Inteligo - DOC by dnq34267

VIEWS: 25 PAGES: 17

More Info
									  Internetowe konta bankowe
Wykonały:
Małgorzata Ciszewska, Malwina Cynke, Sylwia Danielewska
                WZIE, sem. III 2007/20008
1 Internetowe konta bankowe
Tematem naszych rozważań są internetowe konta bankowe skierowane do studentów- PKO Inteligo,
mBank i Millenium. Poniżej przedstawimy możliwości każdego z tych kont, omówimy różnicę
między nimi oraz wykażemy ich wyższość nad kontami tradycyjnymi.


1.1
Oferta Banku Millennium SA skierowana jest do osób studiujących, uczących się w szkole średniej,
policealnej lub pomaturalnej, które mają ukończone 18 lat i poszukują nowoczesnego konta.

1.1.1 Założenie konta
Aby założyć konto internetowe należy wypełnić wniosek o konto osobiste, kartę debetową i dostęp do
Kanałów Bankowości Elektronicznej, dostępny na stronie internetowej:

KROK 1. Wypełnienie wniosku
http://www.pasazfinansowy.wp.pl/millennium/konta_osobiste_konto_osobiste_student.html?ticaid=14
cdb&_ticrsn=5

Wypełnienie wniosku zajmuje około 5 minut. A w czasie wypełniania wniosku potrzebne są
następujące dane: numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania oraz adres
korespondencyjny. Przed wysłaniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem oraz cennikiem
usług.

KROK 2. Telefon z Banku. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik banku potwierdzi dane jakie
zostały wysłane we wniosku oraz umówi wizytę kuriera w dogodnym czasie i miejscu.

KROK 3. Wizyta kuriera (podpisanie dokumentów). Kurier dostarczy dwa komplety dokumentów:
Umowę rachunku, karty debetowej i dostępu do Kanałów Bankowości Elektronicznej, Kartę wzoru
podpisu, Regulamin, instrukcję, etc. Dodatkowo dostaniesz również kopertę z PIN do karty debetowej
oraz kopert z Hasłem 1 do Millenetu. Miejsca, w których należy złożyć podpis są odpowiednio
zaznaczone. Po podpisaniu jeden komplet dokumentów należy oddać kurierowi, który przywiezie
dokumenty do Banku. Podczas wizyty Kuriera wymagane będzie okazanie tego samego dokumentu
tożsamości, który został wymieniony we wniosku. Informujemy także o konieczności dostarczenia do
oddziału Banku kopii wymienionego w wniosku dokumentu tożsamości (oraz legitymacji studenckiej
lub szkolnej w przypadku Konta Osobistego Student).

KROK 4. Aktywacja produktów. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów przywiezionych przez
kuriera produkty zostaną aktywowane.

KROK 5. Telefon z banku (informacja o otwarciu konta). Telefon z informacją, że możesz już
korzystać z konta i możesz się zalogować do Millenetu. W ciągu kilku kolejnych dni otrzymasz pocztą
kartę debetową.
1.1.2 Przewodnik po usługach
Aby korzystać z usług konta Millenium należy:

  1. Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres www.millenet.pl a następnie nacisnąć
   przycisk „logowanie”. Pokaże się nam takie oto okienko:
  2. Kolejnym krokiem jest podanie swojego numeru klienta oraz hasła pierwszego logowania ,
   które przy pierwszym logowaniu zostaniemy poproszeni o zamienienie na własne hasło
   Internetowe, składające się z minimum 8, a maksimum 16 znaków alfanumerycznych (cyfr i
   liter). WAŻNE: System rozróżnia małe i wielkie litery. Ponadto należy podać dwie cyfry
   wybranego identyfikatora: numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu.
  3. Z tą chwilą klient znajduję się już na stronie głównej własnego konta, na której znajduje między
   innymi informacje o ilości dostępnych środków, wartości kredytu oraz ostatnim logowaniu, co
   pozwala mu kontrolować czy nikt niepożądany nie miał wglądu do jego konta.

  4. Korzystanie z usług konta Millenium jest bardzo proste. Jednak najpierw zależy dowiedzieć się
   jakie są możliwości naszego konta.

Konto ma wiele możliwości, można z nich skorzystać poprzez wejście w odpowiednią zakładkę.
Moje finanse- zakładka pokazuje stan konta, możliwe jest przeliczenie danej kwoty na waluty obce,
m.in. GBP, EUR, USD, JPY.

