Faktor mempengaruhi pertumbuhan mikrob by bahar19852010

VIEWS: 819 PAGES: 31

Nota tentang faktor - faktor mempengaruhi pertumbuhan mikrob.

More Info
									Kesan sekitaran terhadap pertumbuhan:
 Faktor-
 Faktor-faktor yang mempengaruhi
     pertumbuhan mikrob
Faktor-
Faktor-faktor yang mempengaruhi
        mikrob:
pertumbuhan mikrob:
i. Faktor fizikal
pH, suhu, O2, kelembapan (aW), sinaran


ii. Faktor nutrien (kimia)
Sumber karbon, nitrogen, sulfur & fosforus,
Surih, vitamin, faktor pertumbuhan, enzim
EXXON Valdev
  a          b         c

a: pencemaran tumpahan minyak (hidrokarbon)
b: sembur bahan nutrien sesuai untuk pertumbuhan
  mikrob pengurai hidrokarbon
  batu-
c: batu-batuan bersih daripada hidrokarbon
Fermentor/
bioreaktor
                      thermostat
                prob
           filter

   udara
 reservoir       pump      Haba/suhu/
                hotplate  stirrer
Suhu
 4oC merencat pertumbuhan
 -30oC lebih sesuai kerana ada bakteria yang masih
 boleh membiak pada suhu 4oC (ie dalam darah)
 Kumpulan mikroorganisama mengikut
     keperluan suhu
Kumpulan            Banjaran suhu
                   (oC)
sikrofil           15 – 20
               <0
mesofil            25 – 40
               (37)
thermofil           50 – 60
               >100

Obligate: sikrofil (20 oC); thermofil (37 oC)
Fakultatif:
Oksigen
O2 dan
pertumbuhan
mikrob
O2 + e -      O2 -       Superoxide  Superoxide
                         dismutase
O2 - + e - + 2H+     H2O2    Hidrogen   Katalase/
                   peroxide   proxidase
H2O2 + e - + 2H+           Radikal
        H2O + OH.       hidroxil
OH. + e - + 2H+      H2O    air


    Keseluruhan:O2 + 4e    -  + H+      2HO2
 O2 dan pertumbuhan mikrob
                      SOD: superoxide dismutase

Kumpulan       Perkaitan & O2      Keterangan
Aerobe
i. Obligat      Perlu           Kehadiran enzim
                        kalase & SOD
ii. Fakultatif    Tak perlu, tetapi lebih  Kehadiran enzim
           baik dgn O2        kalase & SOD
iii. Mikroaerofilik  Perlu tetapi kurang drp  Tiada katalase &
           atmosferik (kadar     SOD. Patogen guna
           rendah)          enzim perumah
Anaerobe
i. aerotolerant    Tak perlu, tiada beza   Ada SOD. Mungkin
           dgn kehadiran O2     ada melanisme lain
ii. Obligat      Toksik kepada O2     Tiada katalase &
                        SOD.
Kaedah
anaerob
Aktiviti air aW        sumber      contoh
  1.000     Air tulen       Caulobacter
  0.995     Darah manusia     Streptococcus,
                     Eschericia
  0.980     Air laut        Vibrio
  0.950     Roti          G+ve rod
  0.900     Sirup maple      G+ve coci
  0.850     Daging salai      Yis (Sacharomyces
                     rouxii)
  0.800     Jam, kek buah     S. baili, penicillium
  0.750     Ikan masin       Halobacterium
  0.700     Buah kering, cereals  Xeromyces bisporus


                     0.99-
Pada amnya mikrob perlu banjaran diantara 0.99-0.93
   Aktiviti air  NaCl       Sukrosa
    (aW)     g/100ml     g/100ml
    0.995    0.87       9.2
    0.980    3.5 (air laut)  34.2
    0.960    7.0       64.9
    0.900    16.2       64.9
    0.850    23        205 (tepu)
    0.800    30 (tepu)    -


                     0.99-
Pada amnya mikrob perlu banjaran diantara 0.99-0.93
Sinaran
i. Gamma –
(free radical
OH.)
ii. UV –
cytosine
/thymine
  Kumpulan mikroorganisma mengikut keperluan
         karbon & tenaga


  Jenis     Sumber   Sumber     Contoh
 organisma    tenaga   karbon

Fotoautotrof  cahaya    CO2    Tumbuhn, bakteria
                    fotosintetik, alga
Fotohetrotrof  cahaya    Sebatian Purple & green non
               organik sulphur bakteria
Kemoautotrof  tenaga kimia CO2    Sulphur, iron
        (tak organik)     hydrogen bakteria
Kemoheterotrof tenaga kimia Sebatian Majoriti bakteria,
        (organik)  organik kulat, protozoa &
                   haiwan
 Faktor nutrien

Karbon
Nitrogen   Ingredien   kuantiti
Sulfur    Glukosa    25g
fosforus   NH4Cl     3g
Surih     KH2PO4    600mg
Air
Faktor    K2HPO4    600mg
pertumbuhan  MgSO4 .7H2O  200mg
vitamin
       FeSO4 .7H2O  10mg
Asid amino
Purine    MnSO4 .4H2O  20mg
pirmidine   Air      Jadi 1 liter
Endospora: pengsporulan (sporulation)
Pengsporulan
        sporulasi
vegetatif
Endospora
Jenis-
Jenis-jenis media sintetik

Medium   Takrif
Define   Mengandungi bahan kimia spesifik
      dalam kuantiti yang juga spesifik
Kompleks Kandungi bahan kimia yang mungkin
     berubah mengikut batch – sukar
     dipiawai ie yis, darah, kacang soya,
     daging dll
Define dan medium kompleks
    Medium khas untuk pengenalpastian &
          pemencilan
Medium    Takrif

Selektif   Membenar sejenis mikrob spesifik hidup sambil
       merencat yang lain.

Perbezaan  Dapat membezakan jenis mikrob yang berbeza
       melalui perubahan pH atau warna.


Pengkayaan  Berbeza dengan selektif kerana tidak rencat
       yang lain. Bahan kimia tertentu di tambaha bagi
       memudahkan pertumbuhan sesuatu mikrob
Analytical Profile Index (API) 20E System
   Viable non culturableAda mikrob yang:

    1.Dapat
    1.Dapat dilihat (bawah
     mikroskop)
    2.DNA
    2.DNA boleh di pencil
    3.Tidak
    3.Tidak dapat dihidupkan

								
To top