Docstoc

MODUL TAHUN 3

Document Sample
MODUL TAHUN 3 Powered By Docstoc
					Bidang   :  Akademik.


Tajuk    :  Orientasi Mata Pelajaran – Kepentingan Mata Pelajaran.

        Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
Objektif  :
        1.  memberikan maklumat tentang kepentingan mata pelajaran.
        `
        2.  meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Lampiran A /3A


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya mengenai mata pelajaran
        yang diminati.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang
          kepentingan menguasai setiap mata pelajaran.

        2. Murid menyenaraikan beberapa mata pelajaran teras yang perlu
          dikuasai untuk persediaan UPSR.

        3. Murid mengisi Lampiran A /3A yang diedarkan.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan setiap
          mata pelajaran teras dan elektif.


Penilaian  :  Murid dapat melengkapkan lampiran yang diberi.Rumusan   :  Murid mengetahui kepentingan setiap mata pelajaran teras.Falsafah  :  Maklumat yang tepat dapat membantu kecemerlangan dalam
        akademik
                                         1
                                 LAMPIRAN A/3A


Arahan:

Lengkapkan borang di bawah mengikut kategori.
     Mata Pelajaran Teras         Mata Pelajaran Elektif
                                       2
Bidang   :  Akademik.


Tajuk    :  Kemahiran Membaca - Mencari Isi Penting


Objektif  :  Pada akhir sesi murid-murid dapat :

        1. mengetahui kepentingan membaca.

        2. memahami petikan yang disediakan.

        3. mencatat isi-isi penting.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Lampiran A /3B


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan kulit buku cerita dan
        meminta murid meneka isi cerita buku tersebut.

        1. Wakil murid mengambil petikan yang disediakan dan berbincang
          dalam kumpulan. ( Lampiran A/3B )

        2. Murid memahami petikan yang dibaca dan mencari isi-isi penting.

        3. Setiap kumpulan diberi peluang untuk memberi pendapat tentang
          persembahan kumpulan lain.


Penilaian  :  Pemahaman pembacaan berdasarkan catatan isi-isi penting.Rumusan   :  Teknik membaca yang betul dapat membantu murid dalam
        memahami bahan bacaan.


Falsafah  :  „Membaca Jambatan Ilmu.‟
                                           3
                            LAMPIRAN A/3BContoh:

     Cerita 1:
     Ada seekor monyet berbulu hitam suka bergayut dari satu
     pokok ke pokok yang lain. Suatu hari Sang Monyet melihat
     buah pisang yang masak ranum. Sang Monyet sangat
     gembira dan memakan buah itu.

        Sang Monyet itu kekenyangan lalu tertidur di atas
     pokok. Sang Monyet bermimpi berjumpa puteri monyet dari
     Gunung Berangan. Oleh kerana terlalu gembira, Sang Monyet
     bertepuk tangan menyebabkan badannya tidak seimbang lalu
     jatuh ke tanah.
     Cerita 2:
     Ada dua orang budak lelaki bernama Alif dan Ameng. Mereka
     suka bermain bola sepak di padang berdekatan dengan
     rumah mereka. Mereka bercita-cita untuk menggantikan David
     Beckham dan Ronaldo.

        Selain bermain bola mereka juga suka bermain
     badminton. Kehebatan Datuk Lee Chong Wei dan Datuk
     Misbun Sidek mendorong mereka untuk menghasilkan buku
     skrap tentang perkembangan dan kejayaan jaguh badminton
     tersebut.
                                    4
Bidang   :  Akademik.


Tajuk    :  Kemahiran Belajar – Mengulangkaji


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

        1. menggunakan kaedah mengulangkaji dengan betul.

        2. memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Lampiran A/3C

        Set Induksi:
Langkah-  :  Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menceritakan cara
langkah     mereka mengulangkaji pelajaran di rumah.

        1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran A/3C.

        3. Setiap kumpulan diminta memilih dan menyenaraikan kaedah
          mengulangkaji yang betul.

        4. Murid membentangkan hasil perbincangan mereka.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling    merumuskan kepentingan
          kaedah mengulangkaji yang betul.


Penilaian  :  Hasil perbincangan murid.Rumusan   :  Teknik mengulangkaji dapat membantu pelajar dalam proses
        pembelajaran.


Falsafah  :  Minda kita memang berpotensi untuk mengingati apa yang telah kita
        pelajari.
                                        5
                              LAMPIRAN A/3C
Arahan:

Pilih kaedah mengulangkaji yang betul.
 menonton televisyen            bermain


     kuiz       mencatat         membaca


 latih tubi          menjawab soalan       tidur


           bertanya guru       mandi


  menyalin jawapan rakan yang baik


         makan          menyalin hasil kerja kawan
                                    6
Bidang   :  Akademik.


Tajuk    :  Kemahiran Berfikir - Pemikiran Kreatif.

        Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
Objektif  :
        1. melahirkan idea yang sama dengan cara yang berbeza.

        2. mencipta sesuatu yang baru atau mengambil idea yang sedia ada
          dengan mengubah dan mengembangkannya.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Kertas A4


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa peralatan
        yang terdapat dalam kelas dan murid menyebutnya.

        1. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil.

        2. Murid diminta melukis satu objek secara spontan.

        3. Murid mengumpul dan menyusun atur gambar-gambar yang telah
          dilukis mengikut kreativiti.

        4. Setiap kumpulan membina satu cerita berdasarkan gambar-
          gambar yang telah disusun secara kreatif dan kritis.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta wakil setiap kumpulan
          membaca cerita yang dihasilkan.


Penilaian  :  Murid dapat mencetuskan idea kreatif.Rumusan   :  Setiap murid berupaya meningkatkan kreativiti apabila diberi
        bimbingan.


Falsafah  :  Setiap manusia ada kebolehan dan sekiranya digunakan dengan
        cara yang positif ianya akan memberikan hasil yang sempurna.

