Docstoc

TAJUK CARTA AKAUN ATAU IMBANGDUGA

Document Sample
TAJUK CARTA AKAUN ATAU IMBANGDUGA Powered By Docstoc
					PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN
IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT      │   KREDIT    │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ A5101      │ Gaji dan Upah                          │      22,703.97 │          │
│ A5101-1     │ KWSP dan SOCSO                         │      5,729.50 │          │
│ A5103      │ Pos dan Komunikasi                       │      4,950.90 │          │
│ A5104      │ Belanja Pejabat                         │           │          │
│ A5104-1     │ Belanja Pejabat - Letrik dan Air                │      6,095.04 │          │
│ A5104-10    │ Belanja Pejabat - Uniform Anggota                │      2,525.00 │          │
│ A5104-12    │ Belanja Pejabat - Kenderaan Pejabat JLJ             │      1,042.00 │          │
│ A5104-13    │ Belanja Pejabat - Sewa RJB                   │        60.00 │          │
│ A5104-3     │ Belanja Pejabat - Insurans                   │      33,664.63 │          │
│ A5104-4     │ Belanja Pejabat - Perubatan                   │       901.00 │          │
│ A5104-5     │ Belanja Pejabat - Keraian                    │      1,749.90 │          │
│ A5104-6     │ Belanja Pejabat - Baiki dan Selenggaraan            │      3,946.50 │          │
│ A5104-7     │ Belanja Pejabat - Kompaun LHDN                 │      1,700.00 │          │
│ A5104-8     │ Belanja Pejabat - Akhbar dan Majalah              │       378.00 │          │
│ A5104-9     │ Belanja Pejabat - Pelbagai                   │       110.00 │          │
│ A5105      │ Percitakan dan Alatulis                     │      5,688.57 │          │
│ A5106      │ Belanja Perjalanan                       │       247.50 │          │
│ A5106-1     │ Belanja Perjalanan - AJP                    │       112.70 │          │
│ A5106-2     │ Belanja Perjalanan - Kakitangan                 │      4,280.65 │          │
│ A5107      │ Belanja Mesyuarat                        │           │          │
│ A5107-1     │ Belanja Mesyuarat - Pengurusan                 │      1,168.70 │          │
│ A5107-2     │ Belanja Mesyuarat - AJP                     │       477.90 │          │
│ A5107-3     │ Belanja Mesyuarat - Agung PPK                  │           │          │
│ A5107-4     │ Belanja Mesyuarat - Agung/AJK Unit               │      7,510.00 │          │
│ A5108      │ Penyelenggaraan dan Peralatan Komputer             │      1,506.00 │          │
│ A5109      │ Belanja dan Bayaran Pengarah                  │      6,725.00 │          │
│ A5110      │ Bayaran Audit                          │           │          │
│ A5111      │ Kursus dan Latihan                       │      1,250.00 │          │
│ A5112      │ Bayaran Zakat                          │           │          │
│ A5113      │ Hutang Sangsi                          │           │          │
│ A5113-1     │ Hutang Sangsi - Siberhutang Ahli                │           │          │
│ A5113-2     │ Hutang Sangsi - Siberhutang Bukan Ahli             │           │          │
│ A5113-3     │ Hutang Sangsi - Siberhutang Lain                │           │          │
│ A5113-4     │ Hutang Sangsi - Pinjaman Tanpa Cagaran             │           │          │
│ A5114      │ Belanja Hapuskira Aset Tetap                  │           │          │
│ A5115      │ Zakat Perniagaan                        │           │          │
│ A5116      │ Susutan                             │           │          │
│ A5116-1     │ Susutan - Tanah                         │       740.00 │          │
│ A5116-2     │ Susutan - Bangunan                       │           │          │
│ A5116-3     │ Susutan - Perabut Kelengkapan                  │      4,309.32 │          │
│ A5116-4     │ Susutan - Alat Mesin pejabat                  │      5,692.76 │          │
│ A5116-5     │ Susutan - Kenderaan Pejabat                   │           │          │
│ A5116-6     │ Susutan - Jentera Dan Alat P'tani                │           │          │
│ A5117      │ Hutang Lapuk                          │           │          │
│ A5117-1     │ Hutang Lapuk -Siberhutang Ahli                 │           │          │
│ A5117-2     │ Hutang Lapuk -Siberhutang Bukan Ahli              │           │          │
│ A5117-3     │ Hutang Lapuk -Siberhutang Lain                 │           │          │
│ A5117-4     │ hutang Lapuk -Pinjaman Tanpa Cagaran              │           │          │
│ A5192      │ Gaji dan Upah                          │           │          │
│ A52       │ BELANJA BUKAN MENGENAI GERAKAN                 │           │          │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  2
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT      │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ A5201      │ Perbelanjaan Tertangguh Dihapuskan               │           │          │
│ A5202      │ Kerugian Atas Jualan Harta                   │           │          │
│ A53       │ PENDAPATAN BUKAN MENGENAI GERAKAN                │           │          │
│ A5301      │ Dividen Atas Pelaburan                     │           │          │
│ A5303      │ Perolehan Semula Hutang Lapuk                  │           │          │
│ A5304      │ Rebate Atas Langganan                      │           │          │
│ A5305      │ Hutang Sangsi Terlebih Anggar                  │           │          │
│ A5306-1     │ Bayaran Masuk                          │           │       174.00 │
│ A5306-2     │ Yuran Tahunan                          │           │          │
│ A5306-3     │ Yuran Tertunggak                        │           │          │
│ A5306-4     │ Yuran Terdahulu                         │           │          │
│ H11       │ HARTA TETAP                           │           │          │
│ H1101-1     │ Tanah Lot 10739                         │     133,540.00 │           │
│ H1101-2     │ Tanah Tol 6071-6072                       │      70,948.45 │          │
│ H1101-3     │ Tanah HS(D) 6394                        │     198,845.00 │           │
│ H1101-4     │ Tanah Pajakan                          │      20,365.86 │          │
│ H1101-5     │ Tanah - PTD - 11846                       │      63,042.00 │          │
│ H1101a-1    │ Per. Susutan - Tanah Tol 6072-6072               │           │     70,947.45 │
│ H1101a-2    │ Per Susutan - Tanah Lot 10739                  │           │      3,213.00 │
│ H1101a-4    │ Per. Susutan - Tanah Pajakan                  │           │      1,303.24 │
│ H1101a-5    │ Per Susutan - Tanah PTD 11846                  │           │      1,486.32 │