Rachunki osobiste- zakładka pokazuje numer konta, saldo bieżące, dostępne saldo oraz zablokowane
środki. Wybierając pozycję „informacje szczegółowe” uzyskujemy dane o ostatnich transakcjach-
przelewach, uznaniach i opłatach.

Nadchodzące płatności- a funkcja pozwala zarządzać płatnościami realizowanymi w ramach
zdefiniowanych stałych zleceń, przelewów z datą przyszłą, spłat kart kredytowych, rat kredytowych.

Przelewy- funkcja ta pozwala na dokonanie przelewów krajowych, zagranicznych, między swoimi
rachunkami oraz przelew podatkowy, jak i przelew do Zus:
Zlecenia stałe- ta funkcja pozwala na łatwe wykonywanie cyklicznych płatności o stałej wysokości.

Polecenie zapłaty- funkcja pozwala na obciążenie rachunku bieżącymi opłatami, tj. rachunek za
telefon, gaz, prąd.

Odbiorcy- ta zakładka ułatwia zarządzaniem konta, wykonując dużą ilość przelewów do jednego
odbiorcy mamy możliwość zachowania jego danych i użycia ponownie przy kolejnym przelewie.

Lokaty terminowe- ta funkcja pozwala na monitorowanie swoich lokat terminowych jak również
założenie nowej lokaty poprzez wypełnienie następującego formularza:
Karty- ta zakładka umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o swojej karcie. m.in. dzienny
limit transakcji bezgotówkowych, dzienny limit wypłat z bankomatu, data ważności. Jak również
mamy możliwość sprawdzenia dostępnego debetu oraz możliwość zmiany PINu.

Kredyty- ta usługa daje możliwość zarządzania kredytami lub innymi zobowiązaniami wobec banku.

Rachunki inwestycyjne- Dzięki tej funkcji można kontrolować bieżącą wartość portfela papierów
wartościowych, które są zdeponowane w Millennium Domu Maklerskim, ich dokładną listę z
podaniem ilości oraz bieżącej wyceny a także wartość gotówki dostępnej do dalszych inwestycji. Aby
aktywować tą usługę należy podpisać „Aneks do umowy o świadczenie usług brokerskich...” oraz
Pełnomocnictwo dla Bank Millennium oraz Millennium Domu Maklerskiego w najbliższej placówce
Banku Millennium.

Fundusze insetycyjne- Pierwszym krokiem, aby mieć możliwość korzystania z tej zakładki jest
wypełnienie „Testu ogólnej adekwatności świadczonych usług” oraz „Wynik testu ogólnej
adekwatności świadczonych usług”. Jeżeli jest to pierwsza inwestycja należy wybrać przycisk
"Aktywuj" aby rozpocząć proces rejestracji w Millennium TFI.
Po zaakceptowaniu niezbędnych oświadczeń oraz danych do przekazania do Millennium TFI należy
wybrać opcje "Nabycie" w sekcji "Fundusze inwestycyjne" w celu dokonania zakupu jednostek
uczestnictwa w wybranym funduszu.

Aukcje- zakładka pozwala na wzięcie udziału w aukcji lokat o najwyższym oprocentowaniu.
Inne usługi- funkcja umożliwia zamówienie wyciągu on-line, sprawdzenie kursu walut, historii
transakcji, rejestru bieżących operacji oraz mamy możliwość zamówienia dokumentów, tj. wyciąg z
rachunku czy potwierdzenie wykonania operacji.

Doładowanie telefonu-usługa pozwala na doładowanie telefonu komórkowego w systemie pre-paid.

MilleSMS- funkcja ta pozwala na zarządzanie kontem poprzez telefon komórkowy. Dzięki usłudze
będziesz otrzymywać powiadomienia na telefon komórkowy o operacjach na Twoim koncie oraz o
transakcjach dokonanych Twoimi kartami płatniczymi. Możesz również zdefiniować rachunki oraz
karty kredytowe, odnośnie których będziesz wysyłać Zapytania SMS.
1.2
PKO Inteligo jest to połączenie konta tradycyjnego z internetowym. Skierowane jest do klientów
indywidualnych, w szczególności zajmiemy się rachunkiem SUPERKONTOSTUDENT. Klient
posiadający w nim rachunek może dokonywać transakcji zarówno osobiście w placówkach bankowych
jak i przez Internet oraz telefon.

