Docstoc

MODUL BIMBINGAN TAHUN 5

Document Sample
MODUL BIMBINGAN TAHUN 5 Powered By Docstoc
					Bidang   :  Akademik


Tajuk   :  Orientasi Mata Pelajaran - Kepentingan Mata Pelajaran


Objektif  :  Murid dapat:

        1. Memberi maklumat tentang kepentingan mata pelajaran.

        2. Meningkatkan motivasi dan minat belajar kepada setiap murid.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Kertas A4


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyebut beberapa
        mata pelajaran yang mereka pelajari.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyenaraikan
        beberapa mata pelajaran yang mereka pelajari.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang tentang kepentingan
        setiap mata pelajaran.

        3. Murid menyenaraikan beberapa kepentingan mata pelajaran yang
        dipelajari.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan setiap
        mata pelajaran:

           i.    Bahasa Melayu
           ii.   Bahasa Cina
           iii.   Bahasa Tamil
           iv.   Bahasa Inggeris
           v.    Matematik
           vi.   Sains
           vii.   Agama Islam
           viii.  Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
           viiii.  Kemahiran Hidup                                         1
            x.   Kajian Tempatan
            xi..  Pendidikan Seni dan Visual
            xii.  Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


Penilaian  :  Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya satu kepentingan
        bagi setiap mata pelajaran.
Rumusan   :  Pendedahan tentang kepentingan setiap mata pelajaran
        membolehkan murid memperoleh kemahiran asas, ilmu pengetahuan
        dan nilai-nilai murni.


Falsafah  :  “Ilmu Pelita Hidup”.
                                      2
Bidang   :  Akademik


Tajuk    :  Kemahiran Belajar : Membina Peta Minda


Objektif  :  Murid dapat:
        1. Mengenal peta minda.
        2. Membina peta minda mengikut kreativiti.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Kad Manila, Lampiran A/5A, A/5B, A/5C.


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa contoh peta
        minda kepada murid. Guru bersoal jawab secara lisan berdasarkan
        contoh gambar yang diperlihatkan.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan asas untuk
        membina peta minda iaitu persediaan bahan seperti kad
        manila/kertas, alat tulis, pensel warna ‘magic pen’ dan sebagainya.
        (Rujuk lampiran A/5A) .

        2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi satu petikan (Lampiran
        A/5A) dan membimbing murid mencari isi-isi penting.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa contoh
        peta minda (lampiran A/5B) dan meminta setiap kumpulan
        menyediakan peta minda masing-masing.

        5. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja kumpulan
        masing-masing dan ahli kumpulan yang lain boleh memberi pendapat.


Penilaian  :  Melalui peta minda yang dihasilkan oleh setiap kumpulan.
                                         3
Rumusan  :  Teknik membaca yang betul dapat membantu murid mencari isi
        penting.Falsafah  :  ‟Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain‟.
                                      4
                              LAMPIRAN A/5A


                HOBI SAYA

   Setiap orang mempunyai hobi. Hobi merupakan satu aktiviti yang
dilakukan pada masa lapang. Hobi saya bermain bola sepak.
   Saya bermain bola sepak setiap petang hari Sabtu dan Ahad pada jam 5
petang. Saya selalu bermain bola sepak di padang Sekolah Kebangsaan (Felda)
New Zealand bersama-sama Amad, Raju, Siva dan Tong.
   Bermain bola sepak dapat merapatkan hubungan saya dengan rakan-
rakan saya di samping menyhatkan tubuh badan. Saya berasa gembira semasa
bermain bola sepak bersama rakan-rakan saya.
                                       5
LAMPIRAN A/5B
      6
Bidang   :  Akademik


Tajuk   :  Kemahiran Belajar : Kemahiran Membaca


Objektif  :  Murid dapat membaca secara skimming (sepintas lalu) dan
        scanning (bacaan pantas).


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Buku teks atau majalah


        Set induksi :Guru Bimbingan dan Kaunseling menggayakan
Langkah-  :  beberapa aksi   membaca seperti gaya membaca berita
langkah    televisyen, gaya membaca sambil berjalan atau duduk.
        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi senaskah majalah /
        buku kepada murid dalam kumpulan kecil.
        2. Murid diminta untuk menerangkan kandungan buku atau
        majalah yang diperoleh sepintas lalu.
        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan konsep
        membaca secara skimming ( sepintas lalu ).
        (Definisi skimming) : Memberi tumpuan idea penting setiap
        perenggan / mendapatkan gambaran umum dari bahagian
        pengenalan, isi kandungan, tajuk utama dan rumusan akhir.
        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat
        latihan membaca secara skimming untuk mendapatkan maklumat
        dan isi kandungan dalam buku / majalah yang diberi.
        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan konsep
        membaca secara scanning ( sekali imbas ).
        (Definisi scannning): membaca pantas sambil memberi tumpuan
        kepada maklumat yang dicari.
        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat
        latihan membaca secara scanning untuk mendapatkan maklumat
        dan isi kandungan dalam buku / majalah yang diberi.
                                      7
Penilaian   :  Murid boleh mencari maklumat menggunakan teknik bacaan
         secara „skimming’ dan ‘scanning’.Rumusan    :  Teknik membaca yang betul boleh membantu proses
         pembelajaran secara berkesan.


Falsafah   :  Banyak membaca ilmu berganda.


* Guru Bimbingan dan Kaunseling perlu menguasai kemahiran membaca secara
skimming dan scanning sebelum mengendalikan modul ini.
                                      8
Bidang   :  Akademik


Tajuk   :  Kemahiran Mendengar ( Proses Mendengar )


Objektif  :  Murid dapat :
        1. Menyatakan secara lisan mengenai apa yang telah didengar.
        2. Menjalankan aktiviti yang direncanakan dalam proses
        mendengar.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Kad lipat, artikel pilihan guru


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling menyanyikan lagu „Burung Kakak
        Tua‟.
        Murid memberi maklum balas terhadap aksi guru.
        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih 5 orang murid secara
        rawak.
        2. Murid diminta memilih satu keping kad berlipat.          Contoh :   kuc ing
        3. Murid mengajuk bunyi haiwan yang tertulis dalam kad dan
        murid-murid lain meneka bunyi tersebut.
        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang langkah-
        langkah dalam proses mendengar:
          Proses Mendengar
              i. Dengar
             ii. Faham
             iii. Buat catatan                                      9
            iv. Maklumbalas
        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membaca sebuah artikel dan
        murid diminta mengulang semula maklumat yang dibacakan tanpa
        membuat catatan.
        6. Artikel dibacakan sekali lagi dan murid dibenarkan membuat
        catatan atau bertanya soalan.

            Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang cara
            mendengar berkesan.


Penilaian  :  Murid dinilai melalui maklumbalas yang diberikan.Rumusan   :  Kemahiran mendengar adalah salah satu proses yang berterusan.Falsafah  :  “Mendengar Dengan Mata Hati Dan Telinga”
                                      10
Bidang   :  Akademik


Tajuk    :  Kemahiran Mencatat Nota ( Isi Penting )


Objektif  :  Murid dapat mencatat nota dalam bentuk isi penting.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Keratan akhbar


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar muka
        hadapan akhbar dan meminta murid memberi pendapat.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan cara untuk
        membuat catatan tentang isi-isi penting dengan memilih:

            Tajuk yang jelas

            Ayat yang mudah difahami

            Maklumat yang ringkas dan tepat.
         2. Murid diminta memilih salah satu tajuk utama daripada keratan
        akhbar dan mencatat isi penting.
        3. Murid diminta membentangkan hasil tugasan mereka.
        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih hasil pembentangan
        yang terbaik dari murid untuk dicontohi dan dipamerkan.


