STPM Bahasa Malaysia 2001 Kertas 2 by bahar19852010

VIEWS: 508 PAGES: 12

More Info
									Nama:                                   Kelas :


SULIT
Bahasa Melayu
Kertas 1
Set 1
3 jam
                    PEPERIKSAAN PERCUBAAN
                 SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
                  PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN 2001


                              BAHASA MELAYU
                                Kertas 2
                                Tiga jam  Arahan Am:
  1. Jawab satu soalan daripada bahagian A dan C, dan soalan-soalan
    dalam bahagian B dan D.

   2. Gunakan lembaran kertas yang berasingan untuk tiap-tiap jawapan.

   3. Markah bagi tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung ( ).
Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur
Bahagian A

Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 650 hingga 750 patah
perkataan dengan berdasarkan satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini.
                          [ 50 markah ]


   1. Perkembangan pesat dalam sektor perkilangan mengakibatkan
     pencemaran alam sekitar. Bersetujukah anda dengan pendapat ini.

   2. Pada waktu ini, masyarakat Malaysia mampu mendapatkan rawatan di
     klinik dan hospital swasta yang tumbuh seperti cendawan selepas
     hujan. Pada pendapat anda apakah kebaikan dan keburukan
     perkembangan penyakit pusat rawatan swasta.

   3. Kebelakangan ini ramai orang mati disebabkan oleh penyakit jantung
     yang menyerang secara tiba-tiba. Salah satu faktor penyakit jantung
     ialah tekanan yang dihadapi oleh seseorang pada zaman serba
     mencabar ini.
     Berikan ulasan anda tentang penyataan ini.

   4. Sebagai salah seorang ahli jawatankuasa Persatuan Seniman, anda
     telah ditugaskan mengkaji tentang faktor-faktor kemerosotan filem-
     filem tempatan dan langkah-langkah mengatasinya.
     Tulis laporan anda selengkapnya.
Bahagian B


   5. Fahami petikan di bawah ini, dan kemudian rumuskan petikan ini
     dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannnya.
     Rumusan hendaklah dibuat dengan menggunakan tidak lebih daripada
     tiga perenggan, dan panjangnya antara 180 hingga 200 patah
     perkataan.
                             [ 20 markah ]


      Industri perikanan merupakan salah satu cabang sumber pendapatan
   negara. Antara sumbangan utama industri perikanan ialah memberikan
   peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Rata-rata penduduk
   tempatan yang tinggal di Pantai Timur Semenanjung Malaysia bekerja
   sebagai nelayan. Bekerja sebagai nelayan dapat mengurangkan kadar
   pengangguran di Malaysia. Sumbangan industri perikanan yang lain ialah
   menggalakkan tukaran mata wang asing. Kegiatan ini dapat meningkatkan
   pendapatan negara.Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur              Page 2 of 12
    Ikan menjadi sumber makanan rakyat tempatan juga merupakan
   sumbangan utama industri perikanan kepada perkembangan ekonomi
   Malaysia. Selain itu, ikan merangkumi lebih kurang 2/3 jumlah protein
   yang diperlukan oleh rakyat Malaysia kerana protein ini merupakan
   sumber yang paling murah dan dapat diterima oleh semua golongan
   Masyarakat. Ikan juga menjadi sumber vitamin A dan D yang utama
   selepas daging.

      Perikanan Laut Dalam dijalankan di perairan melebihi 32 kilometer dari
   pantai sehingga ke perairan antarabangsa. Perikanan laut dalam termasuk
   aktiviti menangkap ikan paus, tuna dan kod. Kegiatan ini dijalankan di
   perairan antarabangsa seperti di Lautan Pasifik, Lautan Hindi, Lautan
   Artik, Lautan Atlantik dan lain-lain. Kapal-kapal besar yang digunakan
   dilengkapi dengan peralatan moden seperti memproses ikan, bilik sejuk
   dan kilang air batu. Kapal-kapal ini menggunakan teknologi moden.Oleh
   itu hasil tangkapan ikan laut dalam lebih banyak kerana menggunakan
   kemudahan menangkap ikan yang lebih efisyen.