1.2.1 Założenie konta
Aby założyć konto PKO Inteligo należy udać się do oddziału PKO Banku Polskiego w celu podpisania
umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej

W chwili zawarcia umowy klient otrzymuje unikalny numer klienta, za pomocą którego będzie
identyfikowany w serwisie internetowym i telefonicznym. Jeśli posiada więcej niż jeden rachunek
prowadzony przez PKO Bank Polski, w chwili podpisania umowy wybiera te, z których chce korzystać
za pośrednictwem usług PKO Inteligo Wskazuje również ten, z którego będą pobierane opłaty za
usługi PKO Inteligo.

Konto firmowe daje możliwość dostępu do swoich pieniędzy przez 24 godziny na dobę z dowolnego
miejsca przez Internet, WAP, SMS, telefon i bankomaty.

1.2.2 Przewodnik po usługach

Aby korzystać z usług konta Inteligo należy:

 1.  Uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres www.pkobp.pl a następnie nacisnąć
    przycisk „logowanie”. Pokaże się nam takie oto okienko
2.  Kolejnym krokiem jest podanie swojego numeru klienta oraz hasła pierwszego logowania ,
   które przy pierwszym logowaniu zostaniemy poproszeni o zamienienie na własne hasło
   Internetowe, składające się z minimum 8, a maksimum 16 znaków alfanumerycznych (cyfr i
   liter). WAŻNE: System rozróżnia małe i wielkie litery.

3. Z tą chwilą klient znajduję się już na stronie głównej własnego konta, na której znajduje między
  innymi informacje o ilości dostępnych środków, wartości kredytu oraz ostatnim logowaniu, co
  pozwala mu kontrolować czy nikt niepożądany nie miał wglądu do jego konta.
4. Korzystanie z usług konta Inteligo jest bardzo proste. Przede wszystkim należy jednak wpierw
  zapoznać się z możliwościami naszego konta. Na górze strony widnieje poziomy granatowym
  pasek wyróżniający 5 zakładek:

    o  Rachunki- zawiera informacje o dostępnych środkach na koncie, wartości lokat,
      kredytów, a także historię rachunku, czyli wykaz ostatnio dokonywanych przelewów i
      otrzymanych wpływów na konta. Informuje nas również o środkach nierozliczonych,
      czyli dokonanych, ale jeszcze nie zaksięgowanych operacji.

    o  Transakcje- za pomocą konta Inteligo można:

  Dokonywać przelewów bieżących oraz z datą przyszłą- jest to procedura identyczną z tą, którą
   wykonuje się na poczcie. Należy wpisać nazwę, adres i numer rachunku odbiorcy oraz tytuł
   przelewu i wartość przelewanej kwoty. Dzięki zakładce ‘Zdefiniowani odbiorcy’, w której
   możemy zapisać pełne dane i nr konta kontrahentów oraz osób, do których często przelewamy
   pieniądze, możemy uniknąć w przyszłości pomyłki wynikającej z wpisania nieprawidłowego
  nr rachunku odbiorcy. Przy każdym dokonywaniu transakcji wystarczy wpisać imię i nazwisko
  osoby, a adres i nr rachunku automatycznie pokaże się w odpowiednich okienkach.
  Zakładki ‘przelew do ZUS’ i ‘przelew do US’ umożliwiają uiszczenie zaległości w Urzędzie
  Skarbowym bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych- wszelkie potrzebne dane jak nr konta,
  są tam już umieszczone.
  zakładać zlecenia stałe,
  zakładać i obsługiwać lokaty
  spłacać kredyt, złożyć wniosek o SSK
  dokonywać przelewów między własnymi rachunkami
  dokonywać zakupów Internetowych poprzez "Płacę z PKO Inteligo"

  Usługi- w tej zakładce mamy możliwość:

  posiadania dostępu do rachunku w Bankowym Otwartym Funduszu Emerytalnym
  założenia ubezpieczenie
  założenia i zarządzania Funduszem Inwestycyjnym
  doładowania telefonu komórkowego
WAŻNE: Aby dokonać jakiejkolwiek transakcji należy, w celu bezpieczeństwa, potwierdzić ją
wpisaniem wskazanego przez komputer numeru kodu z karty kodów jednorazowych!!!

    Dostęp- informuje nas o kanałach dostępu do naszego konta- kiedy i jak długo korzystaliśmy z
    niego za pomocą Internetu, telefonu i terminalu samoobsługowego.

    Kontakt- zakładka ta umożliwia stały kontakt z pracownikami PKO BP w razie zaistniałych
    problemów, pytań bądź w celu zgłoszenia jakiejś sprawy. Należy wpisać w okienku zapytanie
    oraz wybrać w jakiej formie chcemy otrzymać odpowiedź- meilowej, telefonicznej, lub też bez
    odpowiedzi w przypadku zgłoszenia np. nieprawidłowości.

  UWAGA! W celu bezpieczeństwa zawsze po ukończeniu korzystania z konta internetowego należy
  się wylogować!
1.3


1.3.1 Założenie konta

Aby założyć konto w mBanku należy wejść na stronę www.mbank.pl i wybrać jedną z zakładek po
prawej stronie o nazwie: „Zostań klientem”. Wypełnia się w ten sposób formularz zgłoszeniowy. Inną
drogą jest infolinia, gdzie telefonicznie składa się wniosek o założenie konta. Następnie poprzez
kuriera zostaje przysłany pakiet aktywacyjny, przez który należy aktywować dostęp do konta przez
Internet i telefon. Potrzebny jest przy tym dowód osobisty.
Pierwsze logowanie przebiega w następujący sposób:

    Otwórz Internetową stronę mBanku www.mbank.com.pl i wybierz w prawym górnym rogu
    opcję "Logowanie". Otworzy się strona logowania internetowego serwisu transakcyjnego
    mBanku https://www.mbank.com.pl
    W polu "Identyfikator" wpisz podany na Twoim pakiecie aktywacyjnym tymczasowy
    identyfikator (7 cyfr), zaś w polu "Hasło" wpisz podane w pakiecie aktywacyjnym tymczasowe
    hasło do Internetu (10 cyfr), a następnie wybierz przycisk "Zatwierdź".
    Po pozytywnym zalogowaniu postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
    Jeśli we wniosku mBank otrzymał aktualny numer telefonu komórkowego, otrzyma się
    wiadomość SMS z hasłem, które należy uważnie wpisać na strony.

Jeśli bank nie posiada numeru komórki właściciela kota, system mBanku zada kilka pytań celem
potwierdzenia tożsamości.


1.3.2 Przewodnik po usługach

Aby móc swobodnie korzystać z konta trzeba najpierw wejść na wcześniej podaną stronę internetową i
zalogować się na koto. Standardowe okienko logowania wygląda w następujący sposób:
Podajemy identyfikator oraz nazwę i klikamy na zatwierdź. Przy rozpoczęciu pracy na koncie pojawią
się podstawowe informacje o koncie.
Po lewej stronie widzimy wszystkie dostępne opcje. Większość z nich można rozwinąć wchodząc w
szczegóły danej czynności.
Konta bankowe mają opcje wspólne dla wszystkich: takie jak rachunki własne, przelewy, kredyty,
fundusze, dlatego też nie będziemy ich ponownie opisywać.
Wcześniej nie opisanymi są:
Wnioski – możliwość złożenia wniosku o IKE, OFE, kredyty lub innych
Komunikaty – w tym miejscu znajdują się informacje od banku, np. o promocjach
Konto emerytalne – w ramach konta osobistego możemy założyć Indywidualne Konto Emerytalne
Fundusze emerytalne – tu możemy założyć Otwarty Fundusz Emerytalny


Jedną z najczęstszych opcji jest dokonywanie przelewów. W mBanku przebiega to następujący sposób:
Należy uzupełnić wyżej pokazane pola. Krok drugi to wpisanie kodu z karty kodów, lub kodu który
zostanie wysłany smsem (zależnie od tego jaki sposób się wcześniej ustawiło). Jak widać na
powyższym obrazku – są różne rodzaje przelewów. Dokonanie każdego z nich jest bardzo podobne,
różni się tylko niektórymi okienkami do wypełnienia. Potwierdzenia przelewu można po prostu
wydrukować w domu.
Posiadając konto w mBanku możemy korzystać z takich możliwości jak otrzymywanie bezpłatnie
wyciąg bankowy na konto e-mail, częste promocje np. na tańsze ubezpieczenie, możliwość dokonania
zakupów w Internecie. Przykład poniżej ze strony http://twarzawtwarz.tvn.pl/stream.html:
Po zakończeniu pracy na koncie należy pamiętać o wylogowaniu się.
1.4 Porównanie kont

