Misterijeva Igra_kako zavesti lijepe zene by modealphaabcscorpio

VIEWS: 731 PAGES: 115

									Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                          SADR AJ
  Predgovor Nila

  Uvod
  1. Misterija iza Kazanove
  2. Kona
  3. Reprogramiranje njenog sistema shvatanja privla
  4. Pravila i struktura igre
  5. P1: Otvaranje
  6. P2: Zainteresovanost
  7. P3: Zainteresovanost mu
  8. Razgovor
  9. Sredina i kraj igre
  10. Zaklju
  Dodatak - Misterijevo pismo

  Re
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                            PREDGOVOR
  Zdravo brate." Tako to uvek po  I jedan od njih ka

  A drugi:  Tako to uvek po     - sa umornim nogama, umovima i srcima.

  Nikada se ne zavr  ,,U redu, ali samo ne        grozno."
  Zaustavljamo se na parkingu. Ovo je ve

   Dve devojke prolaze pored nas, verovatno studentkinje. Poku     da ih ne primetimo, ali trag mirisa breskve ostaje u
  vazduhu za njima.

  Usta mu se razvla
                                  rekla ako bi ih pustio da odu tek tako?"   One ulaze u kineski restoran.

   ,,0h, pa dobro, u   ,,U redu, dobro. Uradi         -

                       Jedan od nas sporim, oklevaju                  ki restoran.
   Pravi se da ide u WC, a onda se iznenada zaustavlja kod
   prema njima. Sada je trenutak -
   ovoj knjizi. *

                                     Jer, i to je deo igre.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   U slede                                nadno setili, dodajete neku malu primedbu, ili
  komentar, ili pitanje. One se hvataju na mamac. Uvek bude tako. Sada je trenutak da ih upecate -
                                                        opisane na
  stranicama ove knjige -                       veliki plan.
   Upecane. One su upecane. Ne kao ribe, nego kao novi prijatelji. Ovo je vrhunac, ovo je su
          -

   To je trenutak kada drugi ortak ulazi u restoran, prave

  oblikovanu kroz hiljade ovakvih nastupa. Sedamo


  Izgleda da
  koji nam name
                                                  smo venerijanski umetnici. To je
                  s
  pripremljene demonstracije vrednosti, postupci za
                                 rgazma stimu
  potrebna njihova

   Ne, sada vi
  je ono zbog                                      -meju. To je muzika sa neba. A glavna tema
                kako da stvarate tu muziku.

   Odlazimo sa brojevima telefona na papiri                 utisnule u ruke.

   Barem tako je to bilo u ovom slu                   -
  sa nama iste
               -                                    - ko

                             ismo

   Na                                                               li
  slobodni. Bili
  zabavu. Mi to nismo imali.                                     oni imaju, a mi nemamo.

  Ljudi                                 posvete glumi, pisanju, slikarstvu ili muzici, ali postoje i
                                            ve
                                                  gitari. Dod
                     Erik Klepton - to da.

   Kada sam u                                -

  nije sklopio sve kockice.                                    je lupao glavu nad slagalicom

  Kleptona. Mislim daje ponekad precenjen. Ali                                         nov


   Dan kada se moj                             delu, dan kada sam shvatio da za bolest usamljenosti
  ima leka.

   Taj lek je Misterijem metod.

   Dobro do

  - Nil
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                               UVOD


  Priroda

   Da li sam privukao va

   Dobro je ako jesam, zato                                                i uzeli
  ovu knjigu u
  super zabavan!

  Ako                                                       te da izgledate

                                                     -
  opro                                                          dozvoliti


   Nije tajna da sam izlazio sa nekim od najlep
  jedan od mnogih                                      smatrao majstorom za odvajanje, niti


  znanjem, uskoro su i oni imali prelepe devojke.

        Venerijanske ve     trebalo da obogate,
                               MlSTERI


   Tokom godina, ovi neformalni razgovori sa prijateljima su se razvili u dinami
  Iz tog razloga imam privilegiju da podelim sa vama vi
                                      Misterijevom metodom
                                         lnih frustracija i usamljenosti koje bi mogle biti
  nuspojava ovog procesa.

   Tragajte za stazom koja vodi ka ovladavanju venerijanskim ve -tinama.

   Sa ljubavlju,

   Misteri

   mystery@themysterymethod.com

  P.S. Obavezno pogledajte moje zaklju

                jateljski veb sajt www.getattraction.com

                                                         MISTERI
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                 1.

                       MISTERIJA IZA KAZANOVE

  Kada bi u
                                         -nicima i kraljevima, niti ratnicima i generalima.
  Oni bi se umesto toga

  godine, Kazanova je u
                                    naestom veku, niko nije imao bolji ulov.

  Ali Kazanova nije zavodio bez ikakvog kriterijuma. On je ciljao visoko i u krevet je odvodio samo

           Sports ilustrejted na.
                       liniju grudi, sa kosom komplikovano isfriziranom tri stope uvis. To
                             ed van

   Zaboravite na Sekspirove sonete, Getisbur      (The Gettys-burg Address,
  Abrahama Lin-kolna -           - da je Kazanova za sobom ostavio detaljan korak- po-
  osvajanja, a ne samo
  istoriji, odmah posle Biblije.

                                      taj
               Kama sutre


  Moje ime je Misteri, i ja sam napisao upravo takav vodi                   rukama. Kao prvi svetski majstor
  odvajanja, ja sam                                      Kao i moj prethodnik, ja apsolutno


  kako da postignete isti uspeh.   Ne samo da su venerijanske ve                                          -
  verovatno jedina                                     od detinjstva preko adolescencije do
                                                        marili su bile mere
                                                               su za


  U    Misterijev metod.
  postizanje zdravlja -
         rati da usvoji algoritam za sticanje bogatstva-
                     tam za uspeh na tom polju. Ja sam izmislio taj algoritam.

   Ja sam va                       obrazaca dina
  u svoju ko

                                                           vatite, ipak je
                                 ikada sanjali daje

                                                    na svojim vrtoglavo visokim
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                                    Plejboja i Maksima. Vi ih
         Misterijev metod vam  Misterijev Metod sastoji se od korak-po-korak isplanirane igre koja struktuira         -
  termin za niz                                 vetu     tako da ona dovede do uspeha.
  Pre mene, niko nikada ni
                                                      njeg cilja igre: seksa.)

                              - na primer, na bar i restoran -
       krevet, ili krevet hotelske sobe. Ovo poslednje se, dodu
                                                  stoje zavedete.

   To je ono                              je razvijanje bilo potrebno trinaest godina. Ja sam ga

                                                     seminaru, niti da


  mestima lepe devoj
                                                     ma delotvoran.

   Iskreno, da sam imao u rukama vodi     o je ovaj kada sam
  i lutanja.

   Od svog nastanka, Misterijev metod je do

                                                      oni imali na terenu,
  unapredili su moju metodologiju. Kao i bilo koji


                          www.themysterymethod.com.  Ako sledite Misterijev metod, onako kako je skiciran u ovoj knjizi, trebalo bi da ste u stanju da osvojite bilo koju
  sretnete bez obzira koliko je privla                        -
  pr                                             (Imajte na umu da tih sedam sati
                                                           varanja na
              promene mesta, a te promene se                          vremenski mostovi.
     tome kasnije.)

   Osvojiti bilo koju                        log zbog kojeg je Misterijev metod tako delotvoran i brz,


  osnovu sopstvenih uspeha. Up


   U redu, verovatno ste pomislili:            leo da ostva
                                                               - i to je
                                      je tako kontra-intuitivna,
                                                            budete u
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                  prvi nastup mora d
  kao po                                     nastupu
                                                    d vas. Drugim recima, vi  Nau                          Misterijev
  kvalifiku-                                   simpatije tokom tih prvih nekoliko minuta,
  tako
  predstav
                                          -      , hostese i manekenke.

  Zapravo, kroz                            -upoznavanja-do-
                                                          okazujem vam
  kako da personalizujete
                                                        vas pretvorim
                              Misterijevom metodom, osvojio sam devojku, vrhunsku manekenku,
                                    -baru. Imao sam samo dva do tri minuta da delujem dok
      ale
  joj demonstrirao svoje
           e u baru sa dve pri
  osobe - dve devojke, dva tipa -
  posvetio svojoj meti, koj                                   krilo, u Misterijevom metodu to
  je prati                                 prijateljice za trenutak, poveo sam svoju metu u
  izolaciju, ostvario fizi   ntakt, i gle! Eto meni mog prvog top-modela.

   Kada jednom budete ovladali tehnikama koje
  osvajanja!  Ja to mogu u


  emotivne udarce.

   Prekretnica se dogodila u kasnim tinejd
  predstave najednom kr

  restoranima da se nikada nisam ni ukrcao na brod. Sto

          biste voleli da vidite                  govoriti ne. Zato sam morao da izmislim
                          -
  da ovladam pravilima koja sam sam postavio, odnosno da svakodnevnim ponavljanjem istih postajem sve bolji i bolji u


  Zatim sam shvatio da mogu ukloniti magiju iz svoje majstorije, a da ona ne izgubi ni
  dobar u razvijanju                                 polaznu osnovu za dalje razvijanje tog

                 Oni su ih savladali, a to mo                ,J)a, za tebe je to bilo delotvorno, ali
                        -
                                                      eluju kao da su nedo-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  druga ljudska   Ne samo da sam ja bio                           Misterijevom metodul              u
  devojku.

  Po istom principu, ova knjiga
  uverenjem (bilo

                        izgleda ili                                  se


  Dozvolite mi da pojasnim.
  svakim ko                                         -i-R neka osoba poseduje, to bolje
                                                               ne
                                                        koliko puta ste
  videli prelepu
  potrebna
  radi u peri-onici automobila.

   Zato, ako pogled na vas nije ba
  u svojoj poro
  morate postati.

   Ako niste                                              , ne brinite - i ja sam
  bio stidljiv.
   To

                       sa drugim ljudima koji imaju P-i-R vre
                                                               -
  jvioralne psihologije, Misterijev metod                dite sa osnovnom koncepcijom svog mozga i da radite na


  ICao                               -po-kbrak, kroz bezbrojna upoznavanja, susreo sam se sa
                                             -


  koji je jedinstven za vas. S ovim zatvaram krug i dolazim do poente ovog poglavlja: Za    sam izabrao Kazanovu za svoj


  prednost Kazanovi - a on je i danas toliko popularan, njegovo ime je bi                  -jeste taj stoje bio

                  -                                   da biram, imao manje
                                                    S tom idejom na umu,
  okrenite slede
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                2.
                          Bez opstanka nema


  Proces evolucije je odredio da se sav                Ovo je davno uspostavljeni prirodni mehanizam
  Dok je va
  selekcija je odab
                                                           pobe
                                       boljem genetskom timu u ciljv opstanka. Ovaj metod
  bekstva

   Nakon mnogih generacija, ukr                    -             - da anticipirate promene u


  Jednostavno re                 kontinuiranog pre
  Vi ste biolo
                                                   medicinski proboji, jednog
  dana umreti.

  Pitanje:
  Bez ra     -        - koliko DANA
  A.    Desetine hiljada dana?
  B.    Stotine hiljada dana?
  C.    Milione dana?
  D.    Bilione dana?
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  NEMOJTE nastavljati dalje dok niste odabrali A, B, C, ili D.             (A) Desetine hiljada dana. Zapravo, samo 28 251, da budemo precizni'

  U pro                                postavkom da ste dovoljno pametni da   toliko
                  to vam daje samo 36 500 dana.

  Univerzum zahteva samo dve stvari od vas: da pre
                                       van:

    Priznajte da postoji pot                     -
    Usvojite korisne P-i-R strategije od drugih.


  Postoji mnogo na                          tih
  postoji mnogo
  Borila                             -                      opstanak.   {Rimski bog rata) U vezi sa, ili predvi

   Venerijanske ve
                                          reprodu-kovanje.

    VENERIJANSKI

   Uvezi Venere, rimske boginje ljubavi i lepote.   Za pobe
  uvek prirod

   Sli
  dobrog plana igre
  reprodukovanja i nemilosrdnog istrebljivanja

   Iako su suprotne, borila
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                    ciju, i obe su, za mnoge ljude, na

  venerijanskih majstora


   Razlika je u tome
          interakcija je osnova uspeha.

   Brus Lijev borila                                             Misterijev metod je
  venerijanska

  identifikovao sa drugim -            vatljivijim -
                                                                 su
                                                .. i to dobar majstor.   Sve dru                                                       od drugih
  i uskladiti sebe sa

  Reprodukovanje nije mogu
  od drugih. U isto
                     h                      odnosno


                              ostaze? Tri mi
  koja nas odvaja od majmuna. To jest, putem prirodne selekcije, evolucija je stvorila um
                                                    nog bihejvioralnog koncepta
           emocije izvode jednu evolu-

  Homeostaza je ravnote
  fimkcionisanju, prim. ur.).

  tivno pogodnu strategiju, teraju
  zbog porasta bro                                      nego ikada ranije u istoriji. Na kraju
                                                     kojoj bi se mogli udaviti
                                                     ije sa drugim ljudima su

                                        nata. Zadatak ovih instrumenata jeste da nas usmere
  ka homeostazi kada odlutamo predaleko od nje.   Kao                                  ste neverovatno sofisticirani i komplikovani, vi ste ipak
  jedan zastare-li model.

   Jednostavno re         a vas nije

   Izvesno je da se m&a. fizi   okolina relativno malo promenila tokom poslednjUi sto hiljada godina. I onda je, kao i sada,
  nebo bilo
       sredina. Naime, u
  inovacije u tehnologiji i medicini. Rezultat toga
  istom trenutku.

  U trenutku dok ovo pi                        -
  godina broj s
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Kada sam se ja rodio, 70                     4 biliona ljudi. Sredinom osamnaestog veka, otprilike u
  Kazanovino vreme, bilo je samo 750 miliona ljudi; pre deset hiljada godina, samo 30 miliona
  populacije Kalifomije. Ako krenemo jo


  Na

  drugih ljudi.

   Fizi                               -      ki svet; tek nakon toga nastupa postepeno

                                                  " (alata, jezika, itd.) ljudima


   Pomislite samo kakve sve nove izazove to name
       -                                                        - ne


   Vi ste, zapravo, najbolje prilago
  demografske eksplozije, kada se homo sapiens jednom za svagda odvojio od drugih primata. Drugim recima, vi ste
                                                 -donaldsu, leteti
  avionom i surfovat
  Vi niste jedino ljudsko bi                    -produkuje se. Zapravo svi,
  osnovne in
                                                          sudije" P-i-R
  vrednosti drugih ljudi.

   Svi ljudi poseduju uro
                                                      tavljamo partnerske
  odnose, kako seksuabie tako                                  -i-R vrednost. U ovakve ljude
  spada i bogati prijatelj koji vam je pozajmio                                   rku, ortak

                                     nost, a mi smo programirani da sklapamo savez sa
  takvima.

   Mi mo                            uticaj na njih da nam pomognu, ali da bi razmena bila
  fer, moramo se potruditi da i mi njima pomognemo. Ako bi jedfta osoba uzimala


   Kada se                                saglasna da razmeni sa vama svoju reproduktivnu
  vrednost. Takvi fer   Da li ste se ikada zapitali za
  vrednost - a onda skoro istovremeno osetili i jednako nesavladiv nagon da pobegnete?
  kontraproduktivno; na kraju krajeva,
                                                            s njim je
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Jedan od razloga za strah od prila

                      prijatelje, on bi ih mogao ubediti da bace veliki kamen na va      ostave vas
  Da bi se u potpunosti shvatio strah od prila


  govorilo o njegovoj maloj ili negativnoj P-i-
  plemenu kad-                                 -i-R vrednost za bilo koju

       -
    tvene vrednosti.


                                                           ivost nije
  cilj. Kompetencija jeste.  Uslovljeni svojom Ijudsko
   Ova teorija istaknutog psihologa Abraham Maslova ka
                         moraju biti zadovoljene pre

   Razmislite o ovome: Kada bi vam sada komad sendvi
                                         nutku niko ne bi voleo, to bi nesumnjivo bilo
      i zbog toga ne biste umrli na licu mesta.


    Bezbednost:
    uglavnom psi
    Ljubav:

    nekog za datka.                            -jamo od drugih ljudi.
    Samoaktualizacija:
    mogu
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Da bi se svakoj od va                                             -
                -                            put kada postignete uspeh u bilo kojoj od
  Ovaj jednostavni model je star koliko i Kabala, a uspeh u ove tri oblasti - zdravlja, bogatstva i ljubavi -
  opstanak i reprodukciju.

    Zdravlje: Odnosi se i na telo i na um. Treba vam oprobani metod ili plan igre
    Bogatstvo:
    hrana u stoma

                                                   -lovanja. Potrebna vam je
    oproban plan igre za sticanje bogatstva da biste ostvarili finansijsku nezavisnost i finansirali potragu

    restoranu.
    Ljubav:
    saradnike                                        trud.

   Bilo koja od navedenih oblasti mo                  zapostaviti.
  se oceniti na
  bilo koju ocenu ispod 10, tre                                     Ako dugo zapostavljate


   Svaka oblast od vitalnog zna   je povezana sa

   Zdravlje, bogatstvo i ljubav blisko su povezani jedno sa drugim. Uspeh u jednoj od oblasti ima
                                               usmerite na neku drugu oblast. Na
  primer, mo                                                zdravlja. Ljudi koji ku

  da se povezu sa ljudima oko sebe i da ih privuku.
  U isto vreme, zanemarivanje bilo koje od navedenih oblasti sigurno               preostale dve. Ako predugo
  zanemarujete
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                  kontrole se zove vrtlog

                         velikog kolapsa   Zapostavljanje zdravlja:

   Ako imate bogatstvo i uspeh u ljubavi (vezama) ali vam ne ide tako dobro sa zdravljem (mentalnim ili fizi
    dovesti do slabijeg uspeha u oblasti finansija                      gije) i ljubavnih odnosa.
                                   Nezdravi ljudi jednostavno nisu privla
  Zapostavljanje bogatstva:

     Ako imate zdravlje i uspeh u vezama

  ljubav ali vam ne ide u oblast. finansija,                                ljubav
  (ne                                     zdravlje
  okolina i
          {zdravlje)                           (ljubav).
   Zapostavljanje ljubavi (veza):

   Ako ste zdravi i bogati ah nemate uspeha u vezama, ovaj neuspeh            usamljeno i
                   {mentalno zdravlje).
               imati problema sa stvaranjem novih konta-


   Sve tri vitalne oblasti morate odr              morate ih

  kondiciju i karijeru.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  dalje svoje gene.
                                                               se
   reprodu-kujete, i da ga praktikujete sve dok ne postane automatski.

   opstanak.                           praksi koje,
   reprodukciju.

   drugima.
                                   P-i-R osobinama od pre nekih deset hiljada godina, koje
   su bile                                 retkom. Svoje seksualne odluke ljudi u velikoj meri
   zasnivaju na ovom emotivnom sistemu.     *
   Ljudi su skloni da sklapaju           jedni sa drugima
          i reprodukciju.
                                  nim vremenima ovo je prestavljalo pravi razlog za brigu ve-

                               prethodno birale

   potrebe,
   zadovoljavamo te potrebe.
                                   lje, bogatstvo i ljubav. Nedostaci u bilo kojoj od ove tri
        stvoriti probleme u druge dve.                               3.