      Kegiatan Perikanan Laut cetek melibatkan kegiatan menangkap
   ikan-ikan kecil, ketam,udang,sotong, tiram dan kerang di kawasan-
   kawasan berhampiran pantai. Perikanan laut cetek biasanya dijalankan
   di perairan tidak melebihi 32 kilometer dari pantai. Hasil dari usaha ini
   amat sedikit kerana kaedah menangkap yang kurang efisyen terutamanya
   dirujukkan kepada kaedah tradisional yang memerlukan kepakaran
   melalui pengalaman dan keperluan awak-awak. Antara peralatan yang
   biasa digunakan ialah jala, pancing, pukat hanyut, pukat tarik, pukat jerut
   ,tangkul , bubu dan rawai.

     Menurut perangkaan Bank Dunia , Malaysia telah menghasilkan
   sebanyak 800 000 tan metrik ikan setahun termasuk ketam, udang,
   kerang, sotong dan hasil-hasil laut dalam yang lain. Daripada jumlah 800
   000 tan metrik ini didapati 500 000 tan metrik dihasilkan di Semenanjung
   Malaysia dan 300 000 tan metrik dari Sabah dan Sarawak. Anggaran ini
   telah meletakkan Malaysia di tempat ke 15 dalam senarai negara terkaya
   dengan sumber perikanan di dunia .

     Sektor perikanan laut juga merupakan pencarian utama bagi penduduk
   di sekitar pantai. Lebih kurang 112 754 orang nelayan terlibat dalam
   sektor penangkapan ikan di Malaysia pada tahun 1982. Seramai 80 337
   orang nelayan di Sabah dan 12 667 orang nelayan di Sarawak. Oleh itu,
   nelayan di Malaysia     mesti dilindungi daripada kemuingkinan-
   kemungkinan yang akan dihadapi oleh mereka ketika menjalankan tugas.
   Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia telah memperkenalkan Skim
   Perlindungan Nelayan bermatlamat melindungi nelayan sekiranya mereka
   mendapat kemalangan atau kecederaan di mana-mana tempat di dunia.

     Industri perikanan amat penting untuk meningkatkan pendapatan
   negara. Pelbagai masalah telah melanda industri perikanan dan
   kerjasama semua pihak untuk menjaga industri perikanan agar terus
   kekal hingga generasi akan datang.
Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur               Page 3 of 12
Bahagian C

Jawab satu soalan dalam bahagian ini.               [15 markah ]

6. Alih bahasa petikan di bawah ini kepada bahasa Melayu Moden.

   “Sudah pandai singgang ikan?”

   “Singgang ikan apa?”

   ‘Ikanlah…ikan apa-apa kalau nak singgang, sudah pandai ?’

   “ Kata emak, kalau singgang bubuh asam gelugur , bubuh lengkuas ,lepas
   itu bubuh garam sikit ,bubuh manisan sedikit !”

   “ Uhhh,sudah pandai !’kata Mak Wan Siti, kalau rebus udang pula
   bagaimana Mek Jarah?”

    “Rebus udang senang sahaja ,nampak kulit jadi merah ,masaklah !” kata
   Mek Jarah .

   “ Uuhhh,haa…haahh!’

   Mak Cik Limah ,Mak Wan Siti serta Mak Cik Esah tertawa sekaligus .


   “Kalau nasi hangit ,hendak buat apa !” tanya Mak Cik Esah

   “Dulu nasi hangit sekali “,kata Mek Jarah .

   “Siapa masak? “tanya Mak Esah .

   “Mak masak,tapi mak suruh kita tengok api. Kita turun buang air naik ke
   rumah , nasi bau hangit!”

   “Bila mak balik dari sungai, mak bubuh daun sirih atas nasi, lepas itu
   tudung.”

    (dipetik dan diubah suai daripada Fatimah Busu ,Cerpen “Cincin” ‘)
Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                Page 4 of 12
   7. Alih petikan iklan di bawah ke dalam bentuk prosa biasa.