Penilaian  :  Murid dapat menghasilkan teknik mencatat nota dengan baik.Rumusan   :  Murid boleh menggunakan kemahiran mencatat nota dalam proses
        pembelajaran mereka.
                                      11
Falsafah  :  Ringkas, tepat dan padat.
                      12
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Pekerjaan Sekelilingku


Objektif  :  Murid dapat menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di
        persekitaran mereka.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Lampiran K/5A


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan gambar-gambar yang
        berkaitan dengan pekerjaan (Lampiran K/5A).

        1. Murid menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan di persekitaran mereka.

        2. Murid membina 4 kumpulan kecil dan setiap kumpulan perlu
        melakonkan satu pekerjaan dalam masa 3 minit.

        3. Perbincangan antara Guru Bimbingan dan Kaunseling dengan murid
        tentang persembahan lakonan tadi.Penilaian  :  Murid dapat mengenalpasti bidang-bidang kerjaya.Rumusan   :  Mengenalpasti dan menimbulkan minat murid dalam sesuatu kerjaya.Falsafah  :  Bekerja sebagai satu ibadah.
                                        13
                              LAMPIRAN K/5AArahan : Senaraikan pekerjaan yang terdapat di persekitaran kamu.
 BIL              JENIS PEKERJAAN

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7
                                    14
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk   :  Kerjaya Masa Kini


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menyenaraikan 5 hingga 10 kerjaya yang terkini.

        2. Mengetahui tentang sesuatu bidang kerjaya .


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Kertas A4 , Edaran maklumat , lampiran K/5B dan Gambar.


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling bercerita tentang kerjaya-kerjaya
        masa kini kepada murid-murid.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan contoh gambar
        yang berkaitan dengan kerjaya.

        2. Murid meneka kerjaya berkaitan dengan gambar.

        3. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan mengikut kategori:

           Makan Gaji (Penjawat awam/Swasta)

           Kerja sendiri

        4. Murid dikehendaki menyenaraikan kerjaya-kerjaya di atas.

        5. Wakil setiap kumpulan diminta membuat pembentangan hasil
        perbincangan.

        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling serta murid membuat rumusan.
                                       15
Penilaian  :  Murid dapat mengkategorikan jenis pekerjaan .Rumusan   :  Murid dapat mengetahui pelbagai jenis pekerjaan yang boleh diceburi
        pada masa kini mengikut minat masing-masing


Falsafah    1. Terdapat banyak pekerjaan baru pada masa kini yang sesuai
        dengan keperluan kehidupan moden .

        2. Dunia pekerjaan begitu luas untuk diceburi.
                                        16
         LAMPIRAN K/5B

Contoh kerjaya
              17
                              LAMPIRAN K/5C

Arahan : Senaraikan bidang kerjaya mengikut kategori


   MAKAN GAJI                     BEKERJA SENDIRI

1. …………………………..                    1. …………………………..


2. …………………………..                    2. …………………………..


3. …………………………..                    3. …………………………..


4. …………………………..                    4. …………………………..


5. …………………………..                    5. .…………………………..


6. …………………………..                    6. .…………………………..


7. …………………………..                    7. …………………………..
                                     18
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Kerjaya Impianku


Objektif  :  Murid dapat menyatakan hasrat dan mengenalpasti pilihan kerjayanya
        di masa hadapan .


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Kad aktiviti, lampiran K/5D dan alat tulis


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang maksud cita-
        cita.

        1. Murid bercerita secara lisan tentang cita-cita yang diminati kepada
        murid yang lain dan menerangkan cara untuk mencapai cita-cita
        tersebut.

        2. Murid-murid lain mengajukan beberapa soalan yang berkaitan
        dengan apa yang disampaikan.

        3. Murid diberikan lampiran K/5D dan menjawab soalan-soalan yang
        diberi.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan tentang cita-
        cita kerjaya murid tersebut dan guru memberi peneguhan positif.Penilaian  :  Murid dapat mengenalpasti kerjaya yang diminatinya.Rumusan   :  Individu yang berjaya semestinya mempunyai matlamat dan cita-cita.Falsafah  :  1. Setiap individu mempunyai matlamat dan cita-cita.                                         19
2. Berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri
untuk mencapai sesuatu perkara.
                            20
                                LAMPIRAN K/5D

Jawab soalan-soalan yang berikut


 1.  Cita-cita saya ialah

    a. ________________________________________________________

    b. ________________________________________________________

    c. _______________________________________________________________

    d. _______________________________________________________________

 2. Saya meminati cita-cita tersebut kerana

    a. ________________________________________________________

    b. ________________________________________________________

    c. ________________________________________________________

    d. ________________________________________________________

 3. Cara yang saya lakukan untuk mencapai cita-cita ialah

    a. _______________________________________________________

    b. _______________________________________________________

    c. _______________________________________________________

    d. _______________________________________________________

 4. Nilai-nilai yang perlu ada pada saya untuk mencapai cita-cita tersebut.

    a. _______________________________________________________

    b. _______________________________________________________

    c. ______________________________________________________

    d. ______________________________________________________
                                        21
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Ujian Minat Kerjaya


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Mengenal pasti bidang kerjaya yang diminati berdasarkan bakat.

        2. Mengetahui bidang kerjaya yang diminati bersesuaian dengan
        personaliti diri sendiri.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Instrumen ujian minat kerjaya Rothwell-Miller (Lampiran K/5E, K/5F,
        K/5G), gambar-gambar pekerjaan.


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan gambar tentang
        kepelbagaian pekerjaan kepada murid.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan kepada
        murid berhubung dengan instrument yang diberikan.

        2. Murid menjawab soalan berdasarkan instrumen tersebut.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat interpretasi terhadap
        dapatan ujian.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat kesimpulan berkaitan
        ujian minat kerjaya yang telah diberikan.Penilaian  :  Murid dapat menjawab soal selidik minat kerjaya.
                                        22
Rumusan   :  Murid mengenal pasti minat kerjaya.Falsafah    1. Murid menyayangi diri dan mengetahui bidang yang diminati.

        2. Melahirkan rasa syukur dengan anugerah bakat potensi dan
        kemahiran.

        3. Murid dapat menjawab soalan secara jujur dan telus.


 Catatan : Rujuk soal selidik minat kerjaya Rothhwell-Miller
                                        23
                                                     LAMPIRAN K/5E

          BORANG UJIAN MINAT KERJAYA ROTHWELL-MILLER (LELAKI)

NAMA : ___________________________ UMUR : __________ TARIKH ____________
SEKOLAH : ______________________________________                    KELAS : ____________
ARAHAN : Berikut ini anda akan menemui sembilan senarai yang masing-masing mengandungi 12 jenis
pekerjaan yang berlainan . Berkemungkinan anda hanya suka sebahagian daripada pekerjaan-pekerjaan itu
sahaja. Akan tetapi kami perlukan anda menomborkan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap kumpulan dari 1 – 12
mengikut aturan keutamaan anda. Jangan pertimbangkan soal gaji atau pun samada anda akan berkaya atau
sebaliknya dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Tulis angka 1 di sebelah pekerjaan pilihan pertama anda dan
seterusnya hingga ke 12 bagi pekerjaan yang paling tidak digemari dalam kumpulan itu. Lakukan pilihan anda
dengan cepat kerana tanggapan pertama anda yang dikehendaki.. Nomborkan semua item pekerjaan
dalam setiap kotak A – I.
       KOTAK - A                    KOTAK - B                  KOTAK - C
 Petani                    Pembuat Alat Perkakas              Juru Audit
 Jurutera Awam                 Ahli Statistik                  Ahli Kaji Cuaca
 Akauntan Belanjawan              Ahli Kimia Industri               Jurujual
 Ahli Sains                  Juruhebah Radio                 Arkitek
 Pengurus Jualan                Pelukis Komersial                Penulis Skrip
 Artis                     Novelis                     Penggubah Lagu
 Wartawan                   Pemimpin Orkestra                Guru Besar
 Pemain Piano Konsert             Ahli Psikologi Pendidikan            S/U Majlis Bandaran
 Guru Sekolah Rendah              Setiausaha Syarikat               Pembuat Kabinet
 Pengurus Bank                 Pembinaan                    Doktor Haiwan
 Tukang Kayu                  Doktor Bedah                   Juru Ukur Tanah
 Doktor                    Pengawas Hutan                  Pemasang Jentera

