Docstoc

Agama - agama besar dalam tamadun china

Document Sample
Agama - agama besar dalam tamadun china Powered By Docstoc
					 AGAMA-AGAMA BESAR
DALAM TAMADUN CHINA
       Agama-agama Besar
       Di Tamadun China
Pengenalan

• Agama-agama utama di China adalah:
• Taoisme - jumlah sebenar tidak diketahui
• Buddha - jumlah sebenar tidak diketahui [lebih kurang 8%]
• Kristian - 2 ke 4% (diperoleh daripada kajian Barat, hasil kajian
 China rasmi menunjukkan kurang daripada 1%)
• Islam - 1% ke 2%
• Falun Gong - jumlah sebenar tidak diketahui (tidak mengakui dirinya
 sebagai "agama", meskipun menurut pandangan akademik
 merupakan amalan kerohanian, jumlah mengikut Falun Dafa yang
 dihebohkan turut dianggap tidak boleh dipercayai)
Taoisme
        Taoisme
•  falsafah berdasarkan kitab Daode Jing
  yang dianggap secara meluas sebagai hasil
  Laozi dan Zhuangzi;
•  sekeluarga gerakan agama Cina yang
  terancang, seperti mazhab-mazhab Zhengyi
  ("Ortodoksi") dan Quanzhen
•  agama kebanyakan orang Cina.
         Lambang Taoisme

                •"ying-yang" ("ying" bermaksud "feminin",
                "yang" bermaksud "maskulin")

                •dualisme, iaitu segala fenomena dalam
                 dunia ini mempunyai dua keterlaluan.


•Garis di tengah adalah melengkung dan bukannya lulus. Ini bermakna bahawa
kesemua fenomena di dalam dunia ini adalah dalam keadaan sentiasa
berubah-ubah.
•Bahagian putih mempunyai satu titik hitam, dan bahagian hitam mempunyai
satu titik putih pada bahagiannya yang paling besar. Ini membawa maksud
bahawa tiada sesuatu perkara di dunia ini yang benar-benar putih, dan tiada
sesuatu perkara yang benar-benar hitam.
      Gambaran keseluruhan
•  Di sebilangan negara, termasuk Malaysia, Singapura, China, dan
  Taiwan, istilah itu telah digunakan untuk tafsiran "agama kepercayaan
  orang Cina" kerana agama ini tidak mempunyai nama.
•  kebanyakan orang yang mengamalkan agama ini tidak mengakui
  gelaran "Taoisme" sebagai nama agama mereka.
•  Askara Tao 道 (atau Dao, tergantung kepada skim perumian yang
  disukai) membawa maksud harfiah "laluan" atau "cara".
•      道教)
       道教         道家)
                 道家
  Daojiao (道教 dan Daojia (道家 dalam bahasa Cina
•  Daojiao merujuk kepadaTaoisme sebagai sebuah agama
•  Daojia merujuk kepada kegiatan-kegiatan cendekiawan dalam bidang
  kajian mereka. Bagaimanapun, pembezaan ini masih menimbulkan
  perbalahan, dan penuh dengan kesulitan pentafsiran.
         Sejarah Taoisme

•  Sejarah Taoisme bermula sejak adanya kitab Dao De Jing (abad ke-3
  atau 4 S.M.),yang menjadi pegangan bagi penganut Taoisme.
  Seterusnys Taoisme telah dimantapkan oleh Zhang Daoling (abad ke-2
  masihi), dan juga Shangching dan Lingbao pada abad ke-4 masihi.•  Taoisme seterusnya berkembang pada
  1 Dinasti Han (206S.M. - 220 Masihi)
  2 Zaman Berkerajaan Tiga (220-265)
  3 Zaman Enam Dinasti (316-589)
  4 Dinasti Tang (618-907)
  5 Dinasti Song (960-1279)
  6 Zaman Nasionalis (1912 – 1949)
• Negara China pada Zaman Moden (1949 – kini)
• Pada peringkat awal, "Parti Komunis China" ("Communist Party of
 China") menahan amalan beragama. Banyak infrastruktur Taoisme
 dimusnahkan. Ramai sami dan pendeta dihantar untuk bekerja. Ini
 merupakan peristiwa pada waktu "Revolusi Budaya" ("Cultural
 Revolution") pada 1966 sehingga 1976.
• Pada tahun 1982, Deng Xiaoping melonggarkan kawalan ke atas
 pegangan agama. Ramai pemimpin komunis sedar akan Taoisme
 adalah penting dalam budaya orang China, oleh itu, banyak kuil
 serta tokong diperbaiki dan dibuka semula.
• Taoisme merupakan antara lima agama yang diakui oleh PRC,
 dimana aktiviti-aktiviti dijalankan oleh "Persatuan Taoisme China”
 (“China Taoist Association”).
      Salah faham umum
•  Dua salah faham yang utama adalah seperti berikut :

  1.Taoisme menekankan unsur-unsur primitif untuk mencapai
  kehidupan yang abadi. Penganut Taoisme perlu bertapa di
  gua-gua dan gunung-gunung untuk menghapuskan dosa.

  2.Taoisme menekankan anti kebendaan yang mengajak
  penganut-penganutnya meninggalkan hal-hal keduniaan
  "duniawi" supaya memperolehi tempat yang baik pada hari
  akhirat.
           Penjelasan

• Taoisme menekankan pemahaman "Tao" atau hukum alam
 semesta untuk hidup dengan harmoni dengan unsur-unsur
 semula jadi di dalam dunia ini.
• Mungkin sebilangan penganut taifah Taoisme pada zaman
 kuno bertapa di gua-gua dan gunung-gunung. Bagaimanapun,
 kejadian ini tidak serupa dengan yogi-yogi India yang tinggal di
 dalam hutan banjaran Himalaya. Sejauh yang diketahui, Laozi
 tidak berbuat demikian. Oleh itu, perbuatan beberapa orang
 penganut taifah menyalahwarnakan keseluruhan kepercayaan
 Taoisme adalah salah.
• Bagaimanapun, tanggapan yang salah itu memang diwujudkan
 oleh budaya Cina, khususnya novel, filem serta komik Cina,
 yang menonjolkan tingkah laku itu untuk membubui cerita
 mereka.
 Agama Buddha Di Tamadun China
 Pengenalan:
1. Tamadun China bermula pada kira-kira
  tahun 1700 SM, namun China mengambil
  masa kira-kira 1000 tahun untuk menjalin
  hubungan tetap dengan tamadun Asia Barat
  dan Asia Selatan.
2. Agama Buddha ialah agama utama di China.
3. Ajaran Taoism, Confucianism dan Buddha
  menjadi sebahagian dalam mata pelajaran di
  sekolah.Ini telah memberi kesan atau
  dipengaruhi oleh adat resam, politik,
  kesusasteraan dan falsafah China.
   Penyebaran Agama Buddha

1. Ramai pengembara China yang awal ke Asia Tengah
  dan Selatan adalah penganut agama Buddha yang
  sedang mencari pengetahuan agama di dalam dan di
  sekitar India Utara iaitu tempat asalnya agama Buddha.

2. Pengembara yang termasyhur ialah Hsuan- tsang (596-
  664M). Beliau mengembara selama 16 tahun bermula
  pada tahun 629 SM tanpa menghiraukan larangan
  Maharaja atas tujuan medalami bidang agama.

3. Beliau merentasi Asia Tengah melalui Gurun Gobi,
  melalui jalan yang berbahaya dan gaung yang gelap ke
  Bactria, mendaki Hindu Kush dan mendaki ke timur
  untuk ke Kashmir dan India.
 Pengenalan Kepada
  Agama Kristian

 Agama Kristian adalah sebuah
agama monotheis yang
berdasarkan kehidupan dan ajaran-
ajaran Yesus dari Nazaret..
 Ajaran agama Kristian juga
berdasarkan Kitab Injil.
 Lazimnya dipaparkan sebagai tiga
aliran yang terutama .
 Aliran Utama Agama Kristian
o Katolik Roma

o Ortodoks

o Protestan
Sejarah Agama Kristian Dalam
    Tamadun Cina
• Zaman Awal
• Nestorianisme,sejenis ajaran Kristian, dianggap oleh
 sesetengah orang sebagai kemunculan terawal agama
 Kristian di China.


Zaman Pertengahan

• Pada tahun 1289, sekumpulan “Franciscan friars” dari Eropah
 memulakan kerja mendakwah in China.
  Zaman selepas
   Reformasi
• Jesuit cuba memasuki China kali pertama pada
 1552 diketuai oleh Francis Xavier tetapi gagal
 kerana beliau meninggal dunia pada tahun itu.

• Pada tahun 1582, Jesuit sekali lagi memulakan
 aktiviti mendakwah di China dan memperkenalkan
 Sains Barat, Matematik dan Astronomi.
• Seorng pendakwah ialah Matteo Ricci.
 ZAMAN MODEN
• Tempoh pendakwahan (1860-1900 )
• Robert Morrison sampai di Macao pada 4 September 1807 .
• Beliau menghasilkan Kitab Injil yang diterjemahkan dalam
 Bahasa Cina.
• Beliau juga mengkaryakan sebuah kamus Cina untuk
 kegunaan orang Barat.
• Hudson Taylor telah dikenali sebagai salah seorang
 pendakwah yang paling berpengaruh dalam sejarah China
 pada abad ke-19.
• Beliau bertanggungjawab kepada penukaran agama ramai
 orang kepada agama Kristian
Perkembangan Agama
 Kristian (1900-1925)

• Awal abad ke-20 melambangkan permulaan Zaman Keemasan
 agama Kristian di China.
• Ini adalah tempoh pengantaraan bagi gereja dan juga negara
• Pendakwah-pendakwah, hasil karya mereka serta sekolah-
 sekolah Kristian merupakan sumber informasi yang mudah
 didapati .
• Pergerakan Kristian seperti YMCA dan YWCA menjadi sangat
 popular.
• Bilangan pendakwah Protestan melebihi 8000 menjelang tahun
 1925 .
• Anggaran bagi komuniti Protestan China adalah dalam
 lingkungan 500,000.
AGAMA ISLAM DALAM
 TAMADUN CHINA
SEJARAH KEDATANGAN ISLAM
    KE CHINA
• Agama Islam telah disebarkan ke China
 pada abad ke-7M.
• Agama Islam berkembang pesat sejak
 abad ke-7M antara China-Parsi-Arab.
• Amalan Islam ditunjukkan oleh
 masyarakat Hui-Hui diiktiraf oleh
 pemerintah.
• Pada tahun 1997, bilangan penduduk
 China beragama Islam 17 juta di daerah
 Xin Jiang.
TEORI KEDATANGAN ISLAM KE
     CHINA
•  Rekod sejarah Dinasti Tang
•  Agama Islam dibawa pada zaman Thai
  Sung
•  Dakwah Islam
AL-QURAN
  CARA-CARA PERKEMBANGAN
       ISLAM
•  Jalan laut
•  Jalan darat/ Silk Road
  SUMBANGAN ISLAM KEPADA
    TAMADUN CHINA
•  Astronomi dan Matematik
•  Kesusasteraan
•  Sistem ekonomi dan kewangan
•  Ketenteraan

				
DOCUMENT INFO
Description: Pembentangan tentang Agama - agama besar dalam tamadun china.
Deen Yusof Deen Yusof Basic Worker
About Still researching and studying the whole aspect of "world" Together, we share. Living is about sharing. The more you share, the happier you are.. :-)