│ H1102-1     │ Bangunan - Pusat Timbang 1                   │     223,295.79 │           │
│ H1102-12    │ Bangunan - Pusat Timbang 2                   │     213,563.17 │           │
│ H1102-2     │ Bangunan - Pusat Timbang 1 - Bantuan              │     169,770.00 │           │
│ H1102-2A    │ Bangunan - Pusat Timbang 2 - Bantuan              │      40,800.00 │          │
│ H1102-3     │ Bangunan - Stor Baja                      │      27,563.05 │          │
│ H1102-5     │ Bangunan - Rumah Pekerja Asing                 │      10,062.15 │          │
│ H1102a-1    │ Per. Susutan - Pusat Timbang 1                 │           │     196,771.19 │
│ H1102a-1A    │ Per Susutan - Bangunan Pusat Timbang 2             │           │     128,986.28 │
│ H1102a-2    │ Per. Susutan - Pusat Timbang 1 - Bantuan            │           │     169,764.00 │
│ H1102a-2A    │ Per Susutan - Bangunan PT 2 - Bantuan              │           │      8,160.00 │
│ H1102a-3    │ Per. Susutan - Bangunan Stor Baja                │           │     17,980.57 │
│ H1102a-5    │ Per. Susutan - Bangunan Rumah Pekerja              │           │     10,061.15 │
│ H1103      │ Perabut dan Kelengkapan - Pejabat                │     114,849.38 │           │
│ H1103-1     │ Perabut Dan Kelengkapan - Kedai                 │      18,254.00 │          │
│ H1103-2     │ Perabut Dan Kelengkapan Mini Market               │      8,270.00 │          │
│ H1103-3     │ Perabut Dan Kelengkapan - Pusat Timbang             │      40,532.20 │          │
│ H1103-4     │ Perabot Dan Kelengkapan-Pejabat-Bantuan             │      62,975.00 │          │
│ H1103-5     │ Perabot Dan Kelengkapan-Kedai - Bantuan             │      5,000.00 │          │
│ H1103-6     │ Perabut Dan Kelengkapan - Kedai Input              │           │          │
│ H1103a     │ Per. Susutan -Perabut/Kelengkapan (P)              │           │     77,493.70 │
│ H1103a-1    │ Per. Susutan-Perabut Dan Kelengkapan (K)            │           │     18,240.00 │
│ H1103a-2    │ Per. Susutan-Perabut Dan Kelengkapan(MM)            │           │      8,253.00 │
│ H1103a-3    │ Per. Susutan-Perabot Dan Kelengkapan(PT)            │           │     30,338.32 │
│ H1103a-4    │ Per.Su-Perabut Dan K'kapan-Pejabat-Bantuan           │           │     38,749.00 │
│ H1103a-5    │ Per.Su-Perabot Dan K'kapan-Kedai-Bantuan            │           │      4,999.00 │
│ H1104      │ Alat dan Mesin Pejabat - Pejabat                │     187,215.96 │           │
│ H1104-1     │ Alat Dan Mesin Pejabat - Kedai                 │      10,525.20 │          │
│ H1104-4     │ Alat Dan mesin Pejabat-Pejabat-Bantuan             │      15,420.00 │          │
│ H1104a     │ Per. Susutan-Alat Mesin Pejabat-Pejabat             │           │     143,489.72 │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  3
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT      │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ H1104a-1    │ Per. Susutan-Alat Dan Mesin Pejabat (K)             │           │     10,489.28 │
│ H1104a-4    │ Per. Susutan-Alat Dan Mesin-Pej-Bantuan             │           │     15,415.00 │
│ H1105      │ Alat-alat Pemajuan                       │           │          │
│ H1105a     │ Per. Susutan -Alat-alat Pemajuan                │           │          │
│ H1106      │ Jentera dan Alat P'tani - Pejabat                │      4,708.80 │          │
│ H1106-1     │ Jentera Dan Alat P'tani - Pusat Timbang             │     112,300.50 │           │
│ H1106a     │ Per. Susutan-Jentera Dan Alat P'tani(P)             │           │      9,144.80 │
│ H1106a-1    │ Per. Susutan-Jentera Dan Alat P'tani(PT)            │           │     102,458.82 │
│ H1107      │ Kenderaan Pengangkutan - Pejabat                │     836,554.41 │           │
│ H1107-1     │ Kenderaan Pengangkutan - Kedai                 │      3,300.00 │          │
│ H1107a     │ Per. Susutan - Kenderaan - Pejabat               │           │     495,053.09 │
│ H1107a-1    │ Per. Susutan - Kenderaan - Kedai                │           │      3,407.84 │
│ H1108      │ Bangunan - Ubahsuai Kedai                    │      18,137.20 │          │
│ H1108a     │ Per. Susutan - Ubahsuai Kedai                  │           │     17,884.20 │
│ H12       │ PELABURAN                            │           │          │
│ H1201      │ Sekuriti                            │           │          │
│ H1202      │ Pelaburan Usahasama                       │      54,303.86 │          │
│ H1202-1     │ Pelaburan - PPNJ                        │     345,000.00 │           │
│ H1202-2     │ Pelaburan - Permodalan Peladang Berhad             │      6,990.75 │          │
│ H1202-3     │ Pelaburan - Sykt Perladangan Peladang Berhad          │      24,000.00 │          │
│ H1202-4     │ Pelaburan - Usahasama Jelapang Megah              │      52,500.00 │          │
│ H1202-5     │ Pelaburan - SPKP - AHLI                     │      14,290.00 │          │
│ H1202-6     │ Pelaburan - SPKP - PPK                     │     100,000.00 │           │
│ H1203      │ Belanja Tertangguh-Pusat Timbang 3               │      5,097.50 │          │
│ H1203-1     │ Belanja Tertangguh Pusat Timbang 2 - Ban            │           │          │
│ H1203-1     │ Belanja Tertangguh P.Timbang 2- Bantuan             │           │          │
│ H13       │ HARTA SEMASA                          │           │          │
│ H1301      │ Wang Tunai Di Tangan                      │     197,881.45 │           │
│ H1302-1     │ Wang Tunai Di Bank - BBMB A/C 239051              │     836,332.64 │           │
│ H1302-2     │ Wang Tunai Di Bank - BBMB A/C 240052              │      74,522.89 │          │
│ H1303      │ Akaun Simpanan Biasa PPNJ                    │     576,400.41 │           │
│ H1305      │ Akaun Simpanan Tetap - BPM                   │      14,724.20 │          │
│ H1305-1     │ Akaun Simpanan Tetap - CIMB                   │      1,443.82 │          │
│ H1305-2     │ Akaun Simpanan Tetap - Dana Pem Pelgd J             │     150,000.00 │           │
│ H1306-1     │ Siberhutang Ahli - INPUT                    │     283,151.82 │           │
│ H1306-2     │ Siberhutang Ahli - KEDAI                    │      39,689.49 │          │
│ H1306-3     │ Siberhutang Ahli - Pendahuluan BTB               │     226,250.28 │           │
│ H1306a-1    │ Per.Hutang Sangsi-Siberhutang Ahli-Input            │           │     56,568.89 │
│ H1306a-2    │ Per.Hutang Sangsi-SiBerhutang Ahli-Kedai            │           │     20,972.09 │
│ H1306a-3    │ Per.Hutang Sangsi-Siberhutang Ahli-BTB             │           │     48,269.50 │
