UJIAN PRA POST TAHUN 6 by imsamad

VIEWS: 443 PAGES: 2

More Info
									            Ujian Pra Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
                       Tahun Enam

   ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH

   1 : SANGAT SETUJU 2: SETUJU 3 : TIDAK SETUJU

   NAMA SEKOLAH:

                                          Pra  Post
      BIDANG               PERKARA              SKALA  SKALA
BIL                                        1 2 3  1 2 3
             Saya dapat memberi maklumat mengenai kepentingan
1            pelajaran
2            Saya tahu dan faham membentuk kaedah kumpulan belajar
             Saya dapat menguasai teknik-teknik kemahiran belajar
3            secra berkumpulan
             Saya mengetahui teknik-teknik kemahiran mendengar
4            dalam proses pembelajaran
             Saya dapat menguasai kemahiran mendengar melalui
5            kemahiran mendengar
     AKADEMIK    Saya tahu menggunakan teknik Skimming dan Scanning
6            untuk mendapatkan maklumat
             Saya memahami dan menguasai teknik-teknik untuk
7            membuat peta minda
             Saya memahami penggunaan gambar dan perkataan dapat
8            meningktakan daya ingatan.
             Saya dapat menentukan   keutamaan aktiviti dalam
 9            kehidupan seharian
             Saya mempunyai kemampuan untuk berfikir secara lebih
10            kreatif

1            Saya dapat mengenal pasti minat kerjaya saya.
             Saya dapat mengenalpasti personaliti diri berdasarkan
 2            Inventori IPW
      KERJAYA    Saya dapat mengenalpasti kerjaya-kerjaya dalam bidang
 3            Sains dan Teknologi
             Saya dapat mengenalpasti diskripsi tugas-tugas kerjaya
4            dan kemudahan
             Saya dapat membezakan di antara tingkahlaku positif dan
1            negatif
             Saya perlu menghormati orang lain dan mengamalkan
2    PSIKOSOSIAL   adab sopan dalam kehidupan
      DAN     Senaman membantu saya mengurus tekanan dengan
3   KESEJAHTERAAN   lebih baik
     MENTAL
             Saya boleh menerima diri saya dengan seadanya
4
             Saya boleh menerima kelebihan dan kekurangan rakan
5
             Saya mengetahui dan mengamalkan ciri hidup yang
1            cemerlang

2            Saya menghormati dan menghargai kasih ibu
     KEIBUBAPAAN
             Saya memahami kepentingan hormat-menghormati dalam
3            keluarga dan masyarakat
4            Saya memahami peranan dan tanggungjawab ahli
          keluarga.

5         Saya boleh menyatakan ciri fizikal ahli keluarga saya
          Saya menyedari perubahan fizikal diri dan bersedia
1         menerimanya.
          Saya memahami proses kematangan dalam diri seorang
2         wanita.
3         Saya menyedari kekuatan dan kelemahan diri saya
          Saya mengamalkan ciri-ciri positif dalam kehidupan
4  PEMBANGUNAN  seharian .
   DIRI MURID  Saya menyedari kelemahan-kelemahan diri yang perlu
5         diperbaiki
6         Saya akan mengubah sikap ke arah yang lebih positif.
          Saya mengenali potensi diri dan bersedia untuk
7         memberbaiki diri
          Saya dapat menyenaraikan beberapa alternatif untuk
8         menyelesaikan masalah.
   PENDIDIKAN
          Saya menyedari dadah adalah haram disisi agama
1  PENCEGAHAN

								
To top