Docstoc

MODUL TAHUN 6

Document Sample
MODUL TAHUN 6 Powered By Docstoc
					Bidang   :  Akademik


Tajuk   :  Orientasi Ke Alam Sekolah Menengah


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Mengetahui aliran pengajian yang wujud di sekolah menengah.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Lampiran A 6A & Kertas A4.


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menulis nama sekolah- sekolah
        berasrama penuh

             1.  Murid menyebut nama sekolah yang di tulis.

             2.  Guru Bimbingan dan Kaunseling memaparkan contoh
                nama-nama sekolah menengah mengikut kategori;
                   i. Sekolah Berasrama Penuh
                   ii. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
                   iii. Sekolah Sukan
                   iv. Maktab Rendah Sains Mara (MRSM)
                   v. Sekolah Menengah Harian(Kawalan)
                   vi. Sekolah Menengah Harian
                   vi. Sekolah Seni.
                   vii.Sekolah Berasrama Penuh Integrasi

             3.  Murid menyenaraikan nama sekolah yang berdekatan
                dengan persekitaran mereka.

             4.  Murid mengenalpasti syarat kelayakan yang perlu untuk
                memasuki sekolah pilihannya.
                                            1
        Contoh :
           Kelayakan ke SBP/SBPI – 5A/ aktif kokurikulum/ Kepimpinan

            5.  Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan fokus
              aliran bagi setiap kategori sekolah menengah yang
              dinyatakan serta kelebihannya.


Penilaian  :   Murid mencatat maklumat yang diberi oleh Guru Bimbingan dan
         Kaunseling


Rumusan   :   Pendedahan tentang kepentingan mencapai kecemerlangan bagi
         setiap mata pelajaran membolehkan pelajar memilih sekolah yang
         dikehendaki.


Falsafah  :   Kenali potensi diri untuk merebut pelbagai bidang yang sedia ada
         mengikut citarasa.
                                           2
                                  Lampiran A 6A

A. Sekolah Berasrama Penuh:
   1. Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS)
   2. Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK)
   3. Kolej Tunku Kurshiah (KTK)
   4. Maktab Tentera Di-Raja (MTD)
   5. Sekolah Menengah Sains Sabah (SMESH)

B. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama:
   1. Kolej Islam Sultan Azlan Shah,Klang, Selangor
   2. SMKA Sheikh Abd Malik ,Kuala Terengganu,Terengganu
   3. SMKA Maahad Hamidah ,Kajang, Selangor
   4. SMKA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
   5. SMKA Sheikh Hj Mohd Said, Seremban,Negeri Sembilan

C. Sekolah Sukan :
   1. Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur
   2. Sekolah Sukan Bandar Penawar, Johor Bahru, Johor

D. Maktab Rendah Sains Mara :
   1. Maktab Rendah Sains Mara Tun Ghaffar Baba, Jasin, Melaka
   2. Maktab Rendah Sains Mara, Jeli, Kelantan

E. Sekolah Seni :
   1. Sekolah Seni Johor Bahru.
   2. Sekolah Seni Kuching, Sarawak.

F. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi:
   1. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak
   2. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng
   3. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jempol
   4. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan
   5. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu
                                        3
Bidang   :  Akademik


Tajuk    :  Kemahiran Belajar Berkumpulan


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :
        1. Menguasai teknik kemahiran belajar berkumpulan.
        2. Meningkatkan keyakinan diri.
        3. Meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Mengikut tajuk yang dipilih


Langkah-  :  Set induksi :
langkah     “Ice breaking” - aktiviti pembentukan kumpulan.

           1.  Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan teknik-teknik
              belajar secara berkumpulan.
                 i. Teknik satu (Round Robbin) – semua murid
                   membaca dan memahami sesuatu topik dan
                   membentangkannya, atau,
                 ii. Teknik pelbagai topik (Jigsaw) – setiap murid
                   membaca dan memahami topik tertentu dan
                   membuat pembentangan.

           2.  Murid dikehendaki:-
                 i. Masuk mengikut kumpulan yang ditetapkan.
                 ii. Melantik ketua dan penolong kumpulan.
                 iii. Menentukan nama, etika dan motto kumpulan.
                   (mempraktikkan teknik di atas)

           3.    Pembentangan hasil kumpulan


Penilaian  :   Murid dapat mempraktikkan teknik belajar secara berkumpulan


                                           4
Rumusan  :  Teknik belajar secara berkumpulan sangat berkesan bagi
        meningkatkan keyakinan diri dan prestasi akademik murid.


Falsafah  :  Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
                                     5
Bidang   :  Akademik


Tajuk   :  Kemahiran Mendengar - Proses Mendengar.


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :
        1. Memahami teknik mendengar yang berkesan.
        2. Menjalankan aktiviti berkaitan dengan proses mendengar.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Kad ayat dan kad perkataan


Langkah-  :  Set Induksi : (Permainan Telefon Rosak)
langkah      Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid-murid berdiri dan
         menunjukkan kad ayat. Murid akan berbisik kepada rakan sebelah
         ayat tersebut dan murid yang terakhir akan menulis ayat tersebut
         di papan hitam.
        .
         1.    Guru Bimbingan dan Kaunseling akan membacakan satu
              petikan perenggan. (pilihan guru mengikut kesesuaian
              tahap murid)

         2.   Murid akan diminta untuk menyebut semula petikan
             perenggan tersebut.

         3.   Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang
             langkah-langkah dalam proses mendengar:
                 i.  Dengar- tumpuan (hati, fikiran dan mata)
                 ii.  Faham
                 iii. Menyatakan semula
                 iv.  Buat catatan

         4.   Guru mengulang semula langkah 1 dan 2 di atas.
                                           6
Penilaian  :  Murid dapat menyebut semula petikan perenggan yang dibaca oleh
        Guru Bimbingan dan Kaunseling.


Rumusan   :  Kemahiran mendengar akan meningkatkan proses mengingat.Falsafah  :  Tumpuan asas pembelajaran.
                                         7
Bidang   :  Akademik


Tajuk    :  Kemahiran Mendengar - Main Peranan (lakonan P.Ramlee )


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat:-
        1. Meningkatkan kemahiran mendengar, mengingat dan
         mengungkapkan dialog.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Kertas A4 dan lampiran A 6B


Langkah-  :  Set induksi :
langkah        Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan skrip dialog
            mengikut kumpulan.

            1.  Murid melakonkan atau menuturkan semula dialog yang
              diedarkan.

            2.  Murid lain mencatat isi penting (kata kunci) daripada
              dialog tersebut.


Penilaian  :   Murid dapat menguasai kemahiran mendengar melalui
         kaedah main peranan.


Rumusan   :   Maklumat tidak dapat diperolehi dengan tepat jika tidak
         menguasai kemahiran mendengar.


Falsafah  :  Kemahiran mendengar sangat penting dalam keberkesanan
         pengajaran dan pembelajaran.
                                          8
                                   Lampiran A 6B

Contoh Dialog Lakonan


KEMAHIRAN MENDENGAR
(Petikan dialog Filem P.Ramlee - Seniman Bujang Lapok)
Polis : Mak Cik Ni isteri Pak Mat Tempe ya?