       KOTAK - D                    KOTAK - E                  KOTAK - F
 Ahli Biologi                 Penemuduga                    Juru Gambar
 Wakil Pengiklanan               Pengukir Permata                 Penulis Majalah
 Juru Hias Dalaman               Pustakawan                    Pemain Organ
 Sejarawan                   Guru Muzik                    Pengurus Pengakap
 Pengkritik Muzik               Pekerja Agama                  Kerani Perkapalan
 Pekerja Sosial                Kerani Rekod                   Mekanik Mesin Kayu
 Kerani Insuran                Tukang Batu                   Juru Kacamata
 Tukang Cat Rumah               Doktor Gigi                   Penggred Balak
 Ahli Farmasi                 Jurulatih Sukan                 Juruteknik Telekom
 Ahli Pekebunan                Mekanik Motor                  Juruwang Bank
 Juru Elektrik                 Guru Matematik                  Ahli Botani (Tumbuhan)
 Penilai Cukai Pendapatan           Ahli Sains Pertanian               Wakil Jualan
       KOTAK - G                    KOTAK - H                  KOTAK - I
 Pengulas Buku                 Ketua Pancaragam Tarian             Pekerja Kebajikan Sosial
 Pustakawan Muzik               Pegawai Pekerjaan                Kerani Pengiriman
 Pekerja Kelab Belia              Kerani Pos                    Tukang Kasut
 Pekerja Pejabat                Tukang Paip                   Pembantu Perubatan
 Tukang Plaster (Simen)            Jurupulih Anggota                Pekebun Sayur
 Ahli Terapi X-Ray               Pemandu Pengangkutan               Tukang Pengimpalan
 Nelayan                    Mekanik Radio                  Kerani Cukai Pendapatan
 Tukang Jam                  Kerani Awam                   Pembantu Makmal
 Juru Wang                   Ahli Geologi (Kajibumi)             Jurujual Insuran
 Ahli Falak                  Pegawai Publisiti                Pereka Tekstil
 Juru Lelong                  Juru Hias Pameran                Penyair
 Pereka Pentas                 Penulis Skrip Radio               Jurujual Kedai Muzik
 Sekarang tuliskan 3 pekerjaan yang anda paling sukai (tidak semestinya daripada senarai di atas)      24
 1……………………………………..              2……………………………………….               3………………………………………
                                                     LAMPIRAN K/5F
        BORANG UJIAN MINAT KERJAYA ROTHWELL-MILLER (PEREMPUAN)

NAMA : ___________________________ UMUR : __________ TARIKH:____________
SEKOLAH : __________________________                KELAS : ____________
ARAHAN : Berikut ini anda akan menemui sembilan senarai yang masing-masing mengandungi 12 jenis
pekerjaan yang berlainan . Berkemungkinan anda hanya suka sebahagian daripada pekerjaan-pekerjaan itu
sahaja. Akan tetapi kami perlukan anda menomborkan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap kumpulan dari 1 – 12
mengikut aturan keutamaan anda. Jangan pertimbangkan soal gaji atau pun samada anda akan berkaya atau
sebaliknya dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Tulis angka 1 di sebelah pekerjaan pilihan pertama anda dan
seterusnya hingga ke 12 bagi pekerjaan yang paling tidak digemari dalam kumpulan itu. Lakukan pilihan anda
dengan cepat kerana tanggapan pertama anda yang dikehendaki.. Nomborkan semua item pekerjaan
dalam setiap kotak A – I.
       KOTAK - A                    KOTAK - B                  KOTAK - C
 Pekerja Pertanian               Pemasang Alat-alat                Juru Audit
 Pemandu Kenderaan               Kerani Gaji                   Ahli Kaji Cuaca
 Akauntan Belanjawan              Ahli Kimia Industri               Jurujual
 Ahli Sains                  Juruhebah Radio                 Guru Lukisan
 Pengurus Jualan Fesyen            Pelukis Komersial                Penulis Skrip
 Artis                     Novelis                     Penggubah Lagu
 Wartawan                   Ahli Muzik Orkestra               Guru Besar
 Pemain Piano                 Ahli Psikologi                  Penyambut Tetamu
 Guru Sekolah Rendah              Jurutaip                     Pendandan Rambut
 Setiausaha Peribadi              Pembuat Tembikar                 Doktor Haiwan
 Tukang Jahit                 Doktor Bedah                   Pramugari Kapal Laut
 Doktor                    Guru Pend. Jasmani                Operator Mesin Mengait

       KOTAK - D                    KOTAK - E                  KOTAK - F
 Ahli Biologi                 Penemuduga                    Juru Gambar
 Wakil Pengiklanan               Pereka Baju Wanita                Penulis Majalah
 Juru Hias Dalaman               Pustakawan                    Pemain Organ
 Sejarawan                   Guru Muzik                    Pekerja Bulan Sabit Merah
 Pengkritik Muzik               Pekerja Agama                  Pekerja Bank
 Pekerja Sosial                Kerani Rekod                   Penjaga Rumah
 Juru Trengkas                 Pembungkus Coklat                Jururawat
 Penjilid Buku                 Jurupulih Cara Kerja               Penternak Haiwan
 Ahli Farmasi                 Jurulatih Sukan                 Pengesah Kanta
 Ahli Pekebunan                Juru Jam                     Juruwang
 Pelayan Pam Minyak              Guru Matematik                  Ahli Botani (Tumbuhan)
 Penilai Cukai Pendapatan           Ahli Sains Pertanian               Wakil Jualan
       KOTAK - G                    KOTAK - H                  KOTAK - I
 Pengulas Buku                 Pemain Muzik Kugiran               Pekerja Kebajikan Sosial
 Pustakawan Muzik               Pegawai Pekerjaan                Kerani Fail
 Pekerja Kelab Belia              Kerani Pos                    Tukang Masak
 Pekerja Pejabat                Tukang Jahit Kelim                Juru rawat kanak-kanak
 Tukang Dobi                  Jurupulih Anggota                Tukang Kebun
 Ahli Terapi X-Ray               Penternak Ayam & Itik              Operator Mesin Stokin
 Pekebun Bunga                 Juru Permata                   Kerani Cukai Pendapatan
 Mekanik Pemintalan              Kerani Akaun                   Pembantu Makmal
 Penyimpan Kira-kira              Ahli Geologi (Kajibumi)             Jurutunjuk Jualan
 Ahli Falak                  Pegawai Publisiti                Pereka Tekstil
 Jurutunjuk Alat Solek             Juru Hias Pameran                Penyair
 Pereka Pentas                 Penulis Skrip Radio               Pembantu Kedai Muzik
 Sekarang tuliskan 3 pekerjaan yang anda paling sukai (tidak semestinya daripada senarai di atas)

 1……………………………………..              2……………………………………….                   25
                                               3………………………………………
                            Lampiran K/5G                                             MK 10