                                        7
Bidang   :  Akademik.


Tajuk    :  Kemahiran Pengurusan Masa – Bijak Masa


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

        1. mengenal pasti jenis aktiviti yang perlu dilakukan mengikut
          keutamaan sebagai seorang murid.

        2. menentukan bagaimana mengurus masa dengan berkesan.

        3. menyedari kepentingan pengurusan masa dengan berkesan.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Lampiran A/3D

        Set Induksi:
Langkah-  :  Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya kepada murid mengenai
langkah     aktiviti mereka seharian dan tempoh masanya.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran A/3D
          kepada semua murid.

        2. Murid-murid mengisi maklumat semakan masa dalam tempoh
          masa 24 jam.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan         tentang
          kepentingan pengurusan masa kepada murid.


Penilaian  :  Murid dapat menyatakan aktiviti utama yang perlu dilakukan
        sebagai seorang murid.


Rumusan   :  Murid sedar akan kepentingan mengurus masa dengan baik.Falsafah  :  “Masa itu emas”.                                          8
                             LAMPIRAN A/3D               BORANG SEMAKAN
             PENGGUNAAN MASA HARIAN


 Pagi        Aktiviti       Malam       Aktiviti
 07.00                  07.00
 08.00                  08.00
 08.00                  08.00
 09.00                  09.00
 09.00                  09.00
 10.00                  10.00
 10.00                  10.00
 11.00                  11.00
 11.00                  11.00
 12.00                  12.00
Petang        Aktiviti       Pagi       Aktiviti
 12.00                  12.00
 01.00                  01.00
 01.00                  01.00
 02.00                  02.00
 02.00                  02.00
 03.00                  03.00
 03.00                  03.00
 04.00                  04.00
 04.00                  04.00
 05.00                  05.00
 05.00                  05.00
 06.00                  06.00
 06.00                  06.00
 07.00                  07.00


Petunjuk:
      KS  =  Kerja Sampingan     KK  =  Kokurikulum
      AG  =  Aktiviti Keagamaan   RK  =  Rekreasi
      MS  =  Masa Persekolahan    KT  =  Kelas Tuisyen
      UK  =  Ulangkaji        KR  =  Kerja Rumah
      TR  =  Tidur          PR  =  Bermain
      TV  =  Menonton TV       UD  =  Urus Diri
                                     9
Bidang   : Kerjaya


Tajuk    : Mengenali Kerjaya


Objektif  : Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan jenis-jenis
       pekerjaan berdasarkan tugas, tempat kerja dan
       kepentingannya.


Masa    : 60 minit


Sasaran   : Murid Tahun 3


Bahan    : Lampiran K/3A


Langkah-  : Set Induksi
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar
       beberapa jenis pekerjaan. Murid-murid bercerita berdasarkan
       gambar tersebut.

       1. Bersoal jawab secara lisan mengenai pekerjaan
         berdasarkan pengetahuan sedia ada murid-murid.

       2. Penerangan dan perbincangan berdasarkan jawapan yang
         telah diberikan oleh murid.

       3. Mengedarkan Lampiran K/ 3A dan murid-murid menjawab
         soalan

       4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
         keseluruhan tentang pekerjaan tugas, tempat kerja dan
         kepentingan pekerjaan.


Penilaian  : Murid-murid menyiapkan latihan yang diberikan.


Rumusan   : Setiap pekerjaan mempunyai fungsi dan kepentingan yang
       berbeza.


Falsafah  : Setiap pekerjaan memberi sumbangan kepada pembangunan
       masyarakat dan negara.


                                      10
                                          LAMPIRAN K/3A

Isi tempat kosong dengan pernyataan yang sesuai.


            Nama pekerjaan : ....................................................

            Tempat bertugas : .....................................................

            Bidang tugas : ...........................................................

                        ..........................................................


            Nama pekerjaan : ....................................................

            Tempat bertugas : .....................................................

             Bidang tugas : ...........................................................

                        ............................................................


            Nama pekerjaan : ....................................................

            Tempat bertugas : .....................................................

            Bidang tugas : ...........................................................

                        ..........................................................


            Nama pekerjaan : ....................................................

            Tempat bertugas : .....................................................

             Bidang tugas : ...........................................................

                        ..........................................................             Nama pekerjaan : ....................................................

             Tempat bertugas : .....................................................

             Bidang tugas : ...........................................................

                         ..........................................................
                                                       11
Bidang   : Kerjaya


Tajuk    : Minatku


Objektif  : Pada akhir sesi, murid-murid dapat memilih pekerjaan berdasarkan
       minat.


Masa    : 60 minit


Sasaran   : Murid Tahun 3


Bahan    : Kertas A4


Langkah-  : Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan murid-murid
       mengenai pekerjaan mengikut bidang.

       1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membentuk
         kumpulan berdasarkan minat mereka, sama ada kumpulan
         pekerjaan yang memakai uniform atau bukan beruniform.

       2. Murid-murid berbincang di dalam kumpulan mengenai jenis
         pekerjaan yang berkaitan

       3. Beberapa orang wakil daripada kumpulan membentangkan
         jawapan.

       4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
         keseluruhan tentang jenis-jenis pekerjaan.Penilaian  : Murid-murid menyenaraikan pekerjaan berdasarkan minat.


Rumusan   : Setiap individu mempunyai minat kerjaya yang berbeza.


Falsafah  : Murid-murid didedahkan kepada peluang-peluang pekerjaan
       seterusnya meneroka minat sesuatu pekerjaan.                                      12
Bidang   : Kerjaya


Tajuk    : Impianku


Objektif  : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

       1. mengenali dan mengetahui kerjaya pilihan.

       2. menerangkan bidang tugas kerjaya pilihan mereka dengan
         melengkapkan karangan berpandu.


