Amplify IT-Consultancy B.V

Document Sample
Amplify IT-Consultancy B.V Powered By Docstoc
					Amplify IT-Consultancy
Solutions
Amplify IT-Consultancy advises medium and large companies with optimizing or redesigning their business
processes.

This is the basis on which we are able to specify adequate process support by means of Information Technology.
These IT Solutions and their architecture take account of the rapidly changing environment of the company by
which internal processes and related IT support can be adapted in a flexible way.

At Amplify IT-Consultancy we guide our customers in the appropriate direction and together we look ahead to
discover how we can anticipate on changes. We try to understand your situation in every critical detail and jointly
search for a solution.

Our solutions encompass:

* Develop system architecture

* Improve business processes

* Consolidate ICT resources

* Arrange ICT application landscape

* Apply software in products

System development

Amplify IT-Consultancy has more than 30 years experience in developing systems and changing business processes
as a consequence or in preparation of the introduction of new software applications.

Examples of systems:

* Command, Control, Communication & Information (C3I)

* Air Traffic Control

* Vessel Traffic Management

* Warehouse & Distribution

* Customer Relationship Management

* Enterprise Resource Management

* Product Life-cycle Management

* Enterprise Workflow

Process Improvement

The attention for the optimization of business processes is growing. One strives for Operational excellence to beat
the competition. Initially this was department oriented “how do I optimize my department?” but now it is
                                     Amplify IT-Consultancy B.V.      1
expanding to processes at business level or even enterprise level “how do we connect different departmental
processes?”

Within companies only a few experts are able to describe processes spanning multiple departments. Besides, not
all processes can be described in a business workflow, because these processes have an ad-hoc chaotic character
or have to adapt very flexible to the changing circumstances.

Agile process definitions ask for agile ICT support. The ICT architecture should be able to absorb the changes and
enable managers to keep overview over the complete processes. Amplify IT-Consultancy is able, by more than
thirty years experience in system development and information technology, to see through your processes, to
switch between high-level management terms and low-level software development lingo, and by that bridging the
gap between user needs and technical possibilities.

Amplify IT-Consultancy is specialized in high-tech product development processes.

IT-Consolidation

Vanwege de behoefte aan meer flexibiliteit en ook aan kostenbesparing op IT-beheer, besluiten veel bedrijven hun
IT-middelen te consolideren.

Er zijn een aantal vormen van consolidatie:

* fysieke; het verplaatsen van de hardware naar rekencentra en het inwisselen van PCs tegen thin clients

* gegevens; het scheiden van gegevensopslag en de servers waarop de applicaties draaien

* applicaties; reduceren van het aantal versies en het aantal producten met gelijke functionaliteit

Vaak kiest men in de praktijk voor een mix van deze consolidatievormen.

Hiermee keert men ten dele terug van de centrale oplossing met een Mainframe via de decentrale oplossing met
fat clients naar de centrale oplossing voor de bulk van het werk. De fat clients worden eventueel ingezet voor die
bedrijfsprocessen waarvoor de thin clients geen oplossing bieden.

Amplify heeft ruime ervaring met het maken van consolidatieplannen en met het herinrichten van de
beheersprocessen tengevolge van een consolidatietraject.

Applicatielandschap

In de meeste bedrijven zijn de bedrijfsondersteunende applicaties gericht op een bepaald competentiegebied:
Personeelszaken, Productontwikkeling, Productie, Verkoop, Financiën. Elke zichzelf respecterend software-pakket
levert ook workflow, document management, content management et cetera. Dit kan lokaal efficiënte processen
opleveren, maar bedrijfsbrede processen zijn daardoor zelden optimaal. Men zoekt regelmatig de oplossing in punt-
tot-punt interfaces tussen applicaties, waardoor zij elkaars informatie uitwisselen. Dit levert op termijn een kluwen
van interfaces op met veelvuldige duplicatie van gegevens.

Een Service Oriented Architecture ofwel "SOA" lijkt het toverwoord. Het biedt goed omschreven elementaire
functionaliteiten (services) die op basis van gestandaardiseerde berichten hun gegevens uitwisselen. Zo is SAP
bezig om zijn geïntegreerde oplossing om te toveren naar deze architectuur.

Verschillende software aanbieders leveren pakketten die SOA ondersteunen. Hierbij kan geleidelijk naar de ideale
architectuur gemigreerd worden terwijl men de legacy applicaties kan blijven gebruiken.

Door de toevoeging van "orchestrator" functionaliteit kunnen bedrijfsbrede services worden ontwikkeld die gebruik
maken van services die op afdelingsniveau worden geboden. Business Process Modelling speelt hierbij een
belangrijke rol en ondersteunt daarbij een adequate monitoring en reportage van de processen.
                                     Amplify IT-Consultancy B.V.      2
Amplify heeft bij verschillende opdrachtgevers aangetoond ook op dit terrein ervaring te hebben.

In-Product software

Regelmatig zijn de productontwikkelaars de drijvende kracht achter het toepassen van informatietechnologie in
producten. Bedrijfseconomische aspecten worden dan geregeld onderbelicht. Toepassing van in-product software
kan verschillende voordelen hebben: kostenverlaging, extra functionaliteit of de mogelijkheid om apparatuur op
afstand te kunnen bewaken of zelfs diagnose te kunnen plegen.

Vaak is het opstellen van een betrouwbare business case een moeilijk karwei. De kosten zijn te berekenen, maar
de opbrengsten zijn lasting in te schatten. Dit komt omdat men niet goed weet hoe de potentiële klanten zich
zullen gedragen: verwacht men dat de service beter wordt of dat het servicecontract goedkoper wordt en is men
bereid te betalen voor software in plaats van hardware?

Amplify heeft ruime ervaring met het adviseren van productontwikkelbedrijven omtrent de issues die het gevolg
zijn van het starten van in-product software. Denk daarbij aan:

* Schrijven van een businessplan

* Onderbouwen van de beslissing om zelf te ontwikkelen of uit te besteden

* Beschrijven van de gevolgen van remote monitoring en diagnostiek voor de organisatie en logistiek

* Inrichten van de organisatie


Services
Amplify IT-Consultancy has extensive experience in the application of information technology in medium and large
companies. That is why you can rely on Amplify for the provisioning of services in several areas:

* Manage multidisciplinary teams from the line as well as the project organization

* Initiate IT projects

* Define and implement processes, methods & techniques

* Implement process improvements (including supporting IT tools) in organizations

* Develop and lead workshops en courses in the field of process improvement and system architecture

* Advise high-tech companies about their ICT strategy

Managing multi-disciplinary teams

Amplify has experience in project as well as line management. Think of setting up and reorganizing a software
development department, managing complex system integration projects and projects in the field of ICT
exploitation and management.

Examples of assignments:


* Manage an ICT-Strategy team (2001-2003)

* Develop a plan for communication via Extranet (2000)

* Establish a business unit for technical-automation services (1997-2000)                                     Amplify IT-Consultancy B.V.      3
* Lead an Applications Facilities Management (AFM) group (1995)

* Develop a strategic partnership agreement (1993)

* Head a department for system design and development (1988-1989)

* Design a complex data-handling system (1987)

Project initiation

Amplify IT-Consultancy can be deployed in the initiation phase of complex system integration projects. Think of the
specification of these projects and the way in which the result should be handed over from development to the application
at the customer site. It is evident that Amplify IT-Consultancy takes care of the alignment with the co-developer and
supplier community.

Examples of assignments:

* Specify a change management system (2006)

* Specify a Single Unified Air Traffic Management system (1992-1993)

* Specify a large document management system for patents (1992-1993)

* Specify an automatic road pricing system (1991-1992)

Processes, Methods & Techniques

Amplify IT-Consultancy has a profound knowledge of processes, methods and techniques. At the organizational level
Amplify has experience with techniques for quality assurance (ISO-9001), project-management methods and procedures
for tendering and delivering (test and integration). At the technical level Amplify has knowledge of software-development
techniques, methods for system development, component based development, application of internet technology in
business processes, process assessments based on the Capability Maturity Model and software process improvement
programs.

Examples of assignments:

* Develop methods and tooling for project management (2006-2007)

* Arranging processes in support of products and services catalogue(2005-2006)

* Investigate efficiency of business processes(2004)

* Develop integrated configuration management system(2003-2008)

* Arrange quality system for an internet service provider and application service provider (ISP/ASP) (2000)

* Develop a method for Millennium services(1995-1997)

* Improve configuration management process (1994)

* Execute software process assessments (1994)

* Project plan for SAP implementation (1994)

* Quality assurance for the realization of an advanced communication system (1993)

* Develop a strategic partnership agreement (1993)
                                       Amplify IT-Consultancy B.V.      4
* Create a quality manual for software development conforming to ISO-9001 (1991)

Workshops & courses

Amplify IT-Consultancy can be deployed in executing workshops and courses in the area of process improvement
and system architecture.