      BORANG ANALISIS JAWAPAN
   UJIAN MINAT KERJAYA ROTHWELL-MILLER

NAMA :
_______________________________________
   KELAS : ________________
ARAHAN :
1. Aktiviti ini adalahuntuk membantu anda mengenalpasti minat
pekerjaan anda sendiri. Oleh itu anda perlu
  jujur dan pantas ketika memberikan maklum balas diri anda.
Jangan ambil masa terlalu lama. Memadai 20 minit sahaja.
2. Pastikan anda menggunakan BUMRM yang sesuai dengan
jantina anda.
3. Lengkapkan semua item dalam Borang Ujian Minat Rothwell-
Miller (BUMRM).
4. Pindahkan susunan pekerjaan yang anda buat dalam BUMRM
ke Jadual 1 Borang Analisis Jawapan
  Ujian Minat Rothwell-Miller (BAJUMRM) tanpa mengubah
sebarang kedudukan susunan itu.
5. Pindahkan susunan pekerjaan dalam Jadual1 ke Jadual 2
BAJUMRM mengikut tertib berikut ;
  5.1 Mula dengan memindahkan item-item dalam lajur A.
      [ A1 ] Jadual 1 ke [ A1 ] Jadual 2. [ A2 ] Jadual 1 ke [
A2 ] Jadual 2.
      [ A3 ] Jadual 1 ke [ A3 ] Jadual 2. Teruskan sehingga
semua item Lajur A dipindahkan.
  5.2 Pindahkan pula item-item dalam Lajur B.
    [ B1 ] Jadual 1 ke [ B2 ] Jadual 2. [ B2 ] Jadual 1 ke [ B3 ]
Jadual 2.      [ B3 ] Jadual 1 ke [ B4 ] Jadual 2.
    Teruskan hingga ke item [ B11 ]. [ B12 ] Jadual 1 ke [ B1 ]
Jadual 2.
  5.3 Pindahkan pula item-item dalam lajur yang lain mengikut
kaedah 5.2 sehingga selesai.
6. Jumlahkan mata pilihan anda dalam Jadual 2 mengikut baris
dari kiri ke kanan. Tulis jumlah mata setiap kategori.
7. Susun Kedudukan Tertib Jumlah Mata seperti berikut :
  Jumlah terkecil sebagai No. 1, jumlah kedua terkecil sebagai
No. 2 dan seterusnya sehingga No. 12.
8. Jika cita-cita anda termasuk dalam Tertib 1, jawapan anda
tepat.
  Jika sebaliknya, sila semak semula proses yang anda lakukan.
Mungkin berlaku kesilapan di bahagian tertentu.

                                               KOTAK
                  Bil.
    Jadual 1                 A      B      C      D      E      F      G      H      I
                   1.   [    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [    ]
                   2.
                   3.
                   4.
                   5.
 Setiap item mesti         6.
                   7.
                   8.
                   9.
                  10.
                  11.
                  12.


                                                                             26
JADUAL 2
                      KOTAK
    KATEGORI   Bil.                     JUMLAH  TERTIB
              A  B  C  D   E  F  G  H  I
              [
  1. Kerja Luar   1
              ]
                [
  2. Mekanikal    2
                ]
                  [
  3. Pengiraan    3
                  ]
                    [
  4. Saintifik    4
                    ]
                       [
  5. Bujukan     5
                       ]
                         [
  6. Estatik     6
                         ]
                           [
  7. Sastera     7
                           ]
                             [
  8. Muzik      8
                             ]
  9. Perkhidmatan                      [
           9
  Sosial                           ]
  10. Perkeranian  10
  11. Praktikal   11
  12. Perubatan   12
                                        27
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Aku Seorang ..........?


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menyatakan jenis pekerjaan.

        2. Mencatat maklumat tentang kerjaya yang dibincangkan dalam
        bentuk peta minda.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Kertas mahjung dan alat tulis


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Beberapa orang murid diminta berlakon secara spontan di hadapan
        kelas tentang pekerjaan yang mereka minati .

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyoal murid berkaitan kerjaya
        yang dilakonkan.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang kerjaya
        yang dilakonkan.

        3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk
        perbincangan tentang kerjaya ahli keluarga mereka.

        4. Murid mencatat maklumat kerjaya tersebut pada kertas mahjung
        dalam bentuk peta minda.

        5. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka.Penilaian  :  Murid dapat mencatat maklumat kerjaya dalam bentuk peta minda.
                                        28
Rumusan  :  Terdapat pelbagai jenis kerjaya dan setiap kerjaya mempunyai
        peranan masing-masing.


Falsafah    Sabar dan tekun penentu kejayaan.
                                       29
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Aku Anak Cemerlang


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menyedari peranannya sebagai murid yang ada potensi diri untuk
        cemerlang.

        2. Bertanggungjawab terhadap diri untuk mencapai kecemerlangan.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Lampiran PS/5A .


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid yang pernah
        mendapat   tempat pertama dalam peperiksaan untuk dijadikan
        sebagai contoh murid yang cemerlang.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab secara lisan dengan
        murid tentang ciri-ciri murid cemerlang.

        2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan
        diminta melantik pengerusi dan pencatat. Murid diminta
        menyenaraikan   apakah peranan dan tanggungjawab murid
        cemerlang terhadap diri, sekolah, keluarga, guru dan rakan sebaya
        (LampiranPS/5A).

        3. Pengerusi setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan hasil perbincangan.


Penilaian  :  Murid dapat menyenaraikan peranan dan tanggungjawab murid
        cemerlang.
                                       30
Rumusan  :  Setiap murid berpotensi untuk mencapai kecemerlangan.Falsafah  :  Kecemerlangan membentuk keperbadian mulia.
                                    31
                            LAMPIRAN PS/5A
      DIRI                         SEKOLAH
Apakah tanggungjawab anda                 Apakah peranan anda di
   terhadap diri ?                      sekolah ?
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
   RAKAN SEBAYA
Apakah tanggungjawab anda
               ANAK               KELUARGA
                             Apakah tanggungjawab anda
 terhadap rakan sebaya?
_________________________
              CEMERLANG            terhadap keluarga ?
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
_________________________                _________________________
                             _________________________
                   GURU
              Apakah tanggungjawab anda
                 terhadap guru ?
              _________________________
              _________________________
              _________________________
              _________________________
              _________________________
              _________________________
              _________________________

                                    32
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Graf Kehidupan


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menerangkan bagaimana mereka berbeza dari segi sejarah
        kehidupan dan emosi diri.

        2. Murid mensyukuri nikmat kehidupan yang diberi oleh Tuhan
        terhadap mereka tidak kira dalam apa jua situasi.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Kertas Lukisan


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid duduk dengan selesa
        sambil memikirkan peristiwa-peristiwa pahit dan manis yang pernah
        mereka alami. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan
        murid mengenai pengalaman yang mereka fikirkan.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepada murid cara
        melakar graf kehidupan sejak mereka di tahun satu sehingga
        sekarang.

        2. Murid diminta melakar graf pahit dan manis dalam kehidupan
        berdasarkan umur dirinya dalam kertas lukisan.
          Contohnya [Menerima hadiah : graf menaik, kemalangan : graf
          menurun]

        3. Beberapa orang murid diminta menerangkan hasil lakaran mereka
        secara sukarela.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan bersama murid.


Penilaian  :  Murid menerangkan hasil lukisan mereka.
                                       33
Rumusan  :  Manusia mempunyai pengalaman pahit manis yang akhirnya akan
        mematangkan mereka.

Falsafah  :  1. Kehidupan ini mempunyai ujian dan cabaran.