Isteri Pak Mat Tempe : Ya dari petang tadi minta hutang

Polis : Ooo dari petang tadi dia pergi minta hutang ya Makcik Pak Mat Tempe berada
di General Hospital

Isteri Pak Mat Tempe : Dia memang begitu kadang-kadang sampai 2 bulan 3 bulan
orang tak bayar hutang

Sudin : Mak Cik,Mak Cik Encik ni cakap Pak Mat Celepok pong pong berlanggar
motokar

Isteri Pak Mat Tempe : Pak Mat kau memang begitu selalu naik basikal tak pernah
naik motokar

Sudin : Pak Mat Tempe belanggar dengan motokar (Suara Kuat)

Isteri Pak Mat Tempe : Ha berlanggar motokar em emem em

Sudin : Encik soundnya rosak ,kesian.
                                         9
Bidang   :  Akademik


Tajuk    :  Kemahiran Mencatat Nota – Peta Minda Tulang Ikan


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :
        1. Mengetahui kegunaan dan kepentingan peta minda dalam
          proses pembelajaran dan ulangkaji.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Lampiran A 6C (Contoh Peta Minda), 2 jenis Bahan Bacaan
        (mengikut tahap murid), Kertas Mahjung


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoaljawab berdasarkan peta
        minda yang ditunjuk. Rujuk Lampiran A 6C.

            1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menggunakan bahan
             bacaan yang diedarkan.

            2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan isi-isi penting
             dalam bahan bacaan tersebut.

            3. Murid diminta mencatat isi-isi penting dalam peta minda.

            4. Edarkan kepada murid bahan bacaan dan minta murid
             berbincang serta mencatat isi penting menggunakan peta
             minda di dalam kumpulan masing-masing.

            5. Setiap kumpulan membentangkan peta minda yang
             dihasilkan.Penilaian  :   Murid dapat menghasilkan peta minda yang baik.                                           10
Rumusan  :  Peta minda merupakan salah satu cara untuk mengingat.Falsafah  :  Sesuatu maklumat lebih mudah diingat dalam bentuk peta minda.
                                        11
Lampiran A 6C( Contoh Peta Minda )
                12
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk   :  Kepentingan kerjaya kepada kita .


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Menyatakan kepentingan pekerjaan ibu bapa atau penjaga.

         2. Menyatakan kepentingan kerjaya kepada manusia .


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Carta , Lampiran K 6A


Langkah-  :   Set Induksi :
langkah
         Murid meneka perkataan di papan putih
         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan definisi kerjaya
           dan perbezaan antara kerjaya, pekerjaan dan kerja.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling melekatkan carta kerjaya di
           dalam kelas.

         3. Murid berbincang dalam kumpulan tentang kepentingan
           kerjaya.

         4. Ketua kumpulan membentangkan hasil dapatan.

         5. Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja.
                                         13
        6. Guru membuat rumusan.Penilaian  :  Murid dapat menjawab soalan dalam lembaran kerja.Rumusan   :  Kerjaya boleh merubah kehidupan seseorang individu.Falsafah  :  1. Seseorang individu itu perlu merancang kerjaya untuk jangka
          masa panjang.

        2. Kerjaya itu amat penting dalam kehidupan manusia demi
          mencapai kesempurnaan hidup.

        3. Setiap kerjaya mempunyai bidang tugas yang berlainan.
                                         14
                              Lampiran K 6A

Jawab soalan-soalan berikut.

  1. Apakah kepentingan pekerjaan kepada orang ramai?

   a. Guru :___________________________________________________
   b. Doktor :__________________________________________________
   c. Petani :__________________________________________________

  2. Pada pendapat anda, apakah kepentingan pekerjaan (yang anda minati) kepada
   diri anda?

   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________

  3. Bagaimanakah anda dapat mencapai cita-cita anda?

   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
   ___________________________________________________________
                                       15
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Jasa Guruku.


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

          1. Menyenaraikan peranan dan tugas seorang guru dengan lebih
           meluas dan terperinci.

          2. Menghargai jasa guru.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Tiada.


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah
          Guru Bimbingan dan Kaunseling bercerita tentang kerjaya guru
          kepada murid-murid.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan tugasan
            kepada murid.

          2. Pembentangan hasil dapatan dan ulasan Guru Bimbingan dan
            Kaunseling.Penilaian  :   Menyiapkan tugasan yang diberikan.Rumusan   :   Pengetahuan dalam kerjaya dapat menanam minat murid tentang
          kerjaya.


Falsafah  :   Profesion perguruan adalah satu pekerjaan yang mulia                                          16
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Kerjaya pilihan saya.


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Menentukan kerjaya pilihan mereka.

         2. Memberikan rasional terhadap pilihan mereka.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Peta minda dan lampiran K 6B


Langkah-  :    Set Induksi:
langkah
          Murid memejamkan mata sambil memikirkan kerjaya pilihan
          sendiri.

          1. Murid-murid menyatakan kerjaya pilihan masing-masing.

          2. Perbincangan tentang kerjaya pilihan murid.

          3. Murid menyiapkan peta minda dan membuat karangan.

          4. Pembentangan hasil dapatan secara rawak.Penilaian  :   Mengisi maklumat dalam borang pengurusan grafik dan membuat
          karangan.Rumusan   :   Setiap murid diberi kebebasan memilih kerjaya.


Falsafah  :   Kerjaya pilihan berkait rapat dengan minat seseorang.


                                         17
Lampiran K 6B
        18
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Aku Seorang Doktor.


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Menyatakan bidang tugas seorang doktor.

         2. Membuat pamplet kerjaya seorang doktor.

         3. Mengetahui bidang tugas seorang doktor dengan lebih khusus.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Kertas warna atau kad manila, magik pen, krayon, lampiran K 6C


Langkah-  :    Set Induksi :
langkah
          Murid diminta melakonkan aksi seorang doktor.

          1. Murid menyatakan tugas seorang doktor seperti yang telah
            dilihat.

          2. Murid melakukan sesi soal jawab.

          3. Guru menerangkan cara membuat pamplet kerjaya seorang
            doktor secara berkumpulan.

          4. Guru membuat rumusan dan pamplet yang terbaik dipamerkan
            kepada murid-murid.Penilaian  :   Murid membuat pamplet kerjaya seorang doktor.
                                         19
Rumusan  :  Kerjaya seorang doktor begitu diminati oleh kanak-kanak.Falsafah  :  Bidang kedoktoran merupakan bidang yang kritikal yang
        memerlukan banyak tenaga pakar.
                                     20
                          Lampiran K 6C


Contoh Pamplet:
  Kelayakan      Tugas seorang
              doktor
 1. Cemerlang UPSR
  (5A)        1. Memeriksa pesakit

 2. Cemerlang PMR    2. Menentukan jenis
  (8A)          penyakit

 3. Lulus Matrikulasi  3. Mengenal pasti
  3.5 ke atas      penyakit dan    KERJAYA
              menentukan jenis  SEORANG
 4. Ijazah perubatan    ubat         DOKTOR
  dan universiti
  tempatan atau
  luar negeri
                               21
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Ke mana saya selepas ini?


