Docstoc

Jawapan STPM Makroekonomi Kertas2b Bahagian A

Document Sample
Jawapan STPM Makroekonomi Kertas2b Bahagian A Powered By Docstoc
					STPM EKONOMI Trial

Set 2, Bahagian A

Jawapan

1. B        11. B  21. C
2. C        12. A  22. D
3. D        13. D  23. A
4. A        14. C  24. B
5. B        15. B  25. A
6. D        16. D  26. C
7. A        17. C  27. D
8. C        18. A  28. C
9. B        19. D  29. A
10. D        20. B  30. B
Set 2, Bahagian B

Jawapan

31. Masalah yang dihadapi semasa menghitung pendapatan negara:
  a) Penghitungan dua kali
  b) Barang yang tidak dipasarkan
  c) Masalah harga
  d) Barang haram
  e) Masalah pengumpulan data
  (Huraikan mana-mana tiga – 2 m setiap satu.)

32. Kesan cukai dalam penentuan keseimbangan ekonomi:

            Kesan cukai tetap dan perbelanjaan kerajaan:

       AE

                       Y = AE
                        C2 + I + G
                    E1
                       C0 + I

                 E0  C1 + I
          O    Y1  Y0  Y2       PN

  E0 - keseimbangan asal. Apabila dikenakan cukai, fungsi C0 + I beralih ke
  bawah C1 + I. Keseimbangan pendapatan negara berkurangan (OY1) apabila
  kerajaan melakukan perbelanjaan, keseimbangan beralih dari E0 kepada E1
  dan keseimbangan pendapatan negara meningkat ke OY2.


33. Ciri-ciri wang:
  a) Diterima umum.
  b) Penawarannya terhad.
  c) Nilainya stabil.
  d) Tahan lama.
  e) Mudah dikenali.
  f) Bentuknya seragam.
  (Huraikan mana-mana tiga - 2m setiap satu.)
34. Fungsi bank pusat sebagai bank kepada kerajaan:
  a) Menguruskan akaun kerajaan
  b) Menguruskan hutang negara.
  c) Memberi pendahuluan.
  d) Memberi nasihat kewangan.
  (Huraikan mana-mana tiga - 2m setiap satu.)

35. Cara kerajaan mengatasi lompang deflasi dengan dasar fiskal:
  a) menambahkan perbelanjaan kerajaan.

    AE           Y = AE

                 C + I + G1

                C + IG 0
     O     Y   Yf    PN

  b) mengurangkan cukai.

   AE             Y = AE


                 C1 + I + G

                 C0 + I + G
    O      Y   Yf        PN

  c) menambahkan perbelanjaan kerajaan dan mengurangkan cukai serentak
   (tak perlu rajah).

36.Kelemahan-kelemahan Teori Faedah Berbanding:
  a) Perdagangan bukan dua jenis barang dan dua buah negara sahaja.
  b) Kos pengeluaran bukan malar.
  c) Terdapat kos pengangkutan.
  d) Guna tenaga penuh jarang berlaku.
  e) Aktiviti ekonomi negara adalah pelbagai.
  f) Wujud sekatan perdagangan.
  (Huraikan mana-mana tiga - 2m setiap.)
37. Halangan proses penciptaan kredit oleh bank perdagangan:
  a) Bocoran wang tunai berlaku.
  b) Bank pusat mengubah nisbah rizab.
  c) Suasana pelaburan tidak baik.
  d) Bukan semua urus niaga dibayar dengan cek.
  e) Pelabur tidak mampu menyediakan cagaran.
  (Huraikan mana-mana tiga - 2m setiap satu.)


38. Menyediakan imbangan akaun semasa:

        Butir                RM juta

    a. Eksport barang
     Import barang

       Imbangan perdagangan

    b. Bayaran perkhidmatan pengangkutan
     perkapalan dan insuran
     Bayaran perkhidmatan perjalanan
     Bayaran pendapatan
     Bayaran perkhidmatan lori

       Imbangan perkhidmatan

    c. Pindahan bersih

       Imbangan akaun semasa
Set 2, Bahagian C

Jawapan

39. a) Dasar kewangan kuantitatif dapat mengatasi masalah kenaikan harga
    melalui:

    i.  operasi pasar terbuka - menjual surat berharga dan bil
       perbendaharaan.
    ii. mengubah kadar cadangan minima - menaikkan kadar cadangan ini.
    iii. kadar bank - menaikan kadar bank.
    iv. funding - menjual banyak bon jangka panjang.

  b) Hubungan antara nilai wang dengan tingkat harga:
   - Nilai wang berhubung secara songsang dengan tingkat harga.


40. a) Tujuan masyarakat meminta wang:

    i.  Urusniaga - untuk perbelanjaan harian untuk membeli barang dan
       perkhidmatan.
    ii. Awasan - untuk menghadapi sesuatu perbelanjaan diluar jangka
       seperti kemalangan.
    iii. Spekulasi - untuk membeli saham atau bon supaya boleh mencari
       keuntungan daripada kenaikan harga saham atau bon.

  b)    Y


       Y1

       Y0           M0  M1  Jumlah wang.