  REPROGRAMIRANJE NJENOG SISTEMA SHVATANJA PRIVLA NOST


  STVORENJA SENTIMENTA
  Logika i razum se mogu koristiti da bi se na         ije, ali
  motivisani svojim emocijama. Neretko mi koristimo svoj intelekt samo da bismo racio-nalizovali svoje emotivne reakcije.

   Za
  okrenut ka                                        vrednosti, odnosno sposobnosti

                                                             no
                                                  zbog te svoje potrebe da
                                    ...

   Nemojte poku avati daje ubedite

  Nemojte poku
  ne bi trebalo da bude kori
  mora da bude tako u realnosti.

   Stimuli
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Venerijanski umetnik koristi emotivnu stimulaciju umesto racionalnog govora. Dokle god ima ose    da to valja, devojka
  za koju ste
  hiljadu razloga zbog kojih ne bi trebalo da ima seks sa vama -

   Nikada nemojte biti apati  P-i-                                                   da na nju emotivno   Umesto da poku

               -
  Ako                              titi logiku da analizira

       da vidi da li izgleda kao da se ono
   Kao stoje dugi, kabasti prtljag koji za sobom vu          -rak pauna zapravo skupi dokaz njegove sposobnosti

  paun kad   Kada ljudi vide da ste navikli na ovakav dru
                                       iveti u ovom


   Tajna je u tome da ljudi moraju videti daje va            sa paunovom slikom koju projektujete.
  cilindrom i per-                                  -janim prijateljima, izgleda kao glavni
  baja.                                                        ovek u


  Po istom principu,
  samo da gubi
                                                 nose samo poneki upadljivi
  detalj -
                            - u svakom trenutku, negde u svetu MM instruktor vodi nekoga u ku-
  povinu da bi ovaj otkrio izgled koji njemu
   Ne morate odmah nositi cilindar, ali, kao

            ob                                  tare, bilo pozitivne ili negativne,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Na primer, ako pri                                                 ogrlica." To   Vi
  Neretko

               zani                                     Odgovori na ova pitanja
                                  -i-R vrednost za nju.

  Diskrecija je vrlina

   Kada ona ka


  odmoru -
          arce koji shva-taju i praktikuju diskreciju.

  Venerijanski umetnik se nikada ne                  nim osvajanjima, osim ako to (uz njenu dozvolu) ne
  popravlja njen dru                             -tad sazna
                                                  kada uzmete broj telefona
                         drugara i mahati njime da ga svi vide.

  Anti-drolja odbrana

  Re
  konkurencije.

                                              -
       -begnu da ih drugi vide                           jatnost da se    kao drolje. Zato se


   Obratite pa
          poljubite.

   Mogu

                                                           e moglo desiti
              Njena anti-                             nom u bilo kojoj meri.

  Stoga, ona ose
  ona bi morala da
                     -

  Ali, ako umesto toga ka
                                                      - ups! - imati seks sa
  vama. "Jedna stvar je vodila ka drugoj..." Zato je sudbina tako romanti             jeva,        da se tako
  dogodi,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Pona

   Energi                               -                         ema


   Na primer, tokom po
                                       teme - a onda
  stanje stvari okriviti vas.

   Mo
  izgubiti devojku.                                  vreme na vas?

   U

  ostvarenje ciljeva svake faze,
         -

   Upornost

   Ovo je jo
  sa preklinjanjem,                                                  nemojte
  lako odustati. Devojke vas mogu                        -
                                                             se kao
                  vi                                  drugih ljudi?

  Ovo mo              - pre                   svaki

                                 potajno nada da bi on mogao biti malo navalentniji.
   Najzgodnije bi bilo kada bi mogla jednostavno da pita svakog mu
           i njeno potomstvo. I, naravno, on bi lagao da bi dobio seks. Zato ona mora da testira.

   Va                                                svesna. Nju jednostavno
                                                visnosti od toga kako vi reagujete
          ili manju      Ovo je poznato kao test slaganja.

  Ako vas vidi kao kandidata, sigurno
  umesto toga, jed
  pokazateljem neke vrste intere-lovanja.

   Test slaganja je ma
                                                              e kako


   Popu
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Naravno,
  samopouzdanje po'                -           -
  ohrabrivanjem. Dobra kuca!

  Naravou
  naduvavanju                       -              -vatnije nikada, imati seks sa tim istim
  Iako ste mo                          -i-
  momak

  U trenutku kada, omamljena povi
                                              i dolaze novi flertovi.

  Zato nije dovoljno da joj budete privla


  Drugim recima,                           ovca  Koji su sve oblici ulaganja?

    Emotivno ulaganje:
    male P-i-
            situacije.


    Vreme:
    se razvilo dovoljno bliskosti za seks.
    Trud:
    Novac:

   Mnoge od taktika u igri nisu na                      bi le
                                             pogledajte 7. poglavlje.)
  stavke su od          za postizanje uspeha u igri:

    Imajte pozitivan, otvoren stav.                  morni.
    Nemojte se pon                  Nije.

    izbegavati tele
                   budite tip koji ima mnogo opcija za ostvarenje veza.
                                     put kada je vidite.
       Ili ste vi tip koji je pozvao drugu devojku i sasvim zaboravio na nju?  Isto kao                            i podsticanje (naravno, tek kada njena sigurnost vi
  znakom pitanja). Privla               ti na brodovima ili plesnim podijumima, na zabavama ili u lepim kolima,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  u dru        maka i bogatih mu                                            Da
  biste izbegli tu sudbinu:

    Budite zabavna i vesela osoba. Ovo je bolje nego da delujete grubo ili


                                     mnoge aktivnosti. (Pogledajte 8. poglavlje da biste dobili

                                    giju u negovanje istog.

  Zadr
                                                               iona
  drugih stvari. Ona nikada
                     se zaljubi u vas.
                                                 lagati 0 svojim godinama ili vam
                   -                                          - nekoga


  I, koliko god vladalo mi
  im niste prikazali dovoljno P-i-
  samo deo igre. Matador, jedan od mojih najboljih instruktora, pri
                                                           nju, a kako je

  telefona. Isti momak -   Mu                              osob
  sposobnost za                                   - zemlji u kojoj se veoma ceni zdravlje i
  lepota -          zadovoljne pravom prirodom svoje ljudskosti, vrlo svesne toga da nji


   Umetnici osvajanja su uveli decimalni sistem procenjivanja da bi ocenili
  koja izgleda OK, a 10 devojka koja izgleda kao top-model. Mi ne dajemo ocene is
                                                 suda ili diskriminacija zasnovana
  na polu, a ne procenjena sposobnost


                                         -i-R vrednost.


  vrednost i prema                                        na druge na osnovu razlika ili

                                                                 i
  sedmica izazvati

  Misterijev metod,
            da smanjite intenzitet odre
                                                          da rizikuje daje
                            -lifikovanom.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   TEORIJA 0 MA KAMA

                       Za          ate da mi

                          prinudu da jurimo samo

                           za onima koje be

                         - GrofDe Valmon Opasne veze

   Ma                                                      koristite ga na
                          izvodi akrobacije. No, nije li intere


  Ma
  poslastice, pero na uzici, i                              kada se jednom usredsrede na hvatanje


   Mnogo toga se mo
  ruk
                                                   -


  Dok venerijanski umetnik nastavlja sa osvajanjem, on svoju podr           malo
                                         interesovanje za njega. Ali, isto tako, ako je
  sasvim van do

     Prema tome, mamac dr                   a
   razdaljine

  DRUGI MLADI I

   Devet od deset puta, kada
  zainteresovan."

   To nema nikakve veze sa tim da li ona zaista ima de
  sve do trenutka kada budete imali seks sa njom.

  To                 pominje nije nikakav dokaz da on zaista postoji - to samo dokazuje da ona ima neki
  motiv da ga pomene.

   Neki razlozi zbog kojih bi

   1. Iako ona nema de                        lili svoj nastup.
   2. Ona zaista ima de
   3. Ona zaista ima de
    delikatnost njene         diskreciju i razumevanje.              za seks, trenutno nije slobodna za
    bilo kakvo dublje vezivanje.

   4. Ona zaista ima de
    zbog toga. Ovde je na delu njen proces racionalizacije.


   5. Ona nema de
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Poenta je u slede
  Jednostavno to shvatite kao trenutak n                                 pokazivanjem prevelike
  zainteresovanosti.

   PREGLED                             svoje gene.
    Ljudi su skloni da delaju na osnovu svojih emocija, i da zatim
    emo
    Ljudi sklapaju saveze i ostvaruju veze na osnovu P-i-R vrednosti.

    investicija. Iz
    stupanja u seksualni odnos

                                       ona emotivno reaguje (samim tim ni seksualno).    jednu stvar
                  reputacij                       ustiti u seksualne odnose kada veruje da

                        anti-drolja odbrana, ili ADO.
                         -drolja dugme.

                                           - potrebna joj je
  Venerijanski umetnik mora preuzeti odgovornost da bi se veza ostvarila, i mora imati energiju i petlju.
                                 vama
  intuici

                                                         - ona mora
     u tu interakciju.
                     -          be i nelagodnost,
                                  Samo u
  poverujete u
                                       od toga da li sledite svoje snove, da li imate
  identitet,
  Decimalna skala
  devojka 6, atop-model 10.
                                      toru koji deli prihvatanje od odbacivanja. Ona mora biti
  namam-
                                    ona pomene.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                 4.

                        PRAVILA I STRUKTURA IGRE
  Misterijev metod obuhvata nekoliko aspekata. ftvo, model M3 opisuje proces udvaranja od trenutka kada se mu
                             teorija grupe
  grupe ljudi koje
                 Pod tri, Misterijev metod je metodologija
                            tori odvajanja nazivaju venerijanskim gambitima.
  bockanje i                           narednim poglavljima ove knjige.  Ova igra se ne igra na kompjuteru ili na intemetu. Ona se ne igra u knjizi. Ona se igra u stvarnom svetu, sa stvarnim ljudima
  i u stvarnim situacijama. Mi mo                                            odi

  njihovom primenom nego prestati sa tim.

                           a ne na upoznavanje

                                      -
    morate da trenirate.

    roku od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, dok je za seks potrebno otpri    Idite i
                                     brih dvadeset minuta za svaku devojku.

   Kada se sabere to iznosi dvanaest startovanja svake no    -
  (Poglavlje 5 pokriva

   Koliko  Nakon prvih nedelju-dve na terenu, devojaka koje ste startovali se-


  na terenu, poznata je kao       {calibrate -

  Izve                                ljen odgovo

               zapa
  na terenu i ovladao njime.

   Zato, kada se pojavi izazov, odgovor sam isplivava na povr
                                                     Misterijevog metoda.
  Ovaj proces je poznat kao usvajanje.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Pode
  jednom sam radi

                                      e nego biti sam.
  Zatim mije neo

  pomislio   Ovaj rekvizit je
                      premio? "                             kada mije neko
  postavio to pitanje n                          gadi" -                     -
  Da bi mu


                                                     setka" napunila
  dvadeset i                   ali   Venerijanski umetnik izlazi na teren iz no
                                                               sa

  kada vam je to potrebno. Kada vam ne trebaju, vi ih ne koristite. Kada su vam potrebne, vi ste spremni.

  Ne mo                                                       - stoje
                            -                metu. To je kao da igrate video igricu:
  Ako glavni junak igrice umre,

  potrebno da vam je svejedno.

    Onaj ko se emotivno ne vezuje za

   Kao kada surfujete ili ronite, proces igranja igre je sam po sebi nagrada. Fascinantno je upoznati nove ljude i istra

                  vatno

  Nakon nekoliko meseci ve
  povezivanju sa                              a, odbijanja,
   Svaka dugoro
   Sve                                jednu od ove tri faze.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Dalje, svako udvaranje, od trenutka upoznavanja do stupanja u seksualne odnose, tako
                                                     inu.
   Misterijev metod se usredsre
  Zaplet svake ljubavne pri
  Primami cilj Misterijevog metoda nije zavo

   PRI-

  Prelazna zna
   ZA-VESTI

  1: navesti na neposlu

  2: povesti na stranputicu, obi

                  esti na seksualne odnose

       Merijem Vebster onlajn, deseto izdanje
                                              Privla
                                               -DEJVID DE AN
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Zna                                hanizmom seksualne selekcije koji postoji u svakom


  Kao                                                        Sports
  Ilustrejted magazina zato


   Odre                               pravu reprodukt
         prisustvu pokazatelja negativne reprodulttivne vrednosti. To je u skladu sa Darvinovom teorijom: parenje sa


   Na
  simetrija lica

                      Zapravo,

   Zanimljivo je primetiti da ...


      manji deo njih

      reaguje na
   Nakoje kvalitete kod mu


   Ranije sam pominjao osnovne kvalitete kao


   Preselekcija

   Ovaj prekida
  problem da
  teritoriju i pariti se sa njim.

   Sli   Neposredno prikazivanje
  selekcije. Postoje i dru


   Jo

  tog crvenog traga.

   Postoji mno   U poglavljima 6. i 7. tema privla
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Zavo
                                        (8. i 9. poglavlje opisuju fazu stvaranja
   Zavo

   Ako mo
  pristati na seks                               da zavede vas.
  Prema tome, ako radite na stvaranju pogodne prilike koja bi njoj omogu
  usmerite na

  Na nesre
                  -
  koji su je startovali.                              to
                                                           u
  Misterijevom metodu su:

            Da
            Da bi se ukazala prilika da budete zavedeni
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Ovako jednostavno ocrtana, linearna veza izme
  ipak, umet-
  faza.  1. Prvo se desi zavo
  2. Prvo se desi opu
  3. Privla              -  i,
  4. Samo privla           -
   Naj
  rudu.
                                               ne
        da ne pominjerao neophodnu privatnost.

  Zavodnici gre

        se bori s agresivnim seksualnim nabacivanjem od strane nekoga koga
  seksualne zainteresova-

  Mat u

  U                                naziva se    -mat. Brza pobeda postignuta putem    -
  mata ipak


                                                      vamo     -mat.


      -mat
  za jednu
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Fini de

  Mnogi mu


   Ono

  momaka koji im prilaze svakog                                      Ako ne postoji
   Metafori

   Ako vas

                atmosfere. Ako ste ikada bili zarobljeni u razgovoru sa nekim ko vas ne zanima, shvat


  Zamislite da vam se to de                    dana, godinama. Zar ne biste osetili potrebu da odbijete
  ovakve ljude i                                 mnogo finih m
  razvija jednostavne i efikasne strategije za odbijanje ovakih dosadnjakovi


   Pokazivanje seksualne zainteresovanosti

   Time
   On: Lepe    Ona:

   Ve
                 -
  je dopustiti da gomila mu                      nego da mora da sedi

   On: Kako se zove Ona: Gubi se.

  Neke
  neki izgovor                                njihovo prisustvo postaje sve zamornije. Iako

  osobe.

  On:
  Ona: Pazi, ne

   Ako prvo ne odvojite vreme da privu
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Svaki po
   Igra
  vrebaju

   1. Do
   2. Ne obazire se na opu
   3. U                            povine

   Zamka za igra      Neuspelo opravdanje

  Prema shvatanju mu
  Ali mi joj ne smemo dozvoliti da sazna da je biramo samo na osnovu njenog izgleda. To izgleda neozbiljno i
  izgledamo kao bilo koji drugi

       pokazatelji interesovanja
   Neki primeri PI:

    Pita vas kako se zovete.
                                 dodiruje.

                          -
    Kada je pitate da vas ugrize za vrat,

   Prvo je morate ohrabriti da poka
  posumnjati da ste

                            -                          otvaranjem.

   Nakon
  atmosfere.

  Zamka za igra

  Ako poku

  stvori nelagodnost kod nje.                                 stvorite dovoljno
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  PRAVILO SEDAM SATI: Kako znati kada je dovoljno opu
  do deset sati                                               -mat -
                                                       -belo pravilo za
                                                              nije
   Do takvog kajanja dolazi kada neko ne


                        da izbegnete po svaku cenu.

   Pogledajte jedan primer iz prakse.                             MU  T  G
   Slede

   Nedelje prolaze i


  Ovaj scenario je tipi                                       ali u nju i izgubili
  bezbroj prilika za ljubav. Ja imam besplatni forum na www..mysterymethod.com/forum/ gde venerijanski umetaici-
                                       -dok ne ostvare majstorstvo-
  iznova ponavljaju.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Evo

                              ENSKAT    G

  Premdaje                             -


  krivicu zato stoje radila to stoje radila s nekim koga nije dobro poznavala. Ona je znala da je jedini razlog zbog kog je


                                              e od njenih emocija, ona im je u tom

  bila hladna prema njemu i lagala je,                           im.

  Kada je zbunjeni                               -meni njeno trenutno emotivno stanje. Iz onoga stoje on znao u
  tom trenutku, sa toliko elemenata van njegove kontrole, on
  svojom


   Zaklju
  situaciju time

   Kako dr                                            nju Misterijevog gambita za
  ljubljenje), vi
   Ova ta                               kada se prethodno nije stvorila
  atmosfera.

     POLJUBAC

   Dodirivati ili milovati usnama radi ispoljavanja naklonosti (ilipozdravljanja)

   Etimologija': od staroengleskog cyssan; sli                                    XII veka.

     PREDIGRA

  Uzajamna seksualna stimulacija koja prethodi odnosu. Datira iz 1929.

                                                 - Merijem-Vebster, deseto izdanje.

  Primetite kako izbor koji napravite u jednom trenutku mo
  vremenskog perioda. Pazite! Kada je
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  odvedete na neko privatno mesto u blizini da biste imali seks sa njom (pre nego


   Samo zavodnik

             ba koju ste upoznali pre dvadeset minuta, bez obzira na to koliko je            -mat, a ne   Neseksualno-intimno ljubljenje je dobrodo
                                                 izgubiti priliku daje ljubite u


   Generalno, ovaj tip


  seks.

   Najbolje je ne po
  seks. Ako se ljubljenje prerano pretvori u predigru, vreme je da prekinete s tim. Nakon toga, recite joj da nije ni pravo
                                                   samokontrolu, i ovo je


   Da biste pomogli sami sebi da izbegnete ovu zamku, postavite sebi jedno vrlo ozbiljno pitanje:
  petinga, ili bezbroj

  Da biste znali da li se bli                      je ovo predigra?" Ako je odgovor da, zaustavite se!


  stvari da bude                    potezom vi gradite poverenje pokazuju

  postala,
  sigurno odvesti u privatnu lo
  dozvoliti prirodi da bez prekidanja ide svojim tokom.