│ H1307      │ Siberhutang Perniagaan                     │           │          │
│ H1307-1     │ Siberhutang Perniagaan-Bukan Ahli-INPUT             │     759,112.30 │           │
│ H1307-2     │ Siberhutang Bukan Ahli - Kedai                 │      20,838.78 │          │
│ H1307-3     │ Siberhutang Bukan Ahli-Pendahuluan BTB             │      79,162.59 │          │
│ H1307-4     │ Siberhutang Lain-lain - Kontrek                 │           │          │
│ H1307-5     │ Siberhutang Lain-lain - PUP                   │           │          │
│ H1307a     │ Per.Hutang Sangsi-Siberhutang B/Ahli-INPUT           │           │     68,918.94 │
│ H1307a-1    │ Per.Hutang Sangsi-Siberhutang B/Ahli-KEDAI           │           │     19,596.50 │
│ H1307a-2    │ Per.Hutang Sangsi - Pendahuluan BTB               │           │     27,442.03 │
│ H1307a-4    │ Per. Hutang Sangsi-Siberhutang Kontrek             │           │          │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  4
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT      │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ H1308      │ Siberhutang Lain-lain                      │      28,008.64 │          │
│ H1308-1     │ Siberhutang Lain-lain - LPPJ                  │           │          │
│ H1308a     │ Per. Hutang Sangsi - Penghutang Pelbagai            │           │          │
│ H1309-1     │ Pinjaman Tanpa Cagaran                     │     109,287.84 │           │
│ H1309-2     │ Pinjaman Tanpa Cagaran-Bukan Ahli                │      1,335.25 │          │
│ H1309a     │ Peruntukan Pinjaman Sangsi                   │           │     19,830.35 │
│ H1309a-1    │ Per.Hutang Sangsi -Pinjaman T/Cagaran              │           │          │
│ H1309a-2    │ Per. Pinjaman Sangsi - Bukan Ahli                │           │      1,335.25 │
│ H1310      │ Pinjaman Brcagaran - Ahli                    │           │          │
│ H1310-1     │ Pinjaman Projek Usahawan Peladang                │      91,262.00 │          │
│ H1310-2     │ Pinjaman PMA/PUP                        │           │          │
│ H1310-3     │ Pinjaman bercagaran Bukan Ahli                 │           │          │
│ H1311      │ Yuran Tahunan Tertunggak                    │           │          │
│ H1312      │ Setok                              │           │          │
│ H1312-3     │ Setok-Barang Pengguna                      │           │          │
│ H1312-5     │ Setok - Dokumen Terkawal                    │      5,610.00 │          │
│ H1312-6-02   │ Stok Kedai Runcit                        │      96,619.69 │          │
│ H1312-6-06   │ STOK SAWIT TIMBANG 1                      │           │          │
│ H1312-6-07   │ Setok-Barang Bekalan Ladang 1                  │     180,505.88 │           │
│ H1312-6-10   │ STOK SAWIT TIMBANG 2                      │           │          │
│ H1312-6-11   │ StoK- Barang Bekalan Ladang 2                  │      13,861.00 │          │
│ H1312-6-15   │ Tapak semaian                          │      9,791.85 │          │
│ H1319      │ Deposit Jaminan Dibayar                     │      14,467.49 │          │
│ H1320      │ Faedah Terakru Akan Terima                   │           │          │
│ H1401      │ Pembayaran Terdahulu                      │      69,698.40 │          │
│ H1402      │ Faedah Tertangguh Pinjaman J/Panjang              │           │          │
│ H1403      │ Belanja Tertangguh Projek Labong                │           │          │
│ H1403-1     │ Belanja Tertangguh - Pembaikkan Pejabat             │           │          │
│ H1403-2     │ Belanja Tertangguh - Pendawaian Pejabat             │           │          │
│ H1404      │ Faedah Tertangguh Sewa Pajak                  │           │          │
│ H1405      │ Kos Pra Tanaman                         │      2,841.06 │          │
│ H15       │ PINJAMAN JANGKA PANJANG PROJEK AHLI               │           │          │
│ K6101      │ PENDAPATAN KONTREK                       │           │          │
│ K6101-1     │ Pendapatan Kontrek Perparitan                  │           │          │
│ K6101-2     │ Pendapatan Kontrek Pembekalan                  │           │     102,652.04 │
│ K6101-3     │ Pendapatan Kontrek Pembinaan                  │           │          │
│ K6101-4     │ Pendapatan Kontrek Tanah Merah                 │           │          │
│ K6101-5     │ Pendapatan Kontrek Pekerja Asing                │           │          │
│ K6102-1     │ Jualan Tunai Runcit                       │           │     172,615.46 │
│ K6102-2     │ Jualan Hutang Runcit                      │           │     20,046.28 │
│ K6102-3     │ Pendapatan Kedai Runcit - Pelbagai               │           │       580.96 │
│ K6103      │ Hasil Ladang Kelapa Sawit                    │           │     42,583.10 │
│ K6104      │ Belanja Ladang - Lain-lain                   │           │          │
│ K6104-1     │ Jualan Tunai Runcit - Kedai Timbang               │           │          │
│ K6104-2     │ Jualan Hutang Runcit - Kedai Timbang              │           │          │
│ K6106      │ PENDAPATAN AKTIVITI SAWIT                    │           │          │
│ K6106-1     │ Jualan Kelapa Sawit Timbang 1                  │           │    3,317,550.17 │
│ K6106-2     │ Pendapatan Pengangkutan                     │           │       25.00 │
│ K6106-3     │ Jualan Minyak Disel                       │           │          │
│ K6106-4     │ Jualan Kelapa Kering                      │           │          │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  5
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT      │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ K6106-5     │ Jualan Tanah Merah                       │           │      2,790.84 │
│ K6106-6     │ Pendapatan Pemasaran -Pelbagai                 │           │          │
│ K6106-7     │ Pendapatan Pemasaran-Pekerja Asing               │           │          │
│ K6107-11    │ Jualan Barang Bekalan Ladang 1                 │           │     277,841.00 │
│ K6108      │ BAHAGIAN MINI MARKET                      │           │          │
│ K6108-1     │ Jualan Tunai Mini Market                    │           │          │
│ K6108-2     │ Jualan Hutang Mini Market                    │           │          │
│ K6108-3     │ Pendapatan Sewa                         │           │          │
│ K6108-4     │ Pendapatan Komisen                       │           │          │
│ K6108-5     │ Pendapatan Projek Semaian - Benih Sawit             │           │     31,633.00 │