Masa    : 60 minit


Sasaran   : Murid Tahun 3


Bahan    : Lampiran K/3B


Langkah-  : Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan murid-murid
       tentang kerjaya yang diminati.

       1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat ulasan tentang
         jawapan yang diberikan oleh murid.

       2. Mengedarkan Lampiran K/ 3B dan murid-murid menjawab soalan

       3. Murid-murid membentangkan jawapan masing-masing.

       4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
         keseluruhan tentang kepelbagaian pekerjaan mengikut minat
         masing-masing.


Penilaian  : Murid menyiapkan latihan yang diberi.


Rumusan   : Terdapat pelbagai jenis kerjaya yang boleh dipilih mengikut minat
       seseorang.


Falsafah  : Manusia memilih pekerjaan berdasarkan minat.


                                       13
                          LAMPIRAN K/3B


Lengkapkan karangan dengan perkataan yang sesuai.Saya bercita-cita ingin menjadi seorang ________________.

Tempat saya bertugas di ____________________________.

Tugas saya adalah merawat _________________________.

Bagi mencapai cita-cita, saya perlu _____________________

bersungguh-sungguh. Di samping itu, saya perlu sentiasa

mendengar nasihat ____________________ di rumah dan

_________________ di sekolah.


Saya juga mesti menjadi seorang murid yang ___________

dan __________________. Saya berharap agar cita-cita saya

ini akan ____________________ dan dapat membantu

______________ nyawa orang ramai.
                                14
Bidang   : Kerjaya


Tajuk    : Persekitaran Tempat Bekerja


Objektif  : Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan cara bekerja
       melibatkan peralatan yang digunakan.


Masa    : 30 minit


Sasaran   : Murid Tahun 3


Bahan    : Lampiran K/3C


Langkah-  : Set Induksi
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan jenis alatan yang
       digunakan dalam sesuatu pekerjaan. Contoh: gari, stetoskop dan
       lain-lain.

        1. Bersoal jawab tentang nama dan fungsi peralatan berdasarkan
          sesuatu pekerjaan.

        2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan
          tentang suasana pekerjaan dan alatan yang digunakan.

        3. Mengedarkan bahan lampiran K /3C dan murid-murid menjawab
          soalan.

        4. Perbincangan jawapan murid.


Penilaian  : Murid-murid menyiapkan latihan yang diberikan


Rumusan   :  Suasana pekerjaan yang berbeza memerlukan peralatan
        yang berbeza .


Falsafah  : 1. Setiap pekerjaan yang dijalankan melibatkan suasana
         bekerja dan aktiviti kerjaya yang berbeza.

        2. Penggunaan peralatan yang bersesuaian dapat melancarkan
          pekerjaan.


                                       15
                               LAMPIRAN K /3C

Nama :  __________________________________________________________

Kelas :  _____________________________    Tarikh : ____________________

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

                 Nama alat : _______________________

                 Kegunaan : _______________________

                 Jenis pekerjaan:____________________                 Nama alat : _______________________

                 Kegunaan : _______________________

                 Jenis pekerjaan:____________________


                 Nama alat : _______________________

                 Kegunaan : _______________________

                 Jenis pekerjaan:____________________


                 Nama alat : _______________________

                 Kegunaan : _______________________

                 Jenis pekerjaan:____________________


                 Nama alat : _______________________

                 Kegunaan : _______________________

                 Jenis pekerjaan:____________________                                        16
Bidang   :  Kerjaya


Tajuk    :  Lakonan Kerjaya


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat melakonkan watak-watak sesuatu
        pekerjaan.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Murid Tahun 3


Bahan    :  Lampiran K / 3D ( Kad Arahan )


Langkah-  :  Set Induksi
langkah
        Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab secara lisan tentang
        watak sesuatu pekerjaan.

        1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan tentang
          sesuatu pekerjaan melibatkan perlakuan dan peralatan yang
          digunakan.

        2. Membentuk kumpulan murid melibatkan jenis pekerjaan yang
          berbeza.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran K/ 3D.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan
          watak-watak yang telah dipilih.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
          keseluruhan berdasarkan lakonan tersebut.


Penilaian  :  Murid melakonkan watak dan dialog sesuatu pekerjaan.


Rumusan   :  Berlainan pekerjaan melibatkan watak dan suasana bekerja yang
        berbeza


Falsafah  :  Setiap pekerjaan yang dijalankan melibatkan suasana yang berbeza.


                                        17
                            LAMPIRAN K/3D
                              LAMPIRAN 3E
KAD ARAHAN 1

  Kumpulan anda dikehendaki melakonkan situasi pekerjaan di hospital
  atau klinik

  Watak : 1. Doktor
      2. Jururawat
      3. Pesakit
KAD ARAHAN 2

  Kumpulan anda dikehendaki melakonkan situasi guru yang sedang
   mengajar di dalam kelas.

  Watak : 1. Guru
      2. Murid-murid
KAD ARAHAN 3

  Kumpulan anda dikehendaki melakonkan watak seorang pegawai polis
  yang sedang bertugas di suatu sekatan jalanraya.

  Watak : 1. Pegawai polis
      2. Pemandu kereta
      3. Penunggang motosikal
                                     18
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk   :  Adab Berkawan


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

         1. mengetahui adab-adab berkawan dengan betul.

         2. memahami kepentingan mempunyai kawan.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 3


Bahan   :  Lampiran PS /3A


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mendapatkan
        pasangan kawan yang paling rapat dan bersoal jawab mengenai
        aktiviti ini.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanyakan kepada murid
           siapa yang mempunyai kawan rapat dan memberitahu nama
           kawan mereka.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan dan
           membimbing murid tentang adab-adab berkawan seperti:-

           -  Hormat- menghormati

           -  Tolong-menolong

           -  Kerjasama

           -  Sopan

           -  Bertolak ansur

           -  Jujur
                                       19
        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/
          3A dan meminta murid untuk menulis pengalaman mereka
          berkaitan nilai murni yang terdapat pada lampiran .

