Sebab-Sebab PIBG tidak memainkan peranan aktif di sekolah by Stanlya

VIEWS: 304 PAGES: 21

									         ETD 2133
     PENGLIBATAN IBU BAPA & GURU

   TAJUK : SEBAB PIBG TIDAK
   MEMAINKAN PERANAN AKTIF
      DI SEKOLAH
         Ahli Kumpulan :
 SARMEELA A/P KRISHNAN      3083015121
 SITI NORZELLA BINTI TUHIDIN   3083016331
 STANLIA BT JAMADIL        3083014301
      TUJUAN PIBG
Mengadakan sesuatu forum dan
 perkhidmatan bagi kebajikan dan
 kemajuan murid-murid.

Memenuhi kehendak dan keperluan
 kebendaan murid-murid.
Bertukar-tukar fikiran dan maklumat.

Memberi peluang kepada guru-guru dan
 ibu bapa di sekolah atau institusi
 pelajaran itu berunding.
 PERSEPSI PENGETUA/GURU
      BESAR
• Guru besar berpandangan Persatuan Ibu
 Bapa dan Guru merupakan persatuan
 yang penting dalam sistem persekolahan.

• Penglibatan mereka sebagai penasihat
 Persatuan Ibu Bapa dan Guru tidak
 mendatangkan masalah dan
 membebankan tugas mereka sebagai
 guru besar.
• Ini disebabkan mereka mendapat
 kerjasama daripada Persatuan Ibu
 Bapa dan Guru dan guru apabila
 ingin melaksanakan aktiviti yang
 dirancang.

• Penglibatan Persatuan Ibu Bapa
 dan Guru ini perlu diperluaskan
 dengan melibatkan tenaga guru dan
 pelajar.
     PERSEPSI GURU

• Kebanyakan guru berpandangan
 PIBG merupakan persatuan yang
 penting di sekolah dan penglibatan
 Ibu Bapa dan Guru dalam aktiviti dan
 program yang dianjurkan oleh pihak
 sekolah tidak menjejaskan proses
 pengajaran dan pembelajaran di bilik
 darjah.
Faktor-Faktor PIBG
 Tidak Memainkan
 Peranan Yang Aktif
Kekurangan sokongan daripada ibu
bapa.
•Tiada sambutan dalam penglibatan PIBG
terhadap program dan aktiviti yang telah
dirancang.

Kekurangan promosi oleh pihak
sekolah
•Tiada promosi /kempen yang dianjurkan
oleh pihak sekolah kepada masyarakat
untuk menjadi ahli PIBG yang aktif.
 Kebanyakkan ibu bapa kekurangan
 masa.
• Lebih mengutamakan pekerjaan harian
 daripada tanggungjawab pendidikan anak-
 anak.

 Kurang komunikasi antara ibu bapa
 dengan guru.
• Ibu bapa wajar mengambil berat disiplin
 anak-anak dengan selalu berjumpa dengan
 guru.
 Ibubapa tidak faham sejauh mana
 peranan /matlamat PIBG.
• Pihak sekolah haruslah mendedahkan
 kepentingan utk menjadi ahli kepada
 ibubapa.

Tidak disediakan bilik untuk
 ibubapa/bilik PIBG
• tidak ada sekolah yg menyediakan
 sebuah bilik khas utk ibubapa.
 Ahli jawatan kuasa yang tidak aktif
 dan kurang kerjasama.
• Tiada aktiviti dan program untuk para ibu
 bapa menyebabkan ibubapa kurang
 berminat/bosan utk datang ke sekolah.

 Segelintir ibu bapa berasa
 malu/rendah diri dengan pihak
 sekolah.
• Pihak sekolah hanya memandang tinggi
 kepada pelajar yang cemerlang dalam
 akademik.
Tempat mesyuarat
• Mengadakan mesyuarat di luar
 kawasan sekolah.
• Tidak hanya tertumpu untuk
 bermesyuarat di sekolah sahaja.

 Tidak ada cenderahati/hadiah
 diberikan kepada ahli PIBG.
• Untuk mengenangkan jasa mereka
 sebagai ahli PIBG.
 Perbezaan budaya
• Ibubapa yg berbangsa Cina kurang
 berminat utk datang ke sekolah.
• Sebagai gantinya mereka hanya
 memberi derma kepada pihak
 sekolah utk membuat pelbagai
 projek.
 Guru-guru perlu bermuhasabah diri .
• Guru perlu memotivasikan diri untuk
 menjadi role-model kepada ibubapa dan
 pelajar

 Guru-guru haruslah berani
 menyuarakan masalah pelajar.
• Masalah tentang sikap anak-anak murid
 ketika mengajar di dalam kelas.
 Kekerapan mengadakan mesyuarat
 PIBG.
• Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)
 boleh memainkan peranan dengan
 mengadakan pertemuan secara malar
 untuk mengatasi disiplin murid sejak
 dari tahun satu lagi.
PIBG tidak aktif dalam mengadakan
pertemuan.
• mengenal potensi anak-anak ini untuk
melangkau kelas supaya mereka cepat
melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih
tinggi.

Menyalahkan pihak sekolah 100
peratus.
• Rasanya tidak patut kerana apa guna
menjadi ibu bapa jika melepaskan
tanggungjawab sepenuhnya kepada orang
lain.
 Langkah-Langkah
Menarik Minat Ibubapa
 Dalam Penglibatan
    PIBG
Keibubapaan
• Satu cara yang baik boleh
 digunakan ialah latihan
 keibubapaan (parenting practices).

Komunikasi
• Ibubapa digalakkan
 membincangkan tingkahlaku anak-
 anak mereka kepada pihak
 sekolah.
Kerja Sukarela
• Ibubapa menjadi guru kelas tambahan
 kepada anak-anak mereka.


Pengajaran
• Pada masa ini ramai ibubapa yang
 berpendidikan.
• Ibubapa membantu anak mereka belajar di
 rumah
Penglibatan secara menyeluruh
• PIBG boleh dilibatkan dalam aktiviti
 kokurikulum,keselamatan sekolah atau
 aktiviti lain bagi mengurangkan masalah
 disiplin pelajar.


Ubah sikap guru terhadap ibubapa
• Ada ibubapa yang merasakan sumbangan
 mereka tidak dihargai.
    KESIMPULAN
• Sebagai ibubapa perlulah melibatkan diri
dan menunjukkan tingkah laku yang positif
terhadap anak-anak.

• Penglibatan ini penting kerana kanak-kanak
akan menjadi bimbang, takut, ingin
memberontak dan tidak berani untuk
menghadirkan diri dalam kelompok sosial dan
rakan sebaya.

								
To top