│ K6110-1     │ Jualan Kelapa Sawit Timbang 2                  │           │    1,039,932.50 │
│ K6111-1     │ Jualan Barang Bekalan Ladang 2                 │           │     39,772.00 │
│ K6201      │ BELANJA KONTEK                         │           │          │
│ K6201-1     │ Belanja Kontrek Perparitan                   │           │          │
│ K6201-2     │ Belanja Kontrek Pembekalan                   │      98,927.34 │          │
│ K6201-3     │ Belanja Kontrek Pekerja Asing                  │           │          │
│ K6201-4     │ Belanja Kontrek - Keraian                    │           │          │
│ K6201-5     │ Belanja Kontrek - Perjalanan                  │           │          │
│ K6201-6     │ Belanja Kontrek - Lesen                     │           │          │
│ K6201-7     │ Belanja Kontrek - Pelbagai                   │           │          │
│ K6201-8     │ Belanja Kontrek - Insuran                    │           │          │
│ K6202b     │ BELANJA AKTIVITI KEDAI RUNCIT                  │           │          │
│ K6202b-11    │ Belian Tunai Runcit                       │      46,268.32 │          │
│ K6202b-12    │ Belian Hutang Runcit                      │     132,360.77 │           │
│ K6202b-23    │ Belanja Kedai Runcit - Gaji Dan Upah              │      4,281.25 │          │
│ K6202b-23a   │ Belanja Kedai Runcit - KWSP/SOCSO                │       967.50 │          │
│ K6202b-24    │ Belanja Kedai Runcit - Sewa                   │      1,200.00 │          │
│ K6202b-25    │ Belanja Kedai Runcit - Api dan Air               │      1,205.15 │          │
│ K6202b-25a   │ Belanja Kedai Runcit - Tfon/Komunikasi             │       210.25 │          │
│ K6202b-25b   │ Belanja Kedai Runcit - Keraian                 │        70.30 │          │
│ K6202b-26    │ Belanja Kedai Runcit - Insuran                 │           │          │
│ K6202b-27    │ Belanja Kedai Runcit - Baiki/Selenggara             │        87.00 │          │
│ K6202b-27A   │ Belanja Kedai - Komisen Kutipan Hutang             │           │          │
│ K6202b-28    │ Belanja Kedai Runcit - Pengangkutan               │        55.00 │          │
│ K6202b-28a   │ Belanja Kedai Runcit - Lesen                  │           │          │
│ K6202b-29    │ Belanja Kedai Runcit - Susut Nilai               │       138.88 │          │
│ K6202b-29A   │ Belanja Kedai Runcit - Pelbagai                 │           │          │
│ K6203      │ BELANJA LADANG KELAPA SAWIT PASIRAN               │           │          │
│ K6203-01    │ Belanja Ladang - Upah Tanam Semula               │           │          │
│ K6203-01-1   │ Belanja Ladang - KWSP/SOCSO                   │           │          │
│ K6203-02    │ Belanja Ladang - Baja Dan Racun                 │       714.00 │          │
│ K6203-03    │ Belanja Ladang - Upah Memetik Hasil               │      4,782.50 │          │
│ K6203-04    │ Belanja Ladang - Upah Membaja/Meracun              │      1,814.00 │          │
│ K6203-05    │ Belanja Ladang - Upah Memengkas Pelepah             │       856.00 │          │
│ K6203-05-1   │ Belanja Ladang - Upah Menebas Anak Pokok            │        80.00 │          │
│ K6203-06    │ Belanja Ladang - Keraian                    │        95.00 │          │
│ K6203-07    │ Belanja Ladang - Perjalanan                   │           │          │
│ K6203-08    │ Belanja Ladang - Cukai Tanah                  │       231.00 │          │
│ K6203-09    │ Belanja Ladang - Pelunasan Kos Pemajuan             │       167.34 │          │
│ K6203-10    │ Belanja Ladang - Pelbagai                    │           │          │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  6
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT      │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ K6206b     │ BELANJA PEMASARAN SAWIT                     │           │          │
│ K6206b-11    │ Belian Kelapa Sawit                       │    3,082,715.71 │           │
│ K6206b2     │ Belian Kelapa Kering                      │           │          │
│ K6206b3     │ Belian Minyak Disel                       │           │          │
│ K6206b4     │ Belian Tanah Merah                       │      3,567.70 │          │
│ K6206b5     │ Belanja Pemasaran - Gaji Dan Upah                │      51,151.97 │          │
│ K6206b5-1    │ Belanja Pemasaran - KWSP/SOCSO                 │      10,428.60 │          │
│ K6206b6     │ Belanja Pemasaran - Keraian                   │       732.60 │          │
│ K6206b6-1    │ Belanja Pemasaran - Perjalanan                 │      2,145.96 │          │
│ K6206b6-2    │ Belanja Pemasaran - Sewa Lori Luar               │      65,404.13 │          │
│ K6206b6-2a   │ Belanja Pemasaran - Pembaikan/Selenggaraan           │      6,184.10 │          │
│ K6206b6-3    │ Belanja Pemasaran - Elaun dan Insentif             │       310.00 │          │
│ K6206b6-3a   │ Belanja Pemasaran - Kursus dan Latihan             │           │          │
│ K6206b6-4    │ Belanja Pemasaran - Hadiah Pelanggan              │           │          │
│ K6206b6-4a   │ Belanja Pemasaran - Alatulis                  │      1,341.00 │          │
│ K6206b6-4b   │ Belanja Pemasaran - Safeguard                  │      1,146.60 │          │
│ K6206b6-4c   │ Belanja Pemasaran - Uniform/Kasut Pemandu            │           │          │
│ K6206b6-4d   │ Belanja Pemasaran - Akhbar Dan majalah             │       405.00 │          │
│ K6206b6-4e   │ Belanja Pemasaran - Services/Alatan Pjbt            │      2,718.91 │          │
│ K6206b6-5    │ Belanja Pemasaran - Pelbagai                  │           │          │
│ K6206b6-6    │ Gaji Dan Upah - JEB 434                     │           │          │
│ K6206b6-6a   │ Gaji Dan Upah - BHF 2502                    │           │          │
│ K6206b6-6b   │ Gaji Dan Upah - JLQ 864                     │           │          │
│ K6206b6-6c   │ Gaji Dan Upah - JLQ 876                     │           │          │
│ K6206b6-7    │ Gaji Dan Upah - JBW 434                     │           │          │
│ K6206b6-8    │ Gaji Dan Upah - JCJ 6913                    │           │          │
│ K6206b6-9    │ Gaji Dan Upah - JCD 6776                    │           │          │
│ K6206b6-9a   │ Gaji Dan Upah - JCY 8844                    │           │          │
│ K6206b6-9b   │ Gaji Dan Upah - JDE 646                     │       140.00 │          │
│ K6206b6-9c   │ Gaji Dan Upah - JCL 4912                    │           │          │
│ K6206b6-9d   │ Gaji Dan Upah - JFT 922                     │           │          │
│ K6206b6-9e   │ Gaji Dan Upah - JEE 1473                    │           │          │