        4. Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk membacakan
          hasil catatan mereka.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
          keseluruhan tentang adab berkawan.Penilaian  :  1. Murid dapat menyiapkan lampiran PS/3A secara bertulis.

        2. Bersoal jawab secara lisan dengan murid.Rumusan   :  Adab berkawan menjamin kesejahteraan hidup.


Falsafah  :  1. Kawan yang beradab memberi kesejahteraan dalam pergaulan.

        2. Adab berkawan mengeratkan persaudaraan.
                                       20
  LAMPIRAN PS/3A


l
           21
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk   :  Keselamatan Di Sekolah


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

         1. mengetahui perkara-perkara yang boleh mendatangkan
           kemudaratan dari segi keselamatan diri dan kesihatan.

         2. memahami bahawa keselamatan haruslah diutamakan demi
           kesejahteraan hidup.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 3


Bahan   :  Tiada


        Set Induksi:
Langkah-  :
        Guru Bimbingan dan Kaunseling masuk ke kelas dan memadamkan
langkah
        sementara lampu / kipas di dalam bilik darjah dan bersoal jawab
        tentang tindakannya.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberikan penerangan
           tentang keselamatan diri di sekolah.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid mengenai
           perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan di
           sekolah.

             -  Tidak membawa benda tajam ke sekolah seperti pisau,
               gasing, pemutar skru, kerambit dan sebagainya.

             -  Menunggu ibu bapa di tempat yang terbuka.

             -  Mengenalpasti dan menjauhi kawan-kawan nakal.

             -  Menjauhi tempat yang tidak selamat di sekolah seperti
               bilik / kawasan yang sunyi, longkang, cerun bukit, bilik
               suis, soket dan sebagainya.
                                          22
        3. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan pengalaman
          mereka berada di tempat yang tidak selamat.

        4. Guru merumuskan secara keseluruhan berkaitan polisi sekolah
          selamat.Penilaian  :  Murid dapat menyatakan tindakan menjaga keselamatan diri di
        sekolah.Rumusan   :  Keselamatan di sekolah haruslah diutamakan demi keselesaan
        dan kesejahteraan murid.


Falsafah  :  1. Utamakan keselamatan diri dalam kehidupan.

        2. Keselamatan diri menjamin masa depan yang bermakna.
                                       23
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk   :  Kesucian Rohani


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

         1. menilai perkara yang baik dan tidak baik dalam kehidupan
           seharian.

         2. menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak
           baik.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 3


Bahan   :  Petikan akhbar isu semasa

        Lampiran PS/3B


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Meneka aksi guru / lakonan. Contoh: lakonan gaya merokok, buli,
        gaya merempit dan lain-lain.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan petikan akhbar
           tentang isu-isu semasa berkaitan dengan murid masa kini.
           Contoh: Gejala buli, rempit, ponteng, merokok dan sebagainya.

         2. Bersoal jawab dengan murid mengenai pengetahuan sedia ada
           berkaitan isu semasa.

         3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PS/
           3B dan meminta murid menyenaraikan gejala negatif yang
           dilakukan oleh murid.

         4. Memilih murid untuk membaca hasil dapatan mengenai nilai
           negatif dan membuat rumusan berkaitan dengan gejala negatif
           yang berlaku dalam kalangan murid yang perlu dielakkan.

         5. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid
           menyenaraikan amalan murni yang perlu diamalkan.
                                         24
        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan berkaitan
          dengan amalan murni di kalangan murid.

        7. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan bersama murid
          berkaitan aktiviti yang telah dijalankan.Penilaian  :  Menyiapkan latihan yang diberikan    dan  jawapan  semasa
        pembentangan dan sumbangsaran.Rumusan   :  Nilai murni perlu dipupuk dalam kehidupan seharian.Falsafah  :  1. Manusia bermaruah dinilai dari segi akhlak dan penampilan
          diri.

         2. Nama baik diri, keluarga, sekolah bergantung pada nilai-nilai
          murni yang kita amalkan dalam kehidupan seharian.
                                        25
LAMPIRAN PS/3B
      26
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk    :  Sekolahku Sayang


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

          1. menanam rasa bersyukur dan berterima kasih kepada sekolah

          2. memupuk kesedaran kepada murid mengenai peranan dan
           sumbangan sekolah kepada mereka.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Lampiran PS/3C


Langkah-  :  Set Induksi:
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya murid di mana mereka
        berada sekarang.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
           mengenai jasa sekolah kepada mereka sejak awal
           persekolahan.

          2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyatakan
           sumbangan sekolah kepada mereka seperti ilmu pengetahuan,
           kemudahan sekolah, bantuan kewangan dan sebagainya.

          3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PS/
           3C perkara yang perlu dilakukan murid untuk membuktikan
           kasih sayang kepada sekolah.

          4. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersama murid membuat
           rumusan dan memberi motivasi agar murid berusaha
           memberikan sumbangan kepada sekolah.Penilaian  :   1. Murid dapat menyiapkan lampiran PS/3C secara bertulis.

          2. Penglibatan murid semasa aktiviti sumbangsaran.                                         27
Rumusan  :   1. Murid menyedari sumbangan sekolah kepada mereka dan
          menimbulkan kesedaran untuk berbakti kepada sekolah.

         2. Setiap murid mesti menghargai sumbangan sekolah kepada
          mereka.


Falsafah  :  1. Murid patut bersyukur dan berterima kasih kepada sekolah
         yang banyak berjasa kepada mereka.

        2. Membalas jasa pihak sekolah dengan meningkatkan prestasi
         dan kecemerlangan diri.
                                      28
                      LAMPIRAN PS/3C

Senaraikan sumbangan sekolah kepada anda.
Senaraikan sumbangan anda kepada sekolah.
                           29
Bidang   :  Psikososial Dan Kesejahteraan Mental


Tajuk   :  Jutawan Muda


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

         1. mengetahui kepentingan wang dalam kehidupan.

         2. memupuk sikap suka menabung dan berjimat cermat.

         3. berbelanja secara berhemah dan menguruskan kewangan
           dengan baik.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 3


Bahan   :  Lampiran PS/3D


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid meneka nilai syiling
        dalam saku.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyoal murid, berapakah
           jumlah wang saku yang dibekalkan oleh ibu bapa mereka.

         2. Sumbangsaran murid menyatakan kegunaan wang di sekolah
           dalam kehidupan seharian.

         3. Menerangkan langkah-langkah yang boleh menjimatkan
           kewangan untuk membantu meringankan beban ibu bapa.

           -  Membawa bekal dari rumah

           -  Menabung

           -  Membeli sekiranya perlu atau berjimat

         4. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/
           3D dan meminta murid untuk melukis tabung masa hadapan
           mereka.                                       30
         5. Berdasarkan lukisan murid Guru Bimbingan dan Kaunseling
           membuat rumusan secara keseluruhan.Penilaian  :  Menyenaraikan kegunaan wang saku secara berhemah.

        Kreativiti murid menghasilkan lukisan tabung mereka.Rumusan   :  Murid-murid perlu bijaksana dalam menguruskan kewangan.Falsafah  :  Murid-murid perlu membelanjakan wang secara bijaksana.
                                      31
LAMPIRAN PS/3D
      32
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Ciri-ciri Keluarga Bahagia


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

          1. memahami kepentingan menghormati ibu bapa.

          2. menyayangi ibu bapa.

          3. menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Gambar Keluarga / Lampiran IB/3A


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar sebuah
        keluarga kepada murid. Murid diminta bercerita tentang gambar
        tersebut.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai ciri-
           ciri keluarga bahagia.

          2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran IB/ 3A.

          3. Murid-murid menulis ciri-ciri keluarga bahagia yang diimpikan.

          4. Murid-murid membentangkan jawapan masing-masing.Penilaian  :   Murid dapat menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia berdasarkan
          lampiran yang diberikan.Rumusan   :   Setiap murid perlu menghormati dan menyayangi ibu bapa untuk
          membina keluarga bahagia.
                                            33
               LAMPIRAN IB/3A
CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA
   YANG SAYA IMPIKAN
                     34
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk   :  Keluargaku


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

         1. memahami tentang peranan dan tanggungjawab mereka
           terhadap keluarga.

         2. menjelaskan tentang salasilah keluarga asas.

         3. mengenali lebih dekat setiap ahli keluarga mereka.


Masa    :   60 minit


Sasaran  :   Tahun 3


Bahan   :   Gambar keluarga, kertas A4


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-
        gambar berkaitan dengan sebuah keluarga.

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan
           murid berkaitan dengan keahlian sebuah keluarga.

         2. Murid menceritakan perihal dirinya dalam keluarga.

         3. Murid menghasilkan salasilah keluarga masing-masing.

         4. Murid menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap
           ahli keluarga.

         5. Guru Kaunseling meminta murid membuat kumpulan dan
           membentangkan   tugasan  masing-masing  dalam
           kelompok kecil.

         6. Murid membuat    rumusan   berdasarkan  tajuk  yang
           dibincangkan.
                                       35
Penilaian  :  Murid berupaya menceritakan salasilah keluarga dan
         menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli
         keluarga.Rumusan   :  Setiap ahli keluarga perlu mengetahui salasilah keluarga
        dan bertanggungjawab menjalankan peranan masing-
        masing ke arah melahirkan sebuah keluarga yang sentosa.


Falsafah  :  1. Setiap ahli keluarga perlu menghormati hak masing–
          masing dan saling bekerjasama.

         2. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati, yang muda
          disayangi”.

         3. Mengamalkan sikap berkasih sayang, berkerjasama,
          hormat-menghormati dan bertanggungjawab.
                                    36
Bidang   :    Keibubapaan


Tajuk    :    Komunikasi – Bersopan Santun


Objektif  :    Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

            1. menghormati keluarga dengan bertutur secara sopan.

            2. menyayangi dan menghormati keluarga.


Masa    :    60 minit


Sasaran   :    Tahun 3


Bahan    :    Tiada


Langkah-  :    Set Induksi :
langkah       Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan sikap
          biadap adik dengan kakak atau abang.

            1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid memberi
             pendapat mengenai dialog dalam lakonan tersebut.

            2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan cara yang betul
             berkomunikasi dengan ahli keluarga.

            3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan
             semula perbualan yang bersopan dalam ahli keluarga.Penilaian  :     Murid-murid dapat menyatakan secara lisan cara-cara
            berkomunikasi dan menghormati ahli keluarga.Rumusan     :   Komunikasi yang betul mengeratkan lagi perhubungan ahli
            keluarga.Falsafah  :     Perasaan penting dalam komunikasi.                                          37
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Adab Seorang Anak


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

          1. mengetahui adab seorang anak dengan ibu bapanya..

          2. menyiapkan lembaran kerja yang diberikan.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Lampiran IB/3B


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan cara
        seorang anak bersalam dengan ibu dan bapa.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
           mengenai lakonan tadi.

          2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lembaran kerja
           kepada murid.

          3. Murid melengkapkan lampiran IB/ 3B yang diberikan.

          4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
           keseluruhan tentang adab seorang anak.Penilaian  :   Murid-murid dapat menyiapkan lembaran kerja yang diberikanRumusan   :   Seorang anak perlulah menjaga adab dengan ibu dan bapa.
                                         38
                                LAMPIRAN IB/3B

                                LAMPIRAN IB/3B


  Arahan : Tandakan ( _/ ) pada situasi yang betul dan ( X ) pada situasi yang
      salah.

1. Aizar meninggikan suara ketika bercakap dengan ibu dan bapanya.


2. Ahmad mendengar nasihat yang diberikan oleh bapanya.


3. Mazidul bersalaman dengan ibu dan bapanya sebelum pergi ke sekolah.


4. Badrul menunjukkan muka yang masam apabila ibunya melarang daripada
  bermain dengan rakan.

5. Laila menyiapkan sarapan pagi untuk keluarganya ketika ibunya tidak sihat.


6. Amran membongkokkan badan ketika melintas di hadapan ibu dan bapanya.


7. Khairul menghempaskan pintu bilik apabila ditegur oleh ibunya.


8. Ahmad mengucapkan terima kasih kepada bapanya kerana membelikannya
  sebuah basikal baru.


9. Zurina keluar bermain tanpa meminta kebenaran daripada ibu dan bapanya.


10. Aisyah mengajak kawan-kawannya menonton televisyen di dalam bilik ibu
  bapanya.


  Catatan : Penilaian ditentukan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling yang
  menjalankan aktiviti.
                                         39
Bidang   :  Keibubapaan


Tajuk    :  Salasilah Keluarga


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

        1. mengetahui dan mengenali ahli keluarga dengan
          lebih dekat lagi.

        2. mengeratkan dan menambahkan rasa kasih sayang di
          kalangan ahli keluarga.


Masa    :   60 minit


Sasaran   :   Tahun 3


Bahan    :   1. Gambar-gambar ahli keluarga

          2. Manila kad, gunting, gam dan pensel warna.


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling memperdengarkan lagu
        Keluarga Bahagia ( contoh dari kumpulan nasyid Saujana ).

          1. Mengarahkan murid-murid mengeluarkan gambar-
           gambar ahli keluarga ( telah dimaklumkan lebih awal )

          2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan manila
           kad untuk murid-murid menampalkan gambar ahli
           keluarga secara “Pokok keluarga‟ mengikut kreativiti
           masing-masing.

          3. Murid-murid juga diminta menulis karangan pendek
           bertajuk „Keluarga saya‟ di bahagian bawah manila kad.


Penilaian  :   Murid berupaya menyatakan aktiviti-aktiviti menolong ibu
          bapa di rumah.
                                       40
Rumusan  :   Membantu murid mengetahui dengan lebih jelas tentang
         konsep menolong dalam keluarga bagi menambahkan rasa
         kasih sayang.


Falsafah  :  1. Setiap ahli keluarga perlu mempunyai jalinan hubungan yang
         erat bagi keharmonian keluarga.

        2. Mengetahui peranan dan tanggung jawab masing-masing
         dalam ahli keluarga.
                                     41
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk   :  Kad Ucapan


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

         1. menghargai sumbangan dan pertolongan orang lain

         2. mengamalkan sikap berbudi bahasa

         3. mengamalkan sikap saling hormat menghormati.


Masa    :  60 minit


Sasaran  :  Tahun 3


Bahan   :  Kertas warna A4 dipotong dua

        Kotak


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah    Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan beberapa contoh kad
        ucapan.

         1. Setiap murid menuliskan nama masing-masing pada kertas kecil.
           Gulung kertas tersebut dan masukkan kertas tersebut ke dalam
           kotak yang disediakan.

         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memanggil murid secara bergilir-
           gilir untuk mencabut nama ( rahsiakan, jika nama sendiri dan
           pulangkan semula )

         3. Edarkan kertas warna dan minta murid membuat sekeping kad
           berisikan kata-kata semangat atau nilai yang positif terhadap diri
           rakan. Hias kad dengan cantik.

         4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memanggil seorang demi seorang
           untuk menyerahkan kad penghargaan kepada rakan yang namanya
           telah terpilih tadi.

         5. Bimbing pelajar untuk ucapkan terima kasih dan bersalam jika
           sama jantina.                                        42
        6. Beri imbuhan kepada kad yang tercantik.Penilaian  :  Supaya murid saling hormat menghormati antara satu sama lainRumusan   :  Berbudi bahasa amalan hidup kita


Falsafah  :  Perhubungan yang harmonis bermula dari respon non verbal,
        contohnya senyuman dan boleh diikuti dengan respon verbal seperti
        ucapan salam, kata-kata positif terhadap rakan-rakan atau individu lain
        dan sebagainya.
                                        43
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk    :  Potensi Diri – Promosi Diri


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

         1. meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap

         2. meningkatkan penghargaan kendiri apabila diterima oleh rakan-rakan


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Tiada


Langkah-  :  Set Induksi
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menyebut beberapa nama murid dalam
        kelas tersebut sebagai pengenalan kepada tajuk yang hendak diajar .

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid duduk secara
           berpasangan.

          2. Murid memperkenalkan nama sebenar dan maklumat diri secara
           bergilir-gilir kepada pasangan masing-masing.

          3. Murid diminta memperkenalkan dirinya dengan lebih mendalam dari
           aspek keluarga, cita-cita, hobi dan sebagainya.

          4. Murid diminta mengingati maklumat yang diceritakan oleh
           pasangan mereka dan seterusnya menceritakan maklumat
           pasangan mereka di hadapan kelas.


Penilaian  :  Murid dapat mengingat nama serta latar belakang rakan-rakan secara
        spontan.


Rumusan :    Mewujudkan budaya hormat menghormati
                                        44
Falsafah  :  1. Setiap insan yang dilahirkan sudah tentu mempunyai nama
         tersendiri

        2. Tak kenal maka tak cinta.
                                 45
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk    :  Semangat Cintakan Sekolah

        Tanggungjawab Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

          1. menjelaskan tentang carta organisasi.

