Pemerintahan dan Pentadbiran menurut islam by bahar19852010

VIEWS: 332 PAGES: 9

More Info
									    ‫ا‬  ‫ا ا‬
PEMERINTAHAN DAN
 PENTADBIRAN
 MENURUT ISLAM

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN
      ASIA
         PENGENALAN

      Al Quran menjelaskan bahawa manusia merupakan
     khalifah Allah SWT
      di muka bumi ini. Manusia dipertanggungjawabkan untuk
     merealisasikan
      iradatNYA agar manusia beribadat, patuh dan menyembah
     Allah SWT.
               Firman Allah SWT ;
 “Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat,”Sesungguhnya Aku
hendak menjadikan khalifah di bumi.” mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan
Tuhan itu dengan berkata).” Adakah engkau (Ya tuhan kami) hendak menjadikan
  Dibumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah
 (berbunuh-bunuhan) padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMU dan
 mensucikanMU?” Tuhan berfirman,” Sesungguhnya aku mengetahui akan apa
             Yang kamu tidak mengetahui.”
                          (Al Baqarah:30)
             SEJARAH
Mereka yang terlibat dalam penyelidikan tentang prinsip-prinsip negara islam dan
sejarahnya telah menerima hakikat bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah menubuhkan
negara islam pertama selepas berhijrah dari Makkah ke Madinah.Hingga hari ini negara
tersebut dianggap sebagai negara tertua dalam organisasi politik sejarah manusia.
Penumpuan yang diberi terhadap zaman Madinah oleh pengkaji sejarah pemerintahan dan
perundangan islam adalah kerana pada zaman ini banyak perlaksanaan perundangan
diutarakan, dan akibat daripada penghijrahan,negara islam telah ditubuhkan dan mendapat
kedudukan di arena antarabangsa.
Keperluan untuk melaksanaan perundangan dan pentadbiran telah diturunkan melalui
wahyu dalam bentuk yang paling sempurna untuk organisasi dalaman dan luaran
sesebuah negara. Undang-undang islam telah digubal terutama berkaitan dengan
ideologinya secara keseluruhan.
Di zaman pemerintahan islam Madinah, perundangan islam dihuraikan secara
terperinci.keseluruhan undang-undang yang khusus disandarkan kepada Al-Quran dan As-
sunnah.
Keindahan corak pemerintahan Islam yang diperkenalkan Rasullullah telah membuka jalan
kearah pembukaan negar-negara islam yang lain di semenanjung Tanah Arab. Selepas
kewafatan baginda, usaha ini diteruskan pula oleh para sahabat dan pengikutnya yang lain
melalui kewujudan zaman-zaman seperti zaman Khulafa’ ArRasyidin, zaman Bani
Umaiyyah, zaman Bani Abbassiyah dan zaman Uthmaniyyah.
 KONSEP PEMERINTAHAN DAN
PENTADBIRAN MENURUT ISLAM
       Aqidah
      3 asas kukuh
      Pemerintahan
        islam


 syariah         Akhlak
               Menyatupadukan
                Umat islam
    Membuat urusan
     Luar negeri               Memelihara Agama            Tugas dan tanggungjawab
Melantik duta dan     Ketua Negara Islam      Menjaga keamanan
 Menerima duta
                               negara
   asing


     Mengisytiharkan              Menguruskan
       Perang
                           Kewangan
       Terhadap
      Negara musuh    Melaksanakan       negara
               Perundangan
                 islam
     Pemerintah dan syarat-syarat
        kelayakannya
   Muslim
 “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul, dan ‘ulul Amri dikalangan kamu”
                 (an-Nisa’:59)

   Lelaki
 “kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita”
                 (an-Nisa’:34)

   Baligh dan waras
 “Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya….”
                (an-Nisa’:72)

   Warganegara


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak
menerimanya”’                         (an-Nisa:58)
         Majlis Syura
Merupakan lambang suara rakyat kerana ia dibentuk berasaskan suara rakyat.
Rakyat mewakilkan Majlis Syura untuk memberikan nasihat dan bimbingan
kepada Ketua Negara,badan perundangan dan kehakiman               MAJLIS SYURA
               KETUA NEGARA  LEGISLATIF         EKSEKUTIF           JUDIKATIF
(PERUNDANGAN)       (PERLAKSANAAN)         (KEHAKIMAN)
        KESIMPULAN
Sistem pemerintahan dan pentadbiran bagi sesebuah
negara Islam adalah yang terbaik dari segala aspek.
Ini sudah terbukti dari sejarah penguasaan Islam yang
kukuh bertapak di Semenanjung Tanah Arab dan
kawasan sekitarnya selama lebih daripada 500 tahun.
Selain itu,Perlembagaan dunia yang pertama digubal
oleh Rasullullah menjadi ikutan oleh negara-negara
selepasnya meliputi serata dunia.
  SEKIAN..
TERIMA KASIH

								
To top