Docstoc

Borang Pengecualian PLKN

Document Sample
Borang Pengecualian PLKN Powered By Docstoc
					                                                JLKN: K / 03/Pin 1/07


TANDATANGAN & COP PEGAWAI
  GRED A, PESURUHJAYA
   SUMPAH, MAJISTRET,
 PENGHULU, PENGGAWA, TOK
SIDANG, JAKSA PENDAMAI ATAU
  KOMANDAN KEM PLKN.
                  BORANG PERMOHONAN PENGECUALIAN
                MENJALANI PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA

                SILA BACA ARAHAN SEBELUM MENGISI BORANG INI
                         Arahan untuk JLKN: K/03/Pin 1/07

    1.    Sila isi borang dengan menggunakan huruf besar dan pen mata bola.
    2.    Sila penuhkan semua butiran yang dikehendaki dengan lengkap dan kepilkan Borang ini bersama dengan
         semua dokumen sokongan. Permohonan yang mengandungi maklumat yang tidak lengkap atau tidak boleh
         dibaca atau tanpa dokumen sokongan akan dianggap tidak lengkap dan dikembalikan kepada pemohon.
    3.    Semua salinan (fotokopi) dokumen sokongan hendaklah disahkan salinan sebenar oleh Pegawai Gred
         A, Pesuruhjaya Sumpah, Majistret, Penghulu, Penggawa, Tok Sidang, Jaksa Pendamai atau Komandan
         Kem PLKN.
    4.    Jabatan tidak akan bertanggungjawab terhadap setiap permohonan yang dihantar sekiranya hilang atau tidak
         sampai ke Jabatan ini.
    5.    Sebarang pertanyaan sila hubungi :   Jabatan Latihan Khidmat Negara
                               Kementerian Pertahanan Malaysia
                               Aras 8 Menara TH Selborn
                               153 Jalan Tun Razak
                               50400 Kuala Lumpur
                               (u.p : Bahagian Pengurusan Pelatih)
                               Tel : 03 – 2687 3400
                               Faks : 03 – 2687 3434
                               Laman web : www.khidmatnegara.gov.my

    * Sila tanda    √


      1.   BUTIR-BUTIR PERIBADI (HURUF BESAR)

       (a) Nama       (b) No kad pengenalan

       (c) Jantina *
                        Lelaki        Perempuan
       (d) Alamat surat menyurat
                                          Poskod

                 Negeri


       (e) Nombor telefon        Rumah

                       Bimbit
2.    BUTIR-BUTIR TENTANG PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA
     (a) Kumpulan * :      1       2       3

     (b) Siri  : ……..………..

     (c) Kem : ………………………………………………………………………..

3.    ALASAN MEMOHON PENGECUALIAN
     (Sila lampirkan salinan dokumen yang telah disahkan, di mana berkaitan)*
   a.    Orang Kurang Upaya :

         Kad OKU yang telah disahkan

         Surat Pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat

         Surat Pengesahan daripada Sekolah Pendidikan Khas / Kelas Khas

   b.    Wanita mempunyai anak kandung

         Salinan Sijil Kelahiran Anak yang telah disahkan

   c.   Orang yang menjalani hukuman pemenjaraan
         Surat Pengesahan Mahkamah

         Surat Pengesahan daripada Penjara/ tempat hukuman dijalankan

   d.   Orang yang menjalani rawatan dan pemulihan dadah di bawah Akta
       Penagih Dadah.
         Surat Pengesahan Mahkamah

         Surat Pengesahan daripada Pusat Tahanan/ tempat hukuman dijalankan

   e.   Orang yang menjalani tahanan di bawah Akta Kanak-Kanak
       2001 / tahanan pencegahan
         Surat Pengesahan Mahkamah

         Surat Pengesahan daripada Pusat Tahanan/ tempat hukuman dijalankan

   f.    Orang yang mengikuti program sepenuh masa di institusi ATM, PDRM,
       BOMBA dan Jabatan Penjara Malaysia :
         Salinan Kad Pengenalan Tentera / Polis

         Surat Pengesahan Perkhidmatan daripada Unit tempat bertugas yang
         disahkan oleh Adjutan/ Pegawai Pemerintah/ Pegawai Memerintah

SAYA MENGAKU BAHAWA SEGALA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI ATAS SEMUANYA
ADALAH BENAR :
   ………………………………………….                         ………………………….
    Tandatangan pemohon                         Tarikh

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2876
posted:7/7/2010
language:Malay
pages:2
Description: Borang Pengecualian PLKN
Deen Yusof Deen Yusof Basic Worker
About Still researching and studying the whole aspect of "world" Together, we share. Living is about sharing. The more you share, the happier you are.. :-)