   Mo                                povratka, pod uslovom da ste vi taj koji svaki put
  prekine s tim.
   Zona prijateljstva

   Re prijatelj


   Ako tokom faze stvaranja opu
  biti dovoljno in
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                                      -
                                                               je
  kako izgovara: ,3udimo samo prijatelji", znajte da ste ostali zarobljeni u zoni prijateljstva.

  Ne mo

                     e         iznenadnim seksualnim interesovanjem kada budete sami sa njom i


  Dok izbegavate zonu prijateljstva kao kugu, znajte da nije ni pogre
  uzajamno

   Da li postoji izlaz?


  Predstavicu stvari ovako; A

                        kon
                                      -
                                dobij a.

   Tada, ako jo                               da se udaljite od nje na neko vreme - a zatim da se

  da ste napredovali po pitanju svoje P-i-R vrednosti. Preselite se u novi stan, nabavite sjajna nova kola-u osnovi, ponovo
                                                            vom
  devojkom da biste


  Ne budite u zabludi: Pokazivanje vi
      k, zato                                  ve zna da ih nemate. Zaboravite na
  puko prikazivanje        sada ih morate i posedovati. Ako niste spremni da se toliko potrudite,
  prijatelja, ali zabora                                -
   1. Po                   -matom
   2. Po
   3. Po                              kajanjem
   4. Po                                zonom prijateljstva   Kvalitetna igra udvaranja koja se zavr               ako se ikada
  samo jed
  i pozvati samu sebe unutra. Priroda zahteva da


   Zapravo postoje tri razli                                                iti (ili
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Postoje tri tipa promene lokacije, ili preme
                                             opisane, dok su detaljnije pokrivene u
  kasnijim poglavljima ove knjige.
                          -Pomerate devojku na drugi kraj lokacije na kojoj se trenutno nalazite.


                          -Vi i devojka zajedno napu     nutnu lokaciju i zajedno prelazite na
                          neku drugu lokaciju                         -
                         Mo                   da razmenite telefone i da kasnije, i na
       nekom drugom mestu, nastavite igru sa ovom devojkom. Ovo se na
  Tri faze M3 modela - Privuci, Stvori opu         -
  njihov                                   narednim poglavljima ove knjige.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Pl. Venerijanski umetnik pomo

  grupom

  P2. On nastavlja da ispoljava bogatstvo svoje li
  poezije, itd.

  Ovo, kombinovano sa njegovom o


   P3. Ol. Koristi se hranom za poneti da bi je namamio da tr
      nter


   02. 03. Preme                                      -
             nost i poverenje tokom kumulativnog perioda od sedam sati. U nekom
                   do njegovog stana.

   Zl. 72. Z3. Kona                         sa predigrom, prevazilazi otpor u poslednjem trenutku,
  i ima seks sa njom.
   MM trening novajlija
   Iza                         sata svake

   ve

   Izvedite

   Po

   venerijanskih umetnika (vvww.themysterymethod.com/forum).

   Igranje
   staze ostvarili najbolje rezultate.
                                       udvaranje.
   Udvaranje ima tri faze, poznate kao
   Misterijev metod
   primenjuju Misterijev metod su osobe koje nastoje da privuku, a ne zavodnici.

   reakcija
        preselekciju
   M3 model prikazuje strukturu udvaranja koja se odvija u tri koraka:              i Zavedi.

   potruditi da sa

   interesent. U                  zoni prijateljstva.
   Fenomen kada povremeno dobijete seks, a da prethodno niste stvorili dovoljno lagodnosti poznat je kao     -mat.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
         Ovo je poznato kao
             nije njeno pravo lice.
                                         -                 - ensko
   interesovanje; 01: Razgovor; 02: Povezivanje; 03: Intimnost; Zl - Predigra; Z2: OPT (Otpor u poslednjem trenutku); Z3:
   Seks.
   Postoje tri tipa lokacija: lokacija za upoznavanje, lokacija za
   Postoje tri tipa promene lokacija ili          menjanje mesta, skok (prelazak na drugo mesto) i vremensko
       -
   Startovanje se odvija na lokaciji za upoznavanje i pokriva
   pomer-
             srednji deo igre, odvija se na jednoj ili nekoliko         i pokriva fazu 02. Ovde se mogu
                                   ada je

                                 prelazi u Zl (predigra).        otpor u poslednjem
   trenutku
   dovoljno                  kajanje.
                          P1: OTVARANJE
    Otvaranje grupe i prela                    bez pokazivanja da

  Kada po
  trenutak do
               Pl. Lako je utvrditi kada se to desilo        pokazatelja interesovanja.   Bilo koja lokacija na kojoj postoji velika verovatno                  lokacija za upoznavanje. Iako je
      upo                         verovatnije     je upoznati na javnom skupu.
   Lokacije za upoznavanje su skupovi na kojima se ljudi organizuju u manje grupe od po dvoje do petoro prijatelja.
   Primeri:                centri i festivali na otvorenom
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
    Nesvesni podsetnik za reprodukciju

    Ljudi se naj
                         ogi od njih nisu svesni daje iz njihove pods-vesti isplivao skriveni podsetnik za

                                                                   one
                            racionalizacije na delu.

    Privla
                                           Specijalitet igre: najamnice
    Retko kada
                                           Mo                     mnogili
                                                          zaposlili


                          kodnevnih, javnih        najamnice su hos-nudi obilje prilika za
  Za lokaciju za upoznavanje se ka      bogata metama ukoliiko nudi

                             razmacima, a za      vremen- sportskim kafeima, go-go
                                              ice i druge egzoti
  lokaciju sa malim brojem takvih prilika se ka                   sam izlazio sa mnogim najamnicama i rado
                                                             tehnike
                                                        mom vikend
                                           seminaru pod nazivom Mis-teri 0
                                           najamnicama.
                                                             sajtu
                                           vwvw.mysterymethod.com. Igra sa
                 Misterijev metod, me                najamnicama je veoma izazovna i veoma
                                                           najamnicu,
                                           samo se postupak razlikuje od postupka
  kafeu), ali je u takvoj sre
    Aktivno pose             boljih mesta za upoznavanje u
                                                 i loviti. Mesta javnih okupljanja su
      venerijanskih umetnika.

    BLIZINA

    Kada ste na terenu, stidljiva
                                          blizine.

    Ukoliko devojka odaje PI putem blizine, tipi

  -

    Pomo

  Da li ste ikada u
  da je
                                                liko puta zaredom? Blizina koja se
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  radi.
  radite sa grupom devojaka.   Prila


                              Pristup mora biti beskompromisan, i              -ki

                                                          gramima
                                                      bodite straha od


   Imajte na umu da niko drugi u klubu ne zna koga vi ve                   izgleda
  poznajete - na kraju                                zabavnom razgovoru sa vama. Sa
                                     gomilom prijatelja!

   Kako se kre
                                               vama kada imate ovaj nivo


  metu da biste

   Ovo zaista dodaje aromu prirodne spontanosti va
  skuplja hrabrost                                                unde,
  sekunde? Ne.  se ona

   Ometanja mogu biti i interna, odnosno dolaziti iz same grupe. Na primer, ako meta stoji u redu i ja vidim da ona ne

                ometati tokom prva tri minuta.   Otvaranje je kratka pri                                    rihvatanje. To nije dobar
                                         grupi.

  Kori    direktnog otvaranja
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Iz tog razloga venerijanski umetnici efikasno koriste indirektno otvaranje. Evo mog indirektnog otvaranja koje je otvorilo
  skoro svaku me   Misteri: O moj Bo

   Devojke:

   Misteri: Tukle su se zbog nekog tipa. Pri
   jednoj od devo-jakaje ispala sisa.. Naravno, ja sam skroz za to da vidim dobre grudi,
                       fik-a na kablovskoj.

   Odmah pre

   Mo


                                                         u toj grupi
  pre                            kao prirodno samopouzdanu osobu, a ne kao nekoga koje smeo, ali
   Barovi i klubovi verovatno nisu mesta na kojima planirate da
  okolina bogata metama

                 Generalno je pravilo - mada nije dogma -

          ona vama
     Budite voljni da upoznate i osvojite
     Dajte svom ortaku deset hiljada dinara.
     je vrlo efikasna.
  Budite voljni           ako morate.
                     da bi vam ulivalo sigurnost.

                                  Samo

  4 Entuzijazam je zarazan.


                                   tanim osmehivanjem.
   trudite.
                                     gim otvaranjem.            ijal, ako ni zbog

                            da biste zaista
                                     n
   plesni podijum - on je zamka.

   negde devojke koje ste lovili.
   Nemojte piti il
   Alko
                     Da, postoje i drugi tipovi u klubu, ali oni nisu konkurencija. Oni se ne osmehuju; oni se
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   ne
         kul". Ovakvi tipovi zaista nisu konkurencija.


      Budite posmatrani: Na terenu se stalno odvijaju mala        -vanja: Blic sevne dok grupa ljudi pozira za sliku.

      impresivni i zanimljivi trik, dok drugi posetioci izvijaju vratove ne bi li videli
               \\       ili onaj koga posmatraju7
     TIT

                                                         -i-R vrednost:

     nose prsten

            prijateljima


     zauzmu odbojan telesni stav

     pokazuju manjak interesovanja

     nedostaje im smisao za humor


  Zajedno, ove strategije

  na mene da        kada                            se to ikada desi, nastavite dalje i nemojte to


  Faza otvaranja je vreme koje je potrebno da uklonite

                  nost,

  Umesto toga,


   Mo                 pionom. Pion je devojka koju ste ranije ulovili samo s


   Drugi na                       nezainteresova-nog govora tela i                     Ove
  tehnike su detaljno opisane u ovom poglavlju.

   Primetite da sve ove tehnike imaju jednu zajedni        U njima se fingira manjak interesovanja.
  se ne brane toliko od tipova koji su voljni da odu.


  neprihvatljivo. Ako                                    red
  se nemojte naljutiti - samo osta

   Dok pokazujete svoju vrednost i krajnje odsustvo


                          -

     Kada vas dodiruje -                       cu ili kosu.
     Kada vas pita za ime.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Misterijev metoduklju    i upotrebu prethodno pripremljenog, kon-zervisanog materijala. Ako je neka posebna
               konzervisana i pohranjena,             vojena, spremna za upotrebu na terenu.

  Venerijanski umetnik koji mo
                                                            -
  za venerijanskog umet-
  krajeva, najbolji konzervisani ma
  stanju da dosledno primenite konzervisani materijal u praksi.

  Predla                    konzervisanog materijala

  na Internetu i u knjigama, na duge staze vi morate da sakupite svoj materijal.

  Dok budete ve
                   ni. Situacije i reakcije postaju lako predvidive i pre
                                                    porava kao da puzi. Da li
  ste gledali filmsku verziju     '}                                     te kada se on
  nagne unazad da bi izbegao udarac, iz njegove pers
  vremena da odreagujem!"

  Tako se ja ose                          -                         bukvalno
                                       vo. O da, pravo majstorstvo u venerijanskoj

  Kada do

  razgovora koje bi se mogle poja
  Na
  suptilna                   -i-
  govor tela, i tako dalje.

  Upotreba konzervisanog materijala vam dozvoljava da donekle automatizujete verbalne aspekte komunikacije, tako da
  imate bolje uslove da ve
  prirodni, spontani razgovori imati koristi od toga.

       Izra

  Mnogi po

      da su preteral

  Lov koji se izvodi sa puno energije olak
                                         raza lica. Naravno, iskusni venerijanski umetnik


  Kada po
  grupe. Ako nastupate sa                              samo da biste spustili njen energetski nivo.
           -teresovana.

   Ako imate premalo energije, grupa se ne
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                        za neku grupu.

   La

   U trenutku kada poku                                             ili vrednost, pa
  prema tome, skoro da se i ne razlikujete od bilo kog drugog gubitnika. Devojka bi mogla pomisliti:
                                                     kako bih se otarasila
  ovog tipa? "

  Za vas nije korisno da ona razmi
  umu stvoriti

   Isprobani na                               ili LVO. Evo nekoliko primera:

                            - a moram... ja bih . .."
    Mogu ostati samo sekundu, ovde sam sa nekim prijateljima, zato


  Nakon                              -
       -  Klackanje

   Klackanje je upotreba fizi
  recima, to je never
  Dok budete govorili, p                                            krenuti, a onda se


   Nije dobro previ

                                 o dobru grupu.

   Osoba koja se najmanje kre   Otvaranje grupa koje su u pokretu

  Neke devojke se stalno kre                      ste dovoljno dobri u lovu da biste ih zaustavili svojim
  otvaranjem?

  Izuzetno je te                            -cip koji treba da zapamtite jeste taj da devojke nikada
  ne smeju imati
                         ite u mestu dok izvodite otvaranje. Nemojte hodati ka njima.

   U drugoj opciji uzuna se u obzir da objekti koji se kre                           Evo jedne MM
  tehnike za otvaranje grupa u pokretu:

  1. Idite istom putanjom kao i grupa, ali za nijansu ispred njih.
  2. Okrenite glavu ka grupi, izvedite otvaranje, a zatim gledajte napred dok govorite.
  3. Nastavite da hodate pored grupe i da ih lovite. Usporite i gledajte kako
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Otvaranje grupa koje sede

   Pri prvom otvaranju grupe koja sedi, sve deluje kao daje u najboljem redu. Vi stojite pored grupe, izvode
  je, naizgled, do

   Dok stojite, a ostatak grupe sedi, vama je manje udobno nego njima. Podtekst toga je daje grupa vama va
  grupi. Stoga,
  prisljava sebe na neudobnost samo da bi mogao da komunicira sa drugima. ^

   Na nesre
  trudite. Pa koje je

   1. Otvorite grupu (kao
   2. Kada ste na pola otvaranja, upotrebite la
   3. Nastavite sa otvaranjem dok uzimate stolicu i sedate sa grupom. Va
   4. Pre
   5. Ponovo sedite dok izvodite LVO, a zatim pre

   Poznavati korake nije dovoljno. Potrebna je ponovljena ve

  na koji se izvode.

   Govor tela

   Kada zapo

  Glava vam mo
   Mo
  prisnost tokom otv  U ovom h'enutku postoje dva uobi

  ka njima i izvedite svoje otvaranje.

  U drugom scenariju, ve
  dokazani. U                                     ramena, izvedite otvaranje. Onda, kao i


   Pode

   Devojka
  ka njoj. (Na
  Osetite proces                   da bude okrenuto ka grupi u roku od trideset do
             - i oni bi trebalo da budu                                   je to


   Nagnite se nazad

   Slede                                  govore. Primetite kako se jedna osoba naginje

  naginje napred. Kada se naginjete na
  imate manju vrednost nego ona. Suptilnost nalik ovoj
  kljuckaju,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Tonalitet i odre

   Kvalitet va                    dan problem nije
  drugih. Neke bitne stvari:

                                  jafragme: Ako imate bilo kakav problem sa akcentom koji se
               -       prepoznati -                               *
                              Moglo bi biti od
    komade zasnovane na improvizaciji.
    Govorite polako i jasno:
    Govorite sa mnogo pauza:
    reci.
    Govorite glasno:
    da budete                                     rite glasno. Ali primetite daje to korisno
                                                  -        lfa."
  Sve ove stvari je vrlo lako proveriti na terenu. Otvorite deset grupa pri
  deset grupa                                  Teren

  Nepodudarnost

   Da li ste ikada poku
  uloga? Kada se
  nazivaju nepodudarnost.

   Da bi se
  trguju gambiti-ma.
             ristite interesantan, na terenu testiran, dokazani materijal. Ali ovaj materi
                                                             teresantno


   Kao i komi                                takvog majstora je da zabavlja grupu ljudi dovoljno
  dugo da bi ispoljio

  bacio oko.

   Materijal koji koristi je sredstvo pomo                nost pred nekom grupom - i, indirektno, pred njom.   Zamislite ovo: komi
                                            stavu." Tako, nekoliko dana kasnije, on to i
     -s
  od smeha. Mora daje do publike."

   Zato slede
              ovo nije upalilo? Da lije do publike ili do materijala?"

   On odlu                                     ne uspev
  prekipelo - on u potpu

   Sada pogledajmo
  nije dovoljno iz-                                    -^ likom da bi pogodio prirodni tajming


  Lo                                  fazu stvaranja prirodnosti.
  potrebno da je izvodite i preko dvadeset puta dok ne ispadne kako treba. Dobra vest je
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                                        jete po jednu
  novu rutinu svake nedel

   Do
  spremni za izazov?
  bez problema?  Neki igra

  da nemate prijatelje. Potrebno

   Drugi tipovi se mogu videti kako stoje u grupi i zveraju naokolo. Ako ne izgleda kao da tu pripadaju, ne stoje sa
  devojkama, ili ne vode grupu, oni                             kao da pripadaju tu, vode
  grupu ili stoje sa devojkama. Kada jedan                                tamo gde ga
  ljudi

   Venerijanski umetnik, koji ulazi sa svojim ortakom, ne                              eljem i


  Ako bi gledao naokolo, naro
  od vrednosti koju mu trenutno pru                         daje najzabavnije i najvrednije mesto na
  terenu - njegovo mesto.


                                            nizom nedvosmislenih demonstracija   Uvek kada imate visoku dru
                                     nije uvek
  venerijanski umetnik mo
      a
   Lokacija za upoznavanje je okolina bogata metama
               teren.
        to koriste blizinu
   Iako su blizina i drugi pozivi za startovanje
   dosledno otvarati grupe ne

   Pravilo tri sekunde
   ako niste u grupi, a vidite neku grupu, onda je morate otvoriti u roku od tri

                 indirektnim otvaranjima
   terenu                                biti
            testirajte svoje ideje na terenu.

                                  startovanja za zagrevanje.
   Nemojte piti.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                         pokazivati odsustvo interesova-nja dok demonstrira svoje vrednosti.
   Misterijev metodse     konzervisanim materijalom, koji mo
   svoju zalihu rutina


                                  -skom umetniku da stvori iluziju da je upravo krenuo. Ovo je

   Klackanje                                      kao da vam ne
   prirodnim tek             na terenu.

                                         klubom kao predator, gledate unaokolo sa
   ozbiljnim izrazom lica, itd.
                                   6.
    P2: ZAINTERESOVANOST ENE ZA MU KARCA


                  Demonstriranje vrednosti, pokazatelji interesovanja i teorija grupe   ada kada je grupa otvorena, vreme je da se razvije privla
   nekoliko lepih                                    rati jednu od njih da biste je mogli
   bockati. Ako vam se nijedna od                                     nove prijatelje.
  Dok budete demonstrirali vi    vrednost (DW) grupi istovre
     odgovoriti Pl-

   Pl-jevi

  Kao

                -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  venerijanske umetnike, nesvesno otkrivaju Pl-


   Evo primera Pl-jeva. Primetite da neki od njih otkrivaju vi
    Dodiruje vas.
          izazove reakciju i da vas opusti.
    Stoji blizu vas (blizina).
    D
    Pita vas za ime.

    Udeljuje vam kompliment.


    Udara vas u ruku, ali se smeje.
    Daje vam nadimak.    Pita da li imate devojku.
                                  imate.
    Kada


                                                adi.
                                ciju.