│ K6206b6-9f   │ Gaji Dan Upah - JCA 1023                    │           │          │
│ K6206b6-9g   │ Gaji Dan Upah - WDY 456                     │           │          │
│ K6206b6-9h   │ Gaji Dan Upah - JCG 1470                    │           │          │
│ K6206b6-9i   │ Gaji Dan Upah - JKM 9042                    │           │          │
│ K6206b6-9j   │ Gaji Dan Upah - BHD 4797                    │           │          │
│ K6206b6-9k   │ Belanja Pemasaran - Baiki BHF 2502               │           │          │
│ K6206b6-l    │ Gaji dan Upah                          │           │          │
│ K6206b6-l    │ Gaji dan Upah                          │           │          │
│ K6206b6-l    │ Gaji dan Upah                          │           │          │
│ K6206b6-l    │ Gaji dan Upah                          │           │          │
│ K6206b7-01   │ Minyak - JEB 434                        │      1,250.00 │          │
│ K6206b7-02   │ Minyak - JBW 434                        │           │          │
│ K6206b7-03   │ Minyak - JCJ 6913                        │      1,440.00 │          │
│ K6206b7-04   │ Minyak - JCY 8844                        │      1,300.00 │          │
│ K6206b7-05   │ Minyak - JCD 6776                        │      1,200.00 │          │
│ K6206b7-06   │ Minyak - JDE 646                        │      1,100.00 │          │
│ K6206b7-07   │ Minyak - JCL 4912                        │      1,970.00 │          │
│ K6206b7-08   │ Minyak - JEE 1473                        │      1,835.90 │          │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  7
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT     │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ K6206b7-09   │ Minyak - JCG 140                        │      1,170.00 │           │
│ K6206b7-10   │ Minyak - JCA 1023                        │          │           │
│ K6206b7-11   │ Minyak - WDJ 456                        │      2,010.00 │           │
│ K6206b7-12   │ Minyak - JFT 922                        │      2,590.00 │           │
│ K6206b7-13   │ Minyak - JKM 9058                        │      1,230.00 │           │
│ K6206b7-14   │ MINYAK - BHD 4797                        │      1,520.00 │           │
│ K6206b7-15   │ Minyak - JLQ 876                        │      3,480.00 │           │
│ K6206b7-16   │ Minyak - JLQ 864                        │      2,530.00 │           │
│ K6206b7-17   │ Minyak - BHF 2502                        │      1,130.00 │           │
│ K6206b7-18   │ Baiki - JEB 434                         │      8,535.00 │           │
│ K6206b7-19   │ Baiki - JLQ 864                         │       159.00 │           │
│ K6206b7-1a   │ Baiki - JLQ 876                         │       585.00 │           │
│ K6206b7-20   │ Baiki - JCJ 6913                        │       753.00 │           │
│ K6206b7-21   │ Baiki - JCY 8844                        │      5,290.00 │           │
│ K6206b7-22   │ Baiki - JDE 646                         │      3,815.00 │           │
│ K6206b7-23   │ Baiki - JCD 6776                        │      4,094.00 │           │
│ K6206b7-24   │ Baiki - WDJ 456                         │      9,109.00 │           │
│ K6206b7-25   │ Baiki - JCA 1023                        │          │           │
│ K6206b7-26   │ Baiki - JCG 1470                        │      7,308.00 │           │
│ K6206b7-27   │ Baiki - JEE 1473                        │      2,691.00 │           │
│ K6206b7-28   │ Baiki - JCL 4912                        │      4,909.00 │           │
│ K6206b7-29   │ Baiki - JFT 922                         │      4,082.00 │           │
│ K6206b7-29a   │ Baiki - BHD 4797                        │      1,938.00 │           │
│ K6206b7-29b   │ Baiki - JKM                           │       230.00 │           │
│ K6206b7-29c   │ Baiki - BHF 2502                        │       236.00 │           │
│ K6206b7-30   │ Cukai Jalan/Insuran - JEB 434                  │       570.00 │           │
│ K6206b7-31   │ Cukai Jalan/Insuran - JBW 434                  │          │           │
│ K6206b7-32   │ Cukai Jalan/Insuran - JCJ 6913                 │          │           │
│ K6206b7-33   │ Cukai Jalan/Insuran - JCY 8844                 │          │           │
│ K6206b7-34   │ Cukai Jalan/Insuran - JCD 6776                 │      1,939.50 │           │
│ K6206b7-35   │ Cukai Jalan/Insuran - JDE 646                  │       384.00 │           │
│ K6206b7-36   │ Cukai Jalan/Insuran - JEE 1473                 │       570.00 │           │
│ K6206b7-37   │ Cukai Jalan/Insuran - JCA 1023                 │          │           │
│ K6206b7-38   │ Cukai Jalan/Insuran - WDJ 456                  │       570.00 │           │
│ K6206b7-39   │ Cukai Jalan/Insuran - JCG 1470                 │          │           │
│ K6206b7-40   │ Cukai Jalan/Insuran - JCL 4912                 │       570.00 │           │
│ K6206b7-41   │ Cukai Jalan/Insuran - JFT 922                  │       398.00 │           │
│ K6206b7-41a   │ Cukai Jalan/Insuran - BHD 4797                 │       375.00 │           │
│ K6206b7-41b   │ Cukai Jalan/Insuran - JKM 9058                 │       992.65 │           │
│ K6206b7-41c   │ Cukai Jalan/Insuran - BHF 2502                 │          │           │
│ K6206b7-42   │ Belanja Puspakom - JEB 434                   │       125.00 │           │
│ K6206b7-43   │ Belanja Puspakom - BHD 4797                   │       190.00 │           │
│ K6206b7-44   │ Belanja Puspakom - JCJ 6913                   │       125.00 │           │
│ K6206b7-45   │ Belanja Puspakom - JCG 1470                   │       155.00 │           │
│ K6206b7-46   │ Belanja Puspakom - JCY 8844                   │          │           │
│ K6206b7-47   │ Belanja Puspakom - JCD 6776                   │       175.00 │           │
│ K6206b7-48   │ Belanja Puspakom - BHF 2502                   │       125.00 │           │
│ K6206b7-49   │ Belanja Puspakom - JCL 4912                   │          │           │
│ K6206b7-50   │ Belanja Puspakom - JCA 1023                   │          │           │
│ K6206b7-51   │ Belanja Puspakom - WDJ 456                   │          │           │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  8
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT     │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ K6206b7-51a   │ Belanja Puspakom - JKM 9058                   │       165.00 │           │
│ K6206b7-52   │ Belanja Puspakom - JEE 1473                   │       190.00 │           │
│ K6206b7-53   │ Belanja Puspakom - JFT 922                   │          │           │
