Docstoc

SENARAI SEMAK PELAKSANAAN TAHUN 6

Document Sample
SENARAI SEMAK PELAKSANAAN TAHUN 6 Powered By Docstoc
					                     Ujian Pra/Pos Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
                                 TAHUN 6
ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH
1 : SANGAT LEMAH  2: LEMAH   3 : SEDERHANA BAIK    4: BAIK  5 :SANGAT BAIK


NAMA MURID:

 BIL      BIDANG                PERKARA             1    2   3  4  5  CATATAN  1              Orientasi Ke Alam Sekolah Menengah


                Kemahiran belajar berkumpulan

        AKADEMIK
                Kemahiran mendengar (proses mendengar)


                Kemahiran mendengar ( main peranan)


                Kemahiran mencatat nota (Peta Minda)


  2              Kepentingan kerjaya pada kita


                Kerjayaku

        KERJAYA
                Kerjaya pilihan saya


                Aku seorang doktor


  3              Ke mana saya selepas ini


  4              Katakan tidak pada buli


                Kawal diri
      PSIKOSOSIAL DAN
      KESEJAHTERAAN
        MENTAL      Harga sebuah kejayaan


                Cermin diri


                Bijak bicara


  5              Peranan bapa


                Graf hayat keluargaku


       KEIBUBAPAAN
                Ibuku sayang


                Salasilah keluarga dan peranannya


                Kepimpinan dalam keluarga


                Masih ada yang sayang
6            Asas Komunikasi ( Aku pemimpin)


            Semangat cintakan sekolah (Sekolahku sayang)

   PEMBANGUNAN DIRI
            Potensi diri (Aku boleh)


            Pengurusan diri (Aku cantik dan Kemas)


            "Aku dengar ,aku faham"


10           Buku Skrap (Jenis dadah)


            Realiti dan Fantasi
    PENDIDIKAN
    PENCEGAHAN
            Hidup Sihat Tanpa Rokok


            Remaja dan wawasan 2020


            Pendidikan pencegahan dan HIV/ AIDS


              JUMLAH
\
              SENARAI SEMAK PELAKSANAAN MODUL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUN
                         (KELAS TI,T2,T3,T4,T5 DAN T6)
NAMA SEKOLAH:

 BIL      BIDANG     T1    T2    T3   T4    T5

    AKADEMIK
  1

    KERJAYA
  2
    PSIKOSOSIAL DAN
    KESEJAHTERAAN
  3  MENTAL

    KEIBUBAPAAN
  4
    PEMBANGUNAN DIRI
    MURID
  5
    PENDIDIKAN
    PENCEGAHAN
  6

     JUMLAH
HIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
4,T5 DAN T6)


      T6    JUMLAH


         5


         5


         5


         6


         5


         5


         31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:637
posted:7/11/2010
language:Malay
pages:5
Description: MODUL BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN