; Buku STPM
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Buku STPM

VIEWS: 918 PAGES: 1

Pesanan Borang untuk Buku STPM.

More Info
 • pg 1
									          BORANG PESANAN BUKU PERATURAN DAN SUKATAN PELAJARAN STPM & MUET


Kepada :

Bahagian Pengurusan Kewangan
Majlis Peperiksaan Malaysia
Bangunan MPM, Persiaran 1
Bandar Baru Selayang
68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-61369663     Faks: 03-61375581                                Tarikh : ......................................................

1. BUTIR-BUTIR DIRI :

   NAMA          : ...............................................................................................................................................

   ALAMAT         : ................................................................................................................................................

                 ................................................................................................................................................

   Tahun Peperiksaan/Ujian : ..............................

2. Bilangan Pesanan :

NO.     NAMA BUKU           HARGA            BIL.           NO.         NAMA BUKU                HARGA          BIL.
                     SENASKHAH          PESANAN                                        SENASKHAH        PESANAN
    Peraturan & Skema
1.                   RM3.00                          15.    Perakaunan                   RM4.00
    Peperiksaan STPM
2.   Pengajian Am          RM5.00                          16.    Mathematics S                 RM4.00

3.   Bahasa Malaysia         RM5.00                          17.    Mathematics T                 RM4.00

4.   Bahasa Cina           RM4.00                          18.    Further Mathematics T             RM4.00

5.   Bahasa Tamil          RM4.00                          19.    Computing                   RM5.00

6.   Bahasa Arab           RM6.00                          20.    Physics                    RM4.00

7.   Literature in English      RM5.00                          21.    Chemistry                   RM4.00

8.   Kesusasteraan Melayu      RM5.00                          22.    Biology                    RM4.00

9.   Syariah             RM4.00                          23.    Seni Visual                  RM6.00

10.   Usuluddin            RM2.00                          24.    Sains Sukan                  RM5.00

11.   Sejarah             RM4.00                          25.    Buku Data(STPM/R14)              RM2.00
                                                       Buku Tata tanda, Takrif &
12.   Geografi            RM5.00                          26.                            RM2.00
                                                       Rumus (STPM/R15)
                                                       Buku Peraturan dan
13.   Ekonomi             RM7.00                          27.                            RM15.00
                                                       Sukatan Pelajaran MUET,
                                                       CD, dan VCD MUET
14.   Pengajian Perniagaan      RM4.00

3. Bagi item No. 1 hingga 26, jika pesanan dibuat melalui pos, sila sertakan sampul surat beralamat sendiri berukuran 33cm x 25cm
  dan bersetem *________________________

   *Setem : RM1.00 untuk setiap naskhah
       (Kecuali item No. 13 – setem RM2.00 setiap naskhah dan item No. 25 & No. 26 – setem 50 sen setiap naskhah)

4.  Bagi item 27, jika pesanan dibuat melalui pos, sila sertakan bayaran tambahan sebanyak RM2.00 (Semenanjung Malaysia)
   atau RM6.00 (Sabah/Sarawak/Labuan).

5. Disertakan Kiriman Wang/Wang Pos No. ________________ bernilai RM________________ sebagai bayaran di atas.

								
To top
;