Borang CIDB - Program Latihan Belia

Document Sample
Borang CIDB - Program Latihan Belia Powered By Docstoc
					                                                                             UPLKI 1/2004
                                                                              Gambar
                              603 2617 0200     603-4043 0801
                                                                              Berukuran
                                                                              Pasport
BORANG PERMOHONAN KURSUS PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BELIA

1. Nama Penuh:2. Alamat Surat Menyurat:
3. No. Telefon                        4. No. Kad Pengenalan (sertakan salinan):


5. Tarikh Lahir:                       6. Umur:               7.  Jantina:
                                      Tahun               Lelaki        Perempuan
8. Nama Bapa / Penjaga:                                      9.  Pekerjaan Bapa / Penjaga:10. Keputusan Peperiksaan:                         Tahun               Lelaki        Perempuan

   Peperiksaan           Tahun     Pangkat                            Keputusan
                                    B. Melayu        B. Inggeris    Matematik        Sains        Pend. Seni

   PMR

   SPM / SPMV

   Lain-lain
   Sila sertakan salinan sijil-sijil peperiksaan yang berkaitan


11. Kursus Pilihan (Nyatakan kursus mengikut pilihan keutamaan. Sila rujuk senarai kursus).

  Pilihan Pertama : ..........................................................................................................................................................

  Pilihan Kedua : ..........................................................................................................................................................

  Pilihan Ketiga : ..........................................................................................................................................................

12. Adakah anda memiliki lesen memandu                     Ya         Tidak         Kelas: ...................

13. Adakah anda pernah mengikuti kursus kemahiran

  Nama kursus          :.........................................................

  Tempat kursus         :.........................................................

14. Pengakuan Calon

  "Saya akui bahawa maklumat yang saya beri di dalam borang ini adalah benar. Saya faham serta mengakui sekiranya
  maklumat tersebut palsu, permohonan saya ini dengan sendirinya terbatal".  Tarikh : ..............................................                    Tandatangan: ..............................................
P r o g r a m
   Latihan Kemahiran Belia
   Industri Pembinaan
   Peluang Mendapatkan Kemahiran Untuk Kerjaya Dalam Industri Pembinaan
       603 2617 0200  603-4043 0801
LT-LatihanABM-ƒ     2/21/05        10:44 PM    Page 3
    INDUSTRI PEMBINAAN NEGARA MEMERLUKAN ANDA...
    IKUTI PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN CIDB
    L embaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) menawarkan peluang kepada para lepasan sekolah dan belia-belia
      tempatan untuk menyertai Program Latihan Kemahiran Industri Pembinaan yang akan dijalankan di Akademi Binaan Malaysia
    (ABM). Kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti berikut:-
                                                                TEMPAT YANG DI TAWARKAN     BIL
                                                       ABM WILAYAH


                                                              ABM WILAYAH


                                                                     ABM WILAYAH


                                                                            ABM WILAYAH


                                                                                   ABM WILAYAH


                                                                                          ABM WILAYAH
                        BIDANG KURSUS      KOD KURSUS  LEVEL  TEMPOH KURSUS
                                                                                   SARAWAK
                                                               SELATAN


                                                                      TENGAH
                                                                                           SABAH
                                                                             UTARA
                                                        TIMUR
        BUILDING
      1  Bricklaying                         BR1     1     2 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
      2  Bricklaying                         BR1     2     3 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
      3  Plastering                         PL1     1     2 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
      4  Tiling                           TL1     1     2 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
      5  Carpentry ( Joinery)                    CR1     1     2 Bulan    ✔       ✔                     ✔       ✔
      6  Carpentry (Formwork)                    CR2     1     2 Bulan    ✔       ✔                     ✔       ✔
      7  Drywall Partition Installation               DY1     1     2 Bulan    ✔                     ✔       ✔       ✔
      8  Fixed Ceiling Installation                 CF2    1&2    3 Bulan                  ✔                     ✔
      9  Demountable Ceiling Installation              CF1    1&2    1 Bulan                  ✔
     10  Plumbing (Building & Sanitary Fitting)           PB1     1     2 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
     11  Plumbing (Water Reticulation)                PB2     1     1 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
     12  Building Operation & Maintenance Handyman (C & S)      BM1     1     3 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
     13  Scaffolding ( Prefabricated)                SC1     1     1 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
     14  Scaffolding ( Tubular)                   SC2     1     1 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
     15  Scaffolding (Tubular)                    SC2     2     1 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
     16  Building Decorative Painting                PT1    1&2    3 Bulan    ✔       ✔              ✔       ✔       ✔
     17  Building Architectural Coating Application         PT2    1&2    2 Bulan           ✔              ✔               ✔
     18  Concreting                         CO1     1     1 Bulan    ✔       ✔              ✔       ✔       ✔
     19  Barbending                         BB1     1     1 Bulan    ✔       ✔              ✔       ✔       ✔
     20  Aluminium Framework Fabrication               AL1     1     3 Bulan
     21  Steel Structure Erection & Fabrication           SS1     1     3 Bulan    ✔
     22  Steel Frame and Truss Installation             SS2     1     1 Bulan           ✔                     ✔

        CRANE OPERATION
     23  Mobile Crane Operation                   MK1     2     2 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
     24  Crawler Crane Operation                   CC1     2     2 Bulan                  ✔
     25  Tower Crane Operation                    TC1     2     2 Bulan                  ✔

        PLANT OPERATION
     26  Backhoe Loader Operation                  XB1     2     2 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔       ✔       ✔
     27  Wheel Loader Operation                   XD1     2     2 Bulan                                ✔       ✔
     28  Hydraulic Excavator Operation                XO1     2     2 Bulan    ✔       ✔              ✔       ✔       ✔
     29  Track Dozer Operation                    XD2     2     2 Bulan    ✔                            ✔

        MECHANICAL & ELECTRICAL
     30  Building Wiring Installation                EX0         3 Bulan    ✔       ✔       ✔      ✔               ✔
     31  Junior Electrical Technician (MLVK)             EX1     1    6 Bulan
     32  Electrical Technician (MLVK)                EX1     2    6 Bulan
     33  Juruelektrik Tahap 3 (MLVK)                 EX1     3    6 Bulan
     34  Wiremen Grade 1 (Sarawak)                            6 Bulan                                 ✔
     35  Wireman Grade 2 (Sarawak)                            4 Bulan                                 ✔
     36  Single Phase Electrical Installation           PW1/PW2        15 Bulan    ✔       ✔              ✔       ✔
     37  Three Phase Electrical Installation            PW3/PW4        12 Bulan    ✔                     ✔
     38  Gas Pipe Fitting                      GP1         3 Bulan    ✔
     39  Gas Pipe Insulation                     GN1         3 Bulan    ✔

        DRAFTING
     40  Architectural Drafting                   DA1     1     4 Bulan                  ✔              ✔       ✔
     41  Architectural Drafting                   DA1     2     4 Bulan                                ✔

        CIVIL
     42  Landscape Construction Attendant Coordination        LSI    1     4 Bulan    ✔       ✔              ✔       ✔
     43  Landscape Construction Coordination             LS2    2     3 Bulan                                ✔

        PETROLEUM & GAS
     44  Kimpalan (1G)
        - Kimpalan (SMAW/MMA) - 1 G                 WG6     1     1 Bulan           ✔                     ✔

     45  Kimpalan (3G)
        - Kimpalan (SMAW / MMA)-3G                 WG6     2    2 Minggu           ✔                     ✔
        - Kimpalan (GTAW / TIG) - 3G                WG5     2    2 Minggu           ✔                     ✔

     46  Kimpalan 6G
        - Kimpalan (GTAW + SMAW) - 6G                WG7     3    2 Minggu           ✔                     ✔
        - Kimpalan (SMAW / MMA) - 6G                WG6     3    2 Minggu           ✔                     ✔
        - Kimpalan (GTAW / TIG) - 6G                WG5     3    2 Minggu           ✔                     ✔

        BLASTING & PAINTING
     47  Blasting & Painting                    PC1/PC2        4 Minggu           ✔

        NON DESTRUCTIVE TESTING (NDT)
     48  Interpretation Of Radiographs                ND4         2 Minggu           ✔
     49  Magnectic Particle Testing                 ND1         2 Minggu           ✔
     50  Penetrant Testing                      ND2         2 Minggu           ✔
     51  Ultrasonic Testing weld                  PC1&PC2        6 Minggu           ✔
LT-LatihanABM-ƒ   2/21/05      10:44 PM   Page 4
    SYARAT PERMOHONAN
    A. Syarat Kursus

    1. Bidang Kursus 1 hingga 9                              6. Bidang Kursus 46
      a) Tamat persekolahan minimum darjah 6 / Tingkatan 3                 a) Memiliki Sijil Kimpalan (3G) dari Institusi yang diiktiraf.

    2. Bidang Kursus 23 hingga 29                             7. Bidang Kursus selain daripada tersebut diatas
      a) Tamat Persekolahan Tingkatan 5                           a) Tamat persekolahan Tingkatan 5
      b) Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
      c) Memiliki Lesen Memandu Kelas 'L' kecuali kursus 25               B. Syarat Umum

    3. Bidang kursus 41 & 43                               1. Berumur sekurang-kurangnya 16 tahun hingga 35 tahun
      a) Memiliki Sijil Kecekapan Kemahiran CIDB tahap 1                 2. Warganegara Malaysia
                                               3. Sihat tubuh badan
    4. Bidang Kursus 37
      a) Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang
        berkenaan atau telah memegang kekompetenan Wireman               Sertakan dokuman & salinan berikut:-
        Fasa Tunggal selama 1 tahun dari tarikh lulus peperiksaan.           1. Sijil/keputusan peperiksaan SPM/PMR
      b) Mempunyai buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja              2. Sijil berhenti sekolah
        elektrik                                    3. Sijil-sijil berkaitan
                                               4. Satu keping gambar warna berukuran pasport
    5. Bidang Kursus 45                                  5. Salinan Kad Pengenalan atau dokuman pengenalan diri
      a) Memiliki Sijil Kimpalan (1G) dari Institusi yang diiktiraf.

                                        Alamat Ibu Pejabat CIDB:
                             Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
                                Bahagian Pembangunan Personel Binaan
                        Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, No. 72, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur,
                                 P.O. Box. 12278, 50772 Kuala Lumpur.
                                Tel : 603-26170 200 Fax : 603-4043 0801
      Alamat CIDB Wilayah:
      CIDB Wilayah Utara (Kedah)         CIDB Wilayah Sabah           Pejabat Kecil CIDB Negeri Perak    Pejabat Kecil CIDB Cawangan Tawau
      Lot 1-4, Tingkat 11, City Plaza,      Lot EG. 11, Tingkat Bawah,       Lot 5.02, Tingkat 5, Bangunan KWSP,  TB 306, Tingkat 2, Blok 35,
      Jalan Tunku Ibrahim,            Block E, Bangunan KUWASA,       Jalan Greentown,           Kompleks Perdagangan Fajar,
      05000 Alor Setar, Kedah.          88100 Kota Kinabalu,          30450 Ipoh,              Jalan Hj. Karim,
      Tel : 04-733 1243             Sabah.                 Perak.                Beg Berkunci No. 7,
      Faks : 04-733 1175             Tel : 088-235 060           Tel : 05-2423 488           91009 Tawau,
                            Faks : 088-242 481           Faks : 05-2555 488          Sabah.
      CIDB Wilayah Selatan (Johor)                                              Tel : 089-777 841/777 842
      Lot 2067, Batu 3, Jalan Tampoi,      CIDB Wilayah Sarawak          Pejabat Kecil CIDB Negeri Kelantan  Faks : 089-777 840
      81200 Johor Bahru,             Tingkat 1, Blok A,           No. U7.2, Tingkat 7,
      Johor Darul Takzim.            Kompleks CIDB,             Menara Perbadanan,          Pejabat Kecil CIDB Cawangan Miri
      Tel : 07-234 4808             Jalan Sultan Tengah,          Jalan Tengku Petra, Semerak,     Kompleks Perdagangan Saberkas,
      Faks : 07-234 4807             93050 Kuching, Sarawak.        15000 Kota Bharu,           Jalan Miri-Lutong,
                            Tel : 082-445 833 / 446 833      Kelantan.               98000 Miri,
      CIDB Wilayah Timur (Terengganu)      Faks : 082-447 833           Tel : 09-743 5311           Sarawak.
      Tingkat 7, Menara Yayasan                             Faks : 09-744 4311          Tel : 085-665 133
      Islam Terengganu,             Pejabat CIDB Pulau Pinang       Pejabat Kecil CIDB Negeri Pahang   Faks : 085-665 432
      Jalan Sultan Omar,             Lot 9.01,Tingkat 9, Bangunan KWSP,   Wisma Kontraktor Melayu Pahang,
      20300, Kuala Terengganu,          No. 3009 Off Lebuh Tenggiri 2,     Tingkat Bawah, B246 & 248,
      Terengganu.                Bandar Seberang Jaya,         Jalan Dato’ Lim Hoe Lek,
      Tel : 09-624 5311             13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang.   25200 Kuantan,
      Faks : 09-623 8973             Tel : 04-390 2448           Pahang,
                            Faks : 04-390 7448           Tel : 09-517 8953 / 8734
                                               Faks : 09-517 8751

      Alamat ABM:

      Akademi Binaan Malaysia Wilayah      Akademi Binaan Malaysia Wilayah     Akademi Binaan Malaysia Wilayah    Akademi Binaan Malaysia Wilayah
      Utara                   Tengah                 Timur                 Selatan
      Lot 1687, Bandar Darul Aman,       Lot 8, Blok E, Jalan Chan Sow Lin,   Jenagor, Peti Surat 25,        Lot 2067, Batu 3, Jalan Tampoi,
      06000 Jitra, Kedah.            55200 Kuala Lumpur.           21700 Kuala Berang,          81200 Johor Bahru, Johor.
      Tel : 04-917 2500             Tel : 03-9200 2008           Terengganu.              Tel : 07-238 8152
      Faks : 04-917 6251            Faks : 03-9200 2009           Tel : 09-681 4327           Faks : 07-234 5808
                                               Faks : 09-681 4329

      Akademi Binaan Malaysia Wilayah      Akademi Binaan Malaysia Wilayah
      Sabah                   Sarawak
      Jalan Mangga, Batu 6, Kolombong,     Tingkat 1, Blok C, Kompleks CIDB,
      88450 Kota Kinabalu, Sabah.        Jalan Sultan Tengah,
      Tel : 088-430 615/616           93050 Kuching, Sarawak.
      Faks : 088-431 359            Tel : 082-446 700
                           Faks : 082-442 700

				
DOCUMENT INFO
Description: Maklumat tentang Borang CIDB - Program Latihan Belia.
Deen Yusof Deen Yusof Basic Worker
About Still researching and studying the whole aspect of "world" Together, we share. Living is about sharing. The more you share, the happier you are.. :-)