        2. Kita perlu tabah dan sabar dalam menghadapi liku kehidupan.

        3. Setiap manusia perlu belajar daripada pengalaman kehidupan.
                                        34
                          LAMPIRAN PS/5B
GRAF KEHIDUPAN MANIS DAN PAHIT     Pengalaman manis

         5 -

         4 -

         3 -

         2 -

         1 -     Umur        7  8  9  10  11

         1 -

         2 -

         3 -

         4 -

         5 -

     Pengalaman pahit
                              35
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Perkembangan Keremajaan [Perubahan Bentuk Badan]


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Mengenal dan menerima diri seadanya.

        2. Menerima hakikat perubahan diri.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Lampiran PS/5C, Gambar kanak-kanak dan gambar orang dewasa
        (Pilihan guru).


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar kanak-kanak
        dan gambar remaja.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid memberi pendapat
        berkaitan gambar yang ditunjukkan.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan realiti yang murid
        hadapi tentang perubahan fizikal mereka .
         Contohnya : suara, ketinggian, rupa dan bentuk badan.

        3. Murid mengenal pasti semula perubahan diri yang berlaku kepada
        mereka seawal usia kanak-kanak sehingga mereka remaja. Murid
        menulis perubahan diri dalam lampiran yang diberi.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan tentang
        perubahan yang bakal berlaku pada diri mereka.


Penilaian  :  Murid menyatakan perubahan diri yang berlaku pada dirinya apabila
        meningkat dewasa.
                                       36
Rumusan  :  Perubahan fizikal yang berlaku pada diri seseorang adalah suatu
        perkara yang biasa dan mesti menerima dengan hati yang terbuka.


Falsafah  :  1. Manusia mesti menerima perubahan yang berlaku seadanya.

        2. Manusia hendaklah bersyukur atas anugerah yang dikurniakan oleh
        Allah terhadap dirinya.
                                      37
                            LAMPIRAN PS/5C

PERUBAHAN DIRI
[Seawal Usia Kanak-Kanak dan Remaja]
                     KANAK-KANAK
         ________________________________________________________

         ________________________________________________________

         ________________________________________________________

         ________________________________________________________

         ________________________________________________________

         ________________________________________________________

         ________________________________________________________

         ________________________________________________________
                       REMAJA
           ________________________________________________________

          ________________________________________________________

          ________________________________________________________

          ________________________________________________________

          ________________________________________________________

          ________________________________________________________

          ________________________________________________________

          ________________________________________________________
                                   38
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk   :  Rakan Sebaya Saya


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menyedari pengaruh rakan sebaya amat mempengaruhi kehidupan
        seharian mereka.

        2. Murid menghargai dan memahami perasaan rakan sebaya
        mereka.

        3. Murid menyedari betapa pentingnya sikap hormat-menghormati
        sesama rakan.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Lampiran PS/5D, PS/5E


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya tentang sahabat karib
        murid-murid di sekolah.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/5D.
        Murid diminta menyelesaikan aktiviti dalam lampiran.
         [Tidak perlu tulis nama dalam lembaran.]

        2. Murid menghantar lampiran kepada guru.

        3. Guru mengedarkan semula lembaran aktiviti yang telah
        dilengkapkan kepada murid. Murid akan dapat lampiran rakan mereka
        yang tidak diketahui siapa yang membuatnya.

        4. Murid membaca lampiran yang telah dilengkapkan.

        5. Murid lain diminta mengenal pasti , siapakah murid yang
        dimaksudkan.

        6. Murid diberi satu lagi lembaran PS/5E untuk diselesaikan.                                       39
        7. Murid menyelesaikan aktiviti dan membuat pembentangan.

        8. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
        keseluruhan.


Penilaian  :  Murid dapat menjawab 7 soalan tentang rakan karib mereka.Rumusan   :  Menghormati sesama rakan amat penting dalam kehidupan.Falsafah  :  Rakan atau sahabat perlu dalam kehidupan manusia.
                                      40
                             LAMPIRAN PS/5D

        Sejauh manakah anda mengenali rakan
        anda. Jawab soalan di bawah.


1. Siapakah rakan yang paling rapat dengan anda?
  _____________________________________________________________________


2. Dari manakah asal rakan anda?
  _____________________________________________________________________


3. Apakah cita-cita rakan anda?
  _____________________________________________________________________


4. Apakah perkara yang paling tidak disukai rakan anda.
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________


5. Apakah perkara yang paling tidak disukai rakan anda.
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________


6. Apakah hobi rakan anda?
  _____________________________________________________________________


7. Berikan pendapat anda tentang sikap rakan anda.
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
                                   41
                          LAMPIRAN PS/5E
Anda hendak memberikan hadiah kepada rakan anda.
Lukiskan hadiah yang ingin anda berikan.
                                42
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Kelas Idamanku


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menggambarkan ciri-ciri bilik darjah idaman dalam bentuk lukisan.

        2. Menyatakan pandangan terhadap bilik darjah yang menjadi
        idamannya.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Kertas Mahjung dan pen marker.


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang keadaan
        persekitaran sekolah.

        1. Murid melukiskan ”Kelas Idamanku” pada kertas mahjung yang
        diberikan secara berkumpulan.

        2. Murid membentangkan kelebihan hasil kerja kumpulan masing-
        masing di hadapan kelas .

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mengajukan
        soalan berdasarkan pembentangan yang disampaikan rakan mereka.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan
        tentang aktiviti yang dijalankan.


Penilaian  :  Murid menyiapkan lukisan ”Kelas Idamanku” mengikut kesesuaian
        kumpulan masing-masing.


Rumusan   :  Persekitaran sekolah yang kondusif dapat membantu menjana
        kecemerlangan murid.
                                        43
Falsafah  :  Kelasku Syurgaku
                 44
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Bapaku SayangObjektif  :  Murid dapat :

        1. Mengetahui peranan bapa sebagai ketua keluarga.

        2. Murid dapat menyatakan jenis pekerjaan bapa.

        3. Murid dapat membentangkan faedah setiap pekerjaan yang
        diceburi oleh bapa mereka.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Gambar jenis-jenis pekerjaan, kertas mahjung, kertas A4 dan pen
        marker

      :
Langkah-    Set Induksi :
langkah     Guru Kaunseling menunjukkan gambar-gambar berkaitan dengan
        pekerjaan.

        1. Guru Bimbingan dan    Kaunseling   bersoal-jawab  tentang
        pekerjaan bapa murid.

        2. Murid diagihkan dalam kumpulan kecil.

        3. Setiap kumpulan membincangkan faedah pekerjaan bapa
        masing-masing kepada keluarga.

        4. Murid membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan pada akhir
        sesi perbentangan.


Penilaian  :  Murid membentang hasil perbincangan faedah bidang pekerjaan


                                      45
        bapa kepada masyarakat dan negara.


Rumusan  :  Setiap jenis pekerjaan sama ada professional atau separa
        professional memberi sumbangan kepada semua pihak.


Falsafah  :  “Kasih ayah berkorban apa sahaja”
                                 46
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Keluargaku Sayang


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Meningkatkan rasa hormat kepada semua ahli keluarga

        2. Meningkatkan hubungan mesra dengan ahli keluarga

        3. Melakonkan peranan setiap individu dalam institusi kekeluargaan.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Lampiran IB/5A


Langkah-  :  Set induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyebut nama ahli
        keluarga.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengagihkan murid mengikut
        kumpulan masing-masing (6 orang dalam setiap kumpulan).

        2. Guru Bimbingan dan kaunseling mengedarkan lampiran IB/5A
        kepada ketua kumpulan.

        3. Ahli kumpulan perlu melakonkan watak ibu, bapa, adik, abang,
        kakak dan diri berdasarkan situasi dalam lampiran.