│ K6206b7-54   │ Belanja Puspakom - JLQ 876                   │          │           │
│ K6206b7-55   │ Belanja Puspakom - JLQ 864                   │          │           │
│ K6206b7-56   │ Belanja Pelbagai - JDE 646                   │       110.00 │           │
│ K6206b7-57   │ Belanja Pelbagai - JCL 4912                   │       55.00 │           │
│ K6206b7-58   │ Belanja Pelbagai - WDJ 456                   │       40.00 │           │
│ K6206b7-59   │ Belanja Pelbagai - JFT 922                   │       119.00 │           │
│ K6206b7-59   │ Belanja Pelbagai - JFT 922                   │          │           │
│ K6206b7-60   │ Belanja Pelbagai - JKM 9085                   │       140.00 │           │
│ K6206b7-61   │ Belanja Pelbagai - BHF 2503                   │       110.00 │           │
│ K6206b7-62   │ Belanja Pelbagai - JCD 6776                   │          │           │
│ K6206b7-63   │ Belanja Pelbagai - BHD 4797                   │          │           │
│ K6206b7-64   │ Belanja Pelbagai - JLQ 876                   │       95.00 │           │
│ K6206b7-65   │ Belanja Pelbagai - JLQ 864                   │       30.00 │           │
│ K6206b7-66   │ Belanja Saman - JFT 922                     │       140.00 │           │
│ K6206b8-01   │ Belanja Susutan - Lori JKM 9085                 │      3,112.00 │           │
│ K6206b8-02   │ Belanja Susutan - Lori BHF 2503                 │      3,461.68 │           │
│ K6206b8-02   │ Belanja Susutan - Lori JCJ 6913                 │          │           │
│ K6206b8-04   │ Belanja Susutan - Lori JCD 6776                 │       500.00 │           │
│ K6206b8-05   │ Belanja Susutan - Lori BHD 4797                 │      3,460.00 │           │
│ K6206b8-06   │ Belanja Susutan - Lori JEE 434                 │          │           │
│ K6206b8-07   │ Belanja Susutan - Lori JLQ 864                 │      3,305.88 │           │
│ K6206b8-08   │ Belanja Susutan - Lori JLQ 876                 │      3,643.00 │           │
│ K6206b8-09   │ Belanja Susutan - Lori JCA 1023                 │          │           │
│ K6206b8-10   │ Belanja Susutan - Lori WDJ 456                 │          │           │
│ K6206b8-11   │ Belanja Susutan - Lori JCG 1470                 │          │           │
│ K6206b8-12   │ Belanja Susutan - Lori JFT 922                 │          │           │
│ K6207b     │ BELANJA BEKALAN LADANG                     │          │           │
│ K6207b-11    │ Belian Barang Bekalan Ladang                  │     334,027.60 │           │
│ K6207b-2    │ Belanja Bekalan Ldg - T&T                    │       833.70 │           │
│ K6207b-21    │ Belanja Bekalan Ldg - Gaji dan Upah               │      6,597.32 │           │
│ K6207b-22    │ Belanja Bekalan Ldg - Upah Packing/Hantar            │       408.30 │           │
│ K6207b-23    │ Belanja Bekalan Ldg - KWSP/SOCSO                │       513.30 │           │
│ K6207b-2a    │ Belanja Bekalan Ldg - Sewa Lori                 │       38.90 │           │
│ K6207b-3    │ Belanja Bekalan Ldg - Pebagai                  │       151.00 │           │
│ K6207b-3a    │ Belanja Bekalan Ldg - Plastik Pembungkus            │       45.00 │           │
│ K6207b-3b    │ Belanja Bekalan Ldg - Api dan Air                │       170.71 │           │
│ K6207b-4    │ Belanja Bekalan Ldg - Lesen                   │          │           │
│ K6207b-5    │ Belanja Bekalan Ldg - Talipon                  │       290.00 │           │
│ K6207b-6    │ Belanja Bekalan Ldg - Keraian                  │          │           │
│ K6207b-7    │ Belanja Bekalan Ldg - Susutan                  │       875.52 │           │
│ K6207b-8    │ Belanja Bekalan Ldg - Promosi                  │          │           │
│ K6207b-9    │ Belanja Bekalan Ldg - Baiki                   │          │           │
│ K6208b     │ BELANJA MINI MARKET                       │          │           │
│ K6208b-11    │ Belian Tunai Mini Market                    │          │           │
│ K6208b-12    │ Belian Hutang Mini Market                    │          │           │
│ K6208b-23    │ Belanja Mini Market - Gaji Dan Upah               │          │           │
│ K6208b-24    │ Belanja Mini Market - Sewa Bangunan               │          │           │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  9
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT      │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ K6208b-25    │ Belanja Mini Market-Bil Api/Air/Talipon             │           │          │
│ K6208b-26    │ Belanja Mini Market - Susutan                  │           │          │
│ K6208b-27    │ Belanja Mini Market - Lesen                   │           │          │
│ K6208b-28    │ Belanja Mini Market - Lain-lain                 │           │          │
│ K6209      │ BELANJA PUSAT TIMBANG                      │           │          │
│ K6209-1     │ Belanja Pusat Timbang - Gaji Dan Upah              │      31,203.35 │          │
│ K6209-1a    │ Belanja Pusat Timbang - KWSP/SOCSO               │      8,260.10 │          │
│ K6209-2     │ Belanja Pusat Timbang - Sewa Tapak               │           │          │
│ K6209-3     │ Belanja Pusat Timbang - Api dan Air               │      2,026.87 │          │
│ K6209-4     │ Belanja Pusat Timbang - Tfon/Komunikasi             │      3,263.40 │          │
│ K6209-5     │ Belanja Pusat Timbang - Elaun Jaga               │           │          │
│ K6209-6     │ Belanja Pusat Timbang - Minyak/Baiki Showel           │      2,550.00 │          │
│ K6209-7     │ Belanja Pusat Timbang - Baiki Foxlit              │       870.00 │          │
│ K6209-8     │ Belanja Pusat Timbang - Lesen                  │           │          │
│ K6209-8a    │ Belanja Pusat Timbang - Racun/Upah               │           │          │
│ K6209-8b    │ Belanja Pusat Timbang - Baiki/Selenggara            │        96.20 │          │
│ K6209-9     │ Belanja Pusat Timbang - Susut Nilai               │      4,025.92 │          │
│ K6209-9a    │ Belanja Pusat Timbang - Pelbagai                │           │          │
│ K6210b-1    │ Belian Kelapa Sawit - Timbang Ke 2               │     907,729.30 │           │
│ K6210b-21    │ Belanja Pst Timbang 2 - Gaji Dan Upah              │      27,829.73 │          │
│ K6210b-22    │ Belanja Pst Timbang 2 - KWSP/SOCSO               │      5,666.00 │          │
│ K6210b-3    │ Belanja Pst Timbang 2 - Sewa Tapak               │      2,600.00 │          │
│ K6210b-4    │ Belanja Pst Timbang 2 - Api dan Air               │      2,032.75 │          │
│ K6210b-5    │ Belanja Pst Timbang 2 - Tfon/Komunikasi             │      1,907.95 │          │