                         TAWARAN PINJAMAN PELAJARAN
                         KERAJAAN NEGERI SELANGOR
                          SESI PENGAMBILAN 2/2001


     Pemohon-pemohon adalah dipelawa untuk memohon Pinjaman Pelajaran Kerajaan
     Negeri Selangor bagi mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama, Diploma, dan
     Sijil di Universiti / Institusi / Politeknik Tempatan bagi sesi pengambilan 2 / 2001.

     2. Permohonan hanyalah terbuka kepada rakyat Duli Yang Maha Mulia Sultan
     Selangor Darul Ehsan yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut :-
       a) Pemohon lahir di negeri Selangor; atau
       b) Ibu atau bapa pemohon lahir di negeri Selagor; atau
       c) Pemohon lahir di Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974;
       d) Telah mendapat tawaran di Institusi Pengajian Tinggi awam (IPTA)
         Tempatan / Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
       e) Pemohon atau bapa yang telah bermastautin lebih daripada 5 tahun di negeri
         Selangor. (Sila kemukakan dokumen sokongan).

     3. Tawaran Pinjaman Pelajaran ini adalah terbuka kepada semua peringkat kursus
     KECUALI Iajazah Sarjana (Master)dan Doktor Falsafah (Ph.D) / Diploma Lepasan
     Ijazah / Matrikulasi / Asasi Sains / Pra-Diploma.

     4.   Borang permohonan boleh didapati di:
         a) Di pejabat Setiausaha Kerajan Negeri Selangor, Shah Alam, atau
         b) Di Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti / Institusi / Politeknik
         c) Dengan mengemukakan sampul surat 16 cm x 23 cm beralamat sendiri
           berserta setem berharga 30 sen ke alamat seperti yang tersebut di bawah.
           Borang-borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah
           dikemukakan melalui pihak Hal Ehwal pelajar Universiti / Institusi / Politeknik
           yang berkenaan atau dihantar terus kepada alamat seperti di bawah:-

         Setiausaha,
         Lembaga Pengamanah Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor,
         Tingkat 3, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
         Bagunnan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
         40503 SHAH ALAM.

     5. Tarikh tutup permohonan ini adalah pada 7 November 2001 (Rabu). Borang-
     borang permohonan yang diterima lewat selepas tarikh tersebut tidak akan
     dipertimbangkan.


               SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                         Page 5 of 12
Bahagian D

8. Kenal pasti kesalahan bahasa dalam petikan di bawah ini. Bagi setiap
  kesalahan jelaskan sebab kesalahan dan kemudian buat pembetulan.
                            [ 15 markah ]
  Beberapa tahun lalu Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) melapurkan
sekurang-kurangnya    30  orang   pensyarahnya    telah   meletak
jawatan.Penghijrahan tenaga pengajar     universiti ke sektor swasta
terutamanya daripada fakulti perubatan, pengurusan, dan ekonomi
nampaknya sampai kepada tahap yang kritikal .Tindakan mereka berpindah
ke sektor swasta ataupun ke negara lain yang maju telah menimbulkan
masalah kekurangan tenaga pengajar profesional. Masalah brain drain ini
bukan sahaja melanda negara ini, malah semua negara membangun juga
mengalaminya .

 Sebagai negara yang mengamalkan sistem pasaran bebas, tidak ada
sekatan dikenakan ke atas moboliti pekerja yang berpindah demi
memperolehi ganjaran yang lebih lumayan .Berbeza dengan sektor kerajaan
.Sektor swasta mempunyai banyak kelebihan, terutama dari segi bonus,
intensif, kemudahan perubatan dan pengangkutan. Namun demikian ada di
antara cendekiawan ini yang mendakwa bahawa intensif berupa wang
bukanlah pilihan utama mereka untuk berhijrah ke sektor swasta atau ke luar
negeri. Keputusan dan pengiktirafan bekerja yang memberi lebih kebebasan
untuk maju, merupakan alasan yang diberi. Dalam sektor swasta golongan
cendekiawan ini diberi bantuan teknologi dan kewangan untuk menjalani
penyelidikan yang lebih menyeluruh.
                             KERTAS SOALAN TAMAT
Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                     Page 6 of 12
                     JAWAPAN KERTAS MODEL: SET 1/2001

Bahagian A

Soalan 1

Pencemaran alam sekitar berlaku disebabkan perkembangan dalam sektor
perkilangan dan faktor-faktor lain.