1.4.1 Bezpieczeństwo

    a) Hasło i numer klienta

Występuje w każdym z kont internetowych. Hasło i numer klienta pozwalają zidentyfikować Cię jako
klienta danego banku. Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła powoduje blokadę serwisu, w którym
zostało użyte. W każdej chwili hasło dostępu można zmienić na nowe, wystarczy zalogować się do
serwisu internetowego lub telefonicznego, wprowadzić stare hasło i dwukrotnie podać nowe.
Dodatkowo w banku Millenium przy logowaniu należy podać wybrane cyfry danego identyfikatora.

    b) Bezpieczne połączenie SSL

Wszystkie operacje po zalogowaniu się w serwisie internetowym są automatycznie zabezpieczone
protokołem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3.0 (najwyższa dostępna wersja tego protokołu). SSL
jest ogólnoświatowym, powszechnie stosowanym standardem transmisji danych pomiędzy
komputerami w Internecie.

    c) Certyfikat bezpieczeństwa

Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza poprawność szyfrowanego połączenia.

    d) Zabezpieczenia przelewów

         Karta kodów jednorazowych (PKO Inteligo, mBank)

Karta kodów jednorazowych służy do potwierdzania operacji na rachunkach podczas korzystania z
usług PKO Inteligo i mBanku np. zlecenia przelewu, zakładania lokat itp. Poszczególne kody są
ponumerowane od 1 do 40 i wydrukowane kolejno na karcie. Niewykorzystany kod jest przykryty
specjalną warstwą zabezpieczającą.

Podczas korzystania z serwisu internetowego lub telefonicznego przy wykonywaniu zlecenia
wymagającego autoryzacji napotykamy komunikat np. ‘podaj kod jednorazowy nr 03’. Należy
wówczas zetrzeć warstwę zabezpieczającą, a następnie wprowadzić odsłonięty sześciocyfrowy kod.
Raz użytego kodu nie można wykorzystać ponownie.

Pierwsza karta kodów aktywowana jest w oddziale banku. Każde kolejne można odebrać osobiście w
oddziale bankowym bądź zamówić pocztą.

         H@sło 2 (Millenium)

  Otrzymasz unikalny MilleKod, przy pomocy którego będziesz się logował do systemu, oraz
  H@ sło 1 służące do uwierzytelniania i ustanawiania sesji. Przy pierwszym wejściu do systemu
  Millenet zostaniesz poproszony o zmianę H@sła 1. Przy podawaniu H@sła 1 system dodatkowo
  wymaga podania wybranych losowo znaków z numeru PESEL, numeru dowodu osobistego lub
  paszportu. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed tzw. „key loggerami”. W wypadku gdy
  wprowadzisz błędne znaki dla numeru PESEL, numeru dowodu osobistego lub paszportu, zostanie
  to potraktowane jako błędne wprowadzenie H@sła 1.

  Dodatkowym zabezpieczeniem jest H@sło 2, które służy do potwierdzania wybranych operacji, jak
  np. przelew środków na rachunek osób trzecich, utworzenie zlecenia stałego itp. H@sło 2 możesz
  wydrukować w bankomacie Banku Millennium lub sieci Euronet korzystając ze swojej karty
  debetowej Visa. W trakcie pierwszego logowania po wygenerowaniu H@sła 2 wymuszana jest jego
  zmiana na nowe, składające się z 8 cyfr.

  Przy konieczności użycia H@sła 2 system wymaga podania trzech losowo wybranych cyfr tego
  hasła – ma to na celu dodatkowe zabezpieczenie przed tzw. „key loggerami”. Pamiętaj, system
  nigdy nie wymaga podania H@sła 2 w pełnej postaci! Możliwa jest również samodzielna zmiana
  swoich haseł poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji w systemie Millenet (Profil4Ustawienia
  Haseł).

  Sam możesz określić częstotliwość przypominania o zmianie, lecz okres ten nie może być dłuższy
  niż 60 dni. Trzykrotne błędne wpisanie któregokolwiek z haseł spowoduje jego zablokowanie.
  W celu odblokowania haseł należy zadzwonić na specjalną linię telefoniczną 0 801 24 HELP (0
  801 24 4357). Nową kopertę z H@słem 1 otrzymasz w każdej placówce Banku, a nowe H@sło 2
  wydrukujesz w każdym bankomacie Banku Millennium lub sieci Euronet.