        4. Murid menyatakan pendapat mereka tentang kebaikan
        mengamalkan sikap hormat menghormati .

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan akhir.Penilaian  :  Lakonan main peranan setiap ahli keluarga.
                                         47
Rumusan    :  Amalan sikap hormat menghormati dalam kalangan ahli keluarga
          mampu mengurangkan gejala sosial.Falsafah  :    1. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati, yang muda disayangi”.

          2. Berbudi bahasa, budaya hidup kita.

          3. Komunikasi yang berkesan akan melahirkan sebuah keluarga yang
          harmoni.
                                         48
                               LAMPIRAN IB/5AArahan : Lakonkan situasi yang dinyatakan dalam kumpulan masing-masing.KUMPULAN 1

Bercakap dengan sopan/lemah lembutKUMPULAN 2

Membongkok ketika berjalan di hadapan orang yang lebih tua.KUMPULAN 3

Bersalam dengan ahli keluargaKUMPULAN 4

Mendengar nasihat dan teguranKUMPULAN 5

Mengucapkan ucapan terima kasih kepada ahli keluarga
                                     49
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Komunikasi Berkesan


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menyedari kepentingan menyayangi dan menghormati keluarga.

        2. Menghormati keluarga dengan cara bertutur secara bersopan
        santun.

        3. Mencipta dialog yang sesuai semasa berkomunikasi.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Lembaran kerja disediakan oleh guru.


Langkah-  :  Set induksi ;
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan
        perbualan ibu bapa dalam satu situasi marah.

        1. Murid memberi komen mengenai dialog tersebut.

        2. Guru Bimbingan dan kaunseling menunjukkan cara yang betul
        berkomunikasi dengan ahli keluarga.

        3. Murid melengkapkan aktiviti dalam lembaran kerja.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan aktiviti.Penilaian  :  Murid melengkapkan dialog berdasarkan situasi yang diberi dalam
        lembaran kerja.Rumusan   :  Komunikasi yang betul mengeratkan lagi perhubungan ahli keluarga.
                                        50
Falsafah  :  1. Hubungan yang baik dapat dilahirkan melalui komunikasi berkesan.

        2. Budi bahasa budaya kita.
                                       51
Bidang      :  Keibubapaan


Tajuk       :  Ringan Tulang


Objektif     :  Murid dapat :

           1. Mengetahui peranan mereka dalam keluarga.

           2. Menyatakan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa.

           3. Melaksanakan peranan mereka dalam membantu ibu bapa
           di rumah.


Masa       :  60 minit


Sasaran      :  Tahun 5


Bahan       :  Kertas mahjung, kertas A4 dan pen markerLangkah-langkah  :  Set Induksi .
           Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-
           gambar berkaitan dengan ahli keluarga yang membantu ibu
           bapa.

           1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab (brain
           storming) dengan murid berkaitan dengan aktiviti-aktiviti
           membantu ibu bapa di rumah.

           2. Murid (dalam kumpulan) menyenaraikan       sekurang-
           kurangnya 6 aktiviti membantu keluarga.

           3. Murid bercerita 2 daripada 6 aktiviti menolong ibu bapa.

           4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membantu murid
           membuat rumusan mengenai kepentingan nilai menolong
           ibu bapa di rumah.


Penilaian     :  Murid menyenaraikan aktiviti menolong ibu bapa dan


                                       52
        manfaatnya kepada diri sendiri serta keluarga.


Rumusan  :  Kerjasama dan saling bantu-membantu merupakan sikap
        yang perlu ada dalam setiap keluarga bagi melahirkan
        individu yang proaktif dan akhirnya dapat mewujudkan
        institusi keluarga yang harmoni.


Falsafah    1. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

        2.Hidup perlu saling melengkapi.
                                53
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Struktur Keluarga


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Memahami tentang struktur dalam keluarga.

        2. Menimbulkan dan menjelaskan peranan serta rasa
          tanggungjawab terhadap keluarga.


Masa    :  60 minit


Sasaran   : Tahun 5


Bahan    :  Lembaran kerja (Lampiran IB/5B) dan keratan akhbar


Langkah-  :  Set Induksi.
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-gambar
        berkaitan dengan sebuah keluarga dan bersoal jawab tentang
        gambar tersebut.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
        berkaitan dengan keluarga mereka.

        2. Murid bercerita perihal dirinya dalam keluarga.

        3. Murid menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli
        keluarga.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan mengenai
        aktiviti yang dijalankan.


Penilaian  :  Murid dapat melengkapkan lembaran kerja yang berkaitan dengan
        peranan dan tanggungjawab ahli keluarga yang diberi.Rumusan   :  Kedudukan dalam keluarga berhubung rapat dengan peranan dan
        tanggungjawab ahli keluarga sebagai pemangkin kesejahteraan                                   54
        keluarga.Falsafah  :  1. Setiap ahli keluarga perlu menghormati hak masing–masing dan
        saling bekerjasama.

        2. “Yang tua dihormati yang muda disayangi”.
                                    55
                    LAMPIRAN IB/5B

      PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB


INDIVIDU      PERANAN / TANGGUNGJAWAB
 BAPA
 IBU
ABANG
                          56
 KAKAK
  ADIK
DIRI SENDIRI
        57
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk    :  Pengurusan Diri – Kemas Diri


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menyenaraikan kebaikan mengamalkan kekemasan dan kebersihan
          diri.

        2. Mengurus diri dengan kemas dan bersih.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Lampiran PD/5A


Langkah-  : Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta beberapa orang murid
       secara sukarela untuk melakukan simulasi berpakaian tidak kemas.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai situasi
        yang berlaku berkaitan dengan kekemasan diri murid-murid.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PD/5A.
        Murid melakukan perbincangan kumpulan.

        3. Murid membentangkan hasil perbincangan masing-masing.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
        keseluruhan tentang pengurusan diri.Penilaian  :  Melengkapkan latihan yang diberi.Rumusan   :  Setiap murid perlu mengamalkan pengurusan diri yang kemas dan
        baik.
                                       58
Falsafah  :  1. Pengurusan diri yang teratur dapat memberi kesenangan dan
        keselesaan kepada setiap individu.

        2. Pengurusan diri yang baik akan meningkatkan nilai harga diri.
                                         59
                    LAMPIRAN PD/5A


 KEBAIKAN MENGAMALKAN    KEBURUKAN MENGABAIKAN
PENGURUSAN DIRI YANG BAIK  PENGURUSAN DIRI YANG BAIK
                            60
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk   :  Potensi Diri (Kebolehan Diri)


Objektif  :  Murid dapat:

        1. Menyenaraikan kebolehan dan potensi diri.

        2. Menyenaraikan kebolehan dan potensi rakan.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Lampiran PD/5B


Langkah-  : Set Induksi :
langkah   Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan gambar-gambar
       murid yang telah memperoleh kejayaan.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang potensi diri
        manusia yang serba unik.

        2. Mengedarkan Lampiran PD/5B.

        3. Murid menjawab soalan dalam Lampiran PD/5B dengan menyusun
        nombor mengikut keutamaan kebolehan/bakat yang dimiliki.

        4. Murid berada dalam kumpulan mengikut keutamaan yang sama.

        5. Perbincangan dalam kumpulan cara untuk memperkasakan
        kebolehan yang dimilki.

        6. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan

        7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan
                                      61
Penilaian  :  Murid melengkapkan lampiran/latihan yang diberiRumusan   :  Setiap murid mempunyai potensi dan kebolehan diri masing-masing.
        Manfaatkan sepenuhnya kebolehan yang ada untuk mencapai
        kejayaan.


Falsafah  :  1. Setiap individu mempunyai potensi masing-masing yang kadang-
        kadang tidak disedari.