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

          1. Murid dapat menyatakan apakah sekolah pilihan mereka
           selepas Tahun 6

          2. Murid dapat mencatat hasrat selepas Tahun 6 dalam bentuk
           catatan.

      :
Masa      60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Contoh keputusan UPSR (Cemerlang dan Gagal) Carta, lembaran
        kerja


Langkah-  :   Set induksi
langkah
          Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan keputusan UPSR
          dan menyoal murid, ke manakah anda selepas ini ?

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling melekatkan carta dan menarik
           perhatian murid kepada tajuk modul

          2. Sesi perbincangan mengenai carta aliran

          3. Murid menulis hasrat mereka dalam bentuk catatan

          4. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumus isi berdasarkan
           catatan atau tugasan murid.


Penilaian  :   Murid menulis catatan
                                          22
Rumusan  :  Maklumat ke sekolah berasrama penuh meransang murid-murid
        untuk belajar bersungguh-sungguh.Falsafah  :  Setiap insan memiliki hasrat yang tinggi dalam menentukan hala
        tuju kehidupan mereka.
                                        23
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Katakan Tidak Pada Buli


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan buli.

        2. Mengelakkan diri daripada dibuli oleh murid lain.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Surat Khabar yang dibawa oleh murid dan soalan tugasan folio serta
        lampiran PS 6A.


Langkah-  :   Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan poster
langkah      Kata Tidak Pada Buli dan bersoal jawab tentang maksud buli dan
          contohnya.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan maksud buli
          dengan contoh yang sesuai.

        2. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan mereka dikehendaki
          mencari maklumat tentang kes atau kejadian buli melalui akhbar
          yang dibawa. (Guru meminta murid membawa surat khabar dari
          rumah masing-masing).

        3. Murid dikehendaki menyiapkan Folio Anti Buli dalam tempoh
          seminggu. (Soalan dan garis panduan folio akan diberikan oleh
          guru dalam lampiran PS 6A).

        4. Folio yang telah siap dalam tempoh yang ditetapkan akan diadili
          dan diberikan penghargaan.


Penilaian  :  Murid menyiapkan folio secara berkumpulan dan akan diberikan
        penghargaan.


                                           24
Rumusan  :  Gejala buli boleh menyebabkan punca gejala sosial / jenayah salah
        laku murid.

Falsafah  :  1. Murid akan berasa gembira dan tiada tekanan datang ke sekolah
         jika tiada gejala buli.

        2. Kita jangan buat perkara yang tidak digemari oleh orang lain
         sebagaimana kita tidak suka perkara itu dilakukan ke atas diri kita.
                                             25
                                   Lampiran PS 6A

SOALAN TUGASAN FOLIO ANTI BULI :


Secara berkumpulan (sekurang-kurangnya 4 orang sekumpulan), anda dikehendaki

mencari bahan melalui media sama ada keratan surat khabar, majalah, internet dan

sebagainya tentang kejadian buli dalam kalangan murid yang semakin menjadi-jadi di

seluruh dunia. Hasilkan sebuah folio berdasarkan garis panduan berikut :

1. Nama kumpulan (Kulit depan folio Anti Buli)

2. Biodata ahli kumpulan

3. Pengenalan

4. Isi kandungan ;

  ( Tampalan bahan mengikut kreativiti masing-masing )

5. Penutup
                                         26
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Kawal Diri


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya
          terganggu.

        2. Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi apabila berdepan
          dengan situasi yang menganggu emosinya.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Lampiran PS 6B


Langkah-  :   Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan
langkah      beberapa emosi yang biasa dialami murid. Contoh ” marah dan
          sedih ”.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan kad lampiran yang
          menggambarkan situasi emosi yang dialami.

        2. Murid diberikan kumpulan dan membaca kad lampiran.

        3. Murid menyatakan emosi yang dialami berdasarkan kad lembaran
          dan menyatakan tindakbalas terhadap emosi tersebut.

        4. Murid membentangkan tugasan mengikut kumpulan.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan dalam setiap
          pembentangan.


Penilaian  :  Murid menyatakan tindakbalas emosi yang dialami.
                                         27
Rumusan  :  Manusia sentiasa berhadapan dengan pelbagai emosi yang dialami
        dan mereka mesti bijak bertindakbalas terhadap emosi tersebut.


Falsafah  :  1. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami.

        2. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita
         berjaya menanganinya secara positif.
                                          28
                             Lampiran PS 6B


       Anda menerima berita kematian bapa yang sangat

       disayangi. Bapa anda meninggal dunia akibat diserang

       penyakit jantung secara tiba-tiba.

       1. Bagaimanakah anda bertindak balas apabila

        berhadapan dengan situasi itu?

       2. Apakah situasi lain yang boleh menyebabkan anda

        berperasaan sedemikian?
Semasa anda tiada di rumah, adik anda yang berumur tiga

tahun telah menconteng dan mengoyakkan buku latihan

matematik anda yang terletak di atas meja.

1. Bagaimanakah anda bertindak balas apabila berhadapan

 dengan situasi itu?

2. Apakah situasi lain yang boleh menyebabkan anda

 berperasaan sedemikian?
                                   29
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Harga Sebuah Kejayaan


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Menyedari untuk cemerlang dalam hidup mereka seharusnya
          dapat menyediakan diri dari segi emosi, rohani, jasmani dan
          intelek.

        2. Memotivasikan diri ke arah kejayaan.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Lampiran PS 6C


Langkah-  :   Set Induksi : Guru Bimbingan dan Kaunseling menceritakan
langkah      bagaimana beliau berjaya menjadi seorang guru.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid kepada
          beberapa kumpulan.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lembaran PS 6C
          kepada kumpulan masing-masing.

        3. Guru meminta murid memilih tiga kejayaan dan diberikan harga
          bagi setiap pilihan dalam lembaran PS 6C yang diedarkan.

        4. Murid menceritakan pilihan dan harga kejayaan masing-masing.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
          keseluruhan.


Penilaian  :  Murid menyiapkan latihan yang diberikan
                                         30
Rumusan  :  Kejayaan dalam kehidupan memerlukan usaha dan pengorbanan.Falsafah  :  1. Naluri kehidupan manusia memerlukan kejayaan.

        2. Setiap kejayaan tidak akan dapat dicapai tanpa usaha yang
         bersungguh-sungguh.

        3. Setiap individu saling menyumbang antara satu sama lain.
                                       31
                                  Lampiran PS 6C

Anda diberi RM 100 [Ringggit Malaysia: Satu Ratus sahaja]. Anda diberi peluang untuk

memilih tiga kejayaan yang anda rasa penting bagi diri anda. Anda perlu memberikan

harga bagi setiap kejayaan yang anda pilih dengan nilai wang yang diberi. Anda tidak

dibenarkan memberi nilai harga yang sama bagi setiap kejayaan.

Bil              Kejayaan                 Nilai

                                    [RM]

1.  Melaksanakan perintah Tuhan.

2.  Menghormati guru pada setiap masa.

3.  Melaksanakan tugas yang diberi oleh guru tepat pada

   masanya.

4.  Mendapat keputusan 5A dalam Peperiksaan UPSR.

5.  Lulus semua mata pelajaran dalam Peperiksaan UPSR.

6.  Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ibu di rumah.