    e) Inne

Podczas wizyty w oddziale możesz ustanowić pełnomocników do rachunków, poziomy dostępu do
usług konta oraz limity dzienne. Ponadto wszystkie rozmowy telefoniczne z konsultantem serwisu
telefonicznego są nagrywane. Nagranie jest dowodem potwierdzającym fakt złożenia transakcji.1.4.2 Cennik
             Millenium        PKO Inteligo       mBank
Opłata za          Bezpłatne (bez         2,5zł         Bezpłatne
prowadzenie konta      comiesięcznych
               wyciągów)/ 2zł
Abonament za          Bezpłatne           1zł          Bezpłatne
prowadznie rachunku
elektronicznego
Przelew wewnętrzny       Bezpłatne        Bezpłatne         Bezpłatne
Przelew zewnętrzny        0,50zł         0,50zł          0,50zł
Zlecenia stałe         Bezpłatne        Bezpłatne          1zł
Opłata za kartę         15zł/rok        Bezpłatne         Bezpłatne


1.5 Zalety kont Internetowych
  1. Wygoda i oszczędność czasu
  Korzystając z usług bankowości elektronicznej można w wygodny sposób obsługiwać wybrane
  przez siebie rachunki za pośrednictwem Internetu oraz telefonu. Daje to możliwość zarządzania
  swoimi środkami przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i z dowolnego miejsca na świecie.
  Nie trzeba przychodzić do banku. Korzystając z serwisu Internetowego lub telefonicznego można
  samodzielnie zrobić wszystko szybciej, w najdogodniejszej dla siebie porze.
  Serwis internetowy to najwygodniejszy sposób obsługi rachunku. Można z niego korzystać
  wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu.
  Serwis telefoniczny daje możliwość samodzielnego wykonywania niektórych operacji za pomocą
  klawiatury telefonu bądź skorzystania z pomocy konsultanta, który przyjmie dyspozycje i udzieli
  niezbędnych informacji.


  2. Oszczędność pieniędzy
  Dzięki kontom internetowym oszczędza się nie tylko czas, ale również swoje pieniądze. Opłaty za
  czynności bankowe, które wykonywane są za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, są
  często kilkakrotnie niższe niż za takie same czynności realizowane w oddziałach banku.


  3. Bezpieczeństwo
  Stosowane przez banki zasady bezpieczeństwa uniemożliwiają osobom niepowołanym dostęp do
  cudzego rachunku. Ustawienia internetowe wraz z unikatowym numerem klienta i hasłem dostępu
  oraz kartą kodów jednorazowych dają pełna gwarancję bezpieczeństwa.

1.6 Wnioski

W obecnych, zabieganych czasach- kiedy nikt nie ma na nic czasu- konta internetowe są
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż konta tradycyjne. Są szybsze i wygodniejsze. Co do tego
nie mamy wątpliwości. W każdym z przeanalizowanych przez nas banków warto założyć konto,
ale o ile dostępne funkcje powyższych kont są bardzo do siebie zbliżone, o tyle w kwestii
bezpieczeństwa i kosztów utrzymania, dostrzec można pewne różnice:

  1. Najbezpieczniejszy dostęp do konta zapewnia bank Millenium. Przy logowaniu się oprócz
   środków ostrożności występujących w mBanku i PKO Inteligo, ………..
   Transakcji natomiast, najbezpieczniej dokonuje się w mBanku, ponieważ do potwierdzenia
   operacji, oprócz karty kodów potrzebny jest jeszcze jednorazowy kod przysyłany smsem.

  2. Z kolei najtańsze w utrzymaniu jest konto mBanku. Korzystanie z niego jest całkowicie
   bezpłatne. Płatne jest tylko dokonywanie transakcji jak np. przelewy. Jest to idealne konto dla
   osób o niewielkich przepływach finansowych- idealne konto dla studentów .

  3. PKO Inteligo jest najlepszym rozwiązaniem dla osób o dużych dochodach. Tylko pozornie jego
   koszty utrzymania są największe, ponieważ konto oprocentowanie jest 1% , dla porównania -
   w mBanku i Millenium oprocentowanie wynosi 03-0,5%. Konto PKO Inteligo zostało uznane
   za najlepsze konto internetowe przez pismo Newsweek.

  4. Ważna kwestia dla osób lubiących kupować przez Internet! Wiele sklepów internetowych
   oferuje dokonywanie bezpośrednich płatności z konta. Jest to możliwe tylko w przypadku konta
   mBanku i PKO Inteligo.

								
To top