   Upoznaje vas sa prijateljima.
  Najva    -                 su:    Dodiruje vas.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Ponekad nije bitno       radi,      ne radi                           Takvi pokazatelji se
  nazivaju pasivni Pl-                              -


     Ona dolazi da vas vidi i svaki put ostaj
   La     jevi

   Imajte u vidu da devojke mogu odglumiti Pl-jeve i slagati vas. Na primer, devojka vam mo          -jeve kada bi htela da

  vas             gla bi vam slati Pl-jeve samo da biste ostali u blizini kao besplatna zabava.

   Devojka vam tako            -


   Tako                      jeve samo da bi videla da
  odgovorite na njene Pl-

  kompliment.     Kao        -jevi, postoje i PN-ovi. Evo nekoliko primera:

                                       neralno vas izbegava.

              razgovoru.
      Postaje nestrpljiva.
      Odlazi ili gleda negde drugde.
                                       drugim.   I   Ve                                jeva umesto PN~ ova.
  dobroj ribi govo

  naporedo sa demonstracija              Voild!          -jeva.

   Za one koji su gledali film Stivov Tao, Pl i P2 korespondiraju sa prva dva pravila u filmu: budite bez
  Lepe
                                          da teraju ovakve tipove od sebe
                                                  -jem. Istina je da
  su mnoge od mojih devojaka bile ujedno i lepe i tople kao osobe... ali tek kada sam uspeo da savladam njihovu
  prvobitnu odbranu mudrom upotrebom bockanja.

   Ako                                nev
  s bilo kim,
  ne izvedete DVV                    -
                                                        -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                         ne
  vrednost, one mu
  ne,              koga za koga smatraju da ima visoku vrednost, njihovo da     Da!

   U dana
  spavati sa svakim                                   nizam


  Ako
  poz                                    -ajera i,


   Njen tok misli je slede                                           rihvatam."

   Dobre ribe su dobre i kada vas odbijaju u trenutku startovanja. Mora


   Pa, kako onda da budete drski prema dobroj ribi, a da je ne uvre-dite?

  Hajde da na trenutak zamislimo da ta devojka ima duge nokte, koji su u dana

                 valjda ipak izgledaju dobro." Zatim

   Sta se sa njom de
  kada ju je boc-                                               kompliment, ali
  sa rezultatom daje njime dotakao i njenu nesigurnu stranu. Sada njen tok misli ide ovako:


   On je i dalje nezainteresovan za njen izgled i zapo          temu. Tokom tog perioda, njena namera je da ga
  navede da joj se po   On je prijatan, ali nezainteresovan za njenu lepotu. Ovo je intrigira zato

                      radoznalom. On
                                bockanjem.

   Onda prekida re

   Sada ona obra          -
  je sa pijedestala,   Izjava ili

  Upotreba: bockati nekoga, primati

   Bockanje nije uvreda, ve                         stav. To je kao da ste izvukli maramicu i izduvali

  daje impresionirate. Zbog toga je radoznala da sazna razloge za to, i izaziva vas


   Generalno, otkrio sam da
  brzom nizu
  pomisli da vi mislite
                                                             da vas
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  kojoj je ona spremna da se sveti,


   Ako ste je slu
  u potpunosti
                                              anice. Samo sam nameravao da ih


  Zgodne                               u dva-
  uklonjen

   Evo nekoliko primera efekasnih

      Misteri: Mislim da ne bi trebali da se upoznajemo.

  Devojka:

  Misteri:                 devojka za mene.
    Ako izvadite fotografije da biste izveli foto-rutinu, prvo ih
                      tebi.
    Ako vas devojka poljubi u obraz i krene ka drugom obrazu, recite
    ,J)a, ali ja
            ...                       pogledajte je da biste pokazali da ste iskreni, a ne
    uvredljivi.
    dobro; veruj mi.         -                          dvaput!!! Ne mogu da verujem!


  Mo                         stvarno.    ti neki trik. Gledaj ovo. Moja ruka je prazna, je 1' da?
  OK, stvarno me
                                                            sve da
  nagovori!
  Ona: Ja sam model.

  Vi: Da li te mnogo ljudi pita da li si model?

  Ona: Da, stalno.

  Vi: Mislim da su samo bili ljubazni.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   evo ga opet; ti si kao Samanta iz      ...
   Vi:                  Ona: A'e hvala. Pijem pivo.
   Vi: Znam. Uzmi

  Ako je starija od vas:

                                    -                            -to
   bi ura
   Zapamtite da
   Ubita

  To su izjave poput

       - taman posla. To samo zna                                   PNI umanjuje njenu

                                          -; jatelje da pomisle da imate seksualni motiv,

                           zapitati.. .

   Ubita                           -
  udarcu vi pokazujete odsustvo interesovanja, savladavate prepreke i ostvarujete uzajamnu)

   Zadirkuju

   Zadirkivanje pokazuje samouveren, veseo stav. Ono se ne do
  propisno izvedeno).
                 nikuda!",                                  samouveren,
  razigran i zabavan stav otkriva da imate samopouzda
                         om P2. Ono je us-mereno ili ka grupi kao celini ili samo ka meti.

   Precizna - snajperska

   Precizna
  nos, da je krmeljiva, da ima znojave dlanove, ili samo da prestane da vas plju
  Ideja je daje naterate da najiskrenije poveruje da je izvela                  I (DNV).
  svesna sebe i stvara situaciju u kojoj | se ona pita da li je ostavila dobar utisak na vas.

  Snajpersku                              -danj em razgovora na trenutak ili nekim drugim PN-om.
     Njena .                                       pokazati makar blago odsustvo
  interesovanja koriste

  Pravilo baci i idi

   Bacite svoju   Dok zajedno tkate mnogostruke niti svog razgovora, nastupa

  nje,           -ti kao iskrenu i nepl
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Bilo                           -i-R vred-nost, je DVV.
  imate dve de-                           , stoje DVV. Kada


   Ako
                                                mogu
                            \               svojim novcem,            manje
                                                 -
  DNV -

  Ako
                                           izvedete DNV, to smanjuje njeno vi
  P-i-              ona emotivno ose

   Pri
                                    upodtekstu,      i


   Kritikovanje i bockanje je tako
  i istovremeno I deluje iskreno nezainteresovano.

   Primeri DVV-a su:

                     ile za vas

                              *

      Nije lako uticati na vas


      Imate jak okvir
      Posedujete zanimljiva znanja

                                 - dru                          oni
                   vi
      Povezujete se sa drugima putem razgovora   Kvalitetne
                                             preuzimaju grupni mentalitet. Ovaj
            ja proizvod                                   jke se ugledaju jedne
  na druge da bi potvrdile valjanost svojih izbora
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  spasava                                          vodice ra

  Fini momak
  Misterijevom metodu
                                 kontekstu.                                      postati
                           njoj?

   Kada otvorite grupu, vi razoru                               morom i drugim DVV- ovima. Vi ste zanimljivi,
  zabavni, i relevantni

    Zatim razoru
   Pl-jeve i nudiU               -
   Njen                                                                    - stoga, oni su


   Po
                                                        -vi,
   ju je upravo
                                   dosledno da stvarate reakcije poput ove, vi ste ovladali fazom P2.
                         osnovu kombinacije dva DVV:

  1. Visoka dru           dobija preuzimanjem grupe.                               monstriraju grupi, a samim
   tim i meti.
  2. Priraena bockanja ne samo da bi se pokazala vi                      se u isto vreme savladale prepreke, umanjila seksualna  Koje su zanimljive stvari o ko'imst mo ete pri ali u grupi

  4 ESP i njeno postojanje Ili nepostojanje.

   Kako ste sreli medveda dok ste planinarili.
   Kako ste se na smrt upla ili kada vam prilikom penjanja na neku stenu pukao kanap.
   Kako ste drugaru pravili dru tvo kada Je i ao da se vidi s nekom devojkom, i kako je va drug dobio te ke batine nakon to se ispostavilo da devojka ima
  de ka koji se tako e pojavio u tom trenutku, pa je do lo do dvadesetominutne jurnjave kolima kroz crvena svetla, i kako ste tra ili policiju, ali niste uspeli u
  tome, no imali ste sre e jer se poludelom momku od tada gubi svaki trag.
   Kako ste bili u bolnici i kako nakon tog iskustva tirana ima druga iji ukus ili ptice lep e pevaju.
   Kako ste hakerski upali u kompjuter neke banke, ali ste se onda upla ili i novac poslali u dobrotvorne svrhe.
   Kako ste iveli sa etiri devojke, i kada su sve imale PMS, do lo je do tu e hranom.
   Kako ste upoznali neku slavnu osobu.
   Da li ona veruje u duhove i za to veruje ili ne veruje.
   Vi volite svece i miri ljave tapi e; a ta ona voli?
   0 farmi mrava koju ste kupili za svoju ne aku i ta ste nau ili iz tog iskustva.
   Kako ste se na li na bini.
   Kako ste se kotrljali niz strminu i pre iveli.
  Tokom razgovora, naro
  porodici, o tome                            filozofskim temama ili o aktuelnim

  poznaju                                                  nutne situacije, pa se tako zaglave u njoj


   Mu                        anijel?
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Mu
       Oh, ne znam, otprilike tri godine.   Prime
  teme pasa, ali nije mog                                           cijom da bi nastavio razgovor. Zato

                          trebom pitanja tokom razgovora.

   Ljudi koji dobro poznaju jedni druge


   Mu
   Pa, odakle si?"

  Ako nastavite dalje zapo
  pokazujete in-teresovanje i terate je na preranu odluku da izbaci svoj kung-

  Uvo

  U ranoj fazi otvaranja grupe, dok jo            prilike da demon
  zainteresovane da dopri


  Vremenom, kako raste privla
  morate voditi interakciju i stimulisati je. Stoga, , izuzet

   Najbolje je da uvek imate nove teme za pri                     ra

  konverzacijske niti, stoje uvek bolje nego da se teme smenjuju linearno.

   Primetite kako logisti
  za razgovor.
  neprijatnih stanki
  Elvisov gambit:
   Hej, da ii ste znali da je Elvis Prisl farbao... kosu? Znate koja je njegova prirodna boja? Poga ajte ... Ne, plava. Mo ete li zamisliti Kralja sa kosom
  plavom kao kod Bi Bojsa? Nikada ne bi postao poznat da nije resio da postane Mo de ko' i da se ofarba u crno.    udna stvar."
   Ponekad neka nit nije korisna. Devojka bi mogla zapo

                 je pustite da nastavi. Kada vam se to desi, jednostavno PRESECITE tu nit i
  rutinu.

   Ona: . . . Svaki put kada                           Vi:
   test.)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Prosto sasvim presecite njenu nit i zamenite je novom niti koja vama odgovara. Naravno to ne zna


                               - prim.ur.)

   Ponekad se mo                             Na primer, ako se jedna od njenih prijateljica upravo
   Da biste iza


   Vi: ... Dakle, ja sam na pola puta ku                             rezervoar curi -

   (Njena prijateljica dolazi i devojke se odmah okre

   Vi: Upoznaj me sa drugaricom, to bi bilo pristojno s tvoje strane.

   (Dolazi do kratkog upoznavanja. Dok se rukujete sa dmgaricom, jo
         novu prepreku.)

   Vi: (Nova nit, sada upu

   Da ne zaboravim, ne poku                  na prekinutu


   Ukoliko vi ne vodite glavnu re

  dozvolili da se to dogodi. Zato uradite tu stvar kako treba -

   Putokaz

   Re                                ora kad-tad postaviti svakom


   To deluje kao bezazleno, razumno, dru                   razgovor / venerijanskom umetniku
            formacije. Na primer, ako se grupa sastoji od dve devojke i vi pitate:
                                                   ija pro-menila


   U ovom slu
  da vam ni ne                                         varati svog momka pred njegovom
  sestrom, koja stoji odmah pored nje.

  ,/L kako ste se vi upoznali?" tako                  od kolega, ili da je tip za koga ste mislili da je pretnja u
  stvari metin                 Misterijev metodi sprijateljili se sa njim
  uputili Pl-jeve njegovoj sestri.) U trenutku kada ste postavili ovo pitanje vi ste postavili putokaz
  dolazi nakon tri do pet minuta od ulaska u grupu.

              Pravila vingovanja

  1. Onaj koji otvara grupu vodi grupu: on prvi bira metu. Va
  2. Neka va                                                       ako i vi

  3. Nemojte upadati u grupu: nemojte nikada krasti metu svog ortaka. Ponekad igra
  metu dok radi na grupi. U ovom trenutku bi bilo lako u           nju njegovoj meti -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   4. Zapamtite da ako igra                    dovati u datoj grupi zbog kinestezijske blokade, Budimo
    Samo Prijatelji (BSP-a), ili generalnog nedostatka Pl-jeva,                         a sebe.

  5. Kao ortak, zabavljajte g                   vremena jedan-na-jedan sa svojom metom.
  6. Uvek se sla          nemojte nikada stati na stranu devojke. On je uvek u pravu.
  7. Zapamtite da je va            zato izlazite sa njim. Na kraju krajeva, vi imate visoke standarde.
  S. Imajte na umu da su vam bitna ose
    grupi, vi
    prema svojim ortaci                                nemojte ostaviti da stoji a da mu se
    ne obratite ili ne upoznate sa

   Ulazak u grupu kao pratilac

   GAMBIT ZVANI:


   1. Igra
    toku prva tri
   2. Igra
   3. Igra
   4. Ortak pita:
   5. gra

   Odatle se nastavlja razgovor. Pratilac je sada deo grupe.

   Predstavljanje putem postignu

   Neka vas va                                 kome su pisali, onaj koji je hakerski upao u elektrodistribuciju i   Ovo je predstavljanje putem postignu      vi
  ako to radi

                         rutinu sa fotografijama.)

  Upamtite, ne morati hiti ono   radite. Vi samo morate pokazati neko
                          istina. Budite veliki.

  GAMBIT LTOZNAVANJE SA POSTIGNU

    1. Igra
    2. Igra
    3. Zatim igra

     'je sjajan tip.'
     'je jedan od najpametnijih ljudi koje poznajem.'"
    4. Ortak ka

  Razgovor se nastavlja od te ta
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
      vme                                                          on
  izgleda kul, zato


  veliki. Kada vi   Kada pri

                                      najbolje kada su barem  Gandijev gambit

  Gandijsv gambit Da li ste znali da je Gandi bio pravnik? Ne.
  Da li ste znali da je     koj?
  Nismo imali pojma. Da li ste znali daje dobio nadimak po trka


   Nenametljivo pokazivanje osobina koje uklju

                 -
                             telji su tu za mene sto posto, kao i ja za njih; jednostavno smo takvi . . .


   Koristan savet za pri                          to rani

   Opisujte u okviru oseta i emocija.

  Mu                 kada pri             konkretne
  je to iskustvo izazvalo. Podesite jezik tako da to uzmete u obzir. Primer:

   Lo

   Dobro: Zatim sam osetio kako sna
   brkovima i sugestivnim osmehom. Sve                                       ...
   ...

   Primetite kako ovaj segment pri
  segmenta kada se sastave
   Moglo bi se desiti da, dok vi aktivno ignori

  koristite u rutini sa fotografijama) i zamol                                U nekom trenutku u
                           -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  odnos poverenja.                   -jer bi mogla          -
  nje.

   Ako postane nemirna, mahnite nekim mamcem u vidu kakve korisne izjave, kao
  Zamislite grupu od dve devojke u baru. One
       da naru    -                  n niz prekida tokom


  Dok otvarate grupu, devojke
                                            pozicija. Dokle god je njima udobno na   Drugim recima, vi              mesto

   Manevar okretanja, prilago

   Ka
  se mogu spremiti

   Ako pristane, ona
  jedan test popustljivosti.

   Ako pristane, ja je zavrtim. Tokom toga, pomeram je dalje od

  izgleda kao da sam ja sa                               svedeno na minimum. Predstava je
  sada na meni.

  Ja ka
  Ona je skroz                                  u ruku.

   Zatim izvodim jo

   Kada ste se uglavili u grupu, percepcija prostora                            devojke bacile
   na vas, umesto                                      vodite.
   na same devojke. Uskoro se vi udobno naslanjate na bar, a va                    izvodite kino
   (kinestezijski, prim.ur.) test.

   Tokom P3, uvek se uglavite u grupu u nekom trenutku, obi

  Ako izgleda kao da vi njih lovi
                                                             -da
  je zabavan i

   Venerijanski umetnik: Zna                                  ...
          - do-

   Ponekada su mali komadi ovakvog materijala bolji nego duge pri
         je ovaj. Ne samo daje ovo korisno kao alat z
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Venerijanski umetnik: Zna
  Upotreba la
                        izjave ukazuju na samopouzdanje, zabavu, odsustvo
                                               -matra ne bi li utvrdio da li si
  dovoljno kvalifikovana da bi zavredela      nju."

   Primeri:


                       slagati."                                   kao stvoren TSL tebe."
                    -ove nazad."

   To
                                    a tek onda DVV. Uz iskustvo, ovi izazovni PN-ovi mogu
  postati vrlo ubedljivi.   Ova petominutna rutina nabijena energijom vam omogu


   Da bi se izvela ova rutina, morate nau


  Prvo, zapamtite ove rime:    - sedan, dva - kotva, tri -  -zvekiri, pet - svet,  - brest, sedam - gledam,
  osam - bostan, devet krevet, deset treset." Kada ovo zapamtite, spremni ste da izvodite ovu rutinu.
   Efekat

   Izvadite svoje vemo blok                      od 1 do 10. Recite svojim novim prijateljima u grupi,   Na primer, recimo da ona izabere re
                                  ste ih za   Tajna

  Zapamtite re
      -
            -
                                                   e isto sa svim recima sa


   Jo

         ri = zvekiri = bal
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Ovaj isti gambit mo
  tako da ih ukupno ima dvadeset.  Jedan - Sedan Dva - Kotva Tri-Bri     - Zvekiri Pet-     - Brest Sedam - Gledam Osam- Bostan Devet - Krevet
  Deset - Treset

  ODABRANE RE

  1.    Pas
  2.    Kola
  3.    Voda
  4.    Plesanje
  5.    Marihuana
  6.    Svemir
  7.    Ru
  8.    Avion
  9.    Lu
  10.   CD

  DODATNE RE

  11.   Vetar
  12.   Jedrilica
  13.   Kompjuter
  14.   Kazino
  15.   Gitara
  16.   Knjige
  17.   Uzbu
  18.   Kamera
  19.   D
  20.   Spajalica     Za broj jedan, zamislili ste psa kako vozi kola. Za 11, zamislite istu   Za re
                                 rulet. Postarajte se da zvekiri udaraju o stolove nakon plesa.

  akcije.

   Na ovaj na

                                                           o izabranih
  reci.

   Drugi deo ove rutine je da i devojku nau
  kada ste se upoznali.                                  minuta niko ne uznemirava,
                                                       nutnu grupu
  sa grupom do nas), u fazi P2 da bih izveo DVV pred grupom, ili kao razlog da izolujem metu. Rekvizit koji joj predajem
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   U masi je sigurnost, i lepe


   Jedno          Da li je meta sama?