1.Faktor Perkilangan

 Isi 1 : Pencemaran air daripada pembuangan sisa kilang ke sungai. Ini
menimbulkan bahaya kepada manusia dan hidupan air. Contohnya 20 batang
sungai di negara ini tercemar dan airnya tidak selamat untuk diminum.
Hampas-hampas sisa kilang juga ada yang dibakar oleh tuan punya kilang
dan ini menyebabkan sebatian tertentu disebarkan ke udara.

Isi 2. Pembuangan sisa kilang yang tidak terancang juga merupakan punca
berlakunya pencemaran. Kilang-kilang yang mengeluarkan asap berlebihan
boleh menambah kadar plumbum di udara. Ini menyebabkan air hujan
berasid dan berbahaya kepada manusia.

2.Faktor Lain

Isi 3. Penggunaan kereta berenjin yang banyak dewasa ini menyumbangkan
pencemaran udara. Bahan buangan dari ekszos kenderaan yang
menggunakan petroleum akan menyebarkan gas karbon monoksida yang
berbahaya.

Isi 4. Penebangan hutan yang tidak terkawal juga menyumbangkan kepada
pencemaran alam. Tumbuh-tumbuhan penting kerana membekalkan oksigen
yang penting untuk manusia dan tumbuh-tumbuhan. Penebangan hutan juga
akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem ekologi.

Isi 5. Kerajaan telah menggubal undang-undang untuk menjaga alam sekitar,
tetapi pelaksanaannya tidak dijalankan dengan sempurna.

Isi 6. Masyarakat juga tidak mahu bekerjasama dengan kerajaan untuk
mengatasi masalah pencemaran.

Kesimpulan

Masalah pencemaran alam sekitar disebabkan oleh pelbagai faktor, bukannya
disebabkan perkembangan sektor perkilangan sahaja.
Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                    Page 7 of 12
Soalan 2

1.Kebaikan

Isi 1. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapat khidmat
rawatan dan perubatan yang lebih baik kerana kepakaran dan peralatan yang
mencukupi.

Isi 2. Memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat

Isi 3. Meningkatkan taraf kesihatan penduduk Malaysia

Isi 4. Menjimatkan kos, tidak perlu ke luar negara untuk mendapat rawatan.
Hal ini dapat mengurangkan pengaliran wang ke luar negara.


2. Keburukan

Isi 5. Kebanyakan klinik dan hospital swasta bermatlamatkan keuntungan.

Isi 6. Kos rawatan yang tinggi menyusahkan golongan berpendapatan
rendah.

Isi 7. Kos rawatan tidak setimpal dengan mutu perkhidmatan yang diberikan.Soalan 3

Isi 1. Tekanan hidup
Ramai orang menghadapi tekanan hidup. Ketegangan fikiran akan berlaku.
Emosi terganggu meningkatkan degupan jantung dan akan membawa
kepada sakit jantung.

Isi 2. Amalan merokok boleh menyebabkan penyakit jantung. Asap rokok
mengandungi nikotin, tar dan karbon monoksida. Nikotin berfungsi
menambah mendapan lemak pada arteri koronori jantung, arteri tersumbat.

Isi 3. Mereka yang mengamalkan amalan pemakanan yang tidak sihat juga
merupakan punca penyakit jantung. Kekurangan potassium menyebabkan
kekejangan arteri. Makan secara berlebihan pula boleh menyebabkan obeseti
akan membebankan jantung.

Isi 4. Rakyat Malaysia semakin sibuk dengan pekerjaan mereka. Ini
menyebabkan mereka tidak mengamalkan senaman. Kerja-kerja yang


Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur              Page 8 of 12
mereka lakukan tidak memerlukan pergerakan badan, tenaga dalam badan
tidak digunakan, berat badan akan meningkat, pemendapan lemak akan
menyebabkan penyakit jantung.