        2. Belakang parang diasah lagikan tajam inikan pula manusia.

        3. Menghargai setiap kebolehan yang ada.
                                        62
                              LAMPIRAN PD/5B

Arahan : Senaraikan lima kebolehan diri dan rakan anda.
        DIRI                   RAKAN
                                    63
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk   :  Semangat Cintakan Sekolah – Menghargai Harta Benda Sekolah


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menyayangi dan menghargai harta benda sekolah.

        2. Memupuk semangat cintakan sekolah.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Kertas mahjung.


Langkah-  : Set Induksi :
langkah   Murid menyanyikan lagu sekolah beramai-ramai.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya mengenai perasaan
        mereka selepas menyanyikan lagu sekolah.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyenaraikan
        kemudahan yang ada di sekolah.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab apakah kesannya
        sekiranya perkara-perkara yang disenaraikan itu tiada di sekolah.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling   membahagikan murid dalam
        beberapa kumpulan kecil.

        5. Ahli kumpulan perlu menyenaraikan seberapa banyak kata-kata /
        slogan yang menunjukkan semangat cintakan sekolah dan ditulis di
        kertas mahjung.

        6. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil kerja kumpulan
        masing-masing.
                                      64
        7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhanPenilaian  :  Menyiapkan tugasan yang diberikan secara berkumpulan.Rumusan   :  Melalui semangat cintakan sekolah murid-murid dapat menghayati
        peranan yang perlu dimainkan dan membina sikap lebih
        bertangungjawab.


Falsafah  :  1. Melentur buluh biarlah dari rebungnya.

        2. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.
                                     65
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk   :  Asas Komunikasi – Forum


Objektif  :
        Murid dapat :

        1. Mengetahui asas kemahiran komunikasi.

        2. Mengaplikasi asas kemahiran komunikasi dalam kehidupan
        seharian.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Lampiran PD/5C


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling memanggil dua orang murid untuk
        bercerita/berbual secara membelakangkan di antara satu sama lain.
        Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai aktiviti
        tersebut.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan mengenai
        kemahiran asas komunikasi.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid kepada
        beberapa kumpulan.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan teks forum
        Lampiran PD/5C.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tugasan yang perlu
        dilakukan oleh setiap kumpulan.

        5. Setiap kumpulan diberi masa untuk berbincang dan membuat
        persediaan(pra latihan).

        6. Sesi forum mengikut kumpulan secara bergilir / rawak dimulakan.                                       66
        7. Setiap kumpulan / individu memberikan pandangan tentang
        persembahan setiap kumpulan.

        8. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan.


Penilaian  :  Menyampaikan teks dengan menggunakan asas kemahiran
        komunikasi.


Rumusan   :  Setiap individu ada kekuatan dan kelemahan , untuk meningkatkan
        komunikasi perlukan latihan


Falsafah  :  1. Setiap individu boleh berkomunikasi.
         2. Kemahiran berkomunikasi boleh ditingkatkan melalui latihan.
        3. Komunikasi yang berkesan memberi impak dalam kehidupan.
                                         67
                               LAMPIRAN PD/5CTEKS FORUM

PENGERUSI    : Assalamualaikum dan salam sejahtera,terlebih dahulu saya

akan memperkenalkan ahli-ahli forum iaitu Mohd. Saiful,Amran Ali dan Siti

Mariamah. Untuk tidak membuang masa dipersilakan ahli panel untuk

menyampaikan pendapat mengenai tajuk,masalah buli di sekolah. Dipersilakan.

PANEL 1

Terimakasih tuan pengerusi, masalah buli di sekolah pada pendapat saya

tidaklah ketara dan bukan menjadi masalah besar. Ada kes-kes rasanya

bukanlah buli tetapi lebih kepada olok-olok saja. Bagaimanapun pihak sekolah

dan pelajar perlu juga memberi perhatian perkara ini.

PANEL 2

Pendapat saya pula ialah perkara ini janganlah diperbesarkan kerana ia bukan

diistilahkan sebagai buli tetapi cuma bermain-main. Perkara ini normal bagi

semua pelajar.

PANEL 3

Pengerusi,saya tidak setuju dengan pendapat rakan saya tadi. Ada beberapa

kes perlu diberi perhatian seperti pelajar suka meminta makanan rakan,pelajar

selalu menganggu rakan dan sebagainya.Jika perkara ini tidak diberi perhatian ia

akan menjadi lebih berat. Pihak sekolah mesti membendung perkara ini.
                                        68
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk    :  Semangat Cintakan Sekolah – Lawatan Sekitar Sekolah


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Mengetahui elemen semangat cintakan sekolah.

        2. Memahami dan mengaplikasi elemen semangat cintakan sekolah.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Kad Tugasan, Lampiran PD/5D


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta pandangan murid tentang
        cara mereka menunjukkan perasaan sayang pada sekolah . Guru
        Bimbingan dan Kaunseling mengaitkan tajuk yang akan dibincangkan.

      :  1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan tugasan
        yang akan diberikan kepada murid.

        2. Murid dibahagikan mengikut kumpulan kecil dan diberi kad tugasan
        untuk dilengkapkan (Lampiran PD/5D).

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan kumpulan
        mengukut lokasi yang ditetapkan (Lawatan dalam kawasan sekolah).

        4. Murid kembali semula ke kelas dan membentangkan laporan

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan.


Penilaian  :  Murid membentangan hasil laporan pemantauan di lokasi telah
        ditetapkan.


Rumusan   :  Setiap individu memainkan peranan penting untuk membuktikan rasa
        cinta dan sayang terhadap sekolah.                                        69
Falsafah  :  Penyayang merupakan sifat semulajadi/naluri manusia.
                                   70
                     LAMPIRAN PD/5D

          LAPORAN PEMANTAUANNAMA KUMPULANAHLI KUMPULAN
LOKASIKELEBIHAN LOKASIKEKURANGAN

LOKASICADANGAN

PENAMBAHBAIKAN
TANDATANGAN    :…………………………………………………

NAMA KETUA     : ………………………………………………..

TARIKH       :…………………………………………………


                           71
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan Alkohol


Tajuk   :  Konsep kendiri / penghargaan kendiri – Pembentukan Jati Diri
        (Alkohol)


Objektif  :  Murid dapat:

        1. Membina ketahanan diri supaya murid menjauhi dan membenci
        alkohol.

        2. Membina sikap asertif kendiri (tegas diri) terhadap pengaruh
        negatif alkohol.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Kad huruf A.L.K.O.H.O.L


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid-murid kepada
        beberapa kumpulan. Guru mendapatkan maklumbalas dengan bersoal
        jawab secara lisan tentang tajuk yang dipilih.

        1. Setiap kumpulan akan diberikan 7 kad huruf yang berbeza.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling kemudian mengarahkan murid-
        murid dalam setiap kumpulan untuk menyusunkan kad-kad tersebut
        menjadi satu perkataan yang betul.

        3. Kumpulan pertama yang berjaya menyusun dengan betul akan
        dikira sebagai pemenang.

        4. Seterusnya Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi ulasan
        berkenaan aktiviti tersebut dan menerangkan tentang alkohol.

        5. Aktiviti seterusnya, guru Bimbingan dan Kaunseling meminta setiap
        kumpulan memberikan alasan mengapa mereka perlu menjauhi dan
        membenci alkohol berdasarkan huruf-huruf tersebut. Contoh;

                 A – Alpa; membuat manusia alpa dan leka

                 L – Lalai; manusia akan menjadi lalai


                                         72
                 K – Kejatuhan moral dan akhlak

                 O – Otak rosak

                 H – Haram!

