Docstoc

Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak Herbert Read

Document Sample
Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak Herbert Read Powered By Docstoc
					 Nama Penuh : Herbert Edward Read
 Tarikh Lahir : 4 Disember 1893
 Tempat Lahir : Kirkbymoorside,
          North Yorkshire.
 Pekerjaan : Penyajak, Sejarawan, Seni
        Moden,Pengkritik Seni dan
        Sastera.
 Bangsa : Inggeris.
 Meninggal Dunia: 12 Jun 1968
  Read lebih dikenali sebagai pengkritik seni.

  Juara dalam artis moden British seperti Paul Nash,
  Ben Nicholson, Henry Moore dan Barbara Hepworth.

  Menjadi rakan kongsi kepada kumpulan seni moden
  Unit One milik Nash.

  Menjadi seorang professor seni halus di University of
  Edinburgh (1931 – 1933).

  Salah seorang penganjur London International
  Surrealist Exhibition pada 1936 dan editor majalah
  Surrealism.
  Minat Read terhadap seni kanak-kanak merupakan
  tugasan sampingan pertamanya semasa membuat
  penafsiran mengenai kepentingan avant-garde.

  Avant-garde :
  (a) Kamus oxford - hasil kerja yang berkualiti tinggi, idea
            yang progresif.
  (b) Wikipedia - orang dan hasil kerja yang bersifat inovatif
          dan eksperimental, biasanya tertumpu
          kepada seni, kebudayaan dan politik.

  Subjek seni kanak-kanak pada asalnya merupakan
  perkara yang kurang penting; hujah mengenai intisari
  ‘pra-logikal’ dalam kreativiti avant-garde boleh disokong
  dengan rujukan kepada hak milik nyata dalam seni purba
  dan gambaran kanak-kanak.
  Pengalaman sedia ada memberi
  perhatian istimewa yang tepat pada
  masanya kepada nilai kebudayaan,
  dan lebih serius dalam menguruskan
  teori kreativiti kanak-kanak sangat
  berpadanan dengan semangat
  perjuangannya terhadap avant-garde.

  Seni kanak-kanak adalah kuasa tarikan
  kepada sesuatu falsafah.
  Tugasan yang sangat mencabar dalam
  pendidikan adalah untuk mencegah
  kanak-kanak daripada kehilangan jalan
  masuk kepada zaman purba, alam
  yang asing dan pengalaman terhadap
  sesuatu budaya yang mana mereka
  mampu untuk memperlihatkannya
  dalam perlambangan.

  Read berpendapat bahawa kanak-
  kanak tidak dapat membezakan antara
  yang ideal (biasa ) dengan yang
  sebenar.
  Beliau kemudiannya menyedari suatu kualiti
  tetap yang memberangsangkan dalam seni
  kanak-kanak mempunyai perkaitan dengan
  kestabilan komuniti, dan beliau juga
  menemuinya dengan lengkap pada catan
  dan arca avant-garde dewasa.

  Seni kanak-kanak telah dipandang sebagai
  sesuatu keburukan persepsi asas kanak-kanak
  terhadap realiti dunia sekelilingnya, di mana
  Read mengambilkira tujuan avant-garde yang
  sangat penting.

  Read mendapati kandungan imitasi seni
  kanak-kanak memerlukan analisis bagi maksud
  yang tersirat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1092
posted:7/10/2010
language:Malay
pages:8