7.  Menjadi anak yang taat kepada kedua ibu bapa.

8.  Menjadi insan yang berguna sepanjang hayat.

9.  Menjadi seorang murid yang berkepimpinan dan berakhlak

   mulia.

10. Menjadi murid yang berjaya dan berwawasan dalam hidup.
                                         32
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Cermin Diri


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Mengenali diri tentang kelebihan dan kelemahan diri .

        2. Memperbaiki diri agar cemerlang dalam hidup.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Kertas A4, cermin, lampiran PS 6D


Langkah-  :   Set Induksi :
langkah      Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan cermin kepada
          murid-murid.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanyakan kepada murid
          tentang kegunaan cermin?

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan kertas A4.

        3. Murid menjawab / menulis tentang diri masing-masing
          berdasarkan kertas A4 yang diedarkan.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerapkan tentang aktiviti
          dalam kertas A4 tujuannya.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan dengan
          mengaitkan lembaran dengan cermin yang ditunjukkan.


Penilaian  :  Menyiapkan latihan yang diberikan dan menyatakan / komen diri
        berdasarkan cermin.
                                        33
Rumusan  :  Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam diri seseorang insan.


Falsafah  :  1. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan diri.

        2. Manusia perlu memperbaiki kelemahan diri untuk cemerlang.

        3. Kehidupan memerlukan persiapan diri bagi menghadapi pelbagai
         cabaran.

        4. Dalam kehidupan dunia ini kita tidak bersendirian malah
         memerlukan antara satu sama lain.
                                       34
                                Lampiran PS 6D

Bil  Pernyataan                          Ya  Tidak

1.  Saya berasa saya cantik/lawa


2.  Saya datang dari keluarga yang kaya


3.  Saya berasa saya seorang yang pandai


4.  Saya yakin boleh berjaya dalam pelajaran


5.  Saya yakin boleh mencapai cita-cita


6.  Saya mampu capai kejayaan tanpa bantuan orang lain


7.  Orang lain tidak penting dalam hidup saya


8.  Kejayaan saya hasil usaha sendiri


9.  Kepandaian saya adalah satu anugerah


10.  Saya tidak perlu kepada orang lain dalam kehidupan saya
                                      35
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Bijak Bicara


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Mengenali diri tentang kelebihan dan kelemahan diri di hadapan
          kelas.

        2. Menyedari tentang betapa pentingnya komunikasi yang berkesan
          dalam kehidupan seharian mereka.

        3. Menyedari bahawa mereka perlu berani dan yakin pada diri untuk
          berkomunikasi dengan baik di hadapan rakan masing-masing.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Lampiran PS 6E


Langkah-  :   Set Induksi :
langkah      Guru Bimbingan dan Kaunseling berbicara tentang satu topik.
          Contohnya, ’Aku Seorang Guru’.

        1. Murid berkomunikasi secara lisan di hadapan kelas berdasarkan
          topik yang disediakan oleh guru atau pilihan sendiri. Pertandingan
          secara berkumpulan.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengadakan sesi soal jawab
          tentang topik-topik yang dibicarakan oleh murid tentang nilai yang
          terdapat dalam cerita yang disampaikan.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan / kesimpulan
          secara keseluruhan.


Penilaian  :  Murid bercerita berdasarkan situasi / topik yang diberi .
                                          36
Rumusan  :  Murid hendaklah bijak berkomunikasi sesama rakan, guru, ibu bapa
        dan masyarakat.


Falsafah  :  1. Setiap individu perlu  bijak  berkomunikasi  untuk  mencapai
         kecemerlangan diri.

        2. Komunikasi yang berkesan akan dapat melahirkan individu yang
         cemerlang.
                                         37
                              Lampiran PS 6E

Murid bercerita di hadapan kelas berdasarkan satu tajuk di bawah.
Murid pilih hanya satu tajuk sahaja.
                                    38
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk   :  Peranan bapa


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Menyedari tanggungjawab bapa terhadap anak-anak.

         2. Menjelaskan tanggungjawab anak kepada bapa.

         3. Membuat rumusan tentang peranan bapa.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Kertas A4


Langkah-  :   Set Induksi :
langkah
         Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta seorang murid
         melakonkan watak seorang bapa yang bertanggungjawab
         dan seorang murid melakonkan watak seorang bapa yang
         tidak bertanggungjawab.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab
           dengan murid tentang peranan dan tanggungjawab
           bapa.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid
           memberikan contoh bapa yang bertanggungjawab.

         3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan
           kepada murid kepentingan cara berkomunikasi yang
           berkesan dengan bapa.

         4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid
           membuat rumusan berkaitan dengan tajuk yang
           dibincangkan.


                                     39
Penilaian  :  Murid membuat rumusan tentang peranan         dan  cara
        berkomunikasi yang berkesan dengan bapa.

Rumusan   :  Setiap bapa perlu dihormati , dikasihi dan ditaati.


Falsafah  :   1. Bapa merupakan anugerah Ilahi yang perlu dihargai.

         2. Bersyukur kerana masih mempunyai bapa.

         3. Hormat menghormati, bertanggungjawab        sesama
           keluarga adalah amalan yang mulia.

         4. Anak yang baik mendoakan kesejahteraan bapa sama
           ada yang masih hidup atau yang telah meninggal
           dunia.
                                          40
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk   :  “Graf Hayat Keluargaku”


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Melakarkan graf hayat peristiwa pahit manis ahli keluarga
           masing-masing.

         2. Mengenalpasti perasaan setiap ahli keluarga.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Lampiran IB 6A dan pensel


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menceritakan perihal dirinya
        sepanjang beberapa tahun lalu.

         1.    Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid
              menceritakan tentang peristiwa yang dialami dalam
              keluarga sepanjang lima tahun yang lalu.

         2.    Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran graf
              hayat.

         3.    Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membina
              graf hayat yang menggambarkan tahap suka duka ahli
              keluarga dalam tempoh lima tahun lalu.

         4.    Murid membentangkan hasil graf hayat.

         5.    Guru Bimbingan dan Kaunseling mencungkil peristiwa yang
              berlaku dan konflik jiwa yang dialami oleh murid melalui sesi
              soal jawab.


                                              41
Penilaian  :  Murid melengkapkan graf hayat setiap ahli keluarga dengan jelas.Rumusan   :  Membantu murid memahami bahawa setiap individu mengalami
        pelbagai peristiwa suka duka dalam hidup.


Falsafah  :  1. Menghargai kepelbagaian pengalaman yang penuh bermakna.

        2. Perasaan suka duka membantu kita mengurus diri agar menjadi
          lebih baik.
                                          42
                       Lampiran IB 6A
        GRAF HAYAT AHLI KELUARGA  50

S
  40
U

K  30

A
  20


  10TAHUN  2005   2006   2007   2008   2009


  10

D
  20
U

K  30

A
  40


  50
                            43
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk   :  Ibuku sayang


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

            1. Memahami peranan Ibu terhadap mereka.

            2. Menyatakan peranan ibu terhadap mereka.

            3. Membuat rumusan   tentang  peranan  ibu  dalam
             kejayaan mereka.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Tiada


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling bercerita tentang kisah Si
        Tanggang. Guru Bimbingang dan Kaunseling bersoal jawab
        dengan murid berkaitan dengan kisah cerita tersebut.