          2. memahami tentang peranan dan tanggungjawab warga sekolah.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Carta Organisasi sekolah ( Lampiran PD/3A )

        Set Induksi
Langkah-  :  Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan carta organisasi
langkah     sekolah.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
           berkaitan dengan peranan Guru Besar dan Penolong Kanan.
           - Nama
           - Peranan Guru Besar dan Penolong Kanan

          2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid-murid
           melengkapkan carta organisasi sekolah dalam lampiran PD/3A.

          3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan berdasarkan
           tajuk yang dibincangkan.


Penilaian  :  Murid berupaya menamakan pentadbir sekolah.Rumusan   :  Membantu murid mengetahui dengan lebih jelas tentang peranan
        pentadbir sekolah.


Falsafah  :  Mengamalkan sikap menghormati Guru Besar, Penolong Kanan dan
        warga sekolah.


                                       46
                              LAMPIRAN PD/3A
Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nama yang betul mengikut sekolah
masing-masing.
            Carta Organisasi Sekolah

            SK ___________________________

                 GURU BESAR
    GPK            GPK            GPK
  PENTADBIRAN       HAL EHWAL MURID       KOKURIKULUM
                                      47
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk    :  Pengurusan Diri - Panduan Menunggang Basikal


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

        1. menunggang basikal dengan selamat

        2. menyayangi diri sendiri


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Lampiran PD/3B


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya kepada murid siapa yang boleh
        menunggang basikal dan menceritakan pengalaman mereka.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepentingan
           keselamatan ketika menunggang basikal.

          2. Murid melakonkan aksi menunggang basikal di beberapa lokasi
           yang diminta oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling.

          3. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi panduan cara
           menunggang basikal dengan betul.

          4. Murid melabelkan bahagian-bahagian basikal di Lampiran PD/ 3BPenilaian  :   Murid melakonkan aksi menunggang basikal yang betul.Rumusan   :   Murid mampu menunggang basikal dengan betul.


Falsafah  :  1. Kita perlu menyayangi diri sendiri.

        2. Utamakan keselamatan diri di jalan raya.


                                        48
LAMPIRAN PD/3B
      49
Bidang   :  Pembangunan Diri Murid


Tajuk    :  Potensi Diri- Bingo


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat:

          1. mengenali rakan-rakan.

          2. menyesuaikan diri dengan suasana baru.

          3. membina keyakinan diri.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Lampiran PD/3C ( Kertas Bingo )


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya tentang permainan dalaman
        yang mereka tahu dan seterusnya memperkenalkan permainan Bingo.

          1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Bingo ( Lampiran
           PD/3C ).

          2. Murid-murid bertemu rakan untuk mengisi Bingo.

          3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyemak sama ada maklumat
           yang diperolehi benar atau tidak.Penilaian  :   Murid dapat melengkapkan maklumat    berkaitan dengan peribadi
          rakan-rakan mereka.
                                        50
Rumusan  :  Murid dapat mengenali potensi diri melalui perbincangan dengan rakan.Falsafah  :  Merapatkan hubungan silaturrahim.
                                         51
                                                   LAMPIRAN PD/3C

                              BINGO


   Arahan:

 1. Cari rakan dan bertanya hal yang berkaitan dengan diri mereka.
 2. Sekiranya penyataan di bawah menyamai ciri yang ada pada rakan anda, minta
  mereka menulis nama mereka di ruangan yang berkaitan.
1. Lahir pada bulan Oktober

   ..........................................................  6. Ayah dan ibu bekerja
   ..
                                   ..................................................................
                                   ..
2.  Suka berjalan bersama keluarga


   ..........................................................  7. Tinggal berdekatan dengan sekolah
   .

3. Suka makan coklat                         ..................................................................
                                   ..

   ..........................................................  8. Menulis dengan menggunakan tangan
   .                                kiri

4. Suka warna merah                         ..................................................................
                                   .

   ..........................................................
   .
                                 9. Datang ke sekolah menunggang basikal
5. Mempunyai seorang abang dan
  kakak
                                   .................................................................

                                 10. Minat membaca buku
   ..........................................................
   ..

                                   ...............................................................
                                                                  52
Bidang      :  Pendidikan Pencegahan ( Alkohol )


Tajuk       :  Mitos dan Realiti Tentang Kegunaan Alkohol.


Objektif     :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan    tanggapan
           sebenar mengenai alkohol.


Masa       :  30 minit


Sasaran      :  Tahun 3


Bahan       :  Lampiran PP/3A


Langkah-langkah  :  Set Induksi
           Murid melihat gambar     jenis-jenis  minuman  beralkohol.
           ( Lampiran PP/3A )

             1. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang dengan
              murid-murid tentang minuman yang boleh diminum dan
              minuman yang tidak boleh diminum.

             2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyatakan kesan
              buruk meminum minuman yang dilarang.


Penilaian:    :  Murid-murid dapat mengenal pasti minuman yang dilarang
           meminumnya.


Rumusan      :  Elak alkohol supaya imej diri bersih.


Falsafah     :  Alkohol membawa keburukan.
           Tidak semua tanggapan yang baik, merupakan perkara baik.
                                      53
LAMPIRAN PP/3A

       .
      54
Bidang    :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk    :  Pendidikan Pencegahan HIV/AIDS


Objektif   :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan langkah-langkah
         mencegah jangkitan penyakit HIV / AIDS pada diri dan keluarga.


Masa     :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  CD ( keluaran AADK berkaitan dengan HIV / AIDS ) LCD dan laptop.


Langkah-   :  Set Induksi :
         Guru Bimbingan dan Kaunseling menayangkan tayangan CD yang
Langkah      berkaitan dengan pencegahan HIV / AIDS

           1. Soal jawab secara lisan dengan murid berkaitan CD yang
            ditayangkan ( mesej yang ingin disampaikan ).

           2 Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan punca
            jangkitan penyakit HIV / AIDS.