  Kada je u pitanju startovanje samih devojaka, odnosno meta koje nisu u dru
                                              DVV, vi onda morate izvoditi DVV direktno
  pred metom. A ako se izvede neve


  Ovo na                                                 a vi morate biti dovoljno


   U scenariju sa samom devojkom nema.prepreka. Ona je tu. Pri                                  -

  startujete. Tako delujete manje

   Ako izdaleka vidite devojku i procenili ste daje ona sama, mo                            istog trena
                                                              zatim ne
                  pokvarili grupu.

   Kr
  osvojiti metu, aU

   Vreme koje proti

  je snimili, a ne da biste pali pred njom na
                         -
                      rugu, manje direktno fazu otvaranja.

   Dvo

   U pore
                                     m grupama.

   Prijateljicu (prijatelja) svoje mete ozna      prepreku. Tek kada
  prijatelja.

   Nemojte odmah i   Morate prvo pridobiti prepreku. Zapravo, mo             priliku da ne

                                                ju prijateljicu? Gde smo ono bili? Oh,

                           kotiranu metu da se na trenutak preispita. Upotrebite na meti rekvizit za

                                             juri vas.


   Metu ne mo                                                       ko kada
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Ipak, nemojte provesti previ                                          da bi se

                                                      prebacite svoju
                             OK sa tim? Dokle god ona ne progovara, mi smo zlato,    ZlatoT


  Kona                                                     - vezano za
           anatomiju. Primer:

  Ukoliko je devojka u dvo
  Razlog tome                                                     ortak
                                                 zabavljati prepreku. Na ovaj
                      svakom po devojka.

   Ako je prepreka mu
  pretpostavite

  novog
  fer lovina.

   Zapamtite daje pred njim bockate ne vre
  uputiti jo


   Tro

   Da li je meta u dru

   Dvo
                                                      ka da se izolujete
  sa metom.

  Tro
  prepreka, i vi ih                                                 jeste da
  bockate njihovu prijateljicu (metu) i
                            na trenutak provedete neko vrerae nasamo sa metom. One       na


  izolujete metu, njene prijateljice i dalje imaju jedna drugu:

                                   je pod ruku u stilu promenade.)      r                             ako je to njoj OK ...")

                    -je 1' to OK za tebe?"
                               -  U me
  uputite Pl-jeve.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Kada su u pitanju
  otvorite grupu u                                      grupu u kojoj je neka sedmica ili
                                     pion. Kada je ova demonstracija preselekcije   U nekom trenutku, kada ste u fazi P3 sa va  na

   Pionom se mo
  grupe -                                           drama ili ljubomora.

   Pioni su   Oslonac ili sto                             -                     izazivali
  ljubomoru i skre-
   Kao deo sticanja iskustva na terenu, ve
  drugima. Postoje                 napred i nazad.

   Spojiti napred zna
  spajanja napred.

  Spojiti nazad zna

                                                    vati svoju metu. (
                          minut, ali nam stvarno dajte nekoliko minuta.")

   Zapamtite, vi ne lovite samo u toj grupi, ve
  prostoriji? Verovatno    Radite MM trening za novajlije barem mesec ili dva. Otvarajte


    Savladajte otvaranje, kao i bockanje i
    nego


                                       novom hobiju.
    Nemojte biti izbirljivi sa grupama-


                 mnogostruke niti razgovora kao i da pre-secate te niti.
                          u svoju zalihu rutina.
    Smislite mali tekst za
    Svakih                                fikaciju, gambit sa igranjem uloga, ili neki drugi
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
     konzervisani                                 tine. Kad-

      Ako vam stane mozak                         prevazidete blokadu. Sada se spremite za takve
  situacije da ne biste morali kasnije da izlazite na kraj sa njima. Cak i iskusnom majstoru startovanja ponestane ideja; oni
  jednostavno imaju nekoliko pri                                      na, kao na primer,

  preformulisati ga kao komentar. Umesto da pi
  svojoj poro
  da ne izvedete DNV) nego

                                       Po                     i testiranje
     podudarnosti                                 -
                 tome u 7. poglavlju)
                                                       -
                                           sticanja iskustva.   U fazi P2, vi grupi demonstrirate vi         dok u isto vreme bockate                  pokazateljima
  interesovanja,

     Neki Pl-
     vama, ali ne i da bi sa vama napustila klub.
           -

     Ponekada su pasivni Pl-jevi jedini Pl-                          testove popustljivosti dok lovite.
                          -jeve          intere
     Pl-
            pokazatelji nezainteresovanosti, ili PN-ovi.;
   Kada osoba odaje PN, ona ispoljava nezainteresovanost ili ne-voljnost da ula
   V           .  .  .  .
  Zaoka je bezopasna                                                  -ova.


              koja                                -ja; i   demon               ili DVV.      *
                   DNV ili           nosti.
                                umet-
                                     metina grupa. U isto vrerae, bockanje izaziva u njoj
                                          e Pl-jeve. OvojeP2.
                                   struke niti u razgovoru.
   sa
   da ste vi i                                -Ijivanja u razgovoru.

   je tema               ema.

                                                            interesantnih
      ili emotivnih putokaza. Sama pri
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
    U nekom trenutku tokom faze P2, potrebno je         se.
    okrenute
                           rekvizit za                               -
    ne dosadno, ili joj ne
    Pion je devojka koju ste ulovili i koja vas je uhvatila pod ruku,
    ocenu, ot                                na nove momke.
                                  7.
               P3: ZAINTERESOVANOST MU KARCA ZA ENU                      Ona se mora namamiti da ulo     Kada je stvoreno interesovanje, to je tek po
     sebi osvaja
                -
                                            pozive. Mi sada moramo poraditi na
  Moglo bi se re                           ristiti njenu zainteresovanost, u kombinaciji sa
  oduzimanjem i prove-ravanjem (zaklanjanjem), da biste metu naveli da demonstrira svoju
                    je Pl-jevima, a zatim je opet namamite i ponovite proces. Na ovaj
  nagrada je povezana sa njenim ulaganjem. Pokazivanjem
  demonstrira vrednost.

   Poreklo svega ovoga je u na                       u pogledu evolucije (pa stoga i emotivno) snosi
          kada

  ulov. U suprotnom, mogli biste je               vajanje, i ona je izigrana.

   Naravno, mi govorimo samo o emocijama. Da li je zaista istina da                         - veze


   To zna
  emocije daju
  pridobio. A emotivno, ona
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Drugim recima,
  da nije bilo lako,


   Kada budete mogli da navedete


     KONTROLA OKVIRA

  Okvir je zna                         - ne
   Ako vas neko upita:                            ste n
  pretpostaviti daje to istina -jer pitanje spada u taj okvir.

   Okvir daje zna
                                            ili je prestao sa nekom navikom -
                                               Onaj ko
  samu komunikaciju.

   Iz tog razloga, kada ljudi uspostavljaju odnose sa drugim ljudima, oni neprestano igraju igre sa okvirima. Ljudi svoje
  pretpostavke saop
  ostali prihvatiti okvir kao realnost, a da ni ne razmisle o tome.

   Ako je va                             Ovaj koncept je stariji od svakog saveta u ovoj knjizi. Ako
  imate


  ne?

   Odgovore za kojima tragate na                                            -

                                                               -
  mami fakt

  Pazite: Na terenu                            okvire. Ako neki ti

                                                 maloj epizodi sa vama. Ovo se


   Jedini faktor koji pobija ovaj fenomen je njen nivo ulaganja u vas - za nju
   Jedna od igara sa okvirima koju ljudi igraju je da vide da li mogu da vas nateraju da ska                Na
  primer, devojka
  primera:

             -

               -
                                injavate.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   To su sve primeri obru
                                                           -jeve koje ona


   Ako ska                                                        - neki deo

                 do ostvarenja seksa sa njom.

   Pazite se. S jedne strane, vi ne              s  Kada se obru                            kroz njega. On misli da njoj to pokazuje koliko mu je
  stalo. On misli da                              tip koji          kreten. Ali vi ne

  potpunosti ignorisati -
   Evo nekih primera:
   Svaki razgovor sadr
  da prvo vi nju naterate da

   Evo nekih primera:
                   U prvom primeru, ona
  PRIMER 1                             PRIMER 2
                   pita koliko vi imate
  Devojka: Koliko ima godina?                    Ti: Koiiko ima godina?
                   godina. Ali umestoda      Devojka: Pogodi. Ti: Da li eli da ga am nisko ili visoko?
  Ti: Pogodi. Devojka: Hmm ...    odmah odgovorite, vi je    Devojka: Ga aj nisko!
  dvadeset              terate da poga a,       TI: Dobro onda ... rekao bih da ima otprilike dvadeset
  Ti: Blizu. Zapravo imam                      dve
  dvadeset osam.           U drugom primeru, ona
                   poku ava isti trik sa
                   vama-ali va okvir je
                   previ e sna an!

   Zanimljivo pravilo u vezi obru

   Na primer, neko vas pita:

                 vode jer si ti moj

   Uistinu, malo je devojaka koje bi sko

  trenutak? Hvala." Vremenom,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                          inercija popustljivosti.                    masira leda i


   ZAMENAULOGA

   U prethodnom poglavlju sam razmatrao kako ostvariti privla     putem igranja uloga. Sjajna uloga za igranje - u stvari,
  verovatno i najbolja


   Suptilni znaci u va

  kako bi se uverio da mu je ona po svojim kvalitetima d                       protka DVV-ovima, onda
  ona vas juri.

   Primetite daje ova strategija upravo ono
  postavlja okvir u
  ga upotrebite u svoju korist.

  Na primer, nakon nekoliko minuta startovanja, kada ste imali ne
                                          ,,   Primetite neizre

  Ali, ako ste izbirljivi, vi ste                               tomatski reaguje na pobednika.


   Neki primeri re


                             *
   Uzmite je za ruku, a zatim kada ona krene tom rukom napred, vi

    ... da, ako ti se pos
                    izjava ubada na pravo mesto!)


              rijatelji"


   Prethodne re
  njih. Isprobajte
                                                automatski izla
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Takode primetite, da kada je optu                   va
  Naravno da nije istina --
             daje to is-lifia. Zapamtite, ona je programirana da reaguje na tipove sa visokom

  IMAJTE VISOKA MERILA

  Evo
   S druge strane, ako poka


                                                            koja
    is
   Ja

   Zapamtite,
  zavisiti od toga.

   Prose
  si dobra.
            vir

   Sli
  izbirljiv tip sa visokom vredno
  potencijalom biti izbirljiv. Evo nekih merila koje vredi razmotriti:
                                     bravanje svojih prijatelja.   SNIMANJE

   Ideja je navesti nju da se nada da je dovoljno dobra da se kvalifikuje za vas. Na kraju krajeva, vi ste tip sa visokom
  vredno                                         mnogo prijatelja? Da li ima dobre
                               to
  vreme? Da li zna da kuva?
   jedinstve
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                    -

                                    jatelja?"


       li si strastvena osoba?"

     upo                                     zanimljivo putovanje. Ali oni to nik
     Samo sede i ponavljaju iste stare gluposti iznova i iznova. Da li si i ti takva?"

  Ne
         daje naterate da se


   Ona prhodno pretpostavlja da                      -bhljiv. To je


  ulo

  Pa kako joj mo
  dozn              -jeve i PN-                       joj svoja stvarna merila kada je u
  pitanju izbor ljudi sa kojima provodite svoje vreme. To mora biti istinito da bi ona imala ose
  morate ima

   NAIZMENI NOST

  Dreseri                                 dima nego stalno. Isto tako PI-
  nagradu ne bi trebalo da budu p
                                                        gubitka, i druge oblike
  drame.

   Stoga, ideja da je nagra         -jevima predstavlja samo naj
                                  -jeva i PN-ova. Ova    -hladno, gumi-
                                                               testove
  popustljivosti.

                     ESKALACIJA KINA (v.re nik) Kino" je skra eno od kinestezijski",
  Pitanja koja pokre u
  njeno ulaganje u vas                Kada venerijanski umetnici govore o kinu,                 bilo
                     koje vrste.
   Koja je tvoja omiljena boja?"
    ta si mislila o svojoj srednjoj  Va                nikada nije               mak izvodi devojku
   koli?"
    ta si sino jela za ve eru?"
   Da li si ikada bila u bolni koj   kada je potrebno da   veliki korak i poljubi je. To postaje
  sobi za hitne slu ajeve?"
   Koliko si godina imala kada si
  se prvi put napila?"
   Da li ste ti i tvoji ro aci imali
  tajne?"
   Jesi li imala neki, ba gadan
  raskid?"
   Koja je tvoja omiljena hrana,
  gde najvi e voli da ide na od-
  mor i gde bi voiela da putuje ?"
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Ako trenutak va

                  sak da je to - to. A istina je zapravo da, sa tipovima koji su savladali
  se upravo tako

   Kada stvari idu pravim tokom, nikada ne nastupa
  desi." Umesto toga, postoji prirodan tok Idnestezije od najranijih faza pa sve do seksa. On bi trebalo da se odvija glatko:
  niz malih, prirodno iz
                                                 raste.

   Zamislite dve meduze kako plutaju jedna blizu druge. Nekoliko njihovih pipaka se isprva samo ovla dodiruje. Oni se uviju
  i dodirnu, skliznu jedan sa drugog, a zatim se ponovo dodirnu. Spontano se sve
  zatim dodiruju u velikom broju, a nekolicina n


  Nema tog pravog trenutka kada bi neko trebalo da u          Umesto toga, radi se o suptilnom, uverljivo-    -
  no ipak-sve                                        se neki ponavljaju, tako da imamo
                                                           uzajamnog
  seksualnog ispunjenja.

   Aluzije, mali nagove
                                         od grudve pravi lavinu i iskri kao vatra koja se sve
                                             prijateljice

   Specifi
  fiidbalskom terenu

  prisajediniti raznim drugim alatima i gambitima za postizanje hernije izme


   Prozori za dalje napredovanje

   Kako budete lovili devojku - demonstrirali vrednost i nedostatak
  okvirom, oja            -                            napredovanje. Ako propustite takav
                                                       Propustite dovoljno
                                                             izgledate


  Ako ona i dalje stoji tu i pri                      dujete. Uvek polazite od pretpostavke da je stvar  Neki oblici kina uklju


   Dodirivanje ruku
   Grljenje

   Ljubljenje usana
   Ljubljenje ili grickanje vrata
   Ruka na kolenu
   Sedenje na krilu
   Ruka oko struka
   Dodirivanje lica

   Ruka na guzi
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Nestandardno dodirivanje

  Kada dodirujete devoj        ne

  pokazivati neko specijalno rukovanje, ih je uhvatiti za ruku i vrteti naokolo u razdraganom plesu.

  Ono stoje va
  normalno. Ne bi                                 kod nje, kao

  Samo nemojte dozvoliti da neki dodir potraje toliko dugo da joj postane neprijatan.

  Ne tra

  Nemojte oklevati i pona                             - budite prirodni i samopouzdani. Dodirivanje
  (devojaka pa

  Uvek vodite - korak po korak

  Setite se principa da je lak


  Iz tog razloga, kada izvodite manevar sa okretanjem, vi ne
       ovim o                                 liko niste demonstrirali veliku vrednost; jer, to

                       okret", i zavrtite je ukrug. Vidite kako je lako pratiti svaki pokret, deo po deo?

  Kroz
   Korak napred, dva koraka nazad

   Dok napredujete, u                     - da se iz
                                            uhvatite za ruku i osetite bilo kakvo oklevanje,
  ostavite je. Kasnije                           istati na to. Princip
  neprijatnost nego, jedan korak                                    napred.

   Vi stvarate napetost i vije smanjujete

                      Neki ljudi misle da je
  toga,                      i jedno i drugo. Ako                    ina, kao da osvajate
  prostor na fudbalskom terenu, to pokazuje dal        nteresovanosti i            -hladno, guraj-privuci
  energiju, koja ih toliko

   Kada se pribli
  nije ono     - vi ne

   Zato, jednom kada je napetost stvorena, vreme je da vi nju odgumete od sebe. Ovo mo
                                        ili neki drugi PN. Mogli biste postaviti okvir kao da
  ste vi trofej i  je pustiti da vas osvoji             da idete na posao rano ujutru.

   Kada je odgurujete od sebe, postajete joj privla          -                         i
  atmosferi.                                                           dok se
  zabavlja sa vama.


  Iz tog razloga, pustite joj ruku kada zavr                 ili gledanjem u dlan. Osmislite kino-rutinu gde je
  nekoliko sekundi
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  ne bi uspela, ali je u isto vreme mazite prstom po obrazu. Zatim se okrenite na drugu stranu. Koristite njihanje tela u
  kombinaciji sa Pl-jevima, PN-

  Zadirkivanje dodirima

   Zadirkivanje dodirima je izraz rastu
  uzvrati na isti

                                                      putem Pl-jeva.

   Ponekad je zadirkivanje dodirima zabavnije kada je namemo sakriveno od njene grupe. Ovo pokazuje diskreciju, stvara
  zavereni   Ve                          -
                                            trebna, vi se blago okrenite od nje,

                           kao mamac.

  Kada vas ona ponovo privu                 -jevima.
  izvede odmah nakon DVV -
                                     -ove neposredno pre dodirivan
                          primer, ako joj okrenete le
                        ima se mora eks-perimentisati na terenu da bi se mogle ispravno proceniti.
  Sasvim                                    Stivpvog tao-a: Nestani!
             The Tao ofSteve iz 2000.god, prim. ur.).

   U ovom trenutku bi bilo korisno upotrebiti precizne
      maramica." Zapamtite, zbog krmelja niste vi krivi - nego Bog. Vi ne       daje postidite - to se jednostavno
  desilo. U ovom trenutku

                                                               a

         razgovoru. U                           dodirivanje.   Jedan od centralnih koncepata Misterijevog metoda je testiranje popustljivosti. Zatra
  vas, da vam

   Ako pristane na va
  PI-jevima i                                 - sada joj
                                                   -jem, ali
  Mogli biste uraditi test popustljivosti sa njenim rukama, a zatim ih pustiti. Ali, onda bi njen sle
                              -hivanjem, itd. Nakon ovoga bi mogao uslediti poneki PN kako bi se
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Ukoliko se opire va                       -om, zatim izvedite neki DVV, a onda probajte sa novim
  testom popustlji
  Ovo nije dobro; ovo grupa    vljava kao DNV.

  Nemojte kriviti nju - mo
                                                             nekim
  manjim testom popustljivo
  trenutak...").

   Postoje hiljade testova popustljivosti. Recite devojci da pri   Poljubite je. Postavite joj bilo kakvo pit
  ruku. Mazite                                    pokret ili
  sam seks je sam po sebi test popustljivosti. Ako se pitate kako vam ide sa trenutnom metom, zapi         de se nalazi
  njen prag popustljivosti u ovom trenutku?"