         1. Kaunseling meminta murid      memberikan    contoh
           pengorbanan ibu terhadap anak.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepada
           murid tentang kepentingan ibu dan peranannya terhadap
           anak-anaknya.

         3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat
           rumusan.
                                        44
Penilaian  :  Murid dapat membuat rumusan tentang peranan ibu terhadap
        mereka.


Rumusan   :  Maha pentingnya mendapat keberkatan     dari  ibu  bagi
        memperolehi kesejahteraan hidup.Falsafah  :   1. Setiap ibu menyayangi anak-anak mereka.

         2. Ibu merasa gembira apabila dapat melahirkan anak,
           walaupun terpaksa mengadai nyawa.

         3. Ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi seorang anak
           belum tentu dapat menjaga seorang ibu.
                                      45
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk   :  Salasilah Keluarga dan Peranan


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Memahami salasilah keluarga dan peranan.

         2. Menjelaskan tentang salasilah keluarga dan peranan.

         3. Membuat rumusan      berkaitan  dengan  tajuk  yang
           dibincangkan.


Masa    :   60 minit


Sasaran  :   Tahun 6


Bahan   :   Kertas A4


Langkah-  :   Set Induksi ;
langkah
           Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-
           gambar berkaitan dengan sebuah keluarga.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan
           murid tentang keahlian dalam sebuah keluarga.

         2. Murid menceritakan perihal dirinya dalam keluarga.

         3. Murid menghasilkan salasilah keluarga masing-masing.

         4. Murid menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap ahli
           keluarga.

         5. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat
           kumpulan dan membentangkan tugasan masing-masing
           dalam kelompok kecil.

         6. Murid membuat    rumusan   berdasarkan  tajuk  yang
           dibentangkan.


                                        46
Penilaian  :  Murid berupaya menceritakan salasilah keluarga asas dan
        membuat rumusan berdasarkan tugasan yang diberikan.


Rumusan   :  Membantu murid mengetahui dengan lebih jelas tentang
        kepentingan salasilah keluarga asas.

Falsafah  :  1. Setiap ahli keluarga perlu menghormati hak masing–masing
          dan saling bekerjasama.

        2. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati yang muda
          disayangi”.

        3. Mengamalkan sikal berkasih sayang, berkerjasama, hormat
          menghormati dan bertanggungjawab.
                                     47
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk   :  Kepimpinan Dalam Keluarga


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Memahami maksud kepimpinan dengan baik.

         2. Menyatakan ciri-ciri kepimpinan.


Masa    :   60 minit


Sasaran  :   Tahun 6


Bahan   :   Gambar Pemimpin dan Kertas A4


Langkah-  :   Set Induksi :
langkah
         Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-
         gambar pemimpin negara kepada semua murid.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid
           menyatakan senarai pemimpin negara, negeri dan
           keluarga.

         2. Murid diminta untuk membentuk 4 kumpulan.

         3. Murid diminta membincangkan perkara di bawah
           secara kumpulan.
            i. Ciri-ciri Kepimpinan
            ii. Peranan Pemimpin Dalam Sebuah Keluarga

         4. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil
           perbincangan.

         5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan cir-ciri
           pemimpin yang sebenar.
                                     48
Penilaian  :  Murid memberi penerangan yang lengkap berkaitan ciri-ciri
        pemimpin yang diketahui melalui pembentangan.


Rumusan   :  Murid berkeupayaan menilai kepentingan pemimpin dalam
        sesebuah organsasi.

Falsafah  :  1. Setiap daripada kita mempunyai ciri-ciri kepimpinan
          dalam diri.

        2. Kepimpinan yang baik menjamin kesejahteraan
          bersama.
                                      49
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk   :  Masih Ada Yang Sayang


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Menyedari kepentingan kehadiran ahli keluarga dalam kehidupan
          mereka.

        2. Menggunakan kemahiran berfikir dalam membuat pilihan.

        3. Membuat rumusan berdasarkan petikan yang diberi.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Lampiran IB 6B


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah
          Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai orang
          yang mereka sayangi.

          1.  Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan cara aktiviti
             yang akan dijalankan.

          2.  Murid diminta menyenaraikan 5 orang yang paling disayangi
             dalam ahli keluarga.

          3.  Guru Bimbingan dan Kaunseling membacakan situasi yang
             disediakan (imaginasi).

          4.  Murid membayangkan / imaginasikan situasi yang
             diperdengarkan.
                                           50
         5.  Murid menyatakan perasaan mereka berdasarkan situasi.

         6.  Murid membuat rumusan secara keseluruhan betapa
           perlunya kita menyayangi orang di sekeliling mereka.Penilaian  :  Menyatakan perasaan masing-masing dan membuat rumusan
        berdasarkan petikan yang diberi.Rumusan   :  Tindakan yang tepat menentukan kesejahteraan hidup.Falsafah  :  1. Manusia memerlukan kasih sayang dalam kehidupan.

        2. Kita perlu menghargai kasih sayang ibu bapa semasa mereka
          masih ada.

        3. Kasih sayang perlu dinyatakan melalui tindakan.
                                        51
                                    Lampiran IB 6B
                Masih ada yang sayang

Petikan situasi.


...Kamu tinggal serumah bersama lima orang yang kamu sayang. Pada suatu hari,
rumah yang kamu diami telah terbakar. Semasa kebakaran, kelima-lima orang yang
kamu sayang berada di dalam bilik masing-masing yang berkunci dari luar. Semua
anak kunci berada ditangan kamu.

Kamu berusaha untuk membuka kunci setiap bilik untuk menyelamatkan orang-orang
yang kamu sayang. Semasa kamu cuba membuka kunci bilik yang pertama,tiba-tiba
anak kunci itu terjatuh ke dalam api. Ini bermakna kamu akan membiarkan salah
seorang orang yang kamu sayang meninggal dalam kebakaran itu. Sila potong satu
nama dari senarai orang yang kamu sayang yang akan kamu biarkan mati terbakar.

Kamu pergi ke bilik yang kedua untuk menyelamatkan mereka. Dalam usaha kamu
membuka kunci pintu yang kedua, tiba-tiba kunci itu patah. Ini bermakna kamu terpaksa
korbankan seorang lagi dari orang yang kamu sayang mati terbakar. Sila potong satu
lagi nama dari senarai orang yang kamu sayang.

Kamu pergi pula ke bilik yang ketiga. Kamu berjaya membuka kunci tersebut, tapi
sayangnya pintu bilik itu berkunci dari dalam. Kamu gagal lagi menyelamatkan orang
yang kamu sayang. Sila potong satu nama lagi dari senarai orang yang kamu sayang.

Kamu berlari ke bilik yang keempat, kamu berjaya membuka pintu itu tetapi kamu
dapati bilik itu kosong, penghuni bilik itu mungkin berada di bilik yang terakhir. Kamu
berjaya membuka pintu bilik yang terakhir, memang benar kedua-dua orang yang kamu
sayang berada di dalam bilik itu tetapi kedua-dua mereka pengsan. Dengan tenaga
yang kamu ada, kamu hanya mampu menyelamatkan seorang sahaja di antara mereka.
Sila buat pilihan, siapakah orang yang terakhir yang akan kamu korbankan mati dalam
kebakaran itu.
                                          52
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk   :  Asas Komunikasi- „Aku Pemimpin‟


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Murid memahami asas kemahiran kominikasi dengan baik.