    3. Guru   3.  Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan tentang
             cara mencegah jangkitan penyakit dan kesan HIV /AIDS
             terhadap manusia.Penilaian  :  Murid-murid menyatakan cara mencegah penyakit HIV / AIDS.Rumusan   :  Terdapat beberapa cara mencegah jangkitan penyakit HIV/ AIDSFalsafah   :  Ilmu dan amalan yang baik mencegah jangkitan penyakit HIV / AIDS
                                         55
Bidang   : Pendidikan Pencegahan ( Inhalan )


Tajuk    : Permainan Cantuman Bersiri


Objektif  : Pada akhir sesi, murid-murid dapat:

         1. mengenalpasti bahan-bahan kimia yang merbahaya.
         2. didedahkan dengan bahaya penyalahgunaan bahan-bahan
           kimia.


Masa    : 60 minit


Sasaran   : Tahun Tiga


Bahan    : Gambar bahan-bahan kimia merbahaya. ( Lampiran PP/3B )
       ( bensin, tinner, gam kasut, aerosol, gasolin, cecair pemetik api,
       cat, gam kayu )


       Set Induksi :
Langkah -  : Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan 4 jenis bahan yang
langkah    berlainan bau dan warna. ( Contoh : pewangi, minyak angin,
       minyak petrol dan rempah ).

         1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengagihkan murid
           kepada kumpulan berempat.
         2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan puzzle
           gambar-gambar bahan kimia yang berbeza kepada setiap
           kumpulan.
         3. Murid-murid diminta mencantumkan permainan bersiri
           tersebut dan menamakan bahan-bahan kimia tersebut.
         4. Murid-murid berbincang tentang kegunaan bahan-bahan
           kimia tersebut.
         5. Pembentangan hasil perbincangan.
         6. Penjelasan lanjut daripada guru tentang bahaya
           penggunaan bahan-bahan tersebut.                                        56
Penilaian  : Murid bekerjasama menyiapkan puzzle dan membuat
       sumbangsaran idea tentang penggunaan bahan-bahan kimia.Falsafah  : Setiap bahan kimia mempunyai kegunaan tersendiri dan akan
       menjadi bahaya jika disalahguna.
                                     57
LAMPIRAN PP/3B
      58
59
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan


Tajuk    :  Perbezaan Ubat, Rokok Dan Racun


Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat membezakan jenis-jenis ubat,
        rokok dan racun.Masa    :  30 minit


Sasaran   :  Tahun Tiga.


Bahan    :  Lampiran PP/3C ( Carta jenis ubat, rokok dan racun )


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling menyebut jenis-jenis ubat dan racun
        yang mereka pernah lihat di rumah.

        1.  Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid kepada
           enam kumpulan dan mengedarkan setiap kumpulan satu
           permainan cantuman bersiri.

        2.  Murid dikehendaki mencantum kad bersiri.

        3. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab secara lisan
          dengan murid.

        4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat penjelasan dan
          bimbingan tentang perbezaan ubat, rokok dan racun.

        5. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PP/3C.
          Murid dikehendaki menjawab soalan tersebut.

        6. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan dan
          membuat rumusan secara ringkas tentang perbezaan ubat,
          dadah dan racun.


Penilaian  :  Menyiapkan latihan yang diberi.                                      60
Rumusan  :  Terdapat perbezaan di antara ubat, dadah dan racun.


Falsafah  :  Manusia seharusnya boleh membezakan di antara ubat, dadah dan
        racun.
                                    61
                                       L AMPIRAN PP/3C

Nama:...................................................................

Tahun:......................

 Arahan : Jawab soalan di bawah, suaikan perbezaan antara ubat ,
     rokok dan racun.
   Bahan atau kimia amat                      Bahan yang boleh
   merbahaya kepada individu                     meragut nyawa .
   yang menggunakannya                       Bahan yang boleh
                      menyembuhkan penyakit
      Ubat
     Dadah
     Racun
                                              62
Bidang   :  Pendidikan Pencegahan ( Rokok )


Tajuk    :  Jauhi Personaliti Kabur

Objektif  :  Pada akhir sesi, murid-murid dapat:

          1. menyenaraikan 5 personaliti negatif perokok.
          2. membezakan personaliti perokok dan bukan perokok.


Masa    :  60 minit


Sasaran   :  Tahun 3


Bahan    :  Gambar (Lihat Lampiran PP/3D , PP/3E dan PP/3F ).


Langkah-  :  Set Induksi :
langkah     Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melihat
        seorang perokok tegar. (Lihat Lampiran PP/3D)

          1. Setiap murid diberi peluang untuk menyatakan
           perasaan mereka setelah melihat gambar.

          2. Murid diberikan lembaran kerja ( Lampiran PP/3E ).

          3. Murid diminta menyenaraikan secara bertulis
           tingkah laku atau imej negatif.

          4. Murid diminta membuat rumusan mengenai imej
           seorang perokok bersama Guru Bimbingan dan
           Kaunseling dengan merujuk Lampiran PP/3D.


Penilaian  :  Murid-murid menjawab soalan di lampiran PP/3E


Rumusan   :  Elak merokok supaya imej diri bersih.


Falsafah  :  Kesedaran tentang kepelbagaian personaliti manusia memberi
        panduan kepada murid membina dan membentuk imej yang
        positif untuk mencapai kepuasan dan kejayaan hidup yang
        lebih bermakna dan bernilai.


                                      63
            LAMPIRAN PP/3DGAMBAR PEROKOK TEGAR
                  64
     LAMPIRAN PP/3E
PEROKOK TEGAR
           65
                   LAMPIRAN PP/3F
PEROKOK TEGAR
 KEKEMASAN DIRI
                  PENCEMARAN
 KEBERSIHAN
RUANG KERJA
        BUSUK  PEMBAZIRAN
PEMAKANAN
                         66

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: MODUL, TAHUN
Stats:
views:1188
posted:7/5/2010
language:Malay
pages:66