Isi 5. Ada juga mereka yang menghidap penyakit jantung ini mewarisinya
daripada keluarga. Ini bermakna faktor genetik juga merupakan punca
penyakit jantung. Mereka perlu mendapat rawatan awal sekiranya ada
keluarga-keluarga terdekat menghidap penyakit ini.Soalan 4

Format: Laporan

Isi 1: Pengusaha filem tempatan memerlukan kos yang tinggi untuk
menerbitkan filem yang bermutu. Mereka memerlukan khidmat penulis skrip
yang berwibawa untuk menghasilkan skrip terbaik yan boleh menarik minat
penonton daripada pelbagai latar belakang masyarakat dan golongan.

Isi 2: Negara kita amat kekurangan sutradara . Arahan filem yang tidak
sempurna akan menjejaskan mutu filem negara.

Isi 3. Pelakon-pelakon hanya memiliki kecantikan rupa paras. Oleh yang
demikian mereka tidak dapat menghayati watak yang diberikan. Tambahan
pula pelakon-pelakon sekarang kurang disiplin dan mereka bersikap tamak
dengan berlakon beberapa filem dalam satu masa.

Langkah-langkah
Isi 4: Peralatan perfileman yang canggih mampu meningkatkan mutu filem.
Teknologi canggih juga dapat meningkatkan kesan khas . Oleh yang demikian
pihak pengeluar filem mesti berusaha meningkatkan keupayaan tersebut
agar filem kita tidak hanya memaparkan persoalan yang remeh .


Isi 5: Pusat latihan khusus untuk bakal pelakon-pelakon perlu ditubuhkan. Ini
dapat menjamin negara kita menghasilkan pelakon yang berkaliber dan
berdisiplin dan seterusnya mengharumkan nama negara.

Soalan 5

Isi Utama : Industri perikanan merupakan sumber utama pendapatan
negara. Selain itu, memberikan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar
pengangguran.

Isi 1 : Ikan menjadi sumber makanan dan merangkumi 2/3 protein yang
diperlukan oleh rakyat Malaysia.

Isi 2 : Kegiatan perikanan laut dalam dijalankan di perairan melebihi 32
kilometer ke perairan antarabangsa, dilengkapi kemudahan menangkap yang
efisyen dan hasil tangkapannya banyak.


Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur               Page 9 of 12
Isi 3 : Kegiatan perikanan laut cetek dijalankan di perairan tidak melebihi 32
kilometer dari pantai dan menggunakan kaedah tradisional yang memerlukan
pengalaman awak-awak.

Isi 4 : Malaysia merupakan pengeluar utama industri makanan di dunia.

Isi 5 : Sektor perikanan merupakan sumber rezeki utama penduduk sekitar
pantai.
Isi 6 : Nelayan Malaysia mesti dilindungi ketika menjalankan tugas. Kerajaan
telah memperkenalkan skim insuran untuk nelayan.

Kesimpulan : Industri perikanan memainkan peranan penting untuk
peningkatan ekonomi negara.Soalan 6

Mak Siti ingin tahu sama ada Mek Jarah sudah tahu memasak singgang ikan.
Mek Jarah pula ingin tahu ikan apa yang dimaksudkan Mak Wan Siti. Mak
Wan Siti pula ingin tahu sekiranya Siti sudah tahu memasak singgang ikan
dari segala jenis ikan.

Mek Jarah menyatakan sekiranya ingin memasak singgang ikan mesti
dibubuh asam gelugur, lengkuas, garam dan manisan. Mak Wan Siti memuji
kepandaian Mek Jarah memasak singgang ikan. Mak Limah ingin tahu
bagaimana cara Mek Jarah merebus udang. Mek Jarah menerangkan
sekiranya kulit udang sudah kemerah-merahan, tandanya udang itu telah
masak. Mereka pun tertawa.