        2. Murid menyedari potensi dan kebolehan dalam berkomunikasi
         dengan lebih baik.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Kertas A4Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Perbincangan spontan tentang kumpulan pemimpin pelajar seperti
        Pengawas, Pustakawan, PRS dan lain-lain.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan mengenai
         kemahiran asas komunikasi dan tugasan.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan kumpulan
         mengikut pelbagai kebolehan.

        3. Setiap kumpulan diberikan peranan sebagai Pengawas
         Sekolah,Ketua Kelas, Pengawas Pusat Sumber,Pembimbing
         Rakan Sebaya dan murid biasa.

        4. Setiap kumpulan diarah membincangkan satu isu semasa.
         Pengawas Sekolah – Kes Buli.
         Ketua Kelas – Murid bising di dalam kelas.
         Pengawas Pusat Sumber – Murid yang tidak pulangkan buku.
         PRS - Murid kurang menghormati guru.
         Murid Biasa – Pengawas pilih kasih.
                                        53
        5. Setelah selesai, wakil kumpulan membentangkan hasil
          perbincangan dengan menggunakan kemahiran asas
          komunikasi.

        6. Perbincangan mengenai aplikasi asas komunikasi dan kritikan.

        7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan .

Penilaian  :   Membentangkan hasil perbincangan dengan menggunakan
          asas komunikasi.Rumusan   :   Setiap individu memiliki asas komunikasi dan boleh ditingkatkan
          melalui proses latihan.


Falsafah  :  1. Setiap individu boleh berkomunikasi dan telah memiliki asas
          komunikasi.

        2. Kemahiran berkomunikasi boleh ditingkatkan melalui proses
          latihan.

        3. Komunikasi yang berkesan member impak dalam kehidupan
          seharian.
                                           54
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid Tahun 6


Tajuk   :  Semangat Cintakan Sekolah –„ Sekolahku Sayang‟


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

        1. Mengetahui elemen semangat cintakan sekolah

        2. Memahami dan mengaplikasi elemen semangat cintakan
         sekolah.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Kad Tugasan (Lampiran PD 6A)


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Murid membincangkan lokasi-lokasi menarik di persekitaran
        sekolah.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan mengenai sesi
        lawatan dan kad tugasan.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan pelajar kepada
        kumpulan.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan lokasi lawatan.
        (Lawatan dalam kawasan sekolah seperti kantin,surau,taman
        bunga dan lain-lain)

        4. Tugasan semasa lawatan ialah membuat laporan. (Rujuk kad
        tugasan)

        5. Masa lawatan diberikan ialah 10 minit dan kembali semula ke
        kelas dan membentangkan laporan.

        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan.
                                        55
Penilaian  :   Pembentangan laporan dan elemen semangat cintakan sekolahRumusan   :   Sekolah kita tanggungjawab kita.Falsafah  :  1. Semangat penyayang merupakan sifat semulajadi/naluri
          manusia.

        2. Semangat boleh ditingkatkan melalui tanggungjawab dan
         pemupukan berterusan.

        3. Pemupukan memerlukan usaha secara kolektif dan bersepadu.
                                        56
                            Lampiran PD 6A

              KAD TUGASAN

         LAPORAN PEMANTAUAN KEBERSIHAN
NAMA KUMPULAN :

______________________________________________________________

LOKASI PEMANTAUAN :

______________________________________________________________

MASALAH KEBERSIHAN :

 1. ………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………


 2. ………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………


 3. ………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………….


 4. ………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………


 5. ………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………
                                  57
CADANGAN TINDAKAN:

 1. ………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………….


 2. ………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………..


 3. ………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………..


 4. ………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………


 5. ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………….
TANDATANGAN KETUA KUMPULAN : ………………………………………….

NAMA KETUA KUMPULAN  : …………………………………………

TARIKH         : …………………………………………
                         58
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk   :  Potensi Diri – „Aku Boleh!‟Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri.

         2. Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta
          membaiki kelemahan diri.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Lampiran PD 6BLangkah-  :   Set Induksi :

langkah      Membincangkan beberapa ciri yang dimiliki oleh idola pelajar
         secara umum

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberikan penerangan
           secara umum mengenai kebolehan dan kelemahan individu.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PD 6B

         3. Murid mengenal pasti dan mengisi kebolehan dan kekurangan
           diri dalam lampiran PD 6B

         4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih secara rawak murid
           untuk membentangkan hasil kerja masing-masing.

         5. Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk
           meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri.                                          59
        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan .Penilaian  :  Kebolehan murid menilai diri (kebolehan dan kekurangan)
Rumusan   :  Jadikan kebolehan sebagai “highway” untuk mencapai kejayaan
        dan kelemahan diri sebagai cabaran dan perangsang.


Falsafah  :  1. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masing-
          masing.

        2. Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan
          dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri.

        3. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap
          kelemahan yang ada.
                                         60
                                Lampiran PD 6B
                   KEBOLEHAN


1. ____________________     2. _____________________     3. _________________     4. ____________________

Kebolehan
        5. _______________    6.  ____________
                                   KENALI
                                    DIRI
          1. _____________     2. _________________
 Kekurangan
       3. ______________    4. __________________


     5. _______________    6. __________________
                   KEKURANGAN
                                        61
Bidang   :  Pembangunan Diri MuridTajuk   :  Pengurusan Diri - „Aku cantik dan kemas‟Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Memperincikan skop bidang pengurusan diri setiap individu.

         2. Menguruskan diri dengan kemas dan bersih.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Lampiran PD 6C


Langkah-  :   Set Induksi :

langkah      Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang mengenai amalan
         harian mengenai kebersihan diri.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang
           perlunya murid-murid menguruskan diri dengan kemas.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenainya.

         3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran.

         4. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengarahkan murid
           melakukan perbincangan kumpulan.

         5. Murid membentangkan hasil perbincangan masing-masing.

         6. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
           keseluruhan tentang pengurusan diri.                                         62
Penilaian  :  Menyiapkan latihan yang diberikan.Rumusan   :  Banyak perkara yang perlu diberi perhatian dalam menguruskan
        diri dengan lebih baik. Setiap murid perlu mengurus diri dengan
        lebih teliti.


Falsafah  :  1. Pengurusan diri yang teliti akan dapat mendidik individu
          mendisiplinkan diri seterusnya membina jatidiri yang unggul.

        2. Setiap bidang yang diurus dengan baik akan menyumbang
          kepada kecemerlangan diri dan organisasi.

        3. Murid yang dapat mengurus      diri  dengan  baik  akan
          meningkatkan nilai harga diri.
                                           63
                                  Lampiran PD 6C

Senaraikan cara anda menguruskan diri di dalam petak yang disediakan.

                Tubuh badan
                Pakaian
                Masa belajar di sekolah & di rumah
                Kesihatan & pemakanan
                                        64
Bidang   :  Pembangunan Diri MuridTajuk   :  „Aku Dengar, Aku Faham‟Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Menyedari kepentingan komunikasi dua hala.