│ K6210b-5a    │ Belanja Pst Timbang 2 - Perjalanan               │      1,081.20 │          │
│ K6210b-5b    │ Belanja Pst Timbang 2 - Pengangkutan              │           │          │
│ K6210b-6    │ Belanja Pst Timbang 2 - Lesen                  │      2,402.00 │          │
│ K6210b-7    │ Belanja Pst Timbang 2 - Elaun Jaga               │           │          │
│ K6210b-8    │ Belanja Pst Timbang 2 - Minyak/Baiki Foklift          │      1,268.00 │          │
│ K6210b-9    │ Belanja Pst Timbang 2 - Sewa Lori                │      25,595.68 │          │
│ K6210b-9    │ Belanja Pst Timbang 2 - Keraian                 │           │          │
│ K6210b-9a    │ Belanja Pst Timbang 2 - Baiki/Selenggara            │       818.50 │          │
│ K6210b-9b    │ Belanja Pst Timbang 2 - Susut Nilai               │      18,814.08 │          │
│ K6210b-9c    │ Belanja Pst Timbang 2 - Pelbagai                │       202.50 │          │
│ K6211b-1    │ Belian Barang Bekalan Ladang - Timbang 2            │      19,967.50 │          │
│ K6211b-21    │ Bel Input Pertanian 2 - Gaji dan Upah              │       210.45 │          │
│ K6211b-22    │ Bel Input Pertanian 2 - Perjalanan               │           │          │
│ K6211b-23    │ Bel Input Pertanian 2 - Tfon/Komunikasi             │           │          │
│ K6211b-231   │ Bel Input Pertanian 2 - Api dan Air               │           │          │
│ K6211b-24    │ Bel Input Pertanian 2 - Baiki/Selenggara            │           │          │
│ K6211b-25    │ Bel Input Pertanian 2 - Pelbagai                │           │          │
│ K6215b     │ Belanja Semaian                         │           │          │
│ K6215b-1    │ Belanja Semaian - Benih Sawit                  │      23,873.25 │          │
│ K6215b-22    │ Belanja Semaian - Gaji dan Upah                 │       490.00 │          │
│ K6215b-23    │ Belanja Semaian - Pollybag                   │           │          │
│ K6215b-24    │ Belanja Semaian - Baja/Racun                  │           │          │
│ K6215b-25    │ Belanja Semaian - Alatan/Senggaraan               │           │          │
│ K6215b-26    │ Belanja Semaian - Lesen                     │       200.00 │          │
│ K6215b-27    │ Belanja Semaian - Susut Nilai                  │           │          │
│ N41       │ GERAKAN PERNIAGAANTANI                     │           │          │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  10
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT     │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ N4101      │ Jualan                             │          │           │
│ N4101-3     │ Jualan Barang Pengguna                     │          │           │
│ N4102      │ Pendapatan Kejenteraan Ladang                  │          │           │
│ N4104      │ Pendapatan Konsaimen                      │          │           │
│ N4105      │ Pendapatan Bank Benih/Semaian                  │          │           │
│ N4106      │ Pendapatan Atas Pinjaman                    │          │           │
│ N4107      │ Rebate Atas Langganan                      │          │           │
│ N4108      │ Pendapatan Atas Pelaburan                    │          │           │
│ N4109      │ Pendapatan Faedah Simpanan                   │          │       199.04 │
│ N4110      │ Pendapatan Komisyen                       │          │        50.00 │
│ N4111      │ Pendapatan Sewa                         │          │           │
│ N4111-1     │ Pendapatan Sewa - RJB                      │          │        30.00 │
│ N4111-2     │ Pendapatan Sewa - Kedai Makan                  │          │       200.00 │
│ N4111-3     │ Pendapatan Sewa - Dewan                     │          │       300.00 │
│ N4111-4     │ Pendapatan Sewa - MPOB                     │          │       600.00 │
│ N4112      │ Pendapatan Pelbagai                       │          │           │
│ N4112-1     │ Pendapatan Pelbagai-Perkhid. Pengurusan             │          │       135.00 │
│ N4112-10    │ Pelbagai Pendapatan - LPPJ MAHA                 │          │       450.00 │
│ N4112-11    │ Pelbagai Pendapatan - Ladang Rakyat               │          │           │
│ N4112-12    │ Pelbagai Pendapatan - T&T                    │          │           │
│ N4112-2     │ Pelbagai Pendapatan - Hari Keluarga               │          │           │
│ N4112-3     │ Pendapatan Pelbagai-PERKEMAHAN ANAK AHLI            │          │           │
│ N4112-4     │ Pelbagai Pendapatan - Sewa RJB                 │          │           │
│ N4112-5     │ Pelbagai Pendapatan - Sewa Restoran               │          │           │
│ N4112-6     │ Pelbagai Pendapatan - Cukai Pendapatan             │          │           │
│ N4112-7     │ Pelbagai Pendapatan - Sewa Dewan                │          │           │
│ N4112-8     │ Pelbagai Pendapatan - Pend Perubatan              │          │           │
│ N4112-9     │ Pelbagai Pendapatan - Denda MPOB                │          │           │
│ N4113      │ Pendapatan Atas Langganan                    │          │           │
│ N4114      │ Pendapatan Geran Pengurusan                   │          │           │
│ N42       │ BELANJA GERAKAN                         │          │           │
│ N4201      │ Belian                             │          │           │
│ N4201-3     │ Belian Barang Pengguna                     │          │           │
│ N4201-4     │ Belian Barang Proses                      │          │           │
│ N4202-1     │ REZAB                              │          │           │
│ N4203      │ REZAB                              │          │           │
│ N4204      │ REZAB                              │          │           │
│ N4205      │ REZAB                              │          │           │
│ N4206      │ REZAB                              │          │           │
│ N4207      │ REZAB                              │          │           │
│ N4208-1     │ Bayaran Faedah Atas Pinjaman                  │          │           │
│ N4209      │ Bayaran Faedah Atas Simpanan                  │          │           │
│ N4209-1     │ Bayaran Servis Program Simpanan                 │          │           │
│ N4209-1a    │ Bayaran Perkhidmatan Bank                    │       235.00 │           │
│ N4210-1     │ Belanja Konsaimen Subsidi Kerajaan               │          │           │
│ N4211      │ REZAB                              │          │           │
│ N4212      │ Pelbagai Belanja                        │          │           │
│ N4212-1     │ Pelbagai Belanja - Khairat PPNJ                 │          │           │