Mak Cik Esah pula ingin tahu bagaimana hendak mengatasi masalah nasi
hangit. Mek Jarah menerangkan bahawa nasinya pernah hangit. Mak Esah
ingin tahu siapa yang memasaknya. Mek Jarah menerangkan bahawa
emaknya yang memasak nasi itu. Emaknya menyuruhnya menjaga api nasi.
Mek Jarah turun buang air dan apabila dia naik ke rumah nasinya hangit.
Apabila ibunya balik dari sungai, ibunya meletakkan daun sirih di atas nasi
dan menutup periuk nasi tersebut.
Soalan 7

Kerajaan negeri Selangor menawarkan Pinjaman Pelajaran Kerajaan Negeri
. Pinjaman ini ditawarkan untuk pengajian peringkat Ijazah Pertama, diplomaPortal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur              Page 10 of 12
dan sijil di Universiti, Institusi, serta Politeknik Tempatan bagi sesi
pengambilan 2/2001

  Permohonan terbuka kepada rakyat negeri Selangor yang memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan. Pemohon mestilah dilahirkan di negeri
Selangor atau ibu atau bapa pemohon dilahirkan di Selangor. Pemohon yang
dilahirkan di Kuala Lumpur sebelum 1 Februari 1974 layak memohon
pinjaman ini. Pemohon juga telah mendapat tawaran di Institusi Pengajian
Tinggi Awam atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Mereka yang telah
bermastautin lebih daripada lima tahun di Selangor juga boleh memohon
pinjaman ini, namun begitu mereka mesti mengemukakan surat sokongan.

 Tawaran ini terbuka kepada semua peringkat kursus kecuali Ijazah Sarjana
Muda, Doktor Falsafah, Diploma Lepasan Ijazah, Matrikulasi, Asasi Sains dan
Pra-Diploma.


 Borang permohonan boleh didapati di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Selangor, Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti, Institusi dan Politeknik.
Pemohon mestilah mengemukakan sampul surat 16cm x 23cm beralamat
sendiri berserta setem 30 sen dan dihantar ke alamat ,Setiausaha, Lembaga
Pengamanah Kumpulan Wang Biasiswa Selangor, Tingkat 3, Bahagian
Pengurusan Sumber Manusia, Bangunan Sultan Salahudin Abdul Aziz, 40503
Shah Alam. Permohonan mereka hendaklah dihantar melalui Hal Ehwal
Pelajar pusat pengajian masing-masing atau menghantar terus ke alamat
yang dinyatakan.

 Tarikh tutup permohonan adalah pada 7 November 2001 (Rabu). Borang-
borang permohonan yang diterima lewat selepas tarikh permohonan tidak
akan dipertimbangkan.Soalan 8

1      Kesalahan                     Beberapa tahun lalu
      Alasan                       Tiada tanda koma
      Pembetulan                     Beberapa tahun lalu,
2      Kesalahan                     Melapurkan
      Alas an                      Kesalahan ejaan
      Pembetulan                     Melaporkan
3      Kesalahan                     Penghijrah
      Alasan                       Penghijrah merupakan kata nama
      Pembetulan                     Penghijrahan
4      Kesalahan                     Daripada
      Alasan                       Kesalahan kata sendi daripada
      Pembetulan                     Dari
5      Kesalahan                     Kepada tahap
      Alasan                       Kesalahan penggunaan kata sendi
      Pembetulan                     Ke tahap
6      Kesalahan                     Memperolehi


Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                              Page 11 of 12
      Alasan                       Kesalahan imbuhan
      Pembetulan                     Memperoleh
7      Kesalahan                     Intensif
      Alasan                       Penggunaan perkataan tidak sesuai
      Pembetulan                     Insentif
8      Kesalahan                     Di antara
      Alasan                       Kesalahan penggunaan kata sendi
      Pembetulan                     Antara
9      Kesalahan                     Dalam
      Alasan                       Dalam berfungsi kata sendi nama yang
                                berfungsi sebagai kata arah
      Pembetulan                     Di
10     Kesalahan                     Menjalani
      Alasan                       Kesalahan imbuhan
      Pembetulan                     Menjalankan
Portal Pendidikan Utusan 2001 - 2002 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                             Page 12 of 12

								
To top