                 O – Orang tersayang akan benci pada kita

                 L – Lemah daya ingatan

         6. Setiap kumpulan akan diwakili seorang ahli untuk
          membentangkan hasil kerja mereka.

         7. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan.


Penilaian  :  Murid dapat melaksanakan aktiviti yang dijalankan.Rumusan   :  Murid perlu memilih gaya hidup yang sihat serta dapat membina jati
        diri yang positif tanpa mendekati alkohol.

Falsafah  :  Setiap murid mesti dipupuk daya tahan yang kental dalam diri supaya
        tabah menghadapi segala cabaran.
                                        73
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk   :  Konsep kendiri / penghargaan kendiri – Pembentukan Jati Diri
        (Dadah)


Objektif  :  Murid dapat:

        1. Membina ketahanan diri supaya murid menjauhi dan membenci
        dadah.

        2. Membina sikap asertif kendiri (tegas diri) terhadap pengaruh
        negatif dadah.


Masa    :  60 Minit


Sasaran  :  Tahun 5


Bahan   :  Gambar –gambar, buku panduan, VCD berkaitan penyalahgunaan
        dadah atau perlakuan negatif, kertas edaran isu berkaitan remaja
        seperti terlibat dengan penyalahgunaan dadah / pil khayal. (sumber:
        website AADK/surat khabar)


Langkah-  :  Set induksi:
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta wakil murid melakonkan
        watak seorang yang asertif terhadap pujukan kawan untuk mencuba
        dadah.

        1. Guru mendapatkan maklumbalas dengan bersoal jawab secara
        lisan tentang lakonan tersebut.

        2. Guru mendapatkan pandangan murid tentang imej jati diri remaja
        yang unggul.

        3. Murid berbincang dan menyenaraikan cara membina jati diri remaja
        yang cemerlang secara berkumpulan.

        4. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-
        masing.
                                         74
        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan.
Penilaian  :  Murid menyenaraikan dan membentangkan ciri-ciri jati diri remaja
        yang cemerlang.Rumusan   :  Murid digalakkan supaya mengenali diri mereka melalui perkongsian
        maklumat bersama rakan. Membina peribadi yang kental melalui
        rakan sebaya adalah penting.


Falsafah  :  Setiap murid mesti dipupuk daya tahan yang kental dalam diri supaya
        tabah dan dapat menangkis pengaruh salah guna dadah.
                                          75
Bidang     Pendidikan PencegahanTajuk      Pendidikan Pencegahan HIV / AIDS


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Menyatakan punca jangkitan penyakit HIV / AIDS

        2. Murid menyenaraikan cara-cara mencegah jangkitan pada diri
        sendiri.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Lampiran PP/5A, Risalah HIV / AIDS.


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan risalah { Punca &
        akibat penyakit HIV / AIDS } dari bahan PPDA.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
        berdasarkan risalah yang diedarkan.

        2. Murid bercerita  melalui  pengetahuan  sedia  ada  tentang
        penyakitHIV / AIDS.

        3. Murid memberikan respon terhadap cerita rakan mereka.

        4. Kuiz bertulis antara kumpulan mengenai pencegahan HIV / AIDS.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi pujian kepada kumpulan
        yang menang.Penilaian  :  Murid dapat menjawab soalan kuiz yang dikemukakan.
                                       76
Rumusan :    Murid dapat menyatakan punca dan menyenaraikan langkah
        pencegahan penyakit HIV / AIDSFalsafah  :  Pengetahuan pencegahan penyakit  HIV/AIDS  penting  dalam
        menjamin kesihatan sempurna.
                                   77
                              LAMPIRAN PP/5A


          SOALAN KUIZ BERTULIS HIV/AIDS

       ARAHAN:SILA TANDAKAN { / } YA ATAU TIDAK

BIL SOALAN                           YA  TIDAK

1  Adakah akibat jangkitan HIV /AIDS boleh menyebabkan
   kematian ?

2  Bolehkah HIV/AIDS berjangkit melalui sentuhan?

3  Adakah HIV/AIDS boleh berjangkit melalui makanan?

4  Berkongsi jarum suntikan dengan pesakit HIV/ AIDS
   menyebabkan jangkitan.

5  Menerima darah dari pesakit HIV/AIDS akan
   menyebabkan
   Jangkitan
   .
6  Perhubungan seks rambang boleh menyebabkan
   penyakit AIDS.

7  Adakah penyakit AIDS boleh diubati ?

8  Bolehkah anda mendapat penyakit HIV/AIDS dengan
   menderma darah.

9  Adakah penyakit HIV/AIDS itu merbahaya?

10  Adakah seseorang itu akan dijangkiti HIV/AIDS sekiranya
   ia tinggal atau belajar dengan pesakit HIV/AIDS?
                                    78
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan ( Inhalan )


Tajuk    :  ‘Pilihlah Aku’


Objektif  :  Murid dapat :
        1. Membezakan gaya hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat.
        2. Menyenaraikan 5 kesan buruk akibat penyalahgunaan bahan
        kimia.
        3. Menyatakan pendapat atau pandangan mereka tentang gaya
        hidup sihat dan gaya hidup tidak sihat.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Kertas A4Langkah -  :  Set Induksi :
langkah     Guru memilih dua kumpulan murid yang akan melakonkan dua
        jenis situasi iaitu gaya hidup sihat dan gaya hidup penagih inhalan.

        1. Guru memberi penerangan kepada dua kumpulan murid
        tentang watak-watak yang perlu dilakonkan dalam bentuk
        pantomin.
        2. Murid-murid lain diminta menjadi penonton di samping membuat
        penilaian tentang situasi yang dilakonkan.
        3. Murid menyenaraikan 5 kesan buruk akibat penyalahgunaan
        bahan kimia.
        4. Guru memilih beberapa orang murid untuk menerangkan apa
        yang telah mereka tonton.
        5. Guru dan murid bersoal jawab tentang gaya hidup sihat dan
        gaya hidup tidak sihat serta kesan ke atas diri individu akibat
        penyalahgunaan bahan kimia.
                                         79
Penilaian  :  Murid dapat menyenaraikan 5 keburukan akibat penyalahgunaan
        bahan kimia.Falsafah  :  Penggunaan bahan kimia terlarang akan mempengaruhi gaya
        hidup individu dan masyarakat.
                                     80
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk    :  Kesan-Kesan Merokok


Objektif  :  Murid dapat :

        1. Murid mengetahui tentang kesan-kesan negatif merokok.

        2. Murid memahami bahawa merokok hanya mengundang pelbagai
        kesan negatif dari aspek kesihatan dan sosial


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 5


Bahan    :  Lampiran PP/5B, keratan akhbar.


Langkah-  :  Set induksi ;
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan maklumat kempen „Tak
        Nak‟ pada merokok dari akhbar.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang kesan-
        kesan negatif amalan merokok dari lampiran PP/5B.

        2. Murid berbincang di dalam kumpulan dan menyenaraikan kesan-
        kesan negatif amalan merokok.

        3. Murid membentangkan hasil perbincangan.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
        keseluruhan tentang kesan merokok pada kesihatan dan juga gejala
        sosial.Penilaian  :  Menyiapkan tugasan/perbincangan yang diberikan.Rumusan   :  Terdapat banyak kesan negatif amalan merokok dari segi kesihatan
                                       81
        dan juga sosial.
Falsafah  :  1. Menjadikan rokok sebagai musuh utama.

        2. Amalan merokok dikalangan murid-murid sekolah adalah langkah
        awal ke arah gejala sosial.

        3. Kesihatan yang baik adalah hasil dari amalan tidak merokok.
                                        82
LAMPIRAN PP/5B
      83

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1596
posted:7/10/2010
language:Malay
pages:83
Description: MODUL BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 5