│ N4212-2     │ Pelbagai Belanja - Elaun Mesy Agong Unit            │          │           │
│ N4212-3     │ Pelbagai Belanja - Pembaikan Pejabat              │          │           │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  11
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT     │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ N4212-4     │ Pelbagai Belanja - Pelan Bangunan Kedai             │          │           │
│ N4212-5     │ Pelbagai Belanja - Kejohanan Bowling              │          │           │
│ N4213      │ Belanja Khidmat Pengurusan                   │        2.50 │           │
│ P3201-1     │ Bayaran Masuk                          │          │           │
│ P3201-2     │ Yuran Tahunan                          │          │           │
│ T21       │ NILAI BERSIH                          │          │           │
│ T2104      │ Modal Sudah Dibayar                       │          │     469,773.97 │
│ T2105      │ Rezab Penebusan Modal                      │          │      27,572.63 │
│ T2106      │ Modal Yang Ditebus                       │          │      9,231.80 │
│ T2107      │ Kumpulanwang Rizab Harta Tetap Pemajuan             │          │           │
│ T2108      │ Kumpulan Wang Pemajuan                     │          │      4,477.66 │
│ T2109      │ Keuntungan Terkumpul                      │          │     836,540.33 │
│ T2110      │ Rezab Modal                           │          │      4,457.00 │
│ T22       │ RIZAB-RIZAB KHAS                        │          │           │
│ T2201      │ Rezab Berkanun                         │          │     891,660.52 │
│ T2202      │ Rizab Bantuan Kerajaan                     │          │     245,225.00 │
│ T2202-1     │ Rizab Bantuan Kerajaan - PUP/PMAK                │          │      52,064.00 │
│ T2203      │ Rezab Bantuan Luar                       │          │     101,962.08 │
│ T2204      │ Rezab Harta Tetap Pemajuan                   │          │           │
│ T2205      │ Rizab Bantuan Ladang Kelapa Sawit                │          │      11,589.30 │
│ T23       │ KUMPULAN WANG TERTENTU                     │          │           │
│ T2301      │ Kumpulan Wang Kebajikan Ahli                  │          │      7,208.05 │
│ T2302      │ Kumpulan Wang Kebajikan Am                   │          │      12,857.65 │
│ T2303      │ Kumpulan Wang Pelajaran                     │          │      22,904.90 │
│ T2304      │ Yayasan Pelajaran Peladang                   │          │      5,357.00 │
│ T2305      │ Tabung Usahawan Peladang                    │          │      7,896.00 │
│ T24       │ TANGGUNGAN JANGKA PANJANG                    │          │           │
│ T2402      │ Sipiutang Sewa Pajak PPNJ                    │          │           │
│ T2402-1     │ Pinjaman Jangka Panjang - Showel                │          │      1,376.52 │
│ T2402-2     │ Pinjaman Jangka Panjang - Lori BHD 4797             │          │      15,319.50 │
│ T2402-3     │ Pinjaman Jangka Panjang - Lori JKM 9058             │          │      8,562.47 │
│ T2402-3a    │ Pinjaman Jangka Panjang - Lori JLQ 876             │          │      76,972.00 │
│ T2402-3b    │ Pinjaman Jangka Panjang - Lori JLQ 864             │          │      61,644.62 │
│ T2402-4     │ Pinj J/Panjang - Bhg Semasa Timbang 11             │          │      10,008.00 │
│ T2402-5     │ Pinj J/Panjang - Bhg Semasa Showel               │          │      9,999.96 │
│ T2402-6     │ Pinjaman J/Panjang- Pusat Timbang 11              │          │      17,097.15 │
│ T2402-7     │ Pinjaman Jangka Panjang - LOri BHF 2503             │          │      31,464.00 │
│ T2403      │ Dana Skim Pelaburan Khas Peladang                │          │      15,480.00 │
│ T25       │ TANGGUNGAN SEMASA                        │          │           │
│ T2501      │ Sipiutang Ahli - Pemasaran                   │          │     164,731.74 │
│ T2502      │ Sipiutang - Bukan Ahli                     │          │     288,069.23 │
│ T2502-1     │ Sipiutang Bukan Ahli - Kedai                  │          │      73,161.49 │
│ T2502-2     │ Sipiutang Kontrek                        │          │           │
│ T2503      │ Sipiutang Pelbagai                       │          │      73,028.88 │
│ T2503-1     │ Sipiutang Pelbagai - Bayaran Audit               │          │      7,000.00 │
│ T2503-2     │ Lain-lain Sipiutang - LPP(MG)                  │          │     -20,390.00 │
│ T2503-3     │ Pemiutang Pelbagai - Yuran Terdahulu              │          │           │
│ T2504-1     │ Sewa Beli Bahagian Semasa - JKM 9058              │          │      10,659.18 │
│ T2504-2     │ Sewa Beli Bahagian Semasa - BHD 4797              │          │      7,459.50 │
│ T2505-1     │ Pertaruhan Simpanan Ahli                    │          │    1,255,736.80 │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
 IMBANGAN DUGA SEHINGGA APR 2010 BATU PAHAT UTARA                              MUKA SURAT  12
┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ NO AKAUN    │ TAJUK AKAUN                           │   DEBIT     │     KREDIT   │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ T2505-2     │ Pertaruhan Simpanan Bukan Ahli                 │          │     336,397.16 │
│ T2507      │ Pinjaman Jangka Pendek - Modal                 │          │           │
│ T2508      │ Faedah Terakru Akan Bayar                    │          │           │
│ T2509      │ Belanja Terakru                         │          │      4,252.16 │
│ T2509-1     │ Rosot Nilai Pelaburan                      │          │      4,194.15 │
│ T2510      │ Dividen Akan Bayar                       │          │      55,853.42 │
│ T2511      │ Honorarium Kepada Pegawai                    │          │           │
│ T2512      │ Peruntukan Bonus Kepada Pekerja                 │          │           │
│ T2513      │ Peruntukan Hadiah Langganan                   │          │      28,130.88 │
│ T2514      │ Peruntukan Cukai Pendapatan                   │          │     140,384.00 │
│ T2515      │ Pembahagian Keuntungan 2001                   │          │           │
│ T2516      │ Deposit Jaminan Diterima                    │          │       600.00 │
│ T2517      │ Barang Konsaimen Akan Bayar                   │          │           │
│ T2518      │ Pendapatan Terdahulu                      │          │      2,440.00 │
├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│         │       JUMLAH                       │   12,287,593.61 │    12,287,593.61 │
└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:204
posted:7/11/2010
language:Malay
pages:12