         2. Memahami betapa pentingnya berinteraksi antara satu sama
           lain.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Lampiran PD 6D, Kertas lukisan atau Kertas A4


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah
           Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanyakan pelajar sama ada
        minat melukis.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengarahkan murid
           menyediakan kertas lukisan.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih seorang murid
           memberi arahan untuk diikuti oleh murid lain tanpa sebarang
           pertanyaan. Arahan diulangi 2 kali sahaja berpandu lampiran.

         3. Selesai langkah kedua murid diminta melukis kali kedua
           dengan arahan yang sama tetapi kali ini dibenarkan bertanya.

         4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan lukisan yang
           sebenar(Rujuk Lampiran PD 6D) untuk dibandingkan dengan
           lukisan yang dihasilkan oleh murid-murid.

         5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menggalakkan murid

                                          65
          berbincang aktiviti yang telah dilakukan dengan memberi fokus
          kepada kesukaran komunikasi sehala.

        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengaitkan kepentingan
          peranan berinteraksi.

        7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan.Penilaian  :  Menyiapkan arahan yang diberikan.Rumusan   :  Setiap murid perlu berkomunikasi untuk mendapatkan maklumat.Falsafah  :  1. Setiap murid perlu berinteraksi bagi mewujudkan komunikasi
          yang sihat dalam usaha membangunkan peribadi yang
          harmoni.

        2. Murid yang dapat berkomunikasi dengan baik        akan
          meningkatkan kemesraan perhubungan sesama rakan.
                                          66
Lampiran PD 6D
      67
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan ( Inhalan )


Tajuk    :  Buku Skrap - Jenis dan Kesan Penggunaan Bahan Kimia


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :
          1. Murid dapat bekerjasama dalam menyiapkan sesuatu kerja.
          2. Murid mendapat maklumat yang lebih mendalam tentang
           jenis dan penggunaan bahan kimia.
          3. Murid dapat membina keyakinan diri dan berani
           menonjolkan diri di hadapan rakan-rakan dan guru.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Kertas A4


Langkah -  :   Set Induksi :
langkah
          Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan contoh buku
          skrap kepada murid-murid.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang
           tatacara penghasilan buku skrap.
          2. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat dan mereka
           diberi masa selama seminggu untuk menyiapkan tugasan
           tersebut.
          3. Murid mengumpul maklumat berkaitan yang dibawa dari
           rumah penggunaan bahan kimia terlarang dari buku,
           majalah, internet dan keratan akhbar.
          4. Murid berbincang dalam kumpulan tentang susun atur buku
           skrap yang hendak dihasilkan mengikut kreativiti masing-
           masing.
          5. Murid membentangkan hasil kerja kumpulan .


                                         68
          6. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan selepas
           pembentangan secara menyeluruh dari segi isi, kreativiti
           dan kerjasama.


Penilaian  :  Murid memberi kerjasama dan bertolak ansur dalam mencari
        maklumat yang diperlukan.


Rumusan   :  Penghasilan buku skrap secara kumpulan dapat mendidik murid-
        murid dengan budaya bekerjasama, bertolak ansur dan cintakan
        ilmu.


Falsafah  :  Penyalahgunaan dadah membawa bencana.
                                         69
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk   :  Antara Realiti dan Fantasi


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Memberi kesedaran kepada murid bahawa penyalahgunaan
           alkohol memberi kesan yang buruk pada kesihatan dan
           kehidupan sosial.

         2. Mengetahui bahawa alkohol adalah antara penyumbang ke
           arah masalah sosial dan jenayah.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Lampiran PP 6A


Langkah-  :  Set induksi :
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang apa itu
        alkohol dan hukumnya dalam Islam.

        1.  Guru Bimbingan dan Kaunseling bercerita tentang kesan
           alkohol.

         2.  Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan kepada
           murid tentang pengambilan alkohol.

         3.  Mengedarkan lampiran PP 6A.

         4.  Murid dipilih secara rawak untuk ke depan membaca lampiran.

         5.  Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
           keseluruhan.                                          70
Penilaian  :  Berdasarkan pemahaman melalui lampiran yang diedarkan.Rumusan :    Alkohol adalah antara  penyumbang  utama  masalah   sosial
        dikalangan remaja.Falsafah  :  1. Murid peka terhadap bahaya kesan pengambilan alkohol.

        2. Pengambilan alkohol adalah haram disisi agama Islam.

        3. Keseronokan yang singkat dari pengambilan alkohol membawa
         keburukan sepanjang hidup.
                                          71
                               Lampiran PP 6A

         ALKOHOL : ANTARA REALITI & FANTASI


        Fantasi                Realiti
Penggunaan alkohol membuat seseorang  Remaja yang tidak mengambil alkohol
individu berasa seperti dewasa.    adalah lebih matang dan dapat berfikir
                    secara rasional. Mereka juga kurang
                    bermasalah.
Alkohol memudahkan mereka mendapat   Rakan yang tidak mengambil alkohol
ramai kawan dan diterima sebagai    boleh lebih dipercayai dan merupakan
sebahagian dari kumpulan tersebut.   kawan yang sentiasa mengambil berat.
                    Perhubungan antara kawan juga lebih
                    sihat tanpa penggunaan alkohol.
Alkohol membuatkan seseorang itu    Alkohol mengakibatkan mabuk,yang
nampak "cool" dan berjaya.       mana ini jelas tidak "cool" dan juga
                    merbahaya.
Alkohol menghilangkan rasa bosan dan  Kegembiraan adalah lebih nikmat
memberi keseronokan.          apabila seseorang itu mengambil
                    bahagian dalam aktiviti sihat dan tidak
                    mabuk. Kegembiraan di bawah
                    pengaruh alkohol tidak bertahan lama
                    dan mudah dilupakan.
Adalah lebih baik mengambil alkohol  Remaja juga mempunyai tanggungjawab
semasa remaja supaya anda boleh    yang penting. Malahan, Alkohol boleh
berhenti mengambilnya semasa dewasa  mengakibatkan ketagihan hingga ke
ketika anda mempunyai lebih      peringkat dewasa. Memulakan aktiviti
tanggungjawab.             sihat pada usia yang muda menjadikan
                    seseorang itu lebih baik dan sihat
                    apabila dewasa kelak.
Alkohol dapat membantu melepaskan   Menghilangkan masalah melalui
anda dari permasalahan dalam hidup.  penggunaan alkohol merupakan
                    penyelesaian jangka pendek sahaja.
                    Menggunakan alkohol sebagai cara
                    untuk menangani masalah adalah tidak
                    benar. Penggunaannya akan
                    menimbulkan lebih banyak masalah
                    dalam jangka pendek dan panjang.
                                     72
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk   :  Hidup Sihat Tanpa Rokok


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Kesedaran akan bahaya amalan merokok.

         2. Mengetahui dan memahami kandungan rokok yang membawa
         kesan yang buruk pada kesihatan.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 6


Bahan   :  Lampiran PP 6B, PP 6C dan PP 6D


Langkah-  :   Set Induksi :
langkah
         Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-gambar
         akibat merokok dan poster gambarajah kandungan dalam rokok.

