancang dan menyediakan jualan  c. Membuat rancangan
                          jualan
                         d. Menyediakan barang
                          jualan


 3 -4  2.3 Mempromosi jualan         b. Promosi melalui
                          katalog


  5   2.4 Mengurus jualan          a. Menyusun atur
                          barang


  6   2.7 Risiko dalam perniagaan      c. Risiko dan cara
                          mengurangkannya


 7-8   2.8 Sikap pengguna yang bijak     a. Mendapatkan
                          maklumat barang
                         b. Etika perniagaan dan
                          hak pengguna


  8   UJIAN BULAN FEBRUARI

     20 – 21 FEB 2006
MINGGU/
 JAM          BIDANG/ UNIT     TAJUK
BELAJAR                  PEMBELAJARAN

     REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

 9 – 16  1.9 Tanaman sayuran       a. Penyediaan tapak
                     b. Penanaman dan
                       penjagaan
                     c. Pemungutan hasil


 16   UJIAN BULAN APRIL

     12 – 13 APRIL 2006


 17- 20  1.6 Jahitan         a. Penghasilan artikel


 18   PEPERIKSAAN SEMESTER SATU

     8 – 11 MEI 2006
SEMESTER DUA

MINGGU/
 JAM            BIDANG/ UNIT    TAJUK PEMBELAJARAN
BELAJAR

 21 - 25  1.5 Baik pulih dan penyenggaraan   a. Penyenggaraan dan
                           membaiki kerosakan
                           mesin mudah
                         b. Penyenggaraan dan
                           membaiki kerosakan
                           pada perabot


  24   UJIAN BULAN JULAI
                        KECUALI TAHUN 6
      10 – 11 JULAI 2006


 26 – 30  1.4 Elektrik dan Elektronik      a. Penghasilan projek
                           elektronik


  30   PRA UPSR

      14 – 16 OGOS 2006


 31 – 37  1.2 Kreativiti dan reka cipta     a. Penghasilan projek
                           reka cipta
                         b. Pendokumentasian


  33   UJIAN BULAN SEPTEMBER

      4 -5 SEPTEMBER 2006


  38   PEPERIKSAAN SEMESTER DUA / AKHIR
      TAHUN

      17 – 20 OKTOBER 2006


DISEDIAKAN OLEH : ROSNANIE MOHD ALIE
         GURU KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 SESI 2007
DISEMAK OLEH:

								
To top