    Permintaan wang untuk urusniaga ditentukan oleh pendapatan negara.
    Semakin tinggi pendapatan negara maka semakin banyak wang diminta
    untuk urusniaga dan sebaliknya.
         K/I

         I0


         I1
           M0 M1        Jumlah wang
     Permintaan wang untuk spekulasi ditentukan oleh kadar bunga.
     Semakin tinggi kadar bunga maka semakin rendah permintaan wang
     untuk spekulasi dan sebaliknya.


41. a)  AE

              E0     AE0 (P0)
                    AE1 (P1)
         E1           Y1     Y0  PN
      P
      P1

      P0

            Y1    Y0  PN

     E0 adalah keseimbangan asal dengan tingkat harga P0 dan keluaran
     negara benar Y0. Apabila tingkat harga naik kepada P1 menyebabkan
     pendapatan benar turun, maka AE0 beralih ke AE1 dan keluaran negara
     benar adalah Y1.

     Hubungan antara tingkat harga dengan keluaran negara benar pada titik
     keseimbangan ditunjukkan pada rajah dibawahnya. Dengan
     menyambungkan E0 dan E1 maka keluk permintaan agregat terbentuk.
   b)     P   lebihan AS   AS
         P1
                E0
         P0
         P2    lebihan AD    AD


          O     Y0      PN

      Keseimbangan tercapai apabila AD = AS, iaitu pada titik E0 dengan tingkat
      harga P0 dan keluaran negara benar Y0. Ini bererti firma-firma akan
      mengeluarkan barang sebanyak Y0. Apabila tingkat harga P1 – berlaku
      lebihan penawaran agregat, dan tingkat harga akan turun. Apabila tingkat
      harga P2 berlaku lebihan permintaan agregat dan tingkat harga akan naik.


42.  a) Perbezaan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara kerana:

      i.   anugerah kekayaan alam.
      ii.  jumlah penduduk dan tenaga buruh mahir.
      iii.  simpanan masyarakat dan pembentukan modal tetap.
      iv.  kemajuan teknologi.
      v.   sistem sosial dan sikap masyarakat.
      vi.  peluasan pasaran.

   b) Kerajaan dapat bantu pertumbuhan ekonomi dengan:

      i.   menyediakan infrastruktur fizikal.
      ii.  meningkatkan taraf pendidikan.
      iii.  mengembangkan golongan usahawan.
      iv.  meningkatkan pelaburan.
Set 2, Bahagian D

Jawapan

43 a)  APS = 0, APS = 0.25
  b)  MPS = 0.4, MPC = 0.6
  c)  C = 200 + 0.6Y
  d)  Y = 1 750
  e)  Suntikan - sebarang tambahan pendapatan isi rumah yang bukan dari
    aliran pusingan pendapatan.
    Bocoran - sebarang pendapatan isi rumah dan firma yang tidak
    dimasukkan semula ke dalam aliran pusingan pendapatan.


44 a) RM10 154j dan RM19 670j
  b) Perkhidmatan lain - RM550j
  c) 1996 = -7 367 – 9 448 + 441 – 4 198 + 3 603 = -16 969
    1997 = -9 028 – 10 516 + 737 – 4 720 + 4 143 = -19 384
  d) Kadar pertambahan eksport:
    1997 = 199.491 – 148 506 x 100 = 34.33%
         148 506
    1998 = 193 129 – 199 491 x 100 = -3.19%
         199 491
    1999 = 214 701 – 193 127 x 100 = 11.17%
         193 127
  e) RM71 800j


45 a) M1 = mata wang + deposit semasa
   M2 = M1 + separa wang
  b) M1 = 24 249, 25 020
   M2 = 83 903, 89 233
  c) Separa wang = simpanan tetap dan simpanan tabungan sektor swasta
   dengan bank perdagangan, sijil BNM dll.
  d) 6.35%
  e) 1990 = 10 059 – 9 174 x 100 = 9.65%
         9 174
46 a) Cukai langsung - cukai yang bebannya jatuh pada mereka yang
   dikenakan cukai. Contoh: cukai pendapatan individu.
   Cukai tak langsung - cukai yang bebannya tidak semestinya jatuh kepada
   mereka yang dikenakan cukai. Contoh: cukai jualan.
  b) Hasil bukan cukai - pertambahan 67.3%

  c) Kadar pertambahan tahunan = 28.9/ 5 = 5.78%
  d) 1995 - 5708, 2000 - -5 928
  e) tahun 2000

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:982
posted:7/7/2010
language:Malay
pages:9
Description: Kertas Jawapan STPM Makroekonomi Kertas2b Bahagian A
Deen Yusof Deen Yusof Basic Worker
About Still researching and studying the whole aspect of "world" Together, we share. Living is about sharing. The more you share, the happier you are.. :-)