Examples of assignments:

* Execute 4-day course on system architectures (2008)

* Lead of workshop to disentangle a user community from its former company (2006)

* Arrange processes in support of products and services catalogue (2005-2006)

* Lead software process improvement workshops (1994)

* Train professional service provider in a method for Millennium services (1995-1997)

Architecture development

Thanks to the long track record and holistic attitude, Amplify IT-Consultancy is capable to develop an ICT
architecture that enables a company to expand its competitive advantage, to improve its ICT management and to
be prepared for change and/or to increase Return on Investment.

Examples of assignments:

* Develop system architecture for a family of Warehouse & Distribution systems (2007- present)

* Operate in a system-architecture team responsible for translating business processes into supporting ICT tooling
 (2005-2008)

* Create a plan of attack for data center consolidation (2006-2007)

* Develop shared vision on e-Service (2001-2004)

* Rearrange application landscape (2002-2003)


Sectors
Every sector shows its own unique demands and challenges. Amplify IT-Consultancy has experience in different
sectors and branches, by which we are capable to find specific solutions for your branch.

Based on many years experience we developed methods and kept best practices. You are in search of a consultant
who knows your business and the market you are operating in, someone who understands the challenges that you
meet in your day to day business, but also discerns the risks that are associated with the business processes. You
expect innovative solutions in managing your complex risk profile.

Amplify IT-Consultancy has extensive experience in the sectors:

* High-tech industry

* Professional services

* Research & development
                                     Amplify IT-Consultancy B.V.     5
High-tech industry

The saying 'standstill is decline' is nowhere so strong as in the technology sector. Developments in information
technology succeed in tearing pace. At the same time, cost management and risk management are serious issues.
Investing in new developments and technologies is a must, but in an accountable and managed way.

Amplify IT-Consultancy advised high-tech companies about the arrangement of development processes and the
development of the system architecture of their products or product families.

It concerns products for:

* Defense (sensors, actuators, communication and command & control)

* Transport (air traffic control, vessel traffic management and road pricing)

* Semi-conductor industry (lithography)

* Logistics (warehouse & distribution systems for retail, fashion and parts & components)

Professional services

ICT service providers are confronted with rapid changes in the organizations which they support. The application
landscape changes continuously and the call for new applications that are completely integrated in the existing
landscape increases. This asks for, besides the technical efforts also for effort in the field of rearranging and
integrating business processes. In doing so, it is essential to manage resistance against change.

Amplify IT-Consultancy advised professional service providers with arranging their ICT services (processes and
application landscape) in support of:

* Government (Police and Transport)

* Media (Newspapers)

* High-tech industry (semi-conductor and defense industry)

* Application service provider

The following methods and standards have been applied:

* ITIL en BISL,

* CMMI,

* CMMII,

* TOGAF,

* PRINCE2 and PMBOK

Research & Development

Amplify IT-Consultancy investigates the development of system architectures for products and product families.

It concerns products for:

* Defense (communication and command & control)
                                      Amplify IT-Consultancy B.V.     6
* Transport (air traffic control)

* Health care (medical systems)

* Semi-conductor industry (lithography)

* Logistics (warehouse & distribution systems for retail, fashion and parts & components)

In addition to that, Amplify takes care of the System Architecting (SARCH) course of the Embedded Systems
Institute (ESI).
                                     Amplify IT-Consultancy B.V.    7
Curriculum Vitae

This is a concise resume of dr. ir. Eef van Heusden:

* 1975 Master in Science electro-technical engineering at Technical University Twente

* 1981 Doctor in Mathematics and Physics at Utrecht University

* 1980 - 1990 Hollandse Signaalapparaten B.V. in the roles of:

      System developer Naval Systems
      Head system design and development of Air Traffic Control and Vessel Traffic Management systems

* 1990 - 2000 BSO Origin in the roles of:

      Senior Consultant Aerospace & Systems
      Service Practice Manager Technical Automation

* 2000 until present director/consultant Amplify IT-Consultancy B.V.

* 2008 until present teacher System Architecting at the Embedded Systems Institute
Contactgegevens

Amplify IT-Consultancy B.V.

Spelt-oord 30

3991 XH Houten    : +31 (0)30 638 22 95


    : +31 (0) 30 638 22 96


    : info@amplify.nl
                                    Amplify IT-Consultancy B.V.   8