Ha Dong

					            Đỗ Văn Nhất. ĐTVT6B.

            CÁC ĐIỂM TRƯỜNG QUẬN HÀ ĐÔNG1.Học Viện An Ninh Nhân Dân.
 - Địa chỉ : Đường Nguyễn Trãi , Hà Đông , Hà Nội.
 - SĐT :
 - Các tuyến xe bus đi qua : 01, 02, 21, 19, 22, 27, 39.
 - Cách đi từ :
   +) BX Mỹ Đình : đi 39 (chiều Nghĩa Đô -> Văn Điển).
   +) BX Giáp Bát : đi 21.
   +) BX Long Biên : đi 01, 22( chiều Gia Lâm -> Yên Nghĩa ).
   +) BX Gia Lâm : đi 22.
   +) BX Yên Nghĩa : đi 02, 21, 27.
   +) BX Lương Yên : đi 19 ( chiều Trần Khánh Dư -> Hà Đông).
   +) Ga HN : đi 01 ( chiều Long Biên -> Hà Đông).

2. Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền.
 - Địa chỉ :số 2 Trần Phú – Hà Đông.
 - SĐT : 0343510018.
 - Các tuyến xe Bus đi qua : 01, 02, 19, 21, 22, 27, 37, 39.
 - Cách đi từ :
   +) BX Mỹ Đình : đi 39.
   +) BX Giáp Bát : đi 21
   +) BX Long Biên : đi 01, 22.
   +) BX Gia Lâm : đi 22.
   +) BX Yên Nghĩa : đi 02, 21, 27.
   +) BX Lương Yên : đi 19.
   +) Ga HN : đi 01.

3. Đại Học Kiến Trúc.
 - Địa chỉ : km 10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân , Hà Nội.
 - Cách đi : cạnh Học Viện An Ninh Nhân Dân.


4.Học Viện Bưu Chính Viễn Thông.
 - Địa chỉ : km10 đường Nguyễn Trãi.
 - SĐT :0433561699
 - Các tuyến xe Bus đi qua : 01, 02, 19, 22, 37, 39.
 - Cách đi : đối diện đại học Kiến Trúc.

                                 1
           Đỗ Văn Nhất. ĐTVT6B.

5. Học Viện Quân Y.
 - Địa chỉ : 104 Phùng Hưng, Phú La, Hà Đông.
 - SĐT : 0436884077.
 - Các tuyến xe Bus đi qua : 22, 37, 39.
 - Cách đi từ :
   +) BX Mỹ Đình : đi 39 ( chiều Nghĩa Đô -> Văn Điển).
   +) BX Giáp Bát : đi 37.
   +) BX Long Biên : đi 01 xuống Trần Phú bắt 22 đến trường.
   +) BX Gia Lâm : đi 22.
   +) BX Yên Nghĩa : đi 37(chiều Chương Mỹ -> Giáp Bát).
   +) BX Lương Yên : đi 55 xuống Long Biên Bắt 22 đến trường.
   +) Ga HN : đi 01 xuống Trần Phú bắt 22 đến trường.

6. Đại Học Thành Tây.
 - Địa chỉ :phường Yên Nghĩa – Hà Đông.
 - SĐT :
 - Các tuyến xe Bus đi qua : không có
 - Cách đi từ :
   +) BX Mỹ Đình : đi 39 xuống đường Trần Phú bắt 02, 21,27 xuống ngã
3 Ba La rồi đi xe ôm vào trường.
   +) BX Giáp Bát : đi 37 xuống ngã 3 Ba La rồi bắt xe ôm vào trường.
   +) BX Long Biên :đi 01, 22 xuống Trần Phú bắt 02, 21, 27 xuống Ngã
3 Ba La rồi đi xe ôm vào trường.
   +) BX Gia Lâm : đi 22 xuống Trần Phú bắt 02, 21, 27 xuống Ngã 3 Ba
La rồi đi xe ôm vào trường.
   +) BX Yên Nghĩa : đi 02, 21, 27 xuống ngã 3 Ba La rồi đi xe ôm vào
Trường.
   +) BX Lương Yên : Đi 55 xuống Trần Khánh Dư bắt 02 đến ngã 3 Ba
La bắt xe ôm vào Trường
   +) Ga HN : đi 01 xuống Hà Đông rồi bắt xe ôm vào trường.

7. Học Viện Chính Trị Quân Sự.
 - Địa chỉ : Đường Ngô Quyền – Hà Đông.
 - SĐT :
 - Các tuyến xe Bus đi qua : không có
 - Cách đi từ :
   +) BX Mỹ Đình: đi 39 xuống BX Hà Đông rồi bắt xe ôm vào trường
   +) BX Giáp Bát : đi 21, 37 xuống BX Hà Đông rồi bắt xe ôm vào
trường.


                                    2
            Đỗ Văn Nhất. ĐTVT6B.

   +) BX Long Biên : đi 01, 22 xuống BX Hà Đông rồi Bắt xe ôm vào
trường.
   +) BX Gia Lâm : đi 22 xuống BX Hà Đông rồi bắt xe ôm vào trường.
   +) BX Yên Nghĩa : đi 02, 21,27 xuống BX Hà Đông rồi bắt xe ôm vào
trường.
   +) BX Lương Yên :đi 19 xuống BX Hà Đông rồi bắt xe ôm vào trường.
   +) Ga HN : đi 01 xuống BX Hà Đông rồi đi xe ôm vào trường.

7. Đại học Đại Nam(đối diện HVBCVT).

8. CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Thương Mại.
 - Địa chỉ : Phú Lãm – Hà Đông.
 - SĐT : 0433533913.
 - Các tuyến xe Bus đi qua : không có
 - Cách đi : giống như cách đi tới ĐH Thành Tây.

9. CĐ Y Tế Hà Tây.
 - Địa chỉ :39 Nguyễn Viết Xuân – Quang Trung – Hà Đông.
 - SĐT :
 - Các tuyến xe Bus đi qua : không có.
 - Cách đi : từ các bến xe, nhà Ga đi xe bus tới bệnh viện Y học cổ truyền
Hà Đông rồi đi bộ khoảng 400m vào trường.

10. THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông.
 - Địa chỉ : đường Bà Triệu Quận Hà Đông.
 - SĐT : 034829018.
 - Các tuyến xe Bus đi qua : không có.
 - Cách đi từ :
   +) BX Mỹ Đình : đi 39 xuống cầu Đen rồi đi xe ôm vào trường.
   +) BX Giáp Bát : đi 37 xuống cầu Đen rồi đi xe ôm vào trường.
   +) BX Long Biên : đi 01, 22 xuống BX Hà Đông rồi đi xe ôm vào
trường.
   +) BX Gia Lâm : đi 22 xuống BX Hà Đông rồi đi xe ôm vào trường.
   +) BX Yên Nghĩa : đi 02, 21, 27 xuống vườn hoa Hà Đông rồi bắt xe
ôm vào trường.
   +) BX Lương Yên : đi 19 xuống BX Hà Đông rồi đi xe ôm vào trường.
   +) Ga HN : đi 01 xuống BX Hà đông rồi bắt xe ôm vào trường.
                                       3
           Đỗ Văn Nhất. ĐTVT6B.

11.THPT Lê Quý Đôn.
 - Địa chỉ : số 3 Nguyễn Trãi – Hà Đông.
 - SĐT : 0433824364.
 - Các tuyến xe Bus đi qua : không có
 - Cách đi : từ các bến xe, nhà Ga đi xe bus tới BX Hà Đông hoặc vườn hoa
HĐ rồi đi bộ vào trường.


12. THPT Trần Hưng Đạo.
 - Địa chỉ : Phú Lãm – Hà Đông.
 - SĐT : 0433531728.
 - Các tuyến xe Bus đi qua : không có.
 - Cách đi : đối diện CĐ Kinh Tế KTTM.


13. THPT Quang Trung – Hà Đông.
 - Địa chỉ : đường Quang Trung – Hà Đông,
 - SĐT :
 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : từ các bến xe, nhà Ga đi xe bus xuống nghĩa trang Hà Đông rồi
đi bộ vào trường.


14. THPT Hà Đông.
 - Địa chỉ : số 4 Nhuệ Giang – Hà Đông.
 - SĐT : 0433550572.
 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : từ các bến xe, nhà ga đi xe bus tới HVBCVT rồi đi bộ khoảng
500m vào trường.


15. Trung Tâm GDTX Hà Tây.
 - Địa chỉ : 23 Bùi Bằng Đoàn – Hà Đông.
 - SĐT : 034824480
 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : gần trường THPT Lê Quý Đôn.
                                      4
            Đỗ Văn Nhất. ĐTVT6B.

15. THCS Nguyễn Trãi – Hà Đông.
 - Địa chỉ : số 2 nguyễn Thị Minh Khai – Hà Đông.
 - SĐT : 034824333
 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : đi xe bus tới vườn hoa Hà Đông Hoặc cầu Đen rồi đi xem ôm
vào trường.


16. Tiểu Học Nguyễn Trãi – Hà Đông.
 - Địa chỉ : số 2 Hoàng Văn Thụ - Hà Đông.
 - SĐT : 034824427
 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : cạnh trường THCS Nguyễn Trãi – Hà Đông.


17. THCS Lê Lơi.
 - Địa chỉ : 160 Lê lợi – Hà Đông.
 - SĐT : 0433823092
 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : đi xe bus tới vườn hoa Hà Đông Hoặc cầu Đen rồi đi xem ôm
vào trường.


18. Tiểu Học Lê Lợi.
 - Địa chỉ :162 Lê Lợi – Hà Đông.
 - SĐT : 0433824967
 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : cạnh trường THCS Lê Lợi.19. Tiểu Học Nguyễn Du
 - Địa chỉ : khu đô thị mới Văn Quán.
 - SĐT :
 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : đi xe bus tới BX Hà Đông rồi bắt xe ôm vào trường.
                                     5
           Đỗ Văn Nhất. ĐTVT6B.

20. THCS Mộ Lao.
 - Địa chỉ :khu đô thị mới Mộ Lao.
 - SĐT : 0433560387.

 - Các tuyến xe Bus đi qua :
 - Cách đi : cạnh trường THPT Hà Đông.
                       6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3048
posted:7/7/2010
language:Vietnamese
pages:6