   Ukoliko ste spremni da podignete nivo njenog praga popustljivosti, uradite DVV, pa zatim ponovite test popustljivosti. Sto
  ve                                      pitanju test popustljivosti. Ukoliko uspete sebe
                super-
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Inercija popustljivosti

  Postoji osnovni MM model po kojem ljudi vr

   1. DVV - Demonstracija vi
   2. DNV - Demonstracija ni
   3. PI - Pokazatelj interesovanja
   4. PN - Pokazatelj nezainteresovanosti
   5. TP - Test popustljivosti (skoro svaka interakcija se u jednom trenutku svodi na test popustljivosti; da li
    saglasnost ili odbijanje od strane druge osobe?)

   Evo kako to ide nakon                                               -jeve od
                    -jevima, vi uradite test popustljivosti. Na
  inercija popustljivosti.

   Ovo se nastavlja dok ne do                            popustljivosti. (Da, postoje i dublji nivoi


   Opu
  on to uradi su vam

                         dite iste stvari i dobijete iste reakcije.

   Za


  nastavilo.

   Negativno popu

  Desetke obi
  nastupu. Zato,


  Ovo ne mora biti nu
  padnu na vas -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Za              negativna popustljivost. Kaznili ste ih


   Prag popustljivosti

   Kada se udru           mi pristajemo na njihov zahtev
                                                             -ove da bi
  kaznio odbijanje, i PI-jeve da bi nagradio
  popustljivosti.

   Prag popustljivosti je ta
  ste uspostavili                                               Ako u 01 i dalje
  imate odbijanje, onda niste zaista u fazi OJ.

   Nemojte se pla
  imate umesto
  popustljivost.

  Jedan venerijanski umetnik je imao problem sa devojkama sa juga zato         tako fine da je imao utisak da ih on ne

              vorene na njega, i da je on zapravo stvarao otpor prema sopstvenim testovima popustljivosti zato
  stoje neprimereno ka

   Uzimanje i davanje

   Do uzajamne popustljivosti dolazi u fazi 01. U fazi P2, ako ona ispusti ne

                                                   do sredine igre.

   Kada stvore opu
                                              nju. Ako navedete devojk
                                    -

   Tako

  stojite iza njega, ona n                                               tim." Samo
  vodite.

   Koji su primeri dobijanja pristanka?


     Kada pristane da se p


                                      da bude fina prema vama ili da vas predstavi drugima
                                        pen popustljvosti od nje.

   Ljudi uglavnom pristaju na tu       e ako to ima za posledicu   Naravno, venerijanski umetnik nikada ne

                      da vam je                            - vi ne
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Mo

  ljubomorom, pogledajte 8. poglavlje.)

   U ranoj fazi P2, mo
  zatim se uraditi test

   Prividno opiranje

   Na vi
  test popustlji                                 prividan otpor

                              njena krivica. Na primer, ako vi stavite svoju ruku na njenu nogu i
                                                 anti-drolja odbranu kojom je
  nagonite da vas odgurne.

  Ali, ako umesto toga vi pro
                                          sada uslovljena da ose


   Tako                                                       principa
  doslednosti.
  da to i nije neka stvar kojoj se treba                                   okvirom na koji je
                           ona nije licemer.

  Dodirivanje u pokretu

   Jo                     pokret. Nekako, kretanje
  koliko stavljanje ruke na njenu butinu i ostavljanje iste tamo.

   Sli                          di preko maji
   Ocenjivanje

  S vremena na vreme, do
  Ona mora da ima utisak da vas pridobija; u

   Slede
  Okrenite lice                                             -   o je korisno da
  nakon Pl-                                        tivnu ocenu:

       tako
                        ponekad."


   negativna ocena.)
                       zla.''
                                      sa tobom."
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Izjave zainteresovanosti (IZ)

   Pokazatelj interesovanja je obi                   izjava zainteresovanosti (IZ)   postao sam nervozan u tvom prisustvu."
                                       da smo se sreli u baru?"
   , Idemo da  Dobro natempirana IZ mo

  Komplimenti


   sni
   Pohvalite njen stil, njenu energiju, njen stav, ili jedinstveni izbor                    jkama uvek daje
   kompli


    vrednost.
    NE POMINJITE NJEN IZGLED.

   Poku

  intuiciju." Ili, ako je bila neprijatna


   Samo joj recite kako je                       -
  Vi gradite                                      Evo nekoliko primera komplimenata:
                                                                  ...
    Da li si
                                                                ravo

    dragocen posed."

   Namami    upecaj - do   - pusti na slobodu

  Metafora namami     upecaj       pusti na slobodu stalno se                        napecanje
  investicije.                                         - jeve svojoj meti, ali ne
                                                        -jevima kao u potvrdi
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Osnovna ideja je da                    Namamite        zanimljive stvari
                           (upeca se) mogli da joj date PI (da je       samo da biste je opet
  odgumuli (oslobodili je pritiska pod kojim se nalazi kada je neko startuje). Ovaj proces se ponavlja nekoliko puta.

   Evo primera koji odmah mo

   Vi: (Mamac:) Koje si nacionalnosti?
   Ona: (Upeca se:) Francuskinja.            *

   Vi: (Dovla                                              bila Francuskinja!


   Svaki put kada izvede demonstraciju vi
     -jeve, a
  prema njoj da se prirodno razvija

   Va   aspekt Misterijevog metoda je
  Ovo je vreme da
  identitetom. Ne morate d                      Misterijev metodu delo, ali vam je potre
  identitet.

  Evo primera, povezanog sa mojim identitetom:

  Misteri: Ako bi mogla da bude                                       -princeza.
  Devojka: Uh, glumica.
  Misteri: Stvarno? Kada sam bio mali, ja sam hteo da budem ma
   Metafora namami - upecaj - dovu - pusti na slobodu,        odgovara procesu P3 koji je opisan u ovom poglavlju,


   Namami - izazovete je;

   Upecaj - ona izvodi DVV za vas;

   Dovu - dajete joj IZ;

   Pusti na slobodu - primenjujete la

   Namami - dajte joj test popustljivosti;

   Upecaj -NEUSPEH; ona odbija;

   Pusti na slobodu -po

   Namami -izvedite DVV;
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Upecaj - ona     -jeve;

   Dovu -

   Pusti na slobodu - pustite njenu ruku.

   Namami - dajte joj test popustljivosti;

   Upecaj - USPEH; ona pristaje;

   Dovu -                      - odguraite je.

   Namami - pitanje kojim iskazujete svoje interesovanje za nju;

   Upecaj - ona se kvalifikuje za vas;
   Dovu -

   Pusti na slobodu - la

   Namami - DVV, zatim oduzmi;

   Upecaj - ona jxjri; na primer, brzo nalazi na

   Dovu - dajte joj znak da se kvalifikovala;

   Pusti na slobodu - dajte joj PN.

   Namami - dajte joj obru                -                 - nagradite je
                     -

   Namami - dajte joj test popustljivosti;

   Upecaj - ona pristaje;

   Dovu - udelite joj kompliment;

   Pusti na slobodu - zadirkuju

  Mamac mo
  Ovo su samo primeri. Istina je da
                                                 -
                       kroz eksperimentisanje i testiranje na terenu.

  Vi: Koliko ima

  Ona: Dvadeset tri, a ti? (Upecala se.)

  Vi: (Ignori

  Ona: (Onapristaje-zavrtite je.)

  Vi: Kako graciozno! Kladim se da si bila zalu

  Vi: (Ispru

  Ona: (Pristaje i daje vam svoje ruke. Upecala se!)

   Vi: (Pri

   Ona: (Uzvra
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Vi: (Nastavljate da pri

   Vi:

   Ona: Zelela bih da budem u                             (Upecala se!)

   Vi: Vau, to je dobra
                                                         Ti si
  kul devojka; trebalo bi

   Vi: (Dovr

   Ona: /, kako se zove

   Vi: (Ignori

   Ona: Da, vrlo! (Upecala se!)

   Vi: Daj da ti vidim dlan.

   Ona: (Pru

   Vi: (Prelazite prstom preko njenog dlana.) Zanimljivo . . . (Pustite njenu ruku.)

   Ona:

   Vi: (Ponovo uzimate njenu ruku.) Vidi                                je.)

   Vi: Reci mi, koje su tvoje najbolje osobine?

   Ona: Pa, lojalna sam, pametna sam - (Upecala se!)

   Vi: (Prekidate) Zna

   Ona: Oh, da. Znam sva

   Vi: (Sme


  Vi: (Zavr                       Ona:                         Vi:
                      o slatka . . . prosto mi nije dobro!
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  PREGLED
   Okvir
        i samu komunikaciju.
                        se
   koji               - ali morate se uklapati.
                            Idite, i bu
   da   navedite

   dominacije, i pokazivati kako ste mnogo pam                          i
                                             procesu.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                     od svih osoba u interakciji. To se ne prenosi eksplicitno,
   to biva                                  van za sve.
   Kada koristite konzervisani materijal, zapamtite da je
                                        cijom, kao i sa konzervisanim materijalom.


                                                                 -

   biti stvarni.)
                    efikasnije od neprekidnog nagra                              -
           - hladno, gurni - privuci dinamici.
                                                                ma


   Skoro svaka interakcija u nekom trenutku svodi se na rezultate testa popustljivosti.               vam odbiti

   Inercija popustljivosti                                                -jevima,
   i                         -ova. Venerijanski                   popustljivosti sve do
   seksa.
   Prag popustljivosti

  Namami - upecaj - dovu - pusti na slobodu je metafora koja
  procenjivanja, kvalifikovanja, i ostalih aspekata faze P3.
                                 8.
                             RAZGOVOR


   Ostvarivanje prisnosti pomo
                               povezanosti

  U ovom trenutku u me
  zainte-resovani jedno za drugo, vi se ipak poznajete tek pet do deset minuta.                se zasniva samo na

                                     - igra se                      ovom
  cilju.

   Ako se do sada nije ispostavilo da vas dvoje mo             lan, zabavan i prirodan razgovor, sada je vreme da

   mu smo stvarno mogli da                                       na nivou razgovora. Plus,
                                                               bilo
  zabavno, ali meni to sada prosto ne odgovara. Ima milion tipova;
  drugaricama."
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Upravo iz tog razloga je toliko brojeva telefona la   - niste je do
  prirodne raz                                     Ona bi trebalo da, kada se osvrne na taj
                                                   razgovorima.

   Tako                   ova komunikacija prava i origi
  tipovima." Kako
  joj da je lepa. Ali da li je on zaista takav? I

   Pokazuju                                                  poverenje, pa
  se ona    sigurno.                                da bude prirodan. Devojka mora da ima
  utisak da upoznaje pravog vas - a za to je potrebno vreme.

   Isprva kada lovite devojku, ona je stimulisana i zabavlja se sa vama. Ako se ovo izvodi na odgovaraju


  posta            -
   Kada pomisli na vas, da li ose
   Dok ste u fazi privla
  je samo ignori-sati                                              (Ne durite se!
  Izgovaranje mora biti iskreno, kao da
  naterana da se oseti neprijatno, vratit

   Ona
             neprijatno kad god to radi. Ovo vam je


   Zna    ignorisanje       trenirate.

                                                             Umesto
  toga se mora koristiti dinamika kazni - nagradi.

   Ova faza je tako

                                                    tako malom. Kada primeti
               - ne u smislu okrutnosti, nego kao da niste zainteresovani za nju - dajte joj test popustljivosti, a
                         radite PI - jem. Na ovaj
  Mesto na kojoj ste upoznali
                                             nekoj kombinaciji prisutni za
                                                    koju


   Ako vam lokacija na kojoj ste se upoznali ne ostavlja dovoljno vremena ili odgovaraju                   je

                                                        teresovani i njeni
  prijatelji                     varati u miru.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Postoje tri tipa lokacija za opu
  Misterijevom metodu ona                   03.
  O1= Bilo koje mesto za opu
  O2= Bilo koje mesto za opu
  O3= Bilo koje mesto za opu
   Pet mesta su: mesto upoznavanja, Ol, 02, 03, i mesto za seks. Ol se nalazi negde unutar mesta za upoznavanje tokom
  faze startovanja, dok se 03 nalazi unutar mesta za seks tokom faze zavo
  Evo kako se mo
  Postoji nekoliko razloga za

    Premestanje sa mesta upoznavanja samo nekoliko metara do lo
    koja vas je tek upoznala.

    sa vama na
                    priliku daje dovoljno opustite
    mesto 02.
    Pomeranje od samo nekoliko metara od mesta 03 do mesta za
    02 sazna da vi planirate daje vodite direktno na mesto za seks sa samo jed

  Odlazak sa lokacije upoznavanja na 01 lokaciju, ili sa lokacije 03 na lokacije za seks, se zove premestanje. Odlazak sa
  01 na 02, sa-02 na drugu 02, ili sa 02 na 03, se zove prelazak.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   LOKACIJA 01: BILO KOJA LOKACIJA ZA OPU TANJE
   UNUTAR LOKACIJE ZA UPOZNAVANJE


   Osim ako devojka za koju ste romanti
            se premestite sa lokacije upoznavanja na lokaciju O1

   Zapravo, jo
  spremni da se prebacite na nju.

   PrimeriOl:

                                   naginje se ka vama.
    Sedite na stolici z


   Osim ako va


   PREME TANJE NA O1

   Premestiti se zna                        -
  prijateljima, uko
  narednom poglavlju.) Preme                                      atmosfere.

  Primer: Razgovoram sa lepom
                                         dobra 01 lokacija. Stavljam svoj
                                   -jem


   Iako ona okleva da ostavi svoje dru
                                                  test zainteresovanosti,
  to jest, odmera-


                                                  ira i olovku i predajem
                                           -


   Zavaliv                               deset reci, ali one ne smeju imati veze jedna sa
  drugom."

   I tako, sa uspe

                 lada taj trik.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   OSTVARUJTE PRISNOST KROZ RAZGOVOR

                                       -
                                                                     mojte
             odobravanje niti razumevanje od drugih. Tipovi koji brinu o
                 budete jedan od onih tipova tip koji nije zabrinut.
   Budite prijatni. Ne morate uvek biti u pravu. Nemojte sebe sh-
   neslaganje osim ako morate silom da nametnete neki okvir. Ako se rasprav                      koja

  ZAISTA, BUDITE PRI LJIVI
  Od su
  imate mnogo stvari                                                          nih


  Pri             mnogo
  ikada bih u nje                                                               -

  pozitivan govor tela i druge Pl-
                        pravo ni ne o
                    -koga je briga? Ovo je moj svet, a ona se nalazi u njemu.

  Igra pitanja
  Da li si ikada igrala igru pitanja? Dobro, ovo su pravila...
   Pravilo prvo, ti postavi pitanje, zatim ja, zatim ti, i tako dalje.
  Pravilo drugo, mora da        istinu, samo istinu i ni ta osim istine. Kao fote, samo bez prave fote zato to ne znam koliko si zaista
  uvrnuta." (Zapazite aoku.)
  Pravilo tre e, ne mo e postaviti pitanje koje je ve postavljeno."
   Pravilo etiri, mora da postavlja pitanja koja 'otkrivaju sve tajne'.
  Iskoristi prednosti anonimnosti."
   Oli, i... peto pravilo, ti si prva na redu."
  Ona e odgovoriti: To nije fer."
  Zato vi onda pitate: Koliko si frajera do sada imala?
  " Igra pitanja e od tada pa na dalje eskalirati seksualno sve dok vas ona ne upita koliko esto masturbirate. To je zabavna rutina. Ovo je
  rutina za opu tanje koja je tako e korisna i za pode avanje. Jo jedna dobra stvar u vezi igre pitanja je da ona mo e trajati stvarno dugo.
  Kada do ete u 01, koristite ovu rutinu kao ne to to se podrazumeva. Zabavno pitanje: Otkrij mi neku tajnu."
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Rutina sa fotografijama
  Priprema: Slikajte se u zanimljivim situacijama. To treba da budu aktivne scene dok inite zabavne stvari. Ludirate se na radnom mestu.
  Penjete se uz strme stene. Provodite se na urkama sa ortacima I devojkama. Letite kroz vazduh dok vozite rolere.
  Tu je i nevolja sa medvedom" koju ste do iveli dok ste se etali kroz umu. Najbolje fotografije e pokazati va u vredost kao i va identitet.
  Tako e, uklju ite i nekoliko dosadnih slika ili nejasniji slika, da bi rutina dobila na verodostojnosti. Ove fotografije stavite u koverat kakav
  dobijate u fotografekoj radnji, kao da ste ih upravo pokupili iz nje, pa ih sasvim slu ajno imate sa sobom.
  Izvo enje: Dok ste u grupi, iskoristite ovaj koverat kao rekvizit za zaklju avanje mete, dok u isto vreme pred dru tvom demonstrirate vi u
  vrednost. Ako ona poku a da otvori koverat, pljesnite je po ruci i nazovite je nju kalom. ( Zaboga, da li je ona uvek ovakva?" itd.) Kada kucne
   as da metu uvedete u fazu P3 ili 01, mo ete postati finiji" prema njoj i esti sa njom da biste pregledali slike. Uz svaku sliku ispri ajte pri u.
  Za to vreme mo ete uklju iti prekida za preselekciju, prikazati svoj visok dru tveni status i primenjivati druge oblike DVV-a, ili pak raditi na
  stvaranju opu tenosti me u vama i razvijanju zabavnog dijabga u kome e ona akthmo u estvovati i u koji e ulagati energiju. Va e pri e e Je
  podsetiti na njene pri e, pa e i ona vama ispri ati neku. Ve bajte spontane razgovore. Na ovaj na in, sa svakom slikom vi ete uvek imati temu
  na koju se mo ete vratiti ili neku novu pri u. Rutina sa fotografijama je jedan od najmo nijih i najbogatijih gambita venerijan-ske umetnosti.

  Muzi ka igra
  Vi nastavljate: Meni se svi a... Peri D em. Oni su moj omiljeni bend iz devedesetih. Da li zna pesmu Garden"? Se am se da sam se sa devojkom na
  koju sam se primao u srednjoj, 'vatao uz tu pesmu. Tvoj red.
  Ona: Okej... IVIeni se svi a... Rej aris.. . Uvek sam voleia stvar D ord ija u mojim mislima" (Georgia on my mind). Da li si gledao film o njemu?
  Vi: Da, ba pre neko ve e. On Ima jedan od najlep ih glasova koje sam ikada uo. Vau, nekako sam impresioniran. Rej aris. Ba sam te potcenio. Ima
  dobar muzi ki ukus. Moj red. Meni se svi a grupa A prfekt srkl.
  Ona: Ja obo avam grupu Tuli Primila sam se na njih jo od njihovog prvog CD-a.
  VI: Nema anse, ti slu a Tul? Nema mnogo devojaka kojima se svi aju. Zna , se am se kada je iza ao njihov poslednji CD. Ja sam ... (Ispri ajte
  pri u)... Tako da je nikada vi e nisam video, ali i dalje imam tu koljku koju mi je dala kada je padala ki a. Tvoj red.
  Nemojte joj govoriti da ima sjajan ukus za svaki bend ili pesmu koju vam napomene. S vremena na vreme je u redu da ka ete: Oh, moj Bo e, ne. Ta
  pesma je bezveze u pore enju sa..." ema je slede a: ako vam da odgovor, vi njoj dajte Pl. Ako ne, dajte joj PN. Posle jednog 111 drugog Ispri ajte pri u
  oboga enu DVV - ovima, a onda se vratite na Igru pitanja tako da vi postavite slede e pitanje koje je ujedno i test popustljivosti. Ova rutina se najbolje
  upotrebljava kao otvaranje kada je devojka sama, kada ste izolovani sa svojom metom, ili kada je se ona drugog dana nalazi u va im kolima Ili ku i.