           1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan
            kepada murid tentang isi kandungan dalam sebatang rokok.

 4.         2. Mengedarkan lampiran PP 6B dan PP 6C.

           3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan borang soal
           selidik kepada murid.

 4.         4. Murid mengisi jawapan masing-masing dengan ikhlas.

 5.         5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
           keseluruhan.
                                          73
Penilaian  :  Berdasarkan jawapan murid dalam borang soal selidik. (Lampiran
        PP 6D)Rumusan :    Terdapat banyak kandungan yang merbahaya dalam sebatang
        rokok yang boleh membawa maut.Falsafah  :  Hidup sihat tanpa rokok.
                                         74
Lampiran PP 6B
         75
                                Lampiran PP 6C

Diantara bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok:

       BAHAN      TERDAPAT PADA        KESANNYA
  Acetone       kepingan cat
  Tar         tar jalan raya         penyebab kanser
  Naphthylamine              -      penyebab kanser
  Methanol       bahan pembakar roket
  Nikotine       racun serangga dan hama    membuat ketagihan
  Pyrene                 -      penyebab kanser
  Naphthalene     mothballs
  Cadmiun       digunakan dalam bateri kereta penyebab kanser
  Carbon monoxsida   gas beracun dalam ekzos    penyebab kanser
            kereta
  Bezopryrene               -      penyebab kanser
  Vinyl chloride    digunakan untuk membuat    penyebab kanser
            PVC
  Hydrogen Cyanide   racun dalam saluran gas    penyebab ketagihan
  Toluidine                -      penyebab kanser
  Ammonia~pencuci   pencuci lantai
  lantai
  Urethane                -      penyebab kanser
  Toluene       larutan industri
  Nickel                 -      penyebab kanser
  Phenol        ubat pembasmi dan pembunuh
            kuman
  Butane        bahan bakar pemetik api    penyebab kanser
  Arsenic       racun semut putih       penyebab ketagihan
  DDT         racun serangga         penyebab ketagihan
  Polonium-210              -      penyebab kanser
                                      76
                                  Lampiran PP 6D
                BORANG SOAL SELIDIK

Jantina : Lelaki / Perempuan               Kelas/Tahun :

1. Senaraikan 3 jenis bahan kimia yang terkandung di dalam sebatang rokok dan
bahaya kepada kesihatan?


     Jenis bahan kimia          Kesan kepada kesihatan
2. Nyatakan 3 penyakit yang berkaitan dengan tabiat merokok?
3. Adakah anda merokok atau pernah mencuba untuk merokok ?
a. Ya
b. Tidak

4. Pernahkah anda cuba untuk berhenti merokok? (Jika anda menjawab Ya pada
soalan 3)
a. Ya
b. Tidak

5. Nyatakan 3 kesan sosial akibat merokok?
6. Adakah anda sebelum ini telah mengetahui isi kandungan yang terdapat dalam
rokok?
a. Ya
b. Tidak

                                        77
8. Jika Ya, (bagi yang merokok) mengapa anda terus ingin merokok ?
a. Ketagihan
b. Pengaruh rakan sebaya
c. Lain-lain (Sila nyatakan)
9. Setelah anda mengikuti penerangan tentang bahaya dan kandungan rokok ini
apakah persepsi anda terhadap rokok dan perokok?
10. Kini setelah anda telah mengetahui tentang bahaya rokok, adakah anda bersedia
untuk membantu diri anda sendiri dan orang yang merokok terutama dalam keluarga
anda sendiri untuk berhenti merokok?
a. Ya
b. Tidak


Terima kasih.
                                          78
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk    :  Remaja dan Wawasan 2020.


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :
        1. Menjadi pembimbing yang berkesan untuk membantu
        membasmi gejala penyalahgunaan dadah.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Lampiran PP 6E


Langkah-  :   Set Induksi:
langkah
          Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih secara rawak
          seorang murid untuk bercerita tentang kehidupan
          sehariannya. Guru Bimbingan dan Kaunseling
          mengaitkan kehidupan seharian yang normal dengan
          kehidupan seorang penagih dadah.

          1. Murid menyenaraikan ciri-ciri kehidupan seorang
           penagih.
          2. Murid menyenaraikan ciri-ciri tingkah laku yang
           dapat meningkatkan produktiviti diri dan rakan.
          3. Perbincangan dan soal jawab.


Penilaian  :   1. Soal jawab dengan pelajar.
          2. Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran
           kerja yang diberi.


Rumusan   :  Perkongsian maklumat yang berterusan di samping
        mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan mampu
        mengelakkan murid terjerumus di dalam penyalahgunaan
        dadah.
                                    79
Falsafah  :  Maklumat yang tepat serta keupayaan komunikasi yang
        berkesan dapat membantu mencegah penyalahgunaan
        dadah.
                                   80
                                                      Lampiran PP 6E


NAMA      : ..........................................................
TAHUN      : ..........................................................

JAWAB SOALAN BERIKUT : -

1. Senaraikan ciri-ciri kehidupan seorang penagih.

      a. ................................................................................................................

      b. ................................................................................................................

      c. ................................................................................................................

2.Apakah kesan penggunaan dadah kepada setiap individu.

   a. ......................................................................................................................

   b. ......................................................................................................................

3. Senaraikan kesan penggunaan pil.

   a. .......................................................................................................................

   b. .......................................................................................................................

4.Apakah kesan penggunaan syabu terhadap individu.

   a. ......................................................................................................................

   b. ......................................................................................................................


5. Adakah perbuatan menghidu gam membahayakan? Jika ya, tuliskan kesan
perbuatan berkenaan.

   a. ......................................................................................................................

   b. ......................................................................................................................
                                                                  81
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk    :  Pendidikan Pencegahan HIV / AIDS


Objektif  :  Pada akhir sesi murid dapat :

         1. Murid menyenaraikan punca-punca jangkitan penyakit HIV / AIDS

         2. Murid menyatakan cara-cara mencegah jangkitan pada
           diri dan ahli keluarga.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 6


Bahan    :  Petikan akhbar berkaitan kesihatan, risalah HIV / AIDS, lampiran
        PP 6F


Langkah-  :   Set Induksi – membaca petikan kesihatan di akhbar.
langkah
          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
           berdasarkan teks petikan yang ditunjukkan.

          2. Murid dapat menganalisa gambar (Lampiran PP 6F)

          3. Murid menulis   karangan  pendek  tentang  pencegahan
           HIV/AIDS.

          4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan mengenai
           punca dan akibat penyakit HIV / AIDS.


Penilaian  :   Murid dapat menulis karangan bertajuk “Cara-cara mencegah
         jangkitan HIV/AIDS pada diri dan ahli keluarga”


Rumusan :     Perkongsian maklumat yang berterusan di samping mempunyai
         kemahiran komunikasi yang berkesan mampu mengelakkan murid


                                           82
         terjerumus di dalam penyalahgunaan dadah.Falsafah  :  Penyakit HIV/AIDS boleh dielak dari dijangkiti sekiranya manusia
        mengamalkan cara hidup yang sihat.
                                         83
Lampiran PP 6F
         84

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:4111
posted:7/11/2010
language:Malay
pages:84
Description: MODUL BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN