SENARAI SEMAK PELAKSANAAN BIMBINGAN

Document Sample
SENARAI SEMAK PELAKSANAAN BIMBINGAN Powered By Docstoc
					           SENARAI SEMAK PELAKSANAAN MODUL PERKHIDMATAN BIMBINGAN
                          TAHUN 3
NAMA SEKOLAH:
 BIL    BIDANG               PERKARA             Orientasi Mata Pelajaran


             Kemahiran Membaca - Mencari Isi Penting

 1    AKADEMIK
             Kemahiran Belajar - Mengulangkaji


             Kemahiran Berfikir - Pemikiran Kreatif


             Kemahiran Pengurusan Masa - Bijak Masa


             Mengenali Kerjaya


             Minatku

 2     KERJAYA
             Impianku


             Persekitaran Tempat Bekerja


             Lakonan Kerjaya


             Adab Berkawan


            Keselamatan Di Sekolah
    PSIKOSOSIAL DAN
 3   KESEJAHTERAAN
      MENTAL   Kesucian Rohani


             Sekolahku Sayang
3  KESEJAHTERAAN
    MENTAL
          Jutawan Muda


          Ciri-Ciri Keluarga Bahagia


          Keluargaku

4  KEIBUBAPAAN
          Komunikasi - Bersopan Santun


          Adab Seorang Anak


          Salasilah Keluarga


          Kad Ucapan


          Potensi Diri - Promosi Diri
  PEMBANGUNAN
5
   DIRI MURID
          Semangat Cintakan Sekolah


          Pengurusan Diri - Panduan Menunggang Basikal


          Potensi Diri - Bingo


          Mitos dan Realiti Tentang Kegunaan Alkohol


          Pendidikan Pencegahan HIV/AIDS
   PENDIDIKAN
6
   PENCEGAHAN
          Permainan Cantuman Bersiri


          Perbezaan Ubat, Rokok dan Racun
   PENDIDIKAN
6
  PENCEGAHAN
         Jauhi Personaliti Kabur
RKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
UN 3

    KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 JUMLAH
              SENARAI SEMAK PELAKSANAAN MODUL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUN
                         TAHUN 1,2,3,4,5 & 6 ( TAHUN 3 )
NAMA SEKOLAH:

 BIL      BIDANG     T1    T2    T3   T4    T5

    AKADEMIK
  1

    KERJAYA
  2
    PSIKOSOSIAL DAN
    KESEJAHTERAAN
  3  MENTAL

    KEIBUBAPAAN
  4
    PEMBANGUNAN DIRI
    MURID
  5
    PENDIDIKAN
    PENCEGAHAN
  6

     JUMLAH
HIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
6 ( TAHUN 3 )


      T6   JUMLAH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:379
posted:7/5/2010
language:Malay
pages:10