  PRI ANJE JE LOGISTI KI AUT

  Postoji jo                   -
                                      spektive, vi ste vodili razgovor, prizori su se
                          ija - razgovor je kao neka vrsta opijata.
  I odvajanje bi trebalo da bude upravo takvo. Ona pri
                - gle! Imate seks. Kao magija! Trebalo bi da neprestano okupirate njen svesni um.
  Ni
                                                protnom da se pojave.
  UOBI AJENOST
  Ljudi su naj                                                       sli

  Ona mora da bude u mogu
  dok ste je za
  biste se vas dvoje uklapali?                    go

                                           ratno. Me


  ZAVERENI TVO

  Zamislite da lovite devojku. Vas dvoje sedite na kau          -lovani od njenih prijatelja, koji su sada na podijumu za igru. Vi
  predla
  Savet:
  Neka vam se va drug pridru i I pomene kako ste vas dvoje sladak par.

  Ovde na kau
  ovde sa svo                                      zajedno.
  Prelasci su detaljnije pokriveni u slede


  Ova zajedni           je poznata kao
  nadimke i                                            -zumeva se da
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Jedan od lak
                                                              -
     - Povali.

  RANJIVOST

  Kada ljudi pokazuju svoje slabosti jedno drugom, to ukazuje na (i stvara) emotivnu povezanost me
                                                        - stoga je to
  DNV. Zato nemojte biti Kapetan

  Da h vam je ona rekla ne                            Igra pitanja je vrlo korisna za ovakvu vrstu
  razmene. Tako   mogu

                        Kosmopolitena su riznica materijala.
           poljupca (vra

                     -                               tako mnogo volim tu


  Pri
  kada je bila mala. Otkrijte joj neku svoju nesigurnost, a

  Nemojte se

  Mnogo neprivla
                                     - ponekad. Razmislite o tome: Ako ste osetljivi na to

                                                                -i
  zanimljivije -                                  Ako
                                                       ti pre seksa,


  Ubij-O eni-Povali gambit

  Dok je uzimate pod ruku, kao u etnji, recite, Ok, hajde da igramo igru zvanu Ubij-O eni-Povali. Ozna i u tri tipa u gomili. Ti
  e mi re i kojeg bi ubila, za koga bi se udala, i sa kojim bi spavala - I onda e mi re i za to". Nakon toga red je na nju.
  Nastavite da etate po korzou dok ona bira tri devojke. Koju bi ubio, koju o enio, a koju povalio.

  KAZNA/NAGRADA

  Ne mo
                                                         usmerite

  razloga ignorisanje daje rezultate.
  U prvim trenucima ulaska u dru                                           mojte

  od nje, ili samo pro-menite govor tela. Nije potrebno mnogo -
  l
  Na ovaj na
  Ponekad se jed

  Kada trenirate psa da, recimo, ne ska                              zuje bes, a psi ne mogu da


  Dodu                    vi                     -           ni da vam
     On ne
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Re
                       ispravno.             sete teglu, recite:
  sedne. Zatim ga na

  I ljudi su takvi. Zato je terati devojku da se pravda preko telefona trulo. To

  Umesto toga, kada ispravljamo


  ZAPLETI SA LJUBOMOROM
  Za devojku, napaljenost je slabiji motivator nego ljubomora. Staje bolje: devojka koja je napaljena, ali je u klubu sa svojim
  prijateljima, ili devojka koja nije napaljena ali je veoma ljubomorna? Uvek izaberite ljubomoru u klubu, zato
                                                ne dok je ne dovedete na
  lokaciju za seks.
                                   mu procenjivanja P   i R vrednosti, sve dok je ne
                                                                e
                                         devojka dolazi i seda vam u krilo. Vi Ui

  Zapleti se moraju svesno ugra

                                                       ji motivator nego

  Kona              birate nju umesto te druge devoj-ke.
                                           nad drugom

  Gambit sa ljubomornim zapletom deluje suvi
  ljubomorom izuzetno efikasni i da ih
  Evo jo  Demonstracija vrednosti je tajni klju


  fotografiju kako visite sa neke strme litice?

  DEMONSTRACIJE KOJE IZAZIVAJU LJUBOMORU
  Postoji vi e na ina kako kada stvorite ljubomorni zaplet na terenu:

       ite svoj oslonac.

                  tvo. Upoznajte devojku sa svojom prethodnom metom.
                           i svoju metu sa sobom.

  Na primer, recimo da sam se izolovao sa svojom metom i izvodim kratko skretanje pa

                                  com, hajde da vas upoznam."

  Kada se vratim sa ovom prijateljicom, ona            thodna grupa je sada spojena sa novom grupom, ali
  umesto kao grupa sa grupom, spojene su kao izolacija sa izolacijom,
  Sa gledi
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Pred mojom metom - devojkom koja jo                                 - sada je izazov, a da
  ni ne pomi-                   Ljubomore. Ponekad je onaj trenutak kada oseti ljubomoru i prvi trenutak u

  Ako nemate spremne pione iz prethodnih dru

  Ako imate pratilju, recite joj da vas na

  Ako                        morati        naprednu teoriju grupe:

  dolazilo do uspeha. Napravite svoju metu ljubomornom kao

  Demonstracije su uvek efikasnije nego verbalni nagove
  da izazovete ljubomoru:
  Dok razgovarate telefonom recite:

  i deluje!

   Tako   To
            odgovoriti odmah vidljivim PIl-jevima.

   Zapravo, ona bi
   Siguran sam da ste nekada u grupi do
  iskren - ali -                                    -administra-
  sasvim da zaobi                                                 je nasmejati


   Problem je u tome                           o,
  eksperimentisati
                                                         ili, ako vam i
  poverujee,                          stvenim stereotipima.

   Na primer, ja sam ma
           mogu prizemljiti svoj trenutni identitet i prilagoditi ga njenoj realnosti, a zatim iskoristiti priliku da


        "Kada sam bio mali hteo sam da budem... " (Vra                           i ambicijama
        koje sam imao kao dete.)   Ovo je primenjeni format koji sam koristio da prizemim svoj identitet i prilagodim ga realnosti devetke koju sam nedavno
  odvojio. To mije pomoglo daje privu

                         eleo sam da budem
  tome.)


     Koperfildov
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
    je bilo                                      -
  Ispri                                    -                 koji treba da radim za
  VH1, knjiga                                          mika i stvaranje bogatstva (ovo su sve
                                                         tako dalje (pri
  minuta).

   To je bilo vi
  kakav trik. Raz
  koristite moj stil ili da sami izvodite trikove da biste sa velikim uspehom koristili Misterijev metod.
                                                                   oni


   Da sam samo do
  morala da se

                             -

                                                       je danas? Ovo je koncept
  prizemljavanja.

   Pri           koja je u pozadini zbivanja, ja sam se pri

                         ristiti ovaj format daje ohrabrite da prizemlji svoju       za vas, tokom faze P2,


   Primetite daje, u mojoj listi pri                  se
  vi morate uraditi tako -
  biste primenjivali Misterijev metodi                                    -

  - stavi na ro
  kartama saznali

  tako                                       godinama kasnije taj drugar video na TV-
  mogu da veru jem da se tvoja budu
  koristiti materijal zasnovan na                                  Misterijev metod. Personalizovani
  materijal koji koristite da biste ispunili format je ono

   Sada, kako neko da odgovori na duboko pitanje:


   Ja redovno izvodim trikove. Izvodim ih skoro svakog dana, nekada za lepe                         vi redovno
  radite? Osim


   Prizemljavanje stvarnosti je dalekose                      n
  izmeniti njihovu os

  izazovima.

   Zna
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
     Otkrijte ko ste vi                          radite                     - dve ( npr.
                                                 portparol, putnik.. .jasna vam je ideja).
     Da li sledite svoje snove?


     bila na tom putovanju sa vama.
  Tako                                             ti
       je otvorite i daje navedete da ula
                 trud i zainteresovanost. No, sada kada vam je poslala Pl-jeve i kada je              Pl-jeve,
                                 konverzacij-

   Izostavljeni elementi faze P3 i      su glavni razlozi zbog       devojke ispaliti
   ih bu                                  lovi, dobije nejasne brojeve ili brojeve koji nisu
   pravi.
   Kada       devojku, stvara se poverenje i to joj dozvoljava da se oseti sigurno. Nemojte se suprotstavljati, duriti,
   niti imati                                          nije mnogo bitno.
   Ignorisanje je namema upotreba PN-ova da bi se stvorila neprijatnost
   Ignorisanje bi trebalo da deluje iskreno i nenamemo. Ona ne bi trebalo da primeti da            daje kaznite;
   umesto toga, trebalo bi da oseti blago pomanjkanje interesovanja koje je izazvala svojim   Lokacija 01 je mimo i tiho mesto u okviru lokacije za upoznavanje. Lokac


                devojke - odvedite je sa lokacije upoznavanja na lokaciju 01.

   drugih.
                                                                    (To
   dodaje vrednost.)
                                    svesni um da vas ne prati dok napredujete sa udvaranjem.
   Vi ne           anti - drolja odbrana

                              zite se: ako izgleda
   zapravo izvodite DNV. Sudbonosnost
         je         koji delite vi i devojka koja vam
   povezanost.                                 -nosti upotrebljeno da se devojka namami da
   podlegne tom okviru.
   Ranjivost
   smejete samom sebi. To pokazuje samopouzdanje.
              devojku ignorisanjem, dajte joj test popustljivosti da biste je mogli nagraditi
   Ljubomora
   oseti                   drame kada izaberete nju.
   Kada prikazujemo svoj identitet, mi neretko stvaramo udaljenost umesto bliskosti. Ali upotreba rutine prizemljavanja
   joj
   vama i da
                  radite. Sledite svoje snove. Da biste
                                 -            toga.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                                     9.
                          SREDINA I KRAJ IGRE


                       Ose

                      logisti

                            intimnost i zavo  Poenta faze 02 je da se      kao da vas poznaje. Tu se ne radi toliko o rutinama koliko o prostoru koji delite. Povedite
  je sa
                                                -tinga -
                     to, izolujte je i eskalirajte.

   Srednji deo igre je prilika da ve
  prelaske na                                       telefona. Zapamtite, igra se igra


                            Pravilo sedam sati
  Ako saberete sve minute koje provedete sa nekom          -


  Pravilo sedam sati sam otkrio dok sam tragao za obrascima za pri-povedanje pri
  mnogih veneri-                                            -mata.
  Iako mo                               nakupilo sedam sati vremena provedenog sa

  vama.
  Tako                                             za manje od nedelju dana,

                                                       po godine) su
                                                       no oko sedam sati


      Slede
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Ve


   LJUBLJENJE

   Kino i ljubljenje slu


                     -                       ona oseti kajanje.

     Dobro
                              a i nastavlja razgovor tu gde se ga vi pustili da zamre.

     iskustva

     Ovo                                     ku u svakoj grupi, nego da bi trebalo da razvijete
     sposobnost da t

                                                       ...
           intelektualni! Samo recite devojci      i mazite je nosem. Stavite nos na njeno uvo i udahnite, pa

                                                        Da
                                                            vrat?" Ako ona
                               .Samo ako ka        nemojte je ujesti za vrat. Izvedite PN, DVV, a
       onda ponovite gambit.

   Ve

   Da li deluje kao da ve
                                                                    voditi do
  blama


   Sada kada je to re                                                Samo krenite da je
  poljubite ne                                        te nazad i ipak je poljubite. Isprobajte to
  hiljadu puta. Budite

  Misterijev gambit za ljubljenje

  Vi ka ete,  ! Previ e pri a . Da li bi volela da me poljubi ?" Ako ona ka e da, poljubite je. Ako ka e, Mo da," Za to?"  ta ti misli ?" ili
  Ne znam", to zna i da bi htela, ali se stidi. Odgovorite sa sjajem u oku.

  Hajde da saznamo", i poljubite je. Razmislite i o ma enju zadnje strane njenog vrata da biste joj pokazali da ste ozbiljni, i postupajte po
  pravilu 90/10: Vi napredujete 90 posto, ali ona mora napredovati 10 posto do poljupca.

  Ako ka e Nei", recite joj: Nisam ni rekao da mo e i Samo je izgledalo kao da ima ne to na umu." (Nemojte pitati, Za to ne?" zato to to
  pokazuje slabo samopo tovanje.) Ako ka e: Ne jo uvek", ili Ne ovde", to zna i da je otvorena za takve akcije, ali postoji logisti ko pitanje
  (mo da su njeni prijatelji preblizu). Recite: Razumem", i znajte daje potrebno samo da odr avate opu tenost i poljubi ete je kasnije kada
  budete nasamo.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  LOKACIJA 02: BILO KOJA LOKACIJA ZA OPU TANJE KOJA NIJE U OKVIRU LOKACIJE ZA UPOZNAVANJA I NIJE U OKVIRU
  LOKACIJE ZA SEKS
   Kada ste nalazite u fazi 01, prisustvo prijatelja ili porodice devojke za koju ste zainteresovani ponekada mo
                                                da sednete sa njom. Ma koji daje
  razlog, kada n
  lokacija:                             druge

   Pre nego
  odvajanje ce                                    02 lokaciju koliko god je puta potrebno
  dok ne provedete dovoljno                                     cili na 03.

       PRELAZAK
   Odlazak sa jedne lokacije za opu               prelazak.                 da skoknete ili da
  izvedete vremen


    Skoknuti

   Jedan od na                               trenutku. Ova neposredna promena lokala se zove
  skoknuti. (Kao kada

  Drugim recima, svrha toga je uspe
  mo


    Primeri:

                                               se spremamo da odemo na klopu
  u

    Po danu:
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  No
  Skoknite onoliko puta koliko je to potrebno. Budite na bilo kojoj lokaciji za opu
  potrebno, sve                                      -
  nemojt


   Najbolji na
  iskustava

   Kada idete negde, prvo uzmite njen broj telefona. Na taj na
  promena mesta

   Vremensko premo

   Drugi na                         se dogovorite da se vidite neki drugi put Ovo se zove vremensko


   Ova takozvana zavr
         nice, seks.

   Dakle, staje vremensko premo                     je opcija               samo ako ne
            standardni plan igre, tj. da skoknete negde na klopu i kasnije seks. Na kraju krajeva, ako oboje imate
  vremena i zainteresovani ste, nije U bolje nastaviti sada, umesto neki drugi put?

   Ali, mo                               -nuta, tu su njeni prijatelji, ili vi jednostavno niste imali
  prilike daje
                 poverenja, a onda obavite

   Dok pri                              drugi put",
   da je ona to
   Ako je va
                                              Umesto da se dovijate kako da joj na
             te broj telefona, usredsredite se na stvaranje te hemije.

   Svrha vremenskog premo                                            sada, a
  vremensko pre-                                  biste mogli da nastavite gde ste stali.
  Zapamtite, udvaranje ide od upoznavanja do seksa, a ne od upoznavanja do dobijanja broja telefona. Puko uzimanje broja
  nije                   strane. Broj nema sigurnu drugu stranu. Kada pozovete, zaglavili ste se u


   Vremensko premo                                                  ili udvaranje.
                                            vezi. Nasuprot tome, puko uzmanje broja nije
                                                     brojeve telefona ali samo da
                       ili vrdaju. Dobijanje sigurnih brojeva -

   Poku         vreme i mesto
  situacije u kojima
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Evo nekih primera:
                     u Holivudu da gledam
    da razmenimo brojeve."
  Primetite kako ve     razlog
        daje ubedite da se vidite ponovo.                                 -                    lapa u
  stereotipni                                                          ili je niste dovoljno opustili -
  broj

  Dobra igra je va           manja brojeva telefona. Dobra igra vodi do sigurnih brojeva telefona.

  U tre                 biti broj telefona. (Imate dve ne                                               -
                                                                - to
  posta

  Ako ste stvoriU dovoljno lagodnosti i opu                                          razmenite brojeve - i ona
                                                    ionako beskoristan. Zato, nemojte
  pridavati uzimanju brojeva-          dobru igru.

   Ju e sam bio tr nom centru i u prepunoj ba ti restorana, sa svojim IVIade in Japan" obrokom u rukama, seo sam pored starijeg oveka. On je po eo da mi pri a o
  ovome i onome: kako su skejtbordi nekada bili samo metalni to kici na drvenim daskama, a sada su od fiberglasa, i tako dalje. Ja sam samo eleo da jedem svoju
  hranu tako da sam klimao glavom, ali nisam eleo da ula em u razgovor. (Ni ta li no. On je bio sasvim fini ovek i sve to, samo... nije bio moj tip, ha.)

   Davao sam mu PN - ove. Nisam eleo da ka em: lUlolim vas nemojte pri ati sa mnom", po to bi to bilo nepristojno i moglo bi izazvati sukob. Ali sam okretao o i od
  njega, otvarao asopis i listao ga dok je on pri ao, stvarno se u iveo u svoju hranu, i odgovarao na njegova pitanja to kra e.

   Mnoge ene e se na i u istoj poziciji u kojoj sam ja bio sa tim dosadnim tipom. Ne ka em da treba da odustanete od devojke kada vam alje neke PN-ove, ve da
  uvek mo ete preokrenuti situaciju, kao to je i taj stariji gospodin mogao pri ati 0 ne emu to mene interesuje, pa bih mo da i u estvovao u razgovoru sa njim
  (dobar podsetnik za to koliko je va no zapo eti razgovor koji je sam po sebi zanimljiv). Ali zamislite da je ovaj matorac poku ao da dobije moj broj telefona na kraju
  razgovora. Pomislite koliko bi uvrnuto to tek bilo.

   Mislim, dobijao sam brojeve telefona nekih tipova. Tako sti emo mu ke prijatelje i ortake. Ali zamislite daje taj matorac hteo da blejimo".
  Rekao bih ne to kao: Uh, ne hvala." On ne nudi nikakvu vrednost, a ja sa njim ne ose am nikakvu povezanost. Tra iti moj broj pod takvim
  okolnostima bi zna ilo poku ati forsirati bliskost me u nama, od ega se je im, dok u isto vreme moli za moju reakciju, to pokazuje da se
  previ e trudi. I jedno i drugo su te ki oblici DNV.

  Pri am vam ovu pri u zato to, koliko god da uznemiruju e to zvu i, mnogi tipovi stavljaju devojke u istu situaciju: trideset sekundi
  dosadnog razgovora, a onda strartovanje devojke i tra enje broja telefona. Dobre ribe su izuzetno osetljive na ovo - pro le su kroz takve
  stvari bezbroj puta. Zato kada poku ate da izvedete vremensko premo avanje, u inite to prirodno. Imajte dobre razloge za ponovni susret i
  dobro igrajte igru. Nemojte biti matorac iz ove pri e.

   Birajte lokacije koje su zgodne jer su blizu va
                                                                            -leti da bude
  deo njega. Nemojte                                                   prijateljicom Dano            joj
  odnesem prelom stranice za                             mo se tamo."

  IGRA                     LAVDROPOV ORIGINALNI                               Kako budete izlazili na teren i
                  nagomilavate brojeve telefona.
  radim sa svim ovim brojevima? Kako da ih pretvorim u povaljivanje?"
         broj nedelja ili meseci i                                    je grupa bila izuzetno dobra, ili devojka
  stvarno zgodna, ili nije imao                                        kako treba da bi
  mogao da postavi pitanje na onlajn forumu                                                  da osvojim
  ovu devojku?"              !
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  U tome jeste pote                                       -
  dozvoliti ni da vam neko udvaranje postane bitno. Otvaranje grupa i pozivanje brojeva su aktivnosti koje bi trebalo raditi


   Ako ulazim u svoju

           , lagodnu vi


   Isto mora va                                 janski umetnik prevenstveno gleda kao na vremenska

  izlazak shvatiti ozbiljno. Vi to ra

   Ne bi trebalo da napustite grupu
  suprotnom upadate u

   Nemojte da vam broj sam po sebi bude cilj. Cilj je vremensko premo
                    -


   Evo nekoliko ideja sa kojima se mo

     Nemojte pretpostavljati da je cilj svakog telefonskog poziva da se ugovori sastanak. Da li tako koristite telefon i kada

     pozvali na neku zabavnu aktivnost kojom se trenutno bavite.

     na miru.
  Nazovite je i sutra
  uslovlja vate da vas prihvati kao normalan deo svog                                          -
  kao pravu osobu


     da ona

   Vreme na telefonu se ra                           u onih sedam sati). Zato ga upotrebite kao priliku da
  stvorite prijatnu
             potreb

   Ako pri
  aktivnos
                                  -
                     bi trebalo da bude u podtekstu, nikada ga nemojte izgovoriti naglas.)


                                                 jaka
  telefonsku igru sa njima. Ovo                                         i brinuti se da ne zabrljate.

                                                                       ja
   Uvek                                   stvorenja. One ne ispaljuju samo vas - one ispaljuju svoje
  prijatelje i

   Bez obzira na to, samo nastavite da ih zovete. Stavite ih u rotaciju.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Postoji nasumi
  devojka koja
                                               Kako
             Zato nastavite da                                  Nastavite da

  da izlazite na kraj.

                                            kajanja.
   U nekom trenutku u svojoj igri, otkrio sam da je bilo stvarno lako izolovati se sa devojkom. Mogao sam igrati sa
  grupom, uzeti broj, p'ozvati devojku nekoliko dana kasnije, i ona bi ubrzo bila na mom krevetu gledaju

   Ali problem je bio u tome
                                            spremna za to - a onda mi se nikada
                   mogu da dovedem d


   Re                                mogao da ponavljam iznova i iznova - rutinu koju bih
                                    kako treba. Ako dobijate brojeve, a ne povaljujete,


  Kada sam osmi
  provedem sa devojkom. Preme


                                    pominjali. Ima jedno dobro mesto u blizini moje gajbe.
    Svrati oko sedam i idemo na klopu."

                                                          Zatim je

    sastanke. To je up                  mnogo bitno/nema straha od nepoznatog
    bolje, ona je radoznalija u

    japanskim                                je

                                 - hajde da vidimo kako je tamo!" Svake srede, preko puta
    ovog bara svira jedan rok bend koji radi parodije na osamdesete. Za taj lokal imam VIP propusnicu tako da ne moramo

    malo je opustim, a koristim i gumi -


    ona provodi na

    sutra."
                                -                          mazimo


                                                - hladno dinamiku. Mogu da

    u okviru struk                       vake nedelje sa novom devojkom dok ne bude kako treba.
    A kako treba
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Evo jo

                                     stana. Svrati do mene da idemo zajedno."
    12:00 poslepodne. Pustite je nakratko gore, a onda je izgurajte napolje. Odvezite se do glavnog parkinga.
                                  Provedemo tu sat-             igramo
    nekoliko par                                i tako dalje.
                                -dole.
        dobra radnja sa zanimljivim
    stvari.
                                    se u moja kola.

           radnji je sjajan na
     je u izbor hrane, koja

     zajedno. Mazimo se, i tako dalje.

   Primetite kako sve ove promene mesta njoj izgledaju sasvim spontano, iako su isplanirane. Zato je njeno iskustvo zabavno,
  sa puno pro-mena i bez pritiska. Vije vodite kroz               igru sastanaka.
   Osmislite plan sastanka (ili nekoliko planova) koji mo        i iznova primenjivati u praksi. U sastanak ugradite
  korisnu logistiku. Osmislite sedam sati. Osmislite promene lokacije. Osmislite sve tako
  Radite to iznova i iznova sa vi                                              .
  Nemojte to
   Dok ne opustite                          Primeri 03 lokacija:


                       ili hotelske sobe.


   Po                                lokacije za seks, postarajte se da obezbedite 03 lokaciju  Ve
  Najbolja lokacija za zavo
  Tu je i neko
  Razmotrite prednos

     Vozilo
     Hotelska soba
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Neke 03 lokacije za opu                                                 na

   Osigurajte lokaciju za seks pre nego   Ja sam u svojoj dnevnoj sobi sa
   muziku i palim                                    -dahnem u njena usta. Radimo to
   nekoliko puta.
   Dele
   uzimam za ruku,
                                    m,


   Stvaranje scene za zavo                        koji to parovi u dugim vezama stalno rade. Takvo


   Pazite se: Nemojte praviti ovaj potez dok se niste kvalifikovali kako treba i dok je niste dovoljno opustili. Ako to u
           anti - drolja odbrana,       pokajati,

   Ono
  otvoriti dvaput za                                   -
   Svaka
  kako bi joj po                                      izaziva pre prvog seksa sa nekim
            otpor u posled-njem trenutku.                           ukoliko se ona javi.
                                            Otpor u poslednjem trenutku je njena
                  e bez povratka.

     OPT(otpor u poslednjem trenutku) prag
  menjati u za                                        od drugih okolnosti. Evo nekoliko


   Ljubljenje
   Dodirivanje grudi

    Skidanje brusa
    Skidanje pantalona

    Dodirivanje polnih organa
              ..."
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Va
                                                                   to
  nedostaje, dev
                                                         samo ukoliko ste tu
             ekoliko sati ranije u fazi 02.

       da ne mislite non - s
  Samo joj recite da vam je

               ..."

   Primarna tehnika u arsenalu OPT je prividni otpor, obi
  eskaliraju. Ona bi

  Idealni scenario uklju                           trenutku, izaziva potpuni gubitak kontrole (a time i
                                         Nije njena krivica. Nadvladala ju je sila sasvim van
  njene kontrole: sila prirode.                          izgledalo stvarno. Ako vi ne poku
     Primetite daje najbolja taktika kada ona
                                   otpor. Nemojte joj d
  njom.

  Ako je vi svla
  odgovarate vi dok nas  Njena emotivna kola su na
                                              manji. Zato ispitajte osnovu svoje igre:
                                    A
                                      osoba?

                                            -
                      tivne stimulacije, kontrole okvira, i tako dalje?

   Da li ste radili testove popustljivosti? Da li imate eskalaciju kina i popustljivost?
                                                         -jeve pokazali svoju
          povezanost u par" sa njom?)
                                                        ovezanosti? Da li ste
   iskoristili
   Ako se                                    se iz trenutne aktivnosti: upalite svetio, ugasite
  svecu, proverite svoj


  svoj OPT prag.   Prvi seks sa nekom
                                                     je trenirao s razlogom - u

          Misterijevog metoda.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
   Prioriteti va

  Dok je po prvi put polako skidate,                            - nemojte je pitati da lije za analni
                                                              i lance


   Upra
  ko

  prekinut. Ali


   Pa                                 -
                                               sa njom mnogo puta. U prvom
  poglavlju sam pomenuo rekord Vilta        - ne sto poena u jednoj utakmici, nego dvadeset hiljada
  krevetu                                                       sa

  umetnik kao    je Vilt - Stilt, na kraju shvatio da na nekom nivou seksuahio is
                                                      govori kako se divno
                    je koje do                                  ste oboje


   Ako imate seks sa
  je njen sistem
   Pravilo sedam sati.
                                       i poljubite devojku u roku od dvadeset minuta od
   otvaranja grupe.
   Lokacija 02                         -kacje za upoznavanje i lokacije za seks.
                                 pre-
   skoknuti negde i izvesti
   Skoknuti negde                     odmah nakon toga.

   brojem ako prelazak u drugi lokal nije uspeo.
                 je dogovor da se vidite kasnije. Ovo

                                   vam daje pouzdane brojeve.
                                   imate pet iU deset brojeva da okrenete, mnogo su manje
                        N

                                              biste ih pozvali na bilo koju zabavnu
   aktivnost kojom se trenutno bavite.
                               nije bitno. Samo nastavite da radite na svojoj igri i nastavite sa
   rotacijom okretanja telefonskih brojeva. Igra je


                                   koji su unapred struktuirani. Osmislite plan koji
   ponav
   U sastanak ugradite najkorisniju logistiku. Osmislite sedam sati izlaska. Osmislite promene lokacija. Osmislite ga tako
   da se za
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
    Lokacija 03                         e
    Lokacija za seks
       soba.
                                                kaje
       ste se dovoljno opustili.
   Otpor u poslednjem trenutku


   smanjiti i otpor u poslednjem trenutku.
   Druge tehnike za borbu protiv otpora u poslednjem trenutku su prividno opiranje, dobro igranje igre, i
                          ZAKLJU
                         IDITE I OSVAJAJTE
  Hvala
                                      znanja koje zajednica venerijanskih umetnika ima da
          m

  Naravno, jedno je pro
  nepredvidivost ljudskih
                                                          lova putem


  Da se poslu                        nije postao           - on je proveo godine u praznoj


                                                            brojnih
                                stepena, da koristim

   Isti je slu
                                               tu situaciju. On mora da zaobilazi

   Ali bez obzira na to koliko puta postignete pogodak u osvajanju, ono                       Kako
  budete uklanjali
                  -u                   u to ovako: ako mogu da savladam dve ili tri
  prepreke i u klubu pokupim potpuno nedodirljivu                -
                                     transakcije? Taman posla.
  Postarajte se da, uz samostalno ve            stavite i sa

                                        obuke, a ako vi
  njih, sastavio sam dodatak ovoj knjizi na pet DVD-ja, pod naslovom Misterijeva video arhiva,        pokazati kako ja
  i drugi venerijanski umetnici koristimo ove tehnike na terenu. O ovim proizvodima i uslugama mo
  mom sajtu mysterymethod.com.
  Do tada,
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
                           Ova knjiga

   Misterijev metod je hiljadama ljudi


   Tako da se va
  Za po
  koristiti. Idite na www.getattraction.com/members i ukucajte ISBN broj (na dnu zadnje

  jkorice knjige kod bar koda), i odmah       -
       nici na svetu.
       Necenzurisanim audio snimcima vrhunskih instruktora Misteri
       jevog metoda       ziti. Pun je dragocenog znanja.
   S ljubavlju. Misteri
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Anti-drolja odbrana (ADO): Precizno                slu
  vide kao drolje, kao i da bi se izbegla neprijatnost kada se one ose      tako.

  Blizina: Fizi

  Borila

  Demonstracija vi                        -i-R vrednost.

  Demonstracija ni                         -i-R vrednost.

  Decimalna skala ocenjivanja: Ocenjivanje                 osnovu njihovog fizi
  devojku, a 10 top - modela. Majstori zavo

  Dinami                                 koju sve dru
  samoodbrane i udru    nja sa drugima.

  Diskrecija: Ne hvalite se seksualnim osvajanjima. Tada         lak
  veruju da im to ne

  Dobra igra: Osvajanje meta koriste

  Misterijev metod. Suprotno od      -mata.

  Dovitljivost: Hrabrost u kreativnosti,           Prijateljstva i druge veze koje ljudi formiraju da bi

                                         povezuje sa ljudima.

  Emotivna stimulacija: Navo
  smisla. Suprotno od razumne rasprave.

  Eskalacija kina: Porast intimnosti u fizi

  Faza naturalizacije:                                           ako treba.

            -matu:
  na neko                            -mata. Ovo se ne smatra dobrom igrom.

  Fini de

  Foliranje: Sklonost                            Brojevi koji su pravi se zovu dobri brojevi

  Hijerarhija potreba:


                Namema upotreba pokazatelja nezain-teresovanosti da bi se stvorila nelagodnost, sa svrhom da


  Igre sa okvirom: Bihevioralni nagove

  Izjava zainteresovanosti:                      -
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Imati visoka merila i standarde: Suptilni nagove
  visokom

  Inercija popu
  od toga.

  Internalizacija:               Misterij evog metoda, sve dok ne postanu automatske.

  Kajanje: Ose
  daje svo

  Kino: Fizi

  Kino gurkanje:                                                   blago
  gurkanje.

  Kljucanje:                            te to raditi!

  Konzervisani materijal: Odre                    -sti koja je usvojena i spremna za upotrebu u grupi. Za
  takvu rutinu

  Kraj igre:

                                      metu dok u isto vreme pokazuje samopouzdanje,


  La

           Delovi igre venerijanskog umetnika koji mu zadaju nevolje.

  Lokacije za lov: Mesta koja                  teresovani verovatno posetiti tokom udvaranja.

  Lokacija za opu                         devojka za koju ste zainteresovani i mo
  prijatelja mo

  Lokacija za seks: Mesto, obi                   majstor odvajanja i njegova meta zapo
  oblike intimnog kontakta.

  Loliacija za upoznavanje: Bilo koje mesto koje nudi visoku verovatno
  za lov

  Mogu           Ostavite
  krivica".

  Model M3: Deo Misterij'evog metoda koji opisuje udvaranje od
  njihove seksualne veze.

  Motor za opstanak: Davno uspostavljeni naglasak prirode na reprodukciji kao preduslovu opstanka i evolucije bilo koje
  vrste.

  Namami - upecaj - dovu - pusti na slobodu: Metafora koja
  kvalifikatora i ostalih aspekata faze P3.

  Najamnica:
  koje dele koktele i promotivne modele.

  Napredna teorija grupe: Ve

             Neko koga s
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Nedoslednost: Razlika izme

  Njihanje tela: Upotreba fizi
  Obru                                 kroz njega.

  Okvir: Podrazumevano zna


  Ortak: Sadrug majstora startovanja        rimarna svrha da mu pomogne da osvoji svoju metu.

  Otvaranje: Kratka pri
  prisustva.                                     (nije


  Otpor u poslednjem trenutku (OPT):
  Njena poslednja linija odbrane.

  Pion, pe


  Podtekst:

  Pozivi za startovanje:                                                - prostornom
  smislu blizu nje.

  Pokazatelji interesovanja (PI - jevi): Znaci, uglavnom neverbalni, da
   sivni" (stvari koje ona ne

  Pokazatelji nezainteresovanosti (PN - ovi): Znaci, uglavnom neverbalni, da
  Pravilo sedam sati:

  Pravilo tri sekunde: Ka
  u odsu-sutvu okokosti koje bi primoravale na odlaganje (npr. prisustvo ko                rebalo bi da se umetnik


  Prag OPT-a (Otpora u poslednjem trenutku) : Linija koja je od presudnog zna
  imati seks sa vama ili ne. Razlikuje se od susreta do susreta.

  Prag popustljivosti:

  Preveliki trud: Preveliko ulaganje vidljivog ili o          pokazivanje vrednosti.

  Predvodnik mu


                       Pratilac grupi po prvi put pred
                                               Misteri. On je levitirao iznad Nijagarinih
  Vodopada".).  Preme

  Prepreka: Prijatelj ili prijateljica va

  Presecanje niti:
  prethodnu.

  Prethodni izbor:
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Prividni otpor: Privremeno oklevanje pre prelaska na fizi
  izbegla da se

  Prizemljavanje: Prepri
  identifikovati sa njim.

  Prijatelj: Mu
  se sa njom.

  Princip doslednosti:                                                       sa
  vama.

                                       nom koje ste proveli na terenu, koja dozvoljava
  venerijanskim

  Prose            Majstor startovanja koji je u stvari
  samo da bi one gazile po njemu. Retko kada dolazi do kraja sa svojim metama.

  Putokaz: Trenutak, obi
  koristi da  Racionalizacija: Mentalni procesi koje               dale svoje postupke, bilo daje to varanje svojih tipova bez
  osecanja


  grupu.

  Reprodukcija:

  Satelit: Fini tip koji se predstavlja kao prijatelj neke dobre ribe, ali

  Skoknuti negde: Vi i devojka zajedno prelazite u drugi lokal.

  Spirala: Lanac reakcija van va
  dugo zapostavljeno.

  Spolja

  Srednji deo igre: Srednja faza udvaranja.

  Stapanje unazad: Ponovno otvaranje prethodne grupe i stapanje trenutne grupe sa njom.

  Startovanje: Prva faza udvaranja.

  Strah od prila
  jakog nagona da se parite sa njom.


  ne poka


  od strane

  Suster-mat: Taktika zavo                          samo na devojkama koje su pijane ili vrlo napaljene.
  Uspeh je uto

                   Prag na kom je majstor odvajanja pokazao dovoljno vrednosti da bi postao deo grupe.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  Teorija grupe: Primena dru

                                                        se mora namamiti


  Testiranje podudarnosti: Svesno ili nesvesno procenjivanje od strane


  Testiranje popustljivosti:                     odmerili koliko je zainteresovana za vas.
  Udvaranje: Proces zapo                       do seksa."
  Ulaganje:                                          vremensko, emotivno, ulaganje
  energije, i tako dalje.

  Unutra

  Veliki kolaps:                           nezauzdanog odvajanja devojaka.

  Venerijanske ve                      ste tek sreli i


              Zdravlje, bogatstvo i ljubav-tri stavke koje moraju biti zadovoljene da bi se ostvarila
  da bi se osigurali opstanak i reprodukcija.

  Vi
  koga ste tek                            telji.

                 Razmena informacija o telefonskim kontaktima kako biste kasnije mogli na drugom mestu da
  nastavite da lovite metu.

  Zavereni


  Zavodnici: Neiskusni                       renje seksa sa

  Zaliha rutina: konzervisani materijal - otvaranje, nekoliko rutina, neki gambiti, i tako dalje - za upotiebu na terenu.

  Zamke za igra    Postoje tri zamke: (1) ne uspevate da opravdate uzajamnu privla
  stvorite opu

  Zona prijateljstva: Zamka do koje dolazi kada se          na ne
  tako. Ako vam saop

                                    tera je da preispituje svoju vrednost,
  